Fjernkulturelle fornavn. F1 Arabiske navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernkulturelle fornavn. F1 Arabiske navn"

Transkript

1 Fjernkulturelle fornavn 15 % (mer nøyaktig 14,9 %) av den norske befolkninga var innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre pr Det vil si rundt personer, av dem rundt født utafor Norge og rundt 126 født i Norge. 6,7 % av befolkninga, som vil si knapt halvparten (45 %) av innvandrerbefolkninga, kommer fra Asia og Afrika. Resten kommer fra Europa og USA (Statistisk sentralbyrå, lest ). Disse innvandrernes navnebruk blir en del av norsk navnekultur, sjøl om de mest blir brukt i miljøer med innvandrerbakgrunn. Vi skal særlig se på arabiske, afrikanske og tamilske navn. Fjernkulturelle fornavn er ellers omtalt bl.a. i Reisæter 2001, Utne 2001b, Utne 2002c og NOU 2001: 1, s (kap ; skrevet av IU). Navneskikker i mange land er omtalt på nettsidene Utne (u.å.). F1 Arabiske navn F1.1 Utbredelse av arabiske navn Arabiske navn blir brukt i muslimske land både med arabisk språk og andre språk. Det vil si at det fins en utbredt arabisk navnekultur. Muslimsk kultur omfatter tredelen eller mer av befolkninga i de sørøst-asiatiske landa Indonesia, Malaysia, Bangladesh og Pakistan, Midt-Østen-landa Afghanistan, Iran og Irak, noen sørlige land i det tidligere Sovjet, og Tyrkia, Bosnia-Herzegovina, Albania, den arabiske halvøya, og de nordlige og sentrale delene av Afrika. Dette er land med mange ulike språk og alfabet. Dessuten er det mange måter å skrive om fra andre alfabet til vårt alfabet. I alt framstår derfor hvert navn med mange ulike skrivemåter hos oss. Transkripsjon av navn fra arabisk til latinsk skrift er omtalt kort i Utne 2005b, og mer detaljert i Utne 2002c og i Utne Arabisk navneskikk er, som nevnt, ikke enerådende i et land, og ofte heller ikke i samme familie eller for samme person. Iran har f.eks. ei blanding mellom arabisk og persisk (farsi) navnekultur, og dessuten kurdisk i nord. I Somalia er arabiske og somaliske navn i bruk i samme familier. Dette innebærer at kurdere har både kurdiske og arabiske navn blant sine to eller flere navn, og at en somalier godt kan ha både arabiske og somaliske navn. F1.2 Innholdet i arabiske navn De arabiske navna har oftest religiøst opphav, både fra Koranen og senere muslimsk historie. Særlig sentrale er navn på personer i profetens nære familie og mange av de alternative navna som blir brukt om Allah, dvs. Gud i muslimsk forståelse. Navna kan i de fleste tilfella spores tilbake til ord med kjent betydning. Betydningene er ofte knytta til religion, moral, makt/lederskap og skjønnhet, slik vi blant annet kan se i UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 163

2 oversikten over profeten Muhammads familie i tabell D arabisk 1 og en mer omfattende oversikt i D arabisk 2. Navna har på den måten noen fellestrekk med mange av de norske fornavna fra tusen år tilbake. Navna til Muhammeds nære slektninger står sterkt i den muslimske navnebruken. Tabell D arabisk 1 viser en oversikt over Muhammads nære slektninger. Navn Slektskap Betydning Muhammad 'den som er lovprist' Amina Muhammads mor 'pålitelig' Khadija Muhammads 1. kone 'den beste av kvinner' Aisha Muhammads kone 'vellykka' Zaynab to koner til Md, Md's datter, 'velluktende blomst' Alis datter 1. datter til Md: Fatima datter til Muhammad 'hun som avvenner barn' Zahra brukt om Fatima 'lysende, skinnende' Ali Fatimas ektemann 'opphøyd' Hassan Alis og Fatimas sønn 'skjønn og god' Husayn, Hussein -"- 'liten, skjønn og god' 2. datter til Md: Ruqayya datter til Muhammad 'sjarmerende, attraktiv' Usman, Osman, Uthman o.likn. gift med to av Mds døtre (bl.a. Ruqayya) 'trappe'(fugl), se tabell D arabisk 2 _ Md's onkel: Hamza Muhammads onkel 'løve' Tabell D arabisk 1. Kjente muslimske navn, etter opphavlig slektskap og betydning. Navn Kjønn Forklaring Abdirahman M somalisk variant av Abd al-rahman, se Rahman Abdullah, Abdullahi M tilsvarer Abd Allah, 'Allahs (guds) tjener' Adnan M 'bosetter seg'; (Geoffroy 2009) (brukt om etterkommere etter Adnan) Ahmad, Ahmed M 'den mest lovpriste' (variant av Hamid) Aisha, Asha, Ayse Kv 'vellykka'(ei av Md's koner) Ali M 'opphøyd'(ektemannen til Fatima, Mds datter) Amal Kv 'håp, forventning' Amin M 'ærlig','pålitelig' Amina Kv 'ærlig','pålitelig' (Md's mor) Amir, Ameer M 'leder, prins' Amira, Ameera Kv 'leder, prinsesse' (kvinneform av Amir) Amna Kv 'trygghet' Anas M 'venn','nær'(geoffroy 2009) Anisa Kv 'vennlig' UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 164

3 Aryan M (?)'utafor ens styrke' (uoppnåelig) (Gandhi& Husain 2000) Asma Kv 'høyere', 'mer sett opp til' Aya Kv 'mirakel', 'tegn' (brukt i Koranen) (Ayatollah = tegn fra Allah) (Geoffroy 2009) Ayman M '(svært) heldig', '(svært) beånda' Bilal M 'forfriskning', 'ungdoms friskhet' (Geoffroy 2009, s. 341) Bushra Kv 'gode nyheter' Fatima, Fatma, Kv 'hun som avvenner barn' (datter til Md) Fadumo Hafsa Kv 'liten løvinne/hunløve' (Md's kone) Halima Kv 'tålmodig, tolerant' Hamid M 'lovprist'(variant av Ahmad) (ett av Md's navn, fullform: Abd al- Hamid) Hamza M 'løve'(muhammads onkel) Hana Kv 'glede','lykke' Hassan M 'skjønn og god' (sønn til Ali og Fatima, datter av Md) Husayn, Hussein M 'liten, skjønn og god' (sønn til Ali og Fatima, datter av Md) Iman Kv, M 'tro', tro på Allah Imran M 1) 'langt og rikt liv'; tilsv. Amram, far til Musa/Moses og Harun/A(a)ron (Geoffroy 2009, s. 421) 2) avl. av Umraan, 'kultur', 'sivilisasjon'; far til Maryam (= Maria) som var mora til Isa (= Jesus) (Ahmed 1999, fra Koranen) Iqra Kv 'lese', lese opp (knytta til lesing av religiøse tekster) Ismail M 'gud(= el) har bønnhørt (el. bønnhører)'; (den bibelske Ismail) Isra Kv 'reise om natta / nattlig reise' (gjort av Md) (Geoffroy 2009) Jamal, Gamal M 'skjønnhet' Jamil, (Gamil) M 'pen, attraktiv' Kamil M 'perfekt, ekte' Karim M 'snill','sjenerøs'(ett av Md's navn, fullform: Abd al-karim) Khadija Kv 'den beste av kvinner' (Md's 1. kone) Khalid M 'udødelig' Latif M vakker, vennlig (ett av Md's navn, fullform: Abd al-latif) Latifa Kv 'vakker, vennlig' (kvinneform av Latif) Layla, Leila Kv 'natt' Mahad M diminutiv til Muhammad (brukt på somalisk) Mahamed M form av Muhammad, brukt på somalisk Mahmud, Mahmoud M 'den som er lovprist' (ulik form fra Muhammad på arabisk) Malak Kv 'engel' Malaika Kv 'engler' Marwa Kv, 'flintstein' (M) Maryan, Mariam Kv tilsvarer Maria, Miriam, som er brukt i kristen tradisjon; usikkert opphav Mehdi, Mahdi M 'ført riktig', 'rett veileda' Muhammad, o.likn. M 'den som er lovprist' UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 165

4 Musab M 'hingst(hannhest)', symbol på adelighet (Geoffroy 2009, s. 394) Mustafa M 'den utvalgte', brukt om Md Najm M 'stjerne' Najma Kv 'stjerne' Nur, Noor Kv, M 'lys, belysning' Nura, Noora Kv 'lys, belysning' (rein kvinneform) Rahman M 'vennlig'(ett av Md's navn, fullform: Abd al-rahman) Rania Kv 'sitter i ro og betrakter' Rasa Kv 'dådyrkalv' Reza M 'tilfredsstillelse' Ruqayya Kv 'sjarmerende, attraktiv' (datter til Md) Saamira, Samira Kv 'fruktbar', 'produktiv' Sadia Kv 'glad, heldig' Safa, Safaa Kv 'fjell'(mest aktuell bruk); se også Safaa Safaa, Safa Kv 'renhet' Salma Kv 'den elskede' Sami M 'lyttende'(ett av Md's navn, fullform: Abd al-sami) Samir M 'samtalepartner, underholder' Samira Kv 'samtalepartner, underholder' (jf. Samir og Saamira) Sayyid, Said, Syed M 'leder', brukt om Muhammad Shazia Kv 'velluktende' Sumaya Kv diminutiv/forminsking av 'høy'/'utmerka'(saamia) Taha, Ta Ha M (første bokstaver i en av Koranens bøker/suraer, sura Ta Ha, også tilnavn (epitet) for Md Umar, Omar M 'bestemt for et langt, rikt og framgangsrikt liv' (Geoffroy 2009, s. 420) Usman, Osman, Uthman M 'trappe'(engelsk: 'bustard'), som vil si en stor fugl i tranefamilien ;(gift m. to av Md's døtre) Yahya M (Bibelens Johannes; FLYTTE) Yasin M (første bokstaver i en av Koranens bøker/suraer, sura Ya Sin, også tilnavn (epitet) for Md Yasmin Kv 'jasmin'(blomst, plante) Yusra Kv '(svært) lett', '(svært) enkel' (Geoffroy 2009, s. 433) Zahra, Zara, Sahra Kv 'lysende', 'skinnende' (brukt om Fatima, Md's datter) Zaynab, Zeinab Kv 'velluktende blomst' (to koner og ei datter til Md) Tabell D arabisk 2. Et utvalg arabiske navn med betydninger (Md = Muhammad) Som nevnt blir alternative navn for Allah, også mye brukt som fornavn. Det er i alt 99 ulike navn. Noen blant mye brukte som mannlige fornavn i Norge er vist i tabell D arabisk 3. Navn på Allah (Gud) Karim Hakam Betydning 'snill','sjenerøs' 'dommer' UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 166

5 Hakim, Hakeem 'vismann' Halim 'tolmodig','tolerant' Hamid 'lovprist'(variant av Ahmad) Jabbar 'mektig', 'har mye makt' Jalil 'stor','sett opp til' Kafi 'tilstrekkelig' Khaliq 'skaper' Latif 'vakker','vennlig' Maalik, Malik 'eier' Majeed, Majid 'full av glans', 'gloriøs' Malik 'konge' Mannan 'velmenende', 'sjenerøs' Matin 'sterk','mektig' Mumin 'troende' (Islam) Qaadir, Qadir 'mektig' Qadir 'ubegrensa makt' Qayyum 'evig' Rafi 'høytstående' Rahim 'tilgivelse' Rahman 'vennlig' Raqib, Rakib 'en som observerer' Razzaq 'en som forsyner' Salam 'fred','trygghet' Sami 'lyttende' Wadud 'en som elsker alle', 'varmhjerta' Wasi 'inkluderende' (?),'allvitende' Zaahir, Zahir 'tydelig','klar'(heller annet: Zahir) Tabell D arabisk 3. Eksempler på alternative navn for Allah (Gud) Tradisjonelt blir de brukt sammen med et ord som betyr 'tjener', slik at hele navnet betyr 'Allahs tjener', eller 'guds tjener'. Den bestemte artikkelen blir også satt inn, f.eks. Abd al-karim og Abd al-rahman. Det fins mange skrivemåter som er mer i bruk, for eksempel Abdul Rahman og Abdel Rahman. I Norge er det vanlig at Allahs alternative navn blir brukt uten Abd aleller Abdul. Blant som somaliere i Norge er forma Abirahman vanlig, et navn som var på 10. plass blant gutter født i Norge i 2013 (Tabell D arabisk 6). I Somalia er bokstaven x normalt brukt for h blant annet i dette tilfellet. Dessuten er det en lyd framfor Abd, som i Somalia blir gjengitt som apostrof (') eller c. Den bestemte artikkelen gjengitt på mange ulike måter i hele området med muslimsk navnebruk, som følge av uttale. Lang vokal blir ofte gjengitt med to like vokaler etter hverandre i transkripsjon til latinske alfabet, og også i Somalia der det var overgang til latinsk alfabet rundt I Somalia er det for navnet ovafor normalt med former som 'Abdiraxmaan og Cabdulraxmaan. UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 167

6 Somalisk-arabiske navneformer med opphav i navn med Abd som første ledd, blir ofte brukt i kortforma Abdi, som da er et etablert navn i norske register. Også navnet Allah blir brukt som personavn, men alltid etter Abd, som Abdullah. Noen arabiske kvinnenavn har blitt laga av mannsnavn med at de har fått a-ending. Slike er Latifa fra Latif og Amina fra Amin. F1.3 Navnefellesskap mellom jødisk tradisjon i Bibelen og arabisk tradisjon i Koranen Både den jødiske kulturen som er bakgrunn for de kristene kulturen, og den arabiske kulturen som er bakgrunn for islam, utviklet seg nær hverandre i Midt-Østen. Blant annet er det slik at Abrahams eldste sønn Ismael, har en sentral posisjon i islamsk tradisjon, helst kalt Ismail (snl.no, oppslaget "Ismael i islam", ). I Koranen omtales han også som en sentral person sammen med Abraham, som blir kalt Ibrahim etter arabisk tradisjon. Som følge av dette kulturelle fellessakpet fins mange av Bibelens personer også i Koranen, dels som profeter. Tabell D arabisk 4 viser en oversikt slike navn. I tillegg fins flere profeter som er samme personer, men som ikke blir omtalt med tilsvarende navn, som for Biblelens Esekiel og Koranens Dhulkifl / Zoulkifl, og tilsvarende for Enok og Idris (Geoffroy 2009, s ). Muslimsk tradisjon, Koranen Adam Ayub Dawud, Daud Harun Hawa Ibrahim Ilyas Isa Ishaq Ismail Jibril Maryam Masih Musa Nuh Rahil Sara(h) (gjelder ikke Zahra) Sule(y)man Yahya Yaqub Jødisk tradisjon, Bibelen Adam Job David A(a)ron Eva Abraham Elia (Elias) Jesus Isak Ismael Gabriel Maria, Miriam Messias Moses Noah Rakel Sara Salomo Johannes (døperen) Jakop UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 168

7 Yousaf, Yusuf, Yosef Josef Yunus Jonas Zakaria Sakarja (Sakarias) Tabell D arabisk 4. Navn på noen personer som fins i Bibelen og i Koranen. Skrivemåtene kan variere. Dessuten fins Peter i kristen arabisk tradisjon omtalt som Butros. F1.4 Arabiske navn i Norge Tabellene D arabisk 5, D arabisk 6, D arabisk 7 og D arabisk 8 viser hvilke arabiske navn som er mye i bruk i Norge, med fødte i 2013 og busatte pr Talla for fødte i 2013 bygger på registrerte navn omkring 20. januar 2014, slik at det ikke omfatter alle fødte i Det er bare Mohammad sammen med forskjellige varianter som kommer særlig langt opp på norske lister. Den hadde (på rask vei mot ) personer varianter av Mohammad, som vil si rundt 50. plass for mannsnavn. Det er omtrent som Øystein (ssb.no/navn, "50 vanligste guttenavn"). I Oslo var Mohammad (med varianter) på 1. plass blant fødte i år Tabell D arabisk 6 for fødte og D arabisk 8 for levende viser at det er stor konsentrasjon om få navn hos mennene, særlig varianter av Mohammad, og ellers om Ali og varianter av Ahmed. Det vanligste arabiske kvinnenavnet i Norge er varianter av Fatima med 1947 bærere i alle aldre, med 250./260. plass for kvinnenavn. Abdul, som er med i tabellene D arabisk 6 og D arabisk 8, blir normalt brukt som første ledd av arabiske navn, der det andre leddet er et av navna på Allah. Det var i alt 797 med dette kombinert med et navn til (noen av disse kan ha vært andre kombinasjoner enn Allahs alternative navn). 240 navnebærere som hadde Abdul som eneste fornavn (mangler tall for året før). Blant kvinnene er det navn som er like andre navn i Vesten. Det omfatter både navn med ulikt opphav, som Amina, og med samme opphav, som Mariam, Sahra og Yasmin. Omar blant mannsnavna er arabisk, men har vært i bruk i Norge i rundt 100 år blant ikke-innvandrere. Flertallet av bærerne i dag av Omar og de nevnte like kvinnenavna er sannsynligvis innvandrere med arabisk navnetradisjon, og derfor tatt med i talbellene D arabisk 5, D arabisk 6, D arabisk 7 og D arabisk 8.. Kvinnenavna Aida, Alisha, Mona og Nora og mannsnavnet Alan som alle blir brukt både med arabisk og annen bakgrunn, er ikke tatt med i tabellene D arabisk 5 og D arabisk 7, fordi navnebærerne mest er knytta til annen bakgrunn. Heller ikke skrivemåtene Jasmin og Jasmine er med, fordi de er brukt i vestlig tradsjon, med med arabisk opphav. Rang Navneformer (fødte) Tall for hver form Sum for varianter 1 Amina, Emina, Amine Yasmin/Jasmin(e) UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 169

8 3* Aisha 34 3* Maryam, Mariam Fatima 31 6 Salma 26 7 Amira 20 8 Noor 16 9* Iman 14 9* Sumaya Anisa Hafsa Isra Zainab (?) Hana 8 16 Safa 8 17 Yusra 8 18 Khadija 7 19 Malak 7 20 Amna 6 21 Marwa 6 22 Amal 4 23 Samira 4 24 Zara 4 Tabell D arabisk 5. Jentenavn fra kulturer med arabisk navneskikk, i bruk som første eller eneste fornavn i Norge. Viser fødte i 2013 (Statistisk sentralbyrå 2014). Tabell D arabisk 5 (fødte) inneholder navn som er registrert med disse skrivemåtene for minst 10 fødte ett av åra Dette omfatter også navn som ikke har arabisk opphav. Navn knytta særlig til noen land, har opplysninger om det i parentes. "<" = 'mindre enn'. Plass 1 for jenter tilsvarer rundt tallet for 100. plass for alle navn på fødte jenter. Her er ulike skrivemåter for navn med samme skrivemåte på arabisk slått sammen, også skrivemåter som gir ulike uttaler med norsk bruk. Siden ulike skrivemåter er slått sammen for arabiske navn, men ikke i tellinga for alle navn, er talla og rangeringene ikke direkte sammenlignbare. Skulle en slå sammen skrivevarianter for navn med lik uttale for alle navn, ville de meste brukte arabiske navna komme rundt 10 plasser lenger ned. Rang Navneformer (fødte) Tall for hver form Sum for varianter 1 Mohammad, Muhammad, Mohammed, Mohamed, Muhammed Ahmed, Ahmad UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 170

9 3 Ibrahim 47 4 Ali 46 5* Amir, Emir * Yusuf, Yousef, Yosef (?) 42 7 (?) Omar 36 8 Abdullah, Abdullahi (-i 18+8 er her somalisk form) 26 9 Hamza 25 10* Abdirahman 23 10* Ismail Khalid Imran Ilyas Hassan 13 16* Bilal 12 16* Hussein 12 16* Isa 12 16* Mustafa 12 20* Amin 11 20* Yahya Ayub 9 23* Abdul (normalt første 7 del i kombinasjon) 23* Ayman 7 23* Yasin 7 26* Mahamed (somalisk 6 variant av Muhammad) 26* Musab 6 26* Said 6 26* Zakaria 6 30* Abdi (somalisk kortform 5 av mange navn som har Abd som første ledd) 30* Adnan 5 32 Taha 4 Tabell D arabisk 6. Guttenavn fra kulturer med arabisk navneskikk, fødte i Norge Utvalg som for jenter i tabell D arabisk 5. Plass 1 for gutter, samla for Mohammad-variantene, tilsvarer rundt tallet for 35. plass for alle navn på fødte gutter i 2013, som er grunlaget her. Ovafor er ulike former slått sammen. I SSBs oversikt for 2014 ligger Mohammad-variantene på 30. plass, etter Adrian og før Johannes (ssb.no, "Topp 50, jentenavn og guttenavn 2014"). UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 171

10 Rang Navneformer (fødte) Tall for hver form Sum for varianter 1 Fatima, Fatma, Fadumo Amina, Emine, Emina Maryam, Mariam Zahra, Sahra Yasmin, Jasmin Aisha, Asha Lajla, Leyla Iman Salma Khadija Amal Zainab Amira Halima Noor Naima Asma Amna Anisa 209 tyrkisk? Ayse 296 Tabell D arabisk 7. Mannsnavn fra kulturer med arabisk navneskikk, busatte i Norge Plass 1 her tilsvarer rundt tallet for 254./255. plass for alle navn på kvinner busatt i Norge. Ovafor er ulike former slått sammen. På denne tida lå Anita og Helena på disse plassene. Rang Navneformer (fødte) 1 Mohammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad, Mahamed, Mohamad, Muhammed Tall for hver form Sum for varianter Ahmed, Amhad, Ahmet Ali Hasan, Hassan Omar Ibrahim Said, Syed Amir, Emir Abdullah(i) UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 172

11 10 Mustafa Abdul (normalt første del i kombinasjon) Kamil Osman, Usman Abdirahman (somalisk form) Yusuf, Yousef Abdi (somalisk kortform av mange navn som har Abd 609 som første ledd) 17 Ismail Khalid Hussein Hamza Adnan Samir Mahamed (somalisk variant av Muhammad) Jamal Amin Sami Imran Reza Yasin Mahmoud Mehdi Karim Mahad Anas 212? Mehmet 493? Edin 270? Yonas 205 Tabell D arabisk 8. Kvinnenavn fra kulturer med arabisk navneskikk, busatte i Norge Plass 1 her tilsvarer rundt tallet for 51./52. plass for alle navn på menn busatt i Norge. Ovafor er ulike former slått sammen. På denne tida lå Jørgen og Alexander på disse plassene. UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 173

12 F2 Afrikanske navn I den nordlige og midtre delen av Afrika står muslimsk navnebruk sterkt. I den sørlige delen fins mange forskjellige navnekulturer som ikke kan beskrives med noen enkle generaliseringer. For øvrig er vestlige navn mye i bruk, både på grunn av misjon, kolonisering og annen kulturpåvirkning. Fornavn med bakgrunn i afrikanske språk uttrykker ofte forhold rundt fødselen eller familiens ønsker. Det medfører et stort mangfold av ulike navn danna av vanlige ord, uttrykk og setninger. Fornavn som kan uttrykke spesielle ønsker for barnet eller egenskaper hos barnet, er f.eks. Mufume som betyr 'historie-/legendeforteller', og uttrykker ønske om at han skal bli det. Muluvu betyr 'glupsk' og Basirika 'rolig'. De to første navna er guttenavn og det tredje jentenavn, alle fra Uganda. Navn kan vise plassering i søskenflokken. Anan betyr 'den fjerde i søskenflokken' hos akanene i Ghana, og både Odongo og Kato betyr 'den yngste av tvillinger' i Østog Sentral-Afrika. Chilofye betyr 'en som føder barn som dør' og skal i et tilfelle ha blitt gitt til et barn etter at flere tidligere søsken hadde dødd ved fødselen. Barn kan også få navn etter hendelser i tida rundt fødselen. Det kan være lokale hendelser, været, hvor en blei født, eller tidspunktet. Kofi betyr 'født på fredag' hos akanene i Ghana, og Wafula betyr 'født i regntida' hos luyia-folket i Kenya. Begge er guttenavn. Slike sammenhenger mellom navnegiving og betydning er i ferd med å bli løst opp noen steder, slik at Kofi godt kan være født på en annen dag enn fredag. Det fins noen få navn med afrikansk opphav som er like norske eller vestlige navn i skriftform, men opphava er helt forskjellige. Noen slike er mannsnavna Kato, Odwar og Otto, og videre Ola i Nigeria og Kaya i Uganda som begge er både kvinne- og mannsnavn. UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 174

13 F3 Tamilske navn fra Sri Lanka Vi har betydelig innvandring fra andre asiatiske kulturer enn de muslimske. Ei stor gruppe i Norge kommer fra Sri Lanka utafor India, blant dem mange tamiler. Navna til tamilene er for det meste henta fra hinduiske gudenavn og andre religiøse uttrykksmåter, og bygger på språket sanskrit som er gammelt og ute av bruk. Sanskrit hører til en annen språkfamilie enn tamil. Gudenavn er bl.a. Chandran, Krishna, Rama, Siva, Selva, Anandan og Nathan. Religiøse utrykksmåter er f.eks. Dasa som betyr 'tilhenger' eller 'tjener', og Raja som betyr 'konge'. Det er vanlig med sammensatte navn, f.eks. Ramadas, Selvarajan, Anandanathan og Sivachandran. Dette kan best sammenlignes med navn som Annemarie i Norge. Da de fleste har sammensatte navn, er få like navn mye brukt. Blant tamiler er også vestlige navn litt i bruk, oftest i engelske former, slik som George, John og Mary. <slutt> UFERDIG Ivar Utne: Oversikt over norsk fornavnshistorie,utenlansk (aug. 2016) utskr.: :14 s. 175

Presentasjon. Abdulghafour Mohammad Alsayed. Adresse: Postboks 432 Lund 4604 Kristiansand. Mobil: E-post:

Presentasjon. Abdulghafour Mohammad Alsayed. Adresse: Postboks 432 Lund 4604 Kristiansand. Mobil: E-post: Presentasjon Abdulghafour Mohammad Alsayed Jurist og erfaring fra familiens bakeri 45 52 23 79 Jeg er en mann på 29 år som har vært i Norge siden oktober 2015. Jeg er åpen, sosial og har lett for å samarbeide

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE VÅR FJERDE KHALIF (RA) SIN FORKLARING Klipp 2: 04.55 09.00 Klipp 13: Fra start 01.29 KHATAM-UL-NABIYYIN Opphøyd status som profetenes segl Profeten Muhammad (SA) Siste

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Islam. Islam i Norge. Gruppeoppgave KRL:

Islam. Islam i Norge. Gruppeoppgave KRL: Gruppeoppgave KRL: Tenk gjennom og utform et opplegg for markering av en høytid i førskolen. Beskriv de enkelte elementene i markeringen som f.eks. fortellinger, gjenstander, mat, klær, lek o.l. Diskuter

Detaljer

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar?

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

/Ivar Utne, 20.6.2004 kl. 2030; filnavn: Nyn39rare; tegn med mellomrom: ca. 16 800/

/Ivar Utne, 20.6.2004 kl. 2030; filnavn: Nyn39rare; tegn med mellomrom: ca. 16 800/ /Ivar Utne, 20.6.2004 kl. 2030; filnavn: Nyn39rare; tegn med mellomrom: ca. 16 800/ NAVN ELLER IKKE NAVN ORD OG UVANLIGE SKRIVEMÅTER Det blir i blant søkt om personnavn som mange kan oppfatte som lite

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner. står i større grad utenfor arbeidslivet enn menn, de gjør mer husarbeid, snakker

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

,!7II2J2-agbcee! Fortellinger fra Koranen for barn inneholder:

,!7II2J2-agbcee! Fortellinger fra Koranen for barn inneholder: Denne illustrerte boka inneholder ti forskjellige fortellinger, hentet fra Koranen. Tenk og forstå! sier Koranen. Her er fortellinger å tenke over for barn, såvel som for voksne. Fortellinger fra Koranen

Detaljer

ETTERNAVN OG MELLOMNAVN MED FAMILIETRADISJON

ETTERNAVN OG MELLOMNAVN MED FAMILIETRADISJON Ivar Utne: ETTERNAVN OG MELLOMNAVN MED FAMILIETRADISJON 1. Innledning Av 4 i den nye personnavnloven går det fram at følgende navn [kan] tas som etternavn: 1. navn som er eller har vært en av tippoldeforeldrenes,

Detaljer

Konfirmantsamling 5 GUD

Konfirmantsamling 5 GUD Konfirmantsamling 5 GUD Til deg som konfirmantleder Samling 5: GUD FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som leder

Detaljer

Finsk Samisk , Ivar Utne Navnegransking, H 2016, fornavn, nyere europeisk og innvandring

Finsk Samisk , Ivar Utne Navnegransking, H 2016, fornavn, nyere europeisk og innvandring Ikke brukt 3.10.16 Navnegransking, H 2016 NOSP222/252/322 Finsk Samisk Fornavn, Europa i nyere tid og innvandring fra omkr. 1980-åra Ivar Utne, til 17. okt. 2016 Sist endra 17.10.2016 kl. 13.25 /ENDRINGER

Detaljer

Verktøy/hjelpemidler/ metoder Vivo Vivo nettside

Verktøy/hjelpemidler/ metoder Vivo Vivo nettside VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i KRLE. Klasse 6.trinn. Uke Fag Kompetansemål L06 34 35 Filosofi og etikk Forklare hva filosofi og etikk er Samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Hvordan går det egentlig med integreringen?

Hvordan går det egentlig med integreringen? Hvordan går det egentlig med integreringen? Utfordringer og muligheter Dyveke Hamza, avdelingsdirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Utfordring Det er for mange innvandrere i Norge, spesielt

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN «På Strand vil vi være, mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN Strand oppvekstsenter, avd skole 2017-2018 Lærer: Janne K. Nordmo Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

INNVANDRERBEFOLKNINGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune

INNVANDRERBEFOLKNINGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune INNVANDRERBEFOLKNINGEN I BERGEN Innvandrerbefolkningen i Bergenkommune Innvandrerbefolkningen 1 i Bergenharøkt markantdesisteårene.bergenharsammenliknet medosloog endel andrekommunerpåøstlandethattenrelativt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År:2012/13 Trinn og gruppe: 4. trinn, klasse 4a/b Lærer: Line Amundsen Grunnleggende ferdigheter i faget arbeides det med kontinuerlig gjennom

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Årsplan i KRLE, 4.trinn, , Eidsvåg skole

Årsplan i KRLE, 4.trinn, , Eidsvåg skole Årsplan i KRLE, 4.trinn, 2017-18, Eidsvåg skole Faglærer: Marte H Hellebø 1 Filosofi og etikk Materiell fra Redd Barna videoer, skrive-og diskusjonsoppgaver Klassesamtale - Samtale om familieskikker i

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

Den norske navneloven og erfaringene med dens tiårige eksistens

Den norske navneloven og erfaringene med dens tiårige eksistens Den norske navneloven og erfaringene med dens tiårige eksistens Ivar Utne På seminaret «Behövs en ny namnlag?» Uppsala 11.10.2012 10.10.12 kl. 15.17 /FØR SEMINARET/ Ivar Utne, Uppsala 11.10.12 1 NOU 2001:1.

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læremidler: Vivo

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug og Stine

Detaljer

Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til økte folkemengden i fra 33 til vel 8. Det tilsvarer en vekst på prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelene Lodalen, Helsfyr og Grønland.

Detaljer

korrektur Følelser Sokrates

korrektur Følelser Sokrates Følelser Se på de tre tegningene under. Hvordan føler de forskjellige barna seg, tror du? Skriv hva du tror de tenker på, i snakkeboblene. Sokrates Her ser du en statue av filosofen Sokrates. Ved siden

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Hvordan motstå press Det kan være tøft å bryte med en skikk man har lært er nødvendig. Hvis noen presser på for at du skal omskjære datteren din, kan det

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

Et nærmere blikk på kristendommen

Et nærmere blikk på kristendommen Et nærmere blikk på kristendommen Skrevet av Mohammed Qasim Innhold Forord 1 Ble Jesus sendt for å bli korsfestet? 3 Er Jesus det samme som Gud?.6 Er Jesus Guds sønn?..10 Allahs enhet..13 Hvem er Jesus?..16

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2013 Innhold 0 Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 4 1.1 Skatt... 4 1.2 Overføring...

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Vivo Mnd August Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Elevene kan reflektere over hva det vil si å

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE Trinn og gruppe: 3.trinn År:2012-2013 Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-35 Etikk og

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I KRLE FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I KRLE FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Asbjørn Tronstad Fagbøker/lærestoff: Vi i verden 6, Vivo 5-7. 1,5 klokketimer, d.v.s. 2 skoletimer(45 min) pr. uke. Læringstrategier /Grunnleggende

Detaljer

Å rsplan i KRLE 1.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 1.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 1.trinn (2016-2017) 34 35 36 37 38 39 Kristendom(LK06) Jødedom, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Livssyn (LK06) Filosofi og etikk (LK06) - samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Kristendommen

Innledning Kapittel 1 Kristendommen Innhold Innledning... 15 KRLE et spesielt fag?... 16 Mål og innhold... 18 Kjennskap til kristendommen... 18 Kjennskap til andre verdensreligioner og livssyn... 19 Forståelse, respekt og evne til dialog...

Detaljer

LAWAN MAGASIN. Del 1. demokrati i kurdisk perspektiv. Del 2. Politisk islam. Støttet av

LAWAN MAGASIN. Del 1. demokrati i kurdisk perspektiv. Del 2. Politisk islam. Støttet av LAWAN MAGASIN Del 1 demokrati i kurdisk perspektiv Del 2 Politisk islam Støttet av Lawan magasin www.lawan.no Prosjekt ansvarlig lawan@lawan.no Mokhtar Eliassi Lawan magasin er støttet av Del 1 Del 2 Demokrati

Detaljer

Lærebok: Vi i verden. Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier

Lærebok: Vi i verden. Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Lokal læreplan i KRLE Lærebok: 5 Filosofi og etikk Tankekart Læresamtalen Ordkart Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier uttrykke tanker om livet, (tap og sorg), godt og ondt

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1 LEKSJON 1: DEL 1 Bibelens røde tråd En sang og et maleri som beskriver noe viktig om bibelens røde tråd. youtube.com/ watch?v=4vtihkkbq18 Bibelen består av 66 ulike bøker, er skrevet av mange ulike forfattere

Detaljer

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Islam Bala bla Innhold Innhold Islam Ahmadiyya Muslim Jamaat Humanity First MTA Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge Bait-un-Nasr Moskeen Lajna Imaillah Lajna Imaillah

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse HISTORIKK : Omskjæring oppstod før kristendommen og Islam Kjerneområde i Nord-Sudan Fra keiserhoffene via handelsveiene Har fulgt etniske og kulturelle

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Brukersamlinger et delprosjekt

Brukersamlinger et delprosjekt Brukersamlinger et delprosjekt 3 Brukersamlinger for etnisk minoritetsspråklige foreldre til barn med hørselstap Hvor? Stavanger, Oslo, Trondheim, Porsgrunn Gjennomføring og innhold Stavanger (Statped

Detaljer

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no Disse oppgavene er hentet fra tidligere runder av Salomo-konkurransen. Salomokonkurransen

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

6. Politisk deltakelse og representasjon

6. Politisk deltakelse og representasjon Vebjørn Aalandslid 6. Ved lokalvalget i 2007 deltok 40 prosent av innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre som hadde norsk statsborgerskap. Det var 36 prosent av innvandrere og norskfødte med

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse Lære om:

Læringsmål for trinnet Hovedområde Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse Lære om: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: KRLE TRINN: 6. Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-36 37-39 Kompetansemål i LK-06 Filosofi

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Rikke Tautra

ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Rikke Tautra ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE 4.trinn Sist revidert: 20.10.2015 av Rikke Tautra Læreverk: Vi i verden 4 Nettressurser: Vi i verden 4 http://viiverden1-4.cappelendamm.no/c68938/sammendrag/vis.html?strukt_tid=68938

Detaljer

Lokal læreplan i KRLE, 2. trinn

Lokal læreplan i KRLE, 2. trinn Lokal læreplan i KRLE, 2. trinn Lærebok: Vi i verden Antall uker Tema: 2 uker Læringsmål Filosofi og etikk Respekt og toleranse Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. Vi i verden,

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

STFIR- 02.06.12. KJØNNSLEMLESTELSE av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M

STFIR- 02.06.12. KJØNNSLEMLESTELSE av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M STFIR- 02.06.12 KJØNNSLEMLESTELSE av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M Definisjon av kjønnslemlestelse WHO har definert kjønnslemlestelse som Alle prosedyrer/handlinger som involverer delvis eller

Detaljer

Ivar Utne, 20.6.2000, endringer 11.9.2006 MELLOM- OG ETTERNAVN I ANDRE LAND

Ivar Utne, 20.6.2000, endringer 11.9.2006 MELLOM- OG ETTERNAVN I ANDRE LAND Ivar Utne, 20.6.2000, endringer 11.9.2006 Nedenfor er det kopi av manus sendt til trykking, 20.6.2006. Det er gjort mindre endringer i den trykte versjonen. De er ikke med nedenfor. Endelig versjon er

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Dette har vi nå fått vite om innvandrernes levekår

Dette har vi nå fått vite om innvandrernes levekår 1 Levekår blant innvandrere 2005/2006: Dette har vi nå fått vite om innvandrernes levekår Svein Blom, Statistisk sentralbyrå, sbl@ssb.no www.ssb.no/innvandring 1 Intervjuundersøkelser av innvandreres levekår

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie

Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Etterutdanningsuka, Oslo universitetssykehus, 2016 24.10.2016 Ida Marie Bregård Høgskolelektor i sykepleie Leder i Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 20.11.2013-20.11.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 20.11.2013-20.11.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/595-20 Sakstittel Dok.dato 18.11.2013 Avløsertilskudd under sykdom mv. 2013 Mottaker Arkivkode 1--***-*** Avløsertilskudd under sykdom

Detaljer

3. LIVETS MERKEDAGER. 1. Fødsel 2. Overgangen barn voksen 3. Ekteskap 4. Alderdom og død. Tema: Livets merkedager Deltemaer:

3. LIVETS MERKEDAGER. 1. Fødsel 2. Overgangen barn voksen 3. Ekteskap 4. Alderdom og død. Tema: Livets merkedager Deltemaer: 3. LIVETS MERKEDAGER Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer. Siden flere av temaene er ganske omfattende, kan det være aktuelt å dele deltemaene på mer enn en samling. Målgruppe: Personer fra ulike land

Detaljer

Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører.

Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører. 1 Såmannssøndagen 2017 Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører. Dette hellige evangeliet står

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

OPPHAV ELLER TRADISJON SOM PERSONNAVN

OPPHAV ELLER TRADISJON SOM PERSONNAVN Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, ivar.utne@lle.uib.no Første gang lagt ut: 31.08.2007; oppdatert: 09.11.2007 11:12_ NB! Denne nettfila tar ca. 26 sider i utskrift, og er ment for det. Den viktigste

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Fafo Østforum 30.11.2017 Lars Østby Avdeling for personstatistikk Bakgrunn Ti år siden sist på tide med en ny undersøkelse av de brede levekår blant innvandrere!

Detaljer

Uker Tema Kompetansemål Kriterier 1 (34) Repetisjon/Bli kjent med Vivo s

Uker Tema Kompetansemål Kriterier 1 (34) Repetisjon/Bli kjent med Vivo s Uker Tema Kompetansemål Kriterier 1 (34) Repetisjon/Bli kjent med Vivo s. 4-5 5 Side 8-9 (35-39) - Oppstart etikk og filosofi - Å være meg - Familien - Etikk - Filosofi i klasserommet - Å bruke digitale

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne: 2015/16 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -17 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. PhD avhandling skrevet av jordmor Kjersti S. Bakken, ble forsvart 2.september 2016. Kjersti jobber nå ved Kvinneklinikken på Lillehammer

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer