Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J, nnhold: rbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtalar 2016/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KHE/BEH nnhold: rbeidsavtale - ferievikar assistent inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KHE/BEH nnhold: rbeidsavtale - assistent 13,15% mellombels ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KOS/BEH Side: 1 av 68

2 nnhold: Lønstilvising- personleg assistent vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2017/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Lønstilvising - personleg assistent 29,58% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2017/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Lønstilvising - fagarbeidar sommervikar 2017 ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2017/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Svar på søknad om stilling som vernepleiar/sjukepleiar/mijøarbeidar i 37,33% fast stilling ved heimetenestene Ledig fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar/miljøarbeidar ved heimetenestene - søknadsfrist D / /2017 KHE/ER 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Mottaker vsender KHE/BEH Side: 2 av 68

3 nnhold: rbeidsavtale - assistent 34% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KHE/BEH nnhold: Brøyting av område 9 - Endringsmelding Brøyting for perioden hausten 2013 t.o.m. våren / / STD/KJS Q03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Olav Kleivstaul vsender STD/KJS nnhold: K - Om kjøp av bustadtomt i Kvennhusvegen 9-14/254 - tomt nr. 7, Eidstofeltet K - Kjøp av bustadtomt i Kvennhusvegen 9-14/254 - tomt nr. 7, Eidstofeltet 2017/ /2017 STD/RBR L83 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Jane Henriksen vsender STD/RBR nnhold: K - Om kjøp av tilleggsgrunn i Kvennhusvegen 30-14/260 - tomt nr.13, Eidstofeltet K - Kjøp av tilleggsgrunn i Kvennhusvegen 30-14/260 - tomt nr. 13, Eidstofeltet 2017/ / STD/RBR L83 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Jeanett Heistad vsender STD/RBR Side: 3 av 68

4 nnhold: Bestilling Norkart V- felt V-kart - Tilleggspakke V felt til GSLNE 2017/ / STD/KJS Off.l. 23 M00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Norkart S vsender STD/KJS nnhold: Svar på søknad om stilling som vernepleiar ved eining for funksjonshemma - D 737 Ledig 41,4% fast stilling som vernepleiar ved eining for funksjonshemma - søknadsfrist D / / L/NO 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender L/NO nnhold: Lønstilvising - assistent 13,15% vikarstilling helg ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2012/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KOS/BEH nnhold: Lønstilvising - ferievikar 2017 ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH Side: 4 av 68

5 nnhold: Signert protokoll frå tilsettingsutval - sjukepleiar 100% stilling ved Kviteseid omsorgssenter Ledig stilling som sjukepleiar med videreutdanning innan psykiatri ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 726 X 2016/ /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender ne Marit Tangen KOS/T nnhold: Svar på rapportering på varige midlar - tidleg innsats trinn Tilskott frå ordninga - Tidleg innsats i skulen gjennom auka lærarinnsats frå trinn, kap. 226, post / / SB/SKV 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker TDNNNGSDREKTORTET vsender SB/SKV nnhold: Svar på søknad om permisjon for perioden ersonalmappe - - diverse 2009/ / RÅD/ØTV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender RÅD/KL nnhold: Lønstilvising - tilleggsløn - assistent 13,15% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2012/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KOS/BEH Side: 5 av 68

6 nnhold: K - Om handtering av avløpsvatn og slam - 15/40 - Lislekås K - Kommunale gebyr - tilkopling avløp - 15/40 - Lisleskås X 2017/ / STD/RBR 015/040 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Roger Brenne STD/RBR nnhold: rbeidsavtale - spesialsjukepleiar 10% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KOS/BEH nnhold: rbeidsavtale - spesialsjukepleiar 90% fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist D 732 og D / / KOS/T 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KOS/BEH nnhold: Lønsstopp - kulturskulelærar 29,13% stilling ved Kviteseid kulturskule ersonalmappe - - løn 2016/ / K/ET vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender K/ET Side: 6 av 68

7 nnhold: Lønstilvising - tilleggsløn - helsefagarbeidar 80% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2011/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Lønstilvising -tilleggsløn - hjelpepleiar 67% vikar stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Einskildvedtak etter opplæringslova 2-8 Spesialundervisning / /2017 KS/RL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender KS/OTH nnhold: Stadfesting av V-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2012/ /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Ole Johnny Haugestøl vsender STD/KJS Side: 7 av 68

8 nnhold: nformasjon om endringar i nasjonale rutinar for svangerskapsundersøking av kvinner som er RhD-negative nformasjon om svangerskapsundersøking / / KH/MK G11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/MK vsender HELSEDREKTORTET nnhold: Stadfesting av V-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/ /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker udun Vesterdal vsender STD/KJS nnhold: K - Tilbakebetaling av skogfond på grunn av dobbelt utbetaling - kopi av brev - 10/1 og 3 - Dale K - Skogfond - 10/1 og 3 - Dale 2017/ / LK/JL V84 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/JL vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: Organisering og midlar til vannområda - Vannregion gder Endra organisering av vatnområda i vannregion gder 2016/ / LK/MSK K54 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK vsender VEST-GDER FYLKESKOMMNE Side: 8 av 68

9 nnhold: Melding om ny hovedtillitsvalgt i Delta ersonalmappe - - diverse 2010/ / FT/LED vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED TE vsender DELT nnhold: Spørsmål kring arbeidsslutt i ersonalmappe - - diverse 2008/ /2017 KJ/KVE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ B 30 vsender nnhold: Årsrapporter - Wallax minirenseanlegg Wallax minirenseanlegg / / STD/KJS M41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/KJS TE vsender WLLX S nnhold: Spørsmål kring oppsett av bod under Kviteseidmarken Bod under Kviteseidmarken / / STD/EL 62 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Tonje Malene Hansen Side: 9 av 68

10 nnhold: Rapport etter salskontroll Kiwi Kviteseid Rapport etter salskontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Rapport etter utført nternkontroll Kiwi Kviteseid Rapport etter utført nternkontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Førespurnad om utgreiing av arbeidsgjevarkontrollmiljø rbeidsgivarkontroll - nterkommunalt samarbeid 2015/ / RÅD/ØTV 026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV vsender BØ KOMMNE nnhold: nformasjon om utviding av antal områder i tvalte kulturlandskap tviding av antal områder i tvalte kulturlandskap / / LK/R V08 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R TE vsender FYLKESMNNEN TELEMRK Side: 10 av 68

11 nnhold: Om prosjekt Norges øyer - rosjekt Norges øyer / /2017 STD/EL C45 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender nders Källgård nnhold: Søknad om stimuleringstilskot til kommunale veterinærtenester kopi av brev til Fylkesmannen i Telemark Tilskot til kommunale veterinærtenester / / LK/R 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R TE vsender VNJE KOMMNE nnhold: Om diagnosen til elev Spesialundervisning / /2017 KS/RL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/RL TE vsender nnhold: Søknad om tilskot til utbetring av bustadhus Tilskot til utbetring av bustadhus / /2017 TK/F 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TK/F vsender Side: 11 av 68

12 nnhold: Signert skjema 1 - oppfølgingssamtale etter 1 månad ersonalmappe - - diverse X 2014/ / STD/VE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender nna Vesterdal STD/VE nnhold: Signert arbeidsavtale - assistent 34% vikarstilling inkl. 3. kvar helg ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER TE vsender Kristine Årlid nnhold: Signert avtale om praksisplass ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler X 2017/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender ne Marit Tangen KOS/T nnhold: Tillegg til endringsmelding om brøyting av område 9 Brøyting for perioden hausten 2013 t.o.m. våren / / STD/KJS Q03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/KJS B 42 vsender Olav Kleivstaul Side: 12 av 68

13 nnhold: Referat frå møtet Samarbeidsutvalet ved Kviteseid skule Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule / /2017 KS/OTH 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Marit Gotuholt Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker vsender Tone Smeland Svein Erik Sigurdslid Dordi Fosse Didriksen Lisbeth Farmen abø nger Spikkeland Holm Brage Osen Gjølberg Eli Taugbøl Mona Gotuholt Breidalen Georg Eikland Sandland Odd-rne Thorbjørnsen KS/OTH nnhold: Høyring av framlegg til vern av Fisketjønnjuvet naturreservat - frivillig vern av skog Høyring av framlegg til vern av Fisketjønnjuvet naturreservat - frivillig vern av skog 2017/ / LK/JL K12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/JL vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: Signert avtale om språkpraksis for perioden Busetting av flyktningar - X 2016/ /2017 RÅD/TSY FL Off.l. 13, jf. FVL 13 nr. 1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Tone Syftestad RÅD/TSY Side: 13 av 68

14 nnhold: Lønsstopp - turnuslege 100% mellombels stilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KH/HNO nnhold: Lønstilvising - fagarbeidar sommervikar 2017 ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2014/ /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Lønstilvisng - tilleggsløn - spesialsjukepleiar 63% fast stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: Lønstilvising - tilleggsløn - sjukepleiar 70% fast ved heimetenestene ersonalmappe - løn 2011/ /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH Side: 14 av 68

15 nnhold: Lønstilvising - tilleggsløn - 99,4% fast stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2008/ /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH nnhold: N - Søknad om avløysartilskott ved sjukdom, siste del av sjukemeldingsperiode - N - vløysartilskott ved sjukdom / /2017 LK/R vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker FYLKESMNNEN TELEMRK Mottaker vsender LK/R nnhold: Lønstilvising - tilleggsløn - 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KHE/BEH Side: 15 av 68

16 nnhold: N - Søknad om avløysartilskot ved fødsel - N - vløysartilskot ved sjukdom / /2017 LK/R vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker FYLKESMNNEN TELEMRK Mottaker Mottaker vsender LK/R nnhold: Lønstilvising - tilleggsløn - hjelpepleiar 80% fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2008/ /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KOS/BEH nnhold: Referat frå møte Forum for utdanning i Vest-Telemark Møte Forum for utdanning Vest-Telemark 2017/ /2017 SB/SKV 00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV TE vsender SELJORD KOMMNE nnhold: vtale om service på heisanlegg Serviceavtale heisanlegg - Kviteseid barnehage og Kviteseid skule - Rieber Schindler heil S / /2017 STD/KJS 654 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Reber Schindler Heis S vsender STD/KJS Side: 16 av 68

17 nnhold: Forslag til ny dato for eigarmøte i Telemarkskanalen regionalpark Møte Telemarkskanalen regionalpark 2017/ /2017 RÅD/ØTV 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV TE vsender TELEMRK FYLKESKOMMNE nnhold: Fordeling av midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket (SML) 2017 Tildeling av kommunale midlar til drenering, spesielle miljøtiltak i landbruket (SML) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) / /2017 LK/R 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: K - Ny gjennomføringsplan - 38/104 - Midtsundtunet omsorgsbustader K rosjekt 38/104 - Midtsundtunet omsorgsbustader 2016/ /2017 STD/OGR 614 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR vsender Bart Burgerhoudt oint S nnhold: nformasjonsbrev - presisering av fakturaspesifikasjon tilknyttet vaksinasjonsprogrammet HV-vaksine til unge kvinner Vaksine mot humant papillomavirus (HV-vaksine) / /2017 KH/RM G16 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO TE vsender FOLKEHELSENSTTTTET Side: 17 av 68

18 nnhold: Gjeld statusrapportering - lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester - ndersøking om kapasitet og framtidig behov for heldøgns plassar i pleie og omsorg / /2017 HO/OK G00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker FYLKESMNNEN TELEMRK vsender HO/OK nnhold: Tilmelding til pedagogisk psykologisk teneste Spesialundervisning / /2017 KS/RL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Vest Telemark T vsender KS/RL nnhold: Lønstilvising - ressurslærar ngdomstrinn i utvikling for perioden ved Kviteseid skule ersonalmappe - løn 2008/ /2017 KS/OTH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSSEDL KOMMNE vsender KS/ER nnhold: K - Tilbod brannteikningar - 39/85 - Midtsundtoppen omsorgsbustader K - rosjekt - 39/85 - Ombygging Midtsundtoppen 2017/ /2017 STD/KJS Off.l. 23 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/KJS B 2 vsender Nokas brannkonsulent S Side: 18 av 68

19 nnhold: K - Svar på tilbod brannteikningar - 39/85 - Midtsundtoppen omsorgsbustader K - rosjekt - 39/85 - Ombygging Midtsundtoppen 2017/ /2017 STD/KJS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Nokas brannkonsulent S vsender STD/KJS nnhold: nnkalling til møte rkivforum i Vest-Telemark Møte rkivforum i Vest-Telemark 2017/ /2017 FT/GDE C66 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/GDE TE vsender TOKKE KOMMNE nnhold: Korreksjon - driftsoppgjer av nterkommunalt plankontor for Nissedal kommune og 2016 Drift av nterkommunalt plankontor for Nissedal kommune og / /2017 FT/LED 130 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED TE vsender NSSEDL KOMMNE nnhold: Rapport etter salskontroll Coop Morgedal Rapport etter salskontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S Side: 19 av 68

20 nnhold: Rapport etter utført nternkontroll Coop Morgedal Rapport etter utført nternkontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Rapport etter utført skjenke-/røykekontroll Norsk Skieventyr Rapport etter utført skjenke-/røykekontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Rapport etter salskontroll Joker Vrådal Rapport etter salskontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Rapport etter utført nternkontroll Joker Vrådal Rapport etter utført nternkontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S Side: 20 av 68

21 nnhold: Rapport etter utført skjenke-/røykekontroll tsikten Kafé Rapport etter utført skjenke-/røykekontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Rapport etter utført nternkontroll tsikten Kafé Rapport etter utført nternkontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Rapport etter utført skjenke-/røykekontroll Vrådal Skisenter Rapport etter utført skjenke-/røykekontroll / /2017 STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender Securitas S nnhold: Førespurnad om kopi av vedtak om organisering av reiselivet i Telemark Høyring - struktur av reiselivet i Telemark 2015/ /2017 STD/EL 64 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender LJÅDL BEDRFTSRÅDGVNNG Side: 21 av 68

22 nnhold: Kartlegging av erfaringar og status på freda og verna bygningar i Telemark, retta mot eigarar og forvaltarar Spørjeundersøking kring erfaringar og status på freda og verna bygningar i Telemark 2017/ /2017 LK/R C53 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R TE vsender TELEMRK NÆRNGSHGE S nnhold: nvitasjon til møte med Fylkesmannen i Telemark Møte med helsesyster Fylkesmannen i Telemark 2017/ /2017 KH/BVE G13 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/BVE vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: Nytt tilskot til å implementera ny velferdsteknologi Tilskot til å implementera ny velferdsteknologi / /2017 HO/OK 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/OK vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: tlysing av tilskotsmidlar til foreldrestøttande tiltak i kommunane for 2017 Tilskot til foreldrestøttande tiltak / /2017 KH/BVE 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/BVE vsender BRNE-, NGDOMS- OG FMLEDREKTORTET Side: 22 av 68

23 nnhold: Valnemnda sitt forslag til nytt styre i Fagforbundet i Kviteseid 2017 Val av nytt styre i Fagforbundet i Kviteseid / /2017 RÅD/KL 401 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KL TE vsender Fagforbundet i Kviteseid 615 nnhold: Om kartleggingsprøver våren 2017 Kartleggingsprøver våren / /2017 SB/SKV B62 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV vsender TDNNNGSDREKTORTET nnhold: nformasjon om kommande spørreundersøking om lokal folkerøysting Spørjeundersøking om lokal folkerøysting / /2017 ORD/BL 010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/BL vsender KOMMNL- OG MODERNSERNGS- DERTEMENTET Side: 23 av 68

24 nnhold: Om kommunen sine pliktar kring brukerstyrt personleg assistanse (B) bistand Kommunen sine pliktar kring brukerstyrt personleg assistanse (B) bistand 2017/ /2017 ORD/TGJ F22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ TE vsender HELSE- OG OMSORGSDERTEMENTET nnhold: Søknad om stønad til jakt- og skytesimulator - Kviteseid Jeger- og Fiskerforening Kviteseid viltfond / /2017 RÅD/MSK 242 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/MSK vsender KVTESED JEGER- OG FSKERFORENNG nnhold: rotokoll frå møte Kviteseid kontrollutval Møte Kviteseid kontrollutval 2017/ /2017 ORD/TGJ 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ TE vsender GDER OG TELEMRK KONTROLLTVLGSSEKRETRT KS Side: 24 av 68

25 nnhold: Søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader / /2017 KS/OTH B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH vsender nnhold: Melding om vedtak - årsmelding for kontrollutvalet Årsmelding for kontrollutvalet i / /2017 ORD/TGJ 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ TE vsender GDER OG TELEMRK KONTROLLTVLGSSEKRETRT KS nnhold: nvitasjon til å søke om å delta i vidare pilotering som lærerspesialist og spesialistutdanning for lærarar ilotering av lærarspesialister og spesialistutdanning for lærarar 2017/ /2017 SB/SKV 430 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV vsender KNNSKSDERTEMENTET Side: 25 av 68

26 nnhold: nvitasjon til å delta i ksjon Burot 2017 ksjon Burot / /2017 SB/SKV V35 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV TE vsender NORGES STM- OG LLERGFORBND REGON ØSTFJELLS nnhold: nformasjon om tlskot til bevaringsverdige husdyrraser - endringar i produksjonstilskot i jordbruket januar 2017 Tlskot til bevaringsverdige husdyrraser / /2017 LK/R V47 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: Søknad om stønad til etablering av foretak og marknadsføring av håndverktenester Tildeling frå næringsfondet bygg og vedlikehald - Oslo Rehab ssistanse 2017/ /2017 STD/EL 242 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender VKNG BYGG RNE ÅSEN nnhold: Melding om motteke ny søknad Tildeling frå næringsfondet bygg og vedlikehald - Oslo Rehab ssistanse 2017/ /2017 STD/EL 242 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker VKNG BYGG RNE ÅSEN vsender STD/EL Side: 26 av 68

27 nnhold: nnsynskrav - rekneskapsskjema 2016 nnsynskrav - rekneskapsskjema / /2017 FT/LED 041 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED vsender Kommunal Rapport nnhold: Søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader / / KS/OTH E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH vsender nnhold: nnkalling til møte om skulestart Spesialpedagogiske tiltak / / BO/BE B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/BE vsender VEST-TELEMRK EDGOGSK SYKOLOGSK TENESTE T KS nnhold: Referat frå dialogmøte ersonalmappe - - diverse 2011/ /2017 STD/VE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/VE vsender Side: 27 av 68

28 nnhold: Stadfesting på studie ved bachelorstudiet i sjukepleie ved Høgskolen i Sørøst-Norge ersonalmappe - - søknadar/attestar 2013/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender HØGSKOLEN SØRØST-NORGE nnhold: Signert arbeidsavtale - vernepleiar 37,33% fast stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender Therese Mortensen nnhold: Takker ja til stilling som vernepleiar 37,33% fast stilling ved heimetenestene Ledig fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar/miljøarbeidar ved heimetenestene - søknadsfrist D / /2017 KHE/ER 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender Therese Mortensen nnhold: Signert arbeidsavtale - ferievikar - helsefagarbeidar inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender Trude Elisabeth Nordbø Side: 28 av 68

29 nnhold: Signert arbeidsavtale - ferievikar - fagarbeidar inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtalar 2016/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender Oda Erika Løvmo nnhold: Signert arbeidsavtale - ung arbeidstakar 13,15% mellombels stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Emma Breidalen nnhold: Melding om skade Skademelding/legeerklæring - - skule 2014/ / KS/OTH E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NV vsender KS/OTH nnhold: nnkalling til møte i Vest-Telemarkrådet Møte i Vest-Telemarkrådet / /2017 ORD/TGJ 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ TE vsender Vest-Telemarkrådet Side: 29 av 68

30 nnhold: Signert arbeidsavtale - personleg assistent 29,58% fast stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender ud Turid Fjågesund nnhold: nnhenting av opplysningar frå skule jamfør lov om barneverntenster 6-4 Bekymringsmelding - barnevern - - skule 2014/ /2017 BO/HBE E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/HBE vsender nnhold: nnhenting av opplysningar frå skule jamfør lov om barneverntenster 6-4 Bekymringsmelding barnevern / /2017 KS/OTH E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH vsender nnhold: CV og vitnemål ersonalmappe - - søknadar/attestar 2017/ /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender Side: 30 av 68

31 nnhold: olitiattest - datert ersonalmappe - - diverse N 2017/ /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker auline Gundersen Nordbø L/NO vsender Gro Degnes FT/GDE nnhold: Januar refusjon legevakt for Seljord kommune og Refusjon legevakt / / HO/OK 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/OK vsender NOTODDEN KOMMNE nnhold: K - Om bruk av skogavgift til nedbetaling av landbruksveg - Slomstaulvegen K - Løyve og tilskott til bygging av landbruksveg - Slomstaulvegen 2013/ / LK/JL V83 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/JL vsender Gro Ragnhild Gundersen nnhold: Signert arbeidsavtale - ferievikar - fagarbeider inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender Kristine Gaastjønn Side: 31 av 68

32 nnhold: Sakkunnig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova 19 og 19D Spesialpedagogiske tiltak / /2017 BO/BE B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV vsender VEST-TELEMRK EDGOGSK SYKOLOGSK TENESTE T KS nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Revidert databehandleravtale etter personopplysningslova - MDnett Tilskottmodul for Nasjonalt introduksjonsregister (NR) og supportsystem 2016/ /2017 SB/SKV 064 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NTEGRERNGS- OG MNGFOLDSDREKTORTET vsender SB/SKV nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid helsesenter, legekontor - D 739 Ferievikarar Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist - D / / KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO vsender Side: 32 av 68

33 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KJ/KVE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, reinhald - D 743 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / / STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/VE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Side: 33 av 68

34 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid helsesenter, legekontor - D 739 Ferievikarar Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist - D / / KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Side: 34 av 68

35 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - D 745 Ferievikarar fellestenestene - søknadsfrist - D / / FT/LED vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / / KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / / L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Side: 35 av 68

36 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / / KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri - D 740 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist - D / /2017 KJ/KVE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KJ/KVE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender Side: 36 av 68

37 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, reinhald - D 743 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/VE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, uteavdelinga - D 744 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 739 Ferievikarar Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist - D / /2017 KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO vsender Side: 37 av 68

38 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri - D 740 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist - D / /2017 KJ/KVE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KJ/KVE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, reinhald - D 743 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/VE vsender Side: 38 av 68

39 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - D 745 Ferievikarar fellestenestene - søknadsfrist - D / /2017 FT/LED vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Spørjeundersøking - kartlegging av amatørteatre Spørjeundersøking - kartlegging av amatørteatre / /2017 STD/EL C33 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/EL vsender HØGSKOLEN OSLO OG KERSHS - By- og regionforskningsinstituttet NBR nnhold: Tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer barnehage Tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar / /2017 SB/SKV 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV vsender FYLKESMNNEN TELEMRK Side: 39 av 68

40 nnhold: Tildeling av tilskot til drenering av jordbruksjord 2017 Tildeling av kommunale midlar til drenering, spesielle miljøtiltak i landbruket (SML) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) / /2017 LK/R 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R vsender FYLKESMNNEN TELEMRK nnhold: Tilskot for å lære minoritetsspråklege barn i barnehage betre norsk Tilskott - minoritetsspråklege barn i barnehage / /2017 SB/SKV 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV vsender TDNNNGSDREKTORTET nnhold: Svar - Spørsmål kring arbeidsslutt i ersonalmappe - - diverse 2008/ /2017 KJ/KVE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender ORD/TGJ nnhold: Ny brukar for LOS tilbakemelding fra Statistisk sentralbyrå nnsending av LOS-data / /2017 TK/KSJ 064 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TK/KSJ vsender Statistisk sentralbyrå Side: 40 av 68

41 nnhold: LOS-tilbakemelding - Ny fil for nedlasting nnsending av LOS-data / /2017 TK/KSJ 064 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TK/KSJ vsender Statistisk sentralbyrå nnhold: LOS-tilbakemelding - Ny fil for nedlasting nnsending av LOS-data / /2017 TK/KSJ 064 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TK/KSJ vsender Statistisk sentralbyrå nnhold: Svar - tek i mot tilbod om stilling som personleg assistent ved heimestenestene Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist D 732 og D / /2017 KOS/T 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER TE vsender ud Turid Fjågesund nnhold: åminning om spørjeundersøking - kartlegging av arbeidsmarkedet 2017 Spørjeundersøking - kartlegging av arbeidsmarkedet - Kviteseid skule 2017/ /2017 KS/OTH X61 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH vsender NV rbeids- og velferdsdirektoratet Side: 41 av 68

42 nnhold: nformasjon om Kommunesektorens arbeidsgjevarmonitor og spørjeundersøkinga 2017 Spørjeundersøking - rbeidsgjevarmonitor / /2017 RÅD/ØTV 032 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV vsender KS nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 739 Ferievikarar Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist - D / /2017 KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri - D 740 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist - D / /2017 KJ/KVE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KJ/KVE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender Side: 42 av 68

43 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, reinhald - D 743 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/VE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, uteavdelinga - D 744 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - D 745 Ferievikarar fellestenestene - søknadsfrist - D / /2017 FT/LED vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED vsender Side: 43 av 68

44 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 739 Ferievikarar Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist - D / /2017 KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Side: 44 av 68

45 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - D 745 Ferievikarar fellestenestene - søknadsfrist - D / /2017 FT/LED vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Side: 45 av 68

46 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri - D 740 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist - D / /2017 KJ/KVE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KJ/KVE vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved teknisk drift, uteavdelinga - D 744 Ferievikarar teknisk drift, uteavdelinga og reinhald - søknadsfrist - D 743 og D / /2017 STD/OGR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR vsender nnhold: nformasjon om ny rutine ved søknad om pensjon f.o.m nformasjon om ny rutine ved søknad om pensjon f.o.m / /2017 ORD/BL X02 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/BL vsender KOMMNL LNDSENSJONSKSSE GJENSDG FORSKRNGSSELSK Side: 46 av 68

47 nnhold: nformasjon om Nødnett og brudd på rutiner hos leverandør nformasjon om Nødnett og brudd på rutiner hos leverandør 2017/ /2017 STD/OGR X20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR vsender DREKTORTET FOR NØDKOMMNKSJON DNK nnhold: Endringsliste for eigedomsskattegrunnlaget for skatteåret 2017 Eigedomsskattegrunnlaget for skatteåret kraftanlegg 2016/ /2017 FT/LED 232 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED vsender SENTRLSKTTEKONTORET FOR STORBEDRFTER nnhold: Signert oppdragsavtale for besøksheim for perioden ersonalmappe - - oppdragsavtaler X 2017/ /2017 BVS/GHE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Gunn nnie Hellstad BVS/GHE nnhold: Signert oppdragsavtale for besøksheim for perioden ersonalmappe - - oppdragsavtaler X 2017/ /2017 BVS/GHE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Gunn nnie Hellstad BVS/GHE Side: 47 av 68

48 nnhold: Signert oppdragsavtale for besøksheim for perioden ersonalmappe - - oppdragsavtaler X 2017/ /2017 BVS/GHE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Gunn nnie Hellstad BVS/GHE nnhold: Open søknad om jobb som assistent ved skule, barnehage og SFO Søknad om jobb utanom lysingar - Ralitsa R. lieva 2017/ /2017 SB/SKV 410 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV B 2 vsender Ralitsa R lieva nnhold: K - Nabovarsel - 40/32 - Høgvoll K - Nabovarsel - 40/32 - Høgvoll 2017/ / STD/OGR 040/032 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR vsender BYGG OG NLEGGSSERVCE S nnhold: Spørjeundersøking om lokale folkerøystingar Spørjeundersøking om lokal folkerøysting / /2017 ORD/BL 010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/BL vsender nstitutt for samfunnsforskning Side: 48 av 68

49 nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - D 738 Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D / /2017 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 741 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D / /2017 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO vsender nnhold: Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - D 742 Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter og Kviteseid omsorgssenter, skjerma avdeling - søknadsfrist - D / /2017 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KOS/T vsender Side: 49 av 68

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03.17-12.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 15.03.2017 Lønsstopp - logoped ersonalmappe - - løn 2015/844-2 3608/2016 01.06.2016 SB/ER vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.16-21.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 22.11.2016 nnkalling til møte 16.11.16 Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule - 2016-2017 2016/1863-3

Detaljer

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ /

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.17-02.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2017 Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta ersonalmappe - - løn 2016/11-11

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.17-12.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 16.01.2017 Lysingstekst - ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene Ledige stillingar

Detaljer

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.17-23.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.04.2017 K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.17-18.06.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 20.06.2017 Fråsegn om teieplikt Utplassering - 2017/1373-1 4366/2017 KS/OTH U vs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.16-17.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17-20.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 21.04.2017 Renovering og tiltak på Kviteseid skule nneklimaet på Kviteseid skule X 2016/1616-1 5867/2016

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.17-25.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2017 Stadfesting av VA-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/1915-2 730/2017 03.02.2017

Detaljer

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.17-17.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2017 tskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass - X 2015/773-2

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.17-22.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.01.2017 rbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler

Detaljer

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.16-24.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 26.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som fagutviklingssjukepleiar 100% fast stilling i heimetenesta Ledig

Detaljer

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.17-10.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2017 Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2014/802-17

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10.17-15.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 16.10.2017 Oversikt over vernerunder Referatsaker 2016 - rbeidsmiljøutval 2016/1856-2 6723/2016 05.10.2016

Detaljer

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.04.17-30.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.05.2017 Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom og Seljord kommune Avtale om kjøp av jordmortenester

Detaljer

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.17-06.07.17, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 07.07.2017 Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/90-6 ersonalmappe - - utdanningsstipend 2016/1078-1

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.17-17.10.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.10.2017 nnkalling til ansvarsgruppemøte 18.10.17 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-20

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.16-14.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.04.2016 Søknad om stilling som ferievikar 2016 ved teknisk drift, uteavdelinga ersonalmappe - - søknadar/attestar

Detaljer

Offentlig journal. Ny attest hospitant - Straumsnes oppvekstsenter 2008/ / SO/SKI. Kviteseid kommune SO/SKI

Offentlig journal. Ny attest hospitant - Straumsnes oppvekstsenter 2008/ / SO/SKI. Kviteseid kommune SO/SKI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.03.17-22.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 23.03.2017 Ny attest hospitant - Straumsnes oppvekstsenter Attestar - 2008/243-4 2019/2017 16.03.2017 SO/SK

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ /

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.17-27.06.17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.06.2017 nnhold: nvitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.17-08.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.01.2017 Om svar i samband med søknad om permisjon for perioden 14.07.16-14.07.17 - påminning ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.16-30.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 06.05.2016 nnkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-12 2569/2016

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.16-05.05.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J, 09.05.2016 nnhold: nnvilga søknad om permisjon for perioden 27.01.16-27.01.17 ersonalmappe - - diverse

Detaljer

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.16-05.12.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.12.2016 Lysingstekst - ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.17-12.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 13.06.2017 Protokoll frå tilsettingsutvalet - frivilligkoordinator 50% fast stilling i - D 729 Ledig stilling

Detaljer

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09.

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-03.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 07.03.2016 Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1409-16

Detaljer

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.17-13.08.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 14.08.2017 Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene Ledig stillingar ved heimetenestene

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.16-09.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: KoS kartlegging - hausten 2016 Kartlegging - 2016/1663-2 7393/2016 01.11.2016 BO/ABE

Detaljer

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.17-02.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.03.2017 nnhold: K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - K - Delvis fråfall av

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.17-15.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.06.2017 Tenesteattest - Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - diverse 2017/573-2 3102/2017

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12.

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.16-13.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.03.2016 Signert protokoll frå tilsettingsutval - skogbrukssjef 100% stilling Ledig stilling som skogbrukssjef

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.16-06.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsavtale - ferievikar 2015 ved Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeri Ferievikarar

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 033 ORD/BLU

Dok.dato: Klassering: 033 ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.18-04.01.18, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 08.01.2018 olitikeropplæring olitikeropplæring 2015 2015/1562-1 6812/2015 28.10.2015 ORD/BL 033 olitikarar

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.16-08.12.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.12.2016 Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid Tillegg til avtale om felles landbrukskontor,

Detaljer

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.16-31.10.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.11.2016 Fullmakt som skatteoppkrevjar ersonalmappe - - diverse 2010/1402-5 5844/2016 31.08.2016 FT/LED

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.06.17-30.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.07.2017 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - X 2016/1245-2

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.17-08.06.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 12.06.2017 Signert avtale om språkpraksis - periode 01.06.17-01.11.17 Busetting av flyktningar - 2016/801-30

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.17-23.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.06.2017 Flyttemelding frå Kviteseid skule til Overføring av opplysningar til ny skule utanfor kommunen

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16-15.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.11.2016 Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad Busetting av flyktningar - 2016/1267-7

Detaljer

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.17-05.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2017 Nytt revidert møtereglement for politiske utval - 2015 Revisjon av møtereglement for politiske

Detaljer

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.16-31.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 12.09.2016 nnhold: K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell K - Kommunale gebyr

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.17-19.11.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2017 Politiattest - datert 28.06.17 Personalmappe - - søknadar/attestar X 2017/1173-2 6818/2017 26.09.2017

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.16-04.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.08.2016 Stadfesting av arbeidstilhøve ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/637-3 6514/2015 13.10.2015

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.16-02.02.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.02.2016 Lysingstekst - 2. gongs utlysing av flyktningkoordinator Ledig stilling som flyktningkoordinator

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.17-14.05.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.05.2017 Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Ledig stilling som frivilligkoordinator

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.06.16-23.06.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 24.06.2016 K - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Buskarvegen K - Løyve til bygging av landbruksveg

Detaljer

Offentlig journal. Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter / / TEK/FSKOR

Offentlig journal. Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter / / TEK/FSKOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 26.02.2014 Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter - 2014 Brannsyn - Vestheim Leirsted 2008/143-7 2530/2014 19.02.2014 TEK/FSKOR

Detaljer

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok.

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.16-30.09.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 03.10.2016 Søknad om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre Tilskott til prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta. Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval 2013/ /

Offentlig journal. Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta. Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2013, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om reduksjon av barnehagepris 2015/ / KULT/HT. Mottaker Skjervøy kommune KULT/HT

Offentlig journal. Søknad om reduksjon av barnehagepris 2015/ / KULT/HT. Mottaker Skjervøy kommune KULT/HT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 24.02.2016 nnhold: Søknad om reduksjon av barnehagepris Barnehagemappe 2015 2015/78-75 925/2016 KLT/HT O Offl 13, jfr Fvl 13,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær 07.02.2017 nnhold: søknad om fradeling/omregulering Gnr 11 Bnr 1 - Gry Cecilie

Detaljer

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016.

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.16-21.06.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.06.2016 nnhold: Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv-

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 19.11.2015 nnhold: Oppsigelse av 100 % stilling som hjelpepleier på Gargo sykehjem.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på tilsynsrapport fra Kystlab 2016/ /2016 SBH/TE SBH/TE. Enkeltvedtak ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på tilsynsrapport fra Kystlab 2016/ /2016 SBH/TE SBH/TE. Enkeltvedtak ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Svar på tilsynsrapport fra Kystlab Kystlab - Tilsyn Svanviken barehage 2016/1028-2 10832/2016 25.10.2016 10 vs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Oppdatert nabovarsel, situasjonsplan mm Gnr 28 bnr 33, Odd ndregård

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Søknad - D 411 - D 411 2-4 stillingar inntil 100 %(vikariat, evt. fast)

Detaljer

Offentlig journal. Avrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. 2013/1429-9 17096/2013 19.02.2014 12.02.2014 SEN/TODEG SEN/TODEG

Offentlig journal. Avrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. 2013/1429-9 17096/2013 19.02.2014 12.02.2014 SEN/TODEG SEN/TODEG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, vrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. vrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. 2013/1429-9

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass 2015/ /2016 KAV/BDL KAV/BDL. Søknad om fri fra undervisning

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass 2015/ /2016 KAV/BDL KAV/BDL. Søknad om fri fra undervisning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J, 11.08.2016 nnhold: Søknad om barnehageplass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Kavringen barnehage (9/445) 2015/924-94

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.02.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 23.02.2016 nnhold: N - 13/4 og 12/6 - Stemtjønn tomt 121 - Ny eigarbrøk N - 12/6 - Stemtjønn - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet 06.03.2014 2014/404-1 1623/2014

Offentlig journal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet 06.03.2014 2014/404-1 1623/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet

Detaljer

Offentlig journal. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner 2012/242-1 943/2012 05.03.2012 05.03.

Offentlig journal. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner 2012/242-1 943/2012 05.03.2012 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner 2012/242-1

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar - Inntil 180% vikariat som pedagogisk leiar/barnehagelærar ved for tida Dalen barnehage ID 540. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar - Inntil 180% vikariat som pedagogisk leiar/barnehagelærar ved for tida Dalen barnehage ID 540. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført 03.11.2017 nnhold: - Søknad om stilling D 540 Ledige stillingar - nntil 180% vikariat som pedagogisk leiar/barnehagelærar

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase 2014/ / TEK/KKVIT

Offentlig journal. Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase 2014/ / TEK/KKVIT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase Brannsyn - Kollen ungdomsbase 2014/176-2 3004/2014 27.02.2014 TEK/KKVT M71 vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.17-04.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.10.2017 ndividuell opplæringsplan - skuleåret 2017-2018 Spesialundervisning - 2017/772-9 6040/2017 31.08.2017

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. Søknad på ferievikariat

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. Søknad på ferievikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 15.03.2017 nnhold: rbeidsbekreftelse Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/549-6 1399/2017 13.03.2017 P Offl 23 ***** vs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.07.2015 nnhold: Søknad på stilling som ingeniør 2015/11-59 2317/2015 21.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Riksarkivets årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for påminnelse. Riksarkivets årlige undersøkelse 2015

Offentlig journal. Riksarkivets årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for påminnelse. Riksarkivets årlige undersøkelse 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 08.03.2016 nnhold: Riksarkivets årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 - påminnelse Riksarkivets

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 30.05.2017 nnhold: Referat fra oppfølgingsmøte ersonalmappe 2015/243-19 2295/2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: 65/62 PLMI/LIJO. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: 65/62 PLMI/LIJO. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 10.10.2016 nnhold: Henvisning logoped Elevmappe - U 2016/1906-1 12562/2016 STOSK/HEHO E Offl. 13, fvl. 13 vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** VOKS/LEGA. Dok.dato: Klassering: ***** ØKO/TKKR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** VOKS/LEGA. Dok.dato: Klassering: ***** ØKO/TKKR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 25.08.2016 nnhold: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 15.08.2016 Utbetalingsbrev - tilskudd til norskopplæring

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av personopplysninger på elever i avgangsklasser. Nordland fylkeskommune - rundskriv og informasjon 2016

Offentlig journal. Innhenting av personopplysninger på elever i avgangsklasser. Nordland fylkeskommune - rundskriv og informasjon 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 07.10.2016 nnhold: nnhenting av personopplysninger på elever i avgangsklasser Nordland fylkeskommune - rundskriv og

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelseskontrakt utviding av fast stilling fra / / BOV/LAL BOV/LAL

Offentlig journal. Ansettelseskontrakt utviding av fast stilling fra / / BOV/LAL BOV/LAL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, nsettelseskontrakt utviding av fast stilling fra 06.02.2017 ersonalmappe 2014/1003-13 2319/2017 27.02.2017 BOV/LL vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Høring av søknad om nydyrking, Martin Toreli, gbnr. 171/7. 171/7 - Martin Toreli - Godkjenning av plan for nydyrking

Offentlig journal. Høring av søknad om nydyrking, Martin Toreli, gbnr. 171/7. 171/7 - Martin Toreli - Godkjenning av plan for nydyrking Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J, nnhold: Høring av søknad om nydyrking, Martin Toreli, gbnr. 171/7. 171/7 - Martin Toreli - Godkjenning av plan for nydyrking

Detaljer

Offentlig journal. Jan Ulrik Kristoffersen - takker ja til stilling lærer - Strønstad skole. Rekrutteringssak Lærer - Strønstad skole

Offentlig journal. Jan Ulrik Kristoffersen - takker ja til stilling lærer - Strønstad skole. Rekrutteringssak Lærer - Strønstad skole Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 24.05.2016 nnhold: Jan Ulrik Kristoffersen - takker ja til stilling lærer - Strønstad skole Rekrutteringssak Lærer

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 27.09.2017 nnhold: 1943/19/1. Søknad om deling av grunneiendom. Høring Eiendom

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** PLMI/HCHA. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/OMTE. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** PLMI/HCHA. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/OMTE. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.5.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.05.2016 nnhold: Evaluering av Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland Samordning av statlige

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 27.10.2017 Søknad om databriller ersonalmappe - 2016/178-9 5843/2017 SK/HS

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16. OSO Vesterålen 2016 - innkallinger og møtereferat

Offentlig journal. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16. OSO Vesterålen 2016 - innkallinger og møtereferat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.02.2016 nnhold: Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16 OSO Vesterålen 2016 - innkallinger

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2016-05.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2016 nnhold: Søknad om refusjon av honorar Oppfølgjing sjukemeldt arbeidstakar - 2016/199-7 2770/2016

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.09.2016 nnhold: nnkalling møte 21.10.16 levmappe 2016/534-5 11473/2016 02.09.2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: 22.02.2016.

Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: 22.02.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 26.02.2016 nnhold: Frist for kommunen til å registrere og behandle ferdig alle søknader i WESP Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 07.08.2017 Tilsetting av kommunelege 2017/4-52 1683/2017 07.07.2017 vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/OMTE. Dok.dato: Klassering: ***** PERS/[Ufordelt] Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/OMTE. Dok.dato: Klassering: ***** PERS/[Ufordelt] Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.05.2016 nnhold: Lytt til andres kulturerfaringer Bevaring av Rødskolen på Melbu U 2015/1867-19 6059/2016 27.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - Søknad om stilling ID: / / Foreløpig svar - Søknad om stilling ID: 75

Offentlig journal. Foreløpig svar - Søknad om stilling ID: / / Foreløpig svar - Søknad om stilling ID: 75 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2016 Foreløpig svar - Søknad om stilling D:75 Ledig fast stilling som nspektør ved Hatteng skole, 100% - D 75 2016/8-2

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.01.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 25.01.2015 nnhold: Vedrørende anmeldelse av hærverk begått i Reinfjord

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Klassering: KOML/ØJ

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Klassering: KOML/ØJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2016, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Søknad - D 394 - D 394 Stillingar skule/barnehage/kulturskule

Detaljer

Offentlig journal. Arnt Inge Ødegård - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 158/2 og 158/3 2016/ /

Offentlig journal. Arnt Inge Ødegård - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 158/2 og 158/3 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, rnt nge Ødegård - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 158/2 og 158/3 158/2 og 158/3 rnt nge Ødegård - Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av protokoll 2016/ / TEK/JK RØVIK STIG O SYLTESETHER TEK/JK

Offentlig journal. Oversendelse av protokoll 2016/ / TEK/JK RØVIK STIG O SYLTESETHER TEK/JK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Oversendelse av protokoll Sigurd Halaas - Grensejustering - Eiend. 155/28 2016/92-2 1767/2016 22.02.2016 155/28 vs./mottaker:

Detaljer

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 17:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** "Ny virkelighet" ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ny virkelighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2016-20.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 nnhold: Referat "Ny virkelighet" U 2015/518-22 24/2016 05.01.2016 U Off.l. 14 150 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke skule i tida

Offentlig journal. Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke skule i tida Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.03.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.03.2017 Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 25.11.2015 nnhold: Tilsetting i 20,89 % fast stilling på Gargo sykehjem

Detaljer

Offentlig journal. Svar - søknad om redusert foreldrebetaling 2015/ / STO/HMT STO/HMT

Offentlig journal. Svar - søknad om redusert foreldrebetaling 2015/ / STO/HMT STO/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2017 Svar - søknad om redusert foreldrebetaling Rimeligere barnehage / foreldrebetaling 2015/1034-2 10486/2015 23.11.2015

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 75/16 PLMI/LIJO. Dok.dato: Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 75/16 PLMI/LIJO. Dok.dato: Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 07.06.2016 nnhold: GBnr 75/16 - om riving av nedbrent hus - Eirik Dahl GBnr 75/16 - om riving av nedbrent hus - Eirik

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn - møteprotokoll formannskapet Omgjøring av salgsvedtak samt omregulering av friområde 2016/ /2016

Offentlig journal. Innsyn - møteprotokoll formannskapet Omgjøring av salgsvedtak samt omregulering av friområde 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 05.02.2016 nnhold: nnsyn - møteprotokoll formannskapet 30.05.2013 Omgjøring av salgsvedtak samt omregulering av friområde

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.16-07.06.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2016 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 Opptak skulefritidsordninga 2015-2016 for Kviteseid

Detaljer

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.09.2015 nnhold: Strandveien 52: Vedr. midlertidig brukstillatelse gnr 69

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav - Følge til Rikshospitalet ***** 2016/ / BOH/MKE BOH/MKE

Offentlig journal. Refusjonskrav - Følge til Rikshospitalet ***** 2016/ / BOH/MKE BOH/MKE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: I,, Status: J, Refusjonskrav - Følge til Rikshospitalet Refusjon for følge til sykehus 2016/28-1 283/2016 11.01.2016 BOH/MKE 231 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal 2015/3-5 404/2015 PERS/ANHO 16.02.2015 15.02.2015 2015/3-6 406/2015 15.02.2015 16.02.2015 PERS/ANHO. Wioletta Ewelina Binda

Offentlig journal 2015/3-5 404/2015 PERS/ANHO 16.02.2015 15.02.2015 2015/3-6 406/2015 15.02.2015 16.02.2015 PERS/ANHO. Wioletta Ewelina Binda Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.15-22.02.15, Dokumenttype:,U, Status: J,A,F 23.02.2015 nnhold: Ønsker jobb i Generelle søknader 2015 2015/3-5 404/2015 410 Sulawan Olsen nnhold: Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsattest 2015/ / HO/CJ. Skjervøy kommune HO/CJ. Bekreftelse 2015/ /2015

Offentlig journal. Arbeidsattest 2015/ / HO/CJ. Skjervøy kommune HO/CJ. Bekreftelse 2015/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 28.08.2015 rbeidsattest rbeidsattester - tidligere ansatte og vikarer 2015/202-17 5055/2015 400 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer