PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55: PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c. Misjonskasse d. Mitt Fadderbarn e. Paraguay-Misjon f. Friendship g. Stavern søstermisjon h. Radio Sentrum

2 Da kan vi se tilbake på 2011! Et år med mange begivenheter i Betania. Det som vi skal takke Gud for og virkelig ta inn over oss, er at flere har blitt frelst på våre møter dette året også. Det har også blitt døpt 12 stk. i I høst har det vert dåp nesten annenhver søndag! Jeg tror at grunnen til veksten er en Guds atmosfære på våre møter. Dette Guds nærværet kommer av mennesker som er i bønn om vekkelse og som lever nær Gud. Skal vi se enda flere bli berørt av Gud fremover trenger vi å ha fokus på Jesus og la han tale til den enkelte av oss. Når Ånden taler til oss må vi være lydige, selv om det ikke alltid er like lett. På et av bønnemøtene som vi har hver tirsdag, kom det et profetisk ord om at Gud kommer til å sende vekkelse til oss. Dette ordet kom i Nå ett drøyt år etter ser vi at Gud gir oss så mye vekst vi klarer å bære. Skal vi se enda flere komme må den enkelte ta sitt ansvar og finne sin plass i menighetsarbeidet. Jeg tror ikke at et profetisk ord om vekkelse betyr at vi skal sitte passive og vente på at atmosfæren skal falle og mennesker strømmer til møtene for og bli frelst. Profetiske ord har alltid vært et varsel fra Gud til oss mennesker om å forberede oss til at noe skal skje. Jeg tror at vi alle må ha åpne hjerter til Gud om hva som er min oppgave i dette: hva vil du at jeg skal gjøre for ditt rike? I den forbindelse vil jeg takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania. Ingen av dere som gjør en oppgave i Betania må tenke at det jeg gjør er så lite og ubetydelig. Den som er tro i det lille vil Gud sette over større ting! Du har et hellig kall over ditt liv! Den oppgaven du gjør har evighetskonsekvenser, men gjør du ingenting har det også evighetskonsekvenser på en negativ måte. Det vi alle kan og burde gjøre, er å ha et Jesus-fokusert sinn. Med det mener jeg at man bestemmer seg for å fylle seg med kunnskap om Jesus. Når jeg skriver «å bestemme seg», er det for at vi ikke bare skal ha fokus på Jesus når vi føler for det, men også når vi ikke føler for det. Det som skjer når vi har Jesus-fokus i våre liv, er at Åndens nærvær vil øke i intensitet i og rundt oss. Dette vil vi ikke alltid merke følelsesmessig, men når vi kommer sammen vil det bli en sterk atmosfære av Guds nærhet fordi vi alle har fokus på ham. Det å ha Åndens atmosfære på møtene handler mye om hvor mye oppmerksomhet den enkelte av oss gir Jesus i hverdagen. I året som har gått har Tommy Haugen sluttet i LR. Vi er meget takknemlig for den innsatsen Tommy har bidratt med i LR over flere år. Vi savner Tommy på LR møtene for hans engasjement for Jesus og hans herlige latter! Runa Skattum og Mette Toeneiet har kommet til i LR i løpet av Jeg tror vi går inn i en tid hvor vi som kristne kommer til å skille oss mer ut. Jeg er derfor glad for å se dere som er trofast i forbønn på bønnemøter, møter og hjemme. Det gleder meg stort å se alle dere som er engasjert i sang og musikk, lyd og teknikk, nærradioarbeid, misjonsarbeid, all administrasjon kontor og regnskapsarbeid, rengjøring, pynting, matlaging, besøkstjeneste, andaktsvirksomhet, barne og ungdomsarbeid, eldre omsorg, formiddagstreff, forkynnelse og undervisning, festkomiteen, vedlikehold og orden på huset og lederskap i LR og LF. Til slutt vil jeg takke for alle som gir til Betania. Det er til Guds rikes fremgang i Larvik. Og takk til dere som er trofast på møtene våre. Summen av dette utgjør Pinsemenigheten Betania, Larvik. Ditt kall og oppgave i Betania fører til at mennesker kommer til Gud og blir frelst! Betania har vært og kommer til å være en menighet som gjør en forskjell i Larvik og andre deler av verden hvor vi har misjonsarbeid! Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse! Øyvind Toeneiet -2-

3 Protokollen Medlemmer pr 1.januar 2011 Tilhørige pr 1.januar Sum me dle mme r og tilhørige pr 1. januar 2011 Døpte, nye medlemmer Døpt menighetstilhørig Fra annen menighet Korrigert Sum nye me dle mme r 16 Fødte Barn som fulgte foreldre Utmeldt: Korrigert 1 1 Sum nye tilhørige Utme ldt: 2 Døde Medlemmer / tilhørige overflyttet til annen menighet Menighetsbarn overført som medlem Medlemmer utmeldt SUM ut -13 Me dle mme r pr Me nighe tstilhørige pr Me dle mme r og tilhørige pr Døde : Roar Arnes John Pedersen Mary Rasmussen - mars 2011 Frøydis Angela Halvorsen - 5. april 2011 Gunvor Jermstad - 3. august 2011 Øyvind Hansen desember 2011 LEDERRÅD Følgende har vært medlemmer i Lederrådet hele/deler av 2011: Øyvind Toeneiet, hovedpastor (fra juni 2010). Eigil Rognlien, medpastor (til juli 2011), Tommy Haugen (feb 2007 feb 2011), Geir Einar Larsen (okt 2008 okt 2011), Ruth-Wenche Mossum (okt okt 2011), Morten Lindhjem (feb 2010 feb 2113), Mette Glenna Toeneiet (mars 2011 mars 2014), Runa Skattum (mars 2011 mars 2014) og Rudolf Leif Larsen, driftsleder (mars 2011 mars 2014). LEDERFORUM I tillegg til Lederrådet, har følgende vært med i LF (Lederforum) i hele/deler av 2011: Eigil Rognlien, Tommy Haugen, Tore Mossum, Svein Owe Hansen, David Lindhjem, Helen Pettersen, Sissel Lindhjem, Rolf Thore Nielsen, Jaqueline Skaara, Sigrid Grinden og Arne Nilsson. Forkynnere: Følgende har talt i møtene: Frank Matre, Eigil Rognlien, Øyvind Toeneiet, Terje Tveiten, Kjell Frank Pedersen, Jon Erling Henriksen, Paul Johannessen, Egil Johansen, Charles Hansen, Halvard Hasseløy, Roald Sætrang, Roald Jensen, Rudolf Leif Larsen, Ivar Karlsen, Anne Lise Søvde, Ernst og Gunnveig Knudsen, Tommy Haugen, Morten Lindhjem, Mette Toeneiet, Geir Larsen, Gunnar Jeppestøl, Finn Røyne, Hibert Rojas, Viggo Klausen, Pål Pedersen, Hans Robert Marthinsen, Gordon Tobiassen og Magne Madsen. -3-

4 AKTIVITETER Søndagsskolen I snitt er det barn på søndagsskolen i alderen 3-11 år. Vi har søndagsskole hver søndag med unntak av skolens ferier. Vi bruker fremdeles Sprell levende som er et flott verktøy for å undervise og forkynne Jesus på en kreativ og bibelsk måte. Da det er et stort spenn i alder burde barna, ideelt sett, vært delt opp i to grupper: en for de minste og en for de eldste. Dette er noe som kreves ytterligere flere ledere og er derfor ikke mulig pr. nå. Søndagsskolen har i 2011 bestått av følgende ledere: Vigdis Bredal Pedersen, Elisabeth Johansen, Tomas Jeznach, Carolina Fagervold, Guro Bårnes og Mette G. Toeneiet (hovedleder). Dette er en flott gjeng som har en klar oppfatning og visjon om at søndagsskolen ikke er noen oppbevaringsplass for barna, men at det er et sted der de skal bli kjent med Jesus, at de skal oppleve at Han er deres beste venn og at de opplever at Han bruker også dem. Det er fantastisk å oppleve når barna er med og ber, er engasjerte i svar og spørsmål, koser seg og når vi klart opplever og kjenner Guds nærvær hos oss. Dessverre har dette året vært mer utfordrende enn tidligere da tre av lederne i vår måtte ta permisjon av forskjellige årsaker. Dette førte til at det ble vanskeligere å gjennomføre Søndagsskolen slik vi har intensjon om. Vi opplever dette som et klart attack siden den rammer en så stor andel av lederflokken. Vi VET at Herren har en plan med søndagsskolen og ber derfor om bønnedekning, slik at planene og visjonene som vi opplever er fra Gud kan bli til virkelighet. Det er alltid plass til nye medarbeidere, alt fra praktisk arbeid som å smøre mat, hjelp til å holde ro eller undervise. Om det kun er en gang eller to i løpet av et halvår en har mulighet så er det, så er det likevel til stor hjelp! Det er bare å ta kontakt! Input og cellegruppen for ungdom. Jan Einar og Hege Hvatum er fortsatt ledere. Øyvind Toeneiet underviser, og er en god støttespiller. Vi er blitt veldig glad i ham, og han betyr mye for oss. Styre: Lars Smamuelsen var i styret fra høsten 2010 til sommer Nye medlemmer fra høsten 2011: Runar Stensvold Fra før sitter Joakim Bredal Pedersen i styret. Ungdomsarbeidet har slitt litt i høst. En del ungdommer har flyttet fra Larvik og noen har suttet av andre grunner. Men vi er fortsatt en trofast gjeng som møtes og vokser i Herren. Det er møter annenhver lørdag. Vi har også kafé og sosialt samvær etter ungdomsmøtene. Det er cellegrupper hver onsdag. Det er en veldig ivrig stemning, og vi har mange spørsmål og temaer som ungdommen lurer på. Men ungdommene trenger forbønn. Vi ber om at ungdomsarbeidet skal "sette seg". Vi trenger å se flere ungdommer som skaper en større kjerne med trofaste som kommer hver gang. TenTro TenTro har hatt ukentlig undervisning på onsdager kl Øyvind Toeneiet og Geir Larsen har vært TenTro-lærere. På vår-halvåret var det to tentroelever, alle gutter. Vi har vært på leir med dem på Vatnar i januar og vi reiste til London med dem i mars. Det var TenTro Gudstjeneste for dem søndag 17. april og følgende avsluttet Tentrokurset: Joakim Bredal Pedersen og Alexander Axell. I september ble det startet opp ny TenTro gruppe med fire gutter: Daniel Larsen, Kasper Bredal Pedersen, Ole Kristian Lindhjem og Alfred Haukøya. Vi underviser hver onsdag kl Arbeidet med TenTro er meget viktig, og vi ser at de fleste ungdommene fortsetter i Betania sitt ungdomsarbeid etter TenTro-tiden. Øyvind Toeneiet er hovedleder. -4-

5 Bønnemøtene på tirsdagene Nytt av året er at vi nå er fire personer som skifter på å lede møtene. Disse er Helen Pettersen, Marita Jensen, Hans Robert Martinsen og Arne Nilsson. Hans Robert spiller også gitar til når vi synger sammen. Oppmøtet varierer en god del. Vi kan være 5-6 på det minste og opptil på det meste. Selv om vi fire har ulike måter å lede møtet på, så forsøker vi alltid å ha struktur på møtet. Det vil si at vi legger vinn på at vi er der for å be, og vi nevner konkrete bønneemner som vi ber for. Eller vi takker hvis noen har konkrete takkeemner. Og, som sagt, vi er der for å be. Dette er ikke et pratemøte eller et diskusjjonsmøte. Vi holder på ca. 2 timer, litt pluss/minus. Noen nye ansikter har vi også sett, og det er alltid hyggelig. Men vi vil gjerne at enda flere kommer, jo flere glør som rakes sammen, jo fortere tar det fyr. Formiddagstreffene Det er samlinger hver tirsdag formiddag, og mellom 20 og 30 personer møter opp. Sigrid Grinden har hatt ansvaret for å sørge for forkynnere. Sammen med Randi Martinsen, Nanna Bach, Åse og Harald Storrønningen ordnes det med bevertning. Evangelisering: 1. sep 2011 hadde vi et etterlengtet møte, hvor vi ville starte en evangeliseringskomite i Betania Larvik. Og dette ble det da søkt om, og det ble vedtatt av lederråd. Hans Robert Martinsen ble også valgt som leder av denne komité. Formålet med denne komité, er å komme ut på gater og streder og dele evangeliet ut til folket. Da i form av å forkynne evangeliet, be for syke, dele ut traktater, vitnesbyrd, kaffe og vafler etc. Slik at Jesusnavnet blir kjent og synlig, mennesker blir frelst og løst. Foreløpig fokuserer vi på og gjøre dette fast en lørdag i mnd i Larvik. Vi har så langt hatt fire lørdager hvor vi har vært ute med evangeliseringen på Larvik torv. Vi har i snitt vært 10 stk som har deltatt hver gang. Det har vært et positivt resultat så langt, selv om man ikke skal fokusere resultat, men det å forkynne Jesus. Vi har fått være med på å be med 2 stk til frelse, HALLELUJA. TAKK JESUS. Vi har delt ut hundrevis av traktater, bøker, forkynt for mennesker, bedt for mennesker, delt ut masse gratis kaffe, vafler og kaker osv. Bare det å få lov til å kunne stå i et telt som «skriker» JESUS i alle retninger, er med på å synliggjøre Jesus i byen vår. Alle som er med på dette arbeidet elsker dette teltet. Vi merker det er en stor kamp i byen her, men vi kjenner også at det skal og vil bli brutt i Jesu navn. Der man har merket størst åpenhet for evangeliet fram til nå, er hos utlendinger, rusavhengige og ungdom. Selv om det er mye åpenhet blant disse gruppene, så trenger man å få gjennombrudd! Men det står mye på bønn, spesielt mens vi er ute på gaten. Men nå er det søkt og søkes etter bønnekjempere som kan stå med oss, mens vi er ute på gaten. Vi er fortsatt ganske nye/ferske på dette området, men vi tar et skritt av gangen, så får den Hellige Ånd, forme og danne oss til store evangelister lik Kristus mens vi går, Amen. Så ber vi om Guds velsignelse, og handler på hans ord, og forventer at 2012 skal bli enda bedre. Og at vi står stødig, og går støtt sammen framover som en enhet, i Jesu navn. Hans Robert Martinsen er leder. Bibelgruppen «Bibelen for alle» Det er nå 2 år siden vi startet bibelundervisning i peisestuen. Den gang var det helst våre innvandrervenner undervisningen var tenkt for, men nå er det altså åpent for alle. Dette forgår nå hver mandag kl.19 og er som nevnt åpent for alle interesserte. -5-

6 Fra i høst har denne undervisningskvelden hatt en overraskende stor opptur. Vi har i tillegg til våre utenlandske venner hatt veldig mange etniske norske fra menigheten. Deltagelsen varierer noe, men jevnt over er vi ca 20 stk. Enkelte kvelder over 30 stk. Kvelden er lagt opp med en sosial profil med servering av mat og drikke i tillegg til undervisningsdelen. Forbønn for den enkelte som ønsker dette er også en fast del av kvelden. Vi føler at opplegget har vært vellykket og at folk kommer gang etter gang tar vi som et godt signal. Vi håper at man husker denne bibelkvelden i bønn da det krever mye forarbeide hver gang. Bibelkveldleder er Eigil Rognlien Quizkvelder Quizen som holdes hver 2. mnd., har fungert veldig bra også dette året. Antallet deltagere har etter hvert blitt stabilt og vi har nå 4 faste team. Vi har fortsatt med servering av kaffemat og kaffe/te. Siste quiz før jul ble det også denne gang servert grøt og premie til den som fikk mandelen. Det er ingen planer å forandre quizopplegget da det fungerer bra. Et moment som man bør notere seg er at quizen er et ypperlig forum å invitere med seg Betania-fremmede mennesker for å delta. Dette kan bidra til å senke terskelen for disse menneskene til å komme på Betania i andre sammenhenger. Quizleder er Eigil Rognlien. Rapporter fra menighetens råd og utvalg Møteverter Det har i 2011 vært 10 møteverter og 6 vikarer. Vi takker alle møtevertene for trofast innsats gjennom året 2011.Tre møteverter har sluttet i løpet av siste år pga. av andre tjenester, det er følgende: Tor Arne Steinsveen, Thomas M. Jeznach og Janne Mathisen. En takk for innsatsen som de har gjort som møteverter. Vår og høst har det også vært brannøvelser. Det har vært brukt bankterminal i møtene som noen av møtevertene har hatt ansvar for fram til november. Da den ble for lite brukt, og for dyr i drift, ble den sagt opp. Svein Owe Hansen er leder for møtevertene. Drift: Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører for både hovedkassen, misjonskassen, Mitt Fadderbarn og Paraguay-misjon. Gunnar Harkestad har vært intern-revisor og Are Lysberg i Lysberg Revisjon AS er ekstern revisor. Gaveinntektene har økt med kr Giro har økt med kr , offentlige refusjoner har økt med kr Det ble brukt kr av opptatt lån til ferdigstillelse av bakgang og skifterom, oppdatering av det elektriske anlegg, tolkeutstyr, hyller etc.. Det er innberettet kr (kr i 2010) til PSGS for skattefritak. Tabellen nedenfor viser en totalinntekt på kr (kr i 2010). Økningen skyldes gave til menigheten, økt omsetning i Paraguay-misjon og Søstermisjon, Stavern, Dette fordeles med 56 % til drift 44 % til misjon. -6-

7 Inntektene for alle kassene summeres slik: Omsetning Hovedkassen Misjon, hovedkasse Paraguay-misjon Mitt Fadderbarn Friendship Søstermisjon i Stavern Kongomisjon SUM Gaver netto Stat / Intern kommune TOTAL INN overføring Drift Misjon Det er utviklet egen Helse-miljø-og sikkerhetsperm for menigheten. Husstyret: Følgende arbeid på lokalet er gjennomført: Først på året ble det gjort endel oppjustering av det elektriske anlegget, etter påbud fra Elektrisitets-tilsynet. Oppretting av feil ved måleapparatene, resulterte i lavere strømutgifter. Huset ble beiset og mur mot nabo (vestsiden) ble bygget opp igjen, samt andre reparasjoner er utført ute. Det er montert utvendig lysanlegg i bakgården. Bakgang og skifterom er malt og gulvbelegg er lagt. Det er satt opp vask og speil i skifterommet. Det er innkjøpt stålreoler til lager. De er plassert i tidligere «musikk-rom». Kåre Henning Rønning har vært vaktmester og brannansvarlig. Tore Mossum er leder for Husstyret. Arrangementskomiteen Vi har som vanlig gjennomført høstsamling, julemesse, julefest og årsfest. Med god oppslutning.. Vi er to grupper på ca 8-10 stk totalt. Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen har overtatt lederansvaret etter Runa Skattum. Runa er forsatt ansvarlig for den ene gruppa. Har hatt noe kafé etter møtene, men ønsker mer av det, da behovet er stort. Håper flere har lyst/ anledning til å være med, også menn er velkommen, da vi trenger krefter til bordplassering mm. Vi har et trivelig sammen og det er en velsignelse å være med, og det er med på å styrke fellesskapet. Ta kontakt!! Ann-Beate Martinsen og Hilde Marthinsen er ledere. Sang og musikkrådet 2011 har også vært et aktivt år på sang og musikkfronten. For det meste har vi satset på egne krefter og vi mener det er viktig å bruke det man har i huset. Vi er veldig takknemlig for det mangfoldet som er i menigheten på denne fronten og ønsker å be frem mer i tida fremover, og forventer å høre enda mer fra barn, tenåringer og ungdommer i årene som kommer. Vi er takknemlig for alle som er villige og med glede stiller opp i denne viktige oppgaven. -7-

8 Vi har GPS med Eigil Rognlien i spissen. De har vært veldig trofaste til jevnlig å påta seg sangansvar. Det setter vi veldig stor pris på. Av litt mindre grupper som også støtter trofast opp kan vi nevne: Hallelujagutta, Shekinah, Reflect, Lindhjem-jentene, og Berit Lindhjem m/fler. Vi har også solister som også har bidratt på en god måte, Mette Toeneiet, Veronica Larsen, og David Axell og i tillegg har Rudolf Leif Larsen spilt ved mange anledninger. Vi hadde besøk av menighetsmusikken fra Evangeliehuet i Porsgrunn i høst. Sylvi Ann Haugen og Ruth-Wenche Mossum deler ansvaret for SMR. Sangkoret GPS: GPS har hatt et bra år på tross av noen tilbakeslag. Vi har mistet 3 gode stemmer på mannssiden og 2 på kvinnesiden. Dessverre gjaldt alle disse stemmene på 2. og 3. stemmesiden og et stående bønneemne er å bli forsterket her. På tampen av året fikk vi 2 nye stemmer, - en mann og en kvinne, men det er behov for flere sangere for ikke å være så sårbare. GPS har hatt 4 uteoppdrag i Besøk på "Sannhetens Ord", Slemmestad, 2 besøk i Frelsesarmeen, Larvik og 1 besøk på Betel, Heistad. Foruten dette har vi sunget gj.sn. en gang pr.mnd. i Betania. GPS har også bidratt med sang under Sør Amerikakonferansen i oktober. Bidro også med sang under «Ordet og Israel»-uken med Charles Hansen. Siste oppdrag i 2011 var å bidra sammen med mange andre av menighetens sangaktører å gjennomføre "Sanger i Advent". Det henstilles til menigheten å be fast for koret da det er en pågående kamp for å holde det i drift. Korleder er Eigil Rognlien Teknikkergruppa Vi har i år kjøpt inn tolkesett. Ellers har det ikke blitt noen spesielle innkjøp. Halvor Skaara har tatt pause fra turnuslista,men vi har fått inn Øystein Stensveen. Vi er da 3 personer på lyd og 3 personer på multimedia. Leder er David Lindhjem. Besøkstjenesten Ruth og Erik Grinden, sammen med pastoren, besøker eldre som fyller år ( år og oppover). Ved juletider får alle over 70 år besøk. I tillegg prøver en å besøk syke, og andre med spesielle behov. MISJONSRÅDET Følgende er medlemmer: Rolf Tore Nielsen (leder), Åse Storrønningen, Sylvi-Ann Haugen (sekretær), David Axell og Rudolf Leif Larsen (kasserer). Bulgaria: Friendship har i år hatt en sterk aktivitet, og etableringen av suppekjøkkenet i den nybygde klubben i sentrum, har vært vellykket. Mange har fått hjelp og flere har kommet til tro. Det er også startet evangelisering i 3 nye utposter, to i muslimske områder. Friendship har besluttet å bidra økonomisk til at pastor Mitko fra Plovdiv kan komme og undervise i bibelstudie for menigheten i Kotel. Vi har store forventninger til individuell vekst for den enkelte i menigheten. Nytt for vinteren 2011/12 er en forsterkning av matprosjektet hvor menigheten har presentert en meget god og gjennomarbeidet prosjektplan. Her vil mange mennesker få hjelp. -8-

9 Med så dyktige medarbeidere vi nå har etablert i Kotel, burde forutsetningene være tilstede for en utvidelse av arbeidet. Leder er Rolf Tore Winther Nielsen. Mitt Fadderbarn, Brasil Barnearbeidet i Porto Xavier tar i mot alle barn fra slummen som ønsker et fritidstilbud. I tillegge til alle de barn som har faddere, har de åpnet dørene for mange fattige barns som ønsker å delta i aktivitetene. Strukturerte ledere organiserer dagen og setter av tid til både lek og alvor. Økonomi er en utfordring som følge av devaluering av utenlands valuta, da det er faddergaver som drifter dette arbeidet. Likevel har kvaliteten på aktiviteter vært mulig å forbedre, gjennom et samarbeid med myndighetene. Dette kan vi takke advokaten Suzete for, som er adoptivmor til et tidligere barnehjemsbarn og ansatt på rådhuset hvor hun har inspirerte sine kollegaer til engasjement. Gjennom dette har det et kvelds kurs for ungdommer starter hvor hun og kollegaene underviser, hvor målet er å plasser dem ut i yrkeslivet i en av byens bedrifter, for å gi dem erfaring og med mulighet til fast jobb. Et lite jordbruks-prosjekt har fungert i lengre tid, og dette er rettet mot småkriminelle tenåringer hvor de etter skoletid dyrker grønnsaker som selges og gir dem en inntekts-kilde. Dette har bidratt til at de holder seg mere borte fra problemer, men det er en heldags jobb for lederen Valter å holde dem engasjert. Et tredje samarbeid er myndighetenes bidrag til innkjøp av materiale til fletting av matter, tregjenstander som kan kan dekoreres og varer til å bake små kaker og dette får alle barna som deltar på fritidstilbudet mulighet til å lære. Det de lager kan selge i en mini butikk på selveste rådhuset, og alle inntektene går til barna. Paraguay Arbeidet i Paraguay fortsetter omtrent som tidligere. Bokprosjektet funger godt. Rudolf besøkte prosjektet i mai og i november for oppfølging. Besøkene finansieres av prosjektet. Nytt av året er at 3 unge menn fra indianermenigheten har fått støtte for å gå på Bibel-skolen ITF i Asuncion. De fullførte i november. Ved de to besøkene, ble nesten alle grupper av troende indianere, og andre menigheter besøkt. Fremdeles er indianer-menigheten svak, og trenger vår støtte, både økonomisk og åndelig. Flere av mesistermenigheten bygger nå større lokaler, ettersom menighetene vokser. Chore fikk nytt lokale for ca 5 år siden. De må nå fordoble størrelse. Menigheten ber om økonomisk hjelp til byggene, og det er en stor utfordring å få til. Rudolf ble i 2011 midlertidig leder for Landutvalget for Paraguay (LUPY). Han er også medlem i hovedstyret i PYM. Mosambik Gatebarnsenteret i Maputo forsetter å hjelpe byens gatebarn tilbake til familien. Arbeidet driftes av inntektene fra salg av kildevann, og selv om utfordringene er mange går det bra. Senteret har et fritidstilbud som drives av profesjonelle fotball lærere, som gir gutter fra gata og fra nabolaget en positiv aktivitet flere ganger i uken med ballspill, lunsj og muligheten til å hevde seg i byens fotballmiljø hvor de flere år har vært blant de beste! Dette arbeidet bidrar til å holde guttene bort fra gata og det kriminelle miljø, og dette har Betania støttet i Gjennom fadderstøtte fra «Nytt håp» driftes en kristen SFO kalt «Kids Club» i Chamanculo og «Gi et barn en familie» i Chimoio, som begge er rettet mot HIV/AIDS-rammede familier og foreldreløse barn. I samarbeid med PYM bygges det ungdomskoler. En viktig del av prosjektet er å bidra til å bedre barnas helse gjennom støtte til helsesøster på hver skole og undervisning i fagene helse, etikk og moral. -9-

10 Et nytt prosjekt med utdannelse av førskolelærerer er i oppstartfasen, med plan om oppstart av førskole-undervisning for fattige barn i kirkens lokaler. En av de sentrale lærerne, som har fått støtte til pedagogisk universitets utdannelse, er gategutten Fransisco som besøkte Larvik i april Kenya Vi har i mange år støttet Masai-kvinneprosjekt, som er i en fremragende utvikling. Det går inn i nye område og etablerer nye grupper, og «Tuinuane» blir karakterisert som en stor suksess hvor både menighet og lokalsamfunn opplever positive resultater. Gunnveig og Ernst Knudsen er vår kontakt til arbeidet. De sier: Gjennom en 10-ukers periode i Kenya i høst har vi fått oppsøke vår gamle samarbeidspartner «Free Pentecostal Fellowship in Kenya» (FPFK). Her har vi gjennom mange år tidligere fått gi tiden vår i misjonens tjeneste, og det var med store forventninger vi denne gangen reiste ut. Hvordan var arbeidet i dag? Vi ble ikke skuffet. Det som er blitt sådd av mange misjonærer tidligere, er ikke kommet på steingrunn. evangeliet har slått rot, og selv om de fastboende misjonærer har forlatt landet, registreres det stor fremgang og iver i evangeliets tjeneste. Etter å ha besøkt menigheter i møter og seminarer har vi kjent Guds nærvær og velsignelse, og gjennom FPFKs arbeid har vi opplevd at der er både fremgang og vekst. Det arbeid som menigheter har utført gjennom sine misjonærer viser seg som en fruktbar og rik virksomhet. FPFK er organisasjonen som norske og svenske misjonærer i fellesskap har arbeidet sammen i fra tallet. Organisasjonen har hatt en eksplosiv fremgang og arbeider i dag i 19 regioner, med over 500 menigheter spredt utover i store deler av landet. Den som satser på misjon blir ikke skuffet. Israel Menigheten gir fast støtte til Landutvalget for Israel. Faste utsendinger til Israel er Ninni og David Nilsen fra Alta. De gjør en fantastisk jobb der nede. Ninni tar seg mye av arbeidet inn mot det sosiale. David er mer engasjert i de praktiske tingene ved sykehuset Eitanim. Foruten disse våre venner så har det i 2011 vært mange frivillige der nede. De fleste er i 3 måneder, men det er de som er lenger og. Uten disse kunne vi ikke drevet arbeidet. Når det gjelder arbeidet i Israel så er vi jo her som andre steder avhengig av økonomi. Det er jo det som setter begrensinger for hvor mye vi kan få gjort. Men i 2011 er det kommet inn ca. 1,7 mill i gaveinntekter. Dette takker vi Herren for. Så ser vi frem til et nytt arbeidsår. Uten dere som er med og støtter hadde vi ikke kunne drive arbeidet. Gud velsigne dere alle rikelig tilbake. Den som velsigner Israel er selv velsignet. Birger Unneland Håvik er leder LU for Israel. Kongo Menighetens støtte til Kongo formidles via Søster-misjonen i Stavern v / Eivind Kolstad. Petra Sveum forteller at denne støtten går til flere prosjekter: «Petra-huset» er et hus for uføre unge. De får hjelp til å skaffe seg proteser eller krykker. Feriebibelskolen i Mbagira (utkanten av Bukavo) samler omkring unge til Bibel-leir. Det er mange bibelskoler i Kongo, og Petra formidler støtte til noen av disse. Enkelte av skolene er 6årige. I det 6. året er elevene i praksis i menighetene rundt omkring, noe som har vist seg svært viktig for å stadfeste kall. Noen lærere på bibelskolen får støtte til å besøke menigheter med problemer. Ofte er det vranglære, overtro og andre ting som må ryddes opp i. De gjør en viktig jobb! Gatebarna i Kinchasa får også støtte. Ukraina Hvert år, sist i april - først i mai, er det innsamling i Larvik for Ukraina. I tillegg til omtrent to fulle trailere med klær, ble det samlet inn kr Sammen med midler fra mange pinsemenigheter, arbeider Open Heart v/ Halvard Hasseløy med følgende prosjekter: Matstasjoner der ca 3500 fattige barn spiser hver dag Eget barnehjem for 150 barn fra 0-6 år som var i ferd med å gå under

11 Egen skole for vanskeligstilte barn fra 6-10 år Egne senter for misbrukte gatebarn i Kiev og på Krim. Egne suppebusser for gatebarn i Kiev. Massedistribusjon av klær og mat til fattige barn og familier, barnehjem, hjem for handikappede barn osv mennesker fikk hjelp i egne trailere kjører hver måned fra Norge til Ukraina. Annet misjonsarbeid I tillegg støttes PYMs Barnehjelp og KABA (Kristent arbeid blant araberne) v/ Paul Johansen. PYM støttes med fast beløp pr medlem. Søstermisjon i Stavern Søstermisjonen i Stavern er er ganske gammel. Vi kom til Stavern i 1952, da var Søstermisjonen i virksomhet. Vi ble med i disse møtene som ble holdt i hjemmene til de som var med i "foreningen". Vi praktiserer samme ordning i dag. Vi møtes i hjemmene til de som er medlemmer. Vi har møter en gang i måneden, gjerne i midten av måneden. Vi er 8-10 medlemmer. Vi starter med sang, der etter bibellesing av en av medlemmene, mest vanlig av "formannen" Rigmor Andersen. Så ber vi sammen, spesielt for de vi støtter og for eventuelle syke, og for menigheten. Vi har det meget hyggelig sammen med mat, kaffe og kaker. Samtaler om aktuelle ting. Eivind Kolstad er kasserer. Radio Sentrum / BeLa Radio / Larvik Kristne Radio 2011 ble ett vendepunkt i radioens historie i Larvik og i Betania. Vi er fortsatt alene på lufta. Fra å måtte tenke nedleggelse har vi nå sett motsatt vei. Forslag om å gjøre radioen til en kristen radio som sender 24 timer i døgnet ble vedtatt av menighetsmøtet i høst. Radio Sentrum har skrevet en samarbeidsavtale med misjonsorganisasjonen Perleporten ORG, ledet av Morten Lindhjem som skal drifte hele radioen. Radio Sentrum har skiftet navn til Larvik Kristne Radio. Alt som nå sendes, sendes under Larvik Kristne Radio. BeLa radio konseptet fortsetter som før og er menighetens egne programmer som sendes på Larvik Kristne Radio (før Radio Sentrum). Det nye radio-konseptet baseres mye på automatisering, og de automatiske sendingene startet den 12/ Det er mange planer på gang og 2012 vil bli ett spennende nytt innholdsrikt radio år. Forbli lyttende (stay tuned)! Morten Lindhjem er daglig leder og ansvarlig redaktør. Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd elsket og etterfulgt! Årsberetning til Fylkesmannen Arten av virksomhet Betania Pinsemenighet har lokale i Dr. Holms vei 7, Larvik, og driver sin virksomhet i henhold til egne vedtekter

12 Menighetens årsmøte ble avviklet den 3. mars 2011, med valg av nytt medlem til Lederrådet (styret), og består fra årsmøtet av følgende personer: Øyvind Toeneiet, hovedpastor, Geir Einar Larsen, Ruth-Wenche Mossum, Morten Lindhjem, Mette Glenna Toeneiet, Runa Skattum og Rudolf Leif Larsen, driftsleder. Lederrådet har behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi.. Det er avviklet 4 menighetmøter i løpet av året. Menigheten har ved årsskiftet 222 medlemmer, samt 91 tilhørige, totalt Forutsetning for fortsatt drift Det har etter det Lederrådet kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for menighetens stilling og resultat. Lederrådet anser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. 3. Arbeidsmiljø Det har ikke vært noen sykemelding i løpet av året. Inneklimaet og arbeidsmiljøet for øvrig er godt. Menigheten har egen HMS-plan. 4. Redegjørelse om likestilling Det er en ansatt, pastor (leder for menigheten). Både Lederrådet og øvrige utvalg består av både kvinner og menn. 5. Bedriftens påvirkninger av det ytre miljø (forurensing, støy). Det er ingen vesentlig påvirkning av det ytre miljø. 6. Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen. Menigheten har en 100 årig historie, og er i god utvikling. Medlemstallet og økonomien er stabil. 7. Drifts-regnskap følger på neste sider

13 Pinsemenigheten Betania, Larvik Hovedkasse Resultat pr Inntekter Kollekter og andre gaver Gitt på giro Andre inntekter Off. tilskudd Leieinntekter Lån-aksjon Sum inntekter 2011 No Kostnader Lønn m.v. ansatte Lønn m.v. besøk Sum lønn m.v Kommunale avgifter, avfall, vann Lys og varme Inventar Rep. og vedl.h. Vedl.h. avtaler Forsikring Øvrige lokalkostnader Sum lokalkostnader Kontorhold Telefon Annonser Kontaktutvalget, PSGS Andre kostnader (bank etc) Sum admin./kontor Barne og ungdomsarbeid Sang og musikk Evangelisering Tilstelninger Blomster og gaver/omsorg Støtter Overført misjonskassen Reise og diett kostnader Sum øvrige aktiviteter Elektrisk anlegg, oppdatering Opppussing diverse Sum oppgradering Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Renter og andre kostnader bank Årsresultat

14 NOTER 1. Innkluderer en gave på kr Dette beløpet er meldt til PSGS. I tillegg er det innmeldt gaver til misjon. 3. Innkluderer menighetstur. 4. Gjelder kr fra Staten, kr fra kommunene og momsrefusjon kr Lønn og andre utgifter for pastor 6. Gjelder bla innkjøp av hyller (lånemidler) 7. Gjelder bl.a maling av huset 8. Gjelder avtaler for alarm, heis og elektrisk anlegg. 9. Husforsikring 10. Gjelder snerydding, renhold, reparasjoner, betalingsautomat etc. 11. Pålagt oppdatering av elektrisitets-anlegget (lånemidler) 12. Gjelder i hovedsak opp-pussing av bakgang og skifterom (lånemidler). 13. Gjelder kontor-rekvisita (kopimaskin), datalinjer, vedlikehold. 14. Gjelder i tolkeutstyr samt små anskaffelser (lånemidler). 15. Gjelder gatevangelisering, samt stand på alternativmesse. 16. Gjelder julefest, årsmøte, samlingsfest og andre arrangementer 17. Gjelder støtte til IBRA og «Ordet og Israel» Brutto driftsutgifter Renter inntekter Renteutgifter Investering (lånemidler) Netto driftsutgifter Avdrag på lån Netto driftsutgifter Reelt resultat

15 Misjonsregnskapet for Betania Regnskap 2011 Inn Offer i møter Gitt på giro (PSGS) Offer i formiddagstreff Latin-Amerikakonferansen Giro til Orlanda, Mosambique (PSGS) Gaver til spesielle formål Øremerket gaver til Paraguay (PSGS) Open Heart Fra Heddal (Paraguay) Julemesse Overført fra hovedkassen SUM inntekter Noter RESULTAT

16 Formål Paraguay-misjon Kenya, alfabetisering Kongo, bibelskole Kongo v/ Petra Sveum Støtte til Bregård Bulgaria, Friendship Mosambique-misjon KABA Ukraina, Open Heart PYM's Barnehjelp PYM-kontingent Brasil, Porto Xavier Niger, fam. Bye Israel-misjon v/ PYM Til Orlanda, Mosambique Diverse støtte SUM gitt til formål Andre kostnader Honorarer Reiseutgifter (besøkende) Driftskostnader LU Paraguay: reiser etc LU Mosambik: reiser etc Misjonsseminar Pastor-reise Bank-gebyr Gaver til misjonærer KS til misjonærer Latin-Amerikakonferansen utgifter Utgifter juleaksjonen Sum andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Formål Paraguay-misjon Kenya, alfabetisering Kongo, bibelskole Kongo v/ Petra Sveum Støtte til Bregård Formål Eiendeler Kasse Bankinnskudd SUM eiendeler Gjeld og egenkapital Overført saldo Overskudd SUM

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

ÅRSMELDING PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK

ÅRSMELDING PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK ÅRSMELDING Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt 2013 budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem

Detaljer

Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse! Øyvind Toeneiet Pastor

Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse! Øyvind Toeneiet Pastor Da kan vi se tilbake på 2010! Et år med mange begivenheter i Betania. Det som vi skal takke Gud for og virkelig ta inn over oss, er at flere har blitt frelst på våre møter dette året. Også flere har blitt

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

2015 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK

2015 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK ÅRSMELDING Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Januar månedshilsen. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes 43:19

Januar månedshilsen. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes 43:19 Januar 2016 månedshilsen Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes 43:19 1 Pastorenshjørne Vidar Aronsen Vi står overfor store forandringer på menighetsplan. Sammenslåingen av

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK ÅRSRAPPORT Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. Efeserbrevet 1, 10 2016 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD Årsrapport Regnskap

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

LISTA MISJONSMENIGHET. La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet

LISTA MISJONSMENIGHET. La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet LISTA MISJONSMENIGHET La oss sammen gjøre 2020-visjonen til en realitet DET NYE MISJONSHUSET med tro på fremtiden E tter årsmøtet i fjor satte styret ned en gruppe som skulle innhente og utarbeide forslag

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn.

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn. N y h e t s b r e v Når jeg ser tilbake på det siste året og hvordan Gud har brukt Jesusteltet, finnes det ingen tvil i meg, Jesusteltet er en ren bevegelse fra Gud, og det provoserer troen i meg for det

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer