VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP"

Transkript

1 VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL , , INNTEKTER LOTTERI , , INNTEKTER OVERTREKKSDRAKT , , REKLAMEINNTEKTER 1 000, , ANDRE INNTEKTER , , INNTEKTER ARRANGEMENT , , MEFJELLET OPP , , OLSOK INNTEKTER , , TRENINGSAVGIFTER , , MEDLEMSKONTIGENTER , , HUSLEIGEINNTEKT , , STARTKONTINGENTAR , , ANNONSEINNTEKTER , , GÅVER , , SPONSORINNTEKT , , TILSKOT NORDDAL KOMMUNE , , GEVINST SAL TRAKKEMASKIN , RENTEINNTEKTER 8 539, , TILSKOT FORBUND , TILSKOT KOMMUNE, ANLEGG , ,00 SPELEMIDLAR KLUBBHUS SUM INNTEKTER , , UTGIFTER SAL , , KJØP OVERTR.DRAKTER , , UTGIFTER LOTTERI , , REKRUTTERINGSARBEID 4040 UTGIFTER ARRANGEMENT , , UTGIFTER OLSOK , , DRIFTSTILSKOT GRUPPER , , LØNN TRENAR , LØNN VASK 9 325, ANDRE LØNNER , , LØNN VEDLIKEHALD PROGRAM , , PREMIAR , , KRETSKONTIGENT/LAGSAVGIFT , , STARTKONTIGENT , , DOMMARUTGIFTER 7 642, , HUSLEIGE 3 513, , LYS/VARME , , DRIFT KLUBBHUS 1 960, , FORPAKTNINGSAVGIFTER , , DRIFTSUTGIFTER ANLEGG , , KJØP MASKINER/UTSTYR , KJØP TRAKKEMASKIN , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , REKVISITA/UTSTYR , , ANDRE KOSTNADER 3 900, , PÅKOSTNING KLUBBHUS , , VEDLIKEHALD ANLEGG , , PÅKOSTNING ANLEGG ,00

2 6630 DRIFT TRAKKEMASKIN , , REKNESKAP , , KONTORREKVISITA 2 345, , TRENING/INSTR. MATERIELL , TELEFONKOSTNADER PORTO 1 003, , REISEUTGIFTER , , ANNONSER/REKLAME , , GÅVER , , FORSIKRING , , KOSTNADER BANKTENESTER 1 669, , RENTEUTGIFTER 1 118,32 478,57 SUM UTGIFTER , ,43 NETTO , ,35 Note 1 Opplysningar til rekneskap Kjøp av trakkemaskin er ført i driftsrekneskapet. Det same gjeld tilskot/gåver og sal av gamal maskin. Dette er gjort nær årsavslutning slik at ikkje alle inntekter/finansiering er kome inn i rekneskapet. Dersom ein korrigerar postar i driftskrekneskap for kjøp av maskin sal av gamal maskin gåver/tilskot tilskot/overføring trim og hovedstyret Sum Altså dersom kjøp av trakkemaskin inkl finansiering i 2014 ikkje var ført i drift, ville resultat vore om lag kr i overskot. Det er forventa at det i 2015 vil kome inn gåver og tilskot på i overkant av kr som også vil verte ført i drift. Valldal / Valldal IL styret Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Stakkestad Kjersti Magnussen

3 HOVEDSTYRET REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 SALSINNTEKTER , INNTEKTER LOTTERI , , REKLAMEINNTEKTER , ANDRE INNTEKTER , , INNTEKTER ARRANGEMENT , MEFJELLET OPP , , OLSOKINNTEKTER , , MEDLEMSKONTIGENTER , , HUSLEIGEINNTEKT , , ANNONSEINNTEKTER 700, GÅVER , , TILSKOT NORDDAL KOMMUNE , , RENTEINNTEKTER 6 210, , TILSKOT FORBUND , TILSKOT KOMMUNE , ,00 SPELEMIDLAR KLUBBHUS SUM INNTEKTER , , UTGIFTER SAL , UTGIFTER LOTTERI 156, , UTGIFTER ARRANGEMENT , UTGIFTER OLSOK , , DRIFTSTILSKOT GRUPPER , , LØNN VASK 9 325, ANDRE LØNNER 9 850, , LØNN VEDLIKEHALD KRETSKONTIGENT/LAGSAVGIFTER 3 040, , HUSLEIGE , LYS/VARME , , DRIFT KLUBBHUS 1 960, , FORPAKTNINGSAVGIFTER , , DRIFTSUTGIFTER ANLEGG 7 051, KJØP MASKINER/UTSTYR , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 9 906, , REKVISITA/UTSTYR , ANDRE KOSTNADER 6600 PÅKOSTNING KLUBBHUS , , VEDLIKEHALD ANLEGG , , REKNESKAP , , KONTORREKVISITA 2 116, , TELEFONKOSTNADER PORTO 750, , ANNONSER/REKLAME 8 804, , GÅVER 550, , FORSIKRING , , ANDRE KOSTNADER 593, , RENTEUTGIFTER 122,00 SUM UTGIFTER , ,55 NETTO , ,06 BANKKONTO ,00 inkl volleyball og padlegruppe

4 FOTBALL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL , , INNTEKT LOTTERI , , INNTEKTER OVERTREKKSTDAKT , , REKLAMEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER , , INNTEKTER ARRANGEMENT 3250 OLSOKINNTEKTER , , TRENINGSAVGIFTER , , STARTKONTIGENTAR , , ANNONSEINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER 2 047, ,00 SUM INNTEKTER , , UTGIFTER SAL , , KJØP OVERTR.DRAKTER , , UTGIFTER LOTTERI , UTGIFTER ARRANGEMENT , LØNN TRENAR , ANDRE LØNER 2 400, PROGRAM , , PREMIAR , KRETSKONTIGENT/LAGSAVGIFT , , STARTKONTIGENT , , DOMMARUTGIFTER 7 642, , HUSLEIGE 2 163, , DRIFTSUTGIFTER ANLEGG 9 862, , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , REKVISITA/UTSTYR , ANDRE KOSTNADER VEDLIKEHALD ANLEGG 8 750, KONTORREKVISITA 229, , TRENING/INTSRUKSJON MATRIELL , PORTO 253,50 0, REISEUTGIFTER , , ANNONSER/REKLAME 273,60 700, ANDRE KOSTNADER 260,50 241,50 SUM UTGIFTER , ,18 NETTO , ,82 BANKKONTO

5 FRIIDRETT REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL INNTEKTER ARRANGEMENT 6 048, , OLSOKINNTEKTER 7 500, , STARTKONTIGENT 4 460, , RENTEINNTEKTER 92, ,00 SUM INNTEKTER , , UTGIFTER SAL 4020 KJØP AV MERKER/TABELLAR 4040 UTGIFTER ARRANGEMENT 1 323, , PREMIAR , KRETSKONTINGENTAR/LAGSAVG , , STARTKONTINGENTAR 1 950, , DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 781, ANNONSERING 580, , KOSTNADER BANKTENESTER 107, ,00 SUM UTGIFTER , ,40 NETTO -931, ,60 BANKKONTO

6 SKI REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL , , INNTEKTER LOTTERI , ANDRE INNTEKTER/SPONSOR , , INNTEKTER ARRANGEMENT , , TRENINGSAVGIFTER , OLSOKINNTEKTER , , STARTKONTIGENT , , ANNONSEINNTEKTER , , GÅVER , , SPONSORINNTEKT , , TILSKOT NORDDAL KOMMUNE 8 000, GEVINST VED SAL DRIFTSMIDDEL , RENTEINNTEKTER 72,00 225, TILSKOT ,00 SUM INNTEKTER , , , UTGIFTER SAL 8 195, , KJØP OVERTREKKSDRAKTER , UTGIFTER LOTTERI 4 310, , REKRUTTERINGSARBEID 4040 UTGIFTER ARRANGEMENT , ANDRE LØNER 8 850, , PROGRAM , , PREMIAR , KRETSKONTIGENT/LAGSAVGIFT , , STARTKONTIGENT 8 935, , HUSLEIGE 1 350, DRIFT MASKINER/ANLEGG 900, KJØP TRAKKEMASKIN , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 400,00 712, REKVISITA/UTSTYR , , ANDRE KOSTNADER 1 050, VEDLIKEHALD MASKINER/ANLEGG , , PÅKOSTNINGAR ANLEGG , DRIFT TRAKKEMASKIN , , KONTORREKVISITA 138, PORTO 1 620, REISEUTGIFTER , , ANNONSERING 1 606, , ANDRE KOSTNADER 613,00 316, RENTEUTGIFTER 1 118,32 356,57 SUM UTGIFTER , ,66 NETTO , , ,99 AVDRAG PÅ LÅN BANKKONTO ,00 LÅN TRAKKEMASKIN ,00

7 TRIM REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL REKLAMEINNTEKTER 1 000, ANDRE INNTEKTER 5 000, INNTEKTER ARRANGEMENT , , OLSOKINNTEKTER 7 500, , STARTKONTINGENT SPONSORINNTEKTER , RENTEINNTEKTER 118,00 157,00 SUM INNTEKTER , , UTGIFTER SAL UTGIFTER ARRANGEMENT 7 911, , PREMIAR 5 383, HUSLEIGE 600, REKVISITA/UTSTYR 2 213, ANDRE KOSTNADER 3 900, ANNONSERING 2 974, , GÅVER , ANDRE KOSTNADER 72, RENTEUTGIFTER 95, TILSKOT - SUM UTGIFTER , ,15 NETTO , ,85 BANKKONTO ,00

Referat frå styremøte i Valldal IL

Referat frå styremøte i Valldal IL Referat frå styremøte i Valldal IL Tid: Måndag 22.10.2012 kl 19.30-22.15 Stad: Klubbhuset- Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Arvid Frostad, Trond Håvoll, Torkjell Bjørstad, Ellisiv Valdal Jarvik

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF Lisens Forsikring for utøver Inntekt for NSF Hvorfor innføre lisens? Sikre at seilerne er forsikret ved ulykker Forsikringen på båten dekker kun tredjemann, og ikke mannskap ombord med mindre man tegner

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer