LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:"

Transkript

1 LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere mar

2 Apropos Publicis. Foto: Tom Haga Rimeligere Det er rimeligere å produsere porselen ved hjelp av naturgass Mugge fra Figgjo Norway Norske Shell leverer naturgass til boliger, industri og landbruk, samt som drivstoff til biler, busser og ferger. Gassen brenner rent, er trygg i bruk og er konkurransedyktig på pris. Shell er hovedleverandør av norsk naturgass i Norge.

3 leder Gratulerer med nytt magasin! Tor Hæhre, nestleder og ansvarlig redaktør Et blad som ingen bryr seg om, kan man like gjerne slutte å utgi. LEDERNES GAMLE medlemsblad Agenda er en saga blott. Med dett e har Lederne tatt et skritt vider e, fra et internt medlemsmagasin til et større blad som vil inneholde stoff som forhåpentligvis vil favne flere og ha et større interessenedslagsfelt. VI GJENNOMFØRTE for en tid siden en leserundersøkelse blant Ledernes medlemmer når det gjaldt Agenda. Vi registrerte at bladet gjennom årene hadde fått et godt renommè, og at medlemmene i all hovedsak var fornøyd med produktet. Likevel ønske r vi å gå et skritt videre. Vi vet at mange av våre medlemmer, som en del av sitt medlemskap, er interesserte i stoff som ikke bare omhandler egen organisasjon. Man ønsker også å få tilgang til stoff som omhandler ledelse generelt, intervjuer med ressurspersoner og ekspertise innenfor ulike områder i samfunnslivet mv. Det er blant annet slike stoffområder dette nye magasinet er tenkt å dekke. SOM EN konsekvens av dette blir det færre sider til internt organisasjonsstoff, både det stoffet som omhandler sokkel i Nordsjøen, og stoff fra forbundsområdene ellers. Det betyr IKKE at våre medlemmers arbeidsområder og bransjer skal synliggjøres dårligere. Det betyr bare at stoffet blir vinklet anner ledes enn tidligere. Vi håper at stoffet kvalitativt vil være på et nivå som totalt sett gjør at vi får et bedre produkt. Bladet blir dessuten distribuert i et dobbelt så stort opplag som Agenda, ved at Lederne også distribueres til en rekke bedrifter, organisasjoner, presse, politikere osv. VÅR SAMARBEIDSPARTNER Customer in Focus har det produksjonsmessige ansvar for bladet, men det redaksjonelle ansvaret ligger fortsatt hos Lederne. Som tidligere er vi svært interesserte i kontakt med medlemmer og lesere når det gjelder tips til bladet. Lederne har et meget bredt nedslagsfelt, og det er dere som har deres daglig arbeid over hele landet som sitter på kunnskapen og kompetansen omkring egen bransje og egne arbeidsforhold. Dette er mege t viktige områder som vi ønsker å belyse i bladet i form av intervjuer, artikle r og reportasjer. Intet tips er for lite, og intet tips er for stort. Det er mangfoldigheten vi er på jakt etter. Det samme gjelder leserinnlegg og meningsytringe r. Dersom dette nye bladet også kan bli et forum for frisk meningsutveksling, er det bare bra. DET BETYR også at vi etterspør kritik k og innspill når man etter hvert får fordøyd det som bladet inneholder. Et blad som ingen bryr seg om, kan man like gjerne slutte å utgi. Et blad skal helst trigge engasjement. Får vi til det også, skal vi være fornøyde. Vi tillater oss å gratulere oss selv med et nytt magasin. LEDERNE MARS

4 ConocoPhillips er et av verdens ledende energiselskaper, med røtter helt tilbake til 1800-tallet. Siden funnet av gigantfeltet Ekofisk i 1969, har selskapet også vært pioneren i Nordsjøen - og bidratt til en betydelig verdiskapning. Virksomheten i Nordsjø-området er nå samlet i én forretningsenhet - North Sea Business Unit, med hovedkontor i Stavanger. Leting, produksjon og transport av olje og gass er lagarbeid, og som på fotballbanen utnytter vi hverandres ferdigheter. Sammen er vi dyktigere enn hver for oss, til glede for oss på laget og alle våre medspillere i samfunnet rundt oss. Idea and design: Apropos Publicis. Photo: Getty Images

5 Støvsugeren stopper kvinnelige ledere Erna Solbergs meninger om hva som må til for å få fl ere kvinnelige ledere 7 34 Bedre sikkerhet Statoils Kollegaprogram gir HMS større slagkraft Innhold Slip opp ditt viktigste verktøy Gruer du deg til medarbeidersamtalen? 40 bøfler og en honeybadger Bli med på tur til Afrika Nøkkelen til suksess Møte med Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS 46 Firmabil Nye regler for beskatning av fi rmabil gir helt andre muligheter. Vi ser nærmere på Mercedes-Benz C-Klasse og Honda Accord. 38 Mer mangfold i matveien Omlag innbyggere i Norge har ikke-norsk bakgrunn. Det norske kjøkken er i endring. 40 Ser du individene i flokken? Gode tips om samarbeid mellom leder og medarbeider LEDERNE MARS

6 6 LEDERNE MARS 2005

7 profil Tekst: Atle Jerstad Foto: CF-Wesenberg Kommunalminister Erna Solberg (H) mener kvinnelige ledere har et dobbelt forventningspress som er svært vanskelig å leve opp til. Og det er ikke mennene som skaper det tyngste presset. Støvsugeren stopper kvinnelige ledere IKKE MYKE Kvinner er ikke bare myke og snille. Og ikke nødvendigvis mykere enn menn. Erna Solberg trenger ingen betenkningstid for å svare på spørsmål om at næringslivets økende fokus på myke verdier er en gyllen anledning for kvinner til å gjøre et sterkere inntog på ledelsesarenaen. Vår tids fokus på selvrealisering gjør at en del kvinner heller prioriterer seg selv framfor karriere som leder. Men kulturen i norske bedrifter og organisasjoner gjør det lett for kvinner å slippe til. Vi er lite hierarkiske og har lite låste strukturer i forhold til en del andre land. Erna Solberg, 36 DOBBELTROLLE Lederjobbe n er tidkrevende. For mang e kvinner er dobbeltrollen som husmor med ansvaret for det perfekte, alltid ryddige og strøkne hjemmet, og rollen som leder en kombinasjon som tar for mye tid og krefter. Det er i utgangspunktet mer forventning til kvinner nettopp i form av at de skal ha dobbeltrollen. Men dette er forventninger som i stor grad er selvpålagt av kvinner. Det er lenge siden jeg selv ga opp å innfri kravet til at hjemmet alltid skulle være perfekt og klar til å motta uventet besøk. Dessuten tar mannen min mye av jobben hjemme. Godt over halvparten av de huslige pliktene ligger på hans skuldre. BREDERE PERSPEKTIV Barne - fødsler burde vært et sentralt kriterie for å bli leder. Å ha opplevd verdien av å være hjemme med små barn gjør LEDERNE MARS

8 Erna Solbergs lederstil: Min oppgave er å trekke opp hovedlinjer og mobilisere entusiasme for å løse oppgaver, gjerne hos folk som skal løse oppgaver på dugnad. Jeg er opptatt av å inkludere, forklare hvorfor og sørge for at alle kan videreformidle budskapene. Å gi positive tilbakemeldinger til medarbeiderne er viktig for meg. Kvinner må slappe litt av og ikke bli slukt av forventningen om å klare alt. Det er bra å være god på én ting. deg til et helt menneske. Ledere bør være hele. Det skaper større respekt for medarbeiderne og et bredere, riktigere perspektiv på ansettelser og pers onal politikk. Kvinner med barneerfaring er ypperlige ledere. Vårt samfunn har råd til at vi tar folk ut av arbeidslivet for å være hjemme med barna en periode. Spørsmålet er o m vi har råd til å la være med tanke på hvilke ressurser disse personene blir i sine respektive jobber. REKRUTTERER KOPIER Norge er rela tivt lite normstyrt i forhold til kvinner i lederroller. Men vi har nok likevel en utfordring i å fjerne glasstaket som gjør at folk helst bare vil rekruttere dem som ligner seg selv. I dag rammer det de som er forskjellige. Innvandrere, folk med ut dannelse fra andr e land, og til dels kvinner. En del ledere går for lett i fellen å gjøre seg selv til norm. Det skaper sneverhet heller enn synergier og mangfold. MER INNHOLD ENN STIL Norske ledere generelt må bli flinkere til å akseptere mangfold. Det skaper dynamikk. Der alle er like blir det lite nytenking. Det er viktig å spørre seg selv om hvorfor en har de holdningene en har. Mange ledere bør bli mer kyniske i forhold til egne vurderinger. Kvinnelige ledere er typisk mer gruppeorientert. Menn er gjerne mer opptatt av å gjøre seg synlige. De som skal rekruttere må kjenne til dette og forsøke å være mer objektive i sine vurderinger. Glem stilen, se på innholdet. 8 LEDERNE MARS 2005

9 UTEN KVOTERING Jeg er ikke tilhenger av kvotering. Det kan være akseptabelt i offentlige sammenhenger hvor det er viktig å sikre representativitet, og der kjønnsfordeling betyr noe. Det offentlige har en ekstra oppgave som premissleverandør, et ansvarlig forbilde. Men som leder er det først og fremst den personlige kvalitetene som teller, de individuelle kvalifikasjonene, ikke kjønnet. Da blir det meningsløst å kvotere. BLI SYNLIG Kvinner må slappe litt av og ikke bli slukt av forventningen om å klare alt. Det er bra å være god på en ting. Ta æren selv når den er fortjent. Stå fram og vær synlig. Det er ikke bare gruppen som skal fram. Dagens samfunn krever at du selger deg selv. LEDERNE MARS

10 Gjengitt med tillatelse fra Sveriges chefsorganisation, Ledarna. Illustrasjonsfoto: Bjørn Moi Gruer du deg til utviklingssamtalen? Føles det som en plikt og en plage, noe som du ikke helt rekker over? Synd, for når disse samtalen brukes riktig, er de ditt beste lederverktøy. Dersom du bruker litt energi nå, kan du regne med rikelig utbytte i tiden fremover. Medarbeidersamtalen Slip opp ditt vikt Utviklingssamtale, medarbeidersamtale, planleggingssamtale, målsettingsdialog. Uansett hva du kaller det, er dette ditt beste lederverktøy, dersom du anvender det litt smart. Det er nå du har mulighet til å snakke med hver og en om nået og fremtiden på et dypere plan enn det som er mulig i den hverdagslige samtalen. Men hvordan i all verden skal jeg få tid til det? lurer du kanskje på. For mange ledere er det et problem, særlig dersom man har mange medarbeidere. Det finnes forskning som viser at 25 med arbeidere per leder er maksimum for at man skal kunne rekke over å være sjef, men mist ikke motet, det finnes løsninger og metodikk som avhjelpe. Da kan disse samtalene bli mer lystbetont og du kommer til å oppdage mulighetene og nytten. FØR SAMTALEN 1. FORBERED DEG. Det å planlegge tar sikker t tid, men du vil oppdage gevinsten under samtalens løp. Et poeng med å forberede er at det avdramatiserer samtalen 10 LEDERNE MARS 2005

11 igste verktøy gjennom at du skaffer deg kontroll. Du formulerer en hensikt og etablerer en struktur. Det kan også være klokt at du forbereder deg på de ulike reaksjoner og følelse r som du kan møte hos dine medarbeidere. Da kan du på forhånd tenke igjennom hvordan du best kan imøtegå reaksjonene. Det vil føre til at du føler deg tryggere når du siden sitter der øye til øye. Det er vanlig med ett, eller i noen tilfelle r to, utviklingssamtaler per medarbeider og år. Legg gjerne samtalen til begynnelsen av et år, når målsettinger og økonomiske rammer er fastsatt. Dersom du har mang e medarbeidere, kan du ha behov for å spre samtalene ut over en lengr e periode for å rekke over alle. En til to timer er normalt passe tid for en samtale, men avsett gjerne litt ekstra tid til deg selv i etterkant for ettertanke og oppsummering. Dersom samtalen drar ut og går utover stipulert tid, er det bedre og av bryte og fastsette nytt møte, ettersom det kan være vanskelig å beholde fokus og konsentrasjon gjennom flere timers meglin g. LEDERNE MARS

12 12 LEDERNE MARS 2005

13 Av og til er det nødvendig å si ting i løpet av samtalen som kan være tøft for medarbeideren å høre. 2. FINN EN STRUKTUR Det å tenke ut en struktur før møtet kan lyde byrå kratisk og stivt, men det har mange fordeler. Naturligvis er det ikke meningen at dere skal følge strukturen slavisk, men heller ha den som en støtte. Det vil sikre at du snakker med alle omtrentlig om de samme temaene, dere får en rød tråd å følge og kan sjekke at dere ikke glemmer noe. Du og medarbeideren kan også forbered e dere ut i fra de samme forutsetningene. Og det kanskje beste av alt dersom du i forveien har et mål med samtalen og noen punkter som du har forberedt deg på ta opp, så kan du i etterkant hake disse av og føle deg tilfreds. Det er en enorm tilfredsstillelse som du skal unne deg selv. Her er noen eksempler på viktige punkter i din forberedelse: Les gjennom notatene fra foregående år. Hva ble dere enige om, og har det blitt gjennomført? Gå gjennom medarbeiderens arbeidsoppgaver og tenk gjennom prestasjonene gjennom året. Hva har vært bra og mindre bra? Tenk gjennom medarbeiderens og hele gruppens utviklingspotensial og behov. Forebered deg på gi tilbakemelding som er konkret og tenk gjennom dine motiveringer. Her er noen eksempler på spørsmål du på forhånd kan gi din medarbeider: Hvordan ser du selv på ditt arbeidsår? Hva er du fornøyd med når det gjelder egen innsats? Hva er du mindre fornøyd med? Hva anser du som dine sterke sider? Hva kan, og vil, du utvikle? Hvordan fungerer du sammen med dine kollegaer? Hvilken type kompetanseutvikling har du behov for? Hvordan fungerer relasjonen mellom deg og meg? Hvordan vil du utvikle den? Hvilke ambisjoner har du på en treårsperiode? 3. STILL KRAV TIL MEDARBEI- DEREN Du har rett til å kreve at også medarbeideren skal forberede seg. Derfor bør du kalle inn til utviklingssamtalen i god tid. Legg vekt på deres felles ansvar for at samtalen skal bli givende. HER FINNES DET FLERE MOD- ELLER En variant er å la medarbeideren vurdere seg selv etter visse kriterier og at du gjør det samme. I løpet av samtalen sammenligner dere hva som er kommet frem og har det som diskusjonsgrunnlag. Et annet alternativ er å på forhånd stille konkrete spørsmål som både du og medarbeideren forbereder svar på, og siden går igjennom på møtet. Dette er kloke strategie r dersom du gruer deg til å gi negativ tilbakemelding. Det som hender dersom du først lar medarbeideren gi sine kommentarer, er at vedkommende ofte selv føler det samme om saken som du har tenkt å si noe om og innser problemet. Da blir det lettere for deg å si hva du mener, du kan si deg enig og nærmere forklare ditt syn på spørsmålet. På denne måten får dere en diskusjon om hvordan det kan forbedres i stedet for å havne i en anklagende og forsvarende diskusjon. UNDER SAMTALEN 1. KLARGJØR ANSVARET Velg en rolig og nøytral plass for utviklingssamtalen og forviss deg om at dere kan sitte uforstyrret. Før dere begynner selve samtalen er det bra å bli enige om noen spille regler. Det behøver ikke være mer komplisert enn at en nevne r at det er en fortrolig samtale og at begge har et ansvar for at intet feies under teppet. 2. REDEGJØR KORT OM OPPLEGGET Utviklingssamtalen har tre tidsperspektiv året som har gått, nuet og fremtiden og innholdet pleier å berøre tre deler: Arbeidsoppgaver og mål - setninger Personlig utvikling Relasjoner og samarbeid, dels mellom medarbeideren og andre kollegaer, og dels mellom medarbeideren og deg selv. SLIK KAN DET SE UT: Året som har gått: både gene relt for bedriften og hvordan medarbeideren har oppfylt sine mål. Året som har gått og nuet: arbeidsoppgaver og prestasjo n snakk mer om hv or - dan, hvorfor og hva. Medarbeiderens sterke og svake sider, muligheter og problemer, følelse av delaktighet, motivasjon. LEDERNE MARS

14 LESETIPS! Utviklingssamtal och andra samtal som ledninsinstrument, Greger Jönsson, Norsteds Juridik Att vara chef och ledare, Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm, Ekerlids Förlag Klarspråk med chefen, John Nyström, Liber Ekonomi Relationer & Dialog på arbetsplatse, Marika Ronthy, Liber Ekonomi Forsøk å ha tålmodighet og samle lærdom, så blir du tryggere og tryggere fra gang til gang. Nuet: arbeidsmiljøet. Hvor dan fungere r samarbeidet med kollegaer og med deg som sjef. Her skal du sørge for at du selv får tilbakemelding. Hvordan ser medarbeider en på ditt lederskap, hva har medarbeidere n behov for fra deg? Fremtiden: utviklings behov og muligheter sett både ut i fra medarbeiderens og bedriftens perspektiv. Livet for øvrig: er det for eksempel er det noe i privatlivet som kan påvirke arbeidet? ANKLAG ALDRI! Av og til er det nødvendig å si ting i løpe t av samtalen som kan være tøft for medarbeideren å høre. En pedagogisk måte å gjøre dett e på er å benytte Rapport-metoden : TRINN 1 Fortell hva du har tenkt å si: Det jeg nå sier kommer til å være vanskelig for deg å høre. TRINN 2 Si det som skal sies. TRINN 3 Gjenta siden det du har sagt for å forvisse deg om at det har gått inn. Snakk i jegform i stedet for å påstå at medarbeideren er slik eller sånn. Underbygg med konkrete eksempler. Forsøk å se på helheten i stedet for å rakke ned på detalje r. Vinkle kritikken og velg ut det som er viktigst å snakke om. Det er lett å la seg fange ved det som er mindre bra. Glem ikke det som er bra. Dersom du sier: Jeg oppfatter det slik at du... i stedet for Du er... så unngår du å anklage. Du åpner da for dialog i stedet for å tvinge medarbeideren til å forsvare seg. IKKE VÆR REDD FOR Å MISLYKKES Sam tale n kan gå på tverke, medarbeidere n begyn ner kanskje å gråte eller skrike. Det beste du da kan gjøre er å rygge litt tilbake å spør: Hva var det nå som hendte? Hva var det jeg gjorde som fikk deg til å reager e slik. Hvordan kan vi gå videre? Da kan dere løse problemet der og da, i stede t for at det får leve videre og bli et infisert sår. Oppsummer ved slutten av samtalen hv a dere har blitt enige om, slik at det er klart for begge parter. En metode er å utarbeid e en skriftlig utviklingsplan for medarbeideren. ETTER SAMTALEN 1. FØLG OPP DINE NOTATER Utarbeid en utviklingsplan for medarbeideren etter samtalen. Da blir det enklere å følge opp det som skjer. Du kan også føre egne notate r. Men følg også opp med jevne mellomrom, også mellom den årlig samtalen, for eksempel dersom medarbeideren skal delta på et kurs el. Det er også nyttig å evaluer e selve utviklingssamtalen. Hvordan gikk det? Hva synes medarbeideren? 2. LÆR AV DINE FEIL Ikke føl deg mis lykket dersom du gjør en feil. Se på det som en skole. Det kan ta tid å få taket på hvordan utviklingssamtalen best kan nyttes. Forsøk å ha tålmodighet og samle lærdom, så blir du tryggere fra gang til gang. SAMTALEKNEP FORSTÅ OG BEKREFT Det å omformulere er en teknik for bedre å forvisse deg om at du har forstått hva med arbeideren mener og å bekreft e hva du har hørt. Du kan altså omformulere saks innholdet, eksempelvis: Du mener altså... Du sa at... Har jeg forstått det riktig at... Du kan omformulere følelser slik: Du føler deg altså... Du ser... Du kan også omformulere det som skjer i dialogen mellom dere akkurat nå, for eksem pel for å klare opp en farli g stem- 14 LEDERNE MARS 2005

15 ning som ellers truer med å ødelegge hele samtalen: Det virker som du er bekymret for... Jeg ser at du bli lei deg... Hva var det som gjorde deg sint nå? AKTIVÉR MEDARBEIDEREN Det er uunngåelig å dra inn andre pesoner på arbeidsplassen i samtalen når en diskutere arbeidsklima, relasjoner og samarbeid, men de t er ditt ansvar å sørge for at samtalen ikke går over til å baksnakke andre an satte. Styr dialoge n slik at den holdes på et sakli g nivå. En måte å gjøre dette på er å vinkl e spørsmålene slik at de handler om medarbeidere n fremfor deg. Benytt såkalt e kon sulta tive spørsmål som sikte r til å s pille problemsløsningen over til medarbeideren, eksempelvis: Hva er din del i konflikten du nå forteller om? Hva har du selv gjort for å forsøke å løse den? Hva vil du at jeg skal gjøre? FALLGROP: Du gir løfte r som du ikke kan hold e. Be om å få komme tilbake til saken så får du be tenkningstid og kan gi holdbare meldinger, ellers under graver du din troverdighet. FALLGROP: Du utsetter alle føl elsesmes sige spørsmål til utviklingssamtale n. Det gjør samtalen enda mer lade t. Hjelp deg selv ved i stedet å ta tak i akutte problem når de oppstår. FALLGROP: Du inviterer til for mye fortrolighet. Da havner du lett i rollen som terapeut i stedet for leder. Du kan vise empati, gi støtte og henvise til hjelpeinstanser, men du kan ikke løse medarbeiderens private problem. LEDERNE MARS

16 personal Ny arbeidsmiljølov Regjeringen har omsider presentert sitt forslag til ny arbeidsmiljølov. Forslaget har tatt form på bakgrunn av innstillingen som Arbeidslivslovsutvalget (ALLU) la frem i februar Det er også tatt hensyn til høringsuttalelser som ble mottatt, flere enn 130 i tallet, samt den omfattende offentlige debatten som ble skapt på bakgrunn av forslaget. Arbeidslivslovsutvalget skulle blant annet se på muligheter for å forbedre og forenkle dagens reguleringer, samt foreta en gjennomgang og vurdering av lovens struktur. Utvalget skulle videre foreta en gjennomgang og opprydding av loven med sikte på bedre klarhet og tilgjengelighet for arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Arbeids- og sosialminister Høybråten uttaler i forbindelse med presentasjonen at en ny lov vil være et virkemiddel for å oppnå målet om et arbeidsliv hvor det skal være plass til alle: Et inkluderende arbeidsliv og arbeidstakernes helse og sikkerhet er et overordnet hensyn i regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Forslaget skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, samtidig som vi stimulerer til nyskapning og kreativitet, slik at enda flere får plass i arbeidslivet. Vi trenger en lov som er tilpasse t dagens og morgendagens arbeidsliv. Tersklene inn til arbeidslivet må reduseres. Vi må legge bedre til rette for at kvinner og menn kan kombinere arbeid med omsorgsoppgaver hjemme, og vi må forsterke innsatsen slik at arbeidslivet ikke leder folk inn i langvarig uførepensjon. DELTID. Konkrete forslag til regler som skal være med på å gjennomføre de uttalte målene, er blant annet en regel som sier at deltidsansatte skal være fortrinnsberettiget til utvidet stilling framfor nyansettelse. Dette likestillingsvennlige forslaget, vil være med på å sikre deltidsansatte, som i stor grad er kvinner, muligheter til full Eirik Lima, juridisk rådgiver, Compendia AS. stilling i den grad hun ønsker det. MIDLERTIDIG ANSETTELSE. Et annet og mer kontroversielt forslag er en regel som gir arbeidsgiver en utvidet adgang til midler tidig ansettelse. Forslaget går ut på å gi arbeidsgiver en generell adgang til å ansette midlertidig i seks måneder, med mulighet for å forlenge perioden i ytterligere seks måneder. Forslaget vil gi arbeidstakere som ha r vært midlertidig ansatt etter den gene relle seksmåneders bestemmelse i til sammen 12 måneder, rett til fast ansettelse. Arbeids takere som har vært midler tidig ansatt i bestemte oppdrag i mer enn fire år, vil få rett til samme oppsigelsesvern som fast ansatte. UTVIDET PERMISJON. Regjeringen foreslå r videre å utvid e retten til permisjon ved langvarig sykdom hos barn, ved lege besøk, og ved innleggelse på helseinstitusjon. Blir barne t sykt og må legges inn på sykehus, har man i dag rett til permisjon fra åttende dag. Regjeringen foreslår at retten skal gjelde allerede fra første dag, uavhengig av hvor alvorlig barnets tilstand er. ARBEIDSTID. Det foreslås også enkelte endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Regjering en følger ikke opp forslaget fra arbeidslivslovutvalget om å åpne for en adgang til å avtale arbeidstid utover alminnelig arbeidstid. Regjeringen foreslår å stramme inn rammene i dagens lov om å arbeid e svært lange arbeidsdager over lengr e periode r. Grensen for hvor lang alminnelig arbeidstid som kan avtales, vil dermed fortsatt være 9 timer på en enkelt dag, og 40 timer i løpet av en uke. Det kan avtales at den alminnelige arbeids tiden gjennomsnittberegnes. Dagens adgang til å gjennomsnitts beregne den alminnelige arbeidstid videreføre s, men med enkelte endringer. Dagens be grensning på 10 timer per dag utvides til 13 timer, mens begrensningen på 48 timer i uken foreslås videreført. Ved tariffavtale og i enkelte tilfeller ved individuell avtale, kan grensen på 48 timer gjennomsnitts beregnes over 8 uker, likevel ikke mer enn 60 timer noen enkelt uke. Det foreslås også å lovfeste en rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. DET VIL vise seg om og i hvilken grad disse og andr e forslag blir gjennomført. Regjer ingens forslag er nok litt rundere i kantene og en smule mindre kontroversielt enn ALLUs innstilling, men det skul le like vel være nok å ta tak i for de av arbeids livets represen tanter med skrivekløe. 16 LEDERNE MARS 2005

17 Fellesskap gir fordeler også økonomisk VIL DU BLI MEDLEM I LEDERNE? OM SØKEREN Etternavn: Fornavn: Postadresse: Annen adresse: Postnr./-sted: Land: Personnr./fødselsdato: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Har du vært medlem i NALF/Lederne tidligere? JA/NEI Om ja - angi tidsperiode fra til: Medlemskapet starter å løpe den første i hver måned. Hvilken måned vil du at medlemskapet skal gjelde fra? Ønsker du Ledernes innboforsikring? JA NEI Ønsker du Ledernes kollektive reiseforsikring? JA NEI OM ARBEIDSFORHOLDET Arbeidsgivers navn: Arbeidsgivers adresse: Annen adresse: Postnr./-sted: Bransje: Stilling: Ansettelsesdato i nåværende stilling: Har du lederoppgaver? JA NEI Arbeidstid: Er det en bedriftsgruppe av Lederne på din arbeidsplass? JA NEI Som medlem i Lederne får du gode forsikringsordninger til gunstige priser. Ønsker du at Lederne skal melde deg ut av nåværende fagforbund? JA NEI Hvis ja, hvilket? og fra hvilken dato? BETALING Lønnstrekk Giro sendt hjem i posten Avtalegiro Ledernes Forsikringskontor Tlf.: GRATIS GRØNT NR OM AVTALE Ønsker du avtale med din arbeidsgiver? JA NEI Hvis ja, hvilken arbeidsgiverorganisasjon er din arbeidsgiver tilsluttet? Oppgi om du arbeider i en privat bedrift eller i offentlig sektor OFFENTLIG PRIVAT Faks: E-post:

18 18 LEDERNE MARS 2005

19 reiseliv Tekst: Bjørg Krane Bostad Foto: Transfrontiers/WTS Det var fine telt og utedusjen var så romantisk at man kunne bli der lenge. Men bushen kallet. Vår ranger stod klar ved bilen; det var tid for morgenens fottur som startet i bilen. Vi skulle kjøre til et område litt unna leiren. 40 bøfler og en honeybadger LEDERNE MARS

20 reiseliv Nattens løvebrøl satt ennå i ørene mine. Det hjalp ikke så mye at ranger Steven sa at de hadde vært langt unna. Det var de løvene vi skulle forsøke å finne nå. Til fots, tenkte jeg, og var ikke høy i hatten. I en liten halvtime satt vi høyt hevet i vår åpne firehjulstrekker før Steven fant ferske løvespor på veien. Vi fulgte dem et stykke før Steven stanset bilen, og vi steg ned. Én etter én, på rekke og rad, gikk vi etter Steven og løvespora. Løvene, to store etter spora å dømme, hadde fulgt veien for ikke lenge siden. Steven stoppet plutselig og pekte til høyre. Hele rekka stoppet momentant, åtte ivrige halvnervøse turister kikket til høyre. Der, innmellom noen busker, ikke langt unna veien, stod en diger elefant! Det var åpenbart tid for frokost; elefanten langet uforstyrret innpå med blader og gress. Den været nok vårt nærvær, men tok det helt med ro, og spiste seg innover i terrenget. Noen minutter senere var den usynlig for oss. Vi fortsatte løvejakten ennå en stund, til vi så at løvene hadde gått av veien og inn i ulendt terreng. Vi fulgte ikke etter dem. Heldigvis. Steven mente at han nå hadde en viss peiling på hvor vi kunne finne dem senere på dagen. Vi skulle ta bilen og leite dem opp. Vandringen vår fortsatte inn i bushen i motsatt retning av løvene, hele tiden på rekke og rad. Sola sto høyere nå, og den varmet allerede godt. Den lille vinden som var, kom mot oss. Steve gjorde tegnet for stille, stille, lydløst, og vi listet oss framover. Så var det full stopp. Bøfler, fikk vi vite. Vi hørte knekke- og knaselyder, og fikk beskjed om å sitte/ligge lavt. Innimellom busker og trær kunne vi skimte noe digert. Jo, det var bøfler. En hel flokk. De vandret på skrå foran oss, meter unna. Jeg var glad de ikke var nærmere. Steve hadde sirkla dem fint inn for oss, vi satt helt stille og så dem langsomt spise seg framover. Innimellom kunne vi se dem godt. Noen av dem var enorme, med ditto horn og pannebrusk. Et par, tre av de største var tydeligvis medlem av sikkerhetskorpset, de kikket og kikket i vår retning. Innimellom husket vi å puste. Etter en stund var de alle et godt stykke unna, og vi kunne reise oss. Ikke lenge etter var vi tilbake der vi hadde forlatt bilen. I leiren ventet en amputert frokost. En viss honeybadger hadde besøkt kjøkkenet om natta, og forsynt seg grådig av pølser, bacon og andre godsaker. Frokost ble det allikevel, nye forholdsregler mot honeybadger-besøk ble planlagt, og ekstra forsyninger ble tilkalt over radio. Ennå var dagen ung. Dette var dag to på vår Walking Safari. Jeg gledet meg til resten. PS! Vi fant løvene den kvelden. 20 LEDERNE MARS 2005

21 Alle har vært på safari. Olsen har en nabo som har en tante som har vært på safari. På game drive så hun løver og giraffer og elefanter og masse annet... En game drive er ikke en dyretransport VI SOM ikke har vært med på slikt er litt stille og forsiktige og vil ikke spørre for mye. Vi har selvsagt hørt om safarier og ville dyr i Afrika. Allerede med Torbjørn Egner hørte vi om dyren e i Afrika. Men han fortalte aldri om game drives, lodger eller Big 5. MITT FØRSTE møte med de ville dyra var i Zambia. Det neste møtet var noen år senere i Krugerparken i Sør Afrika. Nå har jeg lært masse om hva som er hva i bushen, som det heter her. En game drive er ikke en dyretransport. En lodge er ikke noe vanlig hotell, og et safaritelt er ikke noe vanlig telt. Og Big 5 er farlige dyr, det er derfor man må betale så masse for å dra på safari. Som betyr en reise til fots, rett og slett. Ikke noe mystisk med det, men safari er jo litt flottere å si. Så når vi snakker om en walking safari er jo det egentlig smør på flesk, men det hjelper oss å skille mellom en safari der man bor på en lodge og kjører game drives, og en safari der man går til fots inn i bushen. TILBAKE TIL Krugerparken, i det nordlig e Sør Afrika. 2,2 millioner hektar, et av de største viltområder i Afrika. Med private områder og statlige områder. Det absolutt beste området i Sør Afrika å oppleve Big 5 og alle de andre dyra. LODGENE LIGGER på privat land eller i private konsesjoner i Krugerparken. En lodg e er et villmarkshotell hvis hovedoppgave er å sørge for at gjestene får se og oppleve så mye som mulig av dyrelivet. De fleste er små, og stor vekt legges på personlig service. Mat og forpleining er i særklasse, men det er jakte n på Big 5 som er det viktigste. Big 5 er hot stuff, og for mange attraksjon nr. 1 i Afrika. Besnærende farlig, vilt og utemmelig. Stol aldri på en tam løve. De finnes ikke. De andre Big 5 dyra er heller ikke å spøke med. Betegnelsen kommer fra jaktspråket løve, neshorn, bøffel, leopard og elefant er regnet for å være de mest utfordrende og farligste dyra å jakte på. IDAG ER den mest vanlige jakten i Afrika jakten på Big 5 opplevelser, eller sightings som det heter på safarispråket. Denne jakte n foregår som oftest mens turisten sitter trygt og høyt hevet over bakken i en åpen bil. En ranger med geværet klart kjører bilen, og ved siden av eller foran på bilen i et spesialkonstruert sete sitter sporfinneren. Bilene tar max 8-9 passasjerer, det er kraftige biler, selvsagt 4-hjulsdrevne. En game drive er en tur i bushen i en slik bil. Man drar ut tidlig på morgenen og tilbake igjen på ettermiddagen/ kvelden. NÅR MAN er så heldig på en game drive å treffe på en eller flere av de fem store er det viktig å huske rangerens instruksjoner. Sitter du stille i bilen, lar være å hoie og skrike og ikke reiser deg opp, vil alt gå vel. Dyrene vil ikke oppleve at du er der. De ser bilen, men de fleste dyr bryr seg ikke om biler det viktige er at de ikke ser personene som sitter oppi bilen som mennesker. I det øyeblikket du reiser deg opp eller går ut av bilen er det en helt annen sak. Det gjør man bare ikke. Men gjør som rangeren sier, sitter stille og sier så lite som mulig. Tilbake i leiren er det middag og leirbål. LEDERNE MARS

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

LEDERNE. Når overtid blir standardtid. sept MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON. www.lederne.

LEDERNE. Når overtid blir standardtid. sept MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON. www.lederne. LEDERNE MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON Når overtid blir standardtid www.lederne.no 01 06 sept REKRUTTERING OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer