Kurs i ruter for øvde brukere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i ruter for øvde brukere"

Transkript

1 Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1

2 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering Bridge klkke Prsjektr Resultatkntrll Mistenkelig resultat Lage et regneark fr å lgge krreksjner Papirløse turneringer Privatprtkll Per Nrdland 2

3 Lagturneringer Lagturneringer pprettes g styres fra Lagvinduet Hver halvrunde eller runde lager en egen parturnering Det må legges inn krtfil g hentes inn spillerplasseringer fr hver halvrunde Dersm det brukes samme krtfil må det bestemmes hvilket spill sm er det første. NB det første spillet i filen er alltid nr 1 så skal du starte på nr 8 så må de første 7 spillene finnes. Det kan gjøres mange valg underveis Per Nrdland 3

4 Per Nrdland 4

5 NB legg inn ny krtfil i hver runde / halvrunde Dersm du passerer 32 så frtsettes det med 33 > 35 sv. Vi arbeider sjelden med kamper på mer enn 32 spill g vil derfr ha liten glede av å bruke større krtfiler i lagturnering NB Det første spillet i en fil sm legges inn er alltid mappe Nr 1. I kamper med 2 halvrunder g mer enn 8 spill i halvrunden bruker vi en krtfil pr kamp g mapper nummerert fra 1 til høyeste spillnummer Per Nrdland 5

6 Avansert Brdnummer fra g med Brukes med flere puljer g slavepuljer Per Nrdland 6

7 1 Haukssn Osl Hmme Vest-Agder Grøtheim Midt- Trøndelag Wikstrand Osl Årmt Telemark Bnsaksen Helgeland Nymen Nrd- Trøndelag Selfrs Helgeland Lyngen Salten Aa Midt- Trøndelag Olsen Aust-Agder Hansen Vest-Agder Jeg anbefaler å bruke dette frmatet sm limes inn direkte fra regneark. Merk følgende! 1. Startnummer når klnnen er med bruker Ruter angitt startnummer. Når den mangler trekker Ruter startrekkefølgen. 2. Lagnavn Obligatrisk klnne 3. Representerer - Obligatrisk klnne. Kan være land, krets, klubb eller tm. 4. Spillere. Ruter henter medlemmenes navn fra medlemsregisteret. (Dersm det er plussmedlemmer så må de finnes med aktuelt nummer på aktuell maskin) Per Nrdland 7

8 Spillerne er på plass i sitt lag. Du kan legge inn nye g slette spillere fra laget i dette bildet Spillerne har fått en plassering på laget sitt fra 1 til 6 dette kan de slå inn på BM i stedet fr sitt medlemsnummer. I den nye påmeldingsmdulen på bridge.n registreres spillerne med medlemsnummer g det imprteres direkte til Ruter. Per Nrdland 8

9 Turneringen er pprettet. Registrer resultater er aktivert. Lagfønster (Lagvindu) Runde 1 første halvrunde, halvrunden er aktiv (rødt merke) Alle resultatfelter er grå grunnet manglende resultat Du må endre fra hvit tekst fr å se ne tekst. Per Nrdland 9

10 Per Nrdland 10

11 Per Nrdland 11

12 Nå er parvinduet pprettet Du skal ikke arbeide i parvinduet Det er et hjelpevindu fr lagvinduet Du skal pprette et nytt lagvindu fr hver halvrunde / runde Alle krreksjner m.v fretas fra lagvinduet Start med å hente inn navnene på spillerne Husket du å krysse av fr at spillernummer skulle tastes? Per Nrdland 12

13 Når spillerne er lagt inn her så verføres de autmatisk til parvinduet slik at butlerscre kan beregnes g gdskrives de enkelte spillerne Selve butleren er en pengserie sm blir beregnet g lagt til i systemet når turneringen rapprteres til PC eller internett. Rapprtering av turneringer er et eget kapittel i dette kurset. Når alle resultater er inne beregnes scren g det er bare å frtsette med neste runde. Runde g halvrunde markeres, BM database lages g verden går videre Per Nrdland 13

14 Prsjektør eller m du vil Aktuell stilling Prgrammerdeler fr rapprtering av turneringer Per Nrdland 14

15 Turneringsrapprter Rapprtene lages i rapprtere turnering, legges i utbks g sendes til en gyldig hjemmeside. Dette gjelder nå både par g lagturneringer. PBN filer lagres på spesielle plasser slik at NBF kan registrere peng Pengserier g butlerscrer (sm er en pengserie) lages her. Live update er vist et annet sted. Det er nødvendig å hake av fr mesterpeng fr å få rapprtert til Bridge.n Per Nrdland 15

16 Prsjektr i salen Filen sm lages til utbks g heter ruterinrge.htm er en resultatlistefil, i tillegg har den med en resultatfil sm kalles ruterinrge-n.htm I parturneringer er tallet en nummererering av spillene i turneringene I lagturnering er tallet alltid 1 g viser kampresultatene i siste runde Filen ruterinrge lages etter hvert resultat sm kmmer inn dersm man ikke aktivt velger en annen løsning. Per Nrdland 16

17 Om prsjektør Vi åpner valgene g ser litt på de enkelte. Det ser ut til at en ved en del arrangementer har behv fr å bruke flere prsjektrer fr å vise det en vil ha frem Per Nrdland 17

18 Suffiks Legg inn suffiks g du kan skille mellm flere turneringer g vise dem i rekkefølge Med suffiks kan du vise både stensiler g resultater i en lagturnering Hak av «Bytt bare spillstensiler» g du kan vise resultatliste på en prsjektr g spill på en annen Per Nrdland 18

19 Simulering Egenskaper fr denne turneringen > Bridgemate Med disse innstillingene så kan du simulere en turnering i Ruter. Dt lages resultater g du kan eksperimentere med ppsett g rapprter uten å arbeide med å legge inn resultater Per Nrdland 19

20 Aktuelt å vise. Resultatservice. Stillingen Kampresultater Spillstensiler Infrmasjn Klkke Stian Jensen har laget en sm kjører på lkal PC Meldinger Plassering i neste runde Ekstra skjermkrt USBtilVGA krt kan kjøpes fr fra ca kr kr i Nrge Splitt til flere skjermer til mtrent samme pris Frslag fr en større turnering En prsjektr med resultater g meldinger En prsjektr med spillstensiler g klkke Bruk frskjellige nettlesere Per Nrdland 20

21 Hva vises på festivalen I NM mixed par/ NM par/nm mn par Startppsett fr runde 1 på 4 lerreter Egen skjemprt 1-4 splitter Endres til 2 lerret fr senere runder Resultatliste med 5 i tppen g deretter 21 navn på 2 lerreter Egen usb skjerm m ¼ splitter Spillstensiler med klkke på 2 lerreter Egen usb skjerm m ¼ splitter 1 PC, 4 skjermer 6 prsjektrer Mixed Lag /NM lag/pattn På PC kjøres både parvindu g lagvindu 4 lerret til disp Lagresultat med 1 lerret plassering i neste runde Spillstensiler 1 lerret Startpsisjner neste runde 2 lerret 1 pc 4 skjermer 4 prsjektrer Per Nrdland 21

22 Hva vises på festivalen II Andre turneringer 1 PC med 2 skjermer g prsjektr 1 Lerret med klkke g aktuell stilling Tilpasninger Prsjektør bruke suffiks Både parvindu g lagvindu lager filen ruteri Nrge Vi kan velge å vise Resultatliste lag g kampresultater sm en fil f. eks med suffikset l Spillstensiler kan gå uten suffiks, g når vi kan velge å ikke vise rundebutleren Klkke vises på lerreter Behv fr 4 eller 5 skjermer pr PC til lagturneringer. Per Nrdland 22

23 Bridgemate Litt m innstillinger i ruter Per Nrdland 23

24 Ruter g bridgemate Når Bridgemate er i bruk lagres mye infrmasjn BM pr filen. Det betyr i praksis at m ne crasher i ruter så kan du alltid hente inn alt på nytt fra den aktuelle BM pr filen Eksempler sm jeg har pplevd. Man arrangerer første spillekveld i en singelturnering med 5 brd g BM g skal gå videre derfra. Løsning Lage en ny turnering med utgangspunkt i flere mganger Hent inn all inf fra BM filen sm ble brukt g du er i gang med en turnering ver 4 kvelder. Per Nrdland 24

25 Bridgemate Viktige begrensninger Høyeste tillatte spillnummer er 63. Høyeste tillatte rundenummer er 63 3xrunder + 4xspill <480 Mixpar med 32 runder g 3 spill pr runde ville i ruter crashe i siste runde I BK2000 tømmes spilltabellen etter hver runde g dermed unngikk vi dette. Mn par endret til 24 runder a 4 spill Sm dere ser så er en serieturnering i en klubb med 12 brd maximert slik 23 runder >>>> 69 5 spill /r >>>> 460 Til disp 19/3 >> 6 runder 4 sp /r >>>> 368 Flere mganger løser dette Per Nrdland 25

26 Bridgemate II Gruppebkstav angis ved ppsett av turnering Lagturnering Åpent rm er gruppe A Lukket rm er gruppe B Kanalen velger du selv Dersm du kjører flere turneringer på samme BM så har de samme bkstav Viktige feilkilder Server sm går med samme innstilling Fjern strøm g batterier fra servere sm ikke er i bruk BM sm ligger med samme innstillinger sm en BM sm er i bruk Ha alltid kntrll med innstilingene på BM sm er innenfr rekkevidde fr serveren eller ta ut batterier når de ikke er i bruk Per Nrdland 26

27 Innstillinger av BM Følgende er default i ruter Scre kntrakt + - = Legge inn utspillskrt Lese scre fra et NS perspektiv Scre ØV er negativ Spillernummer Når spillernummer er på g bligatrisk så kan startlisten hentes fra BM Dette er en selvfølge når spillernummer legges inn i lagkamp Ruter tilbyr alternativt 1 >> 6 i stedet fr spillernummer. Dette svekker muligheten fr sikker reningskntrllen g anbefales ikke Per Nrdland 27

28 Litt arbeid i BM pr Å få kntakt med server (gammel type) Windws 7 legger inn sin egen driver g må plages til å bruke den driveren sm lastes ned fra bridgemate.cm Dersm du plasseres i en høyere cmprt enn 20 så må du endre Kntrll av hardware Server RF radi 1.3 BM NO a BM sm slutter å virke kan fte gjenpplives ved å legge inn hardware på nytt. Per Nrdland 28

29 Endre cm prt g legge inn ny driver server må være tilkblet Per Nrdland 29

30 Krtfiler Hvrdan bruker vi dem i Ruter Per Nrdland 30

31 Krtfiler Det er hardkdet at alle spillene er i giver- g sne-rekkefølgen 1 til 16 Det er endret slik at du i parturnering kan endre i BM til spill 1 etter spill 16, 32 eller 48 tidligere kunne det gjøres valgfritt g skape rt i kalkylene. I lagturneringer imprteres det krtfil til hver halvrunde. Dersm du krysser 32 så frtsettes det med 33,34. I flere mganger kan dette rganiseres slik Ny krtfil med rett antall spill i hver mgang, Frtsette med en fil hele tiden g dermed få «rett» sne g giverveksling. NB siste spill i mgangen må være under 63 g første spill må ha rett mappenummer Eksempel NM par 6 mganger g 170 spill Omg Omg Omg er slettet Omg er slettet Omg er slettet Omg er slettet Det er nå slettet 4 x spill g spill 42 er derfr spill 170 I prsessen venfr må spill slettes, lagres g imprteres på nytt. Enklere med 5 x g start på 1 i alle mganger Per Nrdland 31

32 Behandle krtfiler i ruter Ruter kan Imprtere spill.bri g.dup Eksprtere spill.bri g.dup BBO bruker.dup filer Legge til nye spill Slette spill Lagre spillfiler fr å legge dem ut på nett. Når en imprtert spillfil er redigert må det lagres g imprteres på nytt. Første spill i den nye filen blir nå spill nummer 1når det legges inn i ruter Når en fil lagres g rapprteres sammen med turneringen så tar den med det sm er spilt pluss spillene fran. I NM pareksemplet rapprteres i mgang 3 spill 1-58 der stensilen starter med spill 29 Finnes det sikrere veier til kas blant leserne? Enda en grunn til å lage ny krtfil i hver mgang? Per Nrdland 32

33 Flere mganger g pengserie Oppsett m.v Per Nrdland 33

34 Per Nrdland 34

35 Når er flere mganger aktuelt Begrensningen i Bridgemate pr med gammel server er 3 x antall runder 4 x antall spill =< 479 Summert frmel 2 spill i runden 11*runder 3 spill i runden 15* runder 4 spill i runden 19*runder 8 spill i runden 35*runder 12 spill i runden 51*runder Runder sm kan spilles i en turnering 2 sp/r 4 sp/r 6 sp/r 8 sp/r 10 sp/r 12 sp/r Per Nrdland 35

36 Anbefaling m flere mganger Brukes i turneringer med FASTE DELTAKERE når ttaltallet fr turneringen er større enn 479 «se graf» Brukes når hver mgang / kveld skal generere mesterpeng Brukes når man vil starte med mappe 1 hver kveld g dermed bruke en ny krtfil pr. kveld. (det finnes klubber sm spiller sitt klubbmesterskap med 2x12 spill hver kveld. Dersm en slik klubb har mer enn 5 brd så gir BM prblemer etter hvert) NBF krever at klubbpeng rapprteres fr hver spillekveld, det er intet prblem når flere mganger benyttes. Når antall deltakere varierer så er det mye enklere å samle resultatene i en pengserie. Per Nrdland 36

37 Pengserie Pengserie brukes fr uavhengige turneringer Sammendrag av frskjellige typer fr spillere sm har deltatt i en eller flere av turneringene. Pengserien beregnes når turneringen rapprteres Settes pp når første kveld rapprteres Kan settes pp senere ved å rapprtere turneringene på nytt Pengserie passer i klubber sm Ønsker et sammendrag fr en gruppe kvelder Antall brd, antall spill g hvilke spillere sm deltar varierer. Sammendraget kan gjøres på mange måter. %, plass-siffer, kmpensasjn fr fravær etc Ikke mulig å kreve frskjellige makkere Per Nrdland 37

38 Arrangere turnering (samme teknikk uansett nivå) Per Nrdland 38

39 Dublering av krt Tilgjengelig maskiner Dealer4 Australsk maskin sm leser de fleste krtfrmater ptisk. USB BridgePartner - Dansk maskin sm nå er ute av prduksjn leser 5 g 7 bars strekkdekrt Engvall sine maskiner - Svenske maskiner ute av prduksjn maskinene leser 5 g 7 bar g en del leser gså hullkrt. Parallellprtmaskiner (Dealer) det finnes parrallellprt krt g parallellprt PCMCIA til PC uten parallellprt Maskiner med eget ISA krt Det er nå laget en ny PC med plass fr slike krt. Styring DOS eller Win 2000 Jannersten maskiner. Jeg har begrenset kunnskap m dem. Nye maskiner med USB kbling Eldre maskiner kan ha både parallellkbling g kbling til ISA krt. Maskinene bruker fte et DLM frmat, men mange kjører gså.bri.dup frmatet i jannerstenmaskiner er ulikt.dup til BBO g ruter Per Nrdland 39

40 Krtdublering kstnad. Enkel kalkyle Klubb 40 kvelder a 24 spill med 5 dubletter >> 4800 Maskin (ny dealer4) kr Krt g mapper 25 pr stk behv 3 kvelder kr samlet 5 klubber ca kr Arbeidskstnad ca kr 1.- pr mappe srtert. 1 maskin bør dekke f. eks 5 klubber - nedskriv 7000 pr år. Krtene vil hlde i snitt i 10 år nedskriv Kalkyle: Arbeid kr 1.- Nedskrivning kr 1.- Eksempel investert ca 80000(maskin+1800 krt) Nedskrivning nykjøp rep kr Hnrar dublering kr Ssiale kstnader kr Dubletter a kr 2.- kr Eksempel investert ca 45000(maskin+360 krt) Nedskrivning nykjøp rep kr Hnrar dublering kr Ssiale kstnader kr Dubletter 4500 a kr 4.- kr Nedskrives på 5 år Kstnad pr kveld kr Med dugnadssrtering kr brd >> ca kr 10.- pr spiller Jeg har maskiner sm er inntil15 år gamle g krt sm har vært i bruk i 20 år Per Nrdland 40

41 Bridgemate,PC g prsjektr Bridgemate 1 server kr BM kr PC (bærbar) kr Prsjektr kr Lerret kr Sum investering kr Inklusive maskin/krt kr Ttalt kr Prgramvare Ruter Big Deal (lage krtfiler) Startps Wampserver Andre Pranprgrammer Pbn4 lag BM pr Alle prgrammer kr 0.- Per Nrdland 41

42 Øvingsppgaver Sette pp en pulje med 12 lag i Seriemesterskapet g simuler de 4 første kampene. Et lag møter 9 minutter fr sent til kamp I en annen kamp er det dømt splittet scre slik at hjemmelaget taper et spill med 6 IMP g brtelaget taper med 4 imp. Det skal scres butler. Og resultater g krtfil skal legges ut på nett. Det skal brukes klkke på prsjektr g det er mulig å kjøre 2 prsjektrer Sette pp g kjøre en parturnering med flere mganger i en klubb med 6 brd g 12 spill pr runde. Stensiler g krtfiler publiseres Alle resultater g klkke vises på prsjektr Alt skal rapprteres Kjør 3 mganger Sette pp g kjøre en parturnering på 6 brd med t mganger Første mgang er 3 runder barmeter serie Andre mgang er 3 runder Mnrad Sette pp g kjøre en singelturnering med 6 brd 23 runder 3 spill pr runde Vis aktuell stilling på skjerm Teste tilkbling av BM server. Per Nrdland 42

43 Hjelpemidler Wampserver med bruksanvisning Big Deal (fra Sven Pran) Minst 3 Nettlesere Explrer, Firefx g Chrme Brukerdata fr Sjøvll BK alle kan bruke dette mrådet fr publisering. Ta med en BM server g 2-3 BM Per Nrdland 43

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren»

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» IKKE kople serveren til pc-en før det står angitt senere. La også terminalene ligge i fred inntil videre. Trinn

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer