til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi"

Transkript

1 Gårsdagens IKT-design Side Verdens nordligste politi Side Åpner for ATB for politisivile Side løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? Side

2

3 ındex INNHOLD 5 Likestilling og lik behandling 16 IKT-situasjonen: Verre enn antatt 20 Fortsatt forskjellsbehandling 48 Småstoff 49 «Politimester» i Meymaneh FASTE SIDER 34 Stillingsannonser 40 Innlegg og debatt BRYTER LOVEN HVER UKE Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad Kombinasjonen av de nye ATB- og reservetjeneste gjør det rett og slett umulig å overholde ATB for Sysselmannen på Svalbard. 50 PFFU hva gikk galt i hordaland? Det gikk ikke slik politistudentene håpet i Hordaland i sommer, der det sto over 20 ledige stillinger som studentene kastet seg over. 10 vil ha høyere politilønn Ingelin Killengreen er bekymret for at lav politilønn fører til at mange slutter i politiet og at rekrutteringen blir vanskelig. Det er lett å være enig lover 100 millioner til videre dna-satsing 64 millioner kroner i år. 100 millioner neste år. Knut Storberget innrømmer at den nye DNA-reformen er en av de største politisatsingene i hans tid som justisminister. overtidsbruken halvert Kurt Pettersen får ikke lenger politifolk til ofre fritiden for å få polititjenesten i ishavsbyen til å gå som før. SEPTEMBER POLITIFORUM 3

4 kronikk kolofon Katastrofen leder rammer Utgiver Politiets Fellesforbund Møllergt. 39, 0179 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Mange risikofaktorer i politiet Markedskonsulent Ida Follerås Tel: Mobil: bidragsyter Stig Kolstad Årsabonnement for Politiforum kr 550,- Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Design, produksjon upstruct berlin oslo as Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 99. årgang Forside: Overlatt til seg selv Foto: Sindre Lundvold ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbun Organet som har medlemmer fra presseorganisasjone og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Osl Tel Fax: Epost: 4 POLITIFORUM S E P T E M B E R I løpet av noen få septemberdager kunne vi i avisene lese om en politimann som var hardt skadet i mc-krasj, en annen var blitt slept etter en stjålet bil. En tredje skutt i foten av et vådeskudd. Tre eksempler fra arbeidssituasjonen for dem som jobber der ute, mens vi andre sitter trygt på kontoret, eller sover trygt under dyna. Polititjenestemenn går daglig inn i situasjoner andre bare ser på film. Men i det virkelige liv settes det ikke inn stuntmenn og det er ikke opptak. Hardkokte kriminelle, rus, skytevåpen og høy fart utgjør en cocktail som er en vesentlig ingrediens i yrkeshverdagen til politifolk over det ganske land. Og som flere og flere politifolk nå søker seg bort fra. Ikke fordi at jobbsituasjonen oppleves som farlig, men fordi at samfunnet setter for liten pris på at de går inn og gjør denne jobben. Dette bekreftes av undersøkelsen Politiets Fellesforbund nylig la frem. De som har de fleste farlige oppgaver, Beredskapstroppen, var også de som trivdes best på jobb. De har god trening, godt utstyr og en ekstra lønnsmessig kompensasjon for risikoen. Men den vanlige politimann har ikke tilgang til samme type trening, sikkerhetsutstyr og risikokompensasjon. Derfor søker mange seg nå ut av politiet. At politimesteren i Rogaland nå har valgt å reise personalsak fordi unge polititjenestemenn tok vare på egne unger i stedet for å jobbe overtid vekker meget negativ oppsikt, og hjelper ikke på lysten til og hverken begynne eller forbli i politiet. Hendelsen viser den vanskelige balansegangen politifolk er utsatt for, ikke bare ute på gata, men også fra egen ledelse. Det er prisverdig at politidirektør Ingelin Killengreen nå sterkt argumenterer for et betydelig lønnsløft for politifolkene både av hensyn til rekruttering og for å beholde gode politifolk. Det er sjelden politidirektøren direkte kommenterer politilønnen. Når hun nå gjør det, legges det derfor ekstra godt merke til. Politiets Fellesforbund plasserer ansvaret for lav politilønn og stort frafall rent politisk. Spørsmålet blir til slutt: Hvilken kvalitet mener politikerne politiet skal ha? For allerede har mange sluttet eller på full fart ut av politiet. Hvem er det da som tar deres plass? ATB for politisivile? Fra øverste hold i Fornyings- og administrasjonsdepartementet åpner nå assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen for at politisivile nå endelig kan få de samme arbeidsbetingelsene som politiutdannede når de gjør samme type arbeid. Det er ikke mindre enn et solid gjennombrudd i en sak Politiforum over lengre tid har dekket. Med dette har arbeidsgiver nå spilt ballen over til hovedorganisasjonene som et rent forhandlingsspørsmål. Sivile organisert i Politiets Fellesforbund må nå kjenne sin besøkelsestid, og bruke organisasjonen for det den er verdt. Saken er overmoden for å få en løsning, og burde være en ren vinnersak for politisivile medlemmer av Politiets Fellesforbund.

5 atb INNSTILT PÅ LIKESTILLING OG LIK BEHANDLING jobbet for å få inn både grensekontrollører og påtale. Så langt har det ikke gitt resultater. Men uttalelsen til Per Kristian Knutsen i FAD blir positivt mottatt, spesielt hos leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Gry Mossikhuset. Endelig kan det virke som arbeidsgiver har forstått hva det dreier seg om. For oss handler det om likeverd. Dette har vi kjempet for lenge, og jeg legger ikke skjul på at vi har blitt overkjørt av Politidirektoratet på dette området, sier Gry Mossikhuset, og legger til. Det skulle jo bare mangle at den kompetansen sivile besitter på ikke skal være like mye verdt som politikompetansen. Et naturlig utgangspunkt er at arbeidstakere som gjør samme arbeid skal ha samme rettigheter. Tekst og foto Thomas Berg Assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen. Det sier assisterende personaldirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Per Kristian Knutsen. Etter at Politiforum ved flere anledninger har skrevet om problematikken rundt ulikt lønn for likt arbeid, kan det nå se ut til at det vil bli endringer i systemet. Vi er innstilt på likestilling og lik behandling. Dersom sivilt personell gjør samme arbeid som de med politiutdanning, bør utgangspunktet være at de skal ha samme rettigheter, sier Per Kristian Knutsen. Han legger imidlertid til at dette er et forhandlingsspørsmål og forhandlinger føres ikke i Politiforum. Har blitt overkjørt Både sentralt politisk hold og øverste politiledelse ønsker å benytte politisivile til nye arbeidsoppgaver for å frigjøre politiutdannet personell. Da rimer det dårlig at politisivile må jobbe under dårligere lønnsbetingelser. Alle politiutdannede får lønnstillegg og overtidsbetaling gjennom ATB - arbeidstidsbestemmelsene, mens politisivile får de samme tillegg gjennom «Fellesbestemmelsene» i hovedtariffavtalen. Mange politisivile reagerer nå på at de blir oppfordret til å ta oppgaver politifolkene tradisjonelt har gjort, men under andre lønnsbetingelser. Så langt er det «bare» arrestforvarere av de sivile i politiet som går inn under ATBavtalen. Politiets Fellesforbund har lenge Stort skritt Hvis ATB skal utvides til å omfatte sivilt ansatte med spesielle funksjoner, må det skje gjennom forhandlinger mellom hovedsammenslutningene og staten. I praksis betyr det at hvis FAD, Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne blir enig, kan de sammen «tvinge» Politidirektoratet til å innføre ATB for sivile. Hvor aktuelt det er nå, er det få som vet. Ennå Når sivile som blir beordret i større saker på ettermiddager, kvelder og i helger ikke får de samme rettighetene som politiutdannet personell, mener jeg det er noe galt med dagens ordning. Derfor mener jeg at dette er et stort skritt i riktig retning for sivile i politiet. Så gjenstår det å se hva Politidirektoratet mener, sier Mossikhuset. Totalt sett er det 3500 sivilt tilsatte i politiet av disse er organisert i Politiets Fellesforbund. Hva en ATBordning for sivile vil koste politiet, er ikke klart bortsett fra at det blir dyrt. For Unio-leder Anders Folkestad, er utspillet fra FAD gull verdt. Dette er en utstrakt hånd som vi bør ta. Når det er sagt så synes jeg det er rimelig at sivile får de samme arbeidsvilkårene som andre i politiet når de utfører samme type arbeid. Nå må vi avklare hva som skjer videre i regi i Unio opp mot FAD og fra PF opp mot Politidirektoratet, sier Anders Folkestad. SEPTEMBER POLITIFORUM 5

6 arbeidsmiljø OVERTIDSBRUKEN HALVERT I Tromsø sitter politistasjonssjef Kurt Pettersen og toer sine hender. Han får ikke lenger politifolk til ofre fritiden for å få politi tjenesten i ishavsbyen til å gå som før. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Ida Follerås Overtidsbruken er halvert, og byens politistasjonssjef har store vansker med å finne politifolk som er tilgjengelig når behovet for overtidsmannskaper melder seg. Der er jo slik at politiet har en bemanning som i det daglige ikke dekker alle mulige behov til enhver tid. Jeg legger ikke skjul på at veldig mye av de gode politiresultatene som er skapt i Tromsø samt den gode beredskap som er etablert i de senere år skyldes at personellet har vist stor vilje til å trå til når det har skjedd spesielle hendelser. Jeg har frem til i år hatt motiverte folk som har stilt opp utenfor oppsatt arbeidstid til alle døgnets tider, og vi har brukt mye overtid for å få gjort det slik at resultatene har blitt gode, erkjenner Pettersen. Men siden 2007 har politistasjonssjefen merket at viljen til å gå overtid har blitt betydeligere mindre. Når det har vært helt kritisk har jeg dessverre vært nødt til å beordre folk til å jobbe overtid mot sin vilje. Mange har søkt om fritak fra beordret overtidsjobbing. Noen ganger har grunnen vært god nok, noen ganger ikke. Dette må jeg veie opp mot alvorligheten av innholdet i det politiarbeid som måtte utføres, sier Pettersen. Han mener at politiet i Tromsø by har klart å opprettholde en forsvarlig bered- Må beordre. Polistasjonssjef Kurt Pettersen beklager han er nødt til å beordre ansatte mot sin vilje. 6 POLITIFORUM S E P T E M B E R

7 skap, men at situasjonen nå er slik at bruk av overtid begrenses kun til de tilfellene det er helt nødvendig. Pettersen avstår fra å konkretisere hvilken type arbeid som har blitt nedprioritert som følge av manglende tilgjengelighet for politifolkene i byen. Leverte inn telefoner Jobben med å sørge for polititjenesten i byen har nå blitt ganske utfordrende. Når det skjer uforutsette hendelser er jeg avhengig av å få tak i folk som kan jobbe ekstra utenfor oppsatt tjenesteliste. Men det viser seg som svært vanskelig å få tak i folk. Jeg får rett og slett ikke tak i de på telefon. Tidligere i år var jeg meget fornøyd da jeg fikk igjennom ordningen med tjenestemobiltelefon til alle operative. Hensikten var selvsagt at vi lett skulle kunne få tak i de om noe skjedde, i tillegg til at vi i arbeidstiden lettere kunne kommunisere med de tilsatte. Et ukryptert politinett har store begrensninger, sier Pettersen. Men nå er det flere som har innlevert tjenestetelefonen. De ønsker rett og slett ikke å være tilgjengelig på sin fritid. Politiets overtidsforbruk så langt i år er nærmest halvvert i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i det vesentlige mannskapenes motvilje til å påta seg overtidsjobbing. Det er åpenbart at vi hadde fått gjort mye mer med den gode stå-på-viljen som vi hadde før, sier Pettersen. Han vil ikke spekulere i omstendighetene rundt den massive motstanden til å påta seg overtidsarbeid. Jeg må bare forholde meg til at jeg som arbeidsgiver ikke kan stole på at jeg får tak i politifolkene på deres fritid, sier Pettersen. Støtter lønnskamp Pettersen støtter kravene fra Politiets Fellesforbunds kamp om høyere lønn til politiet. Jeg legger merke til at grunnlønna til politifolk ikke er høyere enn lønnen til privatbetalte vektere, til tross for en helt annen risiko, sier Pettersen. Men det er ikke bare fra private aktører Pettersen møter konkurranse om folk. Jeg registrerer at vi heller ikke er i stand til å konkurrere lønnsmessig med andre statsetater som for eksempel Forsvaret. Vi ser at de lønner kontorjobber langt bedre betalt enn hva vi kan gjøre med operative politifolk, sier Pettersen. Han ser i tillegg at interessen for å søke lederstillinger i politiet også har blitt betydelig mindre. Potensielle søkere opplever ikke lederstillingene attraktiv nok rent lønnsmessig i forhold til de krav som stilles til politiets lederstillinger på ulike nivå, og blir heller der de er. Han viser til at fokuset på lønn nå er i ferd med å bli et arbeidsmiljøproblem. I nesten enhver sammenheng blir lønn et tema som suger voldsomt med energi. En energi som burde ha blitt anvendt til kriminalitetsbekjempelse og forebygging av straffbare handlinger. Dersom det er korrekt at politiet har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre lønnsmottakere, er dette svært uheldig. Vi må ha gode folk. God lønn tiltrekker gode folk, sier politistasjonssjef Kurt Pettersen i Tromsø. SEPTEMBER POLITIFORUM 7

8 risiko og belastning Politimennene fikk en skriftlig irettesettelse av ledelsen i Rogaland politidistrikt fordi de forlot en fange i retten og valgte å hente barn i barnehagen. De mener det nærmest er umulig å kombinere politijobb med familieliv. Av Thomas Berg Bred støtte. Nærmere 130 kollegaer møtte opp for å vise sin sympati for de to polititjenestemennene da saken skulle behandles i ansettelsesrådet. Foto Kåre Moen Olsen UMULIG Å VÆRE FAMILIEFAR OG POLITIMANN Det har ikke manglet på engasjement i Stavanger den siste tiden. Etter at det ble kjent at to tjenestemenn fikk ordensstraff fordi de valgte å forlate en fange i ti minutter for å hente barn i barnehagen, har sinnene blitt satt i kok over store deler av politi-norge. De to tjenestemennene fikk en skriftlig irettesettelse av ledelsen som anmerkes på rullebladet i fem år. Nå snakker tjenestemennene selv ut i Politiforum om den tøffe tiden de nå har vært igjennom siden den aktuelle hendelsen skjedde i mai. Det er nærmest umulig å være familiefar og politimann samtidig. Jeg hadde et valg enten hente barna mine i barnehagen eller ikke å gjøre det. Jeg valgte selvsagt å hente dem. Men møter ingen forståelse fra arbeidsgiver for dette. Problemet mitt med å være ansatt i politiet er at jeg ikke kan planlegge fritiden og familielivet. Jeg kan ikke leve med situasjon hvor arbeidsgiver tar seg til rette i mitt privatliv, sier den ene av de to tjenestemennene. Mange som Politiforum har vært i kontakt med mener dagens beordringssystem er gammeldags og svært lite tilpasset dagens samfunn. I PF-undersøkelsen vilkår for oppgavebehandling i politiet et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering kommer det frem at 45, 8 prosent av de spurte mener at det er vanskelig å kombinere barn og familie med politijobben og at de derfor ser seg om etter en jobb utenfor politiet. Tallene kan tyde på at politiyrket ikke i den forventede grad tilrettelegger for kombinasjon av barn og familie, står det i rapporten. Redder seg selv De to tjenestemennene forklarer at de passet en voldtektssiktet fange under et fengslingsmøte i Jæren tingrett i mai. Allerede klokka sa den ene poli- 8 POLITIFORUM S E P T E M B E R

9 MEGET KLANDERVERDIG Dette er ikke en akseptabel oppførsel og meget klanderverdig. Det sier visepolitimester i Rogaland, Arne Hammersmark. På politiets intranett skriver Hammersmark at ansettelsesrådet i Rogaland mener politimennenes oppførsel er en unnlatelse i å oppfylle tjenesteplikten etter tjenestemannsloven ( 14, 1. ledd, bokstav a). Handlingen vurderes videre som uaktsom, ved at de burde forstått at de ikke kunne gå fra siktede før avløsningen var på plass. Dette er noe som vil stå på rullebladet i fem år fremover, bekrefter Hammersmark. Er ikke dette et bevis på at det er vanskelig å planlegge fritiden sin når man arbeider i politiet? Nei, det vil jeg ikke si. I dette konkrete tilfellet hadde den aktuelle tjenestemannen rukket å hente i barnehagen selv om han hadde ventet til avløsningen kom, svarer Hammersmark. Bør ikke fritiden være beskyttet? Jeg hadde absolutt sett at avløsningen kom tidligere. Når det er sagt er det selvsagt ikke unormalt å prioritere familien høyt. Men i dette tilfellet var ikke snakk om enten eller. Jeg kan ikke se at dette er en sak om belyser balansegangen mellom jobb og fritid. De to tjenestemennene valgte å gå fra en voldtektsmann i retten, sier Hammersmark. Hvorfor får ikke denne hendelsen noen betydning for aktor i saken som lovet å passe på fangen? Ansettelsesrådet oppfattet ikke aktor som at han mente å ta over ansvaret for personen. Vi oppfattet ham som at han kom med en slengbemerkning i en presset situasjon. Og uansett er ikke systemet slikt at to erfarne polititjenestemenn bare kan overlate en pågrepet person til aktor i et fengslingsmøte. Spesielt ikke en person Arne Hammersmark som er siktet for voldtekt og som skal fengsles på grunn av unndragelsesfare, svarer Hammersmark og legger til. Hva om noe lignende hadde skjedd i helsevesenet, for eksempel at en lege hadde forlatt en pågående operasjon. Hva ville skjedd da, spør Hammersmark. timannen klart fra at han måtte gå fra rettslokalet senest klokka for å hente barn i barnehagen. Begge tjenestemennene ble lovet avløsning, men avløserne dukket aldri opp tidsnok. Vårt utgangspunkt var at vi ville ta med oss fangen tilbake til arresten. Det var aktor som sa at han heller ville at vi skulle la fangen være igjen og at han skulle ta på seg ansvaret for fangen inntil avløsning kom. Vi oppfattet dette som en ordre fra en overordnet, sier tjenestemennene, og legger til. I ettertid har aktor sagt at han bare fleipet om den aktuelle hendelsen og at han aldri hadde ment at han skulle ta ansvaret. Han juger for å redde sitt eget skinn. Det er slik vi ser på det. Hadde vi visst at aktor ikke tok ansvaret, ville vi selvsagt ha tatt med arrestanten i bilen, sier tjenestemennene. Tøff tid Etter den aktuelle hendelsen i mai, har ikke hverdagen for de to vært spesielt enkel. Da Politiforum treffer tjenestemennene på Stavanger politistasjon, mangler det ikke på støtteerklæringer fra kollegaer. Heldigvis har vi fått massiv støtte. Det varmer. Nærmere 130 personer stilte opp da saken skulle opp i ansettelsesrådet, sier de to. Begge har tenkt mye på den aktuelle hendelsen de siste månedene, og er kritiske til i den behandlingen de har fått av ledelsen i politidistriktet. Nå er begge politimennene, som henholdsvis har jobbet i politiet siden 2001 og 2002, i tenkeboksen på hva de vurderer å gjøre videre i denne saken. Begge har hatt en tøff sommer som nærmest har blitt ødelagt av telefoner og brev fra ledelsen i distriktet. Jeg har slitt med søvnproblemer og dårlig humør. Jeg har nok ikke vært helt god å leve med, oppsummerer den ene av polititjenestemennene etter den aktuelle hendelsen, og legger til. Jeg trodde arbeidsgiver skulle stå ved vår side og ikke mot oss. Han innrømmer at han vurderer å slutte i politiet på bakgrunn av det han opplever som manglende støtte fra ledelsen det siste halve året. Vi er i kontakt med advokat for å se på alternativer. Det som er sikkert er at vi etter denne hendelsen har fått øynene opp for at det finnes arbeidsplasser utenfor politiet som er aktuelle. Vi ser ikke bort fra at vi, som så mange andre har gjort, velger å slutte i politiet, sier de to. Vurderte degradering Politimester Geir Gudmundsen gikk høyt ut og vurderte degradering og tap av fem års ansiennitet for de to aktuelle tjenestemennene. Det endte med en skriftlig irettesettelse. Likevel er ikke de to tjenestemennene fornøyd. Vi har ikke gjort noe galt. Derfor kan vi ikke godta dette. Dette er et tydelig eksempel på et system som svikter. Vi mener det bør være en enkel sak for arbeidsgiver å få ordnet med avløsning. En annen ting de to tjenestemennene reagerer på, er at visepolitimester Arne Hammersmark har publisert dokumentasjon som er unntatt offentlighet på politiets eget intranett. Vi har aldri før opplevd at en personalsak har blitt publisert på intranettet, sier politifolkene som ønsker å være anonyme. Ny sak SEPTEMBER POLITIFORUM 9

10 Rekruttering HVA GIKK GALT I HORDALAND? Det gikk ikke slik politistudentene håpet i Hordaland i sommer, der det sto over 20 ledige stillinger som studentene kastet seg over. Men vekterbransjen fikk i hvert fall et oppsving i Bergen. Men hva gikk egentlig galt? Av Stig Kolstad Jobben er trivelig den, sier eks politistudent Kristian Rossnes til Politiforum. Rossnes jobber nå som vekter i Securitas, og var en av over 20 studenter som ufrivillig ble involvert i ansettelsesrotet i land ets nest største politidistrikt. Nå krysser han fingrene og håper PU blir redningen slik at han likevel kan begynne i politiet. tidlig ute Bare politiet i Odda fikk fylt opp sine to ledige stillinger etter at ansettelsesprosessen med årets avgangsstudenter på PHS var over. To driftsenheter «hoppet over» prosessen og ansatte to studenter administrativt fordi det var akutt behov for folk. Resten fikk 0 nyansatte, tross behov for ca. 20. Historien startet i februar i år. Da var Hordaland-politiet veldig tidlig ute for å sikre seg søkere fra avgangskullet på PHS til å fylle opp de ledige stillingene i distrikt et. Og det var mange: På dette tidspunktet var det (overraskende) mange ledige stillinger i Bergen sentrum, ved enhetene i Arna/Åsane, Laksevåg, Askøy, Fana og i Odda/Jondal/Ullensvang/ Eidfjord. Også ved lensmannskontorene i Masfjorden, Gulen og Tysnes sto betjentstillinger og førstebetjentstilling ledige. Her var det med andre ord bare å slenge inn søknad. Vi skulle ha mellom 20 og 24 nye, og gjerne tre til min driftsenhet, sier lensmann Øyvind Rosseland ved politiet i Odda. Han deltok i intervjuprosessen, og tre ansatte dro blant helt til Bodø for å interv jue søkere fra PHS-avdelingen der. Interessen var stor. Det var rundt 40 søkere, etter det Politiforum har klart å finne ut. Innstillingslista var så lang at førstemann kunne velge på «øverste hylle» hvilken av de ledige stillingene vedkommende prioriterte. Rundt 30 av søkerne skal ha vært avgangsstudenter, resten var interne. Prosessen stanset Men parallelt med at de tre ansatte foretok intervjuer og laget innstillinger, satt driftsenhetsledere i distriktet og studerte sine budsjetter for Det var heller ikke i år spesielt festlig lektyre. Driftsenhetene fikk i år for første gang ansvar for å betale arbeidsgiveravgift. Dette utgjør en del millioner kroner for enhetene, sier politimester Ragnar Auglend i Hordaland. Bare stillingene i Odda og Tysnes «overlevde» avgiftssjokket, og en politibetjent fra Oslo fikk stilling i Tysnes mens to studenter fikk stilling i Odda. Resten fikk rett og slett ikke råd til å fylle de ledige plassene. I månedene som fulgte inntraff minst to uheldige omstendigheter, hvor hver av «partene» (studentene/politidistriktet) ikke akkurat imponerte hverandre: Jobbsøkerne fikk ikke vite at det ikke ble noen jobb på dem likevel. Flere hadde flyttet tilbake til Vestlandet etter skoleslutt og var klare til jobb. («Det ble full ferie», ifølge nåværende MP-etterforsker Vibeke Fjelltun). Men enkelte ble utålmodige og ringte politiet for å høre hva som foregikk. Deretter informerte søkerne hverandre (!) om at ikke ble jobb likevel. Fordelen var at det sosiale «søkernettverket» ble styrket, mens blant ledelsen i Hordaland blir det antydet «massesuggesjon» over 10 POLITIFORUM S E P T E M B E R

11 Vekter. Kristian Rossnes trives i Securitas, men skulle gjerne hatt politijobb. Nyutdannede politifolk forsvinner som i et dragsug ut av politiet - det er ikke penger til å ansette de. surmulingen som oppsto. Først langt ut på sommeren kom det negative svaret skriftlig. Rekrutteringen til de to (eller helst tre) ledige stillingene i Odda ble en stor utfordring. I utgangspunktet altså rundt 40 søkere å velge mellom. Men så enkelt var det ikke: Vi har slitt med rekrutteringen de siste to årene, og har måttet gå tilbake til reservetjeneste etter politireformen. Jeg var skeptisk, innrømmer Rosseland, som mener å erindre at enkelte av søkerne i intervjuene hadde gitt uttrykk for at de heller ville jobbe utenfor etaten enn å jobbe i Odda. Og han var farlig nær ved å få full uttelling for skepsisen. Vi så «politisyklusen» med at nyutdannete først vil til byen, ikke til distriktene. Jeg har sagt fra at jeg synes PHS utdanner altfor mange «terrorbekjempere». Vi trenger ikke terrorbekjempere i Odda, vi trenger folk som kan jobbe variert, sier Rosseland. En etter en av søkere takket nei av ulike årsaker. «Alle» ville til Bergen og omegn. Bussjåfør og vektere Vibeke Fjelltun var en av de andre søkerne som i dag jobber utenfor politiet, tross vitnemål. Hun måtte takke nei til Odda på grunn av sitt politisamboerskap i Bergen. Men to andre takket til slutt ja, og Rosseland er over seg av glede. Han har fått to dyktige nyutdannete jenter med på laget, som igjen har sikret seg en bonus på kroner dersom de blir i to år. Historien var heller ikke like enkel for politiet: Som kjent fra media var det en god del av årets avgangskull som strøk på en eller flere eksamener. Noen også blant søkerne til Hordaland. Og uten vitnemål ingen fast stilling. Men Vibeke Fjelltun besto alt, men ble altså stående igjen med ett jobbtilbud som hun måtte takke nei til. Likevel øyner hun håp i hengende snøre: Søknaden hennes på Askøy er ifølge opplysningene på politijobb. no «under behandling» (dog har denne prosessen tatt kritikkverdig lang tid). Jeg hadde trodd en ansettelsesprosess hadde vært mer profesjonell, sier hun i dag. I Os sitter midlertidig politibetjent Eivind Hellesund og lurer litt på hva fremtiden bringer av jobbtilbud i hjemfylket. Han klarte med nød og neppe å sikre seg et seks måneders vikariat, og ble ansatt administrativt. Men i oktober er det slutt, og Eivind skal kjøre buss for Tide på heltid. Et bierverv han har i dag. I Securitas sitter vekter Kristian Rossnes og lurer på om han kanskje får seg jobb i politiet i høst, dersom han består siste eksamen. For, det var jo ikke vekter han har utdannet seg til. Men takket være at han tidligere har tatt vekterkurs, kunne han gå rett i vekterjobb. I et annet vaktselskap i Hordaland jobber en annen politiutdannet vekter som gjerne også skulle hatt en politijobb snart. I Bergen sitter arbeidsledige Robert Monsen og har søkt jobb i PU i Oslo, og returnerer over fjellet dersom PU er klar for ham. For noen jobb i Hordaland blir det likevel ikke. I hvert fall ikke i år. SEPTEMBER POLITIFORUM 11

12 Rekruttering Arbeidsgiveravgift. Politimester Ragnar Auglend oppgir at driftsenhetene selv må dekke arbeidsgiveravgiften, og at det er grunnen til at de har mindre penger å rutte med for å ansette politifolk. Foto: PF AVGIFTSSJOKK Den ene driftsenheten etter den andre fikk avgiftssjokk på nyåret i år. Derfor blir det ikke flere ansatte ved de mange enhetene som har ledige stillinger. Bare for driftsenhet Odda/Jondal/ Ullensvang/Eidfjord utgjør arbeidsgiveravgiften over en million kroner, ifølge lensmann Øyvind Rosseland. Tidligere dekket politidistriktet sentralt denne avgiften, men på nyåret i år ble det besluttet at enhetene selv skulle belastes avgiften. Dette var mye av årsaken til at den ene stillingen etter den andre ble trukket, ifølge politimester Ragnar Auglænd. Administrasjonssjef i Hordaland, Olav Valland, sier det ikke er uvanlig at distriktet ikke ansetter like mange som de skulle ønske. Jeg tror søkerne fikk et inntrykk av at det var flere ledige enn det var, sier han. Men hva sto det konkret i utlysingstekstene? Det husker jeg ikke nå, men det kan ha vært at teksten ikke stemte helt med hvor mange vi ansatte til slutt. Så noen selvkritikk rundt prosessen tar dere ikke? Jeg synes ikke det er riktig å si at vi gjorde feil i denne prosessen, men vi kunne kanskje vært noe mer beskjedne. Det ble ikke inngått verken muntlige eller skriftlige lovnader om jobb, sier administrasjonssjef Olav Valland. Ifølge Ragnar Auglend har Hordaland til enhver tid 10 vakanser i forhold til det antall stillinger man har valgt å ha, etter bruk av blant annet beregningsmetodene utarbeidet av Fürst og Høverstad. ADMINISTRATIVT-ANSATT Både i Os og i Arna/Åsane gikk driftsenhetslederne rundt ansettelsesprosessen og ansatte to av søkerne administrativt i seks måneder. Det var altså et voldsomt behov for tilførsel av politiutdannede til Hordaland. I Tysnes fikk en politibetjent fra Oslo til slutt tilbud om jobb, etter at han først hadde søkt jobb nært Bergen og var aktuell til denne. Men stillingen ble trukket, og han ble stående med tilbud i Tysnes. Også i Gulen har lensmann Henry Indrebø endelig fått ny politimann på kontoret, etter at enheten har brukt ufaglært arbeidskraft i flere år. JOBB I PU? Det er håp for «alle» som ble rammet av rotet i Hordaland i sommer. I Politiets utlendingsenhet er et titall politistillinger, både faste og vikariater, ledige etter at antall asylsøkere til landet sprenger alt av kapasitet i særorganet. Det er asylavdelingen som umiddelbart må ha flere ansatte for å registrere søkerne. Flere av Hordaland-studentene har søkt PU og kan påregne å flytte tilbake til Oslo om kort tid. 12 POLITIFORUM S E P T E M B E R

13 - Foto: Sveinung Bråthen Du kan stikke av. Det kan ikke vi. Selvsagt er det en del av jobben vår å gå inn i slike situasjoner. Derfor burde det være en selvfølge at politiet får risikotillegg for livsfarlig arbeid. Det har vi aldri fått, selv om nesten halvparten har blitt fysisk skadet på jobb. Mange svært alvorlig. I gjennomsnitt må vi mer enn 4 ganger pr. dag dra ut på væpnet oppdrag. De siste årene har antall trusler eksplodert, og volden mot politiet blir stadig grovere. Ville ikke du også hatt noe ekstra for å takle væpnede konflikter, ta kniv fra noen som vil bruke den mot deg eller gå inn i gjengslagsmål? Det burde være unødvendig å håpe på at regjeringen har forståelse for dette kravet. De sier jo alltid at de er opptatt av liv og helse. Det er da ikke urimelig å be om risikotillegg for livsfarlig arbeid. Se mer på

14 lønn 08 KILLENGREEN: VIL HA HØYERE POLITILØNN Politidirektør Ingelin Killengreen er bekymret for at lav politilønn fører til at mange slutter i politiet og at rekrutteringen blir vanskelig. Av Ole Martin Mortvedt Det var i slutten av august mange politiansatte fikk morgenkaffen i halsen da de leste Aftenposten. Der kunne de lese at politidirektøren var tilfreds med at politiansatte hadde fire prosent lavere lønnsglidning enn gjennomsnittet i statlig sektor. Hvis tema lønn ulmet i politirekkene fra før, var det nær ved å ta åpen fyr hos blåskjortene da de så Aftenpostens tittel. Grunnlaget var en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet Agenda på oppdrag fra Politidirektoratet. Oppdraget lød på: Finn ut om budsjettøkningene til etaten kun har gått til økt husleie og til økt lønn på bekostning av polititjenestene rettet mot publikum. Grunnen var at det tidligere var fremkommet kritikk som påsto at det for samfunnet ikke lønte seg å satse politiet, fordi økte bevilgninger gikk til høyere lønninger og dyrere kontorer. Svaret fra Agenda var entydig: Politiet kan ikke beskyldes for å ha brukt tildelte midler til intern moro, faktisk så bruker politiet en mindre andel av budsjettet til lønn og kontorer i 2007 enn i Jeg er lei meg for å bli ha blitt misforstått. Aftenposten fremstiller det som om jeg er fornøyd med lønnsnivået i politiet. Faktisk så mener jeg det stikk motsatte. Begynnerlønnen er problematisk lav. Og det er problematisk at vi ser at det er flere som slutter i politiet nå enn før. Jeg er faktisk veldig opptatt av politifolkenes lønn. Det vet PF-leder Arne Johannessen. Tradisjonelt har vi vært bortskjemte med at vi har hatt stabile arbeidstakere, og vi har ikke vært vant med å jobbe for å rekruttere og beholde våre ansatte. Dette har endret seg. Alle signaler viser at unge i langt større grad betrakter jobben i politiet som starten på en karriere og et verdifullt innslag på CV-en. De gjør ikke som tidligere generasjoner, og sikter seg inn på en livslang yrkeskarriere i politiet. De blir i politiet noen år, og så gjør de fortløpende vurderinger om det dukker opp noe annet spennende. Og da er vi i samme kategori som resten av næringslivet med at ansatte viser større mobilitet. Men til forskjell fra andre bransjer, så er det ingen bransjer som lekker folk til politiet. Lønn er derfor et helt sentralt virkemiddel for å både rekruttere og beholde politiansatte. Det må vi politiledere ta inn over oss, sier politidirektør Ingelin Killengreen. To tanker samtidig Beskyldningene om at politiet bruker pengene på andre ting enn polititjeneste ikke er riktig, noe som Agendarapporten dokumenterer. Opp mot budsjettarbeidet for 2009 er dette en viktig tilbakemelding til politikerne. Bevilgede penger går til polititjeneste. Samtidig er det altså viktig å merke seg den lavere lønnsutviklingen som har blitt politiansatte til del. Det gjelder derfor å ha to tanker i hodet samtidig, vi skal holde utgiftene nede, samtidig som våre ansatte må ha en lønn som gjør at vi både rekrutterer og beholder viktige ansatte, sier Killengreen. Derfor har Politidirektoratet nå sendt ut en invitasjon til fagforeningene, med invitt til å bli med i en arbeidsgruppe som skal finne ut hvorfor det er slik at politiansatte har lavere gjennomsnittlig lønnsglidning enn staten for øvrig.. Den første responsen fra PF og de andre organisasjonene har vært positiv, og politidirektøren håper arbeidsgruppen kan ha svar inneværende år. «Lønn er et helt sentralt virkemiddel for å både rekruttere og beholde politiansatte» For mye rettferdighet? Politidirektøren viser til at under de sentrale lønnsforhandlingene tidligere i år, så støttet Politidirektoratet (POD) profilen som Politiets Fellesforbund la frem. Og hun viser til at det fra PODs side er gitt oppmuntring til politimestrene om å legge noe av egne midler i potten i forkant av de lokale lønnsforhandlingene som tar til nå i høst. I 2006 var potten avsatt til lokale lønnsforhandlinger på 73 millioner. Politi distriktenes bidrag fra eget budsjett inkludert resultatet av hovedtariffavtalens pkt var 19 millioner. I 2007 var potten redusert til 22 millioner, mens politidistriktenes bidrag var på 11 mil- 14 POLITIFORUM S E P T E M B E R

15 lioner kroner. Hvor mye politidistriktene vil bidra med i år vil ikke være klart før etter de lokale forhandlingene er avsluttet i slutten av november. Hva tror du årsaken er til at politiet erfarer mindre lønnsglidning enn andre grupper? Spørsmålet er om vi er alt for preget av rettferdighetstanken. Tradisjonelt har etaten tenkt at når vi rekrutter en tjenestemann, så skal han lønnes likt som andre. Jeg mener at hvis man kan si at her har vi en nøkkelperson, må det være en aksept for å bruke lønn for å få tak i de gode folkene. Da kan vi ikke være for opptatt av at alle på samme alder og nivå skal tjene likt. I tillegg er det slik at den sterke økningen av sivilt ansatte de senere årene nok har trukket ned gjennomsnittslønnen i etaten. Vi skal heller ikke lukke øynene for at enkelte politiledere er for tilbakeholdne når det gjelder krav om lønnsglidning. Gjennom arbeidsgruppen ønsker vi både å få forklaringer, og konstruktive forslag, sier Killengreen. I den nylig fremlagte trivselsundersøkelsen fra Politiets Fellesforbund viser blant annet at manglende anerkjennelse fra ledere er noe av det som skaper mistrivsel i politijobben. Undersøkelsen viser hva det er viktig å ta hensyn til. At så mange overveier å slutte i tjenesten, er et bilde på hva jeg tror vi står overfor, og som gir meg bekymring. Antageligvis må vi i fremtiden være flinke til å gjøre oss nytte av sivile spesialister, samtidig som vi hele tiden må jobbe for å være en attraktiv arbeidsplass slik at folk ønsker å komme til og bli i politiet. Vi er i en særstilling hva gjelder variasjon i arbeidsoppgaver og faglige utfordringer Din linje som politidirektør har vært tydelig på at budsjettdisiplin er nødvendig for at politiet skal få gjennomslag hos bevilgende myndigheter. Er det noe som tyder på at denne disiplinen har gitt økte rammer for politiet? Jeg mener at det er uhyre viktig at vi holder budsjettet. Jeg har ikke noen tro på at å overskride budsjettet gir mer penger. På 1980-tallet var det jevnlig budsjettmessige overskridelser fra politiet, da fikk vi i hvert fall ikke noe mer. Stadige overskridelser løser ingen ting. I tillegg vil det vil være problematisk for oss som et sivilt maktapparat hvis vi bevisst setter oss ut over vedtatte rammer fra Stortinget. Den beste måten å få mer penger er å vise hva vi er i stand til å løse, og hva vi ikke kan gjøre. Bemanningsrapporten var veldig tydelige på behovet fremover. Norsk politi skal ha høy tillit, og vi skal fremstå som en ansvarlig etat. I dag er situasjonen slik at polititjeneste er mangelvare i landet. Nå må vi sammen vise at det lønner seg å satse på politiet, sier Killengreen. SEPTEMBER POLITIFORUM 15

16 IKT Politiets filservere har ikke blitt oppdatert på fire år. Dermed står politiet uten muligheter å «tette» eventuelle sikkerhetshull som oppdages. Av Thomas Berg og Ole Martin Mortvedt IKT-SITUASJONEN: VERRE ENN ANTATT Etter at Politiforum i forrige nummer kunne avsløre store svakheter i politiets datasystemer, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Nå viser det seg at problemet er langt større enn hva som har vært offentlig kjent. Catch 22 PDMT bekrefter overfor Politiforum at Microsoft stanset oppdateringer av serveren NT 4.0 i I et svar fra PDMT bekrefter de at Politidirektoratet er godt kjent med utfordringene og at de nå utarbeider konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Siden NT 4.0 ikke lenger oppdateres fra Microsoft, er det heller ikke mulig for oss å «tette» eventuelle sikkerhetshull som oppdages, bekrefter faggruppeleder applikasjon i PDMT Jens-Otto Fredriksen. PDMTs informasjonsansvarlig Bente Klæstad oppgir i en e-post til Politiforum at NT 4.0 serverne mottar oppdaterte definisjonsfiler for virus kontinuerlig, og avviser dermed at det skal være noen fare for virusangrep. Men Politiforum kjenner til at da serverne NT 4.0 ble oppdatert i sommer, begynte de lokale serverne å knele. Mange politidistrikt har til nå opplevd at filserveren stanser daglig, og må manuelt settes i gang. I enkelte tilfeller så må den lokale IKT-eksperten koble ut hele antivirusprogrammet for å få serveren til å fungere opp mot for eksempel BL selve grunnpilaren i straffesaksproduksjonen ute i politidistriktet. Svaret på problemet har altså vært å enten koble ut Norman viruskontroll som åpner for virus, eller å la serveren selv koble ut. Altså en ren catch 22 situasjon, hva som enn gjøres ikke noe blir bedre. Ikke før politiet får et mer moderne operativsystem synliggjort gjennom konseptet D#2. Fra offisielt hold heter det at politiet har ugjen nomtrengelige brannmurer. Men Politi forum kjenner til at politiet lokalt har begynt å lagre data på eksterne harddisker og minnepinner fordi lokale servere går fulle. Dette vil ikke Klæstad bekrefte i sin e-post til Politiforum. Men dataeksperter Politiforum har vært i kontakt med bekrefter at virus kan finne veien inn i politisystemet bak brannmurene på denne måten hvis antivirusprogrammet er slått av lokalt. Noe som flere EDB-stabsledd gjorde i sommer for å i det hele tatt å få tilgang til de andre programmene. Samme dag som Politiforum tar kontakt, har PDMT gjennomført møte med Norman, firmaet som leverer virusbeskyttelse til politiet. Der opplyser seniorutvikler Bjørn Lilleeng at de har funnet og løst problemet med virusprogrammet som tidligere har stanset NT 4 serverne. Vi må rett og slett tilpasse våre produkter til at politiet har en serverplattform som er designet til gårsdagens systemer, sier Lilleeng. I praksis innebærer dette at nye versjoner av antivirusprogrammet må tilpasses spesielt for NT 4.0. Når Politiforum spør Lilleeng om hva som skjer neste gang Norman kommer med en ny versjon av antivirusprogrammet er svaret: 16 POLITIFORUM S E P T E M B E R

17 Det er nå opprettet et mer formelt samarbeidsforum mellom PDMT og oss. Det betyr større muligheter til å finne problemer og foreta tilpasninger i forkant. Tidligere i år fikk et av politiets særorgan et massivt virusangrep, og i en kort periode trodde flere at viruset hadde spredd seg til PDMT. Med påfølgende fare for å infisere hele politiets datanett. Dyktige teknikere hos PDMT løste i samarbeid med Normans team spredningsfaren akutt med rett og slett isolere særorganet og PDMT fra resten av politinettet til viruset ble identifisert og uskadeliggjort. Helt sentral filserver Ifølge Jens-Otto Fredriksen er hele politiets NT 4.0 konsept basert på at filserver er tilgjengelig for å få tilgang til alle over 100 programmer i daglig bruk. Fordi det er filserverne som sørger for påloggingsbilde til de forskjellige programmene. Selv om det ikke ligger data på en filserver, er mange av programmene satt opp til å benytte den lokale filserveren til for eksempel logger som applikasjonene benytter. Konseptet vårt er satt opp slik at det meste av programvare er installert på filserver, og selv om du kan få logget deg inn på PC-en, vil du jo ikke kunne starte noen programmer hvis serveren går ned, og da sier det seg selv at svært lite vil fungere, sier Fredriksen, og legger til: Filserverne benyttes til fil- og dokumentlagring på hjemme- og fellesområder. I tillegg har filserveren programområde for applikasjoner og lagring av data til disse, for eksempel Namsak. Filservere benyttes også som skriverserver. Utfordringen her ligger i at ikke alle nye skrivere leveres med støtte for NT 4.0. Det betyr igjen en begrensning i forhold til hvilke skrivere som kan benyttes. Vi har hatt noen tilfeller hvor nye skrivermodeller ikke kunne tas i bruk fordi de ikke hadde støtte for NT 4.0. Ytterligere kostnader Totalt sett har politiet mer enn 400 filservere av den omtalte typen. Hvor kritisk er det at det er support på disse? Det er vesentlig at det er support her. Den største utfordring i forhold til NT 4.0 er at det ikke produseres maskinvare som kan kjøre på denne serveren. Foreløpig har PDMT og vår serviceleverandør tilstrekkelig med maskinvare til å håndtere det som er oppdukkende i forhold til server-skifte ved feilsituasjoner. Ved manglende maskinvare kan vi benytte andre løsninger, men de er tyngre å drifte og påfører oss ytterligere kostnader både når det gjelder investering og drift. Dette igjen medfører at nyere skrivere eller backupenheter ikke kan benyttes, og at nye moduler til eksisterende eller helt ny programvare kan ikke tas i bruk. Økt datamengde gir også behov for større kapasitet i forhold til å ta sikkerhetskopi. Det betyr igjen at større backupenheter må benyttes. Tilsvarende som for servere produseres det ikke nytt utstyr som går sammen med for NT 4.0 lenger, svarer Jens-Otto Fredriksen. SEPTEMBER POLITIFORUM 17

18 IKT GAMLE SERVERE STANSER TILGANG TIL POLITISYSTEMENE Hvor er filserverne plassert? På enhver driftsenhet. Vi har i dag serviceavtale som håndterer alle feil på maskinvare, og til nå finnes det tilstrekkelig med deler til formålet. Bekymringen vår i denne sammenheng er at markedet begynner å gå tomt for denne maskinvaren. Bekymringen ligger også i at eldre utstyr gjør at vi får en økt feilrate, sier Fredriksen. Politiforum kjenner til at det er i disse lokale filserverne som tilstadighet setter hele driftsenheter ut av produksjon. Tre muligheter en løsning Ifølge PDMT er det ikke uproblematisk å erstatte lokale filservere. Men som de beskriver selv er det tre muligheter til løsning: Fortsette å benytte Windows NT 4.0 på ny maskinvare ved hjelp av virtualisering Oppgradere til Windows 2003/2008 som erstatning for Windows NT 4.0 Sentralisere programvare og presentere denne for brukerne i form av tynne klienter Fredriksen forklarer nærmere: Den første løsningen løser problemet med maskinvare ved utskiftninger og feil, men gir ingen løsning for programvare som ikke fungerer under NT 4.0. I tillegg gir den ekstra kostnader på lisenser til Windows 2003/2008 og løpende programvarevedlikehold, totalt sett økte kostnader i forhold til dagens løsning. I tillegg krever den vedlikehold av både virtualiseringsprogramvare og Windows 2003/2008 i forhold til oppdateringer. Løsningen kan også medføre behov for økt bemanning i forbindelse med administrasjon av ekstra basisprogramvare. Det andre alternativet er å gjøre en installasjon av Windows 2003/2008 på ny maskinvare. Alternativet løses hovedutfordring med NT 4.0, men gir ingen ny funksjonalitet i forhold til mobilitet. Alternativet vil kreve en stor investering i maskinvare siden ingen av dagens filservere kan benyttes til Windows 2003/2008. Det siste alternativet er å installere sentralisert programvare og presentere dette for brukeren ved hjelp av tynne klienter. Samtidig sentraliseres datalagringen slik at alle lokale filtjenere kan fjernes. Løsningen kan installeres i et eller «Vi må rett og slett tilpasse våre produkter til at politiet har en serverplattform som er designet til gårsdagens systemer» flere datasentre for å gi økt driftssikkerhet. Dette forslaget løser alle problemer knyttet til NT 4.0 ved at ny funksjonalitet kan tas i bruk. Det vil gi økt sikkerhet, og nye programmer og utstyr kan tas i bruk. I tillegg gir en sentralisering økt mobilitet og reduksjon i løpende vedlikeholdskostnader og investeringer for politiet, sier Fredriksen. I praksis er dette hva PDMT foreslår i D#2 som løsning på de helt fremtredende problemer med IKT- infrastrukturen i politiet. 18 POLITIFORUM S E P T E M B E R

19 - Foto: Sveinung Bråthen Hva skulle du hatt for å ta fra han kniven? Det smarteste du kan gjøre er å stikke av. Det kan ikke vi. Hittil i år har vi beslaglagt mer enn 2000 kniver og slagvåpen, og du må ikke tro at alt er overlevert med et beklagende blikk og knivskaftet rettet mot oss. Det burde være en selvfølge at politiet får risikotillegg for livsfarlig arbeid. Det har vi aldri fått, selv om nesten halvparten har blitt fysisk skadet på jobb. Mange svært alvorlig. De siste årene har antall trusler eksplodert, og volden mot politiet blir stadig grovere. I gjennomsnitt må politifolk dra ut på væpnet oppdrag mer enn 4 ganger pr. dag. Det burde være unødvendig å håpe på at regjeringen har forståelse for dette kravet. De sier jo alltid at de er opptatt av liv og helse. Det er da ikke urimelig å be om risikotillegg for livsfarlig arbeid. Se mer på

20 bierverv FORTSATT STUDENTFORSKJELLS- BEHANDLING Politimestrene vil ha likhet over hele landet for studenter som ønsket å jobbe ved siden av studiene. Det samme vil studentene selv og Politiets Fellesforbund ha. Men Politidirektoratet klarer ikke å «få ut fingeren» og bestemme seg. Av Thomas Berg Alle vet det er dyrt å være student i tillegg til å leie leilighet spesielt i storbyene. For mange politistudenter blir det eneste alternativet å jobbe ved siden av for i det hele tatt å få det til å gå rundt. Problemet er bare at politidistriktene har ulik praksis på hva de tillater og hva de ikke tillater av bierverv. I over to og et halvt år har Politiets Fellesforbund mast på Politidirektoratet om å komme til en enighet om et sett felles kjøreregler. Så langt har de snakket til døve ører. Trengs enighet Politiforum har fått tilgang til flere dokumenter i saken, som tydelig viser Politidirektoratets manglende evne og interesse til å komme til en løsning i saken. Allerede 23. februar 2006 sendte Arne Johannessen brev til politidirektør Ingelin Killengreen i forbindelse med denne saken. I februar i fjor kom en ny påminnelse fra Johannessen hvor han tydelig presiserte at PF ønsket å plassere avgjørelsesmyndigheten for bierverv til sjefen ved Politihøgskolen. Også dette brevet var adressert til politidirektøren. 20. juni i år kommer nok en purring fra Arne Johannessen hvor man etterlyser et svar fra Politidirektoratet. I brevet kommer blant annet følgende frem: Vi er gjentatte ganger blitt lovet av Politidirektoratet at de skulle komme med et rundskriv for praktisering av bierverv, dette for å sikre lik behandling. I begynnelsen av februar var jeg nok en gang i kontakt med POD hvor de beklagde sen saksbehandling, men at de ville sende ut rundskrivet på høring i løpet av mai, og at endelig rundskriv ville 20 POLITIFORUM S E P T E M B E R

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28. april 2009 Ref. nr.: 08/41711 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 30. juni 2008. A har lavere lønn enn en mannlig kollega

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp Jeg

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer