POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT"

Transkript

1 POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument ). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot private personer, selskaper, investorer og fond. Emisjonen er den 1. av 2 planlagte kapitalutvidelser i selskapet Polarfisk AS. Bestillingsfrist på aksjer: Oppdrettsarter: Sterlett stör: Latinskt namn Acipenser rethenus Sibir stör (hybrid): Latinskt namn Acipenser baerii Russisk stör: Latinskt namn Acipenser gueldenstaedtii:.(diamond Sturgeon). Polarfisk AS, org.nr.: Produksjon av sort kaviar (kjent som russisk kaviar), fra størfisk i landbasert oppdrett.

2 1 Innledning: Polarfisk AS er et selskap som er etablert i Meløy kommune i Nordland fylke. Selskapets formål å drive med landbasert oppdrett av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør med produksjon av rogn som foredles til ekte caviar (kjent som russisk caviar ), og stør kjøtt som foredles til eksklusive produkter. Polarfisk AS vil lansere merkevare basert på eksklusiv caviar og produkter av stør som er produsert på en bærekraftig måte i et arktisk rent miljø. Innhold: 1. Innledning Side 2 2. Kapitalutvidelse / rettet emisjon Forretningsidéen Historikk Nøkkelopplysninger Eiendomsforhold Lokalisering og anleggsdesign Etablert vannanlegg og vannavtale Planlagt anlegg og produksjon Salgsprisprognoser og produktprofil Teknologi (RAS): sikker og utprøvd teknologi Faglig bistand med kompetanse og samarbeid Prosjektmål Banebrytende prosjekt Marked, produkt, aktuelle oppdrettsarter Konkurrenter Fortrinn Prosjektering og aktiviteter i første fase Kapitalutvidelse Fremdriftsplan Kostnader i første trinn av prosjektet Finansiering av første 1. trinn Prosjektgruppe Styreleder (kortversjon), div. bilder Kapitalutvidelse / rettet emisjon Polarfisk AS vil gjennomføre en kapitalutvidelse som skal utføres med rettet emisjon med maksimum innbetaling satt til NOK ,- + konvertering av lån NOK ,- til aksjer, totalt aksjer. Aksjenes kjøpspris vil være kr 5,00 pr aksje. Minsteandel for privatpersoner er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for selskaper er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for investeringsfond er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for utenlandske investorer er satt til aksjer, svarende til NOK Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 2

3 3 Forretningsidéen: Forretningsidéen til Polarfisk AS er å etablere en topp moderne og bærekraftig landbasert oppdrettsbedrift / produksjonsanlegg for størfisk. Selskapet skal oppdrette størfisk for å produsere stør rogn som foredles til eksklusiv caviar og stør kjøtt som skal klargjøres til delikatesseprodukter. 4 Historikk på lokalitet Det har vært drevet landbasert oppdrettsvirksomhet på lokaliteten Øyra (gnr. 31 bnr. 38) helt siden først på 1980 tallet (Ole Torrissen & Sønner), da med oppdrett av settefisk av laks og ørret. Fra 1998 drev Svartisen Fiskefarm AS v/ undertegnede med matfiskproduksjon av røye og regnbueørret i anlegget etter at konsesjon fra Fiskeridirektoratet på rundt 120 tonn matfisk ble innvilget. I 1999 fikk anlegget også innvilget settefiskkonsesjon på 1 mill stk laks og ørret. Produksjonen ved anlegget ble avsluttet i 2004 etter at laksenæringa fikk en stor nedtur i 2002 og utover en periode. De fleste tiltakene med infrastruktur som vann og strøm i forbindelse med den omsøkte etableringen er allerede gjennomført. 5 Nøkkelopplysninger: Selskapsnavn: Polarfisk AS Eier: Anker Bergli, 100 % av aksjene Etableringsår: 2009 Foretaksnummer: Planlagt virksomhet: Produksjon av størfisk i lukket landbasert anlegg Planlagte produkter: Rogn for ekte kaviarproduksjon og stør kjøtt (Delikatesseprodukter) Hovedmarkeder: Skandinavia og det internasjonale marked. Revisjon / regnskap: Ernst & Young / Adminor AS Aksjekapital: NOK fordelt på aksjer Eiendom, juridisk eier: Lokaliteten Øyra (gnr. 31 bnr. 38) i Meløy Planlagte investeringer: Ca. 210 MNOK (leverandøranslag) 6 Eiendomsforhold: Polarfisk AS er juridisk eier av eiendommen hvor anlegg og bygninger er lokalisert på, gnr 31 bnr 38. Det er utgått tilleggsareal, gnr 31 bnr 53. Selskapet er klar for å utrede 1 byggetrinn i utbyggingen av stør anlegget. Reell verdi av eiendommen er ikke regnskapsført ved innskuddstidspunkt i 2009 av skattemessige årsaker. Norges takseringsforbund har okt vurdert eiendommen med anlegg til en teknisk verdi på NOK ,-. Det som er en stor fordel for Polarfisk er at eksisterende hall på 1000 m2 muliggjør en rask start med klekking og startfôring av yngel. Hallen har videre plass for settefisk av stør, ca av hver art. Det vil gi en god start på produksjon og høy verdi på selskapet fra starten av. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 3

4 7 Lokalisering: Gnr. 31 bnr. 38 Bjærangsfjord, 8178 Halsa i Meløy kommune. Anleggets plassering: Øren ved Storåga i Meløy kommune i Nordland Fylke. Skisse av anleggets 1. trinn og design ferdig utbygd (kan bli endret). Anlegget er planlagt bygd med isolert hallsystem levert og montert av Linto AS. Anlegget kan få endringer i design når endelig utbyggingsplan og utforming av bygningsmassen vedtas. Bygningen blir avdelt i flere avdelinger. Det vil bli lagt avgjørende vekt på fiskehelse og smittesperrer i anlegget. Anlegget vil bli bygd med lab og produksjonsavdeling for videreforedling av rogn til kaviar og stør kjøtt til delikatesseprodukter. Kaviaren er beregnet på et høyt betalende luksusmarked. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 4

5 8 Etablerte vanninntak til oppdrettsanlegget: Vannavtale: Polarfisk AS har inngått en 20 årlig avtale (inkl. rett til fornyelse), med eier av naboeiendommen om rett til rimelig leie med uttak av vann fra Storågavassdraget samt bruk, framkomst, vedlikehold og drifting av eksisterende ledningsnett og vannbasseng. Avtalen omfatter også legging av ny pumpeledning(sjøvann), og avløpsledning i sjø. Elveløpet renner rett ved siden av anlegget til Polarfisk AS. NVE har etter søknad, tildelt Polarfisk AS en varig vassdragskonsesjon for uttak av vann fra elveløpet i Storåga. 9 Planlagt anlegg, produksjon og logistikk: Anleggsutbygging: m2 (5000 m m m m2) isolert og klimaregulert bygningsmasse Oppdrettsvolum: ca: 8300 m3 karvolum Konsesjoner: 2 x 325 tonn MTB (maks tillatt biomasse) Rogn og kaviar: kg/år Størfisk, sløyd: kg pr år Stør filet: kg pr år 1. byggetrinn bygges i 2 etasjer à 5000 m2 + personalenhet på 200 m2. Andre byggetrinn bygges inntil 1. med 5000 m2. Innvilgede konsesjonsrammer muliggjør en utvidelse av produksjonen ved en videre utbygging av anlegget. Vanlige forsyninger av råvarer inn til anlegget og uttransport av ferdigvarer ivaretas av etablerte transportører som har transportintervall forbi lokaliteten 2 4 ganger pr uke. Spesialforsyninger leveres anlegget etter anbudsprinsippet. Adkomst til anlegget er ok. Vakt- og nøkkelpersonell vil ha bo og overnattingstilbud i personalavdeling på anlegget. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 5

6 10 Salgsprisprognoser og produktprofil Salgspris, Russisk stør caviar: Salgspris, Sibirsk stør caviar: Salgspris, Sterlett stør caviar: Salgspris, stør filet: 1860 EUR (ca: NOK ,-) pr kg 1200 EUR (ca: NOK ,-) pr kg 1260 EUR (ca: NOK ,-) pr kg NOK pr kg Produktene skal profileres med et gjennomtenkt arktisk design, pakkes i eksklusiv innpakning og selges på det nasjonale og internasjonale marked. Salgsprisen på kaviar er innhentet fra Carelian Caviar i Finland, kilder i Danmark og ellers i Europa. Salgsprisen er beregnet på kilos pakninger. Pakkes caviar i mindre pakninger så vil prisen øke. Salgsprisen på størfilet er beregnet ut fra hva som oppnås av engrospris på Salma lakseloins i dagligvarehandelen i Norge og internasjonal netthandel. 11 Teknologi (RAS): sikker og utprøvd teknologi Selskapet skal benytte den mest sikre, moderne og miljøvennlige resirkuleringsteknologien (RAS Recirculating Aquaculture Systems), som kan fremskaffes. Resirkuleringsteknologi regnes som fremtidas teknologi i akvakultur. Gjenbruk av vann er viktig for i større grad kunne drive en mer miljøvennlig produksjon. Resirkuleringsanlegg for akvakultur benytter teknologi der vannet går i en sløyfe, renses og gjenbrukes systemet. Den største fordelen med resirkulering er at det gir muligheten til å opprettholde en stabil og optimal vannkvalitet, samtidig som et resirkuleringsanlegg medfører bedre vern mot smittekilder. Dette gir grunnlag for et forbedret og forutsigbart oppdrett for alle arter, både i ferskvann og saltvann. Andre viktige fordeler er at resirkuleringsanlegg reduserer vannbruken betydelig, noe som er viktig i perioder der vanntilgangen er begrenset, samt at resirkulering medfører bedre kontroll på avfallsstoffer omkring 70 % reduksjon i energiforbruk. Økt bruk av resirkuleringsteknologi i landbasert akvakultur er derfor viktig for fremtidas oppdrett i en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot et mer miljøvennlig oppdrett. Et særdeles viktig poeng er at i et lukket anlegg som dette, så har vi store fordeler i forhold til åpne gjennomstrøm- eller delvis resirkuleringsanlegg i friluft som man finner en del steder innenfor EU. I lukkede RAS anlegg har en bedre mulighet til å kjøre høyere vanntemperaturen og reguleringer på denne gjennom hele året, og dermed få et enormt utslag på tilveksten. I tillegg kan en manipulere årstidene med regulering av temperatur og lys og dermed få fisken kjønnsmoden mye raskere enn i naturlige forhold. Det vil bli lagt stor vekt på god teknisk kontroll og overvåkning. Sikkerhets- og backup-systemer vil bli installert i alle kritisk ledd. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 6

7 Påfølgende skisse viser et eksempel på et moderne resirkuleringssystem, RAS installasjoner i et landbasert anlegg. Skissen er utarbeidet av Krüger Kaldnes. Anlegget til Polarfisk AS vil bli bygd med siste generasjon RAS teknologi. Design og installasjoner vil bli bestemt av prosjektgruppen under utviklingen av prosjektplan. 12 Faglig bistand med kompetanse og samarbeid Polarfisk AS, har fått tilbud om bistand med spisskompetanse på størfiskoppdrett og bygging, oppstart og oppfølging av driften på selskapets planlagte landbasert oppdrettsanlegg med RAS-teknologi: Nederlandsk selskap: Anna Royal Dutch Caviar (etablert i 2009) v/ Oleg Salkazanov, med spisskompetanse på størfiskoppdrett fra Russland. Oleg Salkazanov, som drifter Anna Royal Dutch Caviar med oppdrett av bl.a. Russisk stør i Eindhoven i Nederland, har tilbudt Polarfisk AS sin kompetanse og hjelp i etablerings-, oppstarts- og innkjøringsfasen av vårt planlagte anlegg her i Norge. Polarfisk AS arbeider med å inngå avtale med Oleg Salkazanov om dette. Coppens fôrprodusent i Nederland har gitt undertegnede førstehåndsinformasjon med innsikt i deres omfattende forskningsmateriale på reproduksjon av størfisk, og dette materialet omfatter alle tre arter av størfisk som Polarfisk skal oppdrette her i Norge. Coppens vil også bistå selskapet i oppstartfasen og underveis. Coppens har også medelt at de vil bidra til at vi får besøke aktuelle oppdrettsanlegg for stør der de har leveranse av fôr til. Coppens leverer også spesielt fôr som er tilpasset alle stadiene i oppdrettssyklusen. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 7

8 Polarfisk har fått henvendelse med tilbud om faglig bistand fra SINTEF Fiskeri og havbruk v/ Gunvor Øie som er Forskningssjef ved Marin Ressursteknologi. I SINTEF har de en gruppe som har jobbet med levendefôrkvalitet og mikrobiell vannkvalitet til nye arter i over 20 år. Tilbudet gir mulighet for samarbeid med Sintef, særlig for å sikre god startfôring for å oppnå best mulig kvalitet og overlevelse på yngel. Billund Akvakulturservice i Danmark har bygd et av verdens største landbasert oppdrettsanlegg(aquatir) for stør i Moldova. Selskapet ønsker å bidra med kompetanse, besøk på Aquatir anlegget og selskapet ønsker også å konkurrere om å levere RAS - teknologien til Polarfisk`s nye anlegg. Flere selskap som har spesialisert på resirkuleringsteknologi (RAS) i landbasert oppdrett av fisk, har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen om bygging av teknologien i stør anlegget til Polarfisk. Bland disse er Krùger Kaldnes, Artec Aqua AS, Aquatec Solutions AS i Danmark og Sterner AS. Linto AS, v/tom Normann har levert Polarfisk gode forslag og priser på isolert bygningsmasse som det kan arbeides videre med. Det er inngått en omfattende intensjonsavtale om forsknings- og utvikling med Universitetet i Nordland. Forprosjektet vil innbefatte detaljert planlegging og kursing. Det vil foregå i Meløy, Bodø og i Danmark, samt på anlegg i drift i EU og Moldova og vil omfatte følgende punkter med mer: Farm ledelse og produksjonsplanlegging i moderne RAS anlegg for størfisk Vedlikehold og kvalitetssikring Vannkjemi i størfiskoppdrett Fiskebiologi (spesifikt størfisk) og vannbehandling Systemets funksjoner PLS overvåkning og kontrollsystem i RAS - anlegg Forprosjektet og opplæring vil bli søkt delfinansiert fra Innovasjon Norge. 13 Prosjektmål Målet er å bygge opp og sette i drift det første topp moderne landbaserte anlegg for produksjon av størfisk i Norge. Selskapet skal anvende den beste teknologien som finnes tilgjengelig innen rimelighetens grenser. Anlegget skal tilrettelegges for en miljøvennlig og bærekraftig rasjonell økonomisk drift og et godt arbeidsmiljø. Det vil bli lagt stor vekt på kvalitet og matsikkerhet. Anlegget skal ha hele verdikjeden fra klekking av øyerogn til ferdig foredlede eksklusive produkter av caviar og størkjøtt som blir klargjort for engros- og konsummarkedet. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 8

9 14 Banebrytende prosjekt Undertegnede har i lang tid arbeidet for å starte landbasert oppdrett av størfisk. Prosessen har vært omfattende og arbeidskrevende. Det var først den at Fiskeridirektoratet besluttet å gi Polarfisk AS tillatelse til etablering og drift av landbasert akvakulturanlegg for Sterlett stør, Sibirsk stør og Russisk stør i Norge. Fiskeridirektoratets positive avgjørelse er godt fundamentert i fagmiljøet som har de beste kunnskaper om størfisk, og det vil i praksis si at direktoratet har åpnet for å starte produksjon med klekking av rognmateriale, produksjon av yngel, matfisk og rogn for kaviarproduksjon så fremst oppdrettsaktiviteten foregår i landbasert lukkede anlegg med lovpålagt rømmingssikring. Det er viktig å arbeide raskt videre med forberedelsene med oppstart og dermed komme i forkant av mulige konkurrenter. Det kan gi oss store fordeler med hensyn til støttemuligheter fra Innovasjon Norge, både i investerings-, oppstartings-, første driftsfase og under markedsintroduksjon av våre nye produkter. 15 Marked, produkt, aktuell oppdrettsart og størfiskens situasjon Markedet for caviar produsert av rogn fra stør er litt uoversiktlig, men ut fra de opplysninger som foreligger så er produksjonen beskjeden i forhold til det som markedet kan ta imot. Det er en av årsakene til at prisen på produktet er svært høy. Det er beregnet at det hvert år har vært omsatt omkring tonn caviar i Russland, men av dette er det kun 10 tonn som handles lovlig. Resten omsettes illegalt i markedet. Ekte caviar omsettes i svært få tilfeller som sporbar eksklusiv luksusvare. Caviar som omsettes illegalt kommer fra ulovlig fiske, og det har medført at bestanden av stør i det Kaspiske hav er blitt er blitt redusert med ca. 90 % i løpet av de siste 20 år. Den illegale omsetningen av svart caviar er kalkulert til 5,5 milliarder NOK. Myndighetene slår hardt ned på de som blir tatt i denne handelen. De fleste er nå enige om at landbasert oppdrett av størfisk vil bli redningen for den ville bestanden. Det eksperter har sagt er at de tviler på at den ville bestanden kan bygges opp i løpet av de neste 20 årene. Årsaken til dette er at i kaldt vann i naturen er reproduksjonstiden der er svært lang. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 9

10 I landbasert RAS anlegg kan det skapes god vannkvalitet og holde grader celsius. Det gir en ekstrem god tilvekst og kort reproduksjonstid i forhold til i naturlige omgivelser. Artene som er aktuell å ta inn til oppdrett i vårt anlegg er Sterlett, Sibirsk og Russisk stør. Disse størartene blir tidlig kjønnsmoden under kontrollerte forhold og kan utvikle rogn etter ca. 2,5-3 år i et RAS - anlegg. Undertegnede tror at det kan gjøres en del mer med hensyn til tiden dette tar. Det er uklart hvorvidt det er gjort grundige forsøk på års-manipulering ved hjelp av lysregulering og temperaturendringer i driftsvannet. Undertegnede vet at det vil bli en krevende oppgave å få innpass på markedet for kaviar fra størfisk for Polarfisk AS, men jeg mener den er løsbar. Det handler om å bruke de fortrinn vi har, spesielt det med en arktisk, ren og miljøprofilert produksjon. Kvaliteten på produktet må være i ypperste klasse. Det må tilskrives nok kapital til dette arbeidet og markedsføringsstrategien må være krystallklar når salget kan starte. Selskapet vil inngå avtale for salg av Størcaviar med en eksportbedrift i Norge som selger fiskeprodukter i hele Europa. Vi vil presentere produktene våre i samarbeid med Arena Nordland på verdens største sjømatmesse (European Seafood Exhibition) i Brussel. Selskapet har allerede innledet kontakt med en kandidat for salg av caviar fra stør i det østeuropeiske markedet. Det skal også opprettes kontakt med et mulig omsetningsledd for caviar i USA. Allerede etter måner i oppdrett starter utsortering av hanner. Disse kan slaktes eller driftes videre for så å gi mer stør kjøtt av høy kvalitet. Størens kjøtt er benfritt, vilket gjør kjøttet meget attraktivt for konsumentene. Sibirisk stör: Latinskt namn Acipenser baerii Kald- og varmrøkt størkjøtt. Fersk hel stør i utstilling. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 10

11 Filet av stør (Sturgeon) er et deilig kjøtt med svært lavt fettinnhold. Det er ideell for tilberedning av raffinerte råe fiskeretter som er full av smak. Stør med et fiskekjøtt uten bein og med et misunnelsesverdig ernæringsmessig innhold. Størkjøtt er spesielt egnet for konsum både for barn og voksne på grunn av sin møre konsistens og delikate smak. Fersk filet av stør. Støren som er regnet som en edel fisk, som tidligere prydet banketter av kongehusene i Europa, har nå gjort sin comeback som en stor og raffinert råvare til eksklusive matretter. Stør fileten er tørrsaltet og kald røkt med bruk av edle tresorter. Den spesielle konsistens på kjøttet, den umiskjennelig lyse farge, den delikate duft av aroma og uovertruffen smak gjør det til et unikt produkt. Røkt filet av stør. Fiskekjøtt fra stør har ikke vært vanlig i Norge. Derfor er viktig at man tar høyde for at dette må introduseres på en grundig måte. Undertegnede har tidligere arbeidet med produkt inn mot dagligvarehandelen. Dagligvarekjedene vil gjerne selge kvalitetsprodukter og jeg tror derfor at størfisken med sitt delikate, smakfulle og benfrie kjøtt har stor sjanse til å bli godt mottatt hos konsumentene. En bør derfor legge opp til at produktene skal inn i dagligvarehandelen over hele landet etter hvert. Før at dette kan skje må det konstrueres et unikt varemerke, sørge for at man har en delikat innpakning på linje med SALMA produktet som allerede er lansert. Man kan også sammenligne Størkjøtt med torskeproduktet STRØM som Codfarmers har lansert. Begge de nevnte produktene har hatt stor suksess i markedet. Polarfisk AS må også utarbeide en grundig markedsføringsstrategi for stør fiskprodukter. Fiskekjøttet egner seg godt til bearbeiding, men i starten er det kanskje klokt å forsøke å selge inn fersk porsjonspakket filet eventuelt samme innpakket men frossen. Det er også viktig å tilby restaurantmarkedet forsyninger av Størkjøtt som en delikatesse. I første omgang vil imidlertid selskapet legge opp til at stør kjøttet bli markedsført og solgt til østeuropa der dette fiskekjøttet er ettertraktet som eksklusiv vare. Det er også god intresse for størkjøtt i noen EU-land. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 11

12 16 Konkurrenter Foreløpig finnes det ingen konkurrenter med produksjon av størfisk i Norge. De nærmeste og største anleggene ligger i Russland, Moldova, Iran og sør Europa, samt et par mindre anlegg i Finland og ett i Danmark. Disse anleggene produserer foreløpig små volumer i forhold til markedet og er dermed ingen trussel. Viktigste produsentland i EU er Frankrike (første europeiske produsenten av caviar), Polen, Tyskland og Italia. Viktigste produsentland i verden Russland og Kina. 17 Fortrinn Det største fortrinn Polarfisk AS har er at selskapet er den første bedrift i Norge som har fått tillatelse til oppdrett av stør. I tillegg er selskapet eier av et eksisterende anlegg som blir lokalitet til dette formål. Anlegget har tidligere vært i drift med både settefisk og landbasert matfiskproduksjon på røye og regnbueørret. All infrastruktur med ferskvann, strøm og en tidligere avløpsledning er på plass. Selskapets har bygningsmasse og en del karvolum. Det vil bli vurdert om noe av dette skal brukes i oppstartfasen. Det viktigste er konsesjoner og tillatelser som selskapet har fått tildelt. Vassdragskonsesjon og en dobbel NTB (650) med størfisk vil utgjøre en stor verdi på lokaliteten. Dette åpner for at vi kan få inn rogn for klekking fra leverandører i Europa straks avdelingene for yngel og settefisk er klare. Mange av anleggene som er i drift i Europa i dag er rene gjennomstrømmingsanlegg eller anlegg med delvis resirkulasjon av vann og noe tilsetting av oksygen. Inntrykket er at fleste av disse anleggene er utendørsanlegg og at de har en lite rasjonell driftsstruktur. Noen av anleggene har god kvalitetskontroll i produksjonen. Andre anlegg har for lite fokus på fiskehelse og miljømessige produksjonsforhold. Polarfisk skal ikke kjøpe befruktet rogn fra anlegg med dårlig kvalitetssikring. Mange av anleggene har liten mulighet til å holde jevn optimal temperatur hele året som igjen fører til lavere tilvekst og senere kjønnsmodning og uttak av rogn. Polarfisk AS skal bygge ut anlegget til et topp moderne RAS anlegg. Vi vil ivareta alle de viktige elementer som skal til for å få til en bærekraftig, miljø- og arbeidsvennlig måte å drive oppdrett av fisk på. Selskapet vil gjøre alt som er nødvendig for å sikre god fiskehelse og oppfylle matlovens krav til matproduksjon og mattrygghet. Et annet fortrinn er at anlegget er lokalisert nord for polarsirkelen. Det gjør at vi kan bygge en markedsprofil og utvikle varemerke med tanke på arktisk og polar vinkling. Disse begrepene tilknyttes ofte de reneste områder i verden i forbindelse med produksjon av mat og delikatesser fra naturen. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 12

13 18 Prosjektering og aktiviteter i første fase Polarfisk AS er fremme ved en viktig prosjekteringsfase der programmet videre er fastlagt. Det ligger an til at selskapet kan ha gjennomført denne allerede innen 30. mai Selskapet skal forberede anleggs- og driftsaktiviteten grundig og vil bruke tiden fremover til å detaljplanlegge hele konseptet. Meløy kommune har behandlet ferdig alle plansaker for Polarfisk AS, alle med positivt utfall. Naboeiendommen har avgitt mer areal til selskapet for å gi bedre plass for utbygging av anlegget. Polarfisk AS med undertegnede har hittil brukt mye kapital og egeninnsats i et svært omfattende arbeid med konsesjon og grunnlaget til forprosjektet. Selskapet har fremover behov for å få utført konsulentarbeid, markedsplan og mer prosjekteringsarbeid. Selskapet må bl.a. i forprosjektet sørge for at undertegnede og min driftsassistent så langt som mulig blir godt oppdatert på biologi og driftsrutiner for størfisk i moderne lukkede RAS anlegg før oppstart. Denne kursingen skal skje i samarbeid med Billund Aquakulturservice AS, Danmark og Coppens i Nederland. Disse leverandørene har hittil levert det beste grunnlag som kan arbeides videre med. Det blir opprettet en konsulentgruppe som har den beste kompetanse på fagfeltene som kommer til anvendelse i prosjektet. Styreleder har blant flere aktuelle fagpersoner som har lang fartstid i landbasert akvakulturanlegg, fått uttrykt positiv tilbakemelding til deltakelse i konsulentgruppen. Billund Aquakulturservice AS som har levert stør RAS-anlegg, skal delta i prosjektgruppen og de har flere personer som tidligere har vært involvert i utbygging på oppdrettsanlegg for størfisk, Aquatir Sturgeon complex i Moldova: 19 Kapitalutvidelse i Polarfisk AS Selskapet har nå behov for å få tilført arbeidskapital for å unngå tap av tid i prosessen frem til oppstart og utbygging av produksjonsanlegget. Forprosjekt som beskrevet i vedlagt plan skal gjennomføres. Samtidig er den ene hallen i eksisterende anlegg planlagt brukt til oppstart med produksjon av biomasse (yngel og settefisk av Russisk stør, Sterlett stør og Sibirsk stør). Biomassen skal overføres i ny bygningsmasse etter hvert som anlegget bygges ut. Styret i Polarfisk AS har planlagt å gjennomføre 2 stk rettede emisjoner / kapitalforhøyelser innen utgangen av sommeren Første emisjon vil gjennomføres på grunnlag av ovennevnte verditakst på eiendommen inkludert alle rettigheter og konsesjoner, men avrundes ned til NOK ,-. Kapitalforhøyelse skal gjennomføres med en rettet emisjon mot privatpersoner, selskaper, fond og profesjonelle investorer. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 13

14 1. Rettet emisjon nr. 1 vil omfatte innbetaling av maksimum NOK ,- + konvertering av lån på NOK , tilsvarende aksjer hver på NOK 5,00. Minsteandel for privatpersoner er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for selskaper er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for investeringsfond er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for utenlandske investorer er satt til aksjer, svarende til NOK Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. 2. Rettet emisjon nr. 2 vil gjennomføres på grunnlag fremtidige inntekts- og avkastningsmuligheter i selskapet. NorBAN, Fondsfinans ASA eller Castelar Corporate Finance AS, Oslo, vil etter endt forprosjekt få i oppdrag å utarbeide et emisjonsprospekt. Alle muligheter som kan gi avkastning ved produksjon av produkter fra størfiskoppdrett skal belyses. Styreleder tar sikte på at denne emisjonen bringer inn tilstrekkelig egenkapital for å fullfinansiere hele den planlagte anleggsutbyggingen med driftsfasen inntil full produksjon. 20 Fremdriftsplan I vedlegg nr.: 2 til prospektet (omfatter forprosjektet med fullstendig prosjektplan), er avsatt tid for delmål 1-3 fra frem til uke 16- og delmål 4-5 frem til uke 22 i Prosjektkostnader / Egenkapital Forprosjekt / fulstendig prosjektplan, se vedlegg: NOK ,- Økning av egenkapitalen i Polarfisk AS: NOK ,- Sum finansieringsbehov NOK ,- 22 Finansiering: Kapitalinnskudd i forbindelse med rettet emisjon NOK ,- Tilskudd fra Innovasjon Norge NOK ,- Sum finansiert NOK ,- Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 14

15 23 Konsulent-/ faggruppe Faggruppen representerer personer som er godt kvalifisert på sine områder og består av følgende: Anker Bergli, Polarfisk AS. Prosjektansvarlig / byggeleder: fagperson leies inn. Bjarne Olsen, daglig leder i Billund Aquakulturservice A/S i Danmark Markedsansvarlig for utredning av marked / markedsplan: leies inn. Peter Lauesen, biolog i Billund Aquakulturservice A/S i Danmark Tom Normann, Linto AS, 7650 Verdal Osvald Torrissen, kvalitetssjef i Bodø Sildoljefabrikk AS 24 Styreleder, kortversjon Undertegnede, Anker Bergli(61 år), har bred erfaring innen anleggsarbeid(12 år), en god del på teknisk arbeid, bedriftsetablering og på forhandlinger med dagligvarekjeder i Norge. Jeg har vært daglig leder i 10 år i to perioden frem til og med Ansatt med ansvar fordelt på anlegg anbudsregning og utførelse, fiskeoppdrett og produksjon av ishavsrøye (fersk sløyd og filet), og eksport av disse produktene til Sveits og Tyskland. I siste fase med innkjøp av tørrfisk fra produsenter i Nord Norge, bearbeidet disse og solgt produktene inn Coop Norge Handel AS for salg over hele landet. Utdannelse: Videregående skole (maskin og mekaniker) , 3 årig utdannelse som agrotekniker + 1 praksisår 1995, 1 årig grunnleggende IT ved tidligere Næringsakademiet, Bodø 1996, vårsemester: Bedriftsetableringskurs ved Høgskolen i Bodø : Havbruksdrift og ledelse ved FBA Universitetet i Nordland. 2013, høst: Markedsføringsledelse ved FBA Universitetet i Nordland. 2014, vår: Personlig salg ved FBA Universitetet i Nordland. Til slutt må det å presisere at Polarfisk AS har avtale med en meget godt kvalifisert faggruppe som skal gjennomføre prosjektet på en best mulig måte. Selskapet skal også bygge opp en solid driftsorganisasjon som kan drifte selskapet på en økonomisk og bærekraftig og sikker vei fremover. Halsa, (Oppdatert) Polarfisk AS Anker Bergli Anker Bergli Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 15

16 Sibirisk stör: Latinskt namn Acipenser baerii (bilde ovenfor). Russisk stör: Latinskt namn Acipenser gueldenstaedtii:.(diamond Sturgeon). Sterlett stör: Latinskt namn Acipenser ruthenes. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 16

Prospekt for rettet emisjon. Polarfisk AS

Prospekt for rettet emisjon. Polarfisk AS Prospekt for rettet emisjon Polarfisk AS Innbydelse til egenkapitalinnskudd NOK 3.000.000. Bestillingsperiode til og med 20.05.2015 Produksjon av sort russisk kaviar fra størfisk i landbasert oppdrett.

Detaljer

Prospekt for rettet emisjon

Prospekt for rettet emisjon Prospekt for rettet emisjon Tilbud om aksjetegning i Polarfisk AS, minimum 2.000.000 NOK (400.000 aksjer) - maksimum 29.925.000 NOK (5.985.000 aksjer) Minste tegningsbeløp 10.000 NOK Tegningsfrist: 27.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 23. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 693 000 tonn 3 %

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 30. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Akvafakta. Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 18. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 706

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 621 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Juni. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Juni. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Juni 7. august Status per utgangen av Juni Nøkkelparametre Juni Endring fra Laks Biomasse 538 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 23. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 673

Detaljer

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli.

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli. 4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 24. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

«Landbasert produksjon til slaktestørrelse hos Langsand Laks»

«Landbasert produksjon til slaktestørrelse hos Langsand Laks» «Landbasert produksjon til slaktestørrelse hos Langsand Laks» - Fremtiden er nå - Si Ja til sunnere hav Jon-Birger Løvik, CEO Langsand Laks AS Sunndalsøra 25.10.2016 Kortfattet sammendrag Atlantic Sapphire

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Akvafakta. Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Desember 28. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no September 25. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 661 000 tonn

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juni 27. juli Status per utgangen av Juni Nøkkelparametere Juni Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 7 % Eksportert kvantum

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Juni 30. juli Status per utgangen av Juni Nøkkelparametere Juni Endring fra Laks Biomasse 558 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land?

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Henrik Rye Jakobsen Sunndalsøra, 25-26 oktober 2016 Dette foredraget er avgrenset til oppdrett av artene laks, ørret og regnbueørret Del

Detaljer

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Ole Gabriel Kverneland Salgssjef Landbasert / M. Sc. Aquaculture Biology Kort om meg M.Sc Havbruksbiologi fra UiB 7 år i AKVA group med fokus

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER Marine Harvest Norway As Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Postboks 4102 Sandviken Telefon: 99691466 / 48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5835 BERGEN Vår referanse: 16/1948 Deres referanse: Vår

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Mai. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Mai. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Mai 29. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametre Mai Endring fra Laks Biomasse 556 000 tonn 15

Detaljer

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Fire faser i et innovasjonsprosjekt? STOP 2 Fire faser i et innovasjonsprosjekt BLODBADET? STOP

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS Mars Juni 2017 Prospekt for emisjon i Polarfisk AS Tilbud om aksjetegning 1 2. Emisjonstrinn, 2017 Meddelelser Av Anker Bergli, daglig leder Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet emisjon

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av April. Nøkkelparametre. April Endring fra 2011 Laks Biomasse tonn 15 %

Akvafakta. Status per utgangen av April. Nøkkelparametre. April Endring fra 2011 Laks Biomasse tonn 15 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 www.fhl.no firmapost@fhl..no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametre April Endring fra Laks Biomasse 565 tonn 15 % Utsatt

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Uke 37 7. september Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling Uke 1-2

Detaljer

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Juli 19. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 599 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård

Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård Anja Kastnes, Evenstad 28.01.15 Historie Småbruk kjøpt i 1981 Melkegeiter Begge ønsket å kunne leve av gården Oppdrettsanlegg for røye oppsatt i 1990 Første landbaserte

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS August November 2017 Prospekt for emisjon i Polarfisk AS Tilbud om aksjetegning 3. Emisjonstrinn, 2017 Meddelelser Av Anker Bergli, daglig leder Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 20 13. mai Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Fiskeridirektoratet juni 2010 Statistikk for akvakultur 2009 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 36 5. september 2011 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle TEKMAR 2004 Øyvind Tørlen Pan Fish Norway Hvorfor fokus på produksjonskost? Pan Fish definerer laks som en standard råvare!det er teknisk mulig å produsere

Detaljer

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6 og 7. I I

Detaljer

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane.

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane fylkeskommune Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Askedalen 2 Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 6863 LEIKANGER Vår referanse: 16/10369 Deres referanse: Dato: 13.03.2017 Att: Aller

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger fra

Detaljer

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Saknr. 14/8568-18 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Innstilling til vedtak: Ut fra en samlet vurdering finner Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD TOMREN FISH AS Fjordvegen 506 6393 TOMREFJORD Deres ref: Vår ref: 2017/021717 Dato: 11.05.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING - ETABLERING AV NYE LOKALITETER TROHAUGEN A OG B- ANLEGG

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Fiskeridirektoratet juni 2008 Statistikk for akvakultur 2007 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk

Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk Statistikk for akvakultur 2006 Foreløpig statistikk Forord I denne rapporten presenterer Fiskeridirektoratet innhentede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er innhentet fra matfisk-

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Fiskeridirektoratet juni 2009 Statistikk for akvakultur 2008 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir.

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir. Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg Finn Chr Skjennum Adm.dir. Sats Marint 16.mars 2017 TEKNOLOGIUTVIKLING NORSK OPPDRETT 30 års egen

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

Forord. Foreløpig statistikk

Forord. Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Desember. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Desember. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Desember 26. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametre Desember Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther

Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther Arbeiðstrygd á smolt- og alistøðum «En HMS-seilas i havbruksnæringen» Havbrukskonferanse Færøyene 25.02.2012 Anders Sæther «En HMS seilas i havbruksnæringen» Kort om Marine Harvest, vårt hovedprodukt og

Detaljer

Fisk for utvikling - næringsutvikling

Fisk for utvikling - næringsutvikling Fisk for utvikling - næringsutvikling By: Bjørn Myrseth Vitamar A.S. E-mail: bjorn.myrseth@vitamar.no Telephone +4790554963-1 - Deltakere i Gruppen Kjell Midling Bjørn Myrseth Anne Osland Paul Birger Torgnes

Detaljer

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Hvilke faktorer vil påvirke den fremtidige lønnsomheten i oppdrettsnæringen? Norske vekstvilkår Fôrkostnader

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord 02.03.16 Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar er i dag en av de ledende lakseprodusentene i verden Den fjerde største lakseprodusenten i verden Verdens største

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen Cermaqs aktivitet i Hammerfest Av Torgeir Nilsen Mainstream Norge CERMAQ Norge 2 Cermaq Cermaqs visjon er å være et globalt ledende oppdrettsselskap innen bærekraftig produksjon av laksefisk. Har drift

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: 03.02.2016 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet Saksnr. Utvalg Møtedato 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 38 15. september Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett?

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Kan det gjøre større skade enn nytte Odd-Ivar Lekang, Universitet for miljø og biovitenskap Asbjørn Bergheim, IRIS bakgrunn Fiskefjøs Innlandsfiskprogrammet

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 33 10. august Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

Presentasjon av avdeling for Havbruksteknologi

Presentasjon av avdeling for Havbruksteknologi Presentasjon av avdeling for Havbruksteknologi Leif Magne Sunde 1 Havbruksteknologi Virksomhetsområder: HAVBRUKSKONSTRUKSJONER DRIFT / OPERASJON LOGISTIKK / SPORBARHET LANDBASERTE OPPDRETTSSYSTEMER 2 1

Detaljer

Miljømerking av villfangst - har dette effekt på marked og pris?

Miljømerking av villfangst - har dette effekt på marked og pris? Miljømerking av villfangst - har dette effekt på marked og pris? Bakgrunn Tiltakende bærekraft trend (konsument) Krav fra kunder (innkjøpere), 3. parts sjekk Krav fra eksportører MSCs betydelige vekst

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4396-64 20.09.17 Vedrørende implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett - 1. VEDRØRENDE VALG AV PRODUKSJONSOMRÅDE Nærings-

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer