SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr , Årgang 10 ISSN Knut Foss, Danica Pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon"

Transkript

1 FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr , Årgang 10 ISSN B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr , Nr. Årgang , Årgang ISSN ISSN Knut Foss, Danica Pensjon Nye muligheter for pensjonssparing side 6-8

2 SMB TJENESTER Leder innhold: INTERVJUET Pensjonssparing 2014 ser ut til å bli et år med mange regelendringer for alderspensjon. Les hvordan du kan spare til alderdommen din. Side6 Dokumentasjonsveldet Norge Tom Colbjørnsen, Rektor ved Handelshøyskolen BI, skrev en interessant kronikk på debattsiden i Dagens Næringsliv den som jeg følte var en innertier. I «Jakten på avvik» skriver han blant annet om hvor mange offentlige tilsyn en bedrift må forholde seg til bare innen spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Videre beskriver han hvordan revisorer og advokater kontrollerer at utvalgte regler og risikoområder følges opp, i tillegg til å passe på at regler for alle virksomhetens prosesser etterleves. Tom Colbjørnsen mener det er en fare for at iveren etter å kontrollere og straffe bedriftene overdrives. Han skriver at risikovilje og nytenking hemmes unødig når jakten på regelbrudd i næringslivet øker i intensitet. Dette er nok en hverdag mange små og mellomstore bedrifter kan kjenne seg igjen i. Vi forstår veldig godt bedriftenes utfordringer i så måte. Samtidig er det viktig å velge hva man skal fokusere på i bedriften. Vi er her nettopp fordi at bedriftene skal kunne konsentrere seg om anbud- og tilbudsprosesser, sin tjeneste eller produksjon, dokumentasjon av jobben rundt avvik, men ikke minst innovasjon. Vi tilbyr våre medlemmer ferdig forhandlede avtaler klare til bruk. Det finnes mange lovnader der ute, om det beste produktet eller besparelser så store at de er umulige å avvise. Ofte er det flere faktorer som spiller inn. SMB Tjenester har 16 års erfaring med å forhandle frem avtaler som du sparer tid og penger på. Vi vet at det kan finnes avtaler der ute som det finnes haker ved. Vi er opptatt av at våre leverandører skal levere kvalitet. Og vi skal selvfølgelig være gode på pris. Men verdens billigste produkter vil vi ikke tilby, fordi de fort kan bli veldig dyre. Og slikt vil vi ikke anbefale for våre medlemmer. I 16 år har vi levert kvalitet. God service og rask responstid skal være en selvfølge hos oss. Og jeg blir stolt når vi får tilbakemeldinger om å stå på videre. Underforstått har vi da utgjort en forskjell for nettopp deres bedrift! For 2014 ønsker jeg alle våre medlemmer et år med fokus på mulighetene innen utvikling og innovasjon. Dette vil gi Norge videre vekst. Petter Daniel Jensen Daglig leder NY BOOKINGLØSNING Enklere å booke leiebil Europcar starter året med nye, brukervennlige bookingløsninger og enda bedre tilbud til SMB-medlemmene. Side12 ADVOKATEN Lov og rett Reklamasjons- og foreldelsesfrist, det er lett å blande sammen disse to begrepene. Vi forklarer dette nærmere. Side18 Fornøyd medlem... 3 Rådgiveren & Advokaten... 5 Oppdatering Pensjon for din bedrift Lynraskt med 4G Inkassoavtale Rådgivere SMB magasinet Utgitt av SMB Tjenester AS Ansvarlig redaktør: Marthe Helene Stav Design og utforming: Foto: Respons Reklamebyrå Coverfoto: Respons Reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS. Lisensnr Sertifikat nr SMB Tjenester AS Spongdalsveien Spongdal Tlf.: Fax: epost: Opplag 4200 Utgivelsesdato neste nr. 1. juni 2014 Frist for tips: 2. april 2014 side 2 SMB magasinet

3 SMB TJENESTER Fornøyd medlem Marte Semb Aasmundsen, Markedssjef i Ledlight Group Kutter kostnader på reisevirksomhet Ledlight Group har ikke vært SMB-medlem i mer enn ett år. Men de benytter seg allerede av mange medlemstilbud og merker verdien av gode rabattordninger. Ledlight Group er et norsk selskap som designer, produserer og selger LEDbelysning til det profesjonelle markedet. De retter seg spesielt mot industri, lager og sport. Selskapet ble startet opp i 2005 og har dermed lang erfaring innen den forholdsvis unge LED-bransjen. Produktutvikling og produksjon foregår i Horten og nå har selskapet også fått på plass en avdeling for salg og markedsføring i Oslo. I utviklingen av denne avdelingen, har SMB Tjenester blitt en viktig samarbeidspartner. - Utviklingen av selskapet og satsingen på salg, har medført mer reise- -virksomhet og flere arrangementer. Vi tok derfor tidlig i bruk SMB Tjenesters rabattavtaler for fly, hoteller og leie av konferanselokaler. Pengene vi sparer ved å benytte oss av disse rabattene, kan vi bruke andre steder, sier Marte Semb Aasmundsen som er markedssjef i Ledlight Group. Gjør jobben enklere I tillegg til å kutte reise- og arrangementskostnader, har Ledlight Group også tatt i bruk en rekke andre avtaler gjennom sitt SMB-medlemskap: - Vi har firmabil og bruker derfor drivstoffavtalen. I tillegg til å spare penger, gjør denne avtalen det enkelt å loggføre bensinforbruket. Ledlight Group har også tegnet alle forsikringene sine gjennom SMB-medlemskapet, blant annet er yrkesskadeforsikring til de 15 ansatte tatt i bruk. I tillegg, benyttet de seg av rabattordningen for telefoni. - Vi er nå i en fase der selskapet vokser og da er det til svært god hjelp at vi får solide leverandører og gode rabatter på innkjøp. Leverandørene gir oss dessuten god oppfølging. Gjennom SMB-medlemskapet får vi et godt utvalg av tjenester vi trenger i forretningssammenheng, konkluderer Semb Aasmundsen. SMB TJENESTER SMB Tjenester skal hjelpe bedrifter å kutte kostnader på innkjøp. Med dyktige medarbeidere og personlig service skal vi til enhver tid tilby avtaler som våre kunder sparer tid og penger på. Se og les mer om våre avtaler. side 3 SMB magasinet

4 Vi har en avtale...som du er tjent med Staples er valgt som leverandør til SMB Tjenester på forbruksvarer. Det er mer en gode priser som gjør oss til verdens største leverandør av forruksvarer. Vi er også svært gode på sortiment, logistikk, kundeservice og ikke minst IT-løsninger. Som SMB-medlem får du inntil 50% rabatt på forbruksvarer, kontorrekvisita og utstyr. Avtaleproduktene fra Staples finner du på SMB.no 24 timer i døgnet, året rundt! Handle hos Staples du også det lønner seg! Vi gjør jobben enklere! Fraktfritt til SMB Tjenester sine medlemmer. Staples Norway AS Telefon StaplesNetshop.no

5 SMB TJENESTER Rådgiveren Endring av pensjonsproduktet På bakgrunn av pensjonsreformen som ble innført i 2011, har det vært behov for å tilpasse de private pensjonsordningene. Nå har det kommet regelendringer som er verd å merke seg. Nytt pensjonsprodukt hybrid løsning Den nye ordningen bygger på elementer fra både ytelsespensjon og innskuddspensjon, og blir omtalt som en hybrid. Med denne ordningen prøver man å lage en mellomting mellom to svært ulike ordninger, noe som gjør det vanskelig å videreføre godene fra de eksisterende ordningene. Og slik det er nå, er hybridordningen for kompleks til at vi ønsker å anbefale denne ennå. Endringer ved Innskuddspensjonen hva betyr de for din bedrift? Det som derimot er verd å merke seg er endringene i innskuddspensjonen. Tidligere kunne man kun spare fra 1G (85.245,- NOK), og man kunne spare mellom 2-8 % av lønn. Det var et krav om at prosenten man sparte mellom 6-12G ikke kunne være mer enn det dobbelte av prosenten man sparte mellom 1-6G. Denne begrensningen er borte. Innslagspunktet for når bedriftene kan betale høyere innskudd av lønn, er nå endret til 7,1G. I tillegg til endret innslagspunkt og sparing fra første krone kan man spare mellom 2-7 % for lønn mellom 0-7,1G, og hele 25,1 % for lønn mellom 7,1 og 12G. Dette gir bedriftene muligheter til å tilby enda bedre pensjonsordninger til sine ansatte. Har du tenkt over at pensjon kan være en personalgode? For det er fullt mulig å la pensjonen inngå som en del av lønnsforhandlingene. Men det viktigste for din bedrift er kanskje vilkårene de nye innskuddsgrensene gir i form av skattefavorisert produkt fremfor å måtte finne alternative løsninger. Uansett, bedrifter med eksisterende innskuddspensjon har frem til på å endre til det nye innslagspunktet. Ønsker dere allerede i dag å tilby deres ansatte bedre pensjonsordninger er det bare å ta kontakt med deres rådgiver hos SMB Tjenester. Gard S. Lyng Advokat Utleie av fast eiendom og merverdiavgift forslag om nye regler Behandlingen av merverdiavgift ved utleie av fast eiendom reiser vanskelige spørsmål. Finansdepartementet har foreslått endringer. Som utgangspunkt er utleie av fast eiendom unntatt merverdiavgiftsplikt, men det er åpning for at utleier kan registrere seg frivillig i merverdiavgiftsregisteret og slik kunne fakturere leien med merverdiavgift. Forutsetningen er at leietaker er merverdiavgiftspliktig, og får fradragsrett for inngående merverdiavgift i sitt avgiftsregnskap. Fordelen ved å være frivillig avgiftspliktig for utleier er at han derved får fradrag for inngående avgift for påløpte kostnader i sin utleievirksomhet; riktignok bare for den del av virksomheten som går ut på utleie til leietakers avgiftspliktige virksomhet. Reglene om frivillig registrering har vært så komplekse at det har åpnet for betydelig etterberegning fra skatteetaten for det som oppfattes å være mindre feil av formell art. På den bakgrunn har Finansdepartementet nå foreslått endringer. For det første foreslår Finansdepartementet å oppheve kravet om en særskilt søknad om frivillig registrering av allerede avgiftsregistrerte utleiere. Alenepraksis i samsvar med reglene om avgiftsbehandling skal legges til grunn i forhold til avgiftsbehandlingen. Det samme skal gjelde der leieavtalen oppgir leiesummen inkludert merverdiavgift. Finansdepartementet foreslår at man vil gi virkning i forhold til behandling i tråd med merverdiavgiftsreglene fra seks måneder før innlevert søknad eller et tidspunkt der virksomheten tydelig tilkjennega å være omfattet av avgiftsreglene. Det kan enten gjøres ved leiefaktura tillagt avgift eller ved inngåelse av leieavtalen inkludert avgift i leiesummen. Dette vil gi utleierne bedre tid til å områ seg i forhold til regelverket, uten å tape rett til fradrag av avgift. Finansdepartementet er i gang med et større evalueringsarbeid med tanke på regelverket for utleie av fast eiendom. Merverdiavgift er et spesialisert rettslig område, som har stor betydning for virksomheten. Det er derfor viktig å tenke nøye over hvordan virksomheten forholder seg til regelverket. Merete Jünge Rådgiver gratis førstekonsultasjon SMB medlemmer får gratis førstekonsultasjon fra Adnor Advokat ved behov for juridisk bistand. Denne medlemsfordelen kan du benytte deg av én gang per år. Det gis også 15 % rabatt på videre bistand. side 5 SMB magasinet

6 INTERVJUET Tekst: Kari Klepp Foto: Respons Reklamebyrå Spennende år for din pensjonssparing 2014 ser ut til å bli et år med mange regelendringer for alderspensjon. Det gir nye muligheter for hvordan du kan spare til alderdommen din. Artikler om pensjon var lite salgbart stoff i mainstream-pressen tidligere. Det var som regel sånt man leste om i bladet «Vi over 60». Men de siste årene har løssalgsavisene ofte ryddet forsden til forbrukerstoff om pensjon. Målgruppene er nå yrkesaktive i alle aldre. - Medieoppslagene blir selvforsterkende. Jo mer som skrives, jo mer opptatt blir folk av dette med pensjon. Og da skriver avisene enda mer om det, sier Knut Foss. Han er fagansvarlig for innskuddspensjon i Danica Pensjon. Foss sier mange nordmenn har blitt oppmerksomme på at folketrygden ikke lenger er nok til å leve godt av. Det skyldes pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar Reformen innførte regler om alleårsopptjening og levealdersjustering. Det vil bety at folk får mindre pensjon gjennom folketrygden enn tidligere. Gode pensjonsordninger gjennom arbeidsgiver og individuell sparing er derfor blitt viktig for å kunne få det livet en ønsker seg når yrkeslivet er over. Nytt pensjonsprodukt - Næringslivet har hatt to alternativer for pensjonssparing til sine ansatte: Innskuddspensjon og ytelsespensjon. Det har lenge vært snakk om at ytelsespensjonen vil forsvinne og erstattes av et nytt pensjonsprodukt. Men nå er isteden et nytt kollektivt tjenesteprodukt vedtatt av Stortinget som et tredje alternativ for pensjon i privat sektor, opplyser Foss. Det nye alternativet er bedre tilpasset pensjonsreformen enn dagens ytelsespensjon. Den nye ordningen bygger på elementer fra både ytelsespensjon og innskuddspensjon, og har derfor blitt omtalt som en «hybrid». Sparingen gjøres blant annet gjennom årlige innskudd, tilsvarende som for innskuddspensjon. Det gis mulighet for arbeidsgiver til å øke pensjonen ut over oppnådd avkastning gjennom og garantere for en årlig økning. Dette er et element som vi finner igjen fra ytelsespensjon. Hybrid-ordningen har derimot fått lunken mottakelse fra pensjonseksperter. - Med hybriden prøver man å lage en mellomting mellom to svært ulike pensjonsordninger. Men det er vanskelig å videreføre godene fra begge avtalene. Man må inngå kompromisser og da forsvinner også det som er bra i de eksisterende ordningene - slik som at ytelsespensjonen gir en prosent av sluttlønn. I hybriden avhenger pensjonen av oppspart saldo på pensjonstidspunktet, forklarer Foss. Dødelighetsarven er en av de tingene som er kritisert ved hybriden. I innskuddspensjon går kapitalen til etterlatte når et medlem av ordningen dør. Hybrid-ordningen har dødelighetsarv det vil si at når en person dør, så fordeles midlene på alle andre som har hybrid. Dermed arver ikke etterlatte kapitalen. - I tillegg så er hybriden langt mer kompleks enn innskuddspensjon og i sum gjør dette at den nye ordningen ikke vil bli et attraktivt produkt, sier Foss. Han vil derfor ikke anbefale hybridpensjon slik produktet er nå. - Da mener jeg at det er bedre for de bedriftene som har ytelsespensjon å beholde den ordningen inntil videre eller å gå over til innskuddspensjon, sier Foss. Nye innskuddsgrenser For innskuddspensjon er også reglene endret. Arbeidsgiver kan nå sette av et høyere beløp for hver ansatt til pensjon hvert år. Innskuddsgrensene endres og økes. Fra før kunne en spare inntil fem prosent av lønna fra 1 til 6 G (grunnbeløpet i folketrygden), det vil si fra kr til kr. Videre kunne en spare åtte prosent av lønna fra 6-12 G. - For det første kan arbeidsgiver med de nye reglene, spare fra første tjente krone. Tidligere startet sparingen ved 1 G. Med de nye reglene kan pensjonssparingen starte ved 0 G og innskuddsprosenten økes. Arbeidsgiver kan nå spare inntil sju prosent av lønna fra 0 til side 6 SMB magasinet

7 side 7 SMB magasinet Knut Foss Fagansvarlig for innskuddspensjon Danica Pensjon

8 7,1 G. Og fra 7,1 G til 12 G kan arbeidsgiver spare 25,1 prosent. Det er en betydelig økning, sier Knut Foss. Han sier dette gir bedriftene muligheter til å tilby enda bedre pensjonsordninger til sine ansatte: - Vi ser at halvparten av ansatte i det private har minimumsplanen med de obligatoriske to prosentene innskudd til pensjon. Mange arbeidsgivere ser jo på pensjon som en ren kostnad og velger disse minimumsplanene. Men det kan være en personalgode og en kan for eksempel øke pensjonen istedenfor lønn. Foss sier de nye innskuddsgrensene gir bedre vilkår for arbeidsgivere: - Arbeidsgiver vil nå få mulighet til å tegne bedre og høyere pensjoner for sine ansatte i et skattefavorisert produkt fremfor å måtte finne alternative løsninger. Ved innskuddspensjon har arbeidsgiver en god forutsigbarhet fordi det er enkelt å regne ut hvor stort beløpet blir fra år til år. Men arbeidstakere har på sin side hatt noe mer lit til ytelsespensjon da denne gir lønnstageren mer oversikt over pensjonen, siden nivået er fastsatt på forhånd og arbeidsgiver tar risikoen. - Mange synes nok det er usikkert ikke å vite hva pensjonen blir. Men for mange, og særlig unge arbeidstakere, kan innskuddspensjon med sparing over lang tid være et bedre valg som følge av at all avkastning går til den ansatte. Jeg kan uansett ikke sette to streker under svaret på hva som er best, sier Foss. Nye regler Når det gjelder pensjonssparing du har opparbeidet deg gjennom tidligere arbeidsforhold, er det forventet at det i 2014 kommer nye regler som kan gi deg flere investeringsmuligheter enn i dag. - Det er foreslått at du kan få investeringsvalg ved fripoliser. Vi venter at det kommer en lovendring omkring dette i løpet av året. Det betyr at du selv kan bestemme hvordan opparbeidet pensjon hos tidligere arbeidsgivere med ytelsespensjon, såkalte fripoliser, skal investeres. Da kan du velge å si ifra deg en garantert avkastning og ta en større risiko, noe som kan sikre deg en større pensjon, forklarer Foss. Individuell pensjonssparing sparing som kommer i tillegg til folketrygden og pensjonsavtalen du har gjennom arbeidsgiveren din, er noe flere benytter seg av. Også innen individuell pensjonssparing er det forventet at det kommer endringer. - Den nye regjeringen har sagt at den skal se på reglene og hvordan ordningen kan gjøres bedre, forteller Foss. I dag kan du spare inntil kroner årlig i individuell pensjonssparing (IPS). Du får da 28 prosent skattefradrag på beløpet. Men slik reglene er i dag, kan du risikere at dette ikke er noen god ordning da skatten som trekkes når du blir pensjonist, trolig vil være mye høyere enn 28 prosent. - Det er forventet at det innføres symmetrisk skatt det vil si at både skattefradraget og skattetrekket er likt. Dermed vil dette være et sparealternativ som kan være interessant for mange, sier Foss. Det er også forventet at beløpet du kan spare årlig vil øke. - Med all oppmerksomheten pensjon har fått i det siste, må det følge bedre skatteregler. Hvis betingelsene for individuell pensjonssparing blir gunstigere, får folk et ekstra initiativ til å spare til egen pensjon. Viktige valg På starten av det nye året har Knut Foss en klar oppfordring til alle som ennå ikke har nådd pensjonsalder: - Skaff deg oversikt over pensjonen din. Oversikten finner du ved å gå inn på norskpensjon.no. Alle selskaper er pliktige til å levere opplysninger hit. I tillegg kan du sjekke folketrygden på nav.no. Han anbefaler også at du ser på pensjonsavtalen du har gjennom din arbeidsgiver. - Er den pensjonsavtalen dere har gjennom jobben god? Kan den bli bedre? I tillegg må du se på din egen sparing. Hva er det du har og hvilke ønsker har du som pensjonist? Hva krever dine ønsker i forhold til økonomi? Foss anbefaler videre at du tar med deg opplysningene til din rådgiver i banken, forsikringsselskapet eller lignende. Men hvordan kan man stole på at rådet du får er det beste for deg og ikke bare for banken? - I dag er det strenge regler for hva banken skal informere om når det gjelder foreslåtte løsninger og at de skal sikre en god kartlegging av dine behov, samt sørge for god dokumentasjon av dette. I sum vil dette sørge for at du som kunde skal være trygg på at de rådene du får vil være tilpasset deg og dine behov, betrygger Foss. - Rådgiveren vil kunne se på tallene sammen med deg og finne ut hvor mye du eventuelt bør spare ekstra for å få det livet du ønsker som pensjonist. Valgene du tar i dag, vil kunne få stor betydning for alderdommen din. Pensjonssparing i privat sektor Fra før finnes to ulike pensjonsordninger for ansatte i bedrifter: Innskuddspensjon hvor årlig innskudd er kjent, men utbetalt pensjon avhenger av saldo på pensjonstidspunkt, og ytelsespensjon hvor årlig pensjon er kjent, men premiebetaling for arbeidsgiver er ukjent og kan variere mye. Før jul vedtok Stortinget et tredje kollektivt tjenesteprodukt, ofte kalt «hybrid». Opptjeningen er basert på innskudd i form av prosenter av ansattes lønn. Hybriden gir bedriften mulighet til å spare inntil sju prosent av lønn mellom 0 12G, og i tillegg spare 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 12 G. Ordningen krever at forvalter garanter minst 0 prosent avkastning i året. Bedriften kan på eget initiativ garantere for en høyere avkastning. Utbetalt pensjon beregnes ut fra pensjonsbeholdning på utbetalingstidspunktet i forhold til forventet levealder. Summen av de årlige innskuddene, avkastning eller garantert økning fra år til år, samt tilført (faktisk) dødelighetsarv, utgjør den enkeltes pensjonsbeholdning. Ved uttak av pensjon skal den enkeltes pensjonsbeholdning omregnes til garanterte årlige pensjonsutbetalinger. Arbeidstakere som slutter i et foretak med ordningen skal, på samme måte som arbeidstakere som slutter i foretak med foretaks- eller innskuddspensjonsordning, få med seg opptjent rett til alderspensjon. side 8 SMB magasinet

9 Vi hjelper dine ansatte raskt tilbake til en aktiv hverdag I dag tar det i gjennomsnitt 105 dager å komme til legespesialist i det offentlige, mot garantert 10 dager gjennom Vertikal Helse nordmenn står i helsekø, det koster tid og penger. En sykefraværsdag koster i snitt kr 2 600,- * Unngå å havne i helsekø - Vertikal helseforsikring koster fra kr 2 081,- pr ansatt. Tegn helseforsikring gi bedriften et fortrinn! Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om helseforsikring kan du ta kontakt med din rådgiver i SMB Tjenester på tlf: eller *kilde Sintef

10 SMB TJENESTER Oppdatering Nytt fra våre leverandører: Ny og bedre leiebilavtale Vi har forhandlet frem enda bedre betingelser på leiebil hos Europcar. Avtalen med Europcar gir deg rabatterte priser på leiebil fra kr. 452-, per dag inkl. fri kilometer. God dekning med over biler fordelt på 95 utleiesteder i Norge. Bestill enkelt på våre medlemssider. Endringer i hotellavtalen med Scandic Avtalen med Scandic er reforhandlet og faste avtalepriser vil nå erstatte rabattsatsen. Bestilling kan gjøres enkelt via våre medlemssider hvor avtalekode ligger inne. Nyhet: Vi har fått ny hjemmeside Den nye siden finner du på samme nettadresse som tidligere; Vår nye hjemmeside er i responsivt design. Det betyr at den er tilpasset alle skjermstørrelser og vil fungere optimalt både på pc, nettbrett og mobil. På hjemmesiden vil dere finne samme informasjon som på den gamle; informasjon om alle avtaler vi har fremforhandlet, med informasjon og priser, rabatter og hvordan du kan bestille. I tillegg til kontaktinformasjon, SMB magasinet mm. Kopi og print Ny avtale med fastpris på utvalgte modeller. Konica Minoltas nye produktserie har forbedret ytelse, fremtidsrettede miljøvennlige egenskaper og funksjoner og med et helt nytt banebrytende brukergrensesnitt. Marthe Helene Stav Markedsansvarlig Medlemsundersøkelse Vår jobb er å spare tid og penger for din bedrift, og vi jobber hele tiden for at du skal få de beste betingelsene. I den forbindelse er det nyttig for oss å vite hva som er viktig for din bedrift, og vi takker for alle tilbakemeldinger på vår markedsundersøkelse. Som takk for hjelpen trakk vi ut 2 vinnere av et reisegavekort fra Norwegian, og de heldige var; Byggmester Øyvind Bakkevold AS og NWL Solutions/Still Tekk AS. Vi gratulerer! Rådgivere: F.v Hilde Elin Hoelseter, Merete Jünge, Kent Stian Holmli og Hege Bang-Bertelsen side 10 SMB magasinet

11 SMB TJENESTER Pensjon På tide å se på pensjonsordningen for din bedrift? Tjenestepensjon ble lovpålagt i Til tross for dette så vet vi at interessen hos både arbeidstaker og arbeidsgiver til tider kan være begrenset. Det er synd, for pensjon er viktig. I Norge i dag sparer de fleste bedrifter til pensjon med 2 prosent av lønnen, da dette er minimumskravet. Og de fleste arbeidstakere har ikke gjort noen endringer i sin investeringsprofil siden oppstarten, selv om dette er et produkt som bare trekkes fra bedriftens konto en gang i kvartalet. Har du tenkt over hvilken ordning din bedrift har? Still deg følgende spørsmål; Har du en ordning dine ansatte vil ha noe igjen for den dagen de når pensjonsalder? Vet du hvor mye dere betaler og hvilken investeringsprofil som er valgt? Får du den servicen og oppfølgingen du fortjener de gangene du trenger hjelp? SMB Tjenester er her for deg. Vi sørger nemlig for at våre medlemmer har tilgang til en veldig god pensjonsordning hos Danica til en veldig fordelaktig pris. Og ikke minst vet vi at du får den hjelpen du trenger dersom du har spørsmål omkring din bedrifts pensjonsordning. Våre og Danicas rådgivere kan pensjon, og vi hjelper deg gjerne. Vår referanse er at vi har lang erfaring med pensjon og tar daglig hånd om flere av våre medlemmers pensjonsordninger. Vi undersøker markedet kontinuerlig, og velger den leverandøren vi mener har det beste produktet etter følgende kriterier; - Det skal fungere optimalt - Selskapet skal være solid - Du skal få god avkastning - Det skal være konkurransedyktige priser Med andre ord, det er enkelt for deg å la oss vurdere din pensjonsordning da vi gjør mye av jobben for deg i forkant og kvalitetssikrer både leverandør, priser og betingelser. Det eneste du trenger å gjøre er å signere et fullmaktsskjema. Vi henter da inn alle opplysninger fra ditt eksisterende selskap og sammenlikner med vår ordning. Vi vil ta en gjennomgang med deg om forskjellene og du tar en avgjørelse på om du ønsker å skrifte leverandør. Det vil lønne seg ta kontakt så hjelper vi deg på vei! EGEN AVTALE GJENNOM SMB TJENESTER SMB Tjenester har forhandlet frem en egen avtale med Danica Pensjon for sine medlemmer. Vi har forhandlet bort flere kostnadselementer som er vanlige på pensjonsavtaler. Gjennom SMB Tjenester får du ingen innskuddskostnad, og gratis telefonstøtte om du trenger det. I tillegg ser vi at vi har ekstra gode betingelser for de medlemmene som har tegnet pensjonsavtaler utover minimumskravet. Her er det mye penger å spare! Kontakt oss for en gjennomgang av din bedrifts pensjonsavtale. side 11 SMB magasinet

12 SMB TJENESTER Oppdatering Europcar satser på grønn profil og i bookingen kan du også velge utslippskategori for bilen du ønsker å leie. Enklere å booke leiebil Europcar starter året med nye, brukervennlige bookingløsninger og enda bedre tilbud til SMB-medlemmene. Europcar har nettopp lansert nye nettsider på Europcar.no. Visuelt er den nye nettsiden ren og ryddig med store bilder og lite tekst. Det skal gjøre det enda enklere å navigere seg fram til leiebilen som passer deg. - Den nye nettsiden har en mer logisk og intuitiv oppbygning, og det er enda enklere å finne en bil som passer dine behov. Du legger inn de kriteriene som er viktige for deg, og den nye bookingmotoren finner automatisk de bilene som matcher dine ønsker. Har du behov for en bil med god plass til fire personer og fire kofferter, og i tillegg foretrekker automatgir, så får du kun opp biler som oppfyller de kravene. Du vil altså kjapt finne fram til egnet bil, sier Eirik Vigeland som er ansvarlig for markedsføring og digitale kanaler hos Europcar i Norge. Europcar satser på grønn profil og i bookingen kan du også velge utslippskategori for bilen du ønsker å leie. - Europcar har i to år på rad blitt kåret «World s Leading Green Transport Solution» i World Travel Awards. Det er vi stolte av. Vi har alternativer for dem som ønsker å reise miljøvennlig, både elektriske og hybride varianter, sier Vigeland. Brukervennlig - Den nye nettsiden ble lansert hos Europcar i Storbritannia allerede i fjor og vant da prisen for best brukervennlighet i en undersøkelse som sammenlignet alle leiebilaktørene, sier Vigeland. Undersøkelsen viste blant annet at Europcars hjemmeside er den forbrukerne finner enklest frem på og som er mest tydelig på hva en gitt leie faktisk innebærer. For de som foretrekker å ha bookingen tilgjengelig i lomma, kan man gå inn på mobilversjonen av Europcar.no eller laste ned appen Europcar. Appen benytter blant annet den innebygde GPS-funksjonen og søker seg raskt frem til din nærmeste utleiestasjon. Man kan også benytte Europcars egne mobiloptimaliserte nettsider. I den samme undersøkelsen fra Storbritannia kommer Europcar også best ut på mobil sammenlignet med konkurrentene. Bedre betingelser for SMBs medlemmer Alle Europcar-kunder kan logge seg inn på nettsiden og få oversikt over priser som gjelder for deres avtaler. SMB-medlemmer får faste lave leiebilpriser gjennom avtalen med Europcar. Leien inkluderer fri kilometer, egenandelsreduksjon ved skade og tyveriforsikring - I år har vi gjort avtalen med SMB Tjenester enda bedre. I samarbeid med SMB har vi skreddersydd våre løsninger for leiebil opp mot medlemsbedriftenes behov, sier Erlend Jordet som er salgs- og markedssjef side 12 SMB magasinet

13 hos Europcar i Norge. - Vi har studert statistikken for de siste to årene og tilbyr bedre priser på de bilgruppene som bedriftene bestiller oftest, det vil si gruppe B og C, og justert ned alle priser i varebilsegmentet for SMB-medlemmer. Europcar Privilege-kort Hvis dere vil ha enda flere gode betingelser hos Europcar, kan bedriften din bli Privilege-kunde. Du får da tilgang til Ekspress henteservice, slik at du kan booke med bedriftens Europcar IDnummer, ta med deg førerkortet og få utlevert nøklene med en gang. Europcar har utleiekontorer i 150 land og finnes på alle store flyplasser verden over. I Norge har Europcar 95 stasjoner fordelt over hele landet, og er tilgjengelig på alle flyplasser med kommersiell drift. Benytt deg av fordelene dine! Du sparer både tid og betydelige beløp på å velge Europcar når du trenger leiebil. En forutsetning er selvfølgelig at du benytter deg av medlemsfordelene. ENTEN DU REISER LITE ELLER MYE:!Sjekk og bestill bil gjennom Europcar. Det vil lønne seg! DET LØNNER SEG! Medlemspriser med faste lave avtalepriser på leiebil. Leie fra kr 452,- per døgn, inkluderer fri kilometer, egenandelsreduksjon ved skade og tyveriforsikring. Europcar tilbyr også langtidsutleie av alle typer biler for deg som trenger leiebil over en lengre periode. side 13 SMB magasinet

14 SMB TJENESTER Oppdatering Foto: Christian Hatt Tommy Skogheim Johansen, Dekningssjef i NetCom Med 4G får du raskere nett. Veldig mye raskere Du har sikkert merket det: Mobilnettet har blitt raskere, og det går fortere for hver dag som går. Det begynte med 2G, i dag bruker vi 3G og 4G. Og bransjen snakker allerede om 5G. Finnes det egentlig noen grense for hvor raskt det kan gå? Jeg bruker alltid å si at jeg tør ikke å spå om fremtiden, forteller Tommy Skogheim Johansen, dekningssjef i NetCom. Vi har hatt en hastighets- og kapasitets-utvikling på 1000 ganger de siste ti årene. Det er ingenting som tyder på at teknologien bremser opp. Man snakker jo allerede nå om 4G Advanced, 5G og gigabithastigheter på mobilen. Et historisk tilbakeblikk Da NetCom ble startet 27. september 1993 var det i overkant av 100 basestasjoner i drift. Den gang var telefonnettet kun brukt til telefonsamtaler. Ingen hadde hørt om SMS, MMS, internett, mail på mobilen, Spotify og sosiale medier. Ved starten gjorde NetCom og Telenor beregninger for å finne antallet basestasjoner man trodde var nok for å dekke Norge. Man kom frem til omtrent det samme, nemlig mellom 800 og 1000 hver. Altså skulle ca 2000 være nok til å dekke hele Norge. I dag er dette antallet over Og dette er fortsatt ikke nok. Hva ble så gjort galt i vurderingen i 1993? Svaret er ingenting, for den gang var forutsetningen for hva man jobbet ut fra helt annerledes enn nå. Man snakket ikke om innendørsdekning hjemme og på jobb vi hadde jo fasttelefon. Fokuset de første årene var derfor å bygge ut der man ikke hadde andre muligheter til å ringe. Dekningen nå er mye høyere enn noen kunne forutse den gang, sier Tommy. NetCom har en befolkningsdekning på 99 prosent det betyr at over 99 prosent av befolkningen kan ringe der de er. Vi nærmer oss også 90 prosent befolkningsdekning på 3G mobildata. På 4G er vi i front med rundt 50 prosent dekning over 2,5 millioner mennesker kan bruke dette i dag. Målet at 4G-dekningen skal være på minimum 90 prosent, på 3G minst 95 prosent. NetComs kunder var de første i verden som allerede i 2009 kunne ta i bruk 4G. I dag er NetCom ledende på 4G i Norge og er hele tiden i front med utbyggingen av basestasjoner, og de har allerede bygget ut nettet med over 1000 sendere. Hva er 4G og hvilke fordeler har det? Teknisk sett er 4G fjerde generasjons mobildata som gir deg superhastighet opptil ti ganger raskere enn turbo-3g. Praktisk sett betyr det lynrask surfing på mobile enheter. Uansett hvilket abonnement du har i NetCom vil du få full 4G-hastighet der dekningen er bygget ut. Dessuten er NetComside 14 SMB magasinet

15 LYNRASKT: 4G er fjerde generasjons mobildata som gir deg superhastighet opptil ti ganger raskere enn turbo-3g. Praktisk sett betyr det lynrask surfing på mobile enheter. kundene de eneste i Norge som kan bruke 4G i utlandet. Du kan bruke mobilen til å streame TV-programmer, film og musikk samtidig som du sender e-post, laster opp og ned bilder, ha mobilkonferanse på toget og hente presentasjonen fra skyen som du glemte på minnepinnen. Vil du se favorittserien din tar det under et minutt å laste ned en episode på 200 Mb, en mp3-fil tar et par sekunder. Du kan se live-tv i HD-kvalitet uten å oppleve hakk og forsinkelser. I første rekke vil 4G føre til forenkling og mobilitet i jobbhverdagen. Med 4G på telefonen har du tilgang på mobildatahastigheter som mange ganger overgår det du har hjemme i veggen. Hjemme hos meg går faktisk 4G raskere enn ADSL. Du får et raskere mobilnett i alt du gjør, både på jobb og i fritiden. Med en god mobil kan du surfe i hastigheter mellom 10 og 25 Mbit/s. I teorien kan 4G nå 100 Mbit/s. Gjennomsnittet i norske hjemmenettverk ligger på 12,8 Mbit/s. Tester viser at du enkelte ganger kan surfe i over 50 Mbit/s med telefonen eller modemet ditt. Og apropos tester: Dagens IT har kåret NetCom til den nye fartskongen. Ingen har raskere 3G og 4G-nett på både opp- og nedlastning. NetCom er også målt til å ha det mest stabile mobilnettet med høyest oppetid. 4G gir deg med andre ord kun fordeler: Høyere båndbredde, raskere nett, og større kapasitet. Alt i alt en morsommere opplevelse du kan glede deg til, forteller Tommy. Hvis noen hadde kommet til meg for ti år siden da vi satt på 9,6 Kbit/s og sagt at om ti år så surfer vi på opp mot 100 Mbit/s ville jeg bare ledd av dem. Og se på oss nå! BENYTT DEG AV FORDELENE DINE! Din bedrift får 10% på bedriftsabonnementene NetCom Fastpris og Bedriftspakken. Dette er en rabatt som normalt sett er forbeholdt de største bedriftene i Norge. NetCom har solide produkter som lar deg jobbe smartere, de følger deg opp personlig helt til du er fornøyd. side 15 SMB magasinet

16 SMB TJENESTER Kredittsjekk Vilkår for kredittsjekk: En virksomhet kan bare be om kredittsjekk når det er saklig grunn til det. Dette vilkåret er oppfylt når du gjør avtale om salg av en vare og tjeneste som kunden ikke skal betale for med en gang. Privatpersoner og personlige firma vil få beskjed om at det er gjort en kredittvurdering, hvilke opplysninger som er gitt ut, opplysningenes kilde og hvem som har bedt om opplysningene. Det er bare kredittopplysningsvirksomheter med konsesjon fra Datatilsynet som kan tilby kredittopplysning. Se Datatilsynet. no for full oversikt. (Kilde: Datatilsynet.no) Kredittvurderer du kundene dine? For sjette år på rad har antallet nordmenn med betalingsanmerkninger økt. Gjennom inkassoavtalen SMB Tjenester har med Kreditorforeningen, kan medlemsbedriftene selv foreta kredittsjekk av kunder. I november publiserte kredittopplysningsselskapet Experian tall som viste at godt over nordmenn har en eller flere betalingsanmerkninger. Og det er ikke ungdommen som er verst. De dårligste betalerne er menn tidlig i 40-årene. - Det er gjerne personer med fast jobb og god inntekt. Det er nok flere årsaker til at det blir slik. Noen legger seg kanskje opp et for høyt forbruk. Samlivsbrudd og sykdom kan også være grunner til at folk som ellers har god råd får problemer med å betale regningene sine, sier Guri Sande, markeds- og inkassosjef i Kreditorforeningen Midt-Norge. Kjapp kredittsjekk For små og mellomstore bedrifter kan utestående regninger få store konsekvenser. For å unngå at fakturaer ikke blir betalt, anbefaler Guri Sande at bedriftene har gode rutiner både i forkant og etterkant av en bestilling. Kreditorforeningen samarbeider med Bisnode Credit som har konsesjon for kredittopplysningsvirksomhet. Gjennom inkassoavtalen SMB Tjenester har med Kreditorforeningen, kan bedriftene selv foreta en kredittvurdering via vårt nettkontor som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Kredittvurderingen er enkel å gjennomføre og kan gjøres i løpet av et par minutter. Noen synes kanskje det skaper en ubehagelig stemning og mistillit til kunden, hvis en foretar en kredittvurdering når oppdraget bestilles? Ja, det er sikkert mange som synes det. Men når kunden er ukjent og oppdraget skal betales i etterkant, er det en god investering. Du kan for eksempel si at bedriften har innført rutiner for sjekk av kunder. Ved å kredittvurdere kundene, kan du styre unna svindlere og andre som kan skade bedriften din økonomisk. Hvor mye informasjon kan du få om kunden? Du kan ta en helt enkel sjekk som viser om vedkommende har betalingsanmerkninger. Eller du kan få en rating, der også andre forhold som inntekt tas med. Du vil da få grønt, gult eller rødt lys. Ved grønt lys er det ikke noe å utsi på kunden, ved gult lys bør du ta en ekstra sjekk og ved rødt lys må du være ekstra forsiktig. Bør en styre unna alle kunder som har en betalingsanmerkning, eller gi folk en sjanse? Hvis det finnes en betalingsanmerkning der, kan du for eksempel be om kontant betaling eller garanti. Det er måter å forsikre seg om at oppdraget blir betalt. Viktigere enn noen gang Nå er det et nytt år med nye muligheter. Hva vil du råde små og mellomstore bedrifter til i året som kommer for at de skal få betalt for alle oppdrag, produkter og tjenester de leverer? Vi går mer usikre økonomiske tider i møte og derfor er det viktigere enn på lenge å ha gode rutiner i forhold til fakturering og betalingsoppfølging både i forkant og i etterkant av en bestilling, sier Sande og utdyper: En kredittsjekk i forkant og gode faktureringsrutiner i etterkant, er smart. Vær tett på; send fakturaer umiddelbart etter at et oppdrag er utført eller underveis som delfaktura ved større jobber. Ikke drøy med å sende ut purringer på ubetalte regninger og få saken kjapt videre til inkasso om betaling uteblir etter purring. Sett bort faktureringen til regnskapsfører eller faktureringsbyrå, hvis bedriften ikke klarer å sørge for tett oppfølging og gode rutiner selv. Hvis ubetalte regninger blir liggende, reduserer du sjansen for å få pengene tilbake. Ta kontakt med hvis du ønsker tilbud på innfordringstjenester fra Kreditorforeningen. DINE MEDLEMSFORDELER I KREDITORFORENINGEN: Gratis medlemskap (verdi kr 2200,- eks mva per år). Bedriften din får blant annet en fast saksbehandler og gratis rådgivning. Kreditorforeningen tar ikke betalt for saker den ikke klarer å løse Kontakt oss for et pristilbud! side 16 SMB magasinet

17 KONICA MINOLTA NY A4-PRODUKTSERIE FOR SMB SOM GIR DEG LAVE DRIFTSKOSTNADER* KONICA MINOLTA ER SMB TJENESTER SIN VALGTE LEVERANDØR PÅ UTSKRIFTSTJENESTER, OG SOM MEDLEM FÅR DU FASTE LAVE PRISER PÅ UTVALGTE MODELLER MED INNTIL 44 % RABATT! bizhub 3320 bizhub 4020 bizhub C3350 bizhub C3850 bizhub 4050 bizhub 4750 *Alle modeller tilbys med driftsavtale som inkluderer rekvisita og service med responstid.

18 ADVOKATEN Lov og rett Tekst: Sven Tore Ødegård / Adnor Advokat Foto: Adnor Advokat Reklamasjons- og foreldelsesfrist etter mislykket utbedring av mangel Ved ethvert kjøp løper det både reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister. Disse må kjøper overholde dersom han skal kunne førfølge et krav mot selger som følge av mangler ved den kjøpte gjenstanden. Det er lett å blande sammen disse to begrepene, og et krav kan godt være foreldet selv om reklamasjonsfristen ikke er ute. Motsatt kan et krav være bortfalt som følge av manglende reklamasjon, selv om det ikke er foreldet. Men hvilke reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister gjelder dersom selger har gjort et mislykket forsøk på å utbedre en mangel ved kjøpsgjenstanden? Grunnlaget for svaret er en dom fra Høyesterett av 13. juni 2013 (Rustdommen), hvor Høyesterett har tatt stilling til disse spørsmålene. Saken gjaldt mislykket utbedring av rustskader på en bruktbil. Bilen var solgt fra forhandler til en privatperson. Det presiseres at dommen kun har betydning ved salg fra næringsdrivende til privatperson, og salget reguleres da av Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon Forbrukerkjøpslovens bestemmelse om reklamasjonsfrister står i 27, hvorav 1. og 2. ledd hitsettes: 27. Reklamasjon Litteratur Forbrukerkjøpsloven (Kommentarutgave) Vann- og avløpsrett (Øvrig litteratur) Tidsskrift for Eiendomsrett (Tidsskrift) Tidsskrift for Forretningsjus (Tidsskrift) Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter 15 annet ledd bokstav g. Bestemmelsen inneholder både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Den relative fristen tilsier at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget mangelen. Den absolutte fristen tilsier at kunden må reklamere senest innen to eller fem år etter overlevering, avhengig av om tingen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Den relative fristen gjelder i tillegg til den absolutte. Reklamasjon kan være fremsatt for sent selv om den absolutte fristen ikke er utløpt, dersom kunden ikke reklamerer i rimelig tid etter at han oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid må vurderes i det konkrete tilfellet, men forbrukerkjøpsloven angir at denne ikke kan være kortere enn to måneder. I den aktuelle saken hadde forbrukeren kjøpt en bruktbil av forhandler den 29.november Kjøper oppdaget rust i 2005 og reklamerte på dette. Rustskadene ble utbedret av selger i I 2009 (seks år etter kjøpet) oppdaget kunden ny rust samme sted, og reklamerte på nytt innen en måned. Under saken var det enighet om at rustskadene som ble konstatert i 2009 var utslag av den samme mangelen som ble søkt utbedret i I 2009 var den absolutte reklamasjonsfristen på fem år etter kjøpstidspunktet utløpt, og spørsmålet i saken var om dette medførte at kunden hadde mistet sin rett til å få mangelen utbedret. side 18 SMB magasinet

19 Sven Tore Ødegård, Adnor Advokat Høyesterett kom til at det ikke løper en absolutt reklamasjonsfrist på fem år etter at selger har foretatt en mislykket utbedring av en mangel. Såfremt det er den samme mangelen, og kjøper reklamerte rettidig første gang, vil derfor den opprinnelige reklamasjonen være tilstrekkelig. Dette innebærer derfor at kjøper har rett til å få utbedret en mangel selv etter utløpet av den absolutte reklamasjonsfristen, dersom selger har prøvd å utbedre mangelen og mangelen kommer tilbake etter dette tidspunktet. Det løper imidlertid en relativ reklamasjonsfrist også på utbedringsarbeidet. Den innebærer at kjøper må varsle selger om at utbedringen har vært mangelfull, innen rimelig tid fra det tidspunktet han oppdager eller burde ha oppdaget at mangelen ikke var utbedret på en tilfredsstillende måte. Foreldelse Saken reiste også spørsmål om kravet på utbedringen var foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, og utgangspunktet er at foreldelsesfristen starter å løpe fra kjøpstidspunktet, da mangelen anses å være tilstede ved overlevering av kjøpsgjenstanden. I Rust-saken ville foreldelse i så fall ha inntrådt i På dette tidspunktet var ikke kjøper kjent med at bilen fortsatt var beheftet med en mangel etter mislykket utbedring, dvs. kjøper manglet kunnskap om kravet (krav på ny utbedring av samme mangel). Foreldelsesloven 10 gir en tilleggsfrist på ett år dersom kjøperen manglet nødvendig kunnskap om grunnlaget for kravet, og da regnet fra det tidspunktet kunden fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. Spørsmålet her var om kjøperen allerede før den første mislykkede reparasjonen var kjent med at bilen hadde en mangel. Det gjorde at tilleggsfristen i foreldelsesloven 10 ikke fikk anvendelse. Kravet ville i så fall blitt foreldet tre år etter overtagelsen. For dette spørsmålets vedkommende la Høyesterett imidlertid til grunn at det var grunnlag for å anvende tilleggsfristen, og at utbedringskravet ikke kunne foreldes før ett år etter at kunden ble eller burde blitt kjent med at bilen fortsatt hadde mangel etter den mislykkede utbedring. Kunnskap om den mangelfulle utbedringen fikk kunden først sommeren 2009, og foreldelse ble avbrutt ved at kunden sendte klage til Forbrukerrådet i mars Ettårs-fristen, som regnes fra kunnskapstidspunktet, medførte da at kravet ikke var foreldet. Foreldelse avbrytes ved forliksklage/ stevning, klage til forbrukerrådet eller erkjennelse av kravet fra selgers side. Dersom selger påtar seg å utbedre en mangel, vil dette ofte anses som en erkjennelse fra selgers side som avbryter foreldelse av kravet. Den aktuelle saken gjaldt kjøp av bil, men tilsvarende forhold vil kunne gjøre seg gjeldende ved kjøp av andre mer varige forbruksgjenstander og større kapitalvarer, som eksempelvis båter, hvitevarer og brunevarer. side 19 SMB magasinet

20 Hemmeligheten ligger i flyten Ring oss på: Uni Micro har utviklet et av Norges mest brukte regnskapssystemer. Det er funksjonelt, innovativt, og brukervennlig. Vårt mål er å gjøre regnskapsføring så enkelt som mulig. Dette betyr at du får en total løsning tilpasset din bedrifts behov, der informasjonen flyter sømløst mellom de ulike modulene. Det gir deg den gode arbeidsflyten. Uni Økonomi er blitt kåret til best i test av PC World, fire år på rad. «Uni Micro har et lekkert brukergrensesnitt og effektiv og avansert bokføring og fakturering. Vi liker godt at du bare betaler for de webmodulene du vil ha.... Uni Micro holder seg i forkant teknologisk og konkurrerer skarpt med langt større selskaper» sier PC World Norge, i sin konklusjon sept Uni Micro AS - unimicro.no Vi har kontorer i Modalen, Bergen, Oslo, Haugesund, Trondheim, Molde og Stavanger

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer