Olav Eikland har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Arendal, Olav Eikland Oppdragsleder. Øivind Hugsted Utreder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olav Eikland har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Arendal, Olav Eikland Oppdragsleder. Øivind Hugsted Utreder"

Transkript

1

2 ! " # $ * +, -. / & & 9 % & ' ( : & & 9! " # ; < 9 = < $ >??! > A ( 9! 8 & & 9 B? C D E F & 8 & & # 9 G & H & I H J F J I & J I & 8 & & 9 8 K L 9 ( J M " N H K H M O H H J & M P Q I F R 9 O & J M & M " # < S 9 T ' J O 9 8 K ( & ) ( U U U V & V

3 ! " # = Asplan Viak har vært engasjert av Coop Helgeland SA for utarbeidelse av reguleringsplan for Sandnessjøen Handelspark. Anders Fjeld i Prosjektpilotene AS har vært kontaktperson for oppdraget. Odd-Harald Ribe og Martin Toft i Coop Helgeland SA har også deltatt i arbeidet. Det er utarbeidet analyse for risiko- og sårbarhet. Olav Eikland har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Arendal, Olav Eikland Oppdragsleder Øivind Hugsted Utreder

4 i s Ž Ž t D! " # W X X Y Z [ \ ] ^ Z _ ` a b X a [ ] a c d d e f d g d h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h i j k l m d d n o e p g d h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h q r l l f d f l n n l h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h s h n e f h u v w w x y z { } ~ ƒ ~ ˆ ˆ ˆ ˆ } ~ z h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h s 3.1 t g k p e g g p k l d g d p e g d Œ l l l e l d p l e d e g d h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h s 3.2 Š l p k l g n l g k p e g g p k p n n e p l k Œ p d l h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h s 3.3 Ž e k p e d l l f e d f h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h s 3.4 Ž n n m d e d l e p m u q q h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 3.5 n n m d f e e d l 3.6 d f d p p Œ d u s h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h e d p m p h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h l e f g e h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h q g d f n p l e f h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h š f g l k d g d g e d l p p p d h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h c d d p g e e g e e d l l n h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 7.1 e g g p k d f e g d h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 7.2 l g d p m e e p l h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 7.3 l n g f g l n l l d g d p l e h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h q j p k l g e p e d l p e h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h s j p n n e p l h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

5 B! " # œ ž Ÿ œ Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Sandnessjøen avlastningssenter for arealkrevende forretninger på oppdrag for Coop Helgeland SA. Opprinnelig forslag til reguleringsplan datert var til politisk behandling Dette reguleringsforslaget har vært til offentlig høring i perioden fra til De innkomne merknadene er kommentert av Asplan Viak på sidene Basert på de innkomne merknadene har Coop Helgeland bestemt seg for å redusere planområdet til bare å omfatte felt F, dvs. områdene i direkte tilknytning til det eksisterende kjøpesenteret. Det planlagte byggeområdet er dermed redusert fra m2 til m2, og i tillegg kommer trafikkarealer og parkering. Det forventede bruksarealet er dermed halvert fra ca m2 til ca m2, hvorav det eksisterende kjøpesenteret utgjør ca m2. Konsekvensene for sentrum er redusert tilsvarende. Følgende medarbeider i Asplan Viak har deltatt i prosjektet: Siv.ark. Olav Eikland Cand. Scient. Øivind Hugsted Siv.ark. Jana Liebig Ingeniør Jan Petter Laugen Ingeniør Tore Terkelsen Siv.ing. Knut Heggen Marianne Grigson Illustrasjon/konseptutvikling Planbeskrivelse 3D-modell/konseptutvikling Reguleringsplan Masseberegninger Analyse DAK/veiprosjektering/plankonstruksjon

6 C! " # ž ª Ÿ ««œ Formålet med planarbeidet er å videreføre eksisterende handelsvirksomhet samt å legge til rette for arealkrevende forretninger innenfor et ca. 13 dekar stort område ved Forshaugen i Sandnessjøen. Planområdet ligger på sydsiden av Rishatten, og omfatter eiendommen gnr. 38, bnr. 277 og en liten del av bnr. 29. Handelsbransjen har de siste årene gjennomgått en enorm utvikling. Trenden er at moderne kjedebutikker stiller krav til størrelse og utforming av lokalene. Strukturendringene innen handelsnæringen innebærer at butikkene blir stadig større og at det over hele landet nå etableres varehus som har hele regioner som målgruppe. Dette må sees i lys av at handelsnæringen er dynamisk, og det utvikles stadig nye konsepter som har til hensikt å presse prisene ned, og å yte bedre service overfor kundene. Denne utviklingen kan beskrives på følgende måte: Handelen domineres mer og mer av store kjeder som stadig utvikler nye butikkonsepter I enkelte bransjer blir de enkelte butikkene stadig større, og antallet ulike vareslag øker (bransjeglidning) Moderne kjedebutikker stiller ofte spesielle krav til størrelse og utforming av lokalene Kravene til kostnadseffektiv varedistribusjon, varelogistikk og lagerhold øker Samlokalisering av relaterte varegrupper blir mer vanlig I et avlastningssenter for arealkrevende forretninger vil en kunne finne for eksempel: store dagligvarebutikker stormarkeder møbelvarehus elektromarkeder byggevarehus kontor- og datamarkeder hagesentre sports- og fritidsforretninger bilrekvisitaforretninger Handelsnæringen har de senere år gjennomgått store strukturendringer. Dette må forstås ut fra hvordan byer og tettsteder utvikles og befolkningens økte mobilitet. Tidligere bodde store deler av befolkningen i sentrum, eller i randsonene til sentrum. Moderne villastrøk vokser seg stadig lenger ut fra sentrum, og økt mobilitet i befolkingen har kompensert for økte avstander. Samtidig påvirkes folks handelsadferd av hvilke typer varer som etterspørres, pris, utvalg, avstand, bekvemlighet og opplevelse. Handel må derfor forstås ut fra at handel har ulike formål. En type handel initieres av økonomiske vurderinger og tilbud og behov, mens en annen form i større grad må begrunnes av sosiale og opplevelsesmessige behov. Handel kan derfor ikke sees som ett enkelt fenomen, men både som rasjonelle handlinger hvor tilgjengelighet og pris er avgjørende, og som et opplevelsesaspekt. Handel har i stadig større grad blitt en fritidsaktivitet.

7 A! " # En skiller gjerne mellom dagligvarer, kapitalvarer og utvalgsvarer. Kapitalvarer (sjeldenkjøp) og dagligvarer (hverdagsbehov) er primært rasjonelle/effektive handlinger, mens shopping av utvalgsvarer i større grad knyttes opp mot fornøyelse, identitet og opplevelser. Ved innkjøp som dekker hverdagsbehov, og når økonomiske forhold spiller inn, foretas handelen rasjonelt og målrettet, hvilket innebærer at handelssteder med gode tilbud og god tilgjengelighet bli valgt. Shopping, den sosial dimensjonen, utføres gjerne når en har mer tid til rådighet og tilfredsstilles helst i hyggelige, sosiale omgivelser i sentrum. Videre vil tilbud, kultur, arbeidssted og fritidsaktivitet påvirke handleadferden. Strukturendringer innen handelsnæringen og de ulike motivasjonene for handel innebærer også ulike preferanser for lokalisering av handel. Virkningen er at en gjerne ser en differensiering der bysentra primært tilbyr mindre utvalgsvarer (bæreposehandel) mens større plasskrevende kapitalvarer som møbelbutikker, elektrokjeder og store dagligvareforretninger i større grad blir lokalisert i byenes randsoner. Sentrumshandelen skjer gjerne i tette og kompakte gatemiljø og kjøpesentre som oppleves attraktive og som gir rom for opplevelse og opphold. Et annet aspekt er at plasskrevende varer gjerne er transportskapende, både fordi varene er voluminøse og krever egnet transport, men også fordi de ofte er kapitalkrevende, slik at innkjøp gjøres ut fra økonomiske vurderinger av pris og tilgjengelighet innen akseptable reiseavstander. Desto mer en vare koster, desto større blir reisevilligheten innen det regionale omlandet. Sett i forhold til målsettingen om utvikling av det historiske og kompakte sentrum er det ikke ønskelig å spre handelen ut over dagens sentrumsområde. Forretningene i sentrum er imidlertid, for en stor del, bedrifter i relativt små lokaler på relativt små eiendommer. Dette er noe av selve karakteren ved forretningsdriften i sentrum. Det kan derfor være vanskelig å tilpasse nye, store og enkle forretningsbygg til arkitekturen i sentrum. Ved å kreve at alle nyetableringer skal skje i sentrum, er det en reell fare for at kvalitetene i sentrum svekkes framfor å styrkes. Et av målene med departementets innføring av kjøpesenterstoppen er å sikre at ± ² ³ µ µ µ ¹ º ³ µ» ¼ ½ ¹ º ¾ À handel kan være en viktig katalysator for sirkulasjon og bruk av bysentrum, slik det har vært historisk sett. For et handelssteds videre vekst er det, ved siden av å se på hvordan handelen stimulerer til god sentrumsutvikling, viktig å se på hvordan strukturendringene innen handelsnæringen gir befolkningen nye preferanser og nytt handlemønster. Ut fra denne forståelsen av handelens vesen, kan en slå fast at ikke all handel skaper et godt bymiljø, da flere kjedebutikker krever bygninger som ikke passer inn i en god sentrumsstruktur. Forshaugen ligger utenfor det historiske sentrum i Sandnessjøen, og det er allerede etablert et kjøpesenter i området i dag. Dette tilsier at Forshaugen er et godt egnet sted for etablering av de nye handelskonseptene, da samlokalisering av handelen med plasskrevende varegrupper er klart å foretrekke ut fra et lokalt transportperspektiv. Beliggenheten langs med hovedinnfartsåren til Sandnessjøen sentrum er gunstig i forhold til å begrense tungtransport inn til sentrum samtidig som det ligger godt til rette for kollektivtransport.

8 Á! " # Etablering av et avlastningssenter vil sannsynligvis medføre redusert handelslekkasje og dermed et større kundegrunnlag for handelen i Sandnessjøen. Avlastningssenteret vil derfor styrke Sandnessjøen som regionsenter. 3 Â Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ St. meld. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder St. meld. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder tar til ordet for at det bør legges til rette for næringsutvikling og tjenestetilbud i mindre byer og tettsteder, slik at de kan være livskraftige sentre for sine omland. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging angir prinsipper for planlegging som bygger opp under en effektiv arealbruk og bedre miljø i byer og tettsteder. Retningslinjene legger vekt på betydningen av et utbyggingsmønster som begrenser transportbehovet og gir korte avstander til daglige gjøremål. Sentrale virkemidler er klare tettstedsgrenser, samling av naturinngrep samt høy tetthet innenfor byggesonen, kombinert med økt hensyn til grønnstruktur og kulturmiljø. 3.3 Formålet med den rikspolitiske bestemmelsen (RPB) er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. For områder som ikke omfattes av slik plan, er det ikke tillatt å etablere eller utvide kjøpesentre med et samlet bruksareal på mer enn m2. Den rikspolitiske bestemmelsen fra 1. juli 2008 gjelder foran eldre planer. Fylkesplanen for Nordland legger vekt på å utvikle sterke regionale sentra/byer som base for kunnskapsbaserte næringer og et bredt utviklet service- og kulturtilbud, dvs sterke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS). I en sterk BASregion har befolkningen tilgang på et stort og allsidig arbeidsmarked samt et bredt service- og kulturtilbud innen rimelig pendleravstand. Sammen med et variert tilbud av attraktive bosteder, er dette viktig for hvor folk velger å bosette seg. For næringslivet er økt tilgang på arbeidskraft og lettere tilgang til flere leverandører og kunder en styrke i en slik region Gjennom en bærekraftig distrikts- og regionalpolitikk skal det arbeides for en bosettings-, service- og næringsstruktur i fylket som reduserer fraflytting og som bidrar til en bærekraftig utvikling.

9 @! " # Bakgrunnen for å satse på å styrke BAS-regionene er bla.: Det vil bli født flest barn i byer og tettsteder, også relativt sett, fordi gjennomsnittsalderen her er lavere Kunnskapsintensivt næringsliv og arbeidsplasser vil i stor grad vil bli lokalisert i tilknytning til byer og tettsteder Flere og flere særlig blant ungdom orienterer seg mot større sentra når de skal finne ønsket bosted Samtidig pekes det på at fylkets største potensial for verdiskaping er knyttet til næringer som utnytter naturressurser som ikke er konsentrert til byer og tettsteder. Samling om regionale sentra er et mottrekk til ytterligere sentralisering i de 2-3 største byene i fylket, eller til byer og regioner utenfor Nordland. For å få det til, kreves arbeidsplasser der folk bor og et likeverdig tjenestetilbud. For å realisere de overordnede målene, peker fylkesplanen på nødvendigheten av å bygge regionene innad i fylket. Tre hovedgrupper av funksjoner fremheves; arbeidsmarkeder, boligmarkeder og offentlig og privat service. Alle BASregionene består av senter og omland. Senter og omland er gjensidig avhengige av hverandre fordi de har ulike tilbud og funksjoner for befolkningen og næringslivet. Men sentrenes styrke er avgjørende for hele BASregionens styrke. Det har flere grunner: Det er sentrene som best kan møte bostedsønskene til en stadig større del av befolkningen, hvor tilgang til et allsidig kultur-, service- og fritidstilbud og et bredt arbeidsmarked blir stadig viktigere. Næringslivet blir stadig mer avhengige av gode miljøer for verdiskaping for å være konkurransedyktige. Slike miljøer kjennetegnes blant annet av et godt samarbeid mellom bedrifter, kompetansemiljøer og offentlige aktører, uformelle nettverk mellom næringsaktørene, og god tilgang på kompetent arbeidskraft. Sentrene i Nordland bør bli motorer for å foredle og videreutvikle mulighetene i sine deler av fylket. Fylkesplanen har lagt til grunn at Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og tettstedsstrukturene. Sandnessjøen er et utpekt som et av stedene med regional funksjon i Nordland, hvor det kan etableres kjøpesentre i sentrum med et bruksareal på mer enn 3000 m2. Med bakgrunn i den senere tids utvikling innen kjøpesenteretableringer, vil Nordland fylkeskommune utarbeide et endringsforslag for retningslinjen Endringene vil skje i en prosess som oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser om fylkesplanlegging og medvirkning. Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget juni I kommunedelplanen for Sandnessjøen, sist revidert , er ett av seks innsatsområder videreutvikling av regionsenter. Det fokuseres her på: Tjenesteyting og service Kultur - og opplevelsestilbud

10 ! " #? > Miljø/trivsel, estetikk Gode og effektive kommunikasjoner Samspill med brukerne Ett av målene er at regionsenteret skal være det stedet der det er mest naturlig og praktisk for kommunens og regionens innbyggere å søke service og tilbud som finnes her og som de ikke har tilgang til i eget miljø. Regionsenteret skal være en motor for videre utvikling. Som følge av etablering av Helgelandssykehuset og offshorevirksomhet er det tidligere anslått i kommuneplanen at Alstahaug ville få en befolkningsøkning på 457 fram til 2011, en vekst på 6 % Prognosen har så langt ikke slått til, de siste årene har det vært en befolkningsnedgang. Kommunedelplanen definerer hele det foreslåtte planområdet som avlastningssenter for arealkrevende forretningskonsepter for å ivareta regional storhandel. Avgrensningen av avlastningssenteret er ikke juridisk bindende og det forutsettes at dette vil bli tatt opp og avklart i reguleringsarbeidet. 4 à ž ª ««ª Eiendommen bnr. 277 (Syv Søstre Kjøpesenter) er tidligere regulert til byggeområde for forretning, mens den aktuelle delen av bnr. 29 er regulert til byggeområde for forretning / industri (reguleringsplanene for Rishatten og Sandnes øvre / Åsen / Stamnes). En liten del av reguleringsplanen for Forshaugen boligfelt blir berørt, samt en mindre del av uregulert område på gnr 38 bnr 29. I reguleringsplanen for Rishatten, revidert er arealene regulert til forretning og offentlig vei. I reguleringsplanen for Sandnes øvre/åsen/stamnes Del 1 (Rådsmyra), som ble vedtatt , er reguleringsformålene forretning/industri samt parkbelte i industristrøk og offentlig vei. Tillatt utbygging i gjeldende plan er på m2. Kun en mindre del av den gjeldene planen blir berørt av det foreliggende planforslaget. Endringen består i noe nytt forretningsareal samt veiløsning som legger til rette for fremtidig sammenkobling av de to områdene. Til sammen er det i eksisterende reguleringsplaner hjemlet m2 forretningsarealer. Reguleringsplanene for Rådsmyra og Rishatten gjelder foran kommunedelplan for Sandnessjøen. I kommunedelplan for Sandnessjøen er det som nå omfattes av disse to reguleringsplanene definert som avlastningssenter for arealkrevende forretningskonsepter for å ivareta regional storhandel. Avgrensningen av avlastningssenteret er ikke juridisk bindende og det forutsettes at dette vil bli tatt opp og avklart i reguleringsarbeidet. Forslag til ny reguleringsplan legger til grunn at Sandnessjøen har status som regionsenter med servicefunksjoner for BAS-region Sandnessjøen. Sandnessjøen er gjennom fylkesplanen definert som egnet sted for lokalisering av et avlastningssenter for arealkrevende forretninger, både i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging, St. meld. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder og fylkesplan for Nordland.

11 à à Ä! " #?? Dette viser at området i all hovedsak består av allerede regulerte områder som er i samsvar med foreslått hovedformål. 5 Ä Å ž «œ ž Ved endring av gjeldende reguleringsplan er det omfanget av endringen som er avgjørende for om en plan utløser krav om konsekvensutredning. Dette kommer fram av veiledningsnotat vedrørende endringer i forskriften: Æ Ç È É Ê Ë È Ì Í Ì È Ë È Ì Î É Ë È Ï Ð Ñ È Ë Í Ò Ï Î Ó Î Ñ Ñ È Ë È Ô È È Õ Ì Í Ì É È Ë È Ò Ô È Ó Í Ë Õ Ì Ö Ø È É Í Õ Õ È Ð É Ñ Ù Ì È Ë Õ Ö Ò Ì È Õ Ó È Ò Ì Ð É Ë È Ô Ò Í Ò Ï Ú Û È Ô È Ò Ô Ë Í Ò Ï È Ë Í Ü Ö Ë Ø Ö Ñ Ô É Í Ñ Ë È Ï Ð Ñ È Ë É Ö Ë Ý Ô È È Ë Ô È É Ì É Ù Ë Ë È Ñ Ì È Ò Ê Ý È Ò Ô Ë Í Ò Ï È Ò Ì È É É Í Ü Ö Ë Ø Ö Ñ Ô É Í Ñ Ï Þ È Ñ Ô È Ò Ô È Ê Ñ Î Ò Ì Ö È Ë Ð É Ï Î Ò Ï Ì Ê Ð Ò Õ É È É Ü Ö Ë Ó Ð Ë Ô È Ë Í Ò Ï È Ò Ú Ç È É É È È Ë Ð Î Ó Ø È Ò Ï Í Ï Î Ó Ö Ø È Ñ È È Ñ Ñ È Ë Ô È Ñ È Ë Î Ó Ê Ñ Î Ò È Ò È Ë Ë È Î Ñ Í Ì È Ë É ß à Ú Utvidelser på over 5000 m2 skal vurderes i forhold til innslagskriteriene i forskriftens 4. I og med at kommunedelplan for Sandnessjøen definerer området til avlastningssenter for arealkrevende forretningskonsepter kommer ikke 4,d i forskriften til anvendelse. En kan heller ikke se at forslaget innebærer andre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn ihht. forskriftens 4, jf. innspill fra fylkeskommune og fylkesmann ved oppstart av planarbeidet. 6 Ÿ œ Ÿ ª Å ž Eiendommen gnr 38, bnr. 277 (Syv Søstre Kjøpesenter) eies av forslagstiller, Coop Helgeland SA. Coop Helgeland har også opsjon på 38/29, 38/140 og 38/ Ÿ  œ œ œ ž ª Ÿ ª ª Ÿ Melding om planarbeid og om oppstart ble sendt ut ved brev av , og samtidig annonsert i Helgeland Arbeiderblad og Helgelands Blad. Følgende uttalelser kom inn til meldingen. Hovedinnholdet er gjengitt og kommentert (i kursiv) av Asplan Viak. Statens Vegvesen Legger avgjørende vekt på trafikksikkerhet. Viser til at ulykkesrisiko øker sterkt med økende antall avkjørsler pr km veg. Rammeplanen for avkjøringer har en streng holdning til nye avkjørsler på den aktuelle strekningen. Med bakgrunn i deres vurdering ansees nytt kryss å medføre en reduksjon i trafikksikkerheten, og effektiviteten i trafikkavviklingen på strekningen, på samme måte som en avkjørsel. Vegvesenet krever av denne grunn at eksisterende kjøreadkomst til Syv søstre kjøpesenter benyttes. á â ã ä å æ ç è å é å ë ì í î ï í ð ñ î ñ ò ó ñ ô õ ö õ ø ù ô ú õ ô û í ü ý þ þ ÿ ñ ð ü î ñ ò í ü î ô ü ó ú ü î õ ô ú ô ñ ó í ú í ñ ó õ ü í ð ñ î ñ ò í ü ö ý ø ù ñ î ý þ þ ÿ ù

12 ! " #? $ Kommentar Tas til etterretning. Fylkesmannen Viser til rikspolitisk bestemmelse for etablering av kjøpesenter og fylkesplan for Nordland, hvor Sandnessjøen ansees som regionalt senter for større handelsetableringer kan skje i sentrum. Rishatten anses ikke for å være en del av sentrum. Dersom det legges til rette for detaljvarehandel ut over 3000 m2 må planen konsekvensutredes. Fylkesmannen viser videre til miljøverndepartementets behandling av Mo Industripark, de vurderingene som er foretatt i den saken vil ligge til grunn for fylkesmannens vurderinger. Kommentar Det forutsettes at det samlede bruksarealet i avlastningssenteret ikke vil overstige m2 i tillegg til det bruksarealet som allerede er vedtatt i reguleringsplan. Detaljvarehandelen begrenses til 3000 m2. Tiltaket underlegges derfor ikke krav om konsekvensundersøkelse, jf avsnitt 5; Forhold til KU. Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune viser til (RPB) om kjøpesenteretableringer og fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer der det fremgår at kjøpesentre over 3000 m2 ikke bør tillates utenfor sentrumskjernen i større byer og tettsteder med regionale funksjoner. Det omsøkte området anses ikke til å ligge i sentrum av Sandnessjøen. På denne bakgrunn varsler fylkeskommunen at innsigelse vil bli vurdert mot tiltaket i sin nåværende form. Av samme grunn fastslår fylkeskommunen at tiltaket utløser kriteriene for krav om konsekvensutredning da forslaget er i strid med retningslinjene i fylkesplanen. Et avlastningssenter for arealkrevende forretningskonsepter må ha konkrete bestemmelser som begrenser detaljvarehandel. Det forutsettes at andelen areal til detaljvarehandel ikke overstiger 3000 m2, det vises blant annet til miljøverndepartementets (MD) behandling av reguleringsplan for Mo industripark vest i Rana kommune, og at det fastsettes uttømmende bestemmelser som styrer hvilke vareslag som kan omsettes, i tråd med departementets uttalelse til industripark vest i Rana. Hvis dette gjennomføres anses tiltaket som avklart i forhold til RPB om kjøpesenteretableringer og fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, og vil dermed ikke utløse utredningsplikt ihht forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget er ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Kommentar Det forutsettes at det samlede bruksarealet i avlastningssenteret ikke vil overstige m2 i tillegg til det bruksarealet som allerede er vedtatt i reguleringsplan. Detaljvarehandelen begrenses til 3000 m2. Tiltaket underlegges derfor ikke krav om konsekvensundersøkelse, jf avsnitt 5; Forhold til KU. Helgeland Politidistrikt Ingen merknader.

13 ! " #? = Planforslaget var til politisk behandling I saken vises det til behandling i av kommunedelplan for Sandnessjøen, som ble vedtatt , med senere endring I saksfremstillingen vises det til følgende: «I arbeidet med kommunedelplanen ble det gitt innspill om ønsket utbygging i området, og som en følge av dette ble det fastsatt en markering av et avgrenset område betegnet som avlastingssenter med følgende retningslinje; Innenfor område angitt som avlastingssenter kan det i tråd med godkjent reguleringsplan, oppføres arealkrevende forretningskonsepter for å ivareta regional storhandel. Detaljhandel skal i størst mulig grad skje innenfor det definerte sentrumsområdet av Sandnessjøen hvor det også kan etableres kjøpesenter med bruksareal over 3000 m2.» Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger: «Planforslaget skal ikke automatisk utredes, jfr. forskriftens 2 vedlegg 1. Dette begrunnes med at planforslaget ikke gir åpning for bruksareal utover m2 av hva som allerede er godkjent i gjeldende reguleringsplaner. Planforslaget skal imidlertid vurderes etter forskriften da nytt bruksareal overstiger 5000 m2, jfr. forskriften 3 vedlegg 2 samt 4 pkt. d). Det vises i denne sammenheng til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesenteretablering og fylkesplan for Nordland, samt at kommunedelplan for Sandnessjøen ikke i tilstrekkelig grad avklarer detaljene for storvarehandel. I tillegg vil 3 pkt. d) komme til anvendelse da planen til en viss grad medfører endring av kommunedelplan og reguleringsplan Med bakgrunn i at andelen detaljvarehandel totalt ikke overstiger 3000 m2 og ellers synes å være i samsvar med Miljøverndepartementets vurdering ved innsigelse til Mo industripark (ref ), vurderes reguleringsplanen ikke å bli omfattet av forskrift om konsekvensutredninger 4.» Forslag til reguleringsplan var til offentlig høring i perioden til Hovedinnholdet i innkommende merknader til planforslaget er gjengitt og kommentert (i kursiv) av Asplan Viak. Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune (Nfk) viser til betydningen av regionsentrene som lokomotiver i den regionale samfunnsutviklingen, og at «nye forretningsetableringer utenfor de historiske sentrumsområdene har i mange tilfeller ført til en svekkelse av handelsgrunnlaget for forretningene i sentrum», med påfølgende redusert attraktivitet og regional betydning. Med bakgrunn i fylkesplanen, plan- og bygningsloven, RPB for kjøpesenteretableringer, vegloven, og avtale om sams veiadministrasjon i Nordland, fremmer Nfk følgende innsigelser: Innsigelse til planbestemmelsens 3.1. som utelater visse arealer fra å omfatte arealbegrensningen på inntil 3000 m2 for annen detaljvarehandel. Fylkeskommunen krever at alle birom, kafeer og lignende må inngå i de m2. Dette forholdet utløser også innsigelse begrunnet i forskrift om konsekvensutredning, jf forskrift om KU 4 d).

14 ! " #? D Videre anser Nfk planforslaget for å ha et uavklart forhold til Sandneselva. Fylkeskommunen peker på at Sandneselva er registrert som et viktig bekkedrag og en regionalt og nasjonalt viktig naturtype i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, og at dette innebærer at forskriftens 4.a kan utløse krav om utarbeiding av KU. Nfk anser ikke planforslaget for å være tilstrekkelig avklart i forhold til utredningsplikten, jf forskrift om konsekvensutredninger 3 a) og vedlegg II pkt 1, samt 4 a) og d). På denne bakgrunn fremmes det innsigelse til planforslaget. Kommentar Forslag til planbestemmelsens 3.1 ble ansett som en mindre vesentlig justering i forhold til planforslaget som helhet. Innsigelsen tas til etterretning og bestemmelsen justeres slik at den er i tråd med RPB for kjøpesentre. Bakgrunnen for manglende utredning i forhold til naturkvalitetene i Sandneselva var at disse ble oppfattet som avklart i og med at gjeldende reguleringsplan ikke forutsetter at bekken blir bevart. Vi har oppfatta situasjonen slik at de opprinnelige kvalitetene nå er ødelagt. Revidert planforslag innebærer at områdene for F/K/I er tatt ut av planen, og dermed blir heller ikke Sandneselva berørt i planforslaget. Foreliggende forslag til reguleringsplan for Sandnessjøen avlastingssenter bl.a. basert på fylkeskommunens innspill til varsel om planarbeid datert hvor det står: «Det vises i melding om oppstart til at planområdet er definert som avlastingssenter for arealkrevende forretningskonsepter for å ivareta regional storhandel. Et slikt avlastingssenter vil måtte ha konkrete bestemmelser som begrenser detaljvarehandel. Det forutsettes at andelen areal til detaljvarehandel ikke skal overstige m2 jfr. RPB om kjøpesenteretableringer, fylkesdelplanens arealpolitiske retningslinjer og Miljøverndepartementets (MD) behandling av reguleringsplanen for Mo Industripark Vest i Rana kommune (MDs ref: ). MD fastsatte også i samme brev hvilke varegrupper som kunne godkjennes til storvarehandel, og det forutsettes også at det fastsettes uttømmende bestemmelser som styrer hvilke vareslag som kan omsettes. Hvis dette gjennomføres, vil tiltaket kunne anses som avklart i forhold til RPB om kjøpesenteretableringer og fylkesdelplanens arealpolitiske retningslinjer, og vil dermed ikke utløse utredningsplikt jfr. forskrift om konsekvensutredning.» Revidert planforslag innebærer en vesentlig reduksjon i arealer for handel, samt at planbestemmelsene nå er i overensstemmelse med kravene i RPB for kjøpesentre. Med bakgrunn i innspillet til planarbeidet, og de endringer som er foretatt anser vi revidert planforslag til å være avklart i forhold til RPB og at utredningsplikten ikke er utløst. Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen (FM) fremmer innsigelse til planen som følge av at utredningskravet til forskrift om konsekvensutredning og naturmangfoldloven ikke anses som oppfylt. FM viser til forskriftens 3 første ledd bokstav b; dvs bruksarealet er over 5000 m2, samt bokstav d, da FM anser planforslaget til å gå ut over kommunedelplanens rammer for avlastningssenter, samt en endring av formål fra bolig (BR5).

15 ! " #? B FM vurderer at planen utløser konsekvensutredningsplikt etter 4 bokstav b ettersom den utgjør en trussel mot Sandneselva, som er definert som et viktig bekkedrag. Fm vurderer planforslaget til å komme i konflikt med rikspolitiske bestemmelser om etablering av kjøpesenter, jf 4, bokstav d. Det vises til at bestemmelsen gjelder foran eldre reguleringsplaner, samt at de ikke anser tilsvarende sak på Mo å ha direkte overføringsverdi da den saken ble godkjent etter individuell vurdering og at foreliggende planforslag for Sandnessjøen skiller seg fra Mo på vesentlige områder. FM anser omfanget av foreliggende planforslag for å komme i konflikt med RPB. På denne bakgrunn kreves det en konsekvensvurdering. En utredning må ses i forhold til målsetningen i RPB og kommunedelplan, som sier at detaljhandel primært skal lokaliseres til bysentrum. Det kreves også en trafikkanalyse som dokumenterer tilgjengeligheten for gående, syklende samt kollektivtransport. Under overskriften planfaglige merknader begrunner fylkesmannen punkt nr. 2 på følgende måte: «Fylkesmannen legger til grunn at senterstrukturen og funksjonsfordeling som kommunedelplanen gir uttrykk for, må tolkes i samsvar med RPB og fylkesplanen.» «Vi leser kommuneplanen slik at det skal tilstrebes en konsentrasjon av varehandel og tjenesteyting i sentrumsområdet og at avlastingssenteret skal ha handel med begrenset funksjon. Ved å tillate en plan som reelt sett åpner for et tradisjonelt kjøpesenter med detaljhandel, undergraves både kommunedelplanens intensjon og kjøpesenterbestemmelsen.» I følge Fylkesmannen viser dette at tiltaket vil kreve en konsekvensutredning, jfr. 3 første ledd bokstav b og d. Kommentar I forhold til utredningsplikten i forhold til naturmangfoldloven vises det til kommentar til fylkeskommunens uttalelse. Revidert planforslag er nå begrenset og berører ikke områder med særskilte naturkvaliteter. Ved oppstart uttalte fylkesmannens bl.a. følgende til innspill ved varsel om oppstart av planarbeid datert : «Dersom en ser for seg et avlastingssenter som også skal omfatte detaljhandel ut over m2 mener Fylkesmannen at planen må konsekvensutredes». «Fylkesmannen vil vise til Miljøverndepartementets avgjørelse i saken som gjaldt Mo Industripark Vest av 15.mai 2008 som kan danne utgangspunkt for vurderingene.» Som det fremgår av kommentaren til fylkeskommunens innspill er revidert planforslag nå betydelig redusert og i samsvar med innspillet fylkesmannens gav ved varsel om oppstart av planarbeidet. Her framgikk det at dersom bruksarealet for detaljvarer ikke overstiger m2 og dersom reguleringsbestemmelsene ellers er i samsvar med MDs vurdering ved innsigelsen til Mo Industripark Vest så vil tiltaket ikke utløse utredningsplikt. Detaljvarehandel er begrenset oppad til 3000 m2 og øvrige tillatte varegrupper er i samsvar med Mo Industripark Vest i Rana kommune, i tråd med innspillet fra fylkesmannen. Revidert planforslag er også i samsvar med Alstahaugs kommune intensjon med avlastningssenteret, jf. avsnittet politisk behandling. Det vises samtidig til at fylkesmannen ikke hadde innsigelse til kommunedelplan for Sandnessjøen, sist revidert , hvor det aktuelle planområdet er avsatt som avlastingssenter. Hva som menes med endring av formål fra bolig BR5 er uklart og vi har derfor ingen kommentarer til dette punktet.

16 Ä Ä! " #? C Statens Vegvesen Forslag til etablering av ny avkjørsel i sør fra fv. 17 har ikke en utforming som tilfredsstiller kravene i Veglovens 43 eller i vegnormalen som beskrevet i håndbok 017. Det vises til at sikten mot sør ikke er god nok. På denne bakgrunn fremmes det innsigelse med hjemmel i plan- og bygningslovens 5-4. Kommentar I revidert planforslag er kryss til fv. 17 tatt ut. 8 Ä «œ œ Ÿ Å Â Ÿ «œ ª Ÿ ž I følge SSBs prognoser for middels nasjonal vekst vil Ytre Helgeland fortsatt oppleve en befolkningsnedgang. é é é é é é é é é é é é é é ã ä ç! " ä # ã $ " ç # %! ' ã! ã ( ) ä # & è # ã ¹ ¼ ½ ½ µ º µ ³ ½ ¹ ¼ ¼ ½ ¼ À I SSBs prognoser for middels nasjonal vekst, som et tverrsnitt av den utvikling en ser på nasjonalt nivå, tas det ikke høyde for lokale særtrekk som kan ha betydning. Sandnessjøen er nå i ferd med å utvikle næringer knyttet til offshorevirksomhet. Det er derfor grunn til å anta at befolkningsutviklingen lokalt på Sandnessjøen vil bli mer positiv enn hva de generelle nasjonale trendene tilsier. Dette synes å bli bekreftet av de siste års befolkningsutvikling for Alstahaug kommune. Figur 2 viser registrert befolkningsmengde ved første kvartal for de angitte år. é é é é é é é é é é ã ä ç! ä * # " è ã ç % ( # è ( ë + " è (, -! ç $ $ - ã ¹ ¼ ½ ½ µ º ½ ¼ µ ¹ º º ½ µ µ ³ ¼ À ¼

17 J J! " #? A Befolkningsnedgangen flatet ut i 2007/08 og fra og med 2010 fikk Alstahaug en positiv befolkingsøkning på om lag 100 personer. Om en legger SSB s prognoser for Ytre Helgeland til grunn er det med andre ord grunn til å anta at dette er et konservativt anslag for befolkningsutviklingen i regionen. I vår analyse legger vi derfor til grunn at regionen vil få en befolkningsnedgang på 100 personer i 2020, sett i forhold til i dag. Beregninger og anslag for framtidig forbruksvekst, som er et uttrykk for hva en forventer at hver og en av oss øker forbruket med, er forbundet med stor usikkerhet. Forbruksvekst + befolkningsutvikling danner grunnlag for vekst i omsetningsvolum. Historisk har veksten i detaljvarehandelen ligget rundt 2 %, mens 1,5 % ble regnet som svak vekst. Med utgangspunkt i SSBs prognoser, forventes det en normalisering etter finanskrisen i 2012, Volumveksten (dvs. omsetningsvekst i varehandelen i faste priser) forventes da å komme opp på om lag 4 %. I snitt omsettes det for om lag pr person i Ytre Helgeland. I analysene blir det lagt til grunn tre scenario basert på forbruksvekst på 1,5 %, 2,5 % og 3,5 %. 9 : ; < = >? A < A < B C ; D? > < = E F = B G H I < B =? E ; I = I < = C F > 7 8 é é é é ë é ë ë J. î ò ü / 0 ï õ í ü ñ ö õ î í í ú ó õ û ö ñ í ü ô ü ú 1 2 í ú ü ö õ 2 ü 2 í ü ó ô ñ ù 3 î ï ð í ó 2 ï ö ñ ì î ö ú Ut fra disse anslagene kan en forvente at hver person i snitt får kroner mer å rutte med i Sett sammen med befolkningsutviklingen kan en forvente økt omsetning i Ytre Helgeland på om lag 13 til 33,5 millioner kroner i En regner med at gjennomsnittlig omsetning for kjøpesentre i Norge ligger på om lag kroner pr m2. Det er imidlertid ikke alle handelssentre som oppnår denne omsetningen. Ut fra Andhøys kjøpesenterregister fra 2007 kan vi finne gjennomsnittlig omsetning for kjøpesentre fylkesvis og lokalt; Vest-Agder kr/m2 Aust-Agder kr/m2 Telemark kr/m2 Nordland kr/m2 Syv Søstere Kjøpesenter er på linje med omsetningsnivået i fylket for øvrig: Syv Søstre Kjøpesenter /kr/m2 Figur 5 viser grunnlaget for antall nye m2 handelsarealer, med omsetningsalternativer på henholdsvis og kr pr m2.

18 Q Q à J J Ä! " #? Á R F ; < > : < ; E F =? > ;? : : > S < B A? T =? ; U ; < = C F U E H : V <? A W B < A < B C ;? : ; < = >? A < = F V F U C < ; > V B B = X Y Y Y Y F V X Z Y Y Y I = U X é é é é é é é é ç # æ # $ é é ç # æ # $ é ë é ë ë J K L ¹ ½ µ ¼ ¹ ½ M ³ º µ ¹ º ¼ ³ ¹ N µ ³ µ ¹ N ¹ ¼ ½ ½ µ ³ µ À ¼ O µ» ¼ ½ P À 9 Ÿ ª œ  Ÿ ž ª Ÿ  ž ª ž Ÿ «Gjeldende reguleringsplan for Forshaugen forretningsområde ble vedtatt , og eksisterende kjøpesenter med et bruksareal på ca m2 ble etablert i I følge kommunedelplan for Sandnessjøen vedtatt av kommunestyret er Forshaugane avsatt som avlastningssenter for arealkrevende forretningskonsepter for å ivareta regional storhandel. Avgrensningen av avlastningssenteret er ikke juridisk bindende og det forutsettes at dette vil bli tatt opp og avklart i forbindelse med utarbeiding av en ny reguleringsplan. Forskrift om Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 3 fastsetter følgende: Q «Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner med retningslinjer for lokalisering og andre servicefunksjoner. For områder som ikke omfattes av slik plan, er det ikke tillatt å etablere eller utvide kjøpesentre med et samlet areal på mer enn m2 Fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike bestemmelsene om etablering av kjøpesentre, dersom dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig med formålet i 1.» Forslaget til ny reguleringsplan er basert på et mer arealeffektivt konsept enn gjeldende reguleringsplan, og gir derfor en betydelig høyere utnyttelse. Bruksarealet er økt fra ca m2 til ca m2 og det er lagt til rette for 276 parkeringsplasser. Utvidelsen utgjør ca m2, og i følge forskriften til RPB kan inntil m2 av dette være detaljhandel. De øvrige m2 skal nyttes til store arealkrevende virksomheter og handel med plasskrevende varer. Del av reguleringsplanen for Forshaugen boligfelt, samt en mindre del av uregulert areal på gnr 38 bnr 29 foreslås regulert til vegetasjonsskjerm/turveg/veg, samt forretningsareal (varelevering). Hensikten er å knytte eksisterende offentlig vei til næringsområdet. For å oppnå dette er det nødvendig å senke deler av vegen for å få tilfredsstillende fall ned mot området for varelevering. Samtidig ivaretas adkomsten til naturområdene i åsen bakenfor.

19 ! " Tillatt virksomhet I tillegg til detaljvarehandelen skal avlastningssenteret romme butikker for kapitalvarer som hver for seg trenger stort areal og/eller selger store og tunge varer. De aktuelle varegruppene er avgrenset i tråd med reguleringsplanen for Mo Handelspark. Planen for denne handelsparken har vært behandlet og godkjent av Miljøverndepartementet, og er av regionale myndigheter forutsatt lagt til grunn for dette planarbeidet. Iflg. reguleringsbestemmelsene skal området i hovedsak nyttes til store arealkrevende virksomheter og benyttes til handel med plasskrevende varer som: biler/motorkjøretøyer/bilrekvisita landbruksmaskiner trelast/andre større byggevarer salg fra planteskoler/hagesentre elektrovarer møbler engrosvarer. Inntil 3000 m2 kan benyttes til annen detaljvarehandel. Atkomst og parkering Eksisterende atkomst til Syv Søstre er hovedatkomst til området. Naturmangfold Planforslaget er innenfor område som ikke berører områder med vesentlige naturkvaliteter.

20 ! " # $ > BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SANDNESSJØEN HANDELSPARK Plankart datert: Sist revidert: Bestemmelser datert: Sist revidert: Ÿ ª «Ÿ Ÿ ž ª Ÿ 1. GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 1.2 Innenfor planområdet skal arealene disponeres til følgende formål og hensynssoner iht. plan- og bygningslovens 12-5 og 12-6: Bebyggelse og anlegg - forretninger F - Teknisk anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg o_sv1-2 - gang/sykkelveg, fortau - annen veggrunn tekniske anlegg - annen veggrunn grøntareal - kollektivholdeplass - parkeringsplasser f_p1 Grønnstruktur - Turveg - vegetasjonsskjerm Hensynssoner - sikringssone frisikt

21 ! " # $? 2. FELLESBESTEMMELSER h Situasjonsplan Situasjonsplan skal følge som vedlegg til søknaden om rammetillatelse for bebyggelsen. Planen skal i nødvendig utstrekning vise: plassering av bygninger, anlegg og installasjoner inngjerding eventuell annen avskjerming hvor stor prosentdel av tomtearealet som bebygges internt kjøre- og gangareal og parkeringsplasser terrengets landskapsmessige utforming, planeringshøyder og evt. Beplantning tilrettelegging for tilgjengelighet tekniske anlegg, tilknytning til vann- og avløpssystem, kraftlinjer/kabler, transformatorer, pumpehus og telekabler. Situasjonsplanen skal sendes Statens vegvesen for uttalelse. 2.2 Ubebygde arealer Ubebygd areal skal gis en tiltalende utforming og et ryddig preg. Skråninger skal jordsettes og tilsås eller beplantes. 2.3 Parkering Parkeringsdekningen i området skal minst tilsvare: Virksomhet Forretninger Krav 1 plass pr. 50 m² BRA Det skal etableres parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved alle innganger. 2.4 Universell utforming Det skal legges vekt på universell utforming, dvs, at arealene og anlegg skal utformes slik at den kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Produkter, bygninger og omgivelser skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpasning. 2.5 Detaljplan Før det tillates igangsatt opparbeiding/utbygging av områdene skal det foreligge en detaljert plan som gjør rede for planeringshøyder, skråningsvinkler og byggelinjer ut mot skråningene. Slik detaljplan skal forelegges Statens vegvesen til uttalelse før godkjenning i kommunen.

22 ! " # $ $ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Forretninger: F a. Atkomst Området F skal ha hovedatkomst fra Fv 133, b. Tillatt virksomhet Innenfor området tillates oppført bebyggelse for forretninger med tilhørende lager. Området skal i hovedsak benyttes til store, arealkrevende virksomheter og handel med plasskrevende varer som biler/motorkjøretøyer/bilrekvisita, landbruksmaskiner, trelast/andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, elektrovarer, møbler og engrosvarer. Opplistingen er å anse som uttømmende. Eksisterende kjøpenseter kan utvides med inntil m2 detaljvarehandel. c. Høyder Maks tillatte høyder over øvre plan er angitt med maks mønehøyde = 8m på plankartet. Med maks. mønehøyde menes øverste del av takkonstruksjon. Høyden måles fra ferdig planert terreng. d. Utnyttelse Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet i % BYA = 70 %. Bygningene kan kun oppføres i en etasje over øvre plan. Mot sørvest kan en eventuell underetasje mot nedre plan benyttes handel. Utendørs parkering regnes ikke med % BYA. Innendørs parkeringsareal regnes ikke med i brutto gulvareal. Utnyttelsen regnes av regulert tomteareal/delområde. e. Plassering Bebyggelsen må plasseres innenfor byggegrensene som er inntegnet på plankartet. Dersom byggegrenser ikke er vist kan bebyggelsen plasseres ut til formålsgrense. Bebyggelse under ferdig opparbeidet terreng kan bygges ut til formålsgrense. 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 I områdene skal det anlegges kjøreveg, fortau, gang/sykkelveg og sideareal/grøfter mv. som vist på planen. 4.2 Avkjørsler plasseres og utformes som vist på plankartet. 4.3 Veiskråninger skal tilsås, beplantes eller gis en annen tiltalende behandling.

23 ! " # $ = 5. HENSYNSSONER 5.1 Sikringssone frisikt Innenfor frisiktsonene skal terrenget planeres ned slik at dette ikke noe sted er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. Beplantning på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates såfremt denne ikke er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 6.1 Parkering Parkeringsplasser skal etableres i takt med utbygging av områdene. Parkeringsplassene skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. 6.2 Siktsoner Siktsoner skal opparbeides samtidig med avkjørselen til området. 6.3 Ubebygde arealer Grøntanlegg og annet ubebygd tomteareal skal ferdigstilles samtidig med tilliggende p-plasser og veianlegg.

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Planbeskrivelse Revidert av Alstahaug kommune, Rishatten Eiendom AS

Planbeskrivelse Revidert av Alstahaug kommune, Rishatten Eiendom AS Forslag til detaljregulering Sandnessjøen avlastingssenter for arealkrevende forretninger Alstadhaug kommune Planbeskrivelse Revidert av Alstahaug kommune, 26.09.16 Dato: 2015-04-08 Sandnessjøen avlastingssenter

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Handelspark i Sandnessjøen - Avlastningssenter - Alstahaug

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Handelspark i Sandnessjøen - Avlastningssenter - Alstahaug Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen Saksb.: Cathrine Hoff Mikalsen e-post: fmnocmi@fylkesmannen.no Tlf: 75531622 Vår ref: 2009/2077 Deres ref: Vår dato:10.01.2017 Deres dato: Arkivkode: 421.4

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 2015/4558 16/392-4 27.06.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy kommune

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Seniorrådgiver Peder Vold, Miljøverndepartementet Nettverkssamling regional planlegging Tønsberg 22. mai 2008 RPB om kjøpesentre Lovhjemmel Innkomne uttalelser

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29 Tydal kommune Planident 1665-2015-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 20.04.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal Konto 4280

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

: Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

: Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LINDHEIM NÆRINGSOMRÅDE PLANID 09322013 KOMMUNE : Sauherad kommune

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune Handel i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2017 Christine Haver Rogaland fylkeskommune Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter «Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

F/I_10 F/I_11 F/I_04 F/I_09 F/I_06 F/I_07. F/I_08 TOMT 7 KOTE A=23586 m2

F/I_10 F/I_11 F/I_04 F/I_09 F/I_06 F/I_07. F/I_08 TOMT 7 KOTE A=23586 m2 LNFRF_ F/I1A F/I_A TOMT 12 KOTE - A=35251 m2 TOMT 13 KOTE 88-92 A=1331 m2 F/I_3A F/I_ F/I1 TOMT 17 KOTE 5-52 A=3199 m2 F/I_3 LNFRF 12 3 LNFRF_2 T 9 TOMT 16 KOTE 8-5 A=2126 m2 TOMT 11 KOTE 83-87 A=988 m2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. DETALJREGULERING/ENDRING AV BLAKSTADHEIA INDUSTRIOMRÅDE DEL 2 Plankartets dato: 30.03.11 Bestemmelsenes dato: 30.03.11 Godkjent i Froland kommune: 1. GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

NOTAT Kristiansand

NOTAT Kristiansand NOTAT Kristiansand 15.4.2010 TIL: ATP-UTVALGET FRA: RÅDMANNSUTVALGET FORSLAG TIL REGIONAL PLANBESTEMMELSE FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTEYTING BAKGRUNN I forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

3 JUN201C. Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C 1 i Stavanger og Sola kommuner

3 JUN201C. Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C 1 i Stavanger og Sola kommuner v,ommuje DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger Deres ref Vår ref 200902614/0 Dato 3 JUN201C Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER.

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/18657-3 Dato: 02.02.09 REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. HØRING INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord, Stormyra

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord, Stormyra Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 10.12.2013 81760/2013 2013/4097 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for City Nord,

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer