ХОЁРДУГААР АЖИЛ Дулаан цацралын хуулиудыг судлах

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ХОЁРДУГААР АЖИЛ Дулаан цацралын хуулиудыг судлах"

Transkript

1 ХОЁРДУГААР АЖИЛ Дулаан цацралын хуулиудыг судлах Ажлын зорилго: Энэ ажлаар дулаан цацралтай танилцах, биеэс цацрах дулааныг судлах, дулаан цацрал нь зайн урвуу квадратын хуулиар буурахыг судлана. Шаардагдах багаж: Цацраг мэдрэгч /бүртгэгч/, дулаан цацралын шоо/леслийн шоо/, Стефан-Больцманы чийдэн, гүйдэл үүсгүүр /12VDC, 3А/, метрийн тууз милливольтметр, цонхны шил, омметр 2ш, вольтметр (0-12В), амперметр (0-3A), Термометр Товч онол: Аливаа бие (хатуу, шингэн, хий)-ийг ямар нэг аргаар өдөөвөл (гэрэл, ЦСД, богино долгионы урттай долгион) атом, молекулууд нь бүхий л боломжтой долгионы урттай цацрал үүсгэнэ. Эдгээр цацралыг люминесценцийн үзэгдэлд хамааруулна. Биеийн температурыг нэмэгдүүлэхэд (халаахад) цацрал үүсдэг. Үүнийг люминесценцийн үзэгдлээс ялгаж дулааны цацрал гэнэ. Дулаан цацралыг тоон талаас нь тодорхойлох үндсэн хэмжигдэхүүн бол туяа цацруулах бүрэн чадвар R юм. Тухайн биеийн туяа цацруулах бүрэн чадвар нь нэгж хугацаанд нэгж гадаргаас цацарч байгаа нийт энергийн 2 2 хэмжээ юм. Нэгж нь: Ж / м с Bm / м. Дулаан цацрал нь янз бүрийн долгионы урттай ( 0 ) цахилгаан соронзон долгионуудаас тогтоно. Тухайн Т температурт байгаа биеийн нэгж гадаргаас нэгж хугацаанд долгионы уртын -ээс d завсарт цацарч байгаа биеийн цахилгаан соронзон долгионы энерги dr r d байна. ( r - пропорционалын коэффициент нь туяа цацруулах чадвар буюу чадварын спектр нягт) Туяа цацруулах бүрэн чадвар R нь янз бүрийн долгионы урттай туяануудын нийлбэр цацрал тул R dr 0 r d болно. Ямар нэг температур дахь биеийн дулааны цацралын спектр нягтын долгионы уртаас 1-р зураг хэрхэн хамаарахыг 1-р зургаар дүрсэлбэл зурвасын талбай нь r d болно. Туяа цацруулах бүрэн чадвар R нь зурсан дүрсийн бүх талбайтай тэнцүү. Тухайн биеийн температур нэмэгдэхэд цацруулах энергийн хэмжээ нэмэгдэнэ. Ямар нэг биед Ф0 гэсэн гэрлийн энерги (гэрлийн урсгал) тусаж байна гэвэл үүний нэг хэсэг Ф2 нь тухайн биед шингээгдэх ба нөгөө хэсэг Ф1 нь тэр биеийн гадаргаас ойх ба зарим хэсэг Ф3 нь нэвтэрч гарна. Энэ гурван хэсгийн нийлбэр биед туссан анхны гэрлийн урсгалтай (энергитэй) тэнцүү, өөрөөр хэлбэл: Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 (1) Ф1 1. (туссан туяаны хэдэн хувийг ойлгож байгааг илэрхийлнэ) Ф0 Ф2 2. ( туссан туяаны хэдэн хувийг шингээж байгааг илэрхийлнэ) Ф0 Ф3 3. t (туссан туяаны хэдэн хувийг нэвтрүүлж байгааг илэрхийлнэ) Ф0 Тэгвэл (1) тэнцэтгэл 1 t болно. t нь тухайн бие хэр зэрэг тунгалаг болохыг тодорхойлох бөгөөд биеийн зузаанаас хамаарна. Ихэнх биеүд тунгалаг биш байдаг учир

2 t 0 гэж үзнэ. Энэ үед нь 1 болно. Туяа нэвтрүүлэх коэффициент тэгтэй тэнцүү байх тийм биеийн ойлгох чадвар уг биеийн төлөв, бүтэц, гадаргын байдлаас хамаарна. Хэрэв 1, 0 бол (туссан гэрлийн энергийг бүгдийг нь ойлгодог) ийм биеийг абсолют цагаан бие гэнэ. Оптик шинжээр ийм бие байхгүй. Абсолют цагаан биед шинэхэн орсон цасыг тооцож болно. 0, 1 (туссан гэрлийн энергийг бүгдийг нь шингээдэг) бол абсолют хар бие гэнэ. Абсолют хар биед хөө хамаарагдана. Шингээх чадвар нь бүх долгионы уртын хувьд нэгээс бага биеийг саарал бие гэнэ ( 1 ). Цацруулагчийн дулааны өдөөлтөөс болж үүсэх түүний цахилгаан соронзон цацралыг дулаан цацрал гэдэг. Хатуу биеийн дулаан цацрал нь түүний электронууд нь дулааны хөдөлгөөнөөр өдөөгдсөн төлвүүдэд шилжиж дараа нь фотоныг цацруулж бага энергит төлөвт орох буюу өөрөөр хэлбэл биеийн дотоод энерги дулаан цацрал болж хувирдаг. Иймд цацруулсан биеийн температур буурна. Бие дулаан цацрал гаргахын зэрэгцээгээр мөн дулаан цацралыг шингээдэг. Энэ тохиолдолд цацралын энерги уг биеийн атом молекулуудын дулааны энерги болж хувирна. Иймд цацралыг шингээсэн биеийн температур ба долгионы урт -аас нилээд нарийн төвөгтэй хамааралтай, мөн цацралын спектрийн дагуух энергийн түгэлт температураас хамаарч өөрчлөгддөг. Дулаан цацралын хуулиуд нь Стефан-Больцманы хууль, Кирхгофын хууль, Релей-Джинсийн хууль, Винийн шилжилтийн хууль, Хар биеийн цацралын Планкийн томъѐо зэрэг болно. Дулааны энерги нэг биеэс нөгөөд шилжихдээ дулаан дамжуулал, конвекцоор явагдахаас гадна ямар ч завсрын орчин шаардахгүйгээр дулаан цацралаар явагдана. Жишээлбэл: нарны гадаргаас манай дэлхий рүү дулаан цацралаар их хэмжээний дулааны энерги сансрын хоосон орчин дундуур дамжин ирдэг. Дулаан цацралын Больцманы хуулиар биеийн нэгж гадаргуугаас нэгж хугацаанд гарч байгаа дулаан цацралын эрчим буюу энергийн урсгалын нягт нь түүний температурын 4 зэрэгт пропорциональ болно. 4 R c (саарал биеийн хувьд) Вт / м К Туршлагад хэрэглэх багаж хэрэгслийн тухай Стефан-Больцманы тогтмол Цацрал мэдрэгч (бүртгэгч D-8553) нь тусч буй дулаан цацралын харьцангуй эрчмийг хэмжих зориулалттай. Цацрал мэдрэгч элемент өчүүхэн термобагана нь цацралын эрчимд пропорциональ цахилгаан потенциалын ялгавархүчдлийг гаргана. Термобаганы спектрийн мэдрэмж нь инфра улаан мужид (0.5-40мкм) ерөнхийдөө ижилхэн тогтмол ба гаргаж буй хүчдэл нь микровольтоос 100 милливольтын мужид оршино. Цацрал мэдрэгчийг гараар барьж хэмжилт явуулж болохоос гадна байршлын нилээд нарийн хэмжилт шаардлагатай үед түүнийг штатив дээр 2-р зураг. Цацрал мэдрэгч суулгаж байрлуулах хэрэгтэй. Цацрал мэдрэгчийн амны хаалтыг түүний цагирагийг урагш хойшоо гулсуулан нээж хаадаг. Туршилтын үед хэмжилт хийгдээгүй байхад цацрал мэдрэгчийг хаалттай байлгах хэрэгтэй. Энэ нь термобагана харгалзах холбоосууд дахь температурын зөрүүг багасгах ба ингэснээр цацрал мэдрэгчийн мэдрэх чадварыг өөрчлөлтөнд оруулахгүй. Анхаарах зүйл: Хаалтыг нээж хаах явцад анхааралгүйгээр цацрал мэдрэгчийн байршлыг өөрчилж болно. Иймээс мэдрэгчийн байрлал чухал үүрэгтэй туршилтуудад зориулж хар өнгөтэй 2 хөөсөн жижиг тусгаарлагч хаалт хуудас энд

3 хэрэглэхээр бэлтгэсэн. Энэхүү дулаан тусгаарлагч хаалт хуудсыг хэмжилт аваагүй үед цацрал мэдрэгчийн амны урд байрлуулах хэрэгтэй. Мэдрэгчийн урд аманд байрлуулсан 2 төмөр шон нь термобаганыг хамгаалах үүрэгтэйгээс гадна цацрал үүсгүүрээс тодорхой давтагдах зайд термобаганыг байрлуулах заалтуур болж өгнө. Температурын завсар: -65-аас С Максимум тусах чадал: 0,1 Вт/см 2 Спектрийн мэдрэмж: 0,6-аас 30мкм Гаралтын сигнал: аас 10-1 Вт/см 2 завсарт шугаман Стефан-Больцманы чийдэн Стефан-Больцманы чийдэн D-8555 нь дулаан цацралын өндөр температуртай үүсгүүр болно. Энэ чийдэнг өндөр температур дахь Стефан-Больцманы хуулийг 4 зэрэгтэй харьцуулахад хүрээлэн байгаа орчны температурыг судлахад хэрэглэж болно. Чийдэнгийн утасны өндөр температурын 4 зэрэгт нь хайхрахгүй орхиж болохоор бага тул туршилтын үр дүнд шинжилгээ хийх явдал хялбарчлагддаг. Чиглүүлэлтийг сайн хийж өгвөл чийдэнгийн утас нь дулаан цацралын нэгэн үүсгүүрийн сайн загвар ч болж чадна. Иймээс зайн квадрат урвуу хуулийг судлахад түүнийг ашиглаж болдог. Чийдэнгийн чадлыг (максимум V 13B, гүйдлийн хүч Imin 2A 3A) өөрчилж тохируулах замаар чийдэнгийн утасны температурыг С орчим болтол халааж болно. Чийдэнгийн хүчдэл ба гүйдлийн хүчийг нарийн нямбай хэмжиж аваад утасны температурыг тодорхойлно. Чийдэнг тогтмол гүйдэл үүсгүүр AC/DC LV (SF-9584) буюу түүнтэй ижил 13В максимум хүчдэл, 3А максимум гүйдэл үүсгүүрээр тэжээнэ. 3-р зураг. Стефан-Больцманы чийдэн Анхаарах зүйл: Чийдэнг залгах хүчдэл хэзээ ч 13В-оос хэтэрч болохгүй. Илүү хүчдэл өгвөл чийдэнгийн утас шатна. Дулаан цацралын шоо Леслийн шоо D-8554A нь 4 өөр цацруулагч гадаргуутай бөгөөд тэдгээрийг тасалгааны температураас эхлээд С хүртэл халаах боломжтой. Шоог 100Вт-ын чийдэнгээр халаадаг. Залгуурыг гүйдэл үүсгүүрт залгаад асаах товчлуурыг ON дээр тавина. Дараа нь халаалтын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд Low, High гэсэн товчлуурыг цагийн зүүний дагуу эргүүлнэ. Шооны температурыг хэмжихдээ Омметрийг HERMISOR гэсэн бичигтэй залгуурт залгана. Эсэргүүцлийг хэмжиж аваад шоон дээр өгөгдсөн хүснэгтийг ашиглан эсэргүүцлийн утгыг температурт шилжүүлэх хэрэгтэй. 4-р зураг. Стефан-Больцманы чийдэн Хэмжилт хийхэд анхаарах зүйл: Дасгал 1. Дулаан цацралын удиртгал Хэрвээ лабораторийн ажлын цаг богино бол лабораторийн ажил эхлэхээс 20 минутын өмнө реостатын /чадлын/ заалтыг 5 дээр тавиад шоог хэмжилт эхлэхээс өмнө урьдчилан халаавал ашигтай. (Хамгийн хурдан арга бол заалтыг дээд хязгаар дээр нь

4 тавиад 45 минутын турш шоог урьдчилан халаагаад дараа нь чадлыг бууруулахдаа температурыг түргэн багасгахын тулд жижиг сэнсээр үлээлгүүлбэл зохино. Дулааны тэнцвэр сэнс залгаастай үед л үүснэ гэдгийг санах хэрэгтэй). Энэ туршилтын 1 ба 2-р хэсгийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэж болно. Цацралын шоо 1-р хэсэгт заагдсан заалтууд бүр дээр шоо дулааны тэнцвэрт орохыг хүлээх завсарт 2-р хэсгийн хэмжилтүүдийг авах хэрэгтэй. Цацрал мэдрэгчийг ашиглахдаа хэмжилт яг хийгдэх хэдхэн секундээс бусад үед нь түүнийг халуун биеэс тусгаарлагчаар халхалж байх ѐстой. Энэ нь термобагана халах явдлаас хамгаалж тэгсэнээр температурын эхлэл шилжих, хүчдлийн заалт буруу өөрчлөгдөх явдал үгүй болно. 1-р хэсэг. Янз бүрийн гадаргаас дулаан цацрал 1. 5-р зурагт харуулснаар Омметр ба милливольтметрийг залга. 2. Дулаан цацралын шоог залгаж чадлын заалтыг HIGH дээр тавь. Омметрийн заалтыг ажиглаж бай. Заалт 40 ком-оос хэтэрмэгц чадлын заалтыг 5 дээр тавина. (Хэрэв шоог урьдчилан халаасан бол чадлын заалтыг шууд 5 дээр тавина). 3. Шоо дулааны тэнцвэрт хүрэхэд омметрийн заалт харьцангуй нэгэн тодорхой утгын ойролцоо 5-р зураг хэлбэлзэхэд шооны 4 тал тус бүрээс цацруулж буй дулаан цацралыг хэмжихийн тулд цацрал мэдрэгчийг ашиглана. Цацрал мэдрэгчийг шооны талуудад тулгаж тавиад хойно өгөгдсөн харгалзах хүснэгтэнд тэмдэглэнэ. Шооны ѐроол дээр байгаа хүснэгтийг ашиглан харгалзах температурыг тодорхойлно. 4. Чадлын заалтыг эхлээд 6.5, дараа нь 8, тэгээд HIGH дээр тавьж заалт тус бүр дээр шоо дулааны тэнцвэрт орохыг хүлээж байгаад өмнөх хэмжилтүүдийг давтан гүйцэтгээд 1 ба 2-р хүснэгтэнд бичнэ. Хэмжилтийн хүснэгт 1.1. Өгөгдөл ба тооцоо Чадал 5 Чадал 6.5 Чадал 8 Чадал 10 Температур... C Температур... C Температур... C Температур... C Хэмжилтийн хүснэгт 1.2 Заалт (мв) Сенсоры н Заалт (мв) Заалт (мв) Хар Хар Хар Хар Цагаан Цагаан Цагаан Цагаан Заалт (мв)

5 Шалгах асуултууд: 1. Гаргаж буй цацралынх нь дарааллаар дулаан цацралын шооны гадаргуудыг нэрлэ. Энэ дараалал температураас хамааралгүй юу? 2. Цацралыг сайн шингээгч бие (гадаргуу) сайн цацруулагч бие байна гэдэг ерөнхий хууль мөн үү? Тайлбайрла. 2-р хэсэг. Дулаан цацралын шингээлт ба нэвтрүүлэлт Тасалгаанд байгаа янз бүрийн биесийн дулаан цацралын харьцангуй утгыг шалгахын тулд цацрал мэдрэгчийг ашигла. Тусгай цаасан дээр ажиглалтаа эмхэтгэсэн хүснэгтийг хий. Доор байгаа асуултуудад хариулахад өөрт чинь тус нэмэр болох хэмжилтүүдийг хий. 1. (цацрал мэдрэгчийг) шооны хар гадаргаас ойролцоогоор 5 см зайд байрлуулж милливольтметрийн заалтыг тэмдэглэж ав. Чийдэнгийн шил ба сенсорын хооронд цонхны шилийг байрлуул. Цонхны шил дулаан цацралыг идэвхтэй хааж чадаж байна уу? 2. Цацралын шооны тагыг аваад (эсхүл Стефан-Больцманы чийдэнг ашигла) тэгээд хар гадаргын оронд цулгуй чийдэнгийн асаалттай шил хэрэглэн хэрэглээд 1-ээс эхлээд хэмжилтийг давтан явуул. Бусад материалууд дээр мөн давтан хий. Янз бүрийн гадаргын дулаан цацрал чадал Хэмжилтийн хүснэгт 1.3. Өгөгдөл ба тооцоо Чадал 5 Чадал 6.5 Чадал 8 Чадал 10 Температур... C Температур... C Температур... C Температур... C Хэмжилтийн хүснэгт 1.4 Заалт (мв) Сенсоры н Заалт (мв) Заалт (мв) Хар Хар Хар Хар Цагаан Цагаан Цагаан Цагаан Заалт (мв) Хэмжилт хийсэн:...он...сар...өдөр Багшийн гарын үсэг... Шалгах асуултууд: 1. Янз бүрийн объектууд (биес) ойролцоо ижилхэн температурт өөр өөр хэмжээтэй цацралыг гаргах уу? 2. Та өөрийнхөө тасалгааны дотороос дулаан цацралыг хаадаг (нэвтрүүлдэггүй) материалыг олж нэрлэж чадах уу? Мөн дулаан цацралыг хаадаггүй (сайн нэвтрүүлдэг) материалыг олж нэрлэнэ үү? (Жишээлбэл таны хувцас таны биеэс гарч буй дулаан цацралыг сайн хаах /барих/ уу?). 3. Таны хэмжилтийн үр дүнгээс цонхоор дулаан алдах үзэгдлийн талаар ямар дүгнэлт, санал гарч байна бэ? 4. Хүлэмжийн эффектийн талаар таны хэмжилтийн үр дүнгээс ямар дүгнэлт, санал гарсан бэ? Ажлын (тооцоололт ба хамгаалалтын) ерөнхий үнэлгээ.../ /

6 6-р зураг Дасгал 2. Зайн квадратын урвуу хууль 1. Багажийг 6-р зурагт үзүүлсэнээр угсрана. 2. Чийдэн унтраастай байхад сенсорыг метрийн шугамын дагуу шилжүүлээд 10 см бүрд милливольтметрийн заалтыг бичиж ав. 3. Чийдэнгээ залгаж хүчдлийг 10В дээр тавь. Анхаарах нь: Хүчдлийг 13В-оос хэтрүүлж болохгүй. 4. Сенсор ба чийдэнгийн хоорондох зайг 2.2-р хүснэгтэнд өгөгдсөн утга бүр дээр авч милливольтметрийн заалтыг аль болох түргэн хугацаанд авна. Энэ үед сенсорын температурыг тогтмол байлгахын тулд түүнийг дулаан тусгаарлагчаар чийдэнгээс халхлах хэрэгтэй. Хэмжилтийн хүснэгт 2.1 Хэмжилтийн хүснэгт 2.2 Х Орчны цацралын түвшин (см) (мв) Орчны дундаж дулаан цацралын түвшин = Хэмжилт хийсэн:...он...сар...өдөр X /см/ Цацрал /mv/ 1/x 2 /см 2 / Цацрал-орчин /mv/ Багшийн гарын үсэг...

7 Тооцоо: 1. Х-ийн утга бүрд 1/х 2 утгыг бодож түүнийгээ 2.2-р хүснэгтэнд бич. 2. Орчны цацралын түвшний дундаж утгыг хэмжилт бүрийн утгуудаас хасч 2.2-р хүснэгтэнд бич. 3. Тусгай цаасан дээр 2.2-р хүснэгтийн 1 ба 4-р баганын утгуудаар цацралын түвшин үүсгүүр хүртэлх зайнаас хамаарах хамаарлын график байгуул. Цацралын түвшний утгуудыг ординат /У/ тэнхлэг дээр ав. 4. Хэрвээ энэхүү байгуулсан график нь шугаман бус байвал 2.2-р хүснэгтийн 3 ба 4-р баганын утгуудаар цацралын түвшин, 1/х 2 -аас хамаарах хамаарлын график байгуул. Шалгах асуултууд: 1. Энэ 2 графикийн аль нь шугаман хамааралтай илүү төстэй байна вэ? 2. Зайн квадратын урвуу хамаарлын хууль нь дулаан цацралын цэгэн үүсгүүрээс нэгж талбай дээр ирж тусч буй цацралын энерги энэхүү талбайгаас цэгэн үүсгүүр хүртэлх зайн квадратад урвуу хамааралтай болохыг харуулдаг. Хэмжилтийн чинь үр дүн энэ хуулийн үнэн болохыг харуулж чадав уу? 3. Стефан-Больфманы чийдэн яг дулаан цацралын цэгэн үүсгүүр байж чадах уу? Хэрвээ тийм бус бол энэ нь таны хэмжилтийн үр дүнд яаж нөлөөлөх вэ? Та энэ нөлөөг өөрийн хэмжилтийн үр дээрээс /график/ олж байна уу? Ажлын (тооцоололт ба хамгаалалтын) ерөнхий үнэлгээ.../ / Дасгал 3. Стефан-Больцманы хууль (өндөр температурт) Товч онол: Стефан-Больцманы хууль халуун объектын (биеийн) нэгж гадаргуугаас цацруулж буй чадал R ба объектын температур Т-ийн хоорондох холбоог тогтоодог. Энэ хуулийн математик тэгшитгэл нь: 4 R 8 Вт Стефан-Больцманы тогтмол. Энэ туршилтанд халуун объект, өөрөөр 2 4 м К хэлбэл Стефан-Больцманы чийдэнгээс янз бүрийн температурт нэгж гадаргуугаас цацруулж буй харьцангуй чадлыг хэмжинэ. Хэмжилтийн үр дүнгээс цацруулж буй чадал нь биеийн температурын 4 зэрэг /Т 4 /-т пропорциональ байдгийг шалгах боломжтой. Чийдэнгээс гарч байгаа дулаан цацралын гол хэсэг нь түүний улайссан утаснаас цацарна. Утасны температурыг дулаан цацралын шоо, Стефан-Больцманы чийдэн бүлгүүдэд яригдсан аргаар тодорхойлно.

8 Хэмжих дараалал: 1. Чийдэнг залгахын өмнө Т ref тасалгааны температурыг Кельвиний хуваариар 0 / K C 273/ мөн чийдэнгийн утасны тасалгааны температур дахь эсэргүүцэл R ref хэмжиж авна. Үр дүнг хойно өгөгдсөн 3.1-р хүснэгтийн дээд талд байгаа зайнд бичнэ р зурагт үзүүлснээр багаж хэрэгслүүдийг холбож угсар. Анхаарах зүйл: Чийдэнгийн хүчдлийг 13В-оос хэтрүүлж болохгүй. Их хүчдэлд чийдэнгийн утас шатна.вольтметр нь Стефан-Больцманы чийдэнгийн яг гаралтын 2 үзүүр дээр залгагдах ѐстой. Цацралын сенсорыг чийдэнгийн утастай нэг ижилхэн өндөрт, утаснаас сенсорын урд талыг ойролцоогоор 6см зайд байрлуул. Термобаганы оролтын өнцөгт чийдэнгээс ойрхон ямар ч өөр бусад объект байх ѐсгүй. 3. Гүйдэл үүсгүүрийг залга. 3.1-р хүснэгтэд өгөгдсөн хүчдлийн утгуудыг дараалан тавь. Хүчдлийн утга бүр дээр амперметрийн заалт, милливольтметрийн заалт R ad ыг уншиж тэмдэглэж ав. Чухалчлах зүйл: заалт бүрийг түргэн бичиж ав. Хэмжилтүүдийн завсарт чийдэн ба сенсорын хооронд дулаан тусгаарлагч хөөсөнцрийг мөнгөлсөн талыг нь чийдэн рүү харуулан байрлуулж тавина. Ингэснээр сенсорын температур харьцангуй тогтмол байна. 7-р зураг Өгөгдлүүд ба тооцоо: 1. Хүснэгтэд бичигдсэн хүчдлийн утга бүрт чийдэнгийн утасны эсэргүүцэл R-ийг V тооцоолж бод. R. Үр дүнг 3.1-р хүснэгтэд бич. I 2. Хүчдлийн утга бүрт мөн чийдэнгийн утасны температурт Т-г өмнө яригдсан журмаар хэмжиж тодорхойл. Тооцооны дүнг 3.1-р хүснэгтэд бич. 3. Т-ийн утга бүрт Т 4 -ийг бодож одоод утгуудыг.1-р хүснэгтэд бич. 4. Тусгай цаасан дээр R ad -ийн Т 4 -ээс хамаарах графикийг байгуул. R ad -ийн утгыг ординат /У/ тэнхлэг дээр ав K 0 ref /тасалгааны температур/= К ( K C 273) R ref / ref дэх чийдэнгийн утасны эсэргүүцэл/ = ом

9 Хэмжилтийн хүснэгт 3.1 Өгөглүүд Өгөгдлүүд V/B/ I/A/ R ad /mb/ R/ом/ /K/ 4 /K 4 / Хэмжилт хийсэн:...он...сар...өдөр Багшийн гарын үсэг... Шалгах асуултууд: 1. R ad ба Т-ийн хооронд ямар хамааралтай байна вэ? Энэ харьцаа хэмжилтийн бүх хэсгүүдэд хадгалагдаж байна уу? 2. Стефан-Больцманы хууль гагцхүү төгс хар биеийн дулаан цацралд хүчин төгөлдөр байдаг. Төгс бие хар бие дээрээ тусч бүх цацрагуудыг бүрэн шингээдэг объект. Чийдэнгийн утас яг төгс хар бие мөн үү? 3. Чийдэнгийн утаснаас өөр бусад ямар дулаан цацралын үүсгүүр хэмжилиэнд нөлөөлж болох вэ? 4. Ажлын (тооцоололт ба хамгаалалтын) ерөнхий үнэлгээ.../ / Дасгал 4. Стефан-Больцманы хууль (нам температурт) 4 Товч онол: Дасгал 3-д Стефан-Больцманы хуулийг / R rad s / чийдэнгийн улайссан өндөр температуртай утаснаас гарч байгаа дулаан цацрал дээр авч судалсан. Ийм өндөр температурт (ойролцоогоор 100-аас 3000К хүртэл) харьцуулахад орчны температур нь ихээхэн бага тул түүнийг хайхрахгүй байж болно. Харин энэ лабораторийн ажилд бид дулаан цацралын шоог ашиглан бага температурт Стефан-Больцманы хуулийг судлана. Бага температурт орчны температурыг тооцохгүй байж болдоггүй. Хэрвээ цацралын сенсорын (мэдрэгчийн) термобагана нь абсолют тэг температурт оршин байсан бол тэр нь түүн дээр тусч буй цацралын эрчимд пропорциональ хүчдлийг гаргах байсан. Гэвч термобагана нь абсолют тэг биш температурт (тухайлбал тасалгааны)-т орших тул тэр нь өөрөө бас дулаан цацрал гаргана. 4 Стефан-Больцманы хууль ѐсоор термобаганын дулаан цацралын чадал Rdet s det учир сенсорын гаргаж буй хүчдэл нь тусч буй цацрал, түүний өөрийнх нь гаргаж байгаа цацралын ялгаварт пропорциональ, үүний математик илэрхийлэл нь: 4 4 R R R s( ) net rad det Хэмжилт аваагүй үед сенсорыг цацралын шооноос хэдийчинээ л нямбай сайн халхалж чадаж байвал Т det нь тасалгааны температур ( rm )-тэй ойрхон авна. det

10 Хэмжих дараалал: 1. 8-р зурагт үзүүлснээр туршлагын багажуудыг холбоно. Цацралын сенсорыг шооны цацрал сайн гаргадаг аль нэг гадаргынх нь (хар ба цагаан) төв рүү шууд чиглүүлж байрлуул. нүүр нь шооны гадаргуутай параллель, түүнээс 3-4 см зайд байрлах ѐстой. 2. Дулааны цацралын шоог холдуулаад тасалгааны температур дахь термисторын эсэргүүцэл R rm -ийг хэмжиж авна. Энэ утгаа доорх хэмжилтийн зайд бич. 3. шоо руу харуулж тавьж дулаан ойлгогч хаалтыг шооноос дулаан цацралыг тусгаарла. 4. Цацралын шоог залгаж залгаад хүчдлийн 10В дээр тавь. 5. эсэргүүцэл тасалгааны температураас 10 0 С дээгүүр зааж байвал гүйдэл үүсгүүрийг температурыг алгуурхан өөрчлөгдөхөөр салгаад омметрийн болон буюу милливольтметрийн заалтыг уншаад тэмдэглэж авна. Дулаан тусгаарлагчийг богино хугацаанд зайлуулаад омметр ба милливольметрийн заалтыг бараг зэрэг шахам тэмдэглэ. Энэ утгуудаа 4.1-р хүснэгтэд бич. 6. Дулаан хаагчийг буцааж байрлуулаад шооны чадлыг 10 дээр тавь. Температур дахиад С-ээр нэмэгдүүлэхэд максимум температур хүртэл 5-д заасан хэмжилтийг давтан хий. Өгөгдөл ба тооцоо: 8-р зураг R red Тасалгааны температур rm = 0 C= K R rm = Ом Хэмжилтийн хүснэгт 4.1 Өгөгдлүүд Тооцоо R(y) R ad (mv) c ( C ) k (Ом) 4 (K 4 ) k (K 4 ) 4 4 k rm 1. Дулааны цацралын шооны температур Т с -ийг суурь дээрхи хүснэгтийг ашиглан термисторын эсэргүүцлийн хэмжилт бүрд харгалзах температурыг Цельсийн градусаар тодорхойл Т к -ийн утга бүрд k -ийг бодож олоод хүснэгтэд бич Т к -ийн утга бүрд -ийг тооцоолон хүснэгтэд бич. k rm Тусгай цаасан дээр R ad -ийн ( k rm )-ээс хамаарах графикийг байгуул. R ad нь хамаарах хувьсагч (У тэнхлэг) байх ѐстой. Хэмжилт хийсэн:...он...сар...өдөр Багшийн гарын үсэг...

11 Шалгах асуултууд: 1. Нам температур дахь Стефан-Больцманы хуулийн график ямар хэлбэртэй байна вэ? 2. Энэ график шугаман хамааралтай байна уу? Энэ график дээр ямар хазайлт байгааг заа. 3. Абсолют хар биеийн температурыг 2 дахин ихэсгэвэл түүний бүрэн цацруулах чадвар нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? a) 2 дахин ихсэнэ b) 8 дахин ихсэнэ c) 16 дахин ихсэнэ 4. Абсолют хар биеийн температурыг 2 дахин ихэсгэвэл түүний максимум цацруулах чадвар нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? a) 2 дахин багасна b) 16 дахин ихсэнэ c)32 дахин ихсэнэ 5. Абсолют хар биеийн температурыг 3 дахин бууруулахад түүний цацруулах чадвар нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ? a) 9 дахин багасна b) 3 дахин ихсэнэ c) 81 дахин ихсэнэ 6. Задгай сансарт улайссан биетийг байрлуулбал хөөрөх үү? Яагаад? a) Үгүй, учир нь агааргүй тул дулаан дамжихгүй b) Хөөрнө, учир нь сансар маш хүйтэн учир дулаан хурдан дамжина c) Хөөрнө, дулаан цацаргалтаар энергиэ алдана 7. Абсолют хар биеийн шингээх чадвар a ямар байх вэ? a) a 1 b) a 1 c) a 0 8. Абсолют хар биеийн температур өсөх үед түүний цацаргах чадварын максимумд харгалзах долгионы урт яаж өөрчлөгдөх вэ? a) Цацрал өсөж, өнгө нь өөрчлөгдөнө. b) Долгионы урт ихсэнэ. c) Цацаргах чадвар өсөх боловч долгионы урт хэвээр. d) Долгионы урт багасна. 9. Абсолют хар биеийн температурыг 3 дахин ихэсгэвэл цацралын максимумд харгалзах долгионы урт нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ? a) 3 дахин ихсэнэ b) 9 дахин ихсэнэ c) 3 дахин багасна 10. Биеийн температурыг 2 дахин бууруулахад нэгж талбайгаас цацруулах дулааны цацаргалтын энерги хэд дахин буурах вэ? a) 2 дахин b) 4 дахин c) 8 дахин d) 16 дахин 11. Туйлийн хар бие хөө мөн үү? a) Биш b) Мөн 12. Шөнө яагаад хүйтэн болдог вэ? a) Өдөр халсан биеүүдийн дулаан дэлхийн цөм рүү шилждэг. b) Хүйтэн агаарын урсгал орж ирдэг. c) Дулааны цацрагаар сансарт дулаанаа алддаг. 13. Яагаад дэлхийн цөм халуун хайлмаг байж газрын гадарга халдаггүй вэ? a) Цөмөөс гадарга хүртэл их зузаан учир b) Дэлхийн давхаргууд дулаан дамжуулдаггүй c) Цөмөөс дулааны энерги ирдэг ч, дэлхийн гадаргуугаас сансарт цацрагаар алдагддаг. 14. Хүний биеийн температуртай ижил Т=310 0 К температуртай абсолют хар биеийн цацаргалтын спектр дахь цацаргах чадварын максимумд харгалзах долгионы урт хэд байх вэ? (Винийн тогтмол С 1 = м к) a) 9. 3мм b) 0. 93мкм c) 93мкм d) 9. 3мкм Ажлын (тооцоололт ба хамгаалалтын) ерөнхий үнэлгээ.../ /

Барилгад эрчим хүчний үнэлгээ хийх

Барилгад эрчим хүчний үнэлгээ хийх Барилгад эрчим хүчний үнэлгээ хийх ХБНГУ-ын туршилгаас 08.11.2012 Seite 1 Барилгын эрчим хүний аудит Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгсэл Эрчим хүчний менежер буюу аудитор Эрчим хүчийг хэмнэх боломж,

Detaljer

АГУУЛГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 1 ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА 2 ЛОГИСТИК

АГУУЛГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 1 ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА 2 ЛОГИСТИК Supply Chain No: 04 (32) 2016.12.29 АГУУЛГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 1 ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА 2 ЛОГИСТИК 3 ЗУРААСАН КОД 4 ГИШҮҮДИЙН БУЛАН 5 КАРЕК-ЫН ОРНУУДЫН БҮС НУТГИЙН ТРАНЗИТ ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ СЭДЭВТ СЕМИНАРТ

Detaljer

Цаасны 4 талаас авах болон үдэх зайг тохируулах Цаасны хэмжээ, форматыг тохируулах

Цаасны 4 талаас авах болон үдэх зайг тохируулах Цаасны хэмжээ, форматыг тохируулах MS Word программ Үндсэн ойлголтууд MS Word 2000 программын тухай товчхон MS Word 2000 программыг ажиллуулах MS Word программын цонхны тайлбар MS Word 2000 программыг хаах Баримттай ажиллах Шинээр баримт

Detaljer

Улаанбаатар хотын Цэвэр агаарын санаачлага төслийн 2-р үе Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам/есбхб Евроконсалт Мотт МакДоналд Ногоон Хөгжлийн Хөтөч ТББ Монголиан Барристерс & Солиситорс ХХК 2013 оны 03

Detaljer

Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь: Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс (WPI)

Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь: Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс (WPI) Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь: Зэрлэг Амьтдын Зурган Индекс (WPI) Сюсэн Таунсэнд, Г.Батбаяр, М.Мөнхжаргал WPI/ZSL Монгол орны биологийн олон янз байдалд мониторинг хийх нь:

Detaljer

Вэбээр үйлчилгээ авах

Вэбээр үйлчилгээ авах Вэбээр үйлчилгээ авах ХАРИЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА 1 Та интернэт ашиглан Төрийн банкны www.statebank.mn вэб хуудасны Гялс банк холбоосоор дамжуулан дараах үйлчилгээг авах НУУЦ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ

Detaljer

ÃÎËÎÌÒ ÁÀÍÊ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2008

ÃÎËÎÌÒ ÁÀÍÊ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2008 ÃÎËÎÌÒ ÁÀÍÊ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2008 Aгуулга Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргын мэндчилгээ Гүйцэтгэх Захирлын мэндчилгээ Эдийн засгийн тойм Байгууллагын хөгжил Хэтийн Зорилго, Эрхэм Зорилго Бүтэц зохион байгуулалт

Detaljer

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС 2017 ОН утас: 70112499 70112468 70112469 ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг ХАСУМ НАНБХАСЗАСЗУСТ

Detaljer

Омскийн Зам Харилцааны Улсын Их Сургууль

Омскийн Зам Харилцааны Улсын Их Сургууль Омскийн Зам Харилцааны Улсын Их Сургууль Омск 2017 ОЗХУИС-ийн захирал, техникийн ухааны доктор С.М. Овчаренко ОЗХУИС-ийн ерөнхийлөгч, Техникийн ухааны, доктор, профессор И.И. Галиев Омскийн зам харилцааны

Detaljer

1 3Pusteluftfukter / ц я о п о и г с 0к6 0к9 а 0к5 я а а м а п м о 0к6 0к9 / SOMNOclick SOMNOclick 300

1 3Pusteluftfukter / ц я о п о и г с 0к6 0к9 а 0к5 я а а м а п м о 0к6 0к9 / SOMNOclick SOMNOclick 300 1 3Pusteluftfukter / ц я о п о и г с 0к6 0к9 а 0к5 я а а м а п м о 0к6 0к9 / 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 SOMNOclick SOMNOclick 300 Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning е я и ц я а у 0к6 р т р й е

Detaljer

АГУУЛГА. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд. Эрүүл мэнд. Банк. Төсөв. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ. Хөдөө аж ахуй. Аж үйлдвэр.

АГУУЛГА. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд. Эрүүл мэнд. Банк. Төсөв. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ. Хөдөө аж ахуй. Аж үйлдвэр. АГУУЛГА Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд Эрүүл мэнд Банк Төсөв Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ Хөдөө аж ахуй Аж үйлдвэр Цахилгаан холбоо Аргачлалын тайлбар Нийгмийн даатгал, халамж Нийгмийн даатгал нь иргэн

Detaljer

Enkel beskrivelse av tsjetsjensk

Enkel beskrivelse av tsjetsjensk Enkel beskrivelse av tsjetsjensk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

Д/д Жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжид урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Д/д Жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжид урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 1 Д/д 1 2 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ /2014 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2014-12-02 Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжилтийн

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м 1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м Ё 6р2 O N PE 1 3 0 9EPIEXOMENA T 0 0 0 4 0 7 0 6 0 2 0 7 0 4 0 3 0 2 0 2 0 9 0 3 0 6 0 4 0 2 0 6 0 2 0 7 PE.......................................

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

Utdanningssystemet i Ukraina. Seminar , Olga Abaskalova, Avdeling for utenlandsk utdanning

Utdanningssystemet i Ukraina. Seminar , Olga Abaskalova, Avdeling for utenlandsk utdanning Utdanningssystemet i Ukraina Seminar 11.05.2017, Olga Abaskalova, Avdeling for utenlandsk utdanning Reform av utdanningssystemet i 2014 Lov om utdanning «Om utdanning» fra 01.07.2014 1556-VII Akkrediteringsorgan

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på MT3120. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  MT3120. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Har du spørsmål? Kontakt Philips MT3120 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3 2

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på M110. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  M110. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips M110 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 2 Telefonen

Detaljer

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ 1.463.1-17 Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е П О Л И Г О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Л Е Т О М 18 И 2 4 м Д Л Я П О К Р Ы

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

Utvidet brukerdokumentasjon. Alltid der for å hjelpe deg D4550. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Utvidet brukerdokumentasjon. Alltid der for å hjelpe deg D4550. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips D4550 Utvidet brukerdokumentasjon Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Telefonen din 4 Dette finner du i esken 4 Telefonoversikt

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på M550 M555. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  M550 M555. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Har du spørsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Parti XX Returkoder Stemme via Internett? side 7 C9 stemt p 0 : har Du XX Parti XX XX Parti Kommunestyre- og

Detaljer

( I МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЈ

( I МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЈ публика Српска публичка управа за геодетске ~ ~мовинско-правне послове ~њa Лука! Ч~ ГАЦКО Општина: К т асг арски срез: КатаС1 apq а општина: Број: Датум : ГАЦКО ГАЦКО АВТОВАЦ 21.17-952.1-1-2060/2009 9.

Detaljer

«Språkets skjebne, er folkets skjebne»

«Språkets skjebne, er folkets skjebne» Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) «Språkets skjebne, er folkets skjebne» En studie i skjæringspunktet mellom identitet og språkbruk

Detaljer

Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ

Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2018.. 49.. 2.. 476Ä581 Œ ƒ ˆŠ Šˆ Ÿ Š Œ ˆˆ Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ.. ƒê μ 1, 2,.. Êϱ 2,. ƒ. Ê±μ ± 1,,.. ÒÏ 2 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± ˆ 477 Œ ˆŸ Š ˆ Šˆ Š 480

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

ч чђùтсцтчöтцфсм сøцтл ц тттú ūńşччцтчöтц тќ сёöттã т чø Ũş ч чсссøчєс ссøўч тссц т ŨşźǺтч⅝ЂĝÙΩччч чччцттсñ

ч чђùтсцтчöтцфсм сøцтл ц тттú ūńşччцтчöтц тќ сёöттã т чø Ũş ч чсссøчєс ссøўч тссц т ŨşźǺтч⅝ЂĝÙΩччч чччцттсñ U T R E N I A Sfantului Iosif de la Partos ẅ Ẁ Ũ źƒ ч чђùтсцтчöтцфсм сøцтл ц Dum ne zeu e ste Dom nul şi s-au a ră tat no uă, bi ne es te тттú ūńşччцтчöтц тќ сёöттã т чø cu vân tat Cel ce vi ne în tru

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

РЯДИ. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ. ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ

РЯДИ. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ. ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» РЯДИ ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДО ТИПОВОЇ

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG FOR TOKT NR Blåkveitetokt i norsk del av Barentshavet, aug.-sep Tokt navn: Trål-øst-2

ANBUDSGRUNNLAG FOR TOKT NR Blåkveitetokt i norsk del av Barentshavet, aug.-sep Tokt navn: Trål-øst-2 ANBUDSGRUNNLAG FOR TOKT NR. 2005 841 Blåkveitetokt i norsk del av Barentshavet, aug.-sep. 2005 Tokt navn: Trål-øst-2 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) ønsker tilbud på engasjement av en fabrikktråler til blåkveitetokt

Detaljer

Bruken av gerundium og aktive partisipper i den gammelrussiske teksten Erkebiskop Avvakums selvbiografi

Bruken av gerundium og aktive partisipper i den gammelrussiske teksten Erkebiskop Avvakums selvbiografi Bruken av gerundium og aktive partisipper i den gammelrussiske teksten Erkebiskop Avvakums selvbiografi Av Kajsa U. R. Köller Hovedfagsoppgave i russisk Institutt for østeuropeiske og orientalske studier

Detaljer

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1 ---... ---,--- --------- ------- ------- ------- ---- - -~-- ------- ---- -- -; : ~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! -------~-~~~: ~~а_т:_~---, НОВИ САД ОСНОВЕ -\ОНСТРУ!САЊА 99 0-9 ; - ~--------

Detaljer

төгрөг. байхгүй төгрөг байхгүй Toyota Camry- 1 Landcruiser Standart- 1 /136 сая/ Mercedes Benz GL500-1 / /

төгрөг. байхгүй төгрөг байхгүй Toyota Camry- 1 Landcruiser Standart- 1 /136 сая/ Mercedes Benz GL500-1 / / Эрхэм гишүүдийн нэр Н.Амарзаяа Т.Аюурсайхан О.Баасанхүү Ё.Баатарбилэг Х.Баделхан Сү.Батболд Ж.Батзандан Б.Батзориг О.Батнасан Б.Баттөмөр Ж.Бат-Эрдэнэ Б.Бат-Эрдэнэ М.Билэгт Л.Болд Үл хөдлөх хөрөнгө, орон

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb Соседи 3 Komparasjon av adjektiv og adverb 1 1 Hva er gradbøyning? Her vil vi behandle gradbøyning uten å dele temaet i avsnitt for forskjellig ordklasser. For det første vil vi konstatere at det er bare

Detaljer

ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÃÓÓÐÑÒ ÄÝÝÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ ÕÓÐÀÀÍÃÓÉËÑÀÍ ÍÝÐÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ

ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÃÓÓÐÑÒ ÄÝÝÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ ÕÓÐÀÀÍÃÓÉËÑÀÍ ÍÝÐÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ Î ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÃÓÓÐÑÒ ÄÝÝÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ ÕÓÐÀÀÍÃÓÉËÑÀÍ ÍÝÐÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ Боловсруулсан: МБМХ-ны Судалгаа, технологийн нэгж Б.Болормаа Д.Булгамаа Л.Отгонтуяа У.Будбаатар Б.Баярмаа С.Сүìжидмаа Хянан тохиолдуулсан:

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam Ordstilling Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 24.01.2007 1 Kasus Forskjellige kasusformer spiller en hovedrolle når det gjelder

Detaljer

polykom-ex Compatible terminal polyester enclosures glass-fibre reinforced - Ex e and Ex i version

polykom-ex Compatible terminal polyester enclosures glass-fibre reinforced - Ex e and Ex i version polykom-ex Kompatibel koblingsboks i polyester, glassfiber forsterket - Ex e and Ex i versjon Compatible terminal polyester enclosures glass-fibre reinforced - Ex e and Ex i version Стандартные клеммные

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

LESEOPPLÆRING OG MORSMÅL(SSTØTTE) Ingrid Alnes Buanes

LESEOPPLÆRING OG MORSMÅL(SSTØTTE) Ingrid Alnes Buanes LESEOPPLÆRING OG MORSMÅL(SSTØTTE) Ingrid Alnes Buanes อ งร Læringsmål Kunnskapsmål: Vite hva fonologisk bevissthet er Få oversikt over forskjellige typer alfabeter/skriftsystemer Vite hvor du finner materiell

Detaljer

LESEOPPLÆRING OG MORSMÅL(SSTØTTE) Ingrid Alnes Buanes

LESEOPPLÆRING OG MORSMÅL(SSTØTTE) Ingrid Alnes Buanes LESEOPPLÆRING OG MORSMÅL(SSTØTTE) Ingrid Alnes Buanes อ งร Læringsmål Kunnskapsmål: Vite hva fonologisk bevissthet er Få oversikt over forskjellige typer alfabeter/skriftsystemer Vite hvor du finner

Detaljer

PACS numbers: Pw, Rz

PACS numbers: Pw, Rz 1 3 0 9 0 2 0 8 1996 0 3. 0 7 0 5 0 3 166, 0 2 7 0 8 0 6 ю 0 7 0 9 0 9 0 9 0 8 0 9 0 1 0 7 0 6 0 1 0 9 0 4 0 3 0 8 0 1 Ц 0 4 0 8 Ц 0 5 0 5 0 3 0 1 0 7 0 8 0 3 0 2 0 6 0 4 0 5 ю 0 5 Ц 0 4 0 2 0 7 0 3 Ц

Detaljer

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет - решења -

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет - решења - ФТН - Чачак Кључ пријемнoг испита из ИНФОРМАТИКЕ (ИТ, ТИ) 10. јул 2014. У н иверзитет у Крагу ј е в цу Ф а култет техничких наука Чача к Студијски програми: Информационе технологије; Техника и информатика

Detaljer

- Magi stя.гski rart-

- Magi stя.гski rart- Рг! rnd"!lo rnа tema ti cki fa.kul tet u B"F.OGRAOO р l' m ~ р А N Ј R 11 N 1 V R П Z А L :1 r tl А Т. G Е В R 1 - Magi stя.гski rart- GC;"P'c'lFt Dordev i~ Т. е s k о v а с U'/OJ - - - - - о. 1- "' г

Detaljer

6р2V. 6р2V = V b 6с1 V a = 6с1 6 4E d 6 4r

6р2V. 6р2V = V b 6с1 V a = 6с1 6 4E d 6 4r 1 3Cap tulo 6 Condensadores Problema 41 Un conductor cil ndrico de radio a y carga Q es coaxial con un cascaron cil ndrico de grosor despreciable, radio b > a y carga 6с1Q. Encuentre la capacitancia de

Detaljer

RUS2101, oppgaveseminar ved Atle Grønn. (1) В какой-то момент показалось, что ребенок в комнате заплакал и я замер, прислушиваясь.

RUS2101, oppgaveseminar ved Atle Grønn. (1) В какой-то момент показалось, что ребенок в комнате заплакал и я замер, прислушиваясь. RUS2101, oppgaveseminar ved Atle Grønn. [Del 1] Aksjonart eller ikke? (1) В какой-то момент показалось, что ребенок в комнате заплакал и я замер, прислушиваясь. (Andrej Kurkov) Et øyeblikk virket det som

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

Last ned Mer for mindre - Morten Brenden. Last ned

Last ned Mer for mindre - Morten Brenden. Last ned Last ned Mer for mindre - Morten Brenden Last ned Forfatter: Morten Brenden ISBN: 9788283131000 Format: PDF Filstørrelse:25.78 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Ad Notam) hjemmeside, der det

Detaljer

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет

Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет У н иверзитет у Крагу ј е в цу Ф а култет техничких наука Чача к Студијски програми: Информационе технологије; Техника и информатика Пријемни из ИНФОРМАТИКЕ - испит за упис на Факултет 12 11 1 10 X XI

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

c) 6 c) x

c) 6 c) x FASIT.0 7 7 7 7. [0, 7 7 C, 7 7 7 7, ] 7 C, 7. 7 7, 0 7 7 C, ] [ C, 7 7 7, 7. 7 7 7 7 e) 7 f) 7.0 8 80 C. C 78. C0 C 0.. 7 C.0. 8... _ 8 _. C _ 0 8 7 7 0 _..7.8.0. 0 C. + _ 8 C 0 C C 0 C.0 8. C8. 7 C.....7

Detaljer

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken FOH operative hovedkvarter Rolle i Nordområde politikken 1 1 Relevant tilstedeværelse 2 2 FOH KUNNSKAP KONTAKT FASTHET Strategisk målsetning Å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene 3 3 Strategisk

Detaljer

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15)

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) На основу члана 109. 4. Закона о јавним набавкама (Службни гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављуј О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка добара: Aлат (ручни,

Detaljer

Substantivbøyningen i russisk Første deklinasjon

Substantivbøyningen i russisk Første deklinasjon Substantivbøyningen i russisk Første deklinasjon Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 24.01.2007 1 Substantivets deklinasjoner

Detaljer

29. саветовање CIGRE Србија Златибор, 31. мај 06. јун СПИСАК РАДОВА

29. саветовање CIGRE Србија Златибор, 31. мај 06. јун СПИСАК РАДОВА 29. саветовање CIGRE Србија Златибор, 31. мај 06. јун 2009. СПИСАК РАДОВА Група А1 ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ проф. др Драган Петровић, ЕТФ Београд Војислав Шкундрић, ЕПС, Београд Илија Зец, ТЕНТ Обреновац,

Detaljer

P 01 01. Bygg 2 1. etasje: 53,4m2 2. etasje: 71,0m2 3. etasje: 53,5m2 SUM BRA: 177,9m2. Bygg 1 1. etasje: 53,4m2 2. etasje: 68,7m2 SUM BRA: 122,1m2

P 01 01. Bygg 2 1. etasje: 53,4m2 2. etasje: 71,0m2 3. etasje: 53,5m2 SUM BRA: 177,9m2. Bygg 1 1. etasje: 53,4m2 2. etasje: 68,7m2 SUM BRA: 122,1m2 D E F 00 5 090x490 5 090x490 arport 4,5m arport 4,5m,5m,5m,6m DI4 790x090,6m 900 DI4 790x090 5750 5 850 0 990x90 H=90 Gang 7,5m Utebod 4,5m Gang 7,5m Utebod 4,5m DI ad 4,0m DI ad 4,0m ad/vask 6,6m Stue

Detaljer

Last ned Alltid - i lyset - Anne Kari B. Solstad. Last ned

Last ned Alltid - i lyset - Anne Kari B. Solstad. Last ned Last ned Alltid - i lyset - Anne Kari B. Solstad Last ned Forfatter: Anne Kari B. Solstad ISBN: 9788771887273 Antall sider: 225 Format: PDF Filstørrelse:35.26 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Books on Demand) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Books on Demand) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Alltid - i lyset - Anne Kari B. Solstad Last ned Forfatter: Anne Kari B. Solstad ISBN: 9788771887273 Antall sider: 225 Format: PDF Filstørrelse: 11.57 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned Alders tids bruk - Gunnar Eriksen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Alders tids bruk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Alders tids bruk - Gunnar Eriksen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Alders tids bruk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Alders tids bruk - Gunnar Eriksen Last ned Forfatter: Gunnar Eriksen ISBN: 9788245005554 Antall sider: 391 Format: PDF Filstørrelse:11.01 Mb Reglene om alders tids bruk er regler om hvordan man

Detaljer

Last ned Produser Resultater! - BOK 3: Fremragende Utvikling Og Implementering AV Strategiske Handlingsplaner - Dr Sven H. Danielsen.

Last ned Produser Resultater! - BOK 3: Fremragende Utvikling Og Implementering AV Strategiske Handlingsplaner - Dr Sven H. Danielsen. Last ned Produser Resultater! - BOK 3: Fremragende Utvikling Og Implementering AV Strategiske Handlingsplaner - Dr Sven H. Danielsen Last ned Forfatter: Dr Sven H. Danielsen ISBN: 9788299878357 Antall

Detaljer

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009 mars 2010

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009 mars 2010 Statlig program for forurensningsovervåking Rapportnr. 1082/2010 Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009 mars 2010 TA 2730 2010 Utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Last ned Produser Resultater! - BOK 2: Fremragende Lean-Strukturer for Kontroll Og Forbedring AV Linjeorganisasjonen - Dr Sven H.

Last ned Produser Resultater! - BOK 2: Fremragende Lean-Strukturer for Kontroll Og Forbedring AV Linjeorganisasjonen - Dr Sven H. Last ned Produser Resultater! - BOK 2: Fremragende Lean-Strukturer for Kontroll Og Forbedring AV Linjeorganisasjonen - Dr Sven H. Danielsen Last ned Forfatter: Dr Sven H. Danielsen ISBN: 9788299878333

Detaljer

VI Аналитичка геометрија

VI Аналитичка геометрија VI Аналитичка геометрија У наставку ћемо продубити разумјевање координатне геометрије, тј. аналитичке геометрије, радећи са једначнама кривих другог реда, у -димензионалном правоуглом систему координата.

Detaljer

Tema: Rekruttering/kompetanse

Tema: Rekruttering/kompetanse Tema: Rekruttering/kompetanse Gevinstrealiseringhvordan forberede overgang fra prosjekt til drift? BAKGRUNNEN FOR FRØYA KOMMUNES DELTAKELSE I «SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE» Det skapes store verdier! Frøya,

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

«På spore adn tapte skjargång»

«På spore adn tapte skjargång» «På spore adn tapte skjargång» En undersøkelse av padonkienes språk på russisk Internett i dag Pål Stenberg Masteroppgave i russisk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 2007/VÅR 2 (to) sider. 4 timer Fredag ======================================================

SKOLEEKSAMEN 2007/VÅR 2 (to) sider. 4 timer Fredag ====================================================== RUS1120 Grammatikk og oversettelse I SKOLEEKSAMEN 2007/VÅR 2 (to) sider 4 timer Fredag 1.6.2007 ====================================================== Del I: Grammatikk I innfyllingsoppgavene behøver du

Detaljer

Last ned Enkelt Trylletriks - Dr Moreena Bernard

Last ned Enkelt Trylletriks - Dr Moreena Bernard Last ned Enkelt Trylletriks - Dr Moreena Bernard Last ned Forfatter: Dr Moreena Bernard ISBN: 9781537110950 Antall sider: 254 Format: PDF Filstørrelse:11.54 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - Alice Kjellevold. Last ned

Last ned Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - Alice Kjellevold. Last ned Last ned Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - Alice Kjellevold Last ned Forfatter: Alice Kjellevold ISBN: 9788245010282 Antall sider: 127 Format: PDF Filstørrelse:39.57 Mb Denne

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Last ned Om vold og kjærlighet - Leo Tolstoj. Last ned

Last ned Om vold og kjærlighet - Leo Tolstoj. Last ned Last ned Om vold og kjærlighet - Leo Tolstoj Last ned Forfatter: Leo Tolstoj ISBN: 9788256000746 Antall sider: 99 Format: PDF Filstørrelse:29.64 Mb Forfatteren gjør rede for det program som etter hans

Detaljer

-1sT1RPI ЧМ" 'NOMENCLATOR. PANNONIá-cvs. ANTVÉR- P'Ivm l. Ex ochina Chrißophori Напиши!- f V;

-1sT1RPI ЧМ 'NOMENCLATOR. PANNONIá-cvs. ANTVÉR- P'Ivm l. Ex ochina Chrißophori Напиши!- f V; -1sT1RPI ЧМ" NOMENCLATOR PANNONIá-cvs. ANTVÉR- PIvm l Ex ochina Chrißophori Напиши!- f V; i" r I ч ` и;, n. 7 ъ хйхп 25.3... цм. r I. _ - j 13; f» l» \ vcarolvs с L v swg PANNONIBVSl rei herbariœûudiofis.

Detaljer

Norsk Sj 0 3mat Oppdrett as

Norsk Sj 0 3mat Oppdrett as 1 3 0 3 0 4 0 5 Х 0 6 0 7 0 7 0 4 Л 0 8 Х Х 0 4 Х 0 4 0 5 0 6 Х 0 5! " # $ % & ' ' ( ) # " * + % % ), % % ) -! - #.. $ + ) /. / ) % % ) 0 +. 1 2 0 + $ 2 0.. ) 3. 2 3 1. / ) 3 # 4 % 5 0. + ) 3. $ + 0 3

Detaljer

Offentlig journal. Svar på forespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journallogg - ***** ***** ***** ***** 2011/480-3 2466/2011 23.09.

Offentlig journal. Svar på forespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journallogg - ***** ***** ***** ***** 2011/480-3 2466/2011 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2011 nnhold: Svar på forespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journallogg - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Last ned En kort guide til et langt liv - David B. Agus. Last ned

Last ned En kort guide til et langt liv - David B. Agus. Last ned Last ned En kort guide til et langt liv - David B. Agus Last ned Forfatter: David B. Agus ISBN: 9788282058124 Antall sider: 203 sider Format: PDF Filstørrelse:22.32 Mb 65 enkle tips fra den anerkjente,

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 06.08.2014 nnhold: Dialogmøter med uh-sektoren september 2014 Dialogmøter

Detaljer

Last ned Ferieloven - Odd Friberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ferieloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ferieloven - Odd Friberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ferieloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ferieloven - Odd Friberg Last ned Forfatter: Odd Friberg ISBN: 9788251832465 Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse:14.60 Mb Bokas innledning gjør rede for lovens rettslige karakter, og behandler

Detaljer

Last ned Artenes Opprinnelse: On the Origin of Species (Norwegian Edition) - Charles Darwin

Last ned Artenes Opprinnelse: On the Origin of Species (Norwegian Edition) - Charles Darwin Last ned Artenes Opprinnelse: On the Origin of Species (Norwegian Edition) - Charles Darwin Last ned Forfatter: Charles Darwin ISBN: 9781519250544 Antall sider: 506 Format: PDF Filstørrelse:24.88 Mb Beskrivelse

Detaljer

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010 mars 2011

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010 mars 2011 Statlig program for forurensningsovervåking Rapportnr. 1106/2011 Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010 mars 2011 TA 2838 2011 Utført av NILU-Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Last ned Poirot løser gåten - Agatha Christie. Last ned

Last ned Poirot løser gåten - Agatha Christie. Last ned Last ned Poirot løser gåten - Agatha Christie Last ned Forfatter: Agatha Christie ISBN: 9788203214400 Antall sider: 202 sider Format: PDF Filstørrelse:37.43 Mb De 15 kriminalnovellene i denne samlingen

Detaljer

Last ned Oppsigelse i arbeidsforhold - Arne Fanebust. Last ned

Last ned Oppsigelse i arbeidsforhold - Arne Fanebust. Last ned Last ned Oppsigelse i arbeidsforhold - Arne Fanebust Last ned Forfatter: Arne Fanebust ISBN: 9788215025001 Antall sider: 432 Format: PDF Filstørrelse:22.77 Mb Boken handler om det lovfestede vernet mot

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

Last ned De fires tegn - Arthur Conan Doyle. Last ned

Last ned De fires tegn - Arthur Conan Doyle. Last ned Last ned De fires tegn - Arthur Conan Doyle Last ned Forfatter: Arthur Conan Doyle ISBN: 9788202383572 Antall sider: 206 Format: PDF Filstørrelse:17.24 Mb Jakten på en ung kvinnes forsvunne far, fører

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Turnéplan: Filmhistorien på 60 minutter - våren 17 Kontaktperson DKS: Thomas Bjerke

Turnéplan: Filmhistorien på 60 minutter - våren 17 Kontaktperson DKS: Thomas Bjerke 10 Ti 07.03.2017 10:00 Lena-Valle videregående skole, avd. Lena Østre Toten Lena-Valle videregående skole, avd. Lena Vg1-Vg3 0 - Antall elever: 20 klasser: mediefag - er: Kommer tilbake med ønske om tidspunkt

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Last ned A-ha - Jan Omdahl. Last ned. Last ned e-bok ny norsk A-ha Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned A-ha - Jan Omdahl. Last ned. Last ned e-bok ny norsk A-ha Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned A-ha - Jan Omdahl Last ned Forfatter: Jan Omdahl ISBN: 9788275474030 Antall sider: 303 Format: PDF Filstørrelse: 21.00 Mb Høsten 1985 gikk a-ha til topps på Billboards USA-liste med sin første

Detaljer

RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2007/2008

RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2007/2008 Studieforberedende program -> SF Vg1 Passage Tekstbok Fransk Contact, fransk I, vg1/vg2 Contact, fransk I, vg1/vg2 Geografi Geografi Landskap - Ressursar - Menneske - Utvikling RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

Detaljer