skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m"

Transkript

1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfunds portefølje i tall og figurer 2009 skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m

2 denne publikasjonen beskriver vår portefølje gjennom sentrale nøkkeltall fra 2009 Tabell 1: Nøkkeltall Norfund Avtalefestede investeringer (mill kr) Antall investeringer Nye investeringsavtaler (mill kr) Andel nye investeringer i minst utviklede land 36 % 43 % 12 % 15 % Avkastning investerte midler (IRR) 4 % 21 % 17 % 24 % Gjennomsnittlig avkastning (IRR) siden oppstart 11 % Resultat i investeringsvaluta (mill kr) Kapital tilført fra eier (mill kr) Bokført egenkapital (mill kr) Antall ansatte i Norfund Antall ansatte i virksomheter Norfund har investert i Innholdsfortegnelse Investeringsaktivitet i Gjennomgang av porteføljen 8 Norfunds avtalefestede potefølje 8 Norfunds utbetalte portefølje 13 Oversikt over alle Norfunds investeringer 16 Flere nøkkeltall på investeringsområdene 20 Norfunds tilskuddsordning 22 2 Norfund i tall 2009

3 Investeringsaktivitet i 2009 Norfund gikk inn i 22 prosjekter, og inngikk nye investeringsavtaler for 944 millioner kroner i prosent av de nye investeringene var i Afrika og 36 prosent i verdens minst utviklede land (MUL). Figur 1 viser at det var en nedgang i nye investeringer sammenlignet med de to foregående årene. Dette skyldes at Norfund ikke gjorde nye investeringer i SN Power samt foretok færre fondsinvesteringer i Norfund deler sine investeringer inn i fire ulike investeringsområder: SMB-fond, Finansinstitusjoner, Fornybar energi og Industrielle partnerskap. Som vi ser av tabell 2, ble det inngått nye investeringsavtaler i SMB-fond for 254 millioner kroner. Dette inkluderer nyetablering av de aktive eierfondene FIPA i Angola og Fanisi i Kenya, samt egenkapitalinvesteringer i deres respektive forvaltningsselskaper på fire millioner kroner. Norfund investerte også i Cambodia-Laos Development Fund, et nytt fond for SMBinvesteringer i Kambodsja og Laos 1. I 2009 ble det inngått nye investeringsavtaler for 406 millioner kroner i Finansinstitusjoner. De største investeringene var lån til Capitec, samt både egenkapitalinvestering og lån til Real People i Sør-Afrika. Figur 1 - Nye investeringer fordelt på investeringsområde Mill NOK Fornybar energi SMB-fond Finansinstitusjoner Industrielle partnerskap Innen Fornybar energi ble det i tillegg til oppfølgingsinvesteringene i Bugoye og SN Power AfriCA, inngått en låneavtale med Tabell 2 - Nye investeringsavtaler i 2009 (mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Instrument smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Egenkapital* Aktive eierfond Lån Totalt * Egenkapital er direkte egenkapitalinvesteringer og mezzanine lån Garantier gitt til prosjekter er inkludert i lån 1 For mer utfyllende informasjon om disse og alle våre andre investeringer: Norfund i tall

4 selskapet E+Co for utvidelse av virksomheten deres i Afrika og Sentral-Amerika. E+Co tilbyr små- og mellomstore energientreprenører finansiering og støtte til forretningsutvikling. De største nye investeringsavtalene innen investeringsområdet Industrielle partnerskap var med avocadoselskapet Africado i Tanzania, en ny låneavtale med skogbrukselskapet Green Resources i Tanzania, i tillegg til å utvide engasjementet i samfinansieringsordningen European Financing Partners i Tabell 3 gir en fullstendig oversikt over alle signerte investeringsavtaler i Afrika Norfund har et stadig økende fokus på Afrika sør for Sahara. Som det fremgår av figur 2 var 78 prosent av nye investeringsavtaler i 2009 i Afrika, mot 60 prosent i Figur 3 viser at nye investeringsavtaler i Afrika i 2009 tilsvarte omtrent 800 millioner kroner. Tekstboks 1 klassifisering av land i henhold til OECD/DAC. Minst utviklede land er definert av FN som land med svært lav bruttonasjonalinntekt (BNI), underutviklet bruk av menneskelige ressurser i følge (Human Assets Index) og som er vurdert som økonomisk ustabile. Lavinntektsland er land med BNI per innbygger på under 935 amerikanske dollar i året. Lavere mellominntektsland har BNI per innbygger på mellom 936 og 3705 amerikanske dollar. Høyere mellominntektsland har BNI per innbygger på mellom 3706 og amerikanske dollar. SN Power gjorde store investeringer på Filippinene i Asia i 2006 og i Chile og Peru i Latin-Amrika i Dette reflekteres i figur 3. Tabell 3 Investeringsavtaler signert i 2009 Investerings- Investerings Selskap beløp MNOK Investeringsområde Instrument sektor Land/ område -valuta Jurisdiksjon Africado Ltd. 17,0 Industrielle partnerskap Egenkapital Landbruk Tanzania EUR Mauritius Africado Ltd. 5,7 Industrielle partnerskap Lån Landbruk Tanzania EUR Mauritius Angola Capital Partners LLC 1,4 SMB-fond Egenkapital Fondsforvalter Angola USD Delaware, USA Aureos Latin America Fund (ALAF) 57,8 SMB-fond Fond Diverse sektorer Latin Amerika USD Onatario, Canada Banco Terra 20,0 Finansinstitusjoner Egenkapital bank Mosambik USD Mosambik Bugoye HPP 8,4 Fornybar energi Garanti Fornybar energi Uganda USD Uganda Bugoye HPP 1,6 Fornybar energi Lån Fornybar energi Uganda USD Uganda Bugoye HPP 4,1 Fornybar energi Egenkapital Fornybar energi Uganda USD Uganda Cambodia-Laos Development Fund 23,1 SMB-fond Fond Diverse sektorer Kambodsja og Laos USD Luxemburg Capitec Bank 80,9 Finansinstitusjoner Lån SMB/Mikrofinans Sør Afrika ZAR Sør Afrika Capitec Bank 40,1 Finansinstitusjoner Lån SMB/Mikrofinans Sør Afrika ZAR Sør Afrika Craft Silicon 15,0 Industrielle partnerskap Egenkapital it kenya USD Kenya E+Co 43,3 Fornybar energi Lån Ren energi Afrika og sentral-amerika USD Delaware, USA Emergency Liquidity Facility (ELF) 5,8 Finansinstitusjoner Mezzanine Mikrofinans Latin Amerika USD Delaware, USA Emergency Liquidity Facility (ELF) 23,1 Finansinstitusjoner Lån Mikrofinans Latin Amerika USD Delaware, USA European Financing Partners SA 83,2 Industrielle partnerskap Lån Diverse sektorer afrika EUR Afrika* Evolution One Fund 39,2 SMB-fond Fond Ren energi Sørlige Afrika ZAR Sør Afrika Fanisi Venture Fund East Africa 86,6 SMB-fond Fond Diverse - tidlig fase Østlige Afrika USD Luxemburg Fanisi Venture Management Company 2,9 SMB-fond Egenkapital Fondsforvalter Østlige Afrika USD Luxemburg Fundo de Investimento Privado-Angola 43,3 SMB-fond Fond Diverse sektorer Angola USD Delaware, USA Green Resources AS 40,4 Industrielle partnerskap Lån Skogbruk Tanzania USD Norge LAAD 55,8 Finansinstitusjoner Lån Bank - Landbruk Latin Amerika USD Panama Real People Investment PTY 78,3 Finansinstitusjoner Lån Mikrofinans Sørlige Afrika ZAR Sør Afrika Real People Investment PTY 78,3 Finansinstitusjoner Egenkapital Mikrofinans Sørlige Afrika ZAR Sør Afrika Sathapana 11,6 Finansinstitusjoner Lån Mikrofinans Kambodsja USD Kambodsja Scanwater AS 2,5 Industrielle partnerskap Lån Vannkvalitet Uganda NOK Norge SN Power AfriCA 36,6 Fornybar energi Egenkapital Fornybar energi Afrika og sentral-amerika USD Norge SN Power AfriCA 26,5 Fornybar energi Egenkapital Fornybar energi Afrika og sentral-amerika USD Norge Socremo 11,9 Finansinstitusjoner Egenkapital Mikrofinans Mosambik USD Mosambik Totalt 944,3 *Jurisdiksjon for European Financing Partners vil følge av jursidiksjonen for de enkelte lån 4 Norfund i tall 2009

5 Figur 2 andel av nye investeringsavtaler i Afrika sør for Sahara Figur 4 Nye investeringsavtaler inngått i 2009 fordelt på OECD/DAC-klassifisering % 78 % 35 % 36 % % Minst utviklede land (MUL) Lavinntektsland Lavere mellominntekstland % 16 % 13 % Høyere mellominntektsland 0 % 5 % 12 % 17 % Se tekstboks 1 Figur 3 Nye investeringsavtaler fordelt på verdensdel (mill kr) Mill NOK 1500 Figur 5 MUL-andel i nye investeringsavtaler uten SN Power Invest % % 29 % 24 % 28 % 34 % 42 % 36 % % % 1 % 0 % -00 Se tekstboks 2 (side 9) Sør-Afrika. Begge bankene har fattige uten tilgang til finansielle tjenester som målgruppe Resten av verden Latin America Asia Afrika Minst utviklede land (MUL) Behovet for Norfunds investeringer er som regel større desto fattigere et land er. 36 prosent av Norfunds nye investeringsavtaler i 2009 var i MUL, 17 prosent i lavinntektsland og 47 prosent i høyere og lavere mellominntektsland (se figur 4). Den store andelen i mellominntektsland skyldtes i hovedsak to store investeringer i bankene Capitec og Real People i Andelen av Norfunds investeringer i MUL har variert, men i løpet av de tre siste årene har over en tredjedel av inngåtte investeringsavtaler vært i MUL (se figur 5). Tilpassede finansielle instrumenter Av nye investeringsavtaler i 2009 var 50 prosent lån, 23 prosent direkte egenkapital og 26 prosent indirekte egenkapital gjennom aktive eierfond (se figur 6). Den store andelen lån i 2009 skyldes i høy grad at mange bedrifter, og spesielt finansinstitusjoner, har hatt problemer med å få lånt penger i etterkant av finanskrisen. Norfund i tall

6 Figur 6 nye investerings avtaler i 2009 fordelt på investeringsinstrument 26 % 13 % 50 % 24 % Egenkapital/Mezzaninelån Lån Aktive eierfond Figur 7 Andel oppstartsbedrifter av nye investeringsavtaler % 89 % Inn- og utbetalinger til investeringene I løpet av 2009 utbetalte Norfund 619 millioner kroner til investeringene. Over halvparten gikk til finansinstitusjoner, med utbetalingen til Capitec på 150 millioner sørafrikanske rand (121 millioner kroner) som den største. Det ble også utbetalt 56 millioner kroner til LAAD, 54 millioner kroner til NMI Global Fund og NMI Frontier Fund, 60 millioner kroner til CIFI og 20 millioner kroner til Banco Terra. Innen SMB-fond ble det utbetalt totalt 203 millioner kroner. De største utbetalingene var til Aureos Africa Fund på 68 millioner kroner, og til Aureos Latin America Fund på 61 millioner kroner. Men også Aureos South Asia Fund, Aureos South East Asia Fund og I&P Capital mottok større utbetalinger. Til sammen utbetalte Norfund midler til 21 SMB-fond i Innen Fornybar energi ble det utbetalt 37 millioner kroner totalt, hvorav 31 millioner kroner var til SN Power AfriCA og 6 millioner kroner gikk til Bugoye. Innen Industrielle partnerskap ble det i tillegg til utbetalingene på 19 millioner kroner til Casquip og 12 millioner kroner til Craft Silicon, foretatt utbetalinger til de to MUL-låntagerne EuroTechBridge og Scanwater. Det ble også utbetalt 6 millioner kroner til lån gjennom samfinansieringsmekanismen (EFP) og 4 millioner kroner til Afrinord Hotel Investments % 30 % 30 % % 45 % 30 % 26 % 1 % 4 % 8 % Samlet fikk Norfund 508 millioner kroner innbetalt fra investeringene. Den største innbetalingen var fra salget av aksjer i SN Power på 269 millioner kroner i januar Fra SMBfond var de største innbetalingene på 38 millioner kroner fra Aureos West Africa Fund, 24 millioner kroner fra Aureos Latin America Fund og 14 millioner kroner fra Auroes Africa Fund. Norfund mottok også større avdragsinnbetalinger på lån fra BRAC og GrameenPhone. Samlet ble det innbetalt 131 millioner kroner i avdrag og renter fra lån i Oppstartsbedrifter den høyeste risikoen Norfund definerer oppstartsbedrifter som direkte investeringer i prosjekter hvor vi er med helt fra utviklingsfasen av prosjektet, enten det er i et vannkraftanlegg, en bank eller en avokadoplantasje. For fond brukes definisjonen når en ny fondsforvalter setter opp et nytt, innovativt fond, som betyr et fond i et nytt geografisk område eller en ny type fond. Av alle Norfunds nye investeringer i 2009, var 30 prosent i oppstartsbedrifter (se figur 7). Avsluttede investeringer i 2009 Fire lån ble i sin helhet nedbetalt som planlagt i Det gjelder lån gitt til Interkraft Nepal AS i Nepal, Green Resources AS i Tanzania, TTS Marine ASA i Kina og Micro Africa Ltd. i østlige Afrika. Norfund har imidlertid fortsatt en egenkapitalinvestering i Micro Africa Ltd og inngikk i 2009 en ny låne avtale på 7 millioner amerikanske dollar med Green Resources AS. Tabell 4 Kontanter til og fra investeringene fordelt på investeringsområde (mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Kontantstrøm smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Til investeringer Fra investeringer Norfund i tall 2009

7 Norfund i tall

8 Gjennomgang av porteføljen Norfunds samlede portefølje av investeringsavtaler var på millioner kroner ved utgangen av 2009, hvorav millioner kroner var netto utbetalt til investeringene. Norfunds portefølje består av totalt 81 investeringsprosjekter fordelt på fire investeringsområder: Finansinstitusjoner, SMB-fond, Fornybar energi og Industrielle partnerskap. Norfunds avtalefestede investeringsportefølje Som det framgår av tabell 5, investerte Norfund millioner kroner i egenkapital (inkludert mezzaninelån), millioner kroner i aktive eierfond og 785 millioner kroner i låneavtaler i Av de 81 prosjektene Norfund har investert i (se tabell 6), har enkelte prosjekter flere investeringsavtaler, for eksempel både egenkapital og lån eller flere lån. Norfund har foretatt flest investeringer innen SMB-fond. Kun fire investeringer er gjort innen Fornybar energi, med investeringen i SN Power Invest som den absolutt største. Figur 8 fordeling av porteføljen på investeringsinstrument 32 % 15 % 0 % 13 % 53 % Egenkapital/Mezzaninelån EK-fond Investeringsinstrument Av Norfunds investeringsportefølje på millioner kroner, er 53 prosent i direkte egenkapitalinvesteringer og mezzaninelån. 32 prosent er i indirekte egenkapitalinvesteringer gjennom aktive eierfond, og 15 prosent er i lån (se figur 8). Lån Garantier Tabell 5 - Portefølje - avtalefestede investeringer per (mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Instrument smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Egenkapital* Aktive eierfond Lån Totalt * Egenkapital er direkte egenkapitalinvesteringer og mezzanine lån Garantier gitt til prosjekter er inkludert i lån Tabell 6 Antall investeringsprosjekter fordelt på investeringsområde SMB-fond finansinstitusjoner Fornybar energi Industrielle partnerskap Totalt Norfund i tall 2009

9 Figur 9 Norfunds portefølje fordelt på investeringsområdene Figur 10 geografisk Fordeling av Norfunds portefølje 44 % 8 % 36 % 0 % 36 % 22 % Industrielt partnerskap Finansinstitusjoner SMB-fond Fornybar energi Afrika Asia Latin-Amerika Resten av verden 13 % 13 % 26 % 26 % Figur 11 geografisk Fordeling av Norfunds portefølje uten SN Power Figur 12 Porteføljen fordelt på OECD/DAC-klassifisering 1 % 23 % 23 % 60 % Afrika Minst utviklede land (MUL) Asia Lavinntektsland Latin-Amerika Lavere mellominntektsland 21 % 13 % Resten av verden 40 % 13 % 14 % Høyere mellominntektsland Se tekstboks 2 Se tekstboks 1 Investeringsområde Figur 9 viser fordelingen av Norfunds avtalefestede portefølje på millioner kroner fordelt på de fire investeringsområdene. 44 prosent av porteføljen er innen Fornybar energi, hvorav investeringen i SN Power Invest utgjør 91 prosent. 26 prosent av Norfunds samlede investeringsavtaler er i 36 investeringer i SMB-fond. 22 prosent er investert i finansinstitusjoner, hvorav 60 prosent er innen mikrofinans. Industrielle partnerskap tilsvarer 8 prosent av Norfunds samlede investeringsportefølje. Region Norfunds investeringsavtaler i Afrika og Latin-Amerika utgjør 36 prosent hver, mens 28 prosent er i Asia (se figur 10). Den forholdsvis høye andelen i Latin-Amerika og Asia skyldes i stor grad SN Power Invests investeringer i Peru, Chile, Filippinene, Nepal og India (se tekstboks 2). Jamfør figur 11, ser vi at andelen investeringer i Afrika uten SN utgjør 60 prosent av porteføljen. Tekstboks 2 Presentasjon av den geografiske fordelingen av Norfunds porteføljen uten SN Power Norfunds investering i SN Power utgjør litt under halvparten av Norfunds samlede investeringer. SN Power har imidlertid andre geografiske satsingsområder enn Norfund. For å få et riktigere bilde av Norfunds egen geografiske satsing, presenterer vi derfor også porteføljen uten SN Powers investeringer. Norfund arbeider for at SN Power skal investere mer i Afrika og MUL. Dette var hovedgrunnen for etableringen av SN Power AfriCA. Norfund i tall

10 Figur 13 Porteføljen uten SN Power fordelt på OECD/DAC-klassifisering Figur 15 Sektorfordeling investeringsfond og fondsstrukturer Produksjon og industri 20 % 23 % 19 % 13 % 35 % 23 % Minst utviklede land (MUL) Lavinntektsland Lavere mellominntektsland Høyere mellominntektsland Tjenesteyting og konsulentvirksomhet 20 % Bygg og anlegg 10 % Matvareindustri 9 % Informasjonsteknologi 8 % Kjemisk industri 7 % Teknologi 4 % Finans 3 % Mikrofinans 3 % Energi 3 % Leasing 2 % Jordbruk 2 % Annet 9 % Se tekstboks 1 (side 4) Minst utviklede land Å investere i de minst utviklede landene er et sentralt mål for Norfund. SN Power Invest har per i dag de fleste og største investeringene sine i Latin-Amerika og Asia, og i land som ikke er MUL. Som følge av at SN Power Invest utgjør over 40 prosent av Norfunds totale portefølje, er den største andelen av Norfunds investeringer i lavere mellominntektsland (se tekstboks på side 4). Totalt er 23 prosent av Norfunds portefølje i MUL (se figur 12). Ekskluderes SN Power Invest, er 35 prosent av investeringene i MUL, 23 prosent i lavinntektsland, 23 prosent i lavere mellominntektsland og 19 prosent i høyere mellominntektsland (se figur 13). Sektor Figur 14 viser sektorinndelingen av Norfunds avtalefestede portefølje. Investeringer innen fornybar energi utgjør 45 prosent av porteføljen. Norfund har investert omtrent 27 prosent av porteføljen i investeringsfond og fondsstrukturer (mikrofinansfond holdt utenfor). Disse fondene investerer i en rekke ulike sektorer (se figur 15). Norfund har investert 683 millioner kroner i mikrofinans, enten via egenkapital eller lån til mikrofinansinstitusjoner, eller indirekte gjennom fond som investerer i mikrofinansinstitusjoner. Den største mikrofinansinvesteringen er i det norske mikrofinansinitiativet (NMI) hvor Norfund bidrar med halvparten av kapitalen på 600 millioner kroner. Norfund har i tillegg inngått investeringsavtaler for 458 millioner kroner i andre Figur 14 - Sektorinndeling avtalefestede portefølje (mill kr) Service Bygg & Anlegg Havbruk Informasjonsteknologi Skogbruk Telekom Landbruk Turisme Finansinstitusjoner Mikrofinans Investeringsfond & fondsstukturer Fornybar energi Norfund i tall 2009

11 Figur 16 NorskE partnere andel av avtalefestet portefølje 55 % Figur 17 Arbeidsplasser i Norfunds investeringer Ansatte Andel med norske partnere Andel uten norske partnere Direkte investeringer Aktive eierfond finansinstitusjoner enn rene mikrofinansinstitusjoner og mikrofinansfond. I de siste årene har Norfund blant annet gjort flere investeringer innen landbruk, som er et nytt satsingsområde. Partnere Norfund investerer alltid med partnere. Per var 55 prosent av porteføljen investert med norske partnere (se figur 16). Dette inkluderer blant annet disse bedriftene: Statkraft (SN Power Invest) Telenor (lån til GrameenPhone) Ferd, Vital/DnB NOR, KLP og Storebrand (NMI) SN Power Invest (SN Power AfriCA) TrønderEnergi (Bugoye) Strømmestiftelsen (Brac Africa Microfinance) Arbeidsplasser Ved utgangen av 2009 arbeidet mennesker i bedrifter i Norfunds investeringsportefølje. Antall ansatte i 2008 var til sammenligning Antall sysselsatte er redusert med omtrent personer i 2009, hvilket skyldes at enkelte fond har gått ut av noen investeringer med mange ansatte. Av de ansatte arbeidet i selskaper Norfund har indirekte investert i gjennom fondsforvaltere, og var ansatt i bedrifter som Norfund har investert direkte i (se figur 17). Figur 18 viser at det var omtrent ansatte i mikrofinansinstitusjoner, nesten 5000 ansatte i informasjonsteknologi og nærmere 3700 ansatte i skogbruk. Det var rundt 1600 ansatte i Norfunds nye investeringer både i landbruk og fornybar energi av de ansatte var kvinner. Dette gir en kvinneandel på 29 prosent. Til sammenligning var kvinneandelen 32 prosent i Vekter vi arbeidsplassene i forhold til Norfunds eierandel i de ulike selskapene, er vår andel av arbeidsplassene i porteføljen Dette tallet tar ikke hensyn til arbeidsplasser som skapes ved at virksomheter utvides som følge av lån fra Norfund, eller ved at Norfund mobiliserer mer kapital fra andre investorer. Tabell 4 Kontanter til og fra investeringene fordelt på investeringsområde (mill kr) finans- Fornybar Industrielle Tall i tusen kr smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Innbetalt til lokale myndigheter i selskapsskatt, avgifter, lisenser med mer Selskapsskatt Vektet selskapsskatt - Norfunds eierandel Norfund i tall

12 Figur 18 Sektorinndeling på arbeidsplasser i direkte investeringer Landbruk Bygg og anlegg Fornybar energi Havbruk Skogbruk Informasjonsteknologi Investeringsfond Andre banker og finansinstitusjoner Mikrofinans Service Turisme Fornybar energi Skattebidrag Selskapene i Norfunds investeringsportefølje har i 2009 innbetalt totalt 4,2 milliarder kroner til lokale myndigheter i blant annet selskapsskatt, avgifter og lisenser. Ansattes inntektsskatt kommer i tillegg. Størrelsen på skattebidraget fra Norfunds investeringer virker svært stor, fordi skattebidraget ikke er vektet i forhold til Norfunds eierandel i selskapene. Skattebidraget fra GrameenPhone i Bangladesh var på hele 2,8 milliarder kroner i Av de resterende 1,4 milliarder kronene var de største bidragsyterne SN Power med 356 millioner kroner, enkelte finansinstitusjoner og noen investeringer gjort gjennom aktive eierfond. Ser man kun på selskapsskatten av de direkte egenkapitalinvesteringene, utgjør Norfunds vektede andel i forhold til eierandel 46 millioner kroner. Dette er et forholdsvis lavt tall, og skyldes at mange av de største skattebetalere i Norfunds portefølje ikke er egenkapitalinvesteringer, og dermed heller ikke med i dette vektede tallet. I tillegg er mange av egenkapitalinvesteringene gjort i selskaper som ennå ikke er lønnsomme, fordi de er i en tidlig utviklingsfase. Av den grunn betaler de lite eller ingen selskapsskatt. Norfund betaler i liten grad kildeskatt på renter og utbytte. Det skyldes at Norfund ikke er skattepliktig i Norge, skatteavtaler mellom landene Norfund har investert i og Norge, samt at mange land ikke har kildeskatt på renter og utbytter til utenlandske investorer. Av den kildeskatten som er betalt, er 0,7 millioner skatt av renter og utbytte av Norfunds investeringer i Kambodsja og kroner skatt i forbindelse med investeringer i Kenya. Norfunds kapital Ved utgangen av 2009 hadde Norfund millioner kroner i egenkapital, mot millioner kroner i Norfund hadde investeringsavtaler for millioner kroner og millioner kroner var netto utbetalt til investeringene. Figur 19 viser et tilbakeblikk på utviklingen i Norfunds kapital og samlede investeringsportefølje. 12 Norfund i tall 2009

13 Figur 19 Egenkapital, avtalefestede og utbetalte investeringer ( ) Avtalefestet beløp Utbetalt beløp Egenkapital Norfunds utbetalte portefølje Norfund hadde ved utgangen av 2009 utbetalt millioner kroner netto. Med dette menes hva Norfund samlet hadde utbetalt til investeringer, fratrukket kostprisen på solgte aksjer og tilbakebetalinger fra fond og avdrag på lån. Til sammenligning hadde Norfund ved utgangen av 2008 utbetalt millioner kroner netto. Forskjellen mellom Norfunds avtalefestede portefølje på millioner kroner og netto utbetalt portefølje på millioner kroner, er investeringsforpliktelser (for eksempel låneavtaler eller egenkapitalinvesteringer) som er signert, men fremdeles ikke utbetalt. Det meste av forskjellen skyldes aktive eierfond. Fra investorene forplikter seg til å investere i et fond til alle midlene er betalt inn til fondet, går det gjerne 5-7 år. I løpet av disse årene gjør fondet investeringer opptil det beløpet investorene har forpliktet seg til. I mange tilfeller bruker fondet ikke opp hele beløpet som investorene har forpliktet seg til å investere. Figur 20 viser Norfunds utbetalte portefølje fordelt på de fire investeringsområdene millioner kroner var utbetalt i form av egenkapital eller mezzaninelån. Det utgjør 66 prosent av den samlede netto utbetalte porteføljen. 22 prosent var utbetalt til aktive eierfond og 12 prosent av den netto utbetalte porteføljen var lån (se figur 21). Avkastning på porteføljen En positiv avkasting på våre investeringer betyr at vi lykkes med å skape lønnsomme bedrifter. Norfund har siden oppstart hatt en avkastning på 11 prosent. Med avkastning menes det her internrente av kontantstrømmen til og fra investeringene, inkludert investeringenes antatte verdi ved utgangen av året. Norfunds driftskostnader er ikke inkludert i beregningene. Som det fremgår av tabell 9, har avkastningen variert betydelig fra år til år, og det er store variasjoner innad i investeringsporteføljen. Med Norfunds risikoprofil vil avkastningen også variere betydelig fremover. For å få en bedre forståelse av Norfunds avkastning, er det derfor viktig å se på avkastningen over en lengre periode. Investeringene innen Finansinstitusjoner og Fornybar energi har gitt best avkastning over tid, og da spesielt investeringen i SN Power. Holdes SN Power utenfor, har Norfund hatt en avkastning i investeringsvaluta på fem prosent siden oppstart. Tabell 8 Norfunds netto utbetalte portefølje (Mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Instrument smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Egenkapital Aktive eierfond Lån Totalt Norfund i tall

14 Figur 20 Norfunds utbetalte portefølje fordelt på investeringsområdene Figur 21 - Norfunds utbetalte portefølje fordelt på investeringsinstrument 58 % 6 % 12 % 66 % 17 % Industrielt partnerskap Finansinstitusjoner SMB-fond Fornybar energi 22 % Egenkapital/Mezzaninelån Aktive eierfond Lån 13 % 19 % 13 % I 2009 var avkastningen på fire prosent i investeringsvaluta, og alle investeringsområdene hadde positiv avkastning. Lønnsomheten varierer imidlertid mellom investeringsområdene. Avkastningen i 2009 ble til en viss grad påvirket av de internasjonale konjunkturene og lavere økonomisk vekst i de landene vi investerte i. Av Norfunds netto utbetalte portefølje ved utgangen av 2009 var 66 prosent egenkapital og mezzaninelån, 22 prosent var aktive eierfond og 12 var prosent lån. Tabell 10 viser årlig avkastning på de ulike instrumenttypene i 2009 siden Norfund ble etablert, målt ved IRR i investeringsvaluta. Norfunds egenkapitalinvesteringer ga en avkastning på 3 prosent i 2009, mot 12 prosent i årlig gjennomsnitt siden Norfunds etablering. Dette skyldes i hovedsak lavere avkastning fra investeringen i SN Power Invest i 2009 sammenlignet med det lengre perspektivet. Norfunds aktive eierfond hadde i 2009 en avkastning i investeringsvaluta på 5 prosent, litt under det årlige gjennomsnittet på 6 prosent siden etablering. Noen av Norfunds aktive eierfond hadde en god verdiutvikling i 2009, mens andre i større grad har blitt påvirket av de internasjonale konjunktursvingningene. Tallet for 2009 påvirkes også av at Norfund gjorde flere store fondsinvesteringer, både innen SMB-fond og mikrofinansfond de siste årene. Ved en normal fondssyklus tar det noen år fra investering til merverdiene i de underliggende selskapene blir skapt. Norfunds lån ga i 2009 en avkastning på 11 prosent, litt over gjennomsnittet siden etablering på 9 prosent. Norfund gjennomfører årlige verdivurderinger av alle investeringene i porteføljen. Verdivurderingene er beste estimat på den virkelige verdien av investeringene ved årsslutt, og skjer i samsvar med International Private Equity and Venture Capital Valuations Guidelines. Den endelige lønnsomheten av våre investeringer vil først bli klar når verdiene realiseres. Våre verdivurderinger viser seg ofte å være noe konservative, og er derfor ofte under verdien ved endelig realisering av investeringene. Tabell 10 Avkastning (IRR) på ulike instrumenttyper IRR 2009 Siden etablering Egenkapital* 3 % 12 % Aktive eierfond 5 % 6 % Lån 11 % 9 % Total 4 % 11 % * Egenkapital er direkte egenkapitalinvesteringer og mezzaninelån Tabell 9 IRR i investeringsvaluta Siden etablering SMB-fond 5 % -15 % -4 % 17 % 1 % 32 % 4 % 5 % 6 % Finansinstitusjoner 19 % 4 % 10 % 9 % 27 % 9 % 6 % 10 % Fornybar energi 0 % 17 % 1 % -3 % 44 % 14 % 25 % 3 % 14 % Industrielle partnerskap -9 % -22 % -28 % 2 % -19 % 16 % 10 % 12 % 2 % Total 4 % 7 % -1 % 4 % 24 % 17 % 21 % 4 % 11 % 14 Norfund i tall 2009

15 Norfund i tall

16 Alle Norfunds investeringer Tabell 11 er en oversikt over alle våre investeringer med informasjon om land, sektor, investeringsinstrument, jurisdiksjon og investeringsbeløp. En fullstendig oversikt over våre og alle våre fonds investeringer finnes på Tabell 11 - Norfunds investeringsprosjekter per første Prosjektnavn land/region avtaleår Investeringsområde Abacus Østlige Afrika 2007 finansinstitusjoner Aureos Central America Fund (ACAF) sentral-amerika 2002 smb fond Africado Ltd. tanzania 2009 industrielle partneskap African Infrastructure Fund afrika 1999 smb fond AfriCap Microfinance Investment C afrika 2007 finansinstitusjoner Afrinord Hotel Investments afrika 2005 industrielle partneskap amret kambodsja 2008 finansinstitusjoner AMSCo afrika 2001 industrielle partneskap Angola Capital Partners LLC angola 2009 smb fond APIDC Biotech Fund india 2005 smb fond Aureos Africa Fund afrika 2008 smb fond Aureos CA Growth Fund (EMERGE) sentral-amerika 2006 smb fond Aureos Capital global 2004 smb fond Aureos East Africa Fund Østlige Afrika 2003 smb fond Aureos Latin America Fund (ALAF) Latin-Amerika 2007 smb fond Aureos South Asia Fund (Holdings) sør-asia 2006 smb fond Aureos South Asia Fund 1 sør-asia 2004 smb fond Aureos South East Asia Fund sør-øst Asia 2004 smb fond Aureos Southern Africa Fund sørlige Afrika 2003 smb fond Aureos West Africa Fund vestlige Afrika 2003 smb fond Banco Terra mosambik 2006 finansinstitusjoner BRAC bangladesh 2007 finansinstitusjoner Brac Africa Microfinance Ltd Østlige Afrika 2008 finansinstitusjoner Bugoye HPP Uganda 2008 fornybar energi Business Partners Madagascar SME Fund madagaskar 2006 smb fond Caif sentral-amerika 1999 smb fond Cambodia-Laos Development Fund kambodsja 2009 smb fond Capitec Bank sør-afrika 2009 finansinstitusjoner Caseif sentral-amerika 2000 smb fond 16 Norfund i tall 2009

17 Investerings. Investerings Norfund avtalefestet sektor instrumenter -valuta eierandel Jurisdiksjon beløp (mill kr) andre finansielle tjenester Lån UGS Uganda 17,4 investeringsfond fond USD 27,5 % mauritius 31,6 Landbruk Egenkapital og lån eur 40,0 % mauritius 22,2 investeringsfond fond USD 1,2 % mauritius 1,4 mikrofinans fond USD 7,1 % mauritius 16,4 turisme Egenkapital og lån eur 20,0 % danmark 51,5 mikrofinans Lån khr kambodsja 17,3 tjeneste og konsulent egenkapital eur 4,8 % Nederland 1,8 investeringsfond egenkapital USD 50,0 % Delaware, USA 1,4 investeringsfond fond USD 7,7 % mauritius 16,7 investeringsfond fond USD 11,3 % mauritius 243,7 investeringsfond fond USD 14,3 % mauritius 17,9 investeringsfond egenkapital USD 0,0 % mauritius 0,0 investeringsfond fond USD 20,0 % mauritius 39,4 investeringsfond fond USD 13,6 % Onatario, Canada 150,4 investeringsfond fond USD 23,5 % mauritius 116,2 investeringsfond fond USD 50,0 % mauritius 27,6 investeringsfond fond USD 28,6 % mauritius 107,7 investeringsfond fond USD 25,1 % mauritius 61,0 investeringsfond fond USD 26,0 % mauritius 39,8 andre finansielle tjenester egenkapital USD 20,0 % mosambik 32,3 mikrofinans Lån bdt bangladesh 40,2 mikrofinans Lån USD Cayman Islands 28,9 ren energi Egenkapital, lån og garanti USD 27,5 % Uganda 61,2 investeringsfond fond eur 14,1 % mauritius 10,0 investeringsfond fond USD 4,0 % British Virgin Islands 5,9 investeringsfond fond USD 40,0 % Luxembourg 23,1 andre finansielle tjenester Lån Zar sør-afrika 117,5 investeringsfond fond USD 31,8 % bahamas 11,4 Tabellen fortsetter på neste side Norfund i tall

18 Fortsettelse fra forrige side første Prosjektnavn land/region avtaleår Investeringsområde CASEIF ii sentral-amerika 2007 smb fond Casquip Starch swaziland 2008 industrielle partneskap SAMIC Ltd kambodsja 2008 finansinstitusjoner China Environment Fund 2004 kina 2005 smb fond ClFI Latin-Amerika 2004 finansinstitusjoner Craft Silicon kenya 2009 industrielle partneskap DFCU Limited Uganda 2004 finansinstitusjoner E+Co afrika og Sentral-Amerika 2009 fornybar energi Emergency Liquidity Facility (ELF) Costa Rica 2009 finansinstitusjoner Equity Bank Ltd kenya 2008 finansinstitusjoner Euro TechBridge kenya 2008 industrielle partneskap European Financing Partners SA (EFP) afrika 2006 industrielle partneskap Evolution One Fund sørlige Afrika 2009 smb fond EXIM Bank (Tanzania) Ltd. tanzania 2007 finansinstitusjoner Fanisi Venture Capital Fund Østlige Afrika 2009 smb fond Fanisi Venture Management Company Østlige Afrika 2009 smb fond FEDHA Fund tanzania 1998 smb fond Fundo de Investimento Privado-Angola angola 2009 smb fond GrameenPhone bangladesh 2004 industrielle partneskap Green Resources tanzania 2009 industrielle partneskap GroFin Africa Fund afrika 2008 smb fond Hattha Kaksekar Ltd (HKL) kambodsja 2008 finansinstitusjoner Horizon Equity Partners Fund iii sør-afrika 2007 smb fond Horizon TechVentures sør-afrika 2001 smb fond Horizonte BiH Enterprise Fund bosnia og Herzegovina 1998 smb fond I&P Capital ii sørlige Afrika og Indiahavet 2007 smb fond Kabul Serena Hotel afghanistan 2005 industrielle partneskap LAAD Latin-Amerika 2004 finansinstitusjoner Lafise Investment Management sentral-amerika 1999 smb fond LOCFUND Latin-Amerika 2007 finansinstitusjoner Matanuska Africa mosambik 2008 industrielle partneskap Micro Africa Ltd. kenya 2006 finansinstitusjoner Nicafish Nicaragua 2007 industrielle partneskap NMI Frontier Fund global 2008 finansinstitusjoner NMI Global Fund global 2008 finansinstitusjoner NMI Portfolio Manager as global 2008 finansinstitusjoner Real People Investment PTY sørlige Afrika 2009 finansinstitusjoner Safa Marine Industries Ltd india 2003 industrielle partneskap Sathapana kambodsja 2008 finansinstitusjoner Scanwater AS Uganda 2009 industrielle partneskap SEAF Blue Waters Growth Fund vietnam 2008 smb fond SEAF Sichuan Small Investment Fund kina 2000 smb fond SEAF Trans-Balkan Fund balkan 2000 smb fond Siam Investment Fund ii thailand 2000 smb fond SN Power AfriCa afrika og Sentral Amerika 2008 fornybar energi SN Power Invest Nepal, Filippinene, India, Chile og Peru 2006 fornybar energi Socremo mosambik 2009 finansinstitusjoner Solidus Investment Fund S.A. Latin-Amerika 2005 finansinstitusjoner The Currency Exchange (TCX) global 2007 finansinstitusjoner TMP (Telecom Management Partner) Namibia 2008 industrielle partneskap TPS Pakistan pakistan 2007 industrielle partneskap Vietnam Equity Fund vietnam 2005 smb fond Totalt * Norfund har gjennom samfinansieringsordningen EFP gitt lån til 9 virksomheter (jurisdiksjon i parantes): Olkaria III (Caymen Island), Cement du Sahel (Senegal), CareWorks (Mauritius), Precision Air (Tanzania), Rabei Power Ltd (Kenya), Equity Bank (Kenya), Millicom (Tanzania), Maputo Private Hospital (Mosambik) og Zambeef (Zambia). EFP har jurisdiksjon i Luxembourg. 18 Norfund i tall 2009

19 Investerings- Investerings- Norfund avtalefestet sektor instrumenter valuta eierandel Jurisdiksjon beløp (mill kr) investeringsfond fond USD 13,8 % bahamas 23,4 Landbruk Egenkapital og lån szl 17,1 % swaziland 29,8 mikrofinans Lån Usd kambodsja 2,1 investeringsfond fond USD 10,0 % Cayman Islands 10,8 andre finansielle tjenester Egenkapital og lån USD 9,3 % Costa Rica 89,0 informasjonsteknologi egenkapital USD 30,0 % kenya 15,0 andre finansielle tjenester Egenkapital og mezzaninelån USD & UGS 10,0 % Uganda 34,9 ren energi Lån Usd delaware, USA 43,3 mikrofinans Lån og mezzaninelån Usd delaware, USA 28,9 mikrofinans egenkapital kes 0,3 % kenya 16,5 informasjonsteknologi Lån NOK Norge 2,5 investeringsfond Lån eur flere* 99,1 ren energi fond ZAR 8,7 % south-africa 39,2 andre finansielle tjenester Lån og mezzaninelån Usd tanzania 39,3 investeringsfond fond USD 37,2 % Luxembourg 86,6 investeringsfond egenkapital USD 50,0 % Luxembourg 2,9 investeringsfond fond USD 11,5 % tanzania 4,8 investeringsfond fond USD 26,8 % Luxembourg 43,3 informasjonsteknologi Lån Usd bangladesh 5,8 skogbruk Lån USD Norge 40,4 investeringsfond fond USD 9,4 % mauritius 88,8 mikrofinans Egenkapital og lån USD 14,2 % kambodsja 6,9 investeringsfond fond ZAR 8,6 % sør-afrika 37,7 investeringsfond fond ZAR 18,1 % sør-afrika 7,0 investeringsfond fond eur 3,0 % Nederland 3,2 investeringsfond fond eur 13,4 % mauritius 40,5 turisme egenkapital USD 17,1 % afganistan 33,8 andre finansielle tjenester Lån Usd panama 72,2 investeringsfond egenkapital USD 20,0 % bahamas 0,0 mikrofinans Fond (egenkapital og lån) USD 10,0 % Delaware, USA 17,5 Landbruk Egenkapital og mezzaninelån USD 33,3 % Mauritius og Mosambik 33,2 mikrofinans egenkapital USD 15,3 % kenya 1,6 Havbruk Lån USD Nicaragua 8,0 mikrofinans fond NOK 45,0 % Norge 108,0 mikrofinans fond NOK 45,0 % Norge 162,0 mikrofinans egenkapital NOK 50,0 % Norge 30,0 mikrofinans Egenkapital og lån ZAR 8,9 % sør-afrika 156,7 små industri Lån eur india 0,5 mikrofinans Lån Usd kambodsja 28,9 rent vann Lån NOK Norge 2,5 investeringsfond fond USD 20,0 % Cayman Islands 28,7 investeringsfond fond USD 13,3 % Delaware, USA 15,9 investeringsfond fond USD 22,9 % Delaware, USA 2,1 investeringsfond fond USD 8,7 % Cayman Islands 9,1 ren energi egenkapital USD 49,0 % Norge 106,7 ren energi egenkapital NOK 40,0 % Norge 2 136,8 mikrofinans egenkapital USD 18,4 % mosambik 11,9 mikrofinans fond USD 6,3 % panama 9,1 andre finansielle tjenester fond USD 2,4 % Nederland 55,0 telekom Egenkapital og mezzaninelån USD & NOK 43,4 % mauritius 57,5 turisme egenkapital USD 4,7 % pakistan 21,2 investeringsfond fond eur 16,5 % Cayman Islands 1, ,1 Norfund i tall

20 Flere nøkkeltall på investeringsområdene Nøkkeltall Finansinstitusjoner Investeringsavtaler 1140 mill kr Netto utbetalte investeringer 745 mill kr Investeringsavtaler mikrofinans 683 mill kr Nye investeringsavtaler mill kr Antall investeringer 25 Andel i minst utviklede land 37 % Andel oppstartsbedrifter 34 % Andel egenkapitalinvesteringer 24 % Geografisk fordeling av total portefølje Nøkkeltall SMB-fond Investeringsavtaler mill kr Netto utbetalt investeringer 655 mill kr Nye investeringsavtaler mill kr Antall investeringer 36 Andel i minst utviklede land 24 % Andel oppstartsbedrifter 12 % Innbetaling til lokale myndigheter 600 mill kr Norfunds vektede andel av selskapsskatt 15,3 mill kr Geografisk fordeling total portefølje - SMB-fond 26 % 52 % 55 % Afrika Afrika Asia Asia Latin-Amerika Latin-Amerika 21 % 26 % Sysselsatte Kvinneandel 25 % Innbetaling til lokale myndigheter 209 mill kr Norfunds vektede andel av selskapsskatt 1,3 mill kr Kundeinnskudd i finansinstitusjonene 731 mill kr (2,5 mill innskytere) Utlån i finansinstitusjonene 21,6 mrd kr (8,7 mill låntakere) Gjennomsnittlig verdi for eierstyring 1 (dårlig) til 3 (best) 2,1 Geografisk fordeling - Nye investeringsavtaler Finansinstitusjoner Sysselsatte i fondenes investeringer Kvinneandel 39 % Innbetaling til lokale myndigheter 600 mill kr Norfunds vektede andel av selskapsskatt 15,3 mill kr Antall førstegenerasjonsfond 18 Gjennomsnittlig resultat for eierstyring 1 (dårlig) til 3 (best) 2,2 Geografisk fordeling - Nye investeringsavtaler SMB-fond 21 % 76 % 23 % 68 % 3 % Afrika Afrika Asia Latin-Amerika 9 % Asia Latin-Amerika 20 Norfund i tall 2009

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Bidrag til utvikling 2008 Norfund Norfund er eid av staten og tjener som et instrument i norsk utviklingspolitikk. Gjennom investering i

Detaljer

skaper verdier b e k j e m p e r f at t i g d o m

skaper verdier b e k j e m p e r f at t i g d o m Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2009 skaper verdier b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet

Detaljer

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2010 s k a p e r v e r d i e r b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond

Detaljer

Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være?

Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være? Veier ut at fattigdom Hva bør Norges bidrag være? 08.11.2017 HVA VI VET OM KAMP MOT FATTIGDOM Noe virker og kan være bærekraftig og inkluderende... Stabilitet og sterk stat, helst en «developmental state»

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Norfunds virksomhet er inndelt i følgende fire investeringsområder:

Norfunds virksomhet er inndelt i følgende fire investeringsområder: Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2010 s k a p e r v e r d i e r b e k j e m p e r f at t i g d o m ÅRSBERETNING 2010 Norfund Statens investeringsfond for næringsvirksomhet

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom. Årsrapport 2008. Norfund årsrapport 2008 1

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom. Årsrapport 2008. Norfund årsrapport 2008 1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Årsrapport 2008 Norfund årsrapport 2008 1 Årsberetning 2008 1. OPPSUMMERING I 2008 ble porteføljen ytterligere

Detaljer

virksomhetsrapport 2011 15 år skaper verdier bekjemper fattigdom

virksomhetsrapport 2011 15 år skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2011 15 år skaper verdier bekjemper fattigdom innhold Norfunds historie 1 Forord 2 Høydepunkter gjennom 15 år 4 Mellom

Detaljer

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Av Kjell Roland Daglig leder, Norfund Norsk Bistandsforum 07. februar 2011 Agenda Fornybar

Detaljer

Norfunds strategi 2016-2020

Norfunds strategi 2016-2020 Norfunds strategi 2016-2020 Norfund Norges hovedredskap for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland Næringslivets sentrale betydning for økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse understrekes i

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2015 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2015 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - ble opprettet

Detaljer

virksomhetsrapport 2012

virksomhetsrapport 2012 STATENS INVESTERINGSFOND FOR NæRINGSVIRKSOMhET I UTVIKLINGSLAND virksomhetsrapport skaper verdier bekjemper fattigdom INNHOLD Dette er Norfund Norfund - statens investeringsfond for næringsvirksomhet i

Detaljer

wb,t Norfund NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling Dato 30. oktober 2009 Til Utenriksdepartementet Fra Norfund Sak Utdypende høringsuttalelse

wb,t Norfund NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling Dato 30. oktober 2009 Til Utenriksdepartementet Fra Norfund Sak Utdypende høringsuttalelse wb,t Norfund NOTAT Dato 30. oktober 2009 Til Utenriksdepartementet Fra Norfund Sak Utdypende høringsuttalelse NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling Det vises til brev fra Utenriksdepartementet datert

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland -

Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland - Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland - Innhold Litt om Norfund En ny global vannkraftbølge med tyngde i

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

NØKKELTALL. Investeringer fordelt på kategorier. samarbeidsland og andre utviklingsland. Europa 4% Finanssektor 11% Direkte investeringer 15%

NØKKELTALL. Investeringer fordelt på kategorier. samarbeidsland og andre utviklingsland. Europa 4% Finanssektor 11% Direkte investeringer 15% årsrapport 04 Norfunds mål er å redusere fattigdom gjennom å investere kunnskap og risikokapital i lønnsom næringsutvikling i utviklingsland. Dette skaper kapital og arbeidsplasser og gir grunnlag for

Detaljer

Hva hindrer akselerert fornybarutbygging i u-land? 9. Januar 2017

Hva hindrer akselerert fornybarutbygging i u-land? 9. Januar 2017 Hva hindrer akselerert fornybarutbygging i u-land? 9. Januar 2017 Om Norfund Hindringer for fornybarutbygging i utviklingsland? 1. Kompetente selskaper som kan bygge og drice kracverk 2. Kjøpere som kan

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Årsrapport. Development Jobs. Sustainable. Central America. Financial institutions. First Developing countries. Growth. Agribusiness.

Årsrapport. Development Jobs. Sustainable. Central America. Financial institutions. First Developing countries. Growth. Agribusiness. Enterprises Capital Agribusiness Local business 2013 Årsrapport LDC Partnerships SME Results Women Development Jobs Mezzanine SME Funds Local Financial institutions First Developing countries Norwegian

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

årsrapport 2012 skaper verdier bekjemper fattigdom

årsrapport 2012 skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2012 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2012 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Innhold Bakgrunn for Norads bedriftsstøtteordning Aktiviteter som potensielt kan motta støtte Prosess og krav til søkere 2 Bakgrunn for lansering

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer:

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer: Her møttes mennesker 2003 Diagram 1: Deltakerne i våre forskjellige programmer fordeler seg slik: 61 % hovedprogrammet (22-35 år) 26 % ung-programmet (18-25 år) 13 % sør-sør (22-35 år) Disse tegnene på

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling «Regjeringen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordning i Norad, inkludert Business Matchmakingprogrammet, med en ny, konkurransebasert

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland

ÅRSRAPPORT 2014. Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland DEMONSTRASJON AV EFFEKTIV KOKEOVN PRODUSENT AV PRIME, HVOR DIFFER GROUP ER AKSJONÆR MODERNE MELKEPRODUKSJON HOS DENDAIRY I ZIMBABWE, HVOR SPEAR CAPITAL ER HOVEDAKSJONÆR PRODUKSJON AV SELVKLEBENDE ETIKETTER

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse?

Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse? Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse? Av Kristin Aase, prosjektleder Energi og utvikling Store forskjeller på afrikanske land Kilde:

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

INFORMASJON OM PARETO PE III AS/IS Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII.

INFORMASJON OM PARETO PE III AS/IS Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. INFORMASJON OM Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. Selskapsform Indre Selskap Tidspunkt for etablering av selskapet / første gangs innbetaling av kapital

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

INFORMASJON OM PARETO PE II Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII.

INFORMASJON OM PARETO PE II Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. INFORMASJON OM PARETO PE II Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. Selskapsform Indre Selskap Tidspunkt for etablering av selskapet / første gangs innbetaling

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan?

Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? Investeringer i bærekraftig fiskeoppdrett i Afrika - hvorfor og hvordan? 27. september 2017 Elin Ersdal NORFUND ET STATLIG INVESTERINGSFOND MANDAT medvirke til utvikling av bærekraftig nærings-virksomhet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode.

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. ÅRSRAPPORT 2010 Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. Ved utgangen av 2010 bidro Kolibri Kapital med kapital slik at hele 5000 låntakere i Latin-Amerika, Afrika og

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer