NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu"

Transkript

1 NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu 1

2 INNHOLD Velkommen! 5 Kort om HiBu 7 Personalpolitikk og arbeidsmiljø 7 Organisering 8 Styre 8 Rektor 8 Prorektorer 8 Fire fagavdelinger 8 Administrasjonen 9 Medbestemmelse / IDF 9 Fagforeninger representert ved HiBu: 9 Sikkerhet 10 Branninstruks 10 Praktisk info 12 Åpningstider 12 Alarm og låsing 12 Post 12 Bibliotek 12 IT Helpdesk 13 Trådløst nett 14 Visittkort 14 Systemer og rutiner 16 ephorte - Elektronisk dokumenthåndtering 16 SAP HR Personal administrativt system 17 Fronter 17 Kvalitetssystemet 17 Arbeidsvilkår 18 Ekstraarbeid bistillinger / biverv 18 Arbeidsplan for faglige ansatte 18 2

3 Taushetsplikt 18 Boliglån 19 Pensjoner og forsikringer 19 Kompetanseutvikling 19 Reiser 20 Tjenestereiser 20 Kredittkort og reiseforskudd 20 Reiseforsikring 20 Avstand mellom studiestedene 21 Ferie og fravær 22 Ferie 22 Egenmelding 22 Sykemelding fra lege 23 Barns sykdom 23 Velferdspermisjon 24 Permisjon ved eksamens- og lesedager 24 Tilrettelegging på arbeidsplassen 24 Bedriftshelsetjeneste 25 Råd og utvalg 26 Lover og regler 27 Interne regler og retningslinjer 27 Lover og avtaler: 28 Studietilbudet 30 Studiested Drammen 32 Studiested Hønefoss 33 Studiested Kongsberg 33 Kontakt oss 34 Fakturaadresse 35 3

4 Vi gir talentene en fremtid Høgskolen i Buskerud skal være en Visjonær høyskole i samspill med andre. Høyskolen skal være Inkluderende overfor studenter, organisasjoner, regioner, næringsliv og arbeidsliv. Høyskolens virksomhet skal kjennetegnes av Tverrfaglighet, Effektivitet og Nærhet. Til sammen danner disse verdiene grunnlaget for høyskolens produksjon og distribusjon av VITEN. Disse verdiene skal prege faglig så vel som administrativ virksomhet. Fra Strategiplan

5 Hei! Som rektor ved Høgskolen i Buskerud er det en glede å ønske deg velkommen som nyansatt! HiBu er en spennende arbeidsplass med mange interessante faglige utfordringer samt muligheter for den enkelte arbeidstaker. Vi håper du vil finne deg til rette og trives. Vi er en ambisiøs høyskole som ønsker å være visjonære og fremtidsrettede samtidig som vi leverer forskning og undervisning av høy kvalitet. Hver dag videreutvikler vi et arbeidsmiljø som kjennetegnes av gjensidig respekt, fellesskap, trygghet og trivsel. Vi gleder oss til å bli kjent med deg og skal gjøre vårt beste for å legge til rette for at du skal lykkes og utvikle deg i jobben. Beste hilsener Kristin Ørmen Johnsen 5

6 6

7 Kort om HiBu Høgskolen i Buskerud (HiBu) ble etablert 1. august 1994 som følge av en omfattende reform innen høyere utdanning. HiBu driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet innenfor områdene sykepleie, radiografi, teknologi, økonomi, administrasjon og ledelse, statsvitenskap, lærerutdanning, optometri, lysdesign og visuell kommunikasjon. Høyskolen er lokalisert ved tre studiesteder - Kongsberg, Hønefoss og Drammen og har ca 280 årsverk og ca 3230 studenter. Høgskolen i Buskerud har et budsjett på ca. 263 mill. kroner og hadde ca. 37 mill. kroner innen oppdrag i HiBus gjeldende strategiplan ble vedtatt av styret i desember 2009 og gjelder for perioden Utover fortsatt fokus på videreutvikling av høy kvalitet i undervisning og forskning har høyskolen målsetninger om å utrede mulig fusjon med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold med sikte på å oppnå universitetsstatus innen Personalpolitikk og arbeidsmiljø Trivsel, utvikling og trygghet på arbeidsplassen ligger til grunn for at man som arbeidstaker skal jobbe effektivt og oppleve arbeidslivet som meningsfylt. Et godt arbeidsmiljø er derfor grunnleggende for at Høgskolen i Buskerud skal nå sine mål. For å sikre et godt arbeidsmiljø har HiBu et godt og oppdatert Helse, miljø og sikkerhetssystem (HMS) og jobber målrettet for å bidra til et inkluderende arbeidsliv (IA). HMS / IA arbeidet gjøres i dialog mellom arbeidstakere, ledere, verneombud, tillitsvalgte, personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten (Hjelp24) og NAV Arbeidslivssenter. Under /ansatte kan du lese mer om dette under Personalportalen 7

8 Organisering Styret Rektor Administrasjonsavd Administrasjonsdirektør Fakultet for helsevitenskap Dekan Fakultet for lærerutdanning Dekan Fakultet for teknologi Dekan Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Dekan Institutt for sykepleievitenskap Institutt for radiografi og helseteknologi Institutt for optometri og synsvitenskap Styre Høgskolen i Buskerud styres av et høgskolestyre bestående av 11 personer - 4 eksterne representanter, 5 interne representanter og 2 studentrepresentanter. Styreleder er ekstern. Rektor Rektor er høgskolens øverste leder og har ansvaret for høgskolens totale virksomhet. Rektors ledergruppe består av fire dekaner og administrasjonsdirektør. Prorektorer Høgskolen i Buskerud har 2 prorektorer som har ansvar for forskning og utdanning. 8 Fire fakulteter Den faglige virksomheten er organisert i fire fakulteter ledet av en dekan: Fakultet for teknologi Fakultet for helsevitenskap Fakultet for lærerutdanning Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

9 Administrasjonen Administrasjonen er organisert i en administrasjonsavdeling med administrasjonsdirektør som leder. På hvert studiested er det en studiestedsadministrasjon som yter service til studentene og fagavdelingene. Studiestedsadministrasjonen ledes av en administrasjonssjef. Administrasjonsavdelingen har også ansvar for stabsfunksjoner innen personal, økonomi, IT, personal, informasjon, og FOU, samt bibliotek. Sentralarkivet ligger også innunder Administrasjonsavdelingen. Administrasjonsavdelingen består av: Personalseksjonen Økonomiseksjonen Studiestedsadministrasjon Biblioteket Informasjonsseksjonen IT-seksjonen Studieseksjonen Forskningsseksjonen Medbestemmelse / IDF IDF står for Informasjon, drøfting og forhandling og er forankret i Hovedavtalen i staten. Representantene i disse møtene, som avholdes ca. en gang i måneden, er representanter fra arbeidsgiver og representanter fra arbeidstaker. For arbeidsgiver møter rektor, og for arbeidstakerne møter valgte representanter fra hver fagforening. Alle saker som angår Høgskolen i Buskerud, og som er forankret i Hovedavtalen, informeres, drøftes eller forhandles på disse møtene. Fagforeninger representert ved HiBu: Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio): Forskerforbundet (FF) Norsk Sykepleierforbund (NSF) LO Stat: Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Parat 9

10 Sikkerhet Din og min sikkerhet som ansatte ved HiBu, enten på et av studiestedene eller på reise, avhenger først og fremst av at vi alle gjør oss kjent med og følger relevante arbeidsrutiner og sikkerhetsinstrukser. Hvordan man som ansatt skal forholde seg til krisesituasjoner (personskader på ansatte eller studenter, brann/eksplosjon, ulykker, alvorlige strafferettslige forhold etc.) er beskrevet i Høyskolens beredskapsplan. Ved ulykke i Norge - på eller utenfor studiestedet: En av de offisielle krisetelefonene varsles: (Det er nok å ringe ett av numrene) Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Deretter: Ring Høgskolen i Buskeruds døgnåpne nødnummer som er direkte viderekoblet til G4S som er vår varslingssentral og som varsler videre til høgskolen i denne rekkefølge: 1) rektor, 2) administrasjonsdirektør og 3)informasjonssjef. Telefon Mobil Privat Rektor Adm. dir Informasjonssjef Rektor har ansvar for at beredskapen iverksettes når varsling er mottatt. I rektors fravær har administrasjonsdirektør ansvar. Rektor tar umiddelbart kontakt med 1) administrasjonssjef på studiestedet og 2)dekan/er ved det/de fakultet/ene som er berørt. Administrasjonssjef leder lokal beredskap.

11 Ved ulykke når studenter/ansatte er på reise i utlandet: Ved ulykke i utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har ansvar for norske borgere som blir involvert. Utenriksdepartementet og Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med utenlandske myndigheter, og sørger for at kontakt etableres med lokalt politi på hjemmestedet slik at pårørende blir varslet. De har også ansvar for å varsle høyskolen. Kriminalpolitisentralen Utenriksdepartementet Branninstruks Alle ansatte skal kjenne innholdet av sin lokale branninstruks. Brannøvelser holdes med jevne mellomrom. Når brannalarmen går skal du: Lukke dører, vinduer og forlate rommet Bruke pålagt rømningsveier, jf studiestedets branninstruks Heis må ikke benyttes Møte opp ved fastsatt møteplass og melde fra til brannleder Ingen går inn i bygningen igjen før klarsignal er gitt 11

12 Praktisk info Åpningstider: Hønefoss Drammen Kongsberg Man - Fre: Man - Tors: Man - Tors: Resepsjonen er betjent Fredag: Fredag: Lørdag: Lørdag: For ansatte og studenter med kort er bygget åpent hele døgnet, alle dager Alarm og låsing Gjør deg kjent med når bygningene er åpne og tidspunktene for når alarmen er slått på. Åpningstidene varierer ved de ulike studiestedene. OBS: Det koster rundt kr når vaktselskapet må rykke ut for å slå av alarmen. Det er derfor viktig å kjenne tidspunktet for når alarmen slås på om kvelden og når den slås av om morgenen. NB Ta godt vare på verdisaker og lås kontordøren din når du ikke er på kontoret. HiBu dekker ikke tapte verdigjenstander ved tyveri fra arbeidsplassen. Post Post til høyskolen blir levert og hentet av Postverket. Internkonvolutt brukes ved intern post. Personalsaker sendes i lukket konvolutt. Post til høyskolen og avdelingene skal adresseres til vedkommende enhet. Det er viktig at saksrelatert post ikke blir personlig adressert. Personlig adressert post blir lagt direkte i den enkeltes posthylle. Er posten arkivverdig (dokument som gir grunnlag for saksbehandling), skal den straks gå til sentralarkivet for registrering. Det samme gjelder e-post og telefaks hvis disse er saksrelaterte. All arkivverdig inngående og utgående post blir journalført i det elektroniske dokumenthåndteringssystemet ephorte og får et saksnummer. Dette saksnummeret skal benyttes til all korrespondanse i samme sak. 12

13 Bibliotek Biblioteket har avdelinger i Drammen, Hønefoss og Kongsberg. Biblioteket er en integrert del av høgskolens virksomhet innen undervisning og forskning. I tilegg til trykte bøker og tidsskrifter tilbys en mengde elektroniske ressurser, databaser med akademiske tidsskrifter og bøker. Disse er tilgjengelige døgnet rundt. Les mer om hva vi kan tilby og hvordan du får tilgang på eller gå direkte til siden praktisk for ansatte : praktiskforansatte/ IT Helpdesk IT-tjenesten kan treffes på telefon og Helpdesk på dagtid alle hverdager. Vi er også tilgjengelig på e-post. Drammen Kongsberg Hønefoss Telefon (32 86) (32 86) (32 11) Epost Sted Biblioteket 3. etg Biblioteket C204 13

14 Trådløst nett Med ditt faste brukernavn og passord kan du koble deg til det trådløsnettet hos alle høyskoler og universiteter som har eduroam, i Norge eller i utlandet. Access Anywhere - fjerntilgang til HiBu sine IT-tjenester Med Access Anywhere løsningen til HiBu får du tilgang til alt du har tilgang til fra våre lokaler uansett hvor du er, du trenger bare en internettforbindelse. Bibliotekdatabaser, SAP, BasWare etc. får man tilgang til via Ansattportalen når man ikke befinner seg på campus. Du har tilgang til hjemmeområde og fellesområde på din ansatt-pc så fort du er tilkoblet Internett. For å få tilgang fra privat pc må Ansattportalen benyttes. Office Communicator - effektiv kommunikasjon mellom ansatte ved Høgskolen i Buskerud Communicator klienten Communicator klienten er grensesnittet for samhandlingsformer som direktemeldinger (chat), tale og videomøter. Det er enkelt å opprette kontakt med kollegaer og å legge til flere underveis i en kommunikasjonsøkt. Du kan også bruke Communicator klienten til å vise din status (om du er opptatt eller tilgjengelig) og se status for andre ansatte i i høyskolen eller samarbeidende organisasjoner. Statusen oppdateres automatisk basert på din aktivitet på PCen og kalenderen i Outlook. Du kan om du ønsker det, overstyre den automatiske oppdateringen av status. Live Meeting klienten Live Meeting er verktøyet dersom du ønsker å dele arbeidsflate med andre brukere. Du kan for eksempel dele skrivebord og kjøre PowerPoint presentasjoner. Det er også mulig å invitere med eksterne deltakere på videomøter gjennom Live Meeting. Visittkort Høyskolen trykker sine egne visittkort. Visittkortene kan bestilles fra Knut-Anders Høiaas (Drammen), Carl Henrik Eriksson (Hønefoss) og Torill Bjerkgaard (Kongsberg). 14

15 15

16 Systemer og rutiner ephorte - Elektronisk dokumenthåndtering Høgskolen har et eget saksbehandlings- og arkivsystem ephorte. Alle arkivverdige dokumenter, e-poster, referater, møteinnkallinger m.m skal legges inn/saksbehandles i dette systemet. I sentralarkivet blir all arkivverdigpost skannet eller eventuelt importert fra e-post, og registrert i ephorte. Det vil bli satt opp innføringskurs i ephorte etter behov, slik at du får lært deg det mest grunnleggende for å prøve deg selv i ephorte. Som ansatt på høyskolen - som er et statlig forvaltningsorgan - så er det visse regler for hvordan man kan sende, motta og lagre henvendelser. Høyskolens ansatte er derfor pålagt å bruke saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte for skriving/sending og mottak av brev. Det er da viktig å huske på at offisielle henvendelser like gjerne kan være en e-post, og denne må i så fall registreres i ephorte. Interne henvendelser fra seksjonen til f.eks. fakultetene, kan også være av en slik karakter at de skal registreres i ephorte. E-post som mottas direkte til saksbehandler, kan framsendes til høyskolens offisielle e-postadresse som er: og så vil vi importere den til ephorte. Se for øvrig egen rutine for behandling av e-post ved høgskolen Vi har superbrukere ved hvert studiested, og disse er: Studiested Hønefoss Nella Sørsveen Studiested Drammen Kari Egelandsdal Studiested Kongsberg Grethe Larsen Dersom din superbruker ikke er tilgjengelig, så er du velkommen ti å spørre oss på sentralarkivet om hjelp, enten Nina Ødegård eller Guri Lilleby 16

17 SAP HR - Personal administrativt system SAP HR er høyskolens elektroniske system for personaladministrasjon. Her skal du registrere arbeidstid, søke om fravær og vise tidsinformasjon. Du har også en oversikt over dine fraværskvoter blant annet feriedager. Videre kan du registrere reiseregninger og finne igjen dine tidligere reiseregninger. Du kan også se på lønnsslippene dine samt oppdatere personalia som adresse, bankkontonummer og opplysninger som gjelder familiemedlemmer og kontaktpersoner. Vi har superbrukere ved hvert studiested, og disse er: Studiested Hønefoss Benedikte Hafr Studiested Drammen Ann Katrin Pedersen Studiested Kongsberg Gunn Inger Svendsrud Fronter I e-læringssystemet Fronter foregår all elektronisk kommunikasjon mellom faglige ansatte og studenter. Både informasjon som gjelder alle studenter og/eller informasjon til den enkelte klassen/gruppa/faggruppe kan legges ut her. Du kan se på denne tjenesten som en elektronisk oppslagstavle. Kvalitetssystemet Høyskolen har vektlagt å utvikle et kvalitetssystem hvor kvalitetsarbeidet er forankret i institusjonelle mål og planer. Sentrale rutiner på ulike nivå er beskrevet og det er etablert rapporterings- og oppfølgingsrutiner på alle nivåer og mellom nivåene. Les mer om Kvalitetssystemet under 17

18 Arbeidsvilkår Arbeidstiden for HiBu ansatte er 37,5 timer per uke. Personalet skal være tilstede ved virksomheten med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges andre steder. Ansatte i tekniske og administrative stillinger har kjernetid mellom 09:00 14:30. Jule- og nyttårsaften gis som fridager, mens arbeidstiden på ordinære arbeidsdager mellom jul og nyttår er fra kl. 10:00 14:00. I påsken er det arbeidstid frem til kl 13:00 onsdag før skjærtorsdag. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Ferielønn utbetales den 12. juni uavhengig av når i året ferien tas. Ekstraarbeid bistillinger / biverv I utgangspunktet kan ansatte ha ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver utenom arbeidstid. Hovedarbeidsgiver skal varsles om slike avtaler. Dersom ekstraarbeidet er av en slik art eller et slikt omfang at det kan oppstå tvil i forholdet til høyskolen tas spørsmålet opp med arbeidsgiver på forhånd. Arbeidsplan for faglige ansatte Faglige ansatte planlegger sine arbeidsoppgaver over et år/halvår med en arbeidsplan. Arbeidsplanen skal gi oversikt over hvilke oppgaver vedkommende skal utføre i løpet planperioden. Tidsressurs til undervisning og veiledning, kompetanseutvikling, faglig og pedagogiske fornying, FoU og administrasjon og verv skal fremgå av arbeidsplanen. Planen justeres ved endringer i planperioden, jf retningslinjer for oppsett av arbeidsplaner. 18 Taushetsplikt Ansatte ved høyskolen har, uavhengig av stilling, plikt til å hindre at andre får kjennskap til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om andres personlige forhold (jf. forvaltnings-loven 13). Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor presse o.l., men også overfor andre offentlige organer, kolleger og familiemedlemmer. Opplysninger som er undergitt taushetsplikt etter lov eller i medhold av lov, er unntatt fra offentlighet. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

19 Boliglån Det kan søkes om boliglån inntil 1,7 millioner kroner i Statens Pensjonskasse. Er det to i husstanden som er medlemmer kan det søkes om inntil 3,4 millioner kroner. Pensjoner og forsikringer Ansatte ved høyskolen i 37,5 % stilling eller mer er ved lov innmeldt i Statens Pensjonskasse, og har rett til: Alderspensjon fra fylte 67 år fra Statens Pensjonskasse og folketrygden. Avtalefestet pensjon (AFP) som gir anledning til pensjon ved fylte 62 år. Etterlattepensjon som ytes ansattes ektefelle og barn. Pensjonen gjelder også for parforhold registrert etter lov om registrert partnerskap. Yrkesskadeforsikring som sikrer erstatning når en tilsatt rammes av yrkesskade eller dør som følge av yrkesskade. Utgifter til behandling forbundet med yrkesskade dekkes av yrkesskadeforsikringen fra Statens Pensjonskasse. Gruppelivsforsikring som utbetales de etterlatte når en tilsatt dør. Beløpet er en engangsytelse som fastsettes etter grunnløpet i folketrygden. Kompetanseutvikling Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Tidsressurs til kompetanseutvikling avtales årlig på bakgrunn av personlige planer og søknader samt høyskolens behov. Forhold som kan påvirke ressurser til kompetanseutvikling er for eksempel ved: Kompetanseutvikling knyttet til arbeidsformer (PNL, IKT-støttet læring) Overtagelse av nye fagområder Arbeid knyttet til kvalifisering fra høgskolelærer til høgskolelektor Kurs i høgskolepedagogikk Ansatte i teknisk/administrative stillinger Tidsressurs tilsvarende 5% (86 timer i 100% stilling) kan benyttes til kompetanseutvikling. Denne avtales med nærmeste leder på bakgrunn av personlige planer og ønsker samt høyskolens behov. Høyskolen kan binde deler av denne ressursen til fellestiltak for å dekke særlige behov ved høyskolen. 19

20 Reiser Tjenestereiser Sentrale føringer i staten krever at reiser skal gjennomføres på billigste måte. På denne bakgrunn og med henvisning til inngått avtale om kredittkorttilbud til ansatte ved høyskolen, blir fremtidig praksis at alle ansatte benytter kredittkort for arbeidsrelaterte anskaffelser der dette er kostnadsbesparende og hensiktsmessig. Ved bestillinger gjennom reisebyrå (slik som fly, tog, hotell, leiebil) er gebyrene høye. Eventuelle problemer ved bestilling av reiser avklares med nærmeste leder. Se Statens reiseregulativ innenlands og utenlands for med informasjon. Kredittkort og reiseforskudd Alle i høyskolen kan ved søknad få et kredittkort - DnBNOR Corporate Card. Årsavgiften på kreditkortet refunderes av høyskolen. Det er også mulig å få et eget kredittkort (Mastercard) til dekning av eventuelle private kostnader. Reiseforsikring Ansatte på reise i utlandet anbefales i utgangspunktet å bruke privat reiseforsikring og medbringe forsikringsbevis på dette i tillegg til E111 på reisen. Dersom man ikke har privat reiseforsikring kan arbeidsgiver kjøpe en enkeltstående forsikring for den spesifikke reisen. Alle tjenestereiser anbefales kjøpt med DnBNOR Corporate Card. Ved kjøp av reise med DnBNOR Corporate Card følger reiseforsikring automatisk med. Videre anbefales ansatte på reise å medbringe kontaktinformasjon til respektive ambassade og vaksinasjonskort (avhengig av destinasjon). Siden staten er selvassurandør får man som statsansatt dessverre ikke utstedt forsikringsbevis. Ved behov vil imidlertid HiBu som statlig arbeidsgiver kunne dekke utgifter i forbindelse med sykdom / ulykke / kriminalitet / tap. For mer informasjon se Statens personalhåndbok 13 Reiseregulativ utland. 20

21 Avstand mellom studiestedene Tjenestereiser godtgjøres etter statens regulativ. Bruk av egen bil på tjenestereise skal godkjennes på forhånd av nærmeste leder. For reiser mellom høyskolens avdelinger gjelder følgende avstander: Drammen - Kongsberg 40 km Drammen - Hønefoss (over Hokksund) 75 km Drammen - Hønefoss (over Skaret) 60 km Hønefoss - Kongsberg 80 km Det utbetales ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med arbeid på et av de andre studiestedene enn der hvor man har kontor. 21

22 Ferie og fravær Ferie Årets ferie skal som hovedregel avvikles innenfor ferieåret, og som hovedregel avvikles 4 ukers ferie i juli. Minimum tre uker av ferien skal fortrinnsvis avvikles i perioden 1. juni september. Tidspunkt for ferien skal avtales med nærmeste leder. Ferieoversikt over ansattes planlagte ferie settes opp per 1. mai. Det kan overføres inntil 2 uker ferie (14 arbeidsdager) til det påfølgende ferieår. Overføring av ferie skal godkjennes av nærmeste leder. Søknad sendes på eget skjema før 1. desember måned. Forskudd av feriedager kan avtales dog begrenset til det antall feriedager det er opptjent feriepenger for. Det året du fyller 60 år har du rett til én ekstra ferieuke fra og med det året og fram til pensjonsalder. Feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget. For ansatte over 60 år er det 14,3%. Det er i HTA forhandlet fram følgende ekstra feriedager: 8 dager ved 62 år og 5 lokalt forhandlede dager ved 65 år. Sykdomsforfall skal snarest mulig meldes til nærmeste leder, eventuelt via sentralbord / ekspedisjon, som varsler nærmeste leder med e-post. Egenmelding Som IA-bedrift har høyskolen ordningen med et samlet øvre tak på 24 kalenderdager egenmelding per 12 måneders periode. Det er ingen begrensning utover dette for hvor mange ganger du kan være syk i løpet av denne perioden. Egenmelding ved sykdom kan benyttes for inntil 8 kalenderdager om gangen. Egenmeldingsperiodene løper uavhengig av om det er arbeidsdag eller ikke. Ved sykefravær på fredag og mandag, regnes lørdag og søndag med i perioden, slik at det til sammen blir beregnet å ha brukt 4 dager. Fravær ved egenmelding skal registreres i SAP ESS. 22 Etter en egenmeldingsperiode på 8 dager, kan ny egenmelding ikke benyttes før det er gått 16 dager. For å kunne benytte egenmelding må du ha arbeidet ved høyskolen i minst to måneder.

23 Sykemelding fra lege Ved sykdom utover 8 kalenderdager, eller når kvoten for egenmeldingsdager er brukt opp, skal den ansatte sørge for sykmelding fra lege. Denne leveres til nærmeste leder. Som tilsatt ved høyskolen og som statsansatt, har du rett til full lønn under sykdom fra første dag og - i inntil 12 mnd. Barns sykdom Ansatte som har omsorg for barn under 12 år, har rett til inntil 10 dager permisjon med lønn per kalenderår for tilsyn med inntil 2 barn (15 dager ved tre eller flere barn). Samme regler gjelder dersom den som har det daglige omsorgen for barnet er syk. Er den ansatte alene om omsorgen for barnet, har vedkommende rett til 20 dager permisjon (30 dager ved tre eller flere barn). Retten gjelder ut det året barnet fyller 12 år. Denne aldersgrensen gjelder ikke arbeidstaker som har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn. I slike tilfeller kan man søke om ekstradager i tillegg. Fravær ved egenmelding registreres i SAP ESS. Ved mer enn tre dagers sammenhengende fravær skal det for barnet skaffes sykmelding fra lege. 23

24 Velferdspermisjon Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan ansatte gis velferdspermisjon i inntil to uker med full lønn, eller en måned med halv lønn per kalenderår. Det kan søkes om velferdspermisjon ved f.eks. alvorlig sykdom i nærmeste familie, barns første skoledag, tilvenning til barnehage, m.m. Søknad leveres nærmeste leder gjennom SAP ESS. Det vises forøvrig til Statens personalhåndbok. Permisjon ved eksamens- og lesedager Det gis permisjon med lønn på eksamensdager. Det gis også permisjon med lønn ved hjemme/gruppeeksamen selv om eksamen foregår i fritiden. Slik permisjon gis for eksamen og deleksamen for arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning etter virksomhetens behov. Det gis permisjon med lønn 2 lesedager til hver eksamensdag hvis eksamen har færre enn 10 vekttall. For eksamen som har 10 vekttall eller mer, gis 3 lesedager for hver eksamensdag. Lesedagene gis i umiddelbar tilknytning til eksamen. Søknad om fravær i forbindelse med eksamens og lesedager sendes leder gjennom SAP / ESS. Tilrettelegging på arbeidsplassen HiBu er en IA bedrift. Det betyr at arbeidstakerorganisasjonene og ledelsen i fellesskap har blitt enige om å samarbeide systematisk at arbeidssituasjonen skal legges til rette for at så mange som mulig av de som kan og vil arbeide skal få muligheten til dette. Spesielle fokus i IA arbeidet er sykefravær, seniorpolitikk og tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Utover nærmeste leder er personalseksjon, verneombud, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter gode hjelpere i IA- arbeidet. Vernerunder og medarbeidersamtaler vil være kanaler for å fange opp behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, men du har også som ansatt et eget ansvar for å ta opp ønskede temaer med nærmeste leder eller annen egnet instans ved behov. Ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen i forbindelse med sykefravær eller forebygging av dette har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge så langt det er mulig, mens du som arbeidstaker plikter å medvirke i tilretteleggingsarbeidet for å unngå sykefravær. 24

25 Bedriftshelsetjeneste Vi har en avtale med Hjelp24 som tilbyr tjenester blant annet i forbindelse med oppfølging ved sykefravær, ergonomi og tilrettelegging samt relevante kurs og råd/veiledning etter behov. Bedriftshelsetjenesten skal være representert på alle dialogmøter og delta på møter i arbeidsmiljøutvalget. For bestilling av tjenester fra Hjelp24 anbefales det at man først diskuterer behovet for tilrettelegging / oppfølging med nærmeste leder som deretter ber Personalseksjonen organisere bistand etter behov. I særskilte tilfeller kan ansatte ved behov ta direkte kontakt med Hjelp 24 for bistand i forbindelse med fysiske eller psykososiale utfordringer. Hjelp 24 vil da informere arbeidsgiver om at det er bestilt time, men ikke hva det gjelder da de har taushetsplikt om dette. Avhenging av hva saken gjelder vil Hjelp24 selv bistå den ansatte eller henvise videre til oppfølging fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Kontaktinfo Hjelp 24: Anita Røraas Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg Sentralbord: / mob: E-post: 25

26 Råd og utvalg Mer informasjon og referater fra møter ligger på HiBu sine internettsider for ansatte. Arbeidsmiljøutvalg Verneombud og hovedverneombud I/D/F Likestillings- og inkluderingsutvalget Styremøte Ledermøte Ledergruppemøter Personalmøter Fagmøter Utdanningsutvalget Læringsmiljøutvalget Kvalitetsutvalg Studielederforum Skikkethetsnemd Bibliotekutvalget Forskningsetisk utvalg FoU-utvalget Høyskolens klagenemd Felles råd for samarbeid med arbeidslivet for institusjonene i Oslofjordalliansen Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger Tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger 26

27 27

28 Lover og regler Interne regler og retningslinjer Som ansatt ved HiBu er du underlagt og plikter å gjøre deg kjent med følgende interne dokumenter: Personalpolitisk dokument Personalreglementet HMS Håndbok Mål- og handlingsplan for høyskolens arbeid for et Inkluderende Arbeidsliv Kvalitetssystemet Etiske retningslinjer Interne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold Interner rutiner for varsling av arbeidsulykke Interne rutiner for oppfølging av sykefravær Interne rutiner for Likestilling og inkluderingsarbeid Tilpasningsavtale for Høgskolen i Buskerud Omstillingsavtale for Høgskolen i Buskerud 28

29 Lover og avtaler: Som ansatt ved en statlig høyskole er du underlagt og plikter å gjøre deg kjent med følgende overordnede lover og retningslinjer: Statens personalhåndbok Hovedtariffavtalen Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (21. desember 2005) Lov om Statens Tjenestemenn (4. mars 1983) Lov om Statens Pensjonskasse (28. juli 1949) Lov om offentlige tjenestetvister (18. juli 1958) Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (21. desember 1956) med tilhørende regulativ og forskrifter. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (01. januar 2009) Lov om behandling av personopplysninger (01. januar 2001) Lov om universiteter og høyskoler (01. august 2005) (NB: Disse listene er ikke uttømmende. Avhenging av hva slags stilling du har vil du også plikte å gjøre det kjent med annet relevant lov- og regelverk) 29

30 Studietilbudet På HiBu kan man studere 16 bachelorstudier og 13 ulike masterprogrammer. I tillegg tilbyr vi siviløkonomutdanning, ett-årige studier på hel- og deltid og mange etter- og videreutdanningstilbud. Designstudier Spennende designstudier. Visuell kommunikasjon, lysdesign og webdesign. Lærerutdanning Fakultet for lærerutdanning tilbyr lærerutdanning og trinn, PPU, masterutdanning og videreutdanninger. Ingeniørstudier Våre ingeniørstudier i teknologi-byen Kongsberg gir deg en bachelorutdanning eller masterutdanning. Statsvitenskapstudier og menneskerettigheter Politikk, maktforhold og menneskerettigheter. Optikerstudier Med våre optikerstudier kan du bli optiker, eller videreutdanne deg ved å velge en masterutdanning. 30

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Tilpasningsavtale. 1. Formål

Tilpasningsavtale. 1. Formål Tilpasningsavtale 1. Formål Innenfor rammen av Hovedavtalen skal statlige virksomheter inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen gjelder utøvelse av ledelse og samarbeid

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Dok.id.: Versjon: 1 Prosedyre 1.1.2012 Godkjent av: HR-direktør Side 1 av 7 Formål og omfang Prosedyren regulerer fraværsføring i SAP. Fraværsføring beskrives

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

RINGER AV ÅR OPPLEVELSER OG UTVIKLING I

RINGER AV ÅR OPPLEVELSER OG UTVIKLING I RINGER AV ÅR OPPLEVELSER OG UTVIKLING I HISTORIE Granstubben Barnehage er en privat barnehage i Henning, som ble startet i januar 2006, av tidligere ansatte i gamle Henning Barnehage. Barnehagebygget vårt

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer