c) Sluttdokumentasjonen skal gi grunnlag for byggherren til å oppdatere alle opplysninger på samtlige tegninger i samsvar med det som er utført.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "c) Sluttdokumentasjonen skal gi grunnlag for byggherren til å oppdatere alle opplysninger på samtlige tegninger i samsvar med det som er utført."

Transkript

1 Side EA00-1 Sted A00: Rigg Innkjøp av armatur A00 1 A00 11 A A00 Rigg Innkjøp av armatur Forberedende tiltak og generelle kostnader ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL SLUTTDOKUMENTASJON c) Sluttdokumentasjonen skal gi grunnlag for byggherren til å oppdatere alle opplysninger på samtlige tegninger i samsvar med det som er utført. FDV-dokumentasjonen skal bestå av: -Produktdatablader og produktinformasjon inkl. el. nr. -Vedlikeholdsplaner og levetid for utstyr -Samsvarserklæring -Lysberegninger -Belysningsplaner For øvrig vises det til krav til dokumentasjon for belysningsanlegg angitt i Håndbok V124 sitt vedlegg 2. FDV-rapporten skal overleveres byggherre senest to uker etter siste leveranse har funnet sted. Tegninger skal leveres både i papirformat og digitalt på minnepenn. Prosessen vil ikke bli utbetalt før komplett dokumentasjon er overlevert byggherren og funnet i orden. RS 12 A A A00 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Forsikringer, renter, provisjoner etc. Administrasjon av sideentrepriser o.l. a) Omfatter leverandørens kostnader til provisjoner for koordinering mot elektroentreprenøren som skal montere anlegget. RS x) Kostnad angis som rund sum. RS Sum Sted A00,Overføres til anbudsskjema side G 2 :

2 Side E-1 Sted : Innkjøp armatur veg Innkjøp armatur veg TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING a) b-c) x) Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i prosess 44. Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Belysningsanlegg for gater og veger a) x) Omfatter levering og installasjon av permanent belysningsanlegg. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Armatur/lamper a) x) Omfatter levering og opphenging og tilkopling av armaturer, inklusive lyskilder. Mengden måles som prosjektert antall armaturer og spesifisert for hver effektgruppe. Enhet: stk. a) Omfatter levering av armatur, inklusive lyskilder og armaturfester for mast/utligger. Armaturene er vist plassert på tegning N101-EK1 til og med N110-EK1, samt N121-EK1. b) Armaturene skal blant annet velges ut fra: lystekniske egenskaper høy virkningsgrad lav blending kapslingsklasse estetisk utforming (tilpassing til mast og miljøet omkring) funksjonell montasje og drift. evnen til å motstå ytre påkjenninger (produsenten må kunne dokumentere levetiden) Krav til armaturer: Armaturen skal tilfredsstille FEU (Forskrift for elektrisk utstyr). Armaturens energimerkings-klasse skal oppgis på eget oppgaveskjema, som skal vedlegges tilbudet. Armaturene skal tilfredsstille kravene i NEK EN 'Lysarmaturer - Del 1 Generelle krav og prøver' og NEK EN 'Lysarmaturer - Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for vei- og gatebelysning'. Armaturen skal tåle de ytre påkjenninger som kan forventes på installasjonsstedet i henhold til NEK 400, tabell 51A. Det skal kun benyttes armaturhus av metall. Armaturer skal minst tilfredsstille IP 65 for lampehus (optikk) og IP 44 for forkoplingsutstyret. Armaturene skal være prøvet ved 25 C. Avskjeming skal være utført i plant herdet glass. Optikk og forkoplingsutstyr skal være atskilt. Akkumulert Sted :

3 Side E-2 Sted : Innkjøp armatur veg Forkoplingsutstyret bør lett kunne skiftes. Det skal være montert strekkavlaster. Denne bør være en del av armaturhuset og ikke festes på elektroblokken. Strekkavlasteren skal være dimensjonert i henhold til oppføringskabel PFXP 3G2,5 mm 2 Det skal velges løsninger som gjør armaturen spenningsløs ved lampeskift. Armaturer skal leveres i klasse 2 (dobbeltisolert). Armaturen skal være fasekompensert cos φ > 0,9 og være utstyrt med utkoblingsautomatikk (cut-off), for å unngå blinkende lys når lampene nesten er utbrent. Elektronisk forkoblingsutstyr skal velges. For alle armaturene skal skruer og innfesting av disse være av korrosjonsbestandig materiale. Armatur skal ha en garantert levetid på minimum 20 år. Forkoblingsutstyr skal ha en garantert levetid på minimum 10 år eller timer. Elektrotekniske krav som skal tilfredsstilles ved innkjøp av LEDarmaturer: Cos φ 100 % drift > 0,95 Cos φ 20 % drift > 0,75 Overharmonisk (THD) 100 % drift < 8 % Overharmonisk (THD) 20 % drift < 20 % LED-armaturer skal være dimmbare og leveres med et system for konstant utsendt lys fra armaturen over installasjonens levetid. Det skal beskrives av leverandør og oppgis i eget skjema vedlagt tilbudet ved hvilken driftsstrøm i ma levetid er knyttet til og alle driftsituasjoner som overskrider dimensjonert driftsstrøm. Lystekniske krav som skal tilfredsstilles ved innkjøp av LEDarmaturer: Fargetemperatur: 3000 K K Fargegjengivelsesindeks Ra > 65 Armaturens lysutbytte > 100 lm/w (inklusive alle tap i armaturen) Levetid skal oppgis basert på L80 i eget skjema som skal vedlegges tilbudet. Det skal også opplyses fra leverandør om eventuelle konsekvenser ved økt strømstyrke hvis det er mulig å øke f.eks fra 350 ma til 525, 700 eller 1000 ma. Minimum krav til levetid L80 på timer. Alle verdier skal oppgis ved normale driftsforhold, og hva som er normale driftsforhold må oppgis fra leverandøren i ethvert tilfelle. Dette gjelder særlig for driftstrøm i ma og omgivelsestemperatur. MERKING: (gjelder kun for damplamper) Armaturens energimerkings-klasse skal oppgis og armaturen Akkumulert Sted :

4 Side E-3 Sted : Innkjøp armatur veg skal være merket med symboler i henhold til tabellen under. Symbolene skal være synlige fra bakken. Lyskilder Krav til lyskilder: Skal oppfylle sikkerhetskrav til temperatur i NEK EN 'Utladningslamper (unntatt lysrør) - Sikkerhetsspesifikasjoner'. Skal tåle vibrasjon og mindre rystelser som forekommer ved normale driftsforhold uten forringelse av kvalitet. Natriumhøytrykklamper skal ha minst timer brenntid (L80) LED Armatur - Type 1 b) LED-modul må være utskiftbar. Armatur leveres med dimming uten styreleder. Dimming må baseres på detektering av midtpunkt, og ha et fast dimmetrinn med varighet. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i belysningsklasse MEW3 for vegbane. Ved dimming skal minimum MEW4 dekkes for vegbane. Veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde som vist for E-18 på tegning N101-EK41, N102-EK41, N109-EK41 og N110-EK41 legges til grunn for lysberegninger. stk LED Armatur - Type 2 b) LED-modul må være utskiftbar. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. Akkumulert Sted :

5 Side E-4 Sted : Innkjøp armatur veg Armatur leveres pulverlakkert i farge RAL Fargegjengivelsesindeks Ra > 70 Form på armatur: Som Philips Milewide, eller tilsvarende. Armatur leveres med dimming uten styreleder. Dimming må baseres på detektering av midtpunkt, og ha et fast dimmetrinn med varighet. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i belysningsklasse MEW3 for vegbane. Ved dimming skal minimum MEW4 dekkes for vegbane. Veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde som vist for E-18 på tegning N106-EK41 og N107-EK41 legges til grunn for lysberegninger. stk LED Armatur - Type 3 b) LED-modul må være utskiftbar. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. Armatur leveres pulverlakkert i farge RAL Fargegjengivelsesindeks Ra > 70 Form på armatur: Som Philips Milewide, eller tilsvarende. Armatur leveres med dimming uten styreleder. Dimming må baseres på detektering av midtpunkt, og ha et fast dimmetrinn med varighet. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i belysningsklasse MEW3 for vegbane. Ved dimming skal minimum MEW4 dekkes for vegbane. Veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde som vist for E-18 på tegning N106-EK41. stk LED Armatur - Type 4 b) LED-modul må være utskiftbar. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. Armatur leveres med dimming uten styreleder. Dimming må baseres på detektering av midtpunkt, og ha et fast Akkumulert Sted :

6 Side E-5 Sted : Innkjøp armatur veg dimmetrinn med varighet. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i belysningsklasse MEW2 for vegbane. Ved dimming skal minimum MEW4 dekkes for vegbane. Veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde vist for sideveg på tegning N109-EK41 og N110-EK41 legges til grunn for lysberegninger. stk LED Armatur - Type 5 b) LED-modul må være utskiftbar. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. Armatur leveres med dimming uten styreleder. Dimming må baseres på detektering av midtpunkt, og ha et fast dimmetrinn med varighet. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i belysningsklasse MEW3 for vegbane. Ved dimming skal minimum MEW4 dekkes for vegbane. Veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde som vist for sideveg på tegning N110-EK41. stk Armatur 100W HST b) 100W HST. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i belysningsklasse MEW4 for vegbane, med veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde som vist for sideveg på tegning N101-EK41 og N121-EK41. stk Armatur 70W HST b) 70W HST. Armatur skal leveres med mulighet for tilpassning til rørdimensjon på topp eller utligger. c) Armaturen skal minimum dekke lyskravene i Akkumulert Sted :

7 Side E-6 Sted : Innkjøp armatur veg belysningsklasse MEW4 for vegbane der armaturen kun belyser veg. Der armaturen benyttes til belysning av Gangog sykkelveg skal krav i belysningsklasse S4 dekkes, med veggeometri, masteplassering og lyspunkthøyde som vist for sideveg på tegning N101-EK41 og N121-EK41. stk 6 Sum Sted,Overføres til anbudsskjema side G 2 :

8 Side E-1 Sted : Innkjøp armatur tunnel 36 Innkjøp armatur tunnel BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING a) b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO for aluminiumsprodukter, og NS-EN for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN eller EN Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok N500. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysemerking 500 mm. c) Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. x) Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.2 BELYSNING Akkumulert Sted :

9 Side E-2 Sted : Innkjøp armatur tunnel a) x) Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler og armaturer inklusive luminansmeter / fotocelle, og utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon og driftsinstruks på norsk. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Armaturer a) b) Omfatter levering, montering og tilkopling av armaturer, lyskilder og festeutstyr inklusiv nødvendige braketter og merking av armaturer, samt utarbeidelse av belysningsplaner. Kabler er medtatt i prosess Armaturene skal tilfredsstille kravene for IP65, støvsikker og spylesikker utførelse, nipler på armatur IP66. Armaturer skal pulverlakkeres i tillegg til korrosjonsbehandling. Armaturer skal være vektsymmetriske med lyskilde i senter av armatur. Merkeskilt for armaturene (50 mm) skal tåle direkte høytrykkspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysearmatur 500 mm. c) Armaturene skal ha en vedlikeholdsvennlig utførelse, slik at oppsamling av støv/vann unngås. Armaturene skal ha utskiftbar optikk og skal være konstruert slik at glasset blir hengende i armaturen når den åpnes. Lett tilgjengelig automatsikring skal være montert i armatur, og dimensjonert for armaturen. Armaturer skal også uføres i overenstemmelse med konstruksjons og sikkerhetskrav gitt i NEK IEC Krav som angitt i håndbok N500 Vegtunneler. Belysningsplaner utarbeides i tabellform og forelegges byggherren for eventuelle kommentarer. Belysningsplanene skal vise armaturenes plassering og innbyrdes avstand, angivelse av trinn, effekt og plass for kursnr. Før bestilling iverksettes, skal datablad som viser armaturens konstruksjon, materialer, overflatebehandling, oppheng etc forelegges byggherren. Armaturens virkningsgrad, lysfordelingskurver, type drossel/ forkobling som benyttes og armaturens temperaturbegrensninger skal også oppgis. Armaturene skal leveres med hensiktsmessig plasserte nipler og koblingsklemmer tilpasset avgrenings-/gjennomkoblingskabler. Nipler med kontramutter og pakning. Intern kabling i armatur av type BFSI eller tilsvarende. Armaturene skal kunne justeres sideveis. Kabler til armaturer skal legges med dryppnese. Armaturene for innkjøring og overgangssone skal festes med braketter som er tilpasset oppheng til kabelstige. Armaturene for indre sone skal festes med braketter som er tilpasset oppheng til kabelstige eller bergbolt. Lysrør-/LED-armaturer skal leveres med symmetrisk lysfordeling. Høytrykk natriumdamp (NaH) armatur for asymmetrisk belysning. Lysrør skal gi min. 80 % lysutbytte ved -10 C, med RA indeks 80 (fargetemperatur 4000K) og med min. servicelevetid på t. Armaturene skal leveres for sikker tenning ned til -20 C. Løsning med LED armaturer skal godkjennes av byggherren. x) Leverandøren står fritt til å tilby høytrykksarmaturer av forskjellig styrke for å optimalisere innkjørings- og overgangssone. Det skal ikke leveres mer enn 3 forskjellige typer høytrykksarmaturer. Krav til luminans i de ulike soner er oppgitt i håndbok N500 Vegtunneler. Tilbyder skal beregne anlegget iht. gjeldende internasjonalt regelverk med de tilbudte armaturer og basert på belysningsplan (luminansnivå, jevnhet, sonelengder etc.). Lysfordelingen skal være slik at tunnelveggen blir belyst i ca. 1,5 m høyde over kjørebanen. Beregninger skal ikke ta hensyn til refleksjon fra tunnelvegger. Mengden måles som prosjektert antall armaturer (inklusiv lyskilde). Enhet: stk a) Omfatter levering av armatur, inklusive lyskilder og Akkumulert Sted :

10 Side E-3 Sted : Innkjøp armatur tunnel armaturfester for kabelstige. Og merking av armaturene og utarbeidelse av belysningsplaner. Montering og tilkobling av armaturene er tatt med i annen entreprise. b) Materialkvalitet Alt utstyr skal følge krav til korrosjonsbeskyttelse gitt for tunnelklasse C-F i håndbok N500. Nipler Det skal være monteres nipler på armaturhuset. Nipler skal være dimensjonert i henhold til lyskabel. Alle NaH-armaturer for innkjøringslyset må være utstyrt med koblingsstykke og nipler for tilkobling med inntil 2 stk. IFSI 4x10+j Cu. Alle lysrørarmaturer for nattlyset må være utstyrt med koblingsstykke og nipler for tilkobling med inntil 2 stk. IFSI 4x6+j Cu. Alle lysrørarmaturer for sikkerhetslyset må være utstyrt med koblingsstykke og nipler for tilkobling med inntil 2 stk. BFXI 4x6 mm 2 +j. Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning som er montert på anlegget skal tilfredsstille EMC kompatibilitet etter IEC med krav til: Immunitet : Mot tung industri Emisjon : Lett industri Felles krav for alle lysarmaturer: Lettvint vedlikehold, dvs. hengslet glass som kan tas av uten bruk av verktøy. Det kreves solide klips (kutterlås) på motsatt side. Armaturer skal ha symmetrisk vektfordeling for å unngå vridning av kabelbroen. Lysrørarmaturer skal utstyres med elektronisk forkoblingsutstyr inkl. fasekompensering (cos =0,9). Innvendige komponenter skal være berøringssikre. Montasjebrakett med sideveis justeringsmulighet av armaturen (+- 50mm) for montering av innkjøringslyset på 500mm bred kabelstige samt 300mm under vifter, inkl. nødvendige festemidler. For innkjøringsbelysningen er det satt krav til max byggehøyde på 250mm fra underkant kabelstige og ned mot kjøreboksen, samt max 300mm bredde der belysning eventuelt kommer under vifter. I innkjøringssonene og overgangssonene vil armaturene for dagtrinnene bli stående så tett at det ikke vil bli plass til armaturer for nattrinnene i mellom. Dvs. det må leveres Akkumulert Sted :

11 Side E-4 Sted : Innkjøp armatur tunnel spesialfester for armaturer for nattrinnene i enkelte soner (sidemonterte). Leverandør skal legge ved forslag til montasjebrakett for montering av nattlyset som sidemontert i område med innkjøringslys på 500mm bred kabelstige, inkl. nødvendige festemidler. Montasjebrakett for montering av nattlyset/sikkerhetslyset på 300 eller 500mm bred kabelstige, inkl. nødvendige festemidler. Montasjebrakett for vinkelmontering av lyset for havarinisje på 500mm bred kabelstige, inkl. nødvendige festemidler. Egnet for viderekabling fra armatur til armatur. Jordingspunkt på armaturens ytterside for utjevningsforbindelse Solide, korrosjonssikre, og halogenfrie pakknipler skal leveres. Plassering av nipler må tilpasses tilbudt opphengsmetode. Armaturene skal være skjermet for radioforstyrrelser innenfor L-, M-, K- og FM-båndene, samt for GSM-båndet i henhold til Støykontrollens bestemmelser. NaH-armaturenes tennapperat skal ha funksjon for utkobling av defekt lampe (cut-off). Cut-off tiden må være tilstrekkelig lang til å tillate gjentenning av varme lamper ved kortvarige utfall. Fabrikat og type for armaturer og lyskilder skal oppgis i tilbudet, videre skal det vedlegges detaljtegning som viser armaturens konstruksjon, materialer, overflatebehandling, oppheng, vektfordeling, virkningsgrad, samt kurver som angir lysfordeling i begge akser. Leverandøren skal garantere tilnærmet lik levetid for lyskilder (gjelder damplamper), og det skal i tilbudet tas høyde for utskifting/erstatning av lyskilder som ryker kort tid etter montasjen. Alle lysarmaturer skal leveres uten isatt lyskilde. Lyskilde leveres som separat enhet med armaturen. Lyskilden monteres av elektroentreprenør ved montering av armatur. Felles forutsetninger for lysberegningene: Lysteknisk inndeling av soner og luminansreduksjonskurve i henhold til figur 10.1 i Håndbok N500. Krav til luminans i de forskjellige soner skal følge figur 10.1 og tabell 10.2 i Håndbok N500. Tunnel er dimensjonert for 100 km/t, ÅDT > Tunnelklasse E Tunnelbelysning uten LED Belysningstrinn i innkjøringssonen skal ikke benyttes som nattlys Akkumulert Sted :

12 Side E-5 Sted : Innkjøp armatur tunnel Kun 1 lyskilde pr. armatur Adaptasjonsluminansnivå er satt til 4000 cd/m 2, inngangssonen er 268 cd/m 2, indre sone dag 4 cd/m 2 og indres sone natt 2 cd/m 2. Tunnelbelysning skal styres automatisk i 5 trinn ut i fra målinger fra luminansmåler. Regulering av tunnelbelysning skal være i henhold til SVV Håndbok N Gjennomgående Nattrinn 1 (N1). Alltid på ved trafikk - Gjennomgående Nattrinn 2 (N2 og N2-Nød) - Innkjøringssone Dagtrinn 1 (D1) - Innkjøringssone Dagtrinn 2 (D2) - Innkjøringssone Dagtrinn 3 (D3) Det skal tilbys likt antall lamper på hvert Dagtrinn for alternering mellom trinnene. Figur 10.1 Luminansreduksjonskurve for dagslysforhold i N500, skal følges for luminansreduksjonen fra innkjøringssonen til indre sone. Kabelstige for innkjøringslys monteres 5,2 meter over senterlinje kjørebaner, videre monteres kabelstige for nattlyset på 5m over senterlinje kjørebaner. Dersom det ikke plasseres belysning under vifter pga kravet til bredde på max 300mm, skal dette hensyntaes ved beregning av U l og U o slik at kravet til jevnhet opprettholdes. Lysberegninger skal utføres i RELUX for dokumentasjon av det valgte belysningssystemet. Beregningene skal kontrolleres av byggherre før bestilling av anlegget. Spesielle forutsetning for lysberegning av Larvikstunnelen Tunnelprofil T=9,5 ÅDT Kjørefelt 2x3,5m, dvs. totalveibredde 7,0 meter pr. tunnelløp 11 korte tverrganger, 3 armaturer på. tverrgang 10 havarinisjer Tunneles lengde er 2793 meter for sørgående og 2786 meter for nordgående løp Ved toveis trafikk i ett løp (gjelder både sydgående og nordgående retning) skal innkjøringssone/overgangssone i motsatt ende av normal trafikkretning dimensjoneres for 50km/t, med adapsjonsluminansnivå 4000 cd/m 2. Innkjøringssonen er satt til 200 cd/m 2. Spesielle forutsetning for lysberegning av Martineåstunnelen Tverrsnitt sydgående løp T13,25/11,95 Tverrsnitt nordgående løp T14,75 Akkumulert Sted :

13 Side E-6 Sted : Innkjøp armatur tunnel ÅDT Kjørefelt 2x3,5m, totalveibredde er 8,0 meter pr. tunnelløp pga. siktutvidelse i innerkurve 4 lange tverrganger. 60 meter, 54 meter, 52 meter og 35 meter. Maks avstand mellom armaturer i tverrgang er satt til 15 meter. 4 havarinisjer Tunnelens lengde er 1265 meter for sørgående og 1285 meter for nordgående løp Ved toveis trafikk i ett løp (gjelder både sydgående og nordgående retning) skal innkjøringssone/overgangssone i motsatt ende av normal trafikkretning dimensjoneres for 50km/t, med adapsjonsluminansnivå 4000 cd/m 2. Innkjøringssonen er satt til 200 cd/m 2. c) Belysningsplaner skal lages i MS Excel for hvert tunneløp med angitt lys for innkjøringssonen, nattlys, sikkerhetslys og lys for innkjøringssonen i unormal kjøreretning. Belysningsplaner utarbeides uoppfordret av armaturleverandør etter kontraktinngåelse med SVV. Alle metermål skal angis fra portal i normal kjøreretning. Innkjøringssonen skal deles opp i lystrinn D1, D2 og D3. Hvert lystrinn i innkjøringssonen skal fordeles på totalt 3 lyskurser, og skal følge luminansreduksjonskurven på figur 10.1 i håndbok N500. Nattlyset skal deles opp i lystrinn N1, N2 og N2-Nød. N2-Nød er armatur for sikkerhetslyset og skal ha egne lyskurser fra UPS-tavle. Hver 4. armatur på nattlyset, kobles på lyskurs N2-Nød. Nattlyset/sikkerhetlyset skal fordeles på totalt 6 fordelinger og 6 lyskurser pr. fordeling. Innkjøringssonen i unormal kjøreretning skal deles opp i lystrinn D1, D2 og D3. Hvert lystrinn i innkjøringssonen skal fordeles på totalt 2 lyskurser, og skal følge luminansreduksjonskurven på figur 10.1 i håndbok N500. For videre bearbeding av belysningsplanene skal det legges inn kursnummer på armaturene av leverandøren. Endelig kursnummer legges inn av SVV eller hans representant. Kursnummerne skal merkes med f. eks.fordelling F2 og etterfølge kursnummer. Eks. F2-111, F2-112, F2-211, F2-212, F2-311, F2-312 for innkjøringslys. Eks. F2-411, F2-412, F2-511, F2-512 for nattslys. Eks. F2-611 og F2-612 for sikkerhetsslys. Se tegning I134, I135 og I136 for prosjektert kursopplegg, som info. Akkumulert Sted :

14 Side E-7 Sted : Innkjøp armatur tunnel Larvikstunnelen - Sørgående løp Fordeling F2 er plassert utenfor tunnelen og forsyner hele innkjøringssonen og nattlyset/sikkerhetlyset 327 meter inn i tunnelen. 9 kuser for innkjøringssonen, 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F3 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 327 meter til 765 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F4 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 765 meter til 1635 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F5 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 1635 meter til 2445 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F6 er plassert utenfor tunnelen og forsyner hele innkjøringssonen i unormal kjøreretning og nattlyset/sikkerhetlyset fra 2445 meter til portalen i motsatt ende av tunnelløpet. 6 kuser for innkjøringssonen i unormal kjøreretning, 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Larvikstunnelen - Nordgående løp Fordeling F6 er plassert utenfor tunnelen og forsyner hele innkjøringssonen og nattlyset/sikkerhetlyset 327 meter inn i tunnelen. 9 kuser for innkjøringssonen, 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F5 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 327 meter til 1130 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F4 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 1130 meter til 2008 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F3 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 2008 meter til 2440 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F2 er plassert utenfor tunnelen og forsyner hele innkjøringssonen i unormal kjøreretning og nattlyset/sikkerhetlyset fra 2440 meter til portalen i motsatt Akkumulert Sted :

15 Side E-8 Sted : Innkjøp armatur tunnel ende av tunnelløpet. 6 kuser for innkjøringssonen i unormal kjøreretning, 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Martineåstunnelen - Sørgående løp Fordeling F7 er plassert utenfor tunnelen og forsyner hele innkjøringssonen og nattlyset/sikkerhetlyset 327 meter inn i tunnelen. 9 kuser for innkjøringssonen, 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling 8 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 327 meter til 920 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F9 er plassert utenfor tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 920 meter til portalen i motsatt ende av tunnelløpet. 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Martineåstunnelen - Nordgående løp Fordeling F9 er plassert utenfor tunnelen og forsyner hele innkjøringssonen og nattlyset/sikkerhetlyset 327 meter inn i tunnelen. 9 kuser for innkjøringssonen, 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling 8 er plassert inni tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 327 meter til 950 meter fra portal. 4 kurser for nattlyset, 2 nordgående og 2 sørgående. 2 kurser for sikkerhetlyset. Fordeling F7 er plassert utenfor tunnelen og forsyner nattlyset/sikkerhetlyset fra 950 meter til portalen i motsatt ende av tunnelløpet. 4 kurser for nattlyset og 2 kurser for sikkerhetlyset Lysrørarmaturer Lysrørarmaturer 58 W b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys i vedlagt oppgaveskjema. I tillegg skal pris per armatur og antall armaturer spesifiseres. x) Kostnad angis som rund sum. RS Lysrørarmaturer 2x58 W for havarinisje b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys Akkumulert Sted :

16 Side E-9 Sted : Innkjøp armatur tunnel i vedlagte oppgaveskjema. x) Kostnad angis som prosjektert antall. stk NaH-armaturer 400 W b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys i vedlagte oppgaveskjema. I tillegg skal pris per armatur og antall armaturer spesifiseres. x) Kostnad angis som rund sum. RS NaH-armaturer 250 W b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys i vedlagte oppgaveskjema. I tillegg skal pris per armatur og antall armaturer spesifiseres. x) Kostnad angis som rund sum. RS NaH-armaturer 100 W b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys i vedlagte oppgaveskjema. I tillegg skal pris per armatur og antall armaturer spesifiseres. x) Kostnad angis som rund sum. RS Sikkerhetsbelysning a) b) c) x) Omfatter levering, montering, merking og tilkopling av kabler og armaturer for sikkerhetsbelysning i tunnelen, inkludert lyskilder og festeutstyr. Armaturene skal tilfredsstille materialkrav og kapslingsgrad i prosess b). De skal også tilfredsstille kravene i IEC Hver 4. armatur skal fungere som sikkerhetslys og skal tilkoples prioriterte kurser og funksjonssikker kabel, jf. håndbok N500 Vegtunneler. Kostnad angis som prosjektert antall armaturer. Enhet: stk b) Leveres i dobbeltisolert utførelse Sikkerhetsbelysning b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys i vedlagte oppgaveskjema. I tillegg skal pris per armatur og antall armaturer spesifiseres. c) Armaturen bestykkes på lik linje med prosess , med 58 W lysrør. Akkumulert Sted :

17 Side E-10 Sted : Innkjøp armatur tunnel x) Kostnad angis som rund sum. RS Lysrørarmaturer 2x58 W for tverrgang b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys i vedlagte oppgaveskjema. x) Kostnad angis som prosjektert antall. stk Ledelys for tunnel b) Tilbyder skal også spesifisere hvilken armaturtype som tilbys. I tillegg skal pris per armatur og antall armaturer spesifiseres. c) Lysarmaturen skal følge krav i Håndbok V124, 9.6, være utstyrt med koblingsstykke beregnet for viderekobling og nipler for 2 stk. BFXI 2x6+j Cu. x) Kostnad angis som prosjektert antall. Enhet: stk. Type armatur: stk 332 Sum Sted,Overføres til anbudsskjema side G 2 :

18 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A00 Rigg Innkjøp av armatur... A00-1 Innkjøp armatur veg Innkjøp armatur tunnel... -1

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt D1-1 Stavsjøfjelltunnelen, nye ventilatorer

Statens vegvesen Region Midt D1-1 Stavsjøfjelltunnelen, nye ventilatorer Statens vegvesen Region Midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E.4.1-1 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Jfr. tegning 07-N0251 for nærmere forklaring,

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelen. Jfr. tegning N-093 og N-094 for nærmere forklaring, samt krav til luminans. Alle

Detaljer

Beskrivelse. *** Spesiell beskrivelse *** Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Beskrivelse. *** Spesiell beskrivelse *** Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. ISDN D-pak tunneler til Nordic connect Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder Statens

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E - 7 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Alle tabeller/skjemaer skal fylles ut. Mangelfull

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del D Teknisk beskrivelse og prisskjema. Fv.456 Kolsdalen - Lumberkrysset Levering av Lysarmaturer med lyskilder til tunnel

Konkurransegrunnlag Del D Teknisk beskrivelse og prisskjema. Fv.456 Kolsdalen - Lumberkrysset Levering av Lysarmaturer med lyskilder til tunnel Konkurransegrunnlag Del D Teknisk beskrivelse og prisskjema Fv.456 Kolsdalen - Lumberkrysset Levering av Lysarmaturer med lyskilder til tunnel Dokumentets dato: 21.11.2011 Saksnummer: 20111168860 Side

Detaljer

All dokumentasjon og underlag skal være tekstet på norsk.

All dokumentasjon og underlag skal være tekstet på norsk. Oslo Kommune ymiljøetaten 01.09.2016 Prosjekt: 150-YM-2015 Rammeavtale for armaturer for utskifting av vei- og gatelys i Oslo kommune Side 1 Sted : Generelt Prosess eskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

Detaljer

a) Her medtas leverandørs kostnader for jevnlig deltakelse på byggemøter (maksimalt hver 14 dag i byggeperioden).

a) Her medtas leverandørs kostnader for jevnlig deltakelse på byggemøter (maksimalt hver 14 dag i byggeperioden). Prosjekt: Prosjekt for belysningsutstyr Loesmoen Side 1 Sted : Generelt Prosess eskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 76 76.3 76.302 Generelt TRFIKKREGULERING OG ELYSNING b-c) Omfatter levering av materialer

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst D1-1 E6/Ring 3 Brynstunnelen Rehabilitering

Statens vegvesen Region Øst D1-1 E6/Ring 3 Brynstunnelen Rehabilitering Statens vegvesen Region Øst D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

b) Materialkvalitet Alt utstyr i tunnel skal følge krav til korrosjonsbeskyttelse gitt

b) Materialkvalitet Alt utstyr i tunnel skal følge krav til korrosjonsbeskyttelse gitt 15.5.214 Side E-1 Sted : Kjørefeltsignaler 3 36 Kjørefeltsignaler Tunneler BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING a) b) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og

Detaljer

EØS Varekontrakt bilag 1

EØS Varekontrakt bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon EØS 029-2016 Varekontrakt bilag 1 Anskaffelsen gjelder: Bergen kommune skal skifte ut kvikksølvarmatur og natriumarmatur med LED armatur på kommunale veger i løpet

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 6 Side: 2 av 6 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt

Detaljer

LED til tunnelbelysning

LED til tunnelbelysning LED til tunnelbelysning Oslo 5. februar 2015 Per Ole Wanvik, Statens vegvesen Norske vegtunneler med LED belysning okt. 2014 Region LED grunnbelysn. LED innkjøringslys Dimming Nord 10 9 1 2 Midt 3 3 3

Detaljer

6m BELYSNINGSKLASSE VEG (HB V124 tabell 3.2): MEW2-3 REKKVERKSROM Antar 1,5m

6m BELYSNINGSKLASSE VEG (HB V124 tabell 3.2): MEW2-3 REKKVERKSROM Antar 1,5m RISIKOVURDERING Prosjektnr 305381 Prosjektnavn: E39 Knarvik - Oppedal Vurdering utført: Statens vegvesen Robert Olsen Dato: 10.02.2016 Telefon:5551 6318 Epost: robert_olsen@vegvesen.no ÅDT: 1800-5000 FARTSGRENSE:

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Styrilia veilysrehabilitering

Styrilia veilysrehabilitering Styrilia veilysrehabilitering Styrilia veilys rehabilitering Eidsvoll kommune 28.09.2009 28.09.2009 Prosjekt: Styrilia veilysrehabilitering Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering om prosjektet

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Sportshall. Sport T5 s Sport Power I. 205

Sportshall. Sport T5 s Sport Power I.  205 Sportshall Sport T5 s. 206 Sport Power I s. 208 Sport Power II s. 209 205 Sport T5 490mm c-c 475mm 165 mm 54W 1205 mm 49W 1505 mm 200 mm Sport T5 er en robust allround sportshallarmatur med høy virkningsgrad

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Innhold A Armatur for damplampe, Glamox... 2 G Gate-/veilysarmatur, Siteco, SR-serien... 4 Gate-/veilysarmatur, Siteco, ST-serien... 4 K Kondensatorer gate-/veilysarmaturer...

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

LEDWAY Road Kan monteres på horisontal og vertikal mast/utligger

LEDWAY Road Kan monteres på horisontal og vertikal mast/utligger LEDWAY Road Kan monteres på horisontal og vertikal mast/utligger N-771 Oslo Amagerveien 2D EnergyOptimal AS T : 22 49 3 31 F : 22 49 3 8 E : post@energyoptimal.no W : www.energyoptimal.no Dimensjoner i

Detaljer

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Innhold F Fabrikat: BAG ELECTRONICS... 7 Fabrikat: TRIDONIC... 7 For stolpetopp/arm 42-60 mm - For 76 mm stolpe må overgang bestilles... 6 G Gate-/veilysarmatur,

Detaljer

Teknisk veilysnorm. for Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 17.04.08

Teknisk veilysnorm. for Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 17.04.08 Teknisk veilysnorm for Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Røyken Vedtatt av Kongsberg kommunestyre 17.04.08 Teknisk veilysnorm Side 2 av 10 Utarbeidet av Veilyskompetanse AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK VEILYSNORM. Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14

TEKNISK VEILYSNORM. Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14 TEKNISK VEILYSNORM Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Regelverk... 3 2. Etablering

Detaljer

Opsangervegen Miljøgate Husnes

Opsangervegen Miljøgate Husnes Opsangervegen Miljøgate Husnes Opsangervegen Oppgrad ering av bel ysningen.. Kort beskrivel se tanke på løsning Opsanger vegen er en lang forholdsvis rett strekning på ca 1600m. Vi ser det derfor viktig

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Oppdragsgiver Nedre Eiker kommune Rapporttype GS-veg Ytterkollen - belysningsutredning 2011-06-27 GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Figur 1. Planområdets start- og sluttpunkt. 2-(8) UTREDNING

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt: Belysning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BELYSNINGSANLEGG...3 2.1 Utendørsbelysning...3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Plattformbelysning...3 2.1.3 Arealbelysning...4 2.2 Innendørsbelysning...4

Detaljer

TEKNISK KATALOG 5 Fareskilt

TEKNISK KATALOG 5 Fareskilt TEKNISK KATALOG 5 Fareskilt BESKRIVELSE LED VMS skilt utviklet spesielt for krevende Norske forhold. Det har meget høy korrosjonsbestandighet og høy tetthetsgrad. Det er minimalt luftvolum inne i skiltet

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Armaturskift Eineåsen lysløype

Armaturskift Eineåsen lysløype ÅF Norge AS Armaturskift Eineåsen lysløype Armaturskift Eineåsen lysløype Bærum kommune, Natur og Idrett 21.06.2013 Prosjekt: Armaturskift Eineåsen lysløype Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål. Prosjekt: Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell: Elektro, Hunstadmoen - Bodøelv

Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål. Prosjekt: Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell: Elektro, Hunstadmoen - Bodøelv Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål Prosjekt: Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell: Elektro, Hunstadmoen - Bodøelv Tilbudsnummer: 15/208257 Nr Dato Gjelder 1 15.04.2016 Prosess 36.5211

Detaljer

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 40 Elkraft, generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt MEKANISK VARIABLE SKILT BESKRIVELSE Euroskilt Mekanisk Variabelt skilt Mark III. Skiltkassen og cellene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og aluminiumsplater

Detaljer

Norm for veg og gatelys i Flora kommune

Norm for veg og gatelys i Flora kommune Norm for veg og gatelys i Flora kommune Revidert: oktober 2013 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Planlegging... 3 3.0 Utforming... 3 3.1 Grøft... 4 3.2 Jording... 4 3.3 Kabelanlegg... 4 3.4 Lysmaster... 4

Detaljer

Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler

Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler Abdulah Karahasan Master i energibruk og energiplanlegging Oppgaven levert Mars 2011 Hovedveileder Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNES. kravspesifikasjon. for. kjøp og montering av LED-armatur. for. veilysanlegg

SKEDSMO KOMMUNES. kravspesifikasjon. for. kjøp og montering av LED-armatur. for. veilysanlegg Bilag 1 SKEDSMO KOMMUNES kravspesifikasjon for kjøp og montering av LED-armatur for veilysanlegg Sak nr. 2013/6177 Sak nr. 2013/6177 Kjøp og montering av LED-armatur for veilysanlegg Side 1 av 7 1. Innledning

Detaljer

INDEX TEKNISK KATALOG 1 COMPACTSIGN

INDEX TEKNISK KATALOG 1 COMPACTSIGN INDEX TEKNISK KATALOG 1 COMPACTSIGN 1 2 3 INNVENDIG BELYST SKILT COMPACTSIGN LED ALUMINIUM INNVENDIG BELYST SKILT COMPACTSIGN LED SYREFAST STÅL INNVENDIG BELYST SKILT PLOGSKILT COMPACTSIGN LED SYREFAST

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer

Gate - Tunnel s s Lina LED. s Atinia. s Koblingsstykker. s. 287 Tunnel - Lysrør s. 289

Gate - Tunnel s s Lina LED. s Atinia. s Koblingsstykker. s. 287 Tunnel - Lysrør s. 289 Gate - Tunnel Lumadina s. 280 Lumada s. 281 Scoop s. 282 Atinia s. 283 Amsterdam s. 284 Lina LED s. 285 Braketter og armer s. 286 Koblingsstykker s. 287 Tunnel - Lysrør s. 289 Tunnel - HID s. 290 Tunnel

Detaljer

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG LYS PROSJEKT DEMO BOLIG 11. maj 2017 LYS PROSJEKT DEMO BOLIG Fyll en bolig med det beste av belysning fra Solar Light. INTERIØRARMATURER Shine 48 R2 LED Glow LED Ledwok Square spotlight EKSTERIØR ARMATURER

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - 46 QP Hvorfor Styrke og stabilitet Rask og enkel installasjon Dobbeltisolert Dør med 180 åpning med trekant lås. Kan utstyres med nøkkel lås. Høy motstandskraft mot slag og støt Andre spesifikasjoner

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Side 1/7 Rv. 4 Kunde : SVV Utført av : klu Prosjektbeskrivelse: ÅDT MEW2 S4 Lyspunkthøyde 11,5 Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Robust og kraftig high bay LED-armatur. Glamox i90-p

Robust og kraftig high bay LED-armatur. Glamox i90-p Robust og kraftig high bay LED-armatur Glamox i90-p En robust og kraftig high bay LED-armatur For krevende industriapplikasjoner Glamox i90-p er en robust LED-armatur beregnet for montering i store takhøyder.

Detaljer

Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav.

Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav. Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav. Skal si noe om Revisjonsarbeidet Status og fremdrift Omtale

Detaljer

Statens vegvesen. Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (se 12)

Statens vegvesen. Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (se 12) Side 1 av 1 Statens vegvesen Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (se 12) Prosjektert av: Organisasjonsnummer: Ressursavdelinga Region vest, prosjekteringsseksjonen

Detaljer

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 1 COMPACTSIGN

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 1 COMPACTSIGN INDEX TEKNISKE PRODUKTER 1 COMPACTSIGN 1 2 3 4 1 2 3 INNVENDIG BELYST SKILT COMPACTSIGN LED ALUMINIUM INNVENDIG BELYST SKILT INNVENDIG COMPACTSIGN BELYST LED SKILT ALUMINIUM COMPACTSIGN LED SYREFAST STÅL

Detaljer

CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning

CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning Lighting CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning CoreLine Waterproof Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

90 bøy 55. T-avgrening 56. Anvendelse og montering. Anvendelse og montering WEF-0001

90 bøy 55. T-avgrening 56. Anvendelse og montering. Anvendelse og montering WEF-0001 90 bøy 55 93 25 8,5 x 16 18 28 17 30 A R 268 A Varmforsinket Hvit zinkpox Vekt kg mm Art.nr E-nr Art.nr E-nr 100 stk 90 bøy 55/200 625 716 241 13 578 12 716 248 13 584 22 510 90 bøy 55/300 725 716 243

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

TEKNISKE PRODUKTER 6 Arbeidsvarsling

TEKNISKE PRODUKTER 6 Arbeidsvarsling TEKNISKE PRODUKTER 6 Arbeidsvarsling BESKRIVELSE LED VMS skilt utviklet spesielt for krevende Norske forhold. Det har meget høy korrosjonsbestandighet og høy tetthetsgrad med trepunktspakninger. LED, elektronikk

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselamper. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselamper. I praksisk kan avvik forekomme. Fv 454 Ullensaker Kunde : SVV - Elplan AS Utført av : Trygve Jarsve Prosjektbeskrivelse: Belysningsklasse MEW2 veg, Belysningsklasse S2 for GS veg Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Kostnadseffektiv løsning for områdebelysning

Kostnadseffektiv løsning for områdebelysning Lighting Kostnadseffektiv løsning for områdebelysning Coreline tempo small CoreLine tempo small er en høyeffektiv serie med armaturer utformet for 1:1-erstatning av konvensjonell teknologi, med det samme

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

TEKNISKE PRODUKTER 7 Kontrollskilt

TEKNISKE PRODUKTER 7 Kontrollskilt TEKNISKE PRODUKTER 7 Kontrollskilt BESKRIVELSE LED VMS skilt utviklet spesielt for krevende Norske forhold. Det har meget høy korrosjonsbestandighet og høy tetthetsgrad med trepunktspakninger. LED, elektronikk

Detaljer

LEDterminologi. Håndbok

LEDterminologi. Håndbok LEDterminologi Håndbok LED I alle moderne byer spiller belysning en viktig og fremtredende rolle. I en tid med betydelige teknologiske endringer har utviklingen av LED, fra innovasjon til vanlig og ledende

Detaljer

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 2 LAMPER

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 2 LAMPER Side INDEX TEKNISKE PRODUKTER 2 LAMPER Vare 1 Slavelampe 12/24Vdc 3 Vekselblinksett - 40-60mm rørfeste 5 Gulblink aluminium for FM skilt 601 6 Gulblink - Syrefast 8 Gulblink - Syrefast for skiltmontering

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Bright. LED Downlight Akse 5W. LED Downlight Tilt 5W. LED Downlight Fokus 5W

Bright. LED Downlight Akse 5W. LED Downlight Tilt 5W. LED Downlight Fokus 5W Bright LED Downlight Akse 5W Akse, en dreibar lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Kan vippes 360 i alle retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale

Detaljer

TEKNISKE PRODUKTER 8 Spesialskilt

TEKNISKE PRODUKTER 8 Spesialskilt TEKNISKE PRODUKTER 8 Spesialskilt BESKRIVELSE LED VMS skilt utviklet spesielt for krevende Norske forhold. Det har meget høy korrosjonsbestandighet og høy tetthetsgrad med trepunktspakninger. LED, elektronikk

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4100 Lysarmatur (ID=88) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Lyskilde med innfatning. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

MASTERColour CDM-T. MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT. Produktdata

MASTERColour CDM-T. MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT. Produktdata MASTERColour CDM-T 35W/830 G 1CT Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys Produktdata Generelle egenskaper Sokkel

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til:

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til: Spørsmål svar 1 av 8 P-1000801 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Sven Wertebach 18.06.2015 Anbud K206 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: PRESISERINGER

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - THR 10 - Innflygingslys Side 1-2

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - THR 10 - Innflygingslys Side 1-2 Prosjekt: 1350011037 Bardufoss flystasjon - THR 10 - Innflygingslys Side 1-2 Delprosjekt: Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1.74 Elkraft 1.74.44 Utendørs lysanlegg ORIENTERING Denne bygningsdel omfatter

Detaljer

Vi anmoder derfor om at pkt strykes i sin helhet og at den originale ordlyden i NS 8405:2008 pkt beholdes uendret.

Vi anmoder derfor om at pkt strykes i sin helhet og at den originale ordlyden i NS 8405:2008 pkt beholdes uendret. Nye Deichmanske hovedbibliotek - Entreprise - D008 Rør/Elektro Spørsmål og svar nr. 14, 15, 16, 17, 18 Spørsmål 14: Har følgende spørsmål knyttet til avtaledokumentet da vi registrerer at dette dokumentet

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

DK-koblingsbokser Med funksjonssikkerhet og fullstendig isolering

DK-koblingsbokser Med funksjonssikkerhet og fullstendig isolering Utvalgstabell Tidligere typer Nye typer DK-koblingsbokser Inkludert membrannipler FK 7045 FK 0402 FK 0404 FK 0604 FK 7105 FK 0606 FK 1610 FK 7165 FK 1616 --- FK 1606 --- FK 1608 Funksjonssikkerhet i henhold

Detaljer

Teknisk veilysnorm for KONGSBERG KOMMUNE

Teknisk veilysnorm for KONGSBERG KOMMUNE Teknisk veilysnorm for KONGSBERG KOMMUNE Revidert 26.02.2015 Teknisk veilysnorm for Kongsberg kommune Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 MÅLSETTING... 3 1.3 OMFANG...

Detaljer

Statens vegvesen. Konkurransegrunnlag, Rehabilitering av e39-kirkeheituinnelen. Hovedentreprise 15/244529

Statens vegvesen. Konkurransegrunnlag, Rehabilitering av e39-kirkeheituinnelen. Hovedentreprise 15/244529 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Tilbyderne via Doffin, Tunnelrehabilitering Saksbehandler/telefon: Trond Sinnes / +4791525911 Vår dato: 02.03.2016 Vår referanse: 15/244529-5 Addendum 2, E39-Kirkeheitunnelen

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Kostnadseffektive løsning for områdebelysning

Kostnadseffektive løsning for områdebelysning Lighting Kostnadseffektive løsning for områdebelysning CoreLine Tempo large CoreLine tempo large er en høyeffektiv serie med flombelysning utformet for 1:1-erstatning av konvensjonell teknologi, med det

Detaljer

Gjør byen din klar for framtiden med DigiStreet

Gjør byen din klar for framtiden med DigiStreet Lighting Gjør byen din klar for framtiden med DigiStreet DigiStreet DigiStreet er utviklet med tanke på,at du kan nyte fordelene med tilkoblede belysningssystemer i dag og også gjøre byen klar for fremtididige

Detaljer

PowerBalance RC360 En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen

PowerBalance RC360 En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen Lighting PowerBalance RC360 En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen PowerBalance RC360B Når det gjelder å belyse et kontorområde med LED-armaturer, er folk vanligvis

Detaljer

TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER INNHOLDSREGISTER...2 INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...4 TEKNISKE DATA...4 PRODUKT DATA...4

Detaljer

MASTERColour CDM-TC. MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT. Produktdata

MASTERColour CDM-TC. MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT. Produktdata MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT Familie med ensoklede, veldig kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden med krisp, utstrålende lys Produktdata Generelle egenskaper

Detaljer

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene.

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. 1. Generelt: Trondheim Havn skal etablere et landstrømsanlegg for tilkobling til hurtigruteskipene på Pir l. Anlegget skal leveres i henhold landstrømsnormen

Detaljer

Vestlisvingen 196 PRISSKJEMA Vedlegg 1b Niels Juels gate 17 Utskifting av 1 heis, mod. av 1 heis Side 2 av 10

Vestlisvingen 196 PRISSKJEMA Vedlegg 1b Niels Juels gate 17 Utskifting av 1 heis, mod. av 1 heis Side 2 av 10 Niels Juels gate 17 Utskifting av 1 heis, mod. av 1 heis Side 1 av 10 INNHOLD PRIS SKJEMA Prisskjema er felles for utskifting av 1 stk heis i Vestlisvingen 196, 0969 Oslo, samt for modernisering av 1 stk

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

Mini platform LED: kompakt ytelse. Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Copenhagen LED

Mini platform LED: kompakt ytelse. Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Copenhagen LED Mini platform LED: kompakt ytelse Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Copenhagen LED Mini Platform LED 2 Mini Platform LED - Produktveiledning Mini platform LED den beste løsningen

Detaljer

EXE LED lysprodukter spesielt tilpasset for frisørsalonger gir inntil 100% riktig fargegjengivelse

EXE LED lysprodukter spesielt tilpasset for frisørsalonger gir inntil 100% riktig fargegjengivelse EXE LED lysprodukter spesielt tilpasset for frisørsalonger gir inntil 100% riktig fargegjengivelse Vårt mål i EXE lightening er å gi norske frisører optimalt arbeidslys og riktig fargegjengivelse av deres

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

Nye LED utendørsarmaturer LED enhet - utskiftbar Ny design Ny farge & finish Påmontert kabel Retrofit modul

Nye LED utendørsarmaturer LED enhet - utskiftbar Ny design Ny farge & finish Påmontert kabel Retrofit modul Nye LED utendørsarmaturer LED enhet - utskiftbar Ny design Ny farge & finish Påmontert kabel Retrofit modul Nye LED utendørsarmaturer LED - Ny design - Ny farge & finish - Retrofit modul Athene Elsa Athene

Detaljer

Tempo kompakt og stabil

Tempo kompakt og stabil Lighting Tempo kompakt og stabil Tempo 3 RVP351 Tempo kompletterer Tempo flombelysningsserie med en rekke lyskildetyper og symmetriske og asymmetriske reflektorer. Den passer ideelt til mange brukesområder

Detaljer