Statoil Stasjonen på Danmarksplass 20:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoil Stasjonen på Danmarksplass www.statoilviken.no 20:18-27.01 WWW.MEGALINK.NO"

Transkript

1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Gudmund Arne Lilletveit Voss 244 Gylt medalje 9**99=47 99XX*=48 XXX9*=49 XX*XX***X*=100 2 Siren Marie Wilmann Herdla *XX=48 XXX*X=50 XXX*9=49 X99*X99*X*= 96 3 Eirin Sognnes Hyllestad 237 XXXX9=49 999*9=46 **X*X=50 X9X88999XX= 92 4 Marius Vatnøy Seim 237 X9*9X=48 **X99=48 98X99=45 9X9XX9*X9X= 96 5 Martin J. Budal Bergen Nordre 228 *99X9=47 9X999=46 987*9=43 899XX989XX= 92 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt 1 Harald Brekke Strandebarm 250 Gylt medalje X*XXX=50 XX***=50 **XX*=50 *XX*XX***X=100 2 Kim Andre Wilmann Herdla 250 XX**X=50 *X**X=50 X***X=50 XX*XX*XXXX=100 3 Leif Malvin Hjelmevoll Voss 249 *9*XX=49 **X**=50 X**X*=50 X**X*XXXX*=100 4 Elise Velsvik Stien Herdla 248 X9*X*=49 X*XXX=50 X**9*=49 X*XX****X*=100 5 Sivert Grønsdal Tysse 248 ***9X=49 XXX*X=50 XXX*X=50 9XXXXX**XX= 99 6 Eirik Hagesæter Seim 247 X9XXX=49 *XXXX=50 *X9**=49 X*X**X**X9= 99 7 Lillian Bjørkedal Sartor 247 9X*XX=49 *XX9X=49 **XX*=50 X*X*XX9XXX= 99 8 Åmund Kolltveit Strandebarm 246 **XX9=49 **X*X=50 *XX9*=49 **XX9X**9*= 98 9 Espen Austegard Meland 245 9*9X*=48 XX*9*=49 X9XX*=49 **9*XX*X*X= Ole Magnus Høysæter Tysse 244 9**XX=49 9X**9=48 *9X*9=48 *X9*X*X*XX= Thomas Halvorsen Bergen *9=46 XX*X9=49 X9X9X=48 X9X*X**9X*= Ingvild Hagesæter Seim 235 X9**9=48 *99XX=48 9*X99=47 *89X8XX8*9= Marthe Huun Neteland Norheimsund og Øystese 235 X9X99=47 999X9=46 9XX99=47 X9XX999*9X= 95 Premieliste Mesterskap Junior 1 Chris Andre Fauske Strandebarm 246 Gylt medalje *X*9*=49 99X9X=47 XX*X*=50 XX*XXXX**X=100 2 Andrea Kirkevold Norheimsund og Øystese 244 9**XX=49 8X8*X=46 *XX*X=50 9XX*X**XX*= 99 3 Stian Vatnøy Seim 244 **X**=50 *X*9*=49 XXX99=48 9XXXXXX9X9= 97 4 Vebjørn Monstad Seim 244 X*9X*=49 X9X9X=48 XX***=50 9XXX8XXXXX= 97 5 Runar Lie Berge Seim 243 X*XXX=50 9*99X=47 XXX**=50 9XX99XXX9X= 96 6 Trine Flotve Norheimsund og Øystese 242 9*X9*=48 999X9=46 XX**X=50 X9XX9*XXXX= 98

2 7 Bjørnar Berge Lie Seim 241 X**9*=49 9**9X=48 XX9**=49 999X9*9*X*= 95 8 Sondre Haug Os skyttarlag 241 X9*XX=49 89*9X=46 9*9X9=47 ***9*X**XX= 99 9 Einar Bjørkedal Sartor XX*=48 9X*9X=48 99***=48 9*XX9X9**X= Jan-Ivar Jørgensen Fana 241 *X9XX=49 X9999=46 XX9X9=48 *X9X9*X*XX= Torbjørn Østerbø Veland Seim 235 *99XX=48 7*999=44 XX9*X=49 9*899XX*X9= Martin Haugen Tysse 235 9X99X= =44 *XX**=50 98X9XX9*9X= Chris Olav Sjurmarken Fana 235 XX*X*= =45 99XX9= *XX99= Betina Fredheim Strandebarm 232 9X9XX=48 X9799=44 9***X= X9X99= 91 Premieliste Mesterskap V65 1 Magne Nordvik Tysse 249 Gylt medalje *X*X*=50 *XX**=50 XX*XX=50 X*9XX**XX*= 99 2 KjellFredriksen Åsane/Hordvik 248 X*XXX=50 XXX*9=49 **X**=50 X*X*9XXX**= 99 3 Hans Tvedt Seim 248 XXXX*=50 X**XX=50 **XXX=50 XX9XX*XXX9= 98 4 Arne J Seim Seim 247 **X**=50 ****9=49 XX*X*=50 XX*XX*9X9X= 98 4 Erling Eriksen Tysse 247 X*XX9=49 X****=50 9***X=49 *X*XX9**XX= 99 6 Johannes Skaar Bakke Strandebarm 247 *XX*X=50 *9**X=49 *XXXX=50 XX*9XX9***= 98 7 Samson Bakke Åsane/Hordvik XX9=47 *X9*X=49 X****=50 ****X***X*=100 8 Odd Gorm-Hansen Os skyttarlag 246 X9*XX=49 *X***=50 *X*XX=50 X99**X*9**= 97 9 Erling Haugland Fana 246 XX*X*=50 ***X*=50 9X**X=49 X9*XX9XXX9= Else Eidsvik Os skyttarlag 244 X9XXX=49 X999X=47 9XX*X=49 ***XXXXX9X= Olav Kristensen Åsane/Hordvik X9X=47 *9XXX=49 XXXX*=50 9X9XX****9= Terje Høysæter Tysse XX9=46 X*XXX=50 9*X*X=49 999X*X*X*X= Leiv Lirhus Jondal 242 X9XXX=49 X9X9*=48 XX*XX=50 X9X9XX8X9*= Thorbjørn Klausen Os skyttarlag 240 *XXXX=50 99X9X=47 X*9X9=48 X*99XXX999= Gudmund Haugen Bergen Nordre X9= X=46 XX999=47 X X= 89 Premieliste Mesterskap V73 1 Ivar Seim Åsane/Hordvik 249 Gylt medalje X*9*X=49 *X***=50 X*X**=50 *XXXX****X=100 2 Arnold Haugen Fana 248

3 XX*XX=50 **XX*=50 *X*X*=50 *XX9*9XXX*= 98 3 Gunvald Smaadal Os skyttarlag 246 X9X**=49 *X9X*=49 X****=50 **XX*XX9X9= 98 4 Aslak Dyrkolbotn Osterøy 246 *X9*X=49 XXX9X=49 X*X9X=49 *XXX**XX9*= 99 5 Steinar Eidsvik Os skyttarlag 245 9XXXX=49 XXX9*=49 *X9X*=49 9XXXXXXXX9= 98 6 Kjell Langeland Tysse 240 9*9XX=48 *99*X= X=46 *XX*9*9*XX= 98 7 Jan Wågsæther Fana 233 8X999=45 9*999=46 X899X=46 X*XX9*X9*8= 96 8 Nils Nordvik Fana =42 99X8X=46 *8X99=46 XX*X9X9X**= 98 Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Inge Bratland Åsane/Hordvik 248 XXXXX=50 9X*XX=49 9*XX*=49 **X**XX*XX=100 Premieliste Mesterskap Klasse 2 1 Eli Gorm-Hansen Tøsdal Os skyttarlag 243 9XX*X=49 9X*9X=48 *XX*9=49 *X**9XX99*= 97 2 Marianne Lilletveit Voss 240 *****= X=45 **X9*=49 79X*XXX**X= 96 3 Jostein Lygre Bergen 237 9X9XX=48 XX9*X=49 999*9=46 999*99X*9X= 94 4 Eirik Stenerud Åsan Fana 235 X99XX=48 8XX89=45 X9XX9=48 989XXXX99*= 94 5 Erik Mjelde Os skyttarlag 233 9X*9X=48 9*987=43 9X9XX=48 8X9999*X**= 94 6 Hans Kristian Birkeland Osterøy 230 X9999=46 X89X8=45 9X999=46 99X9X99*99= 93 7 Jan Magne Helland Fana 227 XX99X= =41 9XX99= X999X= 91 8 Mathias Haugen Tysse 219 9X899= =43 989X9=45 999X799888= 86 9 Linda Stensland Bergen Nordre 206 **XXX= =26 X0XX9=39 998*999X99= 91 Premieliste Mesterskap Klasse Rune Seim Seim 246 Gylt medalje X***X=50 9*X9X=48 XX9XX=49 XXXX9XX*XX= 99 2 Eirik Skjelbreid Grimstvedt Seim 245 Sølv medalje *XX9*=49 XX*XX=50 ***X*=50 X99XX*X9*9= 96 3 Liv Sollesnes Jondal 245 XX***=50 9*XXX=49 9X9XX=48 XX99X****X= 98 4 Daniel Austegard Meland 244 XXXX9=49 X*X9X=49 XX*9*=49 *X89*X**X*= 97 5 Birgit Rønningen Åsane/Hordvik 243 9*9**=48 9****=49 X**9X=49 X*XX7***X*= 97 6 Lars Kålås Økland Seim 243 9XXX9=48 9X9*9=47 ***X*=50 X*XX99*X*X= 98 7 Stian Meland Meland 243 9X*9*=48 *X98*=47 XXXXX=50 9X*X9**XXX= 98 8 Geir Rosnes Herdla 242

4 99XXX=48 99**9=47 **XXX=50 *X*98*X**X= 97 9 Berge Legland Seim 242 X99*X=48 *99X*=48 XX*X9=49 9*X99XX***= Thore Larsen Sartor 242 XXX9X=49 9*X*X=49 9*XXX=49 9X999*X9XX= Bjarne Sollesnes Jondal 240 ***99=48 9X99X=47 XX*X9=49 X999XX9***= Geir-Wiggo Dale Os skyttarlag 240 9XX9*=48 9X98X=46 9XXXX=49 X99*9*X**X= Atle Håtuft Meland 240 XXXX*=50 99X9X=47 *X*X*= XXXXX= Johannes Seim Seim 240 XXX**=50 998X9=45 XXXXX=50 X9999*9X*X= Åshild Rosnes Herdla 240 X9X9X=48 X999X=47 X*9**=49 89XX9XXX*X= Frode Kristensen Åsane/Hordvik 240 XXX9X=49 99XX9=47 XX9X9=48 XX999XX**9= Arild Røyseth Åsane/Hordvik 239 X99XX=48 X*99*=48 X*9X*=49 9X999**99X= Ida Kristine Karsrud Fana 239 XX99X=48 XX89X=47 X*X*9= X9XXX*= Idar Wergeland Lindås 238 9X99X=47 XXX99=48 X99**=48 XX8999X**X= Per Stensland Bergen Nordre 235 *9XX*=49 X88*9=45 9**X9=48 99XX99X8X9= Åsta Løberg Bakke Os skyttarlag 235 9XXX*=49 X88*8=44 X*XX8=48 X99X9X*999= Anders Korneliussen Lindås =44 X9XX8=47 9XXX*=49 99*XX9X99*= Kristoffer Sjumarken Fana 235 XXXXX=50 899XX=46 X9XX9= **XXX= Trond Andersen Åsane/Hordvik 233 XXX**=50 X8*88= *=46 898X9XX9X*= Svein Halvorsen Bergen 233 9*999=46 78X99=43 9*X99=47 X*99XXXX9*= Odd Morten Skogly Lindås 233 9X9**= X=43 XX99*= XXXXX= Eirik Blindheim Seim 232 9*9X*=48 9X989=45 X989*=46 X **= Arne Fossberg Bergen Nordre 232 9X9XX= =45 9XXXX=49 9X8X999998= Arne Åsan Fana 231 X9999=46 99XX8=46 9XX9X= XXXX9= Katrine Halvorsen Bergen 230 X9*XX= =43 X9X**= X*999= Bjørn Ove Aakre Osterøy 230 *XX9X=49 89*98=44 999XX= X**= Anne Marie Rosnes Herdla 230 X*X89= =40 XX9*X=49 *9998X9XXX= Bente Løvik Målselv 230 X9X9*= =42 *9*9X=48 99X89X999X= 92

5 34 Oddvar Raknes Seim XX=47 8X999=45 999*9= XX99*= Finn Arne Jacobsen Bergen Nordre XX*= X=40 XXX9X=49 *98789**XX= Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik 228 X**99=48 X7X88= X=46 X89988*9*X= Kristian Kvam Åsane/Hordvik 228 *999*=47 97X8X=44 XXX99= **X99= Leif Arthur Kvam Åsane/Hordvik 228 XX999=47 *X999=47 *X899= X99= Audun Myksvoll Sartor 226 X9*98=46 878X7=40 9*X9*=48 9*9X8*9999= Egil Bjørkedal Sartor 226 X8*9*= =42 *X9XX= *= Rune Fossberg Bergen Nordre =45 *9978=43 9XX9X=48 9X967XX8X*= Ingart Haugen Bergen Nordre 224 8*99X= = = *XXX= Arve E. Kolltveit Strandebarm XX= X=40 X9999=46 X8*98X99X9= Erik Midtrød Bergen Nordre =45 *898X=45 99X99= X99999= Per-Magnar Sognnes Hyllestad 223 X9X99=47 X9*96=44 X*899= X98X= Poul K. Hansen Bergen Nordre = =40 9XX8X=47 X9X89XX999= Tor Egil Gjerde Os skyttarlag 221 *99X8=46 879XX=44 9X988=44 9X9X887998= Bjørn Møller Greve Lindås 219 9X998= =42 9X99X=47 X86888X*89= Yngve Johannessen Bergen 214 *9998= =39 *X989= = Paal Sundby Bergen Nordre 213 8*X99=46 7X689=40 7X988=42 7X99998X77= Vibeke Bøe Herdla X=44 XX877= = *= 81 Premieliste Mesterskap V55 1 Tore Iversen Bergen 249 Gylt medalje *XX**=50 X*X9X=49 **X*X=50 XX**X***X*=100 2 Reidar Dahle Os skyttarlag 248 **X**=50 XX*XX=50 *X**X=50 X9X9*X****= 98 3 Einar Rosnes Herdla 248 *X*XX=50 ***XX=50 *X*XX=50 XX*9XXXX9X= 98 4 Lars Færevåg Jondal 246 X**X*=50 X9*XX=49 *X9XX=49 X99XX*X*X*= 98 5 Per Eikestad Tysse 245 *9*XX=49 **XXX=50 X*X9X=49 9X99*XX*XX= 97 6 Eyvind Bjørsvik Askøy 244 X9X9X=48 98*X*=47 XX***=50 X*9XXXX***= 99 7 Eilev Åsen Jondal 244 X**XX=50 X99X9=47 99X**=48 *X9*XX*XXX= 99

6 8 Kjell Ulvedal Dale (sunnfjord) 244 X**XX=50 X99XX=48 9XX9X=48 X9*XX9XXXX= 98 9 Harald Holdhus Åsane/Hordvik 244 XXX*X=50 9X9X8=46 XXXXX=50 X9XXXXX*9X= Oddvar Drange Os skyttarlag 243 X*XX*=50 XX999=47 X****=50 8*9X9*X***= Alf Høysæter Tysse 243 *9*XX=49 *X*99=48 XXX*X=50 9*99X*XXX9= Sverre Krutnes Jondal 242 XX*X*=50 XXX9X=49 9X989=45 XXX*XX99XX= Torbjørn Landro Sartor 241 XXX*X=50 899XX=46 *9X*9=48 X999X***XX= Trygve Djuvsland Vareld 237 X9X9X=48 99*89=45 X9XXX=49 X999X*9X9X= Arne Haugen Tysse 235 XXXXX= =42 XXX*X= *9X9XX= 93 Premieliste 25-skudd kl. ASP 1 Adrian Rasmussen Åsane/Hordvik X8= = = X558= 79 2 Arne E. Flatekval Åsane/Hordvik 229 *X9X8=47 9XXX9= = X9XX8= 91 3 Eirik B. Kvamme Åsane/Hordvik =42 76X99= = = 73 4 Stine Haagheim Vindal Bergen 230 X8XX9=47 *9999=46 X98X9=46 9X9999*88X= 91 5 Thorvald Moe Tysse 222 X988X= =39 XX8X9=47 *X99997X99= 91 6 Tommy Gorm-Hansen Tøsdal Os skyttarlag =44 899X*=46 8X999=45 99X9997X9X= 91

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Stien Herdla 49 50 50 100 249 Gylt medalje 2 Sivert Grønsdal Tysse 49 50 49 98 246 3 Marius Vatnøy Seim 45 46 44 91 226 4 Sondre Bru Lindås 35 45 42 70 192 Premieliste

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER TØRVIKBYGD SKL. 1.mai stemnet Tørvikbygd Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER TØRVIKBYGD SKL. 1.mai stemnet Tørvikbygd Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Elise Stien Herdla 150 54,-kr 2. Sivert Grønsdal Tysse 150 42,-kr 3. Leif Malvin Hjelmevoll Voss 148 30,-kr 4. Sindre Brattli Tørvikbygd 146 18,-kr 5. Eirik Hylland Aurland

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Marius Vatnøy Seim 247 Gylt medalje **XXX=50 *XXXX=50 *9**X=49 X*9XX*XXX9= 98

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Marius Vatnøy Seim 247 Gylt medalje **XXX=50 *XXXX=50 *9**X=49 X*9XX*XXX9= 98 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Marius Vatnøy Seim 247 Gylt medalje **XXX=50 *XXXX=50 *9**X=49 X*9XX*XXX9= 98 2 Eirin Sognes Hyllestad 241 X9XX9=48 9XX99=47 X9***=49 9**X*9X*X9= 97 3 Siren Marie Wilmann

Detaljer

Mesterskap Junior 1 Einar Bjørkedal Sartor * 2 Agathe Fagerland Fana *

Mesterskap Junior 1 Einar Bjørkedal Sartor * 2 Agathe Fagerland Fana * Krinsstevne Bergenhus Skytterkrins Arrangør:Bergen Nordre SKL 02-6.12.2009 Mesterskap Rekrutt 1 Henrik Eilertsen Herdla 49 49 49 98 245 6* 2 Stine Haagheim Vindal Bergen 49 50 48 97 244 9* 3 Daniel Kleiven

Detaljer

Premieliste Vossastemna 15M 2010.

Premieliste Vossastemna 15M 2010. Premieliste Vossastemna 15M 2010. Den årlege Vossastemna på 15 M vart halde i Voss Idrettshall 28-30 januar, der det deltok 118 skyttarar. Klasse 3-5 vart vunne av Dag Skår med 246 poeng. Berre ein skyttar

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. J

Pengepremier 15-skudd kl. J Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Kjetil Skår Tørvikbygd 149 81,- 2. Ole Kristian Ågotnes Sartor 147 63,- 3. Anita Bjørkedal Sartor 147 45,- 4. Birgitte Blokzijl Jondal 141 27,- 5. Alexander Blokzijl Jondal

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Nora Grønsdal Tysse 149 58,- 2. Markus Gjelsvik Løtveit Osterøy 148 53,- 3. Tonje Engevik Stord 146 47,- 4. Victoria Lilleås Jondal 143 42,- 5. Marie Hårklau Voss 142 37,-

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ketil Faugstad Sartor 147 98,- 1. Nils Heradstveit Tørvikbygd 147 98,- 3. Ivar Kvåle Jondal 139 0,- 4. Roald Nerhus Os 138 0,- 5. Per N Aalvik Norheimsund og Øystese

Detaljer

Banestemne Holdhus, Arr. Hålandsdal/Eikelandsfjorden skl.

Banestemne Holdhus, Arr. Hålandsdal/Eikelandsfjorden skl. Banestemne Holdhus, 27.6-29.6.2014. Arr. Hålandsdal/Eikelandsfjorden skl. Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 50 50 49 99 100 348 22* Gylt medalje 2 Vegard Solhaug Aurland

Detaljer

Os karusellen Runde 1 Runde 2 Runde. Klasse R O 35 Skudd Res Pl.s. Res Pl.s. Res. Amalie Evensen Os Skyttarlag

Os karusellen Runde 1 Runde 2 Runde. Klasse R O 35 Skudd Res Pl.s. Res Pl.s. Res. Amalie Evensen Os Skyttarlag Os karusellen 0 Runde Runde Runde Klasse R O Skudd Res Pl.s. Res Pl.s. Res Sofie Evensen Os Skyttarlag Jens Martin Engevik Stord Markus Johannessen Os Skyttarlag Sindre Taule Sandstå Seim Sofia Dale Os

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Alex Blokzijl Jondal 146 45,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Leiv Håkon Kaldestad Husnes 145 168,- 2. Ketil Faugstad Sartor 144 120,- 3. Elisabet E Næs

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Martin Brekke Strandebarm 150 81,- 2. Ole Kristian Ågotnes Sartor 147 67,- 3. Ole Martin Halvorsen Bergen 146 54,- 4. Morten Øyeflaten Strandebarm 143 40,- 5. Markus Nyhammer

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Dag Skår Tørvikbygd 5 X* * *X 50 XX8 *X 48 *9XXX 49 147 X9X*XX*99 * 97 244 X* * * * * *XXX 100 344 (14*) 2. John

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Olav Teigland Tysnes 146 162,- 2. Hans Martin Eide Tysse 146 108,- 3. Torbjørn Kolltveit Tørvikbygd 143 0,- 4. Geir Mo Norheimsund og Øystese 143 0,- 5. Bente Ormset

Detaljer

1998 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 344 pt. Nr 2: Bjørn Guldberg, Åsane/Hordvik 343 pt. Nr 3: Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 342 pt. e.o. Kl 4:

1998 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 344 pt. Nr 2: Bjørn Guldberg, Åsane/Hordvik 343 pt. Nr 3: Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 342 pt. e.o. Kl 4: 1995 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 347 pt. Nr 2: Atle Håtuft, Meland 342 pt. Nr 3: Bjarte Langenes, Åsane/Hordvik 341 pt. e.o. Kl 4: Erling Haugland, Riple 329 pt. Kl 3 og 2: Thor Birkeland,

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

Grov felt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 05/04-12:00. Grov felt Oppropsliste 30-skudd Lag 2 - Sun 06/04-08:45.

Grov felt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 05/04-12:00. Grov felt Oppropsliste 30-skudd Lag 2 - Sun 06/04-08:45. Grov felt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 05/04-12:00 1. Ivar Kvåle Jondal 2 2. Harald Kvåle Jondal 3 3. Ingrid Blokzijl Jondal 2 K 4. Alex Blokzijl Jondal 3 5. Dag-Kjetil Selsvik Jondal 4 6. Eilev Åsen

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5

Mesterskap Klasse 3-5 1 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik 50 50 50 97 247 14* 2 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 50 49 50 97 246 11* 3 Kjell Bøe Bjørgum Aurland 50 47 50 99 246 8* 3 Arild Røyseth Åsane/Hordvik 50 49 50 97 246

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Bømlo skytterlag. Bømlostevnet Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Bømlo skytterlag. Bømlostevnet Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Nora Grønsdal Tysse X* *XX 50 X99 * * 48 *X*XX 50 148 *X9X9 * * * *X 98 246 * * * * *9X*9 * 98 344 (18*) 2. Tonje

Detaljer

Krinsstevne Bergenhus krins. 15 m 2013 MEDALJEVINNERE:

Krinsstevne Bergenhus krins. 15 m 2013 MEDALJEVINNERE: Krinsstevne Bergenhus krins. 15 m 2013 MEDALJEVINNERE: KLASSE 3-5: 1. John Olav Ågotnes, Sartor 346 Gylt Medalje. 2. Arild Røyset Åsane Hordvik 344 Sølv Medalje. Klasse V55: 1. Thorbjørn Landro, Sartor

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen 145 168,- 2. Hege Sæverås Lindås 145 120,- 3. Bente Ormset Åsane/Hordvik 144 72,- 4. Geir Mo Norheimsund og Øystese 143 0,- 5. Even Ask

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Kristoffer Tvedt Skråmestø Bergen 150 74,- 2. Ludvik Edholm Fredrikstad 147 66,- 3. Olve Grønås Birkeland Sveio 147 58,- 4. Morten Øyeflaten Strandebarm 147 50,- 5. Ardian

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Resultatliste: Klasse 5 Klassen

Resultatliste: Klasse 5 Klassen Premieliste samlagsstemna 15m 6.feb.2005 Arr:Voss skyttarlag Premierekneskap: Premieinnskot klasse 1-5-V55,V65,V73,M:60 stk x 40,- 2400,- Premieinnskot klasse R-ER-J :27 stk x 30,- 810,- Premieinnskot

Detaljer

Hordastemna feltskyting Jondal 5.-6.april 2008

Hordastemna feltskyting Jondal 5.-6.april 2008 Viktig informasjon om Hordastemna i feltskyting: Hordastemna feltskyting Jondal 5.-6.april 2008 Alle som har fått skytetid søndag 6.april skal møta til påmelding i skyttarhuset på Solesnes. Det vert sett

Detaljer

Kl. Rekrutt. Kl. ER. Victoria Seim Kjeilen Seim Hans Olav Flølo Strandvik Emil Dale Steinsland Meland

Kl. Rekrutt. Kl. ER. Victoria Seim Kjeilen Seim Hans Olav Flølo Strandvik Emil Dale Steinsland Meland Kl. Rekrutt Kristian H. Asheim Oppedal/Brekke 1 1 1 3 medalje Morten Øyeflaten Strandebarm 2 3 3 8 Kristoffer T Skråmestø Bergen 4 2 2 8 Jakob Adrian Farestveit Vaksdal/Modal 3 5 16 24 Markus Medaas Seim

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Liv Sollesnes Jondal 5 XX*X* 50 X* *XX 50 9XX9X 48 148 X99 *X*X* * * 98 246 *X*X* * *X*X 100 346 (15*) 2. Arild Brodahl Hovet og Hol 5 * *XX* 50 99XX9

Detaljer

Skytternavn Skytterlag Klasse Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sammenlagt Skytternavn Skytterlag Klasse Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sammenlagt

Skytternavn Skytterlag Klasse Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sammenlagt Skytternavn Skytterlag Klasse Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sammenlagt Markus Johannessen Os skyttarlag R 1 1 2 Sofia Dale Os skyttarlag R 2 2 4 Loke Eide Os skyttarlag R 4 7 11 Eirik Lussand Fana R 8 6 14 Celine Daviknes Os skyttarlag R 9 5 14 Aleksander Ronæs Os skyttarlag

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Voss Skyttarlag. Vossastemna Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Voss Skyttarlag. Vossastemna Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Gaute Sande Almeland Voss 46 44 42 88 220 0,- Gave 1. Tor Kristian Dulsvik Sogndal 47 49 47 94 237 0,- Gave 1. Johan Patrick Eikemo Fana 45 46 46 91 228 0,- Gave 1. Jarle

Detaljer

Miniatyrstemne Voss 2017

Miniatyrstemne Voss 2017 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Mikkel Berre Landro Voss 49 49 44 89 231 0,- Gave 1. Tiril Aurora Bolstad Voss 44 47 49 99 239 0,- Gave 1. Haakon Eikevik Voss 32 42 41 79 194 0,- Gave 1. Malin Kristensson

Detaljer

SAMMENLAGT OS KARUSELL2016

SAMMENLAGT OS KARUSELL2016 SAMMENLAGT OS KARUSELL2016 Markus Johannessen Os skyttarlag R 1 1 3 5 Sofia Dale Os skyttarlag R 2 2 6 10 Eirik Lussand Fana R 8 6 4 18 Aleksander Ronæs Os skyttarlag R 11 9 5 25 Celine Daviknes Os skyttarlag

Detaljer

1. Mai-stemne Tørvikbygd 2016

1. Mai-stemne Tørvikbygd 2016 200/300m 25 skudd kl. 1 Ligg Stå Kne 15 sku 10 skudd 25 skudd 1. Per Mælen Jondal 9 *9X* 48 X*9XX 49 *X989 46 143 99XX9X*XXX 97 240 (5*) 2. Håvard Brurok Tørvikbygd 99XX9 47 XX*X9 49 X9X*9 48 144 *X999X*X9X

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jostein Steine Voss 47 49 50 146 135,- 2. Leif Arne Haug Borstrondi 47 48 47 142 90,- 3. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 45 47 46 138 0,- 4. Sverre Dale Meland 46 44 46 136

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5

Mesterskap Klasse 3-5 Mesterskap Klasse 3-5 1 Liv Sollesnes Jondal 5 50 49 49 100 99 347 16* 2 Arne Engevik Stord 5 49 50 49 100 98 346 15* 3 Øyvind Lønning Hatlestrand og Ølve 5 49 49 49 99 100 346 8* 4 Kjell Strand Hovland

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 * *X* * 50 X*9 * * 49 *XXX* 50 149 XX*XXX* * * * 100 249 *X* * * * * * *X 100 349

Detaljer

Resultatliste: Klasse 3-5

Resultatliste: Klasse 3-5 Resultatliste: Klasse 3-5 Resultatliste Vossastemna bane 22-23/5-2009 Meisterska Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 10-skot Omgang Sum 1 Dag Skår Tørvikbygd 5 ****X 9XXXX 9XXX* XX*X***X*X

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd Skytterlag. Krinstemne miniatyr 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd Skytterlag. Krinstemne miniatyr 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Tore Bråten Tørvikbygd 49 50 47 146 0,- Gave 2. Olav Kristian Hovland Norheimsund og Øystese 50 48 47 145 105,- 3. Lars Ivar Straumstein Tørvikbygd 49 49 46 144 63,- 4. Stig

Detaljer

Hordastemnet felt 2017

Hordastemnet felt 2017 Grovfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 22/04-10:00 1. Morten Helgaset Voss 4 2. John Almeland Voss 4 3. Steinar Hårklau Voss V55 4. Hans Kvale Voss 3 N 5. Oddbjørn Hårklau Voss 4 N 6. Lars Kåre Almeland

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Sunnhordlandstreffen Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Sunnhordlandstreffen Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Hugo Berge Haugesund 34 44 40 85 203 0,- Gave 1. Tobias Eskeland Stord 38 32 42 79 191 0,- Gave 1. Halvard Hjorteland Karmøy 38 25 42 78 183 0,- Gave 1. Maren Kvaløy Sauda

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Borstrondi skytterlag. Samlagstemna Miniatyr 2015

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Borstrondi skytterlag. Samlagstemna Miniatyr 2015 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Amalie Eide Aase Tørvikbygd 47 48 47 96 238 0,- Gave 1. Marta Fykse Kyte Voss 36 42 44 84 206 0,- Gave 1. Anders Seim Kolskår Borstrondi 44 45 46 88 223 0,- Gave 1. Sebastian

Detaljer

Vossastemna felt 30 september 2007

Vossastemna felt 30 september 2007 Vossastemna felt 30 september 2007 Den årlege Vossastemna i felt vart helde sundag 30 september i Brandsetdalen på Vossestrand. Grunna innskrenka bruk av området på Skjerve laut stemna flyttast til nytt

Detaljer

Lindåsminiatyren januar

Lindåsminiatyren januar Medalje og klassevinnere Lindåsminiatyren 2017 24-29 januar Klasse 3-5 (45 delt.) 1. Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik 247 14* Gylt Medalje 2. Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 246 11* Sølv Medalje 3. Kjell

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Bømlo Skytterlag. Bømlostemnet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Bømlo Skytterlag. Bømlostemnet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Tobias Eskeland Stord 47 47 46 91 231 0,- Gave 1. Maren Kvaløy Sauda 44 43 44 86 217 0,- Gave 1. Jonatan Lodden Bømlo 44 42 47 93 226 0,- Gave 1. Lars Salomonsen Stord 32

Detaljer

Finfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 05/04-13:00. Finfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 2 - Sat 05/04-13:30. Jondal Skyttarlag. Hordastemna felt 2014

Finfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 05/04-13:00. Finfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 2 - Sat 05/04-13:30. Jondal Skyttarlag. Hordastemna felt 2014 Finfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 05/04-13:00 1. Nils Lothe Jondal V73 2. Sverre Krutnes Jondal V65 3. Leiv Lirhus Jondal V65 4. Torleif Storhaug Jondal V65 5. Lars Færevåg Jondal V73 6. Håkon

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER DFS 35 skots program Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Joakim Øye Tørvikbygd 50 49 49 148 79,- 2. Olve Grønås Birkeland Sveio 50 47 50 147 70,- 3. Isak Helland Måkestad Tørvikbygd 48 50 49 147 61,- 4. Sigurd

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Farnes Skytterlag. Vårspretten Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Farnes Skytterlag. Vårspretten Leon - Resultatprogram Farnes Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Andreas Oppedal Jacobsen Leikanger *X*X* 50 * * *9X 49 * * * * * 50 => 149 XX* * * * * *9 * 99 => 248 *X* *

Detaljer

15m 15-skudd kl m 15-skudd kl m 15-skudd kl. 3. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes Miniatyrstevne Leon - Resultatprogram

15m 15-skudd kl m 15-skudd kl m 15-skudd kl. 3. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes Miniatyrstevne Leon - Resultatprogram 15-skudd kl. 1 1. Geir Mikkelson Stord * * *XX 50 *XXX* 50 *X9XX 49 149 (6*) 2. Per N Aalvik Norheimsund og Øystese *999X 47 X99 *X 48 9 *XXX 49 144 (3*) 3. Leiv Håkon Kaldestad Husnes X* *X9 49 XX*X0

Detaljer

Årsmelding ungdomsutvalget Hordaland skyttersamlag -2010

Årsmelding ungdomsutvalget Hordaland skyttersamlag -2010 Ungdommutvalget i 2010 har bestått av følgende medlemmer: Leder: Oddbjørn Eide Medlem: Tor Kristian Lavik Medlem: Yngve Johannesen Varamedlem: Asle Austegard Oppsummering av året som har gått: Ungdomsutvalget

Detaljer

15m 35-skudd kl. 3-5. Tysse skyttarlag. Tysse 15m 2016. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl. 3-5. Tysse skyttarlag. Tysse 15m 2016. Leon - Resultatprogram 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 * * * * * 50 X9 *99 47 *X*X* 50 147 X9 *XXXX*X* 99 246 X* * *X*X* * * 100 346 (19*) 2. Svein Halvorsen Bergen 5 XX* *X 50 *XXXX 50 9X*X9 48 148 99X*XXX*

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Joar Byrkje Voss 34 40 41 70 185 0,- Gave 1. Thea Byrkje Voss 42 46 28 72 188 0,- Gave 1. Sara-Sofie Hegg Hegg 47 49 44 88 228 0,- Gave 1. Ana Maria Lilleås Jondal 48 48

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Samlagsstemne Bane 2015 Arr.: Hålandsdal/Eikelandsfjorden skl.

Samlagsstemne Bane 2015 Arr.: Hålandsdal/Eikelandsfjorden skl. Samlagsstemne Bane 2015 Arr.: Hålandsdal/Eikelandsfjorden skl. Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 247 100 347 8* Meistermerke og stjerne 2 John Olav Ågotnes Sartor 5 247

Detaljer

1 Lars M Nå Aga og Vikebygd 10,83 2 Lars Åkre Aga og Vikebygd 13,50 3 Ole Kristen Halten Aga of Vikebygd 60,00

1 Lars M Nå Aga og Vikebygd 10,83 2 Lars Åkre Aga og Vikebygd 13,50 3 Ole Kristen Halten Aga of Vikebygd 60,00 FELTHURTIGSKYTING 1 Harald Tandberg Søndre Modum 3 6,86 2 Per Kristian Aas Lunde 5 8,73 3 Engebret Mjøseng Sigdal 5 9,37 4 Ole Kristian Gjil Stavanger 4 9,40 5 Olav Samland Skånevik 2 10,01 6 Nils Gunvald

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Bømlo skytterlag. Bømlostevnet Leon - Resultatprogram

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Bømlo skytterlag. Bømlostevnet Leon - Resultatprogram 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 48 50 50 148 157,- 2. Per N. Aalvik Norheimsund og Øystese 48 49 48 145 112,- 3. Kjell Roar Fredheim Karmøy 48 46 50 144 67,- 4. Ingolf Naustvik Husnes

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Eskil Ottosen Vestre Toten 50 50 50 150 66,- 2. Helene Vikøren Farnes 50 50 50 150 60,- 3. Jens O Lysne Tønjum 50 50 50 150 54,- 4. Torleiv Straume Jr Hyen 50 49 50 149 48,-

Detaljer

Felthurtig Pengepremiering Felth. kl. 1. Felthurtig Pengepremiering Felth. kl. 2. Felthurtig Pengepremiering Felth. kl. 3.

Felthurtig Pengepremiering Felth. kl. 1. Felthurtig Pengepremiering Felth. kl. 2. Felthurtig Pengepremiering Felth. kl. 3. Pengepremiering Felth. kl. 1 1. Therese Kraft Os 14,31 14,31 93,- 2. Raymond Korneliussen Bergen 21,25 21,25 67,- 3. Trond Eliassen Herdla 29,43 29,43 40,- 4. Jan Magne Helland Fana 38,32 38,32 0,- 5.

Detaljer

Hordastemna i feltskyting Jondal 5.-6.april 2008

Hordastemna i feltskyting Jondal 5.-6.april 2008 Hordastemna i feltskyting Jondal 5.-6.april 2008 Grovfelt mesterskap kl 2-5 og V55 Pl. Navn Lag Kl. 42-skudd 1. Liv Sollesnes Jondal 5 =>41/06 DFS pok, stj og stj verneidr m. 2. Vidar Vorland Bømlo 5 =>41/05

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Jondal Skyttarlag. 1. mai-stemna 2015 Jondal. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Jondal Skyttarlag. 1. mai-stemna 2015 Jondal. Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. Joakim Øye Tørvikbygd * *X*X 50 XXX9 * 49 * * *XX 50 149 *X* * * *X*9 * 99 248 X9 *XX*X*X* 99 347 (18*) 2. Thomas Nordvik Tysse * * * * * 50 X*9XX 49 XX*X9 49 148 * *XX*9X*9 * 98 246

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

Årsmelding. for. Hordaland Skyttarsamlag. Til

Årsmelding. for. Hordaland Skyttarsamlag. Til Årsmelding for Hordaland Skyttarsamlag Til Ombudsmøtet 11.12.2010 1 Ombudsmøte 2010 Det kalles hermed inn til ombudsmøte i Hordaland skyttersamlag lørdag 11. desember 2010 12.00. Sted: Scandic Bergen Airport

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Voss Skyttarlag. Vestlandsstemne Bane 2014

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Voss Skyttarlag. Vestlandsstemne Bane 2014 Pengepremiering kl. 1 1. Therese Kraft Os 8 7 15 93,- 2. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 6 6 12 67,- 3. Daniel Eliassen Herdla 8 4 12 40,- 4. Trond Eliassen Herdla 6 4 10 0,- 5. Jan Magne Helland Fana 5

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

200/300m Lagvis 25-skudd Lag 1 - to 11/06-18: /300m Lagvis 25-skudd Lag 2 - to 11/06-19:00. Norheimsund og Øystese skytterlag

200/300m Lagvis 25-skudd Lag 1 - to 11/06-18: /300m Lagvis 25-skudd Lag 2 - to 11/06-19:00. Norheimsund og Øystese skytterlag 200/300m Lagvis 25-skudd Lag 1 - to 11/06-18:15 Sk.Navn Skytterlag Kl. Ka. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 200/300m Lagvis 25-skudd Lag 2 - to 11/06-19:00 1. Morten Helgaset Voss 4 2. Arne Berge

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Daniel Bu Strandebarm 50 50 48 148 189,- 2. Olav Kristian Hovland Norheimsund og Øystese 48 49 49 146 135,- 3. Geir E Medaas Seim 49 49 48 146 81,- 4. Trond Eliassen

Detaljer

1 Hans Arne Vebeto Lunde Linda Songe Tysse

1 Hans Arne Vebeto Lunde Linda Songe Tysse STANG 1 Reidar Våge Vareld AG3 13 16 29 2 Harald Tandberg Søndre Modum 3 13 15 28 3 Engebret Mjøseng Sigdal 5 14 13 27 4 Tor Harald Lund Søgne 5 15 11 26 5 Nils Åge Sandal Røldal AG3 12 11 23 6 Anders

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Malin Sæbø Nes Leikanger skyttarlag 50 50 49 149 90,- 2. Jon-Hermann Hegg Hegg skyttarlag 48 50 50 148 78,- 3. Lars Ove Dulsvik Sogndal Skyttarlag 49 50 49 148 66,- 4. Ole

Detaljer

Arrangør:Hatlestrand og Ølve SKL

Arrangør:Hatlestrand og Ølve SKL Klasse ASP 1 Kirill Barthel Hatlestrand og Ølve 240 2 Jonas Håland Hålandsdal/eikelandsfjorden 236 3 Kristine Petersen Hatlestrand og Ølve 228 4 Patrick Ystås Hatlestrand og Ølve 215 5 Sander Kvame Kvinnherad

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Granvin Skytterlag. Granvin stemnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Granvin Skytterlag. Granvin stemnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Tor Egil Gjerde Os 144 135,-kr 2. Ole Johan Klyve Tysse 143 96,-kr 3. Elisabet E. Næs Rosendal 142 58,-kr 4. Elfrid Gjerald Voss 138 0,-kr 5. Jens Åge Fossberg Rosendal 137

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vindafjord skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vindafjord skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ove Laurhammer Bremnes 50 48 47 145 42,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Esben Bjørsvik Askøy 50 48 50 148 137,- 2. Ingeborg Øyna Røldal 50 46 50 146 98,- 3. Geir Mikkelson

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Hordastemnet felt 2017

Hordastemnet felt 2017 Finfelt Oppropsliste 30-skudd Lag 1 - Sat 22/04-10:00 1. Lars N. Himle Voss V73 2. Karianne Vatne Johansen Voss ER K 3. Odin Lyngsgård Voss ER 4. Leif Tillung Voss V73 5. Gaute Sande Almeland Voss ER 6.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Samlagstemne 2006 Odda skytterlag. Pengepremier 15-skudd kl. 1

Samlagstemne 2006 Odda skytterlag. Pengepremier 15-skudd kl. 1 Samlagstemne 2006 Odda skytterlag Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Marianne LIlletvedt Granvin 145 0,- kr Gave 2. Per K. Måkestad Aga og Vikebygd 142 0,- kr Gave 3. Jostein Bråten Tørvikbygd 141 54,- kr

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marit Varlid Hyllestad 148 90,-kr 2. Mats Haugnes Florø 148 66,-kr 3. Andreas Oppedal Jacobsen Leikanger 145 42,-kr 4. Gabriel Skulhaug Yttri Leikanger 144 18,-kr 5. Eirin

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Lars Ove Dulsvik Sogndal *X* * * 50 * *XXX 50 * * * *X 50 150 * * *X* * *X*9 99 249 X* * * * *XXX* 100 349 (23*) 2. Eeli Raatevaara Tønjum X* *XX 50 * * *X* 50 XXX9

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Katrine Våmartveit Lothe Stord 50 49 50 149 0,- Gave 2. Markus Andreas Aadland Tysse 49 50 50 149 0,- Gave 3. Morten Øyeflaten Strandebarm 49 49 50 148 0,- Gave 4. Emil Dale

Detaljer

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: RESULTAT FRÅ LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING 26-27.06.2010 Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag 73 skyttarar deltok på stemnet som vart arrangert under fine skyteforhold. Stemnevinnar kl. 3-5 vart i

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Grete Pedersen Bremnes 8 *X99 46 999X* 47 9X9 *9 47 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 140 *9X9X89X99 93 25 skudd 233 (4*) 1. Kjetil Gulbrandsøy Herdla XXX*9

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap V55 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap V55 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2 Resultatliste frå Oppedalstemna 1. og 2. juni 2013 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Atle Håtuft Meland 5 50 44 49 99 99 341 16* Gylt medalje 2 Herman Erdal Førde 5 50 47 50 96 98 341 15* Sølv medalje

Detaljer

Oppropsliste 30-skudd Skytetid sø 19/04-11:40

Oppropsliste 30-skudd Skytetid sø 19/04-11:40 Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Hold Finfelt Skytetid sø 19/04-11:40 Lag 9 Sk. Navn 2. Eyvind Bjørsvik V65 Side 1 Bergen Skytterlag Magne Strømme Postboks 3726 Fyllingsdalen

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevne Helleland Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Svein Rune Gramstad Gjesdal *X9XX 49 X*9XX 49 X*XX* 50 => 148 *XXXXX* *X* 100 => 248 2. Geir Sjøveian Flikka XX* * * 50 *X*X9 49 * *9XX 49 => 148 * *X*X* *9X9 98 => 246 3. Arve Rasmussen

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol *

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol * Olavstevnet 2012 21.-22. juni Arr.: Verdal bygdeskytterlag (Skytterlagene: Stiklestad og Vuku, Inndal, Helgådal og Verdal søndre) Til sammen var det 89 deltakere på stevnet. Premieliste Mesterskap Klasse

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Konstanse Skøyen Nittedal 50 50 50 100 100 350 Gylt medalje 2 Siw Anita Dramstad Rakkestad 50 50 49 100 100 349 Sølv medalje 3 Robin Berget Oslo Østre 50 50 50 100 99 349

Detaljer

Statkraftcupen Ullensvang Norh.sund Granvin Voss Trine Flotve Norheimsund og Øystese

Statkraftcupen Ullensvang Norh.sund Granvin Voss Trine Flotve Norheimsund og Øystese Kl R 1 Åmund Kolltveit Strandebarm 20 249 249 248 248 20 249 2 Trine Flotve Norheimsund og Øystese 247 17 241 16 242 18 244 15 240 14 106 3 Fredrik Sundal RevheimVareld 13 249 20 242 20 239 17 249 94 4

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Odda skyttarlag. Inger og Ole Wik minnestemne 2012. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Odda skyttarlag. Inger og Ole Wik minnestemne 2012. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Alex Blokzijl Jondal 47 49 49 145 135,- 2. Jan Arvid Bentsen Fana 49 48 46 143 0,- 3. Alice Evensen Os 47 46 48 141 0,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Per

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Jardar Aarekol Klepp 48 50 50 148 92,- 2. Ivar Tesdal Galtung Etne 49 49 48 146 74,- 3. Tonje Engevik Stord 47 49 49 145 56,- 4. Oda Innvær Bremnes 49 48 47 144 38,- 5. Mari

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer