PF Forsikring fyller 10 år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PF Forsikring fyller 10 år!"

Transkript

1 2015 PF Forsikring fyller 10 år!

2 Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes forsikringer. Prisene er svært rimelige og stabile. Produktutvalget øker år for år. Som medlem får du gode forsikringer til bra priser på ett sted fra dyktige, nøytrale rådgivere. Mange sparer inn hele medlemskontingenten og får tryggheten på kjøpet. PF Forsikring er samlenavnet på alt vi i PF gjør innen forsikring: produktene, fordelene, menneskene, medlemshistoriene, merkevaren. Dette er historien vår. PF har tilbudt medlemsforsikringer siden 80-tallet. Selv om forsikringsselskapene tjente store penger på våre medlemmer, ble vi etter hvert presset til å akseptere dårligere medlemsfordeler. PF var små i forhold til mastodontene i forsikringsmarkedet. Vi visste at våre medlemmer var bedre forsikringskunder og derfor fortjente bedre forsikringer til rimeligere priser. Nå var det nok. Fra 2005 tok vi sjansen på å ta større ansvar selv, og valgte å starte vårt eget konsept med egne private skadeforsikringer. Prosjektet var ambisiøst, og mulighetene for å lykkes mot de store var små. Vi tør påstå at vårt vågale prosjekt er vellykket så langt. Men vi er verken selvgode eller mette. PF Forsikring skal vokse videre, bli enda bedre, gjøre medlemmene enda mer fornøyd. Se for eksempel årets gode forsikringsnyheter i denne brosjyren! Vi skal fortsatt stå på for deg og dine forsikringsbehov fremover. Det er et løfte. Med vennlig hilsen Reidun Martinsen Leder PF Merkantilutvalg Nå 10 år etter har 4400 medlemmer valgt å flytte sine private skadeforsikringer til oss, og Innhold: 2 Forsikring mot krenkende nettpublisering side 3 Helseforsikring side 3 Syv gode forsikringer for under ni kroner dagen side 4 ID-tyveriforsikring side 4 PF Kritisk sykdom-forsikring side 5 PF Ulykkesforsikring side 6 og 7 PF Dødsfall- og uføreforsikring side 8 Kloss på kloss side 9 PF Reiseforsikring side 10 PF Barneforsikring side 11 PF Innbo Pluss side 12 PF Studentforsikringer side 13 PF Private Skadeforsikringer side 14 PF Forsikring side 15

3 Jubileumsnyhet 1! WebSafe Forsikring mot krenkende nettpublisering Netthets og krenkende publisering av bilder og tekst på nett er et økende problem. Det er heller ikke enkelt for privatpersoner å få fjernet uønsket materiale fra nettet. Men nå er du dekket av PFs nye forsikring som hjelper deg med å fjerne slikt materiale fra nettet. Forsikringen inngår i PF-pakken til ni kroner dagen, så du trenger derfor ikke melde deg spesielt på denne forsikringen. WebSafe er også inkludert i PF Studentforsikring (s.13). Forsikringen fungerer slik: Dersom du blir utsatt for krenkende omtale eller at private bilder av deg legges ulovlig ut på internett, kan du få hjelp av EraseMe til fjerning og avindeksering av denne informasjonen. Forsikringen dekker kostnadene til dette. Jubileumsnyhet 2! Mange rammes Undersøkelse utført av Datatilsynet viser at 25 % av befolkningen har opplevd at andre har lagt ut uønsket bilde eller annen informasjon om seg. PF innfører derfor WebSafe kollektivt for medlemmene og deres husstander, samt studentene. WebSafe sikrer hjelp til den som blir krenket med å få slettet ulovlig informasjon på internett, og hvis nødvendig dekker forsikringen også advokatkostnader. Les mer om forsikringer her: Forsikringen leveres av AIG. Helseforsikring Nå kan PFs medlemmer kjøpe helseforsikring til fordelaktig pris og gode vilkår. Vi har fått gode priser fra Storebrand: Solide aktører Storebrand har knyttet avtaler med kjente aktører i helsenorge. Selskapet har også avtaler med klinikker i Norden og i Europa. Pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen. Alder Pris >30 år Kr Behandling innen 14 virkedager år Kr år Kr år Kr år Kr Forsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen etter henvisning fra lege - nødvendig fysikalsk behandling, og også psykolog- og krisehjelp. Du kan tegne forsikringen til 67 år, og beholde den til 70 år. Helseforsikring er et utbredt tilbud til ansatte i bedrifter i privat sektor. Totalt er flere enn mennesker i Norge omfattet av en slik forsikring, og de fleste er forsikret via sin arbeidsgiver. PF Forsikring har fått flere forespørsler om helseforsikring fra medlemmene. Dette er bakgrunnen for at vi nå tilbyr forsikringen. Rask behandling Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere - eller ingensykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ellers. Ingen egenandel Du har ingen egenandel og dekningen har ingen øvre erstatningssum. Mer info Du kan lese mer om de nye forsikringstilbudene på våre forsikringssider Her finner du også de detaljerte vilkårene. Forsikringen leveres av Storebrand. Jubileum snyhet 3! Egenande lsfordel bil, hus, h ytte se side 14 3

4 Syv gode forsikringer for under ni kroner dagen Obligatorisk Vår obligatoriske forsikringspakke inneholder syv viktige og gode forsikringer. Du får Kritisk sykdom-forsikring ID-tyveriforsikring WebSafe-forsikring Nyhet! Ulykkesforsikring invaliditet Ulykkesforsikring død Dødsfallforsikring Uføreforsikring De fem første forsikringene er helobligatoriske, og koster kr 133 per måned. De to siste er obligatoriske med reservasjonsrett. På lønnsslippen kan du se hvilke forsikringer du er med på. Mer informasjon om de enkelte ordningene finner du på de neste sidene. På våre nettsider kan du også lese vilkårene. Samlet pris for alle syv forsikringer er kr 258 per måned. Kr 5 billigere enn i fjor! ID-tyveriforsikring Obligatorisk Forsikringen gjelder til 67 år for medlemmer og ektefelle/samboer. For hjemmeboende barn gjelder den til 20 år. Forsikringen dekker: hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge det økonomiske tapet som følge av ID-tyveri tiltak for å forhindre ytterligere misbruk hjelp til å kreve erstatning for tap juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister motpartens saksomkostninger i retten forebygging av identitetstyveri Forsikringen leveres av HELP Forsikring. 4

5 PF Kritisk sykdom-forsikring Obligatorisk Forsikringssummen på kr utbetales dersom du får endelig stilt diagnose, utført operasjon, eller settes på venteliste i Norge for transplantasjon. Det er ingen karensperiode, og forsikringen gjelder til du fyller 67 år. Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført operasjon, inkludert angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertes kransearterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff. Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir dette også rett til erstatning. Dette dekkes: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom Permanent lammelse Blindhet Døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon Forsikringen leveres av AIG. PF Kritisk sykdom-forsikring Frivillig Nå kan du kjøpe ekstra forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet av en av de kritiske sykdommene eller diagnosene som er beskrevet ovenfor under obligatorisk Kritisk sykdom forsikring med unntak av Parkinsons sykdom. Du bestemmer Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 mill), både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen. Den finner du i midten av brosjyren. Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, og det er heller ikke dekning for sykdommer som det er tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset. Forsikringssummen blir utbetalt til den forsikrede 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Maks 67 år Alder Pris per år per kloss à kr Tom 30 år Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer Forsikringen leveres av Storebrand

6 PF Ulykkesforsikring obligatorisk - med viktige tilleggsdekninger Ulykkesforsikringen dekker deg i arbeid og fritid i hele verden. Hva er en ulykke? Med ulykke menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikrings-tiden. 1,5 mill Forsikringssummen er kr 1,5 mill ved skader som fører til dødsfall eller 100 % medisinsk invaliditet. Også risikoaktiviteter dekkes: kampsport fallskjermhopping kappritt fjellklatring utenfor Norden dykking uansett dybde Her er dekningene: Medisinske behandlingsutgifter kr Erstatning til etterlatte barn kr Psykologisk førstehjelp kr Ombygging av bolig kr Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse kr Taxi til/fra arbeid og behandlinger kr Sykehuspenger kr 400 pr dag etter 120 timer Bruddskader Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr til kr Dødsfall som følge av en ulykke Medfører ulykke dødsfall innen ett år etter skadedato, utbetales dødsfallerstatning. Skader eller dødsfall må skyldes en ulykke for at denne forsikringen skal gi erstatning. Invaliditet som følge av en ulykke Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet. 6 Behandlingsutgifter Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold. Utgiftene dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Meldefrister Dersom du er utsatt for en ulykke må du melde fra så raskt som mulig innen et år. Senest 3 år etter ulykkestidspunktet skal det vurderes om skaden vil gi varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder til 67 år. Ulykkesforsikringen leveres av AIG.

7 PF Ulykkesforsikring Frivillig - for ektefelle/samboer, student eller pensjonist - toppdekning for medlem PF Ulykkesforsikring er den samme gode ulykkesforsikringen som er obligatorisk for medlemmene, se beskrivelse av forsikringen på side 6. PF Ulykkesforsikring kan tegnes av: ektefelle/samboer medlem som toppdekning studentmedlem pensjonister *1,5 mill *Risikoak tiviteter *bruddsk ader Det er ingen samordning av obligatorisk og frivillig ulykkesforsikring. PF Ulykkesforsikring har de samme tilleggsdekninger som den obligatoriske ulykkesforsikringen. Har du begge to, får du dobbel erstatning ved medisinsk invaliditet, benbrudd og ulykkesdødsfall, helt uavkortet. Forsikringen gjelder til 70 år. Pris per år kr 910 Forsikringen leveres av AIG. 7

8 PF Dødsfall- og uføreforsikring Obligatorisk med reservasjonsrett Alle nye medlemmer er med i forsikringen uten å levere helseerklæring. Dersom du reserverer deg mot medlemskap i forsikringen, men senere ønsker å bli med, må du levere tilfredsstillende helseerklæring. Forsikringen inneholder både dødsfall- og uføreforsikring, og en reservasjon vil omfatte begge dekningene. Reserverer du deg, kan du ikke være med på de frivillige Kloss-på-kloss-forsikringene for deg selv eller ektefelle/ samboer. Dødsfall Forsikringen har en dødsfalldekning som gir en utbetaling på kr fram til du er 50 år. Deretter reduseres forsikringssummen med kr per år fram til du fyller 60 år. Du har da en dødsfalldekning på kr til 67 år. Skyldes dødsfallet en ulykke, kommer både denne forsikringen og ulykkesforsikringen til utbetaling. Uførhet I tillegg gir forsikringen en utbetaling av uføredekning ved varig arbeidsuførhet. Retten til utbetaling inntrer dersom du før fylte 60 år rammes av arbeidsuførhet som medfører minst 50 % varig uførepensjon etter Folketrygdens regler. Du kan også ha rett til uføredekning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger fra NAV i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått tilstått minst 50 % sykepenger/arbeids- avklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Nedtrappende Uføredekningen er 80 % av dødsfalldekningen på utbetalingstidspunktet, med en nedtrapping på 2 % per år fra fylte 26 år. Uføredekningen opphører ved fylte 60 år. Eksempler på forsikringssummer etter nedtrapping Alder Dødsfallforsikring Uføreforsikring 30 år år år år år Karenstid Forsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter innmelding i ordningen og som skyldes sykdom eller lyte som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen og som det må antas at du kjente til. Dødsfall- og uføreforsikringene leveres av Storebrand. Hvem får utbetalt forsikringssummen? Forsikringssummen ved dødsfall utbetales til ektefelle/samboer. Hvis du ikke etterlater deg ektefelle eller samboer, går utbetalingen til livsarvinger (barn). Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må du fylle ut et eget begunstigelsesskjema. Ta kontakt med PF Forsikring for å få skjema. Forsikringssummen ved uførhet tilfaller den forsikrede. Utbetalt forsikringssum er fritatt for inntektsskatt. *Se samboerdefinisjon på side 15. 8

9 Kloss på kloss Frivillig PF Forsikring har utviklet et eget system for dødsfall-, uføreforsikring og kritisk sykdom: «Byggeklosser» med dekning på kr per kloss. Velg selv hvor mange klosser du trenger for å dekke ditt behov, eller din samboer/ektefelles behov. Mer fleksible kollektive personforsikringer finnes ikke. Maks 4 millioner Du kan kjøpe dødsfallforsikring for deg selv og ektefelle/ samboer med 20 klosser hver, dvs inntil kr 4 millioner i forsikringssum. Det samme gjelder for uføredekningen. For kritisk sykdomdekningen kan du kjøpe maks 1 mill i forsikringssum. (5 klosser) Klossforsikringene er frivillige, og de betinger tilfredsstillende helseerklæring, både for deg og medforsikret ektefelle/samboer. Pris Ingen nedtrapping Det er ingen nedtrapping på klossforsikringene, også uføreforsikringen gjelder uavkortet ut det året du fyller 60 år. Deltakelse forutsetter at du ikke har reservert deg mot deltakelse i den obligatoriske PF Dødsfallog uføreforsikringen. Det er ingen samordning mellom klossforsikringen og andre forsikringer. Klossforsikringen stables på toppen av det du ellers har. Du betaler for hver kloss, for hver kr i forsikringssum. Forsikringen leveres av Storebrand. Dekning Død *Helsesk jema på midtsid ene Alder Pris per år per kloss á kr <30 år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr Alder Pris per år per kloss à kr år kr Tom 30 år Dekning Ufør Dekning Kritisk sykdom Alder Pris per år per kloss á kr <30 år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr

10 PF Reiseforsikring Frivillig Fortsatt markedets beste og billigste! Vi er ganske sikre på at PF Reiseforsikring også i 2015 har markedets beste kombinasjon av vilkår og priser. Sammenlign gjerne med andre! Her er noen av vilkårene våre: Dekker enkeltreiser inntil 90 dager Reisegods inntil kr Forsinket reisegods allerede fra 2 timer Ingen egenandel Dekning Forsikringssum per familie Enkeltreiser inntil 90 dager Reisegods Reisesyke Ubegrenset -Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Utflukter Søk- og redningsutgifter Ansvar 10 mill Sannsynl igvis billigst og best! Forsinkelse -Forsinket avgang dekkes etter 4 timer -Forsinket avgang 200/time, maks Overnatting Forsinket ankomst dekkes etter 2 timer -Forsinket ankomst/bagasje inntil kr Avbestilling Forsikringen inkluderer tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur: Forsinket sportsutstyr etter 4 timer. Forsikringssum kr Nyhet: Egenandelsfordel leiebil! Alle PF reiseforsikringer inneholder nå dekning for egenandel inntil kr ved skade på leiebil. Utvidet familiebegrep: Dekker barnepike, au pair og barn under 18 år utenom familien, som er med som gjest på reisen. Rimeligere reiseforsikring finner du ikke. Sannsynligvis ingen tryggere heller. Forhåndsbetalte påmeldingsavgifter; f eks green fee og heiskort som ikke lar seg refundere. Forsikringssum kr Forhåndsbetalte billetter over kr 200 pr stk til konserter, teater, sportsarrangementer og opplevelsesparker som ikke kan benyttes pga egen sykdom eller nødvendig hjemreise. Forsikringssum kr Pris per år Familie kr 884 En person kr 664 Pensjonist familie kr 884 Student kr 432 Forsikringen leveres av AIG. 10

11 PF Barneforsikring Frivillig Du kan forsikre dine barn ved sykdom og ulykke gjennom PF Forsikring. Dette er noen av dekningene: Barnets alder ved start: 3 mnd 18 år Gjelder til fylte: 26 år Dekker ulykke: Ja Dekker sykdom: Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Dagpenger ved sykehusopphold kr 578 per dag i inntil 365 dager Utvalgte sykdommer kr Uførekapital Inntil kr Uførepensjon Kr per år fra år Best i test! Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med i forsikringen. Påmeldingsskjema med helseerklæring henter du fra Flytting Har barnet ditt individuell barneforsikring i Storebrand? Forsikringen kan flyttes til PF Barneforsikring til PF-pris. Pris per år (betales halvårlig) Kr per barn opp til 20 år. Kr år Kr år Kr år Barneforsikringen leveres av Storebrand. 11

12 PF Innbo Pluss Frivillig Nyhet! Velg dekning inntil 3 mill PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade, tyveri, samt kaskoskader i hjemmet. I tillegg dekker forsikringen blant annet: Plutselige og uforutsette skader forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting inntil 1 mill (utvidet fra 2015) Tyveri av låst sykkel og barnevogn inntil kr (utenfor bygning) Tyveri av låst sykkel og barnevogn inntil kr (i egen bod) Hobbyveksthus inntil kr Varetilhenger til personbil inntil kr Tyveri og hærverk på privat uteareal inntil kr Veskenapping inntil kr Maksimal erstatning per skadetilfelle er kr 1 mill, 2 mill eller 3 mill, avhengig av valgt dekning. Generell egenandel er kr 2 000, men det trekkes ingen egenandel ved tyveri fra bolig dersom den er utstyrt med godkjent innbruddsalarm tilkoblet alarm- sentral, og alarmen utløses ved tyveriet. Det samme gjelder brann/brannalarm. Sykkel som er registrert i Falck Sykkelregister får halv egenandel ved tyveri. Spesielle dekninger kan ha andre egenandeler. Premien trekkes fra desemberlønnen. Økte summer fra 2015! Kr > 1 mill Kr > 2 mill Nyhet: 3 mill Pris forsikringssum 1 mill 2 mill 3 mill Sone 1 Oslo Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø Sone 3 - Øvrige kommuner Sone 2 Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Innboforsikringen leveres av Codan. 12 Sannsynl igvis billigst og best!

13 PF Studentforsikring Obligatorisk grunndekning Obligatorisk studentforsikring er gratis for alle studentmedlemmer. Obligatorisk studentforsikring inneholder Innboforsikring Pluss Ulykkesforsikring invaliditet Ulykkesdødsfallforsikring ID-tyveriforsikring WebSafe kr kr kr kr kr og husk at du kan kjøpe alle de andre PF-forsikringene! Nyheter: Innbo plu ss og WebS afe PF Reise Student Frivillig Du kan også kjøpe Reiseforsikring Student for kun kr 432 for hele Dette er langt under halv pris i forhold til tilsvarende reiseforsikringer, og sannsynligvis markedets beste vilkår. Les mer om dekningene under beskrivelsen av reiseforsikringen på side 10. Studentforsikringen leveres av Codan, HELP Forsikring og AIG. Reiseforsikring Student leveres av AIG. 13

14 PF Private Skadeforsikringer Frivillig Ved skade, ring De forsikringene du kan kjøpe av PF Private Skadeforsikringer er: Bil Villa Hytte/fritidshus Båt Ulykke Verdigjenstand Tilhenger Campingvogn Campingbil Moped Motorsykkel Traktor Veteranbil Snøscooter Hund Forsikringene leveres av Codan. Egenandelsfordel personbil, hus og hytte Gjelder for: nye og eksisterende kunder Produkter: personbil, hus og hytte Krav: 4 sammenhengende skadefrie år i PF Forsikring Skader som ikke er tellende: glasskader og veihjelp Hva dekkes: egenandelen med inntil kroner Ved skade - kontaktinformasjon PF Forsikring velger hvert år de leverandørene som gir de beste betingelsene for våre medlemmer. Flere forsikringsselskaper leverer forsikringene, men du behøver bare å forholde deg til ett telefonnummer, også ved skade: (PFs hovednummer) Herfra blir du satt dit du skal, uansett tidspunkt på døgnet. Enkelt og trygt! Du kan også sende e-post til forsikringsselskapene: Reise: Bil, mc, båt, campingvogn, campingbil: Innbo, bolig, verdigjenstand: Ulykke, dødsfall, uførhet, Kritisk sykdom: ID-tyveri: 14 KJEKT Å VITE: Medlemsforsikringene PF er forsikringstaker i den kollektive forsikringsavtalen. Medlemmene er forsikret/ sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr ), etter avtale med PF.

15 Tvister Dersom det oppstår tvist mellom forsikringsselskap og kunde, kan begge partene kreve nemndbehandling etter Forsikringsavtalelovens 20-1.Henvendelser rettes til Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra PF Forsikring. Vi har oversikt over de forsikringer du har gjennom oss. Fortell oss hva du ellers har, så kan vi se om du har hull i dekningene eller er overforsikret. Vi i PF Forsikring skal ikke tilby deg forsikringer du ikke trenger, men gi deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Vi hjelper deg også med skadesaker. Tips: Kontakt PF Klagepanel først! tlf Marita Trygt og enkelt for deg! Kathe Våre forsikringer er i stadig utvikling. Tips og innspill fra deg som medlem er et viktig bidrag til en løpende forbedring av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på våre forsikringer, desto sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene! Ta kontakt på eller på e-post Ole Gunnar Liv-Toril Øyvind Eric KJEKT Å VITE: KJEKT Å VITE: KJEKT Å VITE: Samboer Kortversjon PF Klagepanel Med samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder dog ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Mer detaljert informasjon finner du på pf.no. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Politiets Fellesforbund og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Når du ikke fram med dine synspunkter overfor forsikringsselskapet? Vil du klage på andre forhold knyttet til PF Forsikring? - Da kan du henvende deg til PF Klagepanel med din sak. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer av forsikringer etter at brosjyren er produsert. De aller fleste spørsmålene vi får fra medlemmene løser seg raskt og i minnelighet om vi kobles inn før uenigheten er blitt til en tvistesak. tlf

16 Kontakter Politiets Fellesforbund Møllergata 39 PF Forsikring tast 1 AIG Codan Forsikring HELP Forsikring Storebrand

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer