Nysgjerrigper 2/ årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet"

Transkript

1 Nysgjrrigpr 2/ årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt

2 Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr ragrr på lys og har t godt utviklt syn. Slik kan d s bildr og bvglsr rundt sg. Mn non dyr har ikk øyn. Kråkbolln r t slikt dyr. Dn kan likvl orintr sg på havbunnn hvor dn tyggr og gnagr i sg plantr og bunndyr. FOTO: SHUTTERSTOCK TEKST: LENA PETTERSEN Hi Kråkbolln har t stivt skjltt md kalkpansr og oft massvis av piggr. Innnfor skallt sittr kroppn, sugføttn og t stort munnapparat. Munnn har n spsill form som liknr på n lykt. Kråkbolln blir drfor også kalt «Aristotls lykt». Sr utn øyn Kråkbolln tilhørr n grupp sjødyr som kalls pigghudr. Sjøstjrnr og sjøpølsr r også pigghudr. Flls for diss r at d kan ragr på lys slv om d ikk har øyn. Tidligr har forskr funnt ut at kråkbolln har gnr (arvstoff) som r knyttt til utviklingn av ntthinnn hos mnnskr og mang dyr. Dt r dn lysfølsomm dln av mnnskøyt som gjør at vi kan oppfatt lys. Nå mnr forskr vd Götborgs univrsitt at kråkbolln har cllr på sugføttn som r følsomm for lys, såkalt fotorsptorr. Diss clln r dirkt knyttt til nrvsystmt og gjør at dn kan skill mllom lys og skygg. Drfor mnr forskrn at kråkbolln har rtningssyn, og at dn fungrr som tt stort, sammnsatt øy. Om kråkbolln kan s bildr, r usikkrt, mn at dn sr md føttn, skull dt drimot ikk hrsk non tvil om. Når du går til skoln, lggr du da mrk til hvordan naturn ndrr sg fra dag til dag? Nå på vårpartn skjr dt kstra my og kstra fort, så jg anbfalr dg å dra ut på forskrtur. Ls mr om dtt på sid 19. FOTO: frdrik arff I dnn utgavn dykkr vi nd i havt for å bsøk vakr vsnr, glupsk baktrir og kråkbollr md uvntd vnr. Dssutn har vi spnnnd nytt om mang små og stor dyr, og vi fortllr om n romris som har funnt std hr på jordn! Som vanlig finnr du også plakat, oppgavr og ksprimntr hr i bladt. Til slutt ønskr jg all dltakr i Årts Nysgjrrigpr 2012 lykk til i konkurransn. Følg md på nysgjrrigpr.no i juni for å ls om hva dt r forskt på og hvm som vinnr. Kat A. Furøy, prosjktldr 2 hi nysgjrrigpr , 19. årgang

3 Nysgjrrigpr r Norgs forskningsråds tilbud til all lvr og lærr i klass. Bladt Nysgjrrigpr og ntt stdt nysgjrrigpr.no r viktig dlr av tilbudt. Hovdmålt r å oppmuntr barn og ung til å ta var på og dyrk sin naturlig nysgjrright, utforskrtrang og fantasi. Tiltakt r Forsknings rådts forsøk på n tidlig rkruttring av ung forskr. Prosjktldr for Nysgjrrigpr r Kat A. Furøy. Rdaktør: Trj Stnstad Rdaksjon: Knut van dr Wl Kat A. Furøy Utgivr: Norgs forskningsråd Ansvarlig rdaktør: Mona Gravningn Rygh Dsign og illustrasjon: Trykk: 07-Gruppn Opplag: Språkkonsulnt og nynorsk ovrsttls: Aud Søyland Adrss: Nysgjrrigpr, Norgs forsk ningsråd, Postboks St. Hanshaugn, 0131 Oslo Tlfon Nysgjrrigpr: Tlfon Forskningsrådt: Tlfaks: Intrntt: E-post: ISSN: Forsidbild: Surikatr. FOTO: TOM SCHANDY Midtsidplakat: Påfugl. FOTO: SHUTTERSTOCK Innhold Sr md hl kroppn... 2 Dinosaur på kokpunktt... 4 Forskarar har klart å mål tmpraturn på forhistorisk dinosaurar. Langhalsan sin små tnnr gav svart. Sjøns skjønnst svømmr... 6 Forskarfabrikkn: Skuggar, sola og jorda... 8 Søppl blir til varm På bsøk hos Timon Eksprimntplakat: Luftkanon Plakat: Påfugl På forskrtur i naturn dagr på «Mars» Rtt før jul kom sks astronautr tilbak fra historins lngst romfrd. D hadd rist hlt til Mars og tilbak. Mn bar på liksom. Så godt som hlt nøyaktig Quiz / Sudoku Matmatisk utfordringr Kryssord / Visst du at? Nysgjrrignøtta / Løsningr Rundt omkring MILJØMERKET Mamma vit bst Trykksak Mdlmskap For privatprsonr kostr dt 100 kronr i årt. I først tilsnding får du n vlkomstpakk md små ovrrasklsr. Drttr mottar du Nysgjrrigprbladt fir gangr årlig. Husk undrskrift fra n voksn. Skolmdlmskap kostr: 1 30 bladr: 150 kr bladr: 300 kr og så vidr! Du kan også mld dg inn på nysgjrrigpr.no Navn på mdlm (llr skol og klass): Adrss: Postnummr:... Poststd: Fylk... Fødslsdato og -år:...tlfon: Forsatts/lærrs navn: Mdlms/lærrs -post: Ja takk, snd mg nyhtsbrv fra Nysgjrrigpr! Forsatts/lærrs undrskrift: Antall lvr og lærr() i klassn:... Nysgjrrigpr, Norgs forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugn, 0131 Oslo nysgjrrigpr , 19. årgang innhold 3

4 Forskarar har klart å mål tmpraturn på forhistorisk dinosaurar. Langhalsan sin små tnnr gav svart. TEKST: TROND RØDVIK Dinosaur på kokpunktt Langhalsan var svær kjmpr. Dn lngst kan ha vor 60 mtr lang. ILL.: SCANPIX/SPL 4 Dinosaur på kokpunktt nysgjrrigpr , 19. årgang

5 Stadn r Nord-Amrika. Tida r skrudd 200 millionar år tilbak, hilt til juratida. Stor dinosaurar dundrar rundt i dt varm klimat. Dn størst av di all r langhalsn. Md sin 80 tonn vg han lik mykj som 60 bilar stabla oppå inannan. Og frå nasn til haltippn målr han 60 mtr. Lit hovud stor apptitt Ni mtr av kroppn r hals. Ein lang, slank hals md it lit knappnålshovud på toppn. Langhalsn var planttar, og dn lang halsn hjlpt han til å skaff mat. Sjølv stod han stort stt i ro, og svinga hovudt dit matn var å finn. Og md di små tnnn raspa han i sg blad frå tra. Dt r nttopp di skarp tnnn forskaran har intrssrt sg for. Eldgaml tnnr Forskarar har lng trudd at langhalsn var glovarm på innsida. Ovr 40 gradr var ikkj utnkjlg. No har tannmaljn på nokr ldgaml dinosaurtnnr fått di til å skift mining. For langhalsn r tnnn som it fingravtrykk å rkn. Forskaran målt innhaldt av bstmt stoff i tannmaljn, dt hard skalt rundt tanna. Di kunn då rkn ut kva tmpratur tanna hldt då maljn bli til. Rsultatt var ovrraskand: 37 gradr, akkurat som hos oss mnnsk. Gryt md lokk på Når dyr aukar i storlik, vil tmpraturn på innsida som rgl stig. Mir kjøtt blir oppvarma, og dt r ikkj så mykj hud som varmn kan lkkj ut gjnnom. Nstn som i kokand gryt md lokk på. Langhalsn må ha funn in hilt spsill måt å kjøl sg nd på, og forskaran har nokr idar. Han kan ha kvitta sg md mykj varm gjnnom dn lang halsn og dn lang haln. Ellr kanskj var han flink til å slapp av og finn god skuggar, for å unngå dn vrst varmn frå sola? nysgjrrigpr , 19. årgang Dinosaur på kokpunktt 5

6 FOTO: KJELL RASMUS BJØRKLUND/JANE K. DOLVEN/NATURHISTORISK MUSEUM VED UIO 6 Sjøns skjønnst svømmr nysgjrrigpr , 19. årgang

7 Badr du i sjøn, r du aldri aln. Rundt dg på all kantr duppr nmlig tusnvis av ørsmå skapningr. D allr vakrst av dm r radiolarin. TEKST: INGRID SPILDE Radiolarir r bitt små dyr som bar r én nst cll. På innsidn sittr t lit skjltt som sr ut som om dt r lagd av kniplingr. Dt finns haugvis av ulik artr av radiolarir, og hvr av dm r t knøttlit kunstvrk. Non liknr på bjllr og hattr, mns andr minnr om stjrnr, snøkrystallr llr jultrkulr. Lvr av baktrir På utsidn har radiolarin tynn fangarmr som d brukr til å huk tak i matn sin: bitt små baktrir og cllr som flytr forbi. Dssutn lvr dt faktisk andr ørsmå cllr inn i radiolarin, fortllr forskr Kamran Shalchian-Tabrizi fra Univrsittt i Oslo. Vi tror at radiolarin har bruk for diss små clln. Mn dtt vt vi fryktlig lit om. Radiolarin r nmlig vldig vansklig å studr. Fossilr Dt mst forskrn vt om radiolarir, har d funnt ut vd å studr d vakr skjlttn drs. Vi vt for ksmpl at d små skapningn har lvd på jorda ufattlig lng. Radiolarins skjlttr r vldig hard. Når dn lill clln dør, synkr skjlttt og blir liggnd innimllom sandkornn på bunnn. I gamml forstint havbunn har forskrn funnt fossiln ttr massvis av radiolarir. D ldst av dm r hl 500 millionr år gaml. Skjlttn fra radiolarin som har lvd til ulik tidr, sr litt forskjllig ut. I dag kjnnr forskrn d yms typn så godt at d kan bruk dm til å s hvor gamml dn forstind sandn r. Ødlagt DNA Mn slv om vitnskapsfolk har kjnt til radiolarin i ovr 200 år, har d ikk klart å undrsøk dm inni. D små vsnn har dødd og blitt ødlagt nstn md n gang forskrn har fiskt dm opp av vannt. Drmd har dt også vært umulig å få fatt i arvstofft inni d små clln. Problmt løst Mn nå har Kamran og kollgn hans ndlig løst problmt. D har funnt opp n mtod for å fang, vask og åpn radiolarin, utn at innholdt går i stykkr. Nå kan d bgynn å kartlgg og sammnlikn DNA-t til radiolarin. Slik kan d finn ut mr om hvordan skapningn r i slkt md hvrandr, og hvordan d har utviklt sg. nysgjrrigpr , 19. årgang Sjøns skjønnst svømmr 7

8 d r a o j g o a l o s, r a Skugg in mal for å lag solur (ig dokumnt) in grusplass dr du kan stj opp stinsi i lommlykt in cocktailpinn kompass it kosdyr til å lag skuggmonstr md in litn klump plastilin Du tr minst 13 stor kassar/baljar/kjglr llr l ng: it krit i lom i saks som skal førstll stinar m in vnn it ko lykt i papplat 1 2 stt md illustrasjonar til stinsirkl ( sdyr t it målband il å lag Du tr it krit limstift ng: dokumnt) skug gmon it kompass in in v mal fo TEKST: LINN DYBDAHL str m nn r å d lag so in co it m in syl lur (ig ålban c d doku in lit ktailpinn mnt) n klu mp pla i sak s t s ilin Kvar dag dt r sol, sr vi sola i pap in g plat ruspla limst bvg sg ovr himmln frå ift koaust mpass ss dr du ka it ko n stj m op inst 13 til vst. Mn r dt igntlgs mslik? in sy pass l om ska stor kassa r/balja l først r/kjgl 1 2du ll st Hr r nokr ksprimnt dr st inar dokum t md illustr asjona nt) kan utforsk korlis sola og jorda r til st ins Du trng: bvgar sg i forhold til kvarandr. in maldu fortrng: å lag solur (ig dokumnt) in grusplass dr du kan stj opp st i lommlykt in mal for å lag solur (ig dokumnt) in cocktailpinn in grusplass dr du kan stj opp stinsirkln kompass i lommlykt it kosdyr til å lag skuggmonstr md in cocktailpinn kompass in litn klump plastilin it kosdyr til å lag skuggmonstr md minst 13 stor kassar/baljar/kjglr in litn klump plastilin it krit minst 13 stor kassar/baljar/kjglr llr liknand it krit i saks i saks som skal førstll som skal førstll stinar stinar in vnn in vnn i papplat i papplat 1 2md sttillustrasjonar md illustrasjonar til(ig stinsir 1 2 stt til stinsirkl it målband it målband limstift limstift dokumnt) dokumnt) it kompass it kompass in syl in syl D m m l y kt i i lo i yr til d k t i s o k it t tirk ni lag skuggå v n ti m lå monstr md b it krit in vnn and b l å m it Slik gjr du: 1. Gå ut tidlg om morgonn in dag dt r sol. Gå til in stad dr dt r asfalt. Bli kjnd md skuggar 2. Stå in stad dr skuggn din r godt synlg, og få vnnn din til å tikn md krit rundt skuggn. Mål lngd på skuggn og notr. Er skuggn lngr llr kortar nn dg? Gjnta forsøkt gjnnom dagn på akkurat sam stad. Kva skjr md skuggn ttr kvart som sola flyttr sg ovr himmln? 3. Gå også inn i it mørkt rom og lag skuggtatr vd hjlp av lommlykta og kosdyrt mot in vgg. Kva skjr md skuggn når du forandrar avstandn mllom lykta og kosdyrt? Skugg oppstår viss dt r lys in stad, mn lyst ikkj slpp til lik godt ovralt. Utan lys får in hllr ikkj skugg. Dt r vldig viktig at du ikkj sr dirkt på sola. Sjølv om ho r langt unna, kan ho skad auga din. 8 forskarfabrikkn: Skuggar, sola og jorda nysgjrrigpr , 19. årgang

9 nysgjrrigpr , 19. årgang forskarfabrikkn: Skuggar, sola og jorda 9 in mal for å lag solur (ig dokumnt) in grusplass dr du kan stj opp stinsirkln in cocktailpinn kompass monstr md plastilin klump okumnt) in litn in dr du kan stj opp stinsirkln minst 13 stor kassar/baljar/kjglr llr liknand grusplass i saks kompass som skal førstll stinar i papplat illustrasjonar til stinsirkl (ig 1 2 stt dokumnt) (igmd for å lag solur minst 13 stor kassar/baljar/kjglr malliknand inllr in grusplass dr du kan stj opp stinsirkln i lommlykt limstift som skal førstll stinar in cocktailpinn dokumnt) kompass md til stinsirkl (ig skuggmonstr til å lag it kosdyr it kompass md illustrasjonar 1 2 stt in litn klump plastilin minst 13 stor kassar/baljar/kjglr llr liknand it krit in syl dokumnt) i saks som skal førstll stinar in vnn i papplat 1 2 stt md illustrasjonar til stinsirkl (ig it målband limstift dokumnt) in grusplass dr du kan stj opp stinsirkln it kompass trng: Du kompass in syl in mal for å lag solur (ig dokumnt) in grusplass dr du kan stj opp stinsirkln minst 13 stor kassar/baljar/kjglr i lommlyktllr liknand in cocktailpinn kompass som skal førstll stinar it kosdyr til å lag skuggmonstr md in litn klump plastilin minst 13 stor kassar/baljar/kjglr llr liknand til stinsirkl (ig 1 2 stt md illustrasjonar it krit i saks som skal førstll stinar dokumnt) in vnn papplat i 1 2 stt md illustrasjonar til stinsirkl (ig målband itdu trng: limstift dokumnt) dokumnt) kan stj opp stinsirkln du trng: in grusplass dr Du kompass it dokumnt) in mal for å lag solur (ig in grusplass dr du kan stj opp stinsirkln kompass in syl i lommlykt in cocktailpinn kompass liknand llr 13 stor kassar/baljar/kjglr minstmd it kosdyr til å lag skuggmonstr in litn klump plastilin minst 13 stor kassar/baljar/kjglr llr liknand som skal førstll stinar it krit i saks som skal førstll stinar stinsirkl (ig til 1 2 stt md illustrasjonar in vnn i papplat 1 2 stt md illustrasjonar til stinsirkl (ig dokumnt) it målband limstift dokumnt) it kompass in syl Øst Sør Nord Midtvintr Vst Vår- og høstjvndøgn Midtsommr 2. Bruk it kompass til å finn ut kva for rtning som r nord og sør. Plassr «stinar» på sirklns omkrts i dss himmlrtningan. 6. Sjå korlis stinan kastar skugg, og korlis skuggan flyttr sg. Flyttr skuggan på sg i løpt av dagn? 1. Gjr dg kjnd md kva som r nord, sør, aust og vst. Kvar står sola opp, og kvar går ho nd? 4. Markr rtninga dr sola står opp på dn kortast dagn i årt, som r midt mllom sør og aust. Dnn dagn r 21. dsmbr, og blir kalla vintrsolkvrv. Lgg også in tilsvarand stin mllom nord og vst. Slik gjr du: 5. Markr så rtninga dr sola står opp på dn lngst dagn i årt, vd å lggj in stin midt mllom nord og aust. Dnn dagn r dn lngst og lysast i hil årt. Plassr også in stin mllom sør og vst. Stinsirkln bør vr så stor at d kan gå rundt inni han og studr vrkt. Ein radius på 5 10 mtr r pass. Dt kan godt vr ovrskya når d byggjr sirkln. La han stå til dt blir btr vr! Vi r ikkj hilt sikr på kva stinsirklan vart brukt til, mn mang trur di vart bygd for å hald ovrsikt ovr solgangn og ulik årstidr. Dt finst mang stor stinsirklar rundt om i vrda, også i Norg. Dn mst kjnd r kanskj Stonhng i England, som vart bygd for nstn 5000 år sidan! 3. Drttr gjr du dt sam for aust og vst. Linja mllom dss to stinan markrr rtningan til soloppgang og solndgang vd vår- og haustjamdøgn. Soloppgang skjr i aust og solndgang i vst. På dss to dagan i årt r dag og natt nøyaktig lik lang ovr hil jorda. kompass stor kassar /baljar kjglr llr likn / som skal først and ll stinar in grusplass dr d kan stj opp st u insirk l n Lag in stinsirkl skugg it kosdyr til å lag it krit d str m in vgnn gmodn u k s an g it målb ckta lasstilin in co klum pipsak n t li in i papplat s k a s i limstift plat it kompass i pap t limstif ass in syl p m o it k l y s in 1 1 t2) stt md illustrasjonar til n dokumdokumnt)

10 B L I R T I L Rtt utnfor Lillstrøm står landts størst trmos. Dn har plass til 1,2 millionr litr varmtvann. Vannt varms opp md avfall og søppl ingn andr vil ha. TEKST: VERA MICAELSEN Akrshus EnrgiPark sndr dt koknd vannt vidr i rør til hl kommunn. Systmt htr fjrnvarm. Idn r å bruk rstr fra fornybar nrgikildr som llrs hadd forsøplt samfunnt. Nå blir dt gjort om til nrgi og varm. Enrgi fra trflis Trflis r dn viktigst nrgikildn. Hvr dag lvrr bøndr og landir kilovis md busk og kratt, trtoppr og sagmugg som d llrs vill kastt. D brukr dt til å varm opp tusnvis av litr md vann. Vannt samls i dn gigantisk trmosn som står på utsidn av byggt, og lagrs dr til dt snds vidr ut til hus og bdriftr som r koblt til fjrnvarmanlggt. Fyrr md søppl Non kilomtr unna liggr n stor søpplfylling. Dt r n gamml søppldyng som har liggt og råtnt i mang år. Dn r dkkt md t tykt lag lir sånn at dt ikk skal stink og siv giftig gassr opp fra dn. Enrgibdriftn har nå bort mang små hull i haugn, og ut av hulln sugr d mtangass. Dtt r n gass som forurnsr my. Mtangass fins også i promp fra mnnskr og dyr. Istdnfor å la gassn siv sakt ut i luftn brukr d dn til å fyr md. Slik blir gassn mindr skadlig. Akrshus EnrgiPark byggr også t anlgg som skal lag hydrogn til bilr fra dn samm gassn. D jobbr ttt md forskr for å finn dn mst ffktiv måtn å gjør dt på. D rgnr md at søppldyngn har nok gass til bruk i 20 år! 10 Søppl blir til varm nysgjrrigpr , 19. årgang

11 Solfangr Nå jobbr Akrshus EnrgiPark md å lag dt størst solfangrfltt i Norg. Solfangr r ikk dt samm som solcllr. Solfangrn r nmlig fylt md flytnd væsk. En hl åkr skal dkks md stor, svart platr. Inni platn rnnr dt væsk i tynn rør. Væskn samlr varm fra sola og sndr dn tilbak til nrgibdriftn. Dr gir væskn fra sg varmn til vannt i fyrkjln, og så snds dn ut til solfangrn igjn. Hvis du har vært i varm land, har du kanskj stt at d mang stdr har mørk platr på takt som r koblt til stor kjlr. Dt r små solfangranlgg. På Lillstrøm skal d lag t kjmpstort anlgg. Nå forsks dt på hvordan vi kan få mst mulig nrgi ut av sola. Olj fra dyr D stor kjln fyrs også md no som htr bio-olj. Dn r lagd av skinn og bin fra dyr. Avfallt r sndt fra slaktrir og vill llrs blitt kastt. Man skull tro dt stinkr når d fyrr md promp og dyrolj, mn røykn som kommr ut av pipa, r hlt hvit og luktfri. Enrgiparkn vil også at oppfinnr og andr skal komm md forslag til hvordan vi kan få mr nrgi ut av sola, og vil gjrn la områdt vær t std dr mang kan tst ut idn sin. Slik sr dt ut inn i Enrgiparkn. Sagflis og my annt blir til varm. FOTO: AKERSHUS ENERGIPARK nysgjrrigpr , 19. årgang Søppl blir til varm 11

12 Langt ut i Kalahariørknn bor Timon og familin hans, dnn munnrapp surikatn som bl vrdnskjnt gjnnom filmn «Løvns kong». TEKST OG FOTO: TOM SCHANDY 12 På bsøk hos Timon nysgjrrigpr , 19. årgang

13 Ungn brukr dagn til å mål krftr. På bsøk hos Timon I «Løvns kong» r surikatn Timon kamrat md vortsvint Pumbaa. I virklightn omgås ikk d to dyrartn. Drimot trivs surikatn godt sammn md andr familimdlmmr. D likr sg spsilt godt i tørr omgivlsr i Kalahariørknn i dt sørvstlig Afrika. På n litn sandrygg vd t lit vann i Tswalu Kalahari Gam Rsrv i Sør-Afrika bor n famili på 18 surikatr i hulr i bakkn. En surikat r ikk stor dyrt. Fra snut til halspiss r dn cirka 60 cntimtr, og vir bar 730 gram. Dn htr mrkat på dt sørafrikansk borspråkt, mn dtt r vrkn t kattdyr llr n markatt. Ni, surikatn tilhørr mungofamilin llr mangustn, n grupp kattliknnd rovpattdyr som livnærr sg av insktr, firfirslr, ddrkoppr, skorpionr og n og annn slang. Barnvaktr Når vi kommr til Timon og familin hans, r bar to voksn surikatr hjmm, i tillgg til to små ungr. D to voksn r barnvaktr, mns rstn av familin r ut på jakt. D står på to bin, på ordntlig Timon-vis, og spidr ttr rovfugl og rovdyr. Vd dn minst far forsvinnr d nd i huln. Mn barnvaktn passr ikk bar på ungn, d lærr dm også hvordan d skal håndtr giftig skorpionr. Kalahari Mrkat Projct har gjnnom flr år studrt surikatns liv. Forskrn har funnt ut at n surikatgrupp bstår av t dominant par og drs avkom. Når ungn blir stor, må d pass på småsøsknn sin. Hunnr som ammr, trngr nmlig my mat og r ikk så my vd hit som d andr mdlmmn av flokkn. Jobbn som barnvakt går på rundgang, slik at dt alltid r non hjmm og passr på. På dn måtn får d stor ungn trning i å ta var på familin, og dt kommr godt md når d slv skal ut i dn stor vrdn og stift famili. Flls omsorg sikrr at flr dyr ovrlvr. I stor flokkr md mang vaktr og barnvaktr ovrlvr n størr andl av ungn nn i små flokkr. Fortsttr på nst sid nysgjrrigpr , 19. årgang På bsøk hos Timon 13

14 Dt r lik før sngtid. Ikk lng ttr at sola r bort, forsvinnr surikatn nd i huln. Kjnnr stmmn Forskrn i Kalahari har også funnt ut at surikatn kjnnr hvrandr igjn på stmmn. Da d spilt av dn samm surikatstmmn fra høyttalr plassrt på to ulik stdr i nærhtn av hit, ragrt dyrn kraftig. Forskrn tolkt dtt som at dyrn ikk skjønt hvordan dn samm stmmn kunn komm fra to stdr. Dt var tydlig at d kjnt igjn hvrandrs stmmr. I n farsituasjon r dt viktig at surikatn raskt kan tolk lydsignalr. For først gang har forskrn fått bkrftt at også andr dyr nn apr kan kjnn igjn hvrandrs stmmr. Tilbak fra jobb En tim før solndgang skjr dt. Arbidsdagn r ovr, og nå kommr hl flokkn tilbak i fullt firsprang. Mns non har jaktt på insktr og skorpionr, har andr holdt vakt. I surikatns liv r dt alltid vaktr som passr på d andr. Vd solndgang forsvinnr d nd i huln sin, og først når sola skinnr nst dag, tittr d fram igjn. Hvis dt r litt grått og kaldt ut, sovr d gjrn litt lngr. Timon og familin lvr t bdaglig og svært så sosialt liv. 14 På bsøk hos Timon nysgjrrigpr , 19. årgang

15 En Pringls-boks En ballong Saks llr skarp kniv Kraftig tip Du trngr: av n tom Pringls-boks. 1. Skjær mtallbunnn og at dt r plassrt midt i lokkt. hullt r rundt md jvn kantr, midt i plastlokkt. Dt r viktig at 3. Skjær llr klipp t lit rundt hull fst godt md tip. trommskinn ovr bunnn og 2. Trkk ballongn som t Luftkanon

16

17

18 t, tnn t lys o g lokk s på å slukk lyst md ikt. tt t S r du mmslag? 4. ar lt tro unna må du s Kl k langt t n å? or Hv Hv u slår på b r? a j u Når d k s n l om hullt. nn, pr tstrå g jnn f s L s u l u r n d u f t ri kontakt md ka molky mm l o k n n m o s t n d i mi, brmss opp, mns d t t. n lassrr du litt pa r far ø r f r y PS! P r m s g md økt i b o k s n! n, har du n duftkano TEKST: HANNE S. FINSTAD

19 På forskrtur i naturn Dt r ikk alltid lik gøy å gå på tur. Mn hvis du har t mål for turn, llr kan jakt på n skatt undrvis, blir dt straks bdr. En annn mulight r å dra på forskrtur. Hr r non forslag til hva du kan gjør på n slik tur. Du trngr: Non vnnr å gå tur md TEKST: LINN DYBDAHL S md t våknt blikk! Slik gjør du: 1. Gå til t std hvor dt r mang ulik typr plantr og trær og andr ting å s på. 2. Still dr i n ring md ryggn inn og ansiktt vndt ut av ringn. All får 30 skundr til å s ttr no uvanlig i dn rtningn d sr. 3. Fortll hvrandr hva dr har oppdagt, og utforsk dt gjrn sammn. 4. Nå kan dr still dr i n ring igjn. Dnn gangn skal dr s ttr no som dt går an å forsk på. Ettr 30 skundr fortllr dr hvrandr hva dr har stt. 5. Gjnta dt hl md andr oppgavr. S ttr no som bvgr sg, no som har n bstmt farg og så vidr. Dt kan også vær moro å gjør dt samm på t hlt annt std. Dnn lkn gir trning i å oppdag ny ting. Forskr kallr gnskapn for obsrvasjonsvn, og dn r viktig når man forskr. Oft må man kikk nøy ttr for å s ting man ikk tnkr ovr til vanlig. Dr vil gansk sikkrt lgg mrk til no dr ikk har stt llr tnkt på før. Fortsttr på d nst sidn nysgjrrigpr , 19. årgang På forskrtur i naturn 19

20 Tgn n plant Du trngr: blyant ark til å tgn på t hardt undrlag Slik gjør du: 1. Nå skal dr jobb sammn to og to. En skal tgn, og dn andr skal fortll. Dr må finn t std hvor dr kan sitt rygg mot rygg. Dn som tgnr, sttr sg nd og lukkr øynn. Fortllrn finnr n plant før han llr hun sttr sg nd md ryggn til tgnrn. 2. Fortllrn bskrivr hvordan plantn sr ut. Dn som tgnr, skal tgn dt fortllrn sir utn å s på plantn. 3. Hvordan bl rsultatt? Hva r viktig for å gi n god bskrivls? 4. Bytt rollr når dr r frdig. Dnn lkn gir trning i å fortll hvordan no sr ut, slik at dt ikk kan misforstås. For n forskr r dt viktig å vær flink til å fortll ting tydlig. Ta bildr av rar ting Du trngr: mobilkamra llr annt kamra Dt r ltt å ta bildr, mn klarr du å ta bildr av diss tingn? No lvnd som dr vt navnt på. No lvnd som dr ikk vt navnt på. To dyr llr plantr som har minst to ting til flls. To dyr llr plantr som r vldig forskjllig. No md mr nn to bin. No utn bin. No md vingr. No annt rart dr kommr på. Har dr ikk kamra, kan dr vis hvrandr slik ting utn å ta bildr av dm. 20 På forskrtur i naturn nysgjrrigpr , 19. årgang

21 Gjør dt nklr å bskriv n plant Stngl og blad kalls for skudd. Blomstr kan vær plassrt på forskjllig måtr på n plant. Non r plassrt på toppn av stngln, andr på sidskudd. Rotn fstr plantn til jorda og tar opp vann og saltr. Stngln sørgr for å hv plantn ovr bakkn slik at bladn får mst mulig lys. Dt førr også til at blomstn kommr høyr opp og får bdr mulight til å spr frøn. Bladn i n plant r spsiallagt for å fang opp sollys og utfør fotosynts. Bladn kommr i mang ulik formr og størrlsr. D fortllr oss oft hvilkn plant vi har foran oss. Nåln på gran og furu r også bladr. nysgjrrigpr , 19. årgang På forskrtur i naturn 21

22 Astronautn ksprimntrt md dyrking av plantr. Små instrumntr bl brukt til å undrsøk hlsn til astronautn. Enkl mat i «rommt»: nudlr og sardinr dagr på «Mars» nysgjrrigpr , 19. årgang

23 FOTO: ESA Digo Urbina sr allrd fram til n ny og lang kspdisjon. Rtt før jul kom sks astronautr tilbak fra historins lngst romfrd. D hadd rist hlt til Mars og tilbak. Mn bar på liksom. TEKST: MAGNUS HOLM I virklightn hadd astronautn vært på jorda hl tida. D bar lot som om d dro til Mars. Mn dt btyr ikk at romfrdn bar var lk og moro. Astronautn var nmlig md på t viktig ksprimnt. En kspdisjon til Mars vil antaklig ta rundt halvannt år. Så lng har ingn vært innstngt i t romskip før. Ingn visst hvordan astronautn vill takl dn lang risn. Vill d bli sprø av nsomht? Klart d å samarbid? Ellr vill d gå hvrandr på nrvn? Romskip på jorda Når dn først marsrakttn n dag forlatr jorda, har astronautn om bord ingn vi tilbak. Og om no skull gå galt, kan ingn komm dm til unnstning. Dt vill ikk vært særlig hygglig å snd folk ut på n sånn ris utn å an hvordan d vil klar sg. Drfor satt uropisk forskr i gang t kjmpksprimnt. I dag fins dt ingn rakttr som kan frakt mnnskr til Mars. Mn forskrn visst råd. D bygd t digrt liksomromskip. På utsidn så dt ut som fir stor tankr. Inni var dt akkurat som t ordntlig romskip. Halvannt år Sommrn 2010 bl sks astronautr stngt inn i «romskipt». Dr skull d vær i 520 dagr. Dt r omtrnt lik lng som n Mars-kspdisjon vil var. Slv om juksromskipt Oppholdsrommt i «romskipt». Fortsttr på nst sid nysgjrrigpr , 19. årgang 520 dagr på «Mars» 23

24 Avslapping på sngn. Inn i diss «tankn» i Moskva oppholdt astronautn sg i 520 dagr. naturligvis aldri tok av fra jorda, skull ksprimntt likn mst mulig på n ordntlig romfrd. Dn først og sist måndn av ksprimntt kunn astronautn bruk radio til å snakk md kontrollsntrt. Rstn av tidn mått d bruk -post til å hold kontaktn md jorda. Sidn romskipt liksom var millionr av kilomtr ut i vrdnsrommt, tok dt tju minuttr fra astronautn sndt n -post til dn nådd jorda. Eksprimntr Undr hl romfrdn skull astronautn gjør vitnskaplig ksprimntr. Mn dt viktigst ksprimntt var astronautn slv. Undr hl ksprimntt mått d gå md små instrumntr på kroppn. D målt blant annt hvor my astronautn sov, og hva slags lys d fikk på kroppn. Astronautn mått også ta prøvr av båd blod, spytt og urin. I tillgg mått d svar på forskjllig oppgavr og fyll ut spørrskjmar. Sånn vill forskrn finn ut hva som skjr md astronautr på n kjmplang romfrd. Tilbak til jorda Snt på høstn 2011 gikk lukn til romskipt ndlig opp, og d sks astronautn fikk slipp ut. D hadd samarbidt godt utn å bgynn å krangl. D hadd holdt sg i form og vært flink til å få tidn til å gå. Og ingn av dm var blitt dt minst sprø. En av astronautn hadd til og md lyst til å bli md på n ny romfrd. Mn bar så lng frdn faktisk går til Mars på ordntlig. Vi r klar til å gå ombord på dt nst romskipt som skal dit, sa astronaut Digo Urbina ttr ksprimntt. Mars nst? Forskrn må nok fortsatt vnt n stund før d får svar på all spørsmåln sin. Og fortsatt vt vi ikk om vi non gang klarr å snd mnnskr til Mars. Mn én ting r i hvrt fall sikkrt: for t lag md astronautr som samarbidr godt, r vrkn nsomht llr kjdsomht no problm. Ikk ngang når d r innstngt i t romskip i halvannt år. Astronautn kom fra sks nasjonr dagr på «Mars» nysgjrrigpr , 19. årgang

25 Så godt som hlt nøyaktig Kontrollrt 2012 På Justrvsnt har d t laboratorium dr d mst nøyaktig måln i Norg r. 1LITER 1LITER TEKST: VERA MICAELSEN I n låst glassboks på t trygt std står t lodd som vir nøyaktig én kilo. Ellr hlt nøyaktig r dt ikk, for dt lggr hl tidn på sg litt. Mikroskopisk støvkorn som virvlr rundt og limr sg fast på loddt, gjør at dt lggr på sg litt ttr litt. Mn mr nøyaktig får vi dt ikk hr i Norg. En gang hvrt trdj år må dt norsk kiloloddt ris til Paris og måls opp mot dn original kilon som liggr dr, for at vi skal vær sikr på at dt r så korrkt som mulig. Bnsin og grønnsakr I laboratorit på Lillstrøm utnfor Oslo drivr d md hlt kstrm nøyaktight, så nøyaktig at dt går langt forbi dn mst korrkt kjøkknvkt. Mn dt trngr vi. For ovr t lngr tidsrom blir alt unøyaktig. Båd fordi dt blir slitt, mn også fordi dt påvirks av jordas tyngdkraft. For ksmpl vil n vkt som står høyt opp på fjllt, mål forskjllig fra n som står langt nd vd havt. Når Justrvsnt sndr ut sin kontrollørr for å sjkk all vktr og pumpr som bruks til å fyll bnsin, vi trailr, grønnsakr, gull, still klokkr llr mål avstandr, må d vit hva som r hlt nøyaktig, sånn at vi kan vær sikr på at dt blir riktig. FOTO: JUSTERVESENET Dtt loddt r Norgs mst nøyaktig kilo. Mikrolodd. Klokk Justrvsnt har også t tidslaboratorium. Dr liggr Norgs mst nøyaktig klokk. Dn blir hl tidn sammnliknt md dt stor tidsbyråt, som også liggr i Paris. Dr bstmmr d nmlig hva som r dn nøyaktig tidn. Nå planlggr d norsk forskrn å lag t nytt systm, n slags minivariant av tidsbyråt i Paris, sånn at d kan bstmm tidn nda mr nøyaktig. nysgjrrigpr , 19. årgang Så godt som hlt nøyaktig 25

26 Quiz vd MARIT MØLLHAUSEN Vt du svart? På bsøk hos Timon 1 pong 1. Hvilkn dyrfamili tilhørr surikatn? 2. Hva slags landskap trivs surikatn i? 2 pong 3. Hvordan bor surikatn? 4. Er surikatr kjøtt- llr planttr? 3 pong 5. Hvordan kjnnr surikatr hvrandr igjn? 6. Hvilk andr dyr kjnnr hvrandr igjn på samm måt? Litt av hvrt 1 pong 1. Hvor mang cllr bstår radiolarin av? 2. Hvm bstmmr hos muriqui-apn? 2 pong 3. Pytonslangr har n spsill gnskap som forskr vil prøv å lag mdisin av. Hva slags mdisin? 4. Hvilkn sjødyrgrupp tilhørr kråkbolln? 3 pong 5. Justrvsnt har t lodd som skal vi nøyaktig én kilo. Mn hvorfor lggr dt på sg litt hl tidn? 6. Hva kunn forskr finn ut vd å studr tannmaljn til langhalsn? Vansklightsgrad: Junior Vansklightsgrad: Snior Sudoku VED Sudoku r nummr-hjrntrim og populært ovr hl vrdn. Ls om hvordan du løsr sudoku på nysgjrrigpr.no Litt av hvrt 1. Én nst cll. 2. D ldr hunnn. 3. Hjrtmdisin. 4. Pigghudn. 5. Små, mikroskopisk støvfnugg fstr sg til loddt. 6. D fant ut at kroppstmpraturn til diss dinosaurn var 37 gradr. Svar: På bsøk hos Timon 1. Mangustn llr mungofamilin. 2. I tørr omgivlsr som i Kalahariørknn i Sørvst-Afrika. 3. I hulr llr hi undr jorda. 4. D r kjøtttr. D kosr sg md insktr, firfislr og annt snaddr. 5. D kjnnr hvrandr igjn på stmmn. 6. Apr quiz / sudoku nysgjrrigpr , 19. årgang

27 Dt r litt rart å tnk på at slv oprascnn liggr omtrnt 16 mtr undr vannovrflatn, dt som stikkr opp r jo nstn hlt flatt. Mia og Marius står på takt av Opran i Oslo sammn md kusinn Rbcca og Johann. Snart skal d inn og s vntyrballttn Askpott sammn md kusinn og mamma og pappa. Hl takt r dkkt av hvit marmorbitr, fortllr pappa. Hr skal dr få n oppgav dr vi tnkr oss at d har forskjllig farg. Oppgav 1 Tnk dr at all bitn skal farglggs, mn dt må skj på n slik måt at to bitr md flls sidkant ikk har samm farg. Hvor mang forskjllig fargr vil dr trng for å farglgg hl takt? (Bitr som møtr hvrandr i t hjørn kan godt ha samm farg, mn d må ikk ha flls sidkant.) Hint: Prøv først md tr forskjllig fargr, drttr md fir og fm osv. D sks forvntningsfull publikummrn går inn i saln for å finn plassn sin. Hvordan vil dr sitt?, spør mamma. Jg har t forslag, sir Marius, følg nøy md: Oppgav 2 Mia skal sitt innrst, og dt skal vær lngr mllom Rbcca og Johann nn mllom Marius og Johann. Bgg voksn skal ha barn på bgg sidr, og Johann skal vær dt nst barnt som sittr mllom d to voksn. Pappa skal sitt lngr ut nn mamma. Hvm skal sitt hvor? Dt var kjmpflott! Mia r hlt i hundr da d kommr ut ttr forstillingn. Jg lurr på hva slags skonummr Askpott brukr, når dt bar r hnns føttr som passr i skon. Dt vt jg ikk, sir pappa, mn vt dr hvordan man rgnr om mllom d to vanligst skonummrringn, dn uropisk og dn nglsk? Hr skal dr få n forml: Hvis dr tar vanlig uropisk skostørrls (d på 30- og 40-tallt), gangr md 0,8 og trkkr fra 25, så får dr nglsk hrrstørrlsr. For å få damstørrlsr må dr trkk fra 25,5. Oppgav 3 Bruk oppskriftn pappan gir til å finn ut hvilkt skonummr du brukr i d to systmn. Løsningr på sid 29. Hr kan du s n bit av takt på Opran. Mn du kan gjrn bruk t vanlig rutark hvis du hllr vil dt. nysgjrrigpr , 19. årgang matmatisk utfordringr 27

28 VED TERJE STENSTAD Bortovr: 1 Sangtittl 8 Støv 10 D bst 11 Informasjonstknologi 12 Kjærlig 13 Drømmfas 14 Ikk bortovr 16 Spisstd 17 Ikk snill 18 Tid på døgnt 20 Farg 22 Ikk stkt, ikk kokt 24 Isformasjon 25 Blomst 26 Etsnd væsk 28 På datatastaturt 29 Elv i Finnmark 30 Vakkr 31 Olympisk Lkr 33 «Dt» på nglsk 34 Høyd 35 Lykkønskning 36 Prsns av «å vær» 37 Prposisjon 39 Linj 41 I hust 42 Tilgn sg Ndovr: 1 Plant 2 Gaulr 3 Guttnavn 4 Filmfigur 5 Rtning 6 Yttrflat 7 D minst byggklossn i naturn 8 Bygning til å oppbvar høy 9 Dl av land llr hav 15 Kna 19 Mann kjnt fra Bibln 20 Skryt 21 Mot øst 23 Navn på vikingns gudtro 25 Røvri 27 Rgistrringsbokstavr på nklt bilr i Nord-Norg 28 Nyttig 29 Holdr frd 30 Ikk av 32 Bgistrt for 35 Stt tråd i 38 Drikk 40 Trin Lin Dt r plass til ovr n million jordkulr inni sola. VED ØYSTEIN N. ØKSENVÅG Mstpartn av støvt i hust ditt r død hudcllr. All sbrar har forskjllig stripr. D r akkurat som mnnskrs fingravtrykk. En lfant kan drikk ovr 200 litr vann hvr dag. Et av solsystmts høyst fjll r på Mars. Dt htr Olympus Mons og r nstn tr gangr så høyt som Mount Evrst. Nyfødt babyr har flr knoklr i kroppn nn voksn. Non knoklr voksr sammn ttr hvrt som vi blir ldr. gangr så høyt som Mount Evr 28 kryssord / visst du at? Dt htr Olympus Mons og r Et av solsys Ett av solsystmts høyst fjll r på Mars. Dt htr Olympus Mons og r nstn tr gangr så høyt som Mount Evrst. Dt r plass ti ovr 1 million nysgjrrigpr , 19. årgang å Ma

29 1 7 Nysgjrrignøtta I forrig tgnkonkurrans var oppgavn å lag n tgning om ord og uttrykk. Gå inn på «Spill og konkurransr» på nysgjrrigpr.no for å s flr tgningr som r sndt inn til konkurransn. Nysgjrrignøtta 2/12 For å vær md i konkurransn kan du ntn svar på spørsmålt llr lag n tgning. Er du md i bgg konkurransn, har du dobblt så stor sjans for å vinn! 1. Lag n tgning av t romskip som kan ris til Mars. 2. Hvordan kan vi få varm fra n søppldyng? Linna fra Kjrringøy Snd inn løsningn på -post til Tgningn kan skanns og snds inn til samm -postadrss llr du kan snd md vanlig post til: Nysgjrrigpr, Norgs forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugn, 0131 Oslo Mrk konvoluttn/-postn «Nysgjrrignøtta». Frist: 1. juni. Vi trkkr ut sks vinnr tr i hvr av konkurransn. All får tilsndt spnnnd gavr fra Nysgjrrigpr og får navnt sitt llr tgningn på trykk. Vi forbholdr oss rtt til å bruk tgningn innnfor Nysgjrrigpr-prosjktt. Susann fra Rådal Kristian fra Oppgård tmts høyst fjll r p nysgjrrigpr , 19. årgang Vinnr av oppgav 2 i forrig utgav: Lott fra Brønnøysund Mathias og Mikkl fra Kjlsås Erik fra Mausidvåg Svar på oppgavn: Omtrnt 7 milliardr mnnskr. M R Å D E O L I K E 32 M R T A Å S M M L Æ U S E V I S A L E L I T E I T Ø R E M N E D O V E K R O 17 S L E M U 18 N 19 A T T 20 R 21 Ø 23 Å 24 B R E 25 R O S 26 S 27 Y R E 28 T A T N A 30 P E N 31 O I T H 35 T V E R 37 A 38 T 39 S 40 T R E R O E T 42 R S nysgjrrignøtta / løsningr Oppgåv 3 Non ksmplr, uropisk-nglsk hrrstørrls: 45-11; 40-7; Rbcca, llr mllom pappa og Johann. Dt først går ikk for da kommr pappa yttrst og får ikk barn på bgg sidr. Md Mia innrst får vi drmd Mia Mamma Johann Pappa Marius Rbcca. Oppgåv 2 Sidn Johann som nst barn skal sitt mllom d voksn, og pappa skal sitt lngr ut nn mamma, får vi plassringn M-J-P t llr annt std. Sidn dt r lngr mllom Rbcca og Johann nn mllom Marius og Johann, må dt vær tt barn ntn mllom mamma og Oppgåv 1 Dt holdr md fir forskjllig fargr. Dtt kan du ls mr om på: Svar på Matmatisk utfordringr fra sid 27: 29

30 FOTO: GV-PRESS Pyton mdisin for hjrtt TEKST: VERA MICAELSEN Forskr har funnt ut at pytonslangr har n spsill gnskap som vi kanskj kan bruk til å lag hjrtmdisin for mnnskr. Pytonslangn kan gå llr kryp da! utn mat i flr måndr, og når dn spisr, tar dn gjrn t digrt dyr. Dn kan fordøy dyrt i mang dagr, mns dn sr Tø f tidr for krpsn TEKST: ut som n brannslang md n digr klump på midtn. Å spis t stort dyr på tom mag r ikk for nybgynnr. Hvis vi skull gjort no liknnd, hadd vi dødd. Mn pytonslangn lagr n typ fttsyrr som gjør at blodt blir tykt, VERA MICAELSEN og som får hjrtt til å voks, slik at dt kan jobb hardr. Akkurat som vår hjrtr blir strkr og størr når vi trnr mass. I tillgg har dn no i blodt sitt som gjør at dn ikk blir syk av fttsyrn. Ingn pattdyr tålr å ha for my ftt i blodt. Mn fordi pytonslangn har t naturlig vrn, blir dn ikk syk. Nå jobbr forskrn md å finn ut av hvordan vi kan bruk diss gnskapn til mdisinr for hjrtsyk mnnskr. For t par år sidn var dt non som hntt n flott krps i Amrika. Dn htr signalkrps og bl satt ut i lvr og innsjør hr i landt. Dt gikk vldig galt. Signalkrpsn hadd md sg n typ sopp som gir krpspst. Krpspst r livsfarlig for krps. Mn signalkrpsn har lært sg å lag t fargstoff som htr mlanin, og da tålr dn krpspstn. Dt gjør drimot ikk dn norsk dlkrpsn. Dn r n pingl i forhold, dn klarr bar å lag n litn dæsj md fargstoff. Drfor får dn krpspst, blir syk og dør. Norg r tt av d få landn i vrdn som fortsatt har dlkrps, drfor r dt viktig å ta var på dn. Vtrinærinstituttt jobbr md å få ovrsikt og kontroll på krpspstn. D tar vannprøvr og forsøkr å finn ut av hvor smittfarn r størst. Ennå har d ikk funnt n måt å gjør dlkrpsn frisk på, mn d jobbr md å finn n måt å hindr at smittn sprr sg på. Ett av d viktigst tiltakn r å stopp folk fra å stt ut mr signalkrps. Dt r nmlig hlt forbudt. Signalkrps. FOTO: SHUTTERSTOCK 30 rundt omkring nysgjrrigpr , 19. årgang

31 Huskr ansiktr TEKST: INGRID SPILDE Ta n titt på diss bildn av vpsartn Polists fuscatus. Sr du forskjll? Dt gjør i hvrt fall vpsn slv! D r faktisk my flinkr til å skill mllom to vpsfjs nn d r til å s forskjll på ulik åmr llr mønstr i svart-hvitt. Forskrn mnr d små vpsn har n gn vn til å kjnn igjn hvrandrs ansiktr, akkurat slik vi mnnskr har. Og dt kan jammn trngs. For i boln hvor vpsn lvr, bor dt oft flr dronningr. Og non av vpsn hrjr md og bstmmr ovr d andr. Da gjldr dt å hold styr på hvm man har fått bank av, og hvm man slv har gitt juling. Slik slippr man jo å havn i slagsmål hl tidn! FOTO: Scinc/AAAS Hvis vpsn huskr hvrandrs ansiktr, kastr d ikk bort krftn på krangling, mnr forskrn. I tillgg blir dt my roligr i bolt. Flaggrmus md TEKST: LENA PETTERSEN Flaggrmusn jaktr vd å bruk suprrask lydr. Gjnnom munn og ns støtr dn ut lydr som dn lagr i struphodt. Dn lill vannflaggrmusn kan skrik 160 gangr i skundt vd hjlp av musklr i strupn sin. Diss lydn kan ikk mnnskt hør. Lydn dn lagr, kommr tilbak som t kko når d trffr t bytt. Slik pilr flaggrmusn inn byttt når dn jaktr om nattn. Da r dt nødvndig md rask lydr, mnr forskrn. suprmusklr utviklt sg. D skillr sg fra andr musklr vd at d lttr trkkr sg sammn og slappr av. Hos mnnskt r muskln i øylokkt d raskst. Vi kan blunk fattig fm gangr i skundt. FOTO: SHUTTERSTOCK Dt r først gang suprrask musklr r funnt hos pattdyr. Andr dyr som brukr suprrask musklr, r sangfugln når d syngr og klapprslangn når d raslr. Forskr jobbr md arvstofft hos slik dyr for å finn ut hvor og når diss muskln nysgjrrigpr , 19. årgang rundt omkring 31

32 BEconomiqu Rturadrss: Nysgjrrigpr, Norgs forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugn, 0131 Oslo Mamma vit bst Ei muriqui-apmor har sønn buand him og passar på di som juvlar. Forskaran trur at nttopp mødrn har æra for at di litt tafatt sønn får sg kjærast og ungar. TEKST: TROND RØDVIK I skogan sør i Brasil lvr muriquiapkattan. Hr lvr di it rolg og lukklg liv, rundt 50 individ i flokkn. Di knaskar lauv og slngjr sg frå tr til tr md di halvmtrlang halan. Forskaran har hatt apkattan undr oppsikt i nstn 30 år. Og dt r spsilt mødrn i flokkn som ovrraskar. Eldr damr har kontrolln I vanlg apflokkar r dt hannan md høgast rang som blir kjærastar md damn. Dt r stadig kampar mllom hannan for å avgjr rangn. Dårlg stmning i flokkan r drfor vanlg. Hos muriqui-apan r dt hilt annlis. Hr r dt nmlg di ldr damn som har tk kontrolln. Di r lik stor og kraftig som mnnn, og har styringa md dt mst. Også kvn av hannan som skal få sg kjærast. Ei ung ho som har stt sg ut in kjkk hann, må vr klar ovr in ting: Dt følgjr i strng svigrmor md på kjøpt. Mang krav Dt r i svigrmor md mang krav. Sonn skal få kjærastn til i bstmt tid. Han skal finn sg i som ikkj r i nær slkt. Og svigrmor bstmmr òg når dt passar å få barn. Som om ikkj dt var nok, vil ho ha sonn buand him og oppdra barnbarna sjølv. Dt r att brr 1000 individ av muriquian, så jobbn mødrn gjr, r viktig. Og kanskj hadd dt lls ikkj blitt kjærastar på di litt tafatt sønn? FOTO: GV-PRESS Nysgjrrigpr tar dg md jorda rundt sammn md naturfotograf Tom Schandy. Vi har også møtt Christr Fuglsang som r Nordns nst astronaut. Og vi har sjkkt ut hva fuglr gntlig kvitrr om. Bladt får du tilsndt lik ttr skolstart i august/sptmbr.

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden Nysgjrrigpr /0.. årgang Sylskarp sansr Romstasjon i fjordn Avslørt på ganglagt Ein dansk forskar har utvikla mobiltlfonn sitt svar på Shrlock Holms: Eit program som ltt avslørr om han har hamna i fil bukslomm.

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet! hudøy r nok vrdns bst std! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Har du h ørt om.. Dau jærligh mannsbukta, S ydspis tssti Dr gjør n FANTASTIS jobb - og vi fikk hjm t barn som hadd vokst

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport 01 2015 Hovdkvartrt Vggr i Hobøl Skolvandring langs 1814-vin Tablå på kjrkgål'n Forord Vi, vann ban n ris i Norgshistorin 4 Langs vi på ban. Frdsl frdslsårr gjnnom Romsdaln t historisk tilbakblikk 2 3

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er -

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er - I I høgskln i sl EKSAMESPPGAVE Emn: Fysikalsk kjmi Grupp(r): 2KA Eksamnsppgavn bstår av: Antall sidr (inkl frsidn): 4+1 Emnkd: L040IK Dat: 08.06.04 Antall ppgavr: 5 Faglig vildr Ingrid Gigstad Eksamnstid

Detaljer