Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret"

Transkript

1 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Undervisning i klasserommettips og råd om forberedelser og gjennomføring av undervisning v/ Suleyman Gunenc og Sara Kristine Nes Lørdag 25. mars 2017 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret

2 OM ORGANISERING AV KURSET Ramme: Loven, forskrifter, læreplanen, læreplanmål/ kompetansemål, pensum, kunnskaper om hvert enkelt tema Hvor mye kan du om enkelte temaer? Hvilke temaer trenger du påfyll på? Vet du hvordan du kan få en oppdatering? Kan du finne informasjon om disse temaene? Kan du lage et opplegg (Power Point) på ditt språk (språket du skal undervise i)?

3 OM ORGANISERING AV KURSET 50 timer delt på 7 emner + 1 Tenk at du bruker 1 dag per tema Obs! Ta temaene i rekkefølge ellers kan en deltaker som er fraværende en dag risikerer om å mangle et tema til slutt: hvis deltakeren er borte på tirsdag når du underviser Utdanning og kompetanse, blir han/hun påmeldt til en tirsdag neste gang vi har samfunnskunnskap. Hvis neste gang du tar arbeidsliv på tirsdag i stedet for Utdanning: deltakeren skal aldri få med seg Utdanning.

4 DITT MANDAT SOM LÆRER (Introduksjonsloven 19: Den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap skal som hovedregel ha faglig kompetanse) De fleste deltakere som får oppholdstillatelse etter 1. september 2013, må ta obligatoriske prøver i samfunnskunnskap. Deltakere blir testet på pensum som ligger på Som lærer må du sikre at deltakere kan dette stoffet på slutten av kurset. Du har et ansvar og jobben din er avgjørende for at deltakere kan klare prøven! Vi ønsker at flest mulig deltakere klarer prøven.

5 DITT MANDAT SOM LÆRER Du må også formidle forståelsen av det norske samfunnet, det kulturelle, hvordan nordmenn tenker. Bruk dine kunnskaper om hjemlandet og om den kulturelle bakgrunnen til deltakerne for å nå til dem Du må være trofast mot læreplanen, mot Norge og det mandatet du har som lærer Du representerer det norske samfunnet

6 DITT MANDAT SOM LÆRER Du forplikter deg til å følge med samfunnsdebatten Du har, i tillegg til undervisningen, ansvaret for forberedelser, opplegg på ditt språk, lister og fraværsmerking, kartlegging av deltakere, med mer

7 DEN FØRSTE TIMEN Presentasjonsrunde av deltakere: navn, opprinnelse, utdanning, arbeidserfaring, botid i Norge, familiesituasjon, hva er de mest interessert i? Kort presentasjon av deg selv HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN?

8 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? DEN FØRSTE TIMEN Presentasjonsrunden skal hjelpe deg å finne ut hvilke strategier du kan bruke i undervisningen: Deltaker med lav utdannelse: bruk enkle ord og begrep når du forklarer ting, bruk bilder, eventuelt lydfiler. Deltaker med lang botid i Norge: kanskje han/hun kan allerede en del om Norge: kan brukes som ressursperson, oppfordres til å komme med bidrag. Utefra hva deltakeren sier, kan du tilføye, eventuelt korrigere det som deltakeren sier.

9 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? DEN FØRSTE TIMEN Still deltakerne følgende spørsmål: hva er samfunnskunnskap? Hva definerer et samfunn? Hvorfor er kurset obligatorisk? Vis planen over emnene som skal gjennomgås. Fortell om de obligatoriske prøvene og om den obligatoriske læreplanen

10 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? DEN FØRSTE TIMEN Hvilke temaer og punkter fra læreplanen er deltakere mest interesserte i? Deltakernes behov sett fra deres ståsted: Dette er bare for å få innsikt i hvordan de selv definerer behovet. Dette kan brukes i forbindelse med valg av eksempler og fokus på diverse dilemmaer. Husk at deltakernes ønsker kan være forskjellige fra den obligatoriske læreplanen, men det er den obligatoriske læreplanen du må prioritere i undervisningen.

11 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? DEN FØRSTE TIMEN Informer deltakere om at de skal ha ansvaret for å presentere et tema den siste dagen i grupper: oppsummering Reglene: Kurset er til for å gi generelle informasjon om det norske systemet. Læreren kan ikke svare om eller rydde opp i enkelte saker som en deltaker kan ha med NAV, kommunen eller UDI. Læreren er ikke saksbehandler, har ikke alle svar på enkelte spørsmål men skal henvise til riktig kontakt eller instans.

12 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? DEN FØRSTE TIMEN Reglene: Noen temaer eller debatter kan by på kraftige reaksjoner: informer at alle temaer på læreplanen skal tas opp i klassen (inkludert vold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap,etc..). I klassen må deltakere respektere at man kan ha forskjellige synspunkter. Som lærer må du stå på det læreplanen sier, du representerer det norske samfunnet. Deltakere må få lov til å gi sin mening men læreren styrer debatten. Mobbing, og diskriminering av en eller flere deltakere på grunn av kjønn, etnisitet, religion, nasjonalitet eller seksuell legning er ikke akseptert. Dette tolereres ikke i det norske samfunnet heller! Dette kan særlig gjelde når deltakere fra land som tidligere er eller har vært i krig sitter i samme klassen.

13 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? DEN FØRSTE TIMEN Snakk om reglene: Reglement på skolen: røyking, pauser, parkering, utvisning, telefon osv Ordenselev i klassen?: en deltaker skal ha ansvar for å sjekke at det er ryddig i klassen og at kildesortering respekteres? Er du redd for å glemme å si noe, bruk denne malen. Felles mal for alle lærere som underviser i din kommune?

14 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? Alle temaer og punkter i er viktige og skal gjennomgås, men kanskje noen punkter under hvert tema er viktigere enn andre for noen av deltakerne dine. Du kan bruke litt ekstra tid på de punktene som er viktige for deltakerne dine. Det skal bli muntlig undervisning med variasjon mellom fakta informasjon (forelesning) og spørsmål, diskusjon, og oppgaver. Dialog basert undervisning. Passiv/aktiv.

15 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? I prøven er spørsmålene om faktainformasjon, men samfunnskunnskap er mer enn det, det handler også om å fortelle hvordan nordmenn tenker, skikk og bruk, uskrevne lover og regler. Husk å ha også variasjon i opplegget ditt mellom fakta og uskrevne lover og regler. Ta uskrevne lover og regler som utgangspunkt for fakta informasjon. Bruk dem som case (eksempler fra en gitt eller tenkt situasjon)

16 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? Lag et skriftlig opplegg på Power Point. Du har mulighet å vise det frem ved hjelp av data og projektor/smart Board som er i klassen. Sjekk med skolen. Ta med minnepenn! OBS! Hvis du sender per e-post, husk å lage PDF fil av Power Point slik at deltakere ikke kan redigere direkte på opplegget du har selv laget. Sjekk med deltakerne dine hvem vil ha papirutskrift: noen deltakere kaster papirene dine med en gang, noen deltakere er analfabeter.

17 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? Gi lekser: deltakerne skal lese gjennom det som er gjennomgått og også lese temaet som kommer. Læreren bruker 5 minutter i første timen dagen etter for å sjekke om de har fått med alt de må lære om. Se arket «Hvordan lage lekser» Unngå bruk av tid på ting som deltakerne kan lese og lære om på egen hånd. Minn deltakere på at de ikke kan klare prøven uten å lese på egen hånd. Da kan du bruke resten av tiden i klassen med spørsmål til deltakere, gi oppgaver, ha gruppearbeid, debatt, rollespill.

18 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? For eksempel: om emne «arbeidsliv»: jobbintervju, telefon samtale ifm oppfølging av en søknad ol. Bruk bilder eller avisartikler relaterte til temaet du snakker om som utgangspunkt til dialog eller oppgave. Du kan bruke et bildet eller en avisartikkel for å introdusere et punkt i temaet du snakker om (jf. Bruk av case). Eksempel: avisartikkelen om tillit (Aftenposten) når du snakker om at velferdssamfunnet bygges på tillit.

19 HVORDAN LEGGER DU OPP UNDERVISNINGEN DIN? Aktiv bruk av eksempelprøven: - Vis eksempelprøven på kurset. - Alle deltakere trener på å ta eksempelprøven: - På kurset: bruk av datarom eller tilgang til Pcer for deltakere? 1 time, læreren viser hvordan det fungerer, sjekker at deltakere klarer å ta prøven på egen hånd, kartlegger behov for tilrettelegging. - Hjemme: deltakere tar eksempelprøven hjemme og leser Oppsummering av alle emner den siste dagen.

20 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Lag en Power Point presentasjon på språket du skal undervise i. Bruk som hovedkilde for å lage presentasjonen din. Åpne et nytt PP dokument på det første lysbilde (siden) etter tittelen på emnet, kan du spørre deltakere hva de allerede vet om temaet.

21 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? På det andre lysbildet kan du skrive målene med undervisning i dette emnet. Kopier målene fra Læreplan i samfunnskunnskap : mål for opplæring i samfunnskunnskap fra VOX. For eksempel: Emne 5. Utdanning og kompetanse Mål for opplæringen er at deltakeren skal få kunnskap om barn, unge og voksnesrettigheter, plikter og muligheter i det norskeutdanningssystemet, og om hvordan utdanning kan finansieres få kunnskap om viktige verdier som det norske skole- og utdanningssystemet bygger på få kunnskap om hva som forventes av foreldre i samarbeidet mellom skole og hjem, og om hvordan foreldre kan bidra til å styrke eleveneslæring kunne samtale om ulike utdanningsmuligheter, og om hvordan egen formell og uformell kompetanse kan brukes i arbeidslivet

22 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Hvis samfunnskunnskap.no er oversatt til språket ditt, kopier stoffet derfra til de neste sidene i Power Point. Du vurderer om du skal bruke bare stikkord/korte sammendrag/titler eller om du skal bruke alt direkte. (husk «ikke lesedyktige»). Hvis samfunnskunnskap.no ikke er oversatt til språket ditt må du kopiere stoffet som er på norsk og oversette teksten til språket ditt. Du trenger kanskje ikke å oversette alt eller kopiere alt, du kan lage korte setninger eller stikkord Det betyr at du må gjengi muntlig detaljene muntlig på morsmålet. Klarer du det?

23 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Kopier også oppgavene fra samfunnskunnskap.no i Power Point. Mellom hvert avsnitt eller lysbildet bør du ha et spørsmål, en oppgave, eller et rollespill (laget selv) Husk at det må være variasjon mellom faktainformasjon, oppgaver, diskusjoner og erfaringsutveksling om uskrevne lover og regler. For eksempel, snakk 5 minutter om faktainformasjon fra samfunnskunnskap.no, så still et spørsmål til deltakere, så snakk igjen 5 minutter om faktainformasjon, så gi en oppgave der deltakere må jobbe alene, snakk igjen 5 minutter, så gi en gruppeoppgave, osv

24 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Du kan jobbe etter denne modellen: lærer/deltaker/lærer/deltaker/lærer/deltaker/osv Du kan introdusere nye punkter i presentasjonen din ved å vise avisartikler. For eksempel: i emne Ny innvandrer i Norge, når du snakker om språkpraksis, kan du først begynne med å vise artikkelen Norskkurs ble god butikk til klassen. Spør deltakere hva de tror artikkelen handler om. Du kan oppsummere artikkelen, og avslutte med å gi info som var på samfunnskunnskap.no

25 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Når du har kopiert stoffet fra samfunnskunnskap.no i presentasjonen din, kan du supplere med spørsmål og oppgaver du lager selv, oppgaver og diskusjonstemaer fra den gamle boken Intro (eller eksempler fra boken trappevask og andre historier, avisartikler, osv Trenger å tilføye ekstra informasjon tilpasset deltakernes behov? Bruk fortrolige internettsider (se liste i mappen), Fortsett på denne måten for alle temaer.

26 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Ta med nyttige internettadresser

27 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Ressurspermer Intro og VOX Bøkene Intro, Velkommen Valgomat på nettet Youtube men vær kritisk! Sjekk viktige lokale nødnumre og adresser Sjekk nettsiden til din kommune mye nyttig info der Egen erfaring men husk ditt mandat! Beregne disposisjon av tiden, slik at du rekker alt Et godt forarbeid er veldig viktig!

28 HVORDAN LAGER DU OPPLEGGET DITT? Du har laget et fast opplegg som du kan bruke igjen: men husk at du må oppdatere det litt før hvert kurs: Nye deltakere med nye behov Lover og regler forandrer seg

29 HUSK Deltakere skal ta prøven på det språket de har fått kurset på. Samme oversettelse av ord skal brukes på samfunnskunnskap.no og i prøven. Bra for deltakere å kunne ordet på norsk også. I presentasjonen skriv ordet på språket, så ordet på norsk i parentes. For eksempel: Etat providence (velferdssamfunn). Lag ordliste språket / norsk? Samf. ikke norskundervisning! Viktig at du bruker ordet på språket som det står på samfunnskunnskap.no, ellers forvirrende for deltakere

30 HUSK Ha nok oppgaver og diskusjonstemaer slik at deltakere blir aktive: bedre med for mange enn for få Du bør ikke ha for mye faktainformasjon utover det obligatoriske: fokuser på med tanke på prøven.

31 HVORDAN LAGE OPPGAVER OG LEKSER? 1. Bruk oppgavene fra i undervisningen i klassen. Har du ikke brukt alle oppgavene fra i klassen, kan du bruke disse som lekser. Velg språket, velg emne, marker og kopier oppgavene og lim inn i Power Point eller Word dokument. Hvis hjemmelekser: lagre Word dokumentet med spørsmålene med navn for eks.: Lekser Ny innvandrer i Norge Somali. Kan sendes per e-post til deltakere eller skrives ut og deles i klassen. OBS! Hvis du bruker oppgavene fra som lekser må du passe på at du også ha nok lekser å gjøre i klassen dagen etter.

32 2. Lage en quiz selv HVORDAN LAGE OPPGAVER OG LEKSER? Lag spørsmål selv om emnet. Les gjennom emnet i og finn viktig informasjon som kunne komme opp i eksamen. Lag spørsmål i forhold til den informasjon du finner. For eksempel: Hvem har rett og plikt til gratis norskopplæring? Eller: Hva er språkpraksis? Skriv spørsmålene i Power Point eller Word hvis lekser (lagre med navn for eks.: Lekser Ny innvandrer i Norge Somali) Kan sendes per e-post til deltakere eller skrives ut og deles i klassen.

33 HVORDAN LAGE OPPGAVER OG LEKSER? 3. Bruk av andre ressurser Kan også bruke oppgaver fra den gamle boken Intro, skann eller kopier de oppgavene som er relevante. Skannet oppgaver kan du lagre elektronisk sammen med Power Point presentasjonene dine og andre dokumenter du bruker i undervisningen. kan også bruke internettsiden Det er internettsiden til boken Intro, men oppgavene er forskjellige fra boken. OBS! Nå to versjoner av boken og internettsiden Intro: velg den nyeste (2015). Den gamle versjonen av Intro og internettsiden (2005) tilsvarer den gamle læreplanen: sjekk og tilpass!

34 HVORDAN LAGE OPPGAVER OG LEKSER? 3. Bruk av andre ressurser Oppgaver fra boken «Trappevask og andre historier» Oppgaver og diskusjonstemaer fra VOX-kursene Undervisningsopplegg Vold i nære relasjoner fra VOX Undervisningsopplegg om arbeidsrettet norskopplæring Internettsidene til IMDI, UDI, NAV, osv. For å lage case (en tenkt situasjon), kan du bruke egne erfaringer fra tidligere. Case passer kanskje best til diskusjoner i klassen.

35 SAMARBEID MED ANDRE LÆRERE OG LÆRERENS MAPPE Samarbeid med andre lærere i samfunnskunnskap på skolen, utenfor din skole, samme språk, på tvers av språk. Utveksling av opplegg, Power Point, dokumenter og kilder Facebook gruppe? Google Docs? Lag din elektronisk mappe: lærerens mappe på PC og minnepenn: 1 undermappe per emne.

36 Gruppeoppgaver/ problemstillinger Kan du se kritisk på bruk av undervisningstid i lys av følgende momenter: 1. Bruk av eksterne ressurser i timene 2. Utflukter 3. Temaer utenom læreplanen (eks: problemstillinger som ikke angår alle, eller førerkort) 4. Avslutningsfest med klassen

37 Prøver og nye regler Sara Kristine Sortland Nes Introduksjonssenteret i Drammen, avdeling Språktjenester Tlf

38 Neste kurs mai Eksempelprøve Regler om samfunnskunnskap og prøver Quiz Hvor finner jeg svar

39 Kurs modul 1 og 2: mai Påmelding:

40 Eksempelprøve

41 HVEM HAR RETT OG PLIKT TIL 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP? Situasjon Status Konsekvens Flyktninger Familiegjenforente med flyktninger Familiegjenforente med norske statsborgere Arbeidsinnvandrere utenfor EØS og familiegjenforente med disse Flyktninger Familiegjenforente med flyktninger Familiegjenforente med norsk statsborger mellom 55 og 67 år Rett og plikt Plikt Rett / Rett og plikt Gratis og obligatorisk kurs: Hvis opphold etter 1. januar 2012: 550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap Hvis opphold etter 1. september 2013: 550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap + prøver Må betale for kurset og obligatorisk: 250 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap Hvis opphold før 1. januar 2017: Gratis og ikke obligatorisk + kan ta prøver Hvis opphold etter 1. januar 2017: Rett og plikt til 550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap +

42 PRØVER I SAMFUNNSKUNNSKAP Permanent oppholdstillatelse krav: 250/550 timer norsk 50 timer samfunnskunnskap på eget språk A1 norsk muntlig Bestått prøve i Statsborgerskap samfunnskunnskap krav: på (18-67 eget språk åringer) (de som har plikt til det) Statsborgerskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven på norsk A2 norsk muntlig Fritak: Søknad og dokumentasjon leveres kommunen. Fritak: Dokumentasjon leveres direkte til politiet.

43 OPPMELDING TIL PRØVER NORSKPRØVER Oppmelding på og Går man på norskkurs, kan læreren gjøre påmeldingen vanligvis gjøres dette på slutten av kurset / programmet Gratis første gang for alle delprøver Gjennomføres i mai/juni og november/desember SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVEN Kommunen melder på deltakerne etter at de er ferdig med 50 timer Gratis første gang Noen kommuner legger ut påmeldingsinformasjon om samf.prøven på STATSBORGERPRØVEN Oppmelding på Alle må melde seg på selv, alle må betale, også første gang, uansett når de kom til Norge og hvilken tillatelse de har fra før Ikke krav om å ta prøven i sin egen kommune

44 SANT ELLER USANT? Fra må alle flyktninger og innvandrere ta 50 timer samfunnskunnskap på norsk i stedet for sitt eget språk Fra må alle flyktninger og innvandrere ta prøven i samfunnskunnskap på norsk i stedet for sitt eget språk Hvis deltakerne tar samfunnskunnskapsprøven på norsk, trenger de ikke ta statsborgerprøven i tillegg De som kom til Norge før 2005, trenger ikke å ta statsborgerprøven Usant: Det er bare statsborgerprøven som er på norsk, resten av samfunnskunnskapskursene og prøvene fortsetter som før på et språk deltakerne forstår. Se over. Sant men vi anbefaler dem å ta prøven på sitt eget språk likevel, for vi vil gjerne at de skal bestå. Usant Alle som søker norsk statsborgerskap etter må bestå statsborgerprøven.

45 Nueng Nhat fra Vietnam er doktorgradsstudent og søker permanent oppholdstillatelse. Han fikk sin første oppholdstillatelse i april Må han ta samfunnskunnskapskurs og prøve? a) Han må ta både kurs og prøve, må bestå prøven, og må betale for det b) Han må ta kurs og betale, men kan velge om han vil ta prøve c) Han har rett og plikt til kurs og prøve, og trenger ikke å betale

46 Maryam Tekle Gebremichael fra Eritrea fikk sin første oppholdstillatelse i november 2011, og tok samfunnskunnskap i uke 9 og 25 i Da var ikke prøvene blitt innført. Nå søker hun permanent oppholdstillatelse. Må hun ta prøven i samfunnskunnskap? a) Ja, for reglene har endret seg b) Nei, for de nye reglene har ikke tilbakevirkende kraft

47 Halimo Mohammed fra Somalia fikk sin første oppholdstillatelse i 2008, og har tatt kurs i samfunnskunnskap. Nå søker hun statsborgerskap. Hva er riktig? a) Hun må ta prøven i samfunnskunnskap på sitt eget språk, og må betale b) Hun får ta kurs på samfunnskunnskap på nytt, og får gratis prøve c) Hun må ta prøven i samfunnskunnskap på norsk, og må betale

48 Samira Saede fra Iran kom til Norge i desember 2013 som familiegjenforent med en flyktning. Da var hun 14 år gammel. Nå er hun 17 og vil søke om permanent oppholdstillatelse. Hva må hun ha tatt? a) Hun må ha tatt kurs i samfunnskunnskap og prøven b) Hun trenger ikke kurs og prøve, for hun var under 16 år da hun fikk sin første oppholdstillatelse c) Det kommer an på om hun har fått karakter i

49 Sanda Brankovic fra Serbia er helsefagarbeider. Hun kom til Norge i Må hun bestå samfunnskunnskapsprøven? a) Hun trenger ikke å ta samfunnskunnskapsprøven, fordi den ikke ble innført før 1. september b) Hun trenger ikke å ta samfunnskunnskapsprøven, fordi hun er helsefagarbeider c) Hun må ta samfunnskunnskapsprøven, men hun trenger ikke å bestå.

50 John Meling fra Sør-Sudan er 59 år gammel. Han fikk innvilget opphold som flyktning desember Hva er riktig? a) Han har rett og plikt til å ta samfunnskunnskapskurs og prøve b) Han har rett, men ikke plikt til å ta samfunnskunnskapskurs og prøve c) Han hadde rett og ikke plikt før, men nå har statusen endret seg til rett og plikt

51 Ahmad Al-Khalidi fra Palestina er gift med en norsk statsborger, og fikk sin første oppholdstillatelse i januar Hva er riktig? a) Han må ta samfunnskunnskapskurset og prøven og får det gratis b) Han må betale for samfunnskunnskapskurset og prøven c) Han trenger ikke ta samfunnskunnskapskurset, for kona hans lærer ham alt han trenger å vite om Norge

52 * Hvor kan jeg finne svar? * Hvor kan jeg henvise deltakere hvis jeg ikke har svar på det de spør om? * Kommunen, politiet, lovdata og UDI sier forskjellige ting. Hvem skal jeg stole på? UDIs sjekkliste for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap UDI telefon: (+47) Åpningstid: , mandag til fredag

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1 Aurore Lévêque Sara Sortland Nes Lørdag 28. oktober 2017 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 2

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 2 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 2 Sara Sortland Nes Aurore Lévêque Lørdag 28. oktober 2017 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Scandic Ambassadeur Hotell i Drammen 13/05-2017 Süleyman Günenc Avd. leder for

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Rica Dyreparken Hotell 14-02/15-02 2014 Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Hvem er vi? Hanne Lavik, Avdelingsleder ved Nygård skole Sølvi Marie Mulehamn, Rådgiver ved Nygård

Detaljer

Generell Info. Bergen,

Generell Info. Bergen, Generell Info Bergen, 12.5. 13.5.2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Læreplanen Til sammen 7 emner Dette

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap Generell Info 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Oppdragsbrevet til Kompetanse Norge fra Justisog beredskapsdepartementet

Detaljer

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 Generell informasjon Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Egen læreplan

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Akershus, 9. oktober 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Generell info Tanja Aas, Vox, 2016 08.11.2016 Side 1 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 22 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 1 og 2 INFO OG PRØVER I SAMFUNNSKUNNSKAP DRAMMEN 17/4-15 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Å kunne norsk eller det alminnelige talemål på stedet er viktig: Hvis man skal bo å leve som uavhengige personer over tid Hvis

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 1 og 3 PRØVER I SAMFUNNSKUNNSKAP TROMSØ 07/03-15 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Kurs i fylkene høsten 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Alle landets kommuner Deres ref. Vår ref. Dato 17/1275 - CEU 13.07.2017 Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap For personer

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Kurs i fylkene høsten 2017 Møre og Romsdal 24.10.17 Jeg skal snakke om Kompetanse Norge Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap Norskprøven: sertifisering

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 2 Innhold Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 3 Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Samfunnskunnskapsprøven Sissel Vollan, Vox Samfunnskunnskapsprøven Digital prøve 38 spørsmål Flervalgsoppgaver Tre alternativer, ett rett svar 29 eller flere rett = bestått Per

Detaljer

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund Prøve i samfunnskunnskap Ingun Westlund Hvorfor er det innført en prøve i samfunnskunnskap? Hvordan har vi laget prøven? Hva skjer framover? Hva skal dere gjøre? Ingun Westlund 23.10.2013 Side 2 Bakgrunn

Detaljer

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap VOXNASJONALT FORKOMPETANSEPOLITIKK FAGORGAN Barne-, likestillings- Vår ref: 2014/590 Deres ref: og inkluderingsdepartementet Vår dato: 20.01.2015 Deres dato: 24.10.2014 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO q/cco

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Jeg vil snakke om Hovedpunkter fra regelverket Prøvene Prøvereglementene Pilotering Styringsdokumenter Introduksjonsloven Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET 1.UTDANNING,(: FORBUNDET Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.10.2009 09/00956-6 MarianneLekholm Lewin Avdeling Deres

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15

Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15 Ingrid Fløistad Kanda-Kanda Strand Hotel Fevik, 17.08.15 PROGRAM 13.00-14.30: Presentasjon Språkstøttere Bruk av ipad i og utenfor klasserommet. Gode apper. 14.30-14.45: Kaffe og te 14.45-15.30: Trykke

Detaljer

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Det usynlige i det nye samfunnet- uskrevne regler med vekt på det pedagogiske

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Det usynlige i det nye samfunnet- uskrevne regler med vekt på det pedagogiske Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Det usynlige i det nye samfunnet- uskrevne regler med vekt på det pedagogiske Oslo, 05.04.2017 1920 x1080 png. fil Suleyman Gunenc Avdelingsleder

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen?

nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen? Viktig før oppstart: Sett deg godt inn i målene for hvert enkelt tema. Hva er det viktigste deltakerne skal lære om emnet, og hvordan kan du sjekke om de har forstått det? Lag en klar plan med disponering

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV.

NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV. NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV. Et heldags tilbud som kombinerer norskundervisning med utplassering i praksis på en arbeidsplass etter den enkeltes yrkesønske VOX, 21.10.14 Vie Berg Litt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Q-39/ / september Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Q-39/ / september Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Vox IMDi UDI UNE Nr. Vår ref Dato Q-39/2013 12/3258 2. september 2013 Iverksetting av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 6 Er du ferdig? Dette kapittelet foregår i den nye leiligheten til familien Okoko. Det er naturlig å arbeide med hva rommene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS MARS 16 KURSHOLDERKURS Studieforbundet Funkis Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS Velkommen til kurs Dette kurset er ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte kursholder. Det gir heller

Detaljer

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag Stjørdal 17. september Agenda for dagen Kl. 09.30 Kaffe Kl. 10.00 Velkommen og presentasjon v / Ragnhild, FMNT Ny prøveforskrift etter introduksjonsloven

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Digital kompetanse for TOS. Tonje H. Giæver og Louise Mifsud

Digital kompetanse for TOS. Tonje H. Giæver og Louise Mifsud + Digital kompetanse for TOS Tonje H. Giæver og Louise Mifsud + Oversikt over økten Generell informasjon Studieplan Undervisningsplan Fronter Sett opp refleksjonsblogg Gruppeintervjuer/arbeid med blogg

Detaljer

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Barnets navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Barnehagens navn: Målet er å få til gode samtaler, der barnehage og foreldre er likeverdige parter som skal informeres

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Intervjumal vitenskapelige stillinger 2014

Intervjumal vitenskapelige stillinger 2014 POA 07.03.2014 Intervjumal vitenskapelige stillinger 2014 GODE RÅD FOR TILSETTINGSINTERVJU/INTERVJUTEKNIKK Aktuelle kandidater bør få rimelig tid til forberedelse, som hovedregel minst fire dager fra innkalling

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurs for frivillige norsktrenere Kurs for frivillige norsktrenere Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Visjon: Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv Integrering: Ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Høringsuttalelse Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utledningsforskriften

Høringsuttalelse Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utledningsforskriften Vår ref.: 2009/509 Deres ref.: Vår dato: 14.10.2009 Deres dato: 30.06.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Mentor. - veien til inkludering

Mentor. - veien til inkludering Mentor - veien til inkludering 1 Velkommen som mentor og mentorpartner! KUN arbeider for utvikling av gode, bærekraftige lokalsamfunn. Det er viktig at alle får brukt sine ressurser, og mestrer livet i

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig Plan God i norsk, tekstbok, arbeidsbok, lærernettsted, elevnettsted Til God i norsk har vi laget en periodeplan der de fleste kompetansemålene og alle domeneemnene er inkludert. Vi har tatt utgangspunkt

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV

HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE MV ArkivsakID.: 16/10400 Arkivkode: FA - X64, TI - &72, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/17 Innvandrerråd 31.01.2017 002/17 Kultur- og oppvekstkomiteen 01.02.2017 004/17 Formannskapet 08.02.2017

Detaljer

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER 5. APRIL 2016, 14.00-15.00 PROGRAM 14.00-15.00 Oppbygging av UDIRs Kartleggingsmateriell:

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Seminar om godkjenningsordningen 4.9.14 Jeg skal snakke om Læreplanen i norsk, revidert i 2012 De nye digitale norskprøvene Tittel Forfatter

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET Godkjenning av utenlandske utdanninger For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 11 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 11 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 11 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 11 Hurra for 17. mai I dette kapittelet handler det om historie. Det kan være godt å få med seg noen elementære

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

(Fra Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet Kartlegging og anbefalinger)

(Fra Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet Kartlegging og anbefalinger) Innvandrere som gruppe har en større andel personer med langt høyere utdanning og en større andel med svært kort utdanning sammenliknet med resten av befolkningen. Det kan være utfordrende å tilby norskundervisning

Detaljer

Periodeplan 8A uke 17 og 18

Periodeplan 8A uke 17 og 18 Periodeplan 8A uke 17 og 18 Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/2018 Ordenselever Uke 17: Martine og Daniel Uke 18: Mikael og Fares Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Musi Fys 10.00

Detaljer

Kartlegging av utdanning

Kartlegging av utdanning I Lebesby kommune Kartlegging av utdanning og arbeidserfaring Kartlegging gjennomføres i forbindelse med søknad om norskopplæring for voksne innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring, og ved

Detaljer

Autentiske tekster i leseopplæringen på Spor 1

Autentiske tekster i leseopplæringen på Spor 1 Vigdis Lahaug Autentiske tekster er viktige for å gjøre kursinnholdet nyttig. De knytter skolen sammen med deltakernes voksne liv, og tekstene virker derfor svært motiverende for mange. Både glede og nytte

Detaljer

Undervisningsopplegg Å gjennomføre en tur til fots

Undervisningsopplegg Å gjennomføre en tur til fots 1 Å gjennomføre en tur til fots Innledning 2 Øvelser 7 Del 1: Inntak Øvelse 1: Eksisterende vaner 7 Øvelse 2: Fordeler ved å gå 8 Øvelse 3: Hvordan bruke en reisedagbok? 8 Del 2a: Teori 1 Sikkerhet når

Detaljer

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger?

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Juhar Yasin Abamosa juhare81@gmail.com 6.april 2017 Oslo Kontekst Definisjon En flyktning eren person som har envelbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Læringsplan for 8. trinn uke

Læringsplan for 8. trinn uke Samf. RLE Språk Læringsplan for 8. trinn uke.-..0 Fag Læringsmål Du skal: Dette bør du gjøre for å nå målet: Lese, fortelle om innhold og uttrykke mening om en bok Denne uka skal du presentere bokanmeldelsen

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 1 Hvor kommer du fra? I dette kapittelet innføres noen hilsningsfraser som deltakerne kan praktisere i samtale med hverandre

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 5 Stine 16 år Ta gjerne med. Ta gjerne med egen PC til musikktimen.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hele uka 5 Stine 16 år Ta gjerne med. Ta gjerne med egen PC til musikktimen. Klasse: 10G Uke: 5 og 6 MinID: Ta godt vare på PIN-kodebrevet du får ved årsskiftet. Du trenger PIN-kodene første gang du bruker MinID for å logge deg inn på vigo.no og søke plass i videregående skole.

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer