Lloyd s Quick Guide 2009 Hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi arbeider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lloyd s Quick Guide 2009 Hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi arbeider"

Transkript

1 Lloyd s Quick Guide 2009 Hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi arbeider

2 Velkommen til Lloyd s Quick Guide 2009 Hva er innenfor? Lloyd s er verdens ledende spesialistforsikringsmarked, med virksomhet i mer enn 200 land og territorier verden over og er ofte de første til å forsikre ny, uvanlig eller komplisert risiko. Vi bringer sammen en enestående samling av spesialistforsikringsekspertise og talent, understøttet av sterk finansiell rating som dekker hele markedet. HISTORIKK Fra kaffebønner til kompliserte risiki 02 I AKSJON Slik fungerer Lloyd s 04 MANAGING AGENTS Et dynamisk og mangeartet marked finansielle highlights Vår styrke og sikkerhet 10 Rekkevidde Hvor vi er aktive rundt om i verden 12 I dag La oss se nærmere på vår forretningsvirksomhet 14 I morgen Slik forbereder vi oss på fremtiden 18 Globale kontakter 20 Du leser: Lloyd s Quick Guide 2009 hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi arbeider. Denne publikasjonen ledsages av: Lloyd s Highlights 2009 A summary of our operations, performance, strategy and security and Lloyd s Review 2009 Our operations, performance, strategy and security. Disse publikasjonene og mer detaljert informasjon om vår forretningsvirksomhet finner du på: Hvis du trenger flere eksemplarer, kontakt: Alle tall i denne publikasjonen refererer seg til 31. desember

3 HISTORIKK Fra kaffebønner til kompliserte risiki Lloyd s ble grunnlagt for mer enn 300 år siden i Edward Lloyds kaffehus et sted hvor skipsredere kunne treffe personer med kapital som var villige til å forsikre dem. Siden har Lloyd s vokst fra sitt opprinnelige ståsted innenfor sjøforsikring til å bli verdens ledende spesialistmarked for tingsskade- og ansvarsforsikringer. Fortsatt er Lloyd s et dynamisk og innovativt marked hvor mennesker møtes ansikt til ansikt. Som enhver annen markedsplass er det lagt til rette for at de som har noe å selge assurandører som tilbyr forsikringer settes i kontakt med de som ønsker å kjøpe meglere på vegne av kunder som søker forsikringer. Vi henter vår styrke fra mangfoldet av managing agents som velger å handle her, støttet av kapital fra forrskjellige kilder rundt om i verden. 02 Følg Lloyds ferd på 03

4 I aksjon Slik fungerer Lloyd s I motsetning til de fleste andre merkenavn innenfor forsikring, er ikke Lloyd s et forsikringsselskap. Det er et marked der våre medlemmer organiserer seg i syndikater for å forsikre og reassurere risiko. Forsikringsmeglere tilfører markedet forsikringsoppdrag på vegne av klienter, andre meglere og mellommenn. I likhet med enhver markedsplass, ser meglerne seg rundt for å finne ut hvilke syndikater som kan dekke kundens spesifikke risiko og til hvilke betingelser. Til sammen utgjør de 80 syndikatene 1 som arbeider ved Lloyd s én av verdens største kommersielle forsikringsgivere og er verdens femte største reassurandør 2. Lær mer om forsikring på

5 I aksjon Slik fungerer Lloyd s forts. Lloyd s-markedet rommer en fremragende konsentrasjon av forsikringsekspertise og kilder til kapital. Det er et dynamisk miljø med mange forskjellige deltakere. Corporation of lloyd s Forsikringstakere Forsikringsmeglere Serviceselskaper 80 syndikater 3 51 managing Agents 4 Medlemmer Forretningsflyt Tilførsel av kapital HVEM ER HVEM? Forsikringstakere Behov for forsikringsdekning Firmaer, organisasjoner, andre forsikringsgivere og enkeltpersoner over hele verden ønsker å beskytte seg mot risiko som kan påvirke dem. De tar kontakt med en megler og beskriver sine individuelle behov. Meglere Plasser risikoen Mesteparten av forretningsvirksomheten innenfor Lloyd s plasseres ved hjelp av en megler. I tillegg til å være regulert av sine nasjonale tilsynsorganer, må meglerne også oppfylle våre egne kvalifikasjonskrav. Syndikater Plasser forsikringsrisiko Assurandørene avgjør hvilken risiko et syndikat vil forsikre og på hvilke betingelser. Mye av forretningsvirksomheten hos Lloyd s drives fra det såkalte Underwriting Room, der det handles ansikt til ansikt med forsikringsmeglere om de risiki de ønsker å plassere hos Lloyd s. Managing Agents Administrere syndikatene Dette er selskaper som er satt opp for å administrere ett eller flere syndikater. Managing Agent ansetter assurandørene og forestår den daglige drift av syndikatets organisasjon og virksomhet. Medlemmer Stiller kapital til rådighet Medlemmene i Lloyd s stiller til disposisjon den kapital som kreves for å støtte opp om syndikatenes forsikringsvirksomhet. Blant medlemmene inngår noen av verdens største forsikringsgrupperinger og selskaper som er notert på London-børsen, i tillegg til enkeltpersoner og selskaper. Corporation of lloyd s Støtter markedet The Corporation har oppsyn med og støtter markedet og markedsfører Lloyd s rundt om i verden. Dette omfatter å fastsette den kapitalen som medlemmene må tilføre for å bygge opp om den forsikringsvirksomheten som det er lagt opp til, å samarbeide med ledelsen i syndikater som ikke presterer som forventet, å rapportere til markedet om økonomiske og regulatoriske forhold, samt å kontrollere og utvikle varemerket Lloyd s og Lloyd s globale netverk av lisenser. Lær mer om Lloyd s marked på

6 Managing agents Et dynamisk og mangeartet marked Per 31. desember 2008 omfattet Lloyd s-markedet 51 managing agents, som vist her, og 80 syndikater. Viktigere enn størrelsen er likevel bredden og dybden av den ekspertisen man finner hos meglere og forsikringsgivere som er samlet under samme tak hos Lloyd s. Finn ut mer om våre managing agents på

7 2008 finansielle highlights Vår styrke og sikkerhet Finansiell trygghet er avgjørende. Det gir tillit til de som tilfører kapital og trygghet for forsiktingstakerne. Lloyd s styrke og robuste kapitalisering reflekteres i våre ratinger. Hvor kommer kapitalen vår fra? 5 47 % britisk forsikring og diverse næring Lloyd s ratings Fitch Ratings A+ (sterk) 6 38 % internasjonal forsikringsindustri Standard & Poor s A+ (sterk) 7 A.M. Best A (utmerket) 8 15 % personlige medlemmer I 2008 bekreftet de tre største ratingbyråene i verden Lloyd s ratinger, noe som igjen underbygget vår motstandsdyktighet og markedets finansielle styrke. Den sterke ratingen av Lloyd s har virkning for hver enkelt forsikringspolise som utstedes av alle syndikater hos Lloyd s siden Lloyd s har en sterk konkurranseposisjon i det globale forsikringsmarkedet og drar nytte av sitt renommé for innovative og fleksible forsikringsløsninger. Dets konkurransedyktighet kan tilskrives oppbyggingen som en markedsplass, noe som fremmer utviklingen av ekspertise innenfor forsikring. A.M. Best juli 2008 Se våre økonomiske resultater på

8 Rekkevidde Hvor vi er aktive rundt om i verden Risiko er ikke begrenset av hav, landegrenser eller andre skillelinjer, og det er heller ikke Lloyd s. Vår globale rekkevidde kombineres med lokal kunnskap. Inndeling av forretningsvirksomhet etter region 9 44 % USA og Canada 22 % Storbritannia Oppdeling av internasjonal forretningsvirksomhet etter klasse % reassuranse 22 % eiendomsforsikring 16 % Europa 21 % ulykkesforsikring 8 % Sentral-Asia og fjerne Østen 6 % resten av Amerika 4 % resten av verden 8 % sjøforsikring 6 % energiforsikring 5 % motorforsikring 3 % luftfartsforsikring Lloyd s tar i mot forretninger fra mer enn 200 land og territorier over hele verden. Våre 80 lisenser, understøttet av et nettverk av lokale kontorer, sikrer tilgang til små og store forsikringsmarkeder. 12 Lær mer om Lloyd s marked på 13

9 I dag La oss se nærmere på vår forretningsvirksomhet Lloyd s-markedet forsikrer komplisert og spesialisert risiko fra oljerigger til kjendisers kroppsdeler. Med syndikatene samlet under ett tak i Underwriting Room, kan meglere finne individuell og innovativ forsikringsdekning, uansett hvilken utfordring man står overfor. Ansvarsforsikringer Ansvarsrisiki er svært spesialiserte og komplekse. USA står for hoveddelen av denne forretningen. Dette markedet innbefatter profesjonsansvar, medisinsk feilbehandling, ulykke sykdom, lederansvar, generelt ansvar og arbedsgiveransvar. Ansvarsrisiki utgjør 21 % av Lloyd s virksomhet. Eiendom Eiendomssektoren er veldig variert og rommer alt fra støtte til oppføringen av det nye World Trade Center til å beskytte feriesteder mot stormskader. Det er også et svært konkurranseutsatt område hvor kapasiteten øker etter hvert som mange forsikringsgivere ønsker å diversifisere bort fra katastrofedekninger. Eiendom utgjør 22 % av Lloyd s virksomhet. Sjøfart Det var her Lloyd s historie startet for 300 år siden. I dag er det en mindre, men likevel viktig del av virksomheten vår. Hoveddelen av dekningen på dette området gjelder fartøy, last, flåte, ansvar og verdier (forsikring av kostbare gjenstander, som f.eks. fin kunst under transport). Sjøfart utgjør 8 % av Lloyd s virksomhet. Energi Dette markedet er i stadig utvikling, fra fastlands- og offshore-eiendom, oljerigger og raffinerier til fremvoksende prosjekter innenfor fornybar energi. Energi utgjør 6 % av Lloyd s virksomhet. Motor I denne konkurranseutsatte sektoren fokuserer Lloyd s på firmaflåter og usedvanlige risiki. Dette innbefatter verdifulle veteranbiler og samleobjekter, høyrisikosjåfører og affinity grupper. Lloyd s har forsikret flere forsøk på landhastighetsrekorder, og Sir Malcolm Campbell, den første personen som kjørte raskere enn 300 miles/t (482 km/t) på land, var en Lloyd s-megler. Motor utgjør 5 % av Lloyd s virksomhet. Luftfart Lloyd s er førende innenfor det globale luftfartsmarkedet. Dette innbefatter flyselskaper, generell luftfart, produkter, krig og terroristdekning, flyplasser og satellittvirksomheter. Etter 11. september har denne sektorens tap vært godt under industriens langsiktige gjennomsnitt, takket være nye sikkerhetssystemer, økt sikkerhet og bedre regulering. Luftfart utgjør 3 % av Lloyd s virksomhet. Reassuranse Årsakene til reassuranse kan deles opp i fire kategorier: Å beskytte en forsikringsgiver mot svært høye krav, å redusere eksponeringen for topper og bølgedaler, å oppnå en internasjonal spredning av risiko, samt å øke kapasiteten for direkte forsikring. Reassuranse utgjør 35 % av Lloyd s virksomhet. Les seneste nytt om Lloyd s på

10 I dag La oss se nærmere på vår forretningsvirksomhet forts. Lloyd s er en pioner innenfor forsikringer på nye, kompekse og usedvanlige områder. Dette er bare noen av de mange milepælene og spennende risiki som plasseres gjennom vår markedsplass. Vi sprer ut våre vinger Lanseringen av Airbus 380 bebuder en ny æra innenfor flytransport. De vitale målene 73 meter lang, 24 meter høy og et vingespenn på 79,8 meter, gjør de fleste andre rutefly til dverger. Singapore Airlines gjennomførte den første kommersielle flyreise i oktober Som forsikringsgiver for flyselskapet har Lloyd s assurandører innsett at den nye superjumboklassen bringer med seg høyere ansvarsgrenser og større utfordringer i utviklingen av forsikringsprodukter. Full fart Det første Singapore Grand Prix var ett av høydepunktene i Formel 1-sirkuset i Det var ikke bare en ny løpstrase, men også det første nattløpet i Formel 1 noensinne. Gateløp skaper store forsikringsmessige utfordringer og krever spesialkompetanse. Forsikringsmeglere og assurandører i både London og Singapore arbeidet sammen for å kunne tilby forsikringsdekning for dette arrangementet. Vi former en skyline Byggingen av det nye World Trade Center, sannsynligvis det byggeprosjektet i verden det er knyttet mest forventninger til, er nå i gang. Det nye stedet vil inneholde tre tårn som er designet av de anerkjente, Pritzker-prisvinnende arkitektene Norman Foster, Richard Rogers og Fumihiko Maki. Lloyd s støtter prosjektet med dekninger for yrkesskade, generelt ansvar, utvidet ansvar og spesialforsikringer. Et spørsmål om smak I mars 2009 forsikret Lloyd s tungen som tilhører Gennaro Pelliccia, Costa Coffee s italienske kaffemester. Herr Pelliccia smaker personlig på hver eneste forsyning med råkaffebønner ved firmaets kaffebrenneri i London før bønnene brennes og sendes ut til butikkene. Det er ikke første gang Lloyd s assurandører har forsikret en tunge. Vinsmakere har også kjøpt forsikringer, og en nederlandsk vinprodusent, Ilja Gort, forsikret sin nese i Finn ut mer om hvilke typer risiko Lloyd s dekker på

11 I morgen Slik forbereder vi oss på fremtiden Lloyd s er et ledende navn i forsikringsverdenen og utvikler seg hele tiden for å imøtekomme det endrede risikomiljøet. Markedet er fortsatt veldig konkurransepreget som følge av ny teknologi og ny risiko. Vi fortsetter med å utvikle Lloyd s til et enkelt sted å gjøre forretninger, ved å øke effektiviteten og standarden på våre tjenester. Våre prosesser kan komme til å endre seg, men gjensidig kapitalbinding forblir sentralt for Lloyd s. Dette hjelper oss til å bli mer konkurransedyktige og underbygger våre lisenser og ratings. Vi fortsetter ekspansjonen på oversjøiske markeder for å utvikle vår plattform for fremtiden. En viktig prioritet har vært, og fortsetter å være, å styre operativt gjennom hele forsikringssyklusen. Når det er gode tider og få krav, har premiene en tendens til å synke. Når katastrofen inntreffer og kravene øker, så stiger premiene. Det er forsikringssyklusen. Selv om vår besluttsomhet er blitt testet de siste 12 månedene, har vår disiplinerte holdning til bedømmelse av risiko og vår konservative investeringsfilosofi, sørget for at vi har beholdt vår sterke og konkurransedyktige posisjon. Fra klimaendringer til terrorisme og energisikkerhet til ansvar styrer må kunne forutse og forstå kommende risiki for suksessfullt å lede sine selskaper inn i fremtiden. Lloyd s kombinerer mer enn 300 års erfaring med global risikoekspertise. Gjennom vårt 360 Risk Insight-program tilbyr vi oppdaterte analyser og dyptpløyende forskning i form av omfattende rapporter, ekspertuttalelser, film og de seneste nyheter Vi har som mål å stimulere til diskusjon under våre arrangementer, å høre meningene til forsikrings- og forretningsekseperter, samt å identifisere risiko og muligheter som foretak kan handle ut fra. Temaer som Topics 360 Risk Insight vil utforske i 2009: Klimaendringer og sikkerhet risiki og muligheter for virksomheter Klimaendringene utgjør en trussel mot vår fremtidige sikkerhet når det gjelder alt fra vannforsyning og matvarekjeden til energisikkerhet og demografiske endringer, men byr også på relle forretningsmuligheter. Global ustabilitet og økonomisk lavkonjunktur Vil de globale nedgangstidene gjøre verden til et farligere sted å drive forretninger? Risikoprioritet og beredskap hvordan ser ledere over hele verden på risiko? Ny forskning som forklarer hvordan ledere i forskjellige regioner ser på og forbereder seg til ulike typer risiki, fra naturskader til regulatoriske og markedsmessige risiki. I løpet av annen halvdel av 2009 vil 360 Risk Insight analysere emner som innbefatter selskapsansvar, energisikkerhet og klimaendringer. Finn ut mer om disse temaene via vårt nyhetssenter, rapporter, arrangementer og filmer på Hvis du ønsker å motta jevnlige oppdateringer av våre seneste rapporter, filmer og arrangementer, kan du sende en e-post til Få de seneste rapportene og analysene om fremvoksende 18 risiko på 19

12 Globale kontakter Argentina John Wilson Australia Keith Stern Belgia Alexis Fontein Belize Derek Courtenay Brasil Marco Castro Canada Deborah Moor Chile Emilio Sahurie Danmark Jes Anker Mikkelsen +45 (0) Frankrike ikke bekreftet Hellas Marianna Papadakis +44 (0) Hong Kong Alex Faris Irland Eamonn Egan Israel Jonathan Gross +972 (0) Italia Enrico Bertagna Japan Iain Ferguson Kina LRCC Ltd Eric Gao Malta Mark Gollcher Namibia Peter Grüttemeyer Nederland Alexis D Fontein New Zealand Scott Galloway Norge Espen Komnaes Østerrike Dr Harald Svoboda +43 (0) Polen Witold Janusz Singapore Simon Wilson Sør-Afrika Amit Khilosia Spania Juan Arsuaga Storbritannia Lloyd s International Trading Helpdesk +44 (0) Sveits Graham West Sverige Erik Börjesson Tyskland Burkard von Siegfried +49 (0) US Illinois Maryanne Swaim US Kentucky Pat Talley US Los Angeles Anthony Joseph US New York Joe Gunset US Virgin Islands Henry L Feuerzeig Zimbabwe Emilia Chisango Siden kjøpmenn første gang møttes for å forsikre skipene i Edward Lloyd s kaffehus for mer enn 300 år siden, har nesten alle sider ved hvordan vi driver vår forretning endret seg. Men hva som er konstant, er den sterke tiltro,som uttrykt i vårt motto og som skinner igjennom både i vår unike appetitt for risiko og i vårt verdensomspennende ry for alltid å honorere berettigede krav. 1 Per 31. desember Standard & Poor s Global Reinsurance Highlights Per 31. desember Lloyd s årsrapport Fitch Ratings bekreftet sin rating av Lloyd s økonomiske styrke og tildelte en Stable Outlook (stabile utsikter) 20 Denne publikasjonen er trykt på resirkulert papir. i august Standard & Poor s bekreftet sin rating av Lloyd s økonomiske styrke og tildelte en Stable Outlook (stabile utsikter) i juli A.M. Best bekreftet sin rating av Lloyd s økonomiske styrke og tildelte en Stable Outlook (stabile utsikter) i juli Lloyd s årsrapport resirkuler Vennligst When you resirkuler have finished denne publikasjonen with når this du publication er ferdig med please den. recycle it. Du finner mer informasjon eller lesestoff om alle emnene i denne brosjyren ved gå til Lloyd s Annual Report (årsrapport) 2008 på Lloyd s er et registrert varemerke tilhørende Society of Lloyd s. Lloyd s mai 2009.

13 Lloyd s Ruseløkkveien 6 Pb Vika, N-0120 Oslo Norway Tel: Fax:

Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Du gjør avtaler. Vi garanterer. 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer. Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2012 magazine Begrenset KONTAntstrØM 8MÅTER å forbedre dine kontrakter på Swedish Open Backstage på en tennisklassiker svekker europeiske virksomheter

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld [651] Notat Eksport av tjenester og potensialet for økt verdiskapning i Norge En empirisk kartlegging Leo A Grünfeld Nr 651 2003 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

HVA ER HUMAN NATURE?

HVA ER HUMAN NATURE? HVA ER HUMAN NATURE? VI VET AT TEPPEFLISER IKKE KAN ENDRE VERDEN, MEN DE KAN INSPIRERE DEM SOM GJØR DET. Hva er Human Nature? Det er mer enn bare en forbindelse. Det er syklus av vakre ideer. Det inspirerer

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Vår undersøkelsen Norge har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst sammenliknet med mange andre land i verden.

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960 Bidrag til sesjonen Trygghet risiko og forsikring Norske historiedager Sogndal 2-5 mai 2013 Bidraget er et lettere omarbeidet kapittelutkast til kommende bok om Storebrands historie Vennligst ingen sitering

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer