Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014."

Transkript

1 ;! Kiwanis Club Sandefjrd Organisert 2l. juni 1971 Sandefird, 21, ktber 2Ol4 Til medlemmene av Kiwanis Club Sandefjrd Det innkalles herved tit rdin ært årsmøte, mandag den 27. ktber I henhld til klubbens Håndbk er føigende behandlingsprsedyre vedtatt: Frrige års president åpner frmelt årsmøtet. Gd enning av innkalling. Valg av møteleder/rdstyrer. Presidenten verlater rdstyringen til valgte møteleder, sm åpner fr følgende saksbehandling: 1: Årsrapprter. 2: Regnskap fra siste Kiwanisår. 3: Kntingent (såfremt budsjettet fr neste Kiwanisår innehlder kntingentendring). 4: Budsjett fr neste Kiwanisår. 5: Innkmne saker/frslag (det har pr. dat A.2014 * ikke innkmmet aktuelle frslag). 6: Bekreftelse/gdkjennelse av valg av neste års tillitsvalgte (sm tidligere er vedtatt på klubbens rdinære valgmøte). Møteleder/rdstyrer gir rdet til frrige president, sm frmelt hever årsmøtet. OBS: Revisjnsberetningen vil freligge på selve årsmøtet. Kiwanis er en internøsjrøl humanitær rganisasjn av frivillige sm aklivt arbeider fr barn ag unge. Dutinner /lere pplysninger m KIWANIS på vår webside Pstadresse Pstbks Sande{ird s a n d e li rd(alii w a n i s, tt Møtelkale Parkensenteret Krkemvn. 41, Bugården 3224 ande{ird www. k iw a n i ss a n d e fi rd. n Møter Annenhyer mandagn H. f8.00 Ilamønitærlet: Drifishta: Org.nr

2 Kiwanis Internatinal District Nrden Org.nr: Bg i*t åq^t, ÅRsnaøfg den27. ktber 2014 Sandefird sryrts ÅnsRappRT FR rwantsårt S re: President Visepresident Frrige president Sekretær Kasserer leder nestleder styrcmedlem styremedlem s remedlem Terje Hlm, Sigurd Hem Vidar Andersen Dag Cladsø Svein Sivås Kmiteene: Prgramkrniteen Humarritærkmiteen Aksjnskmiteen Festkrniteen Klubbutviklings kmiteen Parkensenterkmiteen ØvÅge tillitsvalgte: Revisrer Valgkmiteen leder leder leder leder leder Ieder Vidar Andersen Ånund Langeid Dag Gladsø I{ans Låge Hansen Hjalmar Såav Arne Magne Nilsen Anders B. Fevang 1 Svein Lavald Terje Hlm, Sigurd Hem, Vidar Ardersen Antall medlemmer: Ved peridestart Lktber 2013 Sluttet Ivar Bjønnes N1.tt rnedlem. Oddvar Lunde 2 falt brt, Øyvind g Aasmund 2 sluttet, Svein L g Mirsad Ved perideslutt 30. september 2014 enirmedlemmer: Støttemedlemmer: JJ -1 +I Kåre Røgenes Kjell Z Børrssen Anders B Fevang Ame M Nilsen Fritjf Jnasen Arne Prestbøen Fritz Fredriksen Arild Karlsen Prgramkmiteen Detlr avhldt: 22 medlemsmøter, (6 med fcrredrag) å'rsmøte, damemøte, felles julebrd med KC Hvalen, bwlingkveld, trsk aften, smmeravslutning i hagen til Hjalmar, Kiwanis dagen, adventsmøte g hyggemøte på Nygaard, adventsmøte på Parkensenteret, studietur til Skagen, besøkt jtun museet Til sammen 32 arrangementer. Gjennmsnittlig frarnmøte: 70% ('75,3y) Det er avhldt 4 s remøter. KLUBBAKTIVITTR: Kilffanis er en internasjnal humanitaer rganisasjn av frivillige sm aktivt arbeider fr barn g unge

3 In ntektsbringende aksjner: Aksjner til frdet fr klubben: Julekalender aksjn slgte 800 kalendere nett kr Blmster aksjn hadde 809 blmster (71 utenbys) Jtun st fr 588. Nettkr ,00 Klubben er registrert i frivillighetsregisteret / grasrtandelen Dugnad, vår rydding på Frsmann senteret Renset stler på Pa;ken sentert Mat øring i regi al, Parken/Bugård sentere Media: 05.1l-13 Klubbuwiklingskrniteens leder hadde referat fra årsmøte samt Bilder fra presidentskiftet i SB. K-Dags kmiteen ved Knut R.Næss hadde affangert et fltt Innlegg fra Vidaråsen i TV vestfld ifrkant av K-Dagen. 0l SB hadde en fin reprtasje fra K-Dagen SB hadde en meget fin reprtasje i frbindelse rundt leveranse Av Laver til Sande skle. Oddvar g Dag pserte i unifrm på Hele baksiden. umanitære aksjner: 28,I I -t 3 Julegrantenning på Nygaard Adventsarrangement på Parkensenteret Hyggemøte På NYgård Kiwanis dagen Diverse aksjner: Var vi 8 sjåfører fr bøssebærere under TV aksjnen Presidentengklubbutviklingskmiteelederhadde stand på Hjertnes i frbindelse med kmmunens innflyttertreff. Kiwanis Utlån: Andre klubbaktiviteter: Festkmiteen har stått fr: Lav er inn fr tiden, nye laver er innkjøpt. Videre er det inn øpt bagger til flere frmål- Vaktlister har bliu ppdatert etter behv g nå en helt ny vaktliste sm er lnere tilpasset dagens aktiviteter g etter medlemmenes ønske. Ryddet g vasket kiwanishytta i Gurvika Årsmøtet 28/10-13, Julebrd 30ll l-13, Medlemspptak6ll'14 Damemøte 27 / l - I 4, Hedersmerke møtet 3 I 2- I 4. Trskaften I 4 Divisjnsradsmøtet 7 I 5-14, Kiwanisturen 2A Smmer avslutning 2A / g Presidentskifte I 4 Viktige beslutninger: Divisjnsal«tiviteter: Distriktsaktiviteter: Ny klubblv ble gdkjent 8frffiåXtrlit r*-*l<r. Dsl+ahsl'IÅ t, d Uls}u* M+lt wuå'&\"gdrtr \fld D;Dh"hhal"tnn dl ' Klubbens aktiviteter i tall: Humanitære timer 911 (873) (Frrigeperideiparentes) æ Nettverdi av innsamlede midler (eksklusiv KU) Kr ,00 {69.421) tter fratrekk av. klubbverføring.

4 Tilskudd til KU kmmer fra: Øvrige gsver / tilskudd: Mttatt eksterne tilskudd Kr ( ) Herav til KU Kr (50.000) Sandefird Kmmune, Strbymiddler Grasrtandelen Kr. 3139,00 Rente inntekter Kr.123,77 Annet Kr.50 Verdi av utdelte midler / gaver: ,00 ( )/' Larvik Bøken fikk kr. 750;00 i gave til sitt jubileum. Vedrørende regnskap fr øvrig henvises til vedlagte regnskapsdkumenter. Valgresultat på valgmøtet i februar: S ret i Kiwanis Club Sande{rd fr året 1.ktber2Al4 til 3O.september 2015 Sigurd Hem Terje Hlm Dag Gladsø Svein Sivas styreleder nestleder sekretær kasserer styremedlern (aksjnskmiteen) Bent Nygaard Ånund Langeid styremedlem (humanitærkmiteen) Vidar Andersen styremedlem (prgramkmiteen) ndringsmelding skal sendes Brønnøysund registeret straks etter at arsrnøtet stadfester valget. Fr s ret i Kiwanis Club Sandefird T'erje Hlr4.-'' President 'ityc ){rl^

5 Kiwanis Club Sandefjrd Årsrapprt fra Prgramkmiteen L4 Prgramkmiteen har bestått av: Vidar Andersen, leder Ole-Kristian Smaadahl Svein Lavld Jan rik Skau Arild Karlsen Kjell Z. Børresen Kjell Hansen Vi har hatt følgende møter: Medlemsmøter (herav 6 med fredrag) Møter med damer Hyggemøter kskursjner Trad. arrangementer (Parkensenteret, Nygård sykehj em, K-dagen) Tur til Skagen Ttalt J 1 32 Sandefird, 6. ktber 2014 ^,/ // t1 // /;,rå"//rrøz/v Vidar Andersen Leder Prgramkmite

6 Årsrapprt -Humanitærkmiteen Kmiteen har bestått av: Ånund Langeid, Øistein BØrnick, lngvar Aker-lversen, Frithjf Jnassen, Arne PrestbØen,(Åsmund Lie gikk brt25/7)knut Martinsen, Jan rik Skau, Gudmund Hvda liminate prsjektet Andel Gurvika SS.med senter Frelsesarmeen Filipinene Redd Barna Gøif aktivitet Levering blmster Burn Camp Mental Helse Kiwanishytta Lddbøker(2)-Gurvika K-dagen Dakta Musikk Cafe Hvitgården Distrikt Nrden (Ltteri) Til sammen: 344A4,- L496,- 5000,- 5000, ,- t440,- 3000, ,- 5000, ,- 1000, ,- 144A,- 3000, 1000,- 1000, !a2014

7 ,i Kiwanis Club Sandefjrd Organisert 2l. juni 1971 TIL ÅRSMØTT 2A1,4I KTWANIS CLUB SAI\IDFJORI) Ånsn lpprt FRA AKSJNSKMTTN 2013'2014 Kmiteen har i periden bestått av følgende medlemmer: Dag Gladsø - kmiteleder Tr Maløen Nils Ole Sundet Knut R. Næss Kåre Røgenes Sigurd Hem Anders B. Fevang Det er avhldt riliverse møter fr planlegging av peridens aktiviteter, sm har vært Kalenderaksjn g Blmsteraksjn. Kalenderaksjn: Det ble sl$ å00 kalendre, med psitivt nettresultat (før 20% driftsverføring) på kr Klubbmedlefllmene slgte sine tildelte kalendre (til sammen 800 stk). Skulle det i fremtiden vbre behv fr fellessalgsaktiviteter bør dette skje på et samlet sted i sentrum hvr det, i tillegg til selve kalendersalget,bør legges pp til infrmasjn m Kiwanis, spesielt rettet mt klubbens aktiviteter i lkalmiljøet. Blmsteraksjn: Det ble utlevert 809 blmster (hvrav 7l var utenbys). Jtun st fr 588 blmster. Blmsteraksjnen ga et psitivt nettresultat (føraay driftsverføring) på kr Knklusjn: Peridens aksjner har vært vellykte. Kmiteen hartidligere anbefalt verfr styret å gjennmføre et Kiwanisltteri på våren 2014 (etter samme mønster sm Kiwanisltteriet 2011). tter frslag fra Aksjnskmiteen ble det vedtatt å utsette dette til våren 2015,men kmiteen arrbefaler nå å utsette dette til «ubestemt fremtid», da kmiteen er av den ppfatning at klubbens hvedfkus de nætmeste2-3 åxbøt Kiwanis er en ih**asjnal humanitær arganisasjn av ftivitlige sm ahivt arbeider fur barn ag unge. Dufi.nnerJlerepplysningermKIWANISpåvårwebside Pstadresse Pstbks Sande$rd s a n d efi rd(dk iw a n i s. n Møtelkale Parkensenteret Krkemvn. 41' Bugården 3224 Sandefird www. kiw ani ss and efi rd. n Møter Annerhver mandag, kl Huwanitærkt: Drtfiskr: Ory.nr (M

8 t7! rt.--. ^r--!- Organisert 21. juni l97l.i - al: - -=-t Årcrappri tr klubbu*iklingskmiteen {tidtigere PR/?'ekstkmiteen) periden 2{} [:=T.,e1r.hi,'n:d".d:*"itå].q_ttjit*1OrT Så'å" {leder), Øy.rrind Strm Nielsen (død 2. -iuni r lrts \:r.rpt I FrlP H{}tttl 4 ru- rreqtrtle -'" ' j: ' -,'-i'' ' Det har yæ{t ett frmelt snøte, ellers samtale.r e:tter behv. i periden hm det væri fiere mtaler av liiubben i meriia 5. nvember 2013 hadde kmiteens leder referat fra årsmøte samt bilde fra presidentskiftet i \4fldali^r.Æ-a ul4d Kiwamsdagskmiteen 2014 ved Knut R-ander, hadrle arrangert ett fltt innlegg &a Vidarasea i '!-\.t i Y- \.I^-+f.^1.{ vv Liuiu i f..* iuilda dv... la:=---=-i"-l+r-.* i-uv1dilsu(iåwi. uw. I-\.-+ =--* ub (l.^.*-g -^ rvyuri6jiv ^*^^2^ ud c-^ r/:---^-a^.j^.-.^- iliytdr.rr liaråvli ; i Sancie{rds btad 1. septønbu'. Lørdag 20. september var det reprtasje i Sande{rds blad m Kiwanis utlan i frbindelse med ie.=.+r:::g ay is'=-*cei m.r:l tii Sr:e e sk+3e. Lørdzg l. febnrar hadrle k-lubbe idstand i Hjertnesfajden på Sande{rel kmmues innflytterfreff, i D=.^.i'l-+'!--i- iusiuvtii i Uiji/ -^-= U r IJi-!--= ij(fuid :..- y tu +r! lir c+-.{-- ;,lvuw. ]i,;.r g'l': i t+en =! =,js!' i? ar r=:55 f i!fu.'4j;r- s11 ai:åe r i!.reri r-:.}ir i i-e::ccen hrs i.+r*tesn shit+t.":aiii s-!i iir:i:h,:*'liihg:k+::et+ee p:ec :års!'ar def=*:t c'" di:{t;ikr*r ise nedenfr). 6/rt, ' 2d/{ På DS l3b1e det, etter frslag fra Klubbutviklingskmiteen (distriktets) vedtatt følgende rapprteringsrutiner i frbindelse med klubbutviklinestiltak. både på klubb - divisin - s ' clistriktsplan: 3J i,r tsi=åj\j I V=Åi-.,1,!.i!:i-.i : 1: Alle klubber bør ha en uh.iklingskmite hvr frrige, sittende g neste president er faste k+a:iåe,:*+dl.*::::ee-r. 2: lir::iis= skal iage ea treårs ri:;tivitetspiau f+r kiubbur,.rl:ling..{lti.;itetsplaner skal i::nelr*lde: L.fålsetting - Tiltck - H*ndliagsple*er, :r:ed defi:r*rt g$s:'ersfrdelisg, -- -,--,= :.-.., ,-! ,- ;.-- =- rpl,wr Nr ur5 v6 wr uruwr ur6. J. r(ivrlv6prqr9rr Nil lr rvru Pq rurtslrrq! vrfl4uvr. a : k1øtestrr-rkt-r-rr g møterunhlel. b: iiumanitære aktiviieter i nærmiijø reatt mt barn g unge. c: 1l{edlemsven'ing.,: Ii--...:r ,.1...,.-.:--.- r:l'.,-:--..., Kmiteens hjelpemidler: Distriktets klubbutviklingskmite - sterke klubber. i::-.. i\ivigili.r ;i:i7 ---: ^ ^-- ^-- liii i';ia.;-i,i;iai;iiii;iai?;iæ;'i,i'9li;i:.;usiatici :-r-irliiiis'.tiiidi;i'v7+iii,e'iuti'jit rriiii?ogunt. {'tu fie*r llve +*th.rr:rlqstr rrr f;, IF åi. I 9'rå z,åv,*thtide D + t t.-.-l'.+,' " r Pstbks Sandcfjrd I.{=:-,' l-...r,-1... Parkensenteret Krckemlrr. 4I, Br:gårdea 3224 ardr{rrd www, hiwan is søn defr r d. n f,.{tt-* Annenhver mandagn ki Hsmaxitærkt: A62 Dri skt: A4161 #r'-::: 992 -??{,004

9 KIWANIS CLUB SANDFJORD.. ÅnsernrrNrNG FRA FSTKMTTN FR prtdn 2r3-201,4. Festkmiteen har i periden bestått av: Hans Låge Hansen (leder), Arne M. Nilsen, TrygveNilsen, Bent Nygaard g Mirsad Lupic. Kmiteen har i periden hatt ansvar fr følgende arrangementer: Årsmøte Det ble et meget hyggelig årsmøte med 24 medlemmer tilstede. Festkmiteen serverte pølser g ptetstappe samt gdt drikke fr enhver smak. n hyggelig kveld krydret med gdt ssialt samvær g gde histrier. Det var ingen utldning, men vi fikk til et lite g pent verskudd. Julebrd 30.LL Så var det igjen vår tur til å arrangere Kiwanis- julebrdet g lkalene på Sparb var pyntet til fest g 5l feststemte julebrdsgiester sørget fr en meget hyggelig julebrdskveld. Det ble servert tradisjnell julemiddag med ribbe, medisterkaker g julepølse, samt mye gdt tilbehør i fast g flytende frm. Kmiteens medlemmer samt mye gd assistanse av andre medlemmer, sørget fr at alle ble rikelig traktert. Tusen takk fr en fremragende jbb. tter middag g kaffe ble det spilt pp til dans g det ble fremvist mye gde danseferdigheter blant julebrdets glade detrtagere. Gde innkjøp g str dugnadsinnsats samt mange hyggelige g til dels «hyppige» kunder i baren, resulterte i at kvelden gså endte med et tilfredsstillende øknmisk resultat. Medlemsppta k-oddvar Lunde tter et meget hyggelig sermnielt møte ble vårt nye medlem sammen med de Øvrige 24 medlemmene sm var til stede, servert brun lapskaus g passende drikkevarer. n meget hyggelig kveld med gd mat g gdt drikke g en hyggelig stemning hvr vårt nye medlem Oddvar så ut til å få en gd g hyggelig start på sitt Kiwanis-liv" t pent lite øknmisk verskudd ble det gså. Damemøte 27.O1..2O deltagere ble servert karbnadesmørbrød g iskake, kaffe g mineralvann. t hyggelig møte g et pent lite øknmlsk verskudd. 1

10 Hedersmerkemøte I frbindelse med i.rtdeling av hedersmerker fr lang g tr tjeneste i klubben vår, ønsket presidenten at vi skulle invitere medlemmene til et varmt g hyggelig måltid etter at det sermnielle møtet var avsluttet. Festkmiteen kunne ønske 23 medlemmer velkmmen tii brds hvr det ble serverte en meget velsmakende bacala, g iht. de tilbakemeldinger sm kmiteen fikk var dette en meget vellykket meny sm burde friste til gjentagelse. Det ble gså avhldt en vellykket utldning, g det Øknmiske resultat ble svært så hyggelig g et meget pent tilskudd til vår reisekasse. Trskeaften Kmiteen kunne gså i år ønske 25 medlemmer velkmmen titr Lfttrsk av ypperlig kvalitet. Sammen med førsteklasses drikke, allsang g gde histrier ble det frtært rundt 20 kg. skrei. ttermiddagen ble det servert kaffe g nydelig hjemmelaget kake" Det ble gså avhldt en vellykket utldning sm med et gdt resultat g et gdt tilskudd til kveldens gde øknmiske resultat. Kmiteen takker alle sm var med på å gjøre årets trskeaften til en meget hyggelig kveld g kmiteen takker fr medlemmenes hyggelige respns. Divisinsrådsmøte Det var 28 deltagere fra vår divisjn på dette møte. tter møte serverte festkmiteen karbnadesmørbrød g iskake. Alt i alt et greit arrangement sm gså ga nen krner i vår kasse. Kiwanisturen 20L4, Årets tur ble lagt til Skagen g vi var 16 reisegtrade g frventningsfulle Kiwanianere sm entret Superspeed i Larvik fr å ta seg ver til Hirtshals g videre med buss til Clr Htell i Skagen. Det ble på frhånd arbeidet en del med Clr Line fr å få prisen fr turen så gunstig sm mulig. Det er fremdeles lønnsmt å prute. I tillegg bidrg Parkensenterkmiteen med kr ,- mens festkmiteens kasse sm medlemmenes selv har vært med på å fylle pp (suverene lddkjøpere), bidrg med kr ,- Det ble 2 fine dager i den gan'rle kunstnerbyen sm har så rnye å by på. Mange hyggelige pplevelser ble ss til del med mye hlstrie fra tidligere tider kmbinert med mye nytt. Vi var på mvisning på Skagen Bryghus inkl. lunsjsservering g masse smaksprøver på frskjellige Ølsrter. Videre hadde vi en fin lunsj på gamle Brøndum Htell der histrien faktisk henger i veggene fra de kjente Skagenmalennes tid. Middagen på Grenen var gså et rninne g ta 2

11 med seg, g vi var gså enige m at Htell Clr var et gdt sted å være. Tu rdeltagernes fri luftsa mlinger v/htel I rmmene va r herl ige g mi n neri ke stunder i beste Kiwanisånd. Under disse samlingene var det str enighet m at det danske Øl g den danske snaps er både velsmakende g miljøskapende. Festkmiteen takker deltagerne fr en fltt tur g tilbakemeldinger med ønske m ny tur i 2015 er behør.ig registrert. t lite verskudd ble det gså. Ukjent av hvilken grunn. Smmeravslutnins nda en gang kunne vi samles i Hjalmars Hage fr å markere årets smmeravslutning. 29 deltagere ble servert kmiteens spesialcctail ved ankmst g etter hvert km gså grillmaten fram g alle så ut til å hygge seg i denne fine smmerkvelden. Stemningen iteltet var meget bra g sanger g histrier km på tøpende bånd. n fltt kveld g en verdig avslutnlngfør vitar Kiwanisferie. Str takk til Hjalmar fr lån av hage g til Svein Lavll fr lån av teltet. Øknmisk ble det gså helt k. Presidents kifte 22.A Dette var en hyggelig markering fr å feire at Terje gikk av g Sigurd tiltrådte. Festkmiteen fikk i ppdrag fra påtrppende president Sigurd g følge pp tidligere års presidentskifter med å invitere til et varmt måltid etter at møtets sermnielle delvar avsluttet. Det ble servert brun lapskaus med passene drikkevarer sm hvedrett g hjembakt eplekake med kaffe srn dessert. 24 glade medlemmer spiste gdt g tk gså bra fr seg av gde drikkevarer. Utldning ble avhldt g det Øknmiske resultat fr kvelden ble hyggelig g gdt tilskudd til kmmende års Kiwanistur. tter at vi ifrrige peride avhldt nen utldninger fr å kunne bygge pp litt kapitalfr å subsidiere ss selv på Kiwanistur 201"4, har vigjentatt dette gså dette året. Dette medførte at vi kunne subsidiere årets tur med kr ,-. Videre har våre arrangementer dette året gitt nen hyggelige øknmiske resultater, mange bekker små sv. Dette har medført at festkmiteens kassabehldning pr. 8.L0. 2AL4 er kr ,-. Vi håper at de fremtidige arrangementer sm festkmiteen skal ha hånd m i denne periden vil kunne gi ss muligheter fr ytterligere øknmisk utvikling g dermed ppretthldelse av firårets tur-subsidiering. Det er j helt klart at nen ganske 3

12 få utldninger på nen passende møter har gltt «fest- g turkassen>) et gdt løft g srn kan gi de tllskudd til neste tur. Festkmiteen takker hjerteligst fr medlemmenes gde ppslutninger ved de arrangementer hvr vi lager litt ekstra servering, g sm etter kmiteens mening er viktig fr klubbens gde sslale [iv. Festkmiteens leder vil gjerne få takke kmiteens medlemmer fr et meget gdt utført arbeide i denne periden, g vil rette-en spesiell str takk til Bent Nygaard sm nå går ut av kmiteen, fr mange års veldig gdt utført arbeide i kmiteen. 0 ns Lage fia Kmiteleder.

13 ffikiwanis District Nrden President ze3-:,4 Terje Hlm - pstbks SANDFJORD, Tlf 979 8e 4rz sandefjrd(okiwanis.n Humanitærk nt 24g zt I 46z ÅnsnarpRT ztg-14 FRA rarknsntrkmitn Kmiteen har bestått av Arne M. Nilsen (leder ) g Dag Gladsø. Kassabehldning 2013 kr ,- Kassabehldning 2014 kr ,- Det har vært dårlig med aktiviteter på senteret siste året. Det s ldes at vår kjære llen har vært syk, hennes erstatter har vi sett mindre til. Trss dette har fått til 2 fredagshygger, henhldsvis den 25fiA 2A13 g den ,4. Det må her nermes at kmiteen har hatt uvurderlig hielp av Bittemr g Rigmr til disse fredagene. I mai måned ble igangsatt en dugnad med stlrensning en glimrende jbb s$ø* av 5-8 persner. Parkensenterkmiteen hadde gså gleden av å kunne spnse FestkmiteenL/turkmiteen med kr" 2.000,- Sandefjrd den 29/ Arne M. Nilsen. //rrrtu,l,rt- Kmiteleder. Kiwanis er en internasjnal humanitær rganisasjn av frivillige sm aktivt arbeider fr bam g unge (Distriktets nrske klubber er gdkjent sm mttaker av skattefrie gaver - etter skattelvens 6-50)

14 Freningsregnskap 2Al3 - z0l4 Kiwanis Club Sandefird - Drift Innte}iter Kntingent-inntekt Ikke bldørt inntekts-verføring fra Humanitæ Inntekts-verfening g andre inntekte Renter g div. salg ,00 0,90 r8 108,00 "t, ,93 Uteifter Kntingent Kjw. Int. + Narderi Knvent-utgifter Divisjn /Distrikt Bevilgaing Humanitær Innkjøp fr videresalp Gaver fraklubben Lkaler g møteutgifter Prt gpstbks Admin. g Diverse Bank- Gebyer/ ufgifter , ,00 u200,40 7'14, ,A ,50 876, , Resultat hittil $s$s$$$$s$s$$$s$s$s$$s$ss$ss$ss$$s$$$s$$ ,42 Balanse AKTIVA Innestående bank ftrr. 0,50) ,34 genkapital ljusteringer genkapital DRIFT pr Overført resultat Mellmregning kasserer Ikke betalte fakturaer Ikke bkf rt inntekts-verkring fra Ilumanitær genkapital DRIF'T pr ,76 a9 654, ? e434 Ovemrående rcgnskq et røridsrt ag Bølnsen git ø riktig uwkk fr freni*gcrrs Dffi-øknmiske siausirl Sandefird, 2014 Øisfein Børnick Anders B.Fevang * 19:t)8 Regnskap Drift * Resuhat g balanse 0 INF0teknikkÅ

15 f,'renin gsregnska p Kiwanis Club Sandefjrd - Humanitær Inntekter Aksjner (se spes.) Renteinntekter Inntekt fra Nrsk Trppins Tilskudd/gaver til vår humanitære virksmhet Bundet tilskudd Kiwanis Utlånsentral IKK BLTNDT tilskudd til Kiwanis Utlånsentral Utsifter s humanitære saver Hr.manitære Gaver Inn\iøp g utgrfter på Aksjnene (se spes.) Prt Aksjner Utbetalt bilgdtgj. aksjner pr. 30. sep ,00 123, ,00 1g ,, , , ,00 57, UtMalt bilgdtgianelse væiumanitære aksjner Prt g andre ksfirader vedr. Humanitær kmiteen Utbetalt bilgdtgj. ved hrunanitær-kmiteen l8 445,90 Kiwanis Utlllns-sental. Div. kshader Kiwanis Utlåns-sental. Husleie g Strøm Kiwanis Utlåns-sentral. Frsi}ring Kiwanis Utlåns-sental. Utstyr til utlån Utbetalt bilgdtgi. Kiwanis Utlan Prt g Telefn vedr. Kiwanis Uflan I 206, I 502, ,t5 I loverfiaring klubb I Bank- utgift (+) i inntekt (-) HUMANIT,IDR.RSULTAT lavsetning lutu"t"tt w 773,A t7 773,Q Balflnse AKTIVA Innestående i bank pr f.å, bundet Utlånssentral *) Innestående i bank pr dat, dispnibett Humanitær Innestående i bank pr. dat ttall GNKAPITAL / JUSTRINGR genkapltal HUMAMT.ItrR pr Overført faktisk resultat Innteldsverføring - ikke verført Mellmreping kasserer - ikke verfurt genkapital pr. dd. *) Det er frbnrld kr ,36 ut ver bundet tilskudd siden 2010/l l , , , ,38 6!?8,13 Otastfude regns*q et ratiden g fulansm gir a fin uttrylckfutrøingew Harrunitær-øhnntlske siuasjn gøhqitølan er awrd,rrt nøt berrhens hnøat&øg. Sende{ird, ØisæinBømick. AndersB. Fevang :53 Regnskap llumanitr 201!f 4 (2) * Restrltrt g bfllabs. O INFOteknikkA

16 l,g^sa",dsåi'd f-wwup*-itv C Fnn ltftsstfl\q vdvl. Q"(Vgn*w Se?i ws6r-fl Linrøyl {?r øvsufip-mr P nsn FfPfir L\uhnw\r$ F*n Fumplv i TI?F tz[mi [ N, - -9 c sf rj) (n L C '6','.Y ( L P- L ( ).C )! OJ 5 L tf L OJ P ' P ) rn P S tn - d Ot Fl OOOOOTIOOOOOO O()OOOT\OOOOOO O cn lj) fn rn st \O O O F{ lj) rl rl rl rl L OJ c '6' -:z ( L P- (! -c v 5 L (F.; s 'F N i 8b - b9 v 8 +; 8 (n J CO rl rl OJ L.ts ( J! OJ OJ! OJ 5 L : I ll 'F P J IA P P th - tj1 j O tn n '.,,-" L-Y >z( F{ F sf rl F{ IJ] (O.øNrtrcrFNcrrt c! tn F 0O O) t rl O rl rl Fl N cn N cn nq?negt*9qqnnnnnnnn b b u0 b 0 u (((( ( ((( (( s( ( s( i i6 in ifr i i i5 ifi in i6 i5 i6 i i i5 i ifr st rl u ( i6 p * bd $å? *; 6 s '= å8 s -F4'q 6qgs nå _tiifg p I!å=;!gI åxgifå

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsmelding til årsmøtet i

Årsmelding til årsmøtet i Årsmelding til årsmøtet i. 2015 / 2016 Frde Sjøthun Leder 160407 Årsmelding fr BKR driftsåret 2015-2016 Side 1 av 5 Prblemfritt Båthld Styret i har i 2015 hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder IT/NMF

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedat: 28.08.2013 Fra saksnr.: 12/13 Fra/til kl. 16:15/19:05 Til saksnr.: 15/13 Møtested: Møterm Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder, Karin

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 18.mars 2017

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 18.mars 2017 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 18.mars 2017 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Rmerike Nyhetsbrev nr. 1/2014 Januar 2014 Velkmmen til FSF- Øvre Rmerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører fr alle stre endringer. Vår avdeling frsøker

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevll Hsle IL Hvedstyret Saksliste hvedstyremøte nsdag 16.06.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 160610-00 Gdkjenning av prtkll g innkalling Sigurd 160610-01 Øknmi Pål A, Hanne 160610-02 Kmmunikasjn Nikki 160610-03

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

CRUISE NEWS fra Cruise Norway AS

CRUISE NEWS fra Cruise Norway AS CRUISE NEWS fra Cruise Nrway AS NR. 3-2010 29.4.2010 Cruise News nr 3 innehlder følgende: Aktiviteter 2010 Hld dagene Nytt fra Cruise Nrway : Internasjnalt nyhetsbrev Husk å sende inn dine nyheter innen

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest?

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest? Osl, 16 april 2010 Kjære alle deltagere i Nrgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting g Cffee in Gd Spirits - er dere klare fr en kaffefest? Årets knkurranser er bare nen dager unna

Detaljer

Kiwanis Club Sandefjords oppstarthistorie og aktivitetssammendrag frem til dags dato

Kiwanis Club Sandefjords oppstarthistorie og aktivitetssammendrag frem til dags dato 1 Kiwanis Club Sandefjords oppstarthistorie og aktivitetssammendrag frem til dags dato Den 26. januar 1971 ble det første møtet om stiftelse av Kiwanis Club Sandefjord arrangert, på Hotell Kong Carl, Sandefjord.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

SØNDRE LAND FOLKEBIBLIOTEK i UTVIKLING (2016)

SØNDRE LAND FOLKEBIBLIOTEK i UTVIKLING (2016) SØNDRE LAND FOLKEBIBLIOTEK i UTVIKLING (2016) Innhldsfrtegnelse 1 Bibliteket i Søndre Land vil... 1 2 Oversikt ver arbeidstimer g stillingsressurser... 1 3 Odnes filial pr. i dag (febr 2016)... 2 4 Med

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Møtereferat styremøte Side 1 av 5 MØTEREFERAT

Møtereferat styremøte Side 1 av 5 MØTEREFERAT Møtereferat styremøte 20.01.2016 Side 1 av 5 Trndheim, 01.02.2016 STYREMØTE #8: Generalfrsamling g dugnader Tid: nsdag 20. januar 2016, kl. 18.00 Sted: S24 Gløshaugen, Trndheim Referent: Kristine Bertheussen

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede The internatinal assciatin f Lins Clubs District 104 A, Nrway Distriktsguvernør Halvdan Rkstad LC Sørreisa Mtt: LIONS hjelper med stlthet g glede Hnningsvåg 20.09.2014. Referat fra Distriktsrådsmøtet nr.

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer