ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl Klubbhuset, Holsrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent. 5. Valg av møtesekretær. 6. Valg av to stk. til å signere protokollen. 7. Årsrapporter komiteer / styre Regnskap Forslag fra styret 10. Kontingenter Budsjett Valg av revisor 12. Valg Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mobil: E-post: Internettadresse: Organisasjonsnr:

2 Årsrapport for 2013 fra styret i Sande Golfklubb. Styret har i 2011 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Arild Johansen Cato Solberg Leif Skistad Aina Merethe larsen Hjermund Martinussen Aase Laila Weberg Fredrik Ryggetangen Vidar Moen John M. Kind Komiteledere: Banekomite: Turneringskomite: Rekrutteringskomite: Seniorkomite: Juniorkomite: Damekomite: Huskomite; Valgkomite: Kontrollkomite: Revisor: Greenkeepere: Hjermund Martinussen Tommy Svendsrud Torleif Jore / Leif Skistad Torleif Jore Aina Merethe Larsen Ingeborg Aune Aase L. Weberg Sonja Rytter /Finn Ivar Ryggetangen Rolf Hovd Per Kartnes / Morten Ness Johnny Winther, delvis Proer: Daglig leder: Martin Simensen delvis Styreleder

3 Det er avholdt 11 styremøter og ca. 15 møter i regnskap, vi har startet og føre regnskapet selv (deltager, Cato S, Fredrik R og Arild J.) i Det har i møtene vært lagt vekt på få fram god drift i økonomien. Tiltak for god pleie av banen, som er vårt produkt. Status på banen i år var enkelt sagt vanskelig det ble først grønne greener i august. Det har vært orienteringsmøter overfor grunneiere. Det har i perioden vært tunge saker av økonomisk art å rydde opp i. Men vi har gjennom bevisst økonomisk forsiktighet kommet et stykke videre i oppryddingen. Styret har pr. i dag stor tro på at vi gjennom målrettet og forsiktig økonomisk styring etter hvert skal klare å få en bedre økonomisk situasjon. Og gjennom det sikre god og sunn drift for SGK inn i framtiden. Pr har Sande Golfklubb 968 medlemmer fordelt på følgende grupper: Senior og partnere 826 Ungdom Juniorer år Juniorer u/12 år 17 Vi har gjennom 2013 gjort alt vi kan på dugnad. Bort sett fra at vi har hatt Jonny W. på lønningslista, det var ikke de store uttellingene ca , takk til Jonny for meget positiv innstilling. Antall dugnadstimer etter liste i 2013 er ca timer. Sier vi en pris på kr. 200 pr. time så representer dette 1,2mill. En fantastisk innsats takk til der som har bidratt. Når det gjelder inntekter som green fee, ballmaskin etc. så har det vært nedgang, mye av årsaken var en hard vinter som ga oss sen start. Avlysning av juniortour etc. Den inntekten som har vært svært positiv er utleie av klubbhus og drift av kafe. Takk til dere som har stått på for dette. Gressutslagen ble påbegynt utvidelse., drenering ved hull 7 og hull 3 er gjort. Det gjenstår å pynte. All gammel små gjeld er oppgjort, i tillegg så har vi betalt ut oppmålings lån, lån fra K. Høydal og gjeld til Grønt AS for frø og gjødsel. Det har også i år vært klubbkvelder med noe variert deltagelse, men de som har delta har «kost seg» dette kan bare bli bedre. Vi trår til i vinteren 2014/15.

4 SGK takker alle medlemmer for det de har bidratt med gjennom året Kom og spill anda mer i 2014 ta med venner. Vi i styre ser på framtiden med meget positive muligheter. Håper jeg har fått med det meste, dersom jeg har uteglemt noe så spør. For SGK Arild Johansen, Styreleder/ og (fungerende daglig leder.)

5 Kontonr Budsjett 2014 INNTEKTER Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig Sponsor/samarbeidsavtaler Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt Årsgreenfee Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområdet medl x Greenfee Ballmaskin Golfskap Norsk Tipping Bingoinntekter Dugnad Kulturmidler Tilskudd NIF MVA-kompensasjon Inntekter golfbil Utleie jord Inntekter 3602 Leie klubbhus , Salgssum anleggsmidler, utenfor avgiftsområdet , Golfkort , Inntekter tursti Annen driftsrelatert inntekt Utgifter 4300 Kjoskvarer kjoskvarer 15% premier turneringskomiteen Lønn til ansatte Lønn greenkeeper Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Yrkesskadeforsikring Annen personalkostnad strøm Leie lokaler Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler renovasjon Annen kostnad lokaler Leie maskiner Baneleie tilbakeføringsfond Rep maskiner Driftsmateriale kontor 20000

6 6590 Annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold bygninger Banehold Rep/vedlikeh banemaskiner Utbedring bane Honorar regnskap Konsulent Pro Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Trykksaker Golfkort Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 0 til Møte, kurs, oppdatering og lignende Programvare, oppdat. Kurs It-avgift NGF Telefon Porto Drivstoff, transportmidler Reklamekostnad Medlemskontingent Medlemsskap Klubben online Sendregning.no Gaver/premier, fradragsberettiget Forsikringspremie Utgifter 7740 Øredifferanser Bank og kortgebyr Annen kostnad, fradragsberettiget Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Annen rentekostnad Rentekostnad banklån inntekt utgifter oversk Styre har myndighettil å foreta justeringer i budsjett om inntekter uteblir.

7 Kontingent 2015 Styret i Sande Golf klubb foreslår kontingent for 2015 MEDLEMMER KONTINGENT 2015 ÅRSGREEN FEE HOVEDMEDLEM PARTNER TIL H.MED MEDLEM UNGDOM JUIOR JUNIOR UNDER SANDE FEBRUAR 2014 STYRE I SGK

8 FORSLAG FRA STYRE; SAK STYREHONORAR STYREHONORAR, det ønskes å gi styrehonorar til styremedlemmer etter innsats og oppgaver de forskjellige har. Det ønskes å gi det som er normen for styremedlemmer i idretts sammenheng. Begrenset oppad til 5000,00 pr medlem. Styre SGK

9 SANDE GOLfKLUBB ARSM0TE 2014 PROTOKOLL Tid: Sted: Torsdag , kl19:00 Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeveerende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var totalt 30 personer tilstede, 29 stemmeberettigede medlemmer. SAK 2: Godkjennelse av innkalling Innkalling til arsmetet ble gjort gjennom annonse i Sande Avis, samt pa klubbens nettsider, innen fristen pa minst en maned fer arsmetet. Saksdokumenter var tilgjengelig pa klubbens nettsider og i papirutgave ved henvendelse til klubbens styreleder, dvs. innen fristen pa senest en uke fer arsmetet. Innkallingen til arsmetet 2014 ble saledes enstemmig godkjent. SAK3: Godkjennelse av dagsorden Dagsorden 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av m01:edirigent. 5. Valg av metesekreteer. 6. Valg av to stk. til a signere protokollen. 7. Arsrapporter komiteer I styre Regnskap Forslag fra styret 10. Kontingenter Budsjett Valg av revisor 13. Valg Dagsorden satt i henhold til klubbens vedtekter og enstemmig godkjent. SAK 4: Valg av motedirigent Styrets forslag: Per Kartnes Side 1 av 3

10 Styrets forslag til meteleder ble enstemmig godkjent. SAK 5: Valg av motesekretrer Styrets forslag: Hjermund Martinussen Styrets forslag til metesekreteer ble enstemmig godkjent. SAK 6: Valg av 2 stk til it underskrive protokollen Styrets forslag til underskrivere av protokollen: Per Eggen og Nils Telnes Styrets forslag ble enstemmig godkjent. SAK 7: Arsmeldinger2013 Se vedlegg 1 for arsmeldinger fra styret, administrasjon og klubbens komiteer. Arsmeldinger for 2013 ble enstemmig godkjent. SAK 8: Regnskapet 2013 Regnskap for 2013 ble lagt fram av styret ved Cato Solberg Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent. SAK 9 : Forslag fra styret Styret la fram forslag om a gi styrehonorar til medlemmer av styret etter innsats og oppgaver de forskjellige har. Det ble foreslatt a gi et honorar begrenset oppad til kr 5000,- pr medlem, noe som ogsa er normen for styremedlemmer i idrettssammenheng. Forslaget fra styret ble enstemmig godkjent. SAK 10: Kontingenter Det ble lagt fram forslag om a hayne kontingent for hovedmedlem, partner og medlem* fra og med Ny kontingent blir da henholdsvis kr 1700,-, kr 1100,- og kr 1200,-. Kontingent for ungdom (20-24), junior (13-19) og junior under 12 ar foreslatt beholdt uendret med henholdsvis kr 800,-, kr 400,- og kr 150,-. Forslaget enstemmig vedtatt. *Medlem: med det billigste medlemskapet kan en ikke kjepe ars-greenfee. Forslaget fra styret ble enstemmig godkjent. Side 2 av 3

11 SAK 11: Budsjett 2014 Forslag til budsjett for 2014 ble lagt fram. Forslaget fra styret ble enstemmig godkjent. SAK 12: Valg revisor Styret foreslar Per R. Kartnes og Leif A Skistad som revisorer for regnskapet Forslag enstemmig vedtatt. SAK 13: Valg Pa valg: Innstilte spurte: Leder: Nestleder: Arild Johansen Arild Johansen(gj envalg) Cato Solberg Styremedlem 1: Styremedlem 2: Styremedlem 3: Styremedlem 4: Styremedlem 5: Leif Skistad Aase Laila Weberg Fredrik Ryggetangen Sonja Rytter Hj ermund Martinussen(gj envalg) Vigdis Johansen Aina Merethe Larsen Halvdan Ranes Varamedlem: Varamedlem: VidarMoen Gard Edvartsen Valgkomite: Valgkomite: Valgkomite vara Sonja Rytter Finn Ryggetangen Aase 1. Weberg Anne Grete Bamrud Jan Baklund Aile foreslatte kandidater enstemmig valgt. Arsmetet hevet. Signering protokoll: Nils Tellnes Side 3 av 3

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer