dronning! Skatteskruen som rammer deg! Tordis AavATsmark: Engler finnes de? Er seniorene rike? SOS-telefonen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dronning! Skatteskruen som rammer deg! Tordis AavATsmark: Engler finnes de? Er seniorene rike? SOS-telefonen: 22 12 18 90"

Transkript

1 et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des Tordis AavATsmark: NRK-underholdningens dronning! SOS-telefonen: Engler finnes de? Skatteskruen som rammer deg! Er seniorene rike?

2 Aldersgrensene for fall! Seniorsaken har i sin tiårige historie kjempet energisk mot aldersgrensene i arbeidslivet. Med litt over et halvt år igjen til Stortingsvalget 2013 ser det ut som om vi er ved målet! Side 2 LEDER Seniorsaken har i sin tiårige eksistens energisk kjempet mot aldersgrensene som uten noen god begrunnelse hindrer friske, kompetente og arbeidslystne seniorer til å fortsette i jobb. Med litt over et halvt år igjen til stortingsvalget 2013 er det grunn til å tro at vi er ved målet. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og de tariffbestemte særaldersgrensene står for fall. Det vil skje i løpet av neste stortingsperiode. Da vil Seniorsaken har nådd ett av sine viktigste mål. Seniorsaken har fått forsikringer fra alle partier om at aldersgrensene skal fjernes eller i hvert fall økes betraktelig. Selv Arbeiderpartiet synes å være kommet til erkjennelse om at noe må gjøres. I partiets utkast til nytt partiprogram heter det at partiet vil vurdere aldersgrensen på 70 år for retten til å stå i jobb på nytt i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utsagnet er lovende, men vi er ikke i havn før det er besluttet. Ettersom vi vet at LO og NHO er imot en opphevelse av bestemmelsene om yrkesforbud, er det spørsmål om Arbeiderpartiet har nok styrke til å motstå presset. Mer forpliktende er dette utsagnet: Offentlige virksomheter skal være i front på å beholde dyktige seniorer i jobb så lenge de har kraft og lyst til å arbeide. Bortfall av aldersgrenser er viktig av flere grunner. For det første dreier det seg om generasjonssolidaritet. Vi lever lengre og er friskere. Den eldre generasjonen kan ikke velte alle kostnader ved sin pensjonstilværelse over på sine barn og barnebarn. Samfunnet må derfor svare på endringene i demografi med nye og mer fleksible løsninger i yrkeslivet. Slik kan vi som samfunn både sikre kompetanse, bidra til å dekke behovet for arbeidskraft og sikre skatteinntektene. For det andre bidrar aldersgrensene til å trekke en negativ grense mellom generasjonene. Når du har passert grensen er du ikke lenger en del av samfunnet, men utenfor og forhenværende. Eksistensen av en obligatorisk grense gir opphav til myter og falske oppfatninger om at de som har passert grensen ikke lenger er kvalifiserte, de er utgått på dato og er ikke lenger noen å ta hensyn til. Slik kan vi ikke ha det. Hvert menneske skal bedømmes etter individuelle kvaliteter. Alder er ikke noe godt kriterium. For det tredje er dagens aldersgrenser ulogiske. Hvordan kan for eksempel norske myndigheter forsvare at en 60-åring nektes å være bartender eller resepsjonist på norske skip etter fylte 60 år. Hvorfor har norsk politi 60-års grense når flesteparten synes å drive med kontorarbeid? Hvorfor må militære trekke seg tilbake som 60-åringer noen av historiens største hærførere var både 60 og 70? Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) avviste kort tid før hun fratrådte som minister å heve den øvre aldersgrensen i arbeidslivet. Hun mener det er et marginalt problem at arbeidsføre folk blir nektet å arbeide! Hun sår også tvil om seniorenes mentale tilstand og dømmekraft når hun uttaler til Dagens Næringsliv: Det er heller ikke sikkert at alle på 71, 72 eller 73 er like gode til selv å vurdere eget arbeid og innsats fremover. Kanskje ikke, men gjelder ikke det også 30 og 40-åringer? Et motiv for Bjurstrøms uttalelse kan ha vært et ønske om å tilfredsstille LO der man ikke lenger er valgbar til tillitsverv som 60-åring. Det er en alvorlig feil med logikken når regjeringen fortsatt insisterer på å si opp 70-åringer, samtidig som den inviterer til å opptjene pensjonspoeng frem til fylte 75. Det blir ikke mindre motsetningsfylt av at mye av motivet bak pensjonsreformen som har lovfestet en årlig underregulering av norske pensjoner, hevder å ha det samme formålet. Realiteten er at yrkeslivet er stengt for de fleste seniorer, og at problemet setter inn allerede når du har fylt 50 år. Den kjente bedriftsrådgiveren Steinar A. Hopland hevder: For den som er over 50 er det liten statistisk mulighet for å være mobil i arbeidsmarkedet. I konsulentbransjen er det kjent at de som kalles inn til intervju til sist hos en oppdragsgiver og som har fylt 50 utgjør anslagsvis 5 prosent av totaliteten. Dette er alderisme eller aldersdiskriminering. Uten at vi fjerner aldersgrensene og får bukt med fordommene som hersker i yrkesliv og samfunn kan vi få store problemer med å håndtere en økende eldrebefolkning. Følgelig er det gledelig at det ser ut som om vi er i ferd med å lykkes. Norge trenger all den kompetanse og den arbeidskraft som eksisterer. Pensjon bør kunne tas ut fleksibelt fra 62 års alder, men arbeidsgiver skal ikke kunne avslutte et arbeidsforhold utelukkende basert på oppnådd alder. Misforståelser, ideologi og mangel på logikk må ikke lenger hindre en fremtidsrettet politikk. Stig Klingstedt styreleder

3 Hva kan vi spise? side 22 Kommunens Sentralforbunds ønskeliste til staten! side 37 Innhold 2 Leder 4 Tordis Aavatsmark: nrk-underholdningens dronning! 8 Seniorsakens SOS-telefon hjelper deg og dine 24 Engler finnes de? 28 Hva kan vi spise? 30 Helsenotater 31 Seniorbøker 32 Lev bedre og lenger! 34 Skatteskruen som rammer pensjonistene 37 Kommunens Sentralforbunds ønskeliste til staten! 38 Et verdig farvel 40 Det gjelder velferdsstatens fremtid! 42 Er seniorene rike? Engler finnes de? side Seniorøkonomi 44 Merethes reisetips 48 Matprat med Inni-Carine Senior magasinet for Seniorsaken Ansvarlig redaktør: Dag Bredal Redaksjonsråd: Liv Clemens, Tore Henning Larsen, Dag Bredal, Rolv Wesenlund, Anne Marie Ottersen, Vidar Lønn-Arnesen, Tore Lindholt og Audhild Freberg Iversen Medlemsservice: tlf: Magasin ansvarlig: Lokomotiv Media AS Annonseansvarlig: Lokomotiv Media v/ Kari Sikveland, , og Kathrine Kristiansen, , Design og produksjon: Lokomotiv Media AS Trykk: Gunnarshaug AS Adresse: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo Tlf Driftskontonummer: E-post: Nett: Følg Seniorsaken på Facebook Forsidefoto: Tore Henning Larsen. MILJØMERKET Faste spalter 12 Nytt fra Seniorsaken 20 Lokallag 36 Leserbrev 49 Gjennom en oldefars briller 50 Kryssord 52 Medlemssider Neste nummer av Senior kommer ut i februar Trykksak 782

4 Tordis Mørkved Aavatsmark var NRK-underholdningens Gullrekka på fredagene og det å få være med og videreutvikle NRKs sterke posisjon med hensyn til bredde og folkekjære underholdningsprogrammer særlig satsingen på dristig humor og nye, unge talenter. I fjor gikk Tordis Aavatsmark over i pensjonistenes rekker Tordis Aavatsmark var en av norsk underholdnings mektigste profiler. Tekst: Merethe Kvikne Foto: Tore Henning Larsen Side 4 Seniorintervjuet Hvilke programledere som var hennes hjertebarn, vil hun ikke svare på. Man rangerer da ikke sin barn! Jeg har ikke ansatt eller tatt inn noen på kontrakt, uten at jeg har hatt sterk tro på hver især. Det gjaldt veletablerte utøvere, så vel som nye og helt ukjente talenter. Hver og en av dem har levert innen sin sjanger og gitt absolutt alt for å få til et godt resultat. Tordis Aavatsmark syntes det var litt vemodig å slutte i NRK Men det var faktisk godt også. Ett års tid før jeg takket av, gikk min mann, Lennart, bort. Som for alle som mister det mennesket som har stått dem nærmest gjennom et langt liv, var det forferdelig tungt. Det oppstår et vakuum, det er sorg og savn og mye praktisk å ordne opp i også. Jeg hadde en krevende sjefjobb og kunne ikke hvile på årene. Jeg valgte å stå på, det tror jeg var sunt. Men det tok på kreftene. Avskjeden i NRK var helt strålende, men jeg kjente at jeg var sliten og trengte time out. Det siste året har hun tillatt seg å være egoistisk. Hun har tort å ta det med ro og finne frem til sitt gamle jeg. Dessuten har jeg etter oppryddingen i NRK hatt stor glede av å systematisere mine notater og skrive om mitt yrkesaktive liv. Jeg har alltid likt å skrive. Forut for det ryddet jeg i min personlige portefølje og gikk i dybden der. Det har jeg også skrevet om. Jeg ble kjæreste med mannen min på 50-tallet, den gang tok vi sjelden telefoner. Vi bodde på hver vår kant av landet, så vi skrev brev til hverandre! Disse har jeg samlet i mapper. På en måte har jeg hatt to oppryddingsprosesser en på det personlige plan, og en fra mitt yrkesaktive liv. Det har vært godt for meg.

5 dronning: sto mitt hjerte nærmest Er det bøker i vente? Jeg har ingen umiddelbare planer om bokutgivelse, vi får se hva som kommer etter hvert. Tordis elsker å lese, det har med hennes røtter og oppvekst å gjøre Jeg vokste opp på gård og måtte som alle andre unger, være med å jobbe ute og inne. Kulturtilbud var det lite av bortsett fra Riksteatret og bygdekinoen, da. Å lese var en luksus, det føler jeg det fortsatt er. Min mor var fra Rørostraktene, så Johan Falkberget leste jeg flittig. Olav Duun var også favoritt. Duuns Medmenneske er det er ikke lenge siden jeg leste om igjen et fantastisk, litterært verk. Interessen for bøker formet meg, den utvidet horisonten ga meg utsyn og tilfang fra omverdenen og språklig innsikt. Alt sammen betydde enormt mye den gang og gjør det fortsatt. Hva leser du nå? Karsten Alnæs Europas historie, vet ikke for hvilken gang. Dessuten holder jeg på med en betagende vakker, liten tysk roman av Berhard Schlink, som handler om rettsoppgjøret etter annen verdenskrig om etikk og valg kunne noe vært gjort annerledes? Kolbjørn Falkeid, Karl Ove Knausgårds bind 6, Unni Lindell og Jo Nesbø er jeg også i gang med. Jeg liker å lese flere bøker samtidig og veksle mellom sjangre. Hvordan forløper hverdagene dine nå? Du mener vel døgnene? Omtrent som før, minus selvfølgelig den tiden jeg fysisk oppholdt meg på jobben. Tiden har gått utrolig fort. Jeg har ennå ikke rukket mentalt sett å lande i pensjonisttilværelsen. Du må nok spørre meg igjen om et par år. Men jeg merker selvsagt hvilken luksus det å sette meg ned med en god bok midt på dagen eller gå en tur, besøke en utstilling, takke ja til en lunsj midt i uken og spontant reise vekk en uke eller tre. Men det aller best ved pensjonistlivet er å kunne ha større fokus på, og bedre tid til, familie og venner og å dyrke mine interesser. Nærmeste familie er sønnen Paal, svigerdatteren Isabella og sønnesønnene Tristan, 11 år, og Inigo på ni. Sine eksotiske navn har guttene fått fordi mamma har røtter blant annet i Spania. Familien bor i Brussel, der pappa jobber for Utenriksdepartementet. Guttene snakker norsk, engelsk fordi moren er amerikansk, går på fransk skole og har tysk som sidemål. Eldstemann har valgfritt kinesisk Stolt farmor og pensjonist alt er bare glede? Ja, bortsett fra at det fortsatt fins noen få mennesker som ikke skjønner at du er akkurat den samme som du var da du var yrkesaktiv. Du har samme livslyst, samme behov og samme gleder og sorger. Du blir ikke en annen person av å være pensjonist. Hva er du mest fornøyd med å ha fått til? På det profesjonelle plan er det definitivt å ha bidratt til NRKs sterke posisjon under og etter at vi fikk en konkurrerende, riksdekkende tv-kanal i Norge. Dessuten er jeg glad for å ha gitt nye, unge talenter en arena uten å miste fokus på breddetilbudet i radio og tv. Det må aldri glemmes at det er "folk flest" som eier en lisensfinansiert kringkaster et viktig momentum! Hvis du skulle søkt jobb i dag, hva ville du satset på? Media og kommunikasjon. Hvilke mennesker beundrer du mest? For å holde oss på det nasjonale plan, en kvinne som har betydd mye i min generasjon, er Gro Harlem Brundtland. I tillegg, og ikke minst, alle ildsjelene både de som brenner for en sak, og alle de frivillige dugnadsarbeiderne som bidrar til å løfte og opprettholde små og store lokalsamfunn. Gro utøvde makt uten å miste det medmenneskelige aspektet. Hun har tort å vise at hun også har følelser, hun er dyktig, uredd og ujålete, og hun har oppnådd store resultater med å få frem kvinnelige ledere. Som ung bodde Tordis Aavatsmark i Genève, der mannen jobbet i et stort, amerikansk firma. Det var en tid som var morsom, fordi Genève den gang var hjemsted for mange store organisasjoner. Det var et interessant, internasjonalt miljø der, men hun syntes det var litt kjedelig. Vår sønn begynte i første klasse på fransk skole, så jeg hadde lite å gjøre. Arbeidstillatelse for meg var uoppnåelig i Sveits på den tiden. Jeg orket ikke å gå rundt og bare være fin frue. Derfor ble det franskstudier inntil vi flyttet tilbake til Norge. Født på Høylandet i Nord-Trøndelag den 20. mai, Enke, har en sønn og to barnebarn. I NRK fra 1974 til Vant Gullruten i 2002 Ble utnevnt til Årets kvinnelige medieleder i Mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv i Fikk Årets hederspris av Oslo Redaktørforening i Seniorintervjuet Side 5

6 Side 6 Seniorintervjuet I 1974 begynte hun på NRKs interne medieutdanning og ble fast ansatt i I mange år var Tordis Aavatsmark en av norsk underholdnings mektigste profiler. Hun dyrket frem talenter som Fredrik Skavlan, Harald Eia, Bård Tufte Johansen, Jon Almaas, Anne-Kat. Hærland, Synnøve Svabø, Linn Skåber og mange flere. Et annet godt eksempel er Robert Stoltenberg. Før Borettslaget lagde han et par serier som ikke ble stormende suksesser, men jeg var aldri i tvil om hans talent. NRK-ledelsen var uenig. Men siden jeg aldri løp og ba om lov til å treffe avgjørelser, så satte vi i gang opptak. Det viste seg jo å være en riktig satsing. Prisvinneren har arbeidet for å utvikle eget mediehus på tvers av avdelingsgrenser og har gjennom sin redaktørgjerning fungert som en viktig talentutvikler for både NRK og for det norske tv-miljøet. Hennes innsats har sterkt medvirket til å skape en underholdningssjanger som har gjort det viktige populært, og det populære viktig. Denne nye programtradisjonen er, etter juryens oppfatning, en viktig årsak til at NRK har klart å opprettholde sin unike posisjon i det norske medielandskapet, het det i begrunnelsen for at hun fikk Årets hederspris i 2012 Hennes evne til å redefinere og sette ny standard for TV-underholdningen på norske fjernsynsskjermer i en stadig tøffere mediehverdag imponerte. Hun takket nei til å bli fjernsynsdirektør, fordi hun hver eneste dag gledet seg til å gå på jobben i det kreative, konkurranseutsatte og utfordrende miljøet i NRKs Underholdningsavdeling. Likevel tok hun på seg vervet som stedfortredende programdirektør parallelt med egen jobb som redaktør. Tordis Aavatsmark var i perioder sjef for både Musikk- og Kulturavdelingen, samt Ung-redaksjonen, og hun hadde styreverv i NRKs kommersielle datterselskap, Aktivum, i nærmere ti år. All erfaring hun har samlet gjennom disse årene har hun med seg som styremedlem i produksjonsselskapet Monkberry, der Fredrik Skavlan har aksjemajoriteten. Om ti år er jeg forhåpentligvis et godt medmenneske, en som fortsatt nyter livet, og som kan bidra med noe positivt når det trengs... Vi kunne ikke funnet et bedre kvalifisert styremedlem for vår virksomhet. Tordis har en vesentlig del av ansvaret for at jeg holder på med talkshow. Hun har imponerende kunnskap om TV-mediet som sådan og dessuten sjeldent god smak, uttaler Fredrik Skavlan. Monkberry produserer Skavlan for NRK og SVT og fokuserer som uavhengig produksjonsselskap på journalistisk TV-underholdning. Hva kan vi vente oss fra Monkberry fremover? Skavlan kommer i 2013 også, og neste år lanseres et program med Anne-Kat. Hærland på TV Norge. Nye prosjekter er under utvikling, men som styremedlem finner jeg det ikke naturlig eller riktig å uttale meg om dette. Hun minnes med glede hvordan NRK taklet situasjonen da TV2 kom på banen for 20 år siden. Vi var alle veldig stolte over å jobbe i NRK, for vi var størst og best og kanskje litt for selvtilfredse? TV Norge var på plass, men å få en riksdekkende, kommersiell kanal å bryne seg mot var nytt. Vi forberedte oss særdeles godt til å møte utfordringen, brettet opp ermene og satset alt på å bli enda bedre. Det var en sunn konkurranse, og det var en kjempespennende og morsom tid. Vi greide oss veldig bra. Samtidig som vi moderniserte, ivaretok vi det vel etablerte og utvidet mangfoldet. Hun er med rette stolt. Lørdagstilbudet på TV var godt etablert. Tenk bare på Erik Bye, Erik Diesen og Harald Tusberg som programledere. Vi måtte få inn nye krefter Tande P med Lille Martin husker vel mange? Og Klassefesten med Dan Børge ble en klassiker. Men fredagskveldene på starten av nitti-tallet var ikke så minnerike på underholdningsfronten..? Nei, kvelden som ledet inn til helgen, måtte det tas tak i. Mitt mål ble å etablere et nytt og utvidet underholdningstilbud en slags ny lørdag på fredag men med yngre og annerledes profil. Og vi lyktes. Resultatet ble rett og slett GULLREKKA! Fredagskvelden ble nærmest teppelagt: Beat for Beat med musikk for alle aldere, en halvtimes skjevt blikk på ukas nyheter i Nytt på Nytt og et talkshow med substansielt innhold, Skavlan. Et annet mål for Tordis Aavatsmark var å gi nye talenter en mulighet til eksponering. Humorsjangeren har alltid vært dyrket i NRK. Synlige eksponenter er Trond Kirkvaag, Jon Skolmen, KLM og Wesensteen. Flere fikk Gullrosen i Montreux. Både innsats og budsjettkroner ble satt inn for å finne nye, utøvende talenter og tekstforfattere. For å være litt ubeskjeden, så greide vi vel dette også. Både Otto Jespersens Tårnfrid og Lille Lørdag ble klassikere, i likhet med mange andre programmer i sjangeren. Har du ønsker som ennå ikke er gått i oppfyllelse? Det ville vel vært rart om det ikke var noe mer man gjerne skulle gjort i løpet av et langt liv. Men jeg har vært så heldig at jeg har fått oppfylt det meste. Tenk på alle utfordringene jeg har fått, og så moro om enn tøft mitt yrkesaktive liv har vært. Det ga meg noe å kjempe for, noe å vokse på, noe å lykkes med, og nå ikke minst noe å vegetere på. Hva tror du at holder på med om ti år? Nå spør du mer enn en dåre kan svare. Om ti år? Da er jeg forhåpentligvis et godt medmenneske, en som fortsatt nyter livet, og som kan bidra med noe positiv når det trengs...

7 Perfekt gave til barn: mynt og eventyr i ett! Snøhvit og de syv dvergene Ekte mynt med farget motiv Det verdenskjente eventyret på norsk Utmerket gaveidé - barn elsker å leke med penger og å lese eventyr! Egen side for personlig hilsen Varen sendes direkte til din postkasse - portofritt! Kun 195,Ordinær pris 399,- Den eventyrlige mynten innleder en serie med totalt fem folkekjære eventyrmynter -medfølgende de verdenskjente eventyrene. Disse kommer til din postkasse ca. en gang i måneden til kr 399/stk + porto 69,-. Det er ingen bindingstid og alltid åpent kjøp. Årets julegaveidé? gen g til jul må bestillin rin ve le t er nt ra ga r r. Fo n fredag 14.desembe ne in e nd he i s os være SLIK BESTILLER DU: SMS MYNT til 1960, TLF (kl ), eller Du betaler ingenting før du mottar eventyret og mynten, og får den til fri og helt uforpliktende vurdering i 30 dager med full returrett. Fordeler hos Samlerhuset: Åpent kjøp Ingen bindingstid Full returrett Samlerhusets formål er å skape samlerglede. Vi selger samleobjekter til samlere som er opptatt av gleden ved å samle. Samlerhuset garanterer ikke at våre objekter beholder sin opprinnelige pris eller at det finner sted en verdiøkning over tid. Les mer om pris og verdi på mynter og medaljer her: Samlerhuset, Trollåsveien 6, 1410 Kolbotn.

8 SOS-telefonen NB! SOS-telefonen har fått nytt nummer: Løftet om nye sykehjems plasser innen 2015 er blitt en vits Arbeiderpartiet har gjennom noen år lovet nye sykehjemsplasser innen For å få tallet til å gå opp har man systematisk blandet sammen sykehjemsplasser og omsorgsboliger (som er noe annet) samt alle typer institusjonsplasser også for de under 67. Siste nytt fra vårt påtroppende helseminister Jonas Gahr Støre er at også nyoppussede rom teller med. Altså et par strøk rød og grønn maling på et slitent rom skal telle med i regnestykket. Etter Gahr Støres mening er det både logisk og helt opplagt. Tja? sykehjemsplasser frisket opp med rød-grønn maling, lover Jonas Gahr Støre. Urimelig egenbetaling på sykehjem? Onsdag 3. oktober var egenandelene man må betale for opphold på sykehjem tema i NRK. Mange klager og hevder at de ikke får mye igjen for å ha arbeidet og betalt skatt et helt liv. Egenandelene er høye, men prisen for opphold på sykehjem er også høy over kroner. Seniorsaken ble spurt om vår holdning og vi svarte at problemet i sykehjemssektoren er ikke at prisen er for høy, men at det er for få plasser. Argumentet om at man må ha en ekstra slump penger til å kjøpe presanger til slekt og venner holder ikke. Slike forhold ligger utenfor hva velferdsstaten bør betale. Side 8 Sos-telefonen Fullmakt Seniorsaken er blitt kontaktet av et medlem hvis kone har en begynnende demens (Lewy Body). Mannen er bekymret for at hun ikke skal få den behandlingen han mener hun har krav på. Hva han ønsker er rett til innsyn i sin kones journal, få utskrift og delta i behandlingsopplegg på samme måte som pasienten selv når pasienten ikke selv har evne til å følge opp. Hans kone har fortsatt vurderingsevne til å underskrive et slikt dokument. Svaret er ja: Når pasienten ikke lenger er i stand til å treffe beslutninger om egen helse og behandling er det ikke bare mulig, men tilrådelig på forhånd å ha gitt en fullmakt til en person man stoler på. Hyggelig tilbakemelding Ville bare gi en liten tilbakemelding angående min mor. Vi fikk meget god hjelp og støtte fra dere i sommer. All ære til dere. Saken kom på trykk i Nationen og der fikk dem også med litt reklame for dere. Det var også et langt stykke om en annen kvinne i A-magasinet til Aftenposten. Det var akkurat som å lese om min mor, bare at det ikke fikk et dødelig utfall. Nå er bestillerenheten i bydel gamle Oslo bare velvilligheten selv. Vi får nesten alt vi peker på. Mamma har fått fast plass på en skjermet avdeling, noe som har gjort hverdagen adskillig lettere for oss. Tenker bare masse på alle de eldre som ikke har noen som kjemper for seg. Tusen, tusen takk for at seniorsaken eksisterer. Varm hilsen fra Bente. SOS-notater Alle som har henvendt seg til Seniorsaken siste måned har fått tilsagn om sykehjemsplass innen rimelig tid. Dette er vi både glade og stolte over. Det betyr at kommunene anstrenger seg for å finne løsninger. Likevel vet vi at det er langt frem. Underskuddet på sykehjemsplasser er et faktum og situasjonen vil bare bli verre hvis ikke regjering og Storting finner en ny og bedre måte å organisere omsorgen på.

9 Rehabilitering på Soletunet En pensjonert barnelege har balanseproblemer etter lillehjerneblødning, lårbensbrudd og fall og er etter sykehusopphold overført til rehabilitering på Soletunet i Stokke kommune. Hun spør om hvorvidt hun kan avkreves døgnpris til kommunen. Hun har imidlertid frikort egenandelstak 2. Følgelig spør hun om dette gjelder ved kommunal rehabilitering? Hun er også misfornøyd med manglende alarm/signalsystem fra pasientrom fordi dette er frakoplet på grunn av oppjustering. Svar: Soletunet er i følge kommunens nettsider en kommunal bo-og behandlingsinstitusjon. Ved kort- eller langtidsopphold betales det egenandeler som følger av Forskrift om dekning av opphold i helseinstitusjon, FOR , p.t. max kr pr. døgn for korttid. Egenandelstak 2 gjelder for rehabilitering i «offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon». Rehabiliteringsinstitusjoner kan nå best betegnes som avløsere av de tidligere «rekonvalesenthjem». Det er i utgangspunktet ikke pleieavdelinger for pasienter med behov for døgnkontinuerlig pleie eller tilsyn. Brukeren skal være selvhjulpen og selvstelt og kunne komme seg til/fra f.eks. måltider og trening av eget tiltak og ved egen hjelp. Når det gjelder mangelen på utilfredsstillende nattevakt og mulighet til å tilkalle hjelp ved hjemme, er dette et klart brudd på «Kvalitetsforskriften» FOR En klage til kommunen burde løse problemet. Hvis ikke svaret fra kommunen er tilfredsstillende, kan man klage videre til tilsynsmyndigheten, mulig det er et tilsynsutvalg ved institusjonen, (det skal det være!) men ellers kan man gå direkte til Fylkesmannen/Fylkeslegen. VIL DU GJØRE NOE FINT FOR DINE KJÆRE? Synes du ofte at andre mumler og snakker utydelig, eller at det er vanskelig å snakke i mobiltelefon? Da anbefaler vi deg å lese videre! Hørselstap merkes, som regel, først av de som er rundt deg. Så hvis dine kjære antyder at du kanskje begynner å høre litt dårlig; ikke ta det som kritikk. Ta det som et tegn på at de bryr seg om deg og vil deg vel. Hørselstap kan skape mange misforståelser som kunne vært unngått. Vi har høreapparatet som kan gi både deg og dine kjære en enklere hverdag. Widex CLEAR440 Passion er et lite, nesten usynlig, høreapparat. Det gir tilnærmet normal hørsel, og det er enkelt å ta i bruk. Trenger du flere argumenter for å overbevises, kan du se frem til at mobilsamtalen vil gå problemfritt hvis du bruker tilleggsutstyret M-DEX sammen med CLEAR440 Passion. Silver sponser SOS-telefonen! Seniorsaken og fripolisefirmaet Silver har inngått en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at Silver sponser Seniorsakens SOS-telefon med et årlig beløp på kr Redaksjonen beklager Forfatteren av innlegget om periodontitt i Senior 5 var Einar Kr. Holtet. Navnet var falt ut. Vi beklager! Red. For mer informasjon, kontakt Medisan AS på telefon eller sos-telefonen Side 9

10 Bouvet Reklamebyrå BBF 11 Foto: Ole Musken / Palookaville en slutt kan bli en begynnelse Når ditt liv en gang er over; hvilken arv er vel bedre enn å kunne gi barn en god start på sitt? En testamentarisk gave til Redd Barna, er å gi barn over hele verden en reell mulighet til et bedre liv. Pengene du gir brukes til utdanning, helsearbeid og hjelp til krigs- og katastroferammede barn. Størrelsen velger du naturligvis selv, men stort eller lite: Din gave kan bli en begynnelse på et bedre liv for svært mange barn. For mer informasjon og gratis juridisk hjelp, kontakt oss på , eller les mer på Side 10 Sos-telefonen Testamentariske gaver

11 TUREN GÅR TIL UNGARN Et avslappende, interessant og rimelig feriemål! Utenom de fast oppsatte vår- og høstturene, arrangeres skreddersydde turer for egne gruppebestillinger. Inkludert i oppholdet er bl.a. et utvalg av avslappende massasjer, benyttelse av Ungarns helsebringende varme termalkildevann fire termalkildevannsbasseng og tre basseng med vanlig vann, m.m. Vi benytter et hyggelig 3*** badehotell i den vennlige byen Kiskörös, 13 mil sør for Budapest. Her finner man det ekte og opprinnelige! Norsk reiseleder er med og tilgjengelig under hele oppholdet. Under oppholdet tilbys flere frivillige utflukter, f.eks. vinsmakingskvelder hos lokale vinbønder, hestedressur - oppvisning, heldagstur til Ungarns flotte hovedstad Budapest eller til vakre Balatonsjøen, universitetsbyene Szeged eller Pécs. Turen kan også avsluttes med en overnatting i Budapest med flott og innholdsrikt program. Vin- / innhøstingsfestivalen 2013 er en unik opplevelse! Fortrinnsvis hele grupper, men enkeltpersoner kan også melde seg på. Vær rask først til mølla. Ta gjerne kontakt i dag for uforpliktende informasjon og tilbud: Tveits Terapi- og Helsereiser Tlf: / Terapi- veits og Helsereiser

12 Kongen kom, så og vant! Eldredagen 2012 i Oslo Rådhus ble en både verdig og morsom markering. At Hans Majestet kongen deltok gledet alle de nærmere tusen fremmøtte seniorene. Leder av det nasjonale eldrerådet, Ivar Leveraas, proklamerte at Kongen kom han til sine egne, og at de tok vel imot ham. Mye tydet på at også kongen følte seg hjemme. Hans Majestet sang blant annet Jo mere vi er sammen av full hals og smilte bredt da Karius og Baktus lurte på om Kongen hadde gullkrone, for i så fall ville de gjerne flytte inn i tanna hans. Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen var som vanlig en briljant konferansier og programleder. Ordfører Fabian Stang, byråd Aud Kvalbein, komponisten og pianisten Wolfgang Plagge og skuespilleren Anne Krigsvoll, bidro alle til at dette ble en særdeles vellykket markering. Side 12 nytt fra seniorsaken Ingeborg Moræus Hansen er synlig, en sterk personlighet og en flott representant for alle oss som er seniorer. Hederssenior 2012 Ingeborg Moræus Hanssen Ingeborg Moræus Hansen (74) ble valgt til Seniorsakens Hederssenior for 2012 under en seremoni i Oslo Rådhus på Eldredagen 1. oktober. Hun har stått Seniorsaken nær siden etableringen for ti år siden og vært en positiv medspiller. Hun er synlig, en sterk personlighet og en flott representant for alle oss som er seniorer. Etter å ha gått av som kinodirektør i Oslo har hun i stedet for å nyte sitt otium, bare blitt enda mer aktiv. I 2004 ble hun valgt inn i pressens Faglige utvalg. I 2006 ble hun styrleder i Seniornett. Hun sitter i menighetsrådet i Oslo Domkirke. Hun har etablert et eget firma for å skrive bøker, kronikker, holde foredrag. Hun går på kontoret hver eneste dag. Det har blitt mange bøker, de fleste handler om det å bli gammel med stil, å forholde seg aktiv og tjene samfunnet man er en del av. Hun er en verdig hederssenior.

13 Et feigt budsjett! Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem mandag 8. oktober angriper ikke de strukturelle problemene Norge står overfor knyttet til en aldrende befolkning. Dette gjelder både seniorenes økonomi og behovet for helse og omsorg. Regjeringen synes å signalisere at en stø kurs med små justeringer vil være tilstrekkelig. Den har lagt frem et valgkampbudsjett som ikke forbereder befolkningen på de endringer som før eller senere må komme. Derfor er det et feigt budsjett. Strukturelle endringer betyr en omlegging av en alt for kostbar offentlig forvaltning. Skal vi opprettholde vår levestandard må vi redusere kostnadsnivået, ta i bruk ny teknologi og gjør tingene mer rasjonelt. Ikke minst gjelder dette innenfor helse- og omsorgssektoren. Her trenges det flere fagfolk som geriatere, sykepleiere og andre spesialiserer, karriereveier og bedre muligheter for etterutdannelse. Et tilsagn om statstilskudd til 1750 syke- og omsorgsplasser er vel og bra, men er avhengig av at kommunene følger opp. Erfaringene fra tidligere år har vist at det ikke skjer i tilstrekkelig omfang. Derfor må finansieringen legges om slik at pengene følger pasienten. Støtte til 1500 nye dagplasser for demente er også bra, men er igjen avhengige av kommunenes økonomi. 40 millioner kroner øremerket tannsjekk for personer over 75 er i realiteten bortkastede penger. Det er snakk om å gi alle over 75 år kroner 800 annen hvert år. Det hadde vært bedre å gi behovsprøvet støtte til de som har behov for kostbare implantasjoner. En økning av grunnfradraget i formuesskatten til kroner vil glede noen, men hjelper lite for de som har sekundærbolig, ettersom ligningsverdien økes fra 40 til 50 prosent av omsetningsverdi. Seniorsakens høringsuttalelser Seniorsaken utreder Overvåkningsteknologi i forbindelse med en høring. Vi arbeider også med en høring om pasientrettigheter, en om elektroniske kunngjøringer (til erstatning for papir) og en om diskriminering. Seniorsaken ser positivt på mange av forslagene, men med forbehold. Gaver til Seniorsaken Hvis du ønsker å gi en gave til Senior saken kan du benytte konto nr Nettbutikk med hjelpemidler for synshemmede. Trygg handel Sikker kortbetaling Varer sendes innen 2 virkedager Produkter fra: nytt fra seniorsaken Side 13

14 I restauranten på Den Nationale Scene ventet Seniorsakens medlemmer spent på å møte Ellen Horn etter teppefall for «Undset». Fantastisk Jubileumstur til Bergen! De ble mottatt av Bergens ordfører Trude Drevland, Seniorsaken Bergen og Direksjonsmusikken fra Norges Handelshøyskole. Med på turen var Yngve Pedersen, pensjonert informasjons- og driftsdirektør i NSB. Det han ikke vet om NSB generelt og Bergensbanen spesielt, er ikke verdt å vite. Han og Vidar Lønn-Arnesen snakket forsamlingen over fjellet, kun avbrutt av Alle tiders blinkskudd, som ble kringkastet fra Seniorsakens radiokanal i toget. Medbrakt lydtekniker og høytaleranlegg i Seniorvognene sørget for perfekte lytterforhold, og topp underholdning. Programmet i Bergen besto av ekte Bergensk fiskesuppe, sightseeing med Seniorsakens sentralstyremedlem Odd Himle som sjåfør, og Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. Det er bare å ta av seg hatten for Seniorsaken Bergen, og utfordre andre lokallag. NSB har flere baner enn Bergensbanen, hvilken bane blir den neste som får besøk av Seniorsaken? Høydepunket på Bergensturen var uten tvil teaterforestillingen «Undset» på Den Nationale Scene, der vi fikk oppleve Ellen Horn som Sigrid Undset. Alene på scenen gjennom to timer ga hun oss en fantastisk presentasjon av forfatterinnens liv. Det ble da også trampeklapp og stående applaus i salen. I restauranten ble hun intervjuet av Vidar og fortalte om arbeidet med stykket som hadde premiere i Oslo allerede for ti år siden. Deretter har Riksteateret brakt denne fantastiske teatersuksessen landet rundt. En strålende kveld! Togvertene Vidar, Torbjørg, Nadja og Tore Henning (som tar bildet) serverte baguetter, kaffe og te. Side 14 nytt fra seniorsaken Seniorsakens Jubileumstur med Bergensbanen ble svært vellykket. Bedre kan det ikke gjøres, sier Seniorsakens daglige gleder Tore Henning Larsen og smiler om kapp med Vidar Lønn-Arnesen, som var togvert på turen. Med seg hadde de bortimot 100 blide medlemmer. Velkomsten til Bergen var formidabel. I spissen for velkomstkomiteen sto ordfører Trude Drævland, Ellen Horn, og styret i Seniorsaken Bergen. Her representert ved Odd Himle, Berit Berge og Ingrid Kløve. I Seniorsaken har vi aldri opplevd maken!

15 Et konsept for økt livskvalitet Om helsen din betyr noe for deg. Ring for å snakke med en rådgiver eller bestille produkter Sirkulasjonsbooster er designet for å øke sirkulasjonen i kroppen, redusere hevelse og smerter. Apparatet er til meget god nytte for de som har redusert sirkulasjon i bena og kroppen generelt. Og det kan vises til positive resultater ved en rekke helserelaterte tilstander, slik som: svekket og skadet muskulatur, leddgikt, smerter, betennelser, hevelser, redusert potens, ødem etc. Øker sirkulasjonen i kroppen Stimulerer muskler Stimulerer de soneterapeutiske punktene Anbefalt av leger Medisinsk godkjent apparat Enkel i bruk med fjernkontroll Pris kr % fornøyd eller pengene tilbake etter 30 dager. nytt fra seniorsaken Side 15 Q Science Nordic as Tel

16 VISER VIDD OG VERS Vil du oppleve en hyggelig og nostalgisk lørdag ettermiddag i gamle logen 9. Mars 2013 kl 12:00 med Claus Dahl i kabareten «viser vidd og vers» Unn deg selv å oppleve den uforlignelige storsjarmøren Claus Dahl i fri utfoldelse! Overskuddet ved arrangementet går til Seniorsaken. Billettene koster kroner 350. Ring til Gamle Logens billettkontor mandag-fredag kl. 09:00 15:00 på telefon eller Ved bestilling får du et referansenummer og kan da eventuelt hente billettene på Posten hos Narvesen eller i 7-Eleven butikker mot en liten avgift. Henting i Logen er gebyrfritt. Eller man kan bestille via e-post til med den samme hentemulighet som ovenfor nevnt. Man sitter ved seks-manns cafébord. Billettene og bordene er nummererte. Ankomst er ved 12:00 tiden. Da har man en time til eventuelt kjøp av drikkevarer og smørbrød/konditorvarer. Kabareten starter kl. 13:00 og slutter ca kl 15:30. Vern for Eldre Er du utsatt for vold eller vet om noen andre som er det? Ring: Vervebrev fra Seniorsakens Sentralstyre! Som et vedlegg til dette nummeret av Senior følger et vervebrev utformet av Seniorsakens sentralstyre. Brevet kan brukes av alle medlemmer til å verve et nytt medlem eller flere. Temaet er fakta om seniorenes økonomi, et tema mange kanskje ikke tenker over til daglig. Presentert svart på hvitt tror vi mange vil innse at seniorenes trenger en sterk organisasjon til å tale sin sak. Side 16 nytt fra seniorsaken Banksjefen som passer på Seniorenes penger! Siden mai i år har den tidligere banksjefen, siviløkonom, Torbjørn Vasstveit fra Sannes ledet Seniorsakens Ressursgruppe for juss og økonomi. Det betyr at seniorenes har toppet laget med en særdeles dyktig forsvarsspiller! For trusselen mot seniorenes økonomi er reell, noe som Torbjørn Vasstveits fem publiserte artikler i Seniormagasinet dokumenterer. Torbjørn Vasstveit er samfunnsorientert, opptatt av økonomi, historie og samfunnsstyring. Han har stor appetitt for analysearbeid og utredninger og har som motto: Vilje til forandring er sunnhetstegn nr. 1! Etter en karriere i offentlig sektor innenfor kommune- og fylkesadministrasjon ble han banksjef i SpareBank 1-systemet fra I Seniorsaken ble han engasjert i 2009 opprørt over diskriminerende pensjoner, trygder, skatter og avgifter. Før gjaldt det innskyterne nå gjelder det seniorenes økonomiske fremtid. Seniorsakens Ressursgruppe for juss og økonomi ledes med sterk hånd av Torbjørn Vasstveit. En regjering i utakt Regjeringen utreder muligheten for å indeksere pensjoner og trygder utbetalt til nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet som pensjonister. Seniorsaken har mottatt et brev fra departementet der mandatet beskrives, men ikke selve mandatet eller arbeidsgruppens sammensetning. Opplysninger om dette nektes utlevert under henvisning til at dette er interne arbeidsdokumenter. Regjeringens løfter om større åpenhet og innsyn er altså ikke mer verd.

17 Nyhet Utrolig rensemiddel NATURENS EGEN OPPSKRIFT Over 25 år på markedet Til daglig rengjøring av tannproteser m.m. Anbefales av tannteknikere, tannpleiere og tannleger. Over 25 år på markedet UTROLIG er et naturlig antiseptisk og bakteriehemmende rensemiddel som hemmer mikroorganismer, bakterier og uønsket soppvekst. Ved bruk av rensemiddelet avsondres planteoljene i en passende mengde. Dette kan bidra til å unngå proteseånde og opprettholdelse av den naturlige munnfloraen. Planteoljene legger seg også som en tynn beskyttende hinne over protesen/skinnen. Les mer på: Saltpipen LUFTVEISPROBLEMER? Den originale patenterte Saltpipen fra Ungarn kan gi deg lettere pust! Din bærbare saltgruve kan hjelpe til på: Lett hoste Lett slimløsning Lette allergier Snorking Lett astma Lett høysnue Kan også skape en lettere hverdag for røykere! Kan hjelpe med å rense opp i åndedrettssystemet. Den originale saltpipen, over15 år på markedet Saltpipen er et CE godkjent medisinsk teknisk produkt! Den kan brukes av alle, og kan vare opptil 5 år ved rett daglig bruk i minutter. (Ikke nødvendigvis sammenhengende). Saltpipen inneholder nøye utvalgte og sammensatte saltkrystaller fra mineralsaltgrotter i Europa. Les mer på: Utrolig universalsalve UTROLIG universalsalve er fremstilt av naturlige planteoljer og inneholder ingen parabener, fargestoffer eller konserveringsmidler. Salven erstatter midlertidig ikke medisinsk behandling og bør bare brukes til å oppnå et bedre liv. Her er noen av mange forslag til hva du kan prøve UTROLIG på: Tørr og sprukken hud Såre og tørre lepper Lette forbrenninger Lett eksem Ømme muskler og ledd Sprukne neglrøtter Instektstikk Kløe, rift og småsår Sårt tannkjøtt Rynker Vorter Les mer på: Over 25 år på markedet A+B krem Hudpleiekremen uten parabener for hele familien. Flere studier har vist at bruk av beta-glukan og A vitamin krem kan hjelpe huden til å bli mer elastisk og samtidig bidra til å redusere linjer og rynker. A+B krem kan brukes over hele kroppen. Den trekker lett inn i huden og etterlater den myk og beskyttet. Kremen bidrar til å holde huden myk og smidig og kan brukes av både barn som voksne. A+B krem er ypperlig som både dag- og nattkrem for hele familien og virker effektiv mot tørr hud, solbrenthet, strekkmerker, rynker, aldersflekker, arr, sprukne neglerøtter og er bra til bruk i kulden. Les mer på: Du kan bestille på: SMS: produkt - navn - adresse til Eksempel: utrolig og/ eller - A+B krem, ola nordmann - sommerveien Oslo Du kan også bestille på: Telefon (Mandag-fredag ) Vi sender direkte til din postkasse med faktura vedlagt. (Ingen abonnement-forpliktelse). Ja, takk, send meg pr. post til flg. adresse: Utrolig rensemiddel til kr 99,- Antall... Saltpipen TILBUD* kr 249 (ord.pris 349,-) Antall... Utroligsalven til kr 219,- Antall... A+B hudpleiekrem til kr 299,- Antall... Navn... Adresse:... Tlf.:... Postnr./sted:... Forsendelse kr 49,- (Uansett ordrens størrelse). Senior *100 kr i rabatt på Saltpipen gjelder ut året Nesco / Unique Natur Svarsending Oslo nytt fra seniorsaken Side 17

18 Gruppen skal levere sin innstilling før jul. Denne vil også bli sendt på høring til lokallagene. (Foto: Roar E. Møll) Trekker de linjene for fremtidens Seniorsak? Ledermøtet på Gjøvik utnevnte en gruppe som skal se på organisasjonen vår og legge frem forslag til hvordan den skal fungere i fremtiden. Her er gruppen knipset i en liten pause i arbeidet. Fra venstre: Anna Marie Vereide, leder lokallaget Skedsmo, Leif Strøm, leder Kristiansand, gruppens leder Ingrid Kløve, leder Bergen, Edel Charlotte Knapper, leder Oslo Nord, Brit Selig fra sekretariatet, og Roar E. Møll, leder Vestre Aker. Flott gave til Seniorsaken fra Dagny Amundsen! Side 18 nytt fra seniorsaken Utrolige Nanna! Ikke bare syr hun dåpskjoler til inntekt for Seniorsaken. Hver måned sender hun NOK 5.000,- som gave. Nanna L. Caspersen i Risør er helt fantastisk! Seniorsaken og vårt SOS-fond takker hjerteligst! Vårt medlem Dagny Amundsen i Moss har sendt oss tre tusen kroner. Hun truer dessuten med å sende et nytt beløp hver gang hun mottar vårt medlemsblad som synes å falle i smak. Dagny har vært medlem i mange år, og deltatt på de fleste av våre turer. Dessverre er hun nå lenket til rullestolen, og har avsluttet sin reisekarriere. Hun sender de beste hilsener til sine venner i Seniorsaken, og til alle hun har truffet på Julecruise og Seniorcruise. Dagny Amundsen er en grand old lady med godt humør og full av omtanke for andre og sprudlende livserfaring. Seniorsaken takker for gaven.

19 Caribe Hilton San JuanMagens Bay, St. Thomas Celebrity Summit Bygget 2001, Oppusset gjester Reise: Sørlige Karibien fra San Juan Ant. dager: 12 dager Tur 1: Onsdag 13. mars søndag 24. mars Tur 2: Onsdag 6. november søndag 17. november Skip/rederi: Celebrity Summit Celebrity Cruises Pris pr.pers: Fra kr Kvalitetstur med Celebrity Cruises Opplev de ekte Karibiske øyene Ekstra landopphold på tre dager i San Juan på Puerto Rico Priser per person: Innvendig dobbeltlugar dekk 2 Kr Innvendig dobbeltlugar dekk 8 og 9 Kr Utvendig dobbeltlugar dekk 2 Kr Utvendig dobbeltlugar dekk 7 Kr Balkonglugar dekk 6 9 Kr Aqua Class Balkonglugar dekk 11 Kr Dagsprogram: Dag 1: Fly Norge San Juan, Puerto Rico, overnatting Dag 2: San Juan Dag 3: San Juan Dag 4: San Juan, cruiseavreise kl Dag 5: St. Croix, De Amerikanske Jomfruøyene Dag 6: Basseterre, St. Kitts Dag 7: Roseau, Dominica Dag 8: St. George s, Grenada Dag 9: Cruisedag til sjøs Dag 10: Charlotte Amalie, St. Thomas Dag 11: San Juan, Puerto Rico, retur med fly til Norge Dag 12: Ankomst Norge Inkludert: Fly Oslo San Juan t/r (Tilslutning fra andre byer på forespørsel!) 3 netter med frokost på 4* Caribe Hilton i San Juan 8 dagers cruise i valgt lugarkategori Helpensjon og room service om bord på skipet Alle transfers Forhåndsbetalt tips på skipet Underholdning, daglige show og de fleste fasiliteter på skipet Reiseleder på hele turen Velg mellom to avganger som tar for seg den sørlige og mest eksotiske delen av Karibien. Innbyggerne er hovedsakelig etterkommere etter slavedriften på tallet, og livnærer seg i dag av jordbruk og turisme. Her finner vi på mange måter det «ekte» Karibia, med en avslappet og vennlig atmosfære, uberørt natur og ikke minst strender og sol mens det fortsatt er kaldt her hjemme.turen starter med fly til Puerto Rico. Her tilbringer vi tre netter på flotte 4 * Caribe Hilton San Juan. Hotellet har en fin beliggenhet ved sjøen, med egen strand, stort basseng, og deilige rom med balkong. Hotellet ligger også bare 10 minutter til fots fra gamlebyen i San Juan. Byen ble grunnlagt i 1508 av de spanske conquistadorene, og er hovedstaden på den karibiske øyen Puerto Rico. Landet tilhører samveldet USA og har en rekke severdigheter, som den verneverdige gamlebyen med det mektige fortet San Cristóbal, strandlinjene Ocean Park og Isla Verde og hyggelige Condado. Nyt gode dager vi organiserer også utflukter for de som ønsker det. Etter noen solfylte dager starter cruiset, og første anløp er en av de største amerikanske jomfruøyene, St. Croix. Tlf: Ulriksdal 1, 5009 Bergen Fra 1754 var øyen en del av den dansk- norske kronkolonien Dansk Vestindia (Det samme var for øvrig St. Thomas som vi besøker senerei løpet av cruiset) Det gjenspeiler seg også i stedsnavn på den kuperte øyen; de to byene heter Christansted og Fredriksted. Neste anløp er St. Kitts, kjent for de karibiske øyers største fort; Brimstone Hill, som også står på Unescos verdensarvliste. Mesteparten av Dominica er dekket av regnskog, mens den kompakte hovedstaden Roseau byr på gode shoppingmuligheter. Videre til Grenada, som har en dramatisk nyere historie preget av en USA- ledet invasjon i I dag er stedet rolig og tilbakelent, med over 45 praktfulle karibiske strender. Siste anløp er frodige St. Thomas med stranden Magens Bay som den mest kjente. Skipet Celebrity Summit fra det velkjente kvalitetsrederiet Celebrity Cruise tilhører Millennium- skipsklassen. Skipet er av medium størrelse, med tilsammen 11 dekk. Om bord finner du elegante og romslige lugarer, samt hele fire fellesdekk. Lekkert interiør over hele skipet, høyt fokus på god mat og drikke (flere spesialitetsrestauranter), velvære og avslapping samt fantastisk service gjør at du får noen uforglemmelige dager om bord! Ikke inkludert: Drikke og annet personlig forbruk Måltider i spesialrestauranter om bord Valgfrie utflukter underveis Flytilslutning fra andre byer enn Oslo Visum til USA (ESTA) (USD 14) USA Florida Cuba Colombia Venezuela Charlotte Amalie San Juan Puerto Rico St. Croix Basseterre Roseau St. George ACCREDITED AGENT - RGF r g f. no REISEGARANTIFONDET nytt fra seniorsaken Side 19 -

20 Kambodsja KR ,- Seniorsakens lokallag Seniorsaken Arendal: Gurly Gundersen tlf: / Grunnprisen inkluderer: Norsk reiseleder Fly t/r Oslo/ Kambodsja Hotell (dobbeltrom) inkludert frokost 3 middager Tempelpass Guide Busstur t/r Phnom Penh Sihanoukville Muséene Toul Sleng, The Killing Fields og Landminemuseet AKTIVE FREDSREISER Travel for Peace telefon DAGER TIL TUR NR Seniorsaken Bergen: Ingrid Kløve tlf: / Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal: Marit Lian tlf: Seniorsaken Frogner: Per-Odd Olsen, Lindemansgt 4 B, 0267 Oslo. Tlf Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten: Reidun Ramstad, tlf: Seniorsaken Larvik: Else Lundervold, telf , e-post: online.no Seniorsaken Oslo Nord: Edel Knapper: Tf Seniorsaken Harstad: Ruth Haugland tlf: / Antalya Istanbul PÅSKETUR kun kr ,- Seniorsaken Kristiansand: Leif Strøm tlf: / Seniorsaken Rogaland: Elsa Kristiansen tlf Seniorsaken Sarpsborg: Arne Vestergaard Larsen tlf: Side 20 NYTT FRA LokaLLAGENE Grunnprisen inkluderer: 8-dagers rundtur til nær og fjern historie norsk-/svensktalende guide reiseleder 4-stjerners hotell 12 måltider inngangspenger AKTIVE FREDSREISER Travel for Peace telefon DAGER TIL TUR NR Seniorsaken Skedsmo: Anna Marie Vereide tf Seniorsaken Spania: Randi Heggertveit tlf: / Seniorsaken Ullern: Ernst Hansen-Tangen tlf: Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum: John Gisle Bakke tlf: / Seniorsaken Vestre Aker: Roar E. Møll tlf: Kontakt Drammen: Elisabeth Stavenes tlf: /

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4 kundemagasin Disse guides viser nr minimums området 01#2011 som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2013 Årg. 68 Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin colorlab.no The Norwegian

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer