m Nasjonalbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "m Nasjonalbiblioteket"

Transkript

1

2 m Nasjonalbiblioteket Oslo

3

4

5

6

7 VERDALSBOKA VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING AV ERLING AURSTAD UTGITT AV VERDAL SAMVIRKELAG I SAMARBEID MED BYGDEBOKNEMNDA VERDAL 1988

8 Sats og trykk: Verdal Grafiske A/S Innbinding: Julius Maske A/S ISBN

9 INNHOLD Side IDÉEN Rochdale Idéen kom til Norge Også til Verdal og Vuku Stiklestad ØRENS HANDELSFORENING Krise Nytt håp Ordning med kreditorene Ny driftskapital ved lån Det sto en kvinne bak Bedre varekontroll Utestående fordringer Konkurranse Næss gården Varepriser ved århundreskiftet Leie eller kjøp forsøk på lureri Vennes Fleskhus Bygging Nytt forsøk på å stifte landsforening Ønske om eget bakeri Kredittuvesenet Manufakturavdeling Krigsfrykt Slakteri og pølsemakeri Ørens Handelsforening 25 år Eget rasjoneringssystem Sikringsfond Navneendring Bankvirksomhet? Mølle Møllebrannene Mer plass... 57

10 Kraftfor og handelsgjødsel Melk og kjøtt tilbud om andre stillinger årsjubileum Fiskavdeling Garveri Lærfabrikk Filial i Vuku Statens kornmagasin Folkebad Chaufør og Chevrolet Revisjon, kontroll, utestående Nabohjelp til Sparbu og Røra Huskjøp nye kontorer og systue Smør og egg Ønske om filial på Lysthaugen Ulvilla Leksdal Eget hus også i Ulvilla Nybygg, Vuku og Lysthaugen Inndal Leirådal Vannverksaken Samvirkelaget blir anmeldt årsjubileet på Stiklestad Da partipolitikerne ville overta Bensinstasjon radio m.v Ullvarefabrikk Representantskap Johs. Dahl 22 år som styreformann Livdyromsetning Hjørnegården Andre saker fra og 1930-åra Behov for mer lagerplass Ny krigstid Realskole Brenselproblemer ved og generatorknott Nasjonal Samling presser på Andre saker fra krigsåra Etterkrigstid Minsaas overlater roret

11 Lars Hoøen ny disponent Tomter Kai og lager, Skånes Flere filialer? Sjøbygda, Skjækerfossen og Ørmelen Bolighus blir flyttet Fiskmatkjøkken Magasinet. Jernvarer m. v Kafeteria Lagerbygg Slakterisaken Sagbruk. Snekkerifabrikk Gullsmedavdeling Jordbruksavdeling Rørleggeravdeling Håndverkerforeningen murrer Fryseboksanlegg ved filialene Maskinavdeling Andre saker fra åra Salg av boligtomter Læregutt blir lærejente Butikkinspektør Salg av varme til kinoen A/L Fellesproduksjon. Samarbeid kjøttsektoren Trones Handelslag Røra Samvirkelag Inderøy Samvirkelag sa nei Matsentret Kjøp av tomter på Tinden Tomter i sentrum Blanding av kraftfor Andre saker fra Disponent Lars Hoøen går bort Konstituering Ny disponent Verdaling med i NKLs styre Nytt bakeri Baker Konrad Ellewsen 53''/> års arbeid i samvirkelaget Levanger Samvirkelag

12 Fram vestre A/L Trønderfrukt Bygging bygging Garasjebygg Bygging av Postgården Medaljer Varehusbygget Bygging av ny mølle Lagerbygg ved Verdal hamn Forretningsbygg Levangernesset Nye salgs- og lagerlokaler, Levanger hamn, OK-senter Nybygg avdeling Ørmelen Andre saker Plastfabrikk? Verdal Samvirkelag 75 år Rørleggeravdelingen vokser Trasige saker Utleie til kjolefabrikk Styring og ledelse Lang og tro tjeneste medaljer Flyttesjau ved Møllegata Ny kretsinndeling og valgnemndordning Rusdrikkdebatt På bok Varehusforeningen DOMUS Om Oms og Moms og misforståelser Revisjonsordningen ny revisor Nybygg for avdeling Frol Ny ordfører i representantskapet Andre saker omkring Snekkerifabrikkens skjebne OK-senter Verdal på Tinden Pelletering av formjøl Tilbygg til Matsenteret Kafeteriaen får nytt utstyr Begrensing av funksjonstid? Styret blir utvidet Gomanbakeri

13 Bedehustomta Ny styreformann Kornsiloer av stål Andre saker Vedtektsendringer Utvidelse ved Varehuset, Levanger Ny utvidelse ved Varehuset i Verdal Dagligvareavdeling i Vinne VS-NYTT Nasjonalt oljeselskap Medaljer til medarbeidere og tillitsvalgt A/S Røra Fabrikker Avvikling, Granfoss Mølle Andre saker Nytt renseanlegg for såkorn En interessant naboavtale med Thor Hermann Vuku Forbrugsforening Arbeidstid kontoret Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Medaljer til medarbeidere Filialforespørsel fra Vollen Heis med glassvegger S-RØR-avdeling i Levanger Gammelmeieriet Samarbeidsavtale mellom Landbrukets Sentralforbund og Norges Kooperative Landsforening Den årlige gaveutdelingen Avdeling Kirkegata, Levanger M' leder ved avdeling S-RØR Andre saker fra 1977 til Varebestilling over EDB-terminal Bygg- og Bo-varene, utredning Ny opplærings- og driftskonsulent Bruksplan for Minsaas Plass Lederopplæring Salgsvilkår og kredittoppfølging Bestyrer Arnt O. Basmo går bort Ny varehussjef, DOMUS Levanger

14 Filialtilsynet ved avdeling Trones ønsker bedre butikklokale. 337 Lang og tro tjeneste Grensebeløp for styret Eget EDB-anlegg Alternativ energi i landbruket Valg av styreformann Kampanje for nærbutikkene Tilbygg til Postgården Tilbud på forretningseiendommer Omsetningen av landbruksmaskiner over til Felleskjøpet Silo for havre til byttemaling Andre saker fra Mosvik Samvirkelag årsjubileet Gråmyra, Levanger Ny disponent Trafikkspørsmål Personalet vil ha flere representanter Kvinnene kommer Skarnsundbru Ny ledelse ved mølla Elektroverkstedet/S-Maskin Ny driftsleder og ny drifts- og opplæringskonsulent medarbeidere får Norges Vels medalje Politisk streik i Verdal Andre saker fra Oppussing ved avdelingene Frol, Leksdal og Skjækerfossen Langtidsplanlegging strategiarbeid Energi-Spar-Trøndelag A/S Tomt på Industriområdet Bygg og Bo, Levanger Moteklær, sko m.v., DOMUS Levanger Asfaltering av Suuljordet Samvirkelagets Personalforening årlig tilskott KPA-mesterskap i Verdal NOROL-senter Gråmyra NOROL-sentrene i Levanger og Verdal kortautomater Prix lavprisetablering

15 Prix Verdal Teknisk senter i Verdal Regler for tilsetting av medarbeidere Bygg og Bo, Verdal Aspelin-Stormbull A/S Verdal Varehussjef DOMUS Verdal Hva med avdeling Sjøbygda? NKLs styre på besøk Økonomisjef regnskapssjef Studietur til Amerika..., Fruktavdelingen inn i DOMUS Mat Utleie av lokaler for blomstersalg Postverket ønsker mer plass på Ørmelen Trøndelag Dyrepark A/S Andre saker fra Ronglan Samvirkelag Sammenslutning? Også Hokstad Samvirkelag, Ytt er øy? Skogn Handelslag Skogn Handelslags historie Minsåsgrenda Til gagn for medlemmene og samfunnet Etterskrift Oversikter Fotografer Etter ønske fra Bygdeboknemnda i Verdal er personnavn skrevet i kursiv første gangen de er nevnt.

16

17 FORORD Handelsvirksomhet har vært drevet i Verdal så lenge mennesker har eksistert her. Men det er et langt sprang fra de eldste tiders varebytte til den moderne varehandel. Den første spede begynnelse til handelsvirksomhet på Verdalsøra knyttet til faste boder eller hus, ligger mange hundre år tilbake i tiden. Helt eksakt når de første pakkhusene ble bygget ved Verdalselven, er ikke mulig å si. De eldste skriftlige kilder om en slik handelsvirksomhet skriver seg fra først på 1600-tallet. Det er imidlertid nokså sikkert at virksomheten må være langt eldre. Verdal Samvirkelag representerer en videreføring av denne handelsvirksomheten. Selv om Samvirkelagets historie er kortere enn 100 år i Verdal, utgjør den et meget viktig kapitel av Verdals historie. I løpet av kort tid utviklet Verdal Samvirkelag seg til å bli den ubestridt største handelsbedrift i Verdal. Ja, i flere år var den den største bedriften i det hele tatt i Verdal. At Verdalsøra har utviklet seg til å bli et handelssentrum i Innherred, er nok for en stor del Verdal Samvirkelags fortjeneste. Det er derfor på sin plass at Verdal Samvirkelags historie blir en del av Verdal sbo ka. Men denne historiefremstillingen har også sin egen historie. Da undertegnede for en del år siden oppsøkte daværende disponent for Verdal Samvirkelag forfatteren av denne historien var det med tanke på å tå skrevet og gitt ut Samvirkelagets historie som en del av Verdalsboka. Tanken ble mottatt positivt, og da disponenten ble pensjonist, ble tanken til virkelighet. Verdal Samvirkelag fant imidlertid historien så pass interessant at man ønsket å forære den til alle sine medlemmer. Samvirkelaget påtok seg derfor omkostningene med trykking og innbinding. Men etter som mange av medlemmene ikke er verdalinger, ønsket man å gi gaven et noe andreledes utseende enn Verdalsboka. Derfor er gaven til medlemmene utstyrt med Samvirkelagets emblem. Og den kalles ikke Verdalsboka. Men den del av opplaget som ikke er Verdal Samvirkelags gave til sine medlemmer, har fått samme utstyr som de øvrige bindene av Verdalsboka. Historien er således et eget bind av Verdalsboka. Dette bindet er det andre i serien av frittstående bind som ikke er nummerert. Til gjengjeld har det fått eget navn. Verdal, i februar 1988 For bygdeboknemnda Øystein Walberg

18 Forfatter av boka: FRA IDÉ TIL HANDLING, Erling Aurstad, disponent i Verdal Samvirkelag

19 IDÉEN Gjennom lange tider har det vært former for organisert samarbeid. Dugnad, lottordningen i fisket, beite- og skogsallmenninger,felles seterdrift o.l., er eksempler på dette. Samvirke som et spesielt system for økonomisk samarbeid og drift oppsto under den industrielle revolusjon på slutten av 1700-tallet og først på 1800-tallet. Etter at f.eks. dampmaskinen og spinnemaskinen var oppfunnet og raskt tatt i bruk i Storbritannia og andre land. ble det stor arbeidsledighet, fattigdom og elendighet. Arbeiderne gikk enkelte steder til angrep på maskinene, og særlig i England var det uro og fortvilelse innen arbeiderklassen. Det var lang arbeidsdag, og barnearbeid var vanlig - for barna var rimelig arbeidskraft. Samtidig var varekreditt vanlig, og forbrukerne var ofte bundet på grunn av matgjeld til kjøpmannen eller fabrikkutsalget. Innblanding av mindreverdige og rimelige fyllstoffer i varene var heller ikke uvanlig. Industrieierne og handelshusene hadde omtrent all makt. Det var derfor naturlig at enkelte begynte å drøfte bedre måter å ordne seg på. Noen tenkte seg former for idealsamfunn, der alle skulle arbeide for hverandre og hjelpe hverandre. En avlegger av denne tankeretningen har vi eksempel på gjennom Ole B. Bulls «Oleana» i U.S.A. Både dette og de fleste liknende tiltak i andre land gikk over ende ganske raskt. En annen teori gikk i retning av produksjonsforeninger. Arbeiderne skulle ikke motarbeide maskinene, men danne egne bedrifter og dra nytte av maskinene. Den som arbeidet ivrigst for denne formen for produksjonssamvirke, var engelskmannen Robert Onen, f d Han var tekstil fabrikant og ble også kalt utopisk sosial reformator. Owen arbeidet for kortere arbeidstid og for forbud mot både barnearbeid og nattarbeid for ungdom. På denne måten skapte han grunnlag for arbeidervernlovene som kom seinere. Enkelte forfattere regner Robert Owen som en slags far for samvirke som driftsform. Selv om hans innsats var betydelig, er nok den attesten noe feilaktig. Med Robert Owens produksjonsforeninger gikk det ikke så bra. De som ivret for dette opplegget, hadde undervurdert betydningen av

20 20 VERDAL SAMVIRKELAG kapital som nødvendig arbeidsredskap. Det var vanskelig å skaffe kapital, og det var høg lånerente. Dessuten viste deg seg at der hvor det gikk noenlunde bra, ble foreningen lukket for nye medlemmer, og bedriften gikk som regel over til vanlig personlig kompani eller aksjeselskap. Slik gikk det ofte også med forsøkene på å starte produksjons-foreninger innen handverk og industri i andre land, f.eks. Frankrike og Sveits. Systemet var ikke levedyktig. Det manglet noe som de fant fram til seinere. Fremdeles er det enkelte som ivrer for slike produksjonsforeninger eller arbeidskooperativer, som de også blir kalt. Det kan være små bakerier, vaskerier, pizzabarer o.h, særlig i land med utbredt «svart økonomi». De er som regel lukkede, private foretak og kan ikke kalles kooperative. Allerede på slutten av 1700-tallet ble det i England og Skottland stiftet forbrukerforeninger med sikte på vareomsetning til medlemmene. De manglet imidlertid klare vedtekter og retningslinjer for virksomheten. Mange foreninger fikk derfor et kort liv, spesielt de som begynte med kreditthandel. Fra 1820-åra fikk forbrukerkooperasjonen en sterkere oppslutning på De britiske øyer. En distriktslege i Brighton, dr. William King, var svært opptatt av folks levevilkår i fattigkvartalene og industristrøkene. Dr. King var kveker og sterkt opptatt av å finne utveger til bedre leveforhold for folk. Som lege hadde han sett den høge barnedødeligheten, sulten, urensligheten, varegjelden og mismotet i arbeiderstrøkene. Han kom til at folk først av alt måtte frigjøre seg fra matgjeld og fra avhengighet av kjøpmennene. Han ga ut et tidsskrift «The Cooperator», som kom i et opplag på hele , som var mye på den tida. I dette bladet ivret han for start av kooperative innkjøpslag, og han skrev om retningslinjer for organisering av forretningsdrift. Likevel var King forut for sin tid. Fremdeles var det noe som manglet, og resultatet ble så som så. Mange mente også at det ville ta for lang tid å få forbedret forholdene gjennom forbrukerforeninger, og de gikk derfor i stedet inn for en nærmest revolusjonær politisk aktivitet - Chartismen. Det var en ytterliggående bevegelse som ville bruke voldelige midler. Rochdale Utenfor Manchester ligger byen Rochdale (Råtsjdeil), som i 1844

21 FRA IDÉ TIL HANDLING 21 hadde innbyggere. De fleste var tekstilarbeidere, da det var flere veverier i området. Levevilkåra var fortvilte, og folk diskuterte hva de skulle gjøre for å bedre situasjonen. Streik var prøvd, - men den var mislykket. På møtene i arbeiderforeningene var det flere grupperinger og meninger. Noen foreslo totalavhold. andre religionen, og atter andre ivret for chartismen. Noen av veverne la fram forslag om å stifte en kooperativ forening for felles vareinnkjøp. Dette forslaget fikk flertall, og foreningen som ble stiftet av de 28 veverne, ble registrert 24. oktober 1844 med navnet The Rochdale Society of Equitable Pioneers (Rochdaleforeningen av rettferdspionerer). Vevernes lille butikk ble åpnet 21. desember 1844 og var åpen bare om kveldene mandager og lørdager for fordeling av varer. Til å begynne med var utvalget magert, bare smør, mjøl, sukker og talglys. De kunne bygge på erfaringene som dr. William King hadde høstet med kooperative foreninger. Veverne i Rochdale så at hovedårsaken til feiltrinnene tidligere var for det første avhengigheten av andres kapital, og for det andre - kreditthandelen. Veverne bestemte seg derfor for å holde seg uavhengig av andres kapital. Selv om det var et kjempeløft for dem, ville de selv skaffe til veie den kapitalen de trengte. De måtte derfor spinke og spare for å klare å betale inn andelen som var fastsatt til 1 pr. medlem (ca. 20 kroner). Veverne satte opp bestemte prinsipper som de skulle arbeide etter, og disse grunnreglene inneholdt i alt 14 punkter. En del av dem var preget av tida, f.eks. om reine, uforfalskede varer, fullt mål og riktig vekt, arbeid mot forbrytelser og utbytting i samfunnet o.l. De viktigste punktene er fortsatt kalt Rochdaleprinsippene, og har stått sin prøve nå i snart 150 år. Små justeringer i ord og uttrykk har det vært, men hovedinnhold og mening er stort sett det samme. Prinsippene lød svært lenge slik: 1. Åpent medlemsskap 2. Demokratisk kontroll (ett medlem - én stemme) 3. Utdeling av overskudd i forhold til hvert medlems kjøp 4. Begrenset kapitalrente 5. Politisk og religiøs nøytralitet 6. Kontant handel 7. Støtte til opplysningsarbeid Innen internasjonalt kooperativt samarbeid er det etter hvert blitt enig- Verdal Samvirkelag 2

22 22 VERDAL SAMVIRKELAG het om en del endringer. Medlemsskapet skal være frivillig i tillegg til åpent. Uttrykket begrenset rente skal gjelde andelskapital, og ikke frivillig spareinnskudd. Utdeling av overskudd er endret til fordeling av overskudd, og nødvendig avsetting til fond er understreket sterkere. Politisk og religiøs nøytralitet er en sjølsagt konsekvens av at medlemsskapet skal være åpent for alle, og er derfor utelatt. Dessuten er det tatt med at det heller ikke skal være politisk, religiøs eller rasemessig diskriminering. Kontant handel er et anerkjent forretningsprinsipp og er derfor etter hvert utelatt som hovedprinsipp. Samarbeid mellom samvirkeforetak er sett på som så viktig at det nå er tatt inn som eget prinsipp. Den Internasjonale Kooperative Alliansen (ICA) vedtok på kongressen i Wien i 1966 ny formulering av prinsippene med tilleggsforklaring. Dette skal være et mønster for de enkelte medlemsorganisasjoner, og NKL har sluttet seg til denne teksten: 1. Frivillig og åpent medlemsskap. Medlemskapet i et samvirkelag skal være frivillig. Det skal ikke fore komme noen sosial, politisk, religiøs eller rasemessig diskriminering. Alle som er villig til å påta seg medlemsskapets forpliktelser, skal ha anledning til å nyttiggjøre seg samvirkeforetakets tjenester. 2. Demokratisk kontroll (ett medlem - én stemme). Samvirkeforetak er demokratiske organisasjoner. Deres virksomhet skal ledes av medlemmene - eller personer som medlemmene har valgt til å ivareta deres interesser, og som står ansvarlige over for medlemmene. Alle medlemmer skal ha lik anledning til å delta i avgjørelsesprosessene. Ett medlem skal bare ha én stemme. 3. Begrenset rente på andelskapital. Det skal være en begrenset rente på andelskapitalen. Andelskapitalen vil si det innskuddet man må betale for å bli medlem. Ingen skal kunne tjene penger på innskutt kapital. 4. Fordeling av overskudd. Overskuddet skal avsettes som fond til beste for laget og med

23 FRA IDÉ TIL HANDLING 23 lemmene, og ellers fordeles på medlemmene i forhold til hvor mye hvert medlem har handlet for i løpet av året. 5. Støtte til opplysningsarbeid. Det skal sørges for at medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og andre skal få opplysninger om kooperasjonens økonomiske og demokratiske grunnsetninger og metoder. 6. Samarbeid mellom samvirkeforetak på alle plan. Alle kooperative organisasjoner skal - for å tjene medlemmene og samfunnets interesser på beste måte - aktivt samarbeide med andre kooperative organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og på det internasjonale plan. Her er sundt folkevett satt i system. De 28 veverne i Rochdale fant fram til mye av det som hadde manglet i tidligere forsøk. De brukte sine egne penger i form av andelsinnskudd, og de kjøpte inn kontant og solgte varene kontant. Etter ett år, ved utgangen av 1845, hadde foreningen 80 medlemmer, og i medlemmer og en årsomsetning på vel kroner. Det året kunne kroner tilbakebetales på kjøp. Rochdaleforeningen fortsatte å vokse med flere og større forretninger og hadde i 1950 over medlemmer. De 28 veverne i Rochdale hadde gjennom sitt samvirkelag satt i gang en omfattende samvirkebevegelse, og det ble stiftet liknende foreninger på en rekke steder i England og Skottland. Ganske straks spredte ideen seg også til andre land, deriblant Norge. Idéen kom til Norge Omkring 1850 var Marcus Thrane redaktør av Arbeider-Foreningernes Blad, der han skrev en del om forsøkene med kooperative tiltak i utlandet. Det synes som om han var mest opptatt av forsøkene med pro-duksjonsforeninger i Storbritannia og andre land. Han skrev imidlertid også om forsøkene med forbrukerlag med felles innkjøp av varer for salg til medlemmene. Enkelte kooperative tiltak for å skaffe arbeiderne rimelige «fødemidler» kom i gang på forskjellige steder på Østlandet i 1850-åra, men det gikk stort sett med dem som med forsøkene i England før Rochdaleforeningen ble stiftet i De manglet gode

24 24 VERDAL SAMVIRKELAG retningslinjer. Det er hevdet at den som holdt det første egentlige kooperative foredraget her i landet, var presten og sosiologen Eilert Sundt. I 1862 besøkte han verdensutstillingen i London, og der deltok han i en stor arbeiderkongress med utsendinger fra mange land. Der fikk han kjennskap til Rochdalepionerene og deres samvirketiltak. Eilert Sundt var sterkt sosialt interessert. I 1864 stiftet han Christiania Arbeidersamfund, og ett av de første foredragene han holdt i samfunnet var om Rochdalepionerene og deres virksomhet. Sundt skrev også om saken i «Folkevennen», som han var redaktør for. Det ble likevel cand.jur. Jacob Neumann Mohn ved Det Statistiske Centralbu-reau som ble den mest aktive talsmann for kooperasjonen i tida fra 1865 og i år framover, ved siden av den kjente foregangsmannen på flere områder, skogeieren Helge Væringsaasen fra Elverum. I 1868 stiftet Væringsaasen «Alfarheim Besparelsesforening» i Elverum. Denne foreningen hadde til formål å «fremme materiell og moralsk Vel i sin Al-mindelighet». I 1870 vedtok foreningen nye vedtekter som var preget av Rochdaleprinsippene, og foreningen i Elverum ble et mønster for andre i den tida. Varene ble solgt til dagens vanlige pris mot kontant betaling. Det står et sted at det ble avsatt 2% av overskuddet til reservefond (trolig trykkfeil for 20%?), og mellom 5 og 10% til opplysningsarbeid. Resten ble fordelt på medlemmene i forhold til deres kjøp. Salg av alkohol var forbudt. Elverumforeningen fikk rask vekst. I 1866 var det dannet en forbruksforening i Fredrikshald (Halden), og samme året en forening i Stavanger. 1 «Bondevennen» og «Folketidende» skrev Søren Jaabæk om forbrukerforeninger, som han støttet sterkt. Rundt i landet ble det stiftet en rekke liknende foreninger med forskjellige navn som Spareforening, Husholdningsforening, Forbruksforening, Handelssamlag. Begrepet samvirkelag kom i bruk seinere. I 1870 stiftet utsendinger fra 27 forbrukerforeninger det første landslaget: «Spareforeningernes Samlag» med Helge Væringsaasen som formann og Jacob Neumann Mohn som sekretær. Det var da kjennskap til 147 foreninger rundt i landet. De to lederne forlot «Spareforeningernes Samlag» i krisetida på slutten av 1870-åra, og landslaget opphørte. Først i 1906 var tida moden for stifting av Norges Kooperative Landsforening - NKL (se: Nytt forsøk på å stifte landsforening). Til og med 1871 var det stiftet 5 kooperative lag i Nordre Trondhjems Amt:

25 FRA IDÉ TIL HANDLING 25 Levanger Forbruksforening - i 1866 Almanna Samlagshandelen Stjørdalen Inderøens Spareforening Kjerknesvaagen - i 1870 Ytterøens Spareforening - i 1871 og Rørens og Omegn Forbrugsforening, Hylla, i 1870 eller Alle disse måtte seinere innstille virksomheten så nær som ett lag som har vært i kontinuerlig drift fram til i dag, nemlig Inderøens Spareforening, i dag Inderøy Forbruksforening, Kjerknesvågen. Forbrukersamvirket hadde ganske god oppslutning i 1870-åra, særlig ut over bygdene. Amtmand Motzfeldt i Søndre Trondhjems Amt skriver fordelaktig om forbruksforeningene, og han nevner bl.a.: «Hvad man i saadanne Forbrugsforeninge forene sig i, er Tilveiebringelsen af Driftskapital. Fordelen ved denne er stor Adgang til at blive forsynet med bedre og billigere Varer uden for hvær Gang at være stedt i den ofte sørgelige Nødvendighed selv at maatte reise til Byen og saa det Væsentlige at nogen Tågen paa Borg derved ikke tilstedes.» I slutten av 1870-åra og i 1880-åra var det vanskelige tider. Kornprisene falt til nærmere det halve etter at det kom inn billige kornlaster fra Amerika. Dette eksemplet viser situasjonen: Gjennomsnittspris for 100 kg rug: : : kr. 16,80 kr. 9,20 Korndyrkingen ble ulønnsom og gikk sterkt tilbake i Norge. Landbruket måtte legge om til husdyrhold med kjøttproduksjon, melk, smør og ost. Denne omleggingen var nok årsak til starten av en rekke små-meierier rundt i vårt land. Når viktige rammevilkår endres så brått, kan det få drastiske følger. Samtidig med denne krisen var emigrasjonen på det høyeste. I 1882 utvandret nordmenn. I følge Jostein Molde* reiste det fra Verdal til Amerika 136 personer i 1880, 174 i 1881, 216 i 1882, 90 i 1883 og 72 i Det var stor arbeidsledighet, nedgang i lønningene og mange konkurser. Matbutikkene merker slike tilstander ganske raskt. Denne kriseperioden rammet derfor også forbruksforeningene. Hovedårsaken var at foreningene hadde syndet mot kontantprinsippet. Medlemmene hadde tatt ut varer på kreditt og levd på forskudd. Da det ble trangere tider, * Verdal Historielags skrifter nr. 5, årbok 1980.

26 26 VERDAL SAMVIRKELAG klarte de ikke å betale gjelden. Dessuten var revisjonen og kontrollen noe svakt utbygd, og det ble ofte grepet inn for seint. Mange foreninger gikk under i denne krisen. Også til Verdal og Vuku Kooperasjon betyr samarbeid, samvirke. Også i Verdal begynte folk å høre om kooperative foreninger i 1870-åra. Vukuområdet var først ute med Vuku Forbrugsforening, som ble stiftet 5. mai i Verdal Samvirkelag feiret i årsminnet for denne første starten av for-brukerlag i bygda. Ved avdeling Vuku var det da spesiell markering med flagging, kaffeservering, musikkorps, blomsteroverrekkelse v/styrets formann Trond Okkenhaug. Sentralt i denne markeringen sto en protokollgransking fra Vuku Forbrugsforenings tid. Styreprotokollen fra foreningen er heldigvis tatt vare på og er hos Martin Grunnan. En utflyttet Vukubygg, Sigrun Tronstad, f. Dillan, hadde skrevet et referat fra denne protokollen om starten i Vuku og virksomheten der, og dette materialet var tatt inn i Innherreds Folkeblad & Verdalingen 3. mai Sigrun Tronstads artikkel gir et så interessant bilde av dette første forsøket her i Verdal at det er riktig å ta den med her: «Aar 1877 Tirsdagen den 3. april afholdte Møde hos Ole Holmen i Anledning Oprettelse af en saakaldet Forbrugsforening for Værdalen.» Slik begynner møteprotokollen, og dette er truleg første forbruksforeninga i bygda. På dette møtet vart også forslag til lover lagt fram, og eg vil her gjengi utdrag frå nokre av dei 14 lovparagrafane. 1 «Foreningens Formaal er: a) at forskaffe gode Fornødene husvarer til billig Pris, b) at modarbeide Kreditens misbrug.» 2 «Foreningens Indkjøp og Udsalg sker i Regelen imod contant Betaling eller Varebytte...» 3 «Foreningens Virkekappital tilveiebringes ved Indskudd. Medlem av Foreningen kan enhver Mand og Quinde i Værdalen unden Hensyn

27 FRA IDÉ TIL HANDLING 27 til Alder og Livstilling blive ved at gjøre et Indskud af mindst 20 kroner og derover...» 4 «Af Udbyttet som Foreningens Virksomhed ved Aarsopgjøret måtte afgive afsættes efter at alle udgifter saasom Lønninger, Renter til Indskyterne m.m. ere fratragen et Beløb av 20 Prosint til et Kappi-talfond for deraf at dække mulige Tab, sikre Foreningens bestaaen og utvide dens Virksomhed. Renten (tilbakebetalingen) fordeles mellom Kjøberne saaledes at nåar Medlemmer faar 1 Prosint faar ikke Medlemmer Vi Prosint efter den i Aaret handlede Kappital.» 12 «Den aarlige Generalsamling afholdes i Juni hvert Aar efter 14 dagers forudgaaende Bekjentgjørelse fra Kirkebakken...» Alle medlemmene fekk ei innskotsbok. Styret i foreninga talde fem medlemmer. Desse fem skulle mellom anna fastsetja utsalsprisen på varene. Etter at lovene var gjennomgått og førebels vedtekne, vart det vald eit mellombels styre som skulle stå for aksjeteikninga. Generalsamling skulle haldast når aksjekapitalen hadde komi opp i 6000 kr. Den 28. april heldt det mellombels styret nytt møte, og til da var det teikna 253 aksjar. Eg gjengir frå møtet: «2. Det henstilles til Generalforsamlingen at bemyndige den vordende Bestyrelse til at tilbyde Vukku Meieriindtresentere, dersom de vil afgive lokale i Meieriets østre stue en Huusleie af 10 spd. aarlig saa lenge Handelen selv forskaffer sig et Reservegulv foran disken i Handelsboden. Indskudsbog med Vuku Forbrugsforening Nr. 49 Indskyderens Navn: Erik J. Stene (Erik J. Stene som åtte denne boka var med i styret ei tid.)

28 28 VERDAL SAMVIRKELAG 3. Henstilles til Generalsamlingen at fatte Beslutning om at sætte Handelen i Gang om muligt i Juni eller Juli førstkommende.» Den 5. mai var første generalforsamling. Dei heldt da oppteljing over teikna aksjar. Det viste seg å vera 156 aksjeeigarar med frå x h til 10 aksjar. Aksjeteiknarane kom frå heile øvre Verdal og heilt ned mot Øra. Dei som hadde teikna Vi aksje, fekk ikkje stemmerett i foreininga. «Dei tilstedeværende konstituerede seg som forening under navn af «Vukku Forbrugsforening». Det er altså i år 100 år sidan denne foreninga vart stifta. Det første styret var: I. Kvello, E. Skrove, O. Opheim, E. Ulvild og Th. Gründen. Styret skulle få handelen sett i gang og «erhverve lovlig Berettigelse til Handel». Handelsbrevet vart lydande på /. Kvello sitt namn. Den 8. mai hadde styret møte og valde E. Skrove til formann. Det viste seg at dette vervet fekk han ha i mange år. No hadde dei fått lov på lokaler i meieriet til ei årleg husleie på 40 kr. Den 16. juni var det møte der dei bestemte seg for å kjøpa John Gründen si gamle stove ved Ulvilla. Ho skulle setjast opp til pakkbu. Elles vart det innkjøpt materiale frå forskjellige gardar. Den 7. juli valde dei Marth. Halseth til handelsbetjent. Lønna skulle vera 200 kr. for året. Til å gjera vareinnkjøp valde dei 77z. Gründen og E. Skrove. Skyssbetaling for opp- og nedskyss vart fastsett til 3 kr. til og frå Verdalsøra og 4 kr. til og frå Levanger. Aksjeeigarane skulle utføra va-reskyssen på omgang. Den 25. august tilsette dei sersjant O. Fixum til hjelpe-betjent ved handelen. På generalforsamlinga den 20. sept. vart dei einige om å ta opp eit lån på 2400 kr. til innkjøp av varer. Aksjeeigarane skulle vera selvskyldnerkausjonister. Dette var siste møtet år Den 20. februar 1878 var det oppgjør på Handelen. I kassa da var 259,61 kr. Den 10. mai 1879 kom det forslag frå O. Opheim om å tilsetja ei kvinne som hjelp i Handelen i staden for at det da var to menn. Dei vart einige om å by Bergitte Johnsdatter Lundskinvald denne posten. Lønna hennar skulle vera 80 kr. for året, «og paa Betingelse at hun foruden at være til Hjælp ved Handelen nåar det behøves tillige overtager Huusholdningen for seg og Handelsbestyreren samt Vask og Renholdelse af Handelsværelsene og forøvrig helt offrer sin Tid i Handelens Indtresse. lige som hun nåar Tid gives kan anvendes til Hjelp i Meieriet, hun nyder Fri Kost, Huus og Lys. men forskaffer sig sin Seng og Sengeklæder.»

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. august 2017. KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nordvest

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA 1. Skolens navn, art og lokalisering Skolens navn er Alta Kristne Grunnskole SA, og er en fri, kristen grunnskole som skal drive undervisning både på barne- og

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA 1 VEDTEKTER for Hobøl Vannverk SA Vedtatt i konstituerende generalforsamling 19. februar 1968 og godkjent av Landbruksdepartementet 18. april 1969. Endret i generalforsamling 27. februar 1976 og godkjent

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Sørlandets Rasekattklubb

Sørlandets Rasekattklubb 1 LOVER FOR SØRLANDET RASEKATTKLUBB (SØRAK). Revidert 23.11.99 Paragraf 1. Sørlandets Rasekattklubb (SØRAK) er stiftet i 1961, og er medlem av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), som er tilsluttet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer