m Nasjonalbiblioteket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "m Nasjonalbiblioteket"

Transkript

1

2 m Nasjonalbiblioteket Oslo

3

4

5

6

7 VERDALSBOKA VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING AV ERLING AURSTAD UTGITT AV VERDAL SAMVIRKELAG I SAMARBEID MED BYGDEBOKNEMNDA VERDAL 1988

8 Sats og trykk: Verdal Grafiske A/S Innbinding: Julius Maske A/S ISBN

9 INNHOLD Side IDÉEN Rochdale Idéen kom til Norge Også til Verdal og Vuku Stiklestad ØRENS HANDELSFORENING Krise Nytt håp Ordning med kreditorene Ny driftskapital ved lån Det sto en kvinne bak Bedre varekontroll Utestående fordringer Konkurranse Næss gården Varepriser ved århundreskiftet Leie eller kjøp forsøk på lureri Vennes Fleskhus Bygging Nytt forsøk på å stifte landsforening Ønske om eget bakeri Kredittuvesenet Manufakturavdeling Krigsfrykt Slakteri og pølsemakeri Ørens Handelsforening 25 år Eget rasjoneringssystem Sikringsfond Navneendring Bankvirksomhet? Mølle Møllebrannene Mer plass... 57

10 Kraftfor og handelsgjødsel Melk og kjøtt tilbud om andre stillinger årsjubileum Fiskavdeling Garveri Lærfabrikk Filial i Vuku Statens kornmagasin Folkebad Chaufør og Chevrolet Revisjon, kontroll, utestående Nabohjelp til Sparbu og Røra Huskjøp nye kontorer og systue Smør og egg Ønske om filial på Lysthaugen Ulvilla Leksdal Eget hus også i Ulvilla Nybygg, Vuku og Lysthaugen Inndal Leirådal Vannverksaken Samvirkelaget blir anmeldt årsjubileet på Stiklestad Da partipolitikerne ville overta Bensinstasjon radio m.v Ullvarefabrikk Representantskap Johs. Dahl 22 år som styreformann Livdyromsetning Hjørnegården Andre saker fra og 1930-åra Behov for mer lagerplass Ny krigstid Realskole Brenselproblemer ved og generatorknott Nasjonal Samling presser på Andre saker fra krigsåra Etterkrigstid Minsaas overlater roret

11 Lars Hoøen ny disponent Tomter Kai og lager, Skånes Flere filialer? Sjøbygda, Skjækerfossen og Ørmelen Bolighus blir flyttet Fiskmatkjøkken Magasinet. Jernvarer m. v Kafeteria Lagerbygg Slakterisaken Sagbruk. Snekkerifabrikk Gullsmedavdeling Jordbruksavdeling Rørleggeravdeling Håndverkerforeningen murrer Fryseboksanlegg ved filialene Maskinavdeling Andre saker fra åra Salg av boligtomter Læregutt blir lærejente Butikkinspektør Salg av varme til kinoen A/L Fellesproduksjon. Samarbeid kjøttsektoren Trones Handelslag Røra Samvirkelag Inderøy Samvirkelag sa nei Matsentret Kjøp av tomter på Tinden Tomter i sentrum Blanding av kraftfor Andre saker fra Disponent Lars Hoøen går bort Konstituering Ny disponent Verdaling med i NKLs styre Nytt bakeri Baker Konrad Ellewsen 53''/> års arbeid i samvirkelaget Levanger Samvirkelag

12 Fram vestre A/L Trønderfrukt Bygging bygging Garasjebygg Bygging av Postgården Medaljer Varehusbygget Bygging av ny mølle Lagerbygg ved Verdal hamn Forretningsbygg Levangernesset Nye salgs- og lagerlokaler, Levanger hamn, OK-senter Nybygg avdeling Ørmelen Andre saker Plastfabrikk? Verdal Samvirkelag 75 år Rørleggeravdelingen vokser Trasige saker Utleie til kjolefabrikk Styring og ledelse Lang og tro tjeneste medaljer Flyttesjau ved Møllegata Ny kretsinndeling og valgnemndordning Rusdrikkdebatt På bok Varehusforeningen DOMUS Om Oms og Moms og misforståelser Revisjonsordningen ny revisor Nybygg for avdeling Frol Ny ordfører i representantskapet Andre saker omkring Snekkerifabrikkens skjebne OK-senter Verdal på Tinden Pelletering av formjøl Tilbygg til Matsenteret Kafeteriaen får nytt utstyr Begrensing av funksjonstid? Styret blir utvidet Gomanbakeri

13 Bedehustomta Ny styreformann Kornsiloer av stål Andre saker Vedtektsendringer Utvidelse ved Varehuset, Levanger Ny utvidelse ved Varehuset i Verdal Dagligvareavdeling i Vinne VS-NYTT Nasjonalt oljeselskap Medaljer til medarbeidere og tillitsvalgt A/S Røra Fabrikker Avvikling, Granfoss Mølle Andre saker Nytt renseanlegg for såkorn En interessant naboavtale med Thor Hermann Vuku Forbrugsforening Arbeidstid kontoret Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Medaljer til medarbeidere Filialforespørsel fra Vollen Heis med glassvegger S-RØR-avdeling i Levanger Gammelmeieriet Samarbeidsavtale mellom Landbrukets Sentralforbund og Norges Kooperative Landsforening Den årlige gaveutdelingen Avdeling Kirkegata, Levanger M' leder ved avdeling S-RØR Andre saker fra 1977 til Varebestilling over EDB-terminal Bygg- og Bo-varene, utredning Ny opplærings- og driftskonsulent Bruksplan for Minsaas Plass Lederopplæring Salgsvilkår og kredittoppfølging Bestyrer Arnt O. Basmo går bort Ny varehussjef, DOMUS Levanger

14 Filialtilsynet ved avdeling Trones ønsker bedre butikklokale. 337 Lang og tro tjeneste Grensebeløp for styret Eget EDB-anlegg Alternativ energi i landbruket Valg av styreformann Kampanje for nærbutikkene Tilbygg til Postgården Tilbud på forretningseiendommer Omsetningen av landbruksmaskiner over til Felleskjøpet Silo for havre til byttemaling Andre saker fra Mosvik Samvirkelag årsjubileet Gråmyra, Levanger Ny disponent Trafikkspørsmål Personalet vil ha flere representanter Kvinnene kommer Skarnsundbru Ny ledelse ved mølla Elektroverkstedet/S-Maskin Ny driftsleder og ny drifts- og opplæringskonsulent medarbeidere får Norges Vels medalje Politisk streik i Verdal Andre saker fra Oppussing ved avdelingene Frol, Leksdal og Skjækerfossen Langtidsplanlegging strategiarbeid Energi-Spar-Trøndelag A/S Tomt på Industriområdet Bygg og Bo, Levanger Moteklær, sko m.v., DOMUS Levanger Asfaltering av Suuljordet Samvirkelagets Personalforening årlig tilskott KPA-mesterskap i Verdal NOROL-senter Gråmyra NOROL-sentrene i Levanger og Verdal kortautomater Prix lavprisetablering

15 Prix Verdal Teknisk senter i Verdal Regler for tilsetting av medarbeidere Bygg og Bo, Verdal Aspelin-Stormbull A/S Verdal Varehussjef DOMUS Verdal Hva med avdeling Sjøbygda? NKLs styre på besøk Økonomisjef regnskapssjef Studietur til Amerika..., Fruktavdelingen inn i DOMUS Mat Utleie av lokaler for blomstersalg Postverket ønsker mer plass på Ørmelen Trøndelag Dyrepark A/S Andre saker fra Ronglan Samvirkelag Sammenslutning? Også Hokstad Samvirkelag, Ytt er øy? Skogn Handelslag Skogn Handelslags historie Minsåsgrenda Til gagn for medlemmene og samfunnet Etterskrift Oversikter Fotografer Etter ønske fra Bygdeboknemnda i Verdal er personnavn skrevet i kursiv første gangen de er nevnt.

16

17 FORORD Handelsvirksomhet har vært drevet i Verdal så lenge mennesker har eksistert her. Men det er et langt sprang fra de eldste tiders varebytte til den moderne varehandel. Den første spede begynnelse til handelsvirksomhet på Verdalsøra knyttet til faste boder eller hus, ligger mange hundre år tilbake i tiden. Helt eksakt når de første pakkhusene ble bygget ved Verdalselven, er ikke mulig å si. De eldste skriftlige kilder om en slik handelsvirksomhet skriver seg fra først på 1600-tallet. Det er imidlertid nokså sikkert at virksomheten må være langt eldre. Verdal Samvirkelag representerer en videreføring av denne handelsvirksomheten. Selv om Samvirkelagets historie er kortere enn 100 år i Verdal, utgjør den et meget viktig kapitel av Verdals historie. I løpet av kort tid utviklet Verdal Samvirkelag seg til å bli den ubestridt største handelsbedrift i Verdal. Ja, i flere år var den den største bedriften i det hele tatt i Verdal. At Verdalsøra har utviklet seg til å bli et handelssentrum i Innherred, er nok for en stor del Verdal Samvirkelags fortjeneste. Det er derfor på sin plass at Verdal Samvirkelags historie blir en del av Verdal sbo ka. Men denne historiefremstillingen har også sin egen historie. Da undertegnede for en del år siden oppsøkte daværende disponent for Verdal Samvirkelag forfatteren av denne historien var det med tanke på å tå skrevet og gitt ut Samvirkelagets historie som en del av Verdalsboka. Tanken ble mottatt positivt, og da disponenten ble pensjonist, ble tanken til virkelighet. Verdal Samvirkelag fant imidlertid historien så pass interessant at man ønsket å forære den til alle sine medlemmer. Samvirkelaget påtok seg derfor omkostningene med trykking og innbinding. Men etter som mange av medlemmene ikke er verdalinger, ønsket man å gi gaven et noe andreledes utseende enn Verdalsboka. Derfor er gaven til medlemmene utstyrt med Samvirkelagets emblem. Og den kalles ikke Verdalsboka. Men den del av opplaget som ikke er Verdal Samvirkelags gave til sine medlemmer, har fått samme utstyr som de øvrige bindene av Verdalsboka. Historien er således et eget bind av Verdalsboka. Dette bindet er det andre i serien av frittstående bind som ikke er nummerert. Til gjengjeld har det fått eget navn. Verdal, i februar 1988 For bygdeboknemnda Øystein Walberg

18 Forfatter av boka: FRA IDÉ TIL HANDLING, Erling Aurstad, disponent i Verdal Samvirkelag

19 IDÉEN Gjennom lange tider har det vært former for organisert samarbeid. Dugnad, lottordningen i fisket, beite- og skogsallmenninger,felles seterdrift o.l., er eksempler på dette. Samvirke som et spesielt system for økonomisk samarbeid og drift oppsto under den industrielle revolusjon på slutten av 1700-tallet og først på 1800-tallet. Etter at f.eks. dampmaskinen og spinnemaskinen var oppfunnet og raskt tatt i bruk i Storbritannia og andre land. ble det stor arbeidsledighet, fattigdom og elendighet. Arbeiderne gikk enkelte steder til angrep på maskinene, og særlig i England var det uro og fortvilelse innen arbeiderklassen. Det var lang arbeidsdag, og barnearbeid var vanlig - for barna var rimelig arbeidskraft. Samtidig var varekreditt vanlig, og forbrukerne var ofte bundet på grunn av matgjeld til kjøpmannen eller fabrikkutsalget. Innblanding av mindreverdige og rimelige fyllstoffer i varene var heller ikke uvanlig. Industrieierne og handelshusene hadde omtrent all makt. Det var derfor naturlig at enkelte begynte å drøfte bedre måter å ordne seg på. Noen tenkte seg former for idealsamfunn, der alle skulle arbeide for hverandre og hjelpe hverandre. En avlegger av denne tankeretningen har vi eksempel på gjennom Ole B. Bulls «Oleana» i U.S.A. Både dette og de fleste liknende tiltak i andre land gikk over ende ganske raskt. En annen teori gikk i retning av produksjonsforeninger. Arbeiderne skulle ikke motarbeide maskinene, men danne egne bedrifter og dra nytte av maskinene. Den som arbeidet ivrigst for denne formen for produksjonssamvirke, var engelskmannen Robert Onen, f d Han var tekstil fabrikant og ble også kalt utopisk sosial reformator. Owen arbeidet for kortere arbeidstid og for forbud mot både barnearbeid og nattarbeid for ungdom. På denne måten skapte han grunnlag for arbeidervernlovene som kom seinere. Enkelte forfattere regner Robert Owen som en slags far for samvirke som driftsform. Selv om hans innsats var betydelig, er nok den attesten noe feilaktig. Med Robert Owens produksjonsforeninger gikk det ikke så bra. De som ivret for dette opplegget, hadde undervurdert betydningen av

20 20 VERDAL SAMVIRKELAG kapital som nødvendig arbeidsredskap. Det var vanskelig å skaffe kapital, og det var høg lånerente. Dessuten viste deg seg at der hvor det gikk noenlunde bra, ble foreningen lukket for nye medlemmer, og bedriften gikk som regel over til vanlig personlig kompani eller aksjeselskap. Slik gikk det ofte også med forsøkene på å starte produksjons-foreninger innen handverk og industri i andre land, f.eks. Frankrike og Sveits. Systemet var ikke levedyktig. Det manglet noe som de fant fram til seinere. Fremdeles er det enkelte som ivrer for slike produksjonsforeninger eller arbeidskooperativer, som de også blir kalt. Det kan være små bakerier, vaskerier, pizzabarer o.h, særlig i land med utbredt «svart økonomi». De er som regel lukkede, private foretak og kan ikke kalles kooperative. Allerede på slutten av 1700-tallet ble det i England og Skottland stiftet forbrukerforeninger med sikte på vareomsetning til medlemmene. De manglet imidlertid klare vedtekter og retningslinjer for virksomheten. Mange foreninger fikk derfor et kort liv, spesielt de som begynte med kreditthandel. Fra 1820-åra fikk forbrukerkooperasjonen en sterkere oppslutning på De britiske øyer. En distriktslege i Brighton, dr. William King, var svært opptatt av folks levevilkår i fattigkvartalene og industristrøkene. Dr. King var kveker og sterkt opptatt av å finne utveger til bedre leveforhold for folk. Som lege hadde han sett den høge barnedødeligheten, sulten, urensligheten, varegjelden og mismotet i arbeiderstrøkene. Han kom til at folk først av alt måtte frigjøre seg fra matgjeld og fra avhengighet av kjøpmennene. Han ga ut et tidsskrift «The Cooperator», som kom i et opplag på hele , som var mye på den tida. I dette bladet ivret han for start av kooperative innkjøpslag, og han skrev om retningslinjer for organisering av forretningsdrift. Likevel var King forut for sin tid. Fremdeles var det noe som manglet, og resultatet ble så som så. Mange mente også at det ville ta for lang tid å få forbedret forholdene gjennom forbrukerforeninger, og de gikk derfor i stedet inn for en nærmest revolusjonær politisk aktivitet - Chartismen. Det var en ytterliggående bevegelse som ville bruke voldelige midler. Rochdale Utenfor Manchester ligger byen Rochdale (Råtsjdeil), som i 1844

21 FRA IDÉ TIL HANDLING 21 hadde innbyggere. De fleste var tekstilarbeidere, da det var flere veverier i området. Levevilkåra var fortvilte, og folk diskuterte hva de skulle gjøre for å bedre situasjonen. Streik var prøvd, - men den var mislykket. På møtene i arbeiderforeningene var det flere grupperinger og meninger. Noen foreslo totalavhold. andre religionen, og atter andre ivret for chartismen. Noen av veverne la fram forslag om å stifte en kooperativ forening for felles vareinnkjøp. Dette forslaget fikk flertall, og foreningen som ble stiftet av de 28 veverne, ble registrert 24. oktober 1844 med navnet The Rochdale Society of Equitable Pioneers (Rochdaleforeningen av rettferdspionerer). Vevernes lille butikk ble åpnet 21. desember 1844 og var åpen bare om kveldene mandager og lørdager for fordeling av varer. Til å begynne med var utvalget magert, bare smør, mjøl, sukker og talglys. De kunne bygge på erfaringene som dr. William King hadde høstet med kooperative foreninger. Veverne i Rochdale så at hovedårsaken til feiltrinnene tidligere var for det første avhengigheten av andres kapital, og for det andre - kreditthandelen. Veverne bestemte seg derfor for å holde seg uavhengig av andres kapital. Selv om det var et kjempeløft for dem, ville de selv skaffe til veie den kapitalen de trengte. De måtte derfor spinke og spare for å klare å betale inn andelen som var fastsatt til 1 pr. medlem (ca. 20 kroner). Veverne satte opp bestemte prinsipper som de skulle arbeide etter, og disse grunnreglene inneholdt i alt 14 punkter. En del av dem var preget av tida, f.eks. om reine, uforfalskede varer, fullt mål og riktig vekt, arbeid mot forbrytelser og utbytting i samfunnet o.l. De viktigste punktene er fortsatt kalt Rochdaleprinsippene, og har stått sin prøve nå i snart 150 år. Små justeringer i ord og uttrykk har det vært, men hovedinnhold og mening er stort sett det samme. Prinsippene lød svært lenge slik: 1. Åpent medlemsskap 2. Demokratisk kontroll (ett medlem - én stemme) 3. Utdeling av overskudd i forhold til hvert medlems kjøp 4. Begrenset kapitalrente 5. Politisk og religiøs nøytralitet 6. Kontant handel 7. Støtte til opplysningsarbeid Innen internasjonalt kooperativt samarbeid er det etter hvert blitt enig- Verdal Samvirkelag 2

22 22 VERDAL SAMVIRKELAG het om en del endringer. Medlemsskapet skal være frivillig i tillegg til åpent. Uttrykket begrenset rente skal gjelde andelskapital, og ikke frivillig spareinnskudd. Utdeling av overskudd er endret til fordeling av overskudd, og nødvendig avsetting til fond er understreket sterkere. Politisk og religiøs nøytralitet er en sjølsagt konsekvens av at medlemsskapet skal være åpent for alle, og er derfor utelatt. Dessuten er det tatt med at det heller ikke skal være politisk, religiøs eller rasemessig diskriminering. Kontant handel er et anerkjent forretningsprinsipp og er derfor etter hvert utelatt som hovedprinsipp. Samarbeid mellom samvirkeforetak er sett på som så viktig at det nå er tatt inn som eget prinsipp. Den Internasjonale Kooperative Alliansen (ICA) vedtok på kongressen i Wien i 1966 ny formulering av prinsippene med tilleggsforklaring. Dette skal være et mønster for de enkelte medlemsorganisasjoner, og NKL har sluttet seg til denne teksten: 1. Frivillig og åpent medlemsskap. Medlemskapet i et samvirkelag skal være frivillig. Det skal ikke fore komme noen sosial, politisk, religiøs eller rasemessig diskriminering. Alle som er villig til å påta seg medlemsskapets forpliktelser, skal ha anledning til å nyttiggjøre seg samvirkeforetakets tjenester. 2. Demokratisk kontroll (ett medlem - én stemme). Samvirkeforetak er demokratiske organisasjoner. Deres virksomhet skal ledes av medlemmene - eller personer som medlemmene har valgt til å ivareta deres interesser, og som står ansvarlige over for medlemmene. Alle medlemmer skal ha lik anledning til å delta i avgjørelsesprosessene. Ett medlem skal bare ha én stemme. 3. Begrenset rente på andelskapital. Det skal være en begrenset rente på andelskapitalen. Andelskapitalen vil si det innskuddet man må betale for å bli medlem. Ingen skal kunne tjene penger på innskutt kapital. 4. Fordeling av overskudd. Overskuddet skal avsettes som fond til beste for laget og med

23 FRA IDÉ TIL HANDLING 23 lemmene, og ellers fordeles på medlemmene i forhold til hvor mye hvert medlem har handlet for i løpet av året. 5. Støtte til opplysningsarbeid. Det skal sørges for at medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og andre skal få opplysninger om kooperasjonens økonomiske og demokratiske grunnsetninger og metoder. 6. Samarbeid mellom samvirkeforetak på alle plan. Alle kooperative organisasjoner skal - for å tjene medlemmene og samfunnets interesser på beste måte - aktivt samarbeide med andre kooperative organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og på det internasjonale plan. Her er sundt folkevett satt i system. De 28 veverne i Rochdale fant fram til mye av det som hadde manglet i tidligere forsøk. De brukte sine egne penger i form av andelsinnskudd, og de kjøpte inn kontant og solgte varene kontant. Etter ett år, ved utgangen av 1845, hadde foreningen 80 medlemmer, og i medlemmer og en årsomsetning på vel kroner. Det året kunne kroner tilbakebetales på kjøp. Rochdaleforeningen fortsatte å vokse med flere og større forretninger og hadde i 1950 over medlemmer. De 28 veverne i Rochdale hadde gjennom sitt samvirkelag satt i gang en omfattende samvirkebevegelse, og det ble stiftet liknende foreninger på en rekke steder i England og Skottland. Ganske straks spredte ideen seg også til andre land, deriblant Norge. Idéen kom til Norge Omkring 1850 var Marcus Thrane redaktør av Arbeider-Foreningernes Blad, der han skrev en del om forsøkene med kooperative tiltak i utlandet. Det synes som om han var mest opptatt av forsøkene med pro-duksjonsforeninger i Storbritannia og andre land. Han skrev imidlertid også om forsøkene med forbrukerlag med felles innkjøp av varer for salg til medlemmene. Enkelte kooperative tiltak for å skaffe arbeiderne rimelige «fødemidler» kom i gang på forskjellige steder på Østlandet i 1850-åra, men det gikk stort sett med dem som med forsøkene i England før Rochdaleforeningen ble stiftet i De manglet gode

24 24 VERDAL SAMVIRKELAG retningslinjer. Det er hevdet at den som holdt det første egentlige kooperative foredraget her i landet, var presten og sosiologen Eilert Sundt. I 1862 besøkte han verdensutstillingen i London, og der deltok han i en stor arbeiderkongress med utsendinger fra mange land. Der fikk han kjennskap til Rochdalepionerene og deres samvirketiltak. Eilert Sundt var sterkt sosialt interessert. I 1864 stiftet han Christiania Arbeidersamfund, og ett av de første foredragene han holdt i samfunnet var om Rochdalepionerene og deres virksomhet. Sundt skrev også om saken i «Folkevennen», som han var redaktør for. Det ble likevel cand.jur. Jacob Neumann Mohn ved Det Statistiske Centralbu-reau som ble den mest aktive talsmann for kooperasjonen i tida fra 1865 og i år framover, ved siden av den kjente foregangsmannen på flere områder, skogeieren Helge Væringsaasen fra Elverum. I 1868 stiftet Væringsaasen «Alfarheim Besparelsesforening» i Elverum. Denne foreningen hadde til formål å «fremme materiell og moralsk Vel i sin Al-mindelighet». I 1870 vedtok foreningen nye vedtekter som var preget av Rochdaleprinsippene, og foreningen i Elverum ble et mønster for andre i den tida. Varene ble solgt til dagens vanlige pris mot kontant betaling. Det står et sted at det ble avsatt 2% av overskuddet til reservefond (trolig trykkfeil for 20%?), og mellom 5 og 10% til opplysningsarbeid. Resten ble fordelt på medlemmene i forhold til deres kjøp. Salg av alkohol var forbudt. Elverumforeningen fikk rask vekst. I 1866 var det dannet en forbruksforening i Fredrikshald (Halden), og samme året en forening i Stavanger. 1 «Bondevennen» og «Folketidende» skrev Søren Jaabæk om forbrukerforeninger, som han støttet sterkt. Rundt i landet ble det stiftet en rekke liknende foreninger med forskjellige navn som Spareforening, Husholdningsforening, Forbruksforening, Handelssamlag. Begrepet samvirkelag kom i bruk seinere. I 1870 stiftet utsendinger fra 27 forbrukerforeninger det første landslaget: «Spareforeningernes Samlag» med Helge Væringsaasen som formann og Jacob Neumann Mohn som sekretær. Det var da kjennskap til 147 foreninger rundt i landet. De to lederne forlot «Spareforeningernes Samlag» i krisetida på slutten av 1870-åra, og landslaget opphørte. Først i 1906 var tida moden for stifting av Norges Kooperative Landsforening - NKL (se: Nytt forsøk på å stifte landsforening). Til og med 1871 var det stiftet 5 kooperative lag i Nordre Trondhjems Amt:

25 FRA IDÉ TIL HANDLING 25 Levanger Forbruksforening - i 1866 Almanna Samlagshandelen Stjørdalen Inderøens Spareforening Kjerknesvaagen - i 1870 Ytterøens Spareforening - i 1871 og Rørens og Omegn Forbrugsforening, Hylla, i 1870 eller Alle disse måtte seinere innstille virksomheten så nær som ett lag som har vært i kontinuerlig drift fram til i dag, nemlig Inderøens Spareforening, i dag Inderøy Forbruksforening, Kjerknesvågen. Forbrukersamvirket hadde ganske god oppslutning i 1870-åra, særlig ut over bygdene. Amtmand Motzfeldt i Søndre Trondhjems Amt skriver fordelaktig om forbruksforeningene, og han nevner bl.a.: «Hvad man i saadanne Forbrugsforeninge forene sig i, er Tilveiebringelsen af Driftskapital. Fordelen ved denne er stor Adgang til at blive forsynet med bedre og billigere Varer uden for hvær Gang at være stedt i den ofte sørgelige Nødvendighed selv at maatte reise til Byen og saa det Væsentlige at nogen Tågen paa Borg derved ikke tilstedes.» I slutten av 1870-åra og i 1880-åra var det vanskelige tider. Kornprisene falt til nærmere det halve etter at det kom inn billige kornlaster fra Amerika. Dette eksemplet viser situasjonen: Gjennomsnittspris for 100 kg rug: : : kr. 16,80 kr. 9,20 Korndyrkingen ble ulønnsom og gikk sterkt tilbake i Norge. Landbruket måtte legge om til husdyrhold med kjøttproduksjon, melk, smør og ost. Denne omleggingen var nok årsak til starten av en rekke små-meierier rundt i vårt land. Når viktige rammevilkår endres så brått, kan det få drastiske følger. Samtidig med denne krisen var emigrasjonen på det høyeste. I 1882 utvandret nordmenn. I følge Jostein Molde* reiste det fra Verdal til Amerika 136 personer i 1880, 174 i 1881, 216 i 1882, 90 i 1883 og 72 i Det var stor arbeidsledighet, nedgang i lønningene og mange konkurser. Matbutikkene merker slike tilstander ganske raskt. Denne kriseperioden rammet derfor også forbruksforeningene. Hovedårsaken var at foreningene hadde syndet mot kontantprinsippet. Medlemmene hadde tatt ut varer på kreditt og levd på forskudd. Da det ble trangere tider, * Verdal Historielags skrifter nr. 5, årbok 1980.

26 26 VERDAL SAMVIRKELAG klarte de ikke å betale gjelden. Dessuten var revisjonen og kontrollen noe svakt utbygd, og det ble ofte grepet inn for seint. Mange foreninger gikk under i denne krisen. Også til Verdal og Vuku Kooperasjon betyr samarbeid, samvirke. Også i Verdal begynte folk å høre om kooperative foreninger i 1870-åra. Vukuområdet var først ute med Vuku Forbrugsforening, som ble stiftet 5. mai i Verdal Samvirkelag feiret i årsminnet for denne første starten av for-brukerlag i bygda. Ved avdeling Vuku var det da spesiell markering med flagging, kaffeservering, musikkorps, blomsteroverrekkelse v/styrets formann Trond Okkenhaug. Sentralt i denne markeringen sto en protokollgransking fra Vuku Forbrugsforenings tid. Styreprotokollen fra foreningen er heldigvis tatt vare på og er hos Martin Grunnan. En utflyttet Vukubygg, Sigrun Tronstad, f. Dillan, hadde skrevet et referat fra denne protokollen om starten i Vuku og virksomheten der, og dette materialet var tatt inn i Innherreds Folkeblad & Verdalingen 3. mai Sigrun Tronstads artikkel gir et så interessant bilde av dette første forsøket her i Verdal at det er riktig å ta den med her: «Aar 1877 Tirsdagen den 3. april afholdte Møde hos Ole Holmen i Anledning Oprettelse af en saakaldet Forbrugsforening for Værdalen.» Slik begynner møteprotokollen, og dette er truleg første forbruksforeninga i bygda. På dette møtet vart også forslag til lover lagt fram, og eg vil her gjengi utdrag frå nokre av dei 14 lovparagrafane. 1 «Foreningens Formaal er: a) at forskaffe gode Fornødene husvarer til billig Pris, b) at modarbeide Kreditens misbrug.» 2 «Foreningens Indkjøp og Udsalg sker i Regelen imod contant Betaling eller Varebytte...» 3 «Foreningens Virkekappital tilveiebringes ved Indskudd. Medlem av Foreningen kan enhver Mand og Quinde i Værdalen unden Hensyn

27 FRA IDÉ TIL HANDLING 27 til Alder og Livstilling blive ved at gjøre et Indskud af mindst 20 kroner og derover...» 4 «Af Udbyttet som Foreningens Virksomhed ved Aarsopgjøret måtte afgive afsættes efter at alle udgifter saasom Lønninger, Renter til Indskyterne m.m. ere fratragen et Beløb av 20 Prosint til et Kappi-talfond for deraf at dække mulige Tab, sikre Foreningens bestaaen og utvide dens Virksomhed. Renten (tilbakebetalingen) fordeles mellom Kjøberne saaledes at nåar Medlemmer faar 1 Prosint faar ikke Medlemmer Vi Prosint efter den i Aaret handlede Kappital.» 12 «Den aarlige Generalsamling afholdes i Juni hvert Aar efter 14 dagers forudgaaende Bekjentgjørelse fra Kirkebakken...» Alle medlemmene fekk ei innskotsbok. Styret i foreninga talde fem medlemmer. Desse fem skulle mellom anna fastsetja utsalsprisen på varene. Etter at lovene var gjennomgått og førebels vedtekne, vart det vald eit mellombels styre som skulle stå for aksjeteikninga. Generalsamling skulle haldast når aksjekapitalen hadde komi opp i 6000 kr. Den 28. april heldt det mellombels styret nytt møte, og til da var det teikna 253 aksjar. Eg gjengir frå møtet: «2. Det henstilles til Generalforsamlingen at bemyndige den vordende Bestyrelse til at tilbyde Vukku Meieriindtresentere, dersom de vil afgive lokale i Meieriets østre stue en Huusleie af 10 spd. aarlig saa lenge Handelen selv forskaffer sig et Reservegulv foran disken i Handelsboden. Indskudsbog med Vuku Forbrugsforening Nr. 49 Indskyderens Navn: Erik J. Stene (Erik J. Stene som åtte denne boka var med i styret ei tid.)

28 28 VERDAL SAMVIRKELAG 3. Henstilles til Generalsamlingen at fatte Beslutning om at sætte Handelen i Gang om muligt i Juni eller Juli førstkommende.» Den 5. mai var første generalforsamling. Dei heldt da oppteljing over teikna aksjar. Det viste seg å vera 156 aksjeeigarar med frå x h til 10 aksjar. Aksjeteiknarane kom frå heile øvre Verdal og heilt ned mot Øra. Dei som hadde teikna Vi aksje, fekk ikkje stemmerett i foreininga. «Dei tilstedeværende konstituerede seg som forening under navn af «Vukku Forbrugsforening». Det er altså i år 100 år sidan denne foreninga vart stifta. Det første styret var: I. Kvello, E. Skrove, O. Opheim, E. Ulvild og Th. Gründen. Styret skulle få handelen sett i gang og «erhverve lovlig Berettigelse til Handel». Handelsbrevet vart lydande på /. Kvello sitt namn. Den 8. mai hadde styret møte og valde E. Skrove til formann. Det viste seg at dette vervet fekk han ha i mange år. No hadde dei fått lov på lokaler i meieriet til ei årleg husleie på 40 kr. Den 16. juni var det møte der dei bestemte seg for å kjøpa John Gründen si gamle stove ved Ulvilla. Ho skulle setjast opp til pakkbu. Elles vart det innkjøpt materiale frå forskjellige gardar. Den 7. juli valde dei Marth. Halseth til handelsbetjent. Lønna skulle vera 200 kr. for året. Til å gjera vareinnkjøp valde dei 77z. Gründen og E. Skrove. Skyssbetaling for opp- og nedskyss vart fastsett til 3 kr. til og frå Verdalsøra og 4 kr. til og frå Levanger. Aksjeeigarane skulle utføra va-reskyssen på omgang. Den 25. august tilsette dei sersjant O. Fixum til hjelpe-betjent ved handelen. På generalforsamlinga den 20. sept. vart dei einige om å ta opp eit lån på 2400 kr. til innkjøp av varer. Aksjeeigarane skulle vera selvskyldnerkausjonister. Dette var siste møtet år Den 20. februar 1878 var det oppgjør på Handelen. I kassa da var 259,61 kr. Den 10. mai 1879 kom det forslag frå O. Opheim om å tilsetja ei kvinne som hjelp i Handelen i staden for at det da var to menn. Dei vart einige om å by Bergitte Johnsdatter Lundskinvald denne posten. Lønna hennar skulle vera 80 kr. for året, «og paa Betingelse at hun foruden at være til Hjælp ved Handelen nåar det behøves tillige overtager Huusholdningen for seg og Handelsbestyreren samt Vask og Renholdelse af Handelsværelsene og forøvrig helt offrer sin Tid i Handelens Indtresse. lige som hun nåar Tid gives kan anvendes til Hjelp i Meieriet, hun nyder Fri Kost, Huus og Lys. men forskaffer sig sin Seng og Sengeklæder.»

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie!

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Alida Haavik Drolsum ahadro@gmail.com Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Bakgrunn for valg av oppgave. Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det lite med selve behandlingssenteret

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Med pistol og Totschlager

Med pistol og Totschlager I Med pistol og Totschlager DEN HEMMELIGE ORGANISASJONEN «SAMFUNDSVERNET» I MELLOMKRIGSTIDA Særtrykk av TOTN 1985, J i It'tell. "I,) 3',r

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall verkstedarbeideren.no Nr. 2 juni 2010 - Årgang 64 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Stortinget har nå vedtatt et lovforslag der avtalen fra 2009 tolkes slik at våre opptjente pensjoner

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer