PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55: PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c. Misjonskasse d. Mitt Fadderbarn e. Paraguay-Misjon f. Friendship g. Stavern søstermisjon h. Radio Sentrum

2 Da kan vi se tilbake på 2011! Et år med mange begivenheter i Betania. Det som vi skal takke Gud for og virkelig ta inn over oss, er at flere har blitt frelst på våre møter dette året også. Det har også blitt døpt 12 stk. i I høst har det vert dåp nesten annenhver søndag! Jeg tror at grunnen til veksten er en Guds atmosfære på våre møter. Dette Guds nærværet kommer av mennesker som er i bønn om vekkelse og som lever nær Gud. Skal vi se enda flere bli berørt av Gud fremover trenger vi å ha fokus på Jesus og la han tale til den enkelte av oss. Når Ånden taler til oss må vi være lydige, selv om det ikke alltid er like lett. På et av bønnemøtene som vi har hver tirsdag, kom det et profetisk ord om at Gud kommer til å sende vekkelse til oss. Dette ordet kom i Nå ett drøyt år etter ser vi at Gud gir oss så mye vekst vi klarer å bære. Skal vi se enda flere komme må den enkelte ta sitt ansvar og finne sin plass i menighetsarbeidet. Jeg tror ikke at et profetisk ord om vekkelse betyr at vi skal sitte passive og vente på at atmosfæren skal falle og mennesker strømmer til møtene for og bli frelst. Profetiske ord har alltid vært et varsel fra Gud til oss mennesker om å forberede oss til at noe skal skje. Jeg tror at vi alle må ha åpne hjerter til Gud om hva som er min oppgave i dette: hva vil du at jeg skal gjøre for ditt rike? I den forbindelse vil jeg takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania. Ingen av dere som gjør en oppgave i Betania må tenke at det jeg gjør er så lite og ubetydelig. Den som er tro i det lille vil Gud sette over større ting! Du har et hellig kall over ditt liv! Den oppgaven du gjør har evighetskonsekvenser, men gjør du ingenting har det også evighetskonsekvenser på en negativ måte. Det vi alle kan og burde gjøre, er å ha et Jesus-fokusert sinn. Med det mener jeg at man bestemmer seg for å fylle seg med kunnskap om Jesus. Når jeg skriver «å bestemme seg», er det for at vi ikke bare skal ha fokus på Jesus når vi føler for det, men også når vi ikke føler for det. Det som skjer når vi har Jesus-fokus i våre liv, er at Åndens nærvær vil øke i intensitet i og rundt oss. Dette vil vi ikke alltid merke følelsesmessig, men når vi kommer sammen vil det bli en sterk atmosfære av Guds nærhet fordi vi alle har fokus på ham. Det å ha Åndens atmosfære på møtene handler mye om hvor mye oppmerksomhet den enkelte av oss gir Jesus i hverdagen. I året som har gått har Tommy Haugen sluttet i LR. Vi er meget takknemlig for den innsatsen Tommy har bidratt med i LR over flere år. Vi savner Tommy på LR møtene for hans engasjement for Jesus og hans herlige latter! Runa Skattum og Mette Toeneiet har kommet til i LR i løpet av Jeg tror vi går inn i en tid hvor vi som kristne kommer til å skille oss mer ut. Jeg er derfor glad for å se dere som er trofast i forbønn på bønnemøter, møter og hjemme. Det gleder meg stort å se alle dere som er engasjert i sang og musikk, lyd og teknikk, nærradioarbeid, misjonsarbeid, all administrasjon kontor og regnskapsarbeid, rengjøring, pynting, matlaging, besøkstjeneste, andaktsvirksomhet, barne og ungdomsarbeid, eldre omsorg, formiddagstreff, forkynnelse og undervisning, festkomiteen, vedlikehold og orden på huset og lederskap i LR og LF. Til slutt vil jeg takke for alle som gir til Betania. Det er til Guds rikes fremgang i Larvik. Og takk til dere som er trofast på møtene våre. Summen av dette utgjør Pinsemenigheten Betania, Larvik. Ditt kall og oppgave i Betania fører til at mennesker kommer til Gud og blir frelst! Betania har vært og kommer til å være en menighet som gjør en forskjell i Larvik og andre deler av verden hvor vi har misjonsarbeid! Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse! Øyvind Toeneiet -2-

3 Protokollen Medlemmer pr 1.januar 2011 Tilhørige pr 1.januar Sum me dle mme r og tilhørige pr 1. januar 2011 Døpte, nye medlemmer Døpt menighetstilhørig Fra annen menighet Korrigert Sum nye me dle mme r 16 Fødte Barn som fulgte foreldre Utmeldt: Korrigert 1 1 Sum nye tilhørige Utme ldt: 2 Døde Medlemmer / tilhørige overflyttet til annen menighet Menighetsbarn overført som medlem Medlemmer utmeldt SUM ut -13 Me dle mme r pr Me nighe tstilhørige pr Me dle mme r og tilhørige pr Døde : Roar Arnes John Pedersen Mary Rasmussen - mars 2011 Frøydis Angela Halvorsen - 5. april 2011 Gunvor Jermstad - 3. august 2011 Øyvind Hansen desember 2011 LEDERRÅD Følgende har vært medlemmer i Lederrådet hele/deler av 2011: Øyvind Toeneiet, hovedpastor (fra juni 2010). Eigil Rognlien, medpastor (til juli 2011), Tommy Haugen (feb 2007 feb 2011), Geir Einar Larsen (okt 2008 okt 2011), Ruth-Wenche Mossum (okt okt 2011), Morten Lindhjem (feb 2010 feb 2113), Mette Glenna Toeneiet (mars 2011 mars 2014), Runa Skattum (mars 2011 mars 2014) og Rudolf Leif Larsen, driftsleder (mars 2011 mars 2014). LEDERFORUM I tillegg til Lederrådet, har følgende vært med i LF (Lederforum) i hele/deler av 2011: Eigil Rognlien, Tommy Haugen, Tore Mossum, Svein Owe Hansen, David Lindhjem, Helen Pettersen, Sissel Lindhjem, Rolf Thore Nielsen, Jaqueline Skaara, Sigrid Grinden og Arne Nilsson. Forkynnere: Følgende har talt i møtene: Frank Matre, Eigil Rognlien, Øyvind Toeneiet, Terje Tveiten, Kjell Frank Pedersen, Jon Erling Henriksen, Paul Johannessen, Egil Johansen, Charles Hansen, Halvard Hasseløy, Roald Sætrang, Roald Jensen, Rudolf Leif Larsen, Ivar Karlsen, Anne Lise Søvde, Ernst og Gunnveig Knudsen, Tommy Haugen, Morten Lindhjem, Mette Toeneiet, Geir Larsen, Gunnar Jeppestøl, Finn Røyne, Hibert Rojas, Viggo Klausen, Pål Pedersen, Hans Robert Marthinsen, Gordon Tobiassen og Magne Madsen. -3-

4 AKTIVITETER Søndagsskolen I snitt er det barn på søndagsskolen i alderen 3-11 år. Vi har søndagsskole hver søndag med unntak av skolens ferier. Vi bruker fremdeles Sprell levende som er et flott verktøy for å undervise og forkynne Jesus på en kreativ og bibelsk måte. Da det er et stort spenn i alder burde barna, ideelt sett, vært delt opp i to grupper: en for de minste og en for de eldste. Dette er noe som kreves ytterligere flere ledere og er derfor ikke mulig pr. nå. Søndagsskolen har i 2011 bestått av følgende ledere: Vigdis Bredal Pedersen, Elisabeth Johansen, Tomas Jeznach, Carolina Fagervold, Guro Bårnes og Mette G. Toeneiet (hovedleder). Dette er en flott gjeng som har en klar oppfatning og visjon om at søndagsskolen ikke er noen oppbevaringsplass for barna, men at det er et sted der de skal bli kjent med Jesus, at de skal oppleve at Han er deres beste venn og at de opplever at Han bruker også dem. Det er fantastisk å oppleve når barna er med og ber, er engasjerte i svar og spørsmål, koser seg og når vi klart opplever og kjenner Guds nærvær hos oss. Dessverre har dette året vært mer utfordrende enn tidligere da tre av lederne i vår måtte ta permisjon av forskjellige årsaker. Dette førte til at det ble vanskeligere å gjennomføre Søndagsskolen slik vi har intensjon om. Vi opplever dette som et klart attack siden den rammer en så stor andel av lederflokken. Vi VET at Herren har en plan med søndagsskolen og ber derfor om bønnedekning, slik at planene og visjonene som vi opplever er fra Gud kan bli til virkelighet. Det er alltid plass til nye medarbeidere, alt fra praktisk arbeid som å smøre mat, hjelp til å holde ro eller undervise. Om det kun er en gang eller to i løpet av et halvår en har mulighet så er det, så er det likevel til stor hjelp! Det er bare å ta kontakt! Input og cellegruppen for ungdom. Jan Einar og Hege Hvatum er fortsatt ledere. Øyvind Toeneiet underviser, og er en god støttespiller. Vi er blitt veldig glad i ham, og han betyr mye for oss. Styre: Lars Smamuelsen var i styret fra høsten 2010 til sommer Nye medlemmer fra høsten 2011: Runar Stensvold Fra før sitter Joakim Bredal Pedersen i styret. Ungdomsarbeidet har slitt litt i høst. En del ungdommer har flyttet fra Larvik og noen har suttet av andre grunner. Men vi er fortsatt en trofast gjeng som møtes og vokser i Herren. Det er møter annenhver lørdag. Vi har også kafé og sosialt samvær etter ungdomsmøtene. Det er cellegrupper hver onsdag. Det er en veldig ivrig stemning, og vi har mange spørsmål og temaer som ungdommen lurer på. Men ungdommene trenger forbønn. Vi ber om at ungdomsarbeidet skal "sette seg". Vi trenger å se flere ungdommer som skaper en større kjerne med trofaste som kommer hver gang. TenTro TenTro har hatt ukentlig undervisning på onsdager kl Øyvind Toeneiet og Geir Larsen har vært TenTro-lærere. På vår-halvåret var det to tentroelever, alle gutter. Vi har vært på leir med dem på Vatnar i januar og vi reiste til London med dem i mars. Det var TenTro Gudstjeneste for dem søndag 17. april og følgende avsluttet Tentrokurset: Joakim Bredal Pedersen og Alexander Axell. I september ble det startet opp ny TenTro gruppe med fire gutter: Daniel Larsen, Kasper Bredal Pedersen, Ole Kristian Lindhjem og Alfred Haukøya. Vi underviser hver onsdag kl Arbeidet med TenTro er meget viktig, og vi ser at de fleste ungdommene fortsetter i Betania sitt ungdomsarbeid etter TenTro-tiden. Øyvind Toeneiet er hovedleder. -4-

5 Bønnemøtene på tirsdagene Nytt av året er at vi nå er fire personer som skifter på å lede møtene. Disse er Helen Pettersen, Marita Jensen, Hans Robert Martinsen og Arne Nilsson. Hans Robert spiller også gitar til når vi synger sammen. Oppmøtet varierer en god del. Vi kan være 5-6 på det minste og opptil på det meste. Selv om vi fire har ulike måter å lede møtet på, så forsøker vi alltid å ha struktur på møtet. Det vil si at vi legger vinn på at vi er der for å be, og vi nevner konkrete bønneemner som vi ber for. Eller vi takker hvis noen har konkrete takkeemner. Og, som sagt, vi er der for å be. Dette er ikke et pratemøte eller et diskusjjonsmøte. Vi holder på ca. 2 timer, litt pluss/minus. Noen nye ansikter har vi også sett, og det er alltid hyggelig. Men vi vil gjerne at enda flere kommer, jo flere glør som rakes sammen, jo fortere tar det fyr. Formiddagstreffene Det er samlinger hver tirsdag formiddag, og mellom 20 og 30 personer møter opp. Sigrid Grinden har hatt ansvaret for å sørge for forkynnere. Sammen med Randi Martinsen, Nanna Bach, Åse og Harald Storrønningen ordnes det med bevertning. Evangelisering: 1. sep 2011 hadde vi et etterlengtet møte, hvor vi ville starte en evangeliseringskomite i Betania Larvik. Og dette ble det da søkt om, og det ble vedtatt av lederråd. Hans Robert Martinsen ble også valgt som leder av denne komité. Formålet med denne komité, er å komme ut på gater og streder og dele evangeliet ut til folket. Da i form av å forkynne evangeliet, be for syke, dele ut traktater, vitnesbyrd, kaffe og vafler etc. Slik at Jesusnavnet blir kjent og synlig, mennesker blir frelst og løst. Foreløpig fokuserer vi på og gjøre dette fast en lørdag i mnd i Larvik. Vi har så langt hatt fire lørdager hvor vi har vært ute med evangeliseringen på Larvik torv. Vi har i snitt vært 10 stk som har deltatt hver gang. Det har vært et positivt resultat så langt, selv om man ikke skal fokusere resultat, men det å forkynne Jesus. Vi har fått være med på å be med 2 stk til frelse, HALLELUJA. TAKK JESUS. Vi har delt ut hundrevis av traktater, bøker, forkynt for mennesker, bedt for mennesker, delt ut masse gratis kaffe, vafler og kaker osv. Bare det å få lov til å kunne stå i et telt som «skriker» JESUS i alle retninger, er med på å synliggjøre Jesus i byen vår. Alle som er med på dette arbeidet elsker dette teltet. Vi merker det er en stor kamp i byen her, men vi kjenner også at det skal og vil bli brutt i Jesu navn. Der man har merket størst åpenhet for evangeliet fram til nå, er hos utlendinger, rusavhengige og ungdom. Selv om det er mye åpenhet blant disse gruppene, så trenger man å få gjennombrudd! Men det står mye på bønn, spesielt mens vi er ute på gaten. Men nå er det søkt og søkes etter bønnekjempere som kan stå med oss, mens vi er ute på gaten. Vi er fortsatt ganske nye/ferske på dette området, men vi tar et skritt av gangen, så får den Hellige Ånd, forme og danne oss til store evangelister lik Kristus mens vi går, Amen. Så ber vi om Guds velsignelse, og handler på hans ord, og forventer at 2012 skal bli enda bedre. Og at vi står stødig, og går støtt sammen framover som en enhet, i Jesu navn. Hans Robert Martinsen er leder. Bibelgruppen «Bibelen for alle» Det er nå 2 år siden vi startet bibelundervisning i peisestuen. Den gang var det helst våre innvandrervenner undervisningen var tenkt for, men nå er det altså åpent for alle. Dette forgår nå hver mandag kl.19 og er som nevnt åpent for alle interesserte. -5-

6 Fra i høst har denne undervisningskvelden hatt en overraskende stor opptur. Vi har i tillegg til våre utenlandske venner hatt veldig mange etniske norske fra menigheten. Deltagelsen varierer noe, men jevnt over er vi ca 20 stk. Enkelte kvelder over 30 stk. Kvelden er lagt opp med en sosial profil med servering av mat og drikke i tillegg til undervisningsdelen. Forbønn for den enkelte som ønsker dette er også en fast del av kvelden. Vi føler at opplegget har vært vellykket og at folk kommer gang etter gang tar vi som et godt signal. Vi håper at man husker denne bibelkvelden i bønn da det krever mye forarbeide hver gang. Bibelkveldleder er Eigil Rognlien Quizkvelder Quizen som holdes hver 2. mnd., har fungert veldig bra også dette året. Antallet deltagere har etter hvert blitt stabilt og vi har nå 4 faste team. Vi har fortsatt med servering av kaffemat og kaffe/te. Siste quiz før jul ble det også denne gang servert grøt og premie til den som fikk mandelen. Det er ingen planer å forandre quizopplegget da det fungerer bra. Et moment som man bør notere seg er at quizen er et ypperlig forum å invitere med seg Betania-fremmede mennesker for å delta. Dette kan bidra til å senke terskelen for disse menneskene til å komme på Betania i andre sammenhenger. Quizleder er Eigil Rognlien. Rapporter fra menighetens råd og utvalg Møteverter Det har i 2011 vært 10 møteverter og 6 vikarer. Vi takker alle møtevertene for trofast innsats gjennom året 2011.Tre møteverter har sluttet i løpet av siste år pga. av andre tjenester, det er følgende: Tor Arne Steinsveen, Thomas M. Jeznach og Janne Mathisen. En takk for innsatsen som de har gjort som møteverter. Vår og høst har det også vært brannøvelser. Det har vært brukt bankterminal i møtene som noen av møtevertene har hatt ansvar for fram til november. Da den ble for lite brukt, og for dyr i drift, ble den sagt opp. Svein Owe Hansen er leder for møtevertene. Drift: Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører for både hovedkassen, misjonskassen, Mitt Fadderbarn og Paraguay-misjon. Gunnar Harkestad har vært intern-revisor og Are Lysberg i Lysberg Revisjon AS er ekstern revisor. Gaveinntektene har økt med kr Giro har økt med kr , offentlige refusjoner har økt med kr Det ble brukt kr av opptatt lån til ferdigstillelse av bakgang og skifterom, oppdatering av det elektriske anlegg, tolkeutstyr, hyller etc.. Det er innberettet kr (kr i 2010) til PSGS for skattefritak. Tabellen nedenfor viser en totalinntekt på kr (kr i 2010). Økningen skyldes gave til menigheten, økt omsetning i Paraguay-misjon og Søstermisjon, Stavern, Dette fordeles med 56 % til drift 44 % til misjon. -6-

7 Inntektene for alle kassene summeres slik: Omsetning Hovedkassen Misjon, hovedkasse Paraguay-misjon Mitt Fadderbarn Friendship Søstermisjon i Stavern Kongomisjon SUM Gaver netto Stat / Intern kommune TOTAL INN overføring Drift Misjon Det er utviklet egen Helse-miljø-og sikkerhetsperm for menigheten. Husstyret: Følgende arbeid på lokalet er gjennomført: Først på året ble det gjort endel oppjustering av det elektriske anlegget, etter påbud fra Elektrisitets-tilsynet. Oppretting av feil ved måleapparatene, resulterte i lavere strømutgifter. Huset ble beiset og mur mot nabo (vestsiden) ble bygget opp igjen, samt andre reparasjoner er utført ute. Det er montert utvendig lysanlegg i bakgården. Bakgang og skifterom er malt og gulvbelegg er lagt. Det er satt opp vask og speil i skifterommet. Det er innkjøpt stålreoler til lager. De er plassert i tidligere «musikk-rom». Kåre Henning Rønning har vært vaktmester og brannansvarlig. Tore Mossum er leder for Husstyret. Arrangementskomiteen Vi har som vanlig gjennomført høstsamling, julemesse, julefest og årsfest. Med god oppslutning.. Vi er to grupper på ca 8-10 stk totalt. Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen har overtatt lederansvaret etter Runa Skattum. Runa er forsatt ansvarlig for den ene gruppa. Har hatt noe kafé etter møtene, men ønsker mer av det, da behovet er stort. Håper flere har lyst/ anledning til å være med, også menn er velkommen, da vi trenger krefter til bordplassering mm. Vi har et trivelig sammen og det er en velsignelse å være med, og det er med på å styrke fellesskapet. Ta kontakt!! Ann-Beate Martinsen og Hilde Marthinsen er ledere. Sang og musikkrådet 2011 har også vært et aktivt år på sang og musikkfronten. For det meste har vi satset på egne krefter og vi mener det er viktig å bruke det man har i huset. Vi er veldig takknemlig for det mangfoldet som er i menigheten på denne fronten og ønsker å be frem mer i tida fremover, og forventer å høre enda mer fra barn, tenåringer og ungdommer i årene som kommer. Vi er takknemlig for alle som er villige og med glede stiller opp i denne viktige oppgaven. -7-

8 Vi har GPS med Eigil Rognlien i spissen. De har vært veldig trofaste til jevnlig å påta seg sangansvar. Det setter vi veldig stor pris på. Av litt mindre grupper som også støtter trofast opp kan vi nevne: Hallelujagutta, Shekinah, Reflect, Lindhjem-jentene, og Berit Lindhjem m/fler. Vi har også solister som også har bidratt på en god måte, Mette Toeneiet, Veronica Larsen, og David Axell og i tillegg har Rudolf Leif Larsen spilt ved mange anledninger. Vi hadde besøk av menighetsmusikken fra Evangeliehuet i Porsgrunn i høst. Sylvi Ann Haugen og Ruth-Wenche Mossum deler ansvaret for SMR. Sangkoret GPS: GPS har hatt et bra år på tross av noen tilbakeslag. Vi har mistet 3 gode stemmer på mannssiden og 2 på kvinnesiden. Dessverre gjaldt alle disse stemmene på 2. og 3. stemmesiden og et stående bønneemne er å bli forsterket her. På tampen av året fikk vi 2 nye stemmer, - en mann og en kvinne, men det er behov for flere sangere for ikke å være så sårbare. GPS har hatt 4 uteoppdrag i Besøk på "Sannhetens Ord", Slemmestad, 2 besøk i Frelsesarmeen, Larvik og 1 besøk på Betel, Heistad. Foruten dette har vi sunget gj.sn. en gang pr.mnd. i Betania. GPS har også bidratt med sang under Sør Amerikakonferansen i oktober. Bidro også med sang under «Ordet og Israel»-uken med Charles Hansen. Siste oppdrag i 2011 var å bidra sammen med mange andre av menighetens sangaktører å gjennomføre "Sanger i Advent". Det henstilles til menigheten å be fast for koret da det er en pågående kamp for å holde det i drift. Korleder er Eigil Rognlien Teknikkergruppa Vi har i år kjøpt inn tolkesett. Ellers har det ikke blitt noen spesielle innkjøp. Halvor Skaara har tatt pause fra turnuslista,men vi har fått inn Øystein Stensveen. Vi er da 3 personer på lyd og 3 personer på multimedia. Leder er David Lindhjem. Besøkstjenesten Ruth og Erik Grinden, sammen med pastoren, besøker eldre som fyller år ( år og oppover). Ved juletider får alle over 70 år besøk. I tillegg prøver en å besøk syke, og andre med spesielle behov. MISJONSRÅDET Følgende er medlemmer: Rolf Tore Nielsen (leder), Åse Storrønningen, Sylvi-Ann Haugen (sekretær), David Axell og Rudolf Leif Larsen (kasserer). Bulgaria: Friendship har i år hatt en sterk aktivitet, og etableringen av suppekjøkkenet i den nybygde klubben i sentrum, har vært vellykket. Mange har fått hjelp og flere har kommet til tro. Det er også startet evangelisering i 3 nye utposter, to i muslimske områder. Friendship har besluttet å bidra økonomisk til at pastor Mitko fra Plovdiv kan komme og undervise i bibelstudie for menigheten i Kotel. Vi har store forventninger til individuell vekst for den enkelte i menigheten. Nytt for vinteren 2011/12 er en forsterkning av matprosjektet hvor menigheten har presentert en meget god og gjennomarbeidet prosjektplan. Her vil mange mennesker få hjelp. -8-

9 Med så dyktige medarbeidere vi nå har etablert i Kotel, burde forutsetningene være tilstede for en utvidelse av arbeidet. Leder er Rolf Tore Winther Nielsen. Mitt Fadderbarn, Brasil Barnearbeidet i Porto Xavier tar i mot alle barn fra slummen som ønsker et fritidstilbud. I tillegge til alle de barn som har faddere, har de åpnet dørene for mange fattige barns som ønsker å delta i aktivitetene. Strukturerte ledere organiserer dagen og setter av tid til både lek og alvor. Økonomi er en utfordring som følge av devaluering av utenlands valuta, da det er faddergaver som drifter dette arbeidet. Likevel har kvaliteten på aktiviteter vært mulig å forbedre, gjennom et samarbeid med myndighetene. Dette kan vi takke advokaten Suzete for, som er adoptivmor til et tidligere barnehjemsbarn og ansatt på rådhuset hvor hun har inspirerte sine kollegaer til engasjement. Gjennom dette har det et kvelds kurs for ungdommer starter hvor hun og kollegaene underviser, hvor målet er å plasser dem ut i yrkeslivet i en av byens bedrifter, for å gi dem erfaring og med mulighet til fast jobb. Et lite jordbruks-prosjekt har fungert i lengre tid, og dette er rettet mot småkriminelle tenåringer hvor de etter skoletid dyrker grønnsaker som selges og gir dem en inntekts-kilde. Dette har bidratt til at de holder seg mere borte fra problemer, men det er en heldags jobb for lederen Valter å holde dem engasjert. Et tredje samarbeid er myndighetenes bidrag til innkjøp av materiale til fletting av matter, tregjenstander som kan kan dekoreres og varer til å bake små kaker og dette får alle barna som deltar på fritidstilbudet mulighet til å lære. Det de lager kan selge i en mini butikk på selveste rådhuset, og alle inntektene går til barna. Paraguay Arbeidet i Paraguay fortsetter omtrent som tidligere. Bokprosjektet funger godt. Rudolf besøkte prosjektet i mai og i november for oppfølging. Besøkene finansieres av prosjektet. Nytt av året er at 3 unge menn fra indianermenigheten har fått støtte for å gå på Bibel-skolen ITF i Asuncion. De fullførte i november. Ved de to besøkene, ble nesten alle grupper av troende indianere, og andre menigheter besøkt. Fremdeles er indianer-menigheten svak, og trenger vår støtte, både økonomisk og åndelig. Flere av mesistermenigheten bygger nå større lokaler, ettersom menighetene vokser. Chore fikk nytt lokale for ca 5 år siden. De må nå fordoble størrelse. Menigheten ber om økonomisk hjelp til byggene, og det er en stor utfordring å få til. Rudolf ble i 2011 midlertidig leder for Landutvalget for Paraguay (LUPY). Han er også medlem i hovedstyret i PYM. Mosambik Gatebarnsenteret i Maputo forsetter å hjelpe byens gatebarn tilbake til familien. Arbeidet driftes av inntektene fra salg av kildevann, og selv om utfordringene er mange går det bra. Senteret har et fritidstilbud som drives av profesjonelle fotball lærere, som gir gutter fra gata og fra nabolaget en positiv aktivitet flere ganger i uken med ballspill, lunsj og muligheten til å hevde seg i byens fotballmiljø hvor de flere år har vært blant de beste! Dette arbeidet bidrar til å holde guttene bort fra gata og det kriminelle miljø, og dette har Betania støttet i Gjennom fadderstøtte fra «Nytt håp» driftes en kristen SFO kalt «Kids Club» i Chamanculo og «Gi et barn en familie» i Chimoio, som begge er rettet mot HIV/AIDS-rammede familier og foreldreløse barn. I samarbeid med PYM bygges det ungdomskoler. En viktig del av prosjektet er å bidra til å bedre barnas helse gjennom støtte til helsesøster på hver skole og undervisning i fagene helse, etikk og moral. -9-

10 Et nytt prosjekt med utdannelse av førskolelærerer er i oppstartfasen, med plan om oppstart av førskole-undervisning for fattige barn i kirkens lokaler. En av de sentrale lærerne, som har fått støtte til pedagogisk universitets utdannelse, er gategutten Fransisco som besøkte Larvik i april Kenya Vi har i mange år støttet Masai-kvinneprosjekt, som er i en fremragende utvikling. Det går inn i nye område og etablerer nye grupper, og «Tuinuane» blir karakterisert som en stor suksess hvor både menighet og lokalsamfunn opplever positive resultater. Gunnveig og Ernst Knudsen er vår kontakt til arbeidet. De sier: Gjennom en 10-ukers periode i Kenya i høst har vi fått oppsøke vår gamle samarbeidspartner «Free Pentecostal Fellowship in Kenya» (FPFK). Her har vi gjennom mange år tidligere fått gi tiden vår i misjonens tjeneste, og det var med store forventninger vi denne gangen reiste ut. Hvordan var arbeidet i dag? Vi ble ikke skuffet. Det som er blitt sådd av mange misjonærer tidligere, er ikke kommet på steingrunn. evangeliet har slått rot, og selv om de fastboende misjonærer har forlatt landet, registreres det stor fremgang og iver i evangeliets tjeneste. Etter å ha besøkt menigheter i møter og seminarer har vi kjent Guds nærvær og velsignelse, og gjennom FPFKs arbeid har vi opplevd at der er både fremgang og vekst. Det arbeid som menigheter har utført gjennom sine misjonærer viser seg som en fruktbar og rik virksomhet. FPFK er organisasjonen som norske og svenske misjonærer i fellesskap har arbeidet sammen i fra tallet. Organisasjonen har hatt en eksplosiv fremgang og arbeider i dag i 19 regioner, med over 500 menigheter spredt utover i store deler av landet. Den som satser på misjon blir ikke skuffet. Israel Menigheten gir fast støtte til Landutvalget for Israel. Faste utsendinger til Israel er Ninni og David Nilsen fra Alta. De gjør en fantastisk jobb der nede. Ninni tar seg mye av arbeidet inn mot det sosiale. David er mer engasjert i de praktiske tingene ved sykehuset Eitanim. Foruten disse våre venner så har det i 2011 vært mange frivillige der nede. De fleste er i 3 måneder, men det er de som er lenger og. Uten disse kunne vi ikke drevet arbeidet. Når det gjelder arbeidet i Israel så er vi jo her som andre steder avhengig av økonomi. Det er jo det som setter begrensinger for hvor mye vi kan få gjort. Men i 2011 er det kommet inn ca. 1,7 mill i gaveinntekter. Dette takker vi Herren for. Så ser vi frem til et nytt arbeidsår. Uten dere som er med og støtter hadde vi ikke kunne drive arbeidet. Gud velsigne dere alle rikelig tilbake. Den som velsigner Israel er selv velsignet. Birger Unneland Håvik er leder LU for Israel. Kongo Menighetens støtte til Kongo formidles via Søster-misjonen i Stavern v / Eivind Kolstad. Petra Sveum forteller at denne støtten går til flere prosjekter: «Petra-huset» er et hus for uføre unge. De får hjelp til å skaffe seg proteser eller krykker. Feriebibelskolen i Mbagira (utkanten av Bukavo) samler omkring unge til Bibel-leir. Det er mange bibelskoler i Kongo, og Petra formidler støtte til noen av disse. Enkelte av skolene er 6årige. I det 6. året er elevene i praksis i menighetene rundt omkring, noe som har vist seg svært viktig for å stadfeste kall. Noen lærere på bibelskolen får støtte til å besøke menigheter med problemer. Ofte er det vranglære, overtro og andre ting som må ryddes opp i. De gjør en viktig jobb! Gatebarna i Kinchasa får også støtte. Ukraina Hvert år, sist i april - først i mai, er det innsamling i Larvik for Ukraina. I tillegg til omtrent to fulle trailere med klær, ble det samlet inn kr Sammen med midler fra mange pinsemenigheter, arbeider Open Heart v/ Halvard Hasseløy med følgende prosjekter: Matstasjoner der ca 3500 fattige barn spiser hver dag Eget barnehjem for 150 barn fra 0-6 år som var i ferd med å gå under

11 Egen skole for vanskeligstilte barn fra 6-10 år Egne senter for misbrukte gatebarn i Kiev og på Krim. Egne suppebusser for gatebarn i Kiev. Massedistribusjon av klær og mat til fattige barn og familier, barnehjem, hjem for handikappede barn osv mennesker fikk hjelp i egne trailere kjører hver måned fra Norge til Ukraina. Annet misjonsarbeid I tillegg støttes PYMs Barnehjelp og KABA (Kristent arbeid blant araberne) v/ Paul Johansen. PYM støttes med fast beløp pr medlem. Søstermisjon i Stavern Søstermisjonen i Stavern er er ganske gammel. Vi kom til Stavern i 1952, da var Søstermisjonen i virksomhet. Vi ble med i disse møtene som ble holdt i hjemmene til de som var med i "foreningen". Vi praktiserer samme ordning i dag. Vi møtes i hjemmene til de som er medlemmer. Vi har møter en gang i måneden, gjerne i midten av måneden. Vi er 8-10 medlemmer. Vi starter med sang, der etter bibellesing av en av medlemmene, mest vanlig av "formannen" Rigmor Andersen. Så ber vi sammen, spesielt for de vi støtter og for eventuelle syke, og for menigheten. Vi har det meget hyggelig sammen med mat, kaffe og kaker. Samtaler om aktuelle ting. Eivind Kolstad er kasserer. Radio Sentrum / BeLa Radio / Larvik Kristne Radio 2011 ble ett vendepunkt i radioens historie i Larvik og i Betania. Vi er fortsatt alene på lufta. Fra å måtte tenke nedleggelse har vi nå sett motsatt vei. Forslag om å gjøre radioen til en kristen radio som sender 24 timer i døgnet ble vedtatt av menighetsmøtet i høst. Radio Sentrum har skrevet en samarbeidsavtale med misjonsorganisasjonen Perleporten ORG, ledet av Morten Lindhjem som skal drifte hele radioen. Radio Sentrum har skiftet navn til Larvik Kristne Radio. Alt som nå sendes, sendes under Larvik Kristne Radio. BeLa radio konseptet fortsetter som før og er menighetens egne programmer som sendes på Larvik Kristne Radio (før Radio Sentrum). Det nye radio-konseptet baseres mye på automatisering, og de automatiske sendingene startet den 12/ Det er mange planer på gang og 2012 vil bli ett spennende nytt innholdsrikt radio år. Forbli lyttende (stay tuned)! Morten Lindhjem er daglig leder og ansvarlig redaktør. Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd elsket og etterfulgt! Årsberetning til Fylkesmannen Arten av virksomhet Betania Pinsemenighet har lokale i Dr. Holms vei 7, Larvik, og driver sin virksomhet i henhold til egne vedtekter

12 Menighetens årsmøte ble avviklet den 3. mars 2011, med valg av nytt medlem til Lederrådet (styret), og består fra årsmøtet av følgende personer: Øyvind Toeneiet, hovedpastor, Geir Einar Larsen, Ruth-Wenche Mossum, Morten Lindhjem, Mette Glenna Toeneiet, Runa Skattum og Rudolf Leif Larsen, driftsleder. Lederrådet har behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi.. Det er avviklet 4 menighetmøter i løpet av året. Menigheten har ved årsskiftet 222 medlemmer, samt 91 tilhørige, totalt Forutsetning for fortsatt drift Det har etter det Lederrådet kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for menighetens stilling og resultat. Lederrådet anser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. 3. Arbeidsmiljø Det har ikke vært noen sykemelding i løpet av året. Inneklimaet og arbeidsmiljøet for øvrig er godt. Menigheten har egen HMS-plan. 4. Redegjørelse om likestilling Det er en ansatt, pastor (leder for menigheten). Både Lederrådet og øvrige utvalg består av både kvinner og menn. 5. Bedriftens påvirkninger av det ytre miljø (forurensing, støy). Det er ingen vesentlig påvirkning av det ytre miljø. 6. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen. Menigheten har en 100 årig historie, og er i god utvikling. Medlemstallet og økonomien er stabil. 7. Drifts-regnskap følger på neste sider

13 Pinsemenigheten Betania, Larvik Hovedkasse Resultat pr Inntekter Kollekter og andre gaver Gitt på giro Andre inntekter Off. tilskudd Leieinntekter Lån-aksjon Sum inntekter 2011 No Kostnader Lønn m.v. ansatte Lønn m.v. besøk Sum lønn m.v Kommunale avgifter, avfall, vann Lys og varme Inventar Rep. og vedl.h. Vedl.h. avtaler Forsikring Øvrige lokalkostnader Sum lokalkostnader Kontorhold Telefon Annonser Kontaktutvalget, PSGS Andre kostnader (bank etc) Sum admin./kontor Barne og ungdomsarbeid Sang og musikk Evangelisering Tilstelninger Blomster og gaver/omsorg Støtter Overført misjonskassen Reise og diett kostnader Sum øvrige aktiviteter Elektrisk anlegg, oppdatering Opppussing diverse Sum oppgradering Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Renter og andre kostnader bank Årsresultat

14 NOTER 1. Innkluderer en gave på kr Dette beløpet er meldt til PSGS. I tillegg er det innmeldt gaver til misjon. 3. Innkluderer menighetstur. 4. Gjelder kr fra Staten, kr fra kommunene og momsrefusjon kr Lønn og andre utgifter for pastor 6. Gjelder bla innkjøp av hyller (lånemidler) 7. Gjelder bl.a maling av huset 8. Gjelder avtaler for alarm, heis og elektrisk anlegg. 9. Husforsikring 10. Gjelder snerydding, renhold, reparasjoner, betalingsautomat etc. 11. Pålagt oppdatering av elektrisitets-anlegget (lånemidler) 12. Gjelder i hovedsak opp-pussing av bakgang og skifterom (lånemidler). 13. Gjelder kontor-rekvisita (kopimaskin), datalinjer, vedlikehold. 14. Gjelder i tolkeutstyr samt små anskaffelser (lånemidler). 15. Gjelder gatevangelisering, samt stand på alternativmesse. 16. Gjelder julefest, årsmøte, samlingsfest og andre arrangementer 17. Gjelder støtte til IBRA og «Ordet og Israel» Brutto driftsutgifter Renter inntekter Renteutgifter Investering (lånemidler) Netto driftsutgifter Avdrag på lån Netto driftsutgifter Reelt resultat

15 Misjonsregnskapet for Betania Regnskap 2011 Inn Offer i møter Gitt på giro (PSGS) Offer i formiddagstreff Latin-Amerikakonferansen Giro til Orlanda, Mosambique (PSGS) Gaver til spesielle formål Øremerket gaver til Paraguay (PSGS) Open Heart Fra Heddal (Paraguay) Julemesse Overført fra hovedkassen SUM inntekter Noter RESULTAT

16 Formål Paraguay-misjon Kenya, alfabetisering Kongo, bibelskole Kongo v/ Petra Sveum Støtte til Bregård Bulgaria, Friendship Mosambique-misjon KABA Ukraina, Open Heart PYM's Barnehjelp PYM-kontingent Brasil, Porto Xavier Niger, fam. Bye Israel-misjon v/ PYM Til Orlanda, Mosambique Diverse støtte SUM gitt til formål Andre kostnader Honorarer Reiseutgifter (besøkende) Driftskostnader LU Paraguay: reiser etc LU Mosambik: reiser etc Misjonsseminar Pastor-reise Bank-gebyr Gaver til misjonærer KS til misjonærer Latin-Amerikakonferansen utgifter Utgifter juleaksjonen Sum andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Formål Paraguay-misjon Kenya, alfabetisering Kongo, bibelskole Kongo v/ Petra Sveum Støtte til Bregård Formål Eiendeler Kasse Bankinnskudd SUM eiendeler Gjeld og egenkapital Overført saldo Overskudd SUM

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer