Dagsorden. Årsmøte tirsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler."

Transkript

1 Årsmøte tirsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet Årsberetning 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer 8. Innkomne forslag 9. Valg Enkel servering 1

2 SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. SAK 2 Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet. Styrets forslag til dirigent: Stein Erichsrud Styrets forslag til referent: Gunnar Bjelland To personer tellekorps - - To personer til å underskrive protokoll: - - SAK 3 Referat fra årsmøte 14. februar

3 SAK 4 Årsberetning 2013 Styret 2013: John Inge Bacher, styreformann Alf Bjarne Olsen, nestformann Hanne Bjørkli, regnskapsfører Gunnar Bjelland, sekretær Erik Stensrud, vaktsjef Bjørnar Sten-Nilsen, styremedlem Korn Heide Aas (har deltatt på styremøtene som driftssjef) Styremøter Det er avholdt 10 styremøter siden årsmøtet Medlemmer Foreningen har pr medlemmer. Båtplassene Det var i nummererte båtplasser i havna. Det er tildelt 19 nye/endrede båtplasser og 17 sesongplasser i Pr var det 25 ledige plasser i havna, hvorav 17 jolleplasser på brygge 4. Søkerlisten pr : Gruppe Båtlengde Antall søkere Hvorav medl. A inntil 5,5 m 13 2 B 5,5 7,2 m 28 4 C 7,3 8,7 m D 8,8 9,4 m 13 7 E 9,5 10,0 m 10 4 F 10,1 10,6 m 6 2 G 10,7 11,8 m 14 5 H 11,9 12,4 m 3 1 L 12,5 13,7 m 11 9 Totalt

4 Aktiviteter i 2013 Oppgradering av bryggene. Etter tips fra ett av våre medlemmer fikk vi kjøpt inn 116 fortøynings- og gangbommer fra Holmestrand havn til en svært hyggelig pris. Ca. 75% av de innkjøpte bommene er nå montert på bryggene. Resten er lagret i havna og blir montert i inneværende år. Oppussing av toalett i klubbhus Toalettet er nå flislagt på gulv og vegger. Noen få detaljer gjenstår. Ny traktor m/tilhørende garasje En eldre Ford, type 1910 med 4-hjulstrekk er innkjøpt til foreningen. Det er senere anskaffet brøyteskjær og montert søkelys. Traktoren har vær meget nyttig i forbindelse med utbedringer i havna samt til brøyting. Vi har også fått en container til å huse traktoren i ved behov. På vinterstid vil den imidlertid stå ute pga det påmonterte utstyret. Ny hjemmeside Ny hjemmeside ble lansert høsten Den ser ut til å fungere bra, og tilbakemeldinger fra medlemmene er svært positive. Den er lagt opp slik at det er enkelt å oppdatere siden uten ekstern hjelp. Facebook-siden er linket opp på hjemmesiden. Den kan av medlemmene benyttes til kommentarer og salg av båtrelatert utstyr. Tilsyn/inspeksjon Inspeksjon fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Seilforeningen Julaften med sine 24 båter på brygge 4 har som vanlig hatt et høyt aktivitetsnivå på indre havn i I de 31 regattaene som ble gjennomført fra 25. mai til 26. oktober startet totalt 360 båter, et snitt på 11,6 pr. regatta. I landsmålestokk er det få andre seilforeninger som kan vise til tilsvarende tall. Helgen august var Julaften vertskap for NM i BB11 og Andunge på Indre Havn. Et svært vellykket arrangement der Horten Seilforening sto for teknisk gjennomføring av regattaene. Tilreisende båter fikk etter avtale disponere Solvikens kran og parkering, noe som var til stort hjelp for arrangementet. Det ble i 2013 innført 30 knop fartsgrense på indre havn, til manges overraskelse og forskrekkelse. Foreningen deltok på et evalueringsmøte med myndighetene etter sesongen. Signalene i etterkant av møtet indikerer at fartsgrensen sannsynligvis blir redusert til 8 knop i Havneinstruks vedlikeholdes og revideres kvartalsvis av havneutvalget og styret. Forslag fra medlemmene kan leveres styret fortløpende. Endringer refereres i årsrapporten. Antall gjestedøgn, betydelig økning. 4

5 Vakttjenesten i 2013 Vakter er gjennomført i henhold til lover og vedtekter, ingen betydelige hendelser er rapportert i vaktperioden. To utenbordsmotorer av høy verdi stjålet i vinter. Drift av havna i 2013 Vinteren ligger det 109 båter ved bryggene. Dugnader Det er gjennomført 8 fellesdugnader i 2013, og til sammen 3376,5 dugnadstimer Opplagstomten Vinteren ligger det 178 båter i opplag på land, herav 11 joller. Det er gjennomført grusing og planering av opplagsplass, med nye strøm- og vannposter. Sommeropplag av hengere fungerte ikke så bra. Styret og havneutvalget jobber for løsninger på dette for neste sesong. Før vintersesongen ble opplagsplassene merket og nummerert. Opplagsplasser ble tildelt fortløpende av landsjef. Dette har fungert godt, og vil bli videreført for kommende sesonger med enkelte forbedringer. 5

6 SAK 5 Regnskap Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Balanse EIENDELER 1106 Fortøyningsbrygger , , Elektrisk annlegg , , Klubbhus , , Opplagstomt , , Kraner og havneutstyr , , Strømmålere/ Ledninger/måler , , Beholdning diesel 5 400, , Medlemsfordringer , , Andre kortsiktige fordringer , Kontanter , , Bankkonto , , Bankkonto , ,00 SUM EIENDELER , ,41 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapial , , Lånekonto , , Leverandørgjeld ,50 670, Medlemsinskudd , , Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,41 6

7 Resultatregnskap 2013 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion 7 Res-2012 Bud-2013 Res-2013 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3001 Div salgs inntekter , , Medlemskontigent , , , Båtavgifter , , , Sesongleie , , , Vinterplass bryggene , Opplagsplass land , , , Kranleie , , , Salg av strøm , , , Dieselsalg , , , Nattevaktinntekt , , , Dugnadsinntekt , , , Husleie , , , Reklameintekter , ,00 0, Gjestedøgn , , , Andre inntekter , , ,96 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT , , ,28 VAREKOSTNAD 4006 Diesel kjøp , , ,87 SUM VAREKOSTNAD , , ,87 LØNNSKOSTNAD 5000 Lønns kostnader , , , Arbeidsgiveravgift , , ,02 SUM LØNNSKOSTNAD , , ,02 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6200 Elmateriell- Brygger , , , Elmateriell Land 4 220, , , Div forbruk. MF + Land Lord 1 323, , , Kommunale avg , , , Renhold 312, , , Renovasjon , , , Nattevakt utgifter , , , Leie andre kontormaskiner + loka , , , Inventar/kontorutstyr, IT utstyr 3 777, ,00 401, Rekvisita 1 064, , , Klubbhus - Vedlikehold & Bruk , , , Vedlikehold Brygge Fortøyning , , , Land område - Opplagplass , , , Vedlikehold Brygger , , , Kjøp av redskaper - Håndverktøy , , , Strøm utgifter/klubbhus/kompress , , , Reparasjon og vedlikehold utstyr 9 401, , , Godtgjørelse for styre møter kt , , , Kontorrekvisita 8 066, , , Telefon , , , Porto 9 153, , , Div kostnader - Styre - Konting , , , Forsikring , , , Annonsering 8 585, , , Bank- og kortgebyr- Øreavrunding , , ,80 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD , , ,70 SUM KOSTNADER , , ,59 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt. Purregebyr -378, ,00-780, Annen rentekostnad , , ,09 SUM FINANSIELLE POSTER , , ,31 RESULTAT (Overskudd)

8 Avskrivningplan varige driftsmidler Fortøyningsbrygger Levetid 40 år Ansakaffelseskost , , ,50 Tilgang i året , , ,18 Avskrivningsgrunnlag , , ,68 Akkumulert avskrivning , ,39 0,00 Årets avskrivning , , ,39 Bokført verdi , , ,29 Årets avskrivning bokføres D:6603 K:1106 Elektriks anlegg Levetid 20 år Anskaffelseskost , , ,39 Tilgang i året 19798, ,00 Avskrivningsgrunnlag , , ,39 Akkumulerte avskrivninger , , ,27 Årets avskrivning , ,62 Bokført verdi , , ,12 Årets avskrivning bokføres D: 6200 K: 1107 Klubbhus Levetid 50 år Anskaffelsekost , , ,36 Akkumulerte avskrivninger , ,01 Årets avskrivninger , , ,01 Bokført verdi , , ,35 Årets avskrivning bokføres D: 6600 K: 1108 Opplagstomt Leieperiode Horten kommune frem til 2022 rest 10 år Opplagstomt kostnadsføres over denne perioden Bokført verdi , , ,57 Fordeles over 10 år , , ,46 Bokført verdi , , ,11 Kostnadsføres i 2013 D: 6602 K: 1150 Kraner og havneutstyr Levetid 20 år Anskaffelseskost , , ,80 Årets tilgang Akkumulerte avskrivninger , ,14 Årets avskrivninger , , ,14 Bokført verdi , , ,66 Årets avskrivning bokføres D: 6601 K:

9 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion 9

10 10

11 Kommentarer til regnskapet for 2013 Strømmålere Vi har et lite lager av strømmålere. Beløpet er negativt i balanse fordi depositumet for strømmålere er satt litt høyere en den faktiske kostnaden foreningen har hatt. Depositumet tilbakebetales den enkelte når strømmåler leveres tilbake, dette er derfor en gjeld for foreningen. Medlemsfordringer Det er også i år medlemsfordringer som står ubetalt pr Noe av dette skyldes selvsagt fakturaer som har blitt sendt ut i desember. Det er noen medlemmer som ikke har gjort opp båtplassen for 2013, disse har fått flere purringer og nå inkassovarsel. Det vil bli sendt ut brev i løpet av mars at de mister rett til båtplass for 2014 dersom de ikke gjør opp for seg. Lån Foreningen tok opp nytt lån i 2012 til kjøp av ny brygge, tidligere lån ble gjort opp. Salg av strøm Strømmålere har ikke blitt lest av i løpet av 2013 selv om dette ble vedtatt av styret at skulle gjøres før båtene ble tatt opp for vinteren av driftssjef med hjelp av bryggesjefer. En oversikt over avlest strøm som var innlevert av båteiere fikk jeg oversendt og rakk derfor ikke å få ut fakturaer for dette på riktig år. I tillegg til dette mangler vi en del avlesninger da det fortsatt er slik at en del båteiere ikke leser av forbruket sitt. Bilagsoversikt Jeg vedlegger utskrift av bilagsføringen for 2013 som er tekstet. Dersom det er spørsmål til enkeltbilag er det fint om vi tar de med hver enkelt. Jeg håper dette er informasjon som medlemmene finner nyttig. Hanne Elisabeth Thjømøe Kasserer 11

12 SAK 6 Budsjettforslag 2014 Res-2013 Bud-2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3001 Div salgs inntekter , , Medlemskontigent , , Båtavgifter , , Sesongleie , , Vinterplass bryggene , , Opplagsplass land , , Kranleie , , Salg av strøm , , Dieselsalg , , Nattevaktinntekt , , Dugnadsinntekt , , Husleie , , Reklameintekter , Gjestedøgn , , Andre inntekter , ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT , ,00 VAREKOSTNAD 4006 Diesel kjøp , ,00 SUM VAREKOSTNAD , ,00 LØNNSKOSTNAD 5000 Lønns kostnader , , Arbeidsgiveravgift , ,00 SUM LØNNSKOSTNAD , ,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6200 Elmateriell- Brygger , , Elmateriell Land , , Div forbruk. MF + Land Lord 4 851, , Kommunale avg , , Renhold , , Renovasjon , , Nattevakt utgifter , , Leie andre kontormaskiner + lokale , , Inventar/kontorutstyr, IT utstyr 401, , Rekvisita 7 718, , Klubbhus - Vedlikehold & Bruk , , Vedlikehold Brygge Fortøyning , , Land område - Opplagplass , , Vedlikehold Brygger , , Kjøp av redskaper - Håndverktøy.MF , , Strøm utgifter/klubbhus/kompress , , Reparasjon og vedlikehold utstyr , , Godtgjørelse for styre møter kt 200 pr møt , , Kontorrekvisita 8 446, , Telefon , , Porto , , Div kostnader - Styre - Konting , , Godtgjørelse for styremedlemmer 1 200, Forsikring , , Annonsering 7 977, , Bank- og kortgebyr- Øreavrunding 3 709, ,00 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD , ,00 SUM KOSTNADER , ,00 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt. Purregebyr -780, , Annen rentekostnad , ,00 SUM FINANSIELLE POSTER , ,00 RESULTAT (Overskudd)

13 SAK 7 Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer Styret foreslår å holde medlemskontingenten uendret, kr for Styret foreslår å holde båtplassavgiften for 2014 uendret. Antall pliktige dugnadstimer foreslåes uendret, 10 timer pr. år. Gebyr for ikke utførte dugnadstimer foreslåes uendret, 150 kr. pr. time. Gebyr for uteblitt nattevakt foreslåes uendret, kr

14 SAK 8 Innkomne forslag Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Forslag 1: (fra Karl-Arne Wilke) Vil med dette foreslå at det avsettes en egen plass som gruses til opplag/lagring av båthengere. Brukere av denne plassen betaler kr.800,00 for stor henger og småhengere kr.375,00. Små hengere: Kan greit flyttes med privatbil, eksempelvis for båter opp til ca. 25 fot. Større hengere er de som må flyttes med tyngre redskap, f eks traktor. Bifalles av styret. Forslag 2: (fra Karl-Arne Wilke) Det innføres en avgift/egenandel for bruk av foreningens traktor til forflytting av båt/tralle fra opplag til kran på kr.400,00 og det samme fra kran til opplagsplass. Styret kan ikke gi sin tilslutning til forslaget før alle ansvarsforhold i forbindelse med flytting av båter med vår traktor er avklart. SAK 9 Valg Valgkomiteen legger fram sitt forslag på årsmøtet 14

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer