Idrett med sparebankstøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrett med sparebankstøtte"

Transkript

1 Nr årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

2 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon av utvalgte sparebanker Onsdag 11. september 2013, Oslo Konserthus Møteleder: Ole Morten Geving, Sparebankforeningen Åpning v/ Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge Nye rammebetingelser for bankene v/ Morten Baltzersen, Direktør, Finanstilsynet Hvor solide bør norske banker være? v/ Fridtjof Berents, Analysesjef, Arctic Sec Kaffepause Hvordan vurderes egenkapitalbevismarkedet fra et investor/eierperspektiv Alf E. Erevik, daglig leder, Sparebankstiftelsen Ringerike Hans Thrane Nielsen, Leder norske aksjer, Storebrand Mindre sparebankers muligheter i EK-bevismarkedet. Adm. banksjef Jon H. Solum, Grong Sparebank Adm.banksjef Bjørn Engaas, Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg Joakim Svingen, Seniorrådgiver Norne Securities Lunsj Analyse av Sparebanken Møre og Sparebanken Vest v/ finansanalytiker Thomas Svendsen, Nordea Markets Analysene kommenteres av henholdsvis administrerende direktør Olav Arn Fiskerstrand og administrerende direktør Stein Klakegg Analyse av Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge v/ finansanalytiker Håkon Reistad Fure, DnB Markets Analysene kommenteres av henholdsvis administrerende direktør Finn Haugan og administrerende direktør Jan-Frode Janson. Påmelding til: Bransjeseminar om egenkapitalbevis og presentasjon av utvalgte sparebanker Påmeldingsfrist mandag 9. september 2013 Gratis deltakelse Sendes: NFF, Postboks 1276 Vika, 0111 Oslo, Telefax Eller e-post til Navn: Firma: 2 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

3 N Y H E T E R Nordmenn undervurderer risikoen i boligmarkedet I løpet av første halvår ble det nettotegnet verdipapirfond for 27 milliarder kroner, og forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond steg til 608 milliarder kroner. Samtidig viser en undersøkelse at Kari og Ola har større tro på boligmarkedet enn aksjemarkedet. Av samlet nettotegning på 27 milliarder kroner, sto norske institusjonelle kunder for 19 milliarder kroner, mens norske personkunders direkte plasseringer i verdipapirfond sto for 2,6 milliarder kroner. Utenlandske kunder nettotegnet for 1 milliard kroner. I kategorien «pensjonsmidler med fondsvalg» (innskuddspensjon og andre pensjonsmidler der den enkelte kan foreta investeringsvalg) ble det nettotegnet for 4,2 milliarder i løpet av første halvår Det viser ny markedsstatistikk fra Verdipapirfond - enes forening (VFF). Høy avkastning medfører risiko Opinion utførte nylig en utvalgsundersøkelse for VFF som viser at nordmenn flest tror boliger vil stige mer enn aksjer de neste fem årene. Samtidig mener de at boligmarkedet ikke har nevneverdig høyere risiko enn en høyrentekonto, og vesentlig lavere risiko enn aksjer og aksjefond. Dette viser at mange nordmenn undervurderer risikoen i boligmarkedet. I mitt hode er enhver plasseringsform som har steget så mye som boligmarkedet de siste 20-årene, per definisjon er beheftet med relativt høy risiko, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF. Tror bolig har steget mer enn aksjer Mange nordmenn synes å ha en oppfatning om at boliger har hatt en sterkere verdi - utvikling enn aksjer, men tall fra Norges Eiendoms - meglerforbund og VFF fra 1985 til i dag viser noe annet. Vesentlig: Det norske aksjemarkedet har hatt en vesentlig sterkere verdiutvikling fra 1985 og fram til i dag enn boligprisindeksen, sier Lasse Ruud, adm. direktør i Verdipapirfond enes forening. Det norske aksjemarkedet har hatt en vesentlig sterkere verdiutvikling fra 1985 og fram til i dag enn boligprisindeksen, avslutter Ruud. Utgitt av Sparebankforeningen i Norge Redaktør: Ragnar Falck Tlf Mobil Redaksjons-sekretariat/abonnement Hanne Berntsen TIf Mobil Annonseansvarlig: Mia Vestgården Berg Flisa Trykkeri Tlf: Dir: Mobil: Fax: Postadresse: Postboks 2521, Solli 0202 Oslo Forretningsfører: A/S Sparebankforeningens Driftsselskap Redaksjonen avsluttet: 18. august 2013 Besøksadresse: Layout og design: Eikli Media og INN as Finansnæringens Hus Hansteens gate 2, Oslo Grafisk produksjon: w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R Forsidefoto: Steinar Sund Maccompaniet AS, Oslo 3

4 L E D E R Økonomiopplegg for unge voksne Når dagens unge debuterer i arbeidslivet er de stort sett opptatt av hva de vil få i lønn. Svært få, om noen, er opptatt av sin hva de vil få utbetalt den dagen de slutter å jobbe og blir pensjonister. De vet lite om hvilke forsikrings - ordninger arbeidsgiver har inngått for sine ansatte og hvilke offentlige ordninger som gjelder i tilfelle de skulle kommet ut for ulykker eller rammes av yrkeskader. Både Sparebankforeningen og Finans Norge og deres medlemsbedrifter har gjennom lang tid brukt store ressurser på å drive informasjon om hverdagsøkonomi i klasserommene til barn og ungdom. Næringen har bidratt på en lang rekke områder som eksempelvis ren klasseundervisning, utarbeidelse av undervisningsmateriell, engasjere unge for å finne frem til opplegg omkring økonomi på deres premisser. Ikke minst har næringen hatt et stort engasjement og spilt en viktig rolle i samarbeid med i Ungt Entreprenørskap i det omfattende arbeidet med å etablere elevog ungdomsbedrifter på skoler landet rundt. Det å være med å skape et bevisst forhold og forståelse hos barn og ungdom om hvordan dagligøkonomien fungerer er et viktig arbeid som nå pågår kontinuerlig. Tilbakemeldingene er entydige, både elevene selv, lærere og foreldre er godt fornøyd med det arbeidet finansnæringen gjør på dette området. Det har imidlertid vært mindre engasjement mot det man gjerne kaller yngre voksen, altså dem som er i ferd med å etablere seg med egen økonomi som følge Kortsvindel mer enn halvert Nye overvåkingssystemer gjør at DNB har redusert tap på kort svindel med 55 prosent sammenlignet med i fjor, forteller divisjonsdirektør Morten Guldhaug i DNB Finans. Tren - den har holdt seg gjennom sommeren, en tid som vanligvis har vært ekstra utsatt. 6 Hvordan skapes tillit? Vår visjon er «å skape verdier gjennom kunsten å møte kunden». Kundene er de aller viktigste for oss, og gode kunderelasjoner bygger på tillit, sier Ellen Kjos-Kendall, etikksjef i DNB. Tillit vet alle hva er, men hvordan skapes den? 14 INNHOLD Motsyklisk buffer Den økonomiske politikken har nylig blitt tilført et nytt virkemiddel i form av motsyklisk buffer. Virkningene av bufferen er usikre. Norske myndigheter ville stått på stødigere grunn hvis de støttet seg mer til internasjonale anbefalinger skriver Erik Johansen i sin Økonomisk politisk kommentar. 16 Finans og lokalmiljøet Gode lokalsamfunn skapes først og fremst av innbyggerne selv, men tradisjonelt har også finansnæringen vært en positiv kraft i lokalmiljøet. Tom Anders Stenbo beskriver tre initiativ som viser bredden i næringens satsing og tilnærming til bærekraftige lokalsamfunn N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

5 «Siktemålet er at de unge skal få økt sin kompetanse, få bedre oversikt og kontroll over egen økonomi, slik at de skal kunne takle overgangen til voksenog arbeidslivet på en bedre måte» at de er kommet i jobb, unge som skal skaffe seg sin første bolig eller er i ferd med å stifte familie. Med dette får de et langt større økonomisk ansvar. Det krever økt forståelse for økonomi og mye ny kunnskap om hvordan ting fungerer i voksenlivet. Derfor er det all grunn til å fremheve at Finans Norges nå har tatt denne gruppens utfordringer på alvor. Det er nå utviklet et informasjonsopplegg på nett som tar for seg de temaene vi har nevnt ovenfor. Siktemålet er at de unge skal få økt sin kompetanse, få bedre oversikt og kontroll over egen økonomi, slik at de skal kunne takle overgangen til voksen- og arbeidslivet på en bedre måte. Vi har stor tro på at informasjonsopplegget som nå presenteres kan bli et viktig verktøy for unge som står på trappene til en ny, krevende, men også spennende livsfase. 3 Nordmenn undervurderer risikoen i boligmarkedet forsikret mot helsekø Kortsvindel mer enn halvert Råd og tips ved reise i utlandet Liten nedgang i gjeldsveksten En ny tidsalder for internasjonale reguleringer Nå kan de unge ta Økonomilappen Alle vet hva tillit er, men hvordan skapes den? ØKONOMISK/POLITISK KOMMENTAR: Motsyklisk buffer må praktiseres på en varsom måte ØKONOMISK PERSPEKTIV: Den uvillige og den overivrige TSM Nordic: Putter bankkortet i mobilen 50-års jubileum for Bankenes sikringsfonds høstkonferanse Legger kunstsamling på internett Idrett med sparebankstøtte Videreutdanning for finansielle rådgivere Finansnæringen og lokalmiljøet Nytt informasjonsmateriell til unge om pensjon og forsikring w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

6 A K T U E L T Kortsvindel mer enn halvert Nye overvåkingssystemer gjør at DNB har redusert tap i forbindelse med kort svindel med 55 prosent sammenlignet med i fjor. Trenden har holdt seg gjennom hele sommeren, en tid som vanligvis har ført til at feriereisende nordmenn har vært ekstra utsatt for svindlere. «det vi gjør er å ha en sanntidsovervåking av alle korttransaksjoner» Samtidig har DNB opplevd en eksplosiv økning i antall korttransaksjoner denne sommeren. Omsetningen på DNBs kredittkort var i juli 23 prosent høyere enn juli i fjor. Omsetning i utlandet økte mer enn 30 prosent. Det er divisjonsdirektør i DNB Finans, Morten Guldhaug, som forteller dette. Reduserer kortsvindel DNB har oppnådd en reduksjon på 55 prosent i kortsvindel sammenlignet med samme tid i fjor. Vi har innført et nytt system for svindelovervåking som kjenner igjen brukermønsteret til kundene. Dermed kan vi avvise mistenkelige autorisasjonsforespørsler, sier Guldhaug. Svindelovervåkings systemet ble innført for debetkort mot slutten av 2011, og på slutten av 2012 ble systemet innført for kredittkort. Det vi gjør er å ha en sanntidsovervåking av alle korttransaksjoner. Ser vi for eksempel at et kort blir brukt to steder i samme periode, så går alarmen. Det er fysisk umulig for en kunde å være både i USA og i Norge samtidig, og hvis vi ser dette, kontakter vi kunden. Ofte kan det da være slik at noen har stjålet kortdata fra vedkommende. Hvis kunden bekrefter at han ikke er for eksempel på det stedet hvor den mistenkelige transaksjonen fant sted, får vi sperret kortet og hindret videre svindel, sier Guldhaug. Tidligere ble autorisasjonene analysert i etterkant, så da lå banken noen minutter etter svindlerne. Med økende profesjonalitet fra svindlerne måtte vi komme i forkant. Når kortdata blir stjålet eller tappet ett sted, og brukt i et land som ikke har innført chip&pin, som for eksempel USA, vil systemet automatisk avvise transaksjonen, sier han. Det virker Første kvartal i år stoppet DNB cirka 80 prosent av alle svindelforsøk. Tallet har holdt seg like høyt gjennom hele sommeren til tross for den økte kortbruken. Systemet begrenser sjansene for at kundene eksponeres for kjøp de ikke vedkjenner seg. Nå er det ikke slik at svindel er et kjempeproblem. Dette er noe de aller færreste blir utsatt for, men for dem som rammes, betyr det naturligvis ulemper, og for DNB økonomisk tap og mye saksbehandling. Vi har lite tap og svindel i forhold til omsetningsvolum. Det er likevel snakk om noen millioner, og da betyr 80 prosent avvergede svindelforsøk veldig mye, sier Guldhaug. Kundene takker Systemet avdekker også mistenkelige transaksjoner som bryter med kundens tradisjonelle bruksmønster. Det lages profiler på bruksmønster, og uvant bruk blir varslet slik at bankens personell kan se på dem. Virker det mistenkelig, blir kunden kontaktet. Dette er sjekket ut med Datatil - synet. Det det går på er at vi får noen mennesker til å se på transaksjonen. Det er ikke slik at hvis en kunde plutselig bruker penger på en pornoside, så ringer vi til vedkommende. Det er summen av mistenkelige hendelser som får oss til å skjerpe overvåkingen og eventuelt kontakte kunden. Tilbakemeld - ingene vi får er bare positive. Takk 6 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

7 I forkant: Med økende profesjonalitet fra svindlerne måtte vi komme i forkant, sier divisjons direktør Morten Guldhaug i DNB Finans. for at dere følger med, er en vanlig tilbakemelding, og det gjelder også dem som ikke har blitt utsatt for svindelforsøk, men som likevel følte det var trygt at vi varslet om noe vi kunne føle var et forsøk på det, sier Guldhaug. Anbefaler SMS-varsling Han anbefaler alle å ha SMS-varsling når du bruker kortet. Da får kunden en SMS hver gang kortet er brukt, og kunden kan selv følge med om kortet blir brukt uten at han er klar over det. Personlig har jeg SMS-varsling på kredittkortet og ikke bankkortet. Bankkortet bruker jeg til småkjøp og det vil bli plagsomt om jeg skulle få et varsel hver gang jeg betalte for en parkering eller melk i butikken. Du kan også legge inn beløpsgrense slik at du for eksempel blir varslet om alle uttak over en viss størrelse, sier han. Nye trender Guldhaug mener også å se noen nye trender innen kortsvindel. Av nye trender kan det nevnes at vi har hatt en del saker der kortene ser ut til å stamme fra datainnbrudd i diverse afrikanske land, deriblant Nigeria og Ghana. Kortene er kopiert med pin, og de blir misbrukt i USA. Vi har også hatt en del skimming i norske og svenske bensinpumper. Her misbrukes kortene stort sett i Sør- Amerika, Asia og USA. Skimming på tyrkiske vekslingskontorer ser også ut til å være tilbake. Det meste av misbruket kommer fra Asia. Trenden er den samme som i fjor, sier han. Når det gjelder kort kopiert uten PIN, så er det stadig noen hendelser fra datainnbrudd i diverse land og nettverk. Misbruket på disse kortene kommer stort sett fra USA. Det er fortsatt mye testing og misbruk på internett. Testing skjer på mange ulike nettsteder, og fortsatt kommer mye av svindelen fra reiseselskaper, flyselskaper og gam - bling. Til tross for alle media oppslag om lur er og luretelefoner ser vi fortsatt at kunder lar seg lure til å gi fra seg kortnummer og annen sensitiv informasjon. Opp ford - ringen om å aldri gi fra deg kortnummer og pin til noen du ikke stoler på, gjelder som aldri før. Dette gjelder også fysisk kortbruk. Ikke slipp kortene ut av syne. Ikke legg igjen kort i baren, eller på noen annen måte slipp det utenfor synsvidde. Da unngår du at dataene i kortet risikerer å bli kopiert på bakrommet, sier Morten Guldhaug. E ddy Grønset w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

8 VISA har laget denne listen over råd til nordmenn med tanke på kortbruk i utlandet: Råd og tips ved reise i utlandet Visa-kortet blir gjenkjent nesten uansett hvor i verden du befinner deg og kan benyttes stort sett over alt. Det er enkelt å planlegge turen når du har et Visakort. Det er like enkelt å bruke Visa-kortet på reise som hjemme. Du kan bruke kortet i de fleste butikker, på hoteller, restauranter og andre brukersteder over hele verden. Det er derfor ikke nødvendig å kjøpe utenlandsk valuta på forhånd. Hold styr på pengene Med et Visa-kort er det enklere å holde styr på pengene når du er i utlandet. Hvis du har et debetkort, trekkes pengene du bruker, direkte fra bankkontoen. Hvis du har et kredittkort, kan du spre betalingene over tid mot å betale et ekstra beløp. Pugg PIN-koden: Lær PIN-koden utenat hvis du har tenkt å ta ut lokal valuta fra minibank, og forsikre deg om at ingen har deg under oppsikt når du tar ut penger. Mange finansinstitusjoner som utsteder Visa-kort, tilbyr ekstra fordeler som kan være svært nyttige når du er i utlandet. Finn ut om du har gratis reiseforsikring eller en «pengene tilbake»-garanti hvis noe går galt med et kjøp. Betal på forhånd Noen kortutstedere tilbyr forhåndsbetalte Visa-kort som du kan fylle med et forhåndsbestemt pengebeløp perfekt hvis du vil holde deg innenfor et budsjett. Sikkerhetstips for utenlandsreiser Visa-kort er trygge, praktiske og enkle å bruke. Nedenfor finner du ti enkle reisetips for trygg bruk av kort. 1. Før du drar: Kontroller utløpsdatoen for kortet og forsikre deg om at du har nok penger på kontoen eller er à jour med kortbetalingene 2. Ta kopi av kortet og passet. Oppbevar kopiene på et separat og sikkert sted 3. Skriv ned telefonnumrene du må ringe hvis du mister eller blir frastjålet Visa-kort. 4. Ikke oppbevar kort og kontanter på samme sted da kan du unngå å miste alt samtidig 5. Hold vesker og lommebøker nær kroppen når du befinner deg på folksomme steder. Bruk pengebelte hvis det er mulig 6. Kontroller informasjonen på kvitteringen når du betaler med Visa-kort. Du er ansvarlig for totalbeløpet, så forsikre deg om at totalbeløpet er fylt ut før du signerer 7. Bruk sikre oppbevaringsbokser eller safen på rommet på hoteller 8. Ta vare på alle kvitteringer, og kontroller dem mot kontoutskriften 9. Lær PIN-koden utenat hvis du har tenkt å ta ut lokal valuta fra minibank, og forsikre deg om at ingen har deg under oppsikt når du tar ut penger Bruk av kort i land med ustabil valuta Dersom du skal reise til et fremmed land der du er usikker på de politiske og økonomiske forholdene, vil det være smart å sjekke Utenriksdepartementets landsider Dersom valutaen er ustabil og inflasjonen høy samtidig som valutaen ikke er konvertibel med vestlig valuta, vil vi anbefale å betale med vestlig valuta eller US dollar som du tar med inn i landet. Denne offisielle amerikanske siden gir reisetips om alle land i hele verden Den er svært nyttig også når det gjelder bruk av kort. 8 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

9 A K T U E L T Liten nedgang i gjeldsveksten Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,3 prosent ved utgangen av juni, ned fra 6,4 prosent i mai. Veksttakten har dermed falt to måneder på rad. Gjelds veksten i husholdningene falt noe, mens veksten i kreditt til ikke- finansielle foretak steg i perioden. Ved utgangen av juni utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 4,3 prosent i juni, opp fra 4,2 prosent i mai. Gjeldsveksten til foretakene har dermed steget de tre siste månedene, etter å ha falt hver måned fra oktober 2012 til april i år. Veksttakten er fortsatt på et lavt nivå. Ved utgangen av juni utgjorde den samlede innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak milliarder kroner. Veksttakten i husholdningene faller videre På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,3 prosent i juni, ned fra 7,4 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var milliarder kroner ved utgangen av juni, mot tilsvarende tall på milliarder kroner i mai. Husholdningenes kredittvekst har ligget rundt 7 prosent siden mars i fjor, men er fremdeles større enn inntektsveksten. Dermed øker fortsatt husholdningenes gjeldsbelastning, men i et lavere tempo enn på midten av 2000-tallet. Gjeldsveksten i husholdningene må i all hovedsak sees i sammenheng med den sterke prisveksten i boligmarkedet. Stabil utlånsvekst fra banker og kredittforetak Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 4,2 prosent i juni, uendret fra måneden før. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak milliarder kroner, noe som tilsvarer drøyt 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld. L ine A s ker Finans Norge Boligprisene: Gjeldsveksten i husholdningene må i all hovedsak sees i sammenheng med den sterke prisveksten i boligmarkedet, skriver Line Asker. w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

10 A K T U E L T En ny tidsalder for internasjonale reguleringer I kjølvannet av finanskrisen har regulering bank og finans blitt et internasjonalt tema. Vi ser at regelverk som påvirker vår næring i økende grad utformes av internasjonale institusjoner, med velsignelse fra G 20. Det kommende G 20-toppmøtet 5. til 6. september vil bli et svært viktig. Her skal de internasjonale institusjonene rapportere om fremdriften i de svært så ambisiøse G 20-prioriteringene for finanssektoren, som har som mål å øke tilliten gjennom effektiv regulering. Det er ikke noe nytt at G 20 drøfter de store utfordringer for verdensøkonomien, men dagens fokus på regulering av finanssektoren, som er forståelig utfra et ønske om å forhindre en ny finanskrise, har vi aldri sett tidligere. Vi som aktører i bank- og finanssektoren må være klar over dette fokuset, og fremme våre forslag og synspunkter på et tidlig tidspunkt, før de globale lederne konkluderer. Internasjonale institusjoners innflytelse kan sees stadig tydeligere i flommen av regelverk som nå innføres av regionale (som EU) og/eller nasjonale bindende myndigheter. Tar vi en nærmere titt på dagens internasjonale initiativer, ser vi at internasjonale reguleringsmyndigheter søker å takle problemstillinger innen bank og finans ved å innføre strenge og gjennomgående regler. Basel III Øverst på listen står selvsagt arbeidet med Basel III som skal håndtere de negative virkningene de store internasjonale investmentbankene hadde på verdensøkonomien under finanskrisen. Basel III stiller krav til større og mer kvalitativ kapital og bedret likviditet, og har en enorm innflytelse, ettersom reglene skal innføres så å si over hele verden. Reglene blir ikke bare gjeldenede for storbankene, men også små, regionale og tradisjonelle banker som ikke er involvert i komplekse eller risikofylte aktiviteter. Og det er mer i vente. Ikke bare når det gjelder likviditet, i form av «sikkerhetsnettet strammes til, men på en måte som respekterer nasjonale myndigheters evne til å tilpasse lovverket» LCR og NSFR kravene, men også bankenes risikovektede aktiva, som vil bli revurdert grunnet for store forskjeller mellom de ulike institusjonene. Dette bør være til stor bekymring da det vil bringe med seg en rekke endringer både for kunder (mindre utlån og større kostnader), og for banker. Utover Basel III-kravene, har Baselkomiteen utviklet prinsipper for identifisering av internasjonale systemviktige banker (G-SIFI) og nasjonale systemviktige banker (SIFI). Baselkomiteen har ilagt begge ytterligere kapitaldekningskrav for å begrense internasjonale og nasjonale negative eksterne virkninger på det globale finanssystemet og økonomien. Det ventes at dette vil bli innført i januar 2016 og bli etterfulgt av en tett oppfølging av den enkelte institusjon. Når det gjelder nasjonale SIFI-banker har Baselkomiteen landet på en prinsippbasert tilnærming som åpner for en betydelig grad av nasjonalt skjønn for å kun- 10 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

11 Administrerende direktør i den Europeiske Sparebank foreningen ESBG, og den verdensomspennende interesse organisasjonen WSBI, Chris de Noose ser i denne artikkelen nærmere på de utfordringer sparebankene får som følge av nye internasjonale reguleringer og innstramninger. ne ta hensyn til forholdene i hvert land. Kort sagt, det internasjonale sikkerhetsnettet strammes til, men på en måte som respekterer nasjonale myndigheters evne til å tilpasse lovverket til sitt lands virkelighet. Et annet tema som kan ha store konsekvenser for bankinstitusjoner er bankstrukturreformene som for tiden diskuteres eller utarbeides i en rekke regioner og land: Volcker Rule i USA, Vickers-rapporten i Storbritannia, oppfølgingen av Liikanen-rapporten i EU og nasjonale initiativer i Frankrike og Tyskland. Baselkomiteen følger nøye med på disse initiativene, noe som kommer til syne i komiteens «skattebetalerne ikke lenger har råd til å redde hver eneste finansinstitusjon som måtte komme i problemer» første arbeidsdokument utgitt i april. Her er fokus rettet mot sannsynlige følger av de ulike initiativene for finansiell stabilitet og systemrisiko, bankenes forretningsmodeller og globale bankers internasjonale aktiviteter. Selv om dette er et arbeidsdokument som ikke gir uttrykk for hverken et positivt eller negativt syn, men snarere ulike konklusjoner som understreker fordelene og ulempene med reformer i bankstrukturen, kan vi forvente at Baselkomiteen vil være langt mer aktive på dette området. Fra et næringspolitisk perspektiv reiser dette særlig to spørsmål: I) tidspunktet og behovet for en slik reform, særlig når man tenker på det omfattende lovverket banksektoren må innføre de neste månedene som følge av finanskrisen, og II) hva slags bankmodeller ønsker vi i fremtiden. Er det fornuftig med en og samme tilnærw w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

12 ming for hele verden, eller om nasjopnal og regional tilpassing særegenheter kan vise seg å være en fordel i krisetider? Banker i krise Nye internasjonale tiltak for banker som kommer i vanskeligheter eller går over ende, også kjent som recovery and resolution regimes er under oppseiling. Tankegangen bak dette er at skattebetalerne ikke lenger har råd til å redde hver eneste finansinstitusjon som måtte komme i problemer. Selv om dette tradisjonelt har vært et nasjonalt anliggende, har Baselkomiteen og FSB siden 2010 jevnlig utgitt framdriftsrapporter som vurderer i hvilken grad anbefalingene de har kommet med har blitt innført. Vi venter nå at FSB vil revidere sin veiledning for konkursstrategier og vurdere den gjeldende Key Attributes-metodikken. En utvikling på dette området er avgjørende for å gjenopprette tilliten til banksektoren. Vi må forutsette at man i det videre arbeidet hensyntar spesifikke trekk ved banksektoren, noe som vil gi sparebanker muligheten til å videreutvikle sitt særpreg, særlig med tanke på de beskyttelsesordningene som allerede er i funksjon i ulike land. «å kanalisere kapitalen for å skape vekst gjennom å lette tilgangen til kapital både for små og mellomstore bedrifter» Få i gang veksten I tillegg til strømmen av reguleringsinitiativer har vi også nylig sett at det har utviklet seg en systematisk gjennomgang av virkemidler som har som mål å få i gang igjen veksten internasjonalt. G 20 (som leder an internasjonalt) og EU (som har utgitt sin rapport om langsiktig finansiering) viser til behovet for tiltak som styrker tilgangen på langsiktig finansiering og drøfter hvordan formidling av langsiktig finansiering bør skje. Målene for disse initiativene er blant annet å skape og tiltrekke seg sparing, og å kanalisere kapitalen for å skape vekst gjennom å lette tilgangen til kapital både for små og mellomstore bedrifter og for personmarkedet samt å sikre god avkastning for både investorer og samfunnet for øvrig. FSB og OECD oppmuntrer sparebanker til å dele sine vurderinger for hvordan man kan gjenopprette investorenes tillit og sørge for en tilfredsstillende tilgang til kapital. Det underliggende spørsmålet er hvordan en kan sikre at banksektoren fungerer effektivt og i tråd med kundenes og investorenes forventninger. Vi burde tenke oss om to ganger før vi går fra en formidlingsmodell til en kapitalmarkedsmodell, særlig fordi innskudd forblir i bankenes regnskap og risiko må håndteres. Det er det banker som er best i stand til å håndtere. Avslutningsvis ser vi at hele tilsynsrammeverket også har havnet i siktet til de internasjonale institusjonene, som illustrert av Core Principles for Effective Banking Supervision, som regelmessig gjennomgås og forbedres av Baselkomiteen. Disse overordnede prinsippene blir i økende grad omgjort til konkrete regler på områdene for tilsyn og krisehåndtering. Det er nødvending med den aller største årvåkenheten for å garantere at proporsjonalitetsprinsippet, som er så viktig for sparebanker og retailbanker, overholdes. Vi ser nå at en ny tidsalder for internasjonale reguleringer er i emning. Vår oppgave er å hjelpe lovgiverne å unngå tidligere feil. Vi må minne de på at Basel III-rammeverket i utgangspunktet ble utviklet for store, grenseoverskridende, internasjonalt aktive institusjoner, og at denne opprinnelige utformingen utgjorde en potensiell trussel mot mangfoldet i den europeiske banksektoren. ESBG har påvirket, og fortsetter å påvirke, rammeverket for Basel III og den videre lovgivning for å inkludere sparebankers interesser nettopp for å hegne om mangfoldet i banksektoren. Likeledes er det ikke sikkert at G 20 er oppmerksom på sparebankene og den viktige rollen disse spiller i verdensøkonomien. Vi må gjøre dem klar over dette før de gjentar feilen med et ensidig fokus på store, grenseoverskridende, globale institusjoner. Mindre, regionalt fokuserte banker utgjør en stor drivkraft i realøkonomien. En stabil, bærekraftig økonomisk utvikling internasjonalt kan kun oppnås gjennom stabile, bærekraftige nasjonale økonomier, og disse kan igjen kun oppnås gjennom stabile nasjonale finanssystemer, noe det er umulig å oppnå uten sparebanker. Nasjonale finanssystemer er vårt domene. Vi er den viktige forbindelsen mellom dem og en sunn, stabil, bærekraftig verdensøkonomi. Derfor er det som nå diskuteres i hovedkontoret til den Inter nasjonale Oppgjørsbanken (BIS) på Centralbahnplatz 2 i Basel din fremtid. Vær en del av den. Når våre medlemmer fra hele verden kommer med høringsuttalelser og deltar i denne debatten er de aktivt med på å utvikle og styrke WSBI- ESBGs standpunkter som blir delt med G 20, og dermed gjør dem klar over den viktige rollen sparebanker spiller for mangfoldet i banksektoren. La oss gjøre dette sammen for å sikre at interessene til uunnværlige aktører i finansieringen av realøkonomien ikke forblir på sidelinjen, og at våre forretningsmodeller ikke blir utsatt for urettmessige tilpasninger som forhindrer dem i å spille sin viktige rolle i økonomien. Chris de Noose Administrerende direktør, WSBI-ESBG 12 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

13 A K T U E L T Nå kan de unge ta Økonomilappen Forbrukerombudet og Finans Norge har sammen utviklet «Økonomilappen», en digital test av basiskunnskaper om personlig økonomi for unge voksne. Testen kan brukes som grunnlag for dialog mellom bank og unge, til undervisning i skolen og som bakgrunn for diskusjon mellom unge og foreldre, sier Hilde E. Johansen, fagsjef i Finans Norge. Ideen til Økonomilappen kommer fra de unge selv; på Finans - næringens dag 2012 anbefalte nemlig et ungdomspanel finans - næringen å utvikle et «trafikalt grunnkurs» om personlig økonomi. I desember samme år presenterte Forbrukerombudet og Finans Norge dokumentet «På egne ben», en veiledning med nødvendig basisinformasjon om personlig økonomi som unge mennesker bør ha oversikt over når de blir myndige, flytter hjemmefra og etter hvert skal stå på egne ben. Neste etappe er altså lanseringen av kunnskapstesten Økonomilappen. De rundt 80 spørsmålene som ligger i Økonomilappens spørsmålsdatabase tar utgangspunkt i «På egne ben». Selve testen, som er tilpasset mobil og PC, består av 20 spørsmål fordelt på hovedområd - ene sparing, lån og dagligøkonomi. Ungdommene var svært engasjert i arbeidet med å teste ut spørsmålene som er lagt inn og som må besvares riktig før man får Økonomilappen. En stor endring Hilde Johansen påpeker at særlig overgangen fra umyndig til myndig representerer en stor endring i rettigheter og plikter. Du blir «voksen», men ikke moden, over natta når du blir 18! Du kan med ett inngå ulike typer avtaler: Telefonabonnement, skolekontrakt, leiekontrakt for bolig, forsikringsavtaler og andre betalingsavtaler. Boligetablering begynner å nærme seg, og du får tilbud om kredittkort og kan ta opp forbrukslån. Mye kan gå galt. Derfor oppfordrer vi unge mellom 16 og 25 år til å ta Økonomilappen. Målet med testen er å gi økt innsikt i personlig økonomi, og på den måten sette unge bedre i stand til å håndtere egen økonomi på en god og fornuftig måte, fremholder Johansen, og legger til: Økonomilappen er på ingen måte endestasjonen i vår satsing på unge og økonomi. Vi tar sikte på å videreutvikle og tilpasse pensum til de unges ønsker og behov, både hva gjelder innhold, form og kanaler. Kunnskap er nøkkelen til god privatøkonomisk kontroll, til glede for den enkelte, finansnæringen og samfunnet Økonomilappen er utviklet med støtte fra Finans - markedsfondet, og lenke til testen finnes på hjemme - sidene til Forbrukerombudet og Finans Norge. Rolf Mæhle Finans Norge w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

14 A K T U E L T Alle vet hva tillit er, men hvordan skapes den? Vår visjon er «å skape verdier gjennom kunsten å møte kunden». Kundene er de aller viktigste for oss, og gode kunderelasjoner bygger på tillit, sier Ellen Kjos-Kendall, etikksjef i DNB. Tillit vet alle hva er, men hvordan skapes den? «vi som håndterer Andre Menneskers Penger må hele tiden være opptatt av tillit» Etikksjefen synes det er nyttig å bryte ned tillitsbegrepet og jobbe konkret med både det som bygger og det som bryter ned. Med et glimt i øyet kaller hun finansnæringen for AMP-bransjen: Vi som håndterer Andre Menneskers Penger må hele tiden være opptatt av tillit. Autorisa - sjons ordningen for finansielle rådgivere er et godt eksempel på at bransjen tar dette på alvor. Vi arbeider nå mer systematisk enn tidligere. Våre medarbeidere er godt forberedt til kundemøtene, og vi jobber iherdig med å ta etikk på alvor. Vi prøver å lære av våre feil. På formel Ellen Kjos-Kendall mener at begrepet tillit kan gjøres om til en brøk med tre faktorer i telleren og én i nevneren: Kundene må oppfatte det vi sier som troverdig. Det har med kompetanse å gjøre. De må ha trygghet for at opplysningene de får er riktige. Kundene må videre oppleve oss som pålitelige, dvs. at våre handlinger må være til å stole på. De må også vurdere oss som oppriktige. Da snakker vi om evnen til å få andre mennesker til å føle seg trygge. Det fordrer en nærhet som ofte kan ha dårlige kår i profesjonelle sammenhenger. Det koster større innsats, men det er her slaget står. Dette kan settes opp i en formel: Holdninger og handlinger over streken bygger tillit, mens for stor dose av «me, myself and I» under streken ødelegger. Både bedriften og medarbeideren kan komme i skade for å være i overkant selvopptatte, presiserer Ellen Kjos-Kendall. Tillit: Troverdig + Pålitelig + Oppriktig Selvopptatt «Kundene må oppfatte det vi sier som troverdig. Det har med kompetanse å gjøre» Spennende Det spennende med formelen er at den konkretiserer hva jeg må gjøre for å skape tillit. Jeg må ha selvinnsikt, jeg må våge å være personlig, og jeg må våge å formidle de dårlige nyhetene også. Jeg kan nevne et selvopplevd eksempel fra en tid tilbake: Temaet var lån til en varmepumpe. Jeg mente det var riktig å opplyse kunden om at offentlige ordninger ville være gunstigere enn lån i banken. Kollegaen min var uenig. I dag tror jeg vår organisasjon er kommet lenger i sin tenkning. Dilemmaer Ingen som arbeider med kunder kommer utenom situasjoner der de må vurdere å anbefale kunden å benytte en annen leverandør. Når vi gjør det, viser vi hva «kunsten å møte kunden» betyr. Å forstå hvor grensene går beviser at vi har kompetanse, at vi kjenner 14 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

15 kundens behov og at vi vil kunden vel. Kunden på sin side forstår at han kan stole på oss. Hvis kunden har større nytte av et produkt fra en annen leverandør, mener jeg det styrker kundeforholdet å si fra. Selv om det kan slå feil enkelte ganger, er dette en strategi som i det lange løp tjener bunnlinjen. Noen ganger må det også stilles spørsmål ved kunder. Å markere grensen for hvem man ønsker å ha forretningsforbindelse med er av og til nødvendig, sier Kjos-Kendall. Dette har vi alltid fokus på, men vår internasjonale virksomhet gir oss spesielle utfordringer når det gjelder bærekraft. Grensen går ved korrupsjon. Vi ønsker ikke kunder som for eksempel bestikker eller begår andre lovbrudd. Det kan noen ganger være krevende for oss å si nei takk til lukrative kunder, men DNB ønsker å gå i front og bidra til en positiv samfunnsutvikling, sier Ellen Kjos-Kendall. Fire pilarer Bærekraftig kundebehandling i finansnæringen bygger på fire pilarer, mener Kjos-Kendall. Den første er høy bevissthet om hva som står på spill og hvilke hensyn som må ivaretas. Dette er en viktig del av etikken. Kunden risikerer dårlig rådgivning med mulige store konsekvenser for sin økonomi. For banken er det yrkesstolthet og omdømme som står på spill. For det andre må det jobbes kontinuerlig med rammer, lover og regler. Grensene for rådgivningen må være tydelige: Den tredje pilaren er trening og kompetanseutvikling. Selv om de fleste av oss vil hverandre vel, har fått god oppdragelse og vet å oppføre oss, kan en rådgiver komme i nye og krevende dilemmaer i møte med kunden. Slike situasjoner er det viktig å trene bevisst på. Dette jobber vi med kontinuerlig, understreker Kjos-Kendall. Ansvarliggjøring Den siste pilaren dreier seg om å kunne innrømme sine feil og lære av de tilbakemeldingene kundene gir. Ansvarliggjøring er et viktig stikkord for Ellen Kjos-Kendall. Den enkelte har et individuelt ansvar og må settes i stand til å aksle dette. Å skylde på sjefen, kredittkomiteen eller andre er ingen farbar vei: Jeg tror at folk alltid gjør så godt de kan, men det er viktig å sørge for at deres faglige og moralske bekymringer blir håndtert. For meg er det om å gjøre å legge til rette for at viktig informasjon også kan flyte oppover. De som sier fra, må bli hørt. Her tror jeg vi er på rett vei. Ansvarliggjøring alene er ikke nok. Incentivsystemer, målesystemer og opplegget for kundemøtene påvirker rådgivningen, sier Kjos- Kendall: Rådgiveren må ha god nok opplæring og tilstrekkelig tid til å avdekke kundens behov i henhold til God rådgivningsskikk. Det er viktig å vurdere om produktet eller tjenesten passer. Noen produkter er velegnet for de fleste, men ikke for alle i alle situasjoner. Kredittkort er et eksempel. For mange er kortet godt å ha på reiser og når de handler på internett. For andre er den tilgjengelige kreditten en altfor stor fristelse. Vi ser at noen unge kan ende opp med betalingsanmerkninger og miste mulighet for lån i fremtiden på grunn av kredittkortgjeld. I slike tilfeller er det viktig ikke å anbefale kredittkort. Oppsummert kan bærekraftig kunderådgivning beskrives slik, avslutter Ellen Kjos-Kendall: Vit hva du snakker om, hold hva du lover, vær oppriktig interessert i kunden, og la deg ikke styre av kortsiktig gevinst. Marit Sagen Åstvedt Finans Norge «den enkelte har et individuelt ansvar og må settes i stand til å aksle dette» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

16 Ø K O N O M I S K P O L I T I S K K O M M E N T A R Motsyklisk buffer må praktiseres på en varsom måte Den økonomiske politikken har nylig blitt tilført et nytt virkemiddel i form av motsyklisk buffer. Virkningene av bufferen er usikre, og en forsiktig praktisering er derfor påkrevet. Norske myndigheter ville stått på stødigere grunn hvis de støttet seg mer til internasjonale anbefalinger. Motsyklisk kapitalbuffer ble vedtatt i sommer som del av lovendringen om nye og skjerpede kapitalkrav i Norge. Loven etablerer fire nye og ulike buffere utover det generelle minstekravet til ansvarlig kapital. Mens bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og systemviktighetsbuffer alle er permanente og innført for å øke bankenes tapsbærende evne, skal motsyklisk buffer variere over tid. 16 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

17 Fremskritt: Internasjonalt har det blitt gjort betydelige fremskritt i å skape en skjerpet og mer enhetlig bankregulering på tvers av land, fastslår Erik Johansen, Finans Norge. Dessuten er formålet med bufferen mer sam mensatt. Hva er motsyklisk buffer? Den teoretiske begrunnelsen for motsyklisk buffer er at det skal strammes til når kredittveksten i husholdningene og bedriftene er særlig sterk, og reduseres eller settes til null når kredittveksten er normal eller svak. Dermed kan virkemidlet virke dempende på kredittveksten når den er sterk, og samtidig gi bankene en buffer de kan trekke på i en nedgangskonjunktur, slik at kreditt - ytingen da ikke stopper opp. Buf - ferkravet skal med andre ord både utgjøre et virkemiddel mot særskilt sterk kredittvekst og ta høyde for risiko som følge av sterk kredittvekst. Vil Norge avvike fra internasjonal «best praksis»? Dessverre synes det som om norske myndigheter vil avvike fra internasjonal «best praksis», ettersom Norges Bank har signalisert at den i sine råd til Finansdepartementet også vil vektlegge tidligere tiders kredittvekst når kravet fastsettes. Buffer kravet kan derfor bli liggende på et nær permanent høyt nivå kun redusert ved sjeldne finanskriser. I så fall blir ikke bufferen et motsyklisk og fleksibelt virkemiddel, slik den internasjonale intensjonen er. Den nylig vedtatte norske loven gir adgang til at den motsykliske bufferen første gang kan skrus på 1. juli Normalt skal den utgjøre mellom null og 2½ prosent av bankenes risikovektede balanse, men kan ved tilfelle av ekstraordinær kredittvekst også være høyere. Sett under ett med øvrige kapitalkrav vil større norske banker om mindre enn tre år kunne stå overfor et kapitalkrav på 18 prosent, hvorav hele 14,5 må bestå av ren kjernekapital, mot tidligere åtte prosent samlet ansvarlig kapital. Det er grunn til å forvente at markedets krav vil bli at alle banker minst må være kapitalisert som de største aktørene. På toppen av dette tilkommer kapitalpå - slag som følge av «pilar 2» foruten bufferen bankene har for å sikre økonomisk handlingsrom. Samlet sett står vi altså foran en særdeles kraftig skjerpelse, med virkninger som redusert utlånskapasitet og økte lånerenter. Finans Norge har i nylig avlagt høringssvar kommet med flere kritiske merknader til Finansdeparte - mentets forslag til detaljert regelverk for motsyklisk buffer. Det er, slik vi ser det, ikke bare formålet norske myndigheter utvanner. Heller ikke det norske rammeverket for virkemidlet ser ut til å skulle samsvare med internasjonale anbefalinger. EUs regelverk slår fast at det enkelte medlemsland skal ta utgangspunkt i det samme beslutningsgrunnlaget, for å sikre en mest mulig konsistent politikkutøvelse mellom medlemslandene. Det faktiske bufferkravet vil selvsagt på et gitt tidspunkt variere mellom EUlandene avhengig av nivået på indikatoren, men virkemidlet bør benyttes på like premisser, slik at det blir lettere å vurdere forskjeller i risiko på tvers av land. Særnorsk praksis har en pris Norges Bank har gitt signaler om at det trolig vil benytte et annet beslutningsgrunnlag enn det som anbefales internasjonalt. Norges Bank mener deres tilnærming er noe bedre egnet til å måle oppbygging av risiko i det finansielle systemet i Norge, og det betviler vi ikke. Pro - blemet er at fremgangsmåten har en potensielt stor kostnad når det internasjonale sammenlikningsgrunnlaget smuldrer opp. Kost na - den kan altså være vesentlig større enn gevinsten Norges Bank argumenterer for. Norske kredittinstitusjoner er helt avhengige av utlandet for fin ansiering av sin virksomhet, og deres nettogjeld overfor utlandet er om lag milliarder kroner. Dette tilsvarer hele 50 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Internasjonalt har det blitt gjort betydelige fremskritt i å skape en skjerpet og mer enhetlig bankregulering på tvers av land. For utenlandske investorers risikovurdering vil det være vesensforskjellig om de oppfatter at norske myndigheter strammer inn kapitalkrav for å gjøre bankene ekstra robuste, eller om de tror at innstrammingen skjer fordi risikoen er større i Norge. Usikkerhet om bakgrunnen for beslutningene dempes når ulike land bruker like og kjente spilleregler. At norske myndigheter på en del områder velger egne særnorske løsninger, istedenfor å følge internasjonal best praksis, gir trolig bankene dyrere funding. Samlet sett skaper det usikkerhet for norske bankers kapitalplanlegging, vanskeliggjør deres kommunikasjon i internasjonale kapitalmarkeder og svekker konkurranseevnen. Dermed påføres trolig også norske låntakere unødvendige kostnader. Kostnadene ville vært lavere om myndighetene våre hadde anvendt en internasjonal best praksis for bankregulering og makrotilsyn. «norske kreditt - institusjoner er helt avhengige av utlandet for fin ansiering av sin virksomhet» Erik Johansen Finans Norge w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

18 Ø K O N O M I S K P E R S P E K T I V Den uvillige og den overivrige At Tyskland ikke viser noen interesse for bruk av militær makt, burde ikke være til hinder for at tyskerne kunne utvise et mer aktivt lederskap i Europa. Om kinesernes iver etter å skulle bestemme over andre går ned, vil trolig frykten de mindre nabolandene i Asia har for Kina også bli mindre. «ved Sovjet - unionens oppløsning ble forholdene lagt til rette for Tysklands samling» Siden den andre verdenskrigens slutt i 1945 har USA vært den dominerende stormakten eller hegemon, det vil si, landet som i stor grad bestemmer reglene for samkvem og relasjoner mellom land, og som også ser til at disse reglene etterleves. Rett nok med konkurranse fra Sovjetunionen frem til desember Da brøt Sovjet - unionen sammen, ganske enkelt ved at Russlands president Boris Jeltsin tok Russland ut av unionen. Tyskland og Kina kommer på banen De siste årene har imidlertid to andre land gjort seg stadig sterkere gjeldende på den internasjonale arena, nemlig Tyskland og Kina. Ved Sovjetunionens oppløsning ble forholdene lagt til rette for Tysklands samling. I oktober 1990 ble de fem delstatene som Øst- Tyskland bestod av, ganske enkelt innlemmet i Vest-Tyskland. Et nytt eller egentlig gammelt Tyskland fremstod. Vel 80 millioner tyskere kunne nå fylke seg under samme flagg. Heldigvis gjør de ikke det fylker seg i betydningen å stille opp militært og å opptre aggressivt overfor andre lands innbyggere, eller egne, for den saks skyld. To ganger i forrige århundre gjorde de det. Og begge ganger med ødeleggende konsekvenser både for seg selv og andre. Fra Europas «syke mann» til en økonomisk stormakt Så sent som i 1999 ble Tyskland betegnet som Europas «syke mann». Innlemmelsen av Øst-Tyskland viste seg utrolig mye vanskeligere og dyrere en noen hadde tenkt seg. I 2003 la Gerhard Schöder, Tysk - lands forrige kansler, frem «Agenda 2010» et økonomisk program der siktemålet var et mer konkurransedyktig Tyskland. Et viktig element her var et bedre fungerende arbeidsmarked. For å få fagforeningene med på laget, ble et system med medbestemmelse etablert der valgte representanter for de ansatte ble med i bedriftens styrende organer. Konsekvensen ble en meget moderat lønnsvekst. I gjennomsnitt steg lønningene i Tyskland med bare 1,1 prosent pr. år for perioden Med euro som felles mynt fra 1999 innebar dette at tyske bedrifter fikk stadig bedre konkurransekraft enn bedrifter i andre euroland, der lønnsveksten kunne være både to- og tre-ganger så sterk. At Tyskland ikke viser noen interesse for bruk av militær makt, burde ikke være til hinder for at tyskerne kunne utvise et mer aktivt lederskap i Europa. Det er konklusjonen i en egen rapport i The Economist av 15. juni i år, «Europas uvillige hegemon». Når konkurransekraften til tyske bedrifter drar så kraftig i fra andre eurolands, synes tiden moden for å utøve lederskap. Det har ikke Angela Merkel, som overtok som kansler i 2005, i tilstrekkelig grad gjort. men med liten villighet til å bruke sin makt Et Tyskland som var fastere i klyp - ene, ville sørget for at finanssektoren, både i eget og andre euroland, tidlig tok de tapene uvettig kredittgivning har ført til. En viktig grunn til at USA er kommet gjennom finanskrisen på langt bedre vis enn Europa, er nettopp villigheten til å la banker gå konkurs og på andre måter å fordele tapene på. Videre kunne tyskerne brukt noe mer penger selv, fått inflasjonen opp et par hakk, og dermed lettet trykket for foretak i andre land som sliter med større lønnsøkninger. En slik politikk kunne kombineres med klare krav til andre land hva gjelder ikke bare statsfinansene, men også strukturelle problemer som arbeidsmarkedenes virkemåte, innsamling av skattepenger, og byråkratisk sendrektighet. Men tyskerne er ikke slik. De liker bedre å se seg selv som et stort Sveits snarere enn som et lite USA. Man holder orden i eget hus, som sveitsere, og så får andre holde ord - en i sine. 18 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

19 Arne Jon Isachsen er professor ved Handelshøy skolen BI. Kina viser muskler I Kina, på den andre siden av kloden, er bildet et annet. I løpet av de siste par-tre årene har Midtens Rike vist stadig mer muskler. Det har ført til stadig nye konflikter mellom India, Vietnam, Japan, Filippinene, Thailand og Sør-Korea på den ene siden og Kina på den andre. Særlig Kinesisk utfordring: Bedre miljøpolitikk koster i form av lavere økonomisk vekst. har Kinas krav og kinesisk atferd i Sør-Kinahavet vært en kilde til uro og bekymring. Når kineserne oppfører seg truende og aggressivt, søker nabolandene seg naturlig nok mot USA for beskyttelse og støtte. En form for ulikevekt oppstår: Mens Kina blir stadig viktigere som økonomisk partner for land i Asia, fremstår USA for noen av dem som stadig viktigere rent sikkerhets - politisk. I boken The Rise of China vs. the Logic of Strategy, fremholder Edward N. Luttwak at Kinas voldsomme økonomiske fremgang i seg selv virker truende på de mindre nabolandene. Uansett hvor «snille» og «fredelige» kineserne oppfører seg, vil denne fremgangen på det økonomiske område skape motreaksjoner i nabolandene. Det eneste som på sikt kan hindre en slik reaksjon, er at den voldsomme økonomiske veksten i Kina stanser opp. I så fall vil Midtens Rike fremstå som mindre truende. En utvikling i retning av demokrati vil også kunne virke beroligende på nabolandene, mener Edward Luttwak, som er forsker ved Center for Strategic and International Studies i Washington D. C. Hva med veksten fremover som Brasil eller som Sør-Korea? Hva er så sannsynligheten for at den årlige økonomiske veksten i Kina halveres fra 7-8 prosent til 3-4 prosent i løpet av ikke altfor mange år? Slik at trusselen Kina utgjør blir tatt ned. Interne utfordringer står i kø: Forurensing, fordeling og demografi er tre viktige stikkord. I en fersk studie foretatt i fellesskap av forskere fra mange land, konkluderes det med at levealderen nord for Huai River er fem og et halvt år kortere enn sør for denne elven. Hvor - for? Fordi utdeling av gratis kull til fyring i nord har gitt så mye dårligere luftkvalitet. Ta vekk gratis kull og veksten går ned. Bedre miljøpolitikk koster i form av lavere økonomisk vekst. Fordelingspolitikken er en annen anstøtsstein. Om den skal bli jevnere, og det bør den om veksten i forbruket skal stige, må de med makt være villige til å la de fattige få større stykker av kaka. Hvor sannsynlig er det at noe slikt skjer? Til sist, Kina blir gammelt før det blir rikt. Om noen ganske få år vil andelen av mennesker i arbeidsfør alder ta til å synke samtidig som antallet pensjonister fortsetter å vokse kraftig. Det vil legge en demper på den økonomiske veksten. Med et bruttonasjonalprodukt pr. innbygger på vel seks tusen dollar er Kina i dag på nivå med Brasil i 1974 eller med Sør-Korea i Hvordan vil utviklingen fremover arte seg? Vil kineserne følge brasilianerne eller sør-koreanerne? Oppgjør med egen fortid Til forskjell fra Tyskland, som har gjort opp med sin egen, nære historie, og nettopp derfor er uvillig til å ta på seg jobben som hegemon, har ikke kineserne gjort det. Om fors - kere i Kina sto fritt til å studere og å vurdere Maos eksesser som Kinas fremste leder fra 1949 til 1976, og å legge frem sine vurderinger i det offentlige rom, ville det kanskje hatt som konsekvens at Kina la større vekt på utviklingen i eget land. Imid lertid er et oppgjør med Maotiden uforenlig med Det kinesiske kommunistpartiets bibehold av sitt monopol på makten. Kanskje Europa ville være tjent med et noe mer selvsikkert og markant Tyskland, med større villighet til å ta et begrenset lederskap. Om kinesernes iver etter å skulle bestemme over andre går ned, vil trolig frykten de mindre nabolandene i Asia har for Kina også bli mindre. Men om de kinesiske ledere er usikre på hvor stabilt systemet egentlig er, kan det være greit å spille på nasjonalismen for på den måten å skaffe seg legitimitet. Det er en farlig vei å gå. Arne Jon Isachsen Professor ved Handelshøyskolen BI «kanskje Europa ville være tjent med et noe mer selvsikkert og markant Tyskland» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

20 A K T U E L T er for - sikret mot helsekø Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø nordmenn har ved utgangen av juni 2013 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i Så sent som i 2003 var det bare rundt nordmenn som hadde en slik ordning. Det har i flere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattgode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier Kreutzer. Behandlingsforsikring er et viktig supplement til offentlige helsetjenester. Sykefravær og ventelisteproblematikk opptar pasienter, arbeidsgivere og behandlingsinstitusjonene. Det er sannsynlig at dette også vil bli en utfordring i fremtiden, sier Kreutzer. Antall forsikrede mot helsekø pr. 30. juni godt supplement: Det private markedet er et godt supplement til det offentlige, sier Idar Kreutzer. Slitasjeskader har individuelle ordninger, noe som utgjør under ni prosent av totalen. Mange opplever en lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og i Norge, sier Kreutzer. 20 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER 1 FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER AV ARNE JON ISACHSEN 2 SAMMENDRAG Etableringen av Den økonomiske og monetære unionen i Europa (ØMU) i 1999 er en enestående begivenhet.

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer