Årsrapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Institutt for spesialpedagogikk studieåret høst 2005/vår 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Institutt for spesialpedagogikk studieåret høst 2005/vår 2006"

Transkript

1 Årsrapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Institutt for spesialpedagogikk studieåret høst 2005/vår 2006 Innledning Institutt for spesialpedagogikk er ansvarlig for fire studieprogram: Bachelor i spesialpedagogikk Bachelor i tegnspråk og tolking Master i spesialpedagogikk Master of Philosophy in Special Needs Education I tillegg er det noen enkeltstående emner. Rapporten bygger delvis på rapporter i FS, studentenes evaluering av programmet samt innspill fra programleder, programkonsulent og øvrig programråd. FSrapporter viser dog ikke alltid den reelle virksomhet, spesielt tallene for programmene (FS ), så noen tall er justert ut fra skjønn for å gi et riktigere bilde av den faktiske situasjon. 1. Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1 Oppsummering av de enkelte programmer og emner Oppsummering de enkelte emner: Bachelor i spesialpedagogikk: Emne Antall eks. Bestått % Stryk Snittkarakter oppmeldte UTVIT1000 V C SPED1000 H C SPED1010 V C SPED2010 H C SPED2020 V B SPED3000 V B SPED3010 H B SPED3020 V C UTVIT1000: Innføring i utdanningsvitenskap: Læring, danning og samfunn. 1. og 2. semester i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Det var 138 studenter som fikk opptak høst 2005 fra UVB-SPED programmet, 120 studenter som var oppmeldt til eksamen, vår 2006, av disse fikk 90 bestått, 8 % strøk og snittkarakteren var C. Emnet arrangeres i samarbeid med PFI, og det administrative ansvaret ligger hos dette instituttet. Det er felles undervisning med forelesninger og seminargrupper med studenter tatt opp på bachelorprogrammet i pedagogikk, og det er vanskelig å skille mellom de to gruppene. Strykprosenten er litt lavere Vår 2006 enn vår 2005

2 Side 2 av 11 for spes.pedstudenter (8 mot 10 %), men ISP- studentene har en litt høyere strykprosent enn snittet på emnet (8% for ISP mot 6 % totalt). En bekymring er den relativt høye frafallsprosent underveis (120 oppmeldt, 90 bestått), men dette er noe en kan forvente på et førsteår i et program. Eventuelle tiltak må gjørs i samarbeid med PFI. SPED1000: Spesialpedagogikk: normalitet, avvik og funksjonshemning Del av 3. semester (høst) i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Kan tas av programstudenter, som et enkeltemne eller av studenter på andre program for eksempel som en del av 40-gruppe. Det var 186 oppmeldt til undervisning, 186 var oppmeldt til eksamen, 175 fikk bestått og strykprosenten var på lave 1 %. Snittkarakteren var C. Her kan en også merke seg at samtlige av programstudentene på UVB-SPED (74 st) bestod eksamen. [Det ble også arrangert en eksamen for Folkeuniversitetet Buskerud Vår 2006 i dette emnet, her var resultatet 19 bestått, 5 % stryk] SPED1010: Spesialpedagogikk: kommunikasjon, språk og sosialisering Del av 4. semester (vår) i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Kan tas av programstudenter, som et enkeltemne eller av studenter på andre program for eksempel som en del av 40-gruppe. Det var 238 oppmeldt til undervisning, 170 fikk bestått og strykprosenten var på lave 2%. Snittkarakteren var C. Antall ikke møtt til eksamen var 11. For programstudenter på UVB-SPED bestod alle eksamen. På emnene SPED1000 og SPED1010 er det et relativt høyt antall studenter som faller av underveis. Begge har 250 plasser og er fulle. Frafallet gjelder ikke programstudenter (verken innen spesialpedagogikk eller på andre programmer), men gjelder kun de som tar emnet som et enkeltemne. Vi ser videre at frafallet ikke er i form av stryk på eksamen, men i hovedsak er at de ikke leverer obligatoriske komponenter eller at de ikke møter opp til eksamen. På disse emnene er det et tilbud om (frivillig) seminargrupper. Fra studentevalueringen ser vi at få var engasjert i disse seminargruppene. Dette kan vi eventuelt sette inn tiltak for å bedre. En annen mulig grunn til frafallet kan være at det er enkelt for mange å bare melde seg opp i et slikt enkeltemne uten at de reelt har planer å ta eksamen. Resultatet kan altså være at det ikke er for stort frafall, men snarere for mange useriøse som melder seg på. Vi kan vurdere å forandre opptakkriteriene/rutiner slik at vi er sikrere på antall reelle studenter. Disse to emnene er lagt opp slik at det skal være mulighet til å ta deler eller hele som nettundervisning. Vi har ikke sett noen store variasjoner på studenter som har vært nettstudenter i forhold til on-campus studenter. SPED2010: Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1 Del av 3. semester (høst) i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan tas av studenter tatt opp på UVB-SPED, UVB-PED og LAP. Det var 75 eksamensoppmeldt, 68 som bestod, 1 % stryk. Snittkarakteren er C. SPED2020 Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet Del 2.

3 Side 3 av 11 Del av 4. semester (vår) i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan kun tas av studenter tatt opp på UVB-SPED. Det var 57 eksamensoppmeldt, 52 som bestod, 0 % stryk. Snittkarakteren er B. SPED3000: Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv 5. og 6. semester i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Dette er et emne som kun tas av programstudenter på UVB-SPED. Det var 97 eksamensoppmeldt, 81 fikk bestått, det var 8 % stryk og snittkarakteren var B. SPED3010: Lese- og skrivevansker Et emne som er overlappende med SPED3000, men er beregnet for LAP-studenter og studenter på UVB-PED, samt studenter som ønsker å ta det som videreutdanning innen spesialpedagogikk. Høsten 2005 var første gang studiet ble arrangert. Det var 15 eksamensoppmeldte, 10 fikk bestått, 9% stryk og B i snitt. SPED3020: Migrasjonsrelaterte lærevansker Et emne som er overlappende med SPED3000, men er beregnet for LAP-studenter og studenter på UVB-PED, samt studenter som ønsker å ta det som videreutdanning innen spesialpedagogikk. Vår 2006 var første gang studiet ble arrangert. Det var 22 oppmeldt, 10 som fikk bestått, 23 % stryk og C i snitt. Det er en svært høy stykprosent på dette emnet (og delvis tvillingemnet SPED3010). Dette kan skyldes at det var få forelesninger og svært liten oppmøte på seminarundervisningen. Dette er emner studentene i stor grad selv er ansvarlig for å lese. Det kan se ut til at de som hadde frafall og fikk stryk ikke var UVB-PED eller LAP-studenter, derimot var de i gruppen studenter som ikke er tilknyttet noe program. Studiet ble kalt delvis nettbasert, men det var lite aktivitet på nettet.

4 Side 4 av 11 Bachelor i tegnspråk og tolking 1.år bachelor i tegnspråk og tolking: Emne Antall eks. Bestått % Stryk Snittkarakter oppmeldte SPPT1010 H Bestått SPPT1020 H Bestått SPPT1030 V B SPPT1040 V B 2.år bachelor i tegnspråk og tolking: SPPT2110V Bestått SPPT2120V Bestått SPPT2130V Bestått 3. år bachelor i tegnspråk og tolking: SPPT2000 V Bestått SPPT2010 V Bestått SPPT2020 V Bestått SPPT2030 V Bestått SPPT 2040 V B Master i lingvistikk, studieretning tegnspråk SPPT4100D V Bestått 1.år bachelor i tegnspråk og tolking: Dette er et forholdssmessig lite studium, men resurskrevende for instituttet og det er relativt krevende for studenter. En vil således forvente noe frafall underveis fordi kravene som stilles er store. Det er 20 studieplasser pr år. Studenter som er tatt opp på programmet, må ha karakteren C eller bedre for å få lov til å forsette fra første år til andre. 2. år tegnspråk og tolking 2006 er første året denne eksamensformer blir brukt. Tidligere var det ingen eksamener i andre år, nå er det tre eksamener med Bestått/Ikke bestått. Det er ingen stryk på dette året. 3.år tegnspråk og tolking Studentene på tredje året fulgte gammel studieordning hvor alle eksamenene ligger i siste semester. Studieordningen er endret slik at andre året har andre emnekoder. Strykprosentene er svært høy (39 og 34% på to av de praktiske eksamenene). Dette kan forklares med at studenter som tidligere har strøket på eksamen forsøker å ta den opp igjen. I realiteten var det et kull på 18 studenter, hvor 15 bestod, en stykprosent på 16%, noe som er høyt, men ikke alarmerende på et praktisk fag.

5 Side 5 av 11 Master i spesialpedagogikk: Emne Antall eks. Bestått % Stryk Snittkarakter oppmeldte SPED4000 V C SPED4010 H C SPED4010 V B SPED4090 H B SPED4090 V B SPED4200 H C SPED4200 V C SPED4300 V B SPED4400 V B SPED4600 V B SPP2HOPP H C SPED4000: Rådgivning og innovasjon Del av 1. og 2.semester av masterprogrammet i spesialpedagogikk. I tillegg til egne studenter ble dette emnet også arrangert eksternt. For våre studenter på studieprogrammet var det 191 undervisningsoppmeldt, 181 bestått, 2 % stryk, snittkarakter var C. I tillegg er det et kull off-campus med 35 eksamensoppmeldt, 30 bestått, 0 % stryk og snittkarakter B. Det kan sees som off-campus studentene har bedre resultat enn våre egne studenter. En bør bestrebe seg på et så likt resultat som mulig, og Instituttet bør gå inn å se på om gjennomføringen av eksamen for off-campus studentene skal skje på Blindern i forbindelse med den ordinære eksamen, med samme oppgaver, sensorer osv. SPED4200: Fordypning i logopedi Del av 1. og 2.semester av masterprogrammet i spesialpedagogikk. I tillegg til egne studenter ble dette emnet også arrangert off-campus (Høgskolen i Sogn og Fjordane) Der var det 33 eksamensoppmeldt, 18 bestått, 25 % stryk, mens det på kullet fra ISP var 39 oppmeldte, 29 som bestod og 9% stryk. Snittkarakter C (her kan merke seg at snittkarakteren på de andre fordypningen var B). Det kan sees som offcampus studentene har dårligere resultat enn våre egne studenter. En bør bestrebe seg på et så likt resultat som mulig, og Instituttet bør gå inn å se på om gjennomføringen av eksamen for off-campus studentene skal skje på Blindern i forbindelse med den ordinære eksamen, med samme oppgaver, sensorer osv. SPED4300: Fordypning i psykososiale vansker Del av 1. og 2.semester av masterprogrammet i spesialpedagogikk. I tillegg til egne studenter ble dette emnet også arrangert eksternt. 36 undervisningsmeldt, 73 eksamensoppmeldt, 72 bestått, 0 % stryk, snittkarakter B.

6 Side 6 av 11 SPED4400: Fordypning i spesifikke lærevansker Del av 1. og 2.semester av masterprogrammet i spesialpedagogikk. 24 undervisningsmeldt, 29 eksamensoppmeldt, 29 bestått, 0 % stryk, snittkarakter B. Instituttet er fornøyd med gjennomføringen av fordypningene. Studentene får mye og god oppfølgning. SPED4010: Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 3.semester av masterprogrammet i spesialpedagogikk. 126 undervisningsmeldt, 123 eksamensoppmeldt, 117 bestått, 0 % stryk, snittkarakter B. Her gis det god oppfølging, med mye veiledning og obligatorisk seminararbeid, noe som gjenspeiler seg i resultatet. SPED4090: Masteroppgaven 4.semester av masterprogrammet i spesialpedagogikk. 138 undervisningsmeldt, 169 eksamensoppmeldt, 122 bestått, 0 % stryk, snittkarakter B. Det var 19 studenter fra Studiesenter Sandane som leverte dette semesteret. Bare 8 av våre studenter leverte ikke sin masteroppgave på normert tid.

7 Side 7 av 11 Master of Philosophy in Special Needs Education, Emne Antall eks. Bestått % Stryk Snittkarakter oppmeldte SNE4110H Best. SNE4120H Best. SNE4130H B SNE4210V Best. SNE4220V B SNE4310V B SNE4390V B Den internasjonale masteren er et lite program, med god gjennomstrømning, I snitt tok hver oppmeldt student 29.6 studiepoeng i semesteret. Av det kullet som ble ferdig i vår 2006 var det 7 kvotestudenter, en på øst-europastipend og en norsk student. Samtlige karakterer var på A eller B. Et så lite kull gir tett oppfølgning i tillegg til at studentene er godt motivert. Emner utenfor program: Emne Antall eks. Bestått % Stryk Snittkarakter oppmeldte SPEDBRUFU Bestått SPED B Instituttet gjennomfører et lite antall videreutdanningsstudier, dette er betalingsstudier i tilknytning til forskjellige programmer, men uten at studentene er tatt opp på noe program. Betalingsstudier gir motiverte studenter i tillegg til at instituttet er i stand til å tilby gode veiledningsressurser. 1.2 Indikasjoner på særlig god kvalitet Som det fremkommer av tallene fra de enkelte emner over, så har Instituttet gjennomgående på alle programmer en høy studentgjennomstrømming, lav strykprosent og frafall og et karakternivå som ligger innenfor eller litt over normen. Studentevalueringer legger spesielt vekt på at instituttet har motiverte og fornøyde studenter, og det er et godt læringsmiljø og stor grad av trivsel blant studentene. 1.3 Indikasjoner på sviktende kvalitet og oppfølging Gjennomstrømningen er relativt lav på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Gjennomføring og strykprosent for enkeltemnestudenter er relativt høyere enn instituttsnittet på enkeltemner (SPED1000/1010/3010/3020).

8 Side 8 av 11 Nye rutiner er innført for å rette på manglede systematisk vidererapportering av underveisevalueringer og sluttevalueringer til Programrådene. Ordningen med tilsynssensor er innført, men er ikke trått i kraft. Det er for tiden ingen emner med undervisningsspråk engelsk. I forhold til prinsippene i kvalitetsreformen er Instituttet en for liten internasjonal utveksling. 1.4 Fokus for studiekvalitet i denne perioden Det har i året som gikk vært fokusert spesielt på å få tilsynssensorordningen på plass, samt på å komme i gang med periodisk evaluering. Ettersom det fremdeles gjenstår en del på disse feltene, vil dette også i kommende år bli viktige satsningsområder. Det har også vært økt fokus på internasjonalisering, hvor studieplaner er endret slik at det er enklere for våre studenter å ta et semester i utlandet. Et annet fokus har vært å gjennomføre kvalitativt gode nettbaserte studier slik at flere studenter får muligheten til en fleksibel læringssituasjon. 2. Forslag til tiltak for å bedre studiekvaliteten og studieutviklingsarbeidet o o o o Instituttet ønsker å jobbe videre med evaluerings og kvalitetsarbeidet med innføring av tilsynssensor og rutiner for innrapportering til Programrådene Instituttet ønsker å fokusere på økt internasjonalisering av studiene ved å tilby flere emner på engelsk og ved å inngå flere samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner Instituttet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Statped og de statlige støttesentre om praksis og faglige prosjekter og forpliktende samarbeid om gjennomføring av studier Instituttet ønsker en økt studentinvolvering i planarbeid og gjennomføring av studier

9 Side 9 av 11 Årsrapport fra studieprogrammene: 1.1 Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmene Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk Det første kullet som startet på dette programmet høsten 2003 ble ferdige våren Samlet var det 325 studenter som har bekreftet Utdanningsplan på dette programmet høst 2005 og 285 studenter våren Studiepoengproduksjonen for dette programmet er på 10.4 for høsten, men 38.2 på våren (flere studier har eksamen kun på våren), samlet skulle da hver student ta 23.4 studiepoeng i semesteret, noe som er litt over sammenlignbare programmer. Det var 120 plasser, men kun 81 som fullførte graden, noe som er en høy frafallsprosent. Indikasjoner på særlig god kvalitet Det er generelt en lav strykprosent og gode karakterer på dette programmet og tilbakemelinger viser at studentene er fornøyde og trives. Indikasjoner på sviktende kvalitet Det er noe frafall, spesielt første året. Instituttet må gå sammen med PFI for å se nærmere på årsaker. Et konkret tiltak som er satt i gang er å jobbe for å øke antall seminarveiledere med bakgrunn fra spesialpedagogikk. Fokus mht utvikling av studiekvalitet Det har i året som gikk vært fokusert spesielt på å få tilsynssensorordningen på plass, samt på å lage gode rutiner med midtveis og sluttevaluering. Det har også vært økt fokus på internasjonalisering og studentutveksling. Et annet fokus har vært å gjennomføre kvalitativt gode nettbaserte studier slik at flere studenter får muligheten til en fleksibel læringssituasjon. Forslag til tiltak for å bedre studieprogrammet Bedre rutiner for rapportering og underveis og sluttevaluering Innføre tilsynssensorordningen Bachelor i tegnspråk og tolking Studieopplegget har vært organisert slik at de fleste eksamener kom i det avsluttende semesteret. Strykprosenten på disse eksamenene var relativt høyt (opptil 19%). Studieopplegget er fra høsten 2005 justert slik at eksamenene kommer bedre fordelt gjennom studiet slik at studenter tidligere kan få klare tilbakemeldinger på at de evt. er faglig svake i praktisk tegnspråk, og får bedre muligheter til oppfølgning for å kunne forbedre seg gjennom studiet. Samlet var det 78 studenter som har bekreftet Utdanningsplan på dette programmet høst 2005 og 66 studenter våren Studiepoengproduksjonen for dette programmet er samlet på 27.8 studiepoeng i semesteret, noe som er høyt. Bl.a. fordi det var en viss supplering i opptaket,

10 Side 10 av 11 permisjoner o.l., er ikke tallene helt korrekt når det gjelder gjennomføring, men med 20 plasser og 18 gjennomført, er gjennomstrømmingen svært god. Dette er et forholdsmessig lite studium, men ressurskrevende for instituttet og det er relativt krevende for studenter. En vil således forvente noe frafall underveis fordi kravene som stilles er store. Det er også en del som får innvilget permisjon fra studiet for å bedre egenferdighetene i tegnspråk før de fullfører. Indikasjoner på særlig god kvalitet Det er krevende studium, men med motiverte studenter som trives. Tilbakemeldinger viser at studentene får jobbtilbud før de er ferdige med studiet, og at studentene fra dette programmet er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Indikasjoner på sviktende kvalitet Det har vært et problem å skaffe nok praksisplasser til våre studenter. Det er høy strykprosent på de praktiske eksamenene i tredje år. Dette kan skyldes at nivået på ferdig utdannende tolker skal være høyt, og at det i en stor grad er studenter som tidligere har stryket og som forsøker å ta opp igjen eksamen. Fokus mht utvikling av studiekvalitet Det foregår et kontinuerlig studieplanarbeid, og på sikt ligger fokuset på et videre samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN). Digitale læremidler og nettkommunikasjon (Classfronter) vil bli tatt i bruk for alle tre årene. Forslag til tiltak for å bedre studieprogrammet Utvikling av digitale læremidler Jobbe videre med å bedre praksisordningen Master i spesialpedagogikk Samlet var det 292 studenter som bekreftet Utdanningsplan på dette programmet høst 2005 og 248 studenter våren Innbakt i disse tallene ligger det studier ved Folkeuniversitetet i Buskerud og Høyskolen i Sogn og Fjordane, studiesenter Sandane. Rammene for opptak på Instituttet var på 110 i året. Studiepoengproduksjonen for dette programmet er på 11.2 for høsten, men 34.4 på våren (flere studier har eksamen kun på våren), samlet skulle da hver student ta 21.8 studiepoeng i semesteret, noe som er bra til å være et masterprogram. Det var 122 som fullførte graden (av disse 19 fra Sandane), det er altså en svært lav frafallprosent. Indikasjoner på særlig god kvalitet Det er en høy gjennomføringsprosent på dette programmet og tilbakemeldinger viser at studentene er fornøyde og trives.

11 Side 11 av 11 Indikasjoner på sviktende kvalitet Instituttet har fått tilbakemeldinger fra studentene på at arbeidspresset, spesielt første året, er høyt. Fokus mht utvikling av studiekvalitet Fokuset har ligget på og vil også i fremtiden ligge på å utarbeide og tilby seks fordypninger. Vi vil i større grad lage fellesemner og fellesforelesninger mellom fordypningene. Forslag til tiltak for å bedre studieprogrammet o Organisere fellesemner og fellesforelesninger mellom ulike fordypninger. o Tettere samarbeid med Fagutvalget om studentevalueringer Master in Special Needs Education Den internasjonale masteren er et lite program, det var 31 studenter som har bekreftet Utdanningsplan på dette programmet høst 2005 og 32 studenter våren I snitt tok hver oppmeldt student 29.6 studiepoeng i semesteret. Av det kullet som ble ferdig i vår 2006 var det 7 kvotestudenter, en på øst-europastipend og en norsk student. Samtlige karakterer var på A eller B. Et så lite kull gir tett oppfølging i tillegg til at studentene er godt motivert. I tillegg er det et vesentlig poeng at det er mange søkere, og stor konkurranse om plassene. Studentene er dermed i utgangspunktet godt kvalifisert. Indikasjoner på særlig god kvalitet Det er en svært høy gjennomføringsprosent på dette programmet og tilbakemeldinger viser at studentene er fornøyde og trives. Indikasjoner på sviktende kvalitet Vi har ingen data som tyder på det. Fokus mht utvikling av studiekvalitet Programmet kan videreutvikles med et nærmere samarbeid med tilsvarende internasjonale masterprogrammer på PFI. Programmet vil også jobbe videre med å gjøre det enklere for norske studenter å ta studiet. Det jobbes også med å tilby emner med felles undervisning som også kan tas av andre enn de som er tatt opp på masterprogrammet. Forslag til tiltak for å bedre studieprogrammet o Ta initiativ til et nærmere samarbeid med PFI om de internasjonale masterprogrammene o Jobbe for rekruttering av norske studenter til programmet o Utarbeide emner fra masteren til bahelornivå ( heisemner )

Dato: Saksnr.: 05/0514- /852 Sakseier: SW. Årsrapportering fra Institutt for spesialpedagogikk

Dato: Saksnr.: 05/0514- /852 Sakseier: SW. Årsrapportering fra Institutt for spesialpedagogikk NOTAT Til: Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Fra: Institutt frn spesialpedagogikk Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Kopi: Telefon: 22 85 80 59 Saksbehandler: Sigurd Hasle,

Detaljer

Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og. vitenskapsteori at Ferdigheter

Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og. vitenskapsteori at Ferdigheter 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og UTVIT1500 studienivåkode i FS Emnets omfang i studiepoeng 10 Finansiering av emnet KD

Detaljer

SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv

SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Lærevansker og særskilte behov i et individog systemperspektiv Lærevanskar og

Detaljer

Emnebeskrivelse SPED Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn

Emnebeskrivelse SPED Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Emnebeskrivelse SPED2020 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 2 Didaktikk og spesialpedagogisk verksemd - del 2 Didactics and Special Needs Education

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn

1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Innføring i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og UTVIT1100 studienivåkode i FS Emnets omfang i studiepoeng 30 Finansiering av emnet KD 2. Mål

Detaljer

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM UVM2-SPED Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring av studieprogram (obs

Detaljer

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM UVM2-SPED Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring av studieprogram (obs

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for ISP

Studiekvalitetsrapport for ISP N O T A T Til: Institutt for spesialpedagogikk Fra: Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Kopi: Telefon: 22 85 80 59 Saksbehandler: Telefaks: 22 85 80 21 Web-adr.: http://www.uv.uio.no/isp/ Emne: Dato: Saksnr.:

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM UVM2-SPED Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring av studieprogram (obs

Detaljer

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM UVM2-SPED Studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring av studieprogram

Detaljer

SELVEVALUERING AV BACHELORGRADEN I PEDAGOGIKK VÅREN 2006

SELVEVALUERING AV BACHELORGRADEN I PEDAGOGIKK VÅREN 2006 SELVEVALUERING AV BACHELORGRADEN I PEDAGOGIKK VÅREN 2006 UNIVERSITETET I OSLO DET UTDANNINGSVITENSKAPLIGE FAKULTET PEDAGOGISK FORSKNINGSINSTITUTT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 20.5.2016 Saksnr..: 2016/2981 Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl. 14.15 16.00 rom 494 Referat fra 15.mars ble

Detaljer

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Kontaktinformasjon: Administrativ ansvarlig for opptaket : Andrey Belovodskiy bachelor@isp.uio.no Veiledning bookes via http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/

Detaljer

SPED4300 Psykososiale vansker

SPED4300 Psykososiale vansker SPED4300 Psykososiale vansker 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Fordypning i psykososiale vansker Fordjuping i psykososiale vanskar Behavioral learningdisorder Emnekode i FS for emnet og

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

Referat Programrådet i spesialpedagogikk

Referat Programrådet i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Sem Sælandsvei 7 Dato: 09.11.09 Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 22 85 80 59 Telefaks: 22 85 80 21 Web-adr.: http://www.uv.uio.no/isp/ Referat

Detaljer

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF ÅRSRAPPORT 2005/2006 PROGRAM FOR HISTORIE, MASTER (MA) Saksnr. 05/19374

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF ÅRSRAPPORT 2005/2006 PROGRAM FOR HISTORIE, MASTER (MA) Saksnr. 05/19374 Fastsatt av prodekanen for studier ved HF 05.09.2006 ÅRSRAPPORT 2005/2006 PROGRAM FOR HISTORIE, MASTER (MA) Saksnr. 05/19374 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som

Detaljer

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi

Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Bachelor i spesialpedagogikk Integrert femårig studium i logopedi Oppdraget Lage bachelorprogram i spesialpedagogikk (BAPS- SPED) Studieplan og emner Lage integrert femårig løp i logopedi (INT-LOG) BAPS-SPED

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø Årsrapport for studiekvalitet 2005/2005. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Side 1 av 6 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI Del 1 Kvalitetssikring

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Referat Programrådsmøte i spesialpedagogikk tirsdag 7. juni 2016

Referat Programrådsmøte i spesialpedagogikk tirsdag 7. juni 2016 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 08.06.2016 Saksnr..: 2016/2981 Referat Programrådsmøte i spesialpedagogikk tirsdag 7. juni 2016 Tilstede: (leder), Ivar Morken, Bente

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene Studiekvalitetsrapport for 2010 - samfunnsgeografiprogrammene 1. INNTAKSKVALITET Med inntakskvalitet siktes det til studentens forkunnskaper og forutsetninger når de begynner på et studium ved UiO. Ramme

Detaljer

SPED4100D Audiopedagogikk deltid

SPED4100D Audiopedagogikk deltid SPED4100D Audiopedagogikk deltid 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Fordypning i Audiopedagogikk deltid Fordjuping i audiopedagogikk deltid Pedagogical Audiology Emnekode i FS for emnet og

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato:16.06 2011 Deres ref.: Vår ref.: Referat møte Programrådsmøte Spesialpedagogikk 31.mai Tilstede: Tilstede: Jørgen Frost (leder av Programråd),

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø SV-fakultetet / Mal instituttenes årsrapport studiekvalitet 2005/2006 FRIST 3.nov Side 1 av 5 SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF /18639 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2005/2006

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF /18639 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2005/2006 05/18639 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2005/2006 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet i rapporteringsperioden, og begrunnelsen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET I SPESIALPEDAGOGIKK 19. april 2007

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET I SPESIALPEDAGOGIKK 19. april 2007 REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET I SPESIALPEDAGOGIKK 19. april 2007 Tilstede: Peer Møller Sørensen, Steinar Theie, Kirsti Lauvås, Sigurd Hasle (ref.), Yngvild Nyborg (stud.rep) Fra adm: Nina Dalby, Saksliste:

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Studiekvalitetsrapport for 2007 A Sosiologi A1 Inntakskvalitet På bachelorprogrammet i sosiologi ble poenggrensen ved opptak senket fra 45 til 43,9 fra 2006 til 2007.

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevalueringen er i hovedsak basert på undersøkelsen som er gjennomført våren 2006 blant studenter som fikk opptak på programmet høsten

Detaljer

PROGRAMGJENNOMGANG Psykologisk institutt

PROGRAMGJENNOMGANG Psykologisk institutt PROGRAMGJENNOMGANG 2016 Psykologisk institutt Programmer Årsenheten i psykologi Bachelorprogrammet i psykologi Masterprogrammet i psykologi Profesjonsprogrammet i psykologi 1. Evalueringsmateriale fra

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnerapport PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnet PROF1015 PROF1015 er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige lektorprogrammet. Emnet

Detaljer

Årsrapport for M.Phil. programmet i International Community Health, 2014 Kopi sendes instituttleder

Årsrapport for M.Phil. programmet i International Community Health, 2014 Kopi sendes instituttleder Årsrapport for M.Phil. programmet i International Community Health, 2014 Kopi sendes instituttleder 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2014. Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Universitetet i Oslo Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet/Matematisk institutt

Universitetet i Oslo Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet/Matematisk institutt Universitetet i Oslo Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet/Matematisk institutt Til Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet, ved Yvonne Halle Dato: 3. mars 2011 MATEMATISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 19.03.2012 Årsrapport for masterprogrammet i Maritime Law studieåret 2010/2011 1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 1.1.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Rapport fra eksternt panel Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Periodisk programevaluering UNIVERSITETET I OSLO Desember 2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016

JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016 JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016 1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 2. 1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan Emnet JUROFF1500 (strafferett

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Saksnummer 05/18619 1 Data med kommentarer Kilder: http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK Innhold Mandat:... 3 Noen overordnende tall:... 4 Forklaring på grafene:... 5 Frafall bachelorprogram ved HSL-fak 29-213... 7 Arkeologi... 8 Barnehagelærerutdanningen Tromsø... 13 Barnehagelærerutdanningen

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Årsrapport for 2011, M.Phil programme in International Community Health Kopi sendes instituttleder

Årsrapport for 2011, M.Phil programme in International Community Health Kopi sendes instituttleder Årsrapport for 2011, M.Phil programme in International Community Health Kopi sendes instituttleder 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2011. Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1. Oppsummering og kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata Det var ingen stryk

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 13.03.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 11.3.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet,

Detaljer

PR-SP 24/16 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte

PR-SP 24/16 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte 1 Arkivref: 2016/4101 Orienteringssak PR-SP 24/16 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte Forslag til ny emnestruktur for bachelorprogrammet i spesialpedagogikk (2008/2379) : Studieutvalget anbefaler

Detaljer

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design Vurderingskriterier Kommentar Søkertall perioden 2011-2016 Søkertallene øker stadig fra år til år og ligger i dag på omtrent den maksimale kapasiteten

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato:21.03 2011 Deres ref.: Vår ref.: Referat Programrådsmøte Spesialpedagogikk Tirsdag 8.mars 2011 Tilstede: Jørgen Frost (leder av Programråd),

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid.

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer