GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS"

Transkript

1 GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1

2 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för att motsvara bilindustrins höga prestandakrav och kraven i gällande EU-direktiv. Bruksanvisningen överlämnas tillsammans med installationsbeviset efter att billarmet har installerats. Bruksanvisningen är indelad i 9 delar: Sida 3 INLEDNING 4 EXTRA SKYDD 5 SNABBGUIDE 6 BASFUNKTIONER 7 AVANCERADE FUNKTIONER 8 LARMMINNE 9 NÖDBRYTNING 10 PIN-KOD 11 FELSÖKNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant så att du kan utnyttja billarmet optimalt. Förvara bruksanvisningen tillsammans med fordonets dokument så att du lätt kan konsultera den när så behövs. Kontakta installatören om problem uppstår som inte går att lösa med hjälp av anvisningarna i kap. 9 (sid. 11). 06DE2351B.pmd 2

3 1 - INLEDNING Billarmen i serien GLOBE 4800/4900 CAN styrs med fordonets originalfjärrkontroll. De är utrustade med ett seriellt gränssnitt CAN (Controller Area Network) som kommunicerar med fordonets datasystem. Detta borgar för hög säkerhet och ökad drifttillförlitlighet samtidigt som installationen går lättare och snabbare att utföra. Billarmets höga grad av konfigurerbarhet gör också att det går snabbt att uppdatera det för framtida ändring. Ett totalt skydd för ditt fordon garanteras av: MOD. SKYDD STARTLÅS VOLYMETRISKT SKYDD PERIMETRISKT SKYDD AK4808 / 4908 AK4818 / 4918 SKYDD KABELAVKLIPPNING Personlig PIN-kod Varje system i serien 4800/4900 har en PIN-kod som kan användas för frånkoppling i nödläge. PIN-koden har programmerats på fabriken. Vi rekommenderar att du ändrar detta nummer till en kod som du redan använder i andra sammanhang (använd t.ex. samma PIN-kod som du använder för mobiltelefonen, kreditkortet o.s.v.). På så sätt kommer du lättare ihåg koden. GLOBE 4800/4900 CAN 1 - INLEDNING SE 3 06DE2351B.pmd 3

4 2 - EXTRA SKYDD För att öka skyddsnivån kan billarmet kompletteras med följande moduler: 5452: Nivåsensormodul När billarmet är inkopplat skyddas fordonet mot drag- och lyftförsök av nivåsensorn. Samma sensor ger även ett effektivt skydd mot stöld av värdefulla tillbehör som t.ex. lättmetallfälgar. 5462: Hyperfrekvensmodul När billarmet är inkopplat skyddar modulen, som är placerad på ett dolt ställe inuti fordonets kupé, mot inbrottsförsök genom att sända ut hyperfrekvensstrålar. 2980: Modul för elektriska fönsterhissar Fordonets elstyrda rutor stängs automatiskt när billarmet kopplas in. Modulen kan användas för alla typer av fordon med elstyrda rutor. 4 SE 2 - EXTRA SKYDD GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 4

5 3 - SNABBGUIDE Inkoppling Tryck på originalfjärrkontrollens knapp för att låsa dörrarna. Blinkerlamporna blinkar. Summern ljuder två gånger (om den är aktiverad). Skydden aktiveras efter 40 sekunder. Lysdioden lyser med fast sken i 40 sekunder. Därefter börjar den att blinka Skydd När billarmet är inkopplat och motorhuven, bagageluckan eller en av dörrarna öppnas löser en akustisk och synlig larmcykel ut som varar 120 sekunder. För billarm som är utrustade med volymetrisk ultraljudssensor löser larmet ut vid inbrottsförsök i kupén. Efter cykeln förblir billarmet inkopplat Avbrott av pågående larm Koppla ur billarmet om larmet löser ut (se 3.4) Urkoppling Tryck på originalfjärrkontrollens knapp för att låsa upp dörrarna. Blinkerlamporna blinkar. Summern ljuder en gång (om den är aktiverad). Skydden kopplas ur omedelbart. Lysdioden slocknar Larmminne Om larm löser ut när du inte är på plats avger blinkerlamporna och summern fyra signaler istället för en signal. Se även kap. 6 på sid Uteslutning av volymetrisk ultraljudssensor Om du vill koppla in billarmet och lämna rutorna öppna eller om det blir kvar en passagerare i kupén, går det att utesluta den volymetriska ultraljudssensorn så att det inte utlöses några larm. 1) Tryck på kontrollpanelens knapp inom 5 sekunder från det att tändningen har slagits av. Håll knappen nedtryckt tills lysdioden blinkar med en lång blinkning. 2) Koppla in billarmet genom att trycka på fjärrkontrollens knapp. Sensorn har uteslutits. Övriga skydd förblir aktiva. Sensorerna återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på Urkoppling av volymetrisk ultraljudssensor och skydd för bagageutrymme När billarmet är inkopplat och originalfjärrkontrollens knapp för öppning av bagageluckan trycks ned kopplas den volymetriska ultraljudssensorn och skyddet för bagageutrymmet ur tillfälligt. Denna funktion gör att du kan komma åt bagageutrymmet utan att behöva koppla ur billarmet. Sensorerna återaktiveras automatiskt när bagageluckan stängs. Observera! Tillverkaren förbehåller sig rätten att endast aktivera funktionen för vissa fordon. SNABBGUIDE GLOBE 4800/4900 CAN 3 - SNABBGUIDE SE 5 06DE2351B.pmd 5

6 4 - BASFUNKTIONER Förord Eftersom billarmets funktioner är programmerbara har installatören gjort markeringar i bruksanvisningen om vilka funktioner som har aktiverats. Den fabriksinställda programmeringen anges med en gråtonad ruta Summer Tillkopplad Frånkopplad Avger en ljudsignal när billarmet kopplas in och ur Val av ultraljudsfrekvens (låg nivå) Tillkopplad Frånkopplad Kupéskyddets känslighet kan ställas in på två olika nivåer: minimal (Low) eller maximal (Hi) Signal för öppen dörr/motorhuv/bagagelucka (se kap. 6 LARMMINNE). Tillkopplad Frånkopplad Om dörrar, motorhuven eller bagageluckan är öppna när billarmet kopplas in, aktiveras summern och blinkerlamporna (5 blinkningar). Om de stängs inom 40 sekunder, signalerar billarmet om de sedan öppnas på nytt. Om det går 40 sekunder utan att dörrarna, motorhuven eller bagageluckan stängs ingår de inte i billarmets skydd förrän de stängs och öppnas på nytt Blinkindikering vid inkoppling/urkoppling Tillkopplad Frånkopplad Blinkerlamporna blinkar två gånger när billarmet kopplas in och en gång när det kopplas ur. Om funktionen är deaktiverad blinkar blinkerlamporna endast när larmet löser ut Automatisk inkoppling av billarm Tillkopplad Frånkopplad Billarmet kopplas in 2 minuter efter att tändningen har slagits av och sista dörren har stängts. Om tändningen slås på inom dessa 2 minuter kopplas inte billarmet in Automatisk inkoppling av startspärr Tillkopplad Frånkopplad Motorn blockeras automatiskt 4 minuter efter att tändningen har slagits av. Lysdioden blinkar. Motorn går inte att starta. Lås dörrarna och lås upp dem igen med fjärrkontrollen för att koppla ur billarmet. 6 SE 4 - BASFUNKTIONER GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 6

7 4.8 - Startspärrens larmfunktion Tillkopplad Frånkopplad Det går att lägga till en larmfunktion till den automatiska inkopplingen av startspärren. När det har gått 25 sekunder från det att tändningen har slagits på löser larmet ut. 5 - AVANCERADE FUNKTIONER Automatisk återinkoppling av startspärr Tillkopplad Frånkopplad När startspärren kopplas ur med fjärrkontrollen kopplas den in igen inom 4 minuter från urkopplingen om tändningen inte slås på Automatisk återinkoppling av billarm Tillkopplad Frånkopplad När billarmet kopplas ur med fjärrkontrollen kopplas det in igen inom ett antal minuter från urkopplingen om tändningen inte slås på. Om dörren eller bagageluckan öppnas sker en paus i nedräkningen. Om dörren eller bagageluckan stängs igen fortsätter nedräkningen. GLOBE 4800/4900 CAN 5 - AVANCERADE FUNKTIONER SE 7 06DE2351B.pmd 7

8 6 - LARMMINNE När billarmet kopplas ur signaleras ett utlöst larm av att blinkerlamporna och summern avger fyra signaler. Var uppmärksam på lysdiodernas signaler som förblir tillgängliga fram till nästa inkoppling av billarmet eller tills tändningen slås på. De olika signalerna identifierar larmorsaken. LYSDIODENS SIGNALERING ORSAK TILL LARMET 1 blinkning Dörrar har öppnats 2 blinkningar Volymsensorn har löst ut 3 blinkningar Motorhuven har öppnats 4 blinkningar Startförsök (nyckel i tändningslås) 5 blinkningar Öppning av bagagelucka 6 blinkningar Kablar har klippts av 7 blinkningar Hastighetssensor / tilläggssensorer har löst ut 8 SE 6 - LARMMINNE GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 8

9 7 - NÖDBRYTNING Billarmet kan nödbrytas på två olika sätt: - Det första sättet innebär att du slår på tändningen med originalnyckeln och då sker nödbrytning omedelbart (klartecken från transpondern). - Det andra sättet är via kontrollpanelen. Följ nedanstående anvisningar för användning av detta sätt. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. När du har matat in samtliga siffror kopplas billarmet ur, om koden är korrekt. SIRÉN ON Tryck ned knappen det antal gånger som överensstämmer med siffran för PIN-koden PIN KOD OK LARM FRÅNKOPPLAT NÖDBRYTNING Kort blinkning paus Lång blinkning Inmatning av nästa siffra i PIN-KOD GLOBE 4800/4900 CAN 7 - NÖDBRYTNING SE 9 06DE2351B.pmd 9

10 PIN-KOD 8 - PIN-KOD Det är mycket viktigt att du ändrar PIN-koden. Eftersom den personliga koden (PIN) kan användas för att komma åt systemet, ska koden inte lämnas obevakad inuti fordonet. Koden kan i annat fall användas för att koppla från systemet av obehöriga personer. Om du glömmer bort PIN-koden kan den ändras med en enkel procedur. Koden ska bestå av fyra siffror och får inte innehålla siffran 0. För att lättare komma ihåg koden kan du välja en kod som du redan använder i andra sammanhang (mobiltelefon, kreditkort o.s.v.). Gör följande med urkopplat billarm: Öppna en dörr. Slå på tändningen. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din gamla PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Blinkerlamporna blinkar en gång om den inmatade koden godkänns. Du har nu 20 sekunder på dig att mata in din gamla PINkod en gång till. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din gamla PINkod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Lysdioden tänds med fast sken i 3 sekunder om den inmatade koden godkänns. När lysdioden släcks kan du mata in den nya PIN-koden. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din nya PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Slå av tändningen. Mata nu in den nya koden på nytt. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din nya PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Om billarmet bekräftar att den nya koden överensstämmer med den tidigare inmatade koden lagras den nya koden. Lagringen signaleras av att blinkerlamporna och lysdioden avger en 3 sekunder lång blinkning. 10 SE 8 - PIN-KOD GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 10

11 Om du tror att du har gjort ett fel kan du när som helst lämna proceduren genom att stänga dörren Borttappad PIN-kod Om PIN-koden kommer bort går det inte att få åtkomst till billarmet för omprogrammering. 9 - FELSÖKNING Ett falskt larm har löst ut Vid urkopplingen signalerar lysdioden larmorsaken med en rad blinkningar (kapitel 6). Billarmet kopplas inte in/ur Fordonets fjärrkontroll fungerar inte (dörrarna låses/låses inte upp). Fordonets fjärrkontroll fungerar (dörrarna låses/låses upp). Se fordonets användarmanual. Kontakta installatören. Lösning A Lösning B Om det handlar om ett larm som har löst ut av den volymetriska ultraljudssensorn ska du kontrollera att rutorna, solluckan och ventilationsöppningarna är stängda och att inga rörliga föremål finns inuti fordonet. Kontakta installatören om problemet kvarstår. Om det handlar om ett larm som har löst ut p.g.a. att dörrarna, motorhuven eller bagageluckan har öppnats är det antagligen nödvändigt att justera en av knapparna. Kontakta installatören. GLOBE 4800/4900 CAN 9 - FELSÖKNING SE 11 06DE2351B.pmd 11

12 Kjære kunde, Takk for ditt valg. Dette produktet er et avansert teknisk alarmsystem som oppfyller kravene i bilprodusentenes og de europeiske direktivenes ytelsesstandarder. Du har fått utlevert bruksanvisningen sammen med installasjonssertifikatet etter at alarmsystemet er installert. Bruksanvisningen er delt inn i 9 deler: Side 13 INNLEDNING 14 TILLEGGSUTSTYR 15 KORTFATTEDE INSTRUKSJONER 16 BASISFUNKSJONER 17 SPESIALFUNKSJONER 18 ALARMMINNE 19 NØDUTKOPLING 20 TILPASSING AV PIN-KODEN 21 FEILSØKING Les bruksanvisningen nøye for best resultat av alarmsystemet. Oppbevar bruksanvisningen sammen med bildokumentene, slik at den alltid er tilgjengelig. Dersom det oppstår et problem som ikke kan løses ut fra forslagene i kapittel 9 (side 21), kontakt din installatør. 06DE2351B.pmd 12

13 1 - INNLEDNING Alarmsystemene i serien GLOBE 4800/4900 CAN kontrolleres av bilens originale fjernkontroll, og er utstyrt med et seriegrensesnitt CAN (Controller Area Network) for kommunikasjon med bilens datanett. Dette garanterer større sikkerhet og driftspålitelighet, og enklere og raskere installasjon. Alarmsystemet har store konfigurasjonsmuligheter. Det kan derfor raskt oppdateres for alle fremtidige behov. En total beskyttelse av bilen din garanteres av: MOD STARTSPERRE VOLUMETRISK BESKYTTELSE PERIMETRISK BESKYTTELSE KABEL - KUTTERBESKYTTELSE AK4808 / 4908 AK4818 / Personlig PIN-kode Hvert system 4800/4900 har en PIN kode som skal benyttes for å kople fra nødsalarmen. PIN - KODEN er programmert på fabrikken. Det anbefales å forandre og personliggjøre denne koden, og helst bruke en kode allerede kjent for brukeren (f.eks samme koden til mobiltelefonen, kredittkortet osv...). Det vil gjøre det lettere å huske koden når det trengs. GLOBE 4800/4900 CAN 1 - INNLEDNING NO 13 06DE2351B.pmd 13

14 2 - TILLEGGSUTSTYR For å øke bilens beskyttelsesnivå kan følgende tilleggsutstyr brukes sammen med alarmsystemet: 5452: Nivåmodul Når alarmsystemet er innkoplet beskytter nivåmodulen bilen mot forsøk på borttauing og oppjekking og tyveri av f.eks. dyre aluminiumsfelger. 5462: Hyperfrekvensmodul Denne sensoren er plassert på et skjult sted i bilen. Når alarmsystemet er innkoplet, beskytter modulen kupeen med hyperfrekvensstråler. 2980: Vinduslukker-modul Når alarmsystemet koples inn lukkes bilens elektriske vinduer automatisk. Modulen passer til alle biltyper med elektriske vinduer. 14 NO 2 - TILLEGGSUTSTYR GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 14

15 3 - KORTFATTEDE INSTRUKSJONER Innkopling Dørene låses når du trykker på knappen på den originale fjernkontrollen. Blinklysene blinker. Lydalarmen sender ut to signaler (hvis aktivert). Beskyttelsene aktiveres etter 40 sekunder. LED en tennes i 40 sekunder. Deretter begynner den å blinke Beskyttelse Når alarmsystemet er innkoplet, genereres en syklus for lydog lysalarm i 120 sekunder hvis motorpanseret, bagasjerommet eller en av dørene åpnes. På tyverialarmer med volumetrisk ultralydsensor genereres en alarm ved innbrudd i bilen. Alarmsystemet forblir innkoplet etter at syklusen er ferdig Avbrytelse av en alarm som er i gang Kople ut alarmsystemet ved alarm (se 3.4) Utkopling Dørene låses opp når du trykker på knappen på den originale fjernkontrollen. Blinklysene blinker. Lydalarmen sender ut et signal (hvis aktivert). Alarmsystemet koples ut med det samme. LED en slukkes Alarmminne Hvis alarmer har blitt utløst mens du var vekke fra bilen, blinker blinklysene fire ganger og lydalarmen sender ut fire signaler i stedet for ett. Se også kapittel 6 på side Utelukkelse av den volumetriske ultralydsensoren Hvis du vil kople inn alarmsystemet når vinduene er åpne, eller mens det fremdeles sitter en passasjer i bilen, er det mulig å utelukke den volumetriske ultralydsensoren for å unngå utløsning av alarmer. 1) Trykk på knappen på kontrollpanelet innen 5 sekunder etter at tenningen er slått av. Hold knappen nedtrykt helt til LED en blinker langvarig. 2) Kople inn alarmsystemet ved å trykke på knappen på fjernkontrollen. Sensoren har blitt utelukket. Alarmsystemets øvrige funksjoner er fortsatt aktivert. Sensorene aktiveres igjen automatisk når tenningen slås på igjen Utelukkelse av den volumetriske ultralydsensoren og bagasjerommets beskyttelse Når alarmsystemet er innkoplet og du trykker på knappen for åpning av bagasjerommet på den originale fjernkontrollen, utelukkes beskyttelsene til den volumetriske ultralydsensoren og bagasjerommet midlertidig. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å ha tilgang til bagasjerommet uten å kople ut alarmssystemet. Når bagasjerommet lukkes gjenaktiveres sensorene automatisk. Merk: Produsenten forbeholder seg retten til kun å installere funksjonen i biler hvor dette er mulig. KORTFATTEDE INSTRUKSJONER GLOBE 4800/4900 CAN 3 - KORTFATTEDE INSTRUKSJONER NO 15 06DE2351B.pmd 15

16 4 - BASISFUNKSJONER Forord Ettersom alarmsystemets funksjoner kan tilpasses har installatøren merket av funksjonene som er installert. Standard fabrikkprogrammering er merket med svart firkant Lydalarm Activert Deaktivert Signalerer inn- og utkoplingen med lyd Valg av ultralydfrekvens (lavt nivå) Activert Deaktivertt I alarmsystemet er det mulig å innstille sensibiliteten til kupéovervåkeren på to nivåer; minimum (Low) eller maksimum (Hi) Signalering av åpne dører/motorpanser/bagasjerom (se kapittel 6 ALARMMINNE) Activert Deaktivert Hvis en dør, motorpanseret eller bagasjerommet er åpne når alarmsystemet koples inn, signaleres dette med lydalarmen og nødlysene (5 blink). Dersom de lukkes innen 40 sekunder vil alarmsystemet kontrollere om de åpnes igjen. Hvis ikke døren, motorpanseret eller bagasjerommet lukkes innen de 40 sekundene, vil ikke alarmsystemet kontrollere statusen før de lukkes/åpnes igjen og utløser en alarm Nødlys ved inn-/utkopling Activert Deaktivert To blink med blinklysene betyr at alarmsystemet er innkoplet, og ett blink at det er utkoplet. Hvis funksjonen er deaktivert, blinker blinklysene kun når en alarm er utløst Automatisk innkopling av alarmsystemet Activert Deaktivert Hver gang tenningen slås av og den siste døren lukkes, starter en 2 minutters nedtelling, og når tiden er utløpt koples alarmsystemet inn. Hvis tenningen slås på igjen innen de 2 minuttene, koples ikke alarmsystemet inn Automatisk innkopling av startsperren Activert Deaktivert Motorsperren koples inn automatisk 4 minutter etter at tenningen er slått av. LED en blinker. Motoren kan ikke startes. For å kople ut alarmsystemet må du lukke og åpne dørene igjen med fjernkontrollen. 16 NO 4 - BASISFUNKSJONER GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 16

17 4.8 - Startsperrealarm Activert Deaktivert Det er mulig å legge til alarmfunksjonen når den automatiske startsperren koples inn. Dersom tenningen slås på og det går 25 sekunder, utløses en alarm. 5 - SPESIALFUNKSJONER Automatisk gjeninnkopling av startsperren Activert Deaktivert Når startsperren koples ut med fjernkontrollen starter en nedtelling på 4 minutter. Dersom ikke tenningen slås på før tiden er utløpt, koples startsperren inn igjen Automatisk gjeninnkopling av alarmsystemet Activert Deaktivert Når alarmsystemet koples ut med fjernkontrollen starter en nedtelling. Dersom ikke tenningen slås på før tiden er utløpt, koples alarmsystemet inn igjen. Hvis døren eller bagasjerommet åpnes, avbrytes nedtellingen. Hvis døren eller bagasjerommet lukkes igjen, starter nedtellingen opp igjen. GLOBE 4800/4900 CAN 5 - SPESIALFUNKSJONER NO 17 06DE2351B.pmd 17

18 6 - ALARMMINNE Ved utkopling gjør alarmsystemet deg oppmerksom på en utløst alarm med fire blink med blinklysene og fire lydsignaler med lydalarmen. Vær oppmerksom på signalene fra LED en. Disse signalene er tilgjengelige helt til den etterfølgende innkoplingen av alarmsystemet eller helt til tenningen slås på. De forskjellige signaleringene viser hva som har vært årsak til alarmen. SIGNALISERING FRA LYSDIODE ÅRSAK TIL ALARMENE 1 blink Åpning av dører 2 blink Utløsing av volumetrisk sensor 3 blink Åpning av bagasjerom1 4 blink Forsøk på å starte (panelnøkkel) 5 blink Åpning av bagasjerommet 6 blink Kabelkutter 7 blink Utløsing av hastighetssensor/tilleggssensorer 18 NO 6 - ALARMMINNE GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 18

19 7 - NØDUTKOPLING Nødutkoplingen kan gjøres på to ulike måter: - Ved å slå på tenningen med tenningsnøkkelen, og i dette tilfellet er nødutkoplingen umiddelbar (gjenkjenning av transponder). - Med kontrollpanelet, som forklart nedenfor. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Hvis koden er korrekt, koples alarmsystemet ut etter at du har tastet inn alle sifrene. SIRENE PÅ Kort blinking Trykk like mange ganger som tilsvarer sifferet i PIN-koden pause Lang blinking PIN KODE OK DEAKTIVERT ALARM NØDUTKOPLING Inntasting av neste siffer i PIN-koden GLOBE 4800/4900 CAN 7 - NØDUTKOPLING NO 19 06DE2351B.pmd 19

20 TILPASSING AV PIN-KODEN 8 - TILPASSING AV PIN-KODEN Det er svært viktig å personliggjøre PIN-KODEN. Ettersom denne personlige koden (PIN) gjør det mulig å få adgang til systemet, må den ikke bli liggende i bilen uten oppsyn. Det kan risikere at personer uten autorisasjon kopler fra systemet. I tilfelle tap av koden kan den forandres med en enkel prosedyre. Koden må bestå av fire sifre, men må ikke inneholde 0. For lettere å huske koden, velg en kode allerede i bruk (mobiltelefon, kredittkort osv). Benytt følgende fremgangsmåte når alarmsystemet er utkoplet: Åpne en dør. Slå på tenningen. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den gamle PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Hvis inntastet kode godkjennes, blinker blinklysene en gang. Du har 20 sekunder for å taste inn den gamle PIN-koden igjen. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den gamle PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Hvis inntastet kode godkjennes, tennes LED en i 3 sekunder. Når LED en slukkes kan du taste inn den nye PIN-koden. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den nye PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Slå av tenningen. Tast den nye koden inn på nytt. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den nye PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Den nye koden lagres hvis alarmsystemet registrerer at koden som du har tastet inn tidligere og den nye koden stemmer overens. Blinklysene og LED en blinker i 3 sekunder når koden har blitt lagret. 20 NO 8 - TILPASSING AV PIN-KODEN GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 20

21 Er du i tvil om at du har gjort en feil kan du forlate prosedyren enkelt og greit ved å lukke døren Bortkommet PIN-kode Hvis du mister PIN-koden, har du ikke tilgang til alarmsystemet og ingen mulighet til å programmere det på nytt. Alarmsystemet koples ikke inn/ut Bilens fjernkontroll fungerer ikke (dørene låses/låses ikke opp). Se bilens bruksanvisning. 9 - FEILSØKING En falsk alarm har blitt utløst Ved utkopling angir LED en alarmens årsak ved å sende ut flere blink (kapittel 6). Bilens fjernkontroll fungerer (dørene låses/låses opp). Ta kontakt med installatøren. Løsning A Hvis det er snakk om en alarm som skyldes den volumetriske ultralydsensoren, må du kontrollere at vinduene, soltaket og lufteåpningene er lukket og at ingen gjenstander er i bevegelse i bilen. Hvis problemet ikke løses, må du ta kontakt med installatøren. Løsning B GLOBE 4800/4900 CAN 9 - FEILSØKING Hvis det er snakk om en alarm som følge av åpning av dørene, motorpanseret eller bagasjerommet, må en av knappene sannsynligvis justeres. Ta kontakt med installatøren. NO 21 06DE2351B.pmd 21

22 Kære kunde. Tak for valget af vores produkt, som er en tyverialarm med avanceret teknologi, der opfylder kravene i de standarder, som er fastsat af bilproducenterne og i EU-direktiverne. Efter installation af tyverialarmen modtager du brugermanualen, som indeholder det respektive installationscertifikat. Manualen er opdelt i 9 dele: Side 23 INDLEDNING 24 SUPPLERENDE BESKYTTELSESUDSTYR 25 KORTFATTEDE INSTRUKTIONER 26 GRUNDFUNKTIONER 27 AVANCEREDE FUNKTIONER 28 ALARMHUKOMMELSE 29 NØDFRAKOBLING 30 INDIVIDUEL TILPASNING AF PIN-KODE 31 FEJLFINDING Læs denne manual nøje og få maksimalt udbytte af produktet. Det anbefales at opbevare denne manual sammen med køretøjets øvrige dokumenter således, at det er nemt at indhente oplysninger i manualen, når dette er nødvendigt. Kontakt installatøren, hvis der opstår et problem, som ikke kan afhjælpes som beskrevet i kapitel 9 (s. 31). 06DE2351B.pmd 22

23 1 - INDLEDNING Tyverialarmerne i serie GLOBE 4800/4900 CAN kontrolleres af køretøjets originale fjernstyring og er udstyret med en seriel CAN grænseflade (Controller Area Network), som muliggør kommunikation med køretøjets datanetværk. Herved er det muligt at garantere en øget sikkerhed og driftssikkerhed samt enkel og hurtig installation. Endvidere sikrer tyverialarmens mange konfigurationsmuligheder en hurtig omstilling af tyverialarmen til alle fremtidige behov. Køretøjets samlede beskyttelse sikres af: MOD. STARTSPÆRRE RUM-SIKRING OMKREDS-SIKRING AK4808 / 4908 AK4818 / 4918 SIKRING MOD OVERSKÆRING AF LEDNINGER Personlig PIN-kode Hvert 4800/4900 system har en PIN-kode, som skal bruges til frakobling i nødstilfælde. PIN koden er programmeret fra fabrikken. Det tilrådes, at man ændrer dette nummer, så det bliver personligt og svarer til et nummer, der allerede bruges til et andet formål. (eks.: brug samme PIN-kode, som pin-koden til mobiltelefon, kreditkort el.lign.). Så bliver det nemmere at huske koden, hvis det bliver nødvendigt. GLOBE 4800/4900 CAN 1 - INDLEDNING DK 23 06DE2351B.pmd 23

24 2 - SUPPLERENDE BESKYTTELSESUDSTYR Det er muligt at udbygge tyverialarmen med følgende moduler for at øge køretøjets beskyttelsesniveau: 5452: Niveaumodul Når tyverialarmen er aktiveret, beskytter niveaumodulet ved hjælp af en særlig sensor køretøjet mod forsøg på bugsering og løft og dermed også mod forsøg på tyveri af kostbare komponenter (eksempelvis alufælge). 5462: Hyperfrekvensmodul Når tyverialarmen er aktiveret, sikrer modulet volumetrisk beskyttelse i køretøjet ved udsendelse af hyperfrekvensstråler. Modulet er skjult i køretøjet. 2980: Rudelukningsmodul Når tyverialarmen aktiveres, lukkes køretøjets elruder automatisk. Dette modul egner sig til alle køretøjer med elruder. 24 DK 2 - SUPPLERENDE BESKYTTELSESUDSTYR GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 24

25 3 - KORTFATTEDE INSTRUKTIONER Aktivering Dørene låses, når der trykkes på knappen på fjernstyringen. Blinklysene blinker. Lydalarmen udsender to signaler (hvis aktiveret). Tyverialarmen er aktiveret efter 40 sekunder. Led en tændes (uden at blinke) i 40 sekunder. Herefter begynder den at blinke Beskyttelse Når tyverialarmen er aktiveret, udløses en cyklus for lyd- og lysalarmen i 120 sekunder, hvis motorhjelmen, bagagerummet eller en af dørene åbnes. På tyverialarmer med volumetrisk ultralydssensor udløses en alarm ved indtrængning i køretøjet. Tyverialarmen forbliver aktiveret efter afslutning af cyklussen Afbrydelse af en igangværende alarm Frakobl tyverialarmen (se 3.4), hvis den udløses Frakobling Dørene låses op, når der trykkes på knappen på fjernstyringen. Blinklysene blinker. Lydalarmen udsender et signal (hvis aktiveret). Tyverialarmen frakobles med det samme. Led en slukkes Alarmhukommelse Hvis der har været udløst alarmer, mens du har været væk fra køretøjet, blinker blinklysene fire gange og lydalarmen udsender fire signaler i stedet for et. Se endvidere s. 28 i kapitel Frakobling af volumetrisk ultralydssensor Hvis tyverialarmen skal aktiveres, mens ruderne står åbne eller mens der stadig sidder en passager i køretøjet, er det muligt at frakoble den volumetriske ultralydssensor for at undgå udløsning af alarmer. 1) Tryk på knappen på kontrolpanelet maks. 5 sekunder efter, at tændingsnøglen er blevet drejet til off. Hold knappen trykket nede, indtil Led en blinker langsomt. 2) Aktivér tyverialarmen ved at trykke på knappen på fjernstyringen. Sensoren er blevet frakoblet. Tyverialarmens øvrige funktioner er fortsat aktiverede. Sensorerne genaktiveres automatisk, når tændingsnøglen atter drejes til on Frakobling af volumetrisk ultralydssensor og sensor for bagagerum Når tyverialarmen er aktiveret og der trykkes på knappen for åbning af bagagerummet på den originale fjernstyring, frakobles den volumetriske ultralydssensor og sensoren for bagagerummet midlertidigt. Denne funktion er særligt nyttig for at opnå adgang til bagagerummet uden frakobling af tyverialarmen. Sensorerne genaktiveres automatisk, når bagagerummet lukkes. Bemærk: Producenten forbeholder sig ret til at funktionen kun aktiveres på visse køretøjer. KORTFATTEDE INSTRUKTIONER GLOBE 4800/4900 CAN 3 - KORTFATTEDE INSTRUKTIONER DK 25 06DE2351B.pmd 25

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 H30 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK. gateway R-/1/16(64)/64T680191 erten2005v6801-751-0110/09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T680191 fi ör din säkerhet da *V6801-751-01* ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer