Polske Antoni tok norsk svennebrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polske Antoni tok norsk svennebrev"

Transkript

1 2 12 februar Efta-dom bekymrer 20 Polske Antoni tok norsk svennebrev Zdobyl dokumenty czeladnicze 34

2 leder ELINE LØNNÅ ansvarlig redaktør Ulike verdener BARE NOEN UKER før startskuddet går for vårens tariffoppgjør, blir det mer og mer klart at de fagorganisertes forhandlere står overfor en motpart som befinner seg på en helt annen klode i synet på utviklingen i arbeidslivet. Finanskrisa i Europa har lagt en solid demper på forventningene om saftige lønnstillegg for de fleste. Forventningene om å komme mange steg videre i utviklingen av et seriøst arbeidsliv, er imidlertid fortsatt høye. Kampen mot at arbeidsgivere skal utnytte utenlandsk arbeidskraft som er tvunget til å underby hverandre på lønn i tider med massearbeidsløshet, er både en solidarisk kamp og i et langt perspektiv en kamp for å redde egne arbeidsplasser. DERFOR STIGER TARIFF-TEMPERATUREN når NHO og Virke går hardt ut mot regjeringens forslag til tiltak for å gjøre bemanningsbransjen ryddigere. NHO mener at tiltakene om solidaransvar og innsynsrett forrykker balansen mellom partene i arbeidslivet, mens Virke går så langt som å true med å bryte trepartssamarbeidet. Virkes direktør mener at tiltakspakken er ulovlig, sett i lys av EØS-avtalen. Kampen mot at arbeidsgivere skal utnytte utenlandsk arbeidskraft er en solidarisk kamp LO-LEDER ROAR FLÅTHEN kommer med en betimelig påpekning når han sier at det virker som arbeidsgiverne er mer opptatt av å liberalisere arbeidsmarkedet på bekostning av arbeidstakerne enn å bidra til et mer anstendig arbeidsliv for de som trenger det mest folk som jobber i bemanningsforetak. OFFENSIVEN MOT TILTAKSPAKKEN har fått drahjelp av en nylig avgitt kjennelse i Efta-domstolen, i det som kan bli Norges svar på svenskenes Laval-sak. Domstolen gir ni norske verft medhold i at det ikke er lovlig å allmenngjøre bestemmelser om betaling for kost, losji og reise. Utenbystillegget på 20 prosent ved reiseoppdrag overlater Efta-dommerne til norsk rettsvesen å ta stilling til, så der er det fortsatt håp. innhold Faglig lagspill 10 Kan alle male? 14 Frontfaget 18 Bransjer med lav lønn 20 Eftadom bekymrer 33 Bekken og Strøm ett år etter 34 Polsk murer, norsk svennebrev 36 Thatcher og fagbevegelsen 38 Sterke i Las Vegas faste spalter: 6 Aktuelt 23 Fra nettsiden 24 Made in Norway spesial 28 Fotoreportasjen 32 Arbeidere i alle land 41 Tall og Fra arkivet 42 Innspill 44 Debatt 48 Kokker deler oppskrifter og Min parole 49 Arne And 50 Unge røster 51 Kryssordnøtta 52 Erfaringer 54 I forbifarten magasinett.org: Mest lest: Går sakte for bedre lønn Åpner for offshore-streik Vi lar oss ikke presse Magasinet er på Facebook. Følg oss og få oppdateringer! Vi har også Twitter-konto. FELLESFORBUNDETS LANDSMØTE ga klart uttrykk for et ønske om å forbedre allmenngjøringsordningen. Det blir ingen liten utfordring for forhandlerne, i møte med en motpart som fortsatt er lykkelig over Eftakjennelsen. Men blir det ulovlig å allmenngjøre viktige deler av norsk lønn, er det desto viktigere å styrke tariffavtalene og utvide hvem de skal gjelde for. Når arbeidsgiverne er uvillige til å samarbeide om et seriøst arbeidsliv med verdige vilkår for alle, er fagbevegelsen nødt til å tvinge fram forbedringene ved å sette makt bak kravene. Vi har spennende måneder foran oss. Magasinet Fagblad for Fellesforbundets medlemmer 27. årgang Postadresse: P.b. 231 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Møllergata 39, Oslo Redaksjonen: Adresseendringer: Tlf.: Annonssalg: Layout og produksjon: LO Media Trykk: Aktietrykkeriet Trykkdato: 20. februar 2012 Opplag: Neste utgave trykkes: 21. mars Magasinet 2 12

3 2 12 februar FART OG MORO: Ein del knall og fall, men fyrst og fremst mykje moro da VM i spark blei arrangert på Geilo. Foto: Erlend Angelo 24 Foto: Erlend Angelo Foto: Håvard Sæbø Efta-dom bekymrer Polske Antoni tok norsk svennebrev Zdobyl dokumenty czeladnicze ORGANISERT GAMBLING: Vi har besøkt Las Vegas, fagbevegelsens høyborg i USA. 54 GULLGUTT: Møt Jørn Eggum, gullsmeden som skal lede troppene i frontfaget. BEVIS: Nå får Antoni Suszka papirene i orden. Foto: Erlend Angelo Magasinet

4 Innleie-kampen: Klar for andre Fotballaget ARBEIDSTAKERNE ligger under 1-2 mot ARBEIDSGIVERNE. Men det er i pausen kampen skal snus! Tekst og illustrasjon: Erlend Angelo Vi er spilt jævla lave Kjell SKjærvø ARBEIDSTAKERNE BK (5-3-2): Arve Bakke - Jørn Eggum, Hans-Christian Gabrielsen, Halvor Langseth, Clas Delp, Steinar Krogstad Eldar Myhre, Turid Tinnlund Johansen, Cecilie Søllesvik Bjørn Sigurd Svingen, Linn Katrin Pilskog. Det kan til tider se håpløst ut etter førsteomgangen i fotball. Så også når det gjelder innleieproblematikken i norsk arbeidsliv. Men Steinar Krogstad i Fellesforbundet er klar på at kampen kan snus. Under Oslofjordkonferansen i januar lirte forbundssekretæren av seg en inspirerende «garderobetale». Vi vet at mye kan skje i pausen. Mang en fotballkamp er blitt snudd etter at trenerne har fått sagt sitt før andreomgangen. Vi ligger under til pause, men vi skal ta dem nå, sier Krogstad og legger til at begge motstandernes mål var offside. For store avstander Med fotballmetaforer tegner Krogstad et bilde av feil taktikk og for dårlig samarbeid blant Arbeidstakerne. Som det sies i mange garderober: Vi har for store avstander mellom lagdelene, og vi må tidligere opp i motstanderen, maner Krogstad. Med det mener forbundssekretæren at tillitsvalgte må gå mer sammen lo- kalt for å vinne innleie-kampen. Målet er å endre spillets karakter. Forbundet sentralt, distriktskontorene, avdelingene og de bedriftstillitsvalgte må være enige om spillestilen, egne ansvarsområder og at vi alle har et ansvar for å spille hverandre gode. Større forpliktelser Nøkkelen ligger i å tette avstandene. For å klare det må taktikken endres. Vi må bruke andre redskaper. Konferanser som denne er viktige, men ikke tilstrekkelige; vi må sette oss ned ved bordet med folk i samme situasjon. Krogstad fortsetter videre inn i idrettsutøvernes verden i det han driller arbeidsoppgaver, arbeidsoppgaver, arbeidsoppgaver. De som møtes må definere klare, konkrete og ikke minst forpliktende arbeidsoppgaver fram til neste møte. Der- 4 Magasinet 2 12

5 omgang Spissene er de tillitsvalgte, midtbanen er avdelingene, forsvaret er forbundet og så har vi Arve Bakke i mål Roar Aas ARBEIDSGIVERNE IF (4-3-3): Ketil Lyng Stein Lier-Hansen, Knut E. Sunde, Rolf Negård, Jørgen Leegaard - Petter H. Brubakk, Svein Oppegaard, Tor Steig Jostein Hansen, John G. Bernander, Kristin Skogen Lund. etter gjøre opp status på hvert møte, og bli enige om nye oppgaver, mener Krogstad. Får ikke snudd seg På den måten skal motstanderne aldri få snudd seg. Ingen hvile, ikke et sekund uten å møte hardt press fra motspillerne. Vi må hindre Arbeidsgiverne i å tro at det er fritt fram. Det er lettere å være SPILT LAVE: Forbundssekretær i Fellesforbundet Steinar Krogstad (ved siden av John Bernander) oppsummerte Oslofjordkonferansen med at det er for stor avstand mellom lagdelene i Fellesforbundet. på hugget når vi vet andre tillitsvalgte er med på laget, understreker Krogstad. Det er ikke så rart at vi har kommet skjevt ut. Vi har hatt få års trening med internasjonal matching, men nå har vi fått kjenne på nivået lenge nok til at vi kan vinne kampen. Og ikke minst; vi har publikummet med oss! Bruk sjekklista! Steinar Krogstad lanserte et forslag til sjekkliste for tillitsvalgte under Oslofjordkonferansen. Målet er å bedre dialogen både med arbeidsgiver og mellom tillitsvalgte. Dette er en liste som jeg lagde mens jeg fortsatt var tillitsvalgt i Veidekke. Målet er at den skal kunne brukes av tillitsvalgte, som en mer praktisk tilnærming særlig til dette med innleie, sier Steinar Krogstad. Sjekklista ble godt mottatt av deltakerne under konferansen. Men flere nevnte behov for bedre kursing. Mange tillitsvalgte trenger mer kunnskap før de tør tilnærme seg arbeidsgiveren på denne måten, sa Torbjørn Dybsand, avdeling 103 Ringsaker. De tillitsvalgte må drilles i arbeidsmiljølovens paragraf 14.9 og 14.12, understreket Boye Ullmann, Rørleggernes fagforening i Oslo. Krogstad er enig i at kunnskap og kursing er viktig. Men kurs er ikke nok. Det er noe som heter learning by doing. Det er viktig å bygge sjøltillit, og det kommer mest gjennom å få gjennomslag for sine krav, understreker Krogstad. Krogstads sjekkliste er etter konferansen blitt sendt ut til alle avdelinger. Magasinet

6 aktuelt Det må ryddes opp i kvinnesynet til mange menn også blant politikere. Jeg tror det er mange menn som våkner søndag morgen og har voldtatt noen uten å vite om dette. Stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap) til Bergens Tidende Ny giv på Kjeller Det nye statsforetaket AIM Norway, tidligere Luftforsvarets Hovedverkstad på Kjeller, har inngått en intensjonsavtale om vedlikehold av skrog på kampflyene som etter planen skal komme fra Håpet er at verkstedet også skal få vedlikeholdsoppdrag på flymotorer, samt produksjon av komponenter til skrogene, sier hovedtillitsvalgt Bjørn Lien. Godtar ikke lugardeling LOs olje- og gassutvalg og Fellesforbundets Petroleumsforum sier blankt nei til forslaget om å åpne for lugardeling på plattformer etter drøfting med tillitsvalgte. Tekst: Randi Bergan UAKSePTABeLT: Hele offshoremiljøet i LO går imot liberalisering av reglene for lugardeling på plattformene. Foto: Knut Viggen Lugardeling «hotbedding» innebærer at to personer deler en enkeltlugar, og disponerer den på ulike tider av døgnet. Fram til i dag har Petroleumstilsynet vært rett adressat for søknader om lugardeling. Men på årskonferansen for LOs olje- og gassutvalg i november i fjor lanserte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm en ny modell der arbeidsgiver får siste ord, etter drøfting med de tillitsvalgte, på såkalt kalde plattformer. Forbundssekretær Jørn Eggum er Fellesforbundets representant i Olje- og gassutvalget, som sier i høringssvaret at reglene bør skjerpes istedenfor å liberaliseres, og peker på økt sikkerhetsrisiko dersom ansatte ikke får den nødvendige hvile. Ansatte skal disponere egen lugar under hele oppholdet på plattformen. Lugardeling kan kun godtas i akutte situasjoner. Det er i første rekke våre og El&IT sine medlemmer som blir rammet av dette, men her står hele LO-familien samlet, sier Per Bjørn Eriksen, sekretær i forbundets Petroleumsforum. I en uttalelse peker Forumet på en rekke uavklarte spørsmål. To fra Rogaland Elektromontørforening og to fra Petroleumsforum hadde et møte med Rogalandsbenken på Stortinget om denne saken i januar. Vi mener det er helt utrolig at departementet legger opp til utstrakt bruk av lugardeling, dytter ansvaret over på lokale tillitsvalgte og i tillegg overkjører Petroleumstilsynet. Det mest opprørende er forslaget om at arbeidsgiver og tillitsvalgte skal drøfte eventuelle dispensasjoner. Dette er virkelig en ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side, sier Eriksen. Følg tariffoppgjøret generated at BeQRious.com frifagbevegelse.no/tariff/tariff_2012/ 6 Magasinet 2 12

7 aktuelt Tillitsvalgte fortjener økt oppmerksomhet og økt status. De er en undervurdert ressurs i samfunnslivet. Statssekretær Jan-Erik Støstad kroner til Utøya Streikekassa vokste seg stor med den kraftige støtten i fjor, for de organiserte ved Bekken & Strøm. Hele beløpet etter utgifter, på kroner, ble donert til Utøya. Vi ville bruke pengene på andre enn oss selv, og i fagbevegelsens ånd ble de gitt til gjenreisingen av Utøya, forklarer klubbleder Johnny Martinsen. Svakere vikarbyråer Bemanningsbransjen hadde en svakere vekst enn forventet siste kvartal i fjor, og endte på 2,7 prosent målt mot 4. kvartal Nedgangen kom innen helsesektoren, hotell/restaurant/kantine og økonomi. Veksten skyldtes gode tider i byggebransjen. giskes FOLK: Fellesforbundets representanter i «Prosjekt 2020». Fra venstre: Rune Rafdal, Hans-Christian Gabrielsen, Rune Alne, Elisabeth Jørgensen og Roar Aas. Foto: Erlend Angelo innovasjon Fast arbeid gir Trond giskes «Prosjekt 2020» har levert sin rapport. gruppa av tillitsvalgte har pekt på hvor viktig fast arbeid er for kompetanse og innovasjon. Tekst: Harald Henmo Det har vært mest oppmerksomhet rundt gruppa «yngre ledere i næringslivet» i prosjektperioden. Der har blant andre Ole Robert Reitan, Stein Marius Varner og Rebecca Mahboubi deltatt etter at Kronprins Haakon trakk seg. Men parallelt har en gruppe fra fagbevegelsen jobbet med spørsmålet om hva Norge skal leve av i framtiden. I den har det vært fem representanter fra Fellesforbundet, blant dem Roar Aas. Jeg har særlig jobbet med «den norske modellen», forteller han. Der har vi lagt stor vekt på hvor viktig det er med faste ansettelser. Selv kommer jeg fra byggebransjen, der det er mye bruk av midlertidig arbeidskraft. Men å leie inn billig arbeidskraft i stedet for å investere i utstyr og den slags, er å spare seg til fant, sier Aas. Med fast ansatte, kan man bygge kompetanse og omstille seg. Det fører til innovasjon og høy produktivitet. Bedriftene bruker ikke penger på videreopplæring av innleid arbeidskraft. Tips oss om saker! Ugunstig skiftarbeid Ny amerikansk forskning viser at forstyrrelse av døgnrytmen øker faren for å få diabetes type 2. I Norge jobber hver fjerde kvinne og hver femte mann skift. År med skiftarbeid gir vektøkning, og øker risikoen for diabetes. Forskerne har undersøkt et stort antall skiftarbeidere og funnet at skiftarbeid eller turnus med kvelds- og nattskift blir farligere og farligere, jo lenger man holder på. Etter år har faren økt med 40 prosent. Etter 20 års skiftgang er faren for å bli rammet av type 2-diabetes 60 prosent større. 8 Magasinet 2 12

8 Sammen for trygt uteliv En helhetlig tilnærming og forpliktende samarbeid mellom kommune, politi og næringen selv må til for å sikre trygt og seriøst uteliv. Det er en av konklusjonene i en rapport fra Virke og Oslo servitørforening. Rapporten dokumenterer utviklingen i antall voldsanmeldelser, alkoholkonsum og forskningsdokumenterte prosjekter knyttet til trygt natteliv. Dumpinganklage i Steinkjer Fellesforbundet har tatt saken for et polsk ektepar som kom til Steinkjer for å arbeide i et samdriftsfjøs. De gjør krav på kroner for overtid og helger uten lønn, og mener de mangler ordentlige arbeidskontrakter. Organisasjonsarbeider Knut Skåle sier saken føyer seg inn i en rekke andre saker som går på sosial dumping. En av fjøseierne er konsernsjef i Nord-Trøndelag E-verk. Stadig mer ROT Byggeindustrien forteller om gode tider for ROT som langt fra er det samme som rot, men står for «Renovering, Ombygging, Tilbygg». Lav arbeidsledighet og høy befolkningsvekst gjør at bransjen forventer mange oppdrag i årene framover. «Vi forventer en vekst i både ROT yrkesbygg-, og ROT boligmarkedet», heter det fra Byggenæringens Landsforening (BNL). Årsaken er gode tider for folk flest. Fram til 2014 spås det mellom tre og fire prosents økning i disponibel inntekt. Også omsetningen av bruktboliger er et tegn på hvor mye ROT som trengs. Derimot nedjusterer BNL prognosen for igangsettingen av nye boliger, siden Statistisk sentralbyrå har justert ned sine prognoser. HH Bygger: Det går mot enda mer oppussingsarbeid i årene framover. Foto: Håvard Sæbø Husforsikring med fordeler utenom det vanlige Sopp- og råtedekning inkludert Lavere egenandel etter skade Gjennom LOfavør tilbyr vi nå fordeler på alle forsikringene våre, kun til deg som er medlem i et LO-forbund. Bytt til SpareBank 1, og få de fordelene du fortjener. Ring oss på , eller besøk lofavor.no

9 Alvorlig fallulykke i Verdal }} Tre arbeidere overlevde utrolig nok et fall på 35 meter under arbeid på Kværner Verdal. De tre ble heist opp i en arbeidskurv for å fotografere og dokumentere malerarbeid på stålunderstellet til en offshore-vindmølle. Plutselig knakk øverste del av krana og arbeidskurven falt ned på lekteren stålunderstellet sto på. Arbeidstilsynet har funnet feil på flere av delene. Skal forebygge ulykker }} Landbruket har høye ulykkestall. I desember ble Landbrukets HMS-utvalg etablert, med Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet som nestleder. Ifølge handlingsplanen for 2012 skal dette utvalget blant annet holde seg oppdatert på statistikk om skader, ulykker og yrkessykdommer. Ap trosser vikarbyrå-motstand Nå står Arbeiderpartiet igjen alene på venstresiden. Sammen med de borgerlige partiene kan Ap tvinge gjennom det omdiskuterte vikarbyrådirektivet. Tekst: Simen Aker Grimsrud at regjeringen bruker veto. Flere fylkeslag har varslet at de vil votere over saken. Det er stor frustrasjon blant tillitsvalgte jeg snakker med i regionen. Mange føler det er en arroganse blant toppene i Arbeiderpartiet, sier Steffen Høiland, nestleder i Fellesforbundets avdeling 57, Nord-Rogaland, og sekretær i Sauda Ap. Uklart tidspunkt Partisekretær Raymond Johansen uttalte til VG at Arbeiderpartiet har behandlet saken mer enn nok. At lokallagene i partiet på eget initiativ behandler saken, vil heller ikke påvirke partiets Steffen Høiland standpunkt. Altså, stortingsgruppen har konkludert. Vi vil stå på vedtaket som er gjort, sa nestleder Helga Pedersen i et intervju med Bergens Tidende. Det var fortsatt uvisst når regjeringen skal behandle saken da Magasinet gikk i trykken. Alt tyder på at Arbeiderpartiet står på sitt. Tar regjeringskollegaene ut dissens i regjeringen, går saken til behandling i Stortinget. Der får Ap støtte fra de borgerlige partiene. Det er noe forferdelig galt dersom Ap velger å se bort fra sine gode venners krav, og heller går til de borgerlige partiene for å få noe igjennom på Stortinget, mener Steffen Høiland. Da kan det bli vanskelig å mobilisere fagbevegelsen inn mot neste valg for en rødgrønn regjering, fastslår han. Les om vikarstriden på Kampen mot vikarbyrådirektivet startet forsiktig og i det stille i fjor. Først etter Fellesforbundets landsmøte, som krevde at Norge bruker vetoretten, har motstanden vokst. Vikarbyrådirektivets likebehandlingsprinsipp skal sikre vikarer lik lønn og like rettigheter som fast ansatte. Men motstanderne frykter at direktivet vil svekke arbeidsmiljøloven og true normen om faste ansettelser. Indre strid LO har enstemmig sagt nei, regjeringspartnerne Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjort det samme. Sistnevnte har også truet med å ta ut dissens. Også sammenslutningene Unio og YS går i mot vikarbyrådirektivet. Dermed står Arbeiderpartiet alene på venstresiden om å ville implementere EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Selv innad i partiet er det splid. Både Ap i Trondheim, Stavanger og Bergen krever BESTEMT: Statsminister Jens Stoltenberg kan gå til opposisjonen på Stortinget for å sikre fl ertall for vikarbyrådirektivet. Foto: Erlend D. Daae Magasinet

10 Alle kan jo male Alle kan jo male 10 Magasinet 2 12

11 Hvorfor i all verden skal man bruke dyre fagfolk, når det er like greit å gjøre det selv? Magasinet tester tanken om at «alle kan male». Tekst: Harald Henmo Foto: Erlend Angelo og Lene Kjærnsmo Sørum Gjør du deg til nå, eller?? Maler Stig Verner Bråten i Hansen & Rønning ser skeptisk ut, der han følger mine svært, noen vil kanskje si nevrotisk, forsiktige malingstrøk langs vinduskanten. Han skjønner at ideen her er å vise forskjellen på en fagutdannet maler og en journalist. Tross alt, en journalist. Men det blir liksom ikke noen vits i å sammenligne hvis jeg bare tuller. Jeg må i hvert fall gjøre så godt jeg kan. Akk, hva vet vel han om hvor intenst jeg konsentrerer meg inni den nyinnkjøpte overallen, etter å ha fått beskjed om at proffer ikke legger malingtape langs vindusglasset. Det tar bare masse tid og en proff maler søler jo uansett ikke på glasset. Så jeg maler meg uhyre nennsomt vel, litt hit og dit helt til Stig bryter beklagende inn: Jeg tror nesten jeg må redde det vinduet nå. Denne malingen stivner veldig fort, ser du. Han drar noen lange strøk og gjør vinduet ferdig på et blunk. Uten å søle på glasset. opplæring: To mann, én jobb maler Stig Verner Bråten prøver tålmodig å veilede Magasinets mann. Mer svart enn hvitt Tariffbundne bedrifter med fast ansatte, fagutdannede håndverkere, sliter i et marked oversvømmet av innleie, kjappe løsninger og svart arbeid. Det males nok mye mer svart enn hvitt der ute, sier skattekrimsjef Jan- Egil Kristiansen i Skatt Øst til bladet Byggeindustrien. Det betyr at man tar det man får arbeid med det maler Stig kaller «UP-garanti». UP står for «Ut porten». Med andre ord ingen garanti. Det kan bli dyrt i lengden, selv om jobben er billig. Det aller billigste er å gjøre det selv. Magasinet

12 VAnSKElig: Det blir litt mer rot og noe mer ujevn overfl ate med Magasinets sparkling, viser det seg Og det kan bli dyrest av alt. Hvis man bruker feil maling, eller gjør arbeidet feil, kan man få inn fukt og råte og sopp og alt mulig. Det samme skjer hvis man bruker feil maling som lukker for godt, sånn at ikke fukten slipper ut, forklarer Stig og legger ut om diverse malingtyper og -teknikker som skal brukes forskjellige steder. Dessuten blir det jo ikke alltid så pent. Rart fargevalg De ordene skal han få bite i seg. Jeg er klar til å gyve løs på en vegg som skal bli så utrolig vakkert malt at den vil bli rammet inn men malingen består av en tjukk, grå masse som i hvert fall ikke jeg ville valgt. Her har noen utrolig dårlig smak. Denne skal helsparkles. Det er bare å sette i gang, sier Stig. Aha. Sparkling. Det har jeg hørt om. Det er sånn man gjør der det er veldig store hull i veggen, for eksempel etter skruer og uhell. Eller så er det sånn en proff maler gjør over hele veggen, i to lag, uansett. Etter å ha sett meg kladde på den samme flekken en god stund (den forb sparkelen vil jo bare ikke bli glatt. Det må være noe galt med miksen) og kommet med høflige råd («Jeg tror kanskje du burde ta det litt tynnere nede, ellers blir det mye sliping») tar Stig over. Og gjør sparkelen glatt med tre lange drag. Jeg prøver igjen, og får noen oppmuntrende ord: De fleste får det jo til. Pause. Etter hvert For eksempel etter utdanning og fagbrev. Mye å rette opp Malermester Jon Rønning i Hansen & Rønning forteller at firmaet får stadig flere jobber i privatmarkedet. Det er for å rette opp etter maling folk har fått utført billig og uten garanti, sier han. Det store problemet for bransjen er riktignok ikke blant private som skal pusse opp. Der vil det alltid være en del «svart lekkasje»: naboer eller slektninger eller andre som maler for hverandre. Det verste for Rønning er prispressingen i offentlige anbud. Når man ser på prisene de får jobbene for, bør det være enkelt å legge sammen én pluss én, og skjønne at det ikke kan bli tre, sier han. En bedrift som vår har en minstepris for jobber vi kan påta oss, når vi følger alle regler for moms, arbeidsgiveravgift, pensjonsinnbetalinger, tarifflønn, HMS-forskrifter, og så videre, forteller han. Når vi så ser at anbud går for priser en god del under dette, er det enkelt å se at det ikke går opp. Da er det noe som ikke blir betalt. 12 Magasinet 2 12

13 Når du har drukket opp lager vi klær av flasken VELG RESIRKULERT POLYESTER! Nå finnes det en enkel måte å skåne miljøet på velg arbeidsklær av resirkulert polyester. Ved hjelp av avansert teknologi smelter vi ned brukte PET-flasker og spinner tråd av dem. Polyesterveven som vi deretter får fram blir et svært slitesterkt, herlig og miljøvennlig stoff. Sluttresultatet består av 55 % resirkulert polyester og 45 % bomull (vekt 268 g/m 2 ). Ved fremstilling av polyester anvendes olje med tilsetninger av kjemikalier som nafta, xylener, syrer og glykol. Produksjonsprosessen er dessuten svært energikrevende. Ved å resirkulere polyester minimeres disse negative effektene. Du har mye å vinne på å velge resirkulert polyester: energiforbruket reduseres med 90%. kulldioksidutslippene reduseres med 70%. Du gjør et aktivt valg for et bedre miljø. Deretter kan du jo slutte kretsløpet ved å huske på å pante alle flasker 1490 Bukse service % Recycled Polyester/45 % Bomull, 270 g/m Marineblå # 9400 Grå # 9900 Svart D84-D124 To innstikkslommer. Baklommer med knapp. Benlomme med klaff samt telefon- og pennelomme. Formsydde knepartier Jakke service % Recycled Polyester/45 % Bomull, 270 g/m Marineblå # 9400 Grå # 9900 Svart S-XXXL To framlommer hvorav en med påsydd lomme. Skjulte brystlommer med glidelås. Regulerbar armlinning. Skjult glidelås helt opp i kraven.regulerbar midje. En innerlomme samt mobillomme. Innfellbar ID-lomme Finn din forhandler på eller ta kontakt med oss på eller

14 Først og fremst? «Frontfagsmodellen» er omstridt. Men bortsett fra å være omstridt hva er egentlig frontfagsmodellen? Og hvor kom den fra? Tekst: Harald Henmo Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek I januar gikk lederne for arbeidsgiverforeningene Norsk Industri og Spekter ut mot frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først under lønnsoppgjørene. Så kommer alle andre etterpå. Det skal sikre lav arbeidsledighet og kontrollert prisstigning. Men: Vi har fått for høye lønnstillegg, sa administrerende direktør Lars Haukaas i Spekter til Dagens Næringsliv. Frontfagsmodellen: Betyr at enkelte grupper forhandler først i lønnsoppgjøret, og legger en mal resten forholder seg til. «Frontfaget» er tradisjonelt den konkurranseutsatte industrien, som er avhengig av prisene internasjonalt. Fra oppgjøret i 2004 ble det utvidet. Da inneholdt frontfaget Byggeindustrien, Tekstil og Kartonnasje i tillegg til Verkstedsoverenskomsten. Modellen har fått kritikk fra flere hold: - Noen forbund har ment den legger en unødig demper på lønnsveksten for hjemmeindustrien og ansatte i offentlig sektor når industrilønnene holdes lave i tider med internasjonal prisnedgang. - Mens arbeidsgiversiden har uttalt at den tvert imot øker lønnsveksten for mye i offentlig sektor, når det er gode tider for industrien. Egentlig er frontfaget en gave til offentlig sektor fordi de får en bonus for produktivitetsutviklingen i deler av frontfaget, mente Haukaas. Fra andre hold er kritikken at modellen demper lønnsveksten i offentlig sektor og at den gjør det vanskelig å oppnå likelønn. «Frontfagsmodellen er ikke opprettholdbar over tid hvis enkelte områder systematisk får lavere lønnsvekst enn andre. I den sammenheng kan lavlønte kvinnegrupper være spesielt utsatt», står det i Fagforbundets prinsipprogram. Hjemme hos Kjell Men i LO står modellen fjellstøtt. Frontfagsmodellen har tjent samfunnet godt, sa LO-leder Roar Flåthen da modellen fikk kritikk i fjor. Og det hele startet på gutteværelset til Kjell Aukrust. I hvert fall nesten. Hans bror Odd, selveste «Bror min» (se side 16) var i 1966 leder for «Aukrust-utvalget», eller «Utredningsutvalget for inntektsoppgjøret», som utarbeidet modellen. I en mimreartikkel har Odd skrevet om hvordan tanken kom til ham om å skille mellom industri som eksporterer varer, og næringer som produserer for hjemmemarkedet. Det skulle gi bedre oversikt over lønnsvekst og inflasjon. Som han skriver: «Gjennombruddet kom en natt da tankene surret og søvnen uteble. Fra underbevisstheten dukket det opp glemte minner. Hadde jeg ikke tidligere en gang observert at fluktuasjoner i den totale lønnsandel kunne skrive seg fra fluktuasjoner i produktprisene i visse næringer?» JERN & METALL: Avstemning ved Storvik Mekaniske Verkst PROFESSOR: Inger Bjørnhaug 14 Magasinet 2 12

15 ed i Kristiansund i FORSKER: Odd Aukrust Økonomer har åpenbart en spesiell underbevissthet Efta Tariffoppgjørene etter krigen var mye preget av lønnsnemnd, forteller Inger Bjørnhaug. Hun er professor emeritus ved Høgskolen på Lillehammer, og medforfatter av LOs historie. Fram til 1960 var den norske økonomien en blandingsøkonomi med stor priskontroll. Så ble frihandelsforbundet Efta opprettet, og da ble det krav om stadig friere priser, forteller Bjørnhaug. Friere priser betydde høyere priser, og dermed et press på å få lønnsoppgjørene under «kontroll». Teknisk beregning Regjeringen Borten overtok i 1965 etter regjeringen Gerhardsen, og opprettet «Utredningsutvalg for inntektsoppgjørene» for å få dempet prisveksten. Utvalget besto av Aukrust, som var forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå, Gerhard Stoltz ved Norges Handelshøyskole og Fritz C. Holte ved Nor- Magasinet

16 tall for hva økonomien kan tåle i et lønnsoppgjør. Det er et svært omfattende regnestykke. INNSPURT: Fra frontfagsoppgjøret i Fra v. Fellesforbundets forbundssekretærer Anne Marie Pettersen og Liv Christiansen, og 1. nestleder Anders Skattkjær. Foto: Erlend Angelo. ges Landsbukshøyskole. De leverte to innstillinger, med blant annet den berømte «hovedkursteorien», en forklaring på prisutviklingen i små økonomier, som senere er gått verden rundt. I Norge ble utvalget videreført som «Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene» eller TBU. Siden 1967 har dette utvalget lagt fram alle Misnøye Det kom en del uttalelser om dette, blant annet på LO-kongressen, der en del delegater mente dette nå var blitt veldig komplisert. Enkelte følte nok at man sto litt maktesløse, sier Bjørnhaug. Men hovedformatet for framtidige tariffoppgjør var skapt: Jern og Metall forhandler først, så de andre. Altså noen i front og andre etter. Det vil si frontfagsmodellen. Det var først etter 1970 man begynte å kalle det frontfagsmodellen. Men systemet var i bruk fra før. Jern og Metall var lenge blitt brukt som mal, siden det var et sterkt forbund, men ikke uforutsigbare i oppgjørene, forteller Bjørnhaug. Og sammen med «hovedkursteorien for prisutvikling» ble det sånn. Tradisjon + Vitenskap = Frontfagsmodellen. Bror min Man skulle kanskje ikke tro det, men mannen bak «hovedkursteorien om prisdannelse» og frontfagsmodellen, var den samme raringen som finner på så mange sprell i «Bror min»-bøkene til Kjell Aukrust. Odd Aukrust ( ), mannen som skapte begrepene «konkurranseutsatt» og «skjermet» industri var rett og slett «Bror min». Men først og fremst var han en betydelig økonom. Da han ledet «Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene» var Aukrust forskningssjef i Statistisk sentralbyrå. Den jobben hadde han i 31 år. Aukrust ledet også «Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene» fram til Han tok doktordrag i 1956 på en avhandling om nasjonalregnskap. Der lå kimen til mye av det som senere skulle bli «Aukrust-modellen». Grunnen til at den internasjonalt blir kalt «den skandinaviske modellen», skal være at Aukrust publiserte på norsk. Senere tok noen svenske forskere over ideene, og publiserte dem på engelsk. Og da var det gjort. TIDLIG PÅ N: Kjell Aukrusts «Bror min» hadde tidlig sans for statistikk. Så ble da også broren Odd forskningssjef i Statistisk sentralbyrå. Ill: Kjell Aukrust. (Gjengitt med tillatelse fra forlaget) 16 Magasinet 2 12

17 Krever 20 kroner Enrique Mora, leder for avdeling 250 i Trondheim. Avdeling 250 i Trondheim krever at minstelønna heves med 20 kroner timen for ansatte i Hotell og Restaurant-bransjen. Landsmøtet gikk jo inn for å heve lønna til lavlønte opp til 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det vil si rundt 40 kroners tillegg på Riksavtalen. Så vi starter med å forlange halvparten, sier Enrique Mora, leder for Avdeling 250. Avdelingen ønsker også avtaler for ulempetillegg som er mer i tråd med andre bransjer. Nå er det sånn at vi får helgetillegg fra klokken lørdag. Vi mener det i hvert fall bør være fra klokken fredag, sier Mora. I tillegg vil vi at kveldstillegget skal begynne klokken 18.00, og ikke klokken 21.00, som det gjør i dag. Prinsippet bør være at ulempetilleggene skal begynne når avdelingsleder går hjem, sier han. HH AS Ingeniør Gunnar M. Backe er en tradisjonsrik entreprenørbedrift, grunnlagt i 1946, med stor kompetanse innen prosjektledelse og gjennomføring av byggeoppdrag. Selskapet har sin virksomhet i Oslo, Asker og Bærum samt Follo. Omsetningen i 2012 vil bli 620 mill. kroner, innenfor boliger, nybygg og rehabilitering av næringsbygg. Vi er lokalisert med hovedkontor i Telenor Arena på Fornebu SPIKERE TRENGER GODE HODER AS Ingeniør Gunnar M Backe er i sterk vekst og vil øke vår stab av håndverkere. Vi søker derfor etter erfarne tømrere, gjerne hele lag. Vi ønsker håndverkere med fagbrev, men relevant erfaring i fagområdet tømmer kan kompensere for fagbrev. Vi legger vekt på ansvar, frihet og tillit. Minst like viktig som at du treffer spikeren på hode, er at du kan bruke hode. Les mer om oss på eller ring HR-sjef Merethe Lie Bråthen på mob: Skriftlig søknad sendes til - Et selskap i BackeGruppen FAGSKOLEUTDANNING INNEN PETROLEUMSTEKNOLOGI ELLER KJEMI ved Kristiansund videregående skole og fagskole Få økt kompetanse, meir innflytelse og nye utfordringer Petroleumsteknologi innen boring eller havbunnsinstallasjoner Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. 2-årig studium, men lagt over 3 år, tilpasset skiftordning offshore(2 4) Skolestart 15. august 2011 Søknadsfrist 15. april 2011 på Kjemi med fordypning i prosess Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. 2-årig studium fulltid Skolestart 15. august 2011 Søknadsfrist 15. april 2011 på For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Kristiansund vgs - Fagskolen Tlf Magasinet

18 Krafttak for la JORDBRUK: ,- (79%) Må opp ,- RIKSAVTALEN: ,- (79%) Må opp ,- TEKO: ,- (84,3%) Må Kartonasje opp ,- NATURBRUK: ,- (84,6%) Må opp ,- Tolv av Fellesforbundets tariffområder ligger under 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det skal det bli en slutt på. Tekst: Randi Bergan I dette oppgjøret starter et maratonløp for å innfri 95-prosent-vedtaket fra landsmøtet sist høst. Det lyder slik: «Fellesforbundet skal i den kommende landsmøteperioden arbeide for å heve de lønnstakergrupper som ligger under gjennomsnittet av industriarbeiderlønn opp til minimum 95 prosent av denne. Fellesforbundet skal arbeide for å innføre slike bestemmelser i alle de overenskomster (tariffavtaler) som er omfattet av dette.» Tall fra 2010 viser at de dårligst betalte medlemmene i Fellesforbundet må opp 31 kroner timen. Det er ansatte innen Hotell/restaurant og Gartneri/jordbruk, som ligger over kroner under 95-prosent-målet på kroner i årslønn. Øvrige bransjer under 95 prosent er kartonasje, sandtak, miljøbedrifter, byggeindustri, serigrafi, AMB, bokbinderier, landforpleining, naturbruk, teko, og altså Riksavtalen og jordbruket nederst på tabellen med 79 prosent. Hvor raskt er det mulig å innfri dette vedtaket og ta igjen etterslepet? Vanskelig å si, svarer Reidar Lundemo, leder av forbundets tariffavdeling. I dette tariffoppgjøret skal vi kjøre på blant anne lavlønte. Målet er å få alle opp på minst 95 prosent av snittlønna i industrien i løpet av fire år. Vi har to hovedoppgjør å få det til på. Så får se hvor langt vi er kommet ved neste landsmøte, i Magasinet % 100% 80% 80% 60% 60% = gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ( ,- i 2011) 94,1% Kartonasje 93% Sandtak 92,8% Miljøbedrifter 91,7% Byggeindustri 90% Serigrafi

19 vlønte LANDFORPLEINING: ,- (85,1%) Må opp ,- BOKBINDERIER: ,- (85,7%) Må opp ,- AMB: ,- (87,6%) Må opp ,- SERIGRAFI: ,- (90%) Må opp ,- 87,6% AMB 85,7% 85,1% 84,6% 84,3% BYGGEINDUSTRI: ,- (91,7%) Må opp ,- MILJØBEDRIFTER: ,- (92,8%) Må opp 8.328,- Bokbinderier Landforpleining Naturbruk Teko 79% Tabellen viser bransjene under 95 prosent-målet på kroner i årslønn (avrundet til en desimal). Utgangspunktet for tallene er gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2011 (tall fra 2010). Regnestykkene er basert på 1950 arbeidstimer i året. Det som er med, er avtalt lønn inkludert feriepenger, bonus og tilfeldige tillegg, skifttillegg med mer. Men ikke overtid. Riksavtalen Jordbruk SANDTAK: ,- (93%) Må opp 7.571,- KARTONASJE: ,- (94,1%) Må opp 3.407,- Magasinet

20 Efta-domstolen: Allmenngjort* reisetariff er ulovlig Nederlag for Eftadommen: Dette er ulovlig: Å allmenngjøre bestemmelser for Reise Kost Losji Dette er lovlig: Å allmenngjøre arbeidstid Dette overlates til norsk rett: Er det lovlig å allmenngjøre utenbystillegget, 20 prosenttillegget til timelønna ved reiseoppdrag? 20 Magasinet 2 12

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelse og konkurranseevne Steinar Holden Akademikerne 28. August 2013 1 2 Utvalg om lønnsdannelsen Hvorfor nytt utvalg om lønnsdannelsen? Noen utfordringer kostnadsnivå, petroleumssektor, arbeidsinnvandring

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning.

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning. REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN 1.1 Innledning Saksforløpet Forskriften(e) gyldig i sin helhet Klart, sakskostnader for alle

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær Sosial dumping i nordisk perspektiv Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær SAMAK @StostadJe Skal snakke om 1. Den nordiske modellen på 1-2-3 2. Hva er sosial dumping, drivkrefter

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016

PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016 PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016 Spesialrådgiver Roger Matberg Norsk økonomi Hvor peker pilene? Norsk økonomi Norge har store utfordringer knyttet kostnadsnivået i industrien. Lønnskostnadene i Norge

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO

Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO Foto: Jo Michael Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO 18. mars 2013 Advokat (H) Kurt Weltzien; NHO Kort oppsummert Tap fullstendig tap Avklaring av EØS-retten 2 (1) Høyesteretts metode Konfirmerer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer