Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00."

Transkript

1 Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding (vedlegg 1). 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (Vedlegg 2). 6. Saker SAK 1: Opptak av lån Styret i Morgedal ønsker å søke om tippemidler til garasje i Det er penger som kan ta flere år før kommer på konto. Styret ønsker om ta opp lån på inntil kroner for å sikre gjennomføring av ny Garasje/klubbhus i 2015 fram til tippemidler kommer på konto. 7. Orientering. a) Endring i dugnad på Dyrsku`n. b) Lysløypa i Brunkeberg. c) Skileikarena strategi for framtida. d) Idrettslaget må jobbe fram en sponsorstrategi. 7. Fastsette medlemskontingent forslag om at denne ikke endres i år. 8. Vedta idrettslagets budsjett (Vedlegg 3). 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan/årshjul (vedlegg 4).

2 Vi forsøker å få en organisasjonsplan på plass, den er påbegynt, men ikke ferdig. 10. Foreta følgende valg (vedlegg 5): a) Leder og nestleder b) Styremedlem og varamedlem c) Revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

3 ÅRSMELDING FOR MORGEDAL IDROTTSLAG

4 STYRET SI SAMANSETTING 2014 Leiar Nestleiar Kasserer Skriver Vara Vintergruppe Leiar Medlem Medlem Medlem Sommergruppe Leiar Medlem Medelm Revisor Valnemd Leiar medlem vara Karin Kvålseth Helge Inge Bruhaug Eivind Berge Gunnar Bjerke Osen Hege Ravdal Ola Gunleik Mostøl Knut Grestad Bård Ek Brynilsen Hamish Moore Stian Slettemeås Gro Elin Vold Ida Standeren Heggtveit Olav Solli Gudrun Skogheim Terje N Haugen Eva Lundeberg Heidi Åmot Magnhild Ek Brynilsen MIL sin representant i Idrettsrådet var Hege Ravdal STYRET SITT ARBEID Styremøte Styremøte har funne stad 03.04, 02.05, 22.06, MEDLEMSTAL Ved idrettsregistreringa for 2014 hadde MIL 159 medlemmer. 2

5 AKTIVITET Telenorkarusell/skikarusell 2014 Morgedalsleikane 2014 Morgedalsleikane ble arrangert som del av Telenorkarusell den 1. mars. Det blei i år eit enklare arrangement enn tidlegare. Arrangementet var vellukka. Ordalssåta Opp 2014 vart arrangert som ein cup saman med Vrådal idrettslag 21. og 22. juni. Det var mange deltakerar. Informasjon om arrangementet og resultat fins på ww.morgedal-il.no Morgedal Multisport blei arrangert 23. august. Det var mange deltakerar. Informasjon om arrangementet og resultat fins på ww.morgedal-il.no Regionsatsing Telemarkskøyring held fram, som er eit samarbeid med Skarphedin og Norges Skiforbund. Det har vore barmarkstreningar i Bø i oktober og november, samt deltaking på landsamling på Gaustablikk. Utøvarar frå Morgedal har delteke i ulike NCrenn. NM i Bakketelemark mars blei arrangert på svært kort varsel av Skarphedin og Morgedal idrottslag i Rauland etter at det måtte flyttast frå Molde på grunn av lite snø. Tross utfordrande vindforhold vart det gjennomført tre gode NM konkurransar på Raulandsfjell denne helga. Fleire av våre eigne utøvarar markerte seg med pallplasseringar i NM. Arrangementet var ein økonomisk suksess for begge idrettslaga. Ribbemarsjen 2. joledag Tradisjonen tru vart det også i år ribbemarsj. Takk til Eivind Berge og Stian Slettemeås for drivkraft bak dette flotte tiltaket. Langrennstrening og Barmarkstrening for barn i skulealder Mikkel Vadder har frå i haust invitert til barmarkstrening i Ordal/Morgedal fram til skisesongen på tysdagar og torsdagar, dette i samarbeid med MIL. Det har variert mellom rulleskitrening, trening i grendehuset og ljosløype. Mellom 15-27ungar har delteke og det har blitt rekruttert nye medlemmer. På langrennstrening på snø har det vært mellom 13 og 16 på trening. For å skape eit meir robust miljø har treninga vore i samarbeid med Høydalsmo IL. Oppslutninga har vore stor og Mikkel har eit stort hjarte og massivt pågangsmot. DUGNADAR Her er det som alltid mykje å skrive, men likevel er me heilt avhengig av dugnad for å kunne tilby ungane aktivitetar. Skikarusell NM i telemark Heiskøyring 3

6 Løypekøyring og vedlikehald av tråkkemaskin. Morgedalsleikane Rydding løypenett Multisporten Dyrsku n Odda- Bø. Vaffelbu. INVESTERINGAR Tråkkemaskin Idrottslaget selde den gamle tråkkemaskina og kjøpte ein ny i mai Sparebanken Sør gav kr i gåve til kjøpet. Det er i dag eit lån på kroner på maskina. Rulleski Det har blitt kjøpt inn 13 par rulleski for kroner. Til dette gav Sparebankstiftinga i Seljord Det er også søkt tilskudd til dette gjennom utstyrsordninga til Skiforbundet. Her har vi fått 5000 kroner. Klubbdressar Det er kjøpt inn klubbdressar (59 stk) som idrettslaget har sikra sponsorinntekter på. Dette for å kunne gje eit godt klubbtilbod. STORE OPPGÅVER I 2015 Etter innkjøp av ny tråkkemaskin i 2014 ser styret det som nødvendig å sette opp ein garasje der maskina kan lagrast. Planen er å få opp bygget i løpet av våren Tone Patricia og Helge Byggland har gjeve tomt til bygget. Me er eit lite idrettslag med ganske høg dugnadsinnsats. MIL er evig takksame for den innsatsen innbyggjarar, foreldre og MIL-medlemmer gjer for aktivitetar i laget. Vi vil også nytte høvet til å takke alle sponsorane våre. Vår trufaste hovudsponsor Sparebanken Sør har som alltid vore ein viktig støttespelar. I tillegg har Gjensidige gjennom Gjensidigestiftelsen gitt idrottlaget kr til oppsetting av tråkkemaskingarasje/klubbhus. Tusen takk! Beste helsing styret i Morgedal Idrottslag 12.februar 2015 Karin Kvålseth, Leder i MIL 4

7 Side 1 av 2 Utskriftsdato Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Resultatrekneskap 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett Medlemskontingent Arrangement Tilskot Kiosksal mv Dugnad Drift Slalombakke løypebidrag Klubbdress salg Andre inntekter Sum driftsinntekter: Driftskostnader Morgedal idrottslag Straum Forsikring Startkontingent Annonser Eigne arrangement Rep./vedlikehald Morgedal Handelslag Administrasjon Andre utgifter Reiseutgifter Gebyr Øvrebø Drivstoff Løypenettet Klubbdress innkjøp Ny Garasje LÅN Korrigeringskonto 0 Sum driftskostnader: Driftsresultat: Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Renteutgifter Årsunderskot

8 Side 2 av 2 Utskriftsdato Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Balanse 2014 Morgedal idrottslag Eigendeler Plasseringskonto (Sør) Foreningskonto (Sør) Kassa Slalombakken (Sør) Sum eigendeler: Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Gjeldsbrevlån (Sør) Leverandørgjeld Forskot kontingentar Sum eigenkapital og gjeld Rekneskapen er utarbeidd med gratisprogram frå VR-landbruksdata as, 5700 Voss

9 Årshjul Morgedal IL 2015 JANUAR Skitrening skikarusell Forberede årsmøte Idrettsregistering FEBRUAR Skitrening Skikarusell Starte planlegging av sommerarrangement. MARS Skitrening Morgedalsleikane første helga i mars. Årsmøte ( tidlig mars) Frist søknad om kulturmidlar 31. mars APRIL/MAI Markedsføre Ordalsåta opp/multisport TA-trimmen (dato og månad kan variere) Dugnadslister sommerarrangement JUNI Ordalssåta opp 3. helga i juni AUGUST Frist momskompensasjon 15. august. Multisport- nest siste helg. SEPTEMBER/ OKTOBER/NOVEMBER Barmarkstrening- ski

10 DESEMBER Start skitrening Ribbemarsj- Øvrebø Planlegge MIL sitt bidrag Vest Telemark karusell

11 Innstilling valgkomite Morgedal Idrottslag 2015 Leder: Karin Kvålseth 1 år (attval) Nestleder: Helge Inge 2 år (attval) Sekretær: Gunnar Osen (ikkje på val) Kasserer: Eivind Berge 2 år (attval) Vara: Hege Ravdal 2 år (attval) Sommergr. leder: Stian Slettemeås (ikkje på val) Medlem: Gunvor Høydal 2 år (ny) medlem: Ingvild Råmunddal 2 år (ny) Vintergr. leder: Olav Gunleik (ikkje på val) medlem: Knut Grestad 2 år (attval) medlem: Hamish Moore (ikkje på val) Revisor: Olav Sollid og Gudrun Skogheim (attval) 1 år? Valnemnd leder: Heidi Åmot (ikkje på val) Medlem: Olav Lundeberg 2 år (ny) Medlem: Terje N. Haugen 2 år (attval) Idrettsrådet: Hege Ravdal (ikkje på val) Vara: leder Matrialforvalter: Helge Inge Bruhaug

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer