Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for Valg av nytt styre, valgkomité og revisorer for neste periode 5 Presentasjon av budsjett for Godkjenning av endringer i ny lovnorm fra NIF 7 Godkjenning av retningslinjer for bolting 8 Eventuelt 9 Godkjenning av budsjett for 2013 Side 1 av 40

2 Sak 3 Årsmelding for 2012 Styret i 2012 har bestått av Erik Faugstad (Leder, web) Lars Mjaavatn (Nestleder, sosialt) Silje Brynildsen (Styremedlem, økonomi) Morten Alskog (Styremedlem, økonomi) Bjarte Ross Idsø (Varamedlem, sikkerhet ) Jarle Kalland (Styremedlem, utdanning) Frode Martinussen (Styremedlem, klatrefører) Jaran Nordstrand (Styremedlem, videreutvikling klatreareal) Erlend Sunde (Varamedlem, rebolting) Marie Helen Sunde (Styremedlem, bergenshallen) Morten Alskog måtte tre ut av styret av eksterne årsaker midt i perioden. Bryggeriet I juni 2012 vedtok ekstraordinært årsmøte at BKK skulle inngå leiekontrakt med Liegruppen og sette i gang arbeidet med å bygge Bryggeriet buldresenter i Hansaparken på Kalfaret. Dette var etter lang tid med grundig forarbeid og planlegging. Byggingen av Bryggeriet er av økonomiske dimensjoner klubben ikke har vært borti tidligere. Arbeidet har tatt en god del ressurser og prioritet men driften og aktiviteten i klubben har stort sett gått som vanlig. Vi har vært veldig heldig med at Michael Grasdalsmoen kunne ta på seg prosjektlederjobben, det hadde ikke latt seg gjennomføre uten hans arbeid.. Dugnadsinnsatsen har også vært enorm. Vi har både hatt massene som har vært innom en håndfull ganger, og et knippe folk som både har brukt sin ekspertise og overveldende mengder av fritid. Dette har gjort at Bryggeriet ser ut til å kunne åpnes like etter påske. Bryggeriet buldresenter blir et etterlengtet tilbud i Bergen, med bortimot 400 kvadratmeter buldrevegg av høy kvalitet. Interessen for og troen på prosjektet er tydelig gjenspeilet gjennom at enkeltpersoner har gitt klubben ca ,- kroner i private lån. En god del av lånene betales tilbake gjennom rabatterte årskort. Bergenshallen Vi har ansatt ny administrativt ansvarlig. Sofie Vervaet tok over denne jobben i august Kristoffer Thorbjørnsen har jobbet som teknisk ansvarlig fra sommeren Styret er veldig fornøyd med jobben de gjør! Vi har bygget opp instruktør- og trenerkompetansen i klubben ved å tilby trenerkurs til de faste instruktørene våre samt utdanne nye instruktører og trenere. En Klatrevakt-T-skjorte er produsert, som kveldsvaktene kan bruke når de er på jobb i hallen, blant annet med det formål at det blir lettere for besøkende å identifisere hvem som er vakt. Sosialt/Samling Klubben står for organisering av sosial klatrerelatert aktivitet, noen faste og andre spontane. Den sporadiske filmklubben har som formål å fremme lokal produksjon av klatrerelatert film. Loddefjordkveld på senhøsten ble arrangert for andre gang i 2012, her klatrer man i medbragt flombelysning med grilling, musikk og god stemning, til tross for elendig vær. Det tradisjonelle julebordet ble arrangert i forbindelse med julebuldringen i desember. Dette er et arrangement som har god og jevn oppslutning. Side 2 av 40

3 DNT fjellsport Bergen arrangerte sammen med BKK isklatresamling i Gol i februar 2012 og i Rjukan i januar Klubb-t-skjorter designet av René Sagstad kom i salg i februar 2012 og har solgt bra. Det er en tradisjon at lokale så vel som internasjonale klatrere holder inspirerende foredrag i klubben. I 2012 holdt Jarle Kalland foredrag om sin tur til Pakistan sammen med Sindre Sæther, og Doug Scott holdt et foredrag i et samarbeid mellom BSI friluft, DNT fjellsport bergen og BKK. Kurs Klubben har kursorganisering som en veletablert fast bedrift. Det avholdes innføringskurs nesten hver helg, de er stort sett fulltegnet lang tid i forveien. Klubben arrangerer også flere inne-til-ute-kurs, trenerkurs, progresjonskurs og instruktørkurs hvert år, også i Konkurranse Bergensmesterskap, en lokal uformell konkurranse, ble for første gang på mange år arrangert i 2012, i august. Tilbakemeldingene på dette arrangementet var meget gode og vi håper dette blir en tradisjon. Julebuldring er en tradisjon som har vært holdt i hevd i mange år, den var like bra i år som tidligere. Vi kan anta at det var siste gang dette arrangementet ble avholdt i Bergenshallen, da denne konkurransen sannsynligvis blir avholdt i Bryggeriet neste gang. BKK var medarrangør på Norwegian Rock Master DWS i Vågen, en dypvannssoleringskonkurranse som ble avholdt på Norwegian Rock Master sin vegg i Vågen. En stor dugnadsvilje fra det lokale miljøet gjorde dette til et bra arrangement. Nasjonale og internasjonalt anerkjente deltakere stilte, samt mange andre tilreisende og lokale, både voksne og juniorer. Vi har sagt ja til å være vert for NM i buldring i Bryggeriet i oktober 2013, her trenger vi å mobilisere en stor stab med frivillige. Trenerstaben er utvidet med Kristoffer Thorbjørnsen og Linn Karin Stendal, de har tatt over det meste av ansvaret for juniorgruppen. BKK har en del utøvere som er med på nasjonale konkurranser. Endre Sandø Evensen har deltatt internasjonalt og tatt andreplass i nordisk mesterskap for juniorer. Ungdoms- og barneaktiviteter Det ble arrangert klatrecamp for femte år på rad, en i juni og en i august. Klatrecampen favner om ungdommer i årsalderen, både helt ferske og ungdommer som har klatret en del innendørs og som ønsker å lære mer om klatring utendørs. Dette er et firedagers arrangement som går delvis innendørs om det er for dårlig vær ute. Ungdomsgruppene har fortsatt som de siste årene, med grupper à ungdommer hverdag fra mandag til torsdag. Ungdommene er med på gruppene mellom et halv til to år og mange lærer seg å sikre bra nok til å få klatrekortet slik at de kan fortsette klatringen på egenhånd. Det har bygget seg opp en venteliste på ca ett år for å komme med på ungdomsgruppe. Det har de siste årene vært et jevnt antall juniorer som trener aktivt og blir fulgt opp av trenere i klubben. En del av disse er med på norgescup. BKK er fortsatt godt representert i alle aldersgrupper fra yngre junior til senior begge kjønn. I samarbeid med SiB ble det arrangert en åpen klatrekonkurranse i Bergenshallen for ungdommer i november. Rebolting/utendørs I 2012 ble det reboltet og fjernet gamle bolter på ca. 10 hele ruter i Loddefjord og på Side 3 av 40

4 Kusanden. I tillegg ble noen toppanker og en rute på Hjallaveggen reboltet. Noen tidligere miksruter på Fjellsiden øvre felt er nå helboltet. I rutedatabasen er det registrert totalt 13 førstebestigninger i 2012, 2 boltede og 11 naturlig sikrede. Det er i tillegg noen felt under utvikling, som ennå ikke har blitt publisert. Bergen klatreklubb står for midler til bolting og rebolting. Det ble blant annet investert i ny borhammer og batterier i Førere Odd Magne Øgreid har jobbet med å ferdigstille Uskedalsføreren og etter planen vil vi at denne går i trykken i vår. Bolteføreren har vært utsolgt i to sesonger. Denne sesongen har styret vedtatt å selge en pdf-versjon på internett inntil vi har økonomi og ressurser til å trykke den. Det vi skal tilby solgt er et års abonnement på nedlasting av alle feltene som ikke er med i kileføreren. Medlemmer Ved utgangen av 2012 var det registrert 749 medlemmer. Det er en nedgang på ca 130 fra Fluktueringen er en tendens - i 2011 gikk tallet opp med 150 fra forrige år, og i 2010 hadde vi en nedgang. Medlemsregsisteret er blitt koblet mot en innlogging og betalingsløsning på websidene hvor det nå er mulig å betale online med bankkort for kurs, medlemskap, årskort og annet. Sikkerhet/Ulykker Det blir arrangert jevnlige førstehjelpskurs for instruktører, trenere, klatrevakter. Sikkerhetsmøte med kveldsvakter er arrangert, bl.a. I forbindelse med at vi utarbeider HMS-prosedyrer som skal brukes i hallen. Det er innført en lokal ulykkesregistrering i hallen, med skjema på websidene for å registrere uønskede hendelser i Bergenshallen. Tanken er å kunne kartlegge hendelser med lavere terskel enn NKF sit nasjonale register. Vi registrerer fortsatt hendelser i NKF sitt register som tidligere. En kampanjeplakat er utarbeidet og hengt opp i hallen for å øke bevissthet om egne sikringsmetoder og få ned antallet ulykker og nestenulykker i hallen. Det er ikke registrert noen alvorlige ulykker i Bergen i Det vi vet om har skjedd er: Tre småskader pga mangelfull sikring, en skade urelatert til sikring, tre nestenulykker som var nær ved å bli meget alvorlige, en småskade utendørs. Stipend Lars Mjåvatn fikk stipend for å reise til et klatretreff i Orco i Italia med grunn i erfaringsutveksling for å få til noe lignende i BKK, samt at Lars holder foredrag om reisen. Endre Sandø Evensen fikk stipend for å konkurrere nasjonalt og internasjonalt. Økonomi Driften av klubben har gitt overskudd, store deler av oppsparte midler har gått til bygging av Bryggeriet. Et bra fundament som klubben har fått å stå på gjennom mange år med god drift har gjort dette mulig. Silje Brynildsen tok over som økonomiansvarlig etter at Morten Alskog ga seg midt i Morten har i sine år i styret gjort en fantastisk jobb som økonomiansvarlig og styremedlem. Han har hevet nivået betraktelig på de økonomiske rutinene og kontrollen i klubben. Dette kommer til å merkes med positiv virkning i lang fremtid. [Påfølgende vedlegg: Årsregnskap, 8 sider] Side 4 av 40

5 Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2012 Side 5 av 40

6 Resultatregnskap Bergen Klatreklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt 4, Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Bergen Klatreklubb Side 1 Side 6 av 40

7 Balanse Bergen Klatreklubb Eiendeler Note Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen Klatreklubb Side 1 Side 7 av 40

8 Side 8 av 40

9 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Bergen Klatreklubb består av følgende Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av Bergen Klatreklubbs styre, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. For inntektsføring og kostnadsføring benyttes kontantprinsippet som hovedregel. Dette medfører at medlemsinntekter inntektsføres når de innbetales, samt at tilskudd og gaver inntektsføres når de mottas. Andre inntekter inntektsføres når de faktureres, kostnader når faktura mottas. Lønnskostnader kostnadsføres på utbetalingstidspunktet, mens arbeidsgiveravgift periodiseres og sammenstilles med tilhørende lønnskostnader. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Klubben har mange frivillige medarbeidere. Verdien av frivillig arbeid og dugnadsinnsats er som hovedregel ikke inntektsført i henhold til god regnskapsskikk som følge av manglende pålitelig måling. Side 9 av 40

10 Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2012 Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Lønnskostnader Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Det er ikke daglig leder i Bergen Klatreklubb, så det har således ikke vært utbetalt lønninger til noe ledende personell. Det er kostnadsført folketrygdavgift (arbeidsgiveravgift) for alle ansatte, da de totale lønnsutbetalingene har oversteget kr i regnskapsåret. Det har i tillegg til lønnskostnader vært utbetalt honorar til selvstendige næringsdrivende på kroner (mot i 2011). Note 3 Likvider Av bokførte likvider er kr bundet til skyldig skattetrekk. Note 4 Medlemmer Klubben hadde 749 (871) medlemmer ved utgangen av Av disse var 125 (151) medlemmer født 1993 eller senere (fjorårets tall i parentes). Det vil forekomme et lite avvik mellom bokførte medlemskontingenter og antall medlemmer i året, da regnskapsføringer følger betalingstidspunktet av medlemsskap og ikke hvilket år medlemskapet tilhører. Note 5 Andre driftskostnader Under posten Andre driftskostnader, har det vært en økning på ,-. Dette skyldes i hovedsak to poster; den ene er utgifter til bygging av bryggeriet. Her er det kostnadsført i ca til bygg av anlegg og leie av maskiner. Den andre er at det er avsatt kr til tap på fordringer. Note 6 Bolter og klatretak Det er i 2012 benyttet kr (0) på klatretak og kr (30 889) på bolter utendørs (fjorårstall i parentes). Av klatretak tilhører kr til Bryggeriet. Side 10 av 40

11 Note 7 Aktivitetsregnskaper Ungdomsgruppa Inntekter Deltakeravgift ungdomsgruppa Tilskudd generelle ungdomsmidler Sum inntekter Sum Kostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Lønn selvstendig næringsdrivende Km. Godtgjørelse Andre reisekostnader Startkontingent/reise NC Diverse kostnader Sum kostnader Resultat Kurs eks. instruktørkurs Andre kurs Innføringskurs Sum Kursinntekter Kostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Lønn selvstendig næringsdrivende Sum kostnader Resultat Sikring/topptauaktivitet Inntekter Kostnader (personal) Resultat Medlemskontingent Note 8 Langsiktig gjeld I forbindelse med bygging av buldrehall så er det gitt et lån fra klubbens medlemmer på kr Dette lånet er rentefritt. I 2013 kommer gjeldsposten til å øke med kr Dette er lån fra Liegruppen som skal nedbetales med 80% av et evt. Overskudd, men minimum kr ,- + renter hvert år. Side 11 av 40

12 Side 12 av 40

13 Sak 4 Valg av nytt styre og valgkomité Valgkomitéen har bestått av Ørjan Sørnes og Terje Strøm. Caroline Bøe var også originalt med men trakk seg fra valgkomitéen da hun ønsket å selv stille til valg. Valgkomitéens innstilling: Leder: Erik Faugstad Nestleder: Lars Mjaavatn Styremedlemmer: Silje Brynildsen Caroline Bøe Bjarte Ross Idsø Frode Martinussen Jaran Nordstrand Erlend Sunde Marie Helen Sunde NN Sak 5 Presentasjon av budsjett for 2013 [Påfølgende vedlegg: Budsjett, 3 sider] Side 13 av 40

14 Kommentar budsjett LIkv. Budsjett Bryggeriet Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik Avvik i % Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 INNTEKTER SALG 3100 Salg kaffe med mer. BuldreNM 1, ,00% SALG MATERIELL t-skjorter #DIV/0! 1, SALG KLATREFØRER ,000-0 #DIV/0! 28, SALG KILEFØRER 10,000 14,280 10, ,80% 10, SALG JUBILEUMSBOK - 0 #DIV/0! REKLAME OG ANNONSER 25, ,00% SPONSORMIDLER 10,000 3, ,00% SUM SALG ,94% TILSKUDD 3440 OFFENTLIGE TILSKUDD 80,000 30,000 80, ,50% 78, ANDRE TILSKUDD 60, ,738 60, ,90% 58, MOMSKOMPENSASJON ,000 35,092 30, ,97% 32,596 SUM TILSKUDD ,31% ANDRE INNTEKTER 3600 UTLEIE UTSTYR 20,000 16,820 10, ,20% 11, KLATREAVGIFT , , , ,62% 214, BRATTKORTTEST 5,000 6,650 5, ,00% 8, ÅRSKORT 13,000 13,500 13, ,85% 13, HALVÅRSKORT 10,000 8,480 10, ,00% 11, Inne-ute-kurs Innføringskurs Kileklatrekurs KURSINNTEKTER , , , ,96% 476, MEDLEMSKONTINGENT , , , ,69% 190, INSTRUKSJON/TOPPTAUAKT. 100,000 94,820 50, ,64% 48, DELTAKERAVGIFT , , , ,77% 228, xxx Deltakeravgift fredagsgruppen , ,00% - xxxx Klatrecamp, netto , ,00% BILLETTINNTEKTER/EGENANDELER 0 21, ,00% 11, Grasrotandelen 8,000 11,064 6, ,40% 6, Lotteriinntekter 5, PURREGEBYR ,00% DIVERSE INNTEKTER 5,000 41,103 5, ,06% 5, Driftsinntekter bryggeriet ,460 SUM ANDRE INNTEKTER ,16% TOTALE INNTEKTER ,97% Side 14 av 40

15 KOSTNADER Kommentar budsjett Bryggeriet Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik Avvik i % Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 VAREKOSTNADER 4200 INNKJØP VARER FOR VIDERESALGKlubbgenser/t-skjorte 40,122 20, ,61% 20, BOLTER OG KLATRETAK 150, ,191 30, ,64% 30, KLATREUTSTYR 20, ,576 20, ,88% 31, SUM VAREKOSTNADER ,13% PERSONALKOSTNADER 5000 LØNN ANSATTE 650, , , ,01% 547, FERIEPENGER 25,000 23,260 25, ,96% 24, AGA AV FERIEPENGER 3,525 3,280 3, ,95% 3, ARBEIDSGIVERAVGIFT 91,650 81,419 77, ,99% 77, Lønnsutgifter bryggeriet ,00% SUM PERSONALKOSTNADER ,49% ANDRE KOSTNADER 6300 LEIE LOKALER #DIV/0! 2, REnovasjon, vann, avløp 2, RENHOLD 2, , ,33% 1, LEIE MASKINER 20,000 32,922 20, ,61% 20, LEIE INVENTAR 1,000 1, #DIV/0! 6420 LEIE DATASYSTEMER 15,000 10,136 2, ,00% 2, LEIE UTSTYR 10,000 6,802 10, ,00% DIVERSE SMÅANSKAFFELSER 5,000 6,802 5, ,04% 8, ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 5, , ,16% 5, BYGGING OG REHABILITERING AV ANLEGG 880,000 46, #DIV/0! Reparasjon og vedlikehold utstyr 41,264 4, ,60% 3, REGNSKAPSHONORAR 66,000 38,625 40, ,44% 39, LØNN SELVST.NÆRINGSDRIVENDE 100,000 69,463 70, ,77% 65, KONTORREKVISITA 10,000 8,514 20, ,43% 2, TRYKKSAKER (klatreførere) Fører Uskedalen 170, , ,00% Aviser, bøker MØTE/KURS/OPPDATERING Foredrag - 5,765 10, ,35% ADMINISTRASJONSKOSTN. 2,000 1,479 2, ,05% 1, TELEFON 5,000 4,745 6, ,92% 6, ADSL/IT 10,000 5,047 10, ,53% 19, PORTO 1,000 1, ,13% FORVENTET TAP AV FORDRINGER - 48, #DIV/0! 19, Husleie Bryggeriet ,000 Driftsutgifter bryggeriet ,000 SUM ANDRE KOSTNADER ,68% Side 15 av 40

16 REISE OG OPPHOLDSKOSTNADER Kommentar budsjett Bryggeriet Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik Avvik i % Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap KILOMETERGODTGJØRELSE #DIV/0! BESPISNING Inkl. bespisning julebord 25,000 24,254 25, ,98% 14, REISESTØTTE 4,000 3, , ANDRE REISEKOSTNADER 20,000 20,707 20, ,54% 10, SUM REISE OG OPPHOLDSKOSTN ,79% DIVERSE KOSTNADER 7200 STARTKONTINGENT & REISER NORGESCUP 30,000 6,137 35, ,47% 33, Stipend 15,000 20, ,00% 13, KONTINGENTER 3,500 3,500 3, ,00% 3, BRATTKORT - 0 #DIV/0! GAVER/PREMIER 2,500 4, #DIV/0! FORSIKRINGER 5,000 5,042 5, ,84% 4, SOSIALE AKTIVITETER 10,000 8,639 10, ,61% 5, KONKURRANSER - 0 #DIV/0! DIVERSE KOSTNADER 5,000 2,725 5, ,50% 4, SUM DIVERSE KOSTNADER ,57% SUM KOSTNADER ,72% RESULTAT FØR FINANS ,83% FINANS 8050 RENTEINNTEKTER 5,000 30,261 10, ,61% 12, ANDRE FINANSKOSTN. 5,000 2,083 7, ,24% 6, Tilbakebetaling av lån til Liegruppen ,000 Renter Liegruppen ,000 Lån fra medlemmer ,000 SUM FINANS ,27% RESULTAT ETTER FINANS ,11% Side 16 av 40

17 Sak 6 Godkjenning av endringer i ny lovnorm fra NIF Bakgrunnen for denne saken er at NIF har laget en ny lovnorm. Alle klubber som er medlem i NIF er pålagt å godkjenne denne og endringer til denne på årsmøtet og sende denne inn til godkjenning i idrettskretsen. Endringene/presisjonene klubben har gjort er allerede godkjent på årsmøtene i BKK i 2006 og (Antall styremedlemmer, elektronisk innkalling til årsmøte, formål) Endringene er markert med understreking. [Påfølgende vedlegg: Redigert lovnorm, 12 sider] Side 17 av 40

18 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Bergen Klatreklubb 1, stiftet , med senere endringer, senest av godkjent av Hordaland idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Formålet med Bergen Klatreklubb (Heretter BKK eller Idrettslaget) er å legge til rette for et godt klatretilbud for alle medlemmer. BKK har også som formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. Side 18 av 40

19 (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 (2) Idrettslaget er medlem av Norges Klatreforbund. Kun årsmøtet kan oppheve medlemskapet i særforbund eller vedta medlemskap i andre særforbund. 3 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hordaland idrettskrets, hører hjemme i Bergen kommune, og er medlem av Bergen idrettsråd 4. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. Side 2 av 12 Side 19 av 40

20 medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 5 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 6 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene 7. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 6 Se forskrift til NIFs lov For eksempel skyldig kontingent. Side 3 av 12 Side 20 av 40

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer