LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:"

Transkript

1 LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere mar

2 Apropos Publicis. Foto: Tom Haga Rimeligere Det er rimeligere å produsere porselen ved hjelp av naturgass Mugge fra Figgjo Norway Norske Shell leverer naturgass til boliger, industri og landbruk, samt som drivstoff til biler, busser og ferger. Gassen brenner rent, er trygg i bruk og er konkurransedyktig på pris. Shell er hovedleverandør av norsk naturgass i Norge.

3 leder Gratulerer med nytt magasin! Tor Hæhre, nestleder og ansvarlig redaktør Et blad som ingen bryr seg om, kan man like gjerne slutte å utgi. LEDERNES GAMLE medlemsblad Agenda er en saga blott. Med dett e har Lederne tatt et skritt vider e, fra et internt medlemsmagasin til et større blad som vil inneholde stoff som forhåpentligvis vil favne flere og ha et større interessenedslagsfelt. VI GJENNOMFØRTE for en tid siden en leserundersøkelse blant Ledernes medlemmer når det gjaldt Agenda. Vi registrerte at bladet gjennom årene hadde fått et godt renommè, og at medlemmene i all hovedsak var fornøyd med produktet. Likevel ønske r vi å gå et skritt videre. Vi vet at mange av våre medlemmer, som en del av sitt medlemskap, er interesserte i stoff som ikke bare omhandler egen organisasjon. Man ønsker også å få tilgang til stoff som omhandler ledelse generelt, intervjuer med ressurspersoner og ekspertise innenfor ulike områder i samfunnslivet mv. Det er blant annet slike stoffområder dette nye magasinet er tenkt å dekke. SOM EN konsekvens av dette blir det færre sider til internt organisasjonsstoff, både det stoffet som omhandler sokkel i Nordsjøen, og stoff fra forbundsområdene ellers. Det betyr IKKE at våre medlemmers arbeidsområder og bransjer skal synliggjøres dårligere. Det betyr bare at stoffet blir vinklet anner ledes enn tidligere. Vi håper at stoffet kvalitativt vil være på et nivå som totalt sett gjør at vi får et bedre produkt. Bladet blir dessuten distribuert i et dobbelt så stort opplag som Agenda, ved at Lederne også distribueres til en rekke bedrifter, organisasjoner, presse, politikere osv. VÅR SAMARBEIDSPARTNER Customer in Focus har det produksjonsmessige ansvar for bladet, men det redaksjonelle ansvaret ligger fortsatt hos Lederne. Som tidligere er vi svært interesserte i kontakt med medlemmer og lesere når det gjelder tips til bladet. Lederne har et meget bredt nedslagsfelt, og det er dere som har deres daglig arbeid over hele landet som sitter på kunnskapen og kompetansen omkring egen bransje og egne arbeidsforhold. Dette er mege t viktige områder som vi ønsker å belyse i bladet i form av intervjuer, artikle r og reportasjer. Intet tips er for lite, og intet tips er for stort. Det er mangfoldigheten vi er på jakt etter. Det samme gjelder leserinnlegg og meningsytringe r. Dersom dette nye bladet også kan bli et forum for frisk meningsutveksling, er det bare bra. DET BETYR også at vi etterspør kritik k og innspill når man etter hvert får fordøyd det som bladet inneholder. Et blad som ingen bryr seg om, kan man like gjerne slutte å utgi. Et blad skal helst trigge engasjement. Får vi til det også, skal vi være fornøyde. Vi tillater oss å gratulere oss selv med et nytt magasin. LEDERNE MARS

4 ConocoPhillips er et av verdens ledende energiselskaper, med røtter helt tilbake til 1800-tallet. Siden funnet av gigantfeltet Ekofisk i 1969, har selskapet også vært pioneren i Nordsjøen - og bidratt til en betydelig verdiskapning. Virksomheten i Nordsjø-området er nå samlet i én forretningsenhet - North Sea Business Unit, med hovedkontor i Stavanger. Leting, produksjon og transport av olje og gass er lagarbeid, og som på fotballbanen utnytter vi hverandres ferdigheter. Sammen er vi dyktigere enn hver for oss, til glede for oss på laget og alle våre medspillere i samfunnet rundt oss. Idea and design: Apropos Publicis. Photo: Getty Images

5 Støvsugeren stopper kvinnelige ledere Erna Solbergs meninger om hva som må til for å få fl ere kvinnelige ledere 7 34 Bedre sikkerhet Statoils Kollegaprogram gir HMS større slagkraft Innhold Slip opp ditt viktigste verktøy Gruer du deg til medarbeidersamtalen? 40 bøfler og en honeybadger Bli med på tur til Afrika Nøkkelen til suksess Møte med Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS 46 Firmabil Nye regler for beskatning av fi rmabil gir helt andre muligheter. Vi ser nærmere på Mercedes-Benz C-Klasse og Honda Accord. 38 Mer mangfold i matveien Omlag innbyggere i Norge har ikke-norsk bakgrunn. Det norske kjøkken er i endring. 40 Ser du individene i flokken? Gode tips om samarbeid mellom leder og medarbeider LEDERNE MARS

6 6 LEDERNE MARS 2005

7 profil Tekst: Atle Jerstad Foto: CF-Wesenberg Kommunalminister Erna Solberg (H) mener kvinnelige ledere har et dobbelt forventningspress som er svært vanskelig å leve opp til. Og det er ikke mennene som skaper det tyngste presset. Støvsugeren stopper kvinnelige ledere IKKE MYKE Kvinner er ikke bare myke og snille. Og ikke nødvendigvis mykere enn menn. Erna Solberg trenger ingen betenkningstid for å svare på spørsmål om at næringslivets økende fokus på myke verdier er en gyllen anledning for kvinner til å gjøre et sterkere inntog på ledelsesarenaen. Vår tids fokus på selvrealisering gjør at en del kvinner heller prioriterer seg selv framfor karriere som leder. Men kulturen i norske bedrifter og organisasjoner gjør det lett for kvinner å slippe til. Vi er lite hierarkiske og har lite låste strukturer i forhold til en del andre land. Erna Solberg, 36 DOBBELTROLLE Lederjobbe n er tidkrevende. For mang e kvinner er dobbeltrollen som husmor med ansvaret for det perfekte, alltid ryddige og strøkne hjemmet, og rollen som leder en kombinasjon som tar for mye tid og krefter. Det er i utgangspunktet mer forventning til kvinner nettopp i form av at de skal ha dobbeltrollen. Men dette er forventninger som i stor grad er selvpålagt av kvinner. Det er lenge siden jeg selv ga opp å innfri kravet til at hjemmet alltid skulle være perfekt og klar til å motta uventet besøk. Dessuten tar mannen min mye av jobben hjemme. Godt over halvparten av de huslige pliktene ligger på hans skuldre. BREDERE PERSPEKTIV Barne - fødsler burde vært et sentralt kriterie for å bli leder. Å ha opplevd verdien av å være hjemme med små barn gjør LEDERNE MARS

8 Erna Solbergs lederstil: Min oppgave er å trekke opp hovedlinjer og mobilisere entusiasme for å løse oppgaver, gjerne hos folk som skal løse oppgaver på dugnad. Jeg er opptatt av å inkludere, forklare hvorfor og sørge for at alle kan videreformidle budskapene. Å gi positive tilbakemeldinger til medarbeiderne er viktig for meg. Kvinner må slappe litt av og ikke bli slukt av forventningen om å klare alt. Det er bra å være god på én ting. deg til et helt menneske. Ledere bør være hele. Det skaper større respekt for medarbeiderne og et bredere, riktigere perspektiv på ansettelser og pers onal politikk. Kvinner med barneerfaring er ypperlige ledere. Vårt samfunn har råd til at vi tar folk ut av arbeidslivet for å være hjemme med barna en periode. Spørsmålet er o m vi har råd til å la være med tanke på hvilke ressurser disse personene blir i sine respektive jobber. REKRUTTERER KOPIER Norge er rela tivt lite normstyrt i forhold til kvinner i lederroller. Men vi har nok likevel en utfordring i å fjerne glasstaket som gjør at folk helst bare vil rekruttere dem som ligner seg selv. I dag rammer det de som er forskjellige. Innvandrere, folk med ut dannelse fra andr e land, og til dels kvinner. En del ledere går for lett i fellen å gjøre seg selv til norm. Det skaper sneverhet heller enn synergier og mangfold. MER INNHOLD ENN STIL Norske ledere generelt må bli flinkere til å akseptere mangfold. Det skaper dynamikk. Der alle er like blir det lite nytenking. Det er viktig å spørre seg selv om hvorfor en har de holdningene en har. Mange ledere bør bli mer kyniske i forhold til egne vurderinger. Kvinnelige ledere er typisk mer gruppeorientert. Menn er gjerne mer opptatt av å gjøre seg synlige. De som skal rekruttere må kjenne til dette og forsøke å være mer objektive i sine vurderinger. Glem stilen, se på innholdet. 8 LEDERNE MARS 2005

9 UTEN KVOTERING Jeg er ikke tilhenger av kvotering. Det kan være akseptabelt i offentlige sammenhenger hvor det er viktig å sikre representativitet, og der kjønnsfordeling betyr noe. Det offentlige har en ekstra oppgave som premissleverandør, et ansvarlig forbilde. Men som leder er det først og fremst den personlige kvalitetene som teller, de individuelle kvalifikasjonene, ikke kjønnet. Da blir det meningsløst å kvotere. BLI SYNLIG Kvinner må slappe litt av og ikke bli slukt av forventningen om å klare alt. Det er bra å være god på en ting. Ta æren selv når den er fortjent. Stå fram og vær synlig. Det er ikke bare gruppen som skal fram. Dagens samfunn krever at du selger deg selv. LEDERNE MARS

10 Gjengitt med tillatelse fra Sveriges chefsorganisation, Ledarna. Illustrasjonsfoto: Bjørn Moi Gruer du deg til utviklingssamtalen? Føles det som en plikt og en plage, noe som du ikke helt rekker over? Synd, for når disse samtalen brukes riktig, er de ditt beste lederverktøy. Dersom du bruker litt energi nå, kan du regne med rikelig utbytte i tiden fremover. Medarbeidersamtalen Slip opp ditt vikt Utviklingssamtale, medarbeidersamtale, planleggingssamtale, målsettingsdialog. Uansett hva du kaller det, er dette ditt beste lederverktøy, dersom du anvender det litt smart. Det er nå du har mulighet til å snakke med hver og en om nået og fremtiden på et dypere plan enn det som er mulig i den hverdagslige samtalen. Men hvordan i all verden skal jeg få tid til det? lurer du kanskje på. For mange ledere er det et problem, særlig dersom man har mange medarbeidere. Det finnes forskning som viser at 25 med arbeidere per leder er maksimum for at man skal kunne rekke over å være sjef, men mist ikke motet, det finnes løsninger og metodikk som avhjelpe. Da kan disse samtalene bli mer lystbetont og du kommer til å oppdage mulighetene og nytten. FØR SAMTALEN 1. FORBERED DEG. Det å planlegge tar sikker t tid, men du vil oppdage gevinsten under samtalens løp. Et poeng med å forberede er at det avdramatiserer samtalen 10 LEDERNE MARS 2005

11 igste verktøy gjennom at du skaffer deg kontroll. Du formulerer en hensikt og etablerer en struktur. Det kan også være klokt at du forbereder deg på de ulike reaksjoner og følelse r som du kan møte hos dine medarbeidere. Da kan du på forhånd tenke igjennom hvordan du best kan imøtegå reaksjonene. Det vil føre til at du føler deg tryggere når du siden sitter der øye til øye. Det er vanlig med ett, eller i noen tilfelle r to, utviklingssamtaler per medarbeider og år. Legg gjerne samtalen til begynnelsen av et år, når målsettinger og økonomiske rammer er fastsatt. Dersom du har mang e medarbeidere, kan du ha behov for å spre samtalene ut over en lengr e periode for å rekke over alle. En til to timer er normalt passe tid for en samtale, men avsett gjerne litt ekstra tid til deg selv i etterkant for ettertanke og oppsummering. Dersom samtalen drar ut og går utover stipulert tid, er det bedre og av bryte og fastsette nytt møte, ettersom det kan være vanskelig å beholde fokus og konsentrasjon gjennom flere timers meglin g. LEDERNE MARS

12 12 LEDERNE MARS 2005

13 Av og til er det nødvendig å si ting i løpet av samtalen som kan være tøft for medarbeideren å høre. 2. FINN EN STRUKTUR Det å tenke ut en struktur før møtet kan lyde byrå kratisk og stivt, men det har mange fordeler. Naturligvis er det ikke meningen at dere skal følge strukturen slavisk, men heller ha den som en støtte. Det vil sikre at du snakker med alle omtrentlig om de samme temaene, dere får en rød tråd å følge og kan sjekke at dere ikke glemmer noe. Du og medarbeideren kan også forbered e dere ut i fra de samme forutsetningene. Og det kanskje beste av alt dersom du i forveien har et mål med samtalen og noen punkter som du har forberedt deg på ta opp, så kan du i etterkant hake disse av og føle deg tilfreds. Det er en enorm tilfredsstillelse som du skal unne deg selv. Her er noen eksempler på viktige punkter i din forberedelse: Les gjennom notatene fra foregående år. Hva ble dere enige om, og har det blitt gjennomført? Gå gjennom medarbeiderens arbeidsoppgaver og tenk gjennom prestasjonene gjennom året. Hva har vært bra og mindre bra? Tenk gjennom medarbeiderens og hele gruppens utviklingspotensial og behov. Forebered deg på gi tilbakemelding som er konkret og tenk gjennom dine motiveringer. Her er noen eksempler på spørsmål du på forhånd kan gi din medarbeider: Hvordan ser du selv på ditt arbeidsår? Hva er du fornøyd med når det gjelder egen innsats? Hva er du mindre fornøyd med? Hva anser du som dine sterke sider? Hva kan, og vil, du utvikle? Hvordan fungerer du sammen med dine kollegaer? Hvilken type kompetanseutvikling har du behov for? Hvordan fungerer relasjonen mellom deg og meg? Hvordan vil du utvikle den? Hvilke ambisjoner har du på en treårsperiode? 3. STILL KRAV TIL MEDARBEI- DEREN Du har rett til å kreve at også medarbeideren skal forberede seg. Derfor bør du kalle inn til utviklingssamtalen i god tid. Legg vekt på deres felles ansvar for at samtalen skal bli givende. HER FINNES DET FLERE MOD- ELLER En variant er å la medarbeideren vurdere seg selv etter visse kriterier og at du gjør det samme. I løpet av samtalen sammenligner dere hva som er kommet frem og har det som diskusjonsgrunnlag. Et annet alternativ er å på forhånd stille konkrete spørsmål som både du og medarbeideren forbereder svar på, og siden går igjennom på møtet. Dette er kloke strategie r dersom du gruer deg til å gi negativ tilbakemelding. Det som hender dersom du først lar medarbeideren gi sine kommentarer, er at vedkommende ofte selv føler det samme om saken som du har tenkt å si noe om og innser problemet. Da blir det lettere for deg å si hva du mener, du kan si deg enig og nærmere forklare ditt syn på spørsmålet. På denne måten får dere en diskusjon om hvordan det kan forbedres i stedet for å havne i en anklagende og forsvarende diskusjon. UNDER SAMTALEN 1. KLARGJØR ANSVARET Velg en rolig og nøytral plass for utviklingssamtalen og forviss deg om at dere kan sitte uforstyrret. Før dere begynner selve samtalen er det bra å bli enige om noen spille regler. Det behøver ikke være mer komplisert enn at en nevne r at det er en fortrolig samtale og at begge har et ansvar for at intet feies under teppet. 2. REDEGJØR KORT OM OPPLEGGET Utviklingssamtalen har tre tidsperspektiv året som har gått, nuet og fremtiden og innholdet pleier å berøre tre deler: Arbeidsoppgaver og mål - setninger Personlig utvikling Relasjoner og samarbeid, dels mellom medarbeideren og andre kollegaer, og dels mellom medarbeideren og deg selv. SLIK KAN DET SE UT: Året som har gått: både gene relt for bedriften og hvordan medarbeideren har oppfylt sine mål. Året som har gått og nuet: arbeidsoppgaver og prestasjo n snakk mer om hv or - dan, hvorfor og hva. Medarbeiderens sterke og svake sider, muligheter og problemer, følelse av delaktighet, motivasjon. LEDERNE MARS

14 LESETIPS! Utviklingssamtal och andra samtal som ledninsinstrument, Greger Jönsson, Norsteds Juridik Att vara chef och ledare, Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm, Ekerlids Förlag Klarspråk med chefen, John Nyström, Liber Ekonomi Relationer & Dialog på arbetsplatse, Marika Ronthy, Liber Ekonomi Forsøk å ha tålmodighet og samle lærdom, så blir du tryggere og tryggere fra gang til gang. Nuet: arbeidsmiljøet. Hvor dan fungere r samarbeidet med kollegaer og med deg som sjef. Her skal du sørge for at du selv får tilbakemelding. Hvordan ser medarbeider en på ditt lederskap, hva har medarbeidere n behov for fra deg? Fremtiden: utviklings behov og muligheter sett både ut i fra medarbeiderens og bedriftens perspektiv. Livet for øvrig: er det for eksempel er det noe i privatlivet som kan påvirke arbeidet? ANKLAG ALDRI! Av og til er det nødvendig å si ting i løpe t av samtalen som kan være tøft for medarbeideren å høre. En pedagogisk måte å gjøre dett e på er å benytte Rapport-metoden : TRINN 1 Fortell hva du har tenkt å si: Det jeg nå sier kommer til å være vanskelig for deg å høre. TRINN 2 Si det som skal sies. TRINN 3 Gjenta siden det du har sagt for å forvisse deg om at det har gått inn. Snakk i jegform i stedet for å påstå at medarbeideren er slik eller sånn. Underbygg med konkrete eksempler. Forsøk å se på helheten i stedet for å rakke ned på detalje r. Vinkle kritikken og velg ut det som er viktigst å snakke om. Det er lett å la seg fange ved det som er mindre bra. Glem ikke det som er bra. Dersom du sier: Jeg oppfatter det slik at du... i stedet for Du er... så unngår du å anklage. Du åpner da for dialog i stedet for å tvinge medarbeideren til å forsvare seg. IKKE VÆR REDD FOR Å MISLYKKES Sam tale n kan gå på tverke, medarbeidere n begyn ner kanskje å gråte eller skrike. Det beste du da kan gjøre er å rygge litt tilbake å spør: Hva var det nå som hendte? Hva var det jeg gjorde som fikk deg til å reager e slik. Hvordan kan vi gå videre? Da kan dere løse problemet der og da, i stede t for at det får leve videre og bli et infisert sår. Oppsummer ved slutten av samtalen hv a dere har blitt enige om, slik at det er klart for begge parter. En metode er å utarbeid e en skriftlig utviklingsplan for medarbeideren. ETTER SAMTALEN 1. FØLG OPP DINE NOTATER Utarbeid en utviklingsplan for medarbeideren etter samtalen. Da blir det enklere å følge opp det som skjer. Du kan også føre egne notate r. Men følg også opp med jevne mellomrom, også mellom den årlig samtalen, for eksempel dersom medarbeideren skal delta på et kurs el. Det er også nyttig å evaluer e selve utviklingssamtalen. Hvordan gikk det? Hva synes medarbeideren? 2. LÆR AV DINE FEIL Ikke føl deg mis lykket dersom du gjør en feil. Se på det som en skole. Det kan ta tid å få taket på hvordan utviklingssamtalen best kan nyttes. Forsøk å ha tålmodighet og samle lærdom, så blir du tryggere fra gang til gang. SAMTALEKNEP FORSTÅ OG BEKREFT Det å omformulere er en teknik for bedre å forvisse deg om at du har forstått hva med arbeideren mener og å bekreft e hva du har hørt. Du kan altså omformulere saks innholdet, eksempelvis: Du mener altså... Du sa at... Har jeg forstått det riktig at... Du kan omformulere følelser slik: Du føler deg altså... Du ser... Du kan også omformulere det som skjer i dialogen mellom dere akkurat nå, for eksem pel for å klare opp en farli g stem- 14 LEDERNE MARS 2005

15 ning som ellers truer med å ødelegge hele samtalen: Det virker som du er bekymret for... Jeg ser at du bli lei deg... Hva var det som gjorde deg sint nå? AKTIVÉR MEDARBEIDEREN Det er uunngåelig å dra inn andre pesoner på arbeidsplassen i samtalen når en diskutere arbeidsklima, relasjoner og samarbeid, men de t er ditt ansvar å sørge for at samtalen ikke går over til å baksnakke andre an satte. Styr dialoge n slik at den holdes på et sakli g nivå. En måte å gjøre dette på er å vinkl e spørsmålene slik at de handler om medarbeidere n fremfor deg. Benytt såkalt e kon sulta tive spørsmål som sikte r til å s pille problemsløsningen over til medarbeideren, eksempelvis: Hva er din del i konflikten du nå forteller om? Hva har du selv gjort for å forsøke å løse den? Hva vil du at jeg skal gjøre? FALLGROP: Du gir løfte r som du ikke kan hold e. Be om å få komme tilbake til saken så får du be tenkningstid og kan gi holdbare meldinger, ellers under graver du din troverdighet. FALLGROP: Du utsetter alle føl elsesmes sige spørsmål til utviklingssamtale n. Det gjør samtalen enda mer lade t. Hjelp deg selv ved i stedet å ta tak i akutte problem når de oppstår. FALLGROP: Du inviterer til for mye fortrolighet. Da havner du lett i rollen som terapeut i stedet for leder. Du kan vise empati, gi støtte og henvise til hjelpeinstanser, men du kan ikke løse medarbeiderens private problem. LEDERNE MARS

16 personal Ny arbeidsmiljølov Regjeringen har omsider presentert sitt forslag til ny arbeidsmiljølov. Forslaget har tatt form på bakgrunn av innstillingen som Arbeidslivslovsutvalget (ALLU) la frem i februar Det er også tatt hensyn til høringsuttalelser som ble mottatt, flere enn 130 i tallet, samt den omfattende offentlige debatten som ble skapt på bakgrunn av forslaget. Arbeidslivslovsutvalget skulle blant annet se på muligheter for å forbedre og forenkle dagens reguleringer, samt foreta en gjennomgang og vurdering av lovens struktur. Utvalget skulle videre foreta en gjennomgang og opprydding av loven med sikte på bedre klarhet og tilgjengelighet for arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Arbeids- og sosialminister Høybråten uttaler i forbindelse med presentasjonen at en ny lov vil være et virkemiddel for å oppnå målet om et arbeidsliv hvor det skal være plass til alle: Et inkluderende arbeidsliv og arbeidstakernes helse og sikkerhet er et overordnet hensyn i regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Forslaget skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, samtidig som vi stimulerer til nyskapning og kreativitet, slik at enda flere får plass i arbeidslivet. Vi trenger en lov som er tilpasse t dagens og morgendagens arbeidsliv. Tersklene inn til arbeidslivet må reduseres. Vi må legge bedre til rette for at kvinner og menn kan kombinere arbeid med omsorgsoppgaver hjemme, og vi må forsterke innsatsen slik at arbeidslivet ikke leder folk inn i langvarig uførepensjon. DELTID. Konkrete forslag til regler som skal være med på å gjennomføre de uttalte målene, er blant annet en regel som sier at deltidsansatte skal være fortrinnsberettiget til utvidet stilling framfor nyansettelse. Dette likestillingsvennlige forslaget, vil være med på å sikre deltidsansatte, som i stor grad er kvinner, muligheter til full Eirik Lima, juridisk rådgiver, Compendia AS. stilling i den grad hun ønsker det. MIDLERTIDIG ANSETTELSE. Et annet og mer kontroversielt forslag er en regel som gir arbeidsgiver en utvidet adgang til midler tidig ansettelse. Forslaget går ut på å gi arbeidsgiver en generell adgang til å ansette midlertidig i seks måneder, med mulighet for å forlenge perioden i ytterligere seks måneder. Forslaget vil gi arbeidstakere som ha r vært midlertidig ansatt etter den gene relle seksmåneders bestemmelse i til sammen 12 måneder, rett til fast ansettelse. Arbeids takere som har vært midler tidig ansatt i bestemte oppdrag i mer enn fire år, vil få rett til samme oppsigelsesvern som fast ansatte. UTVIDET PERMISJON. Regjeringen foreslå r videre å utvid e retten til permisjon ved langvarig sykdom hos barn, ved lege besøk, og ved innleggelse på helseinstitusjon. Blir barne t sykt og må legges inn på sykehus, har man i dag rett til permisjon fra åttende dag. Regjeringen foreslår at retten skal gjelde allerede fra første dag, uavhengig av hvor alvorlig barnets tilstand er. ARBEIDSTID. Det foreslås også enkelte endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Regjering en følger ikke opp forslaget fra arbeidslivslovutvalget om å åpne for en adgang til å avtale arbeidstid utover alminnelig arbeidstid. Regjeringen foreslår å stramme inn rammene i dagens lov om å arbeid e svært lange arbeidsdager over lengr e periode r. Grensen for hvor lang alminnelig arbeidstid som kan avtales, vil dermed fortsatt være 9 timer på en enkelt dag, og 40 timer i løpet av en uke. Det kan avtales at den alminnelige arbeids tiden gjennomsnittberegnes. Dagens adgang til å gjennomsnitts beregne den alminnelige arbeidstid videreføre s, men med enkelte endringer. Dagens be grensning på 10 timer per dag utvides til 13 timer, mens begrensningen på 48 timer i uken foreslås videreført. Ved tariffavtale og i enkelte tilfeller ved individuell avtale, kan grensen på 48 timer gjennomsnitts beregnes over 8 uker, likevel ikke mer enn 60 timer noen enkelt uke. Det foreslås også å lovfeste en rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. DET VIL vise seg om og i hvilken grad disse og andr e forslag blir gjennomført. Regjer ingens forslag er nok litt rundere i kantene og en smule mindre kontroversielt enn ALLUs innstilling, men det skul le like vel være nok å ta tak i for de av arbeids livets represen tanter med skrivekløe. 16 LEDERNE MARS 2005

17 Fellesskap gir fordeler også økonomisk VIL DU BLI MEDLEM I LEDERNE? OM SØKEREN Etternavn: Fornavn: Postadresse: Annen adresse: Postnr./-sted: Land: Personnr./fødselsdato: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Har du vært medlem i NALF/Lederne tidligere? JA/NEI Om ja - angi tidsperiode fra til: Medlemskapet starter å løpe den første i hver måned. Hvilken måned vil du at medlemskapet skal gjelde fra? Ønsker du Ledernes innboforsikring? JA NEI Ønsker du Ledernes kollektive reiseforsikring? JA NEI OM ARBEIDSFORHOLDET Arbeidsgivers navn: Arbeidsgivers adresse: Annen adresse: Postnr./-sted: Bransje: Stilling: Ansettelsesdato i nåværende stilling: Har du lederoppgaver? JA NEI Arbeidstid: Er det en bedriftsgruppe av Lederne på din arbeidsplass? JA NEI Som medlem i Lederne får du gode forsikringsordninger til gunstige priser. Ønsker du at Lederne skal melde deg ut av nåværende fagforbund? JA NEI Hvis ja, hvilket? og fra hvilken dato? BETALING Lønnstrekk Giro sendt hjem i posten Avtalegiro Ledernes Forsikringskontor Tlf.: GRATIS GRØNT NR OM AVTALE Ønsker du avtale med din arbeidsgiver? JA NEI Hvis ja, hvilken arbeidsgiverorganisasjon er din arbeidsgiver tilsluttet? Oppgi om du arbeider i en privat bedrift eller i offentlig sektor OFFENTLIG PRIVAT Faks: E-post:

18 18 LEDERNE MARS 2005

19 reiseliv Tekst: Bjørg Krane Bostad Foto: Transfrontiers/WTS Det var fine telt og utedusjen var så romantisk at man kunne bli der lenge. Men bushen kallet. Vår ranger stod klar ved bilen; det var tid for morgenens fottur som startet i bilen. Vi skulle kjøre til et område litt unna leiren. 40 bøfler og en honeybadger LEDERNE MARS

20 reiseliv Nattens løvebrøl satt ennå i ørene mine. Det hjalp ikke så mye at ranger Steven sa at de hadde vært langt unna. Det var de løvene vi skulle forsøke å finne nå. Til fots, tenkte jeg, og var ikke høy i hatten. I en liten halvtime satt vi høyt hevet i vår åpne firehjulstrekker før Steven fant ferske løvespor på veien. Vi fulgte dem et stykke før Steven stanset bilen, og vi steg ned. Én etter én, på rekke og rad, gikk vi etter Steven og løvespora. Løvene, to store etter spora å dømme, hadde fulgt veien for ikke lenge siden. Steven stoppet plutselig og pekte til høyre. Hele rekka stoppet momentant, åtte ivrige halvnervøse turister kikket til høyre. Der, innmellom noen busker, ikke langt unna veien, stod en diger elefant! Det var åpenbart tid for frokost; elefanten langet uforstyrret innpå med blader og gress. Den været nok vårt nærvær, men tok det helt med ro, og spiste seg innover i terrenget. Noen minutter senere var den usynlig for oss. Vi fortsatte løvejakten ennå en stund, til vi så at løvene hadde gått av veien og inn i ulendt terreng. Vi fulgte ikke etter dem. Heldigvis. Steven mente at han nå hadde en viss peiling på hvor vi kunne finne dem senere på dagen. Vi skulle ta bilen og leite dem opp. Vandringen vår fortsatte inn i bushen i motsatt retning av løvene, hele tiden på rekke og rad. Sola sto høyere nå, og den varmet allerede godt. Den lille vinden som var, kom mot oss. Steve gjorde tegnet for stille, stille, lydløst, og vi listet oss framover. Så var det full stopp. Bøfler, fikk vi vite. Vi hørte knekke- og knaselyder, og fikk beskjed om å sitte/ligge lavt. Innimellom busker og trær kunne vi skimte noe digert. Jo, det var bøfler. En hel flokk. De vandret på skrå foran oss, meter unna. Jeg var glad de ikke var nærmere. Steve hadde sirkla dem fint inn for oss, vi satt helt stille og så dem langsomt spise seg framover. Innimellom kunne vi se dem godt. Noen av dem var enorme, med ditto horn og pannebrusk. Et par, tre av de største var tydeligvis medlem av sikkerhetskorpset, de kikket og kikket i vår retning. Innimellom husket vi å puste. Etter en stund var de alle et godt stykke unna, og vi kunne reise oss. Ikke lenge etter var vi tilbake der vi hadde forlatt bilen. I leiren ventet en amputert frokost. En viss honeybadger hadde besøkt kjøkkenet om natta, og forsynt seg grådig av pølser, bacon og andre godsaker. Frokost ble det allikevel, nye forholdsregler mot honeybadger-besøk ble planlagt, og ekstra forsyninger ble tilkalt over radio. Ennå var dagen ung. Dette var dag to på vår Walking Safari. Jeg gledet meg til resten. PS! Vi fant løvene den kvelden. 20 LEDERNE MARS 2005

21 Alle har vært på safari. Olsen har en nabo som har en tante som har vært på safari. På game drive så hun løver og giraffer og elefanter og masse annet... En game drive er ikke en dyretransport VI SOM ikke har vært med på slikt er litt stille og forsiktige og vil ikke spørre for mye. Vi har selvsagt hørt om safarier og ville dyr i Afrika. Allerede med Torbjørn Egner hørte vi om dyren e i Afrika. Men han fortalte aldri om game drives, lodger eller Big 5. MITT FØRSTE møte med de ville dyra var i Zambia. Det neste møtet var noen år senere i Krugerparken i Sør Afrika. Nå har jeg lært masse om hva som er hva i bushen, som det heter her. En game drive er ikke en dyretransport. En lodge er ikke noe vanlig hotell, og et safaritelt er ikke noe vanlig telt. Og Big 5 er farlige dyr, det er derfor man må betale så masse for å dra på safari. Som betyr en reise til fots, rett og slett. Ikke noe mystisk med det, men safari er jo litt flottere å si. Så når vi snakker om en walking safari er jo det egentlig smør på flesk, men det hjelper oss å skille mellom en safari der man bor på en lodge og kjører game drives, og en safari der man går til fots inn i bushen. TILBAKE TIL Krugerparken, i det nordlig e Sør Afrika. 2,2 millioner hektar, et av de største viltområder i Afrika. Med private områder og statlige områder. Det absolutt beste området i Sør Afrika å oppleve Big 5 og alle de andre dyra. LODGENE LIGGER på privat land eller i private konsesjoner i Krugerparken. En lodg e er et villmarkshotell hvis hovedoppgave er å sørge for at gjestene får se og oppleve så mye som mulig av dyrelivet. De fleste er små, og stor vekt legges på personlig service. Mat og forpleining er i særklasse, men det er jakte n på Big 5 som er det viktigste. Big 5 er hot stuff, og for mange attraksjon nr. 1 i Afrika. Besnærende farlig, vilt og utemmelig. Stol aldri på en tam løve. De finnes ikke. De andre Big 5 dyra er heller ikke å spøke med. Betegnelsen kommer fra jaktspråket løve, neshorn, bøffel, leopard og elefant er regnet for å være de mest utfordrende og farligste dyra å jakte på. IDAG ER den mest vanlige jakten i Afrika jakten på Big 5 opplevelser, eller sightings som det heter på safarispråket. Denne jakte n foregår som oftest mens turisten sitter trygt og høyt hevet over bakken i en åpen bil. En ranger med geværet klart kjører bilen, og ved siden av eller foran på bilen i et spesialkonstruert sete sitter sporfinneren. Bilene tar max 8-9 passasjerer, det er kraftige biler, selvsagt 4-hjulsdrevne. En game drive er en tur i bushen i en slik bil. Man drar ut tidlig på morgenen og tilbake igjen på ettermiddagen/ kvelden. NÅR MAN er så heldig på en game drive å treffe på en eller flere av de fem store er det viktig å huske rangerens instruksjoner. Sitter du stille i bilen, lar være å hoie og skrike og ikke reiser deg opp, vil alt gå vel. Dyrene vil ikke oppleve at du er der. De ser bilen, men de fleste dyr bryr seg ikke om biler det viktige er at de ikke ser personene som sitter oppi bilen som mennesker. I det øyeblikket du reiser deg opp eller går ut av bilen er det en helt annen sak. Det gjør man bare ikke. Men gjør som rangeren sier, sitter stille og sier så lite som mulig. Tilbake i leiren er det middag og leirbål. LEDERNE MARS

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Snakk om det samtalen som verktøy

Snakk om det samtalen som verktøy Snakk om det samtalen som verktøy Målet med dagen er å gi økt trygghet til å gjennomføre en god samtale om arbeid, med ansatte som kan ha psykiske helseproblemer. Arbeidslivspakken «Sees i morgen!» Tema

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer