STUDENTAVISA I VOLDA DESEMBER 2012 / JANUAR 2013 EVENTYRLEG TYPISK DONKEYBOY-BACKSTAGE DESEMBER 2012 JANUAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I VOLDA DESEMBER 2012 / JANUAR 2013 EVENTYRLEG TYPISK DONKEYBOY-BACKSTAGE DESEMBER 2012 JANUAR 2013"

Transkript

1 DESEMBER 2012 / JANUAR 2013 STUDENTAVISA I VOLDA 1 EVENTYRLEG TYPISK DONKEYBOY-BACKSTAGE UNG, RELIGIØS OG SJØLVSTENDIG UTILGJENGELEG PUDDER DESEMBER 2012 JANUAR 2013

2 NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT 2 LEDER VIKTIG Å VÅGE Det er eit gjennomgåande tema i denne avisa: å våge. Tre studentar tør å vise ei personleg side av seg sjølve ved å fortelje om si tru. Donkeyboy har tort å vise oss kor barnslege dei er backstage før ein konsert. I tillegg tør vi setje eit kritisk blikk på vår eigen skule om kor mannsdominert det er i HVOleiinga og blant lærarane på mediefag. Dessutan har vi satsa på å vise fram stereotypar på høgskulen. Saken er vågal fordi det kan vere skummelt å generalisere folk. Ikkje alle stereotypar passar alle, men vi håpar voldastudentane har sjølvironi og ser humoren i det. Å ha lettkledde studentar på framsida, verka først litt absurd. Det er vågalt å vise så mykje hud på side ein i ei studentavis, men vi meiner det er lov å vere litt dristige. Peikestokken skal vere ein arena der ein kan leike seg litt. Satse. Vi er spente på reaksjonane. Spesielt på framsida. Men då Peikestokken si facebookside la ut eit smakebitbilde frå fotoshooten, fekk det nesten hundre «likes» i løpet av få timar. Det gjorde oss trygge på at det var rett å fronte ein six-pack. Ifølgje intervju Peikestokken har gjort med eit stort utval av studentar på høgskulen, er nemleg ein godt trena kropp noko av det ein meiner er typisk for dei som går idrett og friluftsliv. På framsida let vi idrettsstudenten vere omringa av tre jenter i hulder-stil for å illustrere kor eventyrleg livet som mannleg student i jentedominerte Volda kan vere. Det gler oss stort at avisstativa blei heilt tømt for siste utgåve av Peikestokken. Med fare for å vere for stolt av produktet vårt, så trur eg det kan bli kamp om denne òg. Eg reknar i alle fall med at mange jenter kjem til å plukke den med seg. Wibeke Nord Haugland Ansvarleg redaktør R E D A K S J O N Ansvarleg redaktør Wibeke Nord Haugland Nettredaktør Kjetil Høiby Nyhetsredaksjonen Nyhetsredaktør: Oda Marie Midbøe Petter Winther, Eirik Tufteland Kroken, Synnøve Nyheim, Hege Bjørkedal, Anita Grønningsæter Digernes, Linn Enger Leigland 20 Kulturredaksjonen Kulturredaktør: Aina Fladset 8 Isabelle Sjøgren, Amalie Nygård Jakobsen, Ingeløw Elise Kopperud, Marianne Fegth, Gina Elisabeth Rudsrud, Heather Eliassen, Silje Patricia Stevens, Anna Kvarberg Ekre, Petter Fløttum, Markus Odland, Kine Steensohn Risvold, Solveig Frøysa, Mone Celin K. Skrede, Hilde Aalvik, Helga Woll Lunder Sportsredaksjonen Sportsredaktør: Hans Ola Hevrøy Eirik Løkkemoen Bjerklund, Christine Skarstein, Sigrid Skjerdal, Even Emberland International Editor: Kryståf Diatka Katja Akulenko, Mia Niederwesterg, Mariya Khanamiryan, Zane Logina, Helena Hrstková, Renata Hladná, Yana Schevchenko Foto Fotoredaktør: Marius Dalseg Sætre Stian Raa, Caroline Dokken Wendelborg, Gina Næss Korslund, Silje Slålien Thoen, Ole Andreas Vekve, Simen Øwre Krubbfelt, Jessi Heppni Illustratørar Josefine Svenkerud, Karoline Buer, Malin Heltne Loe Tord Rydning Layoutavdelinga Layoutansvarlege: Alice Søvik Røskar og Line Rosvoll Holmen Ingrid Emilie Holmquist Aamodt, Andrea Olaussen Jensen, Kristin Lindhardt Norheim, Karoline Backe, Aurora Bratli Brunvoll, Silje Ljødal, Anne Grethe Olavsdatter Vold, Fredrik M. Arnesen Religion på eigne premissar Er six-pack typisk idrett? Fisefin humor med Donkeyboy Eit busstopp frå pudderparadis Korrekturavdelinga Korrekturansvarleg: Solveig Frøysa Økonomi Økonomiansvarleg: Torgeir Strandberg Dagleg leiar Petter Winther Forsidefoto Marius Dalseg Sætre Peikestokken arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT Peikestokken arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. MILJØMERKET EINSAME I GANGEN: Linda Eikrem (t.v) og Turid Øvrebø er to av ni kvinnelige tilsette ved avdeling for mediefag. MANNSDOMINANSE PÅ MEDIEFAG Eg er ikkje spesielt stolt, seier rektor Per Halse (55), om at 80 prosent av dei tilsette ved mediefag er menn. Anita G. Digernes Hege Bjørkedal Foto: Marius Dalseg Sætre Dekan for mediefag, Sverre Liestøl (63), seier det er vanskeleg å få kvinner til å søkje. Han trur at mann og barn ofte kan hindre dei i å kome, og at Sunnmøre ikkje er attraktivt nok for kvinnelege søkjarar. Kvinner vil helst jobbe i dei «hotte» redaksjonane, og ikkje undervise, seier Liestøl. Flest kvinnelege studentar Mediebransjen har tradisjonelt vore mannsdominert i Noreg. Dette har òg vore tilfelle på medieavdelinga i Volda. Med berre 22 prosent kvinnelege tilsette utmerkar avdelinga seg på høgskulen. Liestøl meiner noko av grunnen er at det er fleire menn å ta av. Førstelektor på journalistikk, Turid Øvrebø (60), har derimot eit anna syn. Om ein samanliknar med medieutdanningar andre plassar i landet, ser ein at dette ikkje stemmer, seier Øvrebø. Ifølgje forsking gjort av stipendiat Gunn Bjørnsen, har dei kvinnelege studentane vore i fleirtal på mediefag sidan 1993, både ved Høgskulen i Volda og Universitetet i Oslo. Toppen vart nådd i Volda i 2009, då heile 72 prosent av mediestudentane var kvinner. Liestøl meiner likevel at grunnlaget er for svakt. Tjue år er for kort tid. Det må gå lenger tid før dei kan undervise, seier dekanen. Menn kjenner menn Ifølgje rektor Per Halse har mediefagavdelinga tradisjonelt vore mannsdominert. Han trur det kan vere fordi utdanningane der er praktisk retta, og at det er fleire menn enn kvinner som har interesse for og kompetanse i teknisk arbeid. Det kan kanskje vere vanskeleg å få inn kvinner i eit mannsdominert miljø, trur Halse. Då Turid Øvrebø kom til Volda i 2008 var ho den einaste kvinnelege læraren på journalistikk. Sidan har fleire kome til, men det er framleis langt fram til full likestilling. Ho meiner at uformelle vegar inn kan hindre kvinner sine sjansar. Menn kjenner menn og engasjerer helst kvarandre i mindre stillingar, seier Øvrebø. Vikariat- og prosjektstillingar kan føre til fast stilling, dersom det er behov for det. Liestøl meiner likevel at dette er snakk om unntakstilfelle. Det er ikkje vanleg å gå den uformelle vegen. Folk som har fungert bra i korte vikariat kan ha fortrinnsrett når dei søkjer ei stilling, men ofte er det ikkje slik, seier han. «Headhunta» Kristian Fuglseth (36) vart «headhunta» til stillinga som høgskulelektor ved PR og kommunikasjon på avdelinga. Han har jobba ved skulen lenge, og vart overraska over situasjonen på mediefagavdelinga. Før eg byrja trudde eg den var mannsdominert, men eg tykkjer ikkje det no, seier Fuglseth. Sjølv om han meiner lik fordeling hadde vore det beste, så tykkjer han at situasjonen er bra som den er. Dei kvinnene som er her har såpass sterke personlegdomar at dei veg opp for den skeive fordelinga, meiner Fuglseth. Generasjonsskifte Turid Øvrebø har vore leiar ved journalistikkutdanninga i Oslo. I dag likar ho seg best blant studentane, der ho kan bidra med den erfaringa ho har. Leiaransvaret tykkjer ho yngre generasjonar kan få. Det handlar ikkje berre om kjønn på avdelinga, men og alder, meiner Øvrebø. Ho meiner at ein plan for rekruttering bør bli laga for dei komande åra, slik at generasjonsskiftet ikkje kjem for overraskande på. Då vil der òg vere moglegheiter for å jamne ut kjønnsfordelinga, trur ho. >> 3

3 NYHEITER Eit likestillingsparadoks Sju av ti studentar i Volda er kvinner. Men skulen blir styrt av over 70 prosent menn. 4 Det er ikkje berre mediefagavdelinga som er mannsdominert på høgskulen. Sjølv om det er like mange kvinner som menn blant dei tilsette, er høgskuleleiinga framleis mannsdominert. Både rektor, høgskuledirektør og dekanar er menn, med berre eitt unntak: Aud Folkestad, dekan for kulturfag (sjå faktaboks). I si eiga forskingsmelding frå oktober i år, påpeikar høgskulen sjølv at mannsdominansen er «formidabel». Kvinner vegrar seg Rektor Per Halse seier det er prioritert å få inn fleire kvinner i toppstillingane, men at dette er vanskeleg å få til. Han trur ein av grunnane til skeivskapen kan vere at kvinner vegrar seg meir for å søke på leiarstillingar. Eg er redd for å generalisere, men eg trur det framleis er slik at kvinner er meir audmjuke og føler at dei ikkje har kapasitet til slike stillingar, seier han. Som einaste kvinnelege dekan ved Høgskulen er Aud Folkestad vand til å vere åleine som kvinneleg leiar. Ho er ikkje samd i rektor sin påstand. Det er lettvint å seie at kvinner ikkje vil eller tør søke på leiarstillingar, men det vertstilt få spørsmål om kvifor det er slik, meiner Folkestad. Sovande likestillingsutval I 2008 blei det oppretta eit nytt likestillingsutval ved høgskulen. Dei laga då ein handlingsplan for likestilling, med sikte på forbetring fram mot I prinsippet finst det eit likestillingsutval, men det har vore sovande sidan det var starta opp, seier rektor Halse og legg til: Ein kan sjølvsagt spørje seg kva som er grunnen til det. Hadde tilsette følt behov for eit slikt utval, så hadde kanskje interessa vore større. Aud Folkestad meiner på si side at det offentlege lovverket om likestilling ofte ikkje blir tatt på alvor. Institusjonane gjer det fordi dei må, men det ligg sjeldan noko initiativ bak, seier Folkestad og påpeikar: Dermed blir det som regel liggjande i ei skuff. Ikkje prioritert Det nasjonale likestillingsutvalet presenterte nyleg ei utgreiing, der det blir slått fast at «eit krafttak for lokalt likestillingsarbeid» er nødvendig ved statlege institusjonar. Leiar i fylkesutvalet i Møre og Romsdal, Eva Vinje Aurdal, er overraska over situasjonen ved Høgskulen i Volda. Det er på høg tid at det blir gjort eit skikkeleg arbeid på dette området, både nasjonalt og lokalt, seier Aurdal. Likestilling kjem rett og slett ikkje av seg sjølv, fortset ho. Høgskulen kan kome med merknadar til utgreiinga. Dette har derimot ikkje blitt prioritert. Foreløpig har vi ikkje lagt vekt på dette. Responsen i styret var at vi ikkje har kapasitet til å jobbe med det, seier rektor. Kvinneleg rektor Folkestad meiner det er tydeleg at det ikkje er likestilling ved Høgskulen. Men å påpeike slike «feil» i dagens samfunn er lite populært, ifølgje henne. Éin ting er likevel både rektor og Folkestad samde i: Det er på tide at Høgskulen i Volda snart får sin første kvinnelege rektor. 5 Høgskuleleiinga Seks av dei 21 tilsette i leiinga av kvinner Aud Folkestad er einaste kvinnelege dekan Berre menn er kontorsjef ved dei ulike avdelingane Det har aldri vore ei kvinneleg rektor ved Høgskulen i Volda Kjelde: MANNSDOMINERT: Avdeling for mediefag er den minst likestilte på heile høgskulen.

4 NYHEITER NYHEITER UNG, RELIGIØS OG Religiøse studenter ved høgskulen er ikke redde for å ta sine egne valg. 6 SELVSTENDIG BØNNETID: En gang måtte jeg be i forelesningssalen, men da var jeg alene, sier Haroon Butt. Som student og muslim må han ofte ta det igjen på kvelden. Synnøve Nyheim Petter Winther Foto: Caroline Wendelborg Det hender at tidspunktet for å be kommer midt i en forelesning. Det går ikke. Ofte må jeg ta det igjen på kvelden, sier Haroon Butt. Han er muslim, og går første år sosionom ved høgskulen. Han synes det er fint å være muslim i Volda, selv om det av å til kan være utfordrende i skolesammenheng. Men det er fint å være muslim i Volda. Vi er ikke så mange her på skolen, så jeg skjønner godt at vi ikke har et bønnerom for eksempel. Det går fint. En gang måtte jeg be i forelesningssalen, men da var jeg alene. Haroon opplever at de fleste medstudentene hans er åpne for å snakke om tro. Men jeg merker at jeg har mer til felles med andre religiøse, uavhengig av hva de tror på. Ateister er ofte vanskeligst å diskutere med. Forskjellig fra foreldrene Siden Haroon er oppvokst i Norge, har han fått et litt romsligere forhold til Islam enn foreldrene sine. Jeg følger ikke alle de samme reglene. Derfor får jeg en litt annen religion enn det de har. Haroon er oppvokst i Halden, og er blitt vant til å være muslim i et samfunn som bygger på kristne verdier. Det eneste som har blitt verre er fasten. Da jeg var mindre var det på vinteren, og da blir fastetiden kort på grunn av mørket. Nå var det på sommeren, og det har vært mer utfordrende. Religion i endring Pål Ketil Botvar, forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning, forteller at det ikke er så uvanlig at annengenerasjons innvandrere får et annet syn på religion enn foreldrene sine. Han har vært med på å skrive boken «Religion i endring», der han med bakgrunn i store undersøkelser tar for seg hvordan religion, og våre holdninger til religion, har forandret seg de siste 20 årene. Det er vanlig at de unge forsøker å moderere og liberalisere religionen sin, spesielt når det kommer til temaer som likestilling og alkohol. Hvis de ikke gjør dette, kan det bli vanskeligere å passe inn i det norske samfunnet. Botvar trekker fram at det også kan gå andre veien. For mange handler religionen også om identifikasjon, og han mener at nettopp det er grunnen til at mange unge muslimer blir mer radikale. Det kan være en motreaksjon til deres foreldres forsøk på tilpasning. Eneste sikh på høgskulen Vi skal egentlig ikke klippe håret, spise kjøtt eller drikke alkohol. Men jeg gjør det jo likevel, sier Navinder Kaur, sosionomstudent.. Hun er sikh, og har et liberalt forhold til religionen sin. Selv tror hun det kommer mye av foreldrenes holdninger. Foreldrene mine er ikke så veldig religiøse, og det har vel gjort at jeg heller ikke er det. Dessuten er det vanskelig å følge alle reglene hvis man skal leve i Norge. Navinder antar at hun er den eneste sikhen i Volda, så hun må hjem til Oslo for å kunne be i tempelet deres. Ellers er livet hennes ganske normalt. Jeg føler ikke at jeg må følge alle reglene for å kalle meg religiøs.» 7

5 NYHEITER HEIME HOS LIBERAL: Vi skal egentlig ikke klippe håret, spise kjøtt eller drikke alkohol. Men jeg gjør det jo likevel, sier Navinder Kaur. Hun har et liberalt forhold til troen sin. Bokglad: Biblioteksleder Bente Lien mener selv hun kjøper litt for mye bøker, og rekker sjeldent å å lese alle. Krimromaner er blant favorittene. En tysk 8 Stort kristent miljø Dramastudent Marianne Wikeby har funnet seg godt til rette blant de unge kristne i Volda. Hun er en av 42 medlemmer i VOKS, Volda Kristelege Studentlag. De har møter hver uke. Det er fantastisk miljø for kristne her i Volda! Der er fint å ha noen å dele troen sin med, og det blir automatisk sånn at vi henger sammen på fritiden også. Hun ser for seg at det er mye vanskeligere å være alene om troen sin enn å være flere sammen. Samtidig blir hun møtt med positive holdninger både til VOKS og kristendommen. Jeg synes ikke det er problematisk å være med noen som ikke er kristen heller. Religionen min begrenser meg ikke. Jeg kan ta et glass vin hvis jeg vil, selv om jeg ikke Medlemmer i ulike trossamfunn Baha i : Buddhisme: Hinduisme: Islam: Jødedom: 819 Kristendom: Sikhisme: Livssyn: Annet: drikker meg dritings. Personlig religion Det å være personlig religiøs er ikke det samme som før, mener forsker Botvar. Vi ser en individualisering av religionene der de unge selv bestemmer innholdet. Det har blitt vanligere å kombinere forskjellige livssyn, vi får flere «blandingsreligioner». Antall unge som kaller seg personlig kristen har tredoblet seg de siste 24 årene. Dette viser analysen «Slik er ungdommen», som Synovate publiserte i fjor. I den anledning sa Espen Andreas Hasle, leder i Acta, barneog ungdomsorganisasjonen innenfor den norske kirke, til Dagbladet at bevisstheten rundt tro har økt. Mange har nå venner som er muslimer. Hinduer og sikher, og unge som er del av en tradisjonell kristen kultur og som tidligere ville ha vært regnet som kristne, tenker nå grundigere gjennom hva de egentlig tror på, sier HaslHandler ikke om detaljene VOKS er ingen menighet, og mange av medlemmene tilhører forskjellige kirker, eller ingen kirke i det hele tatt. Derfor blir det en del diskusjoner, men Marianne synes at det er viktig å dele tanker om Gud med hverandre. Det handler ikke om detaljene, men om noe mye dypere. Det man finner i hjertet sitt, sier hun og legger til: Det er et bibelvers som sier: «For det som hjertet er fullt av, taler munnen». FELLESSKAP: Marianne Wikeby er takknemlig for det kristne miljøet i Volda. Det er fint å ha noen å dele troen sin med, sier hun. kjærlighetshistorie Det var i utgangspunktet sortert alfabetisk, men etter at jeg ba ungene tørke støv forsvant litt av kronologien, sier Bente Lien og ser på bøkene sine. Som biblioteksleder på høgskulen er Bente Lien vant til å ha orden i bokhyllene. Hjemme er det ikke like strengt. Men litteraturen er stort sett gruppert etter språk og tema, med bokhyller i flere rom. Er det noen bøker som aldri vil få innpass i bokhyllen din? «Fifty Shades of Grey», kommer det kontant fra bibliotekslederen. Men en «chick-lit»-roman med rosa permer har funnet veien inn i bokhylla. En fargerik kontrast til resten av samlingen som domineres av krim og norske og internasjonale klassikere. Student i Berlin Ved siden av kjente tyske forfattere som Frans Kafka, Gunter Grass og Patrick Süskind, står flere norske verk av Hamsun og Bokhylla til biblioteksleder Bente Lien inneholder internasjonale bestselgere oversatt til norsk. De norske bøkene er derimot skrevet på tysk. Linn Leigland Foto: Simen Krubbfeldt Faldbakken. Alle er skrevet på tysk. Disse norske klassikerne har mannen min hatt med seg fra Tyskland, forteller Lien. De møttes da hun var Erasmus-student i Berlin. Han var en lokal student som tok skandinaviske språkfag, mens hun studerte tysk litteraturvitenskap. Senere flyttet de til Volda, og den tyske bokhylla vokser seg større etter hver tur i mannens hjemland. Jeg kjøper mye bøker når vi er i Tyskland, og leser en del tysk krim. Handlingen er ofte lagt til ulike regioner, og det er spennende å lese noe fra steder man har vært, sier hun. Lien valgte å studere tysk litteratur fordi hun var fascinert av språket, og er opptatt av at også barna skal beherske språket. Å lese på tysk holder språkkunnskapene ved like, så derfor blir det ofte kjøpt noen tyske detektivhistorier på familiens utenlandsturer. Kul Knausgård I stuen kan bokutvalget beskrives som «hummer og kanari», ifølge henne selv. Her finnes blant annet reisehåndbøker, en tysk bibel fra 1800-tallet, og et kryssordleksikon. Jeg løste en del kryssord før, men nå går det mest i sudoku, forteller hun. Bak en stabel med CD er står bind seks av Karl Ove Knausgårds «Min kamp». Resten av serien har hun lånt på biblioteket, uten at hun har rukket å begynne på den siste boka. Jeg kom litt sent i gang etter den «Knausgård-bølgen», men liker bøkene hans godt. Han skriver på en interessant måte med mye detaljer og digresjoner. Multitasker Det blir lite tid til lesing i en hektisk hverdag. Kanskje bare litt på kveldstid eller i helgene. Derfor forsøker bibliotekslederen ofte å multitaske. Jeg leser ofte flere bøker samtidig, men det ender ofte med en del jeg aldri får lest ferdig, forteller hun. Lars Saabye Christensens «Halvbroren» er et slikt påbegynt prosjekt som venter på å bli fullført. Men inntil bibliotekslederen finner tid og ro til å forsvinne inn i romanenes verden, blir den stående i bokhylla sammen med Knausgård. Navn: Bente Gunn Lien Stilling: Biblioteksleder ved Høgskulen i Volda Utdanning: Master i tysk litteratur Yndlingsbok: Buddenbrooks av Thomas Mann. 9

6 NYHEITER NYHEITER Test av forsikringsselskaper Utgangspunkt: En student i 20-års alderen bosatt i Volda Testen tar for seg: innboforsikring, reiseforsikring og uføreforsikring Illustrasjon: Margrethe Danielsen Kan tape tusenvis av kroner Gjensidige har skreddersydd en startpakke for studenter som inneholder reiseforsikring og ulykkesforsikring. I tillegg kan startpakken inkludere innbo-forsikring og pc-forsikring. Innboforsikring: Kr. 442,- Reiseforsikring: Kr. 1030,- Uføreforsikring (Pensjon): Kr Det mest positive med Storebrands forsikringstilbud er uføreforsikringen som dekker alle typer lidelser. Sammen med Tryg og Gjensidige, er Storebrand et av selskapene som uten forbehold gir forsikring mot blant annet psykiske lidelser. Innboforsikring: Kr. 670,- Reiseforsikring: Kr. 1131,- Uføreforsikring (Pensjon): Kr. 2196,- Tilbyr If-Start, som er en pakke for aldersgruppen 18 til 30 år. Pakken inneholder innbo-, reise-, og ulykkesforsikring. If sin innbo-, og reiseforsikring er i utgangspunktet de dyreste i denne testen, men at pakken inneholder ulykkesforsikring i tillegg er et pluss. Innboforsikring: Kr. 504,- Reiseforsikring: Kr. 1416,- Uføreforsikring (Pensjon): Kr. 2600,- Det er lett å glemme hvor alvorlig konsekvensen kan bli dersom noe skulle skje, sier Luksusfellen-økonom Silje Sandmæl. Hun oppfordrer studenter til å forsikre seg godt. Sum: Kr. 3956,- Sum: Kr. 3997,- Sum: Kr. 4520, Tekt: Eirik Kroken - En grunn til at mange studenter ikke har innboforsikring, er at de leier og ikke eier selv. Da er det lett å glemme hvor alvorlig konsekvensen kan bli dersom noe skulle skje, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB og kjent fra Luksusfellen på TV3. Kan tape tusenvis av kroner Innboforsikring dekker tap av eiendeler eller gjenstander i hjemmet alt fra datamaskiner, klær, møbler og kjøkkenutstyr som blir ødelagt, stjålet eller skadet. Sandmæl understreker at det kan bli svært dyrt å erstatte alle eiendeler i et hjem, dersom noe skulle skje. I tillegg til teknisk utstyr, kan vanlige gjenstander i et studenthjem som pensumlitteratur og sengetøy gjøre erstatningsgrunnlaget verdt titusener av kroner, mener hun. Halvparten uten innboforsikring Peikestokken har spurt et utvalg studenter i Volda hvilke forsikringer de benytter seg av (se faktaboks). 46 prosent av de spurte svarte at de har innboforsikring. På landsbasis har 72 prosent i alderen 18 til 29 år gyldig innboforsikring, viser en landsomfattende undersøkelse fra DNB. Derimot velger langt flere eldre å sikre seg mot skader og ulykker i hjemmet : 99 prosent av de over 50 år har forsikret innboet sitt. Om det skulle gå galt Sondre Styrkson, MID-student ved høgskulen, er blant de som ikke har innboforsikring. Hittil i livet har jeg verken satt meg inn i eller sett behov for å skaffe meg innboforsikring. Jeg vet ikke helt hva det innebærer og tanken om at alt jeg eier kan gå tapt i for eksempel en brann, har aldri slått meg, sier han. Forbrukerøkonom Sandmæl er klar på hvilke forsikringer hun mener studenter bør ha. En student bør ha innboforsikring, reiseforsikring og uføreforsikring. Studenter som blir uføre, får ikke arbeidsløshetstrygd, og kan ende opp som minstepensjonist resten av livet med knappe kroner i året, sier hun. Luksusfellen-økonomen henviser til en annen undersøkelse fra DNB, som viser at kun 28 prosent i alderen 16 til 24 år har tegnet uføreforsikring. Sondre Styrkson ønsker ikke å tenke på muligheten for å bli ufør, men tror det er noe man burde være oppmerksom på. Uføreforsikring har ikke falt meg inn et sekund, men nå skal jeg sette meg bedre inn i hvilke forsikringer jeg bør ha, sier studenten. Forsikring blant studenter i Volda 46 prosent svarte at de har innboforsikring 74 prosent svarte at de har reiseforsikring 21 prosent svarte at de har uføreforsikring 76 personer deltok i Peikestokkens undersøkelse om forsikring. Om studentene hadde forsikring og hvilke forsikringer de har, var spørsmålene de fikk TIPS Finansportalen.no Finansportalen er Norges offisielle veiviser til bank, sparing og forsikring. Den er en del av Forbrukerrådet og lar deg sammenligne tilbud fra ulike selskaper. Sykkel Dersom man melder sykkelen inn i Falck Sykkelregister, øker sjansene for at den blir funnet ved tyveri. Rabatter Å samle alle forsikringene på et sted, installere sikkerhetstiltak som tyverialarm eller bli medlem i en fagforening, kan gjøre stor forskjell på sluttsummen. Innbo- og reiseforsikringene som Norsk Studentorganisasjon tilbyr studenter er blant de billigste i denne testen. Uføreforsikringen er av typen kapital (se faktaboks) og dette trekker ned. Innboforsikring: + Reiseforsikring: Kr. 1230,- Uføreforsikring (Pensjon): Kr. 600,- Sum: Kr. 1830,- Innboforsikring Dekker alle eiendeler man har i boet. I et kollektiv må alle beboerne tegne egne innboforsikringer. Det er i tillegg egne regler når det gjelder tyveri eller brann fra fellesområdet i kollektivet. Derfor er det viktig at eiendeler av store verdier oppbevares på eget hybelrom. Samlet sett, tilbyr Tryg Vesta den dyreste forsikringen og er dermed testens taper. Det er særlig uføreforsikringen som er dyrere enn hos de andre selskapene. Innboforsikring: Kr. 527,- Reiseforsikring: Kr. 1362,- Uføreforsikring (Pensjon): Kr. 3122,- Sum: Kr. 5011,- Reiseforsikring Gjelder som regel personlig reisegods, utgifter ved sykehusopphold, hjemtransport av syke, utgifter med avbestilling og forsinkelser. Man bør i tillegg ha europeisk helsetrygdkort dersom man reiser i Europa. Den billigste reise- og innboforsikringen får du gjennom Norsk Journalistlag. Også her er uføreforsikring av typen kapital (se faktaboks), men beløpet er imidlertid høyt og ligger på ,- kroner. Innboforsikring: Kr. 290,- Reiseforsikring: Kr. 788,- Uføreforsikring (Pensjon): Kr. 778,- Sum: Kr. 1856,- Uføreforsikring Sikrer kunden økonomisk dersom han ikke er i stand til å arbeide. Studenter er ikke beskyttet av arbeidsmiljøloven og kan ende opp som minstepensjonist resten av livet dersom han eller hun blir ufør. Uføre Pensjon gir et visst antall G ( kr.) i tillegg til folketrygden hvert år. Utbetales månedlig så lenge personen er ufør. Uføre Kapital gir et engangsbeløp dersom man blir erklært varig ufør av NAV.

7 MÅNADENS SPØRSMÅL NYHETER KULTUR INTERNATIONAL SPORT Kva er den verste julegåva du har fått? Hedvig Tønnesen Ei tante gav meg ein gong ei skål laga av pappmasje som var forma som ein breiflabb. Eirik Råbakk Sivesind Fekk ei dametruse av ei veninne ein gong. ANMELDELSER BLOGG Strekhjerte - Linn Strømsborg Av: Gina Elisabeth Rudsrud MUSIKK The tallest man on earth - There s no leaving now Av: Solveig Frøysa PROGRAMVARE SelfControl Av: Heather Eliassen 12 Hermine Hultman Silkeboksar frå mormor var ikkje så veldig populært. Julie Valla Fekk ein gorillabamse som du kunne trykkje på magen, slik at han laga apelydar. Denne fekk eg av tante i fjor, då eg var 19! Pål Aam Då eg var liten og fekk jente-lego av bestefar. Vart sjukt skuffa. Svein Erik Giskegjerde Fekk ein gong ei oransje og blå stringtruse frå ei veninne. Ein smule pinleg å opne saman med familien. Sindre Morvik Då eg som 12-åring fekk laken av onkel. Det var jo ikkje akkurat det kulaste. Trude Brandal Det året eg ikkje fekk noko julegåve. Erle Slagsvold Då eg var 15 fekk eg ein bamse av pappa som kunne snakke. Keisamt å måtte late som om eg blei glad. Hedvig Haraldstad Då eg var 12 år og fekk min fyrste mobil. Alle fekk den nyaste Nokia 5210, medan eg fekk ein gammal tilbodsmobil. Vart litt skuffa då. Håkon Torgersen Er vel ein klassikar, men ullsokkar vil eg seie er over gjennomsnittet keisamt å få. Ole Edward Omenås Eg vil påstå at det ikkje finst keisame julegåver. Tenk på dei som ikkje får nokon?! Sigrun Stenseth Fekk gåve frå foreldra mine som liksom skulle vere frå min avdøde undulat. Det skulle verke som trøyst, men eg brast saman i gråt. Camilla Lunde Har i grunnen vore heldig, men kanskje den gongen eg fekk hårete pusesokkar. Vita Licyté Rosa grisebamse då eg var 16. Stod ikkje øvst på ønskjelista akkurat. Bloggen Strekhjerte blir skrevet av Linn Strømsborg, som er en 26 år gammel bokhandlerske fra Oslo. Strømsborg er genuint opptatt av litteratur, men på bloggen kan du lese om mye mer enn bare bøker. Hun forteller ærlig om de guttene som knuser hjertet hennes, og om de grå dagene. Men hun skriver også om dagene hun har sola i øya, og sykler i Oslos gater med vinden i ryggen. I tillegg til litteratur liker Strømsborg musikk, og hun kommer stadig vekk med nye anbefalinger. Hun også er selv forfatter. Til nå har hun skrevet romanen «Roskilde», og snart kommer hennes nye bok «Furuset». Hvis du vil lese tekster som gir deg inspirasjon eller gåsehud er dette den perfekte bloggen for deg. UNDER DODØRA Det er lørdag kveld på Rokken. Jentene snubler inn på toalettet i høye hæler. De er klare for å dele mer enn bare glass med vin. Hemmelighetene tømmes i takt med blæra. Strømpebukser dras på, og skravla åpnes. Jente 1: Æ må sjå mæ sjøl i speilet! Sjekke forholda! Jente 2: Åneeei, liker ikke se meg selv i speilet. Jente 3: Nei, æsj! Fyfaen, så jævlig. Ser ut som en sakkosekk! Noen av jentene er misfornøyde med mer enn seg selv. Jente 1: Er det ikke papir?! Må jeg tørke meg med dette? Jente 2: De hårfønerne man liksom skal tørke henda med funker ikke ass! Album nummer tre frå The Tallest Man On Earth gjer mørke vinterkveldar lyse og varme. Tekstane har ei djupne som er sjeldan vare i desse tider. Dei mange språklege bileta er vakre, så at det stundom er vanskeleg å nå tak i bodskapen gjer ingenting. Uttrykket er nært og intenst. Råskapen er litt å kjenna att, og sounden gir tidvis sterke assosiasjonar til Bob Dylan. Med «Leading Me Now» kjem trongen til å late seg føre av musikken, upåverka av omgjevnadene, og lyttaren får ei klar godkjensle gjennom albumet. Rytmene er noko rolegare enn på spesielt det fyrste albumet «Shallow Grave», som kom i 2008, Dette og er ei nydeleg samling av songar. Noko anna er nok ikkje mogleg frå denne songaren/songskrivaren. Albumet vert betre for kvar gong ein lyttar til det, men enno er favorittsongane å finne på album nummer to «The Wild Hunt» Samtidig foregår samtalene hos guttene ved pissoaret på samme nivå som når man møter noen halvkjente på butikken. «Jasså.. Så du står her du også, ja..». På jentetoalettet er stemningen hakket høyere. SelfControl er en gratis programvare for mac, til deg som sliter med konsentrasjonen i timen. Programmet stenger tilgangen til nettsider som du selv velger, og kan dermed fjerne alle distraksjonene dine. Du velger selv antall minutter eller timer, og vips så har du kanskje bare Word igjen å more deg med. Enda bedre er at det ikke engang er mulig å få tilgangen tilbake ved å restarte maskinen. På en annen side er SelfControl også genialt for dem som alltid driter seg ut på nettet etter å ha vært ute på byen. Man slipper å våkne opp med fylleangst fordi man har oppdatert en idiotisk status, eller oppdage at man har chattet «ufrivillig» med folk etter et nachspiel. Selfcontrol er månedens tips fra meg, og anbefales spesielt til alle der ute som alltid ender opp med å ta et ekstra glass på byen Illustrasjon av Margrethe Lundsgaard Danielsen 13 Jente 1: Forrige helg hadde jeg så sykt kløft, at alle bare: «Wooow!» Ida Skagen Fekk pysjamas i same storleik kvart år av bestemor. Det gjekk tydelegvis ikkje opp for ho at eg vaks til. Joakim Nyquist Den gongen eg hadde lagt all mi sjel i å finne den perfekte gåva til bror min, men tilbake fekk eg berre eit toalett-kit med deodorant, parfyme og fuktigheitskrem. Blei ein smule skuffa. Emilie Rodt Den gongen eg fekk min fyrste BH som 13-åring. Hugsar det var superpinleg, sidan eg ikkje ein gong hadde fått noko særleg puppar. Endre Volden Litt småstressa då eg opna gåve frå ei venninne føre heile familien, og det såg ut til å vere ein rosa dildo. Viste seg å vere ein jesusfigur. Anders Sekanina Fekk eit tøystykke av tante. Det skulle visst vera eit heimestrikka skjerf, men ho vart aldri ferdig, så då pakka ho berre inn det som det var. Jente 1: Er det din første gang på Rokken?! Det MÅ dokumenteres! Kom igjen, alle foran speilet og smil! Knips-knips. Takket være Instagram er minnet foreviget for alltid. Jentene #yolo-er som aldri før på #Rokken. Noen minner er gode, mens andre minner vil man bare glemme. Jente 1: Forrige helg solgte jeg meg selv for en pakke nudler... Jente 2: Hæ? Hva mener du? Jente 1: Vi hadde egentlig ingen kjemi, men så fristet han med nudler. Så da ble jeg med på nach. Og ja, du vet... Selv om de fleste av jentene vet hva de skal si, så har allikevel noen problemer med å uttrykke seg på visse områder. Jente 1: Ey! Sett på vasken a! Klokken nærmer seg ett på jentetoalettet, og kaklingen fra Volda-hønene rister i veggene. Dodørene smelles hardt igjen, jentene vakler ut av døra og er klare for å ta dansegulvet med storm. Jentene rocker Rokken, det er det ingen tvil om. Tekst av Ingeløw Elise Kopperud

8 KULTUR VOLDASYNDROMET LIVET PÅ UTVEKSLING Når du ikke har noen å kysse Det nærmer seg jul. Og verst av alt, det nærmer seg nyttårsaften. Den største kjærestedagen i året. Heldigvis har vi i Voldasyndromet alltid en løsning på livet som singel, og nyttårsaften er intet unntak. For hva gjør man når man står der alene kl og alle andre rundt deg kaster seg over kjærestene sine? Vi har svaret. 1. Du kan drikke deg såpass full at du ødelegger det romantiske øyeblikket. Enten ved å kaste deg mellom et par og tvinge dem til en gruppeklem istedenfor et kyss, eller bare kaste deg over en av de guttene som er der med kjæresten. Dette kan forsåvidt skape dårlig stemning, så vi anbefaler det egentlig ikke. 2. Plutselig må du på do rett før klokken slår tolv. Slik slipper du ihvertfall å se på alle de lykkelige parene rundt deg og du føler deg kanskje ikke så singel når du kommer tilbake fem over og de verste nyttårskyssene er unnagjort. I KINA: Journalistikkstudent Ådne Sinnes er populær som høy og bleik i Shanghai. 3. Du kan ringe noen akkurat når klokken slår 00. Da ser du veldig opptatt ut og du har rett og slett ikke mulighet til å være med på det romantiske øyeblikket. Er hele nettverket nede må du være forberedt på å improvisere og late som du snakker med noen. Shanghai-Superstar Hørt utrykket «Big in Japan»? Vel, du er «A bigass, oversized giant in China» Om du er på festen sammen med noen andre single venninner, kan dere ta en stor gruppeklem og ønske hverandre godt nyttår, mens dere later som at livet som singel er det beste og ler av alle kjæresteparene rundt dere. Etterpå tar dere en felles skål for kun dere og danser til Beyoncé, mens dere innerst inne tviholder på håpet om at i løpet av det nye året skal dere ha funnet mannen i deres liv. 5. Forlat festen før det store tidspunktet og lat som du skal på en annen fest. Egentlig drar du bare hjem for å være alene. Dette er kanskje det tristeste forslaget, og bør kun gjøres om du faktisk er så bitter på singellivet at du faller sammen når klokken bikker tolv. Før jeg dro til midtens rike for å studere dette semesteret, fikk jeg høre en haug med drøye rykter og utrolige historier om hva som kom til å møte meg. Fortellinger om hvordan kinesere kidnapper deg på åpen gate og presser deg inn i familiebildene sin, for å nevne noe. Ingenting av det jeg fikk høre, forberedte meg på det jeg hadde i møte. Hvitt er vakkert Desto blondere, hvitere og høyreist du er, desto vakrere er du i Kina. I butikkene finnes det ikke selvbruningskrem. Kinesere (de som bryr seg om mote) bruker paraply når solen skinner og selv-hvitningskrem. Å ha solbrun hud er veldig ukult i Shanghai. Det blir assosiert med utendørsarbeid og lavere sosiale klasser. Derfor passet Shanghai meg perfekt som bleik, over gjennomsnittet høy «laowei». 15 Da gjenstår det bare å ønske en god jul og et godt nytt (manne)år! Illustrasjon: Karoline Buer Paparazzi-virksomhet Jeg har nevnt at jeg fikk høre om foto-sjanghaiingen som du kan bli utsatt for. Dette skjer, uten å kødde, hver dag hvis du oppsøker de rette plassene. De ivrigste fotografene er jenter i alderen De fleste sender en stakkars, nervøs utsending som må spørre på gebrokkent engelsk om det er greit at venninnene og hun selv kan ta et bilde med deg. Andre sniker seg opp til deg, poserer, knipser og forsvinner før du helt har forstått hva som skjer. I begge tilfeller inngår det mye fnising. Det hender også at uniformert politi eller voksne menn sikter seg inn med mobilkameraene sine, gjerne delvis gjemt bak ett tre eller en lyktestolpe. Her inngår det mye flauhet hvis du gjør ett nummer ut av å avsløre dem. «You want party all free included?» Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke var sikker på hva som kom til å møte meg på utelivsiden i Kina. Det som har skjedd, er at jeg og mine nye, internasjonale venner har gått på den ene fyllekulen etter den andre, helt gratis. Klubbene og barene i Shanghai og Kina markedsfører seg med, og får status av hvor mange hvite studenter og expater som fyller deres lokaler. De ansetter egne, såkalte, PR-managere som har som eneste arbeidsoppgave å lokke inn grupper med velkledde, partyklare, vestlige ungdommer. Klubbene er forresten drøye. Verdt ett besøk. Haier svømmer rundt i veggene og verdenskjente artister snurrer plater og damer om hverandre. Er du heldig kan du ende opp med å dele gulvareal med basketstjerna Kobe Bryant. Suksess! Kina er ikke hva jeg ventet meg. Trenger du en self esteem-boost uten for mye av den tredje verden, da drar du til Shanghai. Vestlig kultur med kinesisk innpakning. Det du lærte på skolen om hvordan Kina er, det er nok feil. Få har spist hund, men folk snakker kinesisk. 18:33 Åra mellom 18 og 33 er kanskje dei mest spanande i livet ditt. I denne fasen ønskjer banken å bidra med gode råd - ikkje berre tal og pengar. Fordelsprogrammet 18:33 gir deg rett til oppfølging frå ein personleg rådgjevar i banken som gir deg særs konkurransedyktige vilkår. Banken er alltid nær - same kvar du er! DESEMBER 2012 JANUAR 2013 Bank. Forsikring. Og deg. DESEMBER 2012 NOVEMBER JANUAR

9 16 17 STEREOTYPISK» ILLUSTRASJONSFOTO

10 KULTUR KULTUR KJENNER DU DEG IGJEN? På idrett har visst alle six-pack. Dei på media, IKT og design er teknonerdar. Drama-studentar er fargerike og journalistane trur dei veit alt. Språk og litteratur Runde briller Heimestrikka sjal frå mor/tante «Hipsterar», men tenkjer eigentleg ikkje over kva dei tek på seg Fjellreven-sekk Intellektuelle Stressar ikkje med mindre det kjem ei ny bok ut på marknaden Drikk sær øl eller raudvin Religion og språk Godt humør Opne og lærevillige til livet generelt Har reist mykje Saklege Omgjengelege Med på alle sosiale samankomstar Irriterer seg over orddelingsfeil på Facebook Barnevernspedagog/sosionom Glade i ungar Typisk damelinje Praktisk kledde Røykjer eller snusar Bryr seg om medmenneske Analyserande Harry Snakkesalege Musikk Snille Morosame Nerdete Omgjengelege Du finn dei på «open mic» (eksponeringsbehov?) Langt hår og midtskil Bestemorstil Lue Historie Reflekterte Intelligent humor Stramme i maska Dreg ofte parallellar til historiske hendingar i kvardagslege samtalar Grev seg ned i bøker på biblioteket Langt skjegg Svart frakk PR, kommunikasjon og media Høge på pæra Litt eplekjekke Hardtarbeidande Dødsgode på sosiale medium Litt anonyme Wannabe journalistar Sofistikerte Pent kledde, men gjerne «bik bok»-trendy 18 Drama Sprø Fargerike Originale Litt «crazy» Flagrande Uredde sosialt Gjev mykje av seg sjølv Samansveisa MID Blanda drops. Har alt frå goth til pripne frøkner Sær humor Engasjerer seg i veldig mykje «Chillar» Fyllesvin Teknonerdar Planlegging og administrasjon Kommunalt tilsette Strukturerte Gamle og vaksne Planlegging og administrasjon? Aldri høyrt om? For seriøse for studentlivet Kledde for eit møte 19 Idrett og friluftsliv For det meste kledde i sportskle Gutar med halvlangt hår Godt trena Kan drikke si eiga vekt i alkohol Kjekke gutar Six-pack Et sunt Journalistikk Partyløver Nysgjerrige Lesehestar Likar å argumentere Betrevitarar Avslappa klestil Alltid ein Mac/iPhone tilgjengeleg Lærar- og barnehagelærarutdanning Stille og rolege Glade i born Engasjerte Elskar ein god fest Fleire jenter på studiet betyr at gutane får mykje merksemd Fokuserer på det positive Allvêrsjakke Kunst og handverk Sære Nostalgiske Fargerike Flinke Kreative Strikkagensar Langt hår Animasjon Kreative Bortgøymde Kven? Flinke Uflidde Han eine, han er jo ganske kjekk Døgnville INNSAMLA AV: Petter Fløttum Hilde Aalvik Isabelle Sjøgren Marianne Fegth Solveig Frøysa Saka er basert på samtalar/intervju med eit stort utval av studentar frå ulike studieretningar ved Høgskulen i Volda. Studentar har blitt spurde om kva dei assosierer med dei ulike bachelorgradane ved skulen. Ingen har uttalt seg om si eiga linje, og berre adjektiv som er nemnd fleire gongar er teke med. TRE TYPISKE: Ikkje alle stereotypiar passar alle, men idrettsstudent Vegard Krogsæter (øvst), lærarstudent Mari Gunnhildrud (midten), musikkstudent Knut Larsen (nedst) passar nokre av skildringane. FOTO: Marius Dalseg Sætre, Silje Slålien Thoen og Gina Næss Korslund

11 KULTUR KULTUR 20 NEONFARGET 21 For Donkeyboy føltes det absurd å trone øverst på de norske hitlistene for første gang. På Rokkens backstagerom får absurd en ny betydning. LATTER Ingeløw Elise Koperud Foto: Silje Thoen Jeg har dårlige nyheter. Mikseren har gått til helvete! roper lydtekniker Ulf mens han braser inn i rommet. Det er alvor. Youtube-filmen «Sniffing farts in Walmart» må settes på pause. Kødder du? spør Donkeyboy-brødrene Kent og Cato Sundberg mens de reiser seg raskt opp fra de slitte sofaene. Kors på halsen Volda er sesongens nest siste stopp for Donkeyboy før de skal returnere til studio, og jobbe videre gjennom vinteren. Men studioet i Drammen er mange timer unna nå, og kveldens konsert på Rokken henger i en tynn tråd. Nei, jeg kødder ikke, fortsetter Ulf. Lover du? spør Cato bekymret. Kors på halsen. Hele mikseren har knela. Jeg har ringt support i England, men venter på at de skal ringe tilbake, svarer Ulf. Det kan ikke bare være sikringen? Da kan vi jo bare skifte den? spør Kent. Ulf forlater rommet noen sekunder. Sundberg-brødrene, trommis Thomas Drabløs, gitarist Peter Michelsen, bassist Alexander Garborg Ågedal og vokalist Vivian Sørmeland ser spørrende på hverandre. Du kødder du! roper bandet i kor. Ulf entrer døråpningen igjen. Denne gangen med et stort glis om munnen. Jugekors var «in» før, men jeg bruker det fortsatt, ler Ulf rått mens han slår seg på låret. Eselpromp Utseende og humor står sentralt under forberedelsene på backstagerommet. Alle i bandet har ulike ting som må på plass før hver konsert. Kent må alltid tisse, Cato må pusse tennene og Thomas bruker alltid lykkesokkene sine. Det er ikke hver gang han rekker å vaske de da, så de lukter ikke alltid like godt, forteller Peter. Kent stryker seg gjennom håret. Han sjekker i speilet om de bølgete lokkene ligger der de skal. Så peker han opp på en av de mange bandplakatene som veggene er tapetsert med. Oslo Ess. Dere ser han nest ytterst til høyre der? Han drakk pisset til Peter en gang. Han stilte seg ved pissoaret, fylte opp et glass og drakk det rett foran trynet hans, sier Kent. Latter fyller rommet før Cato bryter inn. Nei, sett på Waterloo a. Den som vi alltid setter på for å komme i siget! Men det blir ingen Waterloo backstage. I stedet later gutta som om de sender promp i lufta til hverandre. Det er ikke bare-bare for Vivian å være den eneste jenta i denne gjengen. Men jeg er vant med det, sier Vivian. Du er jo tross alt trønder, ler Cato. Donkeyboy velger ofte å ha med gjesteartister for å tilføre et ekstra element til låtene sine, og Vivian er nå den heldige utvalgte. Men hun er ikke den eneste i bandet som får svi. Thomas sparer på sine egne promper i colaflasker og fryser dem ned, forteller Cato. Han skriver årstall og karakter på dem. På en skala fra en til ti, forsetter Kent. Første juledag, av 10 poeng. Den lukta ribbe, ler Cato. Hevnen er søt Gjengen fra Drammen ble kjent med hverandre gjennom musikkmiljøet i byen. Brødrene Kent og Cato har alltid spilt sammen. I 2005 slo de seg sammen med Øyvind Haga og Thomas Drabløs, og dannet Donkeyboy. Nå har Peter Michelsen overtatt plassen til Øyvind Haga som gitarist. Kent forteller at Cato, Thomas og han selv tidligere har jobbet som elektrikere ved siden av musikken. Men så har vi Peter da. Han har jobbet som dyremassør for de rike damene i Drammen, forteller han. Ingen kan høre på deg Cato. 90 prosent av det du sier er jug, skyter Peter inn. Han tar opp telefonen sin for å vise et klipp fra et intervju i sommer, der han hevner seg på en av Catos tvilsomme historier. Han trykker på play, og klippet viser Peter som dytter mikrofonen hardt opp i trynet på Cato. Han blir slått bakover. Gule bukser Donkeyboy er kjent for sitt lyse og lystige image. De har glemt igjen neondressene sine i Namsos, men de er allikevel fargerikt kledd, i knallgrønt, lilla, rosa og gult. Gutta lyser opp rommet. Menn blir helt huggærne etter meg i disse gule buksene, smiler Cato. Det hele startet med oransje bukser under låta «Ambitions». Nå rullerer vi på fargene. I dag har jeg gul og Kent har lilla. Ellers sånn kroppslig er det Arnold Schwarzenegger som er forbildet mitt da. Det ser dere kanskje? ler Cato. Humøret til bandet gjenspeiles på scenen. De smiler fra øre til øre, og tar high-fives med publikum. Kent løfter gitaren i været mens strobelyset flammer gjennom storsalen. Fargene skifter fra blått til rosa. Catos hvite cordfløyel-jakke og neonfargede skolisser lyser i mørket. Drømmen er å få musikken til å klaffe. Det er som å se en bra scene i en syk film, forteller Cato. Glowsticksene fra ungdomskonserten tidligere på kvelden er byttet ut med hevede ølglass. Røyk stiger opp fra scenen, og publikum jubler når de første strofene av synthpopen strømmer ut gjennom høyttalerne. Volda, er dere klare til å danse? spør Peter og løfter hendene over hodet.

12 KULTUR EIT VOLDAAUGEBLIKK SKJEGGSPALTEN Esben Treffer, og blir hilset på av vannvittig mange jenter dette semesteret. #Volda #voldasyndromet #feelsgoodman #hatersgonnahate Sturla «Dra på deg buksa eller stikk!».. Dørvakta i Volda setter seg i respekt IDIOTENE BUKKER UNDER Tobias Null bossdonka i hødd teltet. Sunnmøringene tek heller med tomboksene heim å panta dei sjøl. 1kr der, ei anna kr der. #sunnmøring #hødd Mari «Om dokke kaste ei popcorn til så tsjeme eg og drepe dokke!» Så ble filmen pauset, lyset skrudd på og kinosjef ga skjenn. Bare i Volda. 22 November er over. Som tradisjonen er har norske menn samlet inn flerfoldige tusen kroner til forskning på prostatakreft. Et godt formål, uten tvil. Det er ikke mange årene siden Movember kom til Norge. På kort tid har vi etablert oss som ett av de landene som samler inn mest til Movember-aksjonen. Jeg leste et sted at vi er nest best. Men nå er det over for i år. Alt ble barbert bort, for i desember skal man begynne på nytt. Blanke fjes og fargestifter. Adventsbartens tid er her. Så kommer nyttår, og alt er glemt. Kun ett og annet tapt veddemål, en og annen stakkars, pjuskete Malysz-mustasje. Bart og skjegg er noe man utsetter seg for. Hva har verden kommet til? Ragnar Thorseth seilte over Atlanterhavet i et åpent vikingsskip. Han var, selv om få vet det, første nordmann på Nordpolen. Han rodde til Shetland for å skrive en sak for lokalavisen. Ragnar Thorseth hadde skjegg. Skotten Sir Ranulph Fiennes skal som førstemann krysse Antarktis via Sydpolen vinterstid. Jeg spår skjegg. Helskjegg. Isbjørnene gjør seg klar til nok en vinter i nord. Isbjørnene fryser ikke. De har vært ute en vinternatt før. Jeg overhørte to mannlige medstudenter her om dagen. De klaget på kulden, klaget på været. De klaget som om de var overrasket over at det er kaldt i Norge på vinteren. Begge var glattbarberte. Kjenner jeg typen rett, var det nok ikke kun i fjeset huden var naken. Begge hadde sommerpels. Dyr som lever i nord gjør seg klare for vinteren. Tykkere pels og større fettreserver. De som ikke gjør det, de bukker under. Idiotene bukker under. v Det er vinter i Norge. Jeg overlever også denne gangen. Av Petter Fløttum skjeggete og stolt Simen S. Komplett idioti å slutte helt med nikotin den siste uken av semesteroppgaven. For en gjøk jeg er. Kråkefjes. Atle Skal eg kjøpe billett til Mumford & Sons i Oslo, eller vente til dei kjem #hinthint Sunniva FYYY flate!!! #NRK #lisenskontroll i EN STUDENTBOL- IGBYGNING, ej blir so forbannja. #student #fattig #takk-for-støtta Lisa Marie Ubeskrivelig deilig å sove så lenge man vil i ukedagene. #student Antrekket Joggebukse på skolen. Går du på Høgskulen i Volda eller? Dokfilm 2013 treng DEG! Tusen takk til alle frivillige og besøkande på festivalen i De gjorde ein super jobb og det hadde ikkje vore nokon festival utan dykk! No treng Den Norske Dokumentarfilmfestivalen nye frivillige og underansvarlege slik at vi saman kan lage festival i Er dette noko du kunne vore interessert i eller har du spørsmål angåande det å jobbe som frivillig, ta kontakt på eller gå inn på der du kan finne oversikt over ledige verv som underansvarleg. Me sjåast :) Der studentane flyg inn Vigra og Hovden Foto Halvor Solhjem Njerve DESEMBER 2012 JANUAR 2013

13 KULTUR KULTUR TIDLIG JUL: Serietegneren Torbjørn Lien, som også underviser på Høgskulen i Volda, feirer jul tre ganger i året. 24 TORBJØRN LIENS JUL 25 JULEMUSIKKEN STRØMMER LAVT UT AV HØYTTALERNE. DUFTEN AV PEPPERKAKER SIGER GJENNOM LEILIGHETEN. FOR TORBJØRN LIEN ER DET JUL. FOR ALLE ANDRE ER DET FREMDELES AUGUST. Tekt og foto: Marius Dalseg Sætre Det bor en ukjent helt i lille Volda. Han heter Torbjørn Lien, feirer jul tre ganger i året og er en gud i det norske tegneseriemiljøet. Nåvel, guden heter vel Frode Øverli, bor i Bergen og tegner Pondus, men ypperstepresten bor i Volda. Torbjørn Lien er høyt aktet i seriemiljøet. Han har sitt eget blad i Kollektivet, og i likhet med Frode Øverli feirer han jul på sensommeren. Juleheftene skrives og tegnes i juli og august. Det er vår første jul. Jul nummer to er jeg ferdig med midtveis i oktober. Da tegnet jeg desemberutgaven av Kollektivet. Nå begynner forberedelsene til den virkelige jula, forklarer serietegneren. Bodde hos Pondus Torbjørn Lien er en veteran i det norske seriemiljøet. I 1984 fikk han publisert sin første serie, Orion, i Helgeland Arbeiderblad. Senere har han tegnet i KOnk og Kraftig Kost før han fikk sitt gjennombrudd med serien Kollektivet. Serien startet som biserie i Larsons Gale Verden, før den ble gjort kjent og tilgjengelig for hele Norge. Ronny, Gry og resten av Kollektivet flyttet inn hos Pondus. Torbjørn Lien ble en av Øverlis disipler. Frode Øverli er gudbenådet. I Pondus har han skapt et fantastisk univers. Det er noe av det aller beste som er laget. Snakker vi om store serietegnere nevner vi gjerne Bill Waterson som laget Tommy og Tigern, men Øverli har tegnet på et like høyt nivå i 15 år. Han er på et nivå hvor han slipper unna med alt, forteller Lien. Jul i fiktivt univers Men Lien står etter hvert ikke langt tilbake for Øverli. Hans mest kjente serie, Kollektivet, nærmer seg puberteten og han føler seg etterhvert svært tett knyttet til de fleste karakterene. Så nært at det er problemfritt å feire jul i seriens fiktive univers. Det er ikke verre enn å lete frem julemusikk, pepperkaker og gløgg for å finne frem juleånden. Deretter lager jeg meg enorme mengder kaffe før jeg begynner å drodle, sier 44-åringen og smiler. Gløgg, pepperkaker og juleånd til tross. Julestemningen føler ikke Lien er helt til stede i egne julehefter. Mine og andres nye hefter er mest historier med tilknytning til julen. Julestemning får jeg når jeg leser Knoll og Tott eller Stomperud og andre klassiske norske julehefter. De trenger ikke å ha noe med julen å gjøre, men det bringer frem barndomsminner fra herlige julekvelder foran peisen. Den nostalgien vil jeg aldri få av Pondus, Kollektivet eller Nemi, sier Lien. Han tenker tydeligvis ikke på at man ikke lengre vokser opp med Stomperud, men med Frode Øverli, Don Rosa, Bill Waterson og Torbjørn Lien. Trykket med tillatelse fra Torbjørn Lien.

14 NÅR KULDA SET INN NYHETER KULTUR INTERNATIONAL SPORT STAYING FOR THE BETTER International students explain why they decided to stay one more semester in Volda Foto Ole Andreas Vekve Text: Renata Hladna Consequences go hand in hand with each decision. Spain, Australia and Czech Republic met together in Norway. We asked for the story of how they ended up here. Natalia Ramírez Garcia from Spain admits: I did not choose Norway, Norway chose me. A unique place Everything is different here. I have learned so much about my subject, animation. This is really a unique place, says Elena Renn from Australia. She came to Norway because she realized the Animation department in Volda is quite unique not just in Norway but in the world. There are not many universities that work with puppets and hand drawing in these days, says Elena. The semester is almost over and Natalia admits that she has experienced more during one semester in Volda than during her whole studies at her home university. In Volda she study Photo for media and Strategic design. It is different that we only have a few subjects here, like two or three. However, you study them more deeply. The reasons to stay Yana Shevchenko and Elena decided to stay because they understood that the next semester at their schools at home would not be as valuable as in Volda. The program of Animation for the next semester is quite interesting and I am also curious about spring nature in Norway, Yana explains. The reason why Natalia decided to stay is more complicated. It is because of the political situation and conditions for students in Spain. My university is on strike very often. We have bad services for students. Even though we have a lot of professionals they do not know how to teach, Natalia says. Situation in home universities The university, new friends and nature had a significant influence on the international students. As a result, they decided to study here one more semester. However, Natalia, Elena and Yana have to cope with the consequences of their decision. In general it is okey. The problem is that I have already chosen some subjects for the next semester in Spain. Natalia has to pass her subjects here as well as in Spain. She also does not expect the same scholarship from the government as she got this semester. Elena is in a better situation because not many people from Australia come to Norway. Our government supports those who are studying abroad. I do not think it will be any problem to get scholarship for one more semester. For me it is not that expensive here, like international students speak about all the time. Yana mentions that the main problem for her has nothing to do with subjects or money. It is mainly attitudes the international office holds in Czech Republic. I had some problems with my documents. Our international office cares very well for those who are preparing for Erasmus, but less for those who are already away on Erasmus. We are more or less ignored by them, claims Yana. Together in one place Despite all the obstacles the girls decided to stay. The main reason why they made this decision is the opportunity to meet so many people from different countries gathered together in one place. Yana agrees: From each person you can learn something new even when you do not expect it. Before coming here I had no interest in geography and now I really look at the world map with an interest.

15 INTERNATIONAL INTERNATIONAL WILL WE FORGET VOLDA? People from all around the world choose to be exchange students in Volda. Let s have a look on what the they think about the place «you will never forget». 28 Cookielicious: They taste delicious, are cheap to make, and can also work as a Christmas present for someone you love. Text: Zane Logina Text: Krystof Diatka Volda University College has a long tradition of accepting exchange students. The friendly environment of the small town welcomes more and more of them every semester. This place charmen people with its great combination of nature and a rich student life, so much that many former students either come back for another study period or just for a visit. would never happen in Latvia, says Reinis Osis. Quality lecturers Besides the financial situation, the approach of the teachers is a positive thing about Volda, and also very different from many other countries. It provokes enthusiasm to visit lectures and go into a deeper level of understanding, says Edite Feifere from Latvia. Professors of my subjects have corresponding professional background and experience. So students are lucky to learn from them in this cooperation process, she adds. tries can experience small town life, nature and a good university college in Volda. There are only a few other places in Europe that can offer the same experience. 29 CHRISTMAS COOKIES Text: Maria Sophie Niederwestberg Since the year is almost over and the shops are already full of Christmas decoration and Christmas candy, the recipe of this issue will teach you how to make your own cookies for the holiday. Homemade cookies are usually better than the ones you get at a store. It has become a cliché in this regular column, but you will save a lot of money. Not to mention that, they are easy to make and it does not take long. What you need: 500 gr flour 120 gr sugar 1 teaspoon vanilla sugar 1 package of yeast 250 ml water and milk (half and half) Make yourself a real treat for the holiday. What to do: Put the flour in a bowl, add sugar and vanilla sugar. Dissolve the yeast in some water and add it afterwards. Then add the rest of the water and milk. Stir everything up until the dough gets sticky. Now put it in a warm place and cover the bowl with a towel. Let it rise for 30 minutes. Meanwhile preheat your oven at C. Rolling After the dough has risen start to roll it out, but do not forget to use baking paper underneath. If you do not have a rolling pin, an empty bottle of wine, which I am sure is present in any student kitchen, would work too. You will need to shape the cookies once the dough is nice and flat. Use some codeir cutters, a clean and empty can of tuna, some other clean items, or your hands. That is pretty much everything you have to do. If all of the dough is used put the tray in the preheated oven. If the oven is preheated well, the cookies should be ready in 25 to 30 minutes. In the spare time feel free to sing some Christmascarols and dance around the kitchen. That will get you into the right Christmas mood for eating those cookies. The cookies should be done when they get a golden brown color. More Christmas like It is possible to change the flavor of the cookies by adding some cinnamon, raisins, almonds or marmalade on the cookie before baking them. This way you can make your own Christmas-flavored cookies. To make them even better you can dip them in hot chocolate coating and cool it afterwards. Estimated price: 40 NOK Estimated quantity: 50 cookies (depends on size) Enjoy! Outdoor class The school offers unusual courses for exchange students, like the course «Nature First Experience». Students who take this course, participate on a one month-long trip out in the wild where they are taught survival techniques, outdoor food preparation and sailing. 15 full credits are awarded for this course. I have really been looking forward to a course like this. I came here with almost none experience with outdoor life, but I learned a lot about it here, says Daniel Sterz from Germany. Good resources Many international students come from countries less wealthy than Norway and find themselves surprised by the resources of Volda University College. This school provides us with more and better equipment than my home university. a fully equipped puppet workshop with the best material is available and free of charge for animation students. Back at my university we had to make all our puppets at home, says Dominik Urban from Czech Republic. who studies animation on his third semester in Volda. Animation is not the only well supplied department in Volda. I study Photo for Media. We can borrow very good cameras, and we are allowed to use the photography studio for free. This Pointless course Even though most of the students really appreciate the chance to study in Volda, there is one flaw, an introduction course named «Norwegian language, civilization and character». Most of the international students Peikestokken talked to, think the subject is completely pointless. All I learned was only simple phrases and no sign of grammar at all. We spent most of the time on Norwegian culture, says Katrin Deja from Germany. The name of the subject suggests that it is mainly a language course, which does not seem to be completely right. This subject is worth only two credits. A solution to make the subject better, could be to create a new 15 credit subject with more requirements than just one small essay, that could give students a larger outcome in their Norwegian language skills. Right place to go Norway is an economican, evolved with ability to provide students with a high quality education. For many international students, the stay at Volda University College gives them a peek into a more developed school system than their own. On the other hand there is always possible to make things better. a chance to get or improve Norwegian language skills for exchange students should be available. But even so, students from different coun-

16 NYHETER KULTUR INTERNATIONAL SPORT SPORT 30 er. Skianlegget på Reset ligg ti minuttar med bil frå sentrum. Ikkje mange studentar nyttar seg av skisenteret i kommunen, fortel driftsleiar ved Foto: skisenteret, Leif Inge Skare. Hans Ola Hevrøy Sigrid Skjerdal Ole Andreas Vekve Det er mest familiar som kjem hit. Ingen pudder Me skulle gjerne ynskje at fleire studentar nytta skisenteret også, men me Få studentar har eigen bil. Eit dårleg busstilbod gjer det difor vanskeleg for har inntrykk av dei som er ivrigast på dei å vitje skisentra i Volda og Ørsta. ski også har bil, seier han. Få studentar har eigen bil. Eit dårleg er ivrigast på ski også har bil, seier Eg er avhengig av vener med bil Det har tidlegare også vore oppe busstilbod gjer det difor vanskeleg Skare. eller ein skiglad huseigar for å kome forslag i styret til Volda Skisenter om for dei å vitje skisentra i Volda og Det har tidlegare også vore oppe forslag i styret til Volda Skisenter om å meg til skisentra, fortel historiestudenten Ole-Johan Terland. tiltrekkje fleire studentar til det lokale å byrje med ølsal i varmestova for å utan bil Ørsta. Det kriblar i beina til skikåte studentar. Eg er avhengig av vener med bil byrje med ølsal i varmestova for å få Når snøen kjem kan Ole-Johan Terland (22) Sunnmøre er kjend for sine majestetiske alpar og tindar. Bratte fjellsider Dette vart dessverre blankt ned- skianlegget. eller ein ski-glad huseigar for å kome fleire av studentane til å nytta seg av meg til skisentra, fortel historiestudenten Ole-Johan Terland. Dette vart dessverre blankt ned- Det kriblar i beina berre stå til på ski-kåte når huseigaren studentar. Når snøen kjem kan Ole-Johan Sunnmøre er kjend for sine majeststemt i styret, seier Skare og ler. også det lokale skianlegget. med meterdjup puddersnø er noko av stemt i styret, seier Skare og ler. skal i bakken. det området kan by på, om sunnmørsvinteren tillèt det. Frå Volda treng ein men han kunne tenkje seg eit nærare Ølsal er difor ute av diskusjonen, etiske alpar og tindar. Bratte fjellsider med meterdjup puddersnø er men han kunne tenkje seg eit nærare Ølsal er derfor ute av diskusjonen, Terland (22) berre stå på ski når huseigar også skal i bakken. Men det er berre om ein har bil, vel og skulle bli aktuelt. ikkje reise langt for å kome til nokre samarbeid med høgskulen i samband av dei flottaste skiterrenga i landet. med skidagar eller liknande om det noko av det området kan by på ein samarbeid med høgskulen i samband god dag, om sunnmørsvinteren tillèt med skidagar eller liknande om det merke. I fjor vinter vart det gjort eit forsøk det. Frå Volda treng ein ikkje reise skulle bli aktuelt. Mangel på busstilbod gjer difor at på å setje opp buss frå høgskulen til langt for å kome til nokre av dei flottaste skiterrenga i landet. Om ein har på å setje opp buss frå høgskulen til I fjor vinter vart det gjort eit forsøk ski-glade studentar må ty til andre Volda skisenter, i det som var vinterferieveka til kommunen. Tilbodet vart metodar for å kome seg til skisentra. bil, vel og merke. Volda skisenter, i det som var vinterferieveka til kommunen. Tilbodet Måten Ole-Johan planlegg å kome seg ingen suksess, og bussen køyrde utan i skibakken er av det alternative slaget. passasjerar både opp og ned. Terrengpark skal dra studentar vart ingen suksess, for bussen køyrde Eg har ein sjenerøs huseigar som Bussen var eit samarbeid mellom Til trass for manglande busstilbod utan passasjerar både opp og ned. tilbyr meg å sitje på til Volda skisenter. kommunen og skisenteret, fortel Gunnar Andenæs, kultur- og næringssjef i prøver skisentra å trekke til seg studentar til anlegga. I Ørsta kommune lom kommunen og skisenteret, Bussen var eit samarbeid mel- Volda skisenter Då eg flytta til Volda i august spurde eg Reisetid frå Volda: 10 minutt om det var mogleg å ta buss til skisenteret, noko huseigar sa at det ikkje var. Me vil jo gjerne ha eit bra tilbod til kommunen. Sesongkort: 2150 kroner finn ein Ørsta Skisenter, også kalla fortel Gunnar Andenæs, kultur- og Dagskort: Volda Skisenter 230 kroner Bondalseidet. Her sel dei sesongkort næringssjef i kommunen. Anlegg: Reisetid Tre frå Volda: heisar. 10 minutt Han foreslo difor at eg kunne sitje på studentane, men det er ikkje hjelp i Nettside: Sesongkort(student): kroner til 1900 kr for å dra voldastudentane Me vil jo gjerne ha eit bra tilbod til med han når skisesongen startar, fortel historiestudenten frå Egersund. det dårleg informasjon som var prob- når det ikkje vert nytta. Kanskje var Dagskort (student): 230 kroner over kommunegrensa. Dagleg leiar studentane, men det er ikkje hjelp i Ørsta Anlegg: skisenter Tre heisar Frank Velle meiner likevel dei har ei når det ikkje blir nytta. Kanskje var 31 Reisetid Nettside: frå Volda: 20 minutt lemet. utfordring med å få profilert seg ordentleg overfor studentane. lemet. det dårlig informasjon som var prob- Sesongkort: 1900 kroner Terrengpark skal dra studentar Ørsta Dagskort: Skisenter 330 kroner Trass i manglande busstilbod prøver Treng respons frå studentar Anlegg: Reisetid Fire frå Volda: heisar 20 (inkludert minuttéin Me har ikkje hatt noko særleg samarbeid tidligare, men dei siste se- ski-glade studentar må ty til andre Mangel på busstilbod gjer difor at stolheis) Sesongkort (student): 1900 kroner skisentra å trekkje til seg studentar til StudiebygdA er eit prosjekt Volda Nettside: Dagskort: 330 kroner anlegga. På Bondalseidet i Ørsta kommune finn ein Ørsta Ski-senter. Her Noregs beste studiebygd. Dei vil opp- kommune har på gang for å verte Anlegg: Fire heisar (inkludert éin songane har me hatt alpepasset (sjå metodar for å kome seg til skisentra. Strandafjellet stolheis) skisenter faktaboks). Kanskje får folk augo opp Måten Ole-Johan planlegg å kome seg Reisetid Nettside: frå sel dei sesongkort til 1900 kr for å dra mode studentane til å engasjere seg Volda: 1 t 45 min for at me på grunn av snøkanonane i skibakken er av det alternative slaget. Sesongkort: 4090 kroner Volda-studentane over kommunegrensa. Dagleg leiar Frank Velle meiner skisenteret der kommunen eig halv- i lokalmiljøet, blant anna i det lokale har ganske stabile snøtilhøve, og med Dagskort: Strandafjellet 355 kroner Skisenter Nettside: Reisetid frå Volda: 1 time 45 min stolheisen kan me halde anlegget i Eg har ein sjenerøs huseigar likevel dei har ei utfordring med å få parten av aksjane. Sesongkort: 4090 kroner gang heilt til slutten av mai, fortel som tilbyr meg å sitje på til Volda Stryn Dagskort: Skisenter 355 kroner profilert seg ordentleg overfor studentane. melde seg inn i forskjellige «team» i Studentane har moglegheita til å Velle. skisenter. Då eg flytta til Volda i august spurde eg om det var mogleg å Reisetid Anlegg: frå Sju Volda: heisar 1 (inkludert time to Sesongkort:3500 stolheisar) kroner På Bondalseidet har dei også planar Me har ikkje hatt noko særleg samarbeid tidlegare, men dei siste se- og IT-gruppa. Når ein er med i ei slik senteret, som til dømes kioskgruppa Dagskort: Nettside: 340 kroner om ny terrengpark til neste sesong ta buss til skisenteret, noko huseigar Nettside: for å få unge til å ta turen. Breie pudderplankar og twintipski er det som at eg kunne sitje på med han når sa at det ikkje var. Han foreslo difor Stryn Skisenter songane har me hatt alpepasset (sjå gruppe får ein gratis sesongkort, fortel Harpefossen Reisetid frå Volda: Skisenter 1 time faktaboks). På grunn av snøkanonane kultur- og næringssjefen. Reisetid Sesongkort:3500 frå Volda: kroner 1 time er i trenden no, meiner dagleg leiar. skisesongen startar, fortel historiestudenten frå Egersund. har ganske stabile snøtilhøve, og med Kommunen vil gjerne leggje til rette Sesongkort:2990 Dagskort: 340 kroner kroner Ørsta skisenter ligg ein 20 minuttar lang køyretur frå Volda sentrum. Dagskort: Anlegg: Fem 300 heiser kroner(inkludert en stolheisen kan me halde anlegget i for busstilbod til Reset om kveldane i Anlegg: stolheis) 6 heisar gang heilt til slutten av mai, fortel sesongen, men ikkje utan vidare. Nettside: For nokre år sidan gjorde dei eit forsøk på å setje opp ein buss direkte til StudiebygdA er eit prosjekt Volda Treng respons frå studentar Velle. Me er avhengige av respons frå studentane for at me skal få i gang opple- Harpefossen Skisenter På Bondalseidet har dei også planar skisenteret frå Ørsta sentrum. Tilbodet vart i liten grad nytta, noko som Noregs beste studiebygd. Dei vil opp- kommune har på gang for å blir Reisetid frå Volda: 1 time om ny terrengpark til neste sesong for gg. Det har ikkje noko føre seg å setje Sesongkort (student): 2990 kroner å få unge til å ta turen. Breie pudderplankar og twintipski er det som er i Andenes. opp ein buss som ikkje vert nytta, seier Dagskort (student): 300 kroner gjorde at det vart avvikla. mode studentane til å engasjere seg Anlegg: Seks heisar Ettersom skisenteret er drive på i lokalmiljøet, blant anna i det lokale Nettside: trenden no, meiner dagleg leiar. Ole-Johan Terland kan i alle fall garantere at han hadde nytta seg av dugnad av frivillige har me har verken kapasitet eller økonomi til å drifte parten av aksjane. skisenteret der kommunen eig halv- Ørsta skisenter ligg ein 20 minuttar lang køyretur frå Volda sentrum. For skisentra meir om det hadde vore tilbod om buss. eit slikt tiltak, kan Velle fortelje. Studentane har moglegheita til å nokre år sidan gjorde dei eit forsøk på Alpepass melde seg inn i forskjellige «team» i å setje opp ein buss direkte til skisenteret frå Ørsta sentrum. Tilbodet vart er fleire enn meg som hadde sett pris Å ta taxi vert for dyrt. Eg trur det Alpepass er eit felles heiskort Få studentar i Volda skisenter senteret, som til dømes kioskgruppa som gjeld for desse skisentra: Enda nærare Volda ligg Volda skisenter. Skianlegget på Reset ligg ti minut- gruppe får ein gratis sesongkort., for- og IT-gruppa. Når ein er med i ei slik Strandafjellet, Ørskogfjell, Arena i liten grad nytta, noko som gjorde at på å ikkje vere avhengige av andre for Overøye, Harpefossen, Stryn, det vart avvikla. å kunne nytte skianlegga. Det er dumt tar med bil frå sentrum. Ikkje mange tel kultur- og næringssjefen. Sunnmørsalpane Ettersom skisenteret er drive på at mangel på bil skal stoppe mange i studentar nyttar seg av skisenteret Kommunen vil gjerne leggje til rette Fjellseter, Ørsta, Volda dugnad av frivillige har me verken å glede seg over det sunnmørske skiparadiset, fortel han. i kommunen, fortel driftsleiar ved for busstilbod til Reset om kveldane i Sesongkort: 4450 kr kapasitet eller økonomi til å drifte eit skisenteret, Leif Inge Skare. sesongen, men ikkje berre utan vidare. slikt tiltak, kan Velle fortelje. Det er mest familiar som kjem hit. Me skulle gjerne ynskje at fleire Me er avhengige av respons frå Mest familiar studentar nytta skisenteret også, studentane for at me skal få i gang Enda nærare Volda ligg Volda skisent- DESEMBER 2012 JANUAR 2013 men me har inntrykk av dei DESEMBER som opplegg Det JANUAR har ikkje 2013 noko føre seg

17 SPORT Prikken over i-en var at dette skjedde føre Hødd-svingen på Ullevål. Støtta vi fekk frå supporterane var fantastisk. ALLTID OPPDATERT uansett hvor du er! 32 VEGEN MOT GULLET: Ørjan Nyland (t.v) jublar over semifinale-siger mot Brann. Sivert Heltne Nilsen står på uansett fotballbana ved Øyra skule i Volda, der han scora hvor sitt fyste mål. du er! FOTO: (t.v) Marius Dalseg Sætre, (t.h) Gina Næss Korslund Spelar med Volda i hjartet under blå drakter Ørjan Nyland (22) og Sivert Heltne Nilsen (21) går under kallenamna «Terminator» og «Spiderman». I cupfinalen på Ullevaal stadion henta dei fram superkreftene i seg. Skotet gjekk til høgre, det same gjorde Nyland. Prikken over i-en var at dette skjedde føre Hødd-svingen på Ullevål. Støtta vi fekk frå supporterane var fantastisk, seier målvakta. Mann mot mann Når eit gull i NM står på spel framfor tilskodarar på tribuna og fleire hundre tusen framfor fjernsynsapparata, skulle ein tru at spelarane vert nervøse. Dette var ikkje tilfelle for Sivert Heltne Nilsen. Midtbanespelaren, som er son til Hødd-trenar Lars Arne Nilsen, fekk æra av å setje inn det andre straffesparket for Hødd. Eg overraska meg sjølv. Eg hadde trudd eg skulle vere meir nervøs, men det var eg ikkje. Sjølve straffesparket er eit scenario eg såg for meg på førehand, fortel han. For Nilsen var det viktig å stole på det han trudde var best å gjere i ein slik situasjon. Eg tenkte berre at eg måtte få ballen i mål. At NM er det største å vinne i norsk klubbfotball, gjer cupfinalen til ein spesiell kamp for både spelarar og tilskodarar. Heltne Nilsen kjende godt på kroppen at denne kampen var noko utanom det vanlege. Det var veldig spesielt. Då eg kom inn på Ullevaal og såg så mange blå trøyer fekk eg gåsehud, fortel han. eavisa På skolen På reise Avisa digitalt er en ideell løsning når du er på reise. Hjemme Les den på ipad, iphone/ Android eller PC 33 På jobb På hytta Even Emberland Hans Ola Hevrøy Foto: Gina Næss Korslund Det var som ein draum, som eit eventyr. Slik karakteriserer Sivert Heltne Nilsen kjensla av å kome heim til Ulsteinvik etter å ha sikra cupfinalegullet. Askeladden frå Ulsteinvik mot storfavorittane frå Tromsø føre tilskodarar. Heime på Høddvoll er det sjeldan meir enn På vinnarlaget spelte voldingane Ørjan Nyland (22) og Sivert Heltne Nilsen (21) avgjerande roller. Målvakta og midtbanespelaren. «The Terminator» og «Spiderman». Målvaktshelten Ørjan Nyland har vorte eit heitt namn i fotball-noreg det siste året. Dagen etter cupfinalesigeren var han på alle dei største avisframsidene i landet, og veka etter signerte han for Molde. 22-åringen frå Volda har opplevd mykje på fotballbana. Han har vore ein sterk bidragsytar til at Hødd framleis kan kalle seg eit fyrstedivisjonslag. Tidlegare i år var han også med på å kvalifisere Noreg sitt U21-landslag til sommarens Europameisterskap i Israel. Det er likevel liten tvil om kva som har vore høgdepunktet i sesongen. Eg set cup-gullet øvst. Det var stort å kvalifisere seg for EM, men å vinne noregsmeisterskapet er det største ein kan oppleve i norsk klubbfotball. Det var fantastisk, fortel Nyland. Eit travelt fotball-år har ført til at målvakta og studenten har måtta ta permisjon frå lærarstudiet på Høgskulen i Volda. Sikker på siger Den talentfulle målvakta, som tidligare spelte for Volda Fotball, var sikker på siger då cupfinalen gjekk til straffesparkkonkurranse. Eg var trygg og hadde ei god kjensle før straffesparka. Eg sa til lagkameratane mine at vi kom til å vinne om dei scora nok mål. Eg var sikker på å redde, fortel han. 22-åringen fekk rett. Det tredje straffesparket til Tromsø var bra. Redninga var betre. Eit volda-grønt hjarte «Terminator» og «Spiderman» vert dei kalla. Ørjan Nyland fekk sitt alias då han spelte på gutelaget til Volda. Det var Lars Arne Nilsen, dagens Høddtrenar, som gav meg det namnet. Eg fekk det fordi eg var fryktlaus som spelar, og fordi eg alltid gav alt, fortel han. Heltne Nilsen fekk kallenamnet sitt på grunn av ei interesse for ein annan helt. Før var eg skikkeleg Spiderman-fan, og vart kalla «Spidy», forklarar han. Eit banner som vart vist etter kampen på Ullevaal gjorde kallenamna kjend for publikum. Nyland og Nilsen helde fram banneret som viste bilete av dei to og namna «Terminator» og «Spiderman». Meldinga som vart vist fram poengerte kvar cup-heltane kjem frå: «Drakta e Høddblå, men hjerte e Voldagrønt». Scann QR-koden Prøv gratis Sunnmørsposten Størst mellom Bergen og Trondheim! leser oss hver dag i papir, smp.no og mobil

18 SMÅGODT VOLDA ALUMNI DEN SERIØSE SEXSPALTEN PIKANTE PATRICIA hører dine seksuelle bønner Send inn spørsmål på peikestokken.no Hvordan har man egentlig sex? - Forvirra førstis Bruk aldri pornografi som læringskilde ettersom det er svært misvisende. Det samme gjelder Hollywood-filmer. Jeg holdt selv på å få hakeslepp da jeg kom over en «sexscene» hvor kvinnen «var på topp». Dette skjer så og si aldri, og er en mannsjåvinistisk praksis. Under sex skal kvinnen aldri trenge å yte innsats. En kvinne skal ligge i ro og slappe av, mens mannen skal arbeide. Er man homofil hvis man gjerne nyter en voksenfilm med såkalte «shemales» hvor jentene har en penis? - Stangeman86 Jeg har aldri hatt en ordentlig kjæreste, og trodde virkelig at Volda skulle glimte til. Gi meg litt action der nedentil, eller «gudbrandsdalen» som jeg kaller den. Men det er jo ingen her for meg. Jeg vurderer nå å bli lesbisk. Er det vanskelig? - Ensomjente92 Slett ikke! Bestem deg bare for at taco er bedre enn banan så går det glatt. Dersom du mot formodning skulle ha problemer er det bare å ta kontakt med undertegnede. Jeg kan love et betryggende førstegangskurs. Nokre tips og triks til sengebruk, slik at eg kan sette han ut litt? - K. K. H bind ham fast til en trestol. Når du tar av ham bindet, vil han se deg helt naken bortsett fra et utspekulert eple som nå henger foran ditt kjønnsorgan. Si «Libanon er både en hovedstad og en drink». Forlat så rommet. Jeg kan garantere deg at han blir satt ut. QUIZ 35 Man er ikke homo, men actrotomofil. Look it up. 1. Hvor mange innbyggere var det i Volda i 2010? A) 8233 B) 8573 C) Hvem er internasjonalt ansvarlig i Stiv? A) Trine Vammervold Kolbustuen B) Camilla Jensen C) Matias Lie-Nielsen 3. Når åpnet Vinmonopolet i Volda? A) 2005 B) 2006 C) Hvor mye koster ett års medlemskap i VSI? A) 400 kr B) 500 kr C) 600 kr Bind ham for øynene, sett på han håndjern og 5. Hvor høyt er Melshornet? A) 649 moh B) 807 moh C) 921 moh 6. Hvilket av disse er et program på Volda studentradio? A) Sambandet B) TacoTorsdag C) Fire Typer Mahogny 7. Hvor mange studentboliger finnes i Volda? A) 320 B) 501 C) Hvor stor publikumskapasitet har Rokken? A) 550 personer B) 575 personer C) 600 personer 9. Hvor mange samarbeidsskoler har Høgskulen i Volda i USA? A) 6 B) 7 C) Hvilken helg blir X2-festivalen arrangert i 2013? A) mars B) april C) april Volda Alumni #3 Navn: Junko Aoki Alder: 44 Studerte i Volda: Norsk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter fra Jobber som: Norsklærer og tolk i Tokyo Aktuell med: Tolk da statsminister Jens Stoltenberg besøkte Japan i oktober Storslått besøk: Junko Aoki (t.v) beskriver statsministerfrue Ingrid Schulerud (t.h) som meget hyggelig under statsministerparets besøk i Japan i oktober. Et lite stykke Norge i Japan FOTO: Privat 35 SVAR: 1) B 2) B 3) C 4) A 5) A 6) B 7) C 8) A 9) B 10) C Et vakkert bilde av Volda gjorde at japaneren Junko Aoki flyttet til Sunnmøre. 16 år senere driver hun Japans største internettside om Norge, og er tolk for statsminister Jens Stoltenberg. INSTAVOLDA TAGG BILDET DITT MED #PEIKESTOKKEN OG FÅ DET I AVISA! Eirik Løkkemoen Bjerklund Hvorfor endte du opp i Volda? Jeg ville veldig gjerne studere norsk i Norge, og det var kun to studiesteder som tilbød norsk for utenlandske studenter. Valget falt på Volda, mest på grunn av den fine naturen der. Det var et vakkert bilde av Volda som gjorde at jeg endte opp på Søre Sunnmøre. Hvordan var studietiden i Volda? Jeg hadde heldigvis flinke og dyktige lærere. En av dem sa at det var forbudt å kommunisere på engelsk, så jeg måtte snakke norsk. I tillegg var jeg den eneste studenten fra Asia, så jeg kunne ikke kommunisere på mitt eget språk. Det var tøft, men veldig lærerikt. Jeg følte alltid at språket mitt var dårligere enn de andre europeiske studentene, for forskjellen mellom norsk og japansk er utrolig stor. Men jeg jobbet hardt, og lærte mye på kun ett år. Hva har du gjort etter studietiden i Volda? Jeg ble i Norge til 2000, da var jeg ferdig med et studium på Universitetet i Oslo. Nå driver jeg Japans største private internettside om Norge. I tillegg har jeg gitt ut fire bøker om mitt studentliv i Norge og om det norske språket. Siden 2006 har en kollega og jeg hatt «norsk salong» i Tokyo annenhver uke, med foredrag om Norge, enten fra meg eller andre gjesteforelesere. Her kan folk komme for å lære om Norge og norsk kultur. Vi har hatt mange tilhørere. Min gamle lærer, Reidun Aambo, har også reist over og holdt foredrag. I tillegg er jeg tolk når det kommer nordmenn til landet. I oktober var jeg tolk for Jens Stoltenberg. Hva er ditt beste minne fra studenttiden? Det er veldig vanskelig å velge ut bare ett minne, men jeg hadde kjempegode naboer fra både Norge og Tsjekkia på studentboligen min. Vi delte kjøkken, og gjorde mye gøy sammen. I begynnelsen forstod jeg ikke de forskjellige dialektene, men etter hvert kunne jeg til og med forstå trønderne! Hva er ditt beste studietips? Selv små ting kan ha betydning for fremtiden. Du kan alltid lære noe fra boka, men også når du småprater med vennene dine. Ingenting er bortkastet, alt er verdifullt på en eller annen måte. Hva er ditt beste festminne? På studenthjemmet mitt hadde vi fest en gang i uka. Jeg ble ganske sjokkert over norsk drikkekultur i begynnelsen, men jeg vendte meg til det etter hvert. Dere drikker jo vin som vann! Jeg gikk ofte på studentkroa sammen med naboene mine, og det beste var nok en konsert med DeLillos. Den var kjempebra!

19 KVA SKJER I VOLDA* DESEMBER/JANUAR LITTERATUR Norsk barneblads Historie, Ivar Aasen-tunet KINO Hobbiten, Ørsta Kulturhus KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj, Det Grøne Treet 13. STAND UP Terje Sporsem - «Krig», Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik MUSIKK FUNK U, Det Grøne Treet 14. KONSERT Ida Jenshus, Stryn kulturhus 15. TEATER Pulverheksa og Julenissen, Ørsta Kulturhus MUSIKK Robot Henrik og Kristian Stock house (Ungdomsskolen), Det Grøne Treet 16. TEATER Pulverheksa og Julenissen, Operahuset Nordfjord 17. TEATER Ulstein kulturskule: Bestas julehjerte, Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik 19. KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj, Det Grøne Treet 20. MUSIKK Circuit of Values (LIVE kl 21) Top of the rocks DJ (fra kl 23), Det Grøne Treet 27. JULEKONSERT/DANS Scottys Dreamteam, Sjøborg, Quality Hotel Ulstein KONSERT Straum juleelektronika, Gymmen Nordfjordeid 29. MUSIKK Ønskreprise med Broad Line, Rokken 2. KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj, Det Grøne Treet 4. OPERA/KABARET Susanna frå Sunnfjord, Stryn kulturhus 5. MUSIKK Volda Obscura, Det Grøne Treet 6. MUSIKK Nyttårskonsert med Sunnivakoret, Ytre Suløen og Tricia Boutee, Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik 9. KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj Det Grøne Treet 12. KONSERT Nyttårskonsert med Ulf/HDU, Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik MUSIKK ExAudio, Det Grøne Treet 16. KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj, Det Grøne Treet 18. MUSIKK Ingrid Bjørnov Ouverturen, Operahuset Nordfjord 19. MUSIKK DJ Block, Det Grøne Treet MUSIKK Ingrid Bjørnov Ouverturen, Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik 23. KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj, Det Grøne Treet 26. TEATER Klatremusa og de andre dyrene I Hakkebakkeskogen, Ørsta kulturhus MUSIKK FUNK U, Det Grøne Treet d 27. TEATER Klatremusa og de andre dyrene I Hakkebakkeskogen, Operahuset Nordfjord 30. KLUBB Mittwoch m/gjeste-dj, Det Grøne Treet 22. MUSIKK Julenattine, Ulstein kyrkje MUSIKK Skatebård, Det Grøne Treet 26. UTELIV Den store festen VI, Sjøborg, Quality Hotel Ulstein KLUBB 2.juledags dagsklubb med DJ Rune Rotevatn, Det Grøne Treet DISKO Rokken *og andre stadar DESEMBER 2012 JANUAR 2013 Foto Marius Dalseg Sætre

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Rom ved havet, rom i byen

Rom ved havet, rom i byen Frode Grytten Rom ved havet, rom i byen Noveller Oslo 2012 Det Norske Samlaget 2007 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8441-9 4. utgåva Om denne boka

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Tor Arve Røssland. Oslo

Tor Arve Røssland. Oslo Tor Arve Røssland Svarte-Mathilda Oslo Om denne boka Ei ung jente blir funnen knivdrepen i heimen sin. Mordet blir aldri oppklart. Leilegheita som var åstaden for mordet, står tom i 20 år. Når Elisabeth

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Kristine Meek MID131 Teori, arbkrav 2B 13.11.14. Innhald

Kristine Meek MID131 Teori, arbkrav 2B 13.11.14. Innhald Innhald Introduksjon... 1 Teori... 2 Den første beskrivelsen... 2 Den sekundære betydinga... 2 Assosiasjonar... 3 Målgruppa... 4 Kvifor har dei gjort det slik, og kvifor seier bildet kva det seier?...

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Jon Fosse. Lilla. Skodespel

Jon Fosse. Lilla. Skodespel Jon Fosse Lilla Skodespel Personar BASSISTEN 2 Ei uvanleg brei jerndør opnar seg og Guten kjem inn, held døra open, og Jenta kjem inn etter han, og han let døra att, det er ein lysbrytar til høgre for

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer