Skattemelding for mva i Altinn. Brukerdokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattemelding for mva i Altinn. Brukerdokumentasjon"

Transkript

1 Skattemelding for mva i Altinn Brukerdokumentasjon FN26 Skattemelding for mva i Altinn 30. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene i dette dokumentet endres uten varsel. Unit4 AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i dokumentasjonen. Kontakt nærmeste Unit4 Support hvis du har spørsmål. MicrosoftExcel, Windows og Microsoft SQL Server er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Oracle er registrert varemerke for Oracle Corporation og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Dette dokumentet inneholder informasjon som er rettighets beskyttet av Unit4 AS, og som selskapet betrakter som en forretningshemmelighet. Det er uttrykkelig avtalt at det ikke skal kopieres helt eller delvis, offentliggjøres, bekjentgjøres eller på andre måter gjøres tilgjengelig for noen tredjeparter verken direkte eller indirekte. Kopiering av denne dokumentasjonen for noe som helst formål er forbudt uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Unit4 AS, Oslo, Norge. Med enerett. Unit4 AS Unit4 AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge Tenk på miljøet. Vær vennlig å ikke skriv ut dette dokumentet så fremt det ikke er nødvendig!

2 Innhold Skattemelding for mva i Altinn 1 Innhold 2 Endringslogg 3 Innledning 4 Skattemelding for mva i Altinn 5 Forutsetninger 6 Oppsett 7 Oppsett avgiftsrapportering 8 Dokumenttype 11 Datasystem-ID 13 Skriver 14 Avgiftsoppgave Altinn 15 Innsending Altinn 19 Informasjon 25 Side 2 av november 2016

3 Endringslogg Historikk Her er en punktvis beskrivelse av hva som er endret i dokumentet siden forrige utgivelse: Dato Endring Oppdatert navn og oppsett i forhold til ny Skattemelding for merverdiavgift, som gjelder fra 1. januar ABS Dokument ferdigstilt til versjon 1.0. ABS 30. november 2016 Side 3 av 25

4 Innledning Generelt Dette dokumentet inneholder en detaljert beskrivelse av FN26 Skattemelding for mva i Altinn (tidligere Omsetningsoppgave i Altinn), som benytter serverrapporten Avgiftsoppgave Altinn (GL04) for å genere XML-fil, og skjermbildet Innsending Altinn (TFN2601) for overføring av skattemeldinger for mva til Altinn. Formål Dokumentet skal gjøre deg i stand til å sette opp og ta i bruk FN26 Skattemelding for mva i Altinn. Oppbygging av dokumentet Dokumentet er delt inn i følgende emner: Forutsetninger Oppsett Avgiftsoppgave Altinn (GL04) Innsending Altinn (TFN2601) Side 4 av november 2016

5 Skattemelding for mva i Altinn Generelt FN26 Skattemelding for mva i Altinn er Unit4 Business Worlds integrasjon mot Altinn for automatisk overføring av Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring (RF-0002). Løsningen består av følgen menypunkter: serverrapporten Avgiftsoppgave Altinn (GL04) skjermbildet Innsending Altinn (TFN2601) Du finner menypunktene under Økonomi > Hovedbok > Avgiftsrapportering. Versjoner FN26 Skattemelding for mva i Altinn supporteres på Milestone 5 og nyere versjoner av Unit4 Business World. 30. november 2016 Side 5 av 25

6 Forutsetninger Generelt Følgende forutsetninger gjelder for FN26 Skattemelding for mva i Altinn: Programmet kan kun benyttes til overføring av RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift alminnelig næring. Programmet kan kun benyttes ved to månedlig rapportering (termintype 4). Det er kun mulig å generere Hovedmelding (oppgavetype 1) og Tilleggsmelding (oppgavetype 2). Signering og innsending av skattemeldingen må gjøres i Altinn. Oppsett avgiftsrapportering må gjøres i henhold til oppsettet beskrevet i kapitel Oppsett. Forhåndsdefinerte sekvensnummer i skjermbildet Oppsett avgiftsrapportering representerer en post i skattemeldingen. Skriver med bredde 256 må være definert og benyttes ved bestilling av Avgiftsoppgave Altinn (GL04). Dokumenttype MVA_GL04 må være definert. XN14 Oppsett Altinn må være installert. Datasystem-ID må være opprettet i Altinn og i Oppsett datasystem-id. Side 6 av november 2016

7 Oppsett Generelt FN26 Skattemelding for mva i Altinn er Unit4 Business Worlds integrasjon mot Altinn for automatisk overføring av Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring (RF-0002). Før du kan ta i bruk FN26 Skattemelding for mva i Altinn må følgende være opprettet: Oppsett avgiftsrapportering Dokumenttype Datasystem-ID Skriver I dette kapittelet blir nødvendig oppsett beskrevet. 30. november 2016 Side 7 av 25

8 Oppsett avgiftsrapportering Generelt I Oppsett avgiftsrapportering angir du hvilke poster skattemeldingen skal inneholde, og hvilke avgiftskoder som skal inngå i hver post. Ved bestilling av Avgiftsoppgave Altinn (GL04) må du angi hvilket oppsett/ hvilken avgiftsrapport du skal benytte. Radene du oppretter i Oppsett avgiftsrapportering gjenspeile postene i skattemeldingen, det vil si hvert sekvensnummer representerer en post i skattemeldingen. Oppsett avgiftsrapportering For FN26 Skattemelding for mva i Altinn må Oppsett avgiftsrapportering defineres med sekvensnummer angitt i tabellen under. I skjermbildet er det kun mulig å definere et beløp pr sekvensnummer (enten grunnlag eller avgiftsbeløp). Vi får derfor to sekvensnummer i Oppsett avgiftsrapportering for hver post i skattemeldingen som inneholder både grunnlag og beregnet avgift. Feltet Tekst (25 tegn) i Oppsett avgiftsrapportering har ingen betydning ved generering av skattemeldingen. Sekvens Tekst Grunnlag/ avgiftsbeløp 10 Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven (post 1) 20 Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel (post 2) 30 Innenlands omsetning og uttak med alminnelig sats (post 3) Grunnlag Grunnlag Grunnlag 35 Utgående mva alminnelig sats (post 3) Avgiftsbeløp 40 Innenlands omsetning og uttak med middels sats (post 4) Grunnlag 45 Utgående mva middels sats (post 4) Avgiftsbeløp 50 Innenlands omsetning og uttak lav sats (post 5) Grunnlag 55 Utgående mva lav sats (post 5) Avgiftsbeløp 60 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva (post 6) 70 Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt (klimakvoter og gull) (post 7) 80 Utførsel av varer og tjenester fritatt for mva (post 8) Grunnlag Grunnlag Grunnlag 90 Innførsel av varer alminnelig sats (post9) Grunnlag 95 Innførsels mva alminnelig sats (post 9) Avgiftsbeløp 100 Innførsel av varer middels sats (post 10) Grunnlag Side 8 av november 2016

9 105 Innførsels mva middels sats (post 10) Avgiftsbeløp 110 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av (post 11) Grunnlag 120 Tjenester kjøpt fra utlandet (post 12) Grunnlag 125 Avgift tjenester kjøpt fra utlandet (post 12) Avgiftsbeløp 130 Innenlands kjøp av varer og tjenester (klimakvoter og gull) (post 13) 135 Avgift innenlands kjøp av varer og tjenester (klimakvoter og gull) (post 13) 140 Fradragsberettiget inngående avgift alminnelig sats (post 14) 150 Fradragsberettiget inngående avgift middels sats (post 15) 160 Fradragsberettiget inngående avgift lav sats (post 16) 170 Fradragsberettiget innførsels mva alminnelig sats (post 17) 180 Fradragsberettiget innførsels mva middels sats (post 18) Grunnlag Avgiftsbeløp Avgiftsbeløp Avgiftsbeløp Avgiftsbeløp Avgiftsbeløp Avgiftsbeløp 190 Sum avgift å betale/ til gode (post 19) Avgiftsbeløp Merk! Se Oppsett_Skattemelding for merverdiavgift for mer detaljer om anbefalt oppsett. Fortegn Det er forventet at Avgiftsoppgave Altinn (GL04) og Avgiftsoppgave til fylkesskattekontoret (GL04) returnerer følgende fortegn for de ulike sekvensnumrene: Sekvens Grunnlag/ avgiftsbeløp Forvennet fortegn 10 Grunnlag Kredit (-) 30 Grunnlag Kredit (-) 35 Avgiftsbeløp Kredit (-) 40 Grunnlag Kredit (-) 45 Avgiftsbeløp Kredit (-) 50 Grunnlag Kredit (-) 55 Avgiftsbeløp Kredit (-) 60 Grunnlag Kredit (-) 70 Grunnlag Kredit (-) 80 Grunnlag Kredit (-) 90 Grunnlag Kredit (-) 95 Avgiftsbeløp Kredit (-) 100 Grunnlag Kredit (-) 30. november 2016 Side 9 av 25

10 105 Avgiftsbeløp Kredit (-) 110 Grunnlag Debet (+) 120 Grunnlag Debet (+) 125 Avgiftsbeløp Kredit (-) 130 Grunnlag Debet (+) 135 Avgiftsbeløp Kredit (-) 140 Avgiftsbeløp Debet (+) 150 Avgiftsbeløp Debet (+) 160 Avgiftsbeløp Debet (+) 170 Avgiftsbeløp Debet (+) 180 Avgiftsbeløp Debet (+) 190 Avgiftsbeløp N/A Merk! Ved rapportering av Skattemelding for merverdiavgift til Altinn skal tallene oppgis som positive tall. Avgiftsoppgave Altinn (GL04) foretar derfor en kontroll på fortegn og snur om fortegn på sekvensene som forventes å være negative. Se kapitel Avgiftsoppgave Altinn for mer detaljer. Side 10 av november 2016

11 Dokumenttype Generelt Avgiftsoppgave Altinn (GL04) genererer XML-fil, som skal lagres i Dokumentarkiv i Firmaopplysninger. Rapporten benytter dokumenttype MVA_GL04. Hvis denne ikke er opprettet blir ikke XML-filen lagret i dokumentarkivet, og det vil ikke være mulig å overføre skattemeldingen til Altinn. Dokumenttype For FN26 Skattemelding for mva i Altinn må dokumenttype opprettes i skjermbildet Dokumenttype, som du finner under Agresso Felles > Dokumentarkiv. Registrer følgende verdier i skillekort 1-Dokumenttype: Felt Dokumenttype Dokumentnøkkel Nøkkel-ID Verdi MVA_GL04 Begrep FIRMA Maksimal filstørrelse november 2016 Side 11 av 25

12 Legg til en rad i skillekort 3-Indekser, og registrer følgende verdier: Felt Beskrivelse Datatype Verdi Filename Tekst Datalengde 50 Flagg Må utfylles Side 12 av november 2016

13 Datasystem-ID Generelt For at Unit4 Business World/ Agresso skal kunne overføre Skattemelding for mva til Altinn må du opprette en datasystem-id i Altinn. I tillegg må du knytte datasystem-id til firma i skjermbildet Oppsett datasystem-id, som du finner under Agresso Fells > Oppsett Altinn. Hvordan du kobler datasystem-id til firma er beskrevet i brukerdokumentasjonen til XN14 Oppsett Datasystem-ID. 30. november 2016 Side 13 av 25

14 Skriver Generelt Avgiftsoppgave Altinn (GL04) må benytte en skriver med bredde 256 for å sikre korrekt format på XML-filen. Hvis feil bredde på skriver benyttes kan overføringen til Altinn feile. Opprette skriver For FN26 Skattemelding for mva i Altinn må skriver med bredde 256 opprettes i skjermbildet Skrivere, som du finner under Oppsett > Systemadministrasjon > Rapporter. Du oppretter Legg til en rad i skjermbildet og registrer følgende verdier: Felt Skriver Description Plassering Verdi DEFULT :local Local Print for the client Bredde 256 Antall linjer 66 Formular default Rapportvariant For å benytte skiver med bredde 256 må du opprette en rapportvariant for Avgiftsoppgave Altinn (GL04): Side 14 av november 2016

15 Avgiftsoppgave Altinn Generelt Serverrapporten Avgiftsoppgave Altinn (GL04), som du finner under Økonomi > Hovedbok > Avgiftsrapportering, benyttes til å genere XML-fil i henhold til RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift alminnelig næring. Serverrapporten lagrer XML-filen i Dokumentarkiv i Firmaopplysninger under dokumenttype MVA_GL04, og filnavn GL04_klient_termin_år_bestillingsnummer_organisasjonsnummer. I tillegg oppdaterer serverrapporten tabell a47fn26vatreport, som benyttes i skjermbildet Innsending Altinn (TFN2601). Testkjøring Avgiftsoppgave Altinn (GL04) genererer kun XML-fil. For avstemming i forkant av fil-generering kan Avgiftsoppgave til fylkesskattekontoret (GL04) benyttes. Rapporten må da bestilles uten kryss for rapportparameter Utfør oppdatering. Du kan også generere en test XML-fil ved å bestille Avgiftsoppgave Altinn (GL04) uten kryss for rapportparameter Utfør oppdatering. Merk! Det er ikke mulig å generere rapport for samme avgiftstransaksjon flere ganger etter at Avgiftsoppgave Altinn (GL04) eller Avgiftsoppgave til fylkesskattekontoret (GL04) er bestilt med rapportparameter Utfør oppdatering kysset av. 30. november 2016 Side 15 av 25

16 Rapportparametere I tabellen under finner du en oversikt over rapportparametere som kun finnes i Avgiftsoppgave Altinn (GL04), og/ eller må ha en spesiell verdi for generering av XML-fil for overføring til Altinn. For beskrivelse av øvrige rapportparametere se Hjelp (F1) for Avgiftsoppgave til fylkesskattekontoret (GL04). Parameter Avgiftsrapport Rapportfil Oppgavetype Termin År Variant TEXT_TYPE Verdi Avgiftsrapporten du definerte i henhold til Oppsett avgiftsrapportering må benyttes. Skal være FN26MVA Type oppgave. Gyldige verdier er: 1 Hovedoppgave 2 Tilleggsoppgave Oppgaveperiode. Gyldig verdier er: 1 (januar + februar) 2 (mars + april) 3 (mai + juni) 4 (juli + august) 5 (september + oktober) 6 (november + desember) Årstallet skattemeldingen gjelder. Variant TEXT_TYPE kan benyttes til tilleggsopplysninger og forklaring av avvik på skattemeldingen. Standard verdi 0 = ingen tekst. Bruk av rapportparameteren forutsetter at du har opprettet en tekstvariant for teksttype Avvik MVA i skjermbildet Tekster, som du finner under Agresso Felles > Faste registre. Merk! Tekstlengden som blir med på skattemeldingen er begrenset til 120 tegn. Side 16 av november 2016

17 Rapportresultat Avgiftsoppgave Altinn (GL04) genererer en lis-rapport, som viser innholdet i XMLfilen. Denne finner du i Ajourhold rapportbestilling. Avgiftsoppgave Altinn (GL04) lagrer filen i Dokumentarkiv i Firmaopplysninger under dokumenttype MVA_GL04. I Dokumentarkiv er det beskrivelsen til dokumenttypen som vises. Merk! Dokumentarkiv i Firmaopplysninger og tabell a47fn26vatreport blir kun oppdatert når Avgiftsoppgave Altinn (GL04) bestilles med rapportparameter Utfør oppdatering avkrysset. Avvikende fortegn Hvis Avgiftsoppgave Altinn (GL04) returnerer et annet fortegn enn forventet (se tabell under kapitel Oppsett avgiftsrapportering) vil rapporten stoppe med følgende feilmelding: «Report is ordered with update (update_flag = 1) and errors has been found. Please check the amounts. No table updates will be executed. Hvilke sekvensnummer i Oppsett avgiftsrapportering som har returnert annet fortegn enn forvennet finner du informasjon om i rapportloggen: «Avgiftsoppgave Altinn inneholder post med annet fortegn enn forventet. Legg til forklaring (Variant TEXT_TYPE) og bestill rapporten på nytt. Sekvens: 40 beløp: 26957» Merk! For å få generert skattemelding for mva med annet fortegn enn forventet må du opprette en tekstvariant for teksttype Avvik MVA i skjermbildet Tekster, og angi denne tesktvarianten i rapportparameter Variant TEXT_TYPE ved bestilling av Avgiftsoppgave Altinn (GL04). 30. november 2016 Side 17 av 25

18 Flerfirma Serverrapporten Avgiftsoppgave Altinn (GL04) kan bestilles for flere firma samtidig. Dette forutsetter at oppsettet er likt i alle klienter. Du bestiller Avgiftsoppgave Altinn (GL04) for flere firma på følgende måte: Trinn Beskrivelse 1 Angi rapportparametere for Avgiftsoppgave Altinn (GL04) i en av klientene rapporten skal bestilles for. 2 Velg Firma (Shift + F5) i Verktøymenyen. 3 Velg aktuelle firma ved å krysse av i kolonne Lagre. For å slippe å krysse av for alle firma hver gang du bestiller Avgiftsoppgave Altinn (GL04) kan du opprette et relasjonsbegrep til FIRMA (A3). 4 Velg Behold (F11) i Datamenyen. 5 Velg Lagre (F12) i Datamenyen. Du får et ordrenummer for hvert fimra du valgte. Side 18 av november 2016

19 Innsending Altinn Generelt Overføring av Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring (RF-0002) fra Unit4 Business World/ Agresso til Altinn gjøres fra skjermbildet Innsending Altinn (TFN2601), som du finner under Agresso Økonomi > Hovedbok > Avgiftsrapportering. Merk! Skjermklippene fra Altinn viser gammelt skjemanavn RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave. I tabellen under vises de ulike statuskodene en skattemelding kan ha i skjermbildet Innsending Altinn: Status Klar (N) Sendt (S) Beskrivelse Skattemeldingen er generert. Skattemeldingen er overført til Altinn. Kvittering ikke hentet: Kvitterings tekst = FormTaskShipment Status Altinn = OK Kvittering hentet: Kvittering tekst = SchemaValidationSuccess Status Altinn = OK Feil (E) Levert (R) Alle Avventer kvittering Overføring av skattemeldingen til Altinn feilet. Kvitterings tekst = Error med beskrivelse, f.eks. Ugyldig Termin. Terminen må være påbegynt. Error path Status Altinn = ValidationFailed Etter at skattemeldingen er signert og sendt i Altinn. Kvittering tekst = SignAndSend Completed Successfully Status Altinn = OK Viser alle skattemeldinger uavhengig av status. Ikke i bruk. 30. november 2016 Side 19 av 25

20 Innsending Altinn Etter at Avgiftsoppgave Altinn (GL04) har generert XML-fil, oppdatert Dokumentarkiv i Firmaopplysninger og tabell a47fn26vatreport vil du kunne overføre skattemeldingen til Altinn. Signering og innsending av skattemeldingen må gjøres i Altinn. Prosessen for overføring, signering og innsending er beskrevet i tabellen under: Trinn Beskrivelse 1 Åpne skjermbildet Innsending Altinn og hent opp skattemeldingen som skal overføres ved å velge Status = Klar, og klikk på Søk knappen. Hvis du ønsker å overføre skattemeldinger for flere firma samtidig velger du Alle firma før du klikker på Søk knappen. 2 Marker raden/ radene du ønsker å overføre til Altinn ved å huke av i markeringsboksen, og klikke på Overfør til Altinn knappen. 3 I feltet Melding logges aktivitetene som foregår ved overføring til Altinn. Blant annet kan vi se hvor mange dokumenter som sendes, at Datasystem-ID kontrolleres, hvilken kvitterings-id hver skattemelding får, og om overføringen gikk bra. Side 20 av november 2016

21 Hvis Datasystem-ID ikke er opprettet eller opprettet feil får du følgende feilmelding i feltet Melding: 4 Når en skattemelding er overført til Altinn endrer den status fra Klar til Sendt, og Status Altinn og Kvitterings-ID oppdatertes. Velg status Sendt og klikk på Søk knappen. Hvis du ønsker å hente kvittering for flere firma samtidig velger du Alle firma før du klikker på Søk knappen. Merk! Benytt den grå søkeraden øverst i tabellen for å begrense søket ytterligere ved behov. Hvis du klikker på XML kvittering Altinn vises hele kvitteringsmeldingen: 5 Marker raden/ radene du ønsker å hente kvittering fra Altinn for ved å huke av i markeringsboksen, og klikke på Hent kvittering knappen. 6 I feltet Melding logges aktivitetene som foregår når kvittering hentes. 30. november 2016 Side 21 av 25

22 7 Når kvittering for en skattemelding er hentet blir Kvittering tekst oppdatert. 8 Skattemeldingen ligger nå klar i Altinn for signering og innsending til Skatteetaten. Skjemaet Skattemelding for merverdiavgift alminnelig næring (RF-0002) ligger ferdig utfylt i Min meldingsboks til bruker med signeringsrettigheter i Altinn. Logg på Altinn og fullfør innsendingen. 9 Etter at skattemeldingen er signert og sendt inn til Skatteetaten må ny kvittering hentes i Innsending Altinn, slik at status på skattemeldingen blir oppdatert fra Sendt til Levert. Åpne skjermbildet Innsending Altinn og hent opp skattemeldingen som er signert og sendt inn til Skatteetaten ved å velge Status = Sendt, og klikk på Søk knappen. Hvis du ønsker å hente kvittering for flere firma samtidig velger du Alle firma før du klikker på Søk knappen. Marker raden/ radene du ønsker å hente kvittering for, ved å huke av i markeringsboksen, og klikk på Hent kvittering knappen. 10 I feltet Melding logges aktivitetene som foregår når kvittering hentes. Side 22 av november 2016

23 11 Når siste kvittering for en skattemelding er hentet i skjermbildet Innsending Altinn endres status på Skattemeldingen fra Sendt til Levert, Kvittering tekst oppdateres med SignAndSend Completed Successfully, og Arkivreferanse Altinn oppdateres med referanse fra Altinn. Den innsendte Skattemeldingen ligger nå arkivert i Altinn. 30. november 2016 Side 23 av 25

24 Status Feil Når Avgiftsoppgave Altinn (GL04) bestilles med rapportparameter Utfør oppdatering valgt, blir avgiftstransaksjonene i tabell agltaxtrans oppdatert, slik at det ikke er mulig å rapportere disse på nytt. Hvis en skattemelding får status Feil ved innsending til Altinn vil det derfor ikke være mulig å generere ny oppgave for de periodene oppgaven gjaldt for. Du har imidlertid mulighet til å rette feilen i XML-filen i Dokumentarkiv i Firmaopplysninger og overføre den på nytt fra Innsending Altinn. Side 24 av november 2016

25 Informasjon Kontakt Vedrørende informasjon eller videre hjelp bes du kontakte: Unit4 Support Siste oppdatering Siste versjon av programvaren finner du på Kundenettet. Andre kilder Linker til eksterne sider med relevant informasjon: november 2016 Side 25 av 25

Innførsels merverdiavgift

Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift 2. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Remittering ISO20022

Remittering ISO20022 Remittering ISO20022 Brukerveiledning FN27 Remittering ISO20022 5. oktober 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene i dette dokumentet endres

Detaljer

Dokumentarkiv med fleksibel tilgang Brukerveiledning

Dokumentarkiv med fleksibel tilgang Brukerveiledning Dokumentarkiv med fleksibel tilgang Brukerveiledning Produktkode SECBLOB Dokumentversjon 1.2 2. januar 2014 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning

Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning EN53 Elektronisk faktura - Inngående Dokumentversjon 2.0.1 22.september 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig,

Detaljer

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert:

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert: Dokumentasjon av skjermbilde for MVA rapportering 2017 Sist revidert: 18.12.2016 Visma Software AS Visma Business Dokumentasjon av ny MVA lov 2017 Innhold I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... II

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Maritech Regnskap ver 16.00

Maritech Regnskap ver 16.00 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED:

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: VITEC MVA-endringer i 017 Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: 016-1-0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn for MVA-endringene... 3 Konsekvens av MVA-endringene... 3 Hva gjør Vitec Megler?... 4 Hva må jeg

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet som beskrevet nedenfor når du skal levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn Oppsett av lønnssystemet mot Altinn.1. Om Altinn Altinn er det offentliges elektroniske portal for (elektronisk) dialog med næringslivet og privatpersoner. Altinn har sin historie tilbake til årtusenskiftet,

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Personec Lønn. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Personec Lønn. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Personec Lønn Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 21.02.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn......2 Installere

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Visma Global Lovendringer i praksis

Visma Global Lovendringer i praksis Visma Global Lovendringer i praksis Vi ser på hvordan de nye lovendringene påvirker dere og de nye lovendringene i praksis. Hovedfokus på ny skattemelding Richard Sjursen - Rådgiver forretningssystemer

Detaljer

Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017

Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 Nedenfor beskriver hva som er nytt for vanlig næringsvirksomhet siden forrige utsendelse. I tillegg har også bransje-løsningen for LANDBRUK blitt tilpasset på samme

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending direkte til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for regnskapskontor

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending direkte til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for regnskapskontor 10.07.2015 Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending direkte til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for regnskapskontor Hva kreves for å sende direkte til Altinn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending dirkete til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending dirkete til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma 10.07.2015 Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending dirkete til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma Hva kreves for å sende direkte til Altinn fra

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) 25.02.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Ny funksjonalitet... 2 Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post... 2 Avstemming før godkjenning...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Funksjoner for Norge. Microsoft Corporation. Publisert: November 2006

Funksjoner for Norge. Microsoft Corporation. Publisert: November 2006 Funksjoner for Norge Microsoft Corporation Publisert: November 2006 Microsoft Dynamics består av en serie integrerte, skalerbare løsninger for forretningsstyring som gjør at du og andre kan foreta forretningsbeslutninger

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Overfør utbetalingslisten direkte til nettbanken

Overfør utbetalingslisten direkte til nettbanken Overfør utbetalingslisten direkte til nettbanken 01.07.2014 Spar tid, slipp kontroller og feilrettinger. Ta deg en kopp kaffe isteden, og nyt en rask og korrekt overføring av lønningene. Fordelene ved

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Hvordan sende inn A-MELDINGEN?

Hvordan sende inn A-MELDINGEN? 30.11.2016 Hvordan sende inn A-MELDINGEN? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten. Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk?

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Rutiner i Altinn For å få tilgang til Altinn må du ha norsk fødselsnummer og engangskode(pinkode) tilgjengelig. Koden finner du i kodebrev fra Skatteetaten

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) 12.06.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Huske filteret for vis aktive/passive ansatte i ansattevedlikeholdet...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Rapportering i Altinn 4 1.2 Kort om hvordan man

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

SuperOffice. Remote Travel

SuperOffice. Remote Travel SuperOffice Remote Travel Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Word. 2000 SuperOffice AS. Alle rettigheter forbeholdt. SuperOffice AS gir deg rett til å bruke programvaren

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS Tips og triks for regnskapsbrukeren Gry Barø, IT NOR AS Agenda Automatisering av prosesser og feilvarslinger Remittering- Kreditnota Flere macroer på samme rapport. Rapportvarianter, opprette og slette

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer