Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007

2 2

3 Innhold Oppsummering i tall Målsetting og målgrupper Kvalitetssikring Samlingene Dokumenter Tilvekst Elektroniske bøker Tidsskrifter Informasjonsdatabaser fellesavtaler Bruk av biblioteket Utlånstall Bruk av elektroniske tjenester Besøkstall Åpningstider Økonomi og organisasjon Økonomi Personale Studentvakter Datautstyr Undervisning/organisert veiledning Drammen Hønefoss Kongsberg Lokaler FoU-dokumentasjon FoU-publisering Skriftserier Open Access i HiBu Eksternt samarbeid Eksterne oppdrag, prosjekter og foredrag Sambibliotekprosjektet Bibliotektjenester til BI og HiT Samarbeid med Husbanken Tjenester til næringslivet Konferanser og foredrag Aktiviteter - bibliotekpersonalet Omvisninger Drammensbiblioteket Møter, kurs/kompetanseheving, seminarer, studiereiser Representasjon

4 Oppsummering i tall 2007 Tallene fra 2006 står i parentes Felles Drammen Hønefoss Kongsberg Sum Bokbestand (14.284) ( ) ( (61.930) Brutto tilvekst 1.216(1.000) 1.213(1.550) 550(925) 2.979(3.475) Netto tilvekst -204(-655) 265(583) 94(72 ) 155(0) E-bøker (28.015) (28.015) Tidsskrifter, 96 (98) 93(173) 98( (443) trykte Elektroniske tidsskrifter,ab (10.542) (10.542) Aviser 4(4) 8(7) 11(11) 23(22) El-aviser, 18(17) 18(17) abonnement Utlån (13.326) (14.391) 7.016(6.987) (34.704) Utlånsøkning 17,4% 10,3% 0,4% 11,4% Innlån 1.120(1.484) 370(456) 488(506) 1978(2.446) fra andre bibl. Fjernlån 1.136(1.290) 1.757(1.369) 1.123(1.090) 4.016(3.749) til andre bibl. Antall søk i egen katalog (64.625) (64.625) Søk i referansedatab (82.707) (82.707) Søk i fulltekstdatab (53.072) (53.072) Besøkstall * ( ) Brukerplasser 190** HiBustudenter, mix. høsten ,5 765,3 2299,8 Bibl. ansatte 1 3,0*** 3,3 3,0 10,3 HiBu-stud. pr. bibl.ansatt 247,7 239,9 255,1 Areale Mediebudsjett i 1000 NOK * besøk via inngang i 3. etasje. ** HiBu-finansierte plasser. I tillegg kommer folkebibliotekets andel av brukerplasser. ** i tillegg kommer 1/1 bibliotekar i oppdragsstilling som skal betjene BI, HiT og Husbanken, bla 470 studenter. 4

5 1 Innledning Biblioteket utarbeidet ny strategi i 2007, og Strategiplan Biblioteket ble godkjent av Bibliotekutvalget i oktober. Planen tar utgangspunkt i høgskolens strategiplan HiBus strategi er styrende for biblioteket. Planen er en konkretisering av de mål som er mest relevante for bibliotektjenestene. Høgskolens tre campusbibliotek tilpasser seg endrede undervisnings- og læringsformer i tråd med Kvalitetsreformen. Biblioteket, som del av studentenes læringsmiljø, arbeider for å integrere bibliotekets tjenester i den faglige virksomheten. Bachelor- og masterstudenter innen de forskjellige fagområdene får tilbud om tilpasset opplæring i informasjonsferdigheter. De blir dermed i stand til å søke, finne og vurdere informasjon til bruk i sine studier, og senere når de kommer ut i yrkeslivet. Elektroniske tidsskrifter og bøker i fulltekst er et satsningsområde for høgskolen både når det gjelder studentenes læring og forskeres tilgang til FoU. Biblioteket tilrettelegger databasene på nettet. HiBu har over tidsskriftabonnement i fulltekst og elektroniske bøker som er tilgjengelig via HiBu-bibliotekets hjemmeside. Det drives utstrakt opplæring i de elektroniske ressursene, både for studenter og ansatte. Biblioteket har ansvar for FoU-dokumentasjon i BIBSYS-Forskdok og for publisering av høgskolens skriftserier i elektronisk og trykt form. I 2007 ble det nedsatt en gruppe som skulle utrede Open access (elektronisk publisering og institusjonelle arkiv). Arbeidsgruppa avga sin innstilling i november. FoU-utvalget ga sin tilslutning og sak om innføring av Open Access skal styrebehandes i februar Biblioteket er et av høgskolens mest besøkte steder, og bruken av biblioteket som arbeidsplass øker. Nye arbeids- og læringsformer har krevet at biblioteket tilrettelegger for flere gruppearbeidsplasser der det er mulig. Biblioteket ved studiested Drammen ble samlokalisert og integrert med Drammen bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek i Sambiblioteket har fått navet: Drammensbiblioteket og er med sine kvm en vesentlig del av Papirbredden Drammen kunnskapspark. HiBus andel av arealene er 872 kvm og utgjør bibliotekets læringssenterdel, tilrettelagt for læring med fleksible arbeidsplasser, grupperom, PCarbeidsplasser og teorirom for informasjonsferdigheter. Bibliotek- og IT-undervisning og veiledning av studentene kan foregå i læringssenterarealene. Som ledd i utviklingen av biblioteket til læringssenter er IT-helpdesk integrert i biblioteket på studiested Kongsberg. I Drammen ble det opprettet IT-helpdesk i biblioteklokalene ifbm nytt bibliotek på Papirbredden. De tre studiestedsbibliotekene betjener avdelingene: HiBu- Drammenbiblioteket: Avdeling for helsefag Avdeling for allmennlærerutdanning, almennlærerutdanning i Drammen Avdeling for optometri og synsvitenskap (lysdesignstudiet) Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap(visuell kommunikasjon) 5

6 Biblioteket, Hønefoss: Avdeling for allmennlærerutdanning Avdeling for økonomi og samfunnsfag Avdeling for helsefag, sykepleierutdanning på Hønefoss Biblioteket, Kongsberg: Avdeling for teknologi Avdeling for optometri og synsvitenskap Avdeling for økonomi og samfunnsfag (økonomi og statsvitenskap), Forkurs for ingeniører. 1.1 Målsetting og målgrupper Mål: Biblioteket skal tilby tjenester av høy kvalitet til HiBus studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Biblioteket skal være en integrert del av høgskolens virksomhet innen undervisning, forskning, formidling og fagutvikling. For å støtte opp om HiBus virksomhetsidé og mål vil biblioteket fokusere på: Utadrettet virksomhet, samarbeid med eksterne aktører. Å være et utdanningsbibliotek, studie- og forskningsbibliotek. Informasjonskompetanse. Å inneha en aktiv rolle i forhold til FoU-dokumentasjon. Å inneha en aktiv rolle når det gjelder høgskolens digitale publisering. Økt satsing på elektroniske informasjonsressurser, gradvis overgang fra trykt til elektronisk materiale. 1.2 Kvalitetssikring Biblioteket driver kontinuerlig kvalitetssikringsarbeid. Bibliotekets kvalitetshåndbok inneholder kvalitetssikring av bibliotekets tjenester og blir gjennomgått og revidert årlig. Vi har i kvalitetshåndboken et verktøy for å harmonisere og utvikle bibliotektjenestene i HiBu. Bibliotekets kvalitetssystem innpasses i HiBus sentrale kvalitetssystem. Biblioteket bidrar også til utarbeiding av kvalitetsprosesser for Forskning og utvikling (FoU). 2 Samlingene 2.1 Dokumenter Bokbestand; bøker rapporter mm: Studiested Drammen Hønefoss Kongsberg SUM

7 2.1.1 Tilvekst Tilvekst av bøker, rapporter med mer i rapporteringsåret: Studiested Ca. tilvekst Kassert/tapt Netto tilvekst antall bind Drammen Hønefoss Kongsberg SUM Elektroniske bøker E-bøker: Studiested Felles Biblioteket abonnerer på E-brary som er en bredt sammensatt samling i fulltekst med elektroniske bøker og dokumenter Tidsskrifter Tidsskriftabonnement 2007(tall fra 2006 står i parentes): Studiested Aviser Elektroniske Avisabonn. Tidsskrifter trykte Elektroniske tidsskrifter Felles 18(17) *(10.542) Drammen 4(4) 96(98) Hønefoss 8(7) 93 (173) Kongsberg 11(11) 98 (172) SUM D,H,K 23(22) 18(17) 287 (443) (10.542) * Hvorav er gratisabonnement Tallene i 2007 gjelder abonnement biblioteket betaler for. Gratisabonnement kommer i tillegg. Abonnement på utenlandske tidsskrifter, papirbaserte og elektroniske, bestilles hovedsakelig gjennom tidsskriftleverandøren EBSCO og ABM-Utviklings konsortieavtaler. Norske abonnement bestilles gjennom Norsk Bibliotekforening tidsskriftformidlingen. 2.2 Informasjonsdatabaser fellesavtaler Biblioteket er tilsluttet Arkiv-, bibliotek museumsutviklings (ABM-U) samarbeidsavtaler om tilgang til referansedatabaser fra OCLC/First Search, siteringsdatabasene fra Institute for Scientific Information (ISI), fulltekstdatabaser fra Elsevier Science Direct, Blackwell, Springer mfl. Vi er også tilknyttet A-tekst (Aftenposten, Dagens næringsliv, Dagbladet mm.) Andre store leverandører er OVID med helsedatabaser, bla CINAHL og EBSCO-databasene. EBSCOs baser: Academic Search Premier, Business Source Elite, Computer Source og Health Source gir tilgang til tidsskrifter I fulltekst. Gjennom E-brary får brukerne tilgang til bøker i fulltekst innen flere fagområder, med vekt på økonomi, samfunnsfag, humaniora og IT. De elektroniske ressursene er tilgjengelige for 7

8 alle studenter og ansatte fra HiBus maskiner på campus. De fleste basene kan også søkes via passord hjemmefra. På tampen av 2007 fikk studenter også VPN-tilgang til basene hjemmefra. Når VPN er installert på bærbar PC kan man få direkte kontakt med basene uten passord, selv om man er utenfor campus. For rask kontakt med basene: Benytt bibliotekets hjemmeside: 8

9 3 Bruk av biblioteket 3.1 Utlånstall Totalt utlån: Studiested Økning Drammen * Hønefoss Kongsberg SUM * Av dette utgjør utlån til Drammens befolkning. I 2006, før etablering av Drammensbiblioteket, var utlån til andre enn studenter og ansatte 309. Mao en formidabel økning. Utlån av bøker Antall Drammen Hønefoss Kongsberg Sum Utlånsøkningen fra 2006 til 2007 er på totalt 11,4%, Drammen øker mest med 17,4%, dernest Hønefoss med 10,3%. Kongsberg hadde omtrent samme utlånstall i 2006 og Innlån utsendte bestillinger fra HiBu: Studiested Bøker m.m. Kopier Sum innlånsbest Drammen Hønefoss Kongsberg SUM

10 Biblioteket bestilte færre lån fra andre bibliotek i 2007 enn i Nedgangen er størst når det gjelder artikkelkopier, dette skyldes at HiBu i større grad dekker artikkelbehovet via elektroniske tidsskrifter som biblioteket abonnerer på. Se også kap 3.2. Fjernlån innkomne bestillinger fra andre bibliotek: Studiested Bøker og kopier Bøker Kopier Drammen Hønefoss Kongsberg * 629* SUM *Økningen i kopibestillinger skyldes kopi fra felles e-tidsskrifter, disse blir bestilt fra Kongsberg. Fjernlånet, dvs lån fra Hibu til andre bibliotek, økte i Bruk av elektroniske tjenester Søkestatistikk, el-tidsskrifter, aviser, bøker i fulltekst og referansedatabaser: Databaseleverandør Atekst Retriever, fulltekst aviser BIBSYS bibliotekbase BIBSYS emneportal BIBSYS Forskpro BIBSYS Forskpub Blackwell, fulltekst artikler Ebrary, fulltekst bøker Ebsco Academic Search Premier, fulltekst artikler Idunn.no, fulltekst artikler (norske) Institute of Physics (IOP), fulltekst art ISI Web of Science + JCR Johanna Briggs Institute ca 1000 JSTOR OCLC First Search OVID ProQuest, fulltekst artikler Ravn Brønnøysundregisteret Science Direct Elsevier, fulltekst artikler Springer, fulltekst artikler Basene som øker mest er BIBSYS bibliotekbase, Idunn med norske artikler i fulltekst, OVID med helseinformasjon og Science Direct Elsevier, som er en svært viktig base for HiBus forskere. Science Direct inneholder vitenskapelige tidsskriftsartikler. Det tas stadig ut flere artikler i fulltekst fra tidsskriftdatabasene. 10

11 Oppsummering Antall søk 2006 Antall søk 2007 Økning Antall søk i egen bibliotekkatalog ,5% Referansedatabaser ,4% Fulltekstdatabaser ,3% 3.3 Besøkstall Biblioteket på Hønefoss fikk ikke registrert besøket i 2007 pga feil med telleren. Biblioteket på Kongsberg hadde besøk mot året før. Drammensbiblioteket, som HiBu er en del av, har tre inngangsdører. Vi velger å bruke besøkstall via døra i 3.etasje der HiBus skranke ligger. Tallet her var Det er umulig å få korrekt tall i Drammen fordi Drammensbiblioteket i tillegg til HiBu betjener både Drammens befolkning, BI, HIT og andre. 3.4 Åpningstider Drammen man tors 08:30-19:30 fre 08:30-15:30 lør 10:00-15:00* * folkebibliotekets personale betjener hele biblioteket lørdager og to uker i juli. Hønefoss Åpningstiden i studieåret: man tors 08:30-20:00 fre 08:30-15:00 Kongsberg Åpningstiden i studieåret: man tors 08:00-20:00 fre 08:00-15:30 lør 10:00 14:00 i eksamensperiodene. lør 09:00 11:00 i forbindelse med mastersamlinger optometri. 4 Økonomi og organisasjon 4.1 Økonomi Tabellen gjelder budsjett og regnskap for: Bøker, tidsskrifter, informasjonsdatabaser. Medier Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Felles Drammen Hønefoss Kongsberg SUM * Merforbruk medier ble dekket innen bibliotekets budsjettramme. 11

12 Bibliotekets budsjettfordelingsnøkkel ble omgjort av Bibliotekutvalget i sak 3/07. Nøkkelen baserer seg på studenttall ved det enkelte studiested. Dette medførte at Hønefoss fikk en spesielt stor nedgang i mediebudsjettet fra 2006 til Organisasjon Organisasjonskart: Adm. direktør adm. avdeling Biblioteksjef stab Bibliotekleder Drammen Bibliotekleder Hønefoss Bibliotekleder Kongsberg Personale Stillinger, biblioteket: Bakkemo, Karin bibliotekar (D) Fagerjord, Kari hovedbibliotekar (biblioteksjef, stab) Hegland, Rolf Petter bibliotekar, Kongsberg (K) Johnsen, Tove Haavi bibliotekar (H) Kittelsrud, Torun konsulent 70% (H) Løken, Frøydis bibliotekar (K) Myrvold, Jana bibliotekar (D) Otterstad, Turi hovedbibliotekar (bibliotekleder) (K) Råmunddal, Gro Heidi bibliotekar, fra (D) Riste, Marianne bibliotekar, 60% (H) Stenhammer, Anne hovedbibliotekar (bibliotekleder) (D) Stensli, Ingeborg hovedbibliotekar (bibliotekleder) (H) Engasjement og praktikanter: Engasjement: Merete Strandos, bibliotekar, Husbanken, fra Praktikanter fra Høgskolen i Oslo, avdeling for journalist-, bibliotek- og informasjonsfag : Kristin Hoelstad (H) 12

13 Sarah Judith Hovelstad (K) Studentvakter Drammen Vår: Guro Nystuen Tale Fjellanger Latif Aynte Hønefoss Vår: Azizi, Awin Chang, Jiang Zagozda, Jan Kongsberg Vår: Hasan Tufan Tonje Onshus Ida Karoline Kristiansen Erik Lystad Samia Farah Hassan Høst: Mahwash Iftikhar Jeanette Amper Latif Aynte Høst: Babic, Nerma Jacobsen, Knut Lund Wang, Peng Høst: Frozandeh Eskandari Ida Karoline Kristiansen Ubah Hussein Samia Farah Hassan 5 Datautstyr Til sammen har bibliotekene 105 PC-er, seks printere mm. Datautstyret må stadig fornyes grunnet utvikling av programmer og tjenester. Det ble kjøpt inn 60 nye PCer ifbm nytt bibliotek i Drammen og noe fornyelse på Hønefoss og Kongsberg, ellers ble det kun foretatt nødvendige reparasjoner og oppgraderinger. 6 Undervisning/organisert veiledning Den største utfordringen i brukeropplæringen er å få til et godt samarbeide med faglærerne. De gangene vi lykkes, blir undervisningen lagt til timeplanfestede timer og med konkrete oppgaver hvor studentene faktisk trenger litteratur. I Drammen samarbeider biblioteket tett med fagpersonalet på helsefag om timeplanfestet bibliotekundervisning. Det foregår også god læring i biblioteket når studentene får prøve ut ferdighetene i praksis. 6.1 Drammen Biblioteket i Drammen hadde 90 timer opplæring/undervisning i I tillegg kommer selvsagt forberedelsestid. Mye undervisning tilpasses emneområdet med aktuelle søkeeksempler, etter 13

14 ønske fra lærer i emnet. Vi holdt også 4 kurs (2 timers) i bruk av EndNote for lærere og for masterstudenter. Bibliotekarene har hatt 12 timer en-til-en-veiledning ( bestill en bibliotekar ). Tilbudet om en-til-en-veiledning opphørte høsten 2007 pga mangel på tid ifb flyttingen til Papirbredden, men blir tatt opp igjen i HiBu-Drammen startet høsten 2007 opp ikke mindre en ni nye videreutdanninger. Opplæringsbehovet for disse kursene var dårlig synkronisert, og dette resulterte i unødig tidsbruk for bibliotekarene. Hvert kurs fikk en til to timer opplæring hver. Vi samarbeider nå med koordinator for videreutdanningskursene om større grad av sammenslåing av opplæring neste høst. 6.2 Hønefoss Alle studentene var ved studiestart innom biblioteket sammen med faddere. De fikk en kort informasjon om bibliotekets tilbud. Mastergradstudentene fikk informasjon om biblioteket og demonstrert flere baser i auditoriet. Foreleser hadde i forkant gitt biblioteket oppgaven studentene skulle jobbe med og undervisningen fra biblioteket ble lagt opp i forhold til denne oppgaven. En bibliotekansatt var til stede utover ettermiddagen for å veilede. Det ble gitt brukeropplæring til 1.års studentene på Jus og ledelse, Engelsk og Norsk årsenhet. Etter henvendelse fra foreleser ga biblioteket brukeropplæring til studentene ved ALU og PPU. Hvilke baser som demonstreres er avhengig av hvor langt studentene er kommet i studiene og etter avtale med foreleser. Foreleserne har vært til stede ved bibliotekundervisningen og kommet med innspill underveis. Biblioteket var med på et møte for ansatte på avd. for lærerutdanningen og demonstrerte tidsskriftbaser. Biblioteket har hatt brukeropplæring i EndNote for noen ansatte som tidligere. Dette har vært opplæring på kontoret til den enkelte. Flere studenter har også fått opplæring i bruk av EndNote. En medarbeider deltar i Ønskebokprosjektet som er en ny og intuitiv måte å finne bøker på: og hun har fortalt ALU2 om ønskebok. Hun deltok i en norsktime, og snakket om aktuelle nettsteder for barne- og ungdomslitteratur. Annonserte kurs : Ansatte: Kurs i Ebscobasene og bruk av databaselista Studenter: Bibsyssøk og bruk av databaselista. 6.3 Kongsberg Undervisningen i informasjonskompetanse (IK) følger stort sett det tradisjonelle mønsteret med mest undervisning tidlig om høsten. Alle undervisere har tilbud om å legge undervisning inn i sine timer, men det er som alltid et stort sprik i interessen og behovet. Som vanlig er det optometri- og økonomistudiet som er mest aktive, mens det er vanskelig å få til avtaler med grunnstudiet på statsvitenskap og på Avdeling for teknologi (ATEK). Nytt av året er at Avdeling for optometri og synsvitenskap (AFOS) har ønsket at biblioteket skal undervise/orientere om fusk (P29). For bachelorstudiet har dette vært et tema i den ordinære undervisningen i IK, mens vi har vært inne spesielt for temaet i videreutdanningene. Ordningen har vært vellykket, særlig fordi undervisningen har vært obligatorisk for studentene. Det betyr at for første gang har alle optometristudentene fått undervisning. 14

15 1.årsstudenter Økonomi og administrasjon gjennomgikk et totimers innføringskurs i informasjonssøking. Deltidsstudiet Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering fikk ved studiestart vår- og høstsemester opplæring i å bruke biblioteket hjemmefra. I likhet med tidligere år var det også i 2007 vanskelig å nå frem med bibliotekundervisning for studenter i Statsvitenskap. I forbindelse med disse studentenes oppgaveskriving 3. år ble det i februar arrangert et totimers kurs i databasesøking. Det møtte opp én student. Kurs i EndNote holdes ved behov og på forespørsel. I november fikk 3. årsstudenter Optometri et kurs. Det ble avholdt to databasepresentasjoner for ansatte. Den ene tok for seg Science Direct, (bra oppmøte), den andre Blackwell Synergy. 7 Lokaler Biblioteket rår over til sammen 1792 m2 på de tre studiestedene. Størst areale er det i Drammen der HiBus andel av det nye Drammensbiblioteket er 872 m2 av 5500m2. Studiestedsbibliotekene i Hønefoss og Kongsberg er på hhv 500m2 og 420m2. Det er totalt ca 350 sitteplasser for brukerne i biblioteket. Biblioteket ved studiested Drammen ble samlokalisert og integrert med Drammen bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek i I Drammensbiblioteket er det i læringssenterdelen (deler av 2. og 3. etasje) tilrettelagt for læring med fleksible arbeidsplasser, grupperom, PCarbeidsplasser og teorirom for informasjonsferdigheter. Bibliotek-, IT-undervisning og veiledning av studentene kan foregå i læringssenterarealene. Som ledd i utviklingen av biblioteket til læringssenter er det også opprettet IT-helpdesk samlokalisert med skranken i bibliotekets 3.etasje. HiBus IT-tjeneste har ansvar for IT-hjelpen. Biblioteket ved studiested Hønefoss har innbydende og sentralt plasserte lokaler. Utlånsarealet er stort med mange brukerplasser. Lesesal er tilgjengelig for studentene annet sted i bygget, uavhengig av biblioteket. Biblioteket ved studiested Kongsberg sentralt plasserte lokaler med gruppearbeidsplasser og fleksible arbeidsplasser for studentene. IT-helpdesk som bemannes av HiBus IT-tjeneste er samlokalisert med biblioteket. En liten lesesal er tilgjengelig annet sted i bygget. 15

16 8 FoU-dokumentasjon Biblioteket har ansvaret for registrering av HiBus forskningsdokumentasjon i Forskdok, forskningsdatabasene i BIBSYS. FoU-publisering, både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig, registreres i Forskpub, publikasjonsdelen av BIBSYS/Forskdok. I Forskpub registreres artikler, bøker, rapporter, konferansebidrag med mer. Den totale mengden FoU-publisering i HiBu har økt jevnt fra FoU-publisering Resultatene av rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner er tilgjengelig via Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Publiseringspoeng i DBH danner grunnlag for tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) til institusjonene. Høgskolen har økt antall vitenskapelige publiseringer i godkjente publiseringskanaler med 159,2% fra 2006 til Høgskolen har mer enn oppfylt eget resultatmål for 2007 når det gjelder publikasjonspoeng. Målet var 0,15 publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling, i 2007 ble resultatet 0,32 publikasjonspoeng pr stilling. HiBu øker gradvis andelen av ansatte med førstekompetanse. Dette er med på å øke antall publiseringer. Publikasjonspoeng DBH Poeng Optometri Øk/samf Teknologi ALU Helsefag SUM År Diagrammet viser utviklingen i publikasjonspoeng pr avdeling for vitenskapelig publisering i HiBu fra , kilde: Forskpub 16

17 Vitenskapelig publisering høgskoler Høgskole Endring poeng Rangering 2007 HiAkershus 16,7 16,4-1,5 % 21 HiBergen 38,4 70,8 84,6 % 5 HiBodø 118,2 88,5-25,2 % 3 HiBuskerud 15,7 40,6 159,2 % 11 HiFinmark 21,0 20,2-3,9 % 20 HiGjøvik 37,4 38,9 3,9% 13 HiHarstad 6,2 8,9 43,8 % 24 HiHedmark 34,9 64,1 83,9 % 6 HiLillehammer 62,5 94,1 50,4 % 2 HiMolde 38,5 42,3 9,8 % 9 HiNarvik 26,5 25,7-3,3% 19 HiNesna 9,4 11,6 24,1 % 23 HiNord-Trøndelag 25,1 41,4 64,9 % 10 HiOslo 151,4 212,0 40,1 % 1 HiSogn og Fjordane 40,7 27,7-31,9 % 17 HiStord/Haugesund 12,9 35,5 174,8 % 15 HiSør-Trøndelag 36,2 37,4 3,2 % 14 HiTelemark 54,5 73,0 34,1 % 4 HiTromsø 4,6 25,8 460,5% 18 HiVestfold 36,3 61,3 68,7 % 7 HiVolda 46,0 44,0-4,4 % 8 HiØstfold 29,2 39,8 36,2 % 12 HiÅlesund 7,6 12,1 59,7 % 22 Samisk Høgskole 16,2 33,9 109,0 % 16 Tabellen viser publikasjonspoeng pr høgskole. Kilde DBH HiBu ligger på 11. plass når vi rangerer de statlige høgskolene i Høgskolen har dermed rykket opp fra en 20. plass i FoU-publikasjoner HiBu Antall Optometri Øk/samf Teknologi ALU Helsefag Avdeling Diagrammet over viser all registrert publisering og formidling ved fagmiljøene fra , både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig publisering. Kilde: Forskpub 17

18 Søk i prosjekter og publikasjoner som er registert i BIBSYS-Forskdokbasene, Forskpub og Forskpro, gjøres via BIBSYS: 8.2 Skriftserier Biblioteket, Kongsberg koordinerer utgivelsene i HiBus skriftserier: Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud og Rapporter fra Høgskolen i Buskerud. Det ble utgitt 1 hefte i seriene i Biblioteket sørger for avlevering av 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Fra 2003 foreligger alle utgivelser i seriene også elektronisk på høgskolens websider. Se regler for kvalitetskontroll og utgivelse: 8.3 Open Access i HiBu Bibliotekutvalget tok initiativ til å opprette et prosjekt angående Open Acess åpent institusjonelt i HiBu våren Retningslinjene for forprosjektet var: Arbeidet består i å lage forslag til organisering, innhold og bruk av HiBus institusjonelle arkiv. Vi må ha et hierarki som er lett å finne fram i, og som kan overleve eventuelle omorganiseringer i HiBu. Det må avklares hva som skal legges inn i arkivet. Aktuelle dokumenter er studentarbeider (master- og/eller bacheloroppgaver), vitenskapelige arbeider fra ansatte, hefter i rapport- og arbeidsnotatserien osv. Opphavsrett og avtaler skal det også sees på. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som hadde sitt første møte 14. juni Arbeidsgruppen besto av: Høgskolelektor Agnete Bueie, Avdeling for lærerutdanning Biblioteksjef Kari Fagerjord (leder) 1.amanuensis Per Lundmark, Avdeling for optometri og samfunnsvitenskap Bibliotekar Frøydis Løken Dekan Arvid Sigveland, Avdelig for teknologi Hovedbibliotekar Ingeborg Stensli Høgskolelektor Ståle Vikhagen, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 1. konsulent Anne Marie Øverland, studiestedsadm. Kongsberg FoU-utvalget ble jevnlig informert om arbeidet og arbeidsgruppen leverte sin sluttrapport med anbefalinger12.november Sak om Open Access skal styrebehandles 1.kvartal Eksternt samarbeid Biblioteket deltar i det nasjonale biblioteksamarbeidet. Våre samlinger stilles til disposisjon for andre bibliotek via BIBSYS og Norsk samkatalog. Tidsskriftholdet, både det papirbaserte og det elektroniske, innrapporteres til Norsk samkatalog og BIBSYS. Dermed kan andre institusjoner bestille artikkelkopier fra HiBus bibliotek. Tilgang til andre bibliotek gjennom BIBSYS o.a. gjør indirekte våre brukere til brukere av tjenester ved andre høgskoler, universitet og fagbibliotek. Leder av HiBus bibliotek er nestleder i Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) deltok i BIBSYS styringsgruppe for Forprosjekt modernisering i

19 Biblioteket ved studiested Hønefoss deltar i samarbeidsmøter med bibliotekarer på Ringerike, de hadde et møte i Biblioteket på Kongsberg samarbeider med bibliotekene i Kongsbergregionen. Biblioteket i Drammen inngår i et landsdekkende nettverk for bibliotek innen medisin og helsefag. Ekstern deltakelse gir nyttig input til HiBus bibliotek. I forbindelse med Drammensbiblioteket i Papirbredden Drammen Kunnskapspark foregår det et integrert samarbeid mellom de tre bibliotekene som er samlokalisert der: Drammen bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og HiBus bibliotek i Drammen. Ansatte fra alle tre studiestedsbibliotekene i HiBu har deltatt i prosjektarbeidet som førte til sambiblioteket i Drammen. 9.1 Eksterne oppdrag, prosjekter og foredrag Sambibliotekprosjektet Drammen bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og HiBus bibliotek ble tildelt kr fra ABMutvikling i Midlene ble benyttet til arbeidet med integrering av biblioteksystemene og en rekke samarbeidsprosjekter for å utvikle et enhetlig bibliotek, som er et samarbeid mellom tre forvaltningsnivåer. Prosjektperioden, med støtte fra ABM-utvikling, Fylkesmannen i Buskerud og Biblioteksentralen, gikk fra ABM-U er største bidragsyter og har støttet sambibliotekprosjektet med 1.58 mill. over tre år. Sluttrapporten for prosjektet kan leses på bibliotekets websider: Det ble etablert et samarbeid mellom Drammensbiblioteket og Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) i mai 2006, hvor JBI utfører forskning som kan være nyttig i forbindelse med prosjektet på Papirbredden. Forskningssamarbeidet resulterte i at tre studenter valgte å skrive mastergradsavhandlinger om forskjellige sider ved Drammensbiblioteket: Drammensbiblioteket som læringsarena. Ved Lene Nybakk Akerholt (avsluttes i 2008). Markedsføring av bibliotek. Bilder av biblioteket En kvalitativ undersøkelse av Drammensbibliotekets brukere og ikke-brukere. Av Sunniva Evjen (2007). Kulturforskjeller mellom bibliotek. Folkebibliotekets og fagbibliotekets verdigrunnlag forenes de i Drammensbiblioteket? Av Clara Hagtvedt Nilsen (2007). Drammensbiblioteket er så langt involvert i tre viktige prosjekter: Trafikktelling : Dette prosjektet skal synliggjøre hva som gjøres i biblioteket. Dette kan igjen danne grunnlag for nye indikatorer til bruk i statistikk for bla. Kostra og bibliotekstatistikken til ABM-utvikling. Volare - voksenlæring med bibliotek som arena : Prosjektet skal utvikle og utprøve en tverrfaglig modell for bibliotekstøttet voksenopplæring. Dette skal gjennomføres i en serie korte kursmoduler - for formidling av grunnleggende ferdigheter i informasjonssøking til voksne personer. Dette er et samarbeid mellom Drammensbiblioteket, HiBu, Høgskolen i Oslo, avd. bibliotekutdanningen, VOX og ABM-utvikling. Læring, kunnskap og kulturformidling: Prosjektet skal utvikle bruk av biblioteket som læringsarena og sosial møteplass i den flerkulturelle byen. Prosjektet skal initiere, utvikle, etablere og dokumentere forpliktende samarbeid mellom folkebibliotek, skoler og lærerutdanning. Prosjektet vil utvikle metoder og virkemidler som bidrar til å utvikle tjenester til grunnskolen fra biblioteket. Dette er et samarbeid mellom Drammensbiblioteket, 19

20 Høgskolen i Oslo avd. lærerutdanningen, HiBu og to skoler i Drammen Bibliotektjenester til BI og HiT HiBus bibliotek gir tjenester til Handelshøyskolen BI BI Drammens studenter (ca 350) og ansatte samt Høgskolen i Telemarks studenter (ca 120) og ansatte. Det er inngått samarbeidsavteler mellom HiBu og de andre høyskolene. Avtalene skal revideres i BI har bidratt med en 50% bibliotekarstilling og HiT med 10% stilling fra I tillegg betaler BI og HiT for del av drift og husleie for bibliotekarealer. Høgskolens bibliotek har kontakt og samarbeid med BIs administrasjon i Drammen, Bis bibliotek i Nydalen og HiTs studiestedsbibliotek på Notodden Samarbeid med Husbanken Høgskolens bibliotek har inngått samarbeidsavtale med Husbanken om bibliotektjenester. Tjenestene omfatter støtte i forbindelse forskning og formidling, referansetjenester, samlingsutvikling, samarbeid og støtte vedrørende Husbankens overgang til BIBSYS. Husbanken finansierer en 40% bibliotekarstilling på Papirbredden fra , i tillegg har HiBu arbeidsgiveransvar for en bibliotekar i engasjement som gjør oppgaver for Husbanken Tjenester til næringslivet Biblioteket tilbyr informasjonstjenester til industri og næringsliv. Eksterne kunder kan kontakte biblioteket for å få utført søkeoppdrag mot betaling. Næringslivet bestiller også lån og tidsskriftkopier gjennom HiBus bibliotek Konferanser og foredrag Biblioteket som medarrangør: september var det erfaringskonferanse i Drammen med tema: Kan vi lære noe av Drammensbiblioteket?. 100 deltakere fra bibliotek i Norge og utlandet deltok og fikk høre om erfaringene de tre bibliotekene har gjort i løpet av dette første halve året på Papirbredden. ABMutvikling, som har bevilget 1,58 mill til sambibliotekprosjektet de siste tre årene, var også tilstede. Folke-, fylke- og høgskolebiblioteket presenterte sine erfaringer, de viste til at arbeidet er og har vært både krevende, utfordrende og morsomt. Foredrag: Frøydis Løken holdt innlegg om Lisensadministrasjon (LISA) på Bibsys brukermøte i Oslo i april. 10 Aktiviteter - bibliotekpersonalet 10.1 Omvisninger Drammensbiblioteket Fra åpningen i februar 2007 har biblioteket hatt ca. 120 gruppeomvisninger. Interessen har vært stor både fra norske bibliotek, kommuner og byplanleggere, samt utenlandske kommuner og bibliotek. Spesielt fra andre land i Europa har interessen for Drammensbiblioteket vært stor. Men også fra Russland, Amerika og Australia har det kommet forespørsler. De har blitt kjent med konseptet Drammensbiblioteket på nettsiden Youtube, 20

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 3 3. Regnskap fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005 HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Personale 3 3. Budsjett 3 4. Samlinger, tilvekst 4 5. Resultater og utviklingstrender 4 5.1 Utlån 4 5.2 Biblioteketsvirksomhet

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006 HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Personale 3 3. Budsjett 3 4. Samlinger, tilvekst 4 5. Resultater og utviklingstrender 4 5.1 Utlån 4 5.2 Biblioteketsvirksomhet

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008 Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv Bergen 5. mars 2008 HVORFOR Fremme og synliggjøre åpen tilgang til FoU fra Telemark Open access er en bevegelse som vi støtter Utvikle biblioteket

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Bibliotek for medisin og helse

Bibliotek for medisin og helse Bibliotek for medisin og helse Integrert bibliotek for medisin, helse (og etter hvert) sosialfag i Trondheim UHR B, Mars 2014 Astrid Kilvik, HiST Karen J. Buset, NTNU UB Et unikt samarbeidsprosjekt En

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2012 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2012 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2012 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 3 3. Regnskap fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER

Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER Fusjon i august 2013: HiF går inn i UiT Forskjeller mellom HiF og UiT Organisasjonskartet og nye navn Den formelle prosessen Den

Detaljer

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Profil Ringerike: Handelshøyskolen Økonomi og ledelsesutdanninger IT-utdanninger Reiselivssenter Juridiske fag Pedagogisk utdanning Lektorutdanninger Videreutdanningssenter Utvikling

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser?

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser? Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser? Hvor det hele startet Stjernø-utvalgets innstilling Samarbeidet fortsatte likevel, for eksempel

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET. Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Tid og sted: 27. februar 2009 kl. 10.00-15.00 i UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6 etasje Til stede: Faste

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

Helseinformasjon i folkebibliotek (Ref #5622a855)

Helseinformasjon i folkebibliotek (Ref #5622a855) Helseinformasjon i folkebibliotek (Ref #5622a855) Søknadssum: 650 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør Årsmelding 2010 2010 har vært et aktivt år for NTNU Universitetsbiblioteket. Som en av NTNUs eldste institusjoner deltok vi på mange felter i feiringen av universitetets 100-års jubileum. Universitetsbibliotekets

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16 TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet februar-16 UBO Norges største fagbibliotek dekker alle fagområder ved UiO stab : 200 trykte samlinger : 2,5 mill bøker / 4.500

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer