Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

2 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna Teknisknaturvitensskapelig forening er nå blitt navnet på vår organisasjon som alle bruker både i og utenfor foreningen uten å sette Norske sivilingeniørers forening bak i parentes. Det er gledelig å konstatere at medlemstallet i Tekna Bergen avdeling har økt fra 2707 i 2004 til 2872 i Dette er en økning på 165 medlemmer (6 %) mot 147 medlemmer i Studentmedlemmene teller 675 personer pr mot 562 på samme tid i fjor, en økning på 20 % 1.1 Lokale aktiviteter Møte med lokale potensielle rikspolitikere I forbindelse med stortingsvalget i 2005 har Tekna sentralt engasjert seg sterkt i planlegging av møter med politikere, lokale og sentrale for å påvirke disse med foreningens sentrale synspunkter. Det ble i denne forbindelse arrangert et debattmøte i Bergen den 31. August med temaet Forskning for fremtiden. Innledere var: Professor Erling A Hammer, Tekna Administrerende direktør Øyvind Isaksen, Nera Network Tidligere studentutvalgslede Krister Nyløkken Rektor Eli Bergsvik HiB Prorektor Anne Gro Vea Salvanes UiB Debatten ble ledet av Per Johan Odeen Fra Bergens Tidende. Av innspill i debatten kan nevnes: Mer satsing på anvendt forskning og på olje og gass Idretten bør brukes som eksempel for våre utdanningsinstitusjoner Slå sammen UiB, HiB og NHH Staten bør satse mer på forskning og utdanning. Norsk forskningsråd er for byråkratisk Viktig med langsiktig finansiering innen høgre utdanning Grunnforskningen må prioriteres Starte med å styrke realfagene i grunnskolen Vekselvirkning mellom forskning, utdanning, industri Studiefinansiering Høyere lønn til lærerne Flere stipendiater Flere barnehageplasser Flere post doc-stillinger Norge må få flere kunnskapsbaserte bedrifter i fremtiden Det var forbausende stor enighet mellom politikerne. Debatten var saklig og sivilisert og var ikke på noen måte lik de politiske debattene vi er vant til å oppleve i norske media der politikerne skjeller hverandre ut etter noter.

3 Årsrapport og regnskap 2005 Side årsjubileum, Tekna Bergen avdeling Bergen Tekniske Forening ble stiftet av direktør Carl Christian Berner, overlærer Hans Gerhard Stub og overlærer Ole Willhelm Fasting, alle fra Bergen Tekniske Skole. Dette var starten på vår lokale tekniske forening som har endret navn flere ganger. Jubileet ble først feiret med et familiearrangement i festsalen på Høgskolen i Bergen den 25. september. Blant andre holdt Ole André Sivertsen en fengende forestilling for barn og voksne om teknologi og naturvitenskap. Deltakerne fikk også besøke Vitensenteret i Bergen og prøve seg på mange forskjellige eksperimenter. Det var 400 deltakere med stort og smått. Dette var et stort arrangement som vi vanskelig kunne ha gjennomført uten god hjelp fra våre studentmedlemmer. Den 29.oktober ble det holdt jubileumsbankett i Håkonshallen. Alle Teknamedlemmer i Bergen var innbudt med ledsagere, samt en rekke ansatte og tillitsvalgte ellers i Tekna. I tillegg til dette var representanter fra Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Nito, Arkitektforeningen og Bergen Vitensenter invitert. Til sammen var 165 deltakere samlet for å delta på feiringen. Alle ble trommet inn i den historiske Håkonshallen av Dreggen Bataljon og ønsket velkommen ved inngangen til den konglige festsalen av jubileumskomiteens formann Johan H. Mohr og Vigdis Mohr samt Bergen avdelings leder Erling A Hammer og Ingrid Hammer. Etter at alle hadde funnet sine plasser ble forsamlingen ønsket velkommen med en middelalderkomposisjon Serenada fremført av ensemblet Bergen Barokk som gav festlyden en historisk sus over skiftet. Taffelmusikk ble besørget av Einar Røttingen (klaver) og Riccardo Odriozola (fiolin) fra Griegakademiet. Etter velkomst og festtale av Avdelingens leder ble ordet gitt til kveldens toastmaster Johan H. Mohr som ledet forsamlingen gjennom middagen på en ledig men likevel høytidlig måte. Det ble mange gratulasjonstaler og overrekkelse av jubileumspresanger, President i Tekna Marianne Harg overrakte en pengegave på kr fra Hovedstyret. Bordsetet ble avsluttet med en glimrende takk- for- matentale av unge Laura Minsaas. Etterpå fikk vi en uforglemmelig stund i underetasjens indre gemakker der vi kunne prate sammen med kollegaer og likesinnede over en kaffe avec. Det var en minneverdig opplevelse som er Tekna Bergen avdeling verdig. Jubileumsbok Vårt æresmedlem, Sverre Haveraaen, har forfattet og redigert Tekna Bergen avdelings jubileumsbok med tittel: Viten Vett Velstand. Beretning om 125 år, Boken er skrevet for medlemmer av Bergen avdeling og representerer en verdifull historisk oversikt om vår avdeling fra etableringen og fram t.o.m. 125-års jubileet. Et meget interessant dokument. Petter Smart I forbindelse med jubileumsåret arrangerte Bergen avdeling sammen med Bergen Vitensenter en Petter Smart - konkurranse, med utgangspunkt i teknologi og naturfag, for 10-ende klassinger i Hordaland. Det var 10. -klassingene ved Fjell Ungdomsskole som leverte inn fem forskjellige nyoppfinnelser: Punkteringsikre sykkeldekk, multikutter for brødskiver, Hjelpemiddel for funksjonshemmede, Turransel med kalesje, Tannbørste med vann og tannkrem. En imponerende innsats som ble belønnet med førsteprisen på 5000,- kroner.

4 Årsrapport og regnskap 2005 Side Fagrådet Fagrådet oppnevnes av Avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Fagrådet planlegger og gjennomfører mange arrangementer i avdelingen. Ragnhild Andersen er leder av Fagrådet for tredje året på rad. Det har vært stor aktivitet i 2005 med bl.annet tur til Aker Stord og Kristin plattformen, vinsmakerkurs, familietur med Statsråd Lehmkuhl, aktuelle møter om pensjon, legionella, energipolitikk, og en rekke andre faglige og sosiale arrangement. Det har vært stor oppslutning om de fleste aktivitetene i år (se egen liste) 1.3 Yngres Forum YF ble etablert våren 2005, for å ta vare på yngre medlemmers interesser. På etableringsmøte 15.april møtte det over 100 medlemmer. Christel Krossøy er leder og har med seg et styre på i alt 8 medlemmer, som stort sett er under 30 år. Yngres Forum ønsker primært å knytte til seg nyutdannete Tekna medlemmer, født 1970 og senere. Gruppens formål og oppgave er å ivareta medlemmenes faglige og kollegiale interesser ved å arrangere både faglige og sosiale aktiviteter. 1.4 Jubileumskomiteen Det ble oppnevnt en jubileumskomitee for vårt jubileumsår. Denne komiteen har hatt ansvar for våre to store vellykkede jubileumsarrangement i 2005, familiearrangementet i Bergen Vitensenter og jubileumsbanketten i Håkonshallen. Komiteen har bestått av: Leder Johan H. Mohr, Sverre Haveraaen, Kjell Herfjord, Laura Minsaas, Iver Wake, Ragnhild Andersen, Ellen Hauge. Komiteen har hatt 16 møter siden de startet i Nasjonale aktiviteter R-møtet 9-11.juni På Teknas representantskapsmøte i Skien juni representerte følgende personer Bergen avdeling: Erling A. Hammer, Arild Litlekalsøy, Iver Wake, Linda K. Eide, Pål-Albert Olsen, Gudmund Olsen, Sverre Haveraaen Andre delegater fra Bergen på R-møtet var: Ragnhild Andersen (Fag), Leiv-Bjarte Mjøs (Fag), Bjørn Laastad (Tekna-P) Svein A. Førsund (Tekna-P), Martin Madtsen (Tekna-P), Eirik Valevatn (Tekna-S), Arne Johan Haugland (Tekna-S), Krister Nyløkken (Studentutvalget), Christel Krossøy (Studentutvalget) Kari Langvik (Studentutvalget). Reidun de Lange var invitert som gjest. Iver Wake ble valgt inn i Hovedstyret, Gudmund P.Olsen ble gjenvalgt i valgkomiteen og Christel Krossøy ble også valgt inn i valgkomiteen. Avdelingsledermøte oktober i Bergen Tekna Bergen avdeling var vertskap for årets avdelingsledermøte. Møte ble arrangert på Radison SAS hotell i Bergen den oktober. der de aller fleste av avdelingslederne og distriktskontorledere i Tekna var samlet, samt Teknas president Marianne Harg, hovedstyremedlem Iver Wake. Fra Generalsekretariatet møte generalsekretær Kåre Rygg Johnsen, informasjonssjef Tore Westrin, fagdirektør John M.Raaheim og konsulent Jarle Wahl. Fra Tekna Bergen avdeling møtte Erling A.Hammer og Arild Litlekalsøy.

5 Årsrapport og regnskap 2005 Side 5 Tema for møte var Felles innsats for politisk påvirkning og synlighet Fra Bergen holdt Professor Frank Aarebrot et innlegg om hvordan Tekna kan vinne innflytelse i det politiske miljø og Erling A. Hammer innledet til debatt om hvordan Teknas avdelinger kan bidra med å synliggjøre Tekna. Faglig Årsmøte 4-5.november Faglig årsmøte ble avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo. Ragnhild Andersen og Arild S.Litlekalsøy representerte Bergen avdeling. Ramnath Ambathy (styremedlem i Yngres Forum Bergen) ble valgt inn i Fagstyret 1.6 Hovedstyremedlem Etter to år med et Hovedstyre uten representant fra Bergen avd. er vi igjen representert. Iver Wake ble på Representantskapsmøte i Skien juni 2005 valgt inn i Teknas Hovedstyre. Christel Krossøy og Gudmund P. Olsen ble valgt inn i valgkomiteen og studentutvalgsleder Kari Langvik har sete i Hovedstyret. 1.7 Æresmedlemskap og Hederstegn Æresmedlemskap i Tekna henger svært høgt og vi er stolte av at vi i Bergen avdeling i 2005 har fått ett æresmedlem. På Teknas Representantskapsmøte i Skien juni ble Sverre Haveraaen tildelt æresmedlemskap i Tekna. Reidun de Lange ble på samme R-møtet tildelt Teknas Hederstegn. Det er første gang en kvinne fra Bergen avdeling er blitt tildelt Teknas Hederstegn. 1.8 Samarbeid med andre foreninger Tekna, Nito og RENATE hadde felles stand på utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg hadde NITO og Tekna felles stand på Forskningsdagene i september. Laura Minsaas har vært avdelingens prosjektleder for Utdanningsmessen og Forskningsdagene. 1.9 Tekna Bergen avdeling sin hjemmeside På hjemmesiden blir det lagt ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Siden er en av de mest besøkte avdelingssidene i Tekna. Invitasjoner til arrangement og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Alle arrangement blir også annonsert i Magasinet Tekna Styret Det har vært 12 styremøter og to fellesmøter med Fagrådet. Styret arbeider godt sammen. Oppslutningen på styremøtene har vært tilfredsstillende Gubbelaget Gubbelaget har sine jevnlige faste møter med fortsatt imponerende oppslutning (se vedlagt årsrapport)

6 Årsrapport og regnskap 2005 Side Bergen Vitensenteret Bjørn Laastad (Teknas representant) ble høsten 2005 valgt som styreleder i Bergen Vitensenter. Ragnhild Andersen var styremedlem fram til sommeren 2005 og varamedlem fra samme tidspunkt Studentene Studentene er vårt viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som den enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Aktiviteten har vært stor i 2005 (se egen årsrapport fra studentene) Kari Langvik er valgt til leder for Teknas nasjonale studentorganisasjon etter Krister Nyløkken som også er studentmedlem i Bergen. Disse to har skrevet historie i Tekna. Krister var den første lederen utenom NTNU, Kari er den andre. Dette sier noe om kvaliteten på studentmedlemmene i Bergen. Bergen Erling A Hammer leder

7 Årsrapport og regnskap 2005 Side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG Tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet 09. mars 2005 til årsmøtet 14. mars Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Erling A. Hammer Arild Litlekalsøy Linda Karen Eide Sandy McCarley Tone Eikeland Solløs Pål Albert Olsen Iver Wake Eva-Maria Traa 2.2 Revisor Trym Trovik 2.3 Desisorer 2.4 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant 2.5 Yngres Forum Leder Nestleder Kasserer Studentrepresentant Johan H. Mohr Sverre Haveraaen Ragnhild Andersen Dag Lothe Knut Eraker Arild Litlekalsøy Lene Bernsen Geir Omar Berland Anne Marie Vølstad Christel Krossøy Laura Minsaas Ramnath Ambathy Monica Jordheim Nils-Jarle Kvam Åsta Gurandsrud Elin K. Morgan Lars Rune Sæterdal 2.6 Valgkomiteen Ragnhild Andersen Kjell Herfjord Nils-Jarle Kvam Gyda Strømmen Linda Francis

8 Årsrapport og regnskap 2005 Side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Hovedstyret Medlem Iver Wake (valgt på R-møte 2005) Medlem Kari Langvik (studentutvalgsleder) fra februar Representantskapets valgkomité Medlem Gudmund P. Olsen (gjenvalgt på R-møte 2005) Medlem Krister Nyløkken (fram til R-møte 2005) Medlem Christel Krossøy (valgt på R-møte 2005) 3.3 Fagutvalget Medlem Ramnath Ambathy (fra nov. 2005) 3.4 Studentutvalget Leder Varamedlem Kari Langvik Anne Marie Vølstad

9 Årsrapport og regnskap 2005 Side AKTIVITETSLISTE FOR 2005 Dato Arrangement Deltakere 15.jan Besøk på Kristin Plattformen jan Møte om pensjon feb Vinsmakerkurs mar Myter og fakta i dagens energipolitikk mar Årsmøte mar Omvisning på Jordalsvannets vannbehandlingsanlegg apr Oppstart Yngres Forum apr Oppstart Gruppe for selvstendig næringsdrivende 8 19.apr Omvisning og orientering på Nui sitt anlegg apr Hovedstyrets møte med grunnorganisasjonene apr Tariffkonferanse Tekna-P mai Orientering om Kronstadutbyggingen mai Kurs i presentasjonsteknikk mai Skjærgårdstur med Statsraad Lehmkuhl jun Byvandring jun Møte om legionella i moderne konstruksjoner jun Yngres Forum Quiz-aften aug Yngres Forum - Rafting på Voss aug Valgmøte "Forskning for framtiden" sep "Herlig - endelig mandag" sep "Skadeforebyggende dag" Gjensidige sep Jubileumsarrangement i Vitensenteret okt Personlig merkevarebygging okt Kurs i karriereplanlegging okt Miniseminar hos KPMG 9 29.okt Jubileumsfest i Håkonshallen nov Orientering om medlemsfordeler i DnB nov Besøk hos Vizrt 15

10 Årsrapport og regnskap 2005 Side 10 REGNSKAP FOR TEKNA BERGEN AVDELING 2005 Kommentar: I 2004 ble en konto som Tekna eide, overført til prosjektgruppen for den skandinaviske finalen i First Lego League. På denne kontoen stod det kr 1094, denne summen ble uteglemt i regnskapet til Tekna Bergen avdeling. Derfor er regnskapet for 2004 økt med kr 1094 i post 3 samfunnskontakt og overskuddet for 2004 redusert med kr Slik at korrekt overskudd for 2004 er kr ,- og korrekt sum for område 3 i 2004 er kr ,-. Omr åde INNTEKTER Budsjett 2005 Regnskap 2005 Regnskap Avdelingskontingent , , Renter , , Sum inntekter , , UTGIFTER 1 Kompetanseutvikling , , Lønns & interessearbeid , , Samfunnskontakt , , Organisasjonsutvikling , , Lokale aktiviteter , , Yngres Forum , ,80 0 Sum Handlingsprogram , , Administrasjon/kontor , , Husleie , , Andre kostnader , , Gebyrer 1 000,00 889, Sum driftsutgifter , , Midler som er hentet fra egenkapital Jubileumsbok , Jubileumsfest i Håkonshallen , Andre arrangement ifbm jubileet , Sum midler hentet fra egenkapital , Budsjett 2005 Regnskap pr Regnskap pr Utgifter totalt , Inntekter totalt , Resultat , Pr Pr Bankinnskudd , ,13

11 Årsrapport og regnskap 2005 Side 11 ÅRSRAPPORT FOR TEKNA STUDENT BERGEN 2005 Status per 31/12-05 Ved utgangen av 2005 hadde Bergen avdeling 675 studentmedlemmer i Tekna. Dette rangerer oss som det tredje største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2005 vervet vi 57 flere enn i 2004.Totalt ble det vervet 302 nye studentmedlemmer. I 2005 har SK-gruppen mistet 4 sk er; Anne Marie Kinn, Krister Nyløkken, Lars Rune Sæterdal og Christel Krossøy. Lars Rune og Christel gikk over til Yngres forum hvor Christel sitter som leder. Vi har vervet 7 nye sk-er; Christine Christophersen, Jarle Oaland, Einar Vormedal, Erlend Timberlid, Ingrid Løtvedt, Ida Johansen og Anne Elin Førde. Fra 2004 var Andreas Engeberg, Bjørn Tore Torvestad, Eva Maria Traa, Gjertrud Maria Halset, Henrik Lennart Horsås, Kari Langvik og Melina Vartdal med videre. Eva Maria Traa overtok etter Kari Langvik som SK-leder etter Bergen avdelings årsmøte i mars. Kari Langvik har sittet som leder av SU, mens Anne Marie Vølstad har vært varamedlem. Møter Vi har hatt møter en gang i måneden. SK-leder har deltatt på møtene i Bergen avdeling Anne Marie Vølstad har deltatt på møtene i fagrådet Kari har deltatt på SU sine månedlige møter. Kari har også møtt på Hovedstyrets møter. Stands Vi hadde stand ca en gang i måneden i løpet av vårsemesteret. På høstsemesteret la vi opp til en mer intens verve strategi. Vi hadde stands to dager på rad med 2-3 ukers mellomrom. Dette må sies å være veldig vellykket. På stand serverer vi vafler og kaffe. I tillegg til å verve, benytter vi disse anledningene til å informere om andre arrangementer vi skal ha på senere tidspunkt, og svarer på spørsmål fra gamle medlemmer så godt vi kan.

12 Årsrapport og regnskap 2005 Side 12 Arrangementer Kurs/arrangement Dato Ansvarlige Deltagere Vår Semester Utdanningsmessen 2005 med Januar Alle sk-er NITO Jobbsøkerkurs på Februar Kari og Anne Marie K. Næringslivsdagen Ost og vin kveld Februar Gjertrud, Christel og Melina 65 Presentasjonsteknikk kurs Mai Anne Marie V, Henrik og Eva Maria Klatrekurs April Andreas, Lars Rune og 12 Bjørn Tore Høst semester Post på rebusløpet i forbindelse med fadder-uken August Eva Maria, Melina, Anne Marie V. og Henrik Rekefest 08/09 Andreas, Christine og 70 Melina Stand i samarbeid med NITO på forskningsdagene 23/09-24/09 Christine, Gjertrud, Kari og Henrik, Einar, Jarle og Bjørn Tore Jubileumsfest 14/10 Ida, Anne Elin, Ingrid, Kræsjkurs-MAT111/101 og /12-10/12 Henrik og Gjertrud Anne Marie V og Einar Tot ca 150 Studentenes årsmøte 2005: Kari, Anne Marie, og Eva Maria var representanter fra Bergen. Kari ble valgt inn som leder av studentutvalget, Anne Marie V som varamedlem. SK-opplæringen, september. Alle sk-ene reiste på sk opplæringen. Det var en veldig lærerik, og ikke minst sosial helg. Vi fikk en gylden anledning til å bli kjent med, og inkorporere de 7 nye sk-ene våre, og tillegg ble vi oppdatert på facts om Tekna. Med dette fikk vi en ekstra giv til å ta fatt på høstens verving. Noe som vi kan se har gitt gode resultater! Bergen, 15 januar 2006 For Tekna Student Bergen Eva Maria Traa SK-leder

13 Årsrapport og regnskap 2005 Side 13 ÅRSRAPPORT FOR YNGRES FORUM, Bergen avd Status per 31/12-05 Tidlig i 2005 ble Christel Krossøy kontaktet, på initiativ fra Tekna Bergen avdeling, med spørsmål om hun ville være med å starte og være leder for Yngres Forum (YF) Bergen avdeling. I samarbeid med Ellen Hauge ble det satt sammen et styre, og YF ble startet opp Den gode oppslutningen på oppstartsarrangementet viste tydelig at det var et ønske og behov for et slikt forum også i Bergen. Styret har den første perioden bestått av 8 personer, og disse er: Leder Christel Krossøy Nestleder Laura Minsaas Økonomiansvarlig Ramnath Ambathy Styremedlemmer Monica Jordheim Nils Jarle Kvam Lars Rune Sæterdal Åsta Gurandsrud Elin K Morgan Med unntak av Elin K Morgan ønsker alle styrets medlemmer å fortsette også i Møter Styret har i perioden fra til hatt fem (5) møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Med unntak av siste møte før jul, har styret benyttet Tekna Bergen avdeling sine lokaler i Nygårdsgaten som møtearena. Arrangementer Oppstartsarrangement m/ presentasjon av YF Oslo og Trondheim Presentasjonsteknikk kurs Teknisk-naturvitenskapelig quiz på Klar Bar på Zachen Rafting på Voss På oppstartsmøte var der nærmere 100 personer til stede, og arrangementet var svært vellykket. Både på quiz og rafting arrangementene var der 30 personer som deltok, og presentasjonsteknikk kurset hadde 15 deltagere. I tillegg har styret planlagt en reke og vin kveld og et matkurs som vi har måttet avlyse pga for få påmeldte. Grunnen til at reke og vin kvelden måtte avlyses var trolig at arrangementet ble planlagt for kort tid etter sommerferien, mens matkurset nok var for dyrt da vi ikke hadde midler til å finansiere deler av deltageravgiften. Tilbakemeldingene fra medlemmene om YF Bergen og våre arrangementer har gjennom hele året vært svært positive! Bergen, 8.januar 2006 For Yngres Forum Bergen avdeling Christel Krossøy

14 Årsrapport og regnskap 2005 Side 14 Årsberetning for seniorgruppen i Tekna Bergen avdeling, Gubbelaget, for år 2005 Gruppen har i året hatt 36 møter med gjennomsnittlig deltakertall på 9 personer pr. møte. I alt 16 personer har møtt. Møtene blir holdt i foreningens styrerom med plass til personer. Det har vært noe tilgang på nye deltakere i året. Deltakerne møter jevnt over meget trofast fram til møtene på tirsdager. Møtene begynner med kaffe, te og tebrød, og med en halv times alminnelig fri samtale. Etter det samler vi oss om temaer, som for det meste forberedes av medlemmene i gruppen. På ett møte har vi hatt gjest utenfra. Her er noen av temaene som gruppen har interessert seg for: Om diktet Edda Jubileumsbøker NIF/Tekna Skoleordning på landet rundt Språkutvikling fra Skolefaget Kristendom: Religion Livssyn. Situasjonen nå, evt. fremtidige endringer. Etikk i forretningslivet i kampen om å tjene mest mulig penger. Ideer til 125-årsfesten for NIF/Tekna Dyrking av matsikkerhet. Fra boken Jordens tilstand. Hva er etikk? Vår personlige oppfatning. Mot en ny oljeøkonomi. Når vil oljeproduksjonen i verden starte nedturen? Språket i Norge de neste 100 år. Industrispionasje i vår tid. Et alvorlig forhold? Terror i Guds navn. Grundig gjennomgang av en bok om emnet. Reduksjon i jordens innstråling dimming. Datateknikk i orienteringsløp. Om å skrive historie (r) Ensom på Løvebakken. Om ingeniørenes/teknologers deltagelse i politikk og samfunnsliv. Verdens samlede energiforbruk nå og i år USA sitt store oljeforbruk og liten egen utvinning om få år. Grunnlag for deres utenrikspolitikk. Hvordan behandler man dyr? Fisking, slakting, innburing m.m. 125-årsjubileumsboken for NIF/Tekna og tittel på boken. Utvikling i jordbruket Sikre norsk matproduksjon med tanke på krise i verdens matproduksjon. Virkningen av tollreduksjon på import av matvarer på bøndenes inntekter. Fremstilling av hydrogengass og bruk av den til motordrift. Hva er verdiskaping? Om å godta for seg selv alt som er legalt. GasNor. Utbygging for, og distribusjon av naturgass. Bed Aksel Skjervheim. Bakgrunnen for at Flesland flyplass ble bygget. Ved Otto Åberg. Islams deling i sjia og sunni. Fagutdanning i skoleverket. Lokaltrafikk i byen. Viten Vett Velstand. Tekna Bergen avdelings 125års jubileumsbok. I alt har ca. 40 tema vært framme.

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: ONSDAG, 11. FEBRUAR 2004 KL. 1800 STED: ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn Påmelding innen 4. februar til:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling 2016 Avdelingens 98. år Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016...

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING TID: Tirsdag 10. FEBRUAR 2004 KL. 1830 STED: Rainbow Hotel Brygga, Nedre Langgt. 40, Tønsberg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Årsmøte i Econa Nordland

Årsmøte i Econa Nordland Årsmøte i Econa Nordland Tid: Tirsdag 16. februar 2016 kl. 18:00-22:00 Sted: Oppmøte Scandic Havet og videre til Restaurant Bjørk, Storgata 8, 2.etg, 8005 Bodø 8006 Bodø MELD PÅ» Dagsorden 1. Konstituering

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer