Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010"

Transkript

1 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar til å underteikne protokoll 3. Behandling av årsmelding og regnskap for 2010 i revidert stand 4. Fastsetting av kontingent for Vedta laget sitt Budsjett Val av styre 7. Val av revisor 8. Val av utsendingar til ting og møter i dei organisasjonane laget er tilslutta 9. Eventuelt - Godkjennelse fra årsmøtet om planer/ prosjekt Sunnmøre Golf Akademi, Driving Range og søknad om byggelån, ekstra avgift til medlemmer for å skaffe klubbens egenkapital til prosjektet. Ekstra avgift gir poletter til DR. - Godkjenning fra årsmøte om at styret kan ta opp lån på kr ,- for kjøp av 2 stk maskiner for bruk på banen. 1

2 ÅRSMØTE 2011 STYRET OG KOMITEER Styret i Sunnmøre Golfklubb i perioden fra årsmøtet til årsmøtet bestått av følgende: Styreformann Nestformann Styremedlem Banedrift og DR Styremedlem Klubbhusdrift og dame repr Styremedlem Sport & Veien til Golf Styremedlem Turneringer Styremedlem Klubbhus- Banedrift Styremedlem Damerepresentant Varemedlem Varamedlem : Frede Uldbæk : Arve Løset : Dagfinn Vattøy : Yrjar Garshol : Bjørnar Myrene : Ole Flø : Yrjar Garshol : Trude Mork : Per Bernt Aske : Jan Gundersen, ikke medlem Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter i denne perioden De sakene som er blitt gitt mest oppmerksomhet i styret er: - Tilretterlegging av golfanlegget - Generell drift - Medlemsrekruttering - Sponsorer - Oppfølgning av klubbens økonomi 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art Sunnmøre Golfklubb har nå drevet golfanlegget ved Hovden i Hareid Kommune i 3 sesonger. Anlegget innbefatter en 9-hulls bane, drivingrange, putting green, treningsbunker og klubbhus. Sunnmøre Golfklubb sin aktivitet er basert på leieavtaler med Sunnmøre Golf AS som har langsiktige leierettigheter til golfarealet på Hovden i Hareid Kommune og Hovden Klubbhus AS. Sunnmøre Golf AS har finansiert og bygget ut golfanlegget i.h.t. planer og prosjektering utarbeidet og bekostet av Sunnmøre Golfklubb før påbegynnelsen i januar Anlegget ble overtatt og tatt i bruk i mai måned En viktig faktor for drift av golfanlegget er engasjementet blant medlemmer og sponsorer. Medlemstallet totalt er som i 2010 men siden årsmøtet bestemte at det skulle gies halv pris til nye medlemmer så måtte vi ha 2 nye medlemmer ved en utmeldelse. Dette gjelder for voksne medlemmer og ektefelle medlemmer. Klubben gjennomførte i 2010: 12 stk sponsorturneringer og 2 sponsorarrangement vart avlyst grunnet dårlig vær. Der henvises forøvrig til daglig leders årsmelding: Sunnmøre Golfklubb er medlem av Norsk Golfforbund. Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø Der har for 2010 vært tre fast ansatte ved årets begynnelse samt en Golf Pro på engasjement fra medio mai til medio september. Ytterligere ressurser har vært på innleie basis. Der har også vært utført en del dugnadsinnsats selv om innsatsen har vært dårligere enn tidligere år. Komiteer på dugnad som har fungert tilfredstillende i 2010 er turneringskomiteen og damekomiteen. Head Greenkeeper sa opp sin stilling i mai måned med 3 måneders oppsigelsetid frem til 31. august. To greenkeeper assistenter har jobbet sammen med Head Greenkeeper og banekomiteen. Derav 1 av dem er på tiltak gjennom NAV. Ny greenkeeper konsulent Bob fra England var på plass i medio september. Han er ansatt fra som ny Greenkeeper Manager. Laget har som mål at der ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn og der arbeides for at flere kvinner blir representert i styret og organisasjonens komiteer m.m. Av lagets styremedlemmer er en kvinne. Arbeidsmiljøet for de ansatte har vært godt i et aktivt og utviklende driftsår. I planlegging, ferdigstillelsen og driften av anlegget er der tatt hensyn til det ytre miljø herunder naturområdets kvaliteter. Golfanlegget fremstår som et park- og naturanlegg som er tilgjengelig og unikt på nordvestlandet. Redegjørelse for årsregnskapet Laget hadde driftsinntekter i 2010 på ,- kr. Selskapets driftsresultat før avskrivninger og finanskostnader viste et overskudd på kr ,-. Årsresultat etter avskrivninger og finanskostnader viser et underskudd på minus kr ,- Med bakgrunn i den reduserte aktivitet p.g.a. veirforholdene under årets sesong finner styret resultatet som akseptabelt. Ringvirkninger pga årets dårlige vær har vært liten tilgang av nye medlemmer og noen avlyste sponsorturneringer/ arrangement. Pr hadde Sunnmøre Golfklubb ialt 376 medlemmer ex. fjernmedlemmer. 3

4 Fortsatt drift Lagets egenkapital var ved årets begynnelse på kr ,-,-. Og er pr på kr ,- Styret forventer et positivt resultat for 2011 forutsatt at medlemstilgangen utvikler seg positivt og at våres lojale sponsorer er med på laget også Det bekreftes at der er grunnlag for fortsatt drift og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. Sunnmøre Golfklubb har også i 2010 deltatt i refinansieringen av Sunnmøre Golf AS. Dette har vært gjennom konventering av fordring til aksjer pålydende kr ,- og gjennom kjøp av driftsutstyr til kr finansiert gjennom langsiktig lån. Fremtidsutsikter Styret i Sunnmøre Golfklubb forventer en stigende interesse for golfsporten på Sunnmøre. Med bakgrunn i kvaliteten på baneanlegget og klubbhuset og den aktivitet der legges opp til i 2010 forventer styret en fortsatt netto økning i antallet av nye medlemmer. For å sikre medlemstilgangen legger styre opp til å gjennomføre en rekke tiltak bl.a. etablering av Sunnmøre Golf Akademi med overbygg på Driving Range som vil gjøre fasilitetene ved Sunnmøre Golfklubb enda bedre. Det vil også bli satset videre på pro-ordning fra sesongstart med hovedvekt på opplæring og instruksjon for barn og unge og der vil bli inført faste rekrutteringsdager for nye medlemmer. Samarbeidet med Ulstein Vidergående skole med golf på idrettslinjenhar vært veldig positivt og vil fortsette også Det samme vil samarbeidet med Sunnmøre Folkehøgskole som også har golf som undervisning. Styret i Sunnmøre Golfklubb Hareid d. 28. januar

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 FORSLAG KATEGORIER OG AVGIFTER 2011 Medlemskategori Aksjer Årskontigent Greenfee pr. runde Bladet Norsk Golf 1. Hovudmedlem ,- 0,- Inkludert 2. Ektefelle ,- 0,- 3. Junior år 1000,- 0,- 4. Junior 0 12 år 500,- 0,- 5. Student * 2000,- 0,- 6. Senior over ,- 0,- 7. Passiv medlem ,- Ikkje mulighet for spill 8. Fjernmedlem ** 800,- greenfee 9. Prøvemedlem *** 2000,- ½ greenfee 10.Hovudmedlem ,- greenfee Inkludert uten aksje 11.Ektefelle utan ,- greenfee aksje Spesial tilbud for nye medlemmer 2011 Hovudmedlem u / ,- 0,- Inkludert aksje 1. år Ektefelle u aksje 1. år ,- 0,- *Studentmedlemskap forutsetterfremvisning av gyldig studentbevis ( Heltidsstudent) ** Fjernmedlemmer forutsettes å bo utenfor Møre og Romsdal ***Prøvemedlemsskap begrenses til en periode på 2 mnd. 13

14 BUDSJETT 2010 kontonavn 2010 R 2011 B 2012E Salg golfutstyr/klær Salg klær salg mat avg. Pl Salg avg. Pl salg kaffi salg øl salg vin Salgsinntekter hovedsponsor Gul tee sponsor Div sponsing Rød tee sponsor Sponsorinntekter Golfskap leie utleie golfutstyr greenfee Kursinntekter Driving range, avg fri Protimer avg fri Turneringsavgift fri grasrotandel andre dritsinnt/ gave Andre Inntekter Årsavgift senior Årsavgift ektef Årsavg juniorer Årsavg knøtte Årsavg student Årsavg fjernmedl Årsavgift passive Årsavgift pensjonister Medlemsinntekter Sum Driftsinntekter Varekost lønninger leie baneanlegg inkl økning leie klubbhus Leie driftsutstyr Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat før avskriving Avskrivinger Finansposter tap nov/ des. Nettoresultat

15 Andre driftskostnader spesifiser sum Elektrisitet Husleie ansatte Renovasjon Renhold Verktøy/ drift anlegg Fremmede tjenester kontorkostnader telefon/porto Kostnader transport Reise/ diett Reklame kontingenter/gaver Forsikringer MEDLEMSKAP OG REKRUTTERING 2010 Interessen for golfsporten i 2010 har vært noe redusert enn de andre årene. Dette kommer blant annet av værforholdene vi hadde sesongen Men det er hyggelig å se at samarbeidet med Ulstein Videregående Skole og Sunnmøre Folkehøhskole er med på å spre golfinteressen blant de yngre. Det er gjennomført 5 grønt kort kurs med til sammen 62 deltakere. Herav har desse blitt medlem i 2010: 29 personer Når det gjelder tilgang og fråfall fra klubben så har vi også her en positiv utvikling. Selv om der er en del fråfall så har det vært økning i alle grupperinger utenom prøvemedlemmer og student medlemskap. Her har det vært fråfall på tot. 11 personer Medlemsgruppe Forandring Årsavgift Sum 2010 tilbud /2 pris Sum Totalt 2010 Antall 2010 Ektefelle medl Medlemmer Fjernmedlemmer Junior junior Passive Student knøtte Pensjonister utmeldingsavgift

16 VALGKOMITEENS FORSLAG STYRE OG KOMITEER 2011 Styret i Sunnmøre GK 2011: Styreformann : Arve Løset Valgt for 2 år 2011 Nestformann : Arnleif Gjerde Valgt for 2år 2011 Styremedlem : Dagfinn Vattøy Valgt for 2år 2011 Styremedlem : Trude Mork Valgt for 2 år 2010 Styremedlem : Ole Flø Valgt for 2 år 2010 Styremedlem : Elisabeth Nordahl Valgt for 2år 2011 Styremedlem : Yrjar Garshol Valgt for 2år 2011 Vara : Per Bernt Aske Valgt for 2år 2011 Ola Øvrelid Valgt for 2år 2011 Forslag komitee ledere for 2011 Banekomite: Klubbhuskomite: Turneringskomite: Sportskomite: Seniorkomite: Herrekomite: Damekomite: HCP komite: Dagfinn Vattøy Ole Flø Valgkomiteen har bestått av: Stig Grimstad Leif Per Breivik Jon Olav Slettebakk Stig Grimstad har sittet i 2 år og ønsker å fratre. Årsmøtet finner ny person. Revisor 2010: Tor Martin Eidem ved BDO. Nytt for 2011 så er ikke bedrifter/ lag revisorpliktig med omsetning under 5 million. Klubbens utsending til møter og ting i 2010: Daglig leder med event stedfortreder en fra styret, dette gjelder også for

17 ANDRE FAKTA 2010 Sponsorer 2010 Sponsorarbeidet kom ikke i gang før i slutten av mars måned. Det gikk litt trått i begynnelsen men løsnet etter hvert. Rolls Royce Marine Shipping AS hadde sitt 3 år av sin hovedsponsoravtale for 3 år. Det samme hadde Sparebanken Møre av sin 3 års avtale som klubbens B- Sponsor. Videre hadde Sunnmøre Golfklubb 15 stk differensierte Gul Tee sponsorer og 9 stk Rød Tee Sponsorer. I tillegg hadde vi 4 stk sponsorer på Driving Rangen. Totale sponsorinntekter for 2010 var ca under budsjettert, men inkl. gaver, husleie og arbeidsavtale med I.Nesset AS og annonsebidrag i Regionavisa på toltalt kr ,- Egersund Golfklubb, Pb. 26,439 Erund - Banedrift Banekomiteen Arbeidet på banen startet i begynnelse av april måned. Her var da snå på greenene med ved hjelp dugand og snøfreser så fikk man sneen bort. Greenene hadde fått hard medfart i løpet av vinteren og Stephen fikk konsulent hjelp fra NGA for å prøve å få dem så fine som råd. Dette klarte han med stor suksess. Han gjorde en flott innsats før han valgte å fratre sin stilling i juli Dugnadsarbeidet og hullfadder ordningen kom ikke helt i gang i løpet av Dette mye pga ustabilt vær og også at klubben fikk inn gratis arbeidskraft fra Asylmottaket. Desse personene gjorde den jobben som event lett dugnadsarbeid hadde vært. Vi håper på mer utvikling for banen i 2011, der det bl.a må avsluttes arbeid ved hull nr. 9, opprensking i bunkerne med skifting av sand osv.. Og vi håper at vår nye Greenkeeper roper ut når han behøver hjelp slik at vi alle kan få være litt engasjerte i banen vår. Klubbhusdrift Ansvarlig Klubbhuskomitee Klubbhuset som vi er så heldige å få lov til å benytte oss av ligger fint til ved hull 9. Og åpningstiden her samsvarer med golfsesongen. Her er det opplagt til at man kan få kjøpt enkel servering. Videre er her opplagt til selvbetjening for klubbens medlemmer med automat for kaffidrikker og mineralvann. Nytt av året er at man også kan få kjøpt nødvendige golfartikler fra automat i klubbhuset. I løpet av sesongen 2010 har her vært arrangert sosiale samlinger i forbindelse med sponsorturneringer, turneringer og klubbarrangementer. Klubbhuskomiteen sin målsetning er at klubbhuset skal være medlemmenes samlinssted. Onsdagturneringen i løpet av sesongen ble avsluttet med sosial samling i klubbhuset etter endt turnering. Her kunne man da få kjøpt enkel servering som kjøttsuppe, reker og loff etc.positivt tiltak som har blitt satt pris på. Og dette må man prøve å utvide til kanskje også å gjelde andre dager. Fredagsgolf og samling i klubbhuset etterpå startet vi litt med i år og dette skal bli en suksess i Proshop Daglig leder Proshop har vært betjent dels av daglig leder, golf pro og dels på dugnad. Hadde en omsetning i Pro Shopen på kr ,- Dette er en nedgang fra 2010 på kr. Inntjeningsgrunnlaget har heller ikke vært det beste med en varekost på over 80 %. Men det er viktig å ha 17

18 tilbudet over for medlemmene. Var også veldig positivt at vår Golf Pro Mike var der for å veilede våres kunder. Dette var en god ekstra service som førte til besøk og mersalg. Veien til Golf OG HANDICAP KOMITÈ Sportskomiteen Det har vært avholdt 5 stk Grønt Kort kurs i 2010 med totalt 62 personer inkl. UVS. Ansvarlig for dette har vært DL og Golf Pro Mike Henderson på praksis. Vi fikk også hjelp i fra Bjørnar Myrene og Per Bernt Aske som har tatt instruktørkurset Veien til Golf. Nytt av året var at det ikke er noen teori. Bare praktisk trening i 18 skoletimer, der man har mål man bør kunne. Når det gjelder aktivitetsnivået og deltakere på kurs så er denne litt mindre enn forventet. TURNERINGER Egersund Golfklubb, Pb. 26, 4379 Egersund fikk vi etablert en Turneringskomite som har vært behjelpelig med å arrangere årets turneringer i samarbeid med Daglig leder. Vi håper at denne utviklingen fortsetter også i Sunnmøre Golfklubb har arrangerert følgende turneringer i løpet av 2010: Type turnering Antall turneringer Antall deltakere Sponsorturneringer Klubbturneringer Åpne turneringer Totalt Dette har vært turneringer som bl.a Sponsorturneringer: - Rolls Royce,- Fokus Bank, Island Offshore, Sparebank 1 og - ABB Andre sosiale turneringar : -Åpningsturnering,, - Jimmy Open, Klubbmesterskap, Pink Cup -Avslutningsturnering., Sosial samling for Ulstein Verft AS Må også nemne årets DN golf der våre to medlemmer, Bjørnar Gjerde og Sveinar Øvrelid, kvalifiserte seg heilt til Brussel og landsfinale og skal spille verdens finale i Sør Afrika i april Onsdagsturneringer:tot. 8 stk turneringer stableford Sammenlagt Vinner Herre: Gunnar Sundgot, 116 poeng Sammenlagt Vinner Dame: Elisabeth Nordahl, 83 poeng Sammenlagt Vinner Junior: Benjamin Mork Kleppe, 107 poeng Klubbmesterskap 2010 Sammenlagt Vinner Herre: Jimmy Heitmann Sammenlagt Vinner Dame: Iselin Eliassen Aske Sammenlagt Vinner Junior: Bjørnar Gjerde 18

19 ÅRSRAPPORT FOR DAMEGRUPPA SESONGEN 2010 Damekomiteen Elisabeth Nordahl (leder), Trude Mork (styremedlem), Iselin Aske (styremedlem), Janet H. Gjerde (styremedlem), Turid Grimstad (vara) Møter 1 planleggingsmøte i forkant av sesongen. Laget en spilleplan for hele sesongen og bestemt 2 ansvarlige pr mandagsgolf. Invitert medlemmer, og andre interesserte damer, til informasjonsmøte før sesongstart. Målsetning for sesongen God deltakelse alle mandager, gjerne damer hver gang. Flere kvinnelige deltakere på andre arrangement i Sunnmøre golfklubb (flere aktive). Mandagsgolfen aktivitet 17 damer deltok på trening med pro Mike på rangen fra mandager (betalt 500 kr). Spilleprogrammet har gått over totalt 13 uker, 6 mandager i vårsesongen og 7 mandager i høstsesongen. Det ble tatt 6 ukers sommerferie i juli og august. En inndeling i vår- og høstsesong ble gjort for å motivere til god deltakelse. Et tiltak for å styrke miljøet i gruppa var gjennomføring av Texas Scramble turneringer annen hver mandag (7 mandager totalt). Totalt 37 damer var innom damegolfen i løpet av sesongen! Gjennomsnittlig deltok 14 damer hver mandag. Høyest var deltakelsen siste mandag før ferien med 19 golfere. Høstsesongen hadde gjennomsnittlig færre deltakere enn vårsesongen. 6 damer har bidratt til gjennomføring av turneringene. Det har vært to ansvarlige pr mandagsgolf. Turneringer 8 damer fra Sunnmøre golfklubb deltok på åpen turnering på Solnør 3. juli (Stableford). Det var totalt 24 deltakere fra Ålesund golfklubb og Sunnmøre golfklubb. Vår målsetning var å unngå de åtte siste plassene på resultatlista. Trude Mork imponerte med 35 poeng og seier i turneringen! Påfølgende middag og premieutdeling i klubbhuset. I slutten av september ble den første åpne turneringen for damer arrangert på Hovden golfbane (Sunnmøre golfklubb Ladies Open 2010). Damer fra 8 golfklubber i regionen ble invitert. Pga dårlig vær og flytting av turnering deltok 16 damer totalt fra Sunnmøre- og Ålesund golfklubb på turneringen (Texas Scramble). Turneringen ble avsluttet med middag og premieutdeling i klubbhuset. Samarbeid med damegruppa i Ålesund golfklubb Damegruppa har hatt et aktivt samarbeid med damene i Ålesund golfklubb gjennom hele sesongen. Vi har fått gode tips til spilleprogram, gjennomføring av turneringer etc. Et fortsatt aktivt samarbeid vil kunne styrke det sportslige tilbudet i Sunnmøre golfklubb, og bidra til å gjøre damemiljøet større. Rekrutteringstiltak Positiv mediaomtale i Regionavisa i juli måned. Fokus på et inkluderende og positivt golfmiljø, legge grunnlaget for videre vekst og utvikling. Informasjon Aktiv bruk av hjemmeside: Lagt ut nyheter, spilleprogram etc på damegruppas side. Sendt ut infobrev våren 2010 pr e-post og publisert dette på hjemmesiden. Utsending av SMS foran hver damegolf som påminning Invitasjon til arrangement (informasjonsmøte, avslutningsturnering før sommeren, Sunnmøre golfklubb Open Ladies 2010) pr e-post, SMS og hjemmeside. Delt ut spilleprogram (A5 format) til alle damemedlemmer og lagt dette ut i klubbhuset. Ulsteinvik Elisabeth Nordahl 19

20 BANEREKORD Søndag 3. mai 2009 gikk Geir Holm Sundgot 2 under banens par. Han hadde 16 par og birdie på hull 9 og 10 (1). Denne rekorden står også i 2010 Ingen Hole in One i 2010 Hole In One Kvalifisering til Verdens finale i Sør - Afrika Bjørnar Gjerde og Sveinar Gjerde kvalifiserte seg til Norges landsfinale i DN golf. Denne finalen vart arrangert i Brussel, Belgia. Her vart guttene nr. 1 og skal spille VERDENS FINALE i Sør Afrika i april Vi gratulerer så masse og krysser fingrene for godt spill i Sør Afrika. Om noen vil være med å sponse treningslær for guttene i mars måned så taes dette i mot med stor takk. Ta da kontakt med daglig leder. 20

21 Hovden, 6060 Hareid, tlf. nr , mail: Org. Nr

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2015 Innhold Virksomhet... 3 Arbeidsmiljø og personale... 3 Forskning og utviklingsaktiviteter... 3 Miljørapport... 3

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2014 Innhold Samarbeidsavtalen... 3 Videreføring av avtalen... 3 Styrets sammensetning... 3 Styrearbeid 2014... 4 Medlemmer...

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 22. mars 2017 kl Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 22. mars 2017 kl Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 22. mars 2017 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad 1 Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2017 Tid: Onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010 ^kpalsne^ SAKLISTE ÅRSMØTE FR ÅR 2010 Vertshuset Kilden, mandag 13. desember 2010 kl. 18.00 For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve

Detaljer

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2013 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN 2016 FOR. Årsmøtet. Styret. Komiteer. Hver komité skal ha et styremedlem som den rapporterer til.

ORGANISASJONSPLAN 2016 FOR. Årsmøtet. Styret. Komiteer. Hver komité skal ha et styremedlem som den rapporterer til. ORGANISASJONSPLAN 2016 FOR Årsmøtet Valgkomite Kontrollkomite Styret Administrasjon Daglig leder Komiteer Banedrift Banesjef Bane Nybegynner Damer Handicap Turnering Elite Junior Banevertene Senior Trivsel

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Møtenummer: 2/2017 Dato: 03.04.2017 Kl: 17.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede: Emil Blom Onshuus Petter Bye (Nestleder) Nina Bjurhult (Styremedlem) Hege Buschmann

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Nøtterøy Golf. Utfordringer

Nøtterøy Golf. Utfordringer Nøtterøy Golf «Prosjekt bærekraftig fremtid» Informasjonsmøte 4. november 2014 Utfordringer Banen Økonomi/gjeld «Tvungent medlemskap» Styringsmodell 1 Økonomi/gjeld Underskudd 2014 (før avskr.) NOK 900

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Informasjonsmøte 9. november 2017 Solastranden Golfklubb

Informasjonsmøte 9. november 2017 Solastranden Golfklubb Informasjonsmøte 9. november 2017 Solastranden Golfklubb Bakgrunn Negativ trend i medlemsmassene Kraftig reduksjon i sponsorinntekter Usikkert budsjett for 2018 grunnet antall utmeldinger Antar større

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Vear, 1. desember 2016 Referat: Medlemsmøte VGK 1. desember 2016. Sted: Vestfold GKs lokaler Tid: Kl. 18:00 19:30 Til stede: Fra styret: Vel 40 medlemmer. Bjarne Kihle,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86%

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86% Klubbsjekken 2014 Sola Golfklubb Klubbsjekken er en spørreundersøkelse laget av Norsk Golfforbund, som sendes ut til alle norske golfklubber som ønsker å delta. Klubben har dermed ikke hatt mulighet til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING BAMBLE GOLFKLUBB 2016

ÅRSBERETNING BAMBLE GOLFKLUBB 2016 ÅRSBERETNING BAMBLE GOLFKLUBB 2016 Foto: Grete Breivik Styret 28.02.2017 Årsmøte onsdag 28.02.2017 Bamble Golfklubb Klubbhuset Sakliste: Åpning 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet La Torreta Senior Golfklubb Årsberetning 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder Rolf Ystmark Koordinator Kjell Bjørken Sekretær/kasserer Per Gulaker Varamedlem Jarle Bartnes Varamedlem Svein Fiskvik

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer