Selskaper som har valgt bort revisor hvem er de og hva gjør de?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskaper som har valgt bort revisor hvem er de og hva gjør de?"

Transkript

1 Selskaper som har valgt bort revisor hvem er de og hva gjør de? Foreløpige resultater fra prosjektet Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper 4. April 2014 John Christian Langli, BI 1

2 Disposisjon Bakgrunn Hvem er de? Hva gjør de? Finansering rentesats og lånetilgang Dyrere lån og vanskelige å få lån? Er det blitt mer skatteunndragelser? Har selskapene spart på fravalget, eller er vinningen med mindre revisjonshonorar blitt spist opp av andre kostnader? 2

3 Bakgrunn 1. mai 2011 Revisjon for alle AS Frivillig revisjon for de minste AS: Siste års salg < 5mill NOK, eiender < 20 mill NOK, årsverk < 10 Ikke morselskap eller revisjonsplikt etter annen lovgivning Fin.dep s anbudsdok: Gi en bred evaluering av regelen som gir de fleste små AS adgang til å velge bort revisor [fravalgsregelen]. Evalueringen skal kartlegge positive og negative konsekvenser for selskapene som fravelger revisor, for andre økonomiske aktører, for skattemyndighetene og for samfunnet. Opplegg og resultater skal drøftes med berørte aktører underveis i prosjektet... Fin.deps. tilbudsdok. 3

4 # selskaper per måned som har valgt bort revisor mellom og Number of opt-out firms per month Frequency e e e Year # Firms % % % % Sum % Fravalg i % av # fravalgskand: Mellom 45% og 54 % 2011m7 2012m1 2012m7 2013m1 2013m7 2014m1 Month-year 4

5 Selskaper som er registrert etter uten revisor er ikke et fravalgselskap Year Total Share capital=30' Share capital>30' (60 %) (65 %) Sum Frequency Incorporated AS after Jan 1, firms with share capital (SC) of NOK (19%) had an auditor by January Big effect of lower capital requirements for incorporating AS 2011m1 2012m1 2013m1 2014m1 Month-year of incorporation Share Capital NOK 30' Share capital > NOK 30' 5

6 40,000 35,000 30,000 Nyetablerte selskaper fordelt på selskapsform A B 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Limited liability company (AS) Companies with unlimited liability Sole proprietorship NUF (Norw. registred foreign comp.) A: Mulig å velge bort revisor B: Kravet til aksjekapital redusert til kr Source: Brønnøysundregistrene (https://www.google.no/search?q=nyregistrerte+f%c3%b8retak &oq=nyregistrerte+f%c3%b8retak &aqs=chrome..69i j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=utf-8) 6

7 Evaluering med 9 delprosjekter 1. Kjennetegn ved selskaper som foretar fravalg 2. Konsekvenser for selskaper som foretar fravalg: Finansieringseffekter 3. Konsekvenser for skattemyndighetene og samfunnet: Oppgavekvalitet, skatteunndragelser og provenyvirkninger 4. Konsekvenser for samfunnet: Er kvaliteten på regnskapene blitt påvirket? 5. Konsekvenser for samfunnet: Er kvaliteten på revisjonen blitt påvirket? 6. Konsekvenser for selskaper som foretar fravalg: Kostnadsbesparelser og omorganiseringer 7. Konsekvenser for kredittytere, kredittopplysningsselskaper og forsikringsselskaper: Kredittvurderingsrutiner, tapsrisiko, prising og tap 8. Konsekvenser for regnskapsførere og revisorer: Konkurranse, omstilling, vekst og lønnsomhet 9. Konsekvenser for Skatteetaten (ressursbruk) 7

8 Spørreundersøkelse Ta stilling til påstander Skala fra «helt enig» til «helt uenig» + «Vet ikke» 1) Når eier har stilt personlig sikkerhet for selskapets gjeld, spiller det ingen rolle om selskapet har revisor eller ei. LEGG TIL GRUNN AT EIER IKKE HAR STILT SIKKERHET FOR SELSKAPETS GJELD NÅR DU TAR STILLING TIL PÅSTANDENE NEDENFOR. 2) Sammenliknet med små AS som kan velge bort revisor, men som ikke har gjort det, har selskaper som har valgt bort revisor i 2011 og som ikke får regnskapet ført av autorisert regnskapsfører: - fått høyere rente på sine lån. - oftere fått avslag på søknader om nye lån. - oftere fått krav om kontant oppgjør ved kjøp av varer. 3) Sammenliknet med små AS som kan velge bort revisor, men som ikke har gjort det, har selskaper som har valgt bort revisor i 2011 og som får regnskapet ført av autorisert regnskapsfører: - fått høyere rente på sine lån. - oftere fått avslag på søknader om nye lån. - oftere krav om kontant oppgjør ved kjøp av varer. 4) Grossister som selger varer på kreditt til små AS tar ikke hensyn til om kunden har revisor eller ei. 5) Sparebanker legger stor vekt på om selskapet har revisor når de skal vurdere en lånesøknad fra et AS de ikke kjenner. 6) Sparebanker legger stor vekt på om revisjonsberetningen er ren når de skal vurdere en lånesøknad fra et AS de ikke kjenner. 7) Jeg tror mange selskaper som velger bort revisor vil begynne å unndra skatter og avgifter. 8

9 Under forutsetning av at myndighetene mener revisjonen skal være valgfri for de minste AS ene, hvilket nivå på omsetningen og sum eiendeler mener du bør utløse revisjonsplikt? Jeg mener omsetningen minst bør være millioner kroner og at sum eiendeler minst bør være millioner kroner for at det skal være pliktig revisjon. Vi vil gjerne at du besvarer følgende spørsmål om deg selv: Jeg har erfaring med å behandle lånesøknader (svar ja/nei): Antall år med slik erfaring Hva jobber du med nå? Kommentarer til spørsmålene eller andre kommentarer: 9

10 HVEM ER FRAVALGSELSKAPENE? 10

11 Fravalgselskapene er små Driftsinnt. Eiendeler Ansatte # observasjoner : % % % # obs. med null-verdi % % % # obs >4000 / >= % % % Gjennomsnitt Median Medianen er verdien i midten når observasjonene rangeres fra lavest til høyest) 40 % (15 %) har driftsinntekter (eiendeler) mindre enn kr Gjennomsnittlig revisjonshonorar i 2010: kr % av selskapene hadde en eller flere merknader i revisjonsberetningen 11

12 Hva har fravalgselskapene som eksisterte per spart i revisjonshonorar? 918 mill kr i alt og kr i gj.snitt per selskap Hvis veksten i revisjonshonoraret hadde vært som for alle selskapene som ligger over terskelverdiene for fravalg 797 mill kr og kr i gj.snitt per selskap Hvis revisjonshonoraret for fravalgselskapene i 2012 hadde vært som for selskapene som kan velge bort revisor, men som ikke har gjort det, Prisveksten er usikker fordi dereguleringen endret markedet Vet ikke hvordan prisen hadde blitt dersom dereguleringen ikke hadde funnet sted 12

13 Utviklingen i revisjonshonorar og merknader i revisjonsberetningen Konstant utvalg - kan ikke velge bort Gjennom snittlig rev. honorar Vekst i gj.sn. revisjonshonorar Andel m/lovb. kodet likt over tid Konstant utvalg - kan velge bort, har ikke gjort det Gjennom snittlig rev. honorar Vekst i gj.sn. revisjonshonorar Andel m/lovb. kodet likt over tid År % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

14 Hva skiller fravalgselskapene fra Metode andre selskaper Identifiserer selskaper som kan velge bort i 2011 Definerer et selskap som fravalgselskap hvis det har valgt bort revisor innen Sammenlikner fravalgselskapene med de som ikke valgte bort ved hjelp av logistisk regresjon på regnskapstall for 2010 (alle er revidert). Kan måle effekten til hver enkelt variabel etter at det er kontrollert for alle de andre variablene. 14

15 Fravlagskandidater i 2011 # of registered AS in # of AS with accounting and/or tax information Exclusion criteria Under supervision by Finanstilsynet or lawyers Parent company (controls more than 50 % of the votes in an other firm) Sales in 2010 > 5 mill. kr Assets in 2010 > 20 mill. kr Man-year in 2010 > Share capital > 20 mill kr if missing 2010 financial statement 41 Assets > 20 mill kr -- " Growth companies: Sales > 6.25 mill kr in Growth companies: Assets > 25 mill kr in Subsidiaries Opt out candidates in Missing financial statements for Sample size # (%) of firms making the opt out decision before Dec 31., 2013 (47837/83810=) 57 % 15

16 Sannsynligheten for å velge bort revisor er ikke lineær i (nesten?) alle størrelsesvariabler salg, eiendeler, kundefordringer, ansatte, Level of sales and the opt out percent Sales between 0 and 6 mill NOK in 20 groups of NOK 300' Opt out percent = Opt out firms in % opt out candidates Opt out percent

17 The Sannsynligheten likelihood of voting for å down velge bort the auditor revisor... er ikke-lineær i bankgjeld (øvre graf) Men ca 48 % av alle med bankgjeld mellom 2 og 4 mill har valgt bort revisor avtar med økende gjeldsandelen (total gjeld / balansesum) for små selskaper (under 2 mill kr i salg), deretter ingen sammenheng avtar med økende bankinnskudd avtar med bruk av pantstillelser (blå søyler i nedre graf) Mao: Både pant og reviderte regnskaper avtar med antall betalingsanmerkninger (røde søyler i nedre graf) Mindre konflikter med kreditorene for fravalgselskapene Det er kontrollert for størrelse, dårlig likviditet, lav lønnsomhet etc. Opt out ratio Opt out ratio and level of bank debt Mean number of assets pledged as security and number of payment remarks Kept auditor Assets pledged as security Opted out Payment remarks 17

18 The Sannsynligheten likelihood of voting for å down velge the bort auditor revisor... øker med transaksjoner mellom selskap og nærstående. Mye sterkere sammenheng mellom fravalgsbeslutningen og lån fra eier til selskap (røde søyler) enn motsatt vei (blå søyler) øker for selskaper med mange merknader i revisjonsberetningen øker når revisoren er KPMG eller PWC og avtar når revisor er enkeltpersonforetak øker med økende revisjonshonorar avtar med kjøp av tilleggstjenster fra revisor Fraction of firms Loans between firm and shareholder and close associates Kept auditor Loan to owner Opted out Loan from owner 18

19 The Sannsynligheten likelihood of voting for å down velge the bort auditor revisor... avtar når det er konflikter med skattemyndighetene i form av mulig endringssak (gjelder av selskaper). Beholder revisor hvis problemer med skattemyndighetene. Men fravalgsannsynligheten øker for et fåtall som har fått tilleggsskatt eller som er mer enn 2 mnd for sen med selvangivelsen øker når likviditeten og lønnsomheten øker hvis det å spare honorar var viktig, kunne man forventet at selskaper som sliter økonomisk oftere hadde valgt bort revisor betydningen av selskapets lønnsomhet svekkes når det tas hensyn til største eiers privatøkonomi avtar når selskapet har regnskapsfører, og særlig når selskapet engasjerer regnskapsfører for første gang i 2011 øker når største eier er kvinne øker når største eier også er daglig leder avtar når største eier har høy formue (både brutto og netto) og høy bruttoinntekt øker når eier tar ut mye lønn fra selskapet 19

20 The likelihood of Oppsummert voting down the auditor... Mange faktorer korrelerer systematisk med fravalgsbeslutningen Modellene klassifiserer mellom 66 og 72 % av selskapene riktig Fravalg ser ikke ut til å bli styrt av ønske om å spare revisjonshonoraret Av selskaper som beholder revisor er det en overhyppighet av selskaper med svak økonomi Average 0 1,000 2,000 3,000 4,000 Largest owners income and wealth Kept auditor Opted out Salary from firm Gross wealth Net wealth Gross income Assessment value 20

21 HAR FRAVALG BETYDNING FOR SELSKAPENES RENTEKOSTNADER OG TILGANG PÅ LÅN/KREDITT? 21

22 Y = utfall = Rentesats på lån Intuisjonen Velger bort revisor A2 A1 B1 B2 β = difference-indifference = ATE = average treatment effect = effekten av å ikke lenger bli revidert A1: Rentesats for fravalgsselskap før fravalg foretas A2: Rentesats for fravalgsselskap etter fravalg B1 og B2: Rentesats for et sammenliknbart selskap som er revidert hele tiden År 22

23 Hvis fravalg har negative effekter for finansieringen, kan rentesatsen på lån øke mer av finansieringen bli kortsiktig (korte lån gir kreditor raskere exit) det bli vanskeligere å få nye lån Endring gjeld i % av total gjeld eller sum eiendeler, absolutt nivå på låneopptaket (ulike intervaller), nye gjeldskontoer flere få betalingsanmerkninger (tilgangen til kreditt blir vanskelig) flere måtte stille sikkerhet for lån (økt brukt av pantsettelser) kredittider til leverandører gå ned hvis kreditor krever kontant oppgjør eller raskere oppgjør Må kontrollere for effekter av f. eks. dårlige lønnsomhet og andre forhold som kan forklare endringer i de avhengige variablene størrelse (omsetning, eiendeler og ansatte) og alder vekst i salg likviditet (likviditetsgrad 1, Ohlsons konkurssannsynlighet) gjeldsandel og antall antall eiere og antall långivere Datagrunnlag hentet fra regnskapene og fra bankenes årsoppgaver Estimeringsteknikk: Regresjonsanalyse med faste effekter 23

24 For selskaper som eksisterte i 2010 og 2012: Rente på Ny gjeld / Nygjeld/ lån (%) KG/LG sum gjeld Sum eiendeler Kredittid Predikert β Positiv Positiv Negativ Negativ Negativ Estimert β -0.2 *** -1.0 *** 0.06 *** 0.03 *** 14.5 Predikert β: retning på koeffisient hvis fravalg har hatt negativ effekt på finansieringen Estimert β er gjennomsnittseffekten for de som har valgt bort revisor. Tre stjerner betyr statistisk signifikant på 0.01-nivået. Resultatene så langt viser ingen tegn til negative virkninger på finansieringen for fravalgselskapene 24

25 ER DET BLITT MER SKATTEUNNDRAGELSER? 25

26 Hva har skjedd med skattepliktig inntekt? 26

27 Hva har skjedd med skattepliktig inntekt? Selskaper uten revisor kan få økt handlingsrom hva gjelder å gjennomføre skatte- og avgiftsunndragelser. Bruker samme test som for å analysere virkningen på finansieringen. Effekten måles vha: Justert næringsinntekt Justert næringsinntekt (JNI) er næringsinntekten (NI) justert for revisjonshonorar i 2012 for selskaper som har revisjonshonorar. Med andre ord: Alle har revisjonshonorar i 2010 og ingen har revisjonshonorar i Eventuelle forskjeller i næringsinntekt vil ikke skyldes revisjonshonorarene Bruttofortjenesten for selskaper som har varelager Bruttofortjeneste = salg varekostnad Justert driftsmarginen Justert driftsmargin (JDM) er driftsmargin justert for revisjonshonorar i 2012 for selskaper som har revisjonshonorar. 27

28 3 (forts) Lønnsomhetsmål (avhengige variabler) JNI/SALG = justert næringsinntekt i % av salg BF/SALG = (salg varekostnad) i % av salg JDR/SALG = justert driftsresultat i % av salg JNI/EIEN = justert næringsinntekt i % av eiendeler Observasjoner med lønnsomhetsmål over +/- 100 % er utelatt Kontrollvariabler: Salg og eiendeler (stordriftsfordeler) Ansatte (lønnskostnader) Vekst i salg Gjeldsandel og endring i gjeld (rentekostnader) Varige driftsmidler i % av balansesummen (avskrivninger) Alder (oppstarts- og modningseffekter) Tid (år 2012) Om selskapet har engasjert regnskapsfører for første gang Regresjonsanalyse med faste effekter (diff-in-diff) 28

29 Resultater Koeffisientene som viser effekten av fravalg (2012-EFFEKTEN) for ulike mål på lønnsomhet: JNI/SALG BF/SALG JDR/SALG JNI/EIEN Ingen krav til omsetning *** 0.930*** 0.264*** Omsetning minst 0,5 mill ** 0.599*** Omsetning minst 1 mill ** Hvis fravalg av revisor har ført til mer svart salg eller økt kostnadsføring, ville man forventet at koeffisientene var signifikant negative. En negativ ved bruk av JNI/SALG, men da må årsaken til lavere NI skyldes finansposter siden JDR/SALG ikke er signifikant 29

30 Forholdstall = teller / nevner. Kan resultatene skyldes at nevneren i forholdstallene er blitt redusert? Nei: Fravalgsselskapene har stort sett sterkere vekst i salg og eiendeler enn de andre Har næringsinntekten i kroner gått ned for fravalgsselskapene? Nei. Enten er utviklingen for fravalgsselskapene den samme som for de andre, eller den er mer positiv Er det enkelte bransjer som skiller seg ut? Ja, men det er få bransjer hvor effekten er negativ Når fravalgselskaper rett under omsetningsgrensen sammenliknes med selskaper rett over omsetningsgrensen, finner vi ingen forskjeller 30

31 HAR SELSKAPENE SPART PÅ FRAVALGET, ELLER ER VINNINGEN MED MINDRE REVISJONSHONORAR BLITT SPIST OPP AV ANDRE KOSTNADER 31

32 Måler virkningen vha næringsinntekten Samme tester som når vi undersøkte om det ble mer skatteunndragelsene, men nå uten å korrigere for revisjonshonorar siden vi skal finne effekten på næringsinntekten for de som har valgt bort revisor Med unntak av utvalget med omsetning over 1 mill kr og NI/SALG som avhengig variabel, har fravalgselskapene signifikant høyere næringsinntekt i 2010 sammenliknet med selskapene som har behold revisor: NI i % av SALG NI i % av EIEN Alle selskaper 1.51*** 0.59*** Salg > 500' 0.59*** 0.40*** Salg > 1000' *** 32

33 Effekter på næringsinntekten Kan bruke estimatene på 2012-effekten for å beregne besparelsen i kroner (kr 1000 per selskap) Variabel: NI/SALG NI/EIEN 95% konf.intervall Punkt- 95% konf.intervall Punkt- Lav Høy estimat Lav Høy estimat Alle selskaper Salg > 500' Salg > 1000' Tolkning av tabellen, linjen Salg > 500 og variabelen NI/EIEN: Med 95 % sannsynlighet er besparelsen for gjennomsnittsselskapet mellom kr og kr og punktestimatet er på kr Anslaget på spart honorar for fravalgselskapene i 2012 ligger i intervallet kr til kr

34 Oppsummert Lett etter negative effekter, men de er ikke lette å finne De som har valgt bort revisor har spart kostnader, de har ikke fått problemer med finansieringen og næringsinntekten har økt Alle resultater er foreløpige! 34

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Gir reduksjon av revisjonspliktens omfang dårligere regnskapskvalitet

Gir reduksjon av revisjonspliktens omfang dårligere regnskapskvalitet Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI MSc i Regnskap og revisjon Gir reduksjon av revisjonspliktens omfang dårligere regnskapskvalitet en empirisk studie - GRA 19204 Masteroppgave Veileder: John Christian

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge SNF RAPPORT NR. 11/09 Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge av Ragnhild Balsvik Sissel Jensen Jarle Møen Julia Tropina SNF prosjekt

Detaljer

Denne utredningen utarbeidet våren 2013 utgjør en avsluttende del av mastergraden i Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen ved UMB.

Denne utredningen utarbeidet våren 2013 utgjør en avsluttende del av mastergraden i Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen ved UMB. FORORD Denne utredningen utarbeidet våren 2013 utgjør en avsluttende del av mastergraden i Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen ved UMB. Valget av tema kom som følge av ønsket om å skrive en artikkel

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Markedsdisiplin av bankene

Markedsdisiplin av bankene Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen Kenneth Sæterhagen Paulsen Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO 15/11-2010 II Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Magdalena D. Riiser, rådgiver, og Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Husholdningenes

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer