Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

2 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna Teknisknaturvitensskapelig forening er nå blitt navnet på vår organisasjon som alle bruker både i og utenfor foreningen uten å sette Norske sivilingeniørers forening bak i parentes. Det er gledelig å konstatere at medlemstallet i Tekna Bergen avdeling har økt fra 2707 i 2004 til 2872 i Dette er en økning på 165 medlemmer (6 %) mot 147 medlemmer i Studentmedlemmene teller 675 personer pr mot 562 på samme tid i fjor, en økning på 20 % 1.1 Lokale aktiviteter Møte med lokale potensielle rikspolitikere I forbindelse med stortingsvalget i 2005 har Tekna sentralt engasjert seg sterkt i planlegging av møter med politikere, lokale og sentrale for å påvirke disse med foreningens sentrale synspunkter. Det ble i denne forbindelse arrangert et debattmøte i Bergen den 31. August med temaet Forskning for fremtiden. Innledere var: Professor Erling A Hammer, Tekna Administrerende direktør Øyvind Isaksen, Nera Network Tidligere studentutvalgslede Krister Nyløkken Rektor Eli Bergsvik HiB Prorektor Anne Gro Vea Salvanes UiB Debatten ble ledet av Per Johan Odeen Fra Bergens Tidende. Av innspill i debatten kan nevnes: Mer satsing på anvendt forskning og på olje og gass Idretten bør brukes som eksempel for våre utdanningsinstitusjoner Slå sammen UiB, HiB og NHH Staten bør satse mer på forskning og utdanning. Norsk forskningsråd er for byråkratisk Viktig med langsiktig finansiering innen høgre utdanning Grunnforskningen må prioriteres Starte med å styrke realfagene i grunnskolen Vekselvirkning mellom forskning, utdanning, industri Studiefinansiering Høyere lønn til lærerne Flere stipendiater Flere barnehageplasser Flere post doc-stillinger Norge må få flere kunnskapsbaserte bedrifter i fremtiden Det var forbausende stor enighet mellom politikerne. Debatten var saklig og sivilisert og var ikke på noen måte lik de politiske debattene vi er vant til å oppleve i norske media der politikerne skjeller hverandre ut etter noter.

3 Årsrapport og regnskap 2005 Side årsjubileum, Tekna Bergen avdeling Bergen Tekniske Forening ble stiftet av direktør Carl Christian Berner, overlærer Hans Gerhard Stub og overlærer Ole Willhelm Fasting, alle fra Bergen Tekniske Skole. Dette var starten på vår lokale tekniske forening som har endret navn flere ganger. Jubileet ble først feiret med et familiearrangement i festsalen på Høgskolen i Bergen den 25. september. Blant andre holdt Ole André Sivertsen en fengende forestilling for barn og voksne om teknologi og naturvitenskap. Deltakerne fikk også besøke Vitensenteret i Bergen og prøve seg på mange forskjellige eksperimenter. Det var 400 deltakere med stort og smått. Dette var et stort arrangement som vi vanskelig kunne ha gjennomført uten god hjelp fra våre studentmedlemmer. Den 29.oktober ble det holdt jubileumsbankett i Håkonshallen. Alle Teknamedlemmer i Bergen var innbudt med ledsagere, samt en rekke ansatte og tillitsvalgte ellers i Tekna. I tillegg til dette var representanter fra Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Nito, Arkitektforeningen og Bergen Vitensenter invitert. Til sammen var 165 deltakere samlet for å delta på feiringen. Alle ble trommet inn i den historiske Håkonshallen av Dreggen Bataljon og ønsket velkommen ved inngangen til den konglige festsalen av jubileumskomiteens formann Johan H. Mohr og Vigdis Mohr samt Bergen avdelings leder Erling A Hammer og Ingrid Hammer. Etter at alle hadde funnet sine plasser ble forsamlingen ønsket velkommen med en middelalderkomposisjon Serenada fremført av ensemblet Bergen Barokk som gav festlyden en historisk sus over skiftet. Taffelmusikk ble besørget av Einar Røttingen (klaver) og Riccardo Odriozola (fiolin) fra Griegakademiet. Etter velkomst og festtale av Avdelingens leder ble ordet gitt til kveldens toastmaster Johan H. Mohr som ledet forsamlingen gjennom middagen på en ledig men likevel høytidlig måte. Det ble mange gratulasjonstaler og overrekkelse av jubileumspresanger, President i Tekna Marianne Harg overrakte en pengegave på kr fra Hovedstyret. Bordsetet ble avsluttet med en glimrende takk- for- matentale av unge Laura Minsaas. Etterpå fikk vi en uforglemmelig stund i underetasjens indre gemakker der vi kunne prate sammen med kollegaer og likesinnede over en kaffe avec. Det var en minneverdig opplevelse som er Tekna Bergen avdeling verdig. Jubileumsbok Vårt æresmedlem, Sverre Haveraaen, har forfattet og redigert Tekna Bergen avdelings jubileumsbok med tittel: Viten Vett Velstand. Beretning om 125 år, Boken er skrevet for medlemmer av Bergen avdeling og representerer en verdifull historisk oversikt om vår avdeling fra etableringen og fram t.o.m. 125-års jubileet. Et meget interessant dokument. Petter Smart I forbindelse med jubileumsåret arrangerte Bergen avdeling sammen med Bergen Vitensenter en Petter Smart - konkurranse, med utgangspunkt i teknologi og naturfag, for 10-ende klassinger i Hordaland. Det var 10. -klassingene ved Fjell Ungdomsskole som leverte inn fem forskjellige nyoppfinnelser: Punkteringsikre sykkeldekk, multikutter for brødskiver, Hjelpemiddel for funksjonshemmede, Turransel med kalesje, Tannbørste med vann og tannkrem. En imponerende innsats som ble belønnet med førsteprisen på 5000,- kroner.

4 Årsrapport og regnskap 2005 Side Fagrådet Fagrådet oppnevnes av Avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Fagrådet planlegger og gjennomfører mange arrangementer i avdelingen. Ragnhild Andersen er leder av Fagrådet for tredje året på rad. Det har vært stor aktivitet i 2005 med bl.annet tur til Aker Stord og Kristin plattformen, vinsmakerkurs, familietur med Statsråd Lehmkuhl, aktuelle møter om pensjon, legionella, energipolitikk, og en rekke andre faglige og sosiale arrangement. Det har vært stor oppslutning om de fleste aktivitetene i år (se egen liste) 1.3 Yngres Forum YF ble etablert våren 2005, for å ta vare på yngre medlemmers interesser. På etableringsmøte 15.april møtte det over 100 medlemmer. Christel Krossøy er leder og har med seg et styre på i alt 8 medlemmer, som stort sett er under 30 år. Yngres Forum ønsker primært å knytte til seg nyutdannete Tekna medlemmer, født 1970 og senere. Gruppens formål og oppgave er å ivareta medlemmenes faglige og kollegiale interesser ved å arrangere både faglige og sosiale aktiviteter. 1.4 Jubileumskomiteen Det ble oppnevnt en jubileumskomitee for vårt jubileumsår. Denne komiteen har hatt ansvar for våre to store vellykkede jubileumsarrangement i 2005, familiearrangementet i Bergen Vitensenter og jubileumsbanketten i Håkonshallen. Komiteen har bestått av: Leder Johan H. Mohr, Sverre Haveraaen, Kjell Herfjord, Laura Minsaas, Iver Wake, Ragnhild Andersen, Ellen Hauge. Komiteen har hatt 16 møter siden de startet i Nasjonale aktiviteter R-møtet 9-11.juni På Teknas representantskapsmøte i Skien juni representerte følgende personer Bergen avdeling: Erling A. Hammer, Arild Litlekalsøy, Iver Wake, Linda K. Eide, Pål-Albert Olsen, Gudmund Olsen, Sverre Haveraaen Andre delegater fra Bergen på R-møtet var: Ragnhild Andersen (Fag), Leiv-Bjarte Mjøs (Fag), Bjørn Laastad (Tekna-P) Svein A. Førsund (Tekna-P), Martin Madtsen (Tekna-P), Eirik Valevatn (Tekna-S), Arne Johan Haugland (Tekna-S), Krister Nyløkken (Studentutvalget), Christel Krossøy (Studentutvalget) Kari Langvik (Studentutvalget). Reidun de Lange var invitert som gjest. Iver Wake ble valgt inn i Hovedstyret, Gudmund P.Olsen ble gjenvalgt i valgkomiteen og Christel Krossøy ble også valgt inn i valgkomiteen. Avdelingsledermøte oktober i Bergen Tekna Bergen avdeling var vertskap for årets avdelingsledermøte. Møte ble arrangert på Radison SAS hotell i Bergen den oktober. der de aller fleste av avdelingslederne og distriktskontorledere i Tekna var samlet, samt Teknas president Marianne Harg, hovedstyremedlem Iver Wake. Fra Generalsekretariatet møte generalsekretær Kåre Rygg Johnsen, informasjonssjef Tore Westrin, fagdirektør John M.Raaheim og konsulent Jarle Wahl. Fra Tekna Bergen avdeling møtte Erling A.Hammer og Arild Litlekalsøy.

5 Årsrapport og regnskap 2005 Side 5 Tema for møte var Felles innsats for politisk påvirkning og synlighet Fra Bergen holdt Professor Frank Aarebrot et innlegg om hvordan Tekna kan vinne innflytelse i det politiske miljø og Erling A. Hammer innledet til debatt om hvordan Teknas avdelinger kan bidra med å synliggjøre Tekna. Faglig Årsmøte 4-5.november Faglig årsmøte ble avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo. Ragnhild Andersen og Arild S.Litlekalsøy representerte Bergen avdeling. Ramnath Ambathy (styremedlem i Yngres Forum Bergen) ble valgt inn i Fagstyret 1.6 Hovedstyremedlem Etter to år med et Hovedstyre uten representant fra Bergen avd. er vi igjen representert. Iver Wake ble på Representantskapsmøte i Skien juni 2005 valgt inn i Teknas Hovedstyre. Christel Krossøy og Gudmund P. Olsen ble valgt inn i valgkomiteen og studentutvalgsleder Kari Langvik har sete i Hovedstyret. 1.7 Æresmedlemskap og Hederstegn Æresmedlemskap i Tekna henger svært høgt og vi er stolte av at vi i Bergen avdeling i 2005 har fått ett æresmedlem. På Teknas Representantskapsmøte i Skien juni ble Sverre Haveraaen tildelt æresmedlemskap i Tekna. Reidun de Lange ble på samme R-møtet tildelt Teknas Hederstegn. Det er første gang en kvinne fra Bergen avdeling er blitt tildelt Teknas Hederstegn. 1.8 Samarbeid med andre foreninger Tekna, Nito og RENATE hadde felles stand på utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg hadde NITO og Tekna felles stand på Forskningsdagene i september. Laura Minsaas har vært avdelingens prosjektleder for Utdanningsmessen og Forskningsdagene. 1.9 Tekna Bergen avdeling sin hjemmeside På hjemmesiden blir det lagt ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Siden er en av de mest besøkte avdelingssidene i Tekna. Invitasjoner til arrangement og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Alle arrangement blir også annonsert i Magasinet Tekna Styret Det har vært 12 styremøter og to fellesmøter med Fagrådet. Styret arbeider godt sammen. Oppslutningen på styremøtene har vært tilfredsstillende Gubbelaget Gubbelaget har sine jevnlige faste møter med fortsatt imponerende oppslutning (se vedlagt årsrapport)

6 Årsrapport og regnskap 2005 Side Bergen Vitensenteret Bjørn Laastad (Teknas representant) ble høsten 2005 valgt som styreleder i Bergen Vitensenter. Ragnhild Andersen var styremedlem fram til sommeren 2005 og varamedlem fra samme tidspunkt Studentene Studentene er vårt viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som den enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Aktiviteten har vært stor i 2005 (se egen årsrapport fra studentene) Kari Langvik er valgt til leder for Teknas nasjonale studentorganisasjon etter Krister Nyløkken som også er studentmedlem i Bergen. Disse to har skrevet historie i Tekna. Krister var den første lederen utenom NTNU, Kari er den andre. Dette sier noe om kvaliteten på studentmedlemmene i Bergen. Bergen Erling A Hammer leder

7 Årsrapport og regnskap 2005 Side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG Tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet 09. mars 2005 til årsmøtet 14. mars Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Erling A. Hammer Arild Litlekalsøy Linda Karen Eide Sandy McCarley Tone Eikeland Solløs Pål Albert Olsen Iver Wake Eva-Maria Traa 2.2 Revisor Trym Trovik 2.3 Desisorer 2.4 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant 2.5 Yngres Forum Leder Nestleder Kasserer Studentrepresentant Johan H. Mohr Sverre Haveraaen Ragnhild Andersen Dag Lothe Knut Eraker Arild Litlekalsøy Lene Bernsen Geir Omar Berland Anne Marie Vølstad Christel Krossøy Laura Minsaas Ramnath Ambathy Monica Jordheim Nils-Jarle Kvam Åsta Gurandsrud Elin K. Morgan Lars Rune Sæterdal 2.6 Valgkomiteen Ragnhild Andersen Kjell Herfjord Nils-Jarle Kvam Gyda Strømmen Linda Francis

8 Årsrapport og regnskap 2005 Side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Hovedstyret Medlem Iver Wake (valgt på R-møte 2005) Medlem Kari Langvik (studentutvalgsleder) fra februar Representantskapets valgkomité Medlem Gudmund P. Olsen (gjenvalgt på R-møte 2005) Medlem Krister Nyløkken (fram til R-møte 2005) Medlem Christel Krossøy (valgt på R-møte 2005) 3.3 Fagutvalget Medlem Ramnath Ambathy (fra nov. 2005) 3.4 Studentutvalget Leder Varamedlem Kari Langvik Anne Marie Vølstad

9 Årsrapport og regnskap 2005 Side AKTIVITETSLISTE FOR 2005 Dato Arrangement Deltakere 15.jan Besøk på Kristin Plattformen jan Møte om pensjon feb Vinsmakerkurs mar Myter og fakta i dagens energipolitikk mar Årsmøte mar Omvisning på Jordalsvannets vannbehandlingsanlegg apr Oppstart Yngres Forum apr Oppstart Gruppe for selvstendig næringsdrivende 8 19.apr Omvisning og orientering på Nui sitt anlegg apr Hovedstyrets møte med grunnorganisasjonene apr Tariffkonferanse Tekna-P mai Orientering om Kronstadutbyggingen mai Kurs i presentasjonsteknikk mai Skjærgårdstur med Statsraad Lehmkuhl jun Byvandring jun Møte om legionella i moderne konstruksjoner jun Yngres Forum Quiz-aften aug Yngres Forum - Rafting på Voss aug Valgmøte "Forskning for framtiden" sep "Herlig - endelig mandag" sep "Skadeforebyggende dag" Gjensidige sep Jubileumsarrangement i Vitensenteret okt Personlig merkevarebygging okt Kurs i karriereplanlegging okt Miniseminar hos KPMG 9 29.okt Jubileumsfest i Håkonshallen nov Orientering om medlemsfordeler i DnB nov Besøk hos Vizrt 15

10 Årsrapport og regnskap 2005 Side 10 REGNSKAP FOR TEKNA BERGEN AVDELING 2005 Kommentar: I 2004 ble en konto som Tekna eide, overført til prosjektgruppen for den skandinaviske finalen i First Lego League. På denne kontoen stod det kr 1094, denne summen ble uteglemt i regnskapet til Tekna Bergen avdeling. Derfor er regnskapet for 2004 økt med kr 1094 i post 3 samfunnskontakt og overskuddet for 2004 redusert med kr Slik at korrekt overskudd for 2004 er kr ,- og korrekt sum for område 3 i 2004 er kr ,-. Omr åde INNTEKTER Budsjett 2005 Regnskap 2005 Regnskap Avdelingskontingent , , Renter , , Sum inntekter , , UTGIFTER 1 Kompetanseutvikling , , Lønns & interessearbeid , , Samfunnskontakt , , Organisasjonsutvikling , , Lokale aktiviteter , , Yngres Forum , ,80 0 Sum Handlingsprogram , , Administrasjon/kontor , , Husleie , , Andre kostnader , , Gebyrer 1 000,00 889, Sum driftsutgifter , , Midler som er hentet fra egenkapital Jubileumsbok , Jubileumsfest i Håkonshallen , Andre arrangement ifbm jubileet , Sum midler hentet fra egenkapital , Budsjett 2005 Regnskap pr Regnskap pr Utgifter totalt , Inntekter totalt , Resultat , Pr Pr Bankinnskudd , ,13

11 Årsrapport og regnskap 2005 Side 11 ÅRSRAPPORT FOR TEKNA STUDENT BERGEN 2005 Status per 31/12-05 Ved utgangen av 2005 hadde Bergen avdeling 675 studentmedlemmer i Tekna. Dette rangerer oss som det tredje største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2005 vervet vi 57 flere enn i 2004.Totalt ble det vervet 302 nye studentmedlemmer. I 2005 har SK-gruppen mistet 4 sk er; Anne Marie Kinn, Krister Nyløkken, Lars Rune Sæterdal og Christel Krossøy. Lars Rune og Christel gikk over til Yngres forum hvor Christel sitter som leder. Vi har vervet 7 nye sk-er; Christine Christophersen, Jarle Oaland, Einar Vormedal, Erlend Timberlid, Ingrid Løtvedt, Ida Johansen og Anne Elin Førde. Fra 2004 var Andreas Engeberg, Bjørn Tore Torvestad, Eva Maria Traa, Gjertrud Maria Halset, Henrik Lennart Horsås, Kari Langvik og Melina Vartdal med videre. Eva Maria Traa overtok etter Kari Langvik som SK-leder etter Bergen avdelings årsmøte i mars. Kari Langvik har sittet som leder av SU, mens Anne Marie Vølstad har vært varamedlem. Møter Vi har hatt møter en gang i måneden. SK-leder har deltatt på møtene i Bergen avdeling Anne Marie Vølstad har deltatt på møtene i fagrådet Kari har deltatt på SU sine månedlige møter. Kari har også møtt på Hovedstyrets møter. Stands Vi hadde stand ca en gang i måneden i løpet av vårsemesteret. På høstsemesteret la vi opp til en mer intens verve strategi. Vi hadde stands to dager på rad med 2-3 ukers mellomrom. Dette må sies å være veldig vellykket. På stand serverer vi vafler og kaffe. I tillegg til å verve, benytter vi disse anledningene til å informere om andre arrangementer vi skal ha på senere tidspunkt, og svarer på spørsmål fra gamle medlemmer så godt vi kan.

12 Årsrapport og regnskap 2005 Side 12 Arrangementer Kurs/arrangement Dato Ansvarlige Deltagere Vår Semester Utdanningsmessen 2005 med Januar Alle sk-er NITO Jobbsøkerkurs på Februar Kari og Anne Marie K. Næringslivsdagen Ost og vin kveld Februar Gjertrud, Christel og Melina 65 Presentasjonsteknikk kurs Mai Anne Marie V, Henrik og Eva Maria Klatrekurs April Andreas, Lars Rune og 12 Bjørn Tore Høst semester Post på rebusløpet i forbindelse med fadder-uken August Eva Maria, Melina, Anne Marie V. og Henrik Rekefest 08/09 Andreas, Christine og 70 Melina Stand i samarbeid med NITO på forskningsdagene 23/09-24/09 Christine, Gjertrud, Kari og Henrik, Einar, Jarle og Bjørn Tore Jubileumsfest 14/10 Ida, Anne Elin, Ingrid, Kræsjkurs-MAT111/101 og /12-10/12 Henrik og Gjertrud Anne Marie V og Einar Tot ca 150 Studentenes årsmøte 2005: Kari, Anne Marie, og Eva Maria var representanter fra Bergen. Kari ble valgt inn som leder av studentutvalget, Anne Marie V som varamedlem. SK-opplæringen, september. Alle sk-ene reiste på sk opplæringen. Det var en veldig lærerik, og ikke minst sosial helg. Vi fikk en gylden anledning til å bli kjent med, og inkorporere de 7 nye sk-ene våre, og tillegg ble vi oppdatert på facts om Tekna. Med dette fikk vi en ekstra giv til å ta fatt på høstens verving. Noe som vi kan se har gitt gode resultater! Bergen, 15 januar 2006 For Tekna Student Bergen Eva Maria Traa SK-leder

13 Årsrapport og regnskap 2005 Side 13 ÅRSRAPPORT FOR YNGRES FORUM, Bergen avd Status per 31/12-05 Tidlig i 2005 ble Christel Krossøy kontaktet, på initiativ fra Tekna Bergen avdeling, med spørsmål om hun ville være med å starte og være leder for Yngres Forum (YF) Bergen avdeling. I samarbeid med Ellen Hauge ble det satt sammen et styre, og YF ble startet opp Den gode oppslutningen på oppstartsarrangementet viste tydelig at det var et ønske og behov for et slikt forum også i Bergen. Styret har den første perioden bestått av 8 personer, og disse er: Leder Christel Krossøy Nestleder Laura Minsaas Økonomiansvarlig Ramnath Ambathy Styremedlemmer Monica Jordheim Nils Jarle Kvam Lars Rune Sæterdal Åsta Gurandsrud Elin K Morgan Med unntak av Elin K Morgan ønsker alle styrets medlemmer å fortsette også i Møter Styret har i perioden fra til hatt fem (5) møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Med unntak av siste møte før jul, har styret benyttet Tekna Bergen avdeling sine lokaler i Nygårdsgaten som møtearena. Arrangementer Oppstartsarrangement m/ presentasjon av YF Oslo og Trondheim Presentasjonsteknikk kurs Teknisk-naturvitenskapelig quiz på Klar Bar på Zachen Rafting på Voss På oppstartsmøte var der nærmere 100 personer til stede, og arrangementet var svært vellykket. Både på quiz og rafting arrangementene var der 30 personer som deltok, og presentasjonsteknikk kurset hadde 15 deltagere. I tillegg har styret planlagt en reke og vin kveld og et matkurs som vi har måttet avlyse pga for få påmeldte. Grunnen til at reke og vin kvelden måtte avlyses var trolig at arrangementet ble planlagt for kort tid etter sommerferien, mens matkurset nok var for dyrt da vi ikke hadde midler til å finansiere deler av deltageravgiften. Tilbakemeldingene fra medlemmene om YF Bergen og våre arrangementer har gjennom hele året vært svært positive! Bergen, 8.januar 2006 For Yngres Forum Bergen avdeling Christel Krossøy

14 Årsrapport og regnskap 2005 Side 14 Årsberetning for seniorgruppen i Tekna Bergen avdeling, Gubbelaget, for år 2005 Gruppen har i året hatt 36 møter med gjennomsnittlig deltakertall på 9 personer pr. møte. I alt 16 personer har møtt. Møtene blir holdt i foreningens styrerom med plass til personer. Det har vært noe tilgang på nye deltakere i året. Deltakerne møter jevnt over meget trofast fram til møtene på tirsdager. Møtene begynner med kaffe, te og tebrød, og med en halv times alminnelig fri samtale. Etter det samler vi oss om temaer, som for det meste forberedes av medlemmene i gruppen. På ett møte har vi hatt gjest utenfra. Her er noen av temaene som gruppen har interessert seg for: Om diktet Edda Jubileumsbøker NIF/Tekna Skoleordning på landet rundt Språkutvikling fra Skolefaget Kristendom: Religion Livssyn. Situasjonen nå, evt. fremtidige endringer. Etikk i forretningslivet i kampen om å tjene mest mulig penger. Ideer til 125-årsfesten for NIF/Tekna Dyrking av matsikkerhet. Fra boken Jordens tilstand. Hva er etikk? Vår personlige oppfatning. Mot en ny oljeøkonomi. Når vil oljeproduksjonen i verden starte nedturen? Språket i Norge de neste 100 år. Industrispionasje i vår tid. Et alvorlig forhold? Terror i Guds navn. Grundig gjennomgang av en bok om emnet. Reduksjon i jordens innstråling dimming. Datateknikk i orienteringsløp. Om å skrive historie (r) Ensom på Løvebakken. Om ingeniørenes/teknologers deltagelse i politikk og samfunnsliv. Verdens samlede energiforbruk nå og i år USA sitt store oljeforbruk og liten egen utvinning om få år. Grunnlag for deres utenrikspolitikk. Hvordan behandler man dyr? Fisking, slakting, innburing m.m. 125-årsjubileumsboken for NIF/Tekna og tittel på boken. Utvikling i jordbruket Sikre norsk matproduksjon med tanke på krise i verdens matproduksjon. Virkningen av tollreduksjon på import av matvarer på bøndenes inntekter. Fremstilling av hydrogengass og bruk av den til motordrift. Hva er verdiskaping? Om å godta for seg selv alt som er legalt. GasNor. Utbygging for, og distribusjon av naturgass. Bed Aksel Skjervheim. Bakgrunnen for at Flesland flyplass ble bygget. Ved Otto Åberg. Islams deling i sjia og sunni. Fagutdanning i skoleverket. Lokaltrafikk i byen. Viten Vett Velstand. Tekna Bergen avdelings 125års jubileumsbok. I alt har ca. 40 tema vært framme.

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 10 LOKALLAG

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer