NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2

3 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND ÅRSBERETNING FORBUNDETS MEDLEMMER Nye medlemmer i 2014: Vaagen Maritime AS, Bergen Marine Contracting AS, Bergen Infintiy Shipbrokers AS, Oslo Norsk Megling & Auksjon AS, Bodø Utmeldte medlemmer i 2014: Norsk Land & Sjøtransport AS, Bergen Irgens & Partners AS, Oslo Neptune Shipbrokers AS, Oslo Medlemstallet pr utgjorde 129 firmaer Lokalforeningene hadde følgende antall firmamedlemmer pr : Bergens Skibsmæglerforening 40 Haugesund Skipsmeglerforening 10 Kristiansands Skibsmægler- & Ekspeditørforening 9 Oslo Skibsmeglerforening 26 Andre LANDSMØTET 2014 Det 92. årlige Landsmøtet ble avholdt på Radisson Bryggen, Bergen lørdag 10 mai Presidenten, Thomas Macody Lund ledet møtet. I alt var 19 firmamedlemmer representert med 26 deltagere. Årsberetningen var sendt medlemmene sammen med innkallelsen til Landsmøtet. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. Årsregnskapene for Forbundet, Servicekontoret, Nortrashipfondet og Utdannelsesfondet var sendt medlemmene sammen med innkallelsen til Landsmøtet. Regnskapene ble gjennomgått og revisors beretning var tatt med i regnskapene. Det fremkom ingen bemerkninger til regnskapene eller revisors beretning. Presidenten ba deretter om godkjennelse av samtlige regnskaper, hvilket ble gitt.

4 Anvendelse av overskudd og fastsettelse av tilskudd til Utdannelsesfondet. Det ble ikke fastsatt tilskudd til Utdannelsesfondet, og overskuddet ble tillagt kapitalen. Fastsettelse av årskontingent. Presidenten fremla Hovedstyrets innstilling om å beholde årskontingenten for 2015 uendret. Forslaget ble godkjent. Valgene ga som resultat at Hovedstyret fikk følgende sammensetning: President: Petter Andrup (R.S. Platou ASA), Oslo Varapresidenter: Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Øvrige Styremedlemmer: Jahn Helge Bjørnestad(Seabrokers Chartering),Stavanger Pål Bøhaugen (Th. Jacobsen & Co. AS), Sarpsborg Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Hans Nicolai Edbo (Fearnleys AS), Oslo Tom Engø (Strand Shipping AS), Mo i Rana Jesper Hoppe (Viking Shipping AS), Oslo - Sturle Waardal (Grieg Star), Bergen Valgkomiteen. Valgkomiteen var på valg. Valgkomiteen har etter valget følgende sammensetning: Harald B. Sander (Formann) Thomas Macody Lund, Thomas G. Røed. Revisor. Revisor var ikke på valg. Seminar. Pensjon og sparing dette var tittelen på foredraget Storebrand s Jonas Oeding holdt under Landsmøtet, som tok for seg viktigheten av å ta grep på egen pensjon, sparingen og risikoprofilen av denne i fond. Oeding møtte et interessert og engasjert publikum, og oppfordringen om å søke råd hos Storebrands rådgivere ble fulgt av enkelte allerede i etterkant av seminaret. Mer informasjon om innholdet i seminaret og landsmøtet 2014 ble også gjengitt i Skipsmegleren nr. 202 samt på vår hjemmeside 3. REGNSKAP 2014 Reviderte regnskaper er tatt inn i Årsberetningen. Forbundets regnskap er i 2014 gjort opp i balanse med bidrag fra Nortrashipfondets avkastning på samme måte som tidligere år. Servicekontorets regnskap er i 2014 gjort opp i balanse, hvor overskuddet er tillagt Nortrashipfondets kapital.

5 4. FORBUNDETS ADMINISTRASJON I samarbeid med Presidenten har Norsk Skipsmeglerforbund vært administrert av Skipsmeglernes Servicekontor. Det er ingen ansatte i Norsk Skipsmeglerforbund, og det er ikke betalt godtgjørelse til styret eller revisor. Regnskapene har vært ført av Haslestad Regnskap AS. Juridisk rådgiver har vært Wikborg, Rein & Co. Hovedstyret avholdt møter 9. mai og 19 november. I tillegg har det vært avholdt 4 møter i Arbeidsutvalget. 5. UTVALGENE Klarerings- og Linjeutvalget Utvalget har i 2014 svart på diverse henvendelser fra forbundets medlemmer angående feilaktig fakturering av MVA i enkelte havner, for skip i utenriks fart. Det har ikke vært avholdt noe møte. Kystmeglerutvalget Utvalget har ikke hatt noen saker til behandling i Utvalg for Kjøp og Salg Utvalget arrangerte i samarbeid med Wikborg Rein seminar som tok for seg dom avsagt i England MV Griffon under Saleform 1993/2012 Utvalg for Nortrashipfondet Utvalget har i 2014 vurdert og besluttet plasseringer av Nortrashipfondets midler i henhold til Hovedstyrets retningslinjer for plassering av disse midlene. Andeler i obligasjonslån er solgt, og salgene av andeler til overkurs i 2014 bidro med ,- kroner i inntekter utover renteinntektene i fondet. Fondets plasseringer pr fremgår av notene til regnskapet for Nortrashipfondet som er vedlagt årsberetningen. Tankutvalget Utvalget har ikke behandlet innkommende saker i 2014 Juridisk konsulent Wikborg Rein & Co. I samarbeid med Forbundet arrangert frokostseminar for våre medlemmer hvor den oppsiktsvekkende dommen avsagt i England MV Griffon ble belyst og diskutert. 6. SALGSFORM - SALEFORM. Gjennom SDSD Ltd. i London er det i 2014 solgt 7 lisenser av Saleform Dette utgjør til sammen en royalty på GBP 2.625,-. Royalty på brukerrettigheter for lisensene utgjør GBP 6.235,-, totalt GBP 8.860,-. BIMCO i København selger certepartier via internett (BIMCO Idea) hvor Saleform inngår på en klippekort basis. Salget av Saleform i 2014 utgjorde i royalty til Forbundet EUR ,- 7. INTERNASJONALE MØTER / ORGANISASJONER Nordisk Skipsmeglermøte Nordisk skipsmeglermøte ble i år arrangert i Helsinki. Pga.akkutt sykdom måtte vi dessverre melde forfall til møtet. Møte i 2015 (København) vil bli prioritert. BIMCO Documentary Committee Meeting Årets to møter i BIMCO Documentary Committee fant sted i Dubai i mai og i København 7 november. Forbundet var representert med Arild J. Brune på møtet i København

6 Årsmøtene i FONASBA Aktiviteten mot FONASBA og ECASBA har vært noe redusert. Arild J. Brune deltok i sesjonen i Chartering and Documentary Committee under årsmøtet avholdt i Gøteborg. Tidsbruk i forhold til nytte ble vurdert som bakgrunn for dette, da arrangementet er satt av til en hel uke totalt. FONASBA/ECASBA S relevans og nytteverdi har vært diskutert i Forbundet igjennom flere år. Hovedstyret besluttet på møte 19. november å melde Forbundet ut av disse. 8. FORBUNDETS UTADVENDTE VIRKSOMHET Maritimt Forum Vårt engasjement i Maritimt Forum er prioritert. Maritimt Forum har fått nok en ny leder som man har forventninger til. Maritimt Forum har vært aktiv bla. i utarbeidelsen av regjeringens nye havnestrategi. Maritimt Forums hovedmål er å sikre at de maritime bedriftene har internasjonalt konkurransedyktige vilkår sammenlignet med de viktigste konkurrentlandene. Hovedsakene er skipsfartspolitikk, sjøfolks vilkår, verftsstøtte og kapital- og skattevilkår samt utdanning. Maritimt Forum har i 2014 bl.a. arbeidet med følgende saker: Næringspolitikk innspill til statsbudsjett 2014 Innspill til evaluering av regjeringens havnestrategi Nærskipsfart Maritimt personell / rekruttering (www.ikkeforalle.no) Refusjonsordningen for sjøfolk (nettolønnsordningen) Verdiskapingsrapport Norsk Skipsmeglerforbund er en av stifterne av Maritimt Forum og Forbundets representant i Maritimt Forums styre var direktør Arild J. Brune. Se også Maritimt Forums hjemmeside Maritimt Råd for Oslofjordregionen Pga. mangel på definisjon av mål og retning, ligger rådet foreløpig på været 9. UTDANNELSE OG REKRUTTERING TutorShip TutorShip utdannelsen, som er korrespondansebasert, kan tas gjennom 3 studiemodeller; Foundation Diploma som en introduksjon til shipping (2 kurs), Advanced Diploma (2 kurs) eller mer omfattende fordypning (7 kurs) som leder frem til Professional Qualifying Exam. I år er det 28 studenter i TutorShip programmet. Totalt kommer 6 av studentene fra medlemsbedrifter. På studiemodellene er fordelingen slik: Foundation Diploma: 17 studenter Advanced Diploma: 6 studenter Professional Qualifying Exam: 5 studenter 9 studenter har benyttet seg av tilbudet om å innlevere oppgaver for å få veileders kommentarer

7 10. FORBUNDETS SÆRUTVALG Arbeidsutvalget Petter Andrup (R.S. Platou ASA), Oslo Jan Helge Bjørnestad (Seabrokers AS), Stavanger Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Befraktningsutvalget Odd L. Vevang (Vevang Shipping AS), Haugesund Formann Hans Nicolai Edbo (Fearnleys AS), Oslo Gunnar Ose (R S Platou ASA), Oslo Sturle Waardal (Joachim Grieg & Co. KS), Bergen Utvalg for kjøp og salg Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Erik Grepne (Joachim Grieg & Co. KS), Bergen Peter Graff (Inge Steensland AS), Oslo Klarerings- og linjeutvalget Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund - Formann Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Lasse Holm (Lars Holm Shipping AS), Tromsø Arnfinn J. Seim (Alex Birger Grieg AS), Bergen Paal Stene (Grieg Logistics AS), Bergen Etisk utvalg Petter Andrup (R S Platou ASA) - Formann Anders W. Færden (Wikborg, Rein & Co.), Oslo Thomas G. Røed (R S Platou ASA), Oslo Thomas Macody Lund (Odfjell Tankers ASA), Bergen Tankutvalget Christian Abel Engh (Inge Steensland AS), Oslo - Formann Ernst J. Garmann (Nesttun Chartering AS), Bergen Eigil K. Grimstvedt (Fearnleys AS), Oslo Michael Nøvik (Pareto JGO Shipbrokers AS) Kristiansand Utvalg for offshoreaktiviteter Arne W. Aanensen (R.G. Hagland AS), Haugesund - Formann Tor A. Widing (Fearnley Offshore Supply AS), Oslo Marianne Aamot (R S Platou ASA), Oslo Utvalg for Utdannelsesfondet Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Jan Petter Slethaug (Peakshipping AS), Bergen Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand (varamann) Kystmeglerutvalget Lars Øystein Solbakken (Strand Shipping AS), Mo i Rana - Formann André Borge (Wagle Chartering AS), Moss Martin Fyllingen (Harald B. Sander AS), Bergen Marius Høyer (Høyergruppen AS), Porsgrunn Utvalg for Nortrashipfondet Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Jan Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand (varamann)

8 ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS NORTRASHIPFOND Norsk Skipsmeglerforbunds Nortrashipfond (org. nr ) er opprettet i følge beslutning på Landsmøtet den 14. juni 1957 med et formål å forvalte de midler som ifølge overenskomst med Det kgl. Departement for handel og skipsfart er utbetalt som erstatning for norske skipsmegleres kommisjonskrav under krigen 1940/45. Fondet forvaltes av Forbundets Hovedstyre ved et utvalg på 3 medlemmer, hvorav det ene er den til enhver tid fungerende President, som også er utvalgets formann. De 2 øvrige medlemmer oppnevnes av Hovedstyret. Utvalgets sammensetning var som følger: Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo Formann Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand (Varamann) Nortrashipfondets grunnkapital er kr ,- og fondets midler er plassert i obligasjoner og bankinnskudd. Revidert regnskap er tatt inn i årsberetningen. Nortrashipfondets regnskap er i 2014 gjort opp med et overskudd på kr ,- mot et overskudd på kr ,- i Det er ingen ansatte i Nortrashipfondet og det utbetales ingen godtgjørelse til styret eller revisor.

9 SKIPSMEGLERNES SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING SERVICEKONTORETS MEDLEMMER Bestemmelser om medlemskap er tatt med i Vedtektenes 2 der det heter: «Som medlemmer opptas norske skipsmeglere som er tilsluttet Norsk Skipsmeglerforbund» I henhold til 7 i Norsk Skipsmeglerforbunds Lover er det en forutsetning for medlemskap at søker/medlem melder seg inn i Skipsmeglernes Servicekontor. Denne bestemmelse følger naturlig av intensjonene med Servicekontoret. Medlemstallet pr. 31. desember 2014 var 131 firmaer. 2. ÅRSMØTET 2014 Det 36. ordinære Årsmøtet ble avholdt i Bergen lørdag 10.mai Formannen, Thomas Macody Lund, ledet møtet. De innkomne anmeldelser og fullmakter ble fremlagt. I alt var 19 firmamedlemmer representert. Årsberetningen ble tilsendt medlemmene i medlemssirkulære datert 25. april Innholdet ble forutsatt kjent for deltagerne på Årsmøtet og ble derfor ikke referert. Det var ingen kommentarer til Årsberetningen, som ble godkjent. Årsregnskapene ble tilsendt medlemmene i medlemssirkulære datert 25. april 2014 og referert for Årsmøtet sammen med revisors beretning. Årsregnskapene ble deretter godkjent uten ytterligere bemerkninger. Fastsettelse av årsavgift for 2015 Formannen fremla Styrets innstilling om å beholde årskontingenten uendret for Etter avstemming ble forslaget godkjent og årsavgiften for 2015 forble som følger: Medlemmer med 1-3 ansatte kr ,- Medlemmer med 4-6 ansatte kr ,- Medlemmer med 7-10 ansatte kr ,- Medlemmer med 11 eller flere ansatte betaler kr ,- pr. ansatt maksimum kr ,-. (Alle priser ekskl. m.v.a.) 3. REGNSKAP 2014 Revidert regnskap for 2014 er tatt med i Årsberetningen og er gjort opp i balanse etter overskudd, hvilket er tilført Nortrashipfondet.

10 4. SERVICEKONTORETS STYRE OG ADMINISTRASJON I henhold til vedtektene består styret i Skipsmeglernes Servicekontor av Arbeidsutvalget i Norsk Skipsmeglerforbund. Styrets medlemmer var: Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo formann Kirsti Dvergsnes (Pentagon Chartering AS), Kristiansand Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan-Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Jan Helge Bjørnestad (Seabrokers AS), Stavanger Servicekontorets daglige drift ble fra medio februar ledet av nytilsatt direktør, Arild J. Brune Regnskapene har vært ført av Haslestad Regnskap AS. Juridisk rådgiver har vært Wikborg Rein & Co. I løpet av året har det vært holdt 4 styremøter. 5. SERVICEKONTORETS VIRKSOMHET Danske Bank Det har blitt fremforhandlet avtale for våre medlemsbedrifter og deres ansatte med Danske Bank. Avtalen gir svært fordelaktige priser på alt fra lån, innskudd og kort-løsninger. På bedriftssiden tilbys i tillegg rådgivning og analysesupport, samt gode og effektive verktøy for inntekts- og kostnadskontroll, valutaeksponering, etc. Hotellavtale Det er inngått avtale med Thon- og First Hotels over hele landet, samt utvalgte byer i Sverige og Danmark. Avtalen sikrer fra % rabatt på den til enhver tid gjeldene pris på hotellene. Dette bør være svært interessant for alle medlemmer, kanskje ikke minst de som har mange døgn ved crew changes etc. Avtalen gjelder også for ALLE ansatte med familie. Storebrand Avtalen om gunstige pensjonsavtaler er videreført. Administrasjons- og forvaltningskostnader i OTP avtalen er eksempelvis redusert med hele 40 %. Dette er en avtale de av våre medlemmer som ikke per dato er tilknyttet, bør undersøke nærmere. Mobitalk Avtalen med Mobitalk som vår foretrukne leverandør av teletjenester har blitt reforhandlet, og resultatet er enda gunstigere priser for våre medlemmer. Facebook Forbundet er nå på facebook, hvor aktuelle saker og nyheter fortløpende blir oppdatert, med link til vår hjemmeside Hjemmeside Hjemmesiden til Norsk Skipsmeglerforbund/Skipsmeglernes Servicekontor er Den inneholder all vesentlig informasjon om Forbundets og Servicekontorets virksomhet, publiseres også nyheter, arrangementer og annen aktivitet i Forbundets/Servicekontorets og lokalforeningenes regi. Medlemmene oppfordres til å undersøke den informasjonen som er lagt ut om sitt respektive firma og gi Servicekontoret tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler ved denne. Vi oppfordrer spesielt til at endringer av e-post (og annen kontaktinformasjon) blir formidlet til administrasjonen, slik at vi har korrekt kontaktinformasjon for utsendelse av informasjon.

11 Medlemsbladet Skipsmegleren Medlemsbladet Skipsmegleren ble i 2014 utgitt 2 ganger, sommernummeret (202) og julenummeret (203). Henvendelser fra medlemmene I 2014 har Servicekontoret besvart og behandlet en rekke formelle og uformelle spørsmål fra medlemmene og bistått disse i et bredt spekter av saker.

12 ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS UTDANNELSESFOND Norsk Skipsmeglerforbunds Utdannelsesfond (org. nr ) er opprettet i følge beslutning på Landsmøtet den 10. juni 1995 med det formål å øke skipsmeglernes kompetanse ved opplysningsvirksomhet i form av utredninger, kurs og seminarer og å gi stipend til utdannelse/videreutdannelse. Fondet forvaltes av Forbundets Hovedstyre ved et utvalg på 3 medlemmer, hvorav det ene er den til enhver tid fungerende President, som også er utvalgets formann. Utvalgets sammensetning er som følger: Petter Andrup (R S Platou ASA), Oslo - Formann Jan Lothe (Johs. Lothe AS), Haugesund Jan Petter Slethaug (Peak Shipping AS), Bergen Utdannelsesfondets grunnkapital er kr ,- Revidert regnskap er tatt inn i årsberetningen. Det er ikke utbetalt stipend i Utdannelsesfondets regnskap er i 2014 gjort opp med et overskudd på kr ,- mot et overskudd på kr ,- i Det er ingen ansatte i Utdannelsesfondet og det utbetales ingen godtgjørelse til styret eller revisor. Se for øvrig årsberetningene til Norsk Skipsmeglerforbund og Skipsmeglernes Servicekontor.

13 REGNSKAP

14 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Kontingenter Landsmøte Kystskipsmeglerne Oslo Shipping Exchange Bidrag fra Nortrashipfondet finansinntekter Sum inntekter UTGIFTER Landsmøte Kystskipsmeglerne Oslo Shipping Exchange Hovedstyremøter Bankkostnader Diverse kostnader Sum utgifter

15 NORSK SKIPSMEGLERFORBUND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Danske Bank Korsiktig finansinvest Kundefordringer NSF Nortrashipfondet Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Kapital Kapital Kortsiktig gjeld Skipsmeglernes Servicekontor Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 Utestående fordringer Forbundets utestående fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for en generell avsetning for mulig tap.

16 NSF NORTRASHIPFOND RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Bidrag Servicekontoret Renteinntekter Gevinst salg av obligasjoner Totale inntekter UTGIFTER Bidrag Servicekontoret 0 Bidrag NSF Renter Utdannelsesfondet Bank/VPS omkostninger Sum utgifter Overskudd

17 NSF NORTRASHIPFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note Anleggsmidler Anbringelser Omløpsmidler Skipsmeglernes Servicekontor Den norske Bank Danske Bank Pareto Bank Helgeland Sparebank Påløpne renter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Kapital Grunnkapital Overskudd / opptjent egenkapital Gjeld Utdannelsesfondet Norsk Skipsmeglerforbund Skipsmeglernes Servicekontor 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Note 2 Anbringelser pr DNB NOR Bank ASA (10/2017) Island Offshore Shipholding Høegh LNG Holdings Ltd. ((10/2017) 3 mnd NIBOR + Bonheur ASA (02/2019) 3 mnd NIBOR + Odfjell SE (03/2017) 3 mnd NIBOR + Danske Bank Horisont Rente Pluss Fond Teekay Offshore Partners (01/2017) 3 mnd NIBOR +

18 SKIPSMEGLERNES SERVICEKONTOR RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Note Årsavgift Renteinntekter Diverse inntekter Sum inntekter UTGIFTER Bidrag Nortrashipfondet Personalkostnader Driftskostnader Reiser, møter, seminarer Kontingenter Sum utgifter

19 SKIPSMEGLERNES SERVICEKONTOR BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note Anleggsmidler Profileringsartikler Norsk Skipsmeglerforbund Forskuddsbetalte kostnader Kundefordringer Danske Bank/Kasse Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapital Kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Forskuddsbetalt kursavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Leverandører Nortrashipfondet Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 Servicekontorets utestående fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for en generell Note 3 Innestående på konto for skattetrekk utgjør kr Note 4 Daglig leders godtgjørelse har vært kr ,- Revisors godtgjørelse har vært kr ,- + mva

20

21 NSF UTDANNELSESFOND RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Renteinntekter UTGIFTER Overskudd Sum utgifter NSF UTDANNELSESFOND BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Fordring Nortrashipfondet Sum eiendeler KAPITAL Grunnkapital Kapital Overskudd Sum kapital GJELD Leverandørgjeld Sum kapital og gjeld Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

22

23

24

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2015-2016 Norsk Rotary Forum Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Norsk Rotary Forum Resultatregnskap 2015-2016 Note

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Foreningen Info-team

Foreningen Info-team Årsregnskap 2015 Foreningen Info-team Utarbeidet av: Org.nr. 998867770 www.r1.no Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Årskontigent 569.150 512.500 Deltakeravgift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012

Balanse og Resultatregnskap Datert: 14.03.2012 Balanse pr 31/12 2011 2010 Eiendeler Anleggsmidler 1810 Andeler Speidersport 1 200,00 1 200,00 1830 Nordea-Pengemarked Note 2-123 761,53 1840 Acta Boligutleie Holding I Note 2-297 024,00 1850 Acta Boligutleie

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer