101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4."

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side 11

2 Redaktøren Kamerater stå sammen! Hei på dere godtfolk, og vel overstått påske. Etter en «hard» vinter sett med Østlandsøyne, er det godt å se at det våres. Nå er det jo engang slik at i vårt langstrakte land er det mye vær og mye forskjellig vår, men uansett så ser det ut som våren er i anmarsj. Som Østfolding vil jeg referere en gammel Skjeberg beboer som sendte et brev til gamle Trægde i meteorologisk institutt. : «Trægde gi oss sønnavind, nå orkær jeg ikke mer polvottær og isbørr nå vil jæ ha ut sjektæ.» Jeg må først rette en kraftig anbefaling til alle dere der ute. Send oss stoff og bilder som vi kan distribuere i bladet. Som dere ser videre i bladet er det noen som sender oss info om årsmøter som er avviklet eller andre samlinger og kurs som er avholdt forskjellige plasser i landet. Det hadde vært veldig hyggelig visst flere kunne sende noen ord og gjerne noen bilder fra ting dere opplever i hverdagen eller annet dere mener høver seg på trykk og som dere vil dele med andre. Mange har vært spente på hva den nye regjeringen ville bidra med sett i forhold til forsvarspolitikk og forsvaret som arbeidsplass. Det er i alle fall etter min mening særdeles gledelig å se at flere av de såkalte bortsetting prosjektene er lagt på is. Det er jo å håpe at fornuften vil seire og at forsvaret og vi som medarbeidere får lov til å vise at vi faktisk er i stand til å effektivisere oss internt. Jeg tror det er både vilje og evne til å tenke nytt i interne rekker, bare forholdene blir lagt til rette for dette. På denne måten tror jeg at forsvaret ville kunne beholde egene ansatte og allikevel kunne levere mer forsvar for de midlene som stilles til rådighet. Med stor respekt for ikke å tråkke noen på tærne tror jeg det har kommet mange gode, konstruktive forslag fra sivilt ansatte i forsvaret som ikke har blitt reflektert i systemet i mange år tidligere. Når man da samtidig er vitne til at mange slutter i forsvaret både «frivillig» og ufrivillig og det senere viser seg at arbeidskraften trengs for å holde hjulene i gang, er det vel flere med meg som blir en liten Øystein Sunde: Hva var det jeg sa. FS 2007 (forsvarsstudie 2007) er nær forestående og da er det er i alle fall en ting som fortsatt er sikkert, og det er at ting er usikkert. Planer for forsvaret fra neste langtidsproposisjon, skal legges frem i løpet av Dette skal videre politisk behandles i Her vil det nok komme mange spenstige forslag som politikerne skal spytte mang et kamelhår og debattere bredt før endelig resultat foreligger. Så derfor, «kamerater ta hverandre i hendene og stå sammen. Fremtiden skal bygges i fellesskap»! Ha en strålende vår. Vidar 101 BLADET Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Dag Algedal, Tom-Rune Klemetsen og Roy Ulvmoen Redaksjonen avsluttet: 2. april 2006 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 7000 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 29. mai Sendes til Landsforeningen. Forsidebildet: FMS BLADET NR

3 Lederen Det går mot vår Det går mot vår smått om senn. I skrivende stund er det flott solskinn ute, det drypper muntert fra takene. Selv om kuldegradene fortsatt råder natterstid, synger småfuglene muntert når jeg går til bussen om morgenen. Det gjør godt for en frossen kropp. Noe annet som gjør godt, er vissheten om at det også har begynt å løsne hos arbeidsgiver. Signalene fra Soria Moria har spredt seg i systemet konkurranseutsetting og privatisering er ikke lenger den eneste gyldige sannhet. Til nå er to prosjekter stoppet det såkalte hjulprosjektet samt mellomnivåvedlikehold av F- 16. Bortsetting av basedriften vil ikke bli iverksatt som tidligere varslet. Takket være at vi nå har en regjering som lytter når vi snakker, og som innser det fornuftige å beholde tjenester internt. Dette betyr imidlertid ikke at alt skal fortsette som før. Der hvor bortsettingsprosjekter stoppes, blir det igangsatt effektiviseringsprosjekter. Men effektivisering er ikke nødvendigvis ensbetydende med nedbemanning, det kan også bety bedre utnyttelse av ressursene. Her er det viktig at tillitsvalgte og ansatte på alle nivå bidrar positivt til beste for alle! Gledelig er det også at kampen mot bortsetting har resultert i et godt og nært samarbeid mellom LO forbundene i Forsvaret. Nå gjelder det FLO/TV, som den forrige regjeringen ønsket å skille ut og omdanne til statlig A/S. Dette mener vi er en særdeles dårlig løsning, både for Forsvaret, samfunnet og de ansatte. Måtte fornuften til slutt råde også i denne saken! Tone 101-BLADET NR

4 Et forsvar for folket av «Forsvaret må tilpasse seg et moderne trusselbilde. Nye og mer sammensatte trusler øker behovet for et fleksibelt Forsvar som kan håndtere et bredt spekter av ulike oppgaver. Forsvaret skal ivareta vår nasjonale sikkerhet og trygge vår suverenitet. Samtidig må Norge bidra til fred og sikkerhet internasjonalt, og Forsvaret må derfor ha tilgjengelig operativt personell til innsats i kriser, konflikt og krig, både ute og hjemme. Arbeiderpartiet vil fortsette å bygge Norges sikkerhet på internasjonalt samarbeid og allmenn verneplikt.» SITAT FRA AP S PROGRAM SYNNØVE SØNDERGAARD, Tidligere nestleder i NTL 101 Ovenstående har vært bærebjelken i norsk forsvarspolitikk i alle etterkrigs årene. Tidligere var det slik at alle hadde et mannlig familiemedlem som hadde avtjent verneplikten. Heldigvis har vi i Norge mulighet for å rekruttere fra det brede lag av folket ved at vi har allmenn verneplikt. Dette medfører at forsvaret kan velge ut de som er best skikket til tjeneste, og det viser seg i den kvalitet vi leverer både i Norge og utenfor. Nå kalles bare ca 30 % av menn inn til tjeneste. Båndene mellom det folk som skal forsvares og de som skal gjøre jobben forsvinner. Hvem kan i dag si at de har et forhold til forsvaret? En vridning av det norske forsvar etter Berlin murens fall - har ført til at vi i stadig sterkere grad profesjonaliserer forsvaret. Utviklingen i andre lands væpnede styrker har styrket min tro på at vernepliktsforsvaret fortsatt må være basis i det norske forsvar - nesten uavhengig av hva kostnadene blir. Forsvarssjefen forsvarer den uthuling av verneplikten som bl. a utrednings/forberedelses arbeid som pågår i TRADOK med at antall vervede soldater er nødvendig både økonomisk og operasjonelt må jeg si at jeg reagerer med forundring. Dette budskapet har flere offiserer - også nåværende forsvarssjef - holdt høyt i hevd i mange år gjennom forskjellige stillinger. Er det slik at vi nå ser en utvikling i forsvaret som skyldes at det nåværende offiserssjiktet har fått sin toppskolering i USA? I Norge har vi heldigvis ikke hatt den utvikling man har i andre allierte land hvor forskjellene mellom øvre og lavere klasser i befolkningen er svært stor. Å verve seg i f. eks det amerikanske forsvar har for svært mange vært veien ut av å være arbeidende - fattig (med liten sjanse til det å nå økonomiske nivå som bl.a. kreves for å ta en utdannelse) - og inn i middelklassen. Når man ser på tapstallene i de siste store konflikter bekreftes bildet av klasseskillet. Hvem ser man så for seg skal rekrutteres inn i en stadig mer yrkesrettet hær? Og hva skal man tilby de som verver seg for at de skal gjøre det? En vernepliktig soldat har sine dagpenger, og kan aldri likestilles med de utgifter som knyttes til en yrkessoldat. Da skal det betales lønn, feriepenger og sosiale utgifter. Hvilket forsvar har Norge behov for? Den store mobiliserings hær eksisterer ikke lengre, og brigadestrukturen ser også ut til å være i fare. Hvis vi kun skal benytte vernepliktige soldater til grensevakt og kongevakt, mens øvrige oppgaver skal ivaretas av vervede - når den norske hær et historisk bunnivå i størrelse etter den 2.verdenskrig. Utfordringene i nord kommer neppe til å bli mindre krevende med årene. Vi har tilgang til to faktorer som verden i stadig større grad vil oppleve blir mangelvare - tilgang til mat og energi. Det er opplest og vedtatt at våre interesser best ivaretas ved at vårt forsvar profesjonaliseres og stilles til disposisjon i internasjonale operasjoner. Det er en viss sannhet i det, men det må være tillatt å stille spørsmål om ikke våre interesser vil være bedre tjent med at vi har en militær troverdig styrke som med kunnskap om og trent i de spesielle forhold som hersker i arktiske områder. Forsvaret har nettopp opprettet en slik «stående» styrke som nylig viste sin operasjonalitet menn klar til innsats for nasjonal kriseberedskap og det i løpet av 6 måneders trening. Var dette yrkes soldater- nei- dette var norske vernepliktige ungdommer som på en ypperlig måte demonstrerte hva lokalkunnskap og lokal trening gjør mulig. Vi trenger mer av dette! Det er nesten ikke kvalitativ forskjell på de styrker som leveres fra Rena og de som får sin opplæring som vernepliktige. Det viser vår erfaring fra Kosovo og Afghanistan. Hvorfor endre noe som fungerer så godt? Med stram økonomi leverers det kvalitet i alle oppdrag i tråd med det samfunnsoppdrag som er gitt det norske forsvar. I en yrkeshær må det nødvendigvis bygges opp en kultur og en forståelse for at internasjonale operasjoner er noe annet enn å gå grensevakt i Norge. Men - derav følger også at det lett kan oppstå en BLADET NR

5 folket macho kultur som vi ikke ønsker i våre væpnede styrker. Ved at man kan rekruttere fra en bred basis i folket, vil man lettere kunne forhindre at en slik ukultur fester seg i forsvaret. Etter stortingets vedtak forutsettes det at forsvaret innkaller alle kvinner i samme årskull som menn til sesjon. Dette gjør at man får mulighet til å rekruttere fra 100 % av befolkningen, og slik ytterligere styrke forsvaret. Kvinner i forsvaret skal ikke og vil ikke være «grønnplanter» til pynt og trivsel. De vil påvirke struktur, metoder, opplæring og holdninger i forsvaret. Slik vil forsvaret bli en avspeiling av det norske samfunnet. Min konklusjon blir at det forsvaret i Norge er best tjent med at vi opprettholder en allmenn verneplikt hvor alle norske ungdommer gis mulighet til å delta. På den måten opprettholdes den solide folkelige forankring som det norske forsvar trenger. Det betyr at det må være vilje til å betale kostnaden for et slikt vernepliktsbasert forsvar. Slik arbeidsgruppene i FS 2007 arbeider er det mye som tyder på at alle andre muligheter er sortert bort underveis og konklusjonene allerede er klare. Dersom denne bærebjelken i forsvarspolitikken skal endres må det skje gjennom politisk debatt og vedtak i Stortinget. En slik endring av norsk forsvarspolitikk er for viktig til å overlate til generalene, og det er på tide at stortinget og ministeren utvetydig slår fast at slik er det. «En krig kan man alltids vinne - men hvordan beseirer man fred?» Michael Holmboe Foto: Forsvaret 101-BLADET NR

6 NTLs deltagere på samlingen Felles samling for tillitsvalgte fra LO forbundene i Forsvaret Et av den forrige regjeringens prosjekter var å omdanne FLO/TV til AS. Fellesforbundet, NTL og NOF har under hele prosessen samarbeidet tett. Nå har også FLT kommet med, og tilsammen 17 tillitsvalgte fra de fire forbundene var samlet på Mastemyr mars. AV: TONE RØNOLDTANGEN Hensikten med samlingen var å koordinere synspunkter og utarbeide felles strategi for det videre arbeidet opp mot politisk ledelse. Gjennom det fagligpolitiske utvalget i Forsvaret har vi en unik påvirkningsmulighet, denne bruker vi for alt den er verdt! Forslaget om å skille ut FLO/TV og gjøre det om til statlig AS var opprinnelig varslet fremmet for Stortinget i forbindelse med budsjettet for Den nye politiske ledelsen ønsket imidlertid en gjennomgang av arbeidet som var gjort før de tok endelig stilling til forslaget. FLO har derfor fått i oppdrag å kvalitetssikre rapporten som skal danne utgangspunkt for avgjørelsen. Dessverre fungerte samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene og den forrige prosjektledelsen dårlig, og de tillitsvalgte følte seg mer som gisseler enn som samarbeidspartnere. Nå har det heldigvis skjedd et klimaskifte, og de tillitsvalgte uttaler nå at de har en god dialog med prosjektledelsen BLADET NR

7 Familiepolitikk i fokus for Forsvarets personell Til ansatte i Forsvaret er det nå utarbeidet et eget direktivet som skal gjøre det mer forutsigbarhet å kombinert jobb og familieliv. AV: TOM RUNE KLEMETSEN Formålet med direktivet er å sette en felles standard for praktisering av Forsvarets familiepolitikk. Den ansatte skal kunne kombinere en karriere i Forsvaret med et godt familieliv. Direktivet skal sikre familiene forutsigbarhet gjennom ulike tiltak. Det skal også sikre planmessig og effektiv ressursbruk gjennom styring og organisering, herunder etablering av funksjonen familiekoordinator og et fagmiljø ved hjelp av familieforum. Eksempler aktiviteter og handlinger kan være, nettverksbygging, informasjon ved internasjonale operasjoner, familiestøtte og hjemmestøtte. Direktivet ble gjort gjeldene fra 1 januar Noen av Forsvarets personell har en tjeneste hvor de kan komme til å tjenestegjøre hvor som helst, på relativt kort tid. Dette er faktorer som kan virke belastende for barn og partnere. Direktivet sier hvilket ansvar Forsvaret har som arbeidsgiver for å gjøre belastningen minst mulig. Ansvarlig for utarbeidelsen av familiedirektivet, kommandørkaptein Jan Smidt ber Forsvarets ansatte å lese direktivet med et åpent og positivt sinn. Deretter må de ulike enhetene i Forsvaret gå i gang med å lage egne planer som grunnlag for lokale prioriteringer. Det skal videre etableres en familiekoordinator i alle DIFer/BRA. Det er satt som mål at lokal familiekoordinator skal være kommet på plass i løpet av juni. Familiekoordinator har ansvaret for en lokal plan som ivaretar de familiepolitiske krav. Som en det av Forsvarets personell anbefaler NTL Forsvaret grenaderer, matroser og sivile å synliggjøre sine familierelevante behov og krav (ift direktivet) til den lokale koordinatoren. Det skal også etableres familieforum regionalt/lokalt, formålet er å gi gjensidig støtte/ tiltak i direktivet, også her er det viktig at våre medlemmer melder sin interesse. Men vitsene mine får du! Dårlig ånde En mann satt på biblioteket og leste om dødeligheten. Etter en stund lente han seg mot sidemannen og spurte: - Vet du at hver gang jeg puster ut dør et menneske? - Nei, har du prøvd med munnvann? Høstjakta Det var engang en elg som stod og vasket seg i en bekk. Da kom en annen bort og spurte hvorfor han gjorde det. - Jo, for i morgen begynner elgejakta og da er det best å være rein! Lite innhold - Jeg vedder hue mitt på at faren min er sterkere enn din. - Da vedder jeg lommeboka mi imot. - Men den er jo helt tom! - Ja, men da blir jo innsatsen den samme. Amming På en benk i parken sitter to damer og ammer hvert sitt guttebarn. Den ene damen har kjempestore pupper, og den andre har kjempesmå. Etter en stund lener det ene barnet som suger de små puppene seg over til det andre barnet og sier - Hei, du!!! Du skal suge, ikke blåse!!! Avdelingsbefal AV: TONE RØNOLDTANGEN I forbindelse med ny lov om personell i Forsvaret, ble det opprettet en ny kategori befal: avdelingsbefal. Avdelingsbefalet er ikke yrkestilsatt, men må fratre ved fylte 35 år. De er likevel å betrakte som fast ansatte, med stort sett de samme rettigheter som yrkesbefal. Bakgrunnen for å opprette denne typen stillinger var to-delt: Den var ment å heve kompetansen på lavere nivå i Forsvarets organisasjon, noe som skulle bidra til å styrke operativ evne og personellets sikkerhet under trening, øvelser og operasjoner. For det andre var den ment å bidra til en personellstruktur i alders- og gradsmessig balanse. Avdelingsbefal er ut fra dette særlig relevant for lavere operative lederstillinger, og fag-/spesialiststillinger. Nå viser det seg at Forsvaret i tillegg ønsker å bruke avdelingsbefal i støttefunksjoner (saksbehandlerstillinger) og operative stillinger som i dag besettes av sivile, og hvor det ikke er krav om militær kompetanse. Dette mener vi at ikke er i henhold til Stortingets intensjon, og oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å ta uenighet i drøftinger hvor det foreligger forslag om omgjøring av sivile stillinger til avdelingsbefal. 101-BLADET NR

8 Bak f.v.: nr 4 Geir Bye, nr 5 Rolf Hanssen, nr 8 Alf Erichsen, nr 9 Bjørn Markussen, nr 10 Ove Gamst, nr 12 Kirste Mikkelsen og nr 14 Willy Sand. Midten f.v.: Nr 3 Hans Trygve Busk, nr 4 Inger Marie Næss, nr 5 Kjell Johansen, nr 6 Per Åge Hanssen og nr 7 Ann Berit Sagedal. Sittende foran helt til høyre er Alf Kaspersen. Liggende foran er adm.dir. Frode Sjursen. Forsvarsbygg tillitsvalgte på konferanse på Gardermoen I februar avholdt landsforeningen konferanse for tillitsvalgte i forsvarsbygg på Clarion Hotell på Gardermoen. Konferansen samlet tillitsvalgte fra hele landet. Programmet var omfattende, og innlederne mange. NTLere på samlingen. Foran Kirsten Mikkelsen. Bak fra venstre Rolf Hansen, Geir Bye og Kjell Johansen Direktør Pål Benjaminsen informerer om Forsvarsbygg Utleie BLADET NR

9 Forsvarsbyggansatte avdeling i fullt driv Avdelingens nye styre, fra venstre Lars Haugdal, Ole Bjørnsvik, Monica Skomsøy, Alf Kaspersen, Willy Sand, Tore Lyshaug, Tor Mandal, Per Larsen, Per A Pettersen. AV ALF KASPERSEN Fredag 17 mars 2006 møtte hele 28 medlemmer av NTL Forsvarsbygg Midt-Norge opp på Værnes for å delta på avdelingens første fullverdige årsmøte. Å samle forsvarsbyggtilsatte i en egen avdeling i trøndelagsregionen, var i starten et omstridt prosjekt, men viste seg å være en lykkelig omstilling. Når leder Willy Sand slo klubba i bordet for årsmøtestart, var det en fornøyd leder som kunne registrere et uvanlig godt oppmøte og et skikkelig godt engasjement i møtelyden. Klubba var for øvrig en arv etter ærverdige NTL avd Forsvaret Sør Trøndelag, en avdeling sammen med både Værnes- og Inntrønderlagsavdelingen hadde blitt lagt ned Leder Willy Sand oppsummerte året med at tross for de store fysiske avstander mellom avdelingens medlemmer makter vi å opprette samhold. Avdelingens samhold er god, og at samarbeidsforholdene opp i mot ledelse stort sett går greit. Men noen enkeltsaker har i perioden vært vanskelige, da spesielt i forhold til interne arbeidsmiljøforhold i MO-et. Dette utløste debatt på årsmøtet. Flere av våre medlemmer hadde sluttet, da enten som pensjonister eller ved å nytte tilgjengelige avgangspakker. Jeg vil sitere fra sluttkommentaren i årsmeldingen: Året har vært preget av mye reisevirksomhet for leder. MO-et strekker seg jo fra Åndalsnes til Steinkjer. Leder Willy Sand slår klubba i bordet, for å åpne NTL `s første ordinære årsmøte. Her sammen med sekretær Monica Skomsøy Fortsetter trenden, så blir det ikke mindre travelt. Et irritasjonsmoment er også at ledelsen i den siste tiden har i mer eller mindre grad valgt å se bort fra at det er noe som heter frister i mange sammenhenger. Der har vi en utfordring. Den største oppgaven nå er å heve blikket, brette opp armene og se framover. Hverdagen blir ikke lettere hvis vi forsøker å trenere pålegg, selv om de kan se veldig ufornuftig ut i første omgang. Bruk organisasjonsapparatet. Regnskapet i avdelingen viste en sunn økonomi, ført og formidlet på en flott måte av en eminent kasserer Tor Mandal. Valgkomiteen hadde også en enkel jobb, de fleste ønsket gjenvalg og lett å få kandidater til ledige verv. Etter årsmøtet ble det en bedre middag, og en sosial aften med godt oppmøte. Attpåtil på en fredagskveld!. Alt var som i de gode gamle dager! Årsmøte i NTL avdeling Rygge flystasjon avholdt årsmøte onsdag den 22. mars i messa på flystasjonen. Årsmøtet fulgte som vanlig gjeldene statutter og når den gjenvalgte leder klubbet det formelle årsmøtet var følgende representanter valgt i det «nye» styret.: Leder: Vidar Hansen Nestleder/sekretær: Vigdis B Søreng Kasserer: Hanne Ravnevand Studieleder: Tommy Johansen Jubilanter i form av 25 og 40 års medlemskap i NTL/LO blir hos oss markert på årsmøtene. Denne gangen var det to medlemmer som hadde mulighet for å komme på årsmøtet å motta oppmerksomhet for 25 år s medlemskap. Det var Torill Pedersen og Svein Sørby. Det ble etter årsmøtet åpnet for generell diskusjon, informasjon fra/til de fremmøtte, og her var lønnsoppgjøret og omstilling hovedtemaet. Alle gikk deretter og «mesket» seg med en lunsj, før det dagelige arbeidet igjen var hovedfokus. Vidar Hansen Nyvalgt/gjenvalgt leder Vidar Hansen og 25 års jubilanter Torill Pedersen og Svein Sørby. Noen av deltagerne som venter på at møtet skal starte. 101-BLADET NR

10 Norsk Tjenestamannsblad nr Historisk tilbakeblikk BLADET NR

11 Trening i arbeidstiden Alle soldater, befal og sivile i Forsvaret har rett til to timer trening ukentlig i arbeidstiden. Ordningen trådte i kraft i februar De to timene skal være effektiv trening. Den fysiske aktiviteten skal fordeles på minst to treningsøkter DIF- sjefene har ansvaret for å legge til rette for trening. DIF- sjefene bestemmer detaljer som om treningen skal foregå i arbeidstiden, eller på vei til eller fra jobb. DIF- sjefene avgjør også om reise til treningssted og tid i garderoben kan tas av arbeidstiden. Ditt lokale idrettskontor skal ha oversikt over tilbud på hver enkelt arbeidsplass. Enkelte avdelinger har avtale med sivile treningsstudio Kilde: Idrettsplanen «Hele Forsvaret i bevegelse» Nesten 5000 tok pakke I alt 4773 personer i Forsvaret har fått eller vil få innvilget avgangsstimulerende tiltakfar 1. januar 2000 og til 30. juni Personellet fordeler seg med ca. halvparten av hver blant militære og sivile, sivile så vidt i overvekt 2001 var det store avgangsåret. Da gikk 1648 av etter avtale. Deretter var det en liten topp i 2005 med 1010 personer. Blant offiserene har flest kapteiner sluttet, i alt 819. Deretter følger majorer og oberstløytnanter. Antall avgangsstimulerte tiltak var høyst i Luftforsvaret. Hæren og Sjøforsvaret kan skilte med 376 hver. Naturlig nok har flest menn avtalt avgang militære og 1447 sivile. Blant kvinnene teller de uniformert 1046, mer enn 11 ganger flere enn sivile 91. Kilde: Personellavdelingen i Forsvarsstaben Ny hovedavtale i staten er klar LO Stat, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene i staten har fremforhandlet ny hovedavtale med virkning fra 1.februar. Den gjelder til og med 31. desember 2008, og videre for ett år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp med tre måneders varsel. Det har ikke skjedd noen store endringer, men med noen få forsterkninger til fordel for de tillitsvalgtes medvirkning og innflytelse. Under gjennomgangen har partene også benyttet anledningen til å oppdatere avtalen språklig, gjøre den mer lesbar, og oppdatere alle henvisninger og referanser til det omkringliggende lovverket, slik at den skal være riktig og tidsaktuell. Det er ønskelig at den nye hovedavtalen skal bli et bedre redskap for de tillitsvalgte, både ved at de rettighetene de har blir tydeligere, og ved at hovedavtalen har blitt mer oppdatert, både språklig og innholdsmessig. For eksempel har en rekke setninger som tidligere inneholdt ordene «partene kan» eller «partene bør», blitt endret til «partene skal». Dermed er det mindre rom for tvil og tvist om hvordan partsforholdet skal være, og det blir vanskeligere for arbeidsgiver å vri seg unna drøftingseller forhandlingsplikten. Et annen eksempel, er at der det tidligere het at det skulle være «vesentlig omstilling» for å ha krav på drøfting, er dette nå endret til «omstilling». Dermed blir det mindre rom for tolkning, og mer åpenbart at alle omstillinger skal drøftes med tillitsvalgt. Et annet sentralt punkt i den nye avtalen, er at de tillitsvalgte har fått en sterkere sikring for å bli likebehandlet med andre ansatte når det gjelder blant annet karriereopprykk og lønn. Man skal ikke tape på å påta seg tillitsverv. Forsvaret har på sin side sagt opp tilpasningsavtalen for Forsvaret. Det betyr at det vil bli en revidering også av denne. I skriv av 30. september 2005 sa Forsvaret opp tilpasningsavtalen for reforhandling. I skrivet sier de at partene vil bli innkalt så snart Hovedavtaleforha ndlingene er sluttført, og bekjentgjort for FST. I neste nummer vil vi informere mer om status i revideringen av tilpasningsavtalen. 101-BLADET NR

12 Finnes det ikke lenger noen personellpolitikk i Forsvaret? Det kan godt være at det gjør det, men det føles ikke sånn til tider. Ved LSTN Mågerø sitter det 5 grenaderer som lever på lånt tid i Forsvaret. Alle ble tildelt kontrakter etter førstegangstjenesten, og har i løpet av de 4-5 siste årene opparbeidet seg en kompetanse som er kritisk for LOS systemet. De er motiverte og har stor innsikt i og forståelse for det systemet de jobber i. Likevel; grunnet manglende handlekraft i Forsvarets øverste ledelse, er alle på vei ut i det sivile liv og kompetansen med. Til daglig bidrar vi grenaderer til å produsere ett gjenkjent luftbilde, som igjen er med på å hevde Norges suverenitet i lufta over oss. Det har tatt grenaderene over fire år for å komme dit de er i dag og, de er under stadig opplæring på nye områder. Det vil si at det vil ta minst fire år å få nytt personell opp på samme nivå. Situasjonen er ikke holdbar for grenaderene, eller CRC Mågerø. Etter september i fjor har det kun blitt delt ut tremåneders-kontrakter, noe som gjør det vanskelig med selv et minimum av fremtidsplanlegging. Etablering med familie er overhodet ikke aktuelt og ingen bank gir lån til en som kun har fast arbeid tre måneder frem i tid. Usikkerheten tærer på både privatliv og arbeidsliv Ledelsen ved LSTN Mågerø kjemper med nebb og klør for å beholde grenaderene sine, men det viser seg å ikke være lett. I skrivende stund er det seks vakante sivile stillinger som de ikke får lov til å lyse ut på grunn av stans av tilsettingen i Forsvaret. Disse stillingene kunne gitt grenaderene en noenlunde trygg fremtid. En annen løsning er å sende de på befalskurs for igjen å tilsette de som avdelingsbefal. Likevel står ledelsen atter en gang maktesløse i kampen om å sikre CRCen fem dyktige medarbeidere mange år frem i tid. Nå må Forsvarets øverste ledelse ta ett oppgjør med seg selv, slutte å komme med lovord og begynne å handle. Føniks 2 er en stor grunn til at det ikke skjer stort på tilsetningsfronten, men hvordan skal Luftforsvarets avdelinger kunne leve i mellom tida? Føniks blir stadig utsatt og situasjonen blir ikke bedre med tiden som går. La tilsetningene skje og la avdelingene sikre sine egne ansatte, så får omstillingen komme når den kommer. Grenader Kenneth Pettersen, CRC Mågerø Ris eller ros? Ris eller ros eller bare skrivekløe? Send noen ord til eller til vår postadresse. Kommer din artikkel på trykk i neste 101 blad, eller på vår hjemmeside, vi du få tilsendt en overraskelse fra oss. «Vi er de tusener, som bygger landet. Det ble oss kjært i dagens strid. Vi bar det fremad i savn og armod, nu bygger vi den nye tid» Tekst: Arne Paasche Aasen (1934) BLADET NR

13 Forsvaret blir en IA-bedrift AV: TONE RØNOLDTANGEN Målet er at Forsvaret ikke bare skal være godt på papiret, men også at våre ansatte skal oppleve bedriften som god, sa sjef Forsvarsstab Arne Bård Dalhaug da han, Forsvarets Hovedvernombud Tor Melvold og Trygdedirektør Nanna Stender 7. mars 2006, skrev under på avtalen om et inkluderende arbeidsliv i Forsvaret. 1. desember Trygdeetaten stiller med ressurser og kompetanse for å støtte Forsvaret i prosessen. Det jobber omtrent mennesker i Forsvaret. Når Forsvaret 1. desember blir en IA-bedrift (inkluderende arbeidslivs bedrift) er målet at hver enkelt av disse skal føle seg inkludert og godt ivaretatt. Inkluderende arbeidsliv skal ha fokus på tre målsettinger, 1.Reduksjon i sykefraværet, 2.Tilrettelegging for arbeidstakere med funksjonshemming og 3. økning av den reelle pensjonsalderen. Håpet er at de ansattes trivsel skal gi vinninger slik at folk står lenger i jobb og redusert sykefravær. Målet er også at i løpet av 2007 skal sykefraværet ned med fem prosent og innen utgangen av 2008 skal det ned ytterligere fem prosent. Viktig med lokal tilknytning Trygdedirektør Nanna Stender understreker viktigheten av at hver driftsenhet får en tilknytning til avtalen. De skal også signere en IA-avtale, samt utarbeide handlingsplaner. Dalhaug mener det er avgjørende at hver driftsenhet får et eierforhold til avtalen og at de ikke føler at avtalen kommer som et påbud fra øverste hold. Foto: Christer Lindseth/NOF «Poenget er ikke å bli en IA-virksomhet, men å bli en god IA-virksomhet» Arne Bård Dalhaug sjef Forsvarsstab Forsvaret blir en av landets største bedrifter som inngår avtale med Trygdeetaten. Alle driftsenhetene skal nå de samme målene. Tiden frem mot 1. desember skal brukes til å planlegge hvilke tiltak og rutiner som skal settes i gang for å nå målene. En mulig rutine er at sjefen personlig ringer til en ansatt som uteblir fra jobb for å høre hvordan det står til, og om det kan være noe med arbeidsmiljøet som gjør at personen ikke er på jobb. I en kommentar sier landsforeningens leder Tone Rønoldtangen at det er bra at Forsvaret tar arbeidsmiljø og sykefravær på alvor. Men det er et paradoks at samtidig som IA-avtalen inngås, blir vi informert om at Forsvaret ennå ikke har fått på plass et system som kan gi korrekte data over sykefraværet. De fleste DIF ene i Forsvaret er store og uoversiktlig,, og uten gode rutiner og systemer for rapportering vil det ikke være mulig å måle endringer i sykefraværet, og sette inn eventuelle korrigerende tiltak. At flere og flere bedrifter blir IAbedrifter er et resultat av politikernes satsing på dette området. Like før jul vedtok regjeringen en ny intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv med parter som LO og NHO. Avtalen skal gi en samfunnsmessig fortjeneste i form av at flere står lenger i jobb, færre uføretrygdede, mindre sykefravær og å sikre muligheter for de med redusert funksjonsevne og andre utsatte grupper. Særavtale om internasjonale operasjoner Særavtalen som regulerer godtgjøring for personell i internasjonale operasjoner inngås mellom FD og sentrale organisasjoner i Forsvaret. Det er enighet mellom partene at avtalen er moden for revisjon, og som forberedelser til forhandlinger ble det nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe. Gruppen, hvor vi var representert ved organisasjonssekretær Dag Agledal, har lagt fram flere forslag til endringer. Opprinnelig skulle forhandlingene startet i slutten av mars. På grunn av endringsforslagene ønsket FD mer tid, forhandlingene er derfor utsatt til 15 og 16 mai 2006.

14 Foto: Ny avtale for tjenestegjøring i utlandet Etter forhandlinger i Forsvarsdepartementet har partene kommet til enighet om en ny avtale for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. Forholdstallene er endret med virkning fra 1 juli 2006, og for store grupper vil endringen medføre nedgang i utenlandstillegget. Virkningen av dette vil imidlertid nøytraliseres av andre elementer i den nye avtalen. Spesielt gjelder dette erfarings og kompensasjonstillegget som har fått i seg et element av kompensasjon til medfølgende samlivspartner. Det er også lagt inn et nytt familiepolitisk element ved at man nå kan få kompensert for utgifter til barnehage/førskole utover maksimumsprisen i Norge. Det er mange positive elementer i avtalen som det er ønskelig å bygge videre på. Representantskapsmøtet Representantskapsmøtet som er landsforeningens høyeste organ vil avholdes på Sørmarka kurs og konferanse - senter i dagene september Forrige representantskapsmøte ble avholdt i På representantskapsmøtet vil forslag innsendt av lokalavdelingene bli behandlet. Samt at man velger nytt styre til Landsforeningen og organisasjonssekretærer. Frister for innsendelse av forslag innmelding av representanter er sendt ut til alle lokalavdelinger. Landsmøte Landsmøtet i vårt forbund NTL, vil bli avholdt i Kongressenteret i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo i dagene 30. oktober til 3. november. NTL 101s representanter til delegasjonen vil bli formelt valgt på vårt representantskapsmøte. «Krig løser ingen problemer. Det er like fryktelig å vinne en krig som å tape den.» Agatha Christie «Suksess er som en fjert. Det er bare ens egen som lukter godt.» Ukjent «Godhet er den eneste investering som aldri blir ulønnsom.» Henry David Thoreau BLADET NR

15 Søknadsskjema til kurs fåes av lokale tillitsvalgte, eller kan hentes på Husk alle kurs hjemler fri etter hovedavtalen, og de er gratis for deltagerne. NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Tone Rønoldtangen Mobil: Org.sekr. Dag Agledal - fra Mobil: Tom-Rune Klemetsen Mobil: Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. mil.: Tlf. siv.: Fax mil.: Fax siv.: E-post: Nestleder/OMTV FLO Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgte HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling, 100% i partallsuker) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling, 100% i partallsuker) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I SØR-NORGE (1/1 STILLING) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I NORD-NORGE (1/1 STILLING) Bjørn Markussen Forsvarsbygg, MO Bardufoss, Postboks 90, 9327 Bardufoss Tlf: Fax: E-post: forsvarsbygg.no Besøk NTL 101s hjemmeside via 101-BLADET NR

16 B-blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO Dag Agledal tilbake som organisasjonssekretær Jeg er kommet tilbake som org. sekr ved NTL/Landsforening 101, Forsvarets kontor etter å ha blitt valgt på styremøtet i november 2005 for å tiltre vervet ut Jeg var også org.sekr i årene 2001 og 2002, men valgte å gå tilbake til jobben som Varslingsleder ved Luftforsvarets stasjon Mågerø fra januar I den perioden frem til 1. januar 06 har jeg jobbet i operasjonsrommet ved Mågerø i varslingsavdelingen (radarstasjon), og i 2005 som omstillingstillitsvalgt i 50% stilling til disposisjon for NTL 101 kontoret. Jeg bor i Sandefjord og dagpendler til Oslo daglig, og er avhengig av regulariteten til NSB, og den kan være utfordrende til tider når det er vinter i Norge. For de som ikke kjenner meg fra før så startet min karriere i Forsvaret i oktober 1982 med 15 mnd førstegangstjeneste ved LSTN Mågerø før jeg vervet meg som grenader ved samme plass i 6 år, og deretter ble sivilt tilsatt fra Organisasjonsmessig bakgrunn er flere år som hovedtillitsvalgt, nestleder og leder for NTL ved Mågerø. Områdetillitsvalgt for Vestfold og Buskerud i 50% stilling i år 2000 og som allerede nevnt org.skr og omstillingstillitsvalgt i løpet av årene 2001 til Jeg er også studieleder i NTL 101 styret, samt vararepresentant til landsstyret i forbundet. Jeg er 43 år gammel og gift med tre barn 10, 19 og 24 år gamle hvor kun minstemann bor hjemme. Det jeg har til overs av fritid brukes på familien, og på hytta jeg har ved Tinnsjøen i nærheten av Rjukan med aktivt friluftsliv, turer i fjell og fiske osv. Jeg skrev i min presentasjon i 101 bladet i 2001 om at vi da ventet på vedtak i stortinget om hvordan Forsvaret skulle omstilles i perioden framover, og om at det måtte gå an å håpe på at de skulle være i stand til å ta fornuftige beslutninger. Håpet også at det ville medføre at vi fremdeles kunne beholde et troverdig Forsvar som også kunne bestå av sivile arbeidstakere i framtida. Med fasit i handa nå som den største omstillingen i Forsvaret og staten nærmer seg slutten så ser vi at dem det gikk mest utover var nettopp de sivile arbeidstakerne. Nå går vi inn i en ny periode hvor hele Forsvaret skal vurderes på nytt i Forsvarsstudie 07, og hva den kan komme til å bringe av mulige kutt i struktur får vi stadig hentydninger om av diverse militære sjefer både internt og i massemedia. Følg med i debatten fremover og forsøk å påvirke på alle nivåer i Forsvaret og blant politikerne for igjen å prøve å få til ett troverdig Forsvar for Norges befolkning og arbeidstakerne BLADET NR

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412 Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning Bell 412 Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på nye arbeidstidsordninger

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

ENIG DELVIS ENIG UENIG

ENIG DELVIS ENIG UENIG ENIG DELVIS ENIG UENIG DIALOGSPILL Beskrivelse Mål Materiell Varighet Metode En gruppe sitter rundt et bord. Bunken med påstander legges på bordet med baksiden opp. Å få frem synspunkt om et aktuelt tema.

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

SOMMERJOBB FOR UNGDOM. Fokus på barn og ungdom 30.08.2012

SOMMERJOBB FOR UNGDOM. Fokus på barn og ungdom 30.08.2012 SOMMERJOBB FOR UNGDOM Fokus på barn og ungdom 30.08.2012 Presentasjon : Prosjektleder i fritidsenheten i Sønder Nordstrand Bydel. Ingen presentasjon på skjerm Ligger litt info. Mitt hovedprosjekt. Ansvar

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-01 Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten Dato: 29.01.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Tilpasningsavtale. 1. Formål

Tilpasningsavtale. 1. Formål Tilpasningsavtale 1. Formål Innenfor rammen av Hovedavtalen skal statlige virksomheter inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen gjelder utøvelse av ledelse og samarbeid

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer