tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Fellesmerker...» 35 Internasjonale registreringer...» 36 Rettelser...» 59 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 60 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 67 Lisenser...» 68 Slettelser...» 69 INID-koder...» 81

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CASUAL (730) Innehaver: Debenhams Retail Plc, One Welbeck Street, London W1A 1DF, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, støvler, sko, slippers, sandaler, treningssko, sokker og strømper; hodeplagg, hatter, capser, alpeluer, skjerf, hansker, votter; belter; skjorter, T- skjorter, pologensere, sportsgensere, fotball- og rugbyskjorter; bukser, jeans, shorts, sportsshorts, fotballshorts, rugbyshorts; badetøy; undertøy; dameundertøy; treningsdrakter; fotballstøvler; rugbystøvler; yttertøy, kåper, frakker, jakker, skijakker, fritidsjakker; vanntette og vindtette jakker, kåper og frakker, anorakker, skiklær, dresser, drakter, gensere, ullvester; strikkevarer; gamasjer; slips; pyjamaser; vester; pannebånd og mansjetter; dametøy; barnetøy. (730) Innehaver: Trond Nesøen, Peter Waagesgate 4, 1604 Fredrikstad, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; digitalt internettbasert møtested som muliggjør audiovisuell kommunikasjon, integrert med ferdighetsspill. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; digitalt internettbasert ferdighetsspill, integrert med digitalt møtested. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR SMARTPHONE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SMARTPHONE (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1330 Fornebu KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester; kommunikasjonstjenester via globale datanettverk; datakommunikasjonsvirksomhet; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder og tale. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GCC GETZ (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, Four Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Kabel, vaier, tråd, ledningsrør, ledning, bar og isolert elektriske vaier, tråd, ledning og kabel; bøyelige elektrisk ledninger; elektrisk vaier, tråd, ledning og kabel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOLF CHALLENGE (730) Innehaver: Hyundai Motor Co, 231, Yangjae- Dong, Seocho-Gu, Seoul , KR (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 12: Personbiler, sportsbiler, ambulanser, motorbusser, varebiler, omnibusser, motorer for landkjøretøyer, bilkarosserier, støtfangere for kjøretøyer, understell for kjøretøyer, hjul for kjøretøyer, deler og tilbehør (ikke inkludert i andre klasser) for de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Reisevesker, campingvesker, ryggsekker, reisekofferter, golfweekendbager, golfballvesker, golfskovesker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Golfkøller, golfbager, golfballer, golfpegger, golfhansker. (730) Innehaver: Zoomin v/arild Støfring, Edmund Neupertsgt. 3, 0475 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Kjell Stefner - Dæhli & Co advokatfirma DA, Postboks 6683 St.Olavs plass, 0129 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig kortfilmarrangementer; sportslige og kulturelle aktiviteter. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAULAHYTTA BALTAZAR (730) Innehaver: Midttømme Trelast AS, 7236 Hovin I Gauldal, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 19: Transportable bygninger (ikke av metall); hytter; bygningsmaterialer (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Visa Norge AS v/ Marianne Meese, Postboks 1356 Vika, 0113 Oslo, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FROLIC BUENOS (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (730) Innehaver: Probata AS, Tømteveien 12, 1410 Kolbotn, NO KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 5: Veterinære preparater og stoffer; tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisker; desinfeksjonsmidler, pesticider; fungicider; pulvere, spray, sprøytemidler, drops, tabletter, dråper, hud- og pelsbehandlingsmidler og -preparater samt krager, alle til utryddelse av lopper, midd og flått og for bruk på dyr; hudbehandlingsmidler og -preparater, sjampoer, vaske- og rensemidler, alle med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr; munnvann og tannpasta med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr; pustoppfriskende midler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for tilsetning til slike næringsmidler; malt; blekksprutben; spiselige ben og pinner for kjæledyr; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter samt preparater og tilberedninger av disse for bruk som tilsetning til næringsmidler. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ASCENSIA ELITE PALM (730) Innehaver: Bayer Corp, 100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Medisinske diagnostiske reagenser for analyser av kroppsvæsker. KL. 10: Medisinske diagnostiske instrumenter for analyser av kroppsvæsker; lansetter. (730) Innehaver: PalmSource Inc, 1240 Crossman Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computer software og firmware (fastprogram), nemlig operativsystemprogrammer, programmer for håndskriftsgjenkjennelse, programmer for håndtering av personlig informasjon, programmer for datasynkronisering, e-bøker, spill, programvare for servere, programvare for mobil kommunikasjon og verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling til personlige og håndholdte computere; computer hardware og -periferiutstyr, nemlig modem, computerkabler, computerpenn; mobile og inkorporerte computere, nemlig håndholdte computere med trådløs elektronisk post ( ) og trådløs tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk notatblokk, mobiltelefoner, personsøkere, personlige kommunikasjonsinnretninger og bærbare mediaspillere; instruksjonsmanualer til bruk og solgt sammen med de forannevnte varer. KL. 35: Arrangering og gjennomføring av handelsutstillinger og -messer vedrørende computere, computer periferiutstyr, trådløs kommunikasjon og informasjonsteknologi; promotering av varer og tjenester for andre ved plassering av annonser, reklame samt andre salgsfremmende fremvisninger på et elektronisk nettsted tilgjengelig via elektroniske kommunikasjonsnettverk; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av websteder på hvilke brukere kan koble seg til et bredt spekter av online detaljhandelsteder; databaserte online bestillingstjenester som framviser detaljdistribusjon av bøker, musikk, spill og computer software; databaserte online bestillingstjenester som framviser detaljdistribusjon av håndholdte computere, programvare, tilbehør, periferiutstyr og tilknyttede tjenester. KL. 42: Konsultasjon og designtjenester vedrørende informasjonsteknologi, mobile computere, inkorporerte computere, computer software, telekommunikasjon og elektroniske kommunikasjonsnettverk; computertjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for fremskaffelse av data fra elektroniske kommunikasjonsnettverk innenfor området håndholdte computere; tilveiebringe en interaktiv webside som framviser nyheter og informasjon vedrørende håndholdte computere, programvare for stasjonære computere, programvare for håndholdte computere, mobiltelefoner, digital teknologi og trådløse tjenester for håndholdte computere via elektroniske kommunikasjonsnettverk; drive websteder for andre som framviser personlige kalendere, adressebøker og 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr timeplaner; computertjenester, nemlig tilveiebringe en online publikasjon innenfor området håndholdte computere og trådløse innretninger; applikasjonsleverandørtjenester i form av datasikkerhetsapplikasjoner som trygger, beskytter, krypterer, dekrypterer, autentiserer, overvåker, oppsporer og følger, samt overfører elektronisk data, elektronisk post, kommunikasjon og opphavsrettbeskyttet materiale i elektronisk form. US, , 78/106,124 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROLASAN (730) Innehaver: Dronania GmbH, Karl-Benz Strasse 3, D Bad Wörishofen, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SANINEL (730) Innehaver: Dronania GmbH, Karl-Benz Strasse 3, D Bad Wörishofen, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, nemlig naturmedisinske preparater, herunder slike til behandling av mage-tarmlidelser, især obstipasjon. DK, , VA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, nemlig naturmedisinske preparater, herunder slike til behandling av nervøse lidelser, især uro og angst. NURESCA DK, , VA (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. GB, ,

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLADECENTER (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Brand Management Group AS, Postboks 5303 Majorstua, 0304 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsøkonomisk rådgivning og konsultasjoner om bedriftsledelse. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US KL. 9: Computere; computerhardware; computersoftware; computerhardware, nemlig computerservere for plug-in assemblering; kort(adaptere) til computere; komponenter og periferiutstyr til computere, hukommelseslager for computere; grensesnittenheter for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetplater; diskettstasjoner; CD plater; magnetbånd, båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd, computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmaterialer; dokumentasjon og publikasjon relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykte materialer, nemlig brukerhåndbøker, magasiner, tidsskrifter, aviser, bøker, brosjyrer, instruksjons-/ utdannelses- og undervisningsmaterialer på området computerhardware og computersoftware. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av computersoftware; utleie av tilgangstid til computerdatabaseservere, tekniske prosjektstudier på computer hardware- og softwareområdet; rådgivningstjenester innenfor området av computerhardware; computersystemanalyser; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av Internett; utleie av computere og computersoftware; tjenester for å skaffe tilveie brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; rapporteringstjenester; videoopptakstjenester. US, , 78/

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMOVAT (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB KL. 3: Ikke-medisinerte toalettpreparater; kosmetikk og skjønnhetspreparater; kosmetiske kremer, lotions og gels; fuktighetskremer, -lotions og -gels; salver; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; såper; hudpleieprodukter inkludert solbruningspreparater; sminkeprodukter; hårpleie- og hodebunnpleieprodukter; kroppspleieprodukter; peelingprodukter; preparater for tennene; neglepleiepreparater; servietter impregnert med ikke-medisinerte toalettpreparater inkludert kosmetikk og skjønnhetspreparater; talkumpudder. KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer. KL. 3: Ikke-medisinerte toalettpreparater; kosmetikk og skjønnhetspreparater; kosmetiske kremer, lotions og gels; fuktighetskremer, -lotions og -gels; salver; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; såper; hudpleieprodukter inkludert solbruningspreparater; sminkeprodukter; hårpleie- og hodebunnpleieprodukter; kroppspleieprodukter; peelingprodukter; preparater for tennene; neglepleiepreparater; servietter impregnert med ikke-medisinerte toalettpreparater inkludert kosmetikk og skjønnhetspreparater; talkumpudder. KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRUIT FUSIONS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Hårpleiepreparater, herunder sjampo, balsam, antiflokemidler og styling gelé, hudpleieprodukter, herunder kroppsvaskemidler, ansiktsvaskmidler, astringerende hudvann for kosmetisk bruk, tonere, fuktighetskremer og hudkremer. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HULDRA PAMPERS (730) Innehaver: Ellen Dalen, Farmen, 3282 Kvelde, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 20: Varer av tre for bruk som dekkeservise, herunder dekketallerkener av tre og drikkekrus av tre. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: BAE Systems Plc, 6 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Halvlederenhet for treghetsmåling og global posisjonering. GB, , (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Kosmetikk, fuktighetskremer og balsam for lepper, fuktighetskremer, lotions og gel for huden, ansikts- og hudmasker, hudtonere, hudrensemidler og astringerende hudvann, hud- og kroppsmassasjekremer, såper, parfymevarer, eteriske oljer, tannpussemidler, sjampoer, balsam, hårstylingspreparater, hårpleiepreparater, servietter for fjerning av sminke, papirservietter for hygienisk bruk, impregnert med kosmetiske og/eller personlige rensepreparater. KL. 16: Artikler fremstilt av papir eller cellulose for sanitære formål; ansiktsservietter; ansiktskluter; papirservietter; sminkefjerningsservietter (papir) ikke impregnert med kosmetiske eller hygieniske preparater, papirservietter for hygienisk bruk (ikke impregnert med kosmetiske preparater); servietter for toalettbruk (ikke impregnert med kosmetiske preparater). KL. 21: Husholdningsredskaper og - beholdere inkludert beholdere for tannpleieprodukter (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler), inkludert tannbørster og elektriske tannbørster; tannstikker, instrumenter for rengjøring av tenner og gummer, tanntråd; artikler for rengjøring av tenner og gummer, tanntråd; gjenstander til rengjøringsformål; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TENEROL EXPRESSLINK (730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH Basel, CH KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sonic Innovations Inc, 2795 East Cottonwood Parkway Suite 660, Salt Lake City, UT , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Computer-periferiutstyr for programmering av høreapparater; computer software for programmering og individuell tilpasning av høreapparater; computer hardware og datakabler for programmering og individuell tilpasning av høreapparater. US, , 76/393,369 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sebastian AS, Leikong, 6080 Gurskøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet; rådgivning vedrørende skipsbygging og skipsutstyr. (730) Innehaver: Allergan Inc, P.O. Box 19534, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av nevrologiske forstyrrelser, muskeldystoni, glattmuskelsykdommer, autonomiske nervesykdommer, hodepine, rynker, hyperhydrose, idrettsskader, cerebral parese, spasmer, skjelvinger og smerter. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PALMOLIVE OXYGEN LANGODDSEN (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Oppvaskmiddel, rengjøringsmidler til husholdningsformål, blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. CN, , (730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; lotteri og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUSCLE MEDIA (730) Innehaver: Muscle Media 2000 Inc, 555 Corporate Circle, Golden, CO 80401, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; lotteri og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. KL. 16: Magasiner og tidsskrifter. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL, Postboks 385, 1301 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: Bongrain SA, 42 rue Rieussec, F Viroflay, FR KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk, ost og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 36: Forretninger med fast eiendom herunder formidling og forvaltning av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Trimit Idrettens Treningssenter AS, Postboks 86, 4801 Arendal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; treningssenter og helsestudio (fysisk trening). 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arne Paulsen, Myrtrøveien 8 B, 7550 Hommelvik, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; gatekjøkken; kaféer; restauranter. (730) Innehaver: Arne Paulsen, Myrtrøveien 8 B, 7550 Hommelvik, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; gatekjøkken; kaféer; restauranter. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE FRESH STRIPS (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Ikke-medisinske oppløsbare strimler for munnpleie. KL. 5: Medisinske oppløsbare stimler for munnpleie. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIOVIMI (730) Innehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, S Huskvarna, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 5: Dietetiske drikker for medisinske formål; medisinske drikker; vitaminpreparat. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker; grønnsaksafter (drikker); mineralvann (drikk); kullsyret vann samt andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og -juicer; tomatjuice (drikk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bioceutix Inc, 425 Bush Street, 3rd floor, San Francisco, CA 94108, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Hudpleiepreparater, nemlig fuktighetskrem, rensekrem, solbeskyttelsepreparater, leppebalsam, gel for fjerning av død hud. US, , 76/405,006 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLOOMBERG.COM KSX (730) Innehaver: Bloomberg LP, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, US KL. 36: Finansielle tjenester i form av å tilveiebringe et verdipapirhandelssystem; elektronisk tilveiebringelse av tjenester for en megler av verdipapirhandel; objektiv verdsetting av verdipapirer; tilveiebringelse av analyser i verdipapirmarkedet og modeller som objektivt verdsetter verdipapirer; informasjonstjenester relatert til finansielle nyheter og informasjoner, verdipapirer, verdipapirmarkedet og energi- og asfaltindustrien. KL. 38: Interaktive elektroniske og audio og visuelle kommunikasjoner og informasjoner via kringkasting, ved eller gjennom lokale eller et vidt område av datanettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk, globale datamaskininformasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk. KL. 42: Nyhetsbyråer og nyhetsrapporteringstjenester, nemlig innsamling og spredning av nyheter via datamaskiner, datamaskintjenester, nemlig tilveiebringelse av online publikasjoner i form av rapporter, kataloger, brosjyrer, referansematerialer, småblader, nyhetsbrev, aviser, hefter, flygeblader, postkort, løpesedler, magasinsupplementer til aviser, magasiner og handel- og fagbøker relatert til nyheter, forretningsliv, finans, løpende begivenheter, underholdning, sport, beretninger av interesse for mennesker, verdipapirer, verdipapirmarkedet og til energi- og asfaltindustrien. US, , 78/122,962 (730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K, DK KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og innføring av informasjoner om finansvesen og forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting av forretningsopplysninger om finansvesen og ervervslivet, markedsanalyser. KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet samt informasjon herom, herunder finansiell informasjonsvirksomhet om omsetning av aksjer samt informasjoner om bankvirksomhet, finansiell virksomhet og valutarisk virksomhet stilt til rådighet via globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjoner via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon via elektroniske medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRITEBOND (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 2: Bestrykningsmidler i pulverform til dekorasjonsog beskyttelsesformål. US, , 78/

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PASDOC (730) Innehaver: Helsekomponenter AS, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Trude Kolle Martini, Jur. avd - Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 42: EDB-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TUNGSTEN (730) Innehaver: Palm Inc, 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95052, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo tilgjengelig via elektroniske kommunikasjonsnettverk; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av websteder på hvilke brukere kan koble seg til et bredt spekter av online detaljhandelsteder; databaserte online bestillingstjenester som framviser detaljdistribusjon av bøker, musikk, spill og computer software; databaserte online bestillingstjenester som framviser detaljdistribusjon av håndholdte computere, programvare, tilbehør, periferiutstyr og tilknyttete tjenester. KL. 42: Konsultasjon og designtjenester vedrørende informasjonsteknologi, mobile computere, inkorporerte computere, computer software, telekommunikasjon og elektroniske kommunikasjonsnettverk; computertjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for fremskaffelse av data fra elektroniske kommunikasjonsnettverk innenfor området håndholdte computere; tilveiebringe en interaktiv webside som framviser nyheter og informasjon vedrørende håndholdte computere, programvare for stasjonære computere, programvare for håndholdte computere, mobiltelefoner, digital teknologi og trådløse tjenester for håndholdte computere via elektroniske kommunikasjonsnettverk; drive websteder for andre som framviser personlige kalendere, adressebøker og timeplaner; computertjenester, nemlig tilveiebringe en online publikasjon innenfor området håndholdte computere og trådløse innretninger; applikasjonsleverandørtjenester i form av datasikkerhetsapplikasjoner som trygger, beskytter, krypterer, dekrypterer, autentiserer, overvåker, oppsporer og følger, samt overfører elektronisk data, elektronisk post, kommunikasjon og opphavsrettsbeskyttet materiale i elektronisk form. US, , 78/131,196 KL. 9: Computer software og firmware (fastprogram), nemlig operativsystemprogrammer, programmer for håndskriftgjenkjennelse, programmer for håndtering av personlig informasjon, programmer for datasynkronisering, e-bøker, spill, programvare for servere, programvare for mobil kommunikasjon og verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling til personlige og håndholdte computere; computer hardware og -periferiutstyr, nemlig modem, computerkabler, computerpenn; mobile og inkorporerte computere, nemlig håndholdte computere med trådløs elektronisk post ( ) og trådløs tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; tablet computere, mobiltelefoner, personsøkere, personlige kommunikasjonsinnretninger og bærbare media spillere; computer hardware, software og firmware designet for andre; instruksjonsmanualer til bruk og solgt sammen med de forannevnte varer. KL. 35: Arrangering og gjennomføring av handelsutstillinger og -messer vedrørende computere, computer periferiutstyr, trådløs kommunikasjon og informasjonsteknologi; promotering av varer og tjenester for andre ved plassering av annonser, reklame samt andre salgsfremmende fremvisninger på et elektronisk nettsted 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTISAN (730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, 500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, MI 49085, US KL. 7: Elektriske matelte- og -blandemaskiner for husholdningen og tilbehør til slike maskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; software for analyse og testing av industrielle smøremidler. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; tjenester for analyse og testing av industrielle smøremidler. (730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MÅLTIPS (730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO (730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Elektro Skagerrak AS, Solsiden 1, 4950 Risør, NO (730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. (740,750) Fullmektig: Tore Karlstad - Advance Consulting AS, Televeien 3, 4879 Grimstad KL. 9: Nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for signalering, styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og oppvarming. KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 42: Ingeniørvirksomhet, faglige konsultasjoner, teknisk konsulentvirksomhet. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIVATAP ANRUB (730) Innehaver: Health by Nature AS, Ubergsmoen, 4985 Vegårshei, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Artic Timber AS, Storgata 10, 2408 Elverum, NO KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmateriale av metall. KL. 19: Bygningsmateriale (ikke av metall). KL. 37: Bygningsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Windhover Technology Management Pty Ltd, 19/322 Albert Street, East Melbourne,Vic, AU (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 13: Acetylnitrocellulose; ammoniumnitrateksplosiver; detonatorer; sprengkapsler unntatt leketøy; tennladninger og detonerende lunter, tennrør og detonatorplugger; sprengstoffer og eksplosiver; eksplosiver i pulverform; flytende eksplosiver; lunter, tennsatser og brannrør for eksplosiver; krutt; pyroforsubstanser; pyroksylin; knusk og tønder. AU, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEXIMAB (730) Innehaver: Amersham Plc, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XABREX (730) Innehaver: Amersham Plc, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mitra AS, Sjøgt 39, 9300 Finnsnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Veimerkingsanordninger, ikke av metall, slik som brøytestikker og kantstolper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sportsnett Norge AS, Postboks 540, 1401 Ski, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. HÅG SWING (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Kontormøbler og stoler. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-Z GRIP (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norholding Invest AS, Industriveien 3, 3430 Spikkestad, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Salg av kjøkkeninteriør og -beslag, kjøkkenvasker og -batterier, møbler og interiørbeslag, dørvridere, knotter, håndtak, monteringsdetaljer, hengsler, skinner, skapinnredninger og garderober. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPER SUDZER (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Rengjøringsmidler for hud og hår; såper; sjampo. KL. 5: Medisinske preparater for topisk behandling av tilstander i hud og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WELDEYE (730) Innehaver: Weldindustry AS, Postboks 670, 5403 Stord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. KL. 3: Rengjøringsmidler for hud og hår; såpe; sjampo. KL. 5: Medisinske preparater for topisk behandling av tilstander i hud og hår. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Forte AB, Box 38, S Höör, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: CD Renhold AS, Tvetenveien 152, 0671 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rengjøringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REPAIRWEAR (730) Innehaver: Clinique Laboratories Inc, 767, Fifth Avenue, New York, NY 10153, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Kosmetikk, hudpleieprodukter, toalettartikler, hårpleieprodukter og parfymevarer. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; desinfiserende såper; dusjkremer; parfymevarer, eteriske oljer; deodoranter for personlig bruk; hårvann, hårpleiemidler, sjampo, balsam; kosmetikk; kosmetiske preparater for hudpleie, kosmetiske kremer, kroppsspray, peeling-krem, hudvann; tannpussemidler, tannpulver, tannkremer og tannpasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POSASIST (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; antisoppmidler. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POSANOL (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; antisoppmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUSTODIAN (730) Innehaver: Specialised Petroleum Services Group Ltd, Arnhall Business Park, Westhill, Aberdeen, AB32 6TQ, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; apparater til bruk i relasjon til boring av olje og gass; apparater for bruk til rensing av oljebrønner og foringsrør, rør og andre brønnrør; renseverktøy for brønner, sirkulasjonsverktøy, foringsrørskrapere og børsteverktøy; deler og utstyr derfor. (730) Innehaver: 3M Co, 3M center, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Fluefiskesnører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DGEA (730) Innehaver: Aksjeselskapet EFI, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; kosmetiske produkter for hudpleie; kosmetiske kremer; lotioner for kosmetisk bruk; skjønnhetsmasker; oljer for kosmetisk bruk; pomader for kosmetisk bruk. KL. 5: Farmasøytiske preparater for hudpleie. 24

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Aksjeselskapet EFI, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater; farmasøytiske og medisinske selvbruningspreparater i tablettform, herunder i form av kosttilskudd inneholdende vitaminer; kosttilskudd; vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, NO KL. 1: Aceton, akrylharpiks, alkohol, avfargingsmidler for industriell bruk, avglansningsmidler, beisemidler for metaller, bindemidler (klebemidler) for industrielle formål, kjemiske produkter for oppfrisking av farger til industriell bruk, kjemiske produkter for tilberedelse av farger, galvaniseringspreparater, ubearbeidet harpiks (kunstig eller syntetisk), herdemidler, kjemiske produkter til industriell bruk, ubearbeidet plast, plastdispersjoner, plastemulsjoner. (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Salg av motorkjøretøyer; gjennomføring av revisjon og sertifisering i kvalitetsforvaltning. 25

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUA T3 (730) Innehaver: Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, NO KL. 1: Aceton, akrylharpiks, alkohol, avfargingsmidler for industriell bruk, avglansningsmidler, beisemidler for metaller, bindemidler (klebemidler) for industrielle formål, kjemiske produkter for oppfrisking av farger til industriell bruk, kjemiske produkter for tilberedelse av farger, galvaniseringspreparater, ubearbeidet harpiks (kunstig eller syntetisk), herdemidler, kjemiske produkter til industriell bruk, ubearbeidet plast, plastdispersjoner, plastemulsjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPRITE ZERO (730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue NorthWest, Atlanta, GA 30313, US (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av ballong for perkutan transluminial koronar angioplastikk for dilatasjon av koronære stenotiske lesjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOGITACT (730) Innehaver: Kollektivnett AS, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Software, dataprogrammer innregistrert på databærere og nedlastbar programvare. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer samt vedlikehold av software; utleie av tilgangstid med hjelp av databaser. KL. 32: Drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann; andre ikkealkoholholdige drikker, nemlig brus, energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og juicer; saft, konsentrater og pulver for fremstilling av drikker, nemlig smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann, brus, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og juicer. 26

27 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TYRKISK PEBER FIRST MILE (730) Innehaver: Cloetta Fazer AB, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIPSOR (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Last Mile Communication AS, Postboks 456, 1373 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE DOGHOUSE (730) Innehaver: Bare Ulf AS, Postboks 65 Lilleaker, 0216 Oslo, NO KL.43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilberedning av mat og drikke for forbruk. KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter til bruk for mennesker. 27

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 50/05-2005.12.12 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.05-28/04 nr 28/04-2004.07.05 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 17-2003.04.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 17-2003.04.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 17-2003.04.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer