SAK 7 ARBEIDSPLAN 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 7 ARBEIDSPLAN 2015/2016"

Transkript

1 SAK 7 ARBEIDSPLAN 2015/2016 Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtet sin bestilling til Arbeidsutvalget, og utgjør planen for hva organisasjonen skal gjøre i året som kommer. I dette saksfremlegget fremheves hovedsatsninger, samt det undertegnede tror det kan være lurt å forklare og hvilke endringer landsstyret har gjort. Det er også mange andre punkter i arbeidsplanen som kan og bør tas opp i debatten om arbeidsplan. Dette er et forsøk på å fremheve de tyngste og viktigste oppgavene som foreslås å gjennomføres. Arbeidsplan og valgkampstrategi Årets arbeidsplan er i form ganske lik på fjorårets. Den største forskjellen fra i fjor, er naturligvis at vi i år skal drive valgkamp. Den mest omfattende delen av arbeidsplanen er derfor valgkampstrategien, som du finner i et eget dokument. Valgkamp vil være den oppgaven vi prioriterer aller høyest fra landsmøtet, til og med september. Andre hovedsatsinger I tillegg til valgkamp, foreslås det å satse særlig på to prosjekter: 1. Medlemsoppfølging 2. Skolering Medlemsoppfølging foreslås som prioritering fordi vi trenger å bli flinkere på å få medlemmer i aktivitet kort tid etter at de melder seg inn. Dette er det viktig å få på plass i år, fordi vi sannsynligvis vil få mange nye medlemmer i valgkampen. Med andre ord må fylkes- og lokallag ha på plass en plan for medlemsaktiviteter utover høsten Et ordentlig skoleringsopplegg er noe medlemmer har etterspurt i lang tid, og er et prosjekt som også henger tett sammen med medlemsoppføling. Planen er at arbeidet med skoleringsopplegget skal ha kommet så langt innen valgkampen virkelig starter, at arbeidsutvalgsmedlemmer er klare til å gjennomføre grunnskolering på medlemsmøter rundt i landet i høst. GULM2 Som dere ser i arbeidsplanen, skal vi allerede om et halvt år ha nok et landsmøte. Dette er fordi vi på landsmøtet i 2014 bestemte oss for å flytte landsmøtet fra vår til høst. Dette for at årsmøtesesongen og landsmøtet skal harmonere bedre med skoleåret og fordi det er synd å skifte ut tillitsvalgte, som for eksempel talspersoner, et halvt år før valgkamp. For å komme inn i den nye rutinen og slippe at det går 1,5 år mellom landsmøtene, skal vi avholde et ekstra landsmøte høsten 2015 GULM2. Som dere ser på listen over hva som skal behandles på GULM2, skal vi behandle saken valg. Alle som stiller til nasjonale verv i Grønn Ungdom har blitt oppfordret til å stå i vervet sitt til landsmøtet i 2016, altså 1,5 år. Men i vedtektene står det at vi skal ha valg på hvert landsmøte, og derfor skal

2 vi selvfølgelig ha det. Landsstyrets endringer På landsstyremøte 6. til 8. februar (LS4-1415) behandlet landsstyret arbeidsplanen. Der innstilte de på å vedta arbeidsplanen som helhet, og gjorde noen mindre endringer. Endringer av en viss størrelse er markert med oransje i arbeidsplanen. Landsstyret gjorde følgende endringer i arbeidsplanen (som var av mer enn redaksjonell karakter): Delegatavgiften på GULM2 skal om nøvendig settes høyere (alternativet var å innskrenke antall delegater) GULM2 skal kombineres med en skoleringshelg. Medlemsmålet ble oppjustert til 2000, fra Skoleringsskolen til Grønn Ungdom skal hete Drivhuset. (Alternativet var Grønt Akademi). 16 delegater på MDGLM ble endret til trolig 6, da vi har fått ny informasjon om hvor mange delegater Grønn Ungdom får på MDG sitt landsmøte. Slå sammen Midt- og Nord-Norge når det gjelder å arrangere regionsseminarer Strøyk et tredje punkt under historieprosjekt om å trykke opp og dele ut historieheftet. Tillegg, kulepunkt tre under sommerleir. Fokusere på debattrening og talebruk, blant annet ved å lage paneldebatt, rollespill og muntlige appeller med fokus på gitte tema (inspirert av ValgCamp i 2013). Hvordan behandles arbeidsplanen på landsmøtet? På landsmøtet vil behandlingen foregå på følgende måte: 1. Innledning ved en person i arbeidsutvalget, som kort oppsummerer innholdet 2. Mulighet for å stille oppklarende spørsmål 3. Debatt. I debatten er det mulig å komme med forslag. Det kan være noe man vil legge til (tilleggsforslag), ta bort (strykningsforslag) eller endre (endrings forslag). Forslag til hvordan arbeidsplanen kan forbedres er veldig velkomne. Det er lurt å forberede argumenter for forslagene på forhånd. 4. Votering. Her stemmer landsmøtet over om de ønsker de endringene som har blitt foreslått. Punkter til diskusjon Mangler det noe viktig i arbeidsplanen? Bør valgkamp, skolering og medlemsoppføling være de prioriterte arbeidsoppgavene i 2015/16?

3 Skal skoleringsopplegget til Grønn Ungdom hete Drivhuset, eller noe annet? Hvordan bør resultatet av historieprosjektet formidles til medlemmene våre? Landsstyrets innstilling Arbeidsplanen vedtas i sin helhet. Forslag til vedtak F1 Arbeidsplanen vedtas i sin helhet. Med vennlig hilsen Ingrid Ophaug Dahl, Talsperson Oslo, 11. februar 2015

4 ARBEIDSPLAN INNLEDNING Denne arbeidsplanen (vår 2015 til vår 2016) bestemmer hva arbeidsutvalget skal jobbe med i året som kommer. Naturlig nok vil det meste av arbeidet frem mot valget i september dreie seg om VALGKAMP. Arbeidet som skal gjøres i forbindelse med valgkampen, finner du mer informasjon om i valgkampstrategien (Se eget dokument).

5 Forutenom valgkamp, er skolering og medlemspleie hovedsatsinger i året som kommer. I valgkampen vil mange nye medlemmer som ønsker å være aktive i den grønne bevegelsen strømme til, og da er det viktig at vi er klare for å ta disse imot. I arbeidsplanen finner vi også alle andre prosjekter som skal gjennomføres i løpet av det neste året, samt mål for stadig pågående arbeid i organisasjonen - som mediaarbeid og representasjon i Miljøpartiet De Grønne. Kapitlene under er først sortert etter når på året oppgaven skal gjennomføres - fra først til sist, og så i en del for løpende arbeid og langsiktige planer. Arbeidsutvalget har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av arbeidsplanen, og skal i sin årsberetning for 2015 redegjøre for hvilke mål som er nådd og ikke nådd, og hvilke tiltak som er gjennomført. Gjennomføring av arbeidsplanen forutsetter økonomisk dekning.

6 GRØNN UNGDOMS DELEGASJON TIL MDGLM På landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne ( mai 2015) har Grønn Ungdom trolig 6 delegater. Disse delegatene arbeider på oppdrag fra Grønn Ungdoms landsmøte, og skal fremme Grønn Ungdoms synspunkter og egen politikk, for å få gjennomslag. Det er også mange avgjørelser som må tas løpende. Dette krever at delegatene planlegger godt. Delegasjonen skal: Internt velge en koordinator for arbeidet. Ha god dialog med arrangørene av MDGLM. Avholde seks møter. Ett planleggingsmøte, to for gjennomgang av sakspapirer, ett med oppgavefordeling, ett for resterende saker, ett med GUrepresentantene fra fylkene. Drive aktiv lobbyvirksomhet ovenfor de øvrige delegatene. Bidra til å skape et trygt, sosialt miljø for andre ungdommer som deltar på MDGLM. Få mest mulig gjennomslag for Grønn Ungdoms kampsaker! VALGKAMP Fra Landsmøtet i mars og ut september er Grønn Ungdom i valgkampmodus. For perioden er det utarbeidet en egen valgkampstrategi. Valgkampstrategien gir føringer for hvilke arbeidsoppgaver og politiske saker Arbeidsutvalget skal prioritere i perioden. Se eget dokument. SOMMERLEIR Det største nasjonale arrangementet mellom landsmøtene blir sommerleiren, som skal arrangeres over 5 dager i uke 30. Sommerleiren skal være et naturlig samlingspunkt for alle i Grønn Ungdom, hvor politikk og sommer-idyll skal gå hånd i hånd. Det politiske innholdet skal programmeres som en del av oppkjøringen til valgkampen. Grønn Ungdom skal: Arrangere en knallbra sommerleir over 5 dager i uke 30 ( juli). Mobilisere minst hundre mennesker til å komme på sommerleir.

7 Gi alle deltakere god skolering for valgkamp og skolevalg.fokusere på debattrening og talebruk, blant annet ved å lage paneldebatt, rollespill og muntlige appeller med fokus på gitte tema (inspirert av ValgCamp i 2013). MEDLEMSMØTER ETTER VALGET Etter valget er det sannsynlig at vi har mange nye medlemmer som ønsker å bli aktive i Grønn Ungdom. De må følges opp. Dette er en glimrende mulighet til å styrke fylkeslag, og opprette nye lokallag. Fylkesstyrene skal etter valget avholde minst ett medlemsmøte i fylkeslaget etter valget, før utgangen av oktober. Arbeidsutvalget skal tilby skolering på Nivå 1 på disse møtene, og prioritere å delta på dem. Fylkesstyrene har ansvar for at det gjennomføres ringerunder / sendes personlige eposter til nye medlemmer med invitasjon til møtet. Fylkesstyrene og Arbeidsutvalget skal i samarbeid opprette nye lokallag i de fylkeslagene som har kapasitet. LANDSMØTE PÅ HØSTEN På landsmøtet i 2014 ble det avgjort at Grønn Ungdoms landsmøter ikke lenger skal avholdes om våren, men flyttes til høsten. Derfor skal vi ha et ekstra landsmøte i høst (GULM2), for å etablere den nye rytmen og unngå at det går halvannet år mellom landsmøtene. GULM2 skal avholdes i november. Arbeidsutvalget skal sette fast datoen så fort som mulig. GULM2 skal avholdes i Oslo. GULM2 skal være et nedskalert landsmøte, som er billigere å gjennomføre enn vanligvis, ved at delegatavgiften økes med omtrent 100 kroner om nødvendig. GULM2 skal kombineres med et skoleringsopplegg, og selve møtet skal kun ta 1 2 dager. På GULM2 skal følgende saker behandles: o Arbeidsplan (revidering, forlengelse av planperioden til høsten 2016) o Politisk kampanje 2016 (jf. ny modell for politisk arbeid vedtatt av GULM 2014, og vedtak fra LS om å arrangere én politisk kampanje i mellomvalgår). o Revisjon av budsjett o Evaluering av valgkampen o Lokallagshåndbok

8 o o Skoleringsopplegg Evt. suppleringsvalg (om noen i sentrale verv går av) KLIMATOPPMØTE I PARIS Noe av det viktigste som skjer i verden i 2015, er klimatoppmøtet i paris her skal alle verdens land etter planen bli enige om en ny klimaavtale. Det er naturlig at Grønn Ungdom prioriterer å følge dette nøye, og presser i alle kanaler for at Norges posisjoner i forhandlingene er konstruktive. Grønn Ungdom skal sende en delegasjon til klimatoppmøtet (COP21) i Paris i desember, som deltagere på selve møtet om mulig (Arbeidsutvalget velger i så fall hvem som skal delta). Arbeidsutvalget skal sammen med Internasjonalt Utvalg vurdere mulighetene for å arrangere en Paris-tur for medlemmer som ikke deltar på forhandlingene, men bidrar i gatene. Vi skal gjennomføre kreative stunt og aksjoner i forbindelse med COP21, både der og hjemme. Alternative (mediavennlige) reisemåter utredes (f.eks. sykling). REGIONSEMINARER Arbeidsutvalget skal bistå fylkeslagene med å arrangere 4 regionseminarer (RegSem); ett for Nord-Norge og Midt-Norge, ett for Østlandet og ett for Sør- og Vestlandet. Regionseminarene avholdes med følgende inndeling: Nord-Norge og Midt-Norge: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Østlandet: Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud. Sør-/Vestlandet: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsutvalget skal bistå fylkene i å evaluere de forrige regionseminarene og finne ut hva som var bra og hva som må gjøres annerledes. Målet er at fylkeslagene selv går sammen i styringsgrupper som gjennomfører regionseminarene Arbeidsutvalget skal bistå fylkene med å finansiere regionseminarene. Det tas sikte på å arrangere regionseminarene på vinteren i 2016.

9 LØPENDE ARBEID OG LANGSIKTE PLANER - Mange av Grønn Ungdoms oppgaver er ikke nødvendigvis knyttet til konkrete, tidsavgrensede prosjekter, men må følges opp løpende. Disse inkluderer: SKOLERING Å opprette et helhetlig og sammenhengende skoleringsopplegg ved navn Drivhuset er Grønn Ungdoms hovedsatsning etter valget. Grønn Ungdom skal: Lage et skoleringsopplegg bestående av tre nivåer - ett for vanlige medlemmer, ett for tillitsvalgte og en folkevalgtskole. Nivå 1 skal bestå av en ressursbank med opplegg for medlemsmøter som gjennomføres i fylkes- og lokallag, enten ved at noen holder foredrag, eller ved at man ser en film/leser en bok/spiller et spill/leser en artikkelsamling eller liknende. Ressursbanken skal inneholde gode opplegg for MDGs kjerneområder, men også andre viktige områder unge politikere må kunne noe om - som helse, skatt, utdanning etc. Nivå 2 gjennomføres på skoleringssamlinger i regi av Arbeidsutvalget. Inviterte er tillitsvalgte i lokal og fylkeslagene, men også nye AU-medlemmer og andre sentralt tillitsvalgte. Skoleringssamlingen skal inneholde skolering i organisatoriske funksjoner som økonomi, møteledelse etc., men skal også fokusere på debatt- og skriveteknikk. Nivå 3 skal være et litt mer påkostet opplegg som arrangeres annethvert år eller sjeldnere. På grunn av begrensede plasser og for å gi hver enkelt den oppfølgingen vi som ungdomsparti bør kunne tilby, vil det mest nærliggende være at man søker seg til dette nivået. Nivået bør inneholde ekstensiv trening med kommunikasjonsrådgiver, inngående kunnskap i praktisk folkevalgtarbeid av typen budsjettforhandlinger, interpellasjoner og forslagsmekking og arbeidstrening enten i bystyre, fylkesting eller storting. Arbeidsutvalget skal velge en skoleringsansvarlig som har ansvar for å opprette et sånt opplegg sammen med en skoleringsgruppe.

10 ØKONOMI Grønn Ungdom skal: Fortsette å ha en sunn og sterk økonomi. Begynne allerede året etter valget å bygge likviditet igjen, men godta at 2015 også er en vinn eller forsvinn -situasjon for partiet, og at vi bør bruke alt vi har av oppsparte midler på å oppnå best mulig resultat i valget. Få i gang et godt system for benyttelse av støtteordningen Frifond organisasjon. Begynne å ta i bruk revisor sentralt. Lønne 3 tillitsvalgte på åremålsstillinger: Begge talspersoner og generalsekretær. Gå over fra reiserefusjon til reiseutjevning for utgifter over 300 kroner. Lokalog fylkeslag må eventuelt refundere de resterende 300 kronene for sine medlemmer. LANDSSTYREMØTER Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøter. Grønn Ungdom skal: Starte den nye sesongen med skolering i hvordan man gjennomfører landsstyremøter. I arbeidsplanperioden gjennomføre 3 landsstyremøter: Ett tidlig sommer, ett like etter valget og ett på vinteren. Det første av disse bør avholdes i Oslo sentrum etter mal fra LS Deretter bør man vurdere om man skal ha det i Oslo sentrum eller fortsette å ha landsstyremøter på lokaler som ligger utenfor bykjernen der møtedeltakerne overnatter sammen. Fortsette å ha både faglig og sosialt opplegg under landsstyremøtene. MEDLEMSPLEIE OG VERVING Verving er helt vesentlig vi får ikke til en bærekraftig verden uten en bærekraftig organisasjon er valgkampår, og i valgkamper er det lett å verve men det krever at vi er bevisste på det. Grønn Ungdom har fått et eget medlemsregister, separat fra Miljøpartiet De Grønne sitt. Det er viktig at så mange som overhode mulig av dem som er medlem i Grønn

11 Ungdom også blir medlem i Miljøpartiet De Grønne. Grønn Ungdom skal ha minst 2000 registrerte medlemmer innen Alt GU-materiell skal utarbeides med tanke på å verve nye medlemmer, og det skal trykkes opp egne innmeldingsblanketter/vervebrosjyrer. Det skal sørges for at medlemssystemene til Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom er koblet slik at de fleste som melder seg inn i Grønn Ungdom som hovedregel blir medlem av MDG også. Om mulig skal vi forhandle med MDG om rabatterte kontingentpris for GU-medlemmer, slik at det koster 50 kroner å være medlem av GU + MDG. Arbeidsutvalget skal sende ut et nasjonalt nyhetsbrev jevnlig (Mål: 1 gang i måneden). HISTORIEPROSJEKT Arbeidsutvalget har tatt initiativ til et prosjekt for å nedtegne Grønn Ungdoms historie fra stiftelsen og frem til i dag. Prosjektet har så vidt kommet i gang, men bør ferdigstilles så fort som mulig for at ikke verdifull kunnskap skal gå tapt. Generalsekretæren skal drive og sørge for framgang i en historiegruppe. Gruppa skal nedtegne den viktigste historien til Grønn Ungdom fra etableringsåret 1996 fram til jubileumsåret Historien skal inneholde organisasjonens ulike talspersoner/ledere og generalsekretærer. Den skal også liste opp landsmøtene og de viktigste beslutningene som ble tatt der. Andre anekdoter eller interessante historier bør også spares på. Produktet til prosjektet skal være et hefte som kan trykkes opp og deles ut til medlemmer i jubileumsåret. ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften av Grønn Ungdom, og skal: Ikke ha mindre enn ett møte i måneden. Gjøre referatene fra sine møter tilgjengelig for landsstyret. Fortsette å utvikle og forbedre egne rutiner, og bygge bærekraftige organisasjonsstrukturer som enkelt kan gis videre til neste generasjon. REPRESENTASJON

12 Alle som får tillitsverv i Grønn Ungdom er representanter for organisasjonen i ulike sammenhenger - enten det er internt i moderpartiet, eller utad overfor andre organisasjoner eller velgere. Talspersonene har ansvar for å representere Grønn Ungdom i Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre og landsstyre, samt overfor stortingsgruppa, og for å forankre GUs syn på ulike saker så godt det lar seg gjøre i organisasjonen. Grønn Ungdom skal gjennom sine tillitsvalgte være en aktiv deltager i norsk offentlighet, og skal søke samarbeid og dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner, andre partier og politiske aktører der det er naturlig. MEDIA OG SYNLIGHET For å sette dagsorden, rekruttere medlemmer og framskynde det grønne skiftet i Norge, er det lite som er viktigere enn at Grønn Ungdom er synlige - både nasjonalt og lokalt, i tradisjonelle kanaler og i sosiale medier. Grønn Ungdom skal være synlig i nasjonale medier jevnlig (mål: ukentlig), og delta i den offentlige debatten både reaktivt og proaktivt. Arbeidsutvalget skal lage en mediastrategi og sette ned en mediagruppe, som sammen med talspersonene skal koordinere det nasjonale mediaarbeidet. Mediagruppa skal fortsette det gode samarbeidet med Miljøpartiet De Grønnes kommunikasjonsavdeling og stortingsgruppe. Fylkeslagsoppfølgere og talspersoner skal sørge for godt samarbeid om mediaarbeid mellom sentralleddet og fylkeslagene. Mediagruppa skal opprette et nettverk for personer i fylkes- og lokallagene med ansvar og interesse for mediaarbeid, i form av en mailingliste/facebookgruppe. Hjemmesidene skal oppdateres regelmessig, og pusses opp til valgkamp. De skal utformes på en måte som gjør det lett å finne aktiviteter og engasjere seg i GU i hele landet. Grønn Ungdom skal fortsatt være svært synlige i sosiale medier, med hovedvekt på (1) Facebook-, (2) Twitter- og (3) Instagram-tilstedeværelse. Om nødvendig skal arbeidsutvalget prioritere å bruke økonomiske ressurser for å få maksimalt utbytte av disse kanalene i valgkampen. FYLKES- OG LOKALLAGSARBEID Noe av det viktigste man gjør som medlem av arbeidsutvalget, er å følge opp

13 fylkeslagene (å være FLO ). At medlemmer i hele landet får et aktivitetstilbud, nok informasjon om hva som skjer sentralt og gode muligheter til å bidra i demokratiske prosesser er helt nødvendig for at Grønn Ungdom skal kunne være et stortingsungdomsparti å regne med, og gjøre et godt lokalvalg. Fylkeslagsoppfølgerne (FLO) i arbeidsutvalget skal følge opp fylkeslagene tett, og AU skal vedta tydelige retningslinjer for FLO-ordningen. Alle arbeidsutvalgsmedlemmer skal være FLO for minst to fylker. Gjennom sin FLO skal alle fylkesstyrer gi en kort oppdatering om status (f.eks. om planlagte aksjoner/møter, antall aktive, evt. behov for hjelp, osv.) månedlig. Innen utgangen av 2016 skal Grønn Ungdom ha fungerende fylkesstyrer i alle fylker. INTERNASJONALT ARBEID Internasjonal kontakt, som er medlem av Arbeidsutvalget, har ansvar for det internasjonale arbeidet i Grønn Ungdom. Internasjonalt Utvalg, som velges av landsmøtet, har hovedansvar for å utføre Grønn Ungdom sitt internasjonale arbeid. Internasjonal kontakt er bindeleddet mellom Arbeidsutvalget og Internasjonalt Utvalg. Se egen arbeidsplan for Internasjonalt Utvalg.

Område/kategori Punkt i arbeidsplanen Status LS-1-15 Status LS-2-15 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM Delegasjonen skal:

Område/kategori Punkt i arbeidsplanen Status LS-1-15 Status LS-2-15 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM Delegasjonen skal: Område/kategori Punkt i arbeidsplanen Status LS-1-15 Status LS-2-15 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM Delegasjonen skal: Valgkamp Valgkampstrategien: Mål for valgkampen: Ansvarsfordeling under valgkampen:

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

REFERAT FRA LS-4-1415

REFERAT FRA LS-4-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. februar 2015 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-4-1415 Alle voteringer er beskrevet med formelen for-kontra-avholdende. Tilstede: Ingrid

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen!

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! 1 2 Kjære delegat! Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! Hvordan komme seg til Nordseter? Dere har tidligere blitt tilsendt sakspapirene

Detaljer

040 Godkjenning av innkalling V. 041 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Balder Bryn Morsund, ordstyrer Jonas Nilsen, referent

040 Godkjenning av innkalling V. 041 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Balder Bryn Morsund, ordstyrer Jonas Nilsen, referent Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 28. februar 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 7. mars 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Skolering med ICAN fra

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Frafall Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem. Heretter legges følgende fast sak ved innkallinga: Epostvedtak

Frafall Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem. Heretter legges følgende fast sak ved innkallinga: Epostvedtak Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 8.4.2015 Fra Anna Serafima Svendsen Kvam REFERAT FRA AU-1-15 Møtedato: 7.4.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 22 Møtetid: 18.00 (skolering

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Referat fra LS

Referat fra LS Til Kopi til Landsstyret i GU Sentralstyret i MDG Dato 13. oktober 2013 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Referat fra LS-2-1314 Tilstede: Henriette Stoltenberg Tryggestad, Delegat Kim André

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Saksliste 077 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 077 Godkjenning av innkalling V Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 12. mai 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 16. mai 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Skolering om bruk av nettsidene

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

REFERAT FRA LS-3-1415

REFERAT FRA LS-3-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. november 2014 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-3-1415 Møtedato: 28.-30. november 2014 Møtested: Maridalen skole Tilstede: Eivind Yrjan

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt Endringsforslag til vedtektene F 1 Forslag Ny 1.4 Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG Forslagsstiller Anniken Wullum F 2 Forslag Ny 5.4

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 6.5.2014 Møtedato 6.5.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2.

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9.2.2016 Fra Mattis Ulvang REFERAT FRA AU-4-16 Møtedato: 9.2.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

001 Godkjenning av innkalling V

001 Godkjenning av innkalling V Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, avtroppende AU Dato 6. desember 2016 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 10. desember 2016 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 09:00-21:00 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato:

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato: Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret Dato 12.01.17 Fra Guri Barka Martins REFERAT FRA AU-2-17 Møtedato: 10.01.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 07.03.2017 Fra Jonas Nilsen Møtedato: 07.03.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)!

Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)! Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)! Dette dokumentet er for deg som skal på ditt første landsmøte eller for deg som har vært på landsmøte før, men fortsatt er litt usikker på hvordan best å bruke

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt.

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1.2 Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske vurderinger. De økonomiske

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 3.3.2015 Møtedato 3.3.2015 Møtested Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilstede Lage Nøst Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson. Jens Petter Grini Pedersen (skype) Arbeidsutvalgsmedlem

Tilstede Lage Nøst Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson. Jens Petter Grini Pedersen (skype) Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 5. mai 2015 Fra Andrea Søgnen Tveit, arbeidsutvalgsmedlem Møtedato: 5. mai 2015 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00)

Detaljer

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Innholdsfortegnelse! Arbeidsprogram for... 1! Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09... 2! Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert.! Politiske arbeidsoppgaver...

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

REFERAT FRA AU

REFERAT FRA AU Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 13.05.2016 Fra Lage Nøst REFERAT FRA AU-9-2016 Møtedato: 03.05.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 21:00 (skolering

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer