NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2

3 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING FORBUNDETS MEDLEMMER Nye medlemmer i 2014: Vaagen Maritime AS, Bergen Marine Contracting AS, Bergen Infintiy Shipbrokers AS, Oslo Norsk Megling & Auksjon AS, Bodø Utmeldte medlemmer i 2014: Norsk Land & Sjøtransport AS, Bergen Irgens & Partners AS, Oslo Neptune Shipbrokers AS, Oslo Medlemstallet pr utgjorde 129 firmaer Lokalforeningene hadde følgende antall firmamedlemmer pr : Bergens Skibsmæglerforening 40 Haugesund Skipsmeglerforening 10 Kristiansands Skibsmægler- & Ekspeditørforening 9 Oslo Skibsmeglerforening 26 Andre LANDSMØTET 2014 Det 92. årlige Landsmøtet ble avholdt på Radisson Bryggen, Bergen lørdag 10 mai Presidenten, Thomas Macody Lund ledet møtet. I alt var 19 firmamedlemmer representert med 26 deltagere. Årsberetningen var sendt medlemmene sammen med innkallelsen til Landsmøtet. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. Årsregnskapene for Forbundet, Servicekontoret, Nortrashipfondet og Utdannelsesfondet var sendt medlemmene sammen med innkallelsen til Landsmøtet. Regnskapene ble gjennomgått og revisors beretning var tatt med i regnskapene. Det fremkom ingen bemerkninger til regnskapene eller revisors beretning. Presidenten ba deretter om godkjennelse av samtlige regnskaper, hvilket ble gitt.

4 Anvendelse av overskudd og fastsettelse av tilskudd til Utdannelsesfondet. Det ble ikke fastsatt tilskudd til Utdannelsesfondet, og overskuddet ble tillagt kapitalen. Fastsettelse av årskontingent. Presidenten fremla Hovedstyrets innstilling om å beholde årskontingenten for 2015 uendret. Forslaget ble godkjent. Valgene ga som resultat at Hovedstyret fikk følgende sammensetning: President: Petter Andrup (R.S. Platou ASA), Oslo Varapresidenter: Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Øvrige Styremedlemmer: Jahn Helge Bjørnestad(Seabrokers Chartering),Stavanger Pål Bøhaugen (Th. Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Hans Nicolai Edbo (Fearnleys AS), Oslo Tom Engø (Strand Shipping AS), Mo i Rana Jesper Hoppe (Viking Shipping AS), Oslo - Sturle Waardal (Grieg Star), Bergen Valgkomiteen. Valgkomiteen var på valg. Valgkomiteen har etter valget følgende sammensetning: Harald B. Sander (Formann) Thomas Macody Lund, Thomas G. Røed. Revisor. Revisor var ikke på valg. Seminar. Pensjon og sparing dette var tittelen på foredraget Storebrand s Jonas Oeding holdt under Landsmøtet, som tok for seg viktigheten av å ta grep på egen pensjon, sparingen og risikoprofilen av denne i fond. Oeding møtte et interessert og engasjert publikum, og oppfordringen om å søke råd hos Storebrands rådgivere ble fulgt av enkelte allerede i etterkant av seminaret. Mer informasjon om innholdet i seminaret og landsmøtet 2014 ble også gjengitt i Skipsmegleren nr. 202 samt på vår hjemmeside 3. REGNSKAP 2014 Reviderte regnskaper er tatt inn i Årsberetningen. Forbundets regnskap er i 2014 gjort opp i balanse med bidrag fra Nortrashipfondets avkastning på samme måte som tidligere år. Servicekontorets regnskap er i 2014 gjort opp i balanse, hvor overskuddet er tillagt Nortrashipfondets kapital.

5 4. FORBUNDETS ADMINISTRASJON I samarbeid med Presidenten har Norsk Skipsmeglerforbund vært administrert av Skipsmeglernes Servicekontor. Det er ingen ansatte i Norsk Skipsmeglerforbund, og det er ikke betalt godtgjørelse til styret eller revisor. Regnskapene har vært ført av Haslestad Regnskap AS. Juridisk rådgiver har vært Wikborg, Rein & Co. Hovedstyret avholdt møter 9. mai og 19 november. I tillegg har det vært avholdt 4 møter i Arbeidsutvalget. 5. UTVALGENE Klarerings- og Linjeutvalget Utvalget har i 2014 svart på diverse henvendelser fra forbundets medlemmer angående feilaktig fakturering av MVA i enkelte havner, for skip i utenriks fart. Det har ikke vært avholdt noe møte. Kystmeglerutvalget Utvalget har ikke hatt noen saker til behandling i Utvalg for Kjøp og Salg Utvalget arrangerte i samarbeid med Wikborg Rein seminar som tok for seg dom avsagt i England MV Griffon under Saleform 1993/2012 Utvalg for Nortrashipfondet Utvalget har i 2014 vurdert og besluttet plasseringer av Nortrashipfondets midler i henhold til Hovedstyrets retningslinjer for plassering av disse midlene. Andeler i obligasjonslån er solgt, og salgene av andeler til overkurs i 2014 bidro med ,- kroner i inntekter utover renteinntektene i fondet. Fondets plasseringer pr fremgår av notene til regnskapet for Nortrashipfondet som er vedlagt årsberetningen. Tankutvalget Utvalget har ikke behandlet innkommende saker i 2014 Juridisk konsulent Wikborg Rein & Co. I samarbeid med Forbundet arrangert frokostseminar for våre medlemmer hvor den oppsiktsvekkende dommen avsagt i England MV Griffon ble belyst og diskutert. 6. SALGSFORM - SALEFORM. Gjennom SDSD Ltd. i London er det i 2014 solgt 7 lisenser av Saleform Dette utgjør til sammen en royalty på GBP 2.625,-. Royalty på brukerrettigheter for lisensene utgjør GBP 6.235,-, totalt GBP 8.860,-. BIMCO i København selger certepartier via internett (BIMCO Idea) hvor Saleform inngår på en klippekort basis. Salget av Saleform i 2014 utgjorde i royalty til Forbundet EUR ,- 7. INTERNASJONALE MØTER / ORGANISASJONER Nordisk Skipsmeglermøte Nordisk skipsmeglermøte ble i år arrangert i Helsinki. Pga.akkutt sykdom måtte vi dessverre melde forfall til møtet. Møte i 2015 (København) vil bli prioritert. BIMCO Documentary Committee Meeting Årets to møter i BIMCO Documentary Committee fant sted i Dubai i mai og i København 7 november. Forbundet var representert med Arild J. Brune på møtet i København

6 Årsmøtene i FONASBA Aktiviteten mot FONASBA og ECASBA har vært noe redusert. Arild J. Brune deltok i sesjonen i Chartering and Documentary Committee under årsmøtet avholdt i Gøteborg. Tidsbruk i forhold til nytte ble vurdert som bakgrunn for dette, da arrangementet er satt av til en hel uke totalt. FONASBA/ECASBA S relevans og nytteverdi har vært diskutert i Forbundet igjennom flere år. Hovedstyret besluttet på møte 19. november å melde Forbundet ut av disse. 8. FORBUNDETS UTADVENDTE VIRKSOMHET Maritimt Forum Vårt engasjement i Maritimt Forum er prioritert. Maritimt Forum har fått nok en ny leder som man har forventninger til. Maritimt Forum har vært aktiv bla. i utarbeidelsen av regjeringens nye havnestrategi. Maritimt Forums hovedmål er å sikre at de maritime bedriftene har internasjonalt konkurransedyktige vilkår sammenlignet med de viktigste konkurrentlandene. Hovedsakene er skipsfartspolitikk, sjøfolks vilkår, verftsstøtte og kapital- og skattevilkår samt utdanning. Maritimt Forum har i 2014 bl.a. arbeidet med følgende saker: Næringspolitikk innspill til statsbudsjett 2014 Innspill til evaluering av regjeringens havnestrategi Nærskipsfart Maritimt personell / rekruttering (www.ikkeforalle.no) Refusjonsordningen for sjøfolk (nettolønnsordningen) Verdiskapingsrapport Norsk Skipsmeglerforbund er en av stifterne av Maritimt Forum og Forbundets representant i Maritimt Forums styre var direktør Arild J. Brune. Se også Maritimt Forums hjemmeside Maritimt Råd for Oslofjordregionen Pga. mangel på definisjon av mål og retning, ligger rådet foreløpig på været 9. UTDANNELSE OG REKRUTTERING TutorShip TutorShip utdannelsen, som er korrespondansebasert, kan tas gjennom 3 studiemodeller; Foundation Diploma som en introduksjon til shipping (2 kurs), Advanced Diploma (2 kurs) eller mer omfattende fordypning (7 kurs) som leder frem til Professional Qualifying Exam. I år er det 28 studenter i TutorShip programmet. Totalt kommer 6 av studentene fra medlemsbedrifter. På studiemodellene er fordelingen slik: Foundation Diploma: 17 studenter Advanced Diploma: 6 studenter Professional Qualifying Exam: 5 studenter 9 studenter har benyttet seg av tilbudet om å innlevere oppgaver for å få veileders kommentarer

7 10. FORBUNDETS SÆRUTVALG Arbeidsutvalget Petter Andrup (R.S. Platou ASA), Oslo Jan Helge Bjørnestad (Seabrokers AS), Stavanger Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Befraktningsutvalget Odd L. Vevang (Vevang Shipping AS), Haugesund Formann Hans Nicolai Edbo (Fearnleys AS), Oslo Gunnar Ose (R S Platou ASA), Oslo Sturle Waardal (Joachim Grieg & Co. KS), Bergen Utvalg for kjøp og salg Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Erik Grepne (Joachim Grieg & Co. KS), Bergen Peter Graff (Inge Steensland AS), Oslo Klarerings- og linjeutvalget Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund - Formann Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Lasse Holm (Lars Holm Shipping AS), Tromsø Arnfinn J. Seim (Alex Birger Grieg AS), Bergen Paal Stene (Grieg Logistics AS), Bergen Etisk utvalg Petter Andrup (R S Platou ASA) - Formann Anders W. Færden (Wikborg, Rein & Co.), Oslo Thomas G. Røed (R S Platou ASA), Oslo Thomas Macody Lund (Odfjell Tankers ASA), Bergen Tankutvalget Christian Abel Engh (Inge Steensland AS), Oslo - Formann Ernst J. Garmann (Nesttun Chartering AS), Bergen Eigil K. Grimstvedt (Fearnleys AS), Oslo Michael Nøvik (Pareto JGO Shipbrokers AS) Kristiansand Utvalg for offshoreaktiviteter Arne W. Aanensen (R.G. Hagland AS), Haugesund - Formann Tor A. Widing (Fearnley Offshore Supply AS), Oslo Marianne Aamot (R S Platou ASA), Oslo Utvalg for Utdannelsesfondet Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Jan Petter Slethaug (Peakshipping AS), Bergen Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand (varamann) Kystmeglerutvalget Lars Øystein Solbakken (Strand Shipping AS), Mo i Rana - Formann André Borge (Wagle Chartering AS), Moss Martin Fyllingen (Harald B. Sander AS), Bergen Marius Høyer (Høyergruppen AS), Porsgrunn Utvalg for Nortrashipfondet Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Jan Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand (varamann)

8 ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS NORTRASHIPFOND Norsk Skipsmeglerforbunds Nortrashipfond (org. nr ) er opprettet i følge beslutning på Landsmøtet den 14. juni 1957 med et formål å forvalte de midler som ifølge overenskomst med Det kgl. Departement for handel og skipsfart er utbetalt som erstatning for norske skipsmegleres kommisjonskrav under krigen 1940/45. Fondet forvaltes av Forbundets Hovedstyre ved et utvalg på 3 medlemmer, hvorav det ene er den til enhver tid fungerende President, som også er utvalgets formann. De 2 øvrige medlemmer oppnevnes av Hovedstyret. Utvalgets sammensetning var som følger: Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo Formann Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand (Varamann) Nortrashipfondets grunnkapital er kr ,- og fondets midler er plassert i obligasjoner og bankinnskudd. Revidert regnskap er tatt inn i årsberetningen. Nortrashipfondets regnskap er i 2014 gjort opp med et overskudd på kr ,- mot et overskudd på kr ,- i Det er ingen ansatte i Nortrashipfondet og det utbetales ingen godtgjørelse til styret eller revisor.

9 SKIPSMEGLERNES SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING SERVICEKONTORETS MEDLEMMER Bestemmelser om medlemskap er tatt med i Vedtektenes 2 der det heter: «Som medlemmer opptas norske skipsmeglere som er tilsluttet Norsk Skipsmeglerforbund» I henhold til 7 i Norsk Skipsmeglerforbunds Lover er det en forutsetning for medlemskap at søker/medlem melder seg inn i Skipsmeglernes Servicekontor. Denne bestemmelse følger naturlig av intensjonene med Servicekontoret. Medlemstallet pr. 31. desember 2014 var 131 firmaer. 2. ÅRSMØTET 2014 Det 36. ordinære Årsmøtet ble avholdt i Bergen lørdag 10.mai Formannen, Thomas Macody Lund, ledet møtet. De innkomne anmeldelser og fullmakter ble fremlagt. I alt var 19 firmamedlemmer representert. Årsberetningen ble tilsendt medlemmene i medlemssirkulære datert 25. april Innholdet ble forutsatt kjent for deltagerne på Årsmøtet og ble derfor ikke referert. Det var ingen kommentarer til Årsberetningen, som ble godkjent. Årsregnskapene ble tilsendt medlemmene i medlemssirkulære datert 25. april 2014 og referert for Årsmøtet sammen med revisors beretning. Årsregnskapene ble deretter godkjent uten ytterligere bemerkninger. Fastsettelse av årsavgift for 2015 Formannen fremla Styrets innstilling om å beholde årskontingenten uendret for Etter avstemming ble forslaget godkjent og årsavgiften for 2015 forble som følger: Medlemmer med 1-3 ansatte kr ,- Medlemmer med 4-6 ansatte kr ,- Medlemmer med 7-10 ansatte kr ,- Medlemmer med 11 eller flere ansatte betaler kr ,- pr. ansatt maksimum kr ,-. (Alle priser ekskl. m.v.a.) 3. REGNSKAP 2014 Revidert regnskap for 2014 er tatt med i Årsberetningen og er gjort opp i balanse etter overskudd, hvilket er tilført Nortrashipfondet.

10 4. SERVICEKONTORETS STYRE OG ADMINISTRASJON I henhold til vedtektene består styret i Skipsmeglernes Servicekontor av Arbeidsutvalget i Norsk Skipsmeglerforbund. Styrets medlemmer var: Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo formann Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Jan Helge Bjørnestad (Seabrokers AS), Stavanger Servicekontorets daglige drift ble fra medio februar ledet av nytilsatt direktør, Arild J. Brune Regnskapene har vært ført av Haslestad Regnskap AS. Juridisk rådgiver har vært Wikborg Rein & Co. I løpet av året har det vært holdt 4 styremøter. 5. SERVICEKONTORETS VIRKSOMHET Danske Bank Det har blitt fremforhandlet avtale for våre medlemsbedrifter og deres ansatte med Danske Bank. Avtalen gir svært fordelaktige priser på alt fra lån, innskudd og kort-løsninger. På bedriftssiden tilbys i tillegg rådgivning og analysesupport, samt gode og effektive verktøy for inntekts- og kostnadskontroll, valutaeksponering, etc. Hotellavtale Det er inngått avtale med Thon- og First Hotels over hele landet, samt utvalgte byer i Sverige og Danmark. Avtalen sikrer fra % rabatt på den til enhver tid gjeldene pris på hotellene. Dette bør være svært interessant for alle medlemmer, kanskje ikke minst de som har mange døgn ved crew changes etc. Avtalen gjelder også for ALLE ansatte med familie. Storebrand Avtalen om gunstige pensjonsavtaler er videreført. Administrasjons- og forvaltningskostnader i OTP avtalen er eksempelvis redusert med hele 40 %. Dette er en avtale de av våre medlemmer som ikke per dato er tilknyttet, bør undersøke nærmere. Mobitalk Avtalen med Mobitalk som vår foretrukne leverandør av teletjenester har blitt reforhandlet, og resultatet er enda gunstigere priser for våre medlemmer. Facebook Forbundet er nå på facebook, hvor aktuelle saker og nyheter fortløpende blir oppdatert, med link til vår hjemmeside Hjemmeside Hjemmesiden til Norsk Skipsmeglerforbund/Skipsmeglernes Servicekontor er Den inneholder all vesentlig informasjon om Forbundets og Servicekontorets virksomhet, publiseres også nyheter, arrangementer og annen aktivitet i Forbundets/Servicekontorets og lokalforeningenes regi. Medlemmene oppfordres til å undersøke den informasjonen som er lagt ut om sitt respektive firma og gi Servicekontoret tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler ved denne. Vi oppfordrer spesielt til at endringer av e-post (og annen kontaktinformasjon) blir formidlet til administrasjonen, slik at vi har korrekt kontaktinformasjon for utsendelse av informasjon.

11 Medlemsbladet Skipsmegleren Medlemsbladet Skipsmegleren ble i 2014 utgitt 2 ganger, sommernummeret (202) og julenummeret (203). Henvendelser fra medlemmene I 2014 har Servicekontoret besvart og behandlet en rekke formelle og uformelle spørsmål fra medlemmene og bistått disse i et bredt spekter av saker.

12 ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS UTDANNELSESFOND Norsk Skipsmeglerforbunds Utdannelsesfond (org. nr ) er opprettet i følge beslutning på Landsmøtet den 10. juni 1995 med det formål å øke skipsmeglernes kompetanse ved opplysningsvirksomhet i form av utredninger, kurs og seminarer og å gi stipend til utdannelse/videreutdannelse. Fondet forvaltes av Forbundets Hovedstyre ved et utvalg på 3 medlemmer, hvorav det ene er den til enhver tid fungerende President, som også er utvalgets formann. Utvalgets sammensetning er som følger: Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Utdannelsesfondets grunnkapital er kr ,- Revidert regnskap er tatt inn i årsberetningen. Det er ikke utbetalt stipend i Utdannelsesfondets regnskap er i 2014 gjort opp med et overskudd på kr ,- mot et overskudd på kr ,- i Det er ingen ansatte i Utdannelsesfondet og det utbetales ingen godtgjørelse til styret eller revisor. Se for øvrig årsberetningene til Norsk Skipsmeglerforbund og Skipsmeglernes Servicekontor.

13 REGNSKAP

14 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Kontingenter Landsmøte Kystskipsmeglerne Oslo Shipping Exchange Bidrag fra Nortrashipfondet finansinntekter Sum inntekter UTGIFTER Landsmøte Kystskipsmeglerne Oslo Shipping Exchange Hovedstyremøter Bankkostnader Diverse kostnader Sum utgifter

15 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Danske Bank Korsiktig finansinvest Kundefordringer NSF Nortrashipfondet Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Kapital Kapital Kortsiktig gjeld Skipsmeglernes Servicekontor Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 Utestående fordringer Forbundets utestående fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for en generell avsetning for mulig tap.

16 NSF NORTRASHIPFOND RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Bidrag Servicekontoret Renteinntekter Gevinst salg av obligasjoner Totale inntekter UTGIFTER Bidrag Servicekontoret 0 Bidrag NSF Renter Utdannelsesfondet Bank/VPS omkostninger Sum utgifter Overskudd

17 NSF NORTRASHIPFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note Anleggsmidler Anbringelser Omløpsmidler Skipsmeglernes Servicekontor Den norske Bank Danske Bank Pareto Bank Helgeland Sparebank Påløpne renter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Kapital Grunnkapital Overskudd / opptjent egenkapital Gjeld Utdannelsesfondet Norsk Skipsmeglerforbund Skipsmeglernes Servicekontor 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Note 2 Anbringelser pr DNB NOR Bank ASA (10/2017) Island Offshore Shipholding Høegh LNG Holdings Ltd. ((10/2017) 3 mnd NIBOR + Bonheur ASA (02/2019) 3 mnd NIBOR + Odfjell SE (03/2017) 3 mnd NIBOR + Danske Bank Horisont Rente Pluss Fond Teekay Offshore Partners (01/2017) 3 mnd NIBOR +

18 SKIPSMEGLERNES SERVICEKONTOR RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Note Årsavgift Renteinntekter Diverse inntekter Sum inntekter UTGIFTER Bidrag Nortrashipfondet Personalkostnader Driftskostnader Reiser, møter, seminarer Kontingenter Sum utgifter

19 SKIPSMEGLERNES SERVICEKONTOR BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note Anleggsmidler Profileringsartikler Norsk Skipsmeglerforbund Forskuddsbetalte kostnader Kundefordringer Danske Bank/Kasse Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapital Kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Forskuddsbetalt kursavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Leverandører Nortrashipfondet Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 Servicekontorets utestående fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for en generell Note 3 Innestående på konto for skattetrekk utgjør kr Note 4 Daglig leders godtgjørelse har vært kr ,- Revisors godtgjørelse har vært kr ,- + mva

20

21 NSF UTDANNELSESFOND RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Renteinntekter UTGIFTER Overskudd Sum utgifter NSF UTDANNELSESFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Fordring Nortrashipfondet Sum eiendeler KAPITAL Grunnkapital Kapital Overskudd Sum kapital GJELD Leverandørgjeld Sum kapital og gjeld Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

22

23

24

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer