Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok"

Transkript

1 Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Juni 2008 Delenummer for dokument:

3 Produktmerknad Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som er felles for de fleste modellene. Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på din datamaskin. NOWW iii

4 iv Produktmerknad NOWW

5 Innhold 1 Om oppstartsenhetenes rekkefølge 2 Aktivere oppstartsenheter i Computer Setup 3 Viktig informasjon om endring av oppstartsrekkefølge 4 Velge MultiBoot-innstillinger Angi en ny oppstartsrekkefølge i Computer Setup... 6 Velge en oppstartsenhet dynamisk med F Angi oppstartsalternativer for MultiBoot Express... 8 Angi innstillinger for MultiBoot Express... 9 Stikkordregister NOWW v

6 vi NOWW

7 1 Om oppstartsenhetenes rekkefølge Når du starter datamaskinen, forsøker den å starte fra aktive oppstartsenheter. MultiBoot-verktøyet (fleroppstart), som er aktivert fra fabrikken, kontrollerer rekkefølgen for oppstartsenheter. Oppstartsenheter kan inkludere optiske stasjoner, diskettstasjoner, nettverkskort, harddisker og USBenheter. Oppstartsenheter inneholder oppstartbare medier eller filer datamaskinen trenger for å starte og fungere riktig. MERK: Enkelte oppstartsenheter må aktiveres i Computer Setup før de kan inkluderes i oppstartsrekkefølgen. Standardinnstillingen er at datamaskinen velger oppstartsenhet ved å søke etter aktiverte oppstartsenheter og diskbrønnplasseringer i følgende rekkefølge: MERK: Det er ikke sikkert at datamaskinen støtter alle de oppstartsenheter og diskbrønnplasseringer som står oppført. MultiBay Intern harddisk USB-diskettstasjon USB CD-ROM USB-harddisk Ethernet SD-minnekort (Secure Digital) Forankringsstasjon for MultiBay Ekstern SATA-stasjon Du kan bytte rekkefølgen som datamaskinen bruker til å søke etter en oppstartsenhet ved å endre oppstartsrekkefølgen i Computer Setup. Du kan også trykke på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" vises nederst på skjermen, og deretter trykke på f9. Hvis du trykker på f9, åpnes en meny som viser gjeldende oppstartsenheter. Her kan du velge en oppstartsenhet. Alternativt kan du bruke MultiBoot Express (fleroppstartsekspress) til å la deg velge en oppstartsenhet hver gang datamaskinen slås på eller startes på nytt. Hvis MultiBoot (fleroppstart) er deaktivert, bruker datamaskinen en fast oppstartsrekkefølge, der den først søker etter oppstartsenheten på stasjon A. Hvis datamaskinen ikke finner denne, søker den etter oppstartsenheten på stasjon C. Oppstartsenheter på stasjon A inkluderer optiske stasjoner og diskettstasjoner. Oppstartsenheter på stasjon C inkluderer optiske stasjoner og harddisker. Nettverkskortet (NIC) er ikke tildelt en stasjonsbokstav. MERK: En optisk stasjon (for eksempel en CD-ROM-stasjon) kan starte som enten stasjon A eller stasjon C, avhengig av formatet på oppstarts-cden. NOWW 1

8 Listen nedenfor viser standard oppstartsrekkefølge for stasjonene A og B når MultiBoot (fleroppstart) er deaktivert. (Den faktiske rekkefølgen varierer i henhold til konfigurasjonen.) Rekkefølge for oppstartsenheter på stasjon A: 1. Optisk stasjon i en eventuell forankringsenhet eller i en eventuell ekstern MultiBay-enhet som inneholder en plate formatert som stasjon A 2. Optisk stasjon i den interne MultiBay-enheten (kun på enkelte modeller) som inneholder en plate formatert som stasjon A 3. Diskettstasjoner i en eventuell forankringsenhet eller i en eventuell ekstern MultiBay-enhet Rekkefølge for oppstartsenheter på stasjon C: 1. Optisk stasjon i en eventuell forankringsenhet eller i en eventuell ekstern MultiBay-enhet som inneholder en plate formatert som stasjon C 2. Optisk stasjon i den interne MultiBay-enheten (kun på enkelte modeller) som inneholder en plate formatert som stasjon C 3. Harddisk i datamaskinens harddiskbrønn 4. Harddisk i en eventuell forankringsenhet eller i en eventuell ekstern MultiBay-enhet MERK: Fordi nettverkskortet (NIC) ikke er tildelt noen stasjonsbokstav, blir ikke stasjonsbokstavene til andre enheter påvirket hvis du endrer oppstartsrekkefølgen for et nettverkskort. 2 Kapittel 1 Om oppstartsenhetenes rekkefølge NOWW

9 2 Aktivere oppstartsenheter i Computer Setup Datamaskinen kan bare startes opp med en USB-enhet eller et nettverkskort (NIC) hvis enheten har blitt aktivert i Computer Setup. Slik starter du Computer Setup og aktiverer en USB- eller NIC-enhet som oppstartsenhet: 1. Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på esc mens "Press the ESC key for Startup Menu" vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å gå til BIOS Setup. 3. Slik aktiverer du oppstartbare medier i USB-stasjoner eller stasjoner i en eventuell forankringsenhet (kun på enkelte modeller): Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge System Configuration > Device Configurations (Systemkonfigurasjon > Konfigurasjon av utstyr). Bekreft at Enabled (Aktivert) blir valgt ved siden av USB legacy support (Bruk av eldre USB). MERK: USB Port-alternativet må aktiveres hvis du skal bruke støtte for eldre USB. Dette aktiveres på fabrikken. Hvis porten blir deaktivert, reaktiveres den ved at du velger System Configuration > Port Options (Systemkonfigurasjon > Portalternativer). Klikk deretter på Enabled (Aktivert) ved siden av USB Port (USB-port): eller Slik aktiverer du en NIC-enhet: Velg System Configuration > Boot Options (Systemkonfigurasjon > Oppstartsalternativer), og klikk deretter på Enabled (Aktivert) ved siden av PXE Internal NIC boot (PXE Internal NIC-oppstart). 4. Hvis du vil lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Save (Lagre) nede i venstre hjørne på skjermen, og deretter følger du instruksjonene på skjermen. eller Bruk piltastene til å velge File > Save changes and exit (Fil > Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter på enter. Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. MERK: Du kan koble et nettverkskort (NIC) til en PXE- (Preboot execution Environment) eller RPLserver (Remote Program Load) uten å bruke Fleroppstart (MultiBoot) ved å trykke på esc når meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" vises nederst til på skjermen, og deretter trykke raskt på f12. NOWW 3

10 3 Viktig informasjon om endring av oppstartsrekkefølge Før du endrer oppstartsrekkefølgen, bør du ta dette med i betraktningen: Når datamaskinen starter på nytt etter at oppstartsrekkefølgen er endret, prøver datamaskinen å starte med den nye oppstartsrekkefølgen. Hvis det finnes mer enn én type oppstartsenhet, prøver datamaskinen å starte med den første av hver type oppstartsenhet (unntatt optiske stasjoner). Hvis for eksempel datamaskinen er koblet til en eventuell forankringsenhet (kun på enkelte modeller) som inneholder en harddisk, vises denne harddisken i oppstartsrekkefølgen som en USB-harddisk. Hvis systemet prøver å starte fra denne USB-harddisken og ikke klarer det, vil systemet ikke prøve å starte harddisken i harddiskbrønnen. Det vil i stedet prøve å starte den neste enhetstypen i oppstartsrekkefølgen. Hvis det imidlertid finnes 2 optiske enheter, og den første optiske enheten ikke starter (enten fordi den ikke inneholder noe medium eller mediet ikke er en oppstartsdisk), prøver systemet å starte med den andre optiske enheten. Hvis du endrer oppstartsrekkefølgen, endres også tilordningen av de logiske stasjonene. Hvis du for eksempel starter fra en CD-ROM-stasjon med en disk som er formatert som stasjon C, blir CD- ROM-stasjonen stasjon C, og harddisken i harddiskbrønnen blir stasjon D. Datamaskinen kan bare startes fra et nettverkskort (NIC) hvis enheten har blitt aktivert på menyen Built-In Device Options (Innebygde enhetsalternativer) i Computer Setup og hvis oppstart fra enheten er aktivert på menyen Boot Options (Oppstartsalternativer) i Computer Setup. Siden nettverkskortet (NIC) ikke er tildelt en stasjonsbokstav, blir ikke tilordningen av logiske stasjoner påvirket hvis du starter fra et nettverkskort. Stasjoner i en eventuell forankringsenhet (kun på enkelte modeller) behandles som eksterne USBenheter i oppstartsrekkefølgen. 4 Kapittel 3 Viktig informasjon om endring av oppstartsrekkefølge NOWW

11 4 Velge MultiBoot-innstillinger Du kan bruke MultiBoot på følgende måter: Angi en standard oppstartsrekkefølge som datamaskinen skal bruke hver gang den slås på, ved å endre oppstartsrekkefølgen i Computer Setup. Velge oppstartsenhet dynamisk ved å trykke på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" vises i hjørnet nederst på skjermen, og deretter trykke på f9 for å gå til alternativmenyen for oppstartsenheter. Bruke MultiBoot Express (fleroppstartsekspress) til å angi ulike oppstartsrekkefølger. Denne funksjonen lar deg velge en oppstartsplassering hver gang datamaskinen slås på eller startes på nytt. NOWW 5

12 Angi en ny oppstartsrekkefølge i Computer Setup Slik starter du Computer Setup og angir rekkefølgen på oppstartsenhetene som datamaskinen skal bruke hver gang den slås på eller startes på nytt: 1. Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på esc mens "Press the ESC key for Startup Menu" vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å gå til BIOS Setup. 3. Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge System Configuration > Boot Options (Systemkonfigurasjon > Oppstartsalternativer). Bekreft at Enabled (Aktivert) blir valgt ved siden av MultiBoot (Fleroppstart). MERK: Fleroppstart (MultiBoot) aktiveres på fabrikken. 4. Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge en enhet i listen. 5. Hvis du vil flytte enheten opp i oppstartsrekkefølgen, bruker du en pekeenhet for å klikke på plusstegnet (+) eller du trykker på +-tasten. eller Hvis du vil flytte enheten ned i oppstartsrekkefølgen, klikker du på minustegnet (-) eller du trykker på minustasten (-). 6. Hvis du vil lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Save (Lagre) nede i venstre hjørne på skjermen, og deretter følger du instruksjonene på skjermen. eller Bruk piltastene til å velge File > Save changes and exit (Fil > Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter på enter. Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. 6 Kapittel 4 Velge MultiBoot-innstillinger NOWW

13 Velge en oppstartsenhet dynamisk med F9 Slik velger du en oppstartsenhet på en dynamisk måte for gjeldende oppstartssekvens: 1. Åpne menyen Select Boot Device (Velg oppstartsenhet) ved å slå på eller starte datamaskinen på nytt, og deretter trykke på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f9. 3. Bruk en pekeenhet eller piltastene til å velge en oppstartsenhet, og trykk deretter på enter. Endringene trer i kraft umiddelbart. NOWW Velge en oppstartsenhet dynamisk med F9 7

14 Angi oppstartsalternativer for MultiBoot Express Slik starter du Computer Setup og angir at datamaskinen skal vise menyen for MultiBootoppstartsplassering hver gang den slås på eller startes på nytt: 1. Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på esc mens "Press the ESC key for Startup Menu" vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å gå til BIOS Setup. 3. Bruk et pekeverktøy eller piltastene til å velge System Configuration > Boot Options (Systemkonfigurasjon > Oppstartsalternativer), og trykk deretter på enter. 4. I feltet Express Boot Popup Delay (Sec) (Forsinkelse for hurtigoppstart (sekunder)) angir du hvor mange sekunder du vil at datamaskinen skal vise menyen for oppstartsplassering før den fortsetter med gjeldende MultiBoot-innstilling. (Når 0 er valgt, vises ikke menyen Express Boot startup location ved oppstart.) 5. Hvis du vil lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Save (Lagre) nede i venstre hjørne på skjermen, og deretter følger du instruksjonene på skjermen. eller Bruk piltastene til å velge File > Save changes and exit (Fil > Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter på enter. Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. 8 Kapittel 4 Velge MultiBoot-innstillinger NOWW

15 Angi innstillinger for MultiBoot Express Du har følgende alternativer når menyen Express Boot (Hurtigoppstart) vises ved oppstart: Du kan angi en oppstartsenhet fra menyen Express Boot (Hurtigoppstart) ved å velge ønsket innstilling i løpet av det tilgjengelige tidsrommet, og deretter trykke på enter. Du kan forhindre at datamaskinen går til den gjeldende MultiBoot-innstillingen, ved å trykke på en tast før den tilgjengelig tiden har utløpt. Datamaskinen starter ikke før du har valgt en oppstartsenhet og trykket på enter. Du kan la datamaskinen starte med de gjeldende MultiBoot-innstillingene ved å vente til den tilgjengelig tiden har utløpt. NOWW Angi innstillinger for MultiBoot Express 9

16 Stikkordregister C Computer Setup aktivere oppstartsenheter 3 angi oppstartsalternativer for MultiBoot Express 8 angi oppstartsrekkefølge 6 E endre oppstartsrekkefølge 4, 6 L logisk stasjon, tilordning 4 M MultiBoot Express (fleroppstartsekspress) 1, 8 MultiBoot-innstillinger 5 N nettverkstjenesteoppstart 3 NIC-oppstartsenhet 1, 3 O oppstartsenheter, aktivere 3 oppstartsenheter for stasjon A 1 oppstartsenheter for stasjon C 1 oppstartsrekkefølge 1 P PXE-server 3 S stasjoner, oppstartsrekkefølge 1 10 Stikkordregister NOWW

17

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Fleroppstart. Dokumentdelenummer:

Fleroppstart. Dokumentdelenummer: Fleroppstart Dokumentdelenummer: 405530-091 Januar 2006 Innhold 1 Standard oppstartsrekkefølge 2 Aktivere oppstartsenheter i Computer Setup 3 Før du endrer oppstartsrekkefølgen 4 Fleroppstart-innstillinger

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Computer Setup. Brukerhåndbok

Computer Setup. Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005 Computer Setup Dokumentdelenummer: 383705-091 Mai 2005 Innhold Computer Setup Register Starte Computer Setup.......................... 2 Standardinnstillinger i Computer Setup............ 3 Fil-menyen...................................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Computer Setup. Brukerhåndbok

Computer Setup. Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Computer Setup. Brukerhåndbok

Computer Setup. Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel er et registrert varemerke

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Setup-programmet. Dokumentdelenummer: 389194-092. Desember 2005

Setup-programmet. Dokumentdelenummer: 389194-092. Desember 2005 Setup-programmet Dokumentdelenummer: 389194-092 Desember 2005 Innhold 1 Starte Setup-programmet 2 Språk i Setup-programmet 3 Standardinnstillinger i Setup-programmet 4 Menyer i Setup-programmet Main-menyen

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel er et registrert varemerke

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Merknad om produktet Denne brukerhåndboken

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Windows er et registrert

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Håndbok for Computer Setup (F10) Utility dx2450 Mikrotårnmodell HP Compaq forretnings-pc

Håndbok for Computer Setup (F10) Utility dx2450 Mikrotårnmodell HP Compaq forretnings-pc Håndbok for Computer Setup (F10) Utility dx2450 Mikrotårnmodell HP Compaq forretnings-pc Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som gjengis i dette dokumentet, kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Håndbok for Computer Setup (F10) Utility dx7500-modeller HP Compaq forretnings-pc

Håndbok for Computer Setup (F10) Utility dx7500-modeller HP Compaq forretnings-pc Håndbok for Computer Setup (F10) Utility dx7500-modeller HP Compaq forretnings-pc Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 393499-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet............................

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Håndbok for Computer Setup (F10) Utility PC-er i HP Elite 7000 MT-serien

Håndbok for Computer Setup (F10) Utility PC-er i HP Elite 7000 MT-serien Håndbok for Computer Setup (F10) Utility PC-er i HP Elite 7000 MT-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer