Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og"

Transkript

1 Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge åtsesonger. For å sikre mksiml ytelse og ekymringsløs ruk er vi deg lese denne håndoken nøye. Håndoken for ruk og vedlikehold inneholder spesifikke nvisninger for ruk og vedlikehold v produktet. Vi nefler t denne håndoken oppevres nær produktet slik t den er tilgjengelig når du ferdes på vnnet. Tkk for t du kjøpte et v våre produkter. Vi håper du vil h glede v åtlivet! Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. 8M nor Nvn / stilling: John Pfeifer, President, Mercury Mrine Les denne håndoken nøye VIKTIG: Hvis det er noe i denne håndoken du ikke forstår, kn du kontkte forhndleren. Forhndleren kn gi deg en demonstrsjon v fktiske strt- og driftsprosedyrer. Merknd Gjennom hele denne håndoken og på motoren det rukt fremeldinger, dvrsler, forsiktighetsmeldinger og merknder smmen med det internsjonle fresymolet.! Dette skl gjøre instlltøren/rukeren oppmerksom på spesielle nvisninger som gjelder visse service- eller driftsprosedyrer som kn være frlige dersom de utføres på feil eller uforsiktig måte. Følg disse nøye. Disse sikkerhetsmeldingene kn ikke i seg selv utelukke fren du gjøres oppmerksom på. Ulykker forhindres først og fremst ved å overholde disse spesielle nvisningene ved servicereid, smt ved å ruke sunn fornuft.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. VIKTIG: Angir informsjon som er vgjørende for å utføre oppgven på en vellykket måte. MERK: Angir informsjon som idrr til forståelse v et estemt trinn eller en estemt hndling. VIKTIG: Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker ruk v åten og utstyret smt sikkerheten til lle psssjerene om ord. Vi nefler t åtføreren leser denne håndoken for ruk og vedlikehold, og setter seg grundig inn i ruksnvisningen for motoren og lt reltert tilehør, før åten ts i ruk.! ADVARSEL Eksosen fr dette produktet inneholder kjemiklier som i delstten Cliforni er kjent for å forårske kreft, fosterskder eller skde reproduksjonsevnen. Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Mercury Mrine-motorenheten. Når du tr kontkt med Mercury Mrine vedrørende service, må du lltid oppgi modell- og serienummer. Beskrivelsene og spesifiksjonene i denne håndoken vr gjeldende på tidspunktet d håndoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner eller utforming, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en egrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntietingelsene finner du i grntihåndoken som medfølger produktet. Innholdet i grntihåndoken eskriver hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet og hvordn du est oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og egrensninger når det gjelder ersttning,og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen Mercury Mrine 4.3 TKS-modeller (uten utslippskontroll)

2 Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to Win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. Identifiserende informsjon Registrer følgende informsjon som er ktuell: Motormodell og hestekrefter MerCruiser Motorens serienummer Akterspeilenhetens serienummer (hekkggregt) Girutveksling Hekkggregtenhetens serienummer Girkssemodell (innenordsmotor) Girutveksling Girkssens serienummer Propellnummer Stigning Dimeter Identifiksjonsnummer for skroget (HIN) Kjøpsdto Båtprodusent Båtmodell Lengde Sertifiktnummer for eksosutslipp (kun Europ)

3 INNHOLD Del 1 - Bli kjent med motoren Identifiksjon... 2 Motorens serienummerskilt... 2 Alph hekkggregtets serienummer...2 Alph hekkggregtets kterspeilserienummer... 2 Brvo hekkggregtets serienummer og identifiksjon... 3 Brvos kterspeilserienummer... 4 Dødmnnsryter... 4 Sørg for t dødsmnsstoppryteren og dødmnnssnoren er i god driftsmessig stnd... 5 Instrumenter...5 VesselView... 5 Digitle SmrtCrft instrumenter... 6 Digitle System Link instrumenter... 6 Fjernkontroller... 7 Pnelmontert...7 Konsollmontert... 8 Powertrim...8 Trim/tilhenger for én motor...9 Trim/tilhenger for to motorer... 9 Overelstningseskyttelse for det elektriske systemet forgssermotorer... 9 Lydvrslingssystem Teste lydvrslingssystemet Del 2 - På vnnet Aneflinger for sikker åtruk Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Hold deg unn eksosfylte steder...15 God ventilsjon Dårlig ventilsjon...15 Grunnleggende ruk v åten Sjøsetting og drift v åten Sjekkliste Strte og stoppe motoren Strte motoren Stnse motoren Strte motoren etter t den er stoppet i gir Bruk med kun gss Trnsportere åten Bruk ved kuldegrder Dreneringsplugg og lensepumpe...17 Beskytte personer i vnnet Når åten er i evegelse Når åten ligger stille Bruk ved høy hstighet og høy ytelse...18 Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Båter med åpent dekk forn...18 Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel Hopping på ølger og kjølvnn Støt mot ojekter under vnn Drevenhetens støteskyttelse...20 Bruk med lve vnninntk på grunt vnn Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Båtunnen Kvitsjon Ventilsjon Høyde over hvet og klim Vlg v propell Komme i gng timers innkjøringsperiode Etter innkjøringsperioden...22 Kontroll ved slutten v første sesong Del 3 - Spesifiksjoner Krv til drivstoff Drivstoffkrv Bruk v reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA) Bensin som inneholder lkohol Drivstofflndinger med utnol (Bu16) Drivstofflndinger med metnol og etnol Motorolje Motorspesifiksjoner TKS...25 Væskespesifiksjoner Motor Hekkggregter Del 4 - Vedlikehold Eierens/åtførerens nsvr Forhndlerens nsvr Vedlikehold Forslg til vedlikehold du kn utføre selv...28 Inspeksjon...29 Vedlikeholdsoversikt hekkggregtmodeller...29 Rutinemessig vedlikehold Plnlgt vedlikehold...29 Forseglede lndeskruer for forgsser Motorolje Kontrollere...30 Fylle Skifte olje og filter...31 Enkelt dreneringssystem for motorolje Dreneringspumpe for motorolje Skifte filter M nor DESEMBER 2015 Side i

4 Servostyringsvæske Kontrollere Fylle Skifte...33 Motorens kjølevæske Kontrollere Fylle Skifte...35 Girolje til Alph hekkggregtet Kontrollere Fylle Oljeskift Girolje til hekkggregtet Kontrollere Fylle Oljeskift Powertrimolje Kontrollere Fylle Skifte...39 Rengjøre flmmefellen Positiv ventilsjonsventil for veivhus (PCV)...40 Oljeskift Skifte vnnutskillende drivstoffilter Smøring Styresystem Smøring v girpltens kontrollkel Riller og o ringer på drivkselens universlledd (hekkggregtenheten fjernet) Motorkopling Modeller med drivkselforlengelse Propeller Reprsjon v propellen Fjerne Alph propell Montering v Alph propell Fjerning v Brvo One propell Montering v Brvo One propell Fjerning v Brvo Two propell Montering v Brvo Two propell Fjerning v Brvo Three propell Montering v Brvo Three propell Kilerem Kontrollere Skifte rem og/eller justere strmmingen Skylle motorenheten (Alph) Spylekoplinger Vnninntk gjennom hekkggregt Skylle motorenheten (Brvo) Generell informsjon Skylle motorenheten Spylekoplinger Vnninntk gjennom hekkggregt Alterntive vnninntk Skylleprosedyre for SeCore motor Modeller med vnninntk gjennom hekkggregtet Btteri Korrosjonseskyttelse Informsjon om korrosjon Vedlikehold v jordingskretsens kontinuitet Komponenter i hekkggregtets korrosjonseskyttelse MerCthode systemets tterikrv Bruksprinsipper for MerCthode Motorens ytre overflter Vedlikehold v åtunnen Mle motorenheten Vedlikehold v hekkggregtets overflter Del 5 - Oppevring Kldt vær eller lngvrig opplg Reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA) Alkoholholdig drivstoff Kuldeperioder eller lngtidslgring Klrgjøre motoren for opplg forgssermodeller Klrgjøre motor og drivstoffsystem Drenere sjøvnnssystemet Identifisere dreneringssystemet Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Mnuelt, ettpunkts dreneringssystem, modeller med sjøvnnskjøling EC ettpunkts dreneringssystem med plugg Trepunkts, mnuelt dreneringssystem, sjøvnnskjølt Flerpunkts dreneringssystem (MPD) Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Båten i vnnet Båten på lnd...72 Mnuelt, ettpunkts dreneringssystem (Alph) Båten i vnnet Båten på lnd...75 Trepunkts, mnuelt dreneringssystem sjøvnnskjøling Båten i vnnet Båten på lnd...77 Drenere vnn fr drivstoffmodulen Gen III Cool Fuel.. 78 Drenere hekkggregtet Lgre tteriet T motorenheten i ruk igjen etter lgring Del 6 - Feilsøking Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt eller drr motoren rundt skte Motoren vil ikke strte eller er vnskelig å strte Motoren fusker, feiltenner eller får tilkeslg Dårlig ytelse For høy motortempertur For lv motortempertur Lvt motoroljetrykk Btteriet ldes ikke Det er vnskelig å evege fjernkontrollen, den slrker eller den vgir uvnlige lyder Rttet rykker eller er vnskelig å dreie Powertrim fungerer ikke (motoren går ikke) Powertrim fungerer ikke (motoren går, men hekkggregtet eveger seg ikke) Side ii 90-8M nor DESEMBER 2015

5 Del 7 - Informsjon om kundeservice Servicessistnse for eier...86 Lokl reprsjonsservice Service når du er orte hjemmefr Stjålet motorenhet Når motoren hr vært under vnn...86 Reservedeler...86 Forespørsler om deler og tilehør Løse et prolem Kontktinformsjon for Mercury Mrines kundeservice Kundens servicedokumentsjon Engelsk Andre språk...87 Bestille dokumentsjon USA og Cnd Utenfor USA og Cnd Del 8 - Sjekklister Kontroll før levering (PDI; Predelivery Inspection) Inspeksjon ved levering til kunde (CDI) Del 9 - Vedlikeholdslogg Logg for plnlgt vedlikehold Vedlikeholdmerknder for frtøyet M nor DESEMBER 2015 Side iii

6 Side iv 90-8M nor DESEMBER 2015

7 Innhold Del 1 - Bli kjent med motoren Del 1 - Bli kjent med motoren 1 Identifiksjon... 2 Motorens serienummerskilt... 2 Alph hekkggregtets serienummer... 2 Alph hekkggregtets kterspeilserienummer... 2 Brvo hekkggregtets serienummer og identifiksjon...3 Brvos kterspeilserienummer... 4 Dødmnnsryter... 4 Sørg for t dødsmnsstoppryteren og dødmnnssnoren er i god driftsmessig stnd... 5 Instrumenter... 5 VesselView... 5 Digitle SmrtCrft instrumenter... 6 Digitle System Link instrumenter... 6 Fjernkontroller... 7 Pnelmontert... 7 Konsollmontert... 8 Powertrim... 8 Trim/tilhenger for én motor... 9 Trim/tilhenger for to motorer... 9 Overelstningseskyttelse for det elektriske systemet forgssermotorer... 9 Lydvrslingssystem Teste lydvrslingssystemet M nor DESEMBER 2015 Side 1

8 Del 1 - Bli kjent med motoren Identifiksjon Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for MerCruiser-motoren. Oppgi lltid modell- og serienummer ved henvendelse til MerCruiser vedrørende service. Motorens serienummerskilt Serienummermerket sitter på motordekselet. Dekl for serienumre og vedlikeholdsfrgekoder Motorens serienummer er også stemplet på motorlokken. Alph-hekkggregtets serienummer Drivenhetens serienummer og drevforhold er oppgitt på ord side v hekkggregtet Alph-hekkggregt Alph-hekkggregtets kterspeilserienummer Alph-kterpltens serienummer er preget inn på kterpltens monteringsplte Trnsom Seril No Side M nor DESEMBER 2015

9 Del 1 - Bli kjent med motoren Serienummeret er også stemplet på hekkpltehuset. Dette rukes som en permnent refernse for utoriserte MerCruiserforhndlere Serienummerets plssering på hekkpltehuset Brvo-hekkggregtets serienummer og identifiksjon Brvo-hekkggregtets serienummer, utvekslingsforhold, modellnummer og strekkode står på jordingsplten som sitter på ord side v hekkggregtet. Informsjon om Brvo-hekkggregtet på jordingsplten Serienummeret er også stemplet på den støpte delen v hekkggregtet på innsiden v kdekselet Serienummerstempel for Brvo-hekkggregt 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 3

10 Del 1 - Bli kjent med motoren Brvos kterspeilserienummer Brvo-kterspeilserienummeret er stemplet på U-oltplten på Brvo-kterspeilenheten. Brvo-kterspeilenhetens U-oltplte - Akterspeilenhetens serienummer Serienummeret er også stemplet på hekkpltehuset. Dette rukes som en permnent refernse for utoriserte MerCruiserforhndlere. Hekkpltehus med serienummerstempel - Akterspeilenhetens serienummer Dødmnnsryter En dødmnnsryter er utformet for å slå v motoren hvis føreren uventet skulle evege seg ort fr førerplssen, for eksempel hvis vedkommende fller over ord. Dødmnnsryteren festes til førerens flytevest eller håndledd. Et merke i nærheten v dødmnnsstoppryteren minner føreren om å feste dødmnnssnoren til flytevesten eller håndleddet ATTACH LANYARD RUN OFF - Klips for dødmnnssnor - Merke ved dødmnnsryter c - Dødmnnsryter c Snnsynligheten for å li slynget ort fr førerplssen, og for eksempel flle over ord, er større i: Sportsåter med lvt friord Båter for fiske etter hvor Høyytelsesåter Du kn også li slynget ort fr førerplssen under følgende forhold: Uvøren ruk Side M nor DESEMBER 2015

11 Sitte på seteryggen eller åtripen ved plningshstighet Stå oppreist ved plningshstighet Kjøre ved plningshstighet på grunt vnn eller i frvnn med mnge hindringer Miste tket på roret Uforsiktig kjøring grunnet påvirkning v lkohol eller legemidler/nrkotik Foret vågestykker i stor frt Del 1 - Bli kjent med motoren Dødmnnssnoren er en snor som vnligvis er mellom 122 og 152 cm (4 og 5 ft) lng når den er utstrkt. Den hr en festenordning i den ene enden som festes til ryteren, og en festenordning i den ndre enden som festes til åtføreren. Dødmnnssnoren er spirlviklet for å gjøre den så kort som mulig når den ikke strekkes, slik t det er mindre sjnse for t den vikler seg inn i ojekter i nærheten. Den fulle lengden reduserer fren for utilsiktet ktivering hvis åtføreren eveger seg rundt i området ved førerplssen. Føreren kn redusere lengden på dødmnnssnoren ved å vikle den om håndleddet eller ved å slå en knute på snoren. Ved ktivering v dødmnnsryteren vil motoren stnse umiddelrt, men åten vil fortsette å evege seg over en viss vstnd, som vhenger v åthstigheten. Når åten driver fremover, kn den skde personer i vnnet like mye som om motoren vr i gng. Informer lle psssjerer om prosedyrer for strt og drift, i tilfelle de lir nødt til å håndtere åten i et nødstilfelle.! ADVARSEL Hvis åtføreren skulle flle over ord, skl motoren øyelikkelig slås v for å redusere fren for lvorlig personskde eller dødsulykker. Sørg lltid for t egge endene på dødmnnssnoren er forsvrlig festet til ryteren og åtføreren. Det kn også være t ryteren ktiveres ved et uhell ved norml drift. Dette kn føre til én eller flere v følgende fresitusjoner: Psssjerer kn li slynget forover på grunn v rå oppremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten fordi de kn li slynget over ugen og li truffet v fremdrifts- eller styrekomponenter. Motorstopp og tp v styrekontroll ved høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når åten legges til.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå oppremsing fordi dødmnnsryteren ktiveres ved et uhell. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kople fr dødmnnssnoren. Sørg for t dødsmnsstoppryteren og dødmnnssnoren er i god driftsmessig stnd Før hver gngs ruk må du kontrollere t dødsmnsstoppryteren fungerer som den skl. Strt motoren. Stopp den ved å trekke ut dødmnnssnoren. Hvis motoren ikke stopper, må du få ryteren reprert før du ruker åten. Før hver gngs ruk skl du kontrollere dødmnnssnoren og se til t den er i god driftsmessig stnd uten frynsing, kutt eller slitsje. Kontroller t klemmene på hver ende v snoren er i god driftsmessig stnd. Skift dødmnnssnoren hvis den er slitt eller skdet. Instrumenter VesselView Flere VesselView-produkter er tilgjengelige. VesselView viser ll motorinformsjon, feilkoder, frtøysinformsjon, grunnleggende nvigsjonsdt og systeminformsjon. Når det oppstår en systemfeil eller -svikt i opertivsystemet, viser VesselView en vrselmelding. VesselView kn også være tilkoplet ndre frtøyssystemer, som GPS, genertorer og krtplottere. Denne integrsjonen gir føreren mulighet til å overvåke og kontrollere en rekke systemer på frtøyet fr ett og smme disply. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 5

12 Del 1 - Bli kjent med motoren Du finner mer informsjon i rukerhåndoken for VesselView Digitle SmrtCrft-instrumenter VesselView 7 En SmrtCrft-instrumentpkke supplerer informsjonen som gis v VesselView. Instrumentpkken kn omftte: Turteller Speedometer Kjølevæsketemperturen i motoren Motoroljetrykk Btterispenning Drivstofforruk Motordrifttimer SmrtCrft-turteller og -speedometer - Turteller - Speedometer c - LCD-skjerm c SmrtCrft-instrumentpkken vil også hjelpe deg å identifisere feilkoder forundet med motorens lydvrslingssystem. SmrtCrft-instrumentpkken viser kritiske motorlrmdt og ndre potensielle prolemområder på LCD-skjermen. I SmrtCrft-instrumentpkkens rukerhåndok finner du informsjon om grunnleggende ruk og om vrselfunksjoner som overvåkes v systemet. Digitle System Link-instrumenter Enkelte instrumentpkker hr system link-instrumenter som utvider informsjonen som gis på et VesselView- eller SmrtCrft-systemturteller og -speedometer. Eieren og åtføreren skl være kjent med lle instrumentene og deres funksjon på åten. Be åtforhndleren forklre instrumentene og hvilke vlesninger som er normle for din åt. Side M nor DESEMBER 2015

13 Del 1 - Bli kjent med motoren Følgende digitle instrumenter kn medfølge motoren. c d Digitle System Link-instrumenter Artikkel Instrument Angir Oljetrykkmåler Motoroljetrykk Voltmeter Btterispenning c Vnntemperturmåler Motorens driftstempertur d Drivstoffmåler Nivået i drivstofftnken Fjernkontroller Båten kn være utstyrt med fjernkontroll fr Mercury Precision Prts eller Quicksilver. Det er ikke sikkert t lle kontrollene er utstyrt med de funksjonene som er vist. T kontkt med forhndleren for å få en eskrivelse og/eller demonstrsjon v fjernkontrollen. Pnelmontert f e - Nøytrllåsknpp - Gssknpp c - Dødmnnsryter d - Justeringsskrue for strmming v kontrollspken e - Kontrollhåndtk f - Trim/tilt-ryter c d mc Nøytrllåsknpp Hindrer utilsiktet innkopling v gir og gss. Nøytrllåsknppen må trykkes inn for å flytte kontrollhåndtket ut v nøytrlstillingen. Kun gss-knpp - Gjør det mulig å gi mer gss uten å skifte gir. Dette gjøres ved å kople girmeknismen fr kontrollhåndtket. Gssknppen kn re trykkes inn når kontrollhåndtket på fjernkontrollen står i nøytrlstillingen, og skl re rukes som et hjelpemiddel ved strt v motoren. Dødmnnsryter - Slår v tenningen dersom den som etjener motoren (og er festet til dødmnnsstoppsnoren) kommer så lngt ort fr førerstillingen til t ryteren ktiveres. Se Dødmnnsryter for informsjon om ruk v denne ryteren. Kontrollspk - Gir og gss etjenes ved å evege kontrollhåndtket. Skyv kontrollhåndtket forover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for forovergir. Fortsett å skyve forover for å øke hstigheten. Trekk kontrollspken kover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for reversgir, og fortsett å skyve kover for å øke hstigheten. Justeringsskrue for strmming v kontrollhåndtket (ikke vist) Denne skruen rukes til å justere hvor stor krft som skl til for å evege fjernkontrollhåndtket. Du finner fullstendige nvisninger om justering i instruksjonene som følger med fjernkontrollen. Trim/tilt-ryter Se Powertrim. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 7

14 Del 1 - Bli kjent med motoren Konsollmontert d c - Gssknpp - Kontrollhåndtk c - Powertrimryter d - Tilhengerryter c d mc Kun gss-knpp - Gjør det mulig å gi mer gss uten å skifte gir. Dette gjøres ved å kople girmeknismen fr kontrollhåndtket. Gssknppen kn kun trykkes inn når fjernkontrollspken står i nøytrlstillingen. Kontrollhåndtk Gir og gss etjenes ved å evege kontrollhåndtket. Skyv kontrollhåndtket forover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for forovergir, og fortsett å skyve forover for å øke hstigheten. Trekk kontrollspken kover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for reversgir, og fortsett å skyve kover for å øke hstigheten. Justeringsskrue for strmming v kontrollhåndtket (ikke vist) Denne skruen rukes til å justere hvor stor krft som skl til for å evege fjernkontrollhåndtket. Du finner fullstendige nvisninger om justering i instruksjonene som følger med fjernkontrollen. Powertrimryter Se Powertrim for å få detljert informsjon om ruk v powertrim. Tilhengerryter Brukes for å heve enheten under trnsport, sjøsetting, når den skl drs på lnd eller ved kjøring på grunt vnn. Se Powertrim for å få detljert informsjon om ruk v tilhengerryteren. Powertrim Med powertrimfunksjonen kn åtføreren justere hekkggregtets vinkel under drift. Dette gir den ideelle åtvinkelen for vrierende lst og vnnforhold. Med trnsportfunksjonen kn åtføreren heve hekkggregtet før åten skl trnsporteres, sjøsettes, drs på lnd, kjøres ved lv hstighet (motorhstighet under 1200 o/min) eller på grunt vnn.! ADVARSEL Overdreven trimming kn forårske lvorlig personskde eller dødsulykke ved høye hstigheter. Vær forsiktig når du trimmer hekkggregtet, og trim ldri lenger ut enn sidestøtteflensene for slingreøylen mens åten er i evegelse eller ved turtll over 1200 o/min. Trim hekkggregtet, slik t åtunnen hr en vinkel på 3 5 i forhold til vnnflten, for å oppnå est ytelse. 3-5 mc79528 Trimming v hekkggregtet opp/ut kn: Øke topphstigheten generelt Øke klringen til grunner eller gjenstnder under vnn Føre til t åten kselererer og plner lngsommere I verste fll føre til t åten spretter ortover vnnet, eller t propellen ventilerer Side M nor DESEMBER 2015

15 Del 1 - Bli kjent med motoren Føre til t motoren overopphetes dersom den trimmes opp/ut til et punkt der noen v kjølevnnsinntkene kommer over vnnlinjen mc78529 Trimming v hekkggregtet ned/inn kn: Føre til t åten kselererer og plner rskere Gi en generelt edre kjørekomfort i urolig sjø I de fleste tilfeller redusere åtens hstighet I verste fll kn ugen på enkelte åter senkes så mye t ugen ploger i vnnet mens åten er i pln. Båten kn d rått svinge for mye (klles "ugstyring" eller "overstyring") når du egynner å svinge eller dersom åten treffer en større ølge. mc79530 Trim/tilhenger for én motor I ppliksjoner med én motor er det en knpp som kn du kn trykke på for å trimme hekkggregtet opp eller ned. Trykk på trimknppen for å heve hekkggregtet helt opp og ut før åten skl trnsporteres, drs på lnd, sjøsettes, kjøres ved lv hstighet (under 1200 o/min) eller på grunt vnn. Noen kontroller er utstyrt med en tilhengerknpp som trimmer hekkggregtet til en stilling som re er egnet til trnsport. Trim/tilhenger for to motorer OBS Hvis det enyttes eksterne tverrstg, kn det skde drevene og styresystemene hvis drevene heves eller senkes uvhengig v hverndre. Hev og senk lle drev smtidig og som én enhet hvis det enyttes eksterne tverrstg. Båter med to motorer kn være utstyrt med en felles knpp for egge hekkggregtene eller seprte knpper for hvert hekkggregt. Noen kontroller er utstyrt med en tilhengerknpp som trimmer hekkggregtet til en stilling som re er egnet til trnsport. Overelstningseskyttelse for det elektriske systemet forgssermotorer Ved elektrisk overelstning vil en sikring ryke eller en overelstningsryter åpnes. Årsken må finnes og rettes opp før sikringen skiftes eller overelstningsryteren tilkestilles. MERK: Dersom motoren må kjøres i en nødssitusjon og du ikke kn finne årsken til t motoren trekker mye strøm, skl du slå v eller kople ut lt tilleggsutstyr som er koplet til motorens og instrumentenes ledningsnett. Tilkestill utomtsikringen. Dersom ryteren fremdeles er åpen, er det fremdeles overelstning i det elektriske systemet. Det elektriske systemet må undersøkes nærmere. T kontkt med den utoriserte forhndleren snrest mulig. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 9

16 Del 1 - Bli kjent med motoren 1. En overelstningsryter eskytter strømledningene for motorledningsnettet og instrumentene. Nullstill overelstningsryteren ved å trykke på den røde knppen Automtsikring for motorens ledningsunt og instrumentene 2. Det sitter en 20 A-sikring nær forgsseren. Denne sikringen eskytter drivstoffpumpens og tenningssystemets kretser. 3. En 90 A sikring sitter på den store stngen på strtersolenoiden, og eskytter det elektriske nlegget mot overelstning mc Side M nor DESEMBER 2015

17 4. Det er en 15 A tilehørssikring k på motoren. Denne sikringen eskytter tilehørskretsene. Del 1 - Bli kjent med motoren 5. Det kn sitte en 20 A sikring i tenningsryterens terminlledning "I" for å eskytte det elektriske systemet. Kontroller om en sikring hr røket eller en utomtsikring hr gått hvis du vrir tenningsnøkkelen til "START"-stillingen og ingenting skjer mc Powertrimsystemet er eskyttet mot overelstning med en 110 A sikring og en 20 A sikring på powertrimpumpen. Det kn også være en kretseskyttelse i powertrimpumpens positive ledning nær tteriryteren eller tteriforindelsen A flt sikring A sikring M nor DESEMBER 2015 Side 11

18 Del 1 - Bli kjent med motoren 7. Quicksilver MerCthode-systemet hr en 20 A-sikring som er tilkoplet plusspolen (+) på kontrollenheten. Dersom sikringen hr gått, fungerer ikke systemet, og korrosjonseskyttelsen opphører. - MerCthode - Rød/lill ledning c - 20 A-sikring c Lydvrslingssystem Mercury MerCruiser-motoren kn være utstyrt med et lydvrslingssystem. Lydvrslingssystemet eskytter ikke motoren mot skde. Hensikten er kun å dvre åtføreren om t det hr oppstått et prolem. Lydvrslingssystemet vil vgi et kontinuerlig signl dersom ett v følgende skulle skje: Oljetrykket i motoren er for lvt Motortemperturen er for høy Oljenivået i hekkggregtet er for lvt (hvis systemet hr et drevreservor som hr ryter for lvt oljenivå) Girtemperturen er for vrm (utstyrsvhengig) OBS Et kontinuerlig hornsignl ngir en kritisk feil. Å l motoren gå under kritisk feil kn skde komponenter. Hvis vrselhornet lyder et kontinuerlig signl, må ikke motoren rukes, med mindre det er for å unngå en frlig situsjon. Stns motoren øyelikkelig dersom lrmen utløses. Prøv å finne årsken, og rett opp prolemet om mulig. T kontkt med nærmeste utoriserte Mercury MerCruiser-forhndler dersom prolemet ikke kn løses. Teste lydvrslingssystemet 1. Vri tenningsryteren til påstillingen uten å strte motoren. 2. Lytt etter lrmen. Dersom systemet fungerer som det skl, vil du høre lrmen. Side M nor DESEMBER 2015

19 Innhold Aneflinger for sikker åtruk Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Hold deg unn eksosfylte steder God ventilsjon Dårlig ventilsjon Grunnleggende ruk v åten Sjøsetting og drift v åten Sjekkliste Strte og stoppe motoren Strte motoren Stnse motoren Strte motoren etter t den er stoppet i gir Bruk med kun gss Trnsportere åten Bruk ved kuldegrder Dreneringsplugg og lensepumpe Beskytte personer i vnnet Når åten er i evegelse Når åten ligger stille Del 2 - På vnnet Del 2 - På vnnet Bruk ved høy hstighet og høy ytelse Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Båter med åpent dekk forn Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel Hopping på ølger og kjølvnn Støt mot ojekter under vnn Drevenhetens støteskyttelse Bruk med lve vnninntk på grunt vnn Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Båtunnen Kvitsjon Ventilsjon Høyde over hvet og klim Vlg v propell Komme i gng timers innkjøringsperiode Etter innkjøringsperioden Kontroll ved slutten v første sesong M nor DESEMBER 2015 Side 13

20 Del 2 - På vnnet Aneflinger for sikker åtruk For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle lover, forskrifter og forud som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Gjør deg kjent med og overhold lle nutiske regler og lover for området. Vi nefler på det sterkeste t lle motoråtførere tr et kurs i åtsikkerhet. I USA holdes slike kurs v kystvkten, åtorgnissjonen "Power Squdron", Røde Kors og lokle myndigheter som er nsvrlig for åtsikkerhet. For mer informsjon i USA, ring Bot U.S. Foundtion på BOAT (2628). Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kontroller sikkerhetsutstyret omord. Her er noen forslg til sikkerhetsutstyr som ør være med i åten: Godkjente rnnslukningspprter Signlutstyr: lommelykt, rketter eller nødluss, flgg og fløyte eller horn Nødvendig verktøy for småreprsjoner Anker og ekstr nkerline Mnuell lensepumpe og ekstr dreneringsplugger Drikkevnn Rdio Pdleåre eller årer Ekstr propell, trykknv og en pssende skrunøkkel Førstehjelpsutstyr og -nvisninger Vnntette oppevringsokser Ekstr driftsutstyr, tterier, lyspærer og sikringer Krt og kompss eller krt over området Personlig flytevest/redningsvest (én per person omord) Vær oppmerksom på tegn til værendringer, og unngå dårlig vær og høye ølger når du er ute på sjøen. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Omordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om ord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (k) på åten. Det er ikke nok å sette drevenheten i nøytrl. Bruk flytevest/redningsvest. I USA krever føderl lov t det skl finnes redningsvester som er godkjent v kystvkten og hr riktig størrelse, til lle personer omord, pluss en flytepute eller redningsøye som kn kstes ut i vnnet. Vi nefler på det sterkeste t lle om ord hr på seg redningsvesten mens de oppholder seg i åten. Lær opp ndre åtførere. Instruer minst én person omord om grunnleggende strting og etjening v motoren og håndtering v åten dersom åtføreren lir ute v stnd til å kjøre eller fller overord. Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimlelstning (vekt) (se åtens typeskilt). Vær oppmerksom på åtens drifts- og lsteegrensninger. Finn ut om åten vil flyte dersom den fylles med vnn. T kontkt med en utorisert Mercury Mrine-forhndler eller åtprodusenten dersom du er i tvil. Sørg for t lle psssjerene sitter ordentlig i åten. Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v åten som ikke er eregnet for dette. Dette omftter seterygger, riper, hekken, ugen, dekk, hevede fiskeseter og roterende fiskeseter. Psssjerer må ikke sitte på steder der plutselig og uventet kselersjon, oppremsing, tp v kontroll over åten eller åtevegelser kn føre til t psssjerer slynges overord eller fller i åten. Sørg for t lle psssjerer hr et sete, og t de hr stt seg ned før åten settes i evegelse. Ikke kjør åt under påvirking v lkohol eller ndre rusmidler. Dette er lovfestet. Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Gjør deg kjent med frvnnet, og unngå frlige områder. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren når åten kjøres over tomgngshstighet eller ved overgng til plning. Vær oppmerksom på ndre åter, sjøen og kjølvnnet. Side M nor DESEMBER 2015

21 Ikke kjør åten like k en person på vnnski. Del 2 - På vnnet Dersom åten kjører i 40 km/t (25 MPH), vil den innhente en person på vnnski som hr flt i vnnet 61 m (200 fot) forn deg, på fem sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når åten rukes til å trekke vnnskiløpere o.l., skl føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v åten når åten vender tilke for å hjelpe vnnskiløperen. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som efinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en åtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når åten er innlndet i visse typer åtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Kronmonoksid (CO) er en dødelig gss som finnes i eksosrøyk fr lle interne forrenningsmotorer, inkludert fremdriftsmotorer på åter og genertorer som driver forskjellig utstyr på åten. Kronmonoksid er i seg selv en gss uten lukt, smk eller frge, men hvis du kn lukte eller smke motoreksos, etyr det t du puster inn kronmonoksid. Tidlige symptomer på kronmonoksidforgiftning, som kn minne om symptomene ved sjøsyke eller eruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Innånding v eksosgss kn føre til kronmonoksidforgiftning, som kn forårske esvimelse, hjerneskder eller dødsfll. Unngå eksponering for kronmonoksid. Hold deg unn eksosfylte steder når motoren går. Sørg for god ventilsjon i åten åde når den ligger stille og under kjøring. Hold deg unn eksosfylte steder Motoreksos inneholder frlig kronmonoksid. Hold deg unn steder med konsentrert motoreksos. Hold svømmere unn åten og sørg for t ingen sitter, ligger eller står på svømmeplttformen eller åtstigen mens motorene går. L ikke psssjerer oppholde seg like k åten underveis (henge på plttformen, odysurfing). Dette er en frlig prksis åde fordi personen oppholder seg i et område med høy eksoskonsentrsjon, og fordi personen risikerer å li skdet v propellen. God ventilsjon Luft ut psssjerområdet åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. Eksempel på riktig luftstrømning gjennom åten: Dårlig ventilsjon Under visse kjøre- eller vindforhold kn inneygde kiner, kiner med overtrekk eller førerkiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn kronmonoksid. Instller én eller flere kronmonoksidmålere i åten. Svømmere og psssjerer i et åpent område på en stilleliggende åt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v kronmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 15

22 Del 2 - På vnnet 1. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten ligger stille: - Drift v motoren når åten er fortøyd på et vgrenset område - Fortøyning v åten nær en nnen åt som hr motoren i gng 2. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten eveger seg: Kjøring v åten med for høy trimvinkel på ugen - Kjøring v åten uten t lukene forover er åpne (stsjonsvogneffekt) Grunnleggende ruk v åten Sjøsetting og drift v åten VIKTIG: Monter dreneringspluggen i unnen v åten før åten sjøsettes. Sjekkliste Bruk Digrm FØR OPPSTART ETTER OPPSTART UNDERVEIS ETTER STANS Monter dreneringspluggen i unnen v i åten. Åpne motorluken. Drei tteriryteren på. Betjen motorrønnviftene. Åpne drivstoffventilen. Åpne unnventilen (utstyrsvhengig). Lukk drenerings/ systemet. Senk hekkggregtet helt ned/inn. Kontroller motoroljenivået. Utfør lle ndre kontrollpunkter som spesifisert v forhndleren og/eller åtprodusenten. Kontroller t vrselsignlet lyder når tenningsnøkkelen er i påstillingen. Strte og stoppe motoren Følg med på måleinstrumentene for å kontrollere motoren fungerer normlt. Dersom noe er unormlt, må du stnse motoren. Se etter drivstoff-, olje-, vnn-, væske og eksos). Kontroller t gir og gss fungerer riktig. Kontroller t styrefunksjonene fungerer riktig. Følg med på måleinstrumentene for å kontrollere motoren fungerer normlt. Dersom noe er unormlt, må du stnse motoren. Lytt etter lrmen. MERK: Utfør re de funksjonene som gjelder for den ktuelle motorenheten. Strte motoren 1. Kontroller lle punkter oppført i Sjekkliste. 2. Sett fjernkontrollspken i nøytrlstillingen. OBS Vri tenningsnøkkelen til vstillingen. Slå v tteriryteren vstillingen. Lukk vstengningsventilen for drivstoffet. Steng unnventilen (utstyrsvhengig). Skyll gjennom kjølesystemet dersom åten er i sltvnn. Drener åtunnen. Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk.! ADVARSEL Eksplosjonsfrlig drivstoffdmp i motorrommet kn forårske rnn eller eksplosjon med lvorlige personskder eller dødsulykker som resultt. Før du strter motoren, må du ventilere motorrommet eller l motorrønnviften gå i minst fem minutter. Side M nor DESEMBER 2015

23 Del 2 - På vnnet 3. Vri tenningsnøkkelen til "START". Slipp nøkkelen når motoren strter, og l ryteren gå tilke til "ON" (på). Vrm opp motoren (6-10 minutter ved dgens første strt). MERK: Dersom motoren hr stått urukt i en lengre periode, kn det være nødvendig med et pr forsøk mens drivstoffsystemet fylles. 4. Hvis motoren ikke strter etter tre forsøk:. Trykk inn knppen for re gss og sett fjernkontrollhåndtket/gsspken i stillingen for 1/4 gss.. Vri tenningsnøkkelen til "START". Slipp nøkkelen når motoren strter, og l ryteren returnere til "ON" (på). 5. Hvis motoren ikke strter etter trinn 4:. Flytt fjernkontrollhåndtket/gsspken til full gss, og så tilke til 1/4 gss.. Vri tenningsnøkkelen til "START". Slipp nøkkelen når motoren strter, og l ryteren returnere til "ON" (på). 6. Se over motoren for å finne ut om det lekker drivstoff, olje, vnn og eksos. 7. Flytt kontroll-/girspken forover med en estemt, rsk evegelse for å skifte til forovergir, eller kover for å skifte til revers. Etter t motoren er stt i gir, kn gsspken flyttes til ønsket stilling. OBS Hvis du setter motoren i gir ved motorhstigheter over tomgngshstighet, vil girkssen skdes. Hvis du setter motoren i gir når den ikke går, kn clutchen li skjevinnstilt og gi prolemer ved giring. Sørg lltid for å sette motoren i gir når den går ved tomgngshstighet. Hvis du må skifte gir når motoren ikke er i gng, må du rotere propellkselen i riktig retning mens du gjør dette. Stnse motoren 1. Skyv fjernkontrollspken til nøytrl/tomgng-stillingen, og l motoren gå skte tilke til tomgngshstighet. Hvis motoren er kjørt ved høy hstighet over en lengre periode, skl motoren vkjøles mens den går på tomgng i tre til fem minutter. 2. Vri tenningsnøkkelen til vstillingen. Strte motoren etter t den er stoppet i gir VIKTIG: Unngå å stoppe motoren når hekkggregtet er i gir. Gjør følgende dersom motoren skulle stoppe: 1. Skyv og trekk gjenttte gnger i fjernkontrollhåndtket til håndtket går tilke til nøytrl/tomgng-stillingen. Dette kn kreve flere forsøk dersom motorenheten kjørte over tomgngshstighet d motoren stoppet. 2. Etter t håndtket hr gått tilke til nøytrl/tomgng-stillingen, strtes motoren ved å følge vnlig strtprosedyre. Bruk med kun gss 1. Les Fjernkontroller for å lære mer om fjernkontrollens egenskper. 2. Flytt kontrollhåndtket til tomgng/nøytrl-stillingen. 3. Trykk på og hold inne gssknppen, og flytt kontrollhåndtket til tomgng/forover eller tomgng/revers. 4. Dersom kontrollhåndtket flyttes lengre enn til tomgng/forover eller tomgng/revers, vil motorhstigheten øke. VIKTIG: Dersom kontrollhåndtket flyttes tilke til tomgng/nøytrl, vil gssknppen koples ut, og motoren kn settes i gir. 5. Gssmodus dektiveres ved å flytte kontrollhåndtket til tomgng/nøytrl-stillingen. Dersom kontrollhåndtket flyttes fr tomgng/nøytrl-stillingen til tomgng/forover eller tomgng/revers uten t gssknppen trykkes inn, vil enheten skifte til vlgt gir. Trnsportere åten Båten kn trnsporteres med hekkggregtet i øvre eller nedre stilling. Det er viktig med tilstrekkelig klring mellom veien og hekkggregtet under trnsport. Dersom det er prolemer med tilstrekkelig klring til veien, setter du hekkggregtet i full trnsportstilling og ruker en festemeknisme som kn kjøpes som ekstrutstyr hos en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Bruk ved kuldegrder VIKTIG: Dersom åten rukes ved temperturer under 0 C, må det ts forholdsregler for å forhindre t motorenheten får frostskder. Frostskder dekkes ikke v den egrensede Mercury MerCruiser-grntien. Dreneringsplugg og lensepumpe Motorrommet i åten er et nturlig sted for nsmling v vnn. Båter er derfor vnligvis utstyrt med en dreneringsplugg og/ eller en lensepumpe. Det er svært viktig å kontrollere dette utstyret jevnlig for å sikre t vnnivået ikke kommer i kontkt med motorenheten. Motorkomponenter vil li skdet dersom de kommer under vnn. Skder som skyldes t komponenter hr kommet under vnn, dekkes ikke v den egrensede Mercury MerCruiser-grntien. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 17

24 Del 2 - På vnnet Beskytte personer i vnnet Når åten er i evegelse Det er svært vnskelig for en person i vnnet å komme seg fort unn når en åt som kommer i hns/hennes retning, selv om åten går skte Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du ruker åten i et område der det kn efinne seg personer i vnnet. Når en åt er i evegelse (driver) i nøytrl/tomgng-stillingen, er kreftene i vnnet mot propellen nok til t propellen kn egynne å rotere. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. Når åten ligger stille! ADVARSEL En spnnende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten kn være dødsfrlig for svømmere. Stopp motoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Sett giret i nøytrl og slå v motoren før du lr noen de eller oppholde seg i vnnet nær åten. Bruk ved høy hstighet og høy ytelse Dersom du hr en åt med høy hstighet og høy ytelse, som du ikke hr erfring med, nefler vi t du unngår å kjøre den ved høy hstighet før forhndleren eller en nnen person som hr erfring med denne åten, hr gitt deg en innføring og en prøvetur. Ytterligere informsjon finner du i rosjyren om ruk v åt med høy ytelse ( R03) som kn skffes fr forhndleren, distriutøren eller Mercury Mrine. Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Når åten er i evegelse må du holde øye med hvor lle psssjerene oppholder seg. Ingen psssjerer hr lov til å stå eller ruke ndre seter enn de som er eregnet på kjøring ved høyere hstigheter enn tomgngshstighet. Ved en plutselig reduksjon v åtens hstighet, for eksempel dersom åten treffer en stor ølge, gssen slippes plutselig eller åten svinger rått, kn psssjerer li kstet over ugen. Dersom en person fller over ugen og mellom de to pontongene, vil hn/hun li overkjørt. Båter med åpent dekk forn Personer skl ldri oppholde seg på dekket forn rekkverket mens åten er i evegelse. Alle psssjerer skl oppholde seg k rekkverket forn på åten. Personer på dekket forn kn lett li kstet over ord, og personer som sitter og dingler med en over ugen, kn li ttt v en ølge og trekkes ut i vnnet. mc ! ADVARSEL Hvis psssjerer sitter eller står i et område v åten som ikke er eregnet for psssjerer, og hstigheten er over tomgng, kn dette medføre personskder eller dødsulykker. Hold vstnd til forknten v dekket eller hevede plttformer, og sitt på plss når åten er i evegelse. Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel Disse forhøyde fiskesetene er ikke eregnet for ruk ved høyere hstighet enn tomgngs- eller dorgehstighet. Bruk re seter som er eregnet for kjøring ved høy hstighet. Side M nor DESEMBER 2015

25 Del 2 - På vnnet Enhver form for frtsreduksjon som kommer rått og uventet, kn føre til t psssjerer i forhøyde seter fller over ugen på åten. mc Hopping på ølger og kjølvnn! ADVARSEL Hopping på ølger og kjølvnn kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll hvis noen kstes rundt i åten eller overord. Unngå hopping på ølger eller kjølvnn dersom det er mulig. mc Å kjøre fritidsåter gjennom ølger og kjølvnn er en nturlig del v åtlivet. Når dette gjøres i så stor hstighet t åtskroget tvinges helt eller delvis opp v vnnet, oppstår imidlertid visse fremomenter, spesielt når åten kommer ned igjen. Den største fren er t åten kn endre retning når den ikke er i kontkt med vnnet. I slike tilfeller kn lndingen få åten til å dreie krftig og endre retning. En slik rå retningsendring kn føre til t psssjerer kstes ut v setet eller ut v åten. En nnen, mindre vnlig, frlig situsjon kn oppstå dersom åten tr v fr en ølge eller kjølvnnsølge. Dersom ugen peker for lngt nedover mens åten er i luft, kn den pløye gjennom vnnoverflten når åten lnder, noe som midlertidig kn tvinge åten under vnn. Dette vil føre til t åten stnser omtrent umiddelrt, og psssjerene kn slynges frmover. Båten kn også endre retning rått og krftig. Støt mot ojekter under vnn Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel på grunt vnn, eller i områder der det er fre for t hindringer under vnn kn treffe de delene v drevenheten som er under vnnet, roret eller åtunnen. mc VIKTIG: Det viktigste du kn gjøre for å redusere fren for personskder eller støtskder forårsket v ojekter som flyter på vnnet eller efinner seg under vnn, er å kontrollere hstigheten på åten. Under slike forhold ør åtens hstighet ikke være høyere enn24 40 km/t (15 25 mph). Dersom du treffer en flytende gjenstnd eller en gjenstnd under vnn, kn det få ulike følger. Blnt nnet kn dette skje: Båten kn plutselig skifte retning. Slike rå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord. En plutselig reduksjon v kjørehstigheten. Dette vil føre til t psssjerene kstes forover eller fller over ord. Slgskde på drevkomponenter under vnn, roret og/eller åten. Husk t noe v det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller slgskde i disse situsjonene, er å holde åtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet ør holdes ved minste plningshstighet ved kjøring i frvnn der det er hindringer under vnn. Etter støt mot gjenstnder under vnn, skl du stnse motoren så rskt som mulig, og undersøke om det er ødelgte eller løse deler på drevsystemet. Dersom det hr oppstått skde eller det er mistnke om skde, skl motoren leveres inn til en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler for inspeksjon og nødvendig reprsjon. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 19

26 Del 2 - På vnnet Undersøk om det er sprekker i åtskroget eller kterspeilet, eller om det hr oppstått vnnlekksje. Dersom åten kjøres når det er skder på drevkomponenter under vnn, ror eller åtunn, kn dette medføre ytterligere skde på ndre deler v motorenheten eller virke inn på styringen v åten. Dersom det er nødvendig å fortsette å kjøre åten, skl du gjøre dette med sterkt redusert hstighet.! ADVARSEL Bruk v en åt eller motor med støtskder kn resultere i lvorlig personskde, dødsulykker eller skde på åten. Hvis åten utsettes for støt eller slg skl en utorisert Mercury Mrine-forhndler kontrollere og reprere åten eller motoren. Drevenhetens støteskyttelse Det hydruliske powertrimsystemet er konstruert for å eskytte hekkggregtet mot slgskder. Dersom du treffer et undervnnsojekt mens åten eveger seg forover, vil hydrulikksystemet fungere som en støtpute idet hekkggregtenheten går klr v ojektet, og dermed redusere skdeomfnget på enheten. Etter t hekkggregtet er kommet klr v ojektet, fungerer hydrulikksystemet slik t hekkggregtet går tilke til norml driftsstilling, noe som forhindrer tp v styrekontroll og overturtll på motoren. Utvis stor vrsomhet ved kjøring på grunt vnn eller på steder der det forekommer undervnnsojekter. Det er ingen eskyttelse mot støtskder ved kjøring i revers. Vær uhyre forsiktig for å forhindre t motorenheten treffer undervnnsojekter ved kjøring i revers. VIKTIG: Støteskyttelsessystemet kn ikke lges slik t det gir totl eskyttelse mot støtskder under lle forhold. Bruk med lve vnninntk på grunt vnn - Lve vnninntk mc OBS Bruk v åten på grunt vnn kn tilstoppe vnninntkene og resultere i lvorlig skde på motoren. Sørg for t det ikke kommer snd, slm eller nnen skitt inn i vnninntkene på girkssen. Dette kn redusere eller stnse tilførselen v kjølevnn til motoren. Vær ytterst forsiktig når du kjører en åt med lve vnninntk på grunt vnn. Unngå også å dr åten på lnd mens motoren går. Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Flytte vekt kover til kterenden: Øker generelt hstigheten og motorturtllet Får ugen til å hoppe på krppe ølger Øker fren for t etterfølgende ølger skyller inn i åten etter plning Båten kn i sjeldne tilfeller egynne å sprette ortover Flytte vekt forover til ugen: Gjør det lettere å plne Gir edre komfort i grov sjø Båten kn i sjeldne tilfeller egynne å svinge frm og tilke (ugstyring). Båtunnen For å opprettholde mksiml hstighet, ør unnen v åten være: Ren og fri for skjell og sjøvekster Ingen forvridning, nesten flt der den kommer i kontkt med vnnet Rett og jevn, forut og kter Sjøvekster kn egynne å gro når åten ligger fortøyd. Dette må fjernes før ruk ettersom det kn lokkere vnninntkene slik t motoren overopphetes. Side M nor DESEMBER 2015

27 Kvitsjon Del 2 - På vnnet Kvitsjon oppstår når vnnstrømmen ikke kn følge konturene til undervnnsojekter i rsk evegelse, for eksempel et girhus eller en propell. Kvitsjon øker propellhstigheten, men reduserer åtens hstighet. Kvitsjon kn erodere overflten til girhuset eller propellen gnske lvorlig. Vnlige årsker til kvitsjon er: Sjøgress eller nnet rusk som sitter fst i propellen Bøyd propellld Utstående riper eller skrpe knter på propellen Ventilsjon Ventilsjon forårskes v overflteluft eller eksosgsser som kommer til rundt propellen, slik t propellhstigheten økes og åthstigheten senkes. Luftoler slår mot propellldet og forårsker erosjon v ldets overflte. Dersom denne tilstnden opprettholdes, vil ldet med tiden forringes og rekke. Vnlige årsker til overdreven ventilsjon: Drevenheten er trimmet for lngt ut En mnglende propellspredering Skdet propell eller girhus som gjør t eksosgss slipper ut mellom propellen og girhuset Drevenheten er montert for høyt på kterspeilet Høyde over hvet og klim Endringer i høyde over hvet og klim påvirker ytelsen til motorenheten. Tp v ytelse kn skyldes: Høyere høyde over hvet Høyere tempertur Lvt rometertrykk Høy luftfuktighet For å oppnå optiml motorytelse ved skiftende værforhold er det helt vgjørende t motoren utstyres med en propell som gjør t den kn kjøres ved eller nær motorens spesifiserte mksimumsturtll med norml åtlst under normle værforhold. I de fleste tilfeller kn neflt turtllsområde oppnås ved å skifte til propell med lvere stigning. Vlg v propell VIKTIG: Motorene som denne håndoken omftter, er utstyrt med en turtllssperre som hr en øvre turtllsgrense. Denne grensen ligger litt over motorens normle driftsområde, og hensikten er å forhindre eventuell skde som følge v for høyt motorturtll. Norml drift v motoren gjenopprettes når turtllet går tilke til neflt driftsområde. Båtprodusenten og selgende forhndler er nsvrlig for å utstyre motoren med korrekte propeller. Se Mercury Mrines nettside Velg en propell som lr motorenheten gå ved eller nær øvre enden v neflt turtllsområde ved full gss med norml lst. Dersom turtllet ved full gss er under neflt turtllsområde, skl propellen skiftes for å unngå tp v ytelse og mulig skde på motoren. Dersom turtllet derimot er over det neflte turtllsområdet, vil det føre til unormlt høy slitsje og/ eller skde. Etter første vlg v propell, kn følgende vnlige prolemer kreve t propellen skiftes ut med en som hr lvere stigning. Vrmere vær og høyere luftfuktighet forårsker lvere turtll. Drift ved større høyder over hvet forårsker lvere turtll. Drift med urent skrog forårsker turtllstp. Større lst (flere psssjerer, trekking v personer på vnnski) fører til lvere turtll. For å oppnå edre kselersjon, som er nødvendig for å stå på vnnski, ør du ruke en propell med ett trinn lvere stigning. Unngå å kjøre på full gss når du ruker en propell med lvere stigning, men ikke trekker noen på vnnski. Komme i gng 20 timers innkjøringsperiode VIKTIG: De første 20 driftstimene er motorens innkjøringsperiode. Det er helt vgjørende med riktig innkjøring for å oppnå minimlt oljeforruk og mksiml motorytelse. Under denne innkjøringsperioden er det viktig t følgende regler overholdes: Kjør ikke under 1500 o/min i lengre perioder i løpet v de første 10 timene. Sett motoren i gir så snrt som mulig etter oppstrt, og øk gssen til over 1500 o/min dersom forholdene tillter sikker drift. Kjør ikke kontinuerlig ved smme hstighet over lengre perioder. Ikke overskrid 3/4 v full gss i løpet v de første 10 timene. Det er kseptelt å kjøre på full gss v og til i løpet v de neste 10 timene (mks. 5 minutter om gngen). Unngå kselersjon til full gss fr tomgng. Kjør ikke ved full gss før motoren når norml driftstempertur. Kontroller motoroljenivået ofte. Fyll på olje etter ehov. Det er normlt t oljeforruket er høyt i innkjøringsperioden. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 21

28 Del 2 - På vnnet Etter innkjøringsperioden Ved å følge disse rådene forlenger du levetiden til Mercury MerCruiser-motoren: Forsikre deg om t propellen lr motoren gå ved eller nær øvre del v det spesifiserte turtllsområdet for full gss. Les Spesifiksjoner og Vedlikehold. L motoren gå på 3/4 gss eller lvere. Unngå å kjøre på full gss over lengre perioder. Skift motorolje og oljefilter. Les Vedlikehold. Skift motorolje og oljefilter. Les Vedlikehold (modeller med ZF-girksse). 1. Kontroll ved slutten v første sesong T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler ved slutten v første driftssesong for å diskutere og/eller få utført rutinemessig vedlikehold. Dersom du efinner deg i et område der produktet rukes året rundt, skl du kontkte forhndleren ved slutten v de første 100 driftstimene eller én gng per år, lt etter hv som inntreffer først. 1. Olje og filter må skiftes etter de første 25 timene og deretter hver 100. time. Side M nor DESEMBER 2015

29 Innhold Del 3 - Spesifiksjoner Del 3 - Spesifiksjoner Krv til drivstoff Drivstoffkrv Bruk v reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA) Bensin som inneholder lkohol Drivstofflndinger med utnol (Bu16) Drivstofflndinger med metnol og etnol Motorolje Motorspesifiksjoner TKS Væskespesifiksjoner Motor Hekkggregter M nor DESEMBER 2015 Side 23

30 Del 3 - Spesifiksjoner Krv til drivstoff Hvis motoren kjøres tørr for drivstoff, kn ktlystorkomponentene skdes. L ikke drivstofftnkene kjøres tørre. VIKTIG: Bruk v feil type ensin kn medføre motorskde. Motorskde som skyldes feil type ensin, etrktes som misruk v motoren. Denne typen skde dekkes ikke under den egrensede grntien. Drivstoffkrv OBS Mercury MerCruiser-motorer vil fungere tilfredsstillende ved ruk v lyfri ensin v et kjent merke som oppfyller følgende spesifiksjoner: USA og Cnd - Et oktntllmerke på pumpen på minst 87 (R+M)/2, for lle modeller. Høyoktnensin (91 (R+M)/2 oktn) er også kseptelt for lle modeller. Ikke ruk lyholdig ensin. I ndre lnd enn USA og Cnd - Et oktntllmerke på pumpen på minst 91 RON, for de fleste modeller. Høyoktnensin (95 RON) er også kseptelt for lle modeller. Ikke ruk lyholdig ensin. Bruk v reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA) Reformulert ensin kreves i enkelte områder i USA, og er godkjent for ruk med Mercury Mrine-motoren. De eneste typene oksygenholdige stoffer som for øyelikket rukes i USA, er lkohol (etnol, metnol eller utnol). Bensin som inneholder lkohol Drivstofflndinger med utnol (Bu16) Drivstofflndinger som inneholder inntil 16,1 % utnol, og som tilfredsstiller Mercury Mrines drivstoffkrv, er godkjent som lterntiv til lyfri ensin. Kontkt åtprodusenten for spesifikke neflinger når det gjelder komponentene i åtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Drivstofflndinger med metnol og etnol VIKTIG: Komponentene i drivstoffsystemet til Mercury Mrine-motoren tåler opptil 10 % lkoholinnhold (metnol eller etnol) i ensinen. Det er mulig t åtens drivstoffsystem ikke tåler smme lkoholprosent. Kontkt åtprodusenten for spesifikke neflinger når det gjelder komponentene i åtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Vær oppmerksom på t ensin som inneholder lkohol, kn forårske økt: Korrodering v metlldeler Forringelse v gummi- eller plstdeler Drivstoffgjennomtrenging gjennom drivstoffslnger v gummi Snnsynlighet for fseseprsjon (vnn og lkohol sepreres fr drivstoffet i drivstofftnken)! ADVARSEL Drivstofflekksje representerer rnn og eksplosjons fre som kn forårske lvorlige personskder eller død. Kontroller regelmessig lle delene i drivstoffsystemet for lekksje, mykning, stivning, oppsvulming eller korrosjon, spesielt etter lgringsperioder. Ved tegn på lekksje eller forringelse, må komponentene skiftes ut før motoren ts i ruk igjen. VIKTIG: Hvis du ruker ensin som inneholder, eller kn inneholde, metnol eller etnol, må du kontrollere for lekksjer og uvnlige til stnder hyppigere. VIKTIG: Når du kjører en Mercury Mrine-motor på metnol- eller etnolholdig ensin, må du ikke oppevre ensin i tnken over lengre perioder. I iler forrukes normlt slike drivstofflndinger før de kn sorere nok fuktighet til å forårske prolemer, men åter ligger ofte stille lenge nok til t fseseprsjon finner sted. I tillegg kn intern korrosjon finne sted under lgring dersom lkoholen hr vsket eskyttende oljefilm v interne komponenter. Motorolje For optiml motorytelse og mksiml eskyttelse, skl du ruke følgende olje: Anvendelse Alle Mercruiser-motorer Aneflt olje Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend motorolje, NMMA FC-W ktlystorkomptiel klssifisering VIKTIG: Smørekrv for ktlystormotorer er forskjellige fr krvene for motorer uten ktlystor. Enkelte smøremidler som er klssifiserte for åtruk, inneholder mye fosfor. Smøremidler som inneholder mye fosfor, kn gi kseptel motorytelse, men vil over tid skde ktlystoren. Det er mulig t ktlystorer med skder som kn tilkeføres til ruk v smøremiddel med store mengder fosfor, ikke vil dekkes v MerCruiser-grntien. Side M nor DESEMBER 2015

31 Del 3 - Spesifiksjoner Hvis du ikke får tk i Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend motorolje, kn du ruke en v de følgende oljene (oppgitt i neflt rekkefølge). 1. Mercury/Quicksilver 25W-40 Minerl NMMA FC-W ktlystorkomptiel. VIKTIG: Dersom du utfører service på en ktlystormotor, skl disse oljene kun enyttes i kort tid v gngen. 2. Andre nerkjente merker med NMMA FC-W ktlystorkomptiel 4-tktsolje. 3. Andre nerkjente merker med NMMA FC-W 4-tktsolje. 4. En rensende ilmotorolje v god kvlitet, i henhold til siste rd i driftstellen nedenfor. MERK: Vi nefler ikke å ruke ikke-rensende oljer, flerviskositetsoljer (nnet enn som spesifisert), ikke-fc-w-grderte syntetiske oljer, oljer v lvere kvlitet eller oljer som inneholder fste tilsetningsmidler. Bruk den følgende informsjonen til å velge oljetype i smsvr med den neflte rekkefølgen. Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil ORDER OF PREFERENCE Mercury/Quicksilver 25W-40 Minerl NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil Other recognized rnds of NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil Other recognized rnds of NMMA FC-W rted 4-cycle oil SAE40W SAE30W SAE 20W 0 C (32 F) AIR TEMPERATURE 10 C (50 F) Motorspesifiksjoner 4.3 TKS MERK: Ytelsesspesifiksjoner er innhentet og korrigert i henhold til SAE J1228/ISO 8665 Crnkshft Power. Alle mål er ttt med motoren på norml driftstempertur. Turtllsområdet er målt med en nøyktig serviceturteller når motoren holder norml driftstempertur. Oljetrykket skl sjekkes når motoren holder norml driftstempertur. MERK: Spesifiksjonene for oljetrykk er veiledende og kn vriere. VIKTIG: Ikke ruk tennplugger v ulik type i motoren. Alle tenngplugger skl h smme delenummer. Propellkselens effekt Slgvolum Genertorens mperetll O/MIN Minste oljetrykk Termostt Tenningsjustering ved tomgng Vrm Kld 142 kw (190 hk) 4,3 l (262 cid) 72 A 65 A WOT Turtllssperre 4950 Tomgng i nøytrl 650 ved 2000 o/min på tomgng Modeller med sjøvnnskjøling Modeller med lukket kjølesystem. 124 kp (18 psi) 28 kp (4 psi) 71 C (160 F) 10 BTDC Tenningsrekkefølge Min. tteriklssifisering Tennpluggtype Gnistgp Utslippskontrollsystem Væskespesifiksjoner Motor 375 CCA, 475 MCA, 90 At AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1.5 mm (0.060 in.) EM (Engine modifiction [motormodifiksjon]) VIKTIG: Det kn være din motor krever mer eller mindre enn oppgitt kpsitet. Bruk lltid peilepinnen til å finne den nøyktige olje- eller væskemengden som kreves. De oppgitte kpsitetene er omtrentlige. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 25

32 Del 3 - Spesifiksjoner 4.3 TKS-modeller Kpsitet Væsketype Motorolje (med filter) 3,8 liter (4 US qt) Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend motorolje, NMMA FC-W ktlystorkomptiel klssifisering Sjøvnnskjølesystem 14,1 l (15 US qt) Propylenglykol og renset vnn Lukket kjølesystem Hekkggregter 19 liter (20 US qt) MERK: Oljekpsiteten omftter giroljetnken. Mercurys kjølevæske/frostvæske med utvidet levetid, eller frostvæske/kjølevæske (med utvidet levetid) sert på etylenglykol i forholdet 5/100, lndet 50/50 med renset vnn. Modell Kpsitet Væsketype Alph One Brvo One Brvo Two Brvo Three (enkelt sjøvnnsinntk) Brvo Three (doelt sjøvnnsinntk) 1892 ml (64 oz) 2736 ml (92-1/2 oz) 3209 ml (108-1/2 oz) 2972 ml (100-1/2 oz) 2736 ml (92-1/2 oz) Girolje med høy ytelse Side M nor DESEMBER 2015

33 Innhold Del 4 - Vedlikehold Del 4 - Vedlikehold Eierens/åtførerens nsvr Forhndlerens nsvr Vedlikehold Forslg til vedlikehold du kn utføre selv Inspeksjon Vedlikeholdsoversikt hekkggregtmodeller Rutinemessig vedlikehold Plnlgt vedlikehold Forseglede lndeskruer for forgsser Motorolje Kontrollere Fylle Skifte olje og filter Enkelt dreneringssystem for motorolje Dreneringspumpe for motorolje Skifte filter Servostyringsvæske Kontrollere Fylle Skifte Motorens kjølevæske Kontrollere Fylle Skifte Girolje til Alph hekkggregtet Kontrollere Fylle Oljeskift Girolje til hekkggregtet Kontrollere Fylle Oljeskift Powertrimolje Kontrollere Fylle Skifte Rengjøre flmmefellen Positiv ventilsjonsventil for veivhus (PCV) Oljeskift Skifte vnnutskillende drivstoffilter Smøring Styresystem Smøring v girpltens kontrollkel Riller og o ringer på drivkselens universlledd (hekkggregtenheten fjernet) Motorkopling Modeller med drivkselforlengelse Propeller Reprsjon v propellen Fjerne Alph propell Montering v Alph propell Fjerning v Brvo One propell Montering v Brvo One propell Fjerning v Brvo Two propell Montering v Brvo Two propell Fjerning v Brvo Three propell Montering v Brvo Three propell Kilerem Kontrollere Skifte rem og/eller justere strmmingen Skylle motorenheten (Alph) Spylekoplinger Vnninntk gjennom hekkggregt Skylle motorenheten (Brvo) Generell informsjon Skylle motorenheten Spylekoplinger Vnninntk gjennom hekkggregt Alterntive vnninntk Skylleprosedyre for SeCore motor Modeller med vnninntk gjennom hekkggregtet Btteri Korrosjonseskyttelse Informsjon om korrosjon Vedlikehold v jordingskretsens kontinuitet Komponenter i hekkggregtets korrosjonseskyttelse...58 MerCthode systemets tterikrv Bruksprinsipper for MerCthode Motorens ytre overflter Vedlikehold v åtunnen Mle motorenheten Vedlikehold v hekkggregtets overflter M nor DESEMBER 2015 Side 27

34 Del 4 - Vedlikehold Eierens/åtførerens nsvr Det er åtførerens nsvr å foret sikkerhetskontroller for å påse t lle smøre- og vedlikeholdsnvisninger er overholdt med tnke på sikker drift. Vedkommende hr også nsvr for å levere enheten til en utorisert Mercury MerCruiserforhndler for regelmessig kontroll. Normlt vedlikehold og reservedeler er eierens/åtførerens nsvr og etrktes ikke som friksjonsfeil eller mterildefekter i henhold til grntietingelsene. Individuelle kjørevner og ruk idrr til ehovet for vedlikehold. Riktig vedlikehold og stell v motorenheten vil grntere optiml ytelse og driftssikkerhet, og vil dessuten holde de generelle driftsutgiftene på et minimum. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler for å få hjelp med service. Forhndlerens nsvr Forhndlerens nsvr overfor kunden estår vnligvis v kontroll og klrgjøring før levering, for eksempel: Å påse t åten er tilstrekkelig utstyrt. Å kontrollere t Mercury MerCruiser-motoren og nnet utstyr er i god driftsmessig stnd. Foret lle nødvendige justeringer for å oppnå mksiml effektivitet. Å gjøre kunden kjent med utstyret om ord. Forklr og demonstrer ruk v motorenheten og åten. Gi kunden en kopi v sjekklisten for kontroll før levering. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringskortet og sende det til frikken umiddelrt ved slg v det nye produktet. Vedlikehold! ADVARSEL Hvis tteriet ikke koples fr før det utføres service- og vedlikeholdsreid, kn det føre til produktskde, personskde eller dødsulykker på grunn v rnn, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstrt. Btteriklene må lltid koples fr tteriet før det utføres vedlikehold eller service på motor eller drevkomponenter, og før disse monteres eller fjernes.! ADVARSEL Hvis det smler seg drivstoffdmp i motorrommet kn det føre til personskde (irritsjoner i hud/svelg, pustevnsker) eller til ntenning, som kn medføre rnn eller eksplosjon. Ventiler lltid motorrommet før det utføres service på motorenheten. VIKTIG: I vedlikeholdsoversikten finner du en fullstendig liste over lt rutinemessig vedlikehold som skl utføres. Et verksted eller en person etter eierens vlg kn vedlikeholde, ersttte eller reprere utslippskontrollsenheter og systemer. Enkelte ndre ting ør kun utføres v en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Før det utføres vedlikehold eller reprsjoner som ikke er eskrevet i denne håndoken, nefles det å kjøpe en servicehåndok fr Mercury MerCruiser og lese denne nøye. MERK: Vedlikeholdspunktene er frgekodet slik t de er lette å identifisere. Gul Sort Brun Blå Frgekoder for vedlikeholdspunkter Motorolje Girolje Servoolje Drener eller skyll Forslg til vedlikehold du kn utføre selv Dgens åtutstyr, for eksempel Mercury MerCruiser-motorer, estår v vnsert teknologi. Elektronisk tenning og spesilsystemer for drivstofftilførsel gir lvere drivstofforruk, men er også mer kompliserte for uerfrne meknikere. Her er noen forslg til deg som ønsker å gjøre ting selv: Utfør ikke reprsjoner på egenhånd med mindre du er kjent med ktuelle forsiktighetsregler, dvrsler og fremgngsmåter. Din sikkerhet er vår prioritet. Dersom du prøver å utføre service på produktet selv, nefler vi t du estiller servicehåndoken for den ktuelle modellen. Servicehåndoken eskriver de riktige fremgngsmåtene som må følges. Siden den er skrevet for erfrne meknikere, kn det være fremgngsmåter som er vnskelige å forstå. Prøv ikke å utføre reprsjonsreid dersom du ikke forstår prosedyren. For noen reprsjoner trenger du spesilverktøy og -utstyr. Du må ikke prøve deg på disse reprsjonene med mindre du hr dette spesilverktøyet og/eller -utstyret. Du kn skde produktet for mer enn det forhndleren tr i etling. Og dersom du tr en motor eller en drevenhet delvis fr hverndre og ikke er i stnd til å reprere den, må meknikeren hos forhndleren sette smmen komponentene og teste for å fstslå prolemet. Dette vil koste deg mer enn å t den til forhndleren med en gng prolemet oppstår. Det kn være nok med en enkel justering for å korrigere prolemet. Side M nor DESEMBER 2015

35 Del 4 - Vedlikehold Det er ingen vits i å ringe forhndleren, servicekontoret eller frikken for å få dem til å prøve å dignostisere et prolem eller for å e om reprsjonsprosedyren. Det er vnskelig for dem å dignostisere et prolem over telefonen. Den utoriserte forhndleren er der for å utføre service på motorenheten. De hr kvlifiserte meknikere med opplæring fr frikken. Vi nefler t du lr forhndleren utføre periodiske vedlikeholdskontroller på motoren. L dem gjøre den klr for vinteren om høsten og utføre service før åtsesongen. Dette vil redusere fren for t det oppstår prolemer i løpet v åtsesongen, når du definitivt ikke ønsker åtprolemer. Inspeksjon Kontroller motorenheten ofte og med jevne mellomrom for å sørge for t den gir topp ytelse, og for å rette opp potensielle prolemer før de lir en relitet. Hele motorenheten skl kontrolleres nøye, inkludert lle tilgjengelige motordeler. Kontroller om det er løse, ødelgte eller mnglende deler, slnger og klemmer. Strm eller skift ut om nødvendig. Kontroller om tennpluggledninger og elektriske ledninger er ødelgt. Fjern og undersøk propellen. Dersom den hr mnge skrmmer, er øyd eller sprukket, skl du t kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Reprer hkk og korrosjonsskder på motorenhetens utvendige overflte. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Vedlikeholdsoversikt hekkggregtmodeller Rutinemessig vedlikehold MERK: Utfør kun vedlikehold som gjelder for den ktuelle motorenheten. På nye hekkggregter kn det være nødvendig å fylle så mye som 470 ml (16 fl oz) girolje på eholderen i innkjøringsperioden (20 kjøretimer). Det er viktig å overvåke og opprettholde giroljenivået i innkjøringsperioden. Under instllsjon v drivksel, kn luft li fnget øverst i drivkselhuset. Dette tomrommet fylles fr giroljeeholderen under innkjøring v hekkggregtet. Når luften fortrenges fr hekkggregtet gjennom eholderen, vil giroljenivået flle. Intervll mellom oppgver Begynnelsen v dgen Slutten v dgen Ukentlig Annenhver måned eller hver 50. driftstime Vedlikehold som skl utføres Kontroller motoroljenivået. (Dette intervllet kn forlenges sert på førerens erfring med produktet.) Kontroller hekkggregtets giroljenivå. Kontroller oljenivået i trimpumpen. Kontroller oljenivået i servostyringspumpen eller den kompkte hydruliske styringen, vhengig v styresystemet på modellen. Etter ruk i sltvnn, rkkvnn eller forurenset vnn, skl sjøvnnsdelen v kjølesystemet skylles etter hver gngs ruk. Kontroller om det er rusk eller sjøvekster i vnninntkene. Kontroller og rengjør sjøvnnsfilteret (utstyrsvhengig). Kontroller kjølevæskenivået. Undersøk nodene på hekkggregtet, og skift dem ut dersom de er erodert med 50 % eller mer. Fjern propellen og smør propellkselen og strm mutterne. (Ved ruk re i ferskvnn kn dette intervllet utvides til hver fjerde måned.) Behndle motoren med rusteskyttelse dersom åten rukes i sltvnn, rkkvnn eller forurenset vnn. Kontroller tteriforindelsene og væskenivået. Kontroller t måleinstrumentene og ledningsforindelsene er godt festet. Rengjør måleinstrumentene. (Ved ruk i sltvnn reduseres intervllet til 25 timer eller 30 dger, det som kommer først.) Plnlgt vedlikehold MERK: Utfør kun vedlikehold som gjelder for den ktuelle motorenheten. Intervll mellom oppgver Etter den første innkjøringsperioden på 20 timer Skift motorolje og oljefilter. Vedlikehold som skl utføres 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 29

36 Del 4 - Vedlikehold Intervll mellom oppgver Hver 100. time eller årlig (vhengig v hv som inntreffer først) Hver 300. time eller hvert 3. år Hvert 5. år Ml over småskder i lkken på motorenheten. Skift motorolje og oljefilter. Skift girolje på hekkggregtet. Vedlikehold som skl utføres Hvis tilstnden til glødeplugger, glødepluggledninger, fordelerlokk og rotor er tilfredsstillende ved første kontroll (som oppgitt under Hver 300. time eller hvert 3. år), skl tilstnden til disse komponentene kontrolleres. Skift etter ehov. På modeller med lukket kjølesystem skl kjølevæskenivået og frostvæskekonsentrsjonen kontrolleres for å opprettholde tilstrekkelig frosteskyttelse. Foret oppretting etter ehov. Se delen Spesifiksjoner. Strm til forindelsen mellom slingreøylen og styrekselen i henhold til spesifiksjonene. Skift det vnnutskillende drivstoffilteret. Kontroller styresystemet og fjernkontrollen for å se om det er løse, mnglende eller ødelgte deler. Smør klene og overføringene. Kontroller om det er løse eller ødelgte forindelser i det elektriske opplegget. Test MerCthode-enhetens effekt (utstyrsvhengig). Rengjør flmmefellen, IAC-eksospotten og ventilsjonsslngene for veivhuset. Undersøk PCV-ventilen (utstyrsvhengig). Kontroller tilstnden til og strmmingen v remmene. Modeller med drivkselforlengelse: Smør drivkselens universlledd og pinolens inngngs- og utgngslgre. Kontroller om motorfestene er strmme, og strm til om nødvendig. Kontroller om det er løse, ødelgte eller korroderte festenordninger i det elektriske systemet. Kontroller tilstnden på glødeplugger, glødepluggledninger, fordelerlokk og rotor (utstyrsvhengig). Skift etter ehov. Hvis tilstnden til disse komponentene er tilfredsstillende, skl de kontrolleres hver 100. time eller hvert år (det som kommer først). Kontroller om slngeklemmene på kjølesystemet og eksossystemet er strmme. Undersøk om det er skder eller lekksjer i disse systemene. Demonter og undersøk sjøvnnspumpen, og skift ut slitte komponenter. På modeller med lukket kjølesystem skl sjøvnnsdelen v systemet rengjøres. Rengjør, kontroller og test trykklokket. Kontroller komponentene i eksossystemet. Hvis motoren er utstyrt med klppventiler, skl du forsikre deg om t disse ikke mngler eller er slitt. Kontroller motortilpsningen. Undersøk universlleddene, rillene, elgen og kontroller klemmene. Smør universlleddrillene og krysslgeret, dersom de er utstyrt med smørenippel. Kontroller om gimllgeret er slitt. Skift om nødvendig. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiserforhndler. Smør motorkoplingen. Skift kjølevæske/frostvæske. Skiftes hvert ndre år hvis ikke kjølevæske/frostvæske med ekstr lng holdrhet enyttes. Forseglede lndeskruer for forgsser VIKTIG: Dersom du endrer drivstofflndingens innstilling på denne motoren, kn det påvirke eksosutslippsnivået slik t utslippssertifiseringen lir ugyldig. Ikke juster eller slett lndingsinnstillingene eller fjern lndeskrueforseglingene. T kontkt med den utoriserte Mercury-forhndleren eller den juridiske enheten for utslippstesting. Motorolje OBS Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. Kontrollere 1. Stns motoren. Vent c. fem minutter til oljen er drenert i oljepnnen. Båten må ligge stille i vnnet. 2. Fjern peilepinnen. Tørk v den, og sett den helt ned i peilepinnerøret. Vent 60 sekunder til ll fnget luft er sluppet ut. Side M nor DESEMBER 2015

37 Del 4 - Vedlikehold MERK: Kontroller t peilepinnen er stt inn slik t indiktormerkene for oljenivå vender mot motorens kside (mot svinghjulet). - Peilepinnerør Fylle VIKTIG: Fyll på spesifisert motorolje for å heve nivået til, men ikke over, FULL- eller OK-merket på peilepinnen. 3. Fjern peilepinnen og kontroller oljenivået. Oljenivået må være mellom FULL eller OK og ADD. Sett på plss peilepinnen i peilepinnerøret. VIKTIG: Fyll ikke for mye olje på motoren. VIKTIG: Bruk lltid peilepinnen til å finne den nøyktige olje- eller væskemengden som kreves. 1. Skru v oljepåfyllingslokket. - Oljepåfyllingslokk VIKTIG: Fyll på spesifisert motorolje for å heve nivået til, men ikke over, FULL- eller OK-merket på peilepinnen. 2. Fyll på spesifisert motorolje for å heve nivået til, men ikke over, FULL- eller OK-merket på peilepinnen. Kontroller oljenivået igjen. 3. Sett påfyllingslokket på igjen. Motorens oljekpsitet Væsketype 3,8 liter (4 US qt) Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend motorolje, NMMA FC-W ktlystorkomptiel klssifisering Skifte olje og filter Se Vedlikeholdspln for å finne intervllet. Motoroljen skl skiftes før åten settes i opplg. VIKTIG: Skift motoroljen når motoren er vrm etter ruk. Vrm olje strømmer lettere og fører med seg mer urenheter. Bruk kun neflt motorolje (se Spesifiksjoner). Enkelt dreneringssystem for motorolje 6501 MERK: Båten må være på lnd når denne prosedyren utføres. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 31

38 Del 4 - Vedlikehold 1. Løsne oljefilteret for å lufte systemet. c f d e Dreneringsplugg - Snor c - Klemme d - Oljedreneringsplugg e - Oljetppeslnge f - Dreneringsflens 2. Fjern dreneringspluggen i åtunnen. 3. Trekk snoren gjennom dreneringsåpningen i åtunnen. 4. Plsser oljedreneringsslngen i en egnet eholder. 5. Fjern pluggen fr oljedreneringsslngen. 6. Etter t ll oljen er tppet ut, setter du dreneringspluggen tilke i oljedreneringsslngen. 7. Før slngen gjennom dreneringsåpningen i åtunnen. Sett inn pluggen i dreneringsåpningen i åtunnen. Dreneringspumpe for motorolje 1. Løsne oljefilteret for å lufte systemet. 2. Fjern peilepinnen. 3. Sett oljepumpen ned i peilepinnerøret. c mc Typisk oljepumpe - Peilepinnerør c - Oljedreneringsslnge 4. Sett slngeenden på oljepumpen for veivhuset ned i en egnet eholder, og pump med håndtket til veivhuset er tomt. 5. Fjern pumpen. 6. Sett i peilepinnen. Skifte filter 1. Fjern og kst oljefilteret. 2. Smør motorolje på tetningsringen til det nye filteret, og sett filteret på plss. 3. Strm oljefilteret godt (ved å følge nvisningene fr filterprodusenten). Strm ikke for mye. 4. Skru v oljepåfyllingslokket. VIKTIG: Bruk lltid peilepinnen til å vgjøre nøyktig hvor mye olje som må fylles på. 5. Etterfyll med neflt motorolje for å ringe nivået opp til nedre del v OK-området på peilepinnen. 6. Kontroller oljenivået med åten liggende stille i vnnet, og etterfyll med spesifisert olje for å ringe oljenivået opp til, men ikke over, FULL- eller OK-merket MERK: Påfylling v 0,95 liter (1 US qt) motorolje, heves nivået fr ADD-merket til toppen v OK-området. Motorens oljekpsitet Væsketype 3,8 liter (4 US qt) Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend motorolje, NMMA FC-W ktlystorkomptiel klssifisering Side M nor DESEMBER 2015

39 Del 4 - Vedlikehold 7. Strt motoren, l den gå i tre minutter og se etter tegn på lekksje. Stns motoren. Vent c. fem minutter til oljen er drenert i oljepnnen. Båten må ligge stille i vnnet. Servostyringsvæske Kontrollere 1. Stopp motoren og midtstill hekkggregtet. 2. T v påfyllingslokket/peilepinnen og kontroller oljenivået.. Ved norml driftstempertur skl nivået være mellom merkene FULL HOT (full vrm) og ADD (fyll på).. Når motoren er kld, skl nivået være mellom merkene FULL COLD (full kld) og enden v peilepinnen. - Servostyringspumpe - Kldt område c - Vrmt område c 6631 Fylle 3. Fyll opp til full-streken med ngitt olje. VIKTIG: Dersom oljen ikke er synlig i pumpen, skl du t kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. 1. T v påfyllingslokket/peilepinnen og kontroller oljenivået. 2. Fyll på med Quicksilvers powertrim- og servostyringsolje eller Dexron III-utomtgirolje (ATF) for å ringe oljen opp til riktig nivå. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 114 Powertrim- og servostyringsolje Servostyringssystem Q1 3. Sett tilke oljepåfyllingslokket/peilepinnen. Skifte Servostyringsoljen ehøver ikke å skiftes med mindre den lir forurenset med vnn eller rusk. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Motorens kjølevæske Kontrollere! FORSIKTIG Plutselig trykkfll kn føre til t vrm kjølevæske egynner å koke og spruter utover med voldsom styrke, noe som kn medføre lvorlige rnnskder. L motoren vkjøles før du fjerner trykklokket. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 33

40 Del 4 - Vedlikehold 1. Fjern lokket på vrmeveksleren og kontroller væskenivået. - Lokket på vrmeveksleren 2. Kjølevæskenivået i vrmeveksleren skl være i underknt v påfyllingshlsen. T kontkt med nærmeste utoriserte Mercury MerCruiser-forhndler dersom kjølevæskenivået er lvt. 3. Sett lokket på vrmeveksleren. VIKTIG: Sørg for t trykklokket trekkes godt til på påfyllingshlsen ved påsetting. 4. Kontroller kjølevæskenivået i ekspnsjonstnken når motoren holder norml driftstempertur. 5. Kjølevæskenivået skl være mellom ADD-merket (fyll på) og FULL-merket Fyll på ngitt væske etter ehov. Refernsenr. for slnge 122 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Kjølevæske/frostvæske med lng levetid Lukket kjølesystem K1 Fylle OBS Bruk v frostvæske som inneholder propylenglykol i det lukkede kjølesystemet kn skde kjølesystemet eller motoren. Fyll det lukkede kjølesystemet med etylenglykolholdig frostvæske som egner seg for den lveste temperturen som motoren vil li utstt for. OBS Dersom det ikke er tilgng på tilstrekkelig kjølevnn, vil dette skde vnnpumpen og føre til t motoren går for vrm. Sørg for t det er tilstrekkelig vnn rundt vnninntkene under ruk. OBS Dersom det smles luft i den lukkede delen v motorens kjølesystem, kn det føre til overoppheting v motoren med påfølgende motorskder. Reduser fren for t det fnges luft i det lukkede kjølesystemet ved første fylling ved å plssere åten slik t fronten på motoren er høyere enn kenden på motoren. MERK: Fyll kjølevæske kun når motoren holder norml driftstempertur. 1. Fjern påfyllingslokket på kjølevæskens ekspnsjonstnk. 2. Fyll opp til FULL-streken med spesifisert kjølevæske. Side M nor DESEMBER 2015

41 Del 4 - Vedlikehold Refernsenr. for slnge 122 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Kjølevæske/frostvæske med lng levetid 3. Sett på påfyllingslokket på kjølevæskens ekspnsjonstnk. Skifte T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Girolje til Alph-hekkggregtet OBS Lukket kjølesystem K1 Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. Kontrollere VIKTIG: Giroljenivået vil vriere under drift. Kontoller nivået før du strter, mens motoren er kld. 1. Kontroller oljenivået i giroljeeholderen. Hold giroljenivået innenfor neflt driftsområde. - Modeller med sjøvnnskjøling - Modeller med lukket kjølesystem Fylle 2. Kontroller kvliteten på giroljen. Dersom vnn er synlig i unnen v giroljeeholderen eller kommer frm ved oljepåfyllings- og dreneringsåpningen, eller dersom giroljen er misfrget, kn hekkggregtet h en vnnlekksje. VIKTIG: Hvis det kreves mer enn 59 ml (2 fl oz) girolje for å fylle eholderen, kn det være tegn på t en tetning lekker. Hekkggregtet kn skdes på grunn v mngel på smøring. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. 1. T v lokket på giroljeeholderen. 2. Fyll eholderen med spesifisert olje til giroljenivået er i driftsområdet. Fyll ikke på for mye. - ADD-merke (etterfyll) - OPERATING RANGE-merke (driftsområde) Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 87 Girolje med høy ytelse Giroljeeholder Q01 3. Kontroller t gummipkningen er på plss i lokket, og sett det på. Strm ikke for mye. MERK: For oljeskift når du skl fylle olje i hele hekkggregtet, se Oljeskift. Oljeskift 1. Fjern giroljeeholderen fr rketten. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 35

42 Del 4 - Vedlikehold 2. T v lokket på giroljeeholderen og tøm innholdet i en egnet eholder. 3. Sett giroljeeholderen på plss i rketten. 4. Trim hekkggregtet helt ut, fjern oljepåfyllings-/dreneringsskruen og tetningsskiven og drener oljen. - Oljepåfyllings- og dreneringsskrue - Tetningsskive Fjern oljelufteskruen og tetningsskiven. L ll oljen renne ned i eholderen. - Oljelufteskrue - Tetningsskive 7161 VIKTIG: Dersom vnn dreneres fr oljefyllings-/dreneringshullet, eller dersom oljen ser melkektig ut, er det lekksje i hekkggregtet. Dette ør strks kontrolleres v en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. 6. Senk hekkggregtet slik t propellkselen er vnnrett. Fyll hekkggregtet med spesifisert girolje gjennom oljepåfyllings- og dreneringshullet til en luftfri oljestrøm kommer ut v oljeluftehullet. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 87 Girolje med høy ytelse Hekkggregt Q01 VIKTIG: Bruk kun Mercury/Quicksilver-girolje med høy ytelse i hekkggregtet. 7. Sett på plss oljelufteskruen og tetningsskiven. 8. Fortsett å pumpe girolje inn i drevet gjennom oljepåfyllings- og dreneringshullet, til du ser giroljen i giroljeeholderen. 9. Fyll giroljeeholderen slik t giroljenivået er i driftsområdet. Fyll ikke på for mye. Kontroller t gummipkningen er på plss i lokket, og sett det på. Strm ikke for mye. MERK: Oljekpsiteten omftter giroljetnken. Modell Kpsitet Oljetype Alph One ml (64 oz) Girolje med høy ytelse 10. Fjern pumpen fr oljepåfyllings- og dreneringshullet. Vær rsk med å montere tetningsskiven og oljepåfyllings- og dreneringsskruen. Strm godt. 11. Kontroller oljenivået på nytt etter førstegngs ruk. VIKTIG: Giroljenivået vil vriere under drift. Kontroller når motoren er kld. Side M nor DESEMBER 2015

43 Del 4 - Vedlikehold Girolje til hekkggregtet Kontrollere OBS Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. MERK: Oljenivået vil vriere under drift. Kontoller oljenivået før du strter, mens motoren er kld. 1. Kontroller giroljenivået. Hold oljenivået innenfor neflt driftsområde. 2. Kontroller oljens tilstnd. Dersom vnn er synlig i unnen v giroljeeholderen eller kommer frm ved oljepåfyllings- og dreneringsåpningen, eller dersom giroljen er tilsyneltende misfrget, må du øyelikkelig t kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Disse tilstndene kn tyde på en vnnlekksje i hekkggregtet. Fylle Giroljeeholder. På nye motorer kn det være nødvendig å fylle så mye som 470 ml (16 fl oz) girolje på eholderen under innkjøringsperioden (20 kjøretimer). Det er viktig å overvåke og opprettholde giroljenivået under innkjøringsperioden. VIKTIG: Giroljeeholderen må kontrolleres og fylles etter ehov ved strten v hver dg, når motoren er kld. Hvis giroljelrmen går i løpet v reidsdgen, må du etterfylle eholderen med nødvendig mengde olje. MERK: Dersom du fyller hele hekkggregtet, se Oljeskift. 1. T v lokket på giroljeeholderen. 2. Fyll eholderen med spesifisert olje slik t giroljenivået er i driftsområdet. Fyll ikke på for mye Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 87 Girolje med høy ytelse Giroljeeholder Q01 3. Sett på lokket igjen. Oljeskift 1. Fjern giroljeeholderen fr rketten. 2. Tøm innholdet i en egnet eholder. 3. Sett giroljeeholderen på plss i rketten. 4. Brvo One-modeller:. Fjern propellen.. Senk hekkggregtet i helt ned. c. Fjern oljepåfyllings- og dreneringsskrue og tetningsskive. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 37

44 Del 4 - Vedlikehold d. Drener oljen i en egnet eholder. - Oljepåfyllings- og dreneringsskrue - Tetningsskive mc Alle ndre modeller:. Trim hekkggregtet helt ut.. Fjern oljepåfyllings- og dreneringsskrue og tetningsskive. c. Drener oljen i en egnet eholder. - Oljepåfyllings- og dreneringsskrue - Tetningsskive mc Fjern oljelufteskruen og tetningsskiven. L ll oljen renne ned i eholderen. - Oljelufteskrue - Tetningsskive mc VIKTIG: Dersom det kommer vnn ut v enheten, eller dersom væsken ser melkektig ut, så lekker hekkggregtet. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. 7. Senk hekkggregtet slik t propellkselen er vnnrett. VIKTIG: Bruk kun Mercury/Quicksilver-girolje med høy ytelse i hekkggregtet. 8. Fyll hekkggregtet med spesifisert girolje gjennom oljepåfyllings- og dreneringshullet til en luftfri oljestrøm kommer ut v oljeluftehullet. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 87 Girolje med høy ytelse Hekkggregt Q01 9. Sett på plss oljelufteskruen og tetningsskiven. 10. Fortsett å pumpe girolje inn i drevet gjennom oljepåfyllings- og dreneringshullet, til du ser giroljen i giroljekontrollen. 11. Fyll eholderen til oljenivået er i driftsområdet. Fyll ikke på for mye. 12. Kontroller t gummipkningen er på plss i lokket, og sett det på. Strm ikke for mye. MERK: Oljekpsiteter omftter giroljetnken. Modell Kpsitet Oljetype Brvo One ml (92-1/2 oz) Girolje med høy ytelse Side M nor DESEMBER 2015

45 Brvo Two Brvo Three (enkelt sjøvnnsinntk) Brvo Three (doelt sjøvnnsinntk) Modell Kpsitet Oljetype ml (108-1/2 oz) ml (100-1/2 oz) ml (92 1/2 oz) Del 4 - Vedlikehold 13. Fjern pumpen fr oljepåfyllings- og dreneringshullet. Sett oljepåfyllings-/dreneringsskruen rskt inn. Strm godt. 14. Monter propellen. Se Propeller. 15. Kontroller oljenivået på nytt etter første ruk. VIKTIG: Giroljenivået i giroljekontrollen stiger og fller når hekkggregtet er i ruk. Kontroller giroljenivået når hekkggregtet er vkjølt og motoren er slått v. Powertrimolje Kontrollere 1. Trim hekkggregtet helt ned/inn. 2. Fjern påfyllingslokket på tnken. - Påfyllingslokk - Tnkens påfyllingsrør c - MIN- og MAX-strekene c Kontroller oljenivået. Nivået må være mellom MIN- og MAX-strekene på tnken. MERK: Påfyllingslokket er ventilert. 4. Fyll på spesifisert olje etter ehov. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Fylle 114 Powertrim- og servostyringsolje Powertrimpumpe Q1 1. Fjern påfyllingslokket på tnken. 2. Fyll på olje til nivået er ved nedre knt v påfyllingshlsen. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 3. Sett på lokket. Skifte 114 Powertrim- og servostyringsolje Powertrimpumpe Q1 Det er ikke nødvendig å skifte powertrimolje med mindre den lir forurenset med vnn eller rusk. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Rengjøre flmmefellen! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. 1. Kople ventilsjonsslngen for veivhuset fr koplingen på flmmefellen og ventildekslet, og fjern den. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 39

46 Del 4 - Vedlikehold 2. Fjern flmmefellen. d e - Låsemutter - Tetningsskive c - Typisk forgsser d - Ventilsjonsslnge for veivhuset e - Flmmefelle 3. Rengjør flmmefellen med vrmt vnn og et mildt rengjøringsmiddel. 4. Kontroller flmmefellen for hull, sprekker eller slitsje. Skift ut om nødvendig. 5. Flmmefellen skl lufttørke, og være helt tørr før ruk. 6. Rengjør veivhusets ventilsjonsslnge med vrmt vnn og et mildt rengjøringsmiddel. Tørk den ordentlig med trykkluft eller l den lufttørke. 7. Kontroller veivhusets ventilsjonsslnge for å se etter sprekker eller slitsje. Skift om nødvendig. 8. Monter flmmefellen, tetningsskiven og låsemutteren. Strm til flmmefellens låsemutter. Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Mutter for flmmefelle Kople veivhusets ventilsjonsslnge til koplingen på flmmefellen og ventildekslet. Positiv ventilsjonsventil for veivhus (PCV) Oljeskift c MERK: Vi nefler ruk v Mercury MerCruiser-deler for å være sikker på t forskriftene for utslipp overholdes. MERK: På V6-modeller kn det ikke utføres service på PCV-ventilen ettersom den er en integrert komponent i ventildekselenheten. 1. Fjern PCV-ventilen fr ventildekslet på ord side. - PCV-ventil - Slnge mc Kople PCV-ventilen fr slngen og ksser ventilen. 3. Monter den nye PCV-ventilen i ventildekslet, og kople til slngen igjen. 4. Sørg for t PCV-ventilen sitter godt i ventildekslet. Skifte vnnutskillende drivstoffilter! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. 1. L motoren vkjøles. Side M nor DESEMBER 2015

47 Del 4 - Vedlikehold MERK: Mercury MerCruiser nefler t motoren slås v 12 timer før du fjerner filteret. 2. Lukk drivstoffventilen (utstyrsvhengig). 3. Pkk det vnnutskillende drivstoffilteret inn i en fille for å fnge opp eventuelt drivstoffsøl eller -sprut. 4. Fjern og ksser det vnnutskillende drivstoffilteret og tetningsringen fr festerketten. 5. Smør motorolje på tetningsringen til det nye filteret. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområde Delenummer Motoroljen Synthetic Blend MerCruiser Engine Oil SAE25W Skru filteret på rketten, og strm godt til for hånd. Bruk ikke filtertng. Tetningsring for filter 8M Sokkel for drivstoffilter - Tetningsring c - Drivstoffilter c Åpne drivstoffventilen (utstyrsvhengig). 8. Sørg for t motorrommet er godt ventilert. 9. Tilfør kjølevnn til motoren. 10. Strt motoren. Kontroller om det lekker ensin rundt filterenheten. Stopp motoren øyelikkelig dersom det lekker. Kontroller filterenheten en gng til, tørk opp drivstoffsøl og sørg for tilstrekkelig ventilering v motorrommet. Stopp motoren øyelikkelig og t kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler dersom det fortsetter å lekke. Smøring Styresystem! ADVARSEL Feil kelsmøring kn forårske hydrulikklås, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over åten. Trekk enden på styrekelen helt inn før du påfører smøremiddel. MERK: Dersom styrekelen ikke hr smørenipler, lir ikke den indre keltråden smurt. 1. Hvis styrekelen hr smørenipler: Drei på rttet til styrekelen er trukket helt inn i kelhuset. Tilfør c. tre pumpinger med smørefett fr en vnlig hånddrevet smørepistol. - Smørenippel for styrekel 6221 Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme-smørefett Smørenippel for styrekel 8M M nor DESEMBER 2015 Side 41

48 Del 4 - Vedlikehold 2. Vri rttet til styrekelen er helt utskjøvet. Påfør litt fett på den vdekkede delen v kelen. - Utskjøvet styrekel 6222 Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 3. Smør styrepinnen. Extreme-smørefett Styrekel 8M Styrepinne mc Refernsenr. for slnge 139 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Mercury 25W-40 Synthetic Blend olje for firetktsmotorer 4. På åter med to motorer: Smør dreiepunktene til tverrstget. Styrepinne 92-8M Refernsenr. for slnge 139 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Mercury 25W-40 Synthetic Blend olje for firetktsmotorer Dreiepunktene til tverrstget 92-8M Etter strt v motoren skl roret vris flere gnger mot styrord og deretter mot ord for å kontrollere t styresystemet fungerer som det skl, før åten legger fr. Smøring v girpltens kontrollkel Smør punktene vist i følgende illustrsjon med olje minst én gng hvert år, eller oftere hvis produktet rukes i sltvnn. c Alph-girplte vist, Brvogirplte tilsvrende - Girkel for fjernkontroll - Girssistnseenhet c - Mellomgirkel Side M nor DESEMBER 2015

49 Del 4 - Vedlikehold Riller og o-ringer på drivkselens universlledd (hekkggregtenheten fjernet) 1. Smør rillene og o-ringene på drivkselens universlledd. - Riller på drivkselens universlledd - O-ringer (3) 8591 Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme-smørefett Riller og o-ringer på drivkselens universlledd 8M Se nvisningene for riktig smøring v propellksel under Propeller. Motorkopling Smør motorkoplingsrillene gjennom smøreniplene på koplingen ved å tilføre c pumpetk med smørefett fr en vnlig, mnuell fettpresse. MERK: Dersom åten kjøres på tomgng over lengre perioder, skl motorkoplingen smøres hver 50. time. - Smørenippel 6213 Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme smørefett Kopling 8M MERK: Motoren er utstyrt med en forseglet motorkoling og U-skjøter v typen Perm--Lue. Den forseglede koplingen og kselrillene kn smøres uten å fjerne hekkggregtet. Universlledd v typen Perm--Lue ehøver ingen smøring. Modeller med drivkselforlengelse 1. Smør hekkenden og motorkoplingen gjennom smøreniplene ved å tilføre c pumpetk med smørefett fr en vnlig, mnuell fettpresse. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 43

50 Del 4 - Vedlikehold 2. Smør hekkpltelgeret gjennom smøreniplene ved å tilføre c. 3 4 pumpetk med smørefett fr en vnlig, mnuell fettpresse. c Drivkselens smørenipler - Hekkendens smørenippel c - Motorkoplingens smørenippel Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Propeller Reprsjon v propellen Extreme-smørefett Smørenipler for hekkenden, motorkoplingen og drivkselen 8M Enkelte skder på propellen kn repreres. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. Fjerne Alph-propell! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. 1. Legg en trekloss mellom propellldet og ntiventilsjonsplten for å hindre rotsjon. Rett ut øyde tpper på låsetppskiven. 2. Vri propellkselmutteren mot venstre for å fjerne mutteren. 3. Skyv låsetppskiven, drivskiven, propellen og trykknvet v propellkselen. Montering v Alph-propell OBS Bruk v motoren med en løs propell kn skde propellen, drevet eller drevkomponenter. Strm lltid propellmutteren eller -mutterne til riktig moment, og kontroller t de er strmme med jevne mellomrom smt ved rutinemessig vedlikehold. Side M nor DESEMBER 2015

51 Del 4 - Vedlikehold VIKTIG: Dersom du ruker låsetppskiven på nytt, må du undersøke tppene nøye for å se om det er sprekker eller nnen skde. Skift låsetppskiven dersom tilstnden er tvilsom. d e f - Propellksel - Trykknv c - Flo-Torq II-drevnv d - Propell e - Drevforing f - Låsetppskive g - Propellmutter c 6215 g 1. Smør et rikelig lg med ett v følgende smøremidler på propellkselen. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Propellksel Q 1 Extreme-smørefett Propellksel 8M Skyv trykknvet på propellkselen med den nedtrppede siden mot propellnvet. 3. Monter Flo-Torq II-drevnvet på propellen. MERK: Drevforingen hr konisk form og vil skyves helt inn i propellen når mutteren er strmmet til riktig moment. 4. Rett inn rillene og sett propellen på propellkselen. 5. Monter drevforing og låsetppskive. 6. Monter propellmutteren og strm den til ngitt tiltrekkingsmoment. Beskrivelse Nm l-in. l-ft Propellmutter (minimum) Bøy de tre tppene på låsetppskiven ned i sporene på den rillede skiven. Etter førstegngs ruk skl de tre tppene øyes slik t de lir rette. Strm deretter til propellmutteren. Bøy tppene ned i den rillede skiven igjen. Kontroller propellen etter hver 20. driftstime. Kjør ikke åten med løs propell. Fjerning v Brvo One-propell! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. 1. Legg en trekloss mellom propellldet og ntiventilsjonsplten for å hindre rotsjon. Rett ut øyde tpper på låsetppskiven. 2. Vri propellkselmutteren mot venstre for å fjerne mutteren. 3. Skyv låsetppskiven, drivskiven, propellen og trykknvet v propellkselen. Montering v Brvo One-propell VIKTIG: Den vlgte propellens rotsjon må tilsvre forovergirretningen til propellkselrotsjonen. 1. Smør propellkselrillen godt med ett v følgende Quicksilver-smøremidler. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Propellkselens riller Q 1 Extreme-smørefett Propellkselriller (kun sltvnn) 8M MERK: Extreme-smørefett rukes kun på enheter som rukes i sltvnn. 2. Monter propellen med festenordningene som vist. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 45

52 Del 4 - Vedlikehold 3. Strm til propellmutteren med ngitt tiltrekkingsmoment. c d e f g Typiske Brvo One-modeller - Propellkselens riller - Fremovertrykknv c - Flo-Torq II-drevnv d - Propell e - Drevforingsdpter f - Låsetppskive g - Propellmutter MERK: Det ngitte tiltrekkingsmomentet er en minimumsverdi for tiltrekking. Beskrivelse Nm l in. l ft Brvo One-propellmutter Rett deretter inn tppene med sporene 4. Modeller utstyrt med låsetppskive: Fortsett å strmme propellmutteren inntil de tre tppene på låsetppskiven er rettet inn på sporene i rilleskiven. 5. Bøy de tre tppene ned i sporene c d e - Propell - Låsetppskive c - Drevforingsdpter d - Tpp øyd ned e - Propellmutter Fjerning v Brvo Two-propell 4750! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. 1. Legg en trekloss mellom propellldet og ntiventilsjonsplten for å hindre rotsjon. Rett ut øyde tpper på låsetppskiven. 2. Drei mutteren på propellkselen mot klokk for å fjerne mutteren. 3. Skyv låsetppskiven, den rillede skiven, propellen og trykknvet v propellkselen. Montering v Brvo Two-propell VIKTIG: Den vlgte propellens rotsjon må tilsvre forovergirretningen til propellkselrotsjonen. 1. Smør godt med ett v følgende Quicksilver-smøremidler på rillene i propellkselen. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Propellkselens riller Q 1 Extreme-smørefett Propellkselriller (kun sltvnn) 8M MERK: Extreme-smørefett rukes kun på enheter som rukes i sltvnn. 2. Monter propellen med festenordningene som vist. Side M nor DESEMBER 2015

53 Del 4 - Vedlikehold 3. Strm til propellmutteren med ngitt tiltrekkingsmoment. Brvo Two - Propellkselens riller - Fremovertrykknv c - Propell d - Rilleskive e - Låsetppskive f - Propellmutter MERK: Det ngitte momentet er minimumsverdi for tilstrmming. Beskrivelse Nm l in. l ft Brvo Two-propellmutter Rett deretter inn tppene med sporene 4. Fortsett å strmme propellmutteren inntil de tre tppene på låsetppskiven er rettet inn på sporene i rilleskiven. 5. Bøy de tre tppene ned i sporene. c e d 8566 f c d e - Propell - Låsetppskive c - Drevforingsdpter d - Tpp øyd ned e - Propellmutter 4750 Fjerning v Brvo Three-propell! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. 1. Legg en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten for å hindre rotsjon. 2. Fjern olten og skivene som holder fst propellkselnoden. 3. Fjern propellkselnoden. c - Propell - Bkre propellmutter c - Propellkselnode d - Skrue for propellkselnode e - Stoppskive f - Stjerneskive d f e Skru kre propellmutter 37 mm (1-7/16 in.) mot klokken for å t v mutteren. 5. Skyv propellen og trykknvet v propellkselen. 6. Skru fremre propellmutter 70 mm (2-3/4 in.) mot klokken for å t v mutteren. 7. Skyv propellen og trykknvet v propellkselen. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 47

54 Del 4 - Vedlikehold MERK: Enkelte skder på propellen kn repreres. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler. g i h j c d e f - Bkre propellmutter - Bkre propell c - Trykknv for kre propell d - Fremre propellmutter e - Fremre propell f - Trykknv for fremre propell g - Skrue for propellkselnode h - Stoppskive i - Stjerneskive j - Propellkselnode 5304 Montering v Brvo Three-propell OBS Bruk v motoren med en løs propell kn skde propellen, drevet eller drevkomponenter. Strm lltid propellmutteren eller -mutterne til riktig moment, og kontroller t de er strmme med jevne mellomrom smt ved rutinemessig vedlikehold. g i h j c d e f - Bkre propellmutter - Bkre propell c - Trykknv for kre propell d - Fremre propellmutter e - Fremre propell f - Trykknv for fremre propell g - Skrue for propellkselnode h - Stoppskive i - Stjerneskive j - Propellkselnode Skyv fremre propelltrykknv på propellkselen slik t den utvendige vfsingen vender mot propellnvet (mot enden v propellkselen). 2. Smør et rikelig mengde med ett v følgende smøremidler på propellkselen. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme-smørefett Propellksel 8M C med PTFE Propellksel Q 1 3. Rett inn rillene og sett den fremre propellen på propellkselen. 4. Monter fremre propellmutter, og strm den til ngitt tiltrekkingsmoment. Kontroller propellen etter hver 20. driftstime, og strm til spesifisert tiltrekkingsverdi etter ehov. Beskrivelse Nm l-in. l-ft Fremre propellmutter Skyv kre propelltrykknv på propellkselen slik t den utvendige vfsingen vender mot propellnvet (mot enden v propellkselen). 6. Rett inn rillene og sett den kre propellen på propellkselen. 7. Monter kre propellmutter, og strm den til spesifisert tiltrekkingsmoment. Kontroller propellen etter hver 20. driftstime, og strm til spesifisert tiltrekkingsverdi etter ehov. Beskrivelse Nm l-in. l-ft Bkre propellmutter Monter propellkselnoden over kre propellkselmutter. 9. Plsser stoppskiven på skruen for propellkselnoden. 10. Plsser stjerneskiven på skruen for propellkselnoden. Side M nor DESEMBER 2015

55 Del 4 - Vedlikehold 11. Påfør Loctite 271 Thredlocker på gjengene på propellkselnodeskruen. c - Propell - Bkre propellmutter c - Propellkselnode d - Skrue for propellkselnode e - Stoppskive f - Stjerneskive d f e 5303 Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 7 Loctite 271 Thredlocker Gjenger på propellkselnodeskrue Fest propellkselnoden til propellkselen med propellkselnodeskruen og skivene. Strm nodeskruen til spesifisert moment. Kilerem Beskrivelse Nm l-in. l-ft Skrue for propellkselnode 38 mm ( x 1.5 in.) lng 27 20! ADVARSEL Hvis du kontrollerer remmene mens motoren går, kn det føre til lvorlig personskde eller død. Slå v motoren og t ut tenningsnøkkelen før du kontrollerer remmene eller justerer strmmingen. d d e c 6116 f c 6117 f Med sjøvnnspumpe - Spennrulle - Remskive for vnnsirkulsjonspumpen c - Remskive for veivkselen d - Remskive for vekselstrømsgenertoren e - Remskive for sjøvnnspumpen f - Remskive for servostyringspumpen Uten sjøvnnspumpe Kontrollere Kontroller t drivremmen er psse strm, og se også etter: Stor slitsje Sprekker MERK: Mindre, tverrgående sprekker (på tvers v remredden) kn godts. Sprekker på lngs (i lengderetningen) som møter sprekker på tvers, kn ikke godts. Frynsete remmer 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 49

56 NEWTONE Del 4 - Vedlikehold Blnke overflter Riktig strmming - 13 mm (1/2 in.) remnedøyning ved modert tommeltrykk på remmen der vstnden mellom to remskiver er størst. mc Skifte rem og/eller justere strmmingen VIKTIG: Dersom en rem skl rukes om igjen, skl den settes på i smme rotsjonsretning som tidligere. MERK: Remnedøyningen skl måles på remmen der vstnden mellom to remskiver er størst. 1. Løsne 16 mm (5/8 in.) låsemutteren på justeringsolten. 2. Vri justeringsolten og løsne remmen. 3. Dersom det er nødvendig med en ny kilerem, skl den gmle remmen fjernes og en ny monteres på remskivene. 4. Plsser en skiftenøkkel på justeringsoltens 16 mm (5/8 in.) låsemutter. 5. Bruk en 8 mm (5/16 in.) pipenøkkel og juster remstrmmingen ved å strmme justeringsolten. 6. Kontroller på en v måtene nedenfor om remstrmmingen er riktig.. Trykk med modert tommeltrykk på det lengste remspennet. Riktig remstrmming er 13 mm (1/2 in.).. Fest Kent Moore -remstrmmingsmåleren på remmen. Måleren hr forskjellige områder for nye og rukte remmer. COLOR GUIDE for NEWTONE PATENT Kent Moore-remstrmmingsmåler - Kilerem Hold justeringsolten ved riktig remstrmming, og strm til den 16 mm (5/8 in.) låsemutteren. - 8 mm (5/16 in.) justeringsolt - 16 mm (5/8 in.) låsemutter 8. Kjør motoren en liten stund, og kontroller remstrmmingen på nytt. Skylle motorenheten (Alph) 6119 Båten er utstyrt med vnninntk gjennom hekkggregtet. Se Vnninntk gjennom hekkggregt (nedenfor) for å finne fremgngsmåten for skylling. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler for nærmere eskrivelser. VIKTIG: På Alph-motorer der vnninntket i hekkggregtet er vstengt ved hekkpltehuset, og der det er vnninntk gjennom skroget, må det tilføres kjølevnn åde til hekkggregtet og motoren under drift. Side M nor DESEMBER 2015

57 Del 4 - Vedlikehold Spylekoplinger Spyleenhet Q 2 Festes til vnninntkene. Dette utgjør ferskvnnskoplingen ved skylling v kjølesystemet eller kjøring v motoren Vnninntk gjennom hekkggregt Dette hekkggregtet fr Mercury MerCruiser er utstyrt med sideinntk. Sideinntk krever spylekopling (44357Q 2) Sideinntk MERK: Skylling er kun nødvendig på åter som rukes i sltvnn, rkkvnn, minerlrikt vnn eller forurenset vnn. Du oppnår est resultt ved å skylle hver gng åten hr vært i ruk. OBS Hvis du skyller motoren mens åten er i vnnet, kn sjøvnn strømme inn i motoren og forårske motorskde. Steng unnventilen før du skyller motoren. L unnventilen være stengt til motoren skl strtes. 1. På modeller med sjøvnnskjøling: gå videre til trinn 5 eller 6. MERK: Modeller med lukket kjølesystem er utstyrt med en vrmeveksler på siden v motoren. 2. Gjør følgende dersom kjølesystemet skl skylles mens åten er i vnnet:. Hev hekkggregtet til trnsportstillingen.. Monter egnet spylekopling over vnninntkshullene i girhuset. c. Senk hekkggregtet helt ned/inn. 3. Gjør følgende dersom kjølesystemet skl skylles mens åten er på lnd:. Senk hekkggregtet helt ned/inn.! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten.. Fjern propellen. c. Monter egnet spylekopling over vnninntkshullene i girhuset. 4. Kople en slnge mellom spylekoplingen og vnnkilden. 5. Skru vnnkrnen helt opp med hekkggregtet i norml driftsstilling. 6. Sett fjernkontrollen i nøytrl tomgngsstilling, og strt motoren. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 51

58 Del 4 - Vedlikehold OBS Drift v motoren ved høye hstigheter når den er ute v vnnet, gir en sugeeffekt som kn føre til t vnnslngen kollpser og motoren overopphetes. L ikke motoren gå ved hstigheter over 1400 o/min når den er ute v vnnet og ikke tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn. 7. Trykk inn gssknppen, og øk gssen forsiktig til motoren når et turtll på 1300 o/min (± 100 o/min). 8. Hold et øye med vnntemperturmåleren for å psse på t motoren kjøres innenfor normlområdet. 9. L motoren gå med hekkggregtet i nøytrl i c. 10 minutter eller til vløpsvnnet er klrt. 10. Reduser gssen skte tilke til tomgngsstilling. 11. Stns motoren. 12. Steng v vnnet og fjern spylekoplingen. 13. Dette trinnet er kun nødvendig dersom åten skl li liggende i vnnet. Når skyllingen er fullført, skl du kople sjøvnninntksslngen fr termonstthuset og plugge igjen slngen for å forhindre t det siver vnn inn i åten. Dermed unngår du t sjøvnn forurenser motorskyllingen. 14. Fest en lpp på tenningsryteren med en påminnelse om t sjøvnninntksslngen må koples til før motoren rukes. Skylle motorenheten (Brvo) Generell informsjon En utorisert Mercury MerCruiser-forhndler kn forklre deg riktig fremgngsmåte for skylling v motoren. Skylle motorenheten Båten kn være utstyrt med en kominsjon v følgende tre vnninntkstyper: gjennom skroget, gjennom kterspeilet og gjennom hekkggregtet. Skylleprosedyrene for disse systemene er inndelt i følgende to ktegorier: vnninntk gjennom hekkggregt og lterntive vnninntk. VIKTIG: Motorer som krever doelt vnninntk, må være utstyrt med inntk enten gjennom skroget eller kterspeilet i tillegg til sjøvnninntkene gjennom hekkggregtet. VIKTIG: På motorer der vnninntket i hekkggregtet er vstengt ved hekkpltehuset, og der det rukes vnninntk gjennom skroget eller gjennom kterspeilet, må det tilføres kjølevnn åde til hekkggregtet og motoren under drift. Spylekoplinger c Spylekoplinger for doelt vnninntk Spylekoplinger for sideinntk - Spyleenhet - Slngekopling c - Tetningssett for girksse på åter med doelt vnninntk Spyleenhet Q 2 Festes til vnninntkene. Dette utgjør ferskvnnskoplingen ved skylling v kjølesystemet eller kjøring v motoren Side M nor DESEMBER 2015

59 Del 4 - Vedlikehold Tetningssett for girksse på åter med doelt vnninntk K 1 Tetter de fremre vnninntkshullene på girksser på åter med to vnninntk Vnninntk gjennom hekkggregt Følgende to typer vnninntk er tilgjengelige på Mercury MerCruiser-hekkggregter: doelt inntk og sideinntk. Doelt vnninntk krever spylekoplingen (44357Q 2) og tetningssettet (881150K 1), og sideinntk krever spylekoplingen (44357Q 2) Doelt vnninntk Sidevnninntk MERK: Skylling er kun nødvendig på åter som rukes i sltvnn, rkkvnn, minerlrikt vnn eller forurenset vnn. Du oppnår est resultt ved å skylle hver gng åten hr vært i ruk. OBS Hvis du skyller motoren mens åten er i vnnet, kn sjøvnn strømme inn i motoren og forårske motorskde. Steng unnventilen før du skyller motoren. L unnventilen være stengt til motoren skl strtes. 1. På motorer der vnninntket i hekkggregtet er vstengt, må det tilføres kjølevnn til hekkggregtet og motoren. Se Alterntive vnninntk. 2. På modeller som enytter hekkggregtets sjøvnnsinntk smt vnninntk gjennom skroget eller gjennom kterspeilet, må vnn tilføres kun hekkggregtenheten ved å gjøre følgende for å tette, eller frkople og tette, slngen fr Y-koplingen på det lterntive sjøvnninntkets pumpe.. Dersom det er montert en unnventil, skl denne lukkes i slngen fr det lterntive vnninntket.. Dersom det ikke er montert en unnventil, skl slngen koples fr det lterntive vnninntket og tettes i egge ender. c. Dersom det ikke går en slnge til kterspeilet, skl du se Alterntive vnninntk. 3. På modeller som ruker hekkggregtets vnninntk for skyllevnn: Gå videre til trinn 4 eller Gjør følgende dersom kjølesystemet skl skylles mens åten er i vnnet:. Hev hekkggregtet til trnsportstillingen.. Monter egnet spylekopling over vnninntkshullene i girhuset. c. Senk hekkggregtet helt ned (inn). 5. Gjør følgende dersom kjølesystemet skl skylles mens åten er på lnd:. Senk hekkggregtet helt ned (inn). 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 53

60 Del 4 - Vedlikehold! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten.. Fjern propellen. c. Monter egnet spylekopling over vnninntkshullene i girhuset. 6. Kople en slnge mellom spylekoplingen og vnnkilden. 7. Skru vnnkrnen helt opp med hekkggregtet i norml driftsstilling. 8. Sett fjernkontrollen i nøytrl tomgngsstilling, og strt motoren. OBS Drift v motoren ved høye hstigheter når den er ute v vnnet, gir en sugeeffekt som kn føre til t vnnslngen kollpser og motoren overopphetes. L ikke motoren gå ved hstigheter over 1400 o/min når den er ute v vnnet og ikke tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn. 9. Trykk inn gssknppen, og øk gssen forsiktig til motoren når et turtll på 1300 o/min (± 100 o/min). 10. Hold et øye med vnntemperturmåleren for å psse på t motoren kjøres innenfor normlområdet. 11. L motoren gå med hekkggregtet i nøytrl i c. 10 minutter eller til vløpsvnnet er klrt. 12. Reduser gssen skte tilke til tomgngsstilling. 13. Stns motoren. 14. Steng v vnnet og fjern spylekoplingen. 15. Fjern sjøvnninntksslngen fr sjøvnnspumpen, og plugg igjen slngen for å hindre t vnn suges inn i motoren. 16. Fest en lpp på tenningsryteren med en påminnelse om t sjøvnninntksslngen må koples til før motoren rukes. Alterntive vnninntk VIKTIG: Det kreves to vnnkilder til denne prosedyren. MERK: Skylling er kun nødvendig på åter som rukes i sltvnn, rkkvnn, minerlrikt vnn eller forurenset vnn. Du oppnår est resultt ved å skylle hver gng åten hr vært i ruk. VIKTIG: På modeller der vnninntket i hekkggregtet er vstengt ved hekkpltehuset, og der det er vnninntk gjennom skroget, må det tilføres kjølevnn åde til hekkggregtet og motoren under drift. 1. Gjør følgende dersom kjølesystemet skl skylles mens åten er i vnnet:. Hev hekkggregtet til trnsportstillingen.. Monter egnet spylekopling over vnninntkshullene i girhuset. c. Senk hekkggregtet helt ned (inn). 2. Gjør følgende dersom kjølesystemet skl skylles mens åten er på lnd:. Senk hekkggregtet helt ned (inn).! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten.. Fjern propellen. c. Monter egnet spylekopling over vnninntkshullene i girhuset. 3. Kople en slnge mellom spylekoplingen og vnnkilden. 4. Lukk unnventilen (utstyrsvhengig) for å unngå t det kommer vnn inn i motoren eller åten. Side M nor DESEMBER 2015

61 Del 4 - Vedlikehold 5. Fjern sjøvnnsinntksslngen fr sjøvnnspumpen ved vist plssering. Plugg slngen for å unngå t vnn suges inn i motoren eller åten. Sjøvnninntksslngens koling 6. Bruk en pssende dpter, og kople spyleslngen fr vnnkrnen til vnninntket på sjøvnnspumpen. OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. 7. Skru vnnkrnen helt opp med hekkggregtet i norml driftsstilling. 8. Sett fjernkontrollen i nøytrl tomgngsstilling, og strt motoren. OBS Drift v motoren ved høye hstigheter når den er ute v vnnet, gir en sugeeffekt som kn føre til t vnnslngen kollpser og motoren overopphetes. L ikke motoren gå ved hstigheter over 1400 o/min når den er ute v vnnet og ikke tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn Skyv gssen skte forover til motoren kommer opp i et turtll på 1300 o/min (± 100 o/min). 10. Hold et øye med vnntemperturmåleren for å psse på t motoren kjøres innenfor normlområdet. 11. L motoren gå med hekkggregtet i nøytrl i c. 10 minutter eller til vløpsvnnet er klrt. 12. Reduser gssen skte tilke til tomgngsstilling. 13. Stns motoren. 14. Steng v vnnet og fjern spylekoplingene. 15. Hvis åten er ute v vnnet, skl vnninntksslngen monteres på ktersiden v sjøvnnspumpen. Strm slngeklemmene godt. 16. Hvis åten er i vnnet, skl du feste en lpp på tenningsryteren med en påminnelse om t sjøvnninntksslngen må koples til før motoren rukes. Skylleprosedyre for SeCore-motor MERK: Skylling er kun nødvendig på åter som rukes i sltvnn, rkkvnn, minerlrikt vnn eller forurenset vnn. Du oppnår est resultt ved å skylle hver gng åten hr vært i ruk. VIKTIG: Det er lite effektivt å spyle motoren når åten og hekkggregtet er i vnnet Det er mest effektivt å spyle motoren når åten og hekkggregtet er ute v vnnet, for eksempel på en åtheis eller tilhenger. Modeller med vnninntk gjennom hekkggregtet VIKTIG: Systemet er eregnet på å skylle Brvo-hekkggregtet og motoren med én vnnkilde. Ikke lokker eller t v inntksslngen fr hekkggregtet til motoren. MERK: For motorer hvor hekkggregtets vnninntk er lokkert ved hekkpltehuset: Les Alterntive vnninntk.! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. VIKTIG: Ikke l motoren trekke inn luft eller sjøvnn fr ndre vnninntkskilder under skyllingen. Utstyrsvhengig: kontroller t lle lterntive vnninntkskilder er plugget ved egge ender. 1. T åten opp v vnnet. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 55

62 Del 4 - Vedlikehold 2. Steng unnventilen (utstyrsvhengig). c d For å gjøre illustrsjonen tydeligere er den viste unnventilen ikke montert. - Slngens kopling til motoren - Bunnventil c - Håndtk (lukket stilling) d - Til vnnkildens inntkskopling Hvis åten er utstyrt med et lterntivt vnninntk eller en unnventil, skl slngen koples fr det lterntive vnninntket, og egge ender tettes, med unntk for Brvo-hekkggregtet. 4. Kontroller t vnninntksslngen fr hekkggregtet til motoren er tilkoplet. 5. Fjern hurtigkoplingen fr deleposen som fulgte med motoren. 6. Fest hurtigkoplingen til en vnnslnge. - Hurtigkopling (vnnslngens ende) - Vnnslnge Fest hurtigkoplingen og vnnslngen i spyleåpningen på motoren. - Vnnslnge - Hurtigkopling (vnnslngens ende) c - Spyleåpning c 8. Åpne vnntilførselen til vnnslngen helt. 9. L vnnet skylle gjennom hekkggregtet i 30 sekunder. 10. Sett fjernkontrollen i nøytrl tomgng, og strt motoren. OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. 11. L motoren gå på tomgng i nøytrl. Turtllet skl ikke overskride 1200 o/min. 12. Hold oppsyn med motortemperturen mens motoren går. 13. Skyll motoren i 5 10 minutter, eller til vløpsvnnet er klrt. 14. Slå v motoren L vnnet skylle gjennom hekkggregtet i 10 sekunder. 16. Steng vnnkrnen. Side M nor DESEMBER 2015

63 Del 4 - Vedlikehold 17. Kople hurtigkoplingen og vnnslngen fr spyleåpningen på motoren ved å trykke på utløserknppen på spyleåpningen. - Hurtigkopling (vnnslngens ende) - Utløserknppen på spyleåpningen Fjern hurtigkoplingen fr vnnslngen. - Hurtigkopling (vnnslngens ende) - Vnnslnge T vre på hurtigkoplingen (med vnnslngeenden) for fremtidig ruk. Oppevr den seprt i et oppevringsrom på åten, slik t den er lett tilgjengelig. VIKTIG: Ikke l hurtigkoplingen stå tilkoplet spyleåpningen på motoren. Dette vil føre til t sjøvnnspumpen suger inn luft under drift v motoren, og føre til t motoren overopphetes. Skder som skyldes overoppheting v motoren dekkes ikke v grntien fr Mercury MerCruiser. Hurtigkopling oppevrt i åten. - Hurtigkopling (vnnslngens ende) Sett støvhetten på spyleåpningen på motoren. Støvhette stt på spylekoplingen - Støvdeksel - Spyleåpning VIKTIG: Dersom åten skl ligge i vnnet, skl unnventilen være stengt inntil åten skl rukes. Dersom åten skl ligge på lnd, kn du åpne unnventilen. 21. Åpne unnkrnen (utstyrsvhengig) eller kople til den lterntive vnninntkskilden før motoren ts i ruk. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 57

64 Del 4 - Vedlikehold Btteri Les de spesifikke nvisningene og dvrslene som følger med tteriet. Dersom denne informsjonen ikke er tilgjengelig, må du t følgende forholdsregler når du håndterer tterier.! ADVARSEL Hvis et tteri med lv spenning ldes mens det er i åten, eller hvis du ruker strtkler og et strttteri for å strte motoren, kn det føre til rnn eller eksplosjon med lvorlig personskde eller produktskde til følge. Fjern tteriet og ld det på et godt ventilert sted, på god vstnd fr gnister eller åpen ild.! ADVARSEL Et tteri som vgir gss og er i drift eller står til lding, kn ntenne og eksplodere. Dette kn føre til t det spruter ut svovelsyre, som kn forårske lvorlige forrenninger. Ved håndtering eller service v tteriet skl du sørge for t tteriet er i et godt ventilert område og ruke verneutstyr. Korrosjonseskyttelse Informsjon om korrosjon Hver gng to eller flere ulike metller lir nedsenket i en ledende væske, for eksempel sltvnn, forurenset vnn eller svært minerlholdig vnn, finner det sted en kjemisk reksjon som fører til t det strømmer elektrisitet mellom metllene. Den elektriske strømmen får metllet som er mest kjemisk ktivt, eller nodisk, til å erodere. Dette er kjent som glvnisk korrosjon. T kontkt med en utorisert Mercury MerCruiser-forhndler for ytterligere informsjon. Vedlikehold v jordingskretsens kontinuitet Akterspeilenheten og hekkggregtet er utstyrt med jordingskretsledninger som sørger for god elektrisk kontinuitet mellom komponenter i motoren, kterspeilenheten og hekkggregtet. God kontinuitet er veldig viktig for t MerCthode-systemet skl fungere effektivt. Komponenter i hekkggregtets korrosjonseskyttelse For å idr til å kontrollere effektene v glvnisk korrosjon, er hekkggregter utstyrt med flere offernoder og nnen korrosjonseskyttelse. Du finner en mer omfttende forklring v korrosjon og korrosjonseskyttelse i veiledningen for mrin korrosjonseskyttelse (Mrine Corrosion Protection Guide). f Typisk hekkggregt med én motor - Anode (Alph-modeller), MerCthode (Brvo-modeller) - Ventilsjonspltenode c - Trimsylindernoder d - Lgerholdernode e - Girkssens nodeplte f - Anodesett på skroget (utstyrsvhengig) c d e Side M nor DESEMBER 2015

65 Del 4 - Vedlikehold f Hekkggregt med to motorer - Anode (Alph-modeller), MerCthode (Brvo-modeller) - Ventilsjonspltenode c - Trimsylindernoder d - Lgerholdernode e - Girkssens nodeplte f - Anodesett på skroget (utstyrsvhengig) c e c e d d OBS Vsk v MerCthode-enheten kn skde komponentene og føre til rsk korrosjon. Ikke ruk noe rengjøringsutstyr, som ørster eller høytrykksspylere, til å rengjøre MerCthode-enheten. MerCthode-enheten (utstyrsvhengig) må ikke rengjøres med høytrykksspyler. Det vil skde elegget på refernseelektrodeledningen og redusere korrosjonseskyttelsen. MerCthode montert på undersiden v hekkpltehuset (utstyrsvhengig) - MerCthode refernseelektrode (utstyrsvhengig) - Skl ikke mles c - Skl ikke rengjøres med høytrykksspyler c VIKTIG: Skift offernoden hvis den er erodert mer enn 50 %. Følgende offernoder er montert på ulike steder på motorenheten. Disse nodene eskytter mot glvnisk korrosjon ved å vgi sitt metll gjennom lngsom erosjon, slik t metllkomponentene i motorenheten ikke korroderes. MerCthode-system Elektrodeenheten (utstyrsvhengig) ersttter nodelokken. Systemet ør testes for å være sikker på t effekten er tilstrekkelig. Etter t åten hr vært fortøyd i minst åtte timer, skl du kontrollere MerCthodekontrollmodulens indiktorlmpe for en visuell indiksjon på eskyttelsesgrden. Se MerCthode Bruksprinsipp Beskrivelse Beliggenhet Figur Alph-hekkggregt Girkssens nodeplte Montert på undersiden v nedre girksse M nor DESEMBER 2015 Side 59

66 Del 4 - Vedlikehold Beskrivelse Beliggenhet Figur Alph-hekkggregt hekkpltehusnode Montert på undersiden v hekkpltehuset Brvo-hekkggregt Girkssens nodeplte Montert på undersiden v nedre girksse Alph- og Brvo-hekkggregt Ventilsjonpltenode Montert forn på girkssen Alph- og Brvo-hekkggregt Trimsylindernoder Montert på hver v trimsylinderne Alph- og Brvo-hekkggregt Lgerholdernode Montert forn propellen, mellom forsiden v propellen og girhuset Propellkselnode (Brvo Three) Montert k kterpropellen MerCthode-system MerCthode-elektroden (utstyrsvhengig) er montert på undersiden v hekkpltehuset. MerCthode-kontrollenheten er montert på motoren eller på åtens kterspeil. Kontrollenhetens kel koples til elektrodekelen Anodesett (utstyrsvhengig) Montert på åtens kterspeil I tillegg til komponentene for korrosjonseskyttelse skl følgende gjøres for å hindre korrosjon: 1. Ml motorenheten. 2. Spry komponentene til motorenheten innvendig i åten med korrosjonsinhiitor årlig for å eskytte overflten mot mtting og korrosjon. Du kn også sprye utvendige motorenhetkomponenter. 3. Sørg for t lle smørepunkter, spesielt styresystemet og gir- og gssføringen, er godt smurt. 4. Skyll kjølesystemet med jevne mellomrom, fortrinnsvis hver gng motoren hr vært rukt. Side M nor DESEMBER 2015

67 MerCthode-systemets tterikrv Mercury MerCruiser MerCthode-systemet krever til enhver tid en tterilding på minst 12,6 V for å fungere. Del 4 - Vedlikehold Båter som er utstyrt med et MerCthode-system som enytter strømtilførsel fr lnd, og som ikke enyttes for lengre perioder v gngen, må enytte en tterilder for å opprettholde en tterilding på minst 12,6 V eller mer. Båter som er utstyrt med et MerCthode-system som ikke enytter strømtilførsel fr lnd, må enyttes ofte nok til å opprettholde en tterilding på minst 12,6 V eller mer til enhver tid. Bruksprinsipper for MerCthode MerCthode-systemet gir korrosjonseskyttelse vi en returstrømsperre som stnser den skdelige strømmen v glvnisk spenning. MerCthode-styringsenheten regulerer ytelsen for å opprettholde 0,94 V ved refernseelektroden. En konstnt lysende LED-lmpe ngir t systemet fungerer som det skl. En linkende LED-lmpe ngir t det hr oppstått en feil eller t det foreligger en unorml tilstnd. VIKTIG: Første gng en ny åt eller en ny motor ts i ruk, kn det hende t LED-lmpen ngir t det ikke går eskyttende strøm gjennom MerCthode-noden. Dette er en norml tilstnd. I slike tilfeller kn det hende t LED-lmpen vil linke en stund. LED-lmpen vil lyse kontinuerlig i inntil 8 timer etter t åten hr vært fortøyd uten å være i drift. LED-lmper på MerCthode LED for MerCthode Forklring Hndling På (linker ikke) Ingen feil. Styringsenheten fungerer som den skl. 2 link hvert sekund Refernsespenningen er under 0,84 V. Ingen hndling kreves. Dette LED-signlet ngir t MerCthode-systemet fungerer som det skl. Dette kn være normlt. Følg med på LED-lmpen over tid. Hvis linkingen fortsetter, ør du t kontkt med den lokle Mercury Service-forhndleren for ssistnse. 1 link hvert 4. sekund Refernsespenningen er over 1,04 V. T kontkt med nærmeste Mercury Service-forhndler for ssistnse. 1 lngt link hvert 10. sekund 2 lnge link hvert 10. sekund 1 lngt link hvert 60. sekund LED lyser ikke Motorens ytre overflter Kortsluttet eller åpen refernseklemme. Kortsluttet eller åpen nodeklemme. Åpne node- og refernseklemmer, eller åten er ute v vnnet / i tørrdokk. Styringsenheten er ikke i drift eller hr sviktet. T kontkt med nærmeste Mercury Service-forhndler for ssistnse. T kontkt med nærmeste Mercury Service-forhndler for ssistnse. Ingen hndling er nødvendig hvis åten er ute v vnnet. Dette er en norml LED-sekvens. Hvis åten er på vnnet, ør du t kontkt med den lokle Mercury Service-forhndleren for ssistnse. Kontroller spenningen. Den må være på 12,6 V eller mer. Kontroller 5 A-sikringen i styringsenhetens ledningsunt. T kontkt med den lokle Mercury Service-forhndleren hvis du trenger ytterligere ssistnse. 1. Spry hele motoren med korrosjonsinhiitor ved neflt serviceintervll. Følg nvisningene på eholderen. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 120 Korrosjonsinhiitor Lkkerte overflter Q55 2. Rengjør hele motoren. Eksterne overflter som er slitt skl kun lkkeres over med neflt grunning og sprylkk ved neflt serviceintervll. Beskrivelse Delenummer Mercury Light Gry Primer Lkkerte overflter Mercury Phntom Blck Q 1 Vedlikehold v åtunnen For å oppnå est mulig ytelse og drivstofføkonomi må åtunnen holdes ren. Sjøvekster eller ndre nsmlinger kn i stor grd påvirke åtens hstighet og øke drivstofforruket. Sørg for å opprettholde est mulig ytelse og effektivitet ved å rengjøre åten regelmessig i smsvr med produsentens neflinger. I noen områder kn det være tilrådelig å mle åtunnen for å forhindre nsmling v sjøvekster. Les informsjonen nedenfor for særskilte merknder vedrørende grohemmende mling. Mle motorenheten VIKTIG: Korrosjonsskde som skyldes feil påføring v grohemmende mling, dekkes ikke v denne egrensede grntien. 1. Mle åtens skrog eller kterspeil: Du kn mle åtens skrog og kterspeil med grohemmende mling. Vær imidlertid oppmerksom på følgende: VIKTIG: Ml ikke noder eller MerCthode-systemets refernseelektrode og node. Mling vil gjøre dem urukelige som glvniske korrosjonsinhiitorer. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 61

68 Del 4 - Vedlikehold VIKTIG: Dersom det er påkrevd med groeskyttelse for skroget eller kterspeilet, kn koer- eller tinnsert mling rukes så snt dette ikke er forudt ved lov. Vær oppmerksom på følgende ved ruk v koer- eller tinnsert grohemmende mling: Unngå eventuell elektrisk forindelse mellom Mercury MerCruiser-produktet, nodelokken eller MerCthodesystemet og mlingen ved å l minst 40 mm (1.5 in.) v området rundt disse komponentene på kterspeilet være umlt. - Mlt kterspeil - Umlt område på kterspeilet Mle hekkggregtet og kterspeilet: Hekkggregtet og kterspeilet skl mles med en åtmling eller grohemmende mling v god kvlitet, som ikke inneholder kopper, tinn eller ndre stoffer som leder elektrisitet. Ml ikke dreneringshull, noder, MerCthode-systemet og elementer som er spesifisert v åtprodusenten. OBS Vsk v MerCthode-enheten kn skde komponentene og føre til rsk korrosjon. Ikke ruk noe rengjøringsutstyr, som ørster eller høytrykksspylere, til å rengjøre MerCthode-enheten. 3. Et hekkggregt med MerCthode-enhet skl ikke vskes med høytrykksspyler. Det kn skde elegget på MerCthode-enhetens refernseelektrodeledning og øke korrosjonen. Vedlikehold v hekkggregtets overflter e c d Stndrd Brvo-hekkggregt - Offernode for trimsylinder - Offernodeplte c - Styrespkens jordledning d - Jordledning mellom slingreøyle og kløtsjhus e - Slnge v rustfritt stål f - Jordledning mellom hekkpltehus og trimsylinder g - Jordledning mellom slingreøylering og hekkpltehus f g Vi nefler følgende vedlikehold for å holde hekkggregtet korrosjonsfritt. Sørg for t lkken på hekkggregtets overflter er heldekkende. Kontroller toppstrøket jevnlig. Grunn og lkker over hkk og skrper med Mercury-emljelkk og flekklkk. Bruk re tinnsert, grohemmende lkk eller tilsvrende produkter på eller nær luminiumsoverflter under vnnlinjen. Hvis lkken er slitt ned til metllet, skl det påføres to strøk lkk. Beskrivelse Bruksområder Delenummer Mercury Phntom Blck Brt metll Spry lle elektriske koplinger med tetningsmiddel. Side M nor DESEMBER 2015

69 Del 4 - Vedlikehold Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 25 Flytende neopren Alle elektriske koplinger Kontroller offertrimror eller -nodeplte (utstyrsvhengig) jevnlig, og skift før det/den er hlvt erodert ort. Hvis det er montert en propell v rustfritt stål, kreves ekstr noder eller et MerCthode-system. Kontroller om det sitter fiskesnøre rundt propellkselen, noe som kn føre til korrosjon på ksler v rustfritt stål. T v propellen minst hver 60. dg for å smøre propellkselen. Ikke ruk smøremidler som inneholder grfitt på eller nær luminium i sltvnn. Ikke ml trimror eller monteringsflter. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 63

70 Del 4 - Vedlikehold Merknder: Side M nor DESEMBER 2015

71 Innhold Del 5 - Oppevring Del 5 - Oppevring Kldt vær eller lngvrig opplg Reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA) Alkoholholdig drivstoff Kuldeperioder eller lngtidslgring Klrgjøre motoren for opplg forgssermodeller Klrgjøre motor og drivstoffsystem Drenere sjøvnnssystemet Identifisere dreneringssystemet Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Mnuelt, ettpunkts dreneringssystem, modeller med sjøvnnskjøling EC ettpunkts dreneringssystem med plugg Trepunkts, mnuelt dreneringssystem, sjøvnnskjølt Flerpunkts dreneringssystem (MPD) Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Båten i vnnet Båten på lnd Mnuelt, ettpunkts dreneringssystem (Alph) Båten i vnnet Båten på lnd Trepunkts, mnuelt dreneringssystem sjøvnnskjøling Båten i vnnet Båten på lnd Drenere vnn fr drivstoffmodulen Gen III Cool Fuel...78 Drenere hekkggregtet Lgre tteriet T motorenheten i ruk igjen etter lgring M nor DESEMBER 2015 Side 65

72 Del 5 - Oppevring Kldt vær eller lngvrig opplg Reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA) Denne ensintypen kreves i de fleste stter i USA. Det finnes to oksygeneringsmidler som enyttes i drivstoff: lkohol (etnol) eller eter (MTBE eller ETBE). Bensin som inneholder etnol er spesielt tiløyelig til å sorere fuktighet fr omgivelsene, noe som kn føre til t det dnnes vleiringer i drivstoffet, eller det kn utskilles i et seprt drivstoffsjikt som flyter på toppen v et sjikt med vnn og lkohol. Reduser risikoen for drivstoffseprsjon ved å oppevre drivstoffet i eholdere som forhindrer oksidering og lnding med vnndmp. Dersom etnol rukes i ensinen i ditt område, må du lese Alkoholholdig drivstoff. Drivstoff for Mercury Mrine-motorer kn inneholde inntil 10 % etnol eller eter. Alkoholholdig drivstoff Hvis drivstoffet inneholder enten metnol (metyllkohol) eller etnol (etyllkohol), ør du være oppmerksom på t dette kn h visse negtive effekter. Disse negtive effektene er mer lvorlige med metnol. En økning v lkoholndelen i drivstoffet kn også forverre disse negtive effektene. Noen v disse negtive effektene kommer v t lkohol i ensin kn sorere fuktighet fr luften, noe som fører til en seprsjon (fse) v vnn/lkohol fr ensinen i tnken. Komponentene i drivstoffsystemet til Mercury Mrine-motoren tåler opptil 10 % lkoholinnhold i ensinen. Vi vet ikke hvor stor prosentndel drivstoffsystemet på din åt vil tåle. Kontkt åtprodusenten for å få spesifikke neflinger når det gjelder komponentene i åtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Vær oppmerksom på t ensin som inneholder lkohol, kn forårske økt: Korrodering v metlldeler Forringelse v gummi- eller plstdeler Drivstoffgjennomtrenging gjennom drivstoffslnger v gummi Strt- og driftsprolemer! ADVARSEL Drivstofflekksje representerer rnn og eksplosjons fre som kn forårske lvorlige personskder eller død. Kontroller regelmessig lle delene i drivstoffsystemet for lekksje, mykning, stivning, oppsvulming eller korrosjon, spesielt etter lgringsperioder. Ved tegn på lekksje eller forringelse, må komponentene skiftes ut før motoren ts i ruk igjen. På grunn v mulige negtive effekter ved lkohol i ensin, nefler vi å kun ruke lkoholfri ensin. Hvis lkoholholdig ensin er det eneste som er tilgjengelig, eller dersom det er uvisst om det er lkohol i ensinen, kreves det hyppigere kontroller med tnke på lekksjer og unormle forhold. VIKTIG: Når du kjører en Mercury Mrine-motor på lkoholholdig ensin, ør du unngå å oppevre ensin i tnken over lengre perioder. Lnge lgringsperioder, som er vnlig i åter, medfører spesielle prolemer. I iler forrukes normlt lkoholholdig drivstoff før det kn sorere nok fuktighet til å forårske prolemer, men åter ligger ofte stille i flere dger, uker eller måneder, noe som kn forårske fseseprsjon. I tillegg kn intern korrosjon finne sted under lgring dersom lkoholen hr vsket eskyttende oljefilm v interne komponenter. Kuldeperioder eller lngtidslgring VIKTIG: Mercury MerCruiser nefler på det sterkeste t denne servicen utføres hos en utorisert Mercury MerCruiserforhndler. Frostskder dekkes IKKE v den egrensede Mercury MerCruiser-grntien. OBS Vnn som er fnget i sjøvnnsdelen v kjølesystemet kn forårske rustskde eller fryseskde. Drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet umiddelrt etter ruk eller før lgring i kldt vær. Hvis åten er i vnnet, må du holde unnventilen stengt inntil du strter motoren på nytt, for å forhindre t det renner vnn tilke i kjølesystemet. Dersom åten ikke er utstyrt med en unnventil, må du l vnninntkslngen være frkoplet og tettet. MERK: Som en forholdsregel kn du feste en lpp på nøkkelryteren eller rttet i åten for å minne føreren om å åpne unnventilen eller å t ut pluggen og kople til vnninntksslngen før motoren strtes. VIKTIG: Mercury MerCruiser krever t frostvæske med propylenglykol, lndet i henhold til produsentens nvisninger, rukes i sjøvnnsdelen v kjølesystemet ved lgring eller dersom det er en fre for t temperturen vil flle under 0 C. Kontroller t den propylenglykolholdige frostvæsken inneholder et rustmiddel og er neflt til ruk i åtmotorer. Følg produsentens neflinger nøye. Side M nor DESEMBER 2015

73 Del 5 - Oppevring Klrgjøre motoren for opplg forgssermodeller Klrgjøre motor og drivstoffsystem! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng.! ADVARSEL Hvis det smler seg drivstoffdmp i motorrommet kn det føre til personskde (irritsjoner i hud/svelg, pustevnsker) eller til ntenning, som kn medføre rnn eller eksplosjon. Ventiler lltid motorrommet før det utføres service på motorenheten. 1. Kontroller frostvæskekonsentrsjonen hvis det er ktuelt. Se delen Spesifiksjoner. 2. Før du tilsetter Mercury Quickstor-drivstoffstilistor må du vgjøre hvilket drivstoff som er på tnken, og gjøre følgende:. Frtøyer som ruker drivstoff uten lkohol: Fyll drivstofftnkene med ny ensin (uten lkohol) og tilstrekkelig mengde Mercury Quickstor-drivstoffstilistor til å ehndle ensinen. Følg nvisningene på eholderen.. Frtøyer som ruker drivstoff med lkohol: Tpp ut så mye drivstoff som mulig, og tilsett tilstrekkelig mengde Mercury Quickstor-drivstoffstilistor til å ehndle den gjenværende ensinen. Følg nvisningene på eholderen. 3. Fjern festenordningene som fester flmmefellen. T ikke ut flmmefellen før motoren er i gng. Dette vil forhindre t flmmer eksponeres ved tilkeslg. 4. Skyll kjølesystemet. Se Vedlikehold. 5. Tilfør kjølevnn til motoren. Se delen Vedlikehold. 6. Strt motoren. 7. L motoren gå ved 1300 o/min i fem minutter. Dette er vnligvis lenge nok til t motoren når norml driftstempertur og til t det ehndlede drivstoffet får sirkulere gjennom drivstoffsystemet. 8. Lukk vstengningsventilen for drivstoffet (utstyrsvhengig), eller kople fr og plugg drivstofftnkens slnge. 9. L motoren gå ved 1300 o/min. Spry innsugingssystemet og forrenningskmrene med om lg 227 g (8 oz) Mercury/ Quicksilver Storge Sel-rusthemmer gjennom forgsserløpene. 10. Spry de resterende 57 g (2 oz) med Storge Sel-rusthemmer rskt inn i forgsseren idet motoren egynnes å kveles på grunn v drivstoffmngel. L motoren stoppe. Slå v tenningen. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 119 Rustmidlet Storge Sel Forgsser Q Monter flmmefellen. 12. Skift oljen og oljefilteret. 13. Skift det vnnutskillende drivstoffilteret (hvis ktuelt). 14. Kople til drivstoffslngen, hvis den tidligere le frkoplet, og åpne vstengningsventilen for drivstoffet (utstyrsvhengig). 15. Drener motorens sjøvnnskjølingssystem. Les Drenere sjøvnnssystemet. OBS Vnn som er fnget i sjøvnnsdelen v kjølesystemet kn forårske rustskde eller fryseskde. Drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet umiddelrt etter ruk eller før lgring i kldt vær. Hvis åten er i vnnet, må du holde unnventilen stengt inntil du strter motoren på nytt, for å forhindre t det renner vnn tilke i kjølesystemet. Dersom åten ikke er utstyrt med en unnventil, må du l vnninntkslngen være frkoplet og tettet. 16. Fyll sjøvnnskjølesystemet med propylenglykol i lndingsforholdet som nefles v produsenten for de lveste temperturene motoren vil li utstt for i kldt vær eller ved lngtidslgring. Dette vil foreygge rustdnnelse i kjølesystemets gjennomføringer. 17. Lgre tteriet i henhold til produsentens nvisninger. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 67

74 Del 5 - Oppevring Drenere sjøvnnssystemet! FORSIKTIG Vnn kn komme inn i åtunnen når dreneringssystemet er åpent, og skde motoren eller få åten til å synke. T åten ut v vnnet eller lukk unnventilen, kople fr og tett sjøvnninntksslngen, og sørg for t lensepumpen går før du drenerer. Kjør ldri motoren med åpent dreneringssystem. VIKTIG: Kun sjøvnnsdelen i det lukkede kjølesystemet skl dreneres. VIKTIG: Motoren må ligge så rett som mulig for t kjølesystemet skl kunne dreneres fullstendig. Motorenheten er utstyrt med et dreneringssystem. Les Identifisere dreneringssystemet for å vgjøre hvilke nvisninger som gjelder din motorenhet. VIKTIG: Motoren skl ikke på noe tidspunkt kjøres under denne prosedyren. VIKTIG: Mercury MerCruiser krever t frostvæske med propylenglykol, lndet i henhold til produsentens nvisninger, rukes i sjøvnnsdelen v kjølesystemet ved lgring eller dersom det er en fre for t temperturen vil flle under 0 C. Kontroller t den propylenglykolholdige frostvæsken inneholder et rustmiddel og er neflt til ruk i åtmotorer. Følg produsentens neflinger nøye. Identifisere dreneringssystemet MERK: Alle dreneringsplugger er utstyrt med lå vingemuttere. Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem MERK: Den lå luftpumpen er montert på motoren på V8-modeller, men er lgret ved siden v motoren på V6-modeller. Spør forhndleren om hvor den sitter. c Modeller med lukket kjølesystem (V8 vist) - Plssering v lå dreneringsplugg - Blå luftpumpe c - Luftmnifold d - Grønne indiktorer d Modeller med sjøvnnskjøling vist uten ktlystor, ktlysert lignende - Plssering v lå dreneringsplugg - Luftmnifold c - Grønne indiktorer c Side M nor DESEMBER 2015

75 Del 5 - Oppevring Mnuelt, ettpunkts dreneringssystem, modeller med sjøvnnskjøling 6128 Modeller uten utslippskonstroll vist, modeller med utslippskonstroll tilsvrende - Blått håndtk - Plssering v lå dreneringsplugg 4.3 EC ettpunkts dreneringssystem med plugg Trepunkts, mnuelt dreneringssystem, sjøvnnskjølt Blå dreneringsplugg Merk deg to plugger på sjøvnnspumpen - Blå dreneringsplugg M nor DESEMBER 2015 Side 69

76 Del 5 - Oppevring Flerpunkts dreneringssystem (MPD) M Side v sylinderlokk (ord og styrord) - Bunnen v eksosmnifoldene (ord og styrord) 6129 Drivstoffkjøler til termostthus Tilkeslgsventil (utstyrsvhengig) Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Båten i vnnet MERK: Denne prosedyren er eregnet på luftpumpen som er inkludert med motoren. En hvilken som helst luftkilde kn imidlertid rukes. 1. Lukk unnventilen (utstyrsvhengig), eller kople fr og tett sjøvnninntksslngen. 2. Fjern den lå luftpumpen fr motoren. 3. Pss på t spken på toppen v pumpen er i flukt med håndtket (horisontl). 4. Monter luftpumpen på ktutorkoplingen Side M nor DESEMBER 2015

77 Del 5 - Oppevring 5. Trekk spken på luftpumpen opp (vertiklt) for å låse pumpen på koplingen. c e d - Aktutorkopling - Grønne indiktorer c - Mnuell utløserventil d - Blå luftpumpe e - Spk (låsespk) Pump luft inn i systemet til egge de grønne indiktorene vises og vnn dreneres på hver side v motoren. Dreneringen vil strte på ord side før den strter på styrord side. 7. Fjern øyelikkelig den lå dreneringspluggen på siden v termostthuset eller vrmeveksleren. Denne må fjernes innen 30 sekunder for t kjølesystemet skl kunne luftes ordentlig ut. c Modeller med lukket kjølesystem (V8 vist) - Plssering v lå dreneringsplugg - Blå luftpumpe c - Luftmnifold d - Grønne indiktorer d Modeller med sjøvnnskjøling - Plssering v lå dreneringsplugg - Luftmnifold c - Grønne indiktorer c M nor DESEMBER 2015 Side 71

78 Del 5 - Oppevring 8. Kontroller t vnnet dreneres fr egge åpningene. Dersom dette ikke er tilfellet, skl du ruke nvisningene for Trepunkts, mnuelt dreneringssystem.. - Dreneringssted på ord side - Dreneringssted på styrord side (to lå plugger) Drener systemet i minst ti minutter. Tilfør eventuelt luft for t de grønne indiktorene skl vises lenger. 10. Dr motoren så vidt rundt med strtmotoren for å drive ut eventuelt vnn som er igjen i sjøvnnspumpen. Motoren skl ikke strte. 11. Sett tilke den lå dreneringspluggen i termostthuset eller vrmeveksleren. 12. Fjern luftpumpen fr luftinntksmnifolden, og sett den tilke i monteringsrketten. 13. Mercury MerCruiser nefler t dreneringssystemet er åpent under trnsport v eller vedlikeholdsreid på åten. Dette sørger for t lt vnn lir drenert. 14. Trekk opp den mnuelle utløserventilen før åten sjøsettes. Kontroller t de grønne indiktorene ikke lenger vises. - Grønne indiktorer 15. Åpne unnventilen (utstyrsvhengig), eller t ut pluggen fr vnninntksslngen og kople den til igjen før motoren ts i ruk. Båten på lnd 6135 MERK: Denne prosedyren er eregnet på luftpumpen som er festet til motoren. En hvilken som helst luftkilde kn imidlertid rukes. 1. Plsser åten på et plnt underlg for t systemet skl kunne dreneres fullstendig. 2. Fjern den lå luftpumpen fr motoren. 3. Pss på t spken på toppen v pumpen er i flukt med håndtket (horisontl). 4. Monter luftpumpen på ktutorkoplingen. Side M nor DESEMBER 2015

79 Del 5 - Oppevring 5. Trekk spken på luftpumpen opp (vertiklt) for å låse pumpen på koplingen. c e d - Aktutorkopling - Grønne indiktorer c - Mnuell utløserventil d - Blå luftpumpe e - Spk (låsespk) Pump luft inn i systemet til egge de grønne indiktorene vises og vnn dreneres på hver side v motoren. Dreneringen vil strte på ord side før den strter på styrord side. c Modeller med lukket kjølesystem - Plssering v lå dreneringsplugg - Blå luftpumpe c - Luftmnifold d - Grønne indiktorer d Modeller med sjøvnnskjøling Uten ktlystor - Plssering v lå dreneringsplugg - Luftmnifold c - Grønne indiktorer c M nor DESEMBER 2015 Side 73

80 Del 5 - Oppevring 7. Kontroller t vnnet dreneres fr egge åpningene. Hvis ikke ruker du instruksjonene i 3-punkts mnuelt dreneringssystem. - Dreneringssted på ord side - Dreneringssted på styrord side Drener systemet i minst ti minutter. Tilfør eventuelt luft for t de grønne indiktorene skl vises lenger. 9. Dr motoren så vidt rundt med strtmotoren for å drive ut eventuelt vnn som er igjen i sjøvnnspumpen. Motoren skl ikke strte. 10. Fjern luftpumpen fr luftinntksmnifolden, og sett den tilke i monteringsrketten. 11. Mercury MerCruiser nefler t dreneringssystemet er åpent under trnsport v eller vedlikeholdsreid på åten. Dette sørger for t lt vnn lir drenert. 12. Trekk opp den mnuelle utløserventilen før åten sjøsettes. Kontroller t de grønne indiktorene ikke lenger vises. - Grønne indiktorer 6135 Mnuelt, ettpunkts dreneringssystem (Alph) Båten i vnnet 1. Lukk unnventilen (utstyrsvhengig), eller kople fr og tett sjøvnninntksslngen MPI EC Fjern den lå pluggen på fordelerhuset på nedre, høyre hjørne forn på motoren. 4.3 MPI EC. 5.0 MPI EC Vri det lå håndtket mot klokken til det stopper (c. to omdreininger). Det røde på håndtksskftet ngir t dreneringssystemet er åpent. Bruk IKKE mkt på håndtket ettersom dette vil lge nye gjenger Side M nor DESEMBER 2015

81 Del 5 - Oppevring MPI EC og 5.0 MPI EC Fjern øyelikkelig den lå dreneringspluggen på siden v termostthuset. Denne må fjernes innen 30 sekunder for t kjølesystemet skl kunne luftes ordentlig ut. - Blått håndtk - Plssering v lå dreneringsplugg, plssering på V Blå dreneringsplugg, plssering på V6 3. Se etter t vnnet dreneres. På 5.0 MPI EC fjerner du den lå dreneringspluggen fr fordelerhuset og drenerer mnuelt hvis vnnet ikke dreneres. 5.0 MPI EC - Blå dreneringsplugg - Dreneringssted ornsje eller rødt 4. Drener systemet i minst ti minutter. Vi nefler t dreneringssystemet er åpent under trnsport v eller vedlikeholdsreid på åten. 5. Sett den lå dreneringspluggen tilke i termostthuset. 6. Steng dreneringssystemet ved å vri det lå håndtket MED KLOKKA til det stopper, eller ved å sette tilke den lå dreneringspluggen. Håndtket sitter riktig når du ikke kn se noe rødt. Strm ikke håndtket for mye, ettersom dette vil lge nye gjenger. 7. Åpne unnkrnen (utstyrsvhengig), eller t ut pluggen fr vnninntksslngen og kople den til igjen før motoren ts i ruk. Båten på lnd 1. Plsser åten på et plnt underlg for t systemet skl kunne dreneres fullstendig M nor DESEMBER 2015 Side 75

82 Del 5 - Oppevring 4.3 MPI EC Fjern den lå pluggen på fordelerhuset på nedre, høyre hjørne forn på motoren. 4.3 MPI EC 5.0 MPI EC Vri det lå håndtket mot klokken til det stopper (c. to omdreininger). Det røde på håndtksskftet ngir t dreneringssystemet er åpent. Bruk IKKE mkt på håndtket ettersom dette vil lge nye gjenger MPI EC og 5.0 MPI EC Fjern øyelikkelig den lå dreneringspluggen på siden v termostthuset. Denne må fjernes innen 30 sekunder for t kjølesystemet skl kunne luftes ordentlig ut Blått håndtk - Plssering v lå dreneringsplugg 3. Se etter t vnnet dreneres. På 5.0 MPI EC fjerner du den lå dreneringspluggen fr fordelerhuset og drenerer mnuelt hvis vnnet ikke dreneres MPI EC - Blå dreneringsplugg - Dreneringssted ornsje eller rødt 4. Drener systemet i minst ti minutter. Vi nefler t dreneringssystemet er åpent under trnsport v eller vedlikeholdsreid på åten. 5. Sett den lå dreneringspluggen tilke i termostthuset Steng dreneringssystemet ved å sette tilke den lå dreneringspluggen eller rotere det lå håndtket MED KLOKKA til det stopper. Håndtket sitter riktig når du ikke kn se noe rødt. Strm ikke håndtket for mye, ettersom dette vil lge nye gjenger. Side M nor DESEMBER 2015

83 Del 5 - Oppevring Trepunkts, mnuelt dreneringssystem sjøvnnskjøling. Båten i vnnet MERK: Følg denne prosedyren dersom motoren ikke hr et ettpunkts, luftktivert dreneringssystem, eller dersom dette dreneringssystemet svikter. 1. Lukk unnventilen (utstyrsvhengig), eller kople fr og tett sjøvnninntksslngen. 2. Fjern den lå dreneringspluggen fr fordelerhuset (nederst forn på ord side). - Blå dreneringsplugg 3. Fjern den lå dreneringspluggen i siden på termostthuset uten ktlystor innen 30 sekunder for å ventilere kjølesystemet tilstrekkelig Blå dreneringsplugg Fjern de to lå dreneringspluggene fr sjøvnninntkspumpen (forn på styrord side). - To lå dreneringsplugger, styrord side 5. Kontroller t vnnet dreneres fr egge åpningene. 6. Drener systemet i minst fem minutter. Vi nefler t dreneringssystemet er åpent under trnsport v eller vedlikeholdsreid på åten for å være sikker på t lt vnnet dreneres. 7. Dr motoren så vidt rundt med strtmotoren for å drive ut eventuelt vnn som er igjen i sjøvnnspumpen. Motoren skl ikke strte. 8. Steng dreneringssystemet ved å sette i de fire lå dreneringspluggene før åten sjøsettes eller motoren strtes. 9. Åpne unnventilen (utstyrsvhengig), eller t ut pluggen fr vnninntksslngen og kople den til igjen før motoren ts i ruk. Båten på lnd 6140 MERK: Følg denne prosedyren dersom motoren ikke hr et luftktivert, ettpunkts dreneringssystem, eller dersom ettpunktsdreneringssystemet svikter. 1. Plsser åten på et plnt underlg for t systemet skl kunne dreneres fullstendig. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 77

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine SmartCraft-brukerhåndbok (diesel) 8M nor

2015 Mercury Marine SmartCraft-brukerhåndbok (diesel) 8M nor 2015 Mercury Mrine SmrtCrft-rukerhåndok (diesel) 8M0112125 715 nor INNHOLD Del 1 - Oversikt - Identifiksjon v systemene Identifiksjon v SmrtCrft systemer med og uten DTS... 2 Ikke DTS... 2 DTS etjeningsorgner...

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Xi5 trådløs utgve nor 90-8M0098379 514 nor ORIGINALSPRÅK, INSTRUKSER Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 TRÅDLØS PEDAL, FCC-ID MVU09291 Xi5 TRÅDLØS FJERNKONTROLL, FCC-ID MVU09305 IC: 6094A-09291,

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

Lloyds page (if needed)

Lloyds page (if needed) Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer