Selskaper som har valgt bort revisor hvem er de og hva gjør de?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskaper som har valgt bort revisor hvem er de og hva gjør de?"

Transkript

1 Selskaper som har valgt bort revisor hvem er de og hva gjør de? Foreløpige resultater fra prosjektet Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper 4. April 2014 John Christian Langli, BI 1

2 Disposisjon Bakgrunn Hvem er de? Hva gjør de? Finansering rentesats og lånetilgang Dyrere lån og vanskelige å få lån? Er det blitt mer skatteunndragelser? Har selskapene spart på fravalget, eller er vinningen med mindre revisjonshonorar blitt spist opp av andre kostnader? 2

3 Bakgrunn 1. mai 2011 Revisjon for alle AS Frivillig revisjon for de minste AS: Siste års salg < 5mill NOK, eiender < 20 mill NOK, årsverk < 10 Ikke morselskap eller revisjonsplikt etter annen lovgivning Fin.dep s anbudsdok: Gi en bred evaluering av regelen som gir de fleste små AS adgang til å velge bort revisor [fravalgsregelen]. Evalueringen skal kartlegge positive og negative konsekvenser for selskapene som fravelger revisor, for andre økonomiske aktører, for skattemyndighetene og for samfunnet. Opplegg og resultater skal drøftes med berørte aktører underveis i prosjektet... Fin.deps. tilbudsdok. 3

4 # selskaper per måned som har valgt bort revisor mellom og Number of opt-out firms per month Frequency e e e Year # Firms % % % % Sum % Fravalg i % av # fravalgskand: Mellom 45% og 54 % 2011m7 2012m1 2012m7 2013m1 2013m7 2014m1 Month-year 4

5 Selskaper som er registrert etter uten revisor er ikke et fravalgselskap Year Total Share capital=30' Share capital>30' (60 %) (65 %) Sum Frequency Incorporated AS after Jan 1, firms with share capital (SC) of NOK (19%) had an auditor by January Big effect of lower capital requirements for incorporating AS 2011m1 2012m1 2013m1 2014m1 Month-year of incorporation Share Capital NOK 30' Share capital > NOK 30' 5

6 40,000 35,000 30,000 Nyetablerte selskaper fordelt på selskapsform A B 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Limited liability company (AS) Companies with unlimited liability Sole proprietorship NUF (Norw. registred foreign comp.) A: Mulig å velge bort revisor B: Kravet til aksjekapital redusert til kr Source: Brønnøysundregistrene (https://www.google.no/search?q=nyregistrerte+f%c3%b8retak &oq=nyregistrerte+f%c3%b8retak &aqs=chrome..69i j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=utf-8) 6

7 Evaluering med 9 delprosjekter 1. Kjennetegn ved selskaper som foretar fravalg 2. Konsekvenser for selskaper som foretar fravalg: Finansieringseffekter 3. Konsekvenser for skattemyndighetene og samfunnet: Oppgavekvalitet, skatteunndragelser og provenyvirkninger 4. Konsekvenser for samfunnet: Er kvaliteten på regnskapene blitt påvirket? 5. Konsekvenser for samfunnet: Er kvaliteten på revisjonen blitt påvirket? 6. Konsekvenser for selskaper som foretar fravalg: Kostnadsbesparelser og omorganiseringer 7. Konsekvenser for kredittytere, kredittopplysningsselskaper og forsikringsselskaper: Kredittvurderingsrutiner, tapsrisiko, prising og tap 8. Konsekvenser for regnskapsførere og revisorer: Konkurranse, omstilling, vekst og lønnsomhet 9. Konsekvenser for Skatteetaten (ressursbruk) 7

8 Spørreundersøkelse Ta stilling til påstander Skala fra «helt enig» til «helt uenig» + «Vet ikke» 1) Når eier har stilt personlig sikkerhet for selskapets gjeld, spiller det ingen rolle om selskapet har revisor eller ei. LEGG TIL GRUNN AT EIER IKKE HAR STILT SIKKERHET FOR SELSKAPETS GJELD NÅR DU TAR STILLING TIL PÅSTANDENE NEDENFOR. 2) Sammenliknet med små AS som kan velge bort revisor, men som ikke har gjort det, har selskaper som har valgt bort revisor i 2011 og som ikke får regnskapet ført av autorisert regnskapsfører: - fått høyere rente på sine lån. - oftere fått avslag på søknader om nye lån. - oftere fått krav om kontant oppgjør ved kjøp av varer. 3) Sammenliknet med små AS som kan velge bort revisor, men som ikke har gjort det, har selskaper som har valgt bort revisor i 2011 og som får regnskapet ført av autorisert regnskapsfører: - fått høyere rente på sine lån. - oftere fått avslag på søknader om nye lån. - oftere krav om kontant oppgjør ved kjøp av varer. 4) Grossister som selger varer på kreditt til små AS tar ikke hensyn til om kunden har revisor eller ei. 5) Sparebanker legger stor vekt på om selskapet har revisor når de skal vurdere en lånesøknad fra et AS de ikke kjenner. 6) Sparebanker legger stor vekt på om revisjonsberetningen er ren når de skal vurdere en lånesøknad fra et AS de ikke kjenner. 7) Jeg tror mange selskaper som velger bort revisor vil begynne å unndra skatter og avgifter. 8

9 Under forutsetning av at myndighetene mener revisjonen skal være valgfri for de minste AS ene, hvilket nivå på omsetningen og sum eiendeler mener du bør utløse revisjonsplikt? Jeg mener omsetningen minst bør være millioner kroner og at sum eiendeler minst bør være millioner kroner for at det skal være pliktig revisjon. Vi vil gjerne at du besvarer følgende spørsmål om deg selv: Jeg har erfaring med å behandle lånesøknader (svar ja/nei): Antall år med slik erfaring Hva jobber du med nå? Kommentarer til spørsmålene eller andre kommentarer: 9

10 HVEM ER FRAVALGSELSKAPENE? 10

11 Fravalgselskapene er små Driftsinnt. Eiendeler Ansatte # observasjoner : % % % # obs. med null-verdi % % % # obs >4000 / >= % % % Gjennomsnitt Median Medianen er verdien i midten når observasjonene rangeres fra lavest til høyest) 40 % (15 %) har driftsinntekter (eiendeler) mindre enn kr Gjennomsnittlig revisjonshonorar i 2010: kr % av selskapene hadde en eller flere merknader i revisjonsberetningen 11

12 Hva har fravalgselskapene som eksisterte per spart i revisjonshonorar? 918 mill kr i alt og kr i gj.snitt per selskap Hvis veksten i revisjonshonoraret hadde vært som for alle selskapene som ligger over terskelverdiene for fravalg 797 mill kr og kr i gj.snitt per selskap Hvis revisjonshonoraret for fravalgselskapene i 2012 hadde vært som for selskapene som kan velge bort revisor, men som ikke har gjort det, Prisveksten er usikker fordi dereguleringen endret markedet Vet ikke hvordan prisen hadde blitt dersom dereguleringen ikke hadde funnet sted 12

13 Utviklingen i revisjonshonorar og merknader i revisjonsberetningen Konstant utvalg - kan ikke velge bort Gjennom snittlig rev. honorar Vekst i gj.sn. revisjonshonorar Andel m/lovb. kodet likt over tid Konstant utvalg - kan velge bort, har ikke gjort det Gjennom snittlig rev. honorar Vekst i gj.sn. revisjonshonorar Andel m/lovb. kodet likt over tid År % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

14 Hva skiller fravalgselskapene fra Metode andre selskaper Identifiserer selskaper som kan velge bort i 2011 Definerer et selskap som fravalgselskap hvis det har valgt bort revisor innen Sammenlikner fravalgselskapene med de som ikke valgte bort ved hjelp av logistisk regresjon på regnskapstall for 2010 (alle er revidert). Kan måle effekten til hver enkelt variabel etter at det er kontrollert for alle de andre variablene. 14

15 Fravlagskandidater i 2011 # of registered AS in # of AS with accounting and/or tax information Exclusion criteria Under supervision by Finanstilsynet or lawyers Parent company (controls more than 50 % of the votes in an other firm) Sales in 2010 > 5 mill. kr Assets in 2010 > 20 mill. kr Man-year in 2010 > Share capital > 20 mill kr if missing 2010 financial statement 41 Assets > 20 mill kr -- " Growth companies: Sales > 6.25 mill kr in Growth companies: Assets > 25 mill kr in Subsidiaries Opt out candidates in Missing financial statements for Sample size # (%) of firms making the opt out decision before Dec 31., 2013 (47837/83810=) 57 % 15

16 Sannsynligheten for å velge bort revisor er ikke lineær i (nesten?) alle størrelsesvariabler salg, eiendeler, kundefordringer, ansatte, Level of sales and the opt out percent Sales between 0 and 6 mill NOK in 20 groups of NOK 300' Opt out percent = Opt out firms in % opt out candidates Opt out percent

17 The Sannsynligheten likelihood of voting for å down velge bort the auditor revisor... er ikke-lineær i bankgjeld (øvre graf) Men ca 48 % av alle med bankgjeld mellom 2 og 4 mill har valgt bort revisor avtar med økende gjeldsandelen (total gjeld / balansesum) for små selskaper (under 2 mill kr i salg), deretter ingen sammenheng avtar med økende bankinnskudd avtar med bruk av pantstillelser (blå søyler i nedre graf) Mao: Både pant og reviderte regnskaper avtar med antall betalingsanmerkninger (røde søyler i nedre graf) Mindre konflikter med kreditorene for fravalgselskapene Det er kontrollert for størrelse, dårlig likviditet, lav lønnsomhet etc. Opt out ratio Opt out ratio and level of bank debt Mean number of assets pledged as security and number of payment remarks Kept auditor Assets pledged as security Opted out Payment remarks 17

18 The Sannsynligheten likelihood of voting for å down velge the bort auditor revisor... øker med transaksjoner mellom selskap og nærstående. Mye sterkere sammenheng mellom fravalgsbeslutningen og lån fra eier til selskap (røde søyler) enn motsatt vei (blå søyler) øker for selskaper med mange merknader i revisjonsberetningen øker når revisoren er KPMG eller PWC og avtar når revisor er enkeltpersonforetak øker med økende revisjonshonorar avtar med kjøp av tilleggstjenster fra revisor Fraction of firms Loans between firm and shareholder and close associates Kept auditor Loan to owner Opted out Loan from owner 18

19 The Sannsynligheten likelihood of voting for å down velge the bort auditor revisor... avtar når det er konflikter med skattemyndighetene i form av mulig endringssak (gjelder av selskaper). Beholder revisor hvis problemer med skattemyndighetene. Men fravalgsannsynligheten øker for et fåtall som har fått tilleggsskatt eller som er mer enn 2 mnd for sen med selvangivelsen øker når likviditeten og lønnsomheten øker hvis det å spare honorar var viktig, kunne man forventet at selskaper som sliter økonomisk oftere hadde valgt bort revisor betydningen av selskapets lønnsomhet svekkes når det tas hensyn til største eiers privatøkonomi avtar når selskapet har regnskapsfører, og særlig når selskapet engasjerer regnskapsfører for første gang i 2011 øker når største eier er kvinne øker når største eier også er daglig leder avtar når største eier har høy formue (både brutto og netto) og høy bruttoinntekt øker når eier tar ut mye lønn fra selskapet 19

20 The likelihood of Oppsummert voting down the auditor... Mange faktorer korrelerer systematisk med fravalgsbeslutningen Modellene klassifiserer mellom 66 og 72 % av selskapene riktig Fravalg ser ikke ut til å bli styrt av ønske om å spare revisjonshonoraret Av selskaper som beholder revisor er det en overhyppighet av selskaper med svak økonomi Average 0 1,000 2,000 3,000 4,000 Largest owners income and wealth Kept auditor Opted out Salary from firm Gross wealth Net wealth Gross income Assessment value 20

21 HAR FRAVALG BETYDNING FOR SELSKAPENES RENTEKOSTNADER OG TILGANG PÅ LÅN/KREDITT? 21

22 Y = utfall = Rentesats på lån Intuisjonen Velger bort revisor A2 A1 B1 B2 β = difference-indifference = ATE = average treatment effect = effekten av å ikke lenger bli revidert A1: Rentesats for fravalgsselskap før fravalg foretas A2: Rentesats for fravalgsselskap etter fravalg B1 og B2: Rentesats for et sammenliknbart selskap som er revidert hele tiden År 22

23 Hvis fravalg har negative effekter for finansieringen, kan rentesatsen på lån øke mer av finansieringen bli kortsiktig (korte lån gir kreditor raskere exit) det bli vanskeligere å få nye lån Endring gjeld i % av total gjeld eller sum eiendeler, absolutt nivå på låneopptaket (ulike intervaller), nye gjeldskontoer flere få betalingsanmerkninger (tilgangen til kreditt blir vanskelig) flere måtte stille sikkerhet for lån (økt brukt av pantsettelser) kredittider til leverandører gå ned hvis kreditor krever kontant oppgjør eller raskere oppgjør Må kontrollere for effekter av f. eks. dårlige lønnsomhet og andre forhold som kan forklare endringer i de avhengige variablene størrelse (omsetning, eiendeler og ansatte) og alder vekst i salg likviditet (likviditetsgrad 1, Ohlsons konkurssannsynlighet) gjeldsandel og antall antall eiere og antall långivere Datagrunnlag hentet fra regnskapene og fra bankenes årsoppgaver Estimeringsteknikk: Regresjonsanalyse med faste effekter 23

24 For selskaper som eksisterte i 2010 og 2012: Rente på Ny gjeld / Nygjeld/ lån (%) KG/LG sum gjeld Sum eiendeler Kredittid Predikert β Positiv Positiv Negativ Negativ Negativ Estimert β -0.2 *** -1.0 *** 0.06 *** 0.03 *** 14.5 Predikert β: retning på koeffisient hvis fravalg har hatt negativ effekt på finansieringen Estimert β er gjennomsnittseffekten for de som har valgt bort revisor. Tre stjerner betyr statistisk signifikant på 0.01-nivået. Resultatene så langt viser ingen tegn til negative virkninger på finansieringen for fravalgselskapene 24

25 ER DET BLITT MER SKATTEUNNDRAGELSER? 25

26 Hva har skjedd med skattepliktig inntekt? 26

27 Hva har skjedd med skattepliktig inntekt? Selskaper uten revisor kan få økt handlingsrom hva gjelder å gjennomføre skatte- og avgiftsunndragelser. Bruker samme test som for å analysere virkningen på finansieringen. Effekten måles vha: Justert næringsinntekt Justert næringsinntekt (JNI) er næringsinntekten (NI) justert for revisjonshonorar i 2012 for selskaper som har revisjonshonorar. Med andre ord: Alle har revisjonshonorar i 2010 og ingen har revisjonshonorar i Eventuelle forskjeller i næringsinntekt vil ikke skyldes revisjonshonorarene Bruttofortjenesten for selskaper som har varelager Bruttofortjeneste = salg varekostnad Justert driftsmarginen Justert driftsmargin (JDM) er driftsmargin justert for revisjonshonorar i 2012 for selskaper som har revisjonshonorar. 27

28 3 (forts) Lønnsomhetsmål (avhengige variabler) JNI/SALG = justert næringsinntekt i % av salg BF/SALG = (salg varekostnad) i % av salg JDR/SALG = justert driftsresultat i % av salg JNI/EIEN = justert næringsinntekt i % av eiendeler Observasjoner med lønnsomhetsmål over +/- 100 % er utelatt Kontrollvariabler: Salg og eiendeler (stordriftsfordeler) Ansatte (lønnskostnader) Vekst i salg Gjeldsandel og endring i gjeld (rentekostnader) Varige driftsmidler i % av balansesummen (avskrivninger) Alder (oppstarts- og modningseffekter) Tid (år 2012) Om selskapet har engasjert regnskapsfører for første gang Regresjonsanalyse med faste effekter (diff-in-diff) 28

29 Resultater Koeffisientene som viser effekten av fravalg (2012-EFFEKTEN) for ulike mål på lønnsomhet: JNI/SALG BF/SALG JDR/SALG JNI/EIEN Ingen krav til omsetning *** 0.930*** 0.264*** Omsetning minst 0,5 mill ** 0.599*** Omsetning minst 1 mill ** Hvis fravalg av revisor har ført til mer svart salg eller økt kostnadsføring, ville man forventet at koeffisientene var signifikant negative. En negativ ved bruk av JNI/SALG, men da må årsaken til lavere NI skyldes finansposter siden JDR/SALG ikke er signifikant 29

30 Forholdstall = teller / nevner. Kan resultatene skyldes at nevneren i forholdstallene er blitt redusert? Nei: Fravalgsselskapene har stort sett sterkere vekst i salg og eiendeler enn de andre Har næringsinntekten i kroner gått ned for fravalgsselskapene? Nei. Enten er utviklingen for fravalgsselskapene den samme som for de andre, eller den er mer positiv Er det enkelte bransjer som skiller seg ut? Ja, men det er få bransjer hvor effekten er negativ Når fravalgselskaper rett under omsetningsgrensen sammenliknes med selskaper rett over omsetningsgrensen, finner vi ingen forskjeller 30

31 HAR SELSKAPENE SPART PÅ FRAVALGET, ELLER ER VINNINGEN MED MINDRE REVISJONSHONORAR BLITT SPIST OPP AV ANDRE KOSTNADER 31

32 Måler virkningen vha næringsinntekten Samme tester som når vi undersøkte om det ble mer skatteunndragelsene, men nå uten å korrigere for revisjonshonorar siden vi skal finne effekten på næringsinntekten for de som har valgt bort revisor Med unntak av utvalget med omsetning over 1 mill kr og NI/SALG som avhengig variabel, har fravalgselskapene signifikant høyere næringsinntekt i 2010 sammenliknet med selskapene som har behold revisor: NI i % av SALG NI i % av EIEN Alle selskaper 1.51*** 0.59*** Salg > 500' 0.59*** 0.40*** Salg > 1000' *** 32

33 Effekter på næringsinntekten Kan bruke estimatene på 2012-effekten for å beregne besparelsen i kroner (kr 1000 per selskap) Variabel: NI/SALG NI/EIEN 95% konf.intervall Punkt- 95% konf.intervall Punkt- Lav Høy estimat Lav Høy estimat Alle selskaper Salg > 500' Salg > 1000' Tolkning av tabellen, linjen Salg > 500 og variabelen NI/EIEN: Med 95 % sannsynlighet er besparelsen for gjennomsnittsselskapet mellom kr og kr og punktestimatet er på kr Anslaget på spart honorar for fravalgselskapene i 2012 ligger i intervallet kr til kr

34 Oppsummert Lett etter negative effekter, men de er ikke lette å finne De som har valgt bort revisor har spart kostnader, de har ikke fått problemer med finansieringen og næringsinntekten har økt Alle resultater er foreløpige! 34

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 19-04-2012 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-09-2013 KANDA AS Org. nr. 915739334 Hegdalveien 81 3261 LARVIK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 25-08-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 15-06-2011 for A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Ei/Juridisk 7 - sammendrag 8 - oppstilling

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 TVERLI AUT SVEISESERVICE AS Org. nr. 982582482 Gneisveien 2E 1914 YTRE ENEBAKK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2015 LØRENSKOG RENHOLD & SERVICE AS Org. nr. 940762642 M Thranesv 7 1470 LØRENSKOG Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 04-07-2012 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 14-05-2013 EXTEND AS Org. nr. 977049318 Leiv Eiriksson Senter 7462 TRONDHEIM Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 01-07-2014 SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Org. nr. 982795796 V/obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 0179 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

John Christian Langli Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI 0442 Oslo. Nydalen 22. oktober 2008

John Christian Langli Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI 0442 Oslo. Nydalen 22. oktober 2008 John Christian Langli Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI 0442 Oslo Nydalen 22. oktober 2008 Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Jeg viser til Finansdepartementets

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer