Statoil Stasjonen på Danmarksplass 20:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoil Stasjonen på Danmarksplass www.statoilviken.no 20:18-27.01 WWW.MEGALINK.NO"

Transkript

1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Gudmund Arne Lilletveit Voss 244 Gylt medalje 9**99=47 99XX*=48 XXX9*=49 XX*XX***X*=100 2 Siren Marie Wilmann Herdla *XX=48 XXX*X=50 XXX*9=49 X99*X99*X*= 96 3 Eirin Sognnes Hyllestad 237 XXXX9=49 999*9=46 **X*X=50 X9X88999XX= 92 4 Marius Vatnøy Seim 237 X9*9X=48 **X99=48 98X99=45 9X9XX9*X9X= 96 5 Martin J. Budal Bergen Nordre 228 *99X9=47 9X999=46 987*9=43 899XX989XX= 92 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt 1 Harald Brekke Strandebarm 250 Gylt medalje X*XXX=50 XX***=50 **XX*=50 *XX*XX***X=100 2 Kim Andre Wilmann Herdla 250 XX**X=50 *X**X=50 X***X=50 XX*XX*XXXX=100 3 Leif Malvin Hjelmevoll Voss 249 *9*XX=49 **X**=50 X**X*=50 X**X*XXXX*=100 4 Elise Velsvik Stien Herdla 248 X9*X*=49 X*XXX=50 X**9*=49 X*XX****X*=100 5 Sivert Grønsdal Tysse 248 ***9X=49 XXX*X=50 XXX*X=50 9XXXXX**XX= 99 6 Eirik Hagesæter Seim 247 X9XXX=49 *XXXX=50 *X9**=49 X*X**X**X9= 99 7 Lillian Bjørkedal Sartor 247 9X*XX=49 *XX9X=49 **XX*=50 X*X*XX9XXX= 99 8 Åmund Kolltveit Strandebarm 246 **XX9=49 **X*X=50 *XX9*=49 **XX9X**9*= 98 9 Espen Austegard Meland 245 9*9X*=48 XX*9*=49 X9XX*=49 **9*XX*X*X= Ole Magnus Høysæter Tysse 244 9**XX=49 9X**9=48 *9X*9=48 *X9*X*X*XX= Thomas Halvorsen Bergen *9=46 XX*X9=49 X9X9X=48 X9X*X**9X*= Ingvild Hagesæter Seim 235 X9**9=48 *99XX=48 9*X99=47 *89X8XX8*9= Marthe Huun Neteland Norheimsund og Øystese 235 X9X99=47 999X9=46 9XX99=47 X9XX999*9X= 95 Premieliste Mesterskap Junior 1 Chris Andre Fauske Strandebarm 246 Gylt medalje *X*9*=49 99X9X=47 XX*X*=50 XX*XXXX**X=100 2 Andrea Kirkevold Norheimsund og Øystese 244 9**XX=49 8X8*X=46 *XX*X=50 9XX*X**XX*= 99 3 Stian Vatnøy Seim 244 **X**=50 *X*9*=49 XXX99=48 9XXXXXX9X9= 97 4 Vebjørn Monstad Seim 244 X*9X*=49 X9X9X=48 XX***=50 9XXX8XXXXX= 97 5 Runar Lie Berge Seim 243 X*XXX=50 9*99X=47 XXX**=50 9XX99XXX9X= 96 6 Trine Flotve Norheimsund og Øystese 242 9*X9*=48 999X9=46 XX**X=50 X9XX9*XXXX= 98

2 7 Bjørnar Berge Lie Seim 241 X**9*=49 9**9X=48 XX9**=49 999X9*9*X*= 95 8 Sondre Haug Os skyttarlag 241 X9*XX=49 89*9X=46 9*9X9=47 ***9*X**XX= 99 9 Einar Bjørkedal Sartor XX*=48 9X*9X=48 99***=48 9*XX9X9**X= Jan-Ivar Jørgensen Fana 241 *X9XX=49 X9999=46 XX9X9=48 *X9X9*X*XX= Torbjørn Østerbø Veland Seim 235 *99XX=48 7*999=44 XX9*X=49 9*899XX*X9= Martin Haugen Tysse 235 9X99X= =44 *XX**=50 98X9XX9*9X= Chris Olav Sjurmarken Fana 235 XX*X*= =45 99XX9= *XX99= Betina Fredheim Strandebarm 232 9X9XX=48 X9799=44 9***X= X9X99= 91 Premieliste Mesterskap V65 1 Magne Nordvik Tysse 249 Gylt medalje *X*X*=50 *XX**=50 XX*XX=50 X*9XX**XX*= 99 2 KjellFredriksen Åsane/Hordvik 248 X*XXX=50 XXX*9=49 **X**=50 X*X*9XXX**= 99 3 Hans Tvedt Seim 248 XXXX*=50 X**XX=50 **XXX=50 XX9XX*XXX9= 98 4 Arne J Seim Seim 247 **X**=50 ****9=49 XX*X*=50 XX*XX*9X9X= 98 4 Erling Eriksen Tysse 247 X*XX9=49 X****=50 9***X=49 *X*XX9**XX= 99 6 Johannes Skaar Bakke Strandebarm 247 *XX*X=50 *9**X=49 *XXXX=50 XX*9XX9***= 98 7 Samson Bakke Åsane/Hordvik XX9=47 *X9*X=49 X****=50 ****X***X*=100 8 Odd Gorm-Hansen Os skyttarlag 246 X9*XX=49 *X***=50 *X*XX=50 X99**X*9**= 97 9 Erling Haugland Fana 246 XX*X*=50 ***X*=50 9X**X=49 X9*XX9XXX9= Else Eidsvik Os skyttarlag 244 X9XXX=49 X999X=47 9XX*X=49 ***XXXXX9X= Olav Kristensen Åsane/Hordvik X9X=47 *9XXX=49 XXXX*=50 9X9XX****9= Terje Høysæter Tysse XX9=46 X*XXX=50 9*X*X=49 999X*X*X*X= Leiv Lirhus Jondal 242 X9XXX=49 X9X9*=48 XX*XX=50 X9X9XX8X9*= Thorbjørn Klausen Os skyttarlag 240 *XXXX=50 99X9X=47 X*9X9=48 X*99XXX999= Gudmund Haugen Bergen Nordre X9= X=46 XX999=47 X X= 89 Premieliste Mesterskap V73 1 Ivar Seim Åsane/Hordvik 249 Gylt medalje X*9*X=49 *X***=50 X*X**=50 *XXXX****X=100 2 Arnold Haugen Fana 248

3 XX*XX=50 **XX*=50 *X*X*=50 *XX9*9XXX*= 98 3 Gunvald Smaadal Os skyttarlag 246 X9X**=49 *X9X*=49 X****=50 **XX*XX9X9= 98 4 Aslak Dyrkolbotn Osterøy 246 *X9*X=49 XXX9X=49 X*X9X=49 *XXX**XX9*= 99 5 Steinar Eidsvik Os skyttarlag 245 9XXXX=49 XXX9*=49 *X9X*=49 9XXXXXXXX9= 98 6 Kjell Langeland Tysse 240 9*9XX=48 *99*X= X=46 *XX*9*9*XX= 98 7 Jan Wågsæther Fana 233 8X999=45 9*999=46 X899X=46 X*XX9*X9*8= 96 8 Nils Nordvik Fana =42 99X8X=46 *8X99=46 XX*X9X9X**= 98 Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Inge Bratland Åsane/Hordvik 248 XXXXX=50 9X*XX=49 9*XX*=49 **X**XX*XX=100 Premieliste Mesterskap Klasse 2 1 Eli Gorm-Hansen Tøsdal Os skyttarlag 243 9XX*X=49 9X*9X=48 *XX*9=49 *X**9XX99*= 97 2 Marianne Lilletveit Voss 240 *****= X=45 **X9*=49 79X*XXX**X= 96 3 Jostein Lygre Bergen 237 9X9XX=48 XX9*X=49 999*9=46 999*99X*9X= 94 4 Eirik Stenerud Åsan Fana 235 X99XX=48 8XX89=45 X9XX9=48 989XXXX99*= 94 5 Erik Mjelde Os skyttarlag 233 9X*9X=48 9*987=43 9X9XX=48 8X9999*X**= 94 6 Hans Kristian Birkeland Osterøy 230 X9999=46 X89X8=45 9X999=46 99X9X99*99= 93 7 Jan Magne Helland Fana 227 XX99X= =41 9XX99= X999X= 91 8 Mathias Haugen Tysse 219 9X899= =43 989X9=45 999X799888= 86 9 Linda Stensland Bergen Nordre 206 **XXX= =26 X0XX9=39 998*999X99= 91 Premieliste Mesterskap Klasse Rune Seim Seim 246 Gylt medalje X***X=50 9*X9X=48 XX9XX=49 XXXX9XX*XX= 99 2 Eirik Skjelbreid Grimstvedt Seim 245 Sølv medalje *XX9*=49 XX*XX=50 ***X*=50 X99XX*X9*9= 96 3 Liv Sollesnes Jondal 245 XX***=50 9*XXX=49 9X9XX=48 XX99X****X= 98 4 Daniel Austegard Meland 244 XXXX9=49 X*X9X=49 XX*9*=49 *X89*X**X*= 97 5 Birgit Rønningen Åsane/Hordvik 243 9*9**=48 9****=49 X**9X=49 X*XX7***X*= 97 6 Lars Kålås Økland Seim 243 9XXX9=48 9X9*9=47 ***X*=50 X*XX99*X*X= 98 7 Stian Meland Meland 243 9X*9*=48 *X98*=47 XXXXX=50 9X*X9**XXX= 98 8 Geir Rosnes Herdla 242

4 99XXX=48 99**9=47 **XXX=50 *X*98*X**X= 97 9 Berge Legland Seim 242 X99*X=48 *99X*=48 XX*X9=49 9*X99XX***= Thore Larsen Sartor 242 XXX9X=49 9*X*X=49 9*XXX=49 9X999*X9XX= Bjarne Sollesnes Jondal 240 ***99=48 9X99X=47 XX*X9=49 X999XX9***= Geir-Wiggo Dale Os skyttarlag 240 9XX9*=48 9X98X=46 9XXXX=49 X99*9*X**X= Atle Håtuft Meland 240 XXXX*=50 99X9X=47 *X*X*= XXXXX= Johannes Seim Seim 240 XXX**=50 998X9=45 XXXXX=50 X9999*9X*X= Åshild Rosnes Herdla 240 X9X9X=48 X999X=47 X*9**=49 89XX9XXX*X= Frode Kristensen Åsane/Hordvik 240 XXX9X=49 99XX9=47 XX9X9=48 XX999XX**9= Arild Røyseth Åsane/Hordvik 239 X99XX=48 X*99*=48 X*9X*=49 9X999**99X= Ida Kristine Karsrud Fana 239 XX99X=48 XX89X=47 X*X*9= X9XXX*= Idar Wergeland Lindås 238 9X99X=47 XXX99=48 X99**=48 XX8999X**X= Per Stensland Bergen Nordre 235 *9XX*=49 X88*9=45 9**X9=48 99XX99X8X9= Åsta Løberg Bakke Os skyttarlag 235 9XXX*=49 X88*8=44 X*XX8=48 X99X9X*999= Anders Korneliussen Lindås =44 X9XX8=47 9XXX*=49 99*XX9X99*= Kristoffer Sjumarken Fana 235 XXXXX=50 899XX=46 X9XX9= **XXX= Trond Andersen Åsane/Hordvik 233 XXX**=50 X8*88= *=46 898X9XX9X*= Svein Halvorsen Bergen 233 9*999=46 78X99=43 9*X99=47 X*99XXXX9*= Odd Morten Skogly Lindås 233 9X9**= X=43 XX99*= XXXXX= Eirik Blindheim Seim 232 9*9X*=48 9X989=45 X989*=46 X **= Arne Fossberg Bergen Nordre 232 9X9XX= =45 9XXXX=49 9X8X999998= Arne Åsan Fana 231 X9999=46 99XX8=46 9XX9X= XXXX9= Katrine Halvorsen Bergen 230 X9*XX= =43 X9X**= X*999= Bjørn Ove Aakre Osterøy 230 *XX9X=49 89*98=44 999XX= X**= Anne Marie Rosnes Herdla 230 X*X89= =40 XX9*X=49 *9998X9XXX= Bente Løvik Målselv 230 X9X9*= =42 *9*9X=48 99X89X999X= 92

5 34 Oddvar Raknes Seim XX=47 8X999=45 999*9= XX99*= Finn Arne Jacobsen Bergen Nordre XX*= X=40 XXX9X=49 *98789**XX= Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik 228 X**99=48 X7X88= X=46 X89988*9*X= Kristian Kvam Åsane/Hordvik 228 *999*=47 97X8X=44 XXX99= **X99= Leif Arthur Kvam Åsane/Hordvik 228 XX999=47 *X999=47 *X899= X99= Audun Myksvoll Sartor 226 X9*98=46 878X7=40 9*X9*=48 9*9X8*9999= Egil Bjørkedal Sartor 226 X8*9*= =42 *X9XX= *= Rune Fossberg Bergen Nordre =45 *9978=43 9XX9X=48 9X967XX8X*= Ingart Haugen Bergen Nordre 224 8*99X= = = *XXX= Arve E. Kolltveit Strandebarm XX= X=40 X9999=46 X8*98X99X9= Erik Midtrød Bergen Nordre =45 *898X=45 99X99= X99999= Per-Magnar Sognnes Hyllestad 223 X9X99=47 X9*96=44 X*899= X98X= Poul K. Hansen Bergen Nordre = =40 9XX8X=47 X9X89XX999= Tor Egil Gjerde Os skyttarlag 221 *99X8=46 879XX=44 9X988=44 9X9X887998= Bjørn Møller Greve Lindås 219 9X998= =42 9X99X=47 X86888X*89= Yngve Johannessen Bergen 214 *9998= =39 *X989= = Paal Sundby Bergen Nordre 213 8*X99=46 7X689=40 7X988=42 7X99998X77= Vibeke Bøe Herdla X=44 XX877= = *= 81 Premieliste Mesterskap V55 1 Tore Iversen Bergen 249 Gylt medalje *XX**=50 X*X9X=49 **X*X=50 XX**X***X*=100 2 Reidar Dahle Os skyttarlag 248 **X**=50 XX*XX=50 *X**X=50 X9X9*X****= 98 3 Einar Rosnes Herdla 248 *X*XX=50 ***XX=50 *X*XX=50 XX*9XXXX9X= 98 4 Lars Færevåg Jondal 246 X**X*=50 X9*XX=49 *X9XX=49 X99XX*X*X*= 98 5 Per Eikestad Tysse 245 *9*XX=49 **XXX=50 X*X9X=49 9X99*XX*XX= 97 6 Eyvind Bjørsvik Askøy 244 X9X9X=48 98*X*=47 XX***=50 X*9XXXX***= 99 7 Eilev Åsen Jondal 244 X**XX=50 X99X9=47 99X**=48 *X9*XX*XXX= 99

6 8 Kjell Ulvedal Dale (sunnfjord) 244 X**XX=50 X99XX=48 9XX9X=48 X9*XX9XXXX= 98 9 Harald Holdhus Åsane/Hordvik 244 XXX*X=50 9X9X8=46 XXXXX=50 X9XXXXX*9X= Oddvar Drange Os skyttarlag 243 X*XX*=50 XX999=47 X****=50 8*9X9*X***= Alf Høysæter Tysse 243 *9*XX=49 *X*99=48 XXX*X=50 9*99X*XXX9= Sverre Krutnes Jondal 242 XX*X*=50 XXX9X=49 9X989=45 XXX*XX99XX= Torbjørn Landro Sartor 241 XXX*X=50 899XX=46 *9X*9=48 X999X***XX= Trygve Djuvsland Vareld 237 X9X9X=48 99*89=45 X9XXX=49 X999X*9X9X= Arne Haugen Tysse 235 XXXXX= =42 XXX*X= *9X9XX= 93 Premieliste 25-skudd kl. ASP 1 Adrian Rasmussen Åsane/Hordvik X8= = = X558= 79 2 Arne E. Flatekval Åsane/Hordvik 229 *X9X8=47 9XXX9= = X9XX8= 91 3 Eirik B. Kvamme Åsane/Hordvik =42 76X99= = = 73 4 Stine Haagheim Vindal Bergen 230 X8XX9=47 *9999=46 X98X9=46 9X9999*88X= 91 5 Thorvald Moe Tysse 222 X988X= =39 XX8X9=47 *X99997X99= 91 6 Tommy Gorm-Hansen Tøsdal Os skyttarlag =44 899X*=46 8X999=45 99X9997X9X= 91

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Krinsstevne Bergenhus krins. 15 m 2013 MEDALJEVINNERE:

Krinsstevne Bergenhus krins. 15 m 2013 MEDALJEVINNERE: Krinsstevne Bergenhus krins. 15 m 2013 MEDALJEVINNERE: KLASSE 3-5: 1. John Olav Ågotnes, Sartor 346 Gylt Medalje. 2. Arild Røyset Åsane Hordvik 344 Sølv Medalje. Klasse V55: 1. Thorbjørn Landro, Sartor

Detaljer

Hordastemna feltskyting Jondal 5.-6.april 2008

Hordastemna feltskyting Jondal 5.-6.april 2008 Viktig informasjon om Hordastemna i feltskyting: Hordastemna feltskyting Jondal 5.-6.april 2008 Alle som har fått skytetid søndag 6.april skal møta til påmelding i skyttarhuset på Solesnes. Det vert sett

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Joar Byrkje Voss 34 40 41 70 185 0,- Gave 1. Thea Byrkje Voss 42 46 28 72 188 0,- Gave 1. Sara-Sofie Hegg Hegg 47 49 44 88 228 0,- Gave 1. Ana Maria Lilleås Jondal 48 48

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Årsmelding. for. Hordaland Skyttarsamlag. Til

Årsmelding. for. Hordaland Skyttarsamlag. Til Årsmelding for Hordaland Skyttarsamlag Til Ombudsmøtet 11.12.2010 1 Ombudsmøte 2010 Det kalles hermed inn til ombudsmøte i Hordaland skyttersamlag lørdag 11. desember 2010 12.00. Sted: Scandic Bergen Airport

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Odda skyttarlag. Inger og Ole Wik minnestemne 2012. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Odda skyttarlag. Inger og Ole Wik minnestemne 2012. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Alex Blokzijl Jondal 47 49 49 145 135,- 2. Jan Arvid Bentsen Fana 49 48 46 143 0,- 3. Alice Evensen Os 47 46 48 141 0,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Per

Detaljer

Hordastemnet Norheimsund 2009 Mesterskap Klasse 3-5: l. John Olav Ågotnes, Sanor 345, G.St. Veme idretts med.,g.st. dfs og dfs pokal. 2.

Hordastemnet Norheimsund 2009 Mesterskap Klasse 3-5: l. John Olav Ågotnes, Sanor 345, G.St. Veme idretts med.,g.st. dfs og dfs pokal. 2. Hordastemnet Norheimsund 2009 Mesterskap Klasse 3-5: l. John Olav Ågotnes, Sanor 345, G.St. Veme idretts med.,g.st. dfs og dfs pokal. 2. Rune Seim, Seim 344, S. og dfs pokal. 3. Liv Sollesnes, Jondal 344,

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Trond Bergan Jondalen 5 X* *XX 50 XX*9 * 49 X*XX* 50 149 * * *XXX* * * * 100 249 *XX*X* *XXX 100 349 (17*) 2. Otte Hårstad Rennebu 5 XX* * * 50 * *9 *X

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011

GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 GRENSESTEVNET 9. JULI 2011 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim- Andre Lund Jondalen 5 50 48 49 100 100 347 20* Gylt medalje 2 Lars Bugge Oslo Østre 5 50 49 50 96 99 344 8* Sølv medalje 3 Henry Håkansson

Detaljer

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30 1. Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2. 3. Ola Aase Nordbygda og Rand V73 4.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lars Erik Brevad Lien Vingelen 49 50 50 99 248 8* Sølv medalje 2 Martin Skamfer Bjerkås Rennebu 48 49 49 98 244 7* 3 Kristian Westum Tynset 48 50 50 96 244 6* 4 Thea Tingstad

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank Premieliste Mesterskap Klasse 5 1 Kim Andre Lund Jondalen 5 50 49 50 100 100 349 15* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 48 49 99 100 346 22* 3 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 48 49 99 100

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1 Gylt medalje 9* 2 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 99 348 2 Sølv medalje 0* 2 Kristian

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Stevneoppgjer Oppedalstemna 2. og 3. juni 2012 Arr. Oppedal/Brekke Skyttarlag

Stevneoppgjer Oppedalstemna 2. og 3. juni 2012 Arr. Oppedal/Brekke Skyttarlag Stevneoppgjer Oppedalstemna 2. og 3. juni 2012 Arr. Oppedal/Brekke Skyttarlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 49 46 50 97 100 342 13* Gylt medalje 2 Anders Tidemansen

Detaljer

Vestlandsstemnet 2011 Førde Skyttarstadion 29.06 03.07.2011 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2

Vestlandsstemnet 2011 Førde Skyttarstadion 29.06 03.07.2011 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2 Førde Skyttarstadion 29.06 03.07.2011 Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Nils Heradstveit Tørvikbygd 50 50 49 99 248 7* 2 Ørjar Eiken Hyllestad 49 49 49 99 246 10* 3 Kjetil Haug Knipenborg 48 49 49 98 244

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

PREMIELISTE FOR VESTLANDSSTEMNA FELT OG BANESKYTING 2008.

PREMIELISTE FOR VESTLANDSSTEMNA FELT OG BANESKYTING 2008. PREMIELISTE FOR VESTLANDSSTEMNA FELT OG BANESKYTING 2008. Voss skyttarlag og Hardanger og Voss skyttarsamlag skipa til Vestlandsstemna dagane 4, 5 og 6 juli. Bane og finfelt vart arrangert på Skjerve og

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje remieliste Mesterskap Klasse 3-1 une Eide Gaular 4 49 48 49 9 241 1* Gylt medalje 2 Ove unde Dale (sunnfjord) 49 47 48 96 240 6* ølv medalje 3 Elisabeth kudalsnes Førde 0 46 0 93 239 9* Bronse medalje

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram Ope stemne Markane 25-skudd kl. 1 1. Knut Lillestøl Hornindal 99X9X 47 9XXXX 49 XX9X9 48 144 XX9X*XXXXX 99 243 (1*) 2. Alf Muldsvor Hornindal 99X99 46 9XX99 47 X*X9 * 49 142 *XXX* *XXX9 99 241 (5*) 3.

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2010

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2010 Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 21 Rekrutt 1 Joachim Stølen Tønjum 25 2 2 65 2 Jens O Lysne Tønjum 2 16 25 61 3 Håvard Fossen Bolstad Tønjum 9 25 12 46 4 Lars Ove Dulsvik 12 12 4 28 5 Martin Venes Pettersen

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1 RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009 Side 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kristoffer Sannvoll Åsnes 5 50 50 50 98 99 347 Gylt medalje 2 Lene Kristin B Løvåsen Trysil 5 49 47 50 99 100 345 Sølv medalje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Kjell Lien V55 0,-kr 5/3 4/0 1/0 2/1 4/2 => 0 => 16/06 => 16/06 4400 15 14404 Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 4400 15 14404 Gutvik sk.lag

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram Norum 25-skudd kl. 1 1. Kai Wigum Farnes X9XX* 49 XX9 * * 49 * *X* * 50 => 148 XX*XX* *X* * 100 => 248 2. Asle Dulsvik Sogndal *XXXX 50 XXXXX 50 XX*9 * 49 => 149 X*XXX*9X*9 98 => 247 3. Norvald Øyre Norum

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Elin Rorge Øyfjell 4 49 44 50 96 100 339 1

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Elin Rorge Øyfjell 4 49 44 50 96 100 339 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Elin Rorge Øyfjell 4 49 44 50 96 100 339 1 2 Birger Heimdal Nissedal 5 49 47 46 95 97 334 1 0* 3 Jørund Lien Treungen 4 50 44 47 98 92 331 9* 4 Lars Skolås Rorgemoen

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011 Kvinner 15-16 DSQ 1 Caroline Ziesler Sandnes i.l. 1 1:27:38 : 2 Lene Taugbøl Lomeland Gjesdal IL 1 1:34:13 6:35 3 Silje Marie Hage Gjesdal IL 1 1:44:33 16:55 Janna Løland Figgjo IL Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Coop Domus Tynset Tolga Os Sparebank Bykkmakker Tynset Maskin Arbeidets Rett Grovfelt 36-skudd kl. 2-5, V55 1. Hans Iver Kojedal R ros 4 6/5 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3 36/22 2. Lars Kirkholt Rindal 5 6/3 6/3

Detaljer

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR LAURDAG 12. SEPTEMBER 2015 Slegge laurdag 12. sept 2015 - start kl. 13:15 Kvinner veteran 45-49 Eriksen Anne Gunn Warhuus 9 Fana IL - Friidrett Kvinner

Detaljer

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag

NJÅFJELLSTEVNET 02.03.2008 Arrangør: Time Skytterlag NJÅFJELLSTEVNET Arrangør: Time Skytterlag VINNERE AV MEDALJER: kl. 2-5+V55 (som ikke har valøren fra før) Lars Skår Hjelmeland 27/10 Gylt medalje Ole Kristian Gjil Stavanger 24/9 e.o. Sølv medalje VINNERE:

Detaljer

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Mesterskap Klasse 3-5 1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 249 99 348 6* Gylt medalje 2 Tobias

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt.

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt. HORDALAND JEGERTRAPCUP 2015 Fra og med 2009 arrangeres det en cup i forbindelse med alle de ordinære terminlistefestede jegertrapstevnene i Hordaland. Stevnene skytes helt som vanlig. I etterkant tar vi

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011 Eker og Fiskum 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Benny Sand Eker XX898 45 X99 *X 48 XX9XX 49 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 142 XXX9 *99787 89 25 skudd 231 (2*) 1. Lars Guldbrandsen Kongsberg

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Vindafjord skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Vindafjord skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Gunnar Vestvik Bmlo 46 48 46 140 42,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Ruben Medhus Hylandsbygd 50 48 50 148 177,- 2. Rune Srheim Stord 50 47 48 145 126,-

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Premieliste Grunnlagspokal 1 Otte Hårstad Rennebu 5. 12 Magnar Dørum Opdal 3. 15 Inge Rønning Budal 4. 17 Hans Nordløkken Budal 3

Premieliste Grunnlagspokal 1 Otte Hårstad Rennebu 5. 12 Magnar Dørum Opdal 3. 15 Inge Rønning Budal 4. 17 Hans Nordløkken Budal 3 Premieliste Grunnlagspokal 1 Otte Hårstad Rennebu 5 98 98 3* Grunnlagspokal 2 Svein Budal Budal 4 97 97 4* 3 Knut Morten Odden Rennebu 5 97 97 3* 4 Olav Stensås Soknedal 5 96 96 3* 5 Anita Jære Rennebu

Detaljer

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Andreas Solvik Hornindal og Markane V55 2 Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oppropsliste lag 2 Grovfelt hoved Skytetid

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Østerdalssmellen 2014 Klasse 1. Østerdalssmellen 2014 Klasse 2

Østerdalssmellen 2014 Klasse 1. Østerdalssmellen 2014 Klasse 2 Sammenlagt resultater Østerdalssmellen 28 og 29 juni 2014 De 3 beste resultatene jmf statuttene er tellende 1 2 3 3 Mesterskapet 3-5 Marius Mellembakken Rune Vandevjen Olsen Kristoffer Sandvoll Lars Lind

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

5 50 47 50 94 98 339 15* Sandefjord

5 50 47 50 94 98 339 15* Sandefjord Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Knut Erik Svarstad Bamble 5 50 49 50 98 98 345 14* Gylt medalje 2 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og 5 50 49 48 98 99 344 19* 3 Jan Kåre Moland Drangedal 5 50 50 49

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

E-Co Rimstigen Opp - 26. juli 2014

E-Co Rimstigen Opp - 26. juli 2014 E-Co Rimstigen Opp - 26. juli 2014 Tre beste kvinner Plass Startnr Etternamn Førenamn Idrettslag Klasse Tid 1 9 Buer May Britt Gular 35-39 år 29.20 2 17 Fenne Hilde Voss IL 18-22 år 33.01 3 11 Lilleskare

Detaljer