GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS"

Transkript

1 GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1

2 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för att motsvara bilindustrins höga prestandakrav och kraven i gällande EU-direktiv. Bruksanvisningen överlämnas tillsammans med installationsbeviset efter att billarmet har installerats. Bruksanvisningen är indelad i 9 delar: Sida 3 INLEDNING 4 EXTRA SKYDD 5 SNABBGUIDE 6 BASFUNKTIONER 7 AVANCERADE FUNKTIONER 8 LARMMINNE 9 NÖDBRYTNING 10 PIN-KOD 11 FELSÖKNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant så att du kan utnyttja billarmet optimalt. Förvara bruksanvisningen tillsammans med fordonets dokument så att du lätt kan konsultera den när så behövs. Kontakta installatören om problem uppstår som inte går att lösa med hjälp av anvisningarna i kap. 9 (sid. 11). 06DE2351B.pmd 2

3 1 - INLEDNING Billarmen i serien GLOBE 4800/4900 CAN styrs med fordonets originalfjärrkontroll. De är utrustade med ett seriellt gränssnitt CAN (Controller Area Network) som kommunicerar med fordonets datasystem. Detta borgar för hög säkerhet och ökad drifttillförlitlighet samtidigt som installationen går lättare och snabbare att utföra. Billarmets höga grad av konfigurerbarhet gör också att det går snabbt att uppdatera det för framtida ändring. Ett totalt skydd för ditt fordon garanteras av: MOD. SKYDD STARTLÅS VOLYMETRISKT SKYDD PERIMETRISKT SKYDD AK4808 / 4908 AK4818 / 4918 SKYDD KABELAVKLIPPNING Personlig PIN-kod Varje system i serien 4800/4900 har en PIN-kod som kan användas för frånkoppling i nödläge. PIN-koden har programmerats på fabriken. Vi rekommenderar att du ändrar detta nummer till en kod som du redan använder i andra sammanhang (använd t.ex. samma PIN-kod som du använder för mobiltelefonen, kreditkortet o.s.v.). På så sätt kommer du lättare ihåg koden. GLOBE 4800/4900 CAN 1 - INLEDNING SE 3 06DE2351B.pmd 3

4 2 - EXTRA SKYDD För att öka skyddsnivån kan billarmet kompletteras med följande moduler: 5452: Nivåsensormodul När billarmet är inkopplat skyddas fordonet mot drag- och lyftförsök av nivåsensorn. Samma sensor ger även ett effektivt skydd mot stöld av värdefulla tillbehör som t.ex. lättmetallfälgar. 5462: Hyperfrekvensmodul När billarmet är inkopplat skyddar modulen, som är placerad på ett dolt ställe inuti fordonets kupé, mot inbrottsförsök genom att sända ut hyperfrekvensstrålar. 2980: Modul för elektriska fönsterhissar Fordonets elstyrda rutor stängs automatiskt när billarmet kopplas in. Modulen kan användas för alla typer av fordon med elstyrda rutor. 4 SE 2 - EXTRA SKYDD GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 4

5 3 - SNABBGUIDE Inkoppling Tryck på originalfjärrkontrollens knapp för att låsa dörrarna. Blinkerlamporna blinkar. Summern ljuder två gånger (om den är aktiverad). Skydden aktiveras efter 40 sekunder. Lysdioden lyser med fast sken i 40 sekunder. Därefter börjar den att blinka Skydd När billarmet är inkopplat och motorhuven, bagageluckan eller en av dörrarna öppnas löser en akustisk och synlig larmcykel ut som varar 120 sekunder. För billarm som är utrustade med volymetrisk ultraljudssensor löser larmet ut vid inbrottsförsök i kupén. Efter cykeln förblir billarmet inkopplat Avbrott av pågående larm Koppla ur billarmet om larmet löser ut (se 3.4) Urkoppling Tryck på originalfjärrkontrollens knapp för att låsa upp dörrarna. Blinkerlamporna blinkar. Summern ljuder en gång (om den är aktiverad). Skydden kopplas ur omedelbart. Lysdioden slocknar Larmminne Om larm löser ut när du inte är på plats avger blinkerlamporna och summern fyra signaler istället för en signal. Se även kap. 6 på sid Uteslutning av volymetrisk ultraljudssensor Om du vill koppla in billarmet och lämna rutorna öppna eller om det blir kvar en passagerare i kupén, går det att utesluta den volymetriska ultraljudssensorn så att det inte utlöses några larm. 1) Tryck på kontrollpanelens knapp inom 5 sekunder från det att tändningen har slagits av. Håll knappen nedtryckt tills lysdioden blinkar med en lång blinkning. 2) Koppla in billarmet genom att trycka på fjärrkontrollens knapp. Sensorn har uteslutits. Övriga skydd förblir aktiva. Sensorerna återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på Urkoppling av volymetrisk ultraljudssensor och skydd för bagageutrymme När billarmet är inkopplat och originalfjärrkontrollens knapp för öppning av bagageluckan trycks ned kopplas den volymetriska ultraljudssensorn och skyddet för bagageutrymmet ur tillfälligt. Denna funktion gör att du kan komma åt bagageutrymmet utan att behöva koppla ur billarmet. Sensorerna återaktiveras automatiskt när bagageluckan stängs. Observera! Tillverkaren förbehåller sig rätten att endast aktivera funktionen för vissa fordon. SNABBGUIDE GLOBE 4800/4900 CAN 3 - SNABBGUIDE SE 5 06DE2351B.pmd 5

6 4 - BASFUNKTIONER Förord Eftersom billarmets funktioner är programmerbara har installatören gjort markeringar i bruksanvisningen om vilka funktioner som har aktiverats. Den fabriksinställda programmeringen anges med en gråtonad ruta Summer Tillkopplad Frånkopplad Avger en ljudsignal när billarmet kopplas in och ur Val av ultraljudsfrekvens (låg nivå) Tillkopplad Frånkopplad Kupéskyddets känslighet kan ställas in på två olika nivåer: minimal (Low) eller maximal (Hi) Signal för öppen dörr/motorhuv/bagagelucka (se kap. 6 LARMMINNE). Tillkopplad Frånkopplad Om dörrar, motorhuven eller bagageluckan är öppna när billarmet kopplas in, aktiveras summern och blinkerlamporna (5 blinkningar). Om de stängs inom 40 sekunder, signalerar billarmet om de sedan öppnas på nytt. Om det går 40 sekunder utan att dörrarna, motorhuven eller bagageluckan stängs ingår de inte i billarmets skydd förrän de stängs och öppnas på nytt Blinkindikering vid inkoppling/urkoppling Tillkopplad Frånkopplad Blinkerlamporna blinkar två gånger när billarmet kopplas in och en gång när det kopplas ur. Om funktionen är deaktiverad blinkar blinkerlamporna endast när larmet löser ut Automatisk inkoppling av billarm Tillkopplad Frånkopplad Billarmet kopplas in 2 minuter efter att tändningen har slagits av och sista dörren har stängts. Om tändningen slås på inom dessa 2 minuter kopplas inte billarmet in Automatisk inkoppling av startspärr Tillkopplad Frånkopplad Motorn blockeras automatiskt 4 minuter efter att tändningen har slagits av. Lysdioden blinkar. Motorn går inte att starta. Lås dörrarna och lås upp dem igen med fjärrkontrollen för att koppla ur billarmet. 6 SE 4 - BASFUNKTIONER GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 6

7 4.8 - Startspärrens larmfunktion Tillkopplad Frånkopplad Det går att lägga till en larmfunktion till den automatiska inkopplingen av startspärren. När det har gått 25 sekunder från det att tändningen har slagits på löser larmet ut. 5 - AVANCERADE FUNKTIONER Automatisk återinkoppling av startspärr Tillkopplad Frånkopplad När startspärren kopplas ur med fjärrkontrollen kopplas den in igen inom 4 minuter från urkopplingen om tändningen inte slås på Automatisk återinkoppling av billarm Tillkopplad Frånkopplad När billarmet kopplas ur med fjärrkontrollen kopplas det in igen inom ett antal minuter från urkopplingen om tändningen inte slås på. Om dörren eller bagageluckan öppnas sker en paus i nedräkningen. Om dörren eller bagageluckan stängs igen fortsätter nedräkningen. GLOBE 4800/4900 CAN 5 - AVANCERADE FUNKTIONER SE 7 06DE2351B.pmd 7

8 6 - LARMMINNE När billarmet kopplas ur signaleras ett utlöst larm av att blinkerlamporna och summern avger fyra signaler. Var uppmärksam på lysdiodernas signaler som förblir tillgängliga fram till nästa inkoppling av billarmet eller tills tändningen slås på. De olika signalerna identifierar larmorsaken. LYSDIODENS SIGNALERING ORSAK TILL LARMET 1 blinkning Dörrar har öppnats 2 blinkningar Volymsensorn har löst ut 3 blinkningar Motorhuven har öppnats 4 blinkningar Startförsök (nyckel i tändningslås) 5 blinkningar Öppning av bagagelucka 6 blinkningar Kablar har klippts av 7 blinkningar Hastighetssensor / tilläggssensorer har löst ut 8 SE 6 - LARMMINNE GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 8

9 7 - NÖDBRYTNING Billarmet kan nödbrytas på två olika sätt: - Det första sättet innebär att du slår på tändningen med originalnyckeln och då sker nödbrytning omedelbart (klartecken från transpondern). - Det andra sättet är via kontrollpanelen. Följ nedanstående anvisningar för användning av detta sätt. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. När du har matat in samtliga siffror kopplas billarmet ur, om koden är korrekt. SIRÉN ON Tryck ned knappen det antal gånger som överensstämmer med siffran för PIN-koden PIN KOD OK LARM FRÅNKOPPLAT NÖDBRYTNING Kort blinkning paus Lång blinkning Inmatning av nästa siffra i PIN-KOD GLOBE 4800/4900 CAN 7 - NÖDBRYTNING SE 9 06DE2351B.pmd 9

10 PIN-KOD 8 - PIN-KOD Det är mycket viktigt att du ändrar PIN-koden. Eftersom den personliga koden (PIN) kan användas för att komma åt systemet, ska koden inte lämnas obevakad inuti fordonet. Koden kan i annat fall användas för att koppla från systemet av obehöriga personer. Om du glömmer bort PIN-koden kan den ändras med en enkel procedur. Koden ska bestå av fyra siffror och får inte innehålla siffran 0. För att lättare komma ihåg koden kan du välja en kod som du redan använder i andra sammanhang (mobiltelefon, kreditkort o.s.v.). Gör följande med urkopplat billarm: Öppna en dörr. Slå på tändningen. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din gamla PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Blinkerlamporna blinkar en gång om den inmatade koden godkänns. Du har nu 20 sekunder på dig att mata in din gamla PINkod en gång till. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din gamla PINkod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Lysdioden tänds med fast sken i 3 sekunder om den inmatade koden godkänns. När lysdioden släcks kan du mata in den nya PIN-koden. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din nya PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Slå av tändningen. Mata nu in den nya koden på nytt. Tryck på kontrollpanelens knapp det antal gånger som motsvarar den första siffran i din nya PIN-kod. Lysdioden blinkar snabbt en gång varje gång som knappen trycks ned. En längre paus tolkas av billarmet som om inmatningen av den första siffran är klar. Lysdioden signalerar detta med en lång blinkning. Upprepa detta moment för övriga siffror. Om billarmet bekräftar att den nya koden överensstämmer med den tidigare inmatade koden lagras den nya koden. Lagringen signaleras av att blinkerlamporna och lysdioden avger en 3 sekunder lång blinkning. 10 SE 8 - PIN-KOD GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 10

11 Om du tror att du har gjort ett fel kan du när som helst lämna proceduren genom att stänga dörren Borttappad PIN-kod Om PIN-koden kommer bort går det inte att få åtkomst till billarmet för omprogrammering. 9 - FELSÖKNING Ett falskt larm har löst ut Vid urkopplingen signalerar lysdioden larmorsaken med en rad blinkningar (kapitel 6). Billarmet kopplas inte in/ur Fordonets fjärrkontroll fungerar inte (dörrarna låses/låses inte upp). Fordonets fjärrkontroll fungerar (dörrarna låses/låses upp). Se fordonets användarmanual. Kontakta installatören. Lösning A Lösning B Om det handlar om ett larm som har löst ut av den volymetriska ultraljudssensorn ska du kontrollera att rutorna, solluckan och ventilationsöppningarna är stängda och att inga rörliga föremål finns inuti fordonet. Kontakta installatören om problemet kvarstår. Om det handlar om ett larm som har löst ut p.g.a. att dörrarna, motorhuven eller bagageluckan har öppnats är det antagligen nödvändigt att justera en av knapparna. Kontakta installatören. GLOBE 4800/4900 CAN 9 - FELSÖKNING SE 11 06DE2351B.pmd 11

12 Kjære kunde, Takk for ditt valg. Dette produktet er et avansert teknisk alarmsystem som oppfyller kravene i bilprodusentenes og de europeiske direktivenes ytelsesstandarder. Du har fått utlevert bruksanvisningen sammen med installasjonssertifikatet etter at alarmsystemet er installert. Bruksanvisningen er delt inn i 9 deler: Side 13 INNLEDNING 14 TILLEGGSUTSTYR 15 KORTFATTEDE INSTRUKSJONER 16 BASISFUNKSJONER 17 SPESIALFUNKSJONER 18 ALARMMINNE 19 NØDUTKOPLING 20 TILPASSING AV PIN-KODEN 21 FEILSØKING Les bruksanvisningen nøye for best resultat av alarmsystemet. Oppbevar bruksanvisningen sammen med bildokumentene, slik at den alltid er tilgjengelig. Dersom det oppstår et problem som ikke kan løses ut fra forslagene i kapittel 9 (side 21), kontakt din installatør. 06DE2351B.pmd 12

13 1 - INNLEDNING Alarmsystemene i serien GLOBE 4800/4900 CAN kontrolleres av bilens originale fjernkontroll, og er utstyrt med et seriegrensesnitt CAN (Controller Area Network) for kommunikasjon med bilens datanett. Dette garanterer større sikkerhet og driftspålitelighet, og enklere og raskere installasjon. Alarmsystemet har store konfigurasjonsmuligheter. Det kan derfor raskt oppdateres for alle fremtidige behov. En total beskyttelse av bilen din garanteres av: MOD STARTSPERRE VOLUMETRISK BESKYTTELSE PERIMETRISK BESKYTTELSE KABEL - KUTTERBESKYTTELSE AK4808 / 4908 AK4818 / Personlig PIN-kode Hvert system 4800/4900 har en PIN kode som skal benyttes for å kople fra nødsalarmen. PIN - KODEN er programmert på fabrikken. Det anbefales å forandre og personliggjøre denne koden, og helst bruke en kode allerede kjent for brukeren (f.eks samme koden til mobiltelefonen, kredittkortet osv...). Det vil gjøre det lettere å huske koden når det trengs. GLOBE 4800/4900 CAN 1 - INNLEDNING NO 13 06DE2351B.pmd 13

14 2 - TILLEGGSUTSTYR For å øke bilens beskyttelsesnivå kan følgende tilleggsutstyr brukes sammen med alarmsystemet: 5452: Nivåmodul Når alarmsystemet er innkoplet beskytter nivåmodulen bilen mot forsøk på borttauing og oppjekking og tyveri av f.eks. dyre aluminiumsfelger. 5462: Hyperfrekvensmodul Denne sensoren er plassert på et skjult sted i bilen. Når alarmsystemet er innkoplet, beskytter modulen kupeen med hyperfrekvensstråler. 2980: Vinduslukker-modul Når alarmsystemet koples inn lukkes bilens elektriske vinduer automatisk. Modulen passer til alle biltyper med elektriske vinduer. 14 NO 2 - TILLEGGSUTSTYR GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 14

15 3 - KORTFATTEDE INSTRUKSJONER Innkopling Dørene låses når du trykker på knappen på den originale fjernkontrollen. Blinklysene blinker. Lydalarmen sender ut to signaler (hvis aktivert). Beskyttelsene aktiveres etter 40 sekunder. LED en tennes i 40 sekunder. Deretter begynner den å blinke Beskyttelse Når alarmsystemet er innkoplet, genereres en syklus for lydog lysalarm i 120 sekunder hvis motorpanseret, bagasjerommet eller en av dørene åpnes. På tyverialarmer med volumetrisk ultralydsensor genereres en alarm ved innbrudd i bilen. Alarmsystemet forblir innkoplet etter at syklusen er ferdig Avbrytelse av en alarm som er i gang Kople ut alarmsystemet ved alarm (se 3.4) Utkopling Dørene låses opp når du trykker på knappen på den originale fjernkontrollen. Blinklysene blinker. Lydalarmen sender ut et signal (hvis aktivert). Alarmsystemet koples ut med det samme. LED en slukkes Alarmminne Hvis alarmer har blitt utløst mens du var vekke fra bilen, blinker blinklysene fire ganger og lydalarmen sender ut fire signaler i stedet for ett. Se også kapittel 6 på side Utelukkelse av den volumetriske ultralydsensoren Hvis du vil kople inn alarmsystemet når vinduene er åpne, eller mens det fremdeles sitter en passasjer i bilen, er det mulig å utelukke den volumetriske ultralydsensoren for å unngå utløsning av alarmer. 1) Trykk på knappen på kontrollpanelet innen 5 sekunder etter at tenningen er slått av. Hold knappen nedtrykt helt til LED en blinker langvarig. 2) Kople inn alarmsystemet ved å trykke på knappen på fjernkontrollen. Sensoren har blitt utelukket. Alarmsystemets øvrige funksjoner er fortsatt aktivert. Sensorene aktiveres igjen automatisk når tenningen slås på igjen Utelukkelse av den volumetriske ultralydsensoren og bagasjerommets beskyttelse Når alarmsystemet er innkoplet og du trykker på knappen for åpning av bagasjerommet på den originale fjernkontrollen, utelukkes beskyttelsene til den volumetriske ultralydsensoren og bagasjerommet midlertidig. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å ha tilgang til bagasjerommet uten å kople ut alarmssystemet. Når bagasjerommet lukkes gjenaktiveres sensorene automatisk. Merk: Produsenten forbeholder seg retten til kun å installere funksjonen i biler hvor dette er mulig. KORTFATTEDE INSTRUKSJONER GLOBE 4800/4900 CAN 3 - KORTFATTEDE INSTRUKSJONER NO 15 06DE2351B.pmd 15

16 4 - BASISFUNKSJONER Forord Ettersom alarmsystemets funksjoner kan tilpasses har installatøren merket av funksjonene som er installert. Standard fabrikkprogrammering er merket med svart firkant Lydalarm Activert Deaktivert Signalerer inn- og utkoplingen med lyd Valg av ultralydfrekvens (lavt nivå) Activert Deaktivertt I alarmsystemet er det mulig å innstille sensibiliteten til kupéovervåkeren på to nivåer; minimum (Low) eller maksimum (Hi) Signalering av åpne dører/motorpanser/bagasjerom (se kapittel 6 ALARMMINNE) Activert Deaktivert Hvis en dør, motorpanseret eller bagasjerommet er åpne når alarmsystemet koples inn, signaleres dette med lydalarmen og nødlysene (5 blink). Dersom de lukkes innen 40 sekunder vil alarmsystemet kontrollere om de åpnes igjen. Hvis ikke døren, motorpanseret eller bagasjerommet lukkes innen de 40 sekundene, vil ikke alarmsystemet kontrollere statusen før de lukkes/åpnes igjen og utløser en alarm Nødlys ved inn-/utkopling Activert Deaktivert To blink med blinklysene betyr at alarmsystemet er innkoplet, og ett blink at det er utkoplet. Hvis funksjonen er deaktivert, blinker blinklysene kun når en alarm er utløst Automatisk innkopling av alarmsystemet Activert Deaktivert Hver gang tenningen slås av og den siste døren lukkes, starter en 2 minutters nedtelling, og når tiden er utløpt koples alarmsystemet inn. Hvis tenningen slås på igjen innen de 2 minuttene, koples ikke alarmsystemet inn Automatisk innkopling av startsperren Activert Deaktivert Motorsperren koples inn automatisk 4 minutter etter at tenningen er slått av. LED en blinker. Motoren kan ikke startes. For å kople ut alarmsystemet må du lukke og åpne dørene igjen med fjernkontrollen. 16 NO 4 - BASISFUNKSJONER GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 16

17 4.8 - Startsperrealarm Activert Deaktivert Det er mulig å legge til alarmfunksjonen når den automatiske startsperren koples inn. Dersom tenningen slås på og det går 25 sekunder, utløses en alarm. 5 - SPESIALFUNKSJONER Automatisk gjeninnkopling av startsperren Activert Deaktivert Når startsperren koples ut med fjernkontrollen starter en nedtelling på 4 minutter. Dersom ikke tenningen slås på før tiden er utløpt, koples startsperren inn igjen Automatisk gjeninnkopling av alarmsystemet Activert Deaktivert Når alarmsystemet koples ut med fjernkontrollen starter en nedtelling. Dersom ikke tenningen slås på før tiden er utløpt, koples alarmsystemet inn igjen. Hvis døren eller bagasjerommet åpnes, avbrytes nedtellingen. Hvis døren eller bagasjerommet lukkes igjen, starter nedtellingen opp igjen. GLOBE 4800/4900 CAN 5 - SPESIALFUNKSJONER NO 17 06DE2351B.pmd 17

18 6 - ALARMMINNE Ved utkopling gjør alarmsystemet deg oppmerksom på en utløst alarm med fire blink med blinklysene og fire lydsignaler med lydalarmen. Vær oppmerksom på signalene fra LED en. Disse signalene er tilgjengelige helt til den etterfølgende innkoplingen av alarmsystemet eller helt til tenningen slås på. De forskjellige signaleringene viser hva som har vært årsak til alarmen. SIGNALISERING FRA LYSDIODE ÅRSAK TIL ALARMENE 1 blink Åpning av dører 2 blink Utløsing av volumetrisk sensor 3 blink Åpning av bagasjerom1 4 blink Forsøk på å starte (panelnøkkel) 5 blink Åpning av bagasjerommet 6 blink Kabelkutter 7 blink Utløsing av hastighetssensor/tilleggssensorer 18 NO 6 - ALARMMINNE GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 18

19 7 - NØDUTKOPLING Nødutkoplingen kan gjøres på to ulike måter: - Ved å slå på tenningen med tenningsnøkkelen, og i dette tilfellet er nødutkoplingen umiddelbar (gjenkjenning av transponder). - Med kontrollpanelet, som forklart nedenfor. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Hvis koden er korrekt, koples alarmsystemet ut etter at du har tastet inn alle sifrene. SIRENE PÅ Kort blinking Trykk like mange ganger som tilsvarer sifferet i PIN-koden pause Lang blinking PIN KODE OK DEAKTIVERT ALARM NØDUTKOPLING Inntasting av neste siffer i PIN-koden GLOBE 4800/4900 CAN 7 - NØDUTKOPLING NO 19 06DE2351B.pmd 19

20 TILPASSING AV PIN-KODEN 8 - TILPASSING AV PIN-KODEN Det er svært viktig å personliggjøre PIN-KODEN. Ettersom denne personlige koden (PIN) gjør det mulig å få adgang til systemet, må den ikke bli liggende i bilen uten oppsyn. Det kan risikere at personer uten autorisasjon kopler fra systemet. I tilfelle tap av koden kan den forandres med en enkel prosedyre. Koden må bestå av fire sifre, men må ikke inneholde 0. For lettere å huske koden, velg en kode allerede i bruk (mobiltelefon, kredittkort osv). Benytt følgende fremgangsmåte når alarmsystemet er utkoplet: Åpne en dør. Slå på tenningen. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den gamle PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Hvis inntastet kode godkjennes, blinker blinklysene en gang. Du har 20 sekunder for å taste inn den gamle PIN-koden igjen. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den gamle PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Hvis inntastet kode godkjennes, tennes LED en i 3 sekunder. Når LED en slukkes kan du taste inn den nye PIN-koden. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den nye PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Slå av tenningen. Tast den nye koden inn på nytt. Trykk på knappen på kontrollpanelet det antall ganger som svarer til det første sifferet i den nye PIN-koden. LED en blinker hurtig hver gang du trykker på knappen. En lengre pause oppfattes av alarmsystemet som avslutning på inntasting av det første sifferet. Dette signaleres med et langvarig blink fra LED en. Gjør det samme med alle de andre sifrene. Den nye koden lagres hvis alarmsystemet registrerer at koden som du har tastet inn tidligere og den nye koden stemmer overens. Blinklysene og LED en blinker i 3 sekunder når koden har blitt lagret. 20 NO 8 - TILPASSING AV PIN-KODEN GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 20

21 Er du i tvil om at du har gjort en feil kan du forlate prosedyren enkelt og greit ved å lukke døren Bortkommet PIN-kode Hvis du mister PIN-koden, har du ikke tilgang til alarmsystemet og ingen mulighet til å programmere det på nytt. Alarmsystemet koples ikke inn/ut Bilens fjernkontroll fungerer ikke (dørene låses/låses ikke opp). Se bilens bruksanvisning. 9 - FEILSØKING En falsk alarm har blitt utløst Ved utkopling angir LED en alarmens årsak ved å sende ut flere blink (kapittel 6). Bilens fjernkontroll fungerer (dørene låses/låses opp). Ta kontakt med installatøren. Løsning A Hvis det er snakk om en alarm som skyldes den volumetriske ultralydsensoren, må du kontrollere at vinduene, soltaket og lufteåpningene er lukket og at ingen gjenstander er i bevegelse i bilen. Hvis problemet ikke løses, må du ta kontakt med installatøren. Løsning B GLOBE 4800/4900 CAN 9 - FEILSØKING Hvis det er snakk om en alarm som følge av åpning av dørene, motorpanseret eller bagasjerommet, må en av knappene sannsynligvis justeres. Ta kontakt med installatøren. NO 21 06DE2351B.pmd 21

22 Kære kunde. Tak for valget af vores produkt, som er en tyverialarm med avanceret teknologi, der opfylder kravene i de standarder, som er fastsat af bilproducenterne og i EU-direktiverne. Efter installation af tyverialarmen modtager du brugermanualen, som indeholder det respektive installationscertifikat. Manualen er opdelt i 9 dele: Side 23 INDLEDNING 24 SUPPLERENDE BESKYTTELSESUDSTYR 25 KORTFATTEDE INSTRUKTIONER 26 GRUNDFUNKTIONER 27 AVANCEREDE FUNKTIONER 28 ALARMHUKOMMELSE 29 NØDFRAKOBLING 30 INDIVIDUEL TILPASNING AF PIN-KODE 31 FEJLFINDING Læs denne manual nøje og få maksimalt udbytte af produktet. Det anbefales at opbevare denne manual sammen med køretøjets øvrige dokumenter således, at det er nemt at indhente oplysninger i manualen, når dette er nødvendigt. Kontakt installatøren, hvis der opstår et problem, som ikke kan afhjælpes som beskrevet i kapitel 9 (s. 31). 06DE2351B.pmd 22

23 1 - INDLEDNING Tyverialarmerne i serie GLOBE 4800/4900 CAN kontrolleres af køretøjets originale fjernstyring og er udstyret med en seriel CAN grænseflade (Controller Area Network), som muliggør kommunikation med køretøjets datanetværk. Herved er det muligt at garantere en øget sikkerhed og driftssikkerhed samt enkel og hurtig installation. Endvidere sikrer tyverialarmens mange konfigurationsmuligheder en hurtig omstilling af tyverialarmen til alle fremtidige behov. Køretøjets samlede beskyttelse sikres af: MOD. STARTSPÆRRE RUM-SIKRING OMKREDS-SIKRING AK4808 / 4908 AK4818 / 4918 SIKRING MOD OVERSKÆRING AF LEDNINGER Personlig PIN-kode Hvert 4800/4900 system har en PIN-kode, som skal bruges til frakobling i nødstilfælde. PIN koden er programmeret fra fabrikken. Det tilrådes, at man ændrer dette nummer, så det bliver personligt og svarer til et nummer, der allerede bruges til et andet formål. (eks.: brug samme PIN-kode, som pin-koden til mobiltelefon, kreditkort el.lign.). Så bliver det nemmere at huske koden, hvis det bliver nødvendigt. GLOBE 4800/4900 CAN 1 - INDLEDNING DK 23 06DE2351B.pmd 23

24 2 - SUPPLERENDE BESKYTTELSESUDSTYR Det er muligt at udbygge tyverialarmen med følgende moduler for at øge køretøjets beskyttelsesniveau: 5452: Niveaumodul Når tyverialarmen er aktiveret, beskytter niveaumodulet ved hjælp af en særlig sensor køretøjet mod forsøg på bugsering og løft og dermed også mod forsøg på tyveri af kostbare komponenter (eksempelvis alufælge). 5462: Hyperfrekvensmodul Når tyverialarmen er aktiveret, sikrer modulet volumetrisk beskyttelse i køretøjet ved udsendelse af hyperfrekvensstråler. Modulet er skjult i køretøjet. 2980: Rudelukningsmodul Når tyverialarmen aktiveres, lukkes køretøjets elruder automatisk. Dette modul egner sig til alle køretøjer med elruder. 24 DK 2 - SUPPLERENDE BESKYTTELSESUDSTYR GLOBE 4800/4900 CAN 06DE2351B.pmd 24

25 3 - KORTFATTEDE INSTRUKTIONER Aktivering Dørene låses, når der trykkes på knappen på fjernstyringen. Blinklysene blinker. Lydalarmen udsender to signaler (hvis aktiveret). Tyverialarmen er aktiveret efter 40 sekunder. Led en tændes (uden at blinke) i 40 sekunder. Herefter begynder den at blinke Beskyttelse Når tyverialarmen er aktiveret, udløses en cyklus for lyd- og lysalarmen i 120 sekunder, hvis motorhjelmen, bagagerummet eller en af dørene åbnes. På tyverialarmer med volumetrisk ultralydssensor udløses en alarm ved indtrængning i køretøjet. Tyverialarmen forbliver aktiveret efter afslutning af cyklussen Afbrydelse af en igangværende alarm Frakobl tyverialarmen (se 3.4), hvis den udløses Frakobling Dørene låses op, når der trykkes på knappen på fjernstyringen. Blinklysene blinker. Lydalarmen udsender et signal (hvis aktiveret). Tyverialarmen frakobles med det samme. Led en slukkes Alarmhukommelse Hvis der har været udløst alarmer, mens du har været væk fra køretøjet, blinker blinklysene fire gange og lydalarmen udsender fire signaler i stedet for et. Se endvidere s. 28 i kapitel Frakobling af volumetrisk ultralydssensor Hvis tyverialarmen skal aktiveres, mens ruderne står åbne eller mens der stadig sidder en passager i køretøjet, er det muligt at frakoble den volumetriske ultralydssensor for at undgå udløsning af alarmer. 1) Tryk på knappen på kontrolpanelet maks. 5 sekunder efter, at tændingsnøglen er blevet drejet til off. Hold knappen trykket nede, indtil Led en blinker langsomt. 2) Aktivér tyverialarmen ved at trykke på knappen på fjernstyringen. Sensoren er blevet frakoblet. Tyverialarmens øvrige funktioner er fortsat aktiverede. Sensorerne genaktiveres automatisk, når tændingsnøglen atter drejes til on Frakobling af volumetrisk ultralydssensor og sensor for bagagerum Når tyverialarmen er aktiveret og der trykkes på knappen for åbning af bagagerummet på den originale fjernstyring, frakobles den volumetriske ultralydssensor og sensoren for bagagerummet midlertidigt. Denne funktion er særligt nyttig for at opnå adgang til bagagerummet uden frakobling af tyverialarmen. Sensorerne genaktiveres automatisk, når bagagerummet lukkes. Bemærk: Producenten forbeholder sig ret til at funktionen kun aktiveres på visse køretøjer. KORTFATTEDE INSTRUKTIONER GLOBE 4800/4900 CAN 3 - KORTFATTEDE INSTRUKTIONER DK 25 06DE2351B.pmd 25

ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING

ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING Tillverkaren är inte ansvarig för någon slags skada på person eller saker och/eller elektriska apparater på bilen på grund av felaktig installation. Systemet får endast ses som ett skydd mot stöldförsök.

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKSJON...3 2. AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV SYSTEMET MED ORIGINAL FJERNKONTROLL ELLER MED COBRA FJERNKONTROLL...3 3. AKTIVERE FUNKSJONER...4-5

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 3800 MTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATISVEJLEDNING 06DE1687A 09/02 DELTA ELETTRICA s.p.a. via Astico 41-21100 VARESE - ITALY SYSTEMETS TEKNISKA SPECIFIKATIER Nominell drivspänning

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold Bruksanvisning CAN Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid.

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning N www.defa.com Gratulerer med din nye DEFA Transportalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity transportalarm

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s.4 S FIN DK Bruksanvisning s.7 Käyttöohje s.10 Brugsanvisning s.13 GB User Manual p.16 N Gratulerer

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. m Gratulerer med ny DEFA BlIALARM! DEFA har over40årserfaringmedutviklingav bilelektriskeprodukter. og satsersterktpå kvalitetskontrollav produktene.dettefor at din nye bilalarmskalværeav bestmuligkvalitetog

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Innhold Hvordan anvende din DEFA AutoSecurity alarm: Slå PÅ (armering) s. 5 Slå AV (dearmering) s. 6 Nødutkobling s.

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä 87-7887 manual 131204.indd 2013-12-4, 10.24.26 Art. 87-7887 Kassaskåp, brandsäkert Safe, brannsikker Kassakaappi, palonkestävä Pengeskab, brandsikkert EN-1047 NT FIRE 017-60 paper Nordtest ISO834 Tillverkat

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Trygghet det viktigste ekstrautstyret

Trygghet det viktigste ekstrautstyret Trygghet det viktigste ekstrautstyret Bilalarm er trygghet Tyver velger biler uten alarm Beskytt uerstattelige eiendeler Unngå frustrasjon og bryderi Flere tusen biler stjeles eller utsettes for innbrudd

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator GENERELL BILD

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator GENERELL BILD Montering och inkoppling av växelströmsgenerator SV GENERELL BILD Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator, är det viktigt att

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012 SIRENEFUNKSJON Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012 Kategori: Oppgave: Smart House controller type X Bruk av intern sirene i Røykvarsler BSG-SMO (A) Bakgrunn: BSG-SMO(A) er en avansert røykvarsler

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Montering och inkoppling av M

Montering och inkoppling av M Montering och inkoppling av 66021151M SV OBS: Tänk på att detta är en maringenerator med isolerad jord som måste anslutas! Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer