ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP DISTRIKT 2250

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP DISTRIKT 2250

2 2

3 Innhold 1. Verdenspresidenten Distriktsguvernørens årsrapport Distriktsorganisasjonen Rapporter fra AG-er Sogn og Fjordane Bergen og omegn Hardanger, Sunnhordland, Voss Haugaland Stavanger/Sandnes Jæren og Dalane Rapport fra komiteer Medlemsskapskomiteen Serviceprosjektkomiteen TRF komiteen Kommunikasjon/informasjonskomiteen Ungdomsutveksling GSE RYLA Regnskap Vedlegg. Årsstatistikk

4 4

5 1. Verdenspresidenten John Kenny, verdenspresident for året , valgte som sitt slagord/tema: The Future of Rotary is in Your Hands. Han uttalte i sin tiltredelseserklæring at: Det er vår oppgave, din og min, å knytte sammen sterke ledd for Rotarys framtid. Det er vår oppgave å forsikre oss om at Rotary neste år er sterkere enn i dag, og ennå sterkere i de kommende år. 2. Distriktsguvernørens årsrapport Ove Sembsmoen DG Stavanger Rotary Klubb Innledning Jeg valgte som mitt tema: Rotarianere bryr seg. Vi bryr oss om klubben og dens medlemmer. Vi bryr oss om lokalsamfunnet, og vi bryr oss om det som skjer i verden. Ved at vi bryr oss skaper vi aktivitet og engasjement internt, og vi får mer eller mindre automatisk, oppmerksomhet eksternt. En organisasjon er avhengig av medlemmer. Uten medlemmer ingen organisasjon. Derfor har jeg lagt fokus på medlemsutvikling. Hovedbudskapet til organisasjonen har vært å beholde medlemmer, skaffe nye medlemmer til klubbene og etablere nye klubber. Aktivitet i klubbene bidrar til å holde på medlemmene. Nye medlemmer fås ved at klubbene har program og aktiviteter som er engasjerende og ved planmessig/bevisst innsats i rekrutteringen. Etablering av nye klubber er mer en distriktsoppgave, men innebærer også innsats fra fadderklubb og enkeltpersoner. Jeg har også vært opptatt av omdømmebygging. Bevisstgjøring internt av hva vi står for og driver med, skjer gjennom klubbenes og distriktets hjemmesider, samt Rotary Vest. Jeg har oppfordret klubbene til aktiv innsats mot media i de tilfeller de har hatt arrangement og prosjekter, enten lokalt eller internasjonalt. Rotary har ingen ting å skjule, tvert om vi har mye godt å fortelle. Målsetting og virkemidler Følgende ble introdusert som mål og virkemidler ved inngangen til året : Medlemsutvikling Aktiv innsats av presidenter og klubber for å bevare medlemstallet og rekruttere til nye/yngre medlemmer i hver klubb Spesiell vekt på rekruttering av kvinner og våre nye landsmenn Utarbeidelse av verktøykasse med ideer for hvordan klubben kan rekruttere nye medlemmer og hjelp til klubber som sliter med medlemsutvikling Kurs/medlemsskapsseminarer i AG områdene Planlegging/organisering for etablering av nye klubber i distriktet (Haugalandet, Sunnhordaland, Nord-Jæren/Sandnes) Planlegging/organisering for etablering av en Rotaract klubb 5

6 Serviceprosjekter Alle klubber bør ha et lokalt eller et internasjonalt prosjekt Arbeidet med utvikling av database for informasjon og erfaringsutveksling vedr. serviceprosjekter på klubb og distriktsnivå skal videreføres og holdes levende Det skal avholdes seminarer på AG nivå der klubbene skal få inspirasjon til å drive prosjekter, samt å lære om de muligheter som TRF gir til finansiering Kommunikasjon Klubbene oppfordres til medieoppslag på lokale og internasjonale engasjement Distriktets hjemmeside skal oppdateres/fornyes for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig Klubbene oppfordres også til å forbedre/oppdatere sine hjemmesider Rotary Vest skal bli en viktig informasjonskanal i distriktet. Klubbene skal bli mer aktive bidragsytere Klubbene oppfordres også til aktive bidrag i Rotary Norden Det skal avholdes kommunikasjonsseminar på AG nivå der klubbene skal få inspirasjon til å forbedre sin interne og eksterne informasjon Distriktsprogrammer Etablere samarbeid mellom flere klubber for å styrke ungdomsutvekslingsarbeidet. Bidra til at vi når målsetting om 5 utviklingsstudenter i Gjenomføre roundtrips etter planen med Hardangerklubber som arrangør Aktiv promotering av RYLA slik at vi kan fortsette dette flotte tilbudet for ledende ungdommer TRF Utryddelse av polio er Rotarys første prioritet. Vi skal matche Bill Gates donasjon på 355 mill USD med 200 mill. USD fra Rotary innen 2012 Oppnå totalt bidrag på 420 kr./medl. til Annual Program Fund og Polio Pluss Kurs/seminarer, spesielt rettet mot Polio Pluss Inspirasjon/motivasjon inn mot klubbene Støtte til DSG og MSG søknader Gjennomføre GSE-utveksling med D-5100 Oregon våren 2010 Promotere World Peace Fellowship stadium Måloppnåelse Vi har nok ikke oppnådd alle mål innenfor de ulike områder, men jeg vil likevel peke på følgende: Enkelte klubber har vært aktive og øket medlemstallet bra, andre har stått på stedet hvil, mens flere viser tilbakegang. Spesielt skal klubbene: Øyane, Bryne og Bergen Syd trekkes fram med god medlemstilgang Det totale medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt, dog med en liten tilbakegang (fra 2051 til 2041). Kvinneandelen er fortsatt en utfordring. 301 kvinner utgjør 14,7 % mot målsettingen på 20% Vi har satt i gang forsøk med ny klubb i Tysvær, under fadderskap av Karmsund RK. Det er tyngre og tar lengre tid enn forventet. Ny klubb i Kopervik er også under etablering, med Karmøy Vest RK som fadderklubb. Også her krever det tid og ressurser. 6

7 En Rotaract klubb i Stavanger er på gang, med sponsing fra Stavanger RK og Øyane RK. Chartering av klubben vil bli i september. Det har vært godt engasjement med internasjonale prosjekter i enkelte klubber, andre har ikke engasjementer på dette området. Klubbene har ikke vært flinke til oppdatering av Ide-banken Rotary Vest er blitt et godt informasjonsorgan og kommet ut med regelmessighet som planlagt. Sliter allikevel med å få inn stoff. Mange klubber har gode og oppdaterte hjemmesider, men det skorter fremdeles mye hos de fleste. Ungdomsutveksling ligger fremdeles noe tilbake å ønske. Vi har hatt to studenter i , men for neste år blir det fire, så markedsføringsarbeidet bærer allikevel noe frukter. GSE utvekling ble vellykket gjennomført i april/mai/juni. Fire damer fra Oregon D-5100 var her i perioden 27. april-18. mai, mens vi hadde fem deltagere til Oregon i dagene 16. mai -6. juni. Round-trips ble ikke gjennomført p.g.a. sent annonsert hovedansvarlig i Norge. RYLA ble gjennomført som planlagt i november 2008 med 17 deltagere. Her jobbes det også med fornyelse. Det har vært en gledelig oppslutning om Polio Pluss. Totalt har klubbene i distriktet bidratt med USD Spesielt må vi frenheve de store bidragene fra klubbene : Kopervik, Bergen Vest Åsane, Odda, Sandnes, Sandnes Sør og Gandsfjord. For Annual Giving er resultatet ikke så godt som ønsket. Men totalt har det likevel kommet inn USD Sotra, Strand og Stord er her de beste. Dette vil bidra til at det også blir gode DDF midler å hente om 3 år. Det er også gitt direkte støtte til MG prosjekter med i alt USD Ser man på den totale giverinnsatsen har klubbene bidratt med totalt USD Gitt en dollarkurs på ca. kr 6 utgjør det kr. 235/medlem. I tillegg ga klubber støtte til Haitikatastrofen. Legger man så til all det som gis til lokale prosjekter, kommer vi opp i et betydelig beløp. TAKK FOR AT DERE BIDRAR TIL EN BEDRE VERDEN BÅDE LOKALT OG INTERNASJONALT PRE-PETS og PETS. Med erfaring fra PDG Carl Lewin, ble det gjennomført Pre-PETS møter med innkommende presidenter i november Dette ble gjort på AG nivå og ble godt mottatt. Det ga god anledning til å bli kjent med sine presidenter, samt å trekke opp målene for Rotary-året. PETS ble arrangert i Stavanger i dagene mars Arrangør var Stavanger RK. 47 av 50 innkommende presidenter var til stede, og 43 sekretærer. Distriktsorganisasjonen deltok med 20 medlemmer, og flere av disse stilte også som foredragsholdere/innledere. I forkant av PETS (fredag 12. mars) ble det også arrangert AG-trening/samling. Det ble avholdt distriktsmøte under PETS der langtidsplan og budsjett for ble fremlagt for informasjon. Det ble vedtatt at distriktet skulle registrere seg i Brønnøysundregisteret. Ingunn Olsen Mossefin fra Odda RK ble foreslått og presentert som guvernør for

8 Klubb-besøk Klubb besøkene startet i uke 33 (august 2009) med Gand og Sandnes RK. Siste klubb-besøk ble avviklet i uke 3 (januar 2010)hos Ålgård, Karmsund og Nærbø RK. Det har vært utrolig inspirerende og interessant å besøke klubbene og medlemmene på deres hjemsteder. Totalt har er det nedlagt over 6500 km i bil for gjennomføringen av klubb-besøkene. Fly og ferjer er også flittig anvendt. Presidentsamlinger Som oppfølging av de sittende presidenter under året ble det forsøkt avholdt Presidentsamlinger på AG-nivå. Planen var å gjennomføre disse i februar/mars, men de ble skjøvet helt ut til mai og måtte også avlyses p.g.a. for liten deltakelse. Deltakelsen fra presidentene var varierende i de enkelte AG-områder, fra svært godt i Sogn og Fjordane til labert i Sandnes/Stavanger og Bergen. Det kan stilles spørsmål om dette er hensiktsmessig å gjennomføre i fremtiden. Men erfaringen fra Sogn og Fjordane, der vi kombinerte møtet med også å innkalle medlemmer fra klubbenes komiteer, var god. Da stilte også komiteledere fra distriktet som innledere. Distriktets årsmøte Dette ble avviklet under Distriktskonferansen den 18. oktober. 45 av distriktets klubber var representert. Årsmøtet sluttet seg til at NORFO skulle rekonfirmeres som multidistrikt overfor RI. Årsregnskap for ble fremlagt av IPDG Tor Leganger Hansen og godkjent. Dette viste et overskudd på kr Balansen viste en egenkapital på kr Årsberetning var ikke klar og skulle ettersendes klubbene (den ble senere fremlagt og godkjent på PETS i mars 2010). DG Ove Sembsmoen la fram budsjettforslaget for med forslag om kontingentheving til distriktet med kr. 27 pr. medlem. Totalkontingenten for klubbene til distriktet og NORFO ville da gå opp fra kr. 583 til kr. 610 pr. medlem. Budsjett og kontingent ble godkjent. Ingunn Olsen Mossefin fra Odda RK ble enstemmig nominert som guvernør for Som medlemmer av nominasjonskomite for guvernør ble følgende valgt: Ove Sembsmoen, Ulf Torkelsen, Tor Leganger Hansen og Ingunn Olsen Mossefin. Ledermøter Det er i alt avholdt 4 planlagte ledergruppemøter (IPDG, DG, DGE, DGN og distriktssekretær) i dette Rotaryåret. I tillegg er det også holdt nødvendige telefon/skype møter i spesielle saker. Saker som har vært behandlet har knyttet seg til drift av distriktet, planlegging av distriktssamlinger, årsmøter og distriktsmøter. 8

9 Distriktskonferansen Guvernør Sveinn Skulason, D-1360 Island og president Olav Langaker, Stavanger RK (øverst t.v.), professor emeritus Inge Lønning (øverst t.h.), Ove Midtskog, Karmøy Vest RK sammen med Chelsea Wells, Australia og Emiliy LaRosa, USA og Kine Vereide, Australia (nederst). Distriktskonferansen ble avholdt i dagene oktober på Hotell Clarion i Stavanger, med Stavanger RK som arrangør. Konferansen startet på fredag med Ryst sammen i i Røde Sjøhus. Tema for konferansen var Nyskaping. Det var foredrag/informasjon om mentorprogram for ungdomsbedrifter. Halvard Ween fra NHO snakket om utfordringer for, og styrken i næringslivet på Vestlandet og forskningsminister Tora Aasland presenterte den nylig publiserte forskningsmeldingen. Pressemann Harald Minge utfordret oss på omdømmebygging, og Ida Hassan på medlemsutviklingen (kvinner og nye landsmenn). Men hovedinnlegget stod stortingsmann og 9

10 profesor Inge Lønning for i sitt stålende og engasjerte foredrag om Etikk. Kunstneriske innslag ble gjennomført ved unge studenter fra St. Svithun og ved Svein Tang Wa. En flott ledsagertur til Jæren og Arne Garborgs rike ble gjennomført og guidet av Eli Aga. Festmiddagen på lørdag samlet også 142 deltagere. Totalt deltok det 145 personer på konferansen. De fleste av distriktets klubber var representert. RI presidentens representant var Tauno Loven fra Finland. Fra de nordiske land kom Sveinn Skulason (D-1360)fra Island, mens Åge Bjor fra D-2260 representerte de norske distriktene. Distriktssamlinger Distriktssamlingene for alle tillitsmenn i distriktet (AG-er og komitemedlemmer) har til hensikt å sørge for informasjons-/ og erfaringsutveksling mellom ledelsen i distriktet og komiteene, herunder også bidra til at komiteene får tid til å diskutere arbeidet i sin komite. Det er avholdt to samlinger dette året. Begge ble avviklet på Flyplasshotellet, Flesland. Til samlingen november stilte 25 deltagere. Agendaen inneholdt bla. rapport fra komiteene, organisering og ressursbruk i distriktet samt planlegging for seminarer. Tid var også avsatt til samtale/planlegging i komiteene. Samlingen april fikk noe mindre deltakelse (20). Temaene var mye av de samme som på høsten. Representasjon Guvernøren har representert vårt distrikt på Distriktskonferansen til distrikt 2280 i september 2009 på Stiklestad. Guvernøren representerte også alle de nordiske distrikter på distriktskonferansen for Distrikt 1360 i Reykjavik, Island juni Jubileer Følgende klubber har fylt runde år i Sandnes Sør 25 år Bergenhus 50 år Dale 50 år Kvam 50 år Haugesund 75 år Distriktet har vært representert ved disse anledninger enten ved DG, DGE eller AG. Flere andre klubber har også feiret jubileer der representant for distriktsledelsen har deltatt. Epilog Jeg gikk inn i dette Rotaryåret med en innstilling på å bevisstgjøre og inspirere klubbene og medlemmene til å innse hvilken fin organisasjon vi er medlemmer i. Som enkeltindivider bidrar vi til vennskap med de andre i klubben, og vi bidrar positivt i lokalsamfunnet. Mange klubber har også sett hvilken stor glede og inspirasjon det er å strekke hender og hjelp ut til andre i verden. Dette er Rotary slik jeg ønsket å presentere den. Ikke for mye mas, men positiv inspirasjon. 10

11 Jeg vet ikke om jeg helt har lykkes. Jeg har fått god tilbakemelding fra mange, som jeg har satt stor pris på. At medlemsmassen er stabil tolker jeg også som et godt resultat. Likeledes er jeg fornøyd med god respons på bidrag til Polio Pluss fra mange klubber. At også flere av klubbene tok utfordringen da katastrofen rammet Haiti ser jeg på som flott Rotaryånd. Jeg har i min tale til klubbene sagt at jeg stiller meg kritisk til mye av byråkratiet og ressursbruken i organisasjonen, spesielt på RI plan. Det er dessverre slik at vi nok ikke får gjort så gjort så mye med det på kort sikt, men vi bør allikevel jobbe for å endre det via de kanaler og de ordninger som er laget for dette. På distrikts-og klubbplan kan vi imidlertid alle bidra til å forbedre organisasjonen og ressursbruken vår. Det er et kontinuerlig arbeid som alle kan og bør delta i. Husk at: Rotarys framtid ligger i dine hender Stavanger, 28. august 2010 Ove Sembsmoen DG

12 3. Distriktsorganisasjonen Distriktsledelse Ove Sembsmoen DG, Stavanger RK Tor-Leganger-Hansen IPDG, Askøy RK Ulf Torkelsen DGE, Strand RK Ingunn Olsen Mossefin DGN, Odda RK Distriktssekretær Johan M. Andersen, Stavanger RK Distriktskasserer Øivind Kristiansen, Stavanger RK Assisterende Guvernører Jostein Tjugum Førde RK Ingunn Olsen Mossefin, Odda RK Bernt D Sommersten, Bergen Syd RK Odd Henning Johannessen, Kopervik RK Bjørn Arvesen, Hafrsfjord RK Marit H. B. Kleppe, Bryne RK Medlemskapskomiteen Kaare Høy Müller, Bergen Vest RK, Leder Bjørn Westfoss Larsen, Øyane RK Svein Arne Medhaug, Karmøy-Vest RK The Rotary Foundation komiteen Carl Lewin, Kopervik RK, Leder Erik B. Hjorth, Bergenhus RK, Leder søknader Paal Martens, Bergen-Syd RK Otto Dahl, Kopervik RK, Leder markedsføring Sigve Erland, Bryne RK Group study exchange-komiteen Kjell Opheim, Stryn RK, Leder Frode Nyhammer Askøy Fenring RK Terje Stevnebø, Askøy Fenring RK Water Health and Hunger Concerns and Literacy Resource groups Einar Hope, Åsane RK Serviceprosjekt komiteen John Ivar Solvik, Askøy RK, Leder Claus Finne, Bergen Sydvesten RK Inger Thormodsen, Sotra RK 12

13 Kommunikasjon. Redaktør Guvernørens månedsbrev Per Ove Askeland, Askøy RK DICO Renate Malm, Sogndal RK Ungdomsutveksling Ove Midtskog, Karmøy-Vest RK Espen Nygaard, Nordfjordeid RK Per Oma, Bryne RK Øyvind Birkeland, Askøy RK 4. Rapporter fra AG-er 4.1 Sogn og Fjordane Første AG-møte for meg var distriktsrådsmøtet i samband med Distriktskonferansen oktober. Det gav mykje viktig stoff om Rotary og kveik til arbeidet framover. Eg fekk på same tid kontakt med sentrale klubbmedlemmer frå Sogn og Fjordane. Kontakten med klubbane har vore grei, eg har hatt telefonkontakt med presidentane fleire gonger og alltid vorte møtt på ein positiv måte. Bortsett frå min eigen klubb, Førde Rotaryklubb, så har eg besøkt Sogndal Rotaryklubb. Reiseavstandar gjer klubbesøk vanskeleg å føre på effektivt klubbarbeid. I tillegg til telefonkontaktane vart alle klubbane invitert til Intercitymøte med bedriftsbesøk hjå Tine Vest på Byrkjelo. Frammøtet var godt og samtidig var Distriktet på plass og spissa oss på medlemsverving. Eit felles møte for presidentar og sekretærar etter initiativ av guvernøren hadde og godt frammøte. Representant frå serviceininga i Distriktet var med medan representant for TRF måtte melde forfall. Begge desse møta vart motteke positivt av klubbane og kan bli årlege tiltak dei næraste åra framover. Alle klubbane er aktive med ulike prosjekt. Nokre har prosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Ein klubb har lang og god erfaring med ungdomsutveksling. Klubbane er flinke til å profilere seg på heimstad /lokalt. Nokre klubbar vere meir frampå her. Frammøte på klubbmøta bør satsast meir på i dei fleste klubbane. Kanskje meir aktivering av alle komitear med medlemmer på vanlege møte kan vere eit stimuleringstiltak. Medlemsutvikling vert arbeidd aktivt med av alle, dette har høg prioritet, er iblant tungt for dei fleste. Kva sjølve Rotary Foundation står for og betyr for kvar lokal klubb er mangelvare. Eg trur dei fleste vil oppleve det positivt å få kunnskap om kva pengane våre går til og korleis dei vert teke vare på/kan nyttast. Året har vist meg/lært meg at Rotary si framtid er i våre hender og det tuftar på Rotarykunnskap. Jostein Tjugum 13

14 4.2 Bergen og omegn 1.AG året begynte med Distriktskonferansen i oktober. Etterfulgt av pre-pets med Hardanger/Voss og Bergens klubbene til stede, under ordstyre av innkommende DG, Ulf Torkelsen. Meget vellykket møte, med stort engasjement fra deltagerne. Videre deltok også Per Ove Askeland, John Ivar Solvik og Kåre Høy Muller, som bidro med informasjon om spesialgruppene i Distriktet. 2. Møtet med presidentene i Bergens regionen. I slutten av februar hadde DG, Ove Sembsmoen og undertegnede møte med presidentene i Bergens regionen. Møtet ble vel gjennomført og mange løpende temaer kom opp. Vi vil ved senere anledning også invitere sekretærer, slik at vi muligens sikrer at alle klubber er representert. 3. Under PETS i Stavanger, var det stort engasjement, og stor innsats fra den store hopen med rotarianere. Bergensklubbene var alle fremmøtte, og bidrog til debattene. 4. Som oppfølgning til PETS, var de innkommende presidentene samlet på Langegaarden i april, for å ta gjennomgang på hvor status var like før overtagelse. Og noen spørsmål ble sendt videre til Distriktet, for avklaring og fullføring innen oppgitte frister. 8 av 13 klubber stilte, så her trenges en viss justering, dersom man skal sikre at alle klubbene er likt informert i fremtiden. Det ble også ytret ønske om at klubb-komite møter kunne avholdes tidlig i nytt Rotary år, slik at også de kan komme raskt i gang med god innsats. Bernt D Sommersten 4.3 Hardanger, Sunnhordland, Voss Alle klubbene i området jobber godt og har prosjekter, noen større enn andre. Dale og Odda var til Voss for å presentere sine prosjekt i vår, og for å prøve å samarbeide om disse. Vi forsøker også å besøke hverandres klubber med foredrag som er av interesse for klubben, Odda stilte med foredragsholder i Kvinnherad med ei sild og ei til. I Odda RK har vi en som har skrevet sildebok og det var et svært godt og populært møte med mange smaksprøver. Medlemsverving er fremdeles noe problematisk for de fleste klubbene. Det bør være en oppgave for Kvinnherad RK å få med kvinner, de er pt. uten yngre medlemmer generelt i klubben. Kvinneandelen er på veg opp og Stord, Voss, Odda, Kvam og Dale har hatt kvinnelige presidenter i år. Ellers har jeg inntrykk av at det indre liv i klubbane er godt. Alle klubbene, bortsett fra Dale som har få medlemmer, har fått til et godt arbeid i de forskjellige komiteene, så CLP er godt etablert i klubbene. Det er etter min erfaring god stemning i klubbene, gode foredrag og engasjerte medlemmer, men vi må passe på å få de nye medlemmene med i komitéarbeid med en gang, de er klar til innsats og må få et oppdrag og bli involvert. I noen klubber er det fremdeles litt slik at dette har vi gjort i alle år og slik skal det bli, men med nye koster så må vi være omstillingsvillige og overlate ansvaret til de som har driven og er engasjerte. Odda og Voss har hatt GSE team i år med godt resultat og Odda har hatt besøk av 3 medlemmer fra Rotaryklubber i Kano i Nigeria i forbindelse med barnehjemsprosjektet vårt. Odda og Kvinnherad hadde stand i forbindelse med Polio Plus med godt resultat. 14

15 Det har vært hyggelig å få møte i klubbene og få treffe så mange kjekke og engasjerte mennesker. Ingunn Olsen Mossefin 4.4 Haugaland Som AG på Haugalandet/Ryfylket har jeg besøkt alle klubbene i ulike sammenhenger og møtt engasjerte og positive representanter for klubbene. Klubbene har stort sett gode program, og det har vært god stemning på møtene. Men noen av klubben har relativt høy gjennomsnittsalder og vil kunne få problemer på litt sikt om de ikke tar dette problemet alvorlig. Dette gjelder særlig Haugesund og Kopervik, hvor de heller ikke har kvinnelige medlemmer. Haugesund Sør har heller ikke kvinnelige medlemmer, noe som klart er en svakhet, men de har tatt tak i dette med rekruttering i år og har fått inn en del yngre medlemmer. Suldal sliter med tynt rekrutteringsgrunnlag for sin klubb. Av spesielle arrangement kan nevnes Haugesund Sør Rotary klubb, som sedvanlige hadde et meget godt Inter City-møte med god oppslutning, og med deltakelse fra alle klubbene i distriktet. Haugesund Rotary klubb feiret 75 års jubileum med en flott middag på Lothes mat og vinhus. Karmøy Vest hadde en musikalforestilling i kulturhuset hvor inntektene gikk til deres internasjonale prosjekt i Brasil. Kopervik Rotary klubb hadde revy i samarbeid med Byen vår Kopervik, hvor inntektene gikk til Rotary Foundation`s polio pluss program. Assisterende Guvernør innkalt presidenter og innkommende presidenter til et samarbeidsmøte 18. november 2009, hvor alle klubber møtte unntatt Kopervik. Hovedsak var medlemsutvikling hvor Svein A Medhaug innledet og presenterte oversikt over klubbenes utvikling. Alle klubbene fikk tilsendt det grunnlagsmaterialet som Medhaug hadde utarbeidet til videre bruk i egen klubb. Presidenten i Haugesund Sør tok opp muligheten for å få Rotaryklubbene i distriktet til å støtte opp om finansiering av unge deltakere til Tall Ships Race i De fleste var positive, men unnlot å følge opp i ettertid. I tillegg drøftet en også informasjon om Pre-Pets, ny Rotary klubb i Tysvær og muligheten for bidrag fra de andre klubbene, andre mulige fellesarrangementer, Inter City-møte og muligheten for felles opplegg mellom klubbene for kunne gå inn på programmet med utvekslingsstudenter. I januar innkalte AG etter initiativ fra innkommende guvernør, til møte med alle innkommende presidenter og sekretærer i området. Alle, med unntak av Kopervik, deltok. Vi hadde fokus på planlegging av nytt rotaryår. I samarbeid med Guvernøren innkalte vi til et møte i mars med alle klubbpresidentene for å ta en status og oppsummere litt av årets aktiviteter i klubbene, men på dette møtet stilte bare presidentene i Haugesund og Haugesund Sør Rotary klubb. AG vil prøve og innkalle til et nytt møte med alle presidenter og innkommende presidenter i slutten av mai/begynnelsen av juni for å drøfte et mulig felles internasjonalt prosjekt i tilknytning til Rotifunk, i Sierra Leone. Her vil en også drøfte opplegg for neste års møte- og skoleringsvirksomhet i distriktet. Arbeidet med ny klubb i Tysvær er kommet i gang. Karmsund stiller som fadderklubb, men også Haugesund og Haugesund Sør har lovet å bistå og komme med forslag til eventuelle medlemmer. Det er blitt avholdt 3 informasjonsmøter. De to første var på Aksdal motell. Guvernøren deltok 15

16 på det første og hadde et foredrag om Rotary. På det andre var det lederen for den nye industriparken på Gismarvik som hadde innledningen. Det tredje møtet ble avholdt som et bedriftsbesøk på Tysvær Arena, den nye håndballbanen, som vi prøver å få som fast klubblokale. Det har vært ca 10 frammøtte på alle møtene. AG har sendt ut brev til aktuelle kandidater i forbindelse med disse møtene, sammen med informasjon om Rotary. Det er også blitt satt inn annonse for møtene i Tysvær Bygdeblad. En hel del av de aktuelle medlemmene er blitt kontaktet direkte og pr. telefon. Arbeidet med en ny klubb i Kopervik er også kommet godt i gang. Karmøy Vest har sagt ja til å være fadderklubb. Det er gjennomført 3 informasjonsmøter, med brukbar oppslutning. På det siste hvor Guvernøren deltok og holdt innledning, var det 11 potensielle medlemmer til stede, i tillegg til de 3 som fadderklubben har gitt ansvar for å følge opp den nye klubben. Målet er å velge et styre og sette opp ordinært program fra høsten av. Søknad om godkjenning og chartring blir sendt Rotary International så snart en har 20 medlemmer. Odd Henning Johannessen 4.5 Stavanger/Sandnes Som AG for Stavanger/Sandnes har jeg besøkt de fleste klubbene en eller flere ganger i ulike sammenhenger, og møtt positive og engasjerte rotarianere. Klubbene har gode program, mens kunnskapen om Rotary både blant ledere og klubbmedlemmer kunne vært mye bedre. Dette gjelder ikke minst hvilke forpliktelser det medfører å være rotarianer og medlem i en Rotaryklubb. Dette til tross, hovedinntrykket er at det gjøres mye godt arbeid i klubbene med gode varierte program og mange prosjekter. Rotaryåret begynte egentlig i juni 2009 med et møte med de innkommende presidenter for å få tilbakemelding på status i forberedelser, samt utveksling av ideer om program og prosjekter. I år har jeg også invitert de innkommende sekretærer på dette møtet. Etter distriktskonferansen ble presidentene innkalt til møte for å bli bedre kjent, høre status på klubbenes resultatområder og utveksle erfaringer om felles utfordringer. Det er også en utfordring for AG å få tilstrekkelig engasjement(fremmøte) på slike tiltak. Hjelp og støtte har vært tilbudt klubbene ved flere anledninger, men de få tilbakemeldinger vi har fått, signaliserer at klubbene vil klare seg selv. En klubb takket ja, men det ga ingen resultater. AG-området har økt sitt medlemstall med 4 i dette Rotaryåret. Dette kan virke beskjedent, men noen klubber har ryddet opp i sine medlemslister, så helhetsbildet er egentlig mer optimistisk. Området har totalt fått tilført 36 nye medlemmer som vil bety vitalisering og fornying for de klubbene det gjelder. 10 klubber har tatt opp nye medlemmer dette året. Det har vært arrangert informasjonsmøte om Rotaract der 4 klubber fra Stavanger deltok. Stavanger RK har forpliktet seg til å følge opp med økonomisk støtte, og med å skaffe møtelokaler. Initiativtakerne er i gang med å finne tilstrekkelig mange potensielle medlemmer for å kunne starte klubb til høsten. AG har invitert seg selv til å delta på et styremøte i den enkelte klubb denne våren for å få et bedre inntrykk av status og tilbakemelding fra klubbene. Det var positiv respons i utgangspunktet, men kun en invitasjon. Jeg vil følge dette tettere opp i det neste Rotaryår. Bjørn Arvesen 16

17 4.6 Jæren og Dalane Rotaryåret har vært et godt Rotaryår med verken spesielle problemer eller utfordringer. Det har vært arrangert ett TRF seminar med relativt lavt frammøte, men med utbytte for de deltakende klubbene. Klubbene har hatt stående tilbud om besøk fra medlemskomiteen, men det har i svært liten grad blitt benyttet. I tillegg har det vært en samling for presidenter og sekretærer og en samling for innkommende presidenter, sekretærer og kasserere med godt frammøte. Møtene har vært interessante og givende for alle parter. Samarbeidet mellom klubber og AG har fungert greit. Det jobbes aktivt med medlemsutvikling i klubbenes. Det gjøres et godt arbeid i den enkelte klubb i forhold til rekruttering, men likevel har de 7 klubben kun 2 medlemmer i tilgang. Det er 3 klubber som har netto tilgang, 1 som er uendret og 3 som har hatt tilbakegang totalt sett ved utgangen av april. Alle har fått inn flere nye medlemmer, men for noen har avgangen vært større eller likt med inntaket. Kvinneandelen i 2 klubber (Bryne og Sokndal) har økt. Det er viktig at det fortsettes å jobbes mye med rekruttering, men ikke minst å beholde eksisterende medlemmer. Medlemsutvikling må fortsatt stå i fokus, men jeg føler klubbene er inne i gode spor i forhold til dette. Bevisstheten rundt å ta vare på medlemmer og rekruttere nye er god. Å ta temperaturen i klubben for å se hva medlemmene ønsker av aktiviteter og prosjekter kan være nyttig. Flere klubber har gjort det i løpet av dette året.. Klubbene har svært forskjellige prosjekter de jobber med. Det er gode prosjekter både lokalt og internasjonalt, noen av imponerende størrelse og regularitet. Alle klubber har sin egen identitet som er tilpasset sitt nærområde. Flere av klubbene er flinke til å få oppmerksomhet i lokalpresse i forbindelse med prosjekter. Etter møter og samtaler med ledere i klubbene er jeg av den oppfatning at det nok kan være hensiktsmessig at klubbene samarbeider nærmere på flere områder. I dag er det samarbeidet mellom Klepp, Bryne og Nærbø om utveksling, som er et godt eksempel på effekten av samarbeid. Det har gitt klubbene krefter til å drive med utveksling over mange år. Tilsvarende samarbeid vil klubbene kunne ha nytte av for å kunne løfte litt større prosjekter enten det skulle dreie seg om utveksling eller internasjonale prosjekter. Sammen blir en sterkere og kan dra nytte av hverandres erfaringer. Marit H.B. Kleppe 17

18 5. Rapport fra komiteer 5.1 Medlemsskapskomiteen Komiteen har hatt følgende medlemmer dette Rotaryåret: Bjørn Westfoss Larsen, Øyane RK. Svein Arne Medhaug, Karmøy RK. Kaare Høy Müller, Bergen Vest RK, leder. På landsbasis og i D2250 har medlemsutviklingen de siste årene vært negativ. Dette gjelder så vel tilgangen av nye medlemmer som det faktum at mange etablerte medlemmer velger på slutte. I tillegg har 2 klubber lagt inn årene. Alle klubber trenger en stabil tilgang av nye og helst yngre medlemmer for å overleve på sikt. Hvis ikke vil klubbenes gjennomsnittsalder, som allerede i dag for de fleste klubbers vedkommende ligger langt over 60 år, stige og stadig større andel av medlemmene vil være ute av yrkeslivet. Dermed utfordres den rollen som et yrkesbasert nettverk som ligger i bunnen for Rotarys ide, noe som igjen vil skape problemer for rekrutteringen. Distriktet har derfor prioritert arbeidet med medlemsutviklingen de siste årene og det vil det fortsatt gjøre. Det kan se ut som om distriktets satsing etter hvert virker. Hvis vi ser på tabellen under som viser utviklingen i D2250 har vi bare hatt en tilbakegang med 10 medlemmer fra inngangen av juli 2009 til utgangen av juni Sammenlignet med andre distrikter i Norge er det også bra. Totalt er nedgangen på landsbasis Antall medlemmer i Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Antall Antallet som gjengis i tabellen er ved utgangen av hver måned. Antall kvinner vokser svakt, men ikke så mye som vi ønsker og var på 301(14,7 %). En andel på 20 % synes fortsatt fjern. Satsingen på kvinner vil fortsette med uforminsket kraft. 18

19 Når det ønsket om en bredere sammensetning av Rotary når det gjelder etnisitet, yrker og kulturell bakgrunn, sier ikke disse noe om dette. Ei heller om aldersutviklingen. Men vi regner med at bredden i medlemssammensetningen vil komme med veksten i antall medlemmer tallene. Komiteen har en bestemt oppfatning av at klubbene nå har fattet alvoret og satser sterkt på en positiv medlemsutvikling. Det jobbes godt og systematisk for å få øke medlemstallet. Vi føler at kompetansen når det gjelder de faktorer som virker på utviklingen av medlemstallet er god i klubbene og at medlemsutvikling etter hvert inngår i klubbene regulære årsplaner. Her håper vi at en artikkelserie i Rotary Vest gjennom høsten 2009 har virket positivt. Gjennom året er det gjennomført fellesmøter i noen distrikter og komiteens medlemmer har møtt i mange klubber og i mange av klubbenes medlemskomiteer. Men det store flertall av klubber har vi ikke hatt direkte kontakt med gjennom året, noe vi gjerne skulle hatt. Rotaryåret avsluttes for komiteens vedkommende med en henvendelse til alle innkommende presidenter og deres medlemskomiteer. Her anbefales det at man regelmessig gjennomfører temperaturmålinger i klubben. Det legges også vekt på det ansvaret klubbens ledelse har for å holde trykket oppe når det medlemsutviklingen og viktigheten av at kunnskapene i klubbene omkring Rotary, hva vi står for, hvordan vi er organisert og hva vi utretter, oppdateres. Med oppdaterte kunnskaper om Rotary og de positive aktiviteter som organisasjonen står for, tror vi med at medlemmene forteller sine omgivelser om sitt medlemskap i organisasjonen. Og stolte og positive medlemmer er de beste ambassadører for Rotary og det beste salgsargumentet overfor nye medlemmer. Kaare Høy Muller 5.2 Serviceprosjektkomiteen Komité for Serviceprosjekter ble valgt for en tre års periode fra 2007 til 2010 og har bestått av Inger Thormodsen, Sotra RK, Klaus Finne, Sydvesten RK og John Ivar Solvik, Askøy RK. Komiteen la opp denne treårige handlingsplanen: 2007/08: Datainnsamling og utarbeiding av kurs for nye medlemmer (Rotaryskolen), kartlegging av klubbprosjekter (Idebanken) og presentasjon av klubbprosjekter. 2008/09: Bearbeiding, gjennomføring og presentasjoner på distriktssamlinger. 2009/10: Informasjon og veiledning til klubbene med seminarer på AG-nivå Rotaryskolen i D Kurs for nye medlemmer Presentasjonen ble laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle og nye medlemmer i distrikt D2250 og ble senere omdøpt til Rotaryskolen i D2250. Hele opplegget ble presentert på Distriktskonferansen 2008 og PETS 2009 og ble lagt ut på distriktets hjemmeside til fri benyttelse for klubbene. Rotaryskolen i D2250 består av ca. 90 lysbilder fordelt i tre bolker: 19

20 1 Rotarys historie og organisasjon 2 Klubbens målsetting og styring 3 Komitéstrukturen. Tilbakemeldingen er at flere klubber i D2250 har tatt opplegget i bruk i arbeidet med medlemsutvikling, opplæring og informasjon om Rotary. Det hadde vært ønskelig at flere klubber tok i bruk Rotaryskolen og komiteen anbefaler at det arbeides videre med oppdatering, gjøre den bedre kjent og lettere tilgjengelig for klubbene på distriktets hjemmesider. Idebanken i D Kartlegging av prosjekter Idébanken i D2250 ble presentert for klubbene for første gang på Distriktskonferansen Målsettingen med Idébanken er å gi informasjon, ideer, inspirasjon og motivasjon til klubbene i D2250 i troen på at serviceprosjekter styrker kameratskap og klubbens indre liv, fører til samarbeid innad i klubben og til samarbeid lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Tilbakemeldingen er noe uklar når det gjelder bruken og nytten av Idebanken og komiteen anbefaler at det arbeides videre med å gjøre den bedre kjent, lettere tilgjengelig og mer operativ for klubbene på distriktets hjemmesider. House of Friendship - Presentasjon av prosjekter Som et direkte resultat av Idebanken i D2250, ble utvalgte lokale og internasjonale prosjekter presentert på en utstilling House of Friendship på Distriktskonferansen i 2008 og Rotary Marked i Tilbakemeldingene er udelt positive og komiteen anbefaler at det arbeids videre med dette og foreslår at utstillerne i hovedsak kommer fra området der DK holdes. Informasjon og veiledning til klubbene Komité for Serviceprosjekter har tilbudt sine kunnskaper og erfaringer til klubbene organisert gjennom AGene i de seks AG-områdene. Dette har fungert dårlig og komiteen anbefaler at det arbeides videre med seminarer på AG-nivå der det blir fokusert på bruken og nytten av Rotaryskolen og Idebanken i klubbenes arbeid med informasjon, rekruttering og opplæring. John Ivar Solvik 5.3 TRF komiteen Distriktets Rotary Foundation komité har ansvaret for fordeling av midler fra The Rotary Foundation World fund, innsamling av midler til TRF og PolioPlus, samt for å spre riktig og god informasjon om TRFs arbeide og å oppmuntre klubber til å gå inn i prosjekter i samarbeid med klubber i andre land. I det følgende følger en kort oppsummering av hva som er oppnådd i Rotaryåret Prosjekter med støtte fra distriktets TRF fond Distriktet fikk stilt til disposisjon $ som andel District Designated Fund (DDF) fra innsamlede midler fra Rotaryåret og sammen med ubenyttede midler fra tidligere år har komiteen hatt $ til disposisjon for utdeling til Matching Grant (MG) prosjekter i tillegg til $2 694 i District Simplified Grants (DSG) 20

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 november 2009. Konferansetema; Nyskaping

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 november 2009. Konferansetema; Nyskaping Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 november 2009 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Konferansetema; Nyskaping Guvernøren har ordet 2 Distriktskonferansen 2009 Omdømme og PR Penger

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

Rotary Distrikt 2250

Rotary Distrikt 2250 Rotary Distrikt 2250 PETS 6. 8. mars 2015 Førde Rotaryklubb Scandic Sunnfjord Hotell & Spa Rotary Distrikt 2250 Kjære PETS deltager, Jeg vil med dette ønske deg velkommen til Førde, til PETS og til Scandic

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 September 2010. 10 Les mer side 9

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 September 2010. 10 Les mer side 9 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 September 2010 DG Ulf Torkelsen Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet Verdenspresidenten Ray Klinginsmith 3 2 Gunnar Stålset til ÅPENT MØTE OM Fred og

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 06.02.2010 kl. 1100 1300 på Bårdshaug Herregård, Orkanger Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar Informasjon,

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal

Detaljer

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe En del andre klubbglimt fra høsten 2013 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe Aanestad er allerede fra tidligere godt kjent med både klubben vår og med Rotary.

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world».

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». 1. November er The Rotary Foundation-måned I Rotarys kalender Da Rotary ble grunnlagt i

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 1 Disposisjon Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb Rotary. Hva er det? Rotary Klubb. Hva er det? Komitearbeid. Hva er det? Rotary Prosjekter.

Detaljer

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 11/10/12 Sverre Øverland 1 Agenda Forholdet Rotary International og The Rotary Foundation - TRF og

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Denne arbeids- og milepelplan for klubbkasserere er utarbeidet av Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb leder Jan

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

INVITASJON til deltakelse i TRF prosjekt for brannskadesenter i Ethiopia Childrens Burn Care Foundation

INVITASJON til deltakelse i TRF prosjekt for brannskadesenter i Ethiopia Childrens Burn Care Foundation INVITASJON til deltakelse i TRF prosjekt for brannskadesenter i Ethiopia Childrens Burn Care Foundation Harstad Syd Rotary Klubb inviterer med dette til økonomisk deltakelse i et Matching Grant prosjekt

Detaljer

The Rotary Foundation og Future Vision Plan

The Rotary Foundation og Future Vision Plan The Rotary Foundation og Future Vision Plan Arendal, 7.januar 2012 DRFC Edrund Olaisen Venner må kjenne hverandre Edrund Olaisen, Langesund RK, 65 år, lykkelig gift med Jan, 2 barn og 3 barnebarn Var assurandør

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 MARS 2002 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fa. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 UTVIKLINGEN ER POSITIV - Langspurten er i gang for dette Rotaryåret

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2012-2013 www.d2260.rotary.no JAN EDDIE TINLUND GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktsguvernørens forord 3 Kort informasjon

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Matching Grant prosjekt for Childrens Burn Care Foundation, Ethiopia INFORMASJON - Desember 2009

Matching Grant prosjekt for Childrens Burn Care Foundation, Ethiopia INFORMASJON - Desember 2009 Matching Grant prosjekt for Childrens Burn Care Foundation, Ethiopia INFORMASJON - Desember 2009 Vi er i gang! Søknaden under behandling Etter noen måneder med forberedelser, etablering av samarbeidsavtaler,

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Rev.: 8, 15.2.2013 HÅNDBOK for klubbene 2012-2013 2 Innhold: 1 FORORD 2 RI-PRESIDENT 2012-2013 3 DISTRIKTSGUVERNØR D2305 2012-2013 4 ROTARYS S FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JULI AUGUST 2011 Kronikk Kjære Rotaryvenner. Vi er i starten av det andre året siden Drammen Vest og Drammen Syd fusjonerte og ble til en klubb. Det første året

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmelding for klubbåret 2011-2012

Årsmelding for klubbåret 2011-2012 Årsmelding for klubbåret 2011-2012 1) Generelt Som forberedelse til rotaryåret 2011-2012 sendte klubben inn dokumentet «klubbens planer og mål (KPM) i mai 2011 til Distriktet. Hovedmålene for klubben var:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2013-2014 RHO rev 13 05 2013 Innhold: side 1 Rotary International, Rotaryklubben og den enkelte rotarianer 4 1.2 RI president Ron D. Burton, hilsen,

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JUNI 2012 Takk for meg som president. Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen bare gi noen generelle

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer