Polske Antoni tok norsk svennebrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polske Antoni tok norsk svennebrev"

Transkript

1 2 12 februar Efta-dom bekymrer 20 Polske Antoni tok norsk svennebrev Zdobyl dokumenty czeladnicze 34

2 leder ELINE LØNNÅ ansvarlig redaktør Ulike verdener BARE NOEN UKER før startskuddet går for vårens tariffoppgjør, blir det mer og mer klart at de fagorganisertes forhandlere står overfor en motpart som befinner seg på en helt annen klode i synet på utviklingen i arbeidslivet. Finanskrisa i Europa har lagt en solid demper på forventningene om saftige lønnstillegg for de fleste. Forventningene om å komme mange steg videre i utviklingen av et seriøst arbeidsliv, er imidlertid fortsatt høye. Kampen mot at arbeidsgivere skal utnytte utenlandsk arbeidskraft som er tvunget til å underby hverandre på lønn i tider med massearbeidsløshet, er både en solidarisk kamp og i et langt perspektiv en kamp for å redde egne arbeidsplasser. DERFOR STIGER TARIFF-TEMPERATUREN når NHO og Virke går hardt ut mot regjeringens forslag til tiltak for å gjøre bemanningsbransjen ryddigere. NHO mener at tiltakene om solidaransvar og innsynsrett forrykker balansen mellom partene i arbeidslivet, mens Virke går så langt som å true med å bryte trepartssamarbeidet. Virkes direktør mener at tiltakspakken er ulovlig, sett i lys av EØS-avtalen. Kampen mot at arbeidsgivere skal utnytte utenlandsk arbeidskraft er en solidarisk kamp LO-LEDER ROAR FLÅTHEN kommer med en betimelig påpekning når han sier at det virker som arbeidsgiverne er mer opptatt av å liberalisere arbeidsmarkedet på bekostning av arbeidstakerne enn å bidra til et mer anstendig arbeidsliv for de som trenger det mest folk som jobber i bemanningsforetak. OFFENSIVEN MOT TILTAKSPAKKEN har fått drahjelp av en nylig avgitt kjennelse i Efta-domstolen, i det som kan bli Norges svar på svenskenes Laval-sak. Domstolen gir ni norske verft medhold i at det ikke er lovlig å allmenngjøre bestemmelser om betaling for kost, losji og reise. Utenbystillegget på 20 prosent ved reiseoppdrag overlater Efta-dommerne til norsk rettsvesen å ta stilling til, så der er det fortsatt håp. innhold Faglig lagspill 10 Kan alle male? 14 Frontfaget 18 Bransjer med lav lønn 20 Eftadom bekymrer 33 Bekken og Strøm ett år etter 34 Polsk murer, norsk svennebrev 36 Thatcher og fagbevegelsen 38 Sterke i Las Vegas faste spalter: 6 Aktuelt 23 Fra nettsiden 24 Made in Norway spesial 28 Fotoreportasjen 32 Arbeidere i alle land 41 Tall og Fra arkivet 42 Innspill 44 Debatt 48 Kokker deler oppskrifter og Min parole 49 Arne And 50 Unge røster 51 Kryssordnøtta 52 Erfaringer 54 I forbifarten magasinett.org: Mest lest: Går sakte for bedre lønn Åpner for offshore-streik Vi lar oss ikke presse Magasinet er på Facebook. Følg oss og få oppdateringer! Vi har også Twitter-konto. FELLESFORBUNDETS LANDSMØTE ga klart uttrykk for et ønske om å forbedre allmenngjøringsordningen. Det blir ingen liten utfordring for forhandlerne, i møte med en motpart som fortsatt er lykkelig over Eftakjennelsen. Men blir det ulovlig å allmenngjøre viktige deler av norsk lønn, er det desto viktigere å styrke tariffavtalene og utvide hvem de skal gjelde for. Når arbeidsgiverne er uvillige til å samarbeide om et seriøst arbeidsliv med verdige vilkår for alle, er fagbevegelsen nødt til å tvinge fram forbedringene ved å sette makt bak kravene. Vi har spennende måneder foran oss. Magasinet Fagblad for Fellesforbundets medlemmer 27. årgang Postadresse: P.b. 231 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Møllergata 39, Oslo Redaksjonen: Adresseendringer: Tlf.: Annonssalg: Layout og produksjon: LO Media Trykk: Aktietrykkeriet Trykkdato: 20. februar 2012 Opplag: Neste utgave trykkes: 21. mars Magasinet 2 12

3 2 12 februar FART OG MORO: Ein del knall og fall, men fyrst og fremst mykje moro da VM i spark blei arrangert på Geilo. Foto: Erlend Angelo 24 Foto: Erlend Angelo Foto: Håvard Sæbø Efta-dom bekymrer Polske Antoni tok norsk svennebrev Zdobyl dokumenty czeladnicze ORGANISERT GAMBLING: Vi har besøkt Las Vegas, fagbevegelsens høyborg i USA. 54 GULLGUTT: Møt Jørn Eggum, gullsmeden som skal lede troppene i frontfaget. BEVIS: Nå får Antoni Suszka papirene i orden. Foto: Erlend Angelo Magasinet

4 Innleie-kampen: Klar for andre Fotballaget ARBEIDSTAKERNE ligger under 1-2 mot ARBEIDSGIVERNE. Men det er i pausen kampen skal snus! Tekst og illustrasjon: Erlend Angelo Vi er spilt jævla lave Kjell SKjærvø ARBEIDSTAKERNE BK (5-3-2): Arve Bakke - Jørn Eggum, Hans-Christian Gabrielsen, Halvor Langseth, Clas Delp, Steinar Krogstad Eldar Myhre, Turid Tinnlund Johansen, Cecilie Søllesvik Bjørn Sigurd Svingen, Linn Katrin Pilskog. Det kan til tider se håpløst ut etter førsteomgangen i fotball. Så også når det gjelder innleieproblematikken i norsk arbeidsliv. Men Steinar Krogstad i Fellesforbundet er klar på at kampen kan snus. Under Oslofjordkonferansen i januar lirte forbundssekretæren av seg en inspirerende «garderobetale». Vi vet at mye kan skje i pausen. Mang en fotballkamp er blitt snudd etter at trenerne har fått sagt sitt før andreomgangen. Vi ligger under til pause, men vi skal ta dem nå, sier Krogstad og legger til at begge motstandernes mål var offside. For store avstander Med fotballmetaforer tegner Krogstad et bilde av feil taktikk og for dårlig samarbeid blant Arbeidstakerne. Som det sies i mange garderober: Vi har for store avstander mellom lagdelene, og vi må tidligere opp i motstanderen, maner Krogstad. Med det mener forbundssekretæren at tillitsvalgte må gå mer sammen lo- kalt for å vinne innleie-kampen. Målet er å endre spillets karakter. Forbundet sentralt, distriktskontorene, avdelingene og de bedriftstillitsvalgte må være enige om spillestilen, egne ansvarsområder og at vi alle har et ansvar for å spille hverandre gode. Større forpliktelser Nøkkelen ligger i å tette avstandene. For å klare det må taktikken endres. Vi må bruke andre redskaper. Konferanser som denne er viktige, men ikke tilstrekkelige; vi må sette oss ned ved bordet med folk i samme situasjon. Krogstad fortsetter videre inn i idrettsutøvernes verden i det han driller arbeidsoppgaver, arbeidsoppgaver, arbeidsoppgaver. De som møtes må definere klare, konkrete og ikke minst forpliktende arbeidsoppgaver fram til neste møte. Der- 4 Magasinet 2 12

5 omgang Spissene er de tillitsvalgte, midtbanen er avdelingene, forsvaret er forbundet og så har vi Arve Bakke i mål Roar Aas ARBEIDSGIVERNE IF (4-3-3): Ketil Lyng Stein Lier-Hansen, Knut E. Sunde, Rolf Negård, Jørgen Leegaard - Petter H. Brubakk, Svein Oppegaard, Tor Steig Jostein Hansen, John G. Bernander, Kristin Skogen Lund. etter gjøre opp status på hvert møte, og bli enige om nye oppgaver, mener Krogstad. Får ikke snudd seg På den måten skal motstanderne aldri få snudd seg. Ingen hvile, ikke et sekund uten å møte hardt press fra motspillerne. Vi må hindre Arbeidsgiverne i å tro at det er fritt fram. Det er lettere å være SPILT LAVE: Forbundssekretær i Fellesforbundet Steinar Krogstad (ved siden av John Bernander) oppsummerte Oslofjordkonferansen med at det er for stor avstand mellom lagdelene i Fellesforbundet. på hugget når vi vet andre tillitsvalgte er med på laget, understreker Krogstad. Det er ikke så rart at vi har kommet skjevt ut. Vi har hatt få års trening med internasjonal matching, men nå har vi fått kjenne på nivået lenge nok til at vi kan vinne kampen. Og ikke minst; vi har publikummet med oss! Bruk sjekklista! Steinar Krogstad lanserte et forslag til sjekkliste for tillitsvalgte under Oslofjordkonferansen. Målet er å bedre dialogen både med arbeidsgiver og mellom tillitsvalgte. Dette er en liste som jeg lagde mens jeg fortsatt var tillitsvalgt i Veidekke. Målet er at den skal kunne brukes av tillitsvalgte, som en mer praktisk tilnærming særlig til dette med innleie, sier Steinar Krogstad. Sjekklista ble godt mottatt av deltakerne under konferansen. Men flere nevnte behov for bedre kursing. Mange tillitsvalgte trenger mer kunnskap før de tør tilnærme seg arbeidsgiveren på denne måten, sa Torbjørn Dybsand, avdeling 103 Ringsaker. De tillitsvalgte må drilles i arbeidsmiljølovens paragraf 14.9 og 14.12, understreket Boye Ullmann, Rørleggernes fagforening i Oslo. Krogstad er enig i at kunnskap og kursing er viktig. Men kurs er ikke nok. Det er noe som heter learning by doing. Det er viktig å bygge sjøltillit, og det kommer mest gjennom å få gjennomslag for sine krav, understreker Krogstad. Krogstads sjekkliste er etter konferansen blitt sendt ut til alle avdelinger. Magasinet

6 aktuelt Det må ryddes opp i kvinnesynet til mange menn også blant politikere. Jeg tror det er mange menn som våkner søndag morgen og har voldtatt noen uten å vite om dette. Stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap) til Bergens Tidende Ny giv på Kjeller Det nye statsforetaket AIM Norway, tidligere Luftforsvarets Hovedverkstad på Kjeller, har inngått en intensjonsavtale om vedlikehold av skrog på kampflyene som etter planen skal komme fra Håpet er at verkstedet også skal få vedlikeholdsoppdrag på flymotorer, samt produksjon av komponenter til skrogene, sier hovedtillitsvalgt Bjørn Lien. Godtar ikke lugardeling LOs olje- og gassutvalg og Fellesforbundets Petroleumsforum sier blankt nei til forslaget om å åpne for lugardeling på plattformer etter drøfting med tillitsvalgte. Tekst: Randi Bergan UAKSePTABeLT: Hele offshoremiljøet i LO går imot liberalisering av reglene for lugardeling på plattformene. Foto: Knut Viggen Lugardeling «hotbedding» innebærer at to personer deler en enkeltlugar, og disponerer den på ulike tider av døgnet. Fram til i dag har Petroleumstilsynet vært rett adressat for søknader om lugardeling. Men på årskonferansen for LOs olje- og gassutvalg i november i fjor lanserte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm en ny modell der arbeidsgiver får siste ord, etter drøfting med de tillitsvalgte, på såkalt kalde plattformer. Forbundssekretær Jørn Eggum er Fellesforbundets representant i Olje- og gassutvalget, som sier i høringssvaret at reglene bør skjerpes istedenfor å liberaliseres, og peker på økt sikkerhetsrisiko dersom ansatte ikke får den nødvendige hvile. Ansatte skal disponere egen lugar under hele oppholdet på plattformen. Lugardeling kan kun godtas i akutte situasjoner. Det er i første rekke våre og El&IT sine medlemmer som blir rammet av dette, men her står hele LO-familien samlet, sier Per Bjørn Eriksen, sekretær i forbundets Petroleumsforum. I en uttalelse peker Forumet på en rekke uavklarte spørsmål. To fra Rogaland Elektromontørforening og to fra Petroleumsforum hadde et møte med Rogalandsbenken på Stortinget om denne saken i januar. Vi mener det er helt utrolig at departementet legger opp til utstrakt bruk av lugardeling, dytter ansvaret over på lokale tillitsvalgte og i tillegg overkjører Petroleumstilsynet. Det mest opprørende er forslaget om at arbeidsgiver og tillitsvalgte skal drøfte eventuelle dispensasjoner. Dette er virkelig en ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side, sier Eriksen. Følg tariffoppgjøret generated at BeQRious.com frifagbevegelse.no/tariff/tariff_2012/ 6 Magasinet 2 12

7 aktuelt Tillitsvalgte fortjener økt oppmerksomhet og økt status. De er en undervurdert ressurs i samfunnslivet. Statssekretær Jan-Erik Støstad kroner til Utøya Streikekassa vokste seg stor med den kraftige støtten i fjor, for de organiserte ved Bekken & Strøm. Hele beløpet etter utgifter, på kroner, ble donert til Utøya. Vi ville bruke pengene på andre enn oss selv, og i fagbevegelsens ånd ble de gitt til gjenreisingen av Utøya, forklarer klubbleder Johnny Martinsen. Svakere vikarbyråer Bemanningsbransjen hadde en svakere vekst enn forventet siste kvartal i fjor, og endte på 2,7 prosent målt mot 4. kvartal Nedgangen kom innen helsesektoren, hotell/restaurant/kantine og økonomi. Veksten skyldtes gode tider i byggebransjen. giskes FOLK: Fellesforbundets representanter i «Prosjekt 2020». Fra venstre: Rune Rafdal, Hans-Christian Gabrielsen, Rune Alne, Elisabeth Jørgensen og Roar Aas. Foto: Erlend Angelo innovasjon Fast arbeid gir Trond giskes «Prosjekt 2020» har levert sin rapport. gruppa av tillitsvalgte har pekt på hvor viktig fast arbeid er for kompetanse og innovasjon. Tekst: Harald Henmo Det har vært mest oppmerksomhet rundt gruppa «yngre ledere i næringslivet» i prosjektperioden. Der har blant andre Ole Robert Reitan, Stein Marius Varner og Rebecca Mahboubi deltatt etter at Kronprins Haakon trakk seg. Men parallelt har en gruppe fra fagbevegelsen jobbet med spørsmålet om hva Norge skal leve av i framtiden. I den har det vært fem representanter fra Fellesforbundet, blant dem Roar Aas. Jeg har særlig jobbet med «den norske modellen», forteller han. Der har vi lagt stor vekt på hvor viktig det er med faste ansettelser. Selv kommer jeg fra byggebransjen, der det er mye bruk av midlertidig arbeidskraft. Men å leie inn billig arbeidskraft i stedet for å investere i utstyr og den slags, er å spare seg til fant, sier Aas. Med fast ansatte, kan man bygge kompetanse og omstille seg. Det fører til innovasjon og høy produktivitet. Bedriftene bruker ikke penger på videreopplæring av innleid arbeidskraft. Tips oss om saker! Ugunstig skiftarbeid Ny amerikansk forskning viser at forstyrrelse av døgnrytmen øker faren for å få diabetes type 2. I Norge jobber hver fjerde kvinne og hver femte mann skift. År med skiftarbeid gir vektøkning, og øker risikoen for diabetes. Forskerne har undersøkt et stort antall skiftarbeidere og funnet at skiftarbeid eller turnus med kvelds- og nattskift blir farligere og farligere, jo lenger man holder på. Etter år har faren økt med 40 prosent. Etter 20 års skiftgang er faren for å bli rammet av type 2-diabetes 60 prosent større. 8 Magasinet 2 12

8 Sammen for trygt uteliv En helhetlig tilnærming og forpliktende samarbeid mellom kommune, politi og næringen selv må til for å sikre trygt og seriøst uteliv. Det er en av konklusjonene i en rapport fra Virke og Oslo servitørforening. Rapporten dokumenterer utviklingen i antall voldsanmeldelser, alkoholkonsum og forskningsdokumenterte prosjekter knyttet til trygt natteliv. Dumpinganklage i Steinkjer Fellesforbundet har tatt saken for et polsk ektepar som kom til Steinkjer for å arbeide i et samdriftsfjøs. De gjør krav på kroner for overtid og helger uten lønn, og mener de mangler ordentlige arbeidskontrakter. Organisasjonsarbeider Knut Skåle sier saken føyer seg inn i en rekke andre saker som går på sosial dumping. En av fjøseierne er konsernsjef i Nord-Trøndelag E-verk. Stadig mer ROT Byggeindustrien forteller om gode tider for ROT som langt fra er det samme som rot, men står for «Renovering, Ombygging, Tilbygg». Lav arbeidsledighet og høy befolkningsvekst gjør at bransjen forventer mange oppdrag i årene framover. «Vi forventer en vekst i både ROT yrkesbygg-, og ROT boligmarkedet», heter det fra Byggenæringens Landsforening (BNL). Årsaken er gode tider for folk flest. Fram til 2014 spås det mellom tre og fire prosents økning i disponibel inntekt. Også omsetningen av bruktboliger er et tegn på hvor mye ROT som trengs. Derimot nedjusterer BNL prognosen for igangsettingen av nye boliger, siden Statistisk sentralbyrå har justert ned sine prognoser. HH Bygger: Det går mot enda mer oppussingsarbeid i årene framover. Foto: Håvard Sæbø Husforsikring med fordeler utenom det vanlige Sopp- og råtedekning inkludert Lavere egenandel etter skade Gjennom LOfavør tilbyr vi nå fordeler på alle forsikringene våre, kun til deg som er medlem i et LO-forbund. Bytt til SpareBank 1, og få de fordelene du fortjener. Ring oss på , eller besøk lofavor.no

9 Alvorlig fallulykke i Verdal }} Tre arbeidere overlevde utrolig nok et fall på 35 meter under arbeid på Kværner Verdal. De tre ble heist opp i en arbeidskurv for å fotografere og dokumentere malerarbeid på stålunderstellet til en offshore-vindmølle. Plutselig knakk øverste del av krana og arbeidskurven falt ned på lekteren stålunderstellet sto på. Arbeidstilsynet har funnet feil på flere av delene. Skal forebygge ulykker }} Landbruket har høye ulykkestall. I desember ble Landbrukets HMS-utvalg etablert, med Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet som nestleder. Ifølge handlingsplanen for 2012 skal dette utvalget blant annet holde seg oppdatert på statistikk om skader, ulykker og yrkessykdommer. Ap trosser vikarbyrå-motstand Nå står Arbeiderpartiet igjen alene på venstresiden. Sammen med de borgerlige partiene kan Ap tvinge gjennom det omdiskuterte vikarbyrådirektivet. Tekst: Simen Aker Grimsrud at regjeringen bruker veto. Flere fylkeslag har varslet at de vil votere over saken. Det er stor frustrasjon blant tillitsvalgte jeg snakker med i regionen. Mange føler det er en arroganse blant toppene i Arbeiderpartiet, sier Steffen Høiland, nestleder i Fellesforbundets avdeling 57, Nord-Rogaland, og sekretær i Sauda Ap. Uklart tidspunkt Partisekretær Raymond Johansen uttalte til VG at Arbeiderpartiet har behandlet saken mer enn nok. At lokallagene i partiet på eget initiativ behandler saken, vil heller ikke påvirke partiets Steffen Høiland standpunkt. Altså, stortingsgruppen har konkludert. Vi vil stå på vedtaket som er gjort, sa nestleder Helga Pedersen i et intervju med Bergens Tidende. Det var fortsatt uvisst når regjeringen skal behandle saken da Magasinet gikk i trykken. Alt tyder på at Arbeiderpartiet står på sitt. Tar regjeringskollegaene ut dissens i regjeringen, går saken til behandling i Stortinget. Der får Ap støtte fra de borgerlige partiene. Det er noe forferdelig galt dersom Ap velger å se bort fra sine gode venners krav, og heller går til de borgerlige partiene for å få noe igjennom på Stortinget, mener Steffen Høiland. Da kan det bli vanskelig å mobilisere fagbevegelsen inn mot neste valg for en rødgrønn regjering, fastslår han. Les om vikarstriden på Kampen mot vikarbyrådirektivet startet forsiktig og i det stille i fjor. Først etter Fellesforbundets landsmøte, som krevde at Norge bruker vetoretten, har motstanden vokst. Vikarbyrådirektivets likebehandlingsprinsipp skal sikre vikarer lik lønn og like rettigheter som fast ansatte. Men motstanderne frykter at direktivet vil svekke arbeidsmiljøloven og true normen om faste ansettelser. Indre strid LO har enstemmig sagt nei, regjeringspartnerne Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjort det samme. Sistnevnte har også truet med å ta ut dissens. Også sammenslutningene Unio og YS går i mot vikarbyrådirektivet. Dermed står Arbeiderpartiet alene på venstresiden om å ville implementere EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Selv innad i partiet er det splid. Både Ap i Trondheim, Stavanger og Bergen krever BESTEMT: Statsminister Jens Stoltenberg kan gå til opposisjonen på Stortinget for å sikre fl ertall for vikarbyrådirektivet. Foto: Erlend D. Daae Magasinet

10 Alle kan jo male Alle kan jo male 10 Magasinet 2 12

11 Hvorfor i all verden skal man bruke dyre fagfolk, når det er like greit å gjøre det selv? Magasinet tester tanken om at «alle kan male». Tekst: Harald Henmo Foto: Erlend Angelo og Lene Kjærnsmo Sørum Gjør du deg til nå, eller?? Maler Stig Verner Bråten i Hansen & Rønning ser skeptisk ut, der han følger mine svært, noen vil kanskje si nevrotisk, forsiktige malingstrøk langs vinduskanten. Han skjønner at ideen her er å vise forskjellen på en fagutdannet maler og en journalist. Tross alt, en journalist. Men det blir liksom ikke noen vits i å sammenligne hvis jeg bare tuller. Jeg må i hvert fall gjøre så godt jeg kan. Akk, hva vet vel han om hvor intenst jeg konsentrerer meg inni den nyinnkjøpte overallen, etter å ha fått beskjed om at proffer ikke legger malingtape langs vindusglasset. Det tar bare masse tid og en proff maler søler jo uansett ikke på glasset. Så jeg maler meg uhyre nennsomt vel, litt hit og dit helt til Stig bryter beklagende inn: Jeg tror nesten jeg må redde det vinduet nå. Denne malingen stivner veldig fort, ser du. Han drar noen lange strøk og gjør vinduet ferdig på et blunk. Uten å søle på glasset. opplæring: To mann, én jobb maler Stig Verner Bråten prøver tålmodig å veilede Magasinets mann. Mer svart enn hvitt Tariffbundne bedrifter med fast ansatte, fagutdannede håndverkere, sliter i et marked oversvømmet av innleie, kjappe løsninger og svart arbeid. Det males nok mye mer svart enn hvitt der ute, sier skattekrimsjef Jan- Egil Kristiansen i Skatt Øst til bladet Byggeindustrien. Det betyr at man tar det man får arbeid med det maler Stig kaller «UP-garanti». UP står for «Ut porten». Med andre ord ingen garanti. Det kan bli dyrt i lengden, selv om jobben er billig. Det aller billigste er å gjøre det selv. Magasinet

12 VAnSKElig: Det blir litt mer rot og noe mer ujevn overfl ate med Magasinets sparkling, viser det seg Og det kan bli dyrest av alt. Hvis man bruker feil maling, eller gjør arbeidet feil, kan man få inn fukt og råte og sopp og alt mulig. Det samme skjer hvis man bruker feil maling som lukker for godt, sånn at ikke fukten slipper ut, forklarer Stig og legger ut om diverse malingtyper og -teknikker som skal brukes forskjellige steder. Dessuten blir det jo ikke alltid så pent. Rart fargevalg De ordene skal han få bite i seg. Jeg er klar til å gyve løs på en vegg som skal bli så utrolig vakkert malt at den vil bli rammet inn men malingen består av en tjukk, grå masse som i hvert fall ikke jeg ville valgt. Her har noen utrolig dårlig smak. Denne skal helsparkles. Det er bare å sette i gang, sier Stig. Aha. Sparkling. Det har jeg hørt om. Det er sånn man gjør der det er veldig store hull i veggen, for eksempel etter skruer og uhell. Eller så er det sånn en proff maler gjør over hele veggen, i to lag, uansett. Etter å ha sett meg kladde på den samme flekken en god stund (den forb sparkelen vil jo bare ikke bli glatt. Det må være noe galt med miksen) og kommet med høflige råd («Jeg tror kanskje du burde ta det litt tynnere nede, ellers blir det mye sliping») tar Stig over. Og gjør sparkelen glatt med tre lange drag. Jeg prøver igjen, og får noen oppmuntrende ord: De fleste får det jo til. Pause. Etter hvert For eksempel etter utdanning og fagbrev. Mye å rette opp Malermester Jon Rønning i Hansen & Rønning forteller at firmaet får stadig flere jobber i privatmarkedet. Det er for å rette opp etter maling folk har fått utført billig og uten garanti, sier han. Det store problemet for bransjen er riktignok ikke blant private som skal pusse opp. Der vil det alltid være en del «svart lekkasje»: naboer eller slektninger eller andre som maler for hverandre. Det verste for Rønning er prispressingen i offentlige anbud. Når man ser på prisene de får jobbene for, bør det være enkelt å legge sammen én pluss én, og skjønne at det ikke kan bli tre, sier han. En bedrift som vår har en minstepris for jobber vi kan påta oss, når vi følger alle regler for moms, arbeidsgiveravgift, pensjonsinnbetalinger, tarifflønn, HMS-forskrifter, og så videre, forteller han. Når vi så ser at anbud går for priser en god del under dette, er det enkelt å se at det ikke går opp. Da er det noe som ikke blir betalt. 12 Magasinet 2 12

13 Når du har drukket opp lager vi klær av flasken VELG RESIRKULERT POLYESTER! Nå finnes det en enkel måte å skåne miljøet på velg arbeidsklær av resirkulert polyester. Ved hjelp av avansert teknologi smelter vi ned brukte PET-flasker og spinner tråd av dem. Polyesterveven som vi deretter får fram blir et svært slitesterkt, herlig og miljøvennlig stoff. Sluttresultatet består av 55 % resirkulert polyester og 45 % bomull (vekt 268 g/m 2 ). Ved fremstilling av polyester anvendes olje med tilsetninger av kjemikalier som nafta, xylener, syrer og glykol. Produksjonsprosessen er dessuten svært energikrevende. Ved å resirkulere polyester minimeres disse negative effektene. Du har mye å vinne på å velge resirkulert polyester: energiforbruket reduseres med 90%. kulldioksidutslippene reduseres med 70%. Du gjør et aktivt valg for et bedre miljø. Deretter kan du jo slutte kretsløpet ved å huske på å pante alle flasker 1490 Bukse service % Recycled Polyester/45 % Bomull, 270 g/m Marineblå # 9400 Grå # 9900 Svart D84-D124 To innstikkslommer. Baklommer med knapp. Benlomme med klaff samt telefon- og pennelomme. Formsydde knepartier Jakke service % Recycled Polyester/45 % Bomull, 270 g/m Marineblå # 9400 Grå # 9900 Svart S-XXXL To framlommer hvorav en med påsydd lomme. Skjulte brystlommer med glidelås. Regulerbar armlinning. Skjult glidelås helt opp i kraven.regulerbar midje. En innerlomme samt mobillomme. Innfellbar ID-lomme Finn din forhandler på eller ta kontakt med oss på eller

14 Først og fremst? «Frontfagsmodellen» er omstridt. Men bortsett fra å være omstridt hva er egentlig frontfagsmodellen? Og hvor kom den fra? Tekst: Harald Henmo Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek I januar gikk lederne for arbeidsgiverforeningene Norsk Industri og Spekter ut mot frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først under lønnsoppgjørene. Så kommer alle andre etterpå. Det skal sikre lav arbeidsledighet og kontrollert prisstigning. Men: Vi har fått for høye lønnstillegg, sa administrerende direktør Lars Haukaas i Spekter til Dagens Næringsliv. Frontfagsmodellen: Betyr at enkelte grupper forhandler først i lønnsoppgjøret, og legger en mal resten forholder seg til. «Frontfaget» er tradisjonelt den konkurranseutsatte industrien, som er avhengig av prisene internasjonalt. Fra oppgjøret i 2004 ble det utvidet. Da inneholdt frontfaget Byggeindustrien, Tekstil og Kartonnasje i tillegg til Verkstedsoverenskomsten. Modellen har fått kritikk fra flere hold: - Noen forbund har ment den legger en unødig demper på lønnsveksten for hjemmeindustrien og ansatte i offentlig sektor når industrilønnene holdes lave i tider med internasjonal prisnedgang. - Mens arbeidsgiversiden har uttalt at den tvert imot øker lønnsveksten for mye i offentlig sektor, når det er gode tider for industrien. Egentlig er frontfaget en gave til offentlig sektor fordi de får en bonus for produktivitetsutviklingen i deler av frontfaget, mente Haukaas. Fra andre hold er kritikken at modellen demper lønnsveksten i offentlig sektor og at den gjør det vanskelig å oppnå likelønn. «Frontfagsmodellen er ikke opprettholdbar over tid hvis enkelte områder systematisk får lavere lønnsvekst enn andre. I den sammenheng kan lavlønte kvinnegrupper være spesielt utsatt», står det i Fagforbundets prinsipprogram. Hjemme hos Kjell Men i LO står modellen fjellstøtt. Frontfagsmodellen har tjent samfunnet godt, sa LO-leder Roar Flåthen da modellen fikk kritikk i fjor. Og det hele startet på gutteværelset til Kjell Aukrust. I hvert fall nesten. Hans bror Odd, selveste «Bror min» (se side 16) var i 1966 leder for «Aukrust-utvalget», eller «Utredningsutvalget for inntektsoppgjøret», som utarbeidet modellen. I en mimreartikkel har Odd skrevet om hvordan tanken kom til ham om å skille mellom industri som eksporterer varer, og næringer som produserer for hjemmemarkedet. Det skulle gi bedre oversikt over lønnsvekst og inflasjon. Som han skriver: «Gjennombruddet kom en natt da tankene surret og søvnen uteble. Fra underbevisstheten dukket det opp glemte minner. Hadde jeg ikke tidligere en gang observert at fluktuasjoner i den totale lønnsandel kunne skrive seg fra fluktuasjoner i produktprisene i visse næringer?» JERN & METALL: Avstemning ved Storvik Mekaniske Verkst PROFESSOR: Inger Bjørnhaug 14 Magasinet 2 12

15 ed i Kristiansund i FORSKER: Odd Aukrust Økonomer har åpenbart en spesiell underbevissthet Efta Tariffoppgjørene etter krigen var mye preget av lønnsnemnd, forteller Inger Bjørnhaug. Hun er professor emeritus ved Høgskolen på Lillehammer, og medforfatter av LOs historie. Fram til 1960 var den norske økonomien en blandingsøkonomi med stor priskontroll. Så ble frihandelsforbundet Efta opprettet, og da ble det krav om stadig friere priser, forteller Bjørnhaug. Friere priser betydde høyere priser, og dermed et press på å få lønnsoppgjørene under «kontroll». Teknisk beregning Regjeringen Borten overtok i 1965 etter regjeringen Gerhardsen, og opprettet «Utredningsutvalg for inntektsoppgjørene» for å få dempet prisveksten. Utvalget besto av Aukrust, som var forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå, Gerhard Stoltz ved Norges Handelshøyskole og Fritz C. Holte ved Nor- Magasinet

16 tall for hva økonomien kan tåle i et lønnsoppgjør. Det er et svært omfattende regnestykke. INNSPURT: Fra frontfagsoppgjøret i Fra v. Fellesforbundets forbundssekretærer Anne Marie Pettersen og Liv Christiansen, og 1. nestleder Anders Skattkjær. Foto: Erlend Angelo. ges Landsbukshøyskole. De leverte to innstillinger, med blant annet den berømte «hovedkursteorien», en forklaring på prisutviklingen i små økonomier, som senere er gått verden rundt. I Norge ble utvalget videreført som «Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene» eller TBU. Siden 1967 har dette utvalget lagt fram alle Misnøye Det kom en del uttalelser om dette, blant annet på LO-kongressen, der en del delegater mente dette nå var blitt veldig komplisert. Enkelte følte nok at man sto litt maktesløse, sier Bjørnhaug. Men hovedformatet for framtidige tariffoppgjør var skapt: Jern og Metall forhandler først, så de andre. Altså noen i front og andre etter. Det vil si frontfagsmodellen. Det var først etter 1970 man begynte å kalle det frontfagsmodellen. Men systemet var i bruk fra før. Jern og Metall var lenge blitt brukt som mal, siden det var et sterkt forbund, men ikke uforutsigbare i oppgjørene, forteller Bjørnhaug. Og sammen med «hovedkursteorien for prisutvikling» ble det sånn. Tradisjon + Vitenskap = Frontfagsmodellen. Bror min Man skulle kanskje ikke tro det, men mannen bak «hovedkursteorien om prisdannelse» og frontfagsmodellen, var den samme raringen som finner på så mange sprell i «Bror min»-bøkene til Kjell Aukrust. Odd Aukrust ( ), mannen som skapte begrepene «konkurranseutsatt» og «skjermet» industri var rett og slett «Bror min». Men først og fremst var han en betydelig økonom. Da han ledet «Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene» var Aukrust forskningssjef i Statistisk sentralbyrå. Den jobben hadde han i 31 år. Aukrust ledet også «Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene» fram til Han tok doktordrag i 1956 på en avhandling om nasjonalregnskap. Der lå kimen til mye av det som senere skulle bli «Aukrust-modellen». Grunnen til at den internasjonalt blir kalt «den skandinaviske modellen», skal være at Aukrust publiserte på norsk. Senere tok noen svenske forskere over ideene, og publiserte dem på engelsk. Og da var det gjort. TIDLIG PÅ N: Kjell Aukrusts «Bror min» hadde tidlig sans for statistikk. Så ble da også broren Odd forskningssjef i Statistisk sentralbyrå. Ill: Kjell Aukrust. (Gjengitt med tillatelse fra forlaget) 16 Magasinet 2 12

17 Krever 20 kroner Enrique Mora, leder for avdeling 250 i Trondheim. Avdeling 250 i Trondheim krever at minstelønna heves med 20 kroner timen for ansatte i Hotell og Restaurant-bransjen. Landsmøtet gikk jo inn for å heve lønna til lavlønte opp til 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det vil si rundt 40 kroners tillegg på Riksavtalen. Så vi starter med å forlange halvparten, sier Enrique Mora, leder for Avdeling 250. Avdelingen ønsker også avtaler for ulempetillegg som er mer i tråd med andre bransjer. Nå er det sånn at vi får helgetillegg fra klokken lørdag. Vi mener det i hvert fall bør være fra klokken fredag, sier Mora. I tillegg vil vi at kveldstillegget skal begynne klokken 18.00, og ikke klokken 21.00, som det gjør i dag. Prinsippet bør være at ulempetilleggene skal begynne når avdelingsleder går hjem, sier han. HH AS Ingeniør Gunnar M. Backe er en tradisjonsrik entreprenørbedrift, grunnlagt i 1946, med stor kompetanse innen prosjektledelse og gjennomføring av byggeoppdrag. Selskapet har sin virksomhet i Oslo, Asker og Bærum samt Follo. Omsetningen i 2012 vil bli 620 mill. kroner, innenfor boliger, nybygg og rehabilitering av næringsbygg. Vi er lokalisert med hovedkontor i Telenor Arena på Fornebu SPIKERE TRENGER GODE HODER AS Ingeniør Gunnar M Backe er i sterk vekst og vil øke vår stab av håndverkere. Vi søker derfor etter erfarne tømrere, gjerne hele lag. Vi ønsker håndverkere med fagbrev, men relevant erfaring i fagområdet tømmer kan kompensere for fagbrev. Vi legger vekt på ansvar, frihet og tillit. Minst like viktig som at du treffer spikeren på hode, er at du kan bruke hode. Les mer om oss på eller ring HR-sjef Merethe Lie Bråthen på mob: Skriftlig søknad sendes til - Et selskap i BackeGruppen FAGSKOLEUTDANNING INNEN PETROLEUMSTEKNOLOGI ELLER KJEMI ved Kristiansund videregående skole og fagskole Få økt kompetanse, meir innflytelse og nye utfordringer Petroleumsteknologi innen boring eller havbunnsinstallasjoner Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. 2-årig studium, men lagt over 3 år, tilpasset skiftordning offshore(2 4) Skolestart 15. august 2011 Søknadsfrist 15. april 2011 på Kjemi med fordypning i prosess Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. 2-årig studium fulltid Skolestart 15. august 2011 Søknadsfrist 15. april 2011 på For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Kristiansund vgs - Fagskolen Tlf Magasinet

18 Krafttak for la JORDBRUK: ,- (79%) Må opp ,- RIKSAVTALEN: ,- (79%) Må opp ,- TEKO: ,- (84,3%) Må Kartonasje opp ,- NATURBRUK: ,- (84,6%) Må opp ,- Tolv av Fellesforbundets tariffområder ligger under 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det skal det bli en slutt på. Tekst: Randi Bergan I dette oppgjøret starter et maratonløp for å innfri 95-prosent-vedtaket fra landsmøtet sist høst. Det lyder slik: «Fellesforbundet skal i den kommende landsmøteperioden arbeide for å heve de lønnstakergrupper som ligger under gjennomsnittet av industriarbeiderlønn opp til minimum 95 prosent av denne. Fellesforbundet skal arbeide for å innføre slike bestemmelser i alle de overenskomster (tariffavtaler) som er omfattet av dette.» Tall fra 2010 viser at de dårligst betalte medlemmene i Fellesforbundet må opp 31 kroner timen. Det er ansatte innen Hotell/restaurant og Gartneri/jordbruk, som ligger over kroner under 95-prosent-målet på kroner i årslønn. Øvrige bransjer under 95 prosent er kartonasje, sandtak, miljøbedrifter, byggeindustri, serigrafi, AMB, bokbinderier, landforpleining, naturbruk, teko, og altså Riksavtalen og jordbruket nederst på tabellen med 79 prosent. Hvor raskt er det mulig å innfri dette vedtaket og ta igjen etterslepet? Vanskelig å si, svarer Reidar Lundemo, leder av forbundets tariffavdeling. I dette tariffoppgjøret skal vi kjøre på blant anne lavlønte. Målet er å få alle opp på minst 95 prosent av snittlønna i industrien i løpet av fire år. Vi har to hovedoppgjør å få det til på. Så får se hvor langt vi er kommet ved neste landsmøte, i Magasinet % 100% 80% 80% 60% 60% = gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ( ,- i 2011) 94,1% Kartonasje 93% Sandtak 92,8% Miljøbedrifter 91,7% Byggeindustri 90% Serigrafi

19 vlønte LANDFORPLEINING: ,- (85,1%) Må opp ,- BOKBINDERIER: ,- (85,7%) Må opp ,- AMB: ,- (87,6%) Må opp ,- SERIGRAFI: ,- (90%) Må opp ,- 87,6% AMB 85,7% 85,1% 84,6% 84,3% BYGGEINDUSTRI: ,- (91,7%) Må opp ,- MILJØBEDRIFTER: ,- (92,8%) Må opp 8.328,- Bokbinderier Landforpleining Naturbruk Teko 79% Tabellen viser bransjene under 95 prosent-målet på kroner i årslønn (avrundet til en desimal). Utgangspunktet for tallene er gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2011 (tall fra 2010). Regnestykkene er basert på 1950 arbeidstimer i året. Det som er med, er avtalt lønn inkludert feriepenger, bonus og tilfeldige tillegg, skifttillegg med mer. Men ikke overtid. Riksavtalen Jordbruk SANDTAK: ,- (93%) Må opp 7.571,- KARTONASJE: ,- (94,1%) Må opp 3.407,- Magasinet

20 Efta-domstolen: Allmenngjort* reisetariff er ulovlig Nederlag for Eftadommen: Dette er ulovlig: Å allmenngjøre bestemmelser for Reise Kost Losji Dette er lovlig: Å allmenngjøre arbeidstid Dette overlates til norsk rett: Er det lovlig å allmenngjøre utenbystillegget, 20 prosenttillegget til timelønna ved reiseoppdrag? 20 Magasinet 2 12

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall verkstedarbeideren.no Nr. 2 juni 2010 - Årgang 64 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Stortinget har nå vedtatt et lovforslag der avtalen fra 2009 tolkes slik at våre opptjente pensjoner

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

DET GRØNNE VALGET SIDE 10 LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 TEMA: Fotoreportasjen: www.fagbladet.no. Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

DET GRØNNE VALGET SIDE 10 LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 TEMA: Fotoreportasjen: www.fagbladet.no. Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Fotoreportasjen: LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet TEMA: DET GRØNNE VALGET SIDE 10 INNHOLD

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Thor Nielsen/St. Olavs Hospital/Colourbox.com < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Kontor og administrasjon Innhold Veksthus for ledere

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer