Interkommunal levekårsundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012"

Transkript

1 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl på Byremo Videregående skole og Sirdal Videregående skole En interkommunal foreldreundersøkelse gjennomført blant: Foreldre til 5. klasse Foreldre til 10. klasse Vertskommune: Audnedal Gjennomført av: Jorunn Flottorp Audnedal Åseral Hægebostad Marnardal Sirdal

2 HOVEDFUNN... 5 Ungdomsundersøkelsen... 5 Foreldreundersøkelsen... 8 INNLEDNING Formål Fremgangsmåte UNGDOMSUNDERSØKELSEN KLASSE Utvalg Framtidstro og fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter Medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende Savner elevene fritidsaktiviteter på hjemstedet sitt? Sammenheng mellom fritidsaktivitet og alkoholvalg/røyking Røyk og snus Kjønn og røyk Debutalder for røyking blant 10. klasse Kjønn og snus Lov av foreldre til å røyke og bruke snus? Hva sier foreldrene til 10. klasse om det? Kobling mellom røyking og alkoholbruk Alkohol Ulik bruk av alkohol i de 5 kommunene Kjønn og alkohol Debutalder for alkohol for 10. klassinger Hvor drakk elevene alkohol første gang? Hyppighet drikker alkohol Type alkohol Antall alkoholenheter ved hver drikkeanledning Drukket HB? Føler seg vanligvis beruset etter å ha drukket alkohol? Vet foreldrene at de drikker alkohol? Er foreldrene enige? Lov av foresatte å drikke alkohol? Hva sier foreldrene til 10. klasse om regler for barnas alkoholbruk? Hvordan 10. klassingene får tak i alkohol Årsaker til hvorfor 10. klassingene bruker alkohol Opplevd drikkepress? Skadevirkninger for foster ved bruk av rusmidler under graviditet Andre rusmidler Kobling mellom alkoholvane og bruk av andre rusmidler Synes elevene at de har lært nok på skolen om rusmidler? Foreldrenes bruk av alkohol Ifølge 10. klasse og foreldrene selv

3 UNGDOMMER FØDT I Framtidstro og fritidsaktiviteter Sammenheng mellom fritidsaktivitet og alkoholvane Røyk og snus Alkohol Andre rusmidler FORELDREUNDERSØKELSEN Foreldre til 5. og 10. klasse skoleåret 2010 og Utvalg og representativitet Foreldre til 5. klasse Foreldre til 10. klasse hjemme-til Røyk og snus Røyk Snus Regler i hjemmet i forhold til røyk og snus Alkohol Hyppighet foreldrene drikker alkohol Kjønn og alkohol Forskjell mellom 5. klasses og 10. klasses foreldre ift. alkoholvaner? Syn på eget alkoholbruk koblet til drikkehyppighet Regler for barnas alkoholbruk Skadevirkninger for foster ved bruk av rusmidler under graviditet Spørsmål om ungdoms debutalder for alkohol Holdninger blant foreldrene Om deres barn hadde kjørt i alkoholpåvirket tilstand Om barnas venner drikker alkohol Enig/uenig i følgende påstander I min hjemkommune drikkes det for mye alkohol Dersom det ikke sjenerer noen, er det helt opp til meg selv hvor meget alkohol jeg drikker og hvor eller 38 Hvis det er lett å få tak i alkohol vil forbruket øke I min hjemkommune er det lett å få tak i alkohol Regler og forbud har liten betydning, fol I min hjemkommune er misbruk av narkotika et betydelig problem I min hjemkommune er ungdommens bruk av alkohol et større problem enn voksnes bruk Folk har lett for å ty til piller når de har problemer av noe slag Alkoholbruk fører til mer skadevirkninger i Norge enn narkotika Ungdom kan få smake litt alkohol hjemme ved spesielle anledninger eller høytider HOVEDFUNN, 41 Er med på en form for organisert aktivite Savner en form for aktivitet på hjemsted 3

4 Debut alder alkohol Får lov av sine foreldre å drikke alkohol Har prøvd andre rusmidler enn alkohol Tror det er alkohol som gir mest skadevirkning på fosteret Påstått at de har sittet på i et motorisert kjøretøy med noen som e Opplyser at de har lært nok om røyk, snus, alkohol og a Svarpr Snus. 47 Får lov av sine foreldre å drikke alko AVSLUTNING; TILTAK ETTER RUSUNDERSØKELSEN VEDLEGG Vedlegg 1: Spørreskjema ungdom Vedlegg 2: Spørreskjema foreldre

5 Hovedfunn Ungdomsundersøkelsen 10. klasse 124 av 140 elever deltok i undersøkelsen, en svarprosent på 89 % 99 % av elevene har tro på at de vil få en jobb de vil trives med. 71 % av elevene er med på en form for organisert fritidsaktivitet, 37 % av elevene savner en form for fritidsaktivitet på hjemstedet. Sirdal 56 % Åseral 44 % Hægebostad 43 % Audnedal 33 % 32 % Aktiviteter ungdommene savner er kjørebane, motorsportsaktivitet, dans, turn, volleyball, fotball, friidrett, svømming og fritidsklubb 2 % av elevene røyker daglig, 12 % røyker av og til, 2 % har sluttet, 84 % har aldri røykt. o Sirdal, 78 % av elevene røyker ikke og 22 % har sluttet o Åseral, 13 % av elevene røyker av og til og 87 % røyker ikke o Marnardal, 5 % røyker daglig, 24 % av og til og 71 % røyker ikke o Hægebostad, 4 % røyker av og til og 96 % røyker ikke o Audnedal, 10 % røyker av og til og 90 % røyker ikke og til, 2 % har sluttet, 81 % har aldri brukt snus, 5 % har ikke svart får lov av foreldrene å røyke, 70 % sier at de ikke får lov, 18 % vet ikke og 9 % har ikke svart. Debutalder for røyking er 13,1 år for elever på 10. trinn. 5

6 13 % av elevene har drukket alkohol 1 gang, 24 % har drukket flere ganger og 63 % har ikke drukket alkohol, 31 % har drukket alkohol 1 gang, 31 % flere ganger og 38 % har ikke drukket alkohol l, 11% har drukket alkohol 1 gang, 22 % flere ganger og 67 % har ikke drukket alkohol gang, 41 % flere ganger og 42 % har ikke drukket alkohol alkohol e ganger og 74 % har ikke drukket alkohol Av de som har drukket alkohol, er 17 % jenter og 18 % gutter Debutalder for alkohol er 13,9 år for elevene i 10. klasse som har drukket alkohol. 5 % av elevene opplyser at de får lov av sine foreldre å drikke alkohol, 72 % får ikke lov, 21 % vet ikke og 2 % har ikke svart 21 % av elevene som har drukket alkohol, har drukket hjemmebrent. De fleste av dem som har drukket HB bor i Marnardal og Åseral. 6 % av elevene opplever drikkepress, 20 % svarer litt, 72 % opplever ikke drikkepress og 2 % har ikke svart 1,5 % elever har prøvd andre rusmidler enn alkohol. o Elevene som har prøvd andre rusmidler, har også drukket alkohol. o 61 % av elevene tror det er alkohol som gir mest skadevirkning på foster ved graviditet. 92 % av elevene hadde prøvd en form for energidrikk. Mange typer ble nevnt, Red Bull og Burn hyppigst, andre typer som er nevnt er Batterie, Urge, Monster, Pure Rush, Cult. Noen bruker energidrikk når de trener. 12 % av ungdommene har påstått at de har sittet på i en motorisert kjøretøy med noen som er i ruset tilstand, 4 % har ikke svart. Svarene gjelder elever i alle 5 kommunene. 92 % av elevene opplyser at de har lært nok om røyk, snus, alkohol og andre rusmidler, og skadevirkninger av dem. 6

7 Ungdommer født i elever av 60 elever på videregående skole har svart på spørreskjema. 48 % av ungdommene deltar i organisert fritidsaktivitet 20 % savner fritidsaktiviteter. Av ungdommer som deltar i organisert aktivitet som har 43 % ikke drukket alkohol. Av ungdommene som ikke deltar i organisert aktivitet er det 13 % som ikke har drukket alkohol. 18 % røyker daglig eller av og til 21 % bruker snus daglig eller av og til Blant de 46 elevene som er blitt spurt, har 33 % ikke drukket alkohol. 4 % har drukket alkohol en gang og 61 % flere ganger. 2 % har ikke svart 78 % oppgir at de drakk alkohol første gang hos venner. 85% av elevene på videregående skole har prøvd energidrikk 1 % hadde prøvd cannabis. 7

8 Foreldreundersøkelsen 168 av 496 foreldre svarte på undersøkelsen, dvs. svarprosent på 34 % o Sirdal 30 % o Åseral 32 % o Hægebostad 41 % o Audnedal 29 % o Marnardal 36 % 5. klasse foreldre De fleste av foreldrene følger opp og kjører sine barn til fritidsaktiviteter. 10 % av foreldrene røyker daglig, 10 % av og til, 59 % har aldri røykt og 21 % har sluttet o Hægebostad, 7 % røyker daglig, 20 % av og til, 53 % har aldri røykt og 20 % har sluttet o Marnardal, 11 % røyker av og til, 63 % har aldri røykt og 26 % har sluttet o Audnedal, 6 % røyker daglig, 6 % av og til, 71 % har aldri røykt og 17 % har sluttet o Åseral, 14 % røyker daglig, 7 % av og til, 57 % har aldri røykt og 21 % har sluttet o Sirdal, 27 % røyker daglig, 7 % av og til, 46 % har aldri røykt og 20 % har sluttet 98 % av foreldrene tillater ikke at ungene deres røyker eller bruker snus 51 % av foreldrene har drukket alkohol siste året, mens 49 % ikke har drukket alkohol siste året o 30 % drikker sjeldnere enn 1 g pr mnd o 16 % drikker 1-3 g pr mnd o 5 % drikker 1-3 g pr uke alkohol. o 98 % av foreldre i Sirdal kommune drikker alkohol o 58 % av foreldrene i Åseral kommune drikker alkohol o 72 % av foreldrene i Marnardal kommune drikker alkohol o 67 % av foreldrene i Audnedal kommune drikker alkohol o 52 % av foreldre i Hægebostad kommune drikker alkohol 35 % av foreldrene mener at barna ikke skal bruke alkohol overhodet, 59 % av foreldre mener at barna deres ikke får lov til å bruke alkohol før de er fylt 18 år, 1 % mener at barna kan gjøre som de vil og 2 % vet ikke og 2 % har ikke svart 46 % av foreldre mener at det drikkes for mye i deres kommune. 8

9 10. klasse foreldre 16 % av foreldrene røyker daglig, 7 % av og til, 49 % har aldri røykt og 28 % har sluttet. o Sirdal, 8 % røyker daglig, 29 % av og til og 63 % har aldri røyk o Audnedal, 17 % røyker daglig, 50 % har sluttet og 33 % har aldri røykt o Marnardal, 17 % røyker daglig, 10 % røyker av og til, 43 % har aldri røykt og 30 % har sluttet o Hægebostad,13 % røyker daglig, 4 % av og til, 65 % har aldri røykt og 18 % har sluttet o Åseral, 8 % røyker daglig, 17 % røyker av og til, 50 % har aldri røykt og og 26 % har sluttet 94 % av foreldrene tillater ikke at ungene deres røyker eller bruker snus. o Ifølge elevene selv i 10. klasse, sier 70 % at de ikke får lov til å røyke/snuse, 3 % av elevene fikk lov, 18 % visste ikke. 68 % av foreldrene har drukket alkohol siste året, mens 31 % ikke har drukket alkohol siste året. 1 % har ikke svart o 42 % drikker sjeldnere enn 1 g pr mnd o 23 % drikker 1-3 g pr mnd o 3 % drikker 1-3 g pr uke alkohol. o Sirdal: 94 % o Audnedal: 100 % o Hægebostad: 80 % o Marnardal: 92 % o Åseral: 100 % 20 % av foreldrene mener at barna ikke skal bruke alkohol overhodet, 73 % av foreldre mener at barna deres ikke får lov til å bruke alkohol før de er fylt 18 år, 1 % bør få lov å drikke alkohol når de fyller 16 år, 4 % mener at det kommer an på hvordan barna oppfører seg når de drikker alkohol. Og 1 % vet ikke. 47 % av foreldre mener at det drikkes for mye i deres kommune. 9

10 Innledning Audnedal, Hægebostad, Marnardal, Sirdal og Åseral kommune etablerte et interkommunalt rusforum høsten Dette rusforumet søkte om midler fra Fylkesmannen og fikk innvilget ruska at kommunene ønsket generelt mer ressurser til rusarbeid og til forebygging av rusproblemer. De ønsket derfor å få en oversikt over barn og unges oppvekstsvilkår i kommunene. Ut fra resultater av kartleggingen mente kommunene at de vil få mer grunnlag for å sette i gang tiltak for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, og forebygge problemer og skadevirkninger knyttet til rus. Prosjektet ble videreført i I 2011 fikk undersøkelsen nytt navn, Interkommunal levekårsundersøkelse. Elever er som folk flest. De er forskjellige. De har ulik bakgrunn, ulike interesser og de gjør ulike valg. De valg de gjør påvirkes av andreog påvirker andre. Ved å gripe fatt i de elementene som synes å virke forebyggende kan vi som enkeltpersoner, familie, vennekrets, nærmiljø, fritidsorganisasjon, skole eller kommunevære med på å gjøre kommunene våre til en stadig bedre plass å vokse opp i. Målgruppa er elever, lærere, foreldre, politikere og andre som er opptatt av rusforebyggende tiltak. Vi håper rapporten vil gi et felles utgangspunkt for refleksjon og forebygging Formål Formålet med dette prosjektet var å gjennomføre en ungdomsundersøkelse blant 10. klassinger og ungdommer født i 1994, og en foreldreundersøkelse blant foreldre til 5. klasse og 10. klasse. Ungdomsundersøkelsen skulle dreie seg om barn og unges oppvekstsvilkår, fritidsvaner og forhold til rusmidler. Foreldreundersøkelsen gikk ut på en kartlegging av foreldres holdninger til alkohol og andre rusmidler og deres rusvaner. Deretter ville vi se disse i sammenheng med hverandre og sammenligne resultatene i kommunene med hverandre. Vi ønsket å se om det kom frem særskilte utfordringer i en eller flere kommuner. Bakteppe for prosjektet var ønske om mer fokus og ressurser på arbeid med rus og forebygging, og kompetanseheving på området. Fremgangsmåte Metoden som er brukt i kartleggingen, er kvantitativ metode. Det er brukt spørreskjema, et til ungdommene og et til foreldrene. Spørreskjemaet til ungdommene har tatt utgangspunkt i spørreskjemaet som Kristiansand kommune har brukt i sin ungdomsundersøkelse. Dette har vi fått tillatelse til av Kjell Th. Adolfsen og Anne Wivestad ved Sosiale og forebyggende tjenester (Sofot), Kristiansand kommune. Noe har blitt endret for å tilpasses lokale forhold. Mye er likt, og dette gir et sammenligningsgrunnlag både med Kristiansand kommune, og Mandal kommune som også har gjennomført ungdomsundersøkelse med tilnærmet likt spørreskjema. Vi har valgt å kutte flere variabler i spørreskjemaene for å ivareta anonymitet pga relativt små forhold. Variabler 10

11 som er kuttet er bl.a. foreldres alder, foreldres samlivsstatus, foreldres utdanningsnivå, etnisk bakgrunn og hvem eleven bor med av foreldre. Ungdomsundersøkelsen blant 10. klassingene ble gjennomført av prosjektleder og den som var rusansvarlig i hver enkelt kommune på hver av ungdomsskolene i oktober/november Elevene fikk forklart formål med undersøkelsen, hvordan den skulle gjennomføres og at det var frivillig å delta. Elevenes anonymitet ble fremhevet, og de ble samtidig oppfordret til å be sine foreldre svare på foreldreundersøkelsen. Elevene la ferdig utfylt spørreskjema i en kasse med alle besvarelsene, og prosjektleder tok med skjemaene til oppbevaring i låst skap. Skolen har ikke hatt innsyn i spørreskjemaene. Spørreskjema for foreldre ble utarbeidet for prosjektet. Noen av spørsmålene er hentet fra en undersøkelse gjort i Egersund kommune i 2007 som ble gjennomført av Rogaland A-senter. Vi har også her valgt å unnlate spørsmål om enkelte variabler som alder, utdanningsnivå, om de har sønn eller datter, samlivsstatus, etnisk bakgrunn, yrke osv. Prosjektleder og den som er rusansvarlig i hver enkelt kommune deltok på foreldremøtene for 10. klasse elevene ved den enkelte skole. De hadde her en kort presentasjon av prosjektet og informerte om at foreldrene ville få tilsendt spørreskjema i posten med ferdig frankert konvolutt til retur. Alle foreldre til elever i 5. klasse fikk også tilsendt skjema i posten. Svarprosent blant foreldrene var på 34 % Samtlige besvarelser ble lagt inn i Excel, og videre behandlet i Pivot programmet. Resultater i prosent er avrundet til tall uten desimaler, og kan derfor forekomme at det totalt i en tabell kan bli over eller under 100 %. Mulige feilkilder Det er mulig at elever og foreldre ikke oppgir helt ærlige svar, det kan være de opplever tema som tabu, eller under- eller overrapporterer av andre årsaker. Det kan og være noen ikke føler seg helt trygge i forhold til anonymitet. Det kan også være en mulighet for underrapportering i forhold til hvor mye elever og foreldre drikker ved hver drikkeanledning, da mange nå kanskje kjøper halvliters bokser med øl der flasker på 0,33 liter var vanlig tidligere. 11

12 Ungdomsundersøkelsen 2011/2012 Audnedal, Hægebostad, Marnardal, Sirdal og Åseral har til sammen ca 8300 innbyggere. Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført blant alle 10. klassene og alle ungdommer som går andre året(f.1994) på Byremo Videregående skole og Sirdal Videregående skole. Rapportens første del tar for seg resultater fra 10. klassene. 10. klasse Utvalg 124 av 140 elever i 10. klassene deltok i rusundersøkelsen. Undersøkelsen blei gjennomført i klasserommene. Elevene som ikke var tilstede denne dagen, har ikke deltatt. Svarprosent er på 89 %, dette er noe lavere enn foregående år. Kommune Jenter Gutter Totalt Audnedal Hægebostad Marnardal Sirdal Åseral Totalt Det er litt flere gutter enn jenter i 10. klassene i skoleåret 2010/2011. Marnardal har flest 10. klasse elever Framtidstro og fritidsaktiviteter Ja Nei 99 % av elevene ser optimistisk på fremtiden med tanke på å få en jobb de vil trives i. Kommune Ja Nei Ikke svart Audnedal 100 % Hægebostad 96 % 4 % Marnardal 100 % Sirdal 100 % Åseral 100 % 12

13 Fritidsaktiviteter Medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende Kommune ja nei Audnedal 81 % 19 % Hægebostad 78 % 22 % Marnardal 68 % 32 % Sirdal 56 % 44 % Åseral 69 % 31 % Totalt 71 % 29 % Lagspill er den fritidsaktivitet som 10. klasse driver mest med, 45 %. 29 % av elevene er aktiv i friluftsliv, 27 % av elevene deltar i kristent foreningsliv og 26 % av elevene spiller musikkinstrument. Savner elevene fritidsaktiviteter på hjemstedet sitt? Kommune ja nei Ikke svart Audnedal 33 % 67 % Hægebostad 43 % 53 % 4 % Marnardal 32 % 68 % Sirdal 56 % 44 % Åseral 44 % 56 % Totalt 37 % 62 % 1 % Det er flest elever i Sirdal som savner en form for fritidsaktivitet. Hva savner elevene av fritidsaktiviteter? Audnedal Hægebostad Marnardal Sirdal Åseral Fotball Volleyball Guttehåndball Dans Innebandy Friidrett Jente fotball Kampsport Kampsport Bowling Dans Motorsportsbane Paintball Turn Kunstgressbane Klatring Trim i gymsal Fotball Volleyball Crossbane Svømming Helsestudio Skatepark Håndball Snøskuterbane Dans Drama Cheerleading Data Cheerleading Cheerleading Bane Sykkelbane Sammenheng mellom fritidsaktivitet og alkohol valg/røyking Organiserte fritidsaktiviteter for ungdom regnes ofte som forebyggende i forhold til bruk av rusmidler. Vi vil se på sammenhengen mellom organiserte fritidsaktiviteter og bruk av alkohol. 13

14 Medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende og alkoholvane Har drukket alkohol Har drukket alkohol Har ikke drukket Ikke svart 1 gang flere ganger alkohol 12 % 19 % 66 % 3 % Ikke medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende og alkoholvaner Har drukket alkohol 1 gang Har drukket alkohol flere Har ikke drukket alkohol ganger 17 % 33 % 50 % Elevene i Audnedal og Hægebostad har størst andel som er deltakende i organisert aktivitet. I disse 2 kommunene er det også flest ungdommer som ikke har drukket alkohol. Vi ser altså at det er mer bruk av alkohol blant de som ikke er medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende. Fritidsaktivitet: Drukket en gang Drukket flere ganger Ikke drukket Ikke svart Lagspill som håndball, fotball, basket 11 % 20 % 65 % 4 % Spiller musikkinstrument 12 % 12 % 70 % 6 % Kristent foreningsliv 9 % 6 % 85 % Dyr 14 % 29 % 57 % Friluftsliv 26% 20 % 51 % 3 % Medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende og røykevane Røyker daglig Røyker av og til Røyker ikke Har sluttet 9 % 90 % 1 % Ikke medlem av kor, klubb, idrettslag eller lignende og røyking Røyker daglig Røyker av og til Røyker ikke Har sluttet 8 % 19 % 70 % 3 % Vi ser at 9 % av elevene som deltar i organisert aktivitet røyker daglig eller av og til, mens 26 % av de som ikke deltar i organisert aktivitet røyker. Vi ser fortsatt at færre av dem som deltar i organisert aktivitet, bruker alkohol og røyker. Det å være med i organiserte aktiviteter kan for noen være forebyggende i forhold til tidlig alkoholdebut og røyking. 14

15 Røyk og snus Andel elever som røyker: Ja, daglig Av og til Nei Har sluttet Kommune Daglig Av og til Aldri Har sluttet Audnedal 10 % 90 % Hægebostad 4 % 96 % Marnardal 5 % 24 % 71 % Sirdal 4 % 4 % 84 % 8 % Åseral 13 % 87 % Totalt 2 % 12 % 84 % 2 % Andel elever som bruker snus: Kommune Daglig Av og til Aldri Sluttet Ikke svart Audnedal 5 % 80 % 15 % Hægebostad 4 % 96 % Marnardal 8 % 14 % 69 % 3 % 6 % Sirdal 96 % 4 % Åseral 13 % 81 % 6 % Totalt 3 % 7 % 83 % 2 % 5 % 15

16 Kobling mellom røyking og snusbruk: Snuser daglig Snuser av og til Aldri brukt snus Har sluttet Ikke svart Røyker daglig 1 % 1 % Røyker av og til 2 % 4 % 5 % 1 % 1 % Røyker ikke 1 % 2 % 76 % 5 % Har sluttet 1 % 1 % Kjønn og røyk Kjønn Hyppighet Andel Daglig 2 % Av og til 17 % Røyker ikke 79 % Jente Sluttet 2 % Daglig 3 % Av og til 9 % Røyker ikke 87 % Gutt Sluttet 1 % Debutalder for røyking er 13,1 år for elever som røyker på 10. trinn. I fjor var alderen 12,3. Kjønn og snus Kjønn Hyppighet Andel Daglig 2 % Av og til 11 % Snuser ikke 79 % Jente Sluttet 2 % Daglig 4 % Av og til 3 % Snuser ikke 88 % Gutt Sluttet 1 % 4 % av guttene har ikke svart på spørsmålet ang. snus 6 % av jentene har ikke svart på spørsmålet ang. snus Lov av foreldre til å røyke eller snuse? Andel elever Ja 3 % Nei 70 % Vet ikke 18 % Ikke svart 9 % 16

17 Vet ikke om de får lov å røyke/snuse og røykevane? Andel elever Daglig 5 % Av og til 29 % Røyker ikke 61 % Sluttet 5 % Ikke lov å røyke/snuse av foreldre og røykevane? Andel elever Av og til 10 % Røyker ikke 89 % Sluttet 1 % Hva sier foreldrene til 10. klasse om det? Får din sønn/datter lov av deg å røyke og snuse? Andel foreldre Ja 4 % Ja, når de blir 16 år 1 % Nei 95 % Kobling mellom røyking og alkoholbruk Har drukket alkohol Røyker daglig Røyker av og til Røyker ikke Har sluttet Ja, en gang 2 % 11 % Flere ganger 2 % 10 % 9 % 2 % Ikke drukket alkohol 62 % Ikke svart 2 % (NB: Du må ha drukket så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning for å svare ja på at du har drukket alkohol. En alkoholenhet er = en liten pils, en rusbrus, et glass vin eller en liten drink) Vi ser at alle de som røyker, har drukket alkohol en eller flere ganger. De som ikke har drukket alkohol, røyker heller ikke. Alkohol Definisjon på alkoholenhet, brukt i undersøkelsen er som følger: som en alkoholenhet ved en drikkeanledning for å svare ja på at du har drukket alkohol. En alkoholenhet er = en liten pils, en rusbrus, et glass vin eller en liten drink. 17

18 Drukket alkohol (minst en alkoholenhet) Ja, en gang Ja, flere ganger Nei, ikke drukket alkohol Ikke svart Andel av elevene Ja, en gang 13 % Ja, flere ganger 23 % Nei, ikke drukket alkohol 62 % Ikke svart 2 % Landsgjennomsnitt for åringer som har drukket alkohol er 61 % (Sirus undersøkelse 2009). Vi skal så se på forskjellene i kommunene ang. alkoholbruk. Ulik bruk av alkohol i de 5 kommunene Andel av elevene: Kommune Drukket alkohol en gang Drukket alkohol flere ganger Ikke drukket alkohol Ikke svart Audnedal 20 % 5 % 70 % 5 % Hægebostad 9 % 87 % 4 % Marnardal 16 % 40 % 41 % 3 % Sirdal 11 % 20 % 74 % Åseral 31 % 31 % 38 % Totalt 13 % 23 % 62 % 2 % 18

19 Kjønn og alkohol Kjønn Jenter Gutter Drukket alkohol noen gang? Andel elever Ja, en gang 11 % Flere ganger 28 % Nei 59 % Ja, en gang 15 % Flere ganger 18 % Nei 64 % 2 % av jentene har ikke svart på spørsmålet ang alkohol bruk. 3 % av guttene har ikke svart på spørsmålet ang alkohol bruk. Flere jenter enn gutter drikker alkohol. Debutalder for alkohol for 10. klassinger Debutalder for alkohol er 13,9 år for elevene i 10. klasse som har drukket alkohol. Hvor drakk elevene alkohol første gang? Sted: Andel Hjemme hos en i vennekretsen 74 % I byen 3 % På skolen 3 % Hjemme!3 % Andre steder 7 % Flest elever oppgir å ha drukket alkohol første gang hjemme hos en i vennekretsen. Hyppighet drikker alkohol 1gang i uka 1-2 ganger i mnd 3-6 ganger i året Har drukket alkohol 1 gang Ikke svart 19

20 Hvor ofte drikker du alkohol? Andel 1 gang i uka 8 % 1-2 ganger i måneden 29 % 3-6 ganger i året 31 % Har drukket alkohol en gang 29 % Ikke svart på hyppighet 3 % På dette spørsmålet svarte 29 % at de har drukket alkohol en gang. På tidligere spørsmål (nr. 17) svarte 13 % av elevene at de har drukket alkohol en gang. Hyppighet/kjønn Kjønn Hvor ofte drikker du alkohol? Totalt Jenter Flere ganger i uka 1 gang i uka 1-2 ganger i måneden 52 % 3-6 ganger i året 24 % Har drukket alkohol en gang 18 % Gutter Flere ganger i uka 1 gang i uka 15 % 1-2 ganger i måneden 10 % 3-4 ganger i året 35 % Har drukket alkohol en gang 40 % 6 % av jentene har ikke svart på spørsmålet om hvor ofte de drikker alkohol. Type alkohol Jenter Gutter Øl 8 14 Vin Rusbrus 16 2 Sprit Flere gutter enn jenter drikker øl. Flere jenter enn gutter drikker rusbrus. Ingen drikker vin. Ca. like mange gutter og jenter drikker sprit. Antall alkoholenheter ved hver drikkeanledning Antall alkoholenheter ut fra drikkehyppighet: Drikkehyppighet: 1-2 enheter 3-5 enheter 6-8 enheter 9 enheter eller mer Flere ganger i uka: 1 gang i uka: ganger i måneden: ganger i året: Drukket alkohol 1 gang:

21 Drukket hjemmebrent sprit (HB)? Audnedal Marnardal Sirdal Åseral totalt Ja 20 % 20 % 33 % 10 % 21 % Nei 80 % 80 % 67 % 90 % 79 % I Hægebostad er det ingen av de som har prøvd alkohol, som har drukket HB. Føler seg vanligvis beruset etter å ha drukket alkohol? Andel Ja 54 % Nei 38 % Ikke svart 8 % Hvem elevene drikker sammen med? Med eldre ungdom 9 Med venner 36 Med andre voksne 3 Med foreldre/foresatte 3 Med søsken 1 Alene 3 Her kunne elevene krysse av for flere alternativer. De fleste drikker sammen med venner. Vet foreldrene at de drikker alkohol? Andel Ja 17 % Nei 41 % Vet ikke 32 % Ikke svart 10 % Lov av foresatte å drikke alkohol? Ja Nei Vet ikke, aldri snakket om det hjemme Ikke svart 21

22 Andel av elevene Ja 5 % Nei 72 % Vet ikke, aldri snakket om det hjemme 21 % Ikke svart 2 % Foreldrene ble også spurt om de hadde snakket med sin sønn/datter om alkohol. Ja Nei Ikke ennå Ikke svart Foreldre 5. klasse Andel Ja 64 % Nei 12 % Ikke ennå 20 % Ikke svart 4 % Foreldre 5. klasse Ja Nei Ikke ennå Ikke svart Foreldre10. klasse 22

23 Foreldre 10 klasse Andel Ja 84 % Nei 7 % Ikke ennå 6 % Ikke svart 3 % Av elevene i 10 klasse oppgir 21 % at det aldri har blitt snakket om alkohol i hjemmet. Det kan være at en større andel av foreldre som ikke deltar i undersøkelsen, er dem som ikke har snakket om alkohol med barna, men undersøkelsen tar utgangspunkt i dem som har svart. Hva sier foreldrene til 10. klasse om regler for barnas alkoholbruk? Andel av foreldre At de overhodet ikke bør bruke alkohol 20 % At de ikke får lov å bruke alkohol før de har fylt 18 år 72 % At de ikke får lov å bruke alkohol før de er 16 år 2 % At det kommer an på hvordan de oppfører seg når de bruker alkohol 4 % At de kan gjør som de vil selv 1 % Vet ikke 1 % Ikke svart 1 % Hvordan 10. klassingene får tak i alkohol Får av venner 22 Får andre til å kjøpe for meg 18 Kjøper selv i butikk 4 Tar hjemme 3 Får av foreldre/foresatte 3 Får av søsken 1 Lager selv 0 Stjeler i butikk 0 Her kunne elevene krysse av for flere alternativer. Flere av elevene svarte ikke på dette spørsmålet? I en ny undersøkelse kommer det fram at nesten halvparten av de spurte ungdommene har fått eldre venner eller søsken til å handle for seg på vinmonopolet. Vinmonopolet satser på en kampanje i mai og juni 2012 for å redusere omfanget av såkalt vennelanging, som er den vanligste måten for ungdom mellom år å få tilgang til alkohol. (TNS Gallup for vinmonopolet i mars 2012) Årsaker til hvorfor 10. klassingene bruker alkohol For det sosiale 17 For Gøy 26 Spennende 9 Annet 3 23

24 For å feire noe 13 Fordi andre gjør det 4 Bli sosial og utadvendt 4 Virkelighetsflukt 3 Flest oppgir at de drikker alkohol for gøy og el oppgir også at de drikker fordi det er spennende, for å feire noe og annet. Elevene kunne her sette flere kryss. Opplevd drikkepress? Ja Litt kanskje Nei Ikke svart Har du opplevd press fra an Ja Litt kanskje Nei Ikke svart Jenter 4 % 21 % 75 % Gutter 7 % 20 % 69 % 4 % Totalt 6 % 20 % 72 % 2 % Ulikt drikkepress i kommunene? Ja Litt kanskje Nei Ikke svart Audnedal 5 % 5 % 90 % Hægebostad 4 % 13 % 83 % Marnardal 8 % 24 % 68 % Sirdal 4 % 27 % 61 % 8 % Åseral 6 % 31 % 57 % 6 % Kobling mellom alkoholvane og opplevd drikkepress Drukket alkohol: Ja Litt kanskje Nei Ja, en gang 14 % 16 % 13 % Ja, flere ganger 14 % 40 % 20 % Har ikke drukket alkohol 72 % 44 % 64 % Ikke svart 3 % 24

25 Skadevirkninger for foster ved bruk av rusmidler under graviditet Vi spurte elevene hva de tror har mest skadevirkninger i forhold til foster ved graviditet. Elevene svarte ulikt; Andel av elvene Alkohol 61 % Andre narkotiske stoffer 18 % Røyk 8 % Cannabis 11 % Ikke svart 2 % Alkohol er det rusmiddelet som kan gi mest skadevirkninger på et foster under graviditet. Sosial- og helsedirektoratet utgav i 2005 en rapport om alkohol og graviditet. De konkluderer med følgende: Det finnes ingen sikker grense for alkoholinntak i svangerskapet. Selv små mengder alkohol kan ha en langvarig negativ innflytelse på atferd og kognitiv utvikling hos barnet. Problemene varer livet ut. Ekspertene i rapporten anbefaler derfor totalavhold gjennom svangerskapet og mens en prøver å bli gravid. Andre rusmidler Ungdommene ble også spurt om de har prøvd andre rusmidler enn alkohol. Prøvd andre rusmidler? Antall Nei 105 Cannabis 2 Sniffing 1 Ecstasy 1 Amfetamin 1 Andre piller for å få rus 0 Andre narkotiske stoffer: 1 Ikke svart 15 Elevene kunne krysse av for flere rusmidler Kobling mellom alkoholvane og bruk av andre rusmidler Alle de elevene som har prøvd andre rusmidler, har drukket alkohol. Ingen av elevene som ikke har drukket alkohol har prøvd andre rusmidler. 25

26 Synes elevene at de har lært nok på skolen om rusmidler? Ungdommene ble spurt om de syntes de hadde lært nok om røyk, snus, alkohol og andre rusmidler og skadevirkninger av disse. Kommune Lært nok på skolen om rusmidler? Andel Audnedal JA 90 % Nei, ønsker å vite mer om røyk og snus 5 % Nei, ønsker å vite mer om alkohol Nei, ønsker å vite mer om andre rusmidler 5 % Hægebostad JA 95 % Nei, ønsker å vite mer om røyk og snus Nei, ønsker å vite mer om alkohol Nei, ønsker å vite mer om andre rusmidler 5 % Marnardal JA 92 % Nei, ønsker å vite mer om røyk og snus 4 % Nei, ønsker å vite mer om alkohol 4 % Nei, ønsker å vite mer om andre rusmidler Sirdal JA 94 % Nei, ønsker å vite mer om røyk og snus Nei, ønsker å vite mer om alkohol Nei, ønsker å vite mer om andre rusmidler 6 % Åseral JA 88 % Nei, ønsker å vite mer om røyk og snus Nei, ønsker å vite mer om alkohol 6 % Nei, ønsker å vite mer om andre rusmidler Ikke svart 6 % Totalt JA 92 % Nei, ønsker å vite mer om røyk og snus 2 % Nei, ønsker å vite mer om alkohol 2 % Nei, ønsker å vite mer om andre rusmidler 3 % Ikke svart 1 % Elevene kunne krysse på flere alternativer. Foreldrenes bruk av alkohol Ifølge 10. klasse og foreldrene selv Både ungdomsundersøkelsen og foreldreundersøkelsen tar for seg foreldres alkoholvaner. I dette kapittel vil vi se hva elevene i 10. klasse og deres foreldre har svart, og sammenligne disse. Her er det altså bare resultater fra foreldre til 10. klasse som er med. 26

27 e du bor sammen med drikker alkohol?» Kommune Andel: Ja Andel: Nei Ikke svart: Audnedal 66 % 17 % Hægebostad 50 % 50 % Marnardal 69 % 26 % Sirdal 75 % 25 % Åseral 55 % 36 % Totalt 65 % 26 % det siste året (Her; drukket alkohol eller ikke siste år) Andel: Andel: Kommune Ja Nei Audnedal 60 % 40 % Hægebostad 36 % 64 % Marnardal 80 % 20 % Sirdal 94 % 6 % Åseral 57 % 43 % Totalt 67 % 33 % Audnedal I Audnedal kommune oppgir 66 % av elevene at foreldrene drikker alkohol. Av foreldrene som har svart på undersøkelsen oppgir 60 % av foreldrene at de drikker alkohol. Alle som har drukket alkohol drikker sjeldnere enn 1 gang pr. mnd. Hægebostad I Hægebostad kommune oppgir 50 % at foreldrene drikker alkohol. Av foreldrene som har svart på undersøkelsen oppgir 36 % at de drikker alkohol. 31 % drikker sjeldnere enn 1 gang pr. måned og 5 % drikker 1-3 ganger pr måned.. Marnardal Av Marnardals 10. klasseelever tror 69 % at foreldrene deres drikker alkohol. Av foreldrene som har svart på undersøkelsen, oppgir 80 % at de drikker alkohol. 33 % av foreldre oppgir at de drikker 1-3 ganger pr. måned eller oftere. Sirdal 75 % av 10. klassingene i Sirdal tror at foreldrene deres drikker alkohol. Av foreldrene som har svart på undersøkelsen oppgir 94 % av foreldrene oppgir selv at de drikker alkohol. 29 % drikker sjeldnere enn 1 gang pr. måned, 53 % oppgir å drikke 1-3 ganger pr. måned og 12 % oppgir at de drikker 1-3 ganger i uka eller oftere. Åseral 55 % av elevene i 10. klasse i Åseral tror at deres foreldre drikker alkohol. Av foreldrene som har svart på undersøkelsen oppgir 66 % av foreldrene at de drikker alkohol. 58 % drikker sjeldnere enn 1 gang i måneden og 8 % drikker 1-3 ganger pr. måned. Vi ser at foreldres alkoholvaner påvirker elevenes alkohol valg. Det er minst alkoholbruk blant elever der foreldrene ikke bruker alkohol. En rapport fra Sirus; Majoritet og minoritet Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen (2007) viste også en klar sammenheng mellom foreldrenes holdninger og alkoholbruk og ungdommenes drikkemønster. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk var og jo mer liberale holdninger de hadde, desto mer drakk ungdommene. 27

28 Energidrikk 92 % av elevene hadde prøvd en form for energidrikk. Mange typer ble nevnt, Red Bull og Burn hyppigst, andre typer som er nevnt er Batterie, Urge, Monster, Pure Rush, Cult. Noen bruker energidrikk når de trener. Folkehelseinstituttet advarer barn og unge som kjøper energidrikker. Det er ikke bra for barn å drikke mye energidrikk. Det kan føre til søvnproblemer og konsentrasjonsvansker, men det kan også slå ut psykisk, som uro og nervøsitet, forteller avdelingsdirektør ved folkehelse instituttet. ( ) 28

29 Ungdommer født i 1994 Undersøkelsen ble gjennomført ved besøk på Byremo Videregående skole og Sirdal Videregående skole Alle ungdommer som var på skolen denne dagen, ble bedt om å delta på undersøkelsen. I alt har 46 ungdom gjennomført undersøkelsen.(av 60 elever) Vi valgte og utelate spørsmålet om hvilket kjønn og kommunen de kommer fra, pga. anonymiteten. Resultatene er dermed relativt lite representative. Det tas derfor en kortere oppsummering med her for denne gruppen. Framtidstro og fritidsaktiviteter 100 % av ungdommene som har svart, har tro på at de vil få en jobb de vil trives med. 48 % av ungdommene i denne aldersgruppen deltar i organisert fritidsaktivitet. 20 % savner noen fritidsaktiviteter i hjemkommunen. 78 % er fornøyd med tilbudet det har i deres kommune. 2 % har ikke svart Av aktiviteter som ungdommen savner: ungdomshus, jentefotball, en slags klubb, håndball, Sammenheng mellom fritidsaktivitet og alkoholvane Deltar i organisert fritidsaktivitet Deltar ikke i organisert fritidsaktivitet Drukket alkohol? Drukket alkohol en gang 7 % Drukket alkohol flere ganger 55 % Ikke drukket alkohol 43 % Drukket alkohol en gang Drukket alkohol flere ganger 81 % Ikke drukket alkohol 13 % Ikke svart 6 % Drukket alkohol: 62 % 81 % Flere ungdommer som ikke deltar i organisert aktivitet har drukket alkohol. Røyk og snus Andel elever som røyker: Kommune Daglig Av og til Røyker ikke Har sluttet Ikke svart Totalt 11 % 7 % 78 % 2 % 2 % 19 % røyker daglig eller av og til 29

30 Andel elever som bruker snus: Kommune Daglig Av og til Snuser ikke Totalt 7 % 14 % 79 % 21 % bruker snus daglig eller av og til. Alkohol Kommune Drukket alkohol en gang Drukket alkohol flere ganger Ikke drukket alkohol Ikke svart Totalt 4 % 61 % 33 % 2 % 65 % i denne aldersgruppen har drukket alkohol. hjemme hos en i Kommune Hjemme I byen vennekretsen Totalt 17 % 4 % 79 % Hyppighet alkohol Hyppighet drikker alkohol? Andel Flere ganger i uka 10 % 1 gang i uka 14 % 1-2 ganger i måneden 21 % 3-4 ganger i året 41 % Har drukket alkohol en gang 11 % Har sluttet 3 % Vi så over at 65 % hadde drukket alkohol. Av disse drikker 24 % alkohol en gang i uka eller oftere. Drukket hjemmebrent? Drukket Ikke drukket Kommune hjemmebrent hjemmebrent Totalt 31 % 69 % Andre rusmidler Prøvd andre rusmidler? Antall Nei 42 Cannabis 3 Ecstasy 0 Andre piller for å få rus 0 Sniffing 1 Amfetamin 0 Andre narkotiske stoffer: 0 95 % har ikke prøvd andre rusmidler. 5 % har ikke svart Kunne krysse av for flere rusmidler 30

31 Foreldreundersøkelsen Spørreskjema ble sendt til alle foreldre som hadde elever i 5. klasse i Audnedal, Hægebostad, Marnardal, Sirdal og Åseral kommune. Vi deltok vi på foreldremøter på alle ungdomsskolene i september/oktober 2011 til alle 10. klasser. Denne delen av rapporten tar for seg resultater fra foreldreundersøkelsen. Foreldre til 5. og 10. klasse skoleåret 2011/2012 Utvalg og representativitet Kommune Svarprosent Audnedal 29 % Hægebostad 41 % Marnardal 36 % Sirdal 30 % Åseral 32 % TOTALT 34 % Lavere svarprosent enn de 2 foregående år. 10 klasse foreldre: Kjønn og deltakelse i undersøkelsen: Kjønn Andel Mann 42 % Kvinne 58 % Andel foreldre i hver kommune som deltok i undersøkelsen. Audnedal 7 % Hægebostad 26 % Marnardal 34 % Sirdal 19 % Åseral 14 % -hjemme-til- Har du noen felles fritidsinteresser sammen med din sønn/datter? 10.klasse Ja 71 % Nei 21 % 5. klasse Ja Nei 81 % 19 % 31

32 Blant fellesfritidsaktiviteter kan det nevnes sport, musikk, dyr, motorsport, 4H, kristen aktiviteter, håndarbeid, mat, lesing, besøke venner. Sitter du oppe og venter til din sønn/datter kommer hjem? Foreldre til 10. Ja 50 % klasse Nei 45 % Ikke svart 5 % Henter du din sønn/datter hvis de er ute sammen med venner? Foreldre til 10. klasse 2 % av foreldrene har ikke svart Røyk og snus Røyk Noen ganger 24 % Hvis han/hun ringer og spør 31 % Ja, alltid 42 % Nei, han/hun er så stor at de kommer seg hjem på egenhånd 1 % Røyker daglig Røyker av og til Har sluttet å røyke Har aldri røykt Kommune: Røyker daglig Røyker av og til Har sluttet å røyke Har aldri røykt Audnedal 17 % 50 % 33 % Hægebostad 13 % 4 % 18 % 65 % Marnardal 17 % 10 % 30 % 43 % Sirdal 24 % 29 % 47 % Åseral 8 % 17 % 25 % 50 % Totalt 16 % 7 % 28 % 49 % Kjønn Røyker daglig Røyker av og til Har sluttet å røyke Har aldri røykt Kvinner 8 % 5 % 18 % 27 % Menn 8 % 2 % 9 % 23 % 32

33 Snus Kjønn Bruker snus daglig Bruker snus av og til Har sluttet å bruke snus Har aldri brukt snus Kvinner 57 % Menn 1 % 2 % 1 % 37 % Totalt 1 % 2 % 1 % 94 % Regler i hjemmet i forhold til røyk og snus Kommune Ja Ja, bare røyke Ja, bare snus Ja, når de blir 16 år Nei Audnedal 100 % Hægebostad 9 % 91 % Marnardal 7 % 3 % 90 % Sirdal 100 % Åseral 100 % Totalt 5 % 1 % 94 % Ifølge elevene selv i 10. klasse, var det 3 % av elevene som fikk lov av foreldre å røyke/snuse, og 18 % visste ikke om de fikk lov til å røyke eller ikke. Alkohol Hyppighet foreldrene drikker alkohol Ingen ganger Sjeldnere enn 1 gang pr. mnd. 1-3 ganger pr. mnd. 1-3 ganger pr. uke Ikke svart Foreldre 10. klasse 33

34 Foreldre 5. klasse Ingen ganger Sjeldnere enn 1 gang pr. mnd 1-3 ganger pr. mnd. 1-3 ganger pr. uke Omtrent hvor ofte har du drukket alkohol det siste året? Kommune Foreldre til elev i: Ingen ganger Sjeldnere enn 1 gang pr. mnd. 1-3 ganger pr. mnd. 1-3 ganger pr. uke Ikke svart Audnedal 5. klasse 59 % 29 % 6 % 6 % 10. klasse 33 % 67 % Hægebostad 5. klasse 67 % 27 % 6 % 10. klasse 59 % 32 % 5 % 4 % Marnardal 5. klasse 28 % 39 % 22 % 11 % 10. klasse 20 % 47 % 30 % 3 % 5. klasse 23 % 38 % 31 % 8 % Sirdal 10. klasse 6 % 29 % 53 % 12 % Åseral 5. klasse 64 % 22 % 14 % 10. klasse 34 % 59 % 8 % Totalt 5. klasse 49 % 30 % 16 % 5 % 10. klasse 31 % 42 % 23 % 3 % 1 % Kjønn og alkohol Kjønn: Ingen ganger Sjeldnere enn 1 gang pr. mnd. 1-3 ganger pr. mnd. 1-3 ganger pr. uke Ikke svart Kvinner 26 % 21 % 10 % 1 % 1 % Menn 11 % 17 % 10 % 3 % 0 % Totalt 37 % 38 % 20 % 4 % 1 % 34

35 Antall drinker 1 drink = en liten pils, en rusbrus, et glass vin eller en liten drink. Andel 1 16 % 2 23 % 3 16 % 4 10 % 5 12 % 6 5 % 7 6 % 8 5 % 10 2% 11 1 % Ikke svart 4 % Gjennomsnittlig antall drink ved hver drikkeanledning er 3,6 drinker. Tabellen viser at de fleste drikker fra 1 til 3 drinker ved hver drikkeanledning. Syn på eget alkoholbruk koblet til drikkehyppighet Hvordan ser du på eget alkoholbruk? Hyppighet drukket alkohol siste året: Har et sunt normalt forhold til alkohol Skulle drukket mindre Ikke svart Sjeldnere enn 1 gang pr. mnd 59 % 1 % 1-3 ganger pr. mnd 29 % 1 % 1-3 ganger pr. uke 6 % 1 % Ikke svart 3 % 94 % av foreldrene som drikker alkohol 3 % foreldre tenker av og til at de skulle drukket mindre. Regler for barnas alkoholbruk At de overhodet ikke bør bruke alkohol At de ikke får lov til å bruke alkohol før de er fyllt 18 år At de ikke får lov til å bruke alkohol før de er over 16 år At det kommer ann på hvordan de oppfører seg når de bruker alkohol At de kan gjøre som de vil Vet ikke Ikke svart 35

36 Hvilke regler synes du foreldre bør ha for barnas alkoholbruk? Kommune: At de overhodet ikke bør bruke alkohol At de ikke får lov til å bruke alkohol før de er 18 år At de ikke får lov til å bruke alkohol før de er 16 år At det kommer an på hvordan de oppfører seg når de bruker alkohol At de kan gjøre som de vil Audnedal 35 % 48 % 4 % 4 % 9 % Hægebostad 38 % 48 % 5 % 5 % 4 % Marnardal 9 % 85 % 2 % 2 % 2 % Sirdal 88 % 6 % 6 % Åseral 46 % 50 % 4 % Totalt 20 % 71 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % Vet ikke Ikke svart 91 % av foreldrene mener at barna ikke skal bruke alkohol overhodet eller før de er 18 år. 6 % mener at barna deres bør få lov å drikke alkohol når de fyller 16 år eller at det kommer an på hvordan barna oppfører seg når de drikker alkohol. Har du gitt alkohol til din sønn/datter da han/hun skulle treffe venner eller på fest? Andel foreldre: Ja, bedre enn at de drikker hjemmebrent. Sånn vet jeg iallfall hva og hvor mye han/hun drikker 1 % Ja, vet han/hun kommer til å få tak i alkohol uansett 2 % Nei, de får ikke før de er 18 år 33 % Nei, de får ikke før de er 16 år 1 % Nei, det kommer de aldri til å få 61 % Ikke svart 2 % Vinmonopolet ser at kampanje gir gode resultater. Resultatet viser at holdningsskapende arbeid nytter Færre foreldre kjøper nå alkohol til sine mindreårige barn. Også langing fra andre voksenpersoner er blitt redusert. Skadevirkninger for foster ved bruk av rusmidler under graviditet Hva tror du har mest skadevirkninger i forhold til foster ved graviditet? Andre Ikke svart Kommune: Røyk Alkohol Cannabis narkotiske stoffer Audnedal 9 % 45 % 9 % 32 % 5 % Hægebostad 5 % 60 % 5 % 20 % 10 % Marnardal 17 % 60 % 23 % Sirdal 14 % 50 % 36 % Åseral 8 % 42 % 42 % 8 % Totalt 12 % 53 % 2 % 29 % 4 % 36

37 Spørsmål om ungdoms debutalder for alkohol 18 år Ikke Kommune 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år svart Audnedal 14 % 45 % 23 % 18 % Hægebostad 17 % 44 % 22 % 4 % 13 % Marnardal 4 % 50 % 26 % 15 % 2 % 2 % Sirdal 23 % 41 % 18 % 6 % 12 % Åseral 12 % 32 % 36 % 16 % 4 % Totalt 9 % 42 % 28 % 14 % 2% 2 % 3 % Gjennomsnittlig debutalder for alkohol i Norge, synes å være stabil med 14,5 år for øl og 15 år for vin og brennevin (SIRUS) Holdninger blant foreldrene Om deres barn hadde kjørt i alkoholpåvirket tilstand Foreldrene ble spurt om hva de hadde gjort hvis deres sønn/datter hadde ringt og fortalt at de hadde kjørt utfor med bil eller moped i alkoholpåvirket tilstand og de ville ha foreldrene til å hente seg fortest mulig før noen skulle se dem og eventuelt varsle politi. Foreldrene svarte som følger: Andel av foreldre hentet han/hun med en gang og fått fjernet bilen/mopeden slik at han/hun ikke skulle få problemer med politiet. Jeg hadde så tatt 36 % en alvorsprat med ham/henne elv ringt politiet. Viktig at de får respekt for dette med en gang. 18 % kke gjort noe som helst. Han/hun får klare å finne ut av dette selv, og komme seg hjem på annen måte. 1 % Det må være konsekvensen av handlingen. Det hadde aldri skjedd min sønn/datter 9 % Vet ikke 35 % Ikke svart 1 % Om barnas venner drikker alkohol Hvis du hadde hørt at venner av din sønn/datter drakk alkohol, hva hadde du gjort? Foreldre til 5. klasse Hadde snakket med ungdommene det gjaldt 8 Hadde fortalt deres foreldre om det 13 Hadde snakket med min sønn/datter om det 41 Hadde meldt fra til barneverntjenesten hvis jeg virkelig var bekymret 6 Hadde ikke gjort noe 2 Vet ikke 2 37

38 Foreldre til 10. klasse Hadde snakket med ungdommene det gjaldt 10 Hadde fortalt deres foreldre om det 12 Hadde snakket med min sønn/datter om det 69 Hadde meldt fra til barneverntjenesten hvis jeg virkelig var bekymret 5 Hadde ikke gjort noe 8 Vet ikke 7 Flesteparten av foreldrene hadde snakket med sin sønn eller datter hvis de fikk høre at noen av barnas venner hadde drukket alkohol. (Kunne sette flere kryss) Enig/uenig i følgende påstander Foreldrene fikk 15 påstander de skulle krysse av om de var enig eller uenig i. I min hjemkommune drikkes det for mye alkohol Kommune Enig Uenig Ikke svart Audnedal 36 % 55 % 9 % Hægebostad 65 % 26 % 9 % Marnardal 43 % 57 % Sirdal 29 % 71 % Åseral 48 % 36 % 16 % Totalt 45 % 49 % 6 % Dersom det ikke sjenerer noen, er det helt opp til meg selv hvor meget alkohol jeg drikker og hvor eller når jeg gjør det Kommune Enig Uenig Ikke svart Audnedal 42 % 54 % 4 % Hægebostad 18 % 78 % 4 % Marnardal 57 % 43 % Sirdal 47 % 53 % Åseral 45 % 55 % Totalt 38 % 58 % 4 % Hvis det er lett å få tak i alkohol vil forbruket øke Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 72 % 14 % 14 % Hægebostad 82 % 14 % 4 % Marnardal 57 % 43 % Sirdal 71 % 29 % Åseral 75 % 25 % Totalt 70 % 29 % 1 % 38

39 Vin skal bare selges på vinmonopolet Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 100 % Hægebostad 83 % 13 % 4 % Marnardal 63 % 37 % Sirdal 76 % 24 % Åseral 83 % 17 % Totalt 76 % 23 % 1 % I min hjemkommune er det lett å få tak i alkohol Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 100 % Hægebostad 70 % 22 % 8 % Marnardal 77 % 20 % 13 % Sirdal 29 % 71 % Åseral 58 % 42 % Totalt 65 % 32 % 3 % Regler og forbud har liten betydning, folk drikker like mye uansett Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 33 % 67 % Hægebostad 22 % 73 % 4 % Marnardal 37 % 63 % Sirdal 29 % 71 % Åseral 33 % 67 % Totalt 31 % 68 % 1 % I min hjemkommune er misbruk av narkotika et betydelig problem Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 50 % 50 % Hægebostad 95 % 5 % Marnardal 15 % 85 % Sirdal 24 % 76 % Åseral 8 % 92 % Totalt 14 % 85 % 1 % Cannabis (hasj og marihuana) er ikke mer skadelig enn alkohol Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 17 % 67 % 16 % Hægebostad 17 % 70 % 13 % Marnardal 33 % 67 % Sirdal 24 % 76 % Åseral 42 % 58 % Totalt 27 % 68 % 5 % 39

40 I min hjemkommune er ungdommens bruk av alkohol et større problem enn voksnes bruk Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 33 % 50 % 17 % Hægebostad 48 % 48 % 4 % Marnardal 30 % 70 % Sirdal 6 % 94 % Åseral 25 % 75 % Totalt 29 % 69 % 2 % Folk har lett for å ty til piller når de har problemer av noe slag Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 83 % 17 % Hægebostad 55 % 41 % 4 % Marnardal 60 % 37 % 3 % Sirdal 41 % 53 % 6 % Åseral 83 % 17 % Totalt 61 % 38 % 1 % Alkoholbruk fører til mer skadevirkninger i Norge enn narkotika Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 33 % 50 % 17 % Hægebostad 37 % 53 % 10 % Marnardal 34 % 66 % Sirdal 41 % 59 % Åseral 45 % 55 % Totalt 38 % 59 % 3 %. Ungdom kan få smake litt alkohol hjemme ved spesielle anledninger eller høytider Kommune Enig Uenig Vet ikke Audnedal 83 % 17 % Hægebostad 13 % 83 % 4 % Marnardal 10 % 90 % Sirdal 12 % 88 % Åseral 100 % Totalt 9 % 89 % 2 % 40

41 Hovedfunn 2009,2010 og 2011: Ungdomsundersøkelsen Svarprosent totalt: % 92 % 89 % Tro på at de vil få en jobb de vil trives med % 97 % 99 % Er med på en form for organisert fritidsaktivitet, totalt: % 79 % 71 % Savner en form for fritidsaktivitet på hjemstedet, totalt: % 39 % 37 % Savner en form for fritidsaktivitet på hjemstedet, kommune: Hægebostad 24 % 32 % 43 % Åseral 43 % 58 % 44 % Marnardal 28 % 26 % 32 % Sirdal 46 % 48 % 56 % Audnedal 53 % 42 % 33 % Aktiviteter ungdommene savner: Hægebostad Dans Dans/Cheerleading Crossbaner Motorsportbane Motorsportbane/sykkelbane Treningsstudio Helsestudio Trim i gymsal/helsestudio Håndball for gutter Håndball Volleyball Volleyball Basketball Rugby Skyting Musikkverksted Jentefotball Data Åseral Turn/dans Dans Kjørebane Crossbaner/snøskuterbane Ride kurs Ridebane Fotball Fotballag/jentefotball Ball binge Kunstgressbane Kunstgressbane Paint ball 41

42 Volleyball Innebandy Bowling Marnardal Turn Cheerleading Kjørebane Rånebane Bane Lysløype i Laudal Fotball Fotball Kickboksing Kampsport Kampsport Volleyball Dans Drama Friløping Paint ball Håndball Skatepark Sirdal Turn Drama Turn/Cheerleading Ballett Dans og sang Dans Bowling ATV- Crossbaner bane/motorsport Svømmelag/ Svømming Svømmehall Skøyting Treningsstudio Sykling Fotball for jenter Fotball Volleyball Volleyball Håndball Skihoppbakke KRIK Rideskole Håndball Kampsport Audnedal Turn/dans Turn/cheerleading Dans Skatepark Svømming Svømming Svømming Riding Volleyball Basket Volleyball Kampsport Håndball Trenings/helsestudio Klatring Friidrett Fotball 42

43 Røyk, totalt: Røyker daglig 5 % 3 % 2 % Røyker av og til 9 % 8 % 12 % Har sluttet 2 % 3 % 2 % Har aldri røykt 84 % 86 % 84 % Snus, totalt: Ja, daglig 6 % 1 % 3 % Av og til 6 % 14 % 7 % Nei 81 % 85 % 81 % Har sluttet 2 % Ikke svart 5 % Får lov av foreldre å røyke: Ja 5 % 4 % 3 % Nei 73 % 75 % 70 % Vet ikke 22 % 21 % 18 % Ikke svart 9 % Debutalder røyk: ,3 år 13 år 13,1 år Alkohol, totalt: Ja, men bare en gang 14 % 20 % 13 % Ja, flere ganger 26 % 27 % 24 % Nei 60 % 53 % 63 % Alkohol, kommune: Hægebostad Ja, men bare en gang 18 % Ja, flere ganger 4 % 9 % 9 % Nei 96 % 73 % 91 % Åseral Ja, men bare en gang 4 % 8 % 31 % Ja, flere ganger 30 % 8 % 31 % Nei 65 % 83 % 38 % Marnardal Ja, men bare en gang 15 % 26 % 17 % Ja, flere ganger 38 % 55 % 41 % Nei 48 % 19 % 42 % Sirdal Ja, men bare en gang 33 % 19 % 11 % Ja, flere ganger 25 % 22 % 22 % Nei 42 % 59 % 67 % 43

44 Audnedal Ja, men bare en gang 18 % 23 % 21 % Ja, flere ganger 29 % 23 % 5 % Nei 53 % 54 % 74 % Debutalder for alkohol: ,8 år 14,1 år 13, 9 år Får lov av sine foreldre å drikke alkohol: Ja 5 % 6 % 5 % Nei 72 % 68 % 72 % Vet ikke 24 % 23 % 21 % Ikke svart 3 % 2 % Har drukket hjemmebrent: % 20 % 21 % Drikkepress: Ja 8 % 8 % 6 % Litt kanskje 19 % 18 % 20 % Nei 73 % 75 % 72 % Ikke svart 2 % Har prøvd andre rusmidler enn alkohol: % 3 % 1,5 % Tror det er alkohol som gir mest skadevirkning på foster ved graviditet: % 49 % 61 % Nye spørsmål 2010 Har prøvd energidrikk: % 92 % Påstått at de har sittet på i en motorisert kjøretøy med noen som er i ruset tilstand : Ja 13 % 12 % 44

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig.

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Ungdom og rusmidler Foreldrene er de beste Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Dette gjelder både barna og foreldrene deres. Mange foreldre er engstelige for rusmidler,

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL Enhet for sosiale og forebyggende tjenester SOFOT RUSVANER BLANT UNGDOM SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av SOFOT HOVEDFUNN De som debuterer

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 27 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Oktober Innhold Om undersøkelsen... Bakgrunnen for prosjektet... Utvalg

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 En undersøkelse i Askøy kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og 2. år på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og den gravide?

Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og den gravide? Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og den gravide? v/rosanne Kristiansen, Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Disposisjon Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Desember Innhold Om undersøkelsen... Bakgrunnen for prosjektet... Utvalg

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

Ungdomskultur og gode fellesskap

Ungdomskultur og gode fellesskap Ungdomskultur og gode fellesskap 1 Ungdomskultur som spenningsfelt Ungdomskulturen kan forstås som et spenningsfelt mellom ungdommen og samfunnet - mellom tilpasning og utprøving og mellom fantasi og virkelighet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 197 Svarprosent: 79 Presentasjon 26.mai 2016 Kommunestyret HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt

Detaljer

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 Astrid Skretting BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer