Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth."

Transkript

1 Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen Lysgaard, kasserer (på valg) Eirik Amundsen, Leder Nordisk (valgt 2013) Hans Lindahl, Leder Slede (på valg) Ole Jørgen Thue Holthe, Leder BHKU(på valg) Alexandra Vedeler, nestleder BHKU (på valg) I tillegg har Janne Rosenlind og Aksel Wiberg møtt på vegne av juniorog turutvalget, som vi ikke har greid å sinne noen til å lede. Forøvrig har Janne og Aksel gjort en kjempejobb med rekruttkurs og oppfølging av rekruttene. Noe som er den viktigste jobben i klubben (og hundekjører-norge) Stor takk for den jobben de gjør! Se årsrapporten til junior- og turutvalget for detaljer. Det har i 2013 vært avholdt 9 styremøter. Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Cathrine Spigseth har gjort en kjempejobb med innkjøp av vinterjakker og klubbdrakter og fordeling av disse. Hun har også innhentet gode sponsormidler til disse. Medlemmer Antall medlemmer pr var 258 mot 266 ved utgangen av Nedgangen i antall medlemmer skyldes i stor grad "opprydding" i medlemsregisteret. Mange ble støket som medlem da medlemskontingent ikke var betalt på over 2 år. Vi har i perioden også fått flere nye medlemmer!! noe vi er veldig glade for. BHK har følgende æresmedlemmer pr Per Erik Johansen Paal Lefdahl Trine Wassås Ketil Fossnes Løp Klubben har arrangert løp på Veldre sag januar og Barmarksløp fra Vestmarksetra 9.november. BHK har fått gode tilbakemeldinger på våre arrangementer. Stor takk til alle som har bidratt.

2 Økonomi Regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr ,- mot budsjettert underskudd på kr ,- Klubben har pr en god økonomi. Se fremlagte regnskap. Klubbmedlemmer som har hatt sentrale tillitsverv i 2013 Arild Eidsvoll, IFFS Vice President. Knut Arne Holthe, President NHF Thomas Vedelser, Nestleder TKS Maren Lindahl, Leder UK Martin Lysgaard, Nestleder UK Cathrine Thue Holthe, Nestleder AHK (Knut Arne Holthe, Revisor AHK?) Arne Sande, medlem Doping utvalget NHF Reprensentasjon Hans Lindahl, Anne Gry Spigseth og Ketil Fossnes: NHF's ting Cathrine Spigseth?: AHK's ting Forøvrig viser vi til de forskjellige utvalgendes beretninger. Haug, den.. /.. Ketil Fossnes leder Ingar Spigseth Nestleder Gro Flatby Rønning Jørgen Lysgaard Hans Lindahl Eirik Amundsen Ole Jørgen Thue Holthe

3 ÅRSRAPPORT VENSÅS 2013 Ved høstens dugnad ble gulv, dører og karmer i stor og lille stue malt og kjøkken vasket ned. Ved saget, kløvet og lagt i vedskjulet. Der var få på dugnad. Vi måtte ha en dugnad til for å nå alt. Bestikket ble vasket i oppvaskmaskin. Vensås er nå klar til å ta imot skifolket igjen. Sesongen åpnet den 10/1 og avsluttet den 13/ Der har været åpent 17 dager. Det har vært en meget kort sesong. Snøen og folk forsvant midt i mars. Mulighed for å komme opp fra Sørkedalen og Fossum ga ikke forventet besøk. Omsetningen har vært kroner, den laveste på mange år. Det går ikke bedre med vaktordningen. Det er vanskelig å få folk til å ta vakter. Vaktene bør tas ut om høsten, før terminlister er ferdige. Husk å melde fra senest torsdag, når man skal ha vakt. Takk til dere som har bidratt i år! Lommedalen, Peter Sattrup

4 Årsberetning hytteutvalget 2013 Hytteutvalget har bestått av Per Ivar Kolsung og Jan Erik Rønning. Følgende arbeid har blitt gjort på Prestegårdshytta: Det var dugnad juni. Som vanlig møtte veldig få opp og vi fikk derfor ikke gjort alt som var planlagt. Det viktigste vi fikk gjort var bytting av komfyr, oljing av vinduer innvendig, bytting av solcellepanel og kontrollboks, pussing og lakking av trapp opp til 2. etasje og diverse småting. Det var såpass mye som var igjen å gjøre at vi besluttet å ha en ny dugnad september med spesielt innbudte som vi vet gidder å stille opp. I tillegg leide vi inn folk for å ta rengjøringen innvendig. Vi fikk da gjort de resterende tingene; Drenere vann under kjøkken benk i slanger til avløp i dusj for ikke å få oversvømmelse på kjøkkengulv, beise tak på inngangsparti ferdig, flytte ved inn i vedskjul, sette opp 12 volt lys på alle soverom, sovesal, trapp og gang, legge ny varmekabel i utløpsrøret slik at dette også kan tines ved eventuell frost, fylle opp dieseltanken, mure kant rundt bålplass og kjøre søppel til avfallstasjon. Det ble oppdaget at isoleringen under gulvet i hytta hadde falt ned og var ødelagt flere steder, dette må vi få reparert under neste års dugnad. Det var ikke nødvendig å fylle på mer ved i vedskjulet, men neste år må vi enten kjøpe inn mer ved eller få laget mer ved under dugnaden. Det er brukt ca. 350 liter diesel i løpet av perioden. Som i fjor har hytta vært mest brukt i høstmånedene. Fakturert for utleie i perioden er kr ,- Hytteutvalget Per Ivar Kolsung og Jan Erik Rønning

5 Årsrapport for Rekrutter 2013/2014. Rekrutt gruppen har vært ledet av Janne Rosenlind og Aksel Wiberg med god hjelp fra foreldre til rekruttene. Årets sesong startet opp i oktober. I forkant var det avertert i Asker og Bærum budstikke om oppstart, plakater var hengt opp i lokalmiljøet og vi var med ved Løkkeberg barneskole da FAU arrangerte aktivitetsdag hvor vi representerte BHK og dens aktiviteter. Totalt har det vært 19 rekrutter i alderen 10 til 32 år. Det er flere voksene som har deltatt på noen treninger men som ikke har fortsatt. Tilbudet vi presenterer er primært for barn og dette gjenspeiles i aktiviteter og program. Pr i dag er det 13 aktive fordelt i alderen Det har vært satt opp et høst program, og et vår program med trening hver onsdag som er sendt ut til alle deltagere i tillegg til adresseliste. Det er i forkant av hver trening sendt ut info mht oppmøte, føreforhold, aktivitet, etc. Dette har vært godt mottatt bland foreldre. Det har vært fokus på kommandoer, forbi passeringer, dressur. Rekruttene har deltatt med stor iver, og de har alle hatt en god progresjon i mestringsevne med hund og ski. Samholdet har vært veldig bra. Alle hjelper alle og inkluderingen er ivaretatt. De eldste har også bidratt og tatt ansvar i forhold til gjennomføringen av treningene. Janne har stilt noen av sine valper til rådighet for de rekrutter som ikke har egen hund. Dette kan bli en utfordring neste sesong hvis det starter mange som ikke har egen hund. Alle rekrutter (bortsett fra 2) har deltatt en eller fler ganger i lysløyperenn i Sørkedalen. Dette har vært svært vellykket. I tillegg har noen rekrutter også deltatt i Bærumsløpet. Det ble arrangert en felles rekrutt tur med kretsen på Prestegård i nov. Her var det god deltagelse fra klubben. Det var satt opp noen forslag på turer med snørekjøring. En snøretur ble gjennomført. Sollihøgda Løvlia. Fantastisk føre og vær. Turen til Prestegård ble avlyst da ingen meldte seg på. Vi vil prøve å gjennomføre noen flere dagsturer. Foreldrene til en del av rekruttene har stilt opp på treninger og bidratt som hjelpetrener og støtteapparat. Uten denne hjelpen ville muligheten for gjennomføring av programmet vært vanskelig. Tilbakemelding fra foreldre er at de setter pris på onsdagene de også. Onsdagene er blitt en happening for store og små. Utfordringer videre framover blir og kunne tilby de eldste rekruttene et treningsopplegg som er til-rette lagt til deres nivå slik at interessen holder seg. Dette er viktig å fokusere på videre. Tips mottas. Høvik Aksel Wiberg på vegne av Rekrutt gruppen.

6

7 Årsberetning Slede. Klubbens sledekjørere har også denne sesongen hatt god aktivitet. Vi har mange kjørere og er representert i mange klasser og distanser. Det er ikke så lett å få til organiserte treninger og treningsopplegg som favner alle. Men det er veldig hyggelig og sosialt når vi klarer å få til trening fra samme sted og til samme tid, en gang eller to i uka, selv om vi kjører forskjellige distanser og antall hunder. Årets snøforhold har vært en stor utfordring. Det er ikke kommet noen klager fra skiløpere i år. Dette betyr vel at vi har tatt tilbørlig hensyn. Klubben har denne sesongen vært godt representert både på barmarksløp og på snø. Flere av kjørerne ligger høyt oppe på resultatlisene og viser med dette at de har gode hunder og er dyktige kjørere. For detaljer, se resultatoversikt på NHF sin hjemmeside. Flere av klubbens kjørere har stilt opp på ulike arrangementer for å gi folk en opplevelse med sledekjøring. Dette er god reklame for sporten vår. Takk for innsatsen. Slede gruppa gjennomførte 3-retters på Prestegård i høst med bra oppslutning. Maten smakte, som vanlig, veldig godt. Vi gjennomførte også en treningssamling/julebord på Prestegård i desember med bra oppmøte. En stor takk til kokker og medhjelpere. Sledegruppa har også invitert til fjelltur på Hardangervidda i helgen rundt 1. mai. Gjettum 21/3-14 Hans Lindahl

8 Årsberetning Nordisk Sesongen Nordisk har hatt en resultatmessig god sesong, men antallet deltagere på treningene er synkende. Aldersgruppen for aktive medlemmer som har vært med på treninger er fra 10 år og opp til ca 30 år. I år har Cathrine Spigseth vært ansvarlig for rekruttene (10-13 år) mens Martin Lysgaard og Eirik Amundsen har vært trener for de fra 14 år og oppover. Noen få voksne og foreldre har deltatt aktivt på noen treninger og vært støtte. Sesongen har vært preget av trening og mye moro. På barmark var det rulleski eller løping på mandager og løpning/dressur med hund på onsdager. På snø har det kun vært organisert trening på mandager, med ski uten hund. Treningsrommet på Haug er blitt benyttet på frivillig basis (ikke organisert) gjennom hele sesongen. Det er også blitt benyttet til organisert trening ved noen anledninger. I fjor hadde antallet deltagere fra Bærum HK på løp nesten halvert seg. Deltagelse på løp er sunket drastisk de siste to år og nesten halvert seg. Antall yngre løpere er færre og tilgangen på nye rekrutter er lav. Det merkes et generasjonsskifte hvor medlemmer flytter ut av kommunen og ikke er deltagende på treninger og løp. Dette er bekymringsfullt. Starter Barmark høst 2013 Fordelt på 3 løp. Gutt / Pike år Sykkel 7 12 Løp 3 6 Spark Spark Senior 16+ Vogn 4sp. 2 Resultater barmarksesongen VM Barmark Sølv og bronsje Julie Thue Holthe Soc Barmark

9 Gull Carina Nilsen NM Barmark Gull Julie Thue Holthe, Marcus Sjølie Sølv Julie Thue Holthe, Anna Kristine Amundrud, Janne Rosenlind, Carina Nilsen Bronsje Julie Thue Holthe, Anna Kristine Amundrud, Linn Vedeler Starter Løp vinter 2014 Fordelt på 11 løp (inkl. lyløypekarusell. Tall i ( ) er 2013 sesongen. Stafettlag Gutt / Pike år 0 (ikke arrangert) 0 (ikke arrangert) Rekrutter år Gutt / Pike år Senior 16+ Senior 16+ (10) 23 (31) 13 (108)99 Veldig positivt at rekruttene har over doblet deltagelsen i forhold til i fjor. Deltagelsen blant seniorene er ganske stabil, mens gutt/pike har sunket drastisk, noe som også gjenspeiles i deltagelsen på treningene. Resultater vintersesongen NM Stafett Det ble ikke arrangert NM stafett i år pga. dårlige snøforhold. NM del 1 Gull Carina Nilsen, Ivar Andreassen Sølv Carina Nilsen Bronse Thorvild Dahlen, Jørgen Mæland, Anna Kristine Amundrud, Julie Thue Holthe NM del 2

10 Gull Jørgen Mæland, Ole Jørgen Thue Holthe Sølv Carina Nilsen Bronse Cathrine Spigeth NM del 3 Gull Carina Nilsen, Julie Thue Holthe Sølv Jørgen Mæland EM Gull - Carina Nilsen Sølv - Carina Nilsen SOC Gull x 2 Carina Nilsen, Ole Jørgen Thue Holthe Gull - Andreas Fossnes Sølv x 2 Julie Thue Holthe, Anna Kristine Amundrud, Sølv - Jørgen Mæland, Carina Nilsen Bronsje Andreas Fossnes En meget sterk sesong resultatmessig. Nordisk er stolte over disse resultatene. Nordisk BHK markerer seg godt i det nordiske miljøet og bidrar godt ute på løp. I klubben er miljøet preget av inkludering og godt humør. Vi ønsker stadig nye rekrutter og flere aktive i de aldersbestemte klassene Eirik Amundsen Nordisk Leder

11 Årsberetning fra materialforvalter Det er også i år forsøkt å holde oversikt på hvor og hos hvem utstyr befinner seg. Vognene: 4-hjuls Dyck-vognene har alle sammen vært i bruk hele barmarksesongen. Disse er prioritert til HCkjøring og skal derfor være i orden til en hver tid. 3-hjuls Dyck vognene har også vært i jevnlig bruk. Klubben har også noen lette 3 og 4-hjuls vogner som egner seg til bruk på løp. Disse er det stor rift om i løpet av høsten. Vi vurderer å kjøpe inn en Trollvogn som kanskje er bedre egnet til HC kjøring. Sleder: Sledene har vært i jevnt bruk i vinter. Klubben kjøpte inn en ny slede til HC kjøring som har fungert bra. Pulker: I år har det vært en markert mindre etterspørsel etter konkurranse pulker. Vi har noen som har stått ubrukt i hele vinter. Sparesykler: Klubben har 6 sparksykler. 2 av disse disponeres/administreres av junior/slede og de 4 øvrige disponeres/administreres av nordisk. De er populære å bruke både til trening og til løp. Generelt: Klubben har godt med utstyr og vi er alle heldige som får låne dette. Det er viktig at alle er seg sitt ansvar bevisst og steller godt med lånt utstyr. Alt utstyr skal levers tilbake når sesongen er over eller når det ikke er i bruk. Det er kanskje andre som ønsker å låne også. Det er fremdeles kubbens utstyr selv om du har vært heldig å få låne over en lengre periode Det er utarbeidet nye retningslinjer for lån av utstyr. Disse er publisert på klubbens hjemmeside. Det er gledelig at det utstyret vi har blir benyttet. Gjettum 21/3-14 Hans Lindahl

12 Bærum Hundekjørerklubb Regnskap 2013 Per Revidert Konto Budsjett 2013 kommentar Regnskap 2013 kommentar Budsjett 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter 3400 Tilskudd fra Bærum kommune 3441 AKT midler, Idr. Forbundet Tilskudd fra Akershus idrettskrets 3444 NHF midler til barn og unge 3112 Salgsinntekter klubbdrakter Sponsor inntekter (Kickback, fôrsalg) 3600 Leieinntekter Prestegård Medlemskontingenter Inntekter Nordisk utvalg (treningavgift) 3951 Inntekter Turutvalg Inntekter Jr. utvalg (rekruttkurs, julegate) 3953 Inntekter Sledehundutvalg Redaksjon/informasjon Dugnader Inntekter stevner Utgifter stevner Inntekter stevner Barmark Inntekter Barmark Utgifter Bærumsløpet Inntekter 4110 Bærumsløpet Utgifter Seppala Inntekter 4110 Seppala Utgifter 3960 Vensås Inntekter Vensås Utgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader 4010 Utgifter startkontingent Nordisk/konkurranse utvalg Utlegg leie hytter Tilbakebetaling leie hytter Tilbakebetalt påmeldingsavgift Sum Nordisk/konkurranse utvalg 4025 Sledehundutvalget Turutvalget Juniorutvalget Ungdomsgruppa Redaksjon/informasjon (hjemmeside, trekkhunden) 4036 Fellessamlinger ( Nøsen) Materiell (investeringer, vedlikehold) 4039 Utgifter samlinger/landslag 4050 Hytta driftsutgifter Hytta nyinvesteringer Haug Vensås nyinvesteringer Klubbdrakter Styre / adm. / div Gaver Ref. tillitsvalgte Kurs, møter Regnskap programvare Porto Kontingent Kretsen Diverse Oppgradering av tidtakerutstyr Sum driftskostnader Finansposter 7770 Rentekostnader, bankgebyr 8040/8050 Renteinntekter Sum finansposter ÅRETS RESULTAT

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet 1 Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet Christen Rose-Anderssen Jeg har med interesse lest Kari Granaas Hansen s

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer