Hav. Sea FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hav. Sea FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20"

Transkript

1 FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 ERVINGEN KULTURHUS, GIMLE / STRANDEBARM, HAUGATUN 22. MAI 24. MAI & 31. MAI Hav Sea BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1

2 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts- og organisasjonsliv, både nasjonalt og lokalt. I over 60 år har vi samarbeidet med Festspillene i Bergen, en viktig arena for utøvende kunst. Vårt samarbeid bidrar til at flere får gleden av de mulighetene og tilbudene som finnes. DNB sponser levende kultur. Festspillene takker Samarbeidspartnere i kulturlivet Arrangement Tjenester Austevoll kommune Barratt Due musikkinstitutt Bekkjarvik Gjestgiveri Festspillene i Bergen er Bekkjarvik Torg avhengig av mange og ulike Bergen Backline Bergen Dansesenter støttespillere for å avvikle Bergen Filharmoniske Orkester vårens store eventyr. Disse Bergen kulturskole er Hav med på å Sea gjøre opplevelsen Jon større. Bergen Nasjonale Opera Bergen Kunsthall Fosse BIT20 Ensemble Festspillambassadører Bright Yvonne og Bjarne Rieber Buekorpsenes dag Grieg ERVINGEN Foundation KULTURHUS, GIMLE / Bymuseet i Bergen Trond STRANDEBARM, Mohn HAUGATUN Carte Blanche Norges nasjonale kompani for samtidsdans Hovedsamarbeidspartnere 22. mai 24. mai Collegiûm Mûsicûm DNB & 31. mai Cornerteateret Statoil Columbi Egg Radisson Urpremiere Blu World Hotel Norge premiere Det felles innvandrerråd, Hordaland Dagens Næringsliv Bergen Internasjonale Kultursenter Den Nationale Scene Prosjektpartnere Kai Johnsen regi direction Det Norske Teatret Stiftelsen Ingrid Tønder Kristian Gerhard scenografi, Jebsen lys- og Dramatikkens videodesign Hus set, lighting Kavlifondet Dukkenikkerverkstedet Sparebanken and video Vest design Edvard Grieg Kor Klaus allmennyttige Kottmann midler lys- og videodesign Ervingen lighting kulturhus, Gimle and H. Westfal-Larsen og hustru Anna Fargespill video Westfal-Larsens design Almennyttige fond Ferske Scener AP Ola Møller E. Bø Fonden dramaturg dramaturge Fosse-Gruppa GC Rieber Fondene Fysak Allaktivitetshus Liv Hege Skagestad produsent Griegakademiet, og regiassistent institutt for musikk, Festivalpartnere Universitetet i Bergen executive producer and assistant to the director Bergens Tidende Grieghallen Nespresso Colombine Teaterförlag forlag HiHat publisher management Anti Bergen Holbergprisen PwC Hordaland Teater Telenor Øystein Røger Skipsføraren The Jiří shipmaster Hlinka Klaverinstitutt Atea Kirkemusikk i Bergen Kyrre Hellum Gitarspelaren The guitar player Norwegian Hull Club Kolibri Children At Risk Foundation SUMO Birgitte Larsen Kvinna The woman Kompani Camping Bergen Taxi Kritikerlaget Galleriet Hildegun Riise Den eldre kvinna Kulturoperatørene The older woman A7 Svein Print Tindberg Den eldre mannen KODE The Kunstmuseene older man i Bergen Avinor Logen Teater og Chagall Securitas Morten Espeland Mannen The Musikklinjen man v/bergen Private Gymnas Tesla Norges musikkhøgskole Olden Norges Musikkorps Forbund Steinway Piano Gallery Oslo Norsk Forfattersentrum Vestlandet Fjord Line Ole Bull Scene LEGO Norge Ole Bulls villa, Valestrand LEGOLAND Billund Olsvik skolekor Oseana Offentlige støttespillere Park Hotel Vossevangen Kulturdepartementet Raftostiftelsen Bergen kommune Revy & Teaterservice Hordaland fylkeskommune Rekstensamlingene Utenriksdepartementet Sjøforsvarets Musikkorps Skranevatnet skolekor Prosjektstøtte Sort/Hvid Norsk Kulturråd Stiftelsen Bryggen Institut Français, Oslo Stand Up Norge Oticon Fonden Studentorganisasjonene i Bergen Nordisk kulturfond Teater Innlandet J.W. Eides Stiftelse Universitetet i Bergen Bergens Riksmålsforening Ung i Kor-Vest Fritt Ord Voss gamle kino Sveriges ambassade Østre Québec Government Office Aarhus Teater 3 3

3 4 5 Bestilt og presentert av Festspillene i Bergen, Det Norske Teatret, Bondeungdomslaget i Oslo og Hordaland Teater. Produsert av Bondeungdomslaget i Oslo. Produksjonen av Hav er eit samarbeid mellom tre nynorskorganisasjonar og Festspillene i Bergen. Hav blir vist i ungdomshus, hus som i over 100 år har vore viktige for utvikling og formidling av folkeleg kunst og kultur. Takk til Nationaltheatret og Bøndenes Hus AS for lån av teknisk utstyr. Takk til Fosse-gruppa i Strandebarm og BUL Ervingen for godt samarbeid. Hav har Oslo-premiere i Teatersalen BUL 26. september. For meir informasjon: Commissioned and presented by the Bergen International Festival, Det Norske Teatret, Bondeungdomslaget i Oslo and Hordaland Teater. Produced by Bondeungdomslaget i Oslo. The production is a collaboration between the Bergen International Festival and an organisation and two theatres within the Nynorsk cultural movement. Sea will be performed in ungdomshus, local cultural centres throughout Norway. The ungdomshus have for a hundred years been centres for local and regional cultural activities, and have been important in the development of Norway s cultural diversity. Thanks go to Nationaltheatret and Bøndenes Hus AS for loan of technical equipment, and to the Fosse group in Strandebarm and BUL Ervingen for cooperation. Sea has its Oslo premiere in Teatersalen BUL on 26 September. For more information, see Eg må vere Ein annan stad Ikkje i meg sjølv Men i ein annan stad Ein stad der andre er For 20 år sidan, om kvelden den 24/2 1994, framførte skodespelar Unni Kristin Skagestad desse orda på DNS Lille Scene i Bergen. Det var den aller første gongen i historia, ja ein kunne kanskje seie i verdshistoria, at ein skodespelar sa fram ein teatertekst av Jon Fosse for eit publikum. I dei to neste ti-åra skulle det bli til ein raptus (eit Fosse-fall som nokon av oss har likt å kalle det) på 33 teaterstykke frå hans hand. Sidan den gong har ord som desse møtt eit publikum i bortimot 40 ulike land gjennom meir enn 1000 oppsetjingar. No er det kanskje slutt. Teksten Unni Kristin framførte var rett nok ikkje det første teaterstykket Jon skreiv, det var Nokon kjem til å komme (skrive på forsommaren 1992, oppført i 1996). Men Og aldri skal vi skiljast vart den aller første oppsetjinga, og eg hadde regien. Det har blitt 11 urframføringar til for meg, 12 med Hav. Desse åra og desse stykka har representert definerande møte med Fosses skikkelsar, stemningar, formuleringar og tausheit og det skodespelarane mine og eg har opplevd, saman og aleine, i dette universet har for mange av oss vore livsavgjerande augeblikk. For Fosse sjølv har denne reisa frå Bergen og ut i verda, og tilbake igjen representert eit av dei største norske kunstnargjennombrot utanlands dei siste 75 åra. Kven skulle trudd dét da Jon og eg på den tid, for lenge sidan, sat med teatersjef Tom Remlovs bydande oppmuntring på Kafé Lido, kikka ut på dei tunge regnbyene over Fisketorget i Bergen og pønska, diskuterte, planla og drakk? Dei korthogde, nesten som dikt, oppsette replikkane til Fosse er ikonografiske. Etter berre eit par linjer kjenner ein det att; dét er Fosse! Sjølv om språket eigentleg er tømt for fine fraser, vanskelege formuleringar eller komplekse vendingar. Det er enkle ord, med mykje rom rundt, fritt og bunde på same tid. Handlinga i stykka er det ofte lett å fortelje: Eit umake par søker kjærleikstilflukt i eit landsens hus; eit ungt gravid par støyter saman med kvinnas familie i ei daglegstove; eit par møtest gjennom tre tiår på ein kyrkjegard; menneske med ulik tilknyting møtes på ein stad, eller i ein tilstand, i overgangen mellom liv og død. 4 5

4 6 7 Menneske med kommunikasjonsproblem i stykke der det ikkje skjer noko, har kritikarar hevda. Her i landet har vel Fosse eigentleg aldri blitt stor. Det er kanskje fordi han konsekvent snakkar om ting på måtar som vår tids rådande kultur ikkje gjerne vil høyre snakk om: tagalt, audmjukt, skjørt, om einsemd, lengsel, død og overskridingsevne om det fantastisk vakre i det å mislykkast. Samtidig skaper nettopp Fosses distinkte tekstlege ikonografi opningar for alle dei andre teatrale verkemidla: rommets musikk, lydens fargar, rørslenes talande kraft, potensialet i kvart augeblikk. Han set verkemidla, det menneskelege kunne ein kanskje seie, i polyfont spel. Der det som kan seiast møter det som ikkje kan seiast. Det er dét som er teater! Kanskje nettopp i møtet mellom det grunnleggande, enkle og gjenkjennelege gjennom ritualiseringa av det vanlege møter menneska til Fosse spørsmåla om dei store tinga i tilværet: brotflatene mellom tanke og handling, det fullkome ufullkomne språket, og dei stadige forsøka på å velje, på å begripe, å sanse, på å fatte oss sjølv og den andre. Fosses tekstar bygger bru mellom det prosaiske og det metafysiske. På sitt beste set stykka, og oppsetjingar av dei, i gang ein stillferdig og samansett song om alminnelege menneskes stordom. I Hav legg skikkelsane ut på ein livsodyssé. Eller kryssar dei kanskje eit hav? Ei elv? Ei kort reise berre? Berre? Eller er vi saman med dei eit lite augeblikk, ein annan stad? Er vi på ein båt? Ser dei kvarandre? Ser vi dei? Ser dei oss? Den 12/3, mens vi begge planlegg oppsetjinga av Hav, skriv Jon til meg: Eg har skrive meg til ei slags grense når det gjeld dramatikk, og det kjennest ut som nok er nok. I nesten 20 år har han skrytt av at han skulle slutte med å skrive teaterstykke. Om Hav blir punktum i ein dramatisk forfattarskap utan eitt einaste punktum, dét står att å sjå. Sjølv trur eg nok ikkje det blir fleire stykke. Det har vore ei veldig god reise. Det er ei god reise, Jon. Eller som det heiter i Hav: Og det er andre her Og det er ikkje andre her Tekst: Kai Johnsen Jon Fosse blir rekna som ein av vår tids viktigaste forfattarar. Tekstane hans er omsette til over 40 språk, og skodespela er sette opp over heile verda. Fosse har motteke ei rekkje prisar både i inn- og utland, mellom anna den internasjonale Ibsenprisen i Fosse byrja som romanforfattar med Raudt, svart i 1983 og Stengd gitar i Seinare har han markert seg både som poet, essayist og barnebokforfattar. Men internasjonalt er det nok som dramatikar han er best kjent. Over 30 titlar er det blitt sidan scenedebuten på Den Nationale Scene i 1993 med Og aldri skal vi skiljast i regi av Kai Johnsen. Oppsetjingar av stykke som Nokon kjem til å komme, Namnet, Draum om hausten og Ein sommars dag har gjeve Fosse eit internasjonalt gjennombrot som saknar sidestykke i samtidslitteraturen. Dei seinaste åra har dei tre forteljingane Andvake (2007), Olavs draumar (2013) og Kveldsvævd () gjeve forfattarskapen hans endå ein ny dimensjon og skapt stor interesse. Kai Johnsen er regissør, dramaturg og prosjektutviklar. Han debuterte ved Den Nationale Scene i 1989 og har seinare regissert ved dei fleste leiande teatra her i landet og ved fleire framståande scenar utanlands. Samarbeidet med Jon Fosse går heilt attende til Fosses debut som dramatikar på DNS i 1994 med Og aldri skal vi skiljast. Han har òg hatt viktige kunstnarlege stillingar m.a. i Norsk kulturråd og ved Dramatikkens hus. Ingrid Tønder er scenograf, lys- og kostymedesignar og har hatt oppdrag for fleire av dei leiande teatra her i landet, mellom anna Lulu, Jeanne d Arc, Frøken Julie, Maria Stuart og Byggmester Solness på Nationaltheatret, Frank, Skråninga, og Bikubesong på Det Norske Teatret. Dei siste åra har ho òg arbeidd ein del med opera. For scenografi, kostyme og lys til Den Arabiske Natta (Det Norske Teatret), fekk ho Heddaprisen (2007). 6 7

5 8 9 Klaus Kottmann har vore knytt til Nationaltheatret i fleire år som lys- og projeksjonsdesignar. Han har spesialisert seg på større og komplekse projeksjonsoppsetjingar til teater, installasjonar og andre sceniske produksjonar, som t.d. fasadeprojeksjon på Kongsberg Kirke (Glogerfestspillene), 3D-projeksjonar til A tribute to the Heroes (Den Norske Opera & Ballett) og Lulu (Nationaltheatret). Morten Espeland debuterte på Den Nationale Scene i Bergen. Han har arbeidd fleire år ved Det Norske Teatret der han mellom anna var med i Kai Johnsens oppsetjingar Vakkert og Rambuku av Jon Fosse. Espeland har blitt tildelt Heddaprisen. Dei siste åra har han hatt oppdrag ved Rogaland Teater og Nationaltheatret, seinast i rolla som Kirilov i Geir Gulliksens nyskrivne stykke Demoner. Ola E. Bø har sidan 1990 vore tilsett som dramaturg, omsetjar og språkkonsulent ved Det Norske Teatret og har i den samanhengen teke del i fleire oppsetjingar av Jon Fosses stykke og omsetjingar. Han har bakgrunn som kulturjournalist i NRK og sat i to periodar som leiar for Kulturrådets scenekunstutval. Liv Hege Skagestad er utviklingsansvarleg for Nynorskens hus i Bondeungdomslaget i Oslo og leiar av Den mangfaldige scenen AS, eit fleirkulturelt scenekunstprosjekt for barn og unge, som dyrkar møte mellom ulike kulturuttrykk. Ho har hatt fleire leiande stillingar i statsforvaltninga innan kultur- og miljøfeltet. Kyrre Hellum har hatt fleire leiande roller i film, TV og teater. Hellum har vore tilsett ved Det Norske Teatret sidan 2012 der han mellom anna spelte Judas i Stein Winges storfelte oppsetjing Bibelen og Karl Von Moor i Jonas Corell Petersens versjon av Schillers Røvarane. Birgitte Larsen er tilsett ved Nationaltheatret og hatt fleire større roller i teater, film og TV. Ho har mellom anna spelt Den unge kvinna i Sofia Jupithers oppsetjing Svevn av Jon Fosse. Birgitte Larsen har blitt tildelt Heddaprisen. Hennar siste rolle var Darja i Geir Gulliksens Demoner på Nationaltheatret. Hildegun Riise er tilsett på Det Norske Teatret. Ho er kjent frå ei rekkje teater-, film- og fjernsynsproduksjonar. Ho har i ei årrekkje arbeidd med stykke og tekstar av Jon Fosse for teater, radio og TV, mellom anna ei av hovudrollene i TV-filmen Suzannah, Vakkert og Namnet på Det Norske Teatret, Nokon kjem til å komme i Radioteatret og kortfilmen Husa i ein by, bygd over Fosse-tekstar. Hildegun Riise har blitt tildelt filmens Amandapris og teaterets Heddapris for rolletolkingane sine. 8 9

6 10 11 Øystein Røger har brei erfaring frå teater, film og fjernsyn og har sidan 1993 vore tilsett ved Nationaltheatret der han har spelt leiande roller i teatrets mange Fosse-framsyningar, som t.d. Barnet i regi av Kai Johnsen, Vinter i regi av Oskaras Korsunovas, òg i Radioteatrets Nokon kjem til å komme. Han har òg gjort eigne opplesingsprogram med Jon Fosses dikt og forteljingar. Røger har blitt tildelt Heddaprisen og Kritikarprisen. Ein av hans seinaste roller er Peer Gynt i Korsunovas oppsetjing på Torshovteatret. Svein Tindberg har vore tilsett ved Det Norske Teatret (DNT) sidan 1973, men har òg lengre periodar ved Nationaltheatret og Trøndelag Teater. I samarbeid med folkemusikaren Benedicte Maurseth og regissør Kjetil Bang-Hansen gjorde han i 2009 dramatisering av Jon Fosses roman Andvake på DNT. Svein Tindberg er òg kjent for soloframsyningane Evangeliet etter Markus, som han fekk Kritikarprisen for, Apostlenes Gjerninger og no sist Abrahams Barn, som i 2012 fekk Heddaprisen for Årets framsyning. I must be In another place Not in myself But in another place A place where others are Twenty years ago, on the evening of 24 February 1994, the actress Unni Kristin Skagestad recited these words on Lille Scene at the DNS Theatre in Bergen. It was the first time in history you could even say in the history of the world that an actor recited a theatrical text by Jon Fosse for an audience. Over the next two decades there was to be an avalanche (some of us have called it a Fosse-fall, playing on the meaning of the Norwegian word foss, waterfall) of 33 plays from his hand. Since then words such as these have been encountered by audiences in nigh on forty countries in over a thousand performances. Now it may have come to an end. The text which Unni Kristin recited was not actually the first play that Jon wrote; that was Someone is going to come, written in the early summer of 1992 and premiered in However, And we ll never be parted was to be the first public performance, and I directed it. I have been responsible for eleven more premieres, with Sea the twelfth. These years and these plays have represented definitive encounters with Fosse s characters, moods, expressions and silence and what my actors and I have experienced, together and separately, in this universe, has for many of us represented decisive moments in our lives. For Fosse himself this journey from Bergen into the world and back has represented one of the greatest international artistic breakthroughs in the past 75 years. Who would have believed it, when Jon and I back then, long ago, sat at artistic director Tom Remlov s bidding at a café in Bergen, looking out at the dark rain clouds over the fish market devising, discussing, planning, and drinking? Fosse s clipped and visually poetry-like lines are iconographic. After only a few words you recognise it: that must be Fosse! Even though the language is devoid of fine phrases, difficult wording or complex expressions. The words are simple, and have a lot of space around them free and bound at the same time. His plots are often easy to summarise: a mismatched couple meets for a tryst in a house in the country; a young pregnant couple run into the woman s family in a sitting-room; a couple meets repeatedly over three decades in a churchyard; people with different connections meet in a place or a state between life and death

7 12 13 People with communication problems in plays where nothing happens, according to critics. In Norway Fosse has never become great. Perhaps because he consistently talks about things in ways that today s prevalent culture prefers not to hear: taciturnly, humbly, fragilely, about loneliness, longing, death and the capacity for excess the fabulous beauty of failure. At the same time Fosse s distinct textual iconography creates openings for all the other theatrical devices: the music of the room, the colours of sound, the telling power of movement, the potential in each moment. He puts these elements the human aspects into polyphonic interaction. Where what can be said meets what cannot be said. That is what theatre is about! Perhaps it is in this very meeting of the basic, simple and recognisable through ritualisation of the commonplace that Fosse s characters encounter questions about the important issues of life: the fracture surfaces between thought and action, the perfectly imperfect language, and the constant attempts to choose, to grasp, to sense, to comprehend ourselves and others. Fosse s texts build bridges between the prosaic and the metaphysical. At their best the plays and the performances of them initiate a subdued and complex song about the greatness of ordinary people. In Sea the characters set out on a life odyssey. Or do they cross the sea? A river? Make just a short journey? Just? Or do we join them for a moment, somewhere else? Are we on a boat? Can they see each other? Can we see them? Can they see us? On 12 March, while we are both planning the performance of Sea, Jon writes to me: I have written myself up to a sort of limit when it comes to drama, and it feels as if enough is enough. For almost twenty years he has boasted that he was going to stop writing plays. Whether Sea will be a full stop in a dramatic authorship without a single full stop remains to be seen. My own opinion is that there will be no more plays. It has been a very good journey. It is a good journey, Jon. Or, to quote Sea: And there are others here And there are no others here Text: Kai Johnsen English version: Roger Martin Jon Fosse is considered one of the greatest authors of our time. His texts have been translated into over forty languages, and his plays have been performed worldwide. He has received numerous prizes in Norway and abroad, including the 2010 international Ibsen Prize. Jon Fosse started as an author with Red, black in 1983 and Closed Guitar in He has since been successful as a poet, essayist and author of children s books. Internationally he is best known as a playwright. Since his stage debut at Bergen s DNS theatre in 1993 with And we ll never be parted, directed by Kai Johnsen, he has written over thirty titles. Performances of plays including Someone is going to come, The Name, Autumn dream and A summer s day have brought Fosse an international breakthrough unlike any other in contemporary literature. In recent years the three stories Sleepless (2007), Olav s dreams (2013) and Kveldsvævd () have aroused substantial interest in his authorship and added yet another dimension. Kai Johnsen is a director, dramaturg and project developer. He made his debut at the DNS theatre in Bergen in 1989, and has since directed plays at most of the leading theatres in Norway and at several major theatres abroad. His collaboration with Jon Fosse goes all the way back to Fosse s debut as a playwright at DNS in 1994 with And we ll never be parted. He has also held important artistic positions in the Norwegian Arts Council, Dramatikkens Hus and elsewhere. Ingrid Tønder is a set, lighting and costume designer. She has done work for several of Norway s foremost theatres, including Lulu, Joan of Arc, Miss Julie, Maria Stuart and The Master Builder at the National Theatre, and Frank, Skråninga and Bikubesong at Det Norske Teatret. In recent years she has branched into opera. In 2007 she received the Hedda Prize for the set, costumes and lighting for The Arabian Night at Det Norske Teatret. Klaus Kottmann has been a lighting and projection designer at the National Theatre for some years. He has specialised in large, complex projections for theatre, installations and other stage productions, such as the projection mapping on Kongsberg Church for the Gloger Festival, 3D projections for A Tribute to the Heroes at the Norwegian Opera & Ballet and Lulu at the National Theatre. Ola E Bø has since 1990 been engaged as a dramaturg, translator and language consultant at Det Norske Teatret, and has in that capacity been involved in performances of several of Jon Fosse s plays. He worked formerly as an arts journalist in NRK, and for two years chaired the Norwegian Arts Council s stage art committee. Liv Hege Skagestad is responsible for development of Nynorskens Hus in Bondeungdomslaget i Oslo, and is director of Den mangfaldige scenen AS, a multi-cultural stage art project for young persons 12 13

8 14 14 which focuses on encounters between a variety of artistic expressions. She has held several leading government positions in the arts and the environment. Morten Espeland made his debut at the DNS theatre in Bergen. While working for several years at Det Norske Teatret, he was involved in Kai Johnsen s versions of Vakkert and Rambuku by Jon Fosse. He has more recently done work for Rogaland Theatre and the National Theatre, most recently as Kirilov in Geir Gulliksen s new play Demons. Kyrre Hellum has played a variety of film, television and theatre roles. Since 2012 he has been at Det Norske Teatret, where his roles have included Judas in Stein Winger s The Bible and Karl von Moor in Jonas Corell Petersen s version of Schiller s The Robbers. Birgitte Larsen from the National Theatre has played various major roles in theatrical, film and television performances, including The young woman in Sofia Jupither s version of Jon Fosse s Sleep, and most recently Darja in Geir Gulliksen s Demons at the National Theatre. She is a recipient of the Hedda Prize. Hildegun Riise from Det Norske Teatret is familiar to many for her appearances in theatrical, film and television productions. She has for many years worked with plays and other texts by Jon Fosse, performing them on stage, in the radio and on television, including one of the principal parts in the television film Suzannah. She has also acted in Beautiful and The Name at Det Norske Teatret, Someone is going to come for NRK s Radio Theatre and the short film The Houses in a Town, based on Fosse texts. She has received an Amanda Prize (film) and a Hedda Prize (theatre). Øystein Røger, who has wide experience from the theatre, film and television, has since 1993 been at the National Theatre, where he has played principal parts in the theatre s numerous Fosse productions, STOLT including The SPONSOR Child, directed by Kai AV Johnsen, and Winter, directed by Oskaras Korsunovas. He also appeared in NRK Radio Theatre s MANGFOLDET Someone is going to come. He has also created recital programmes of poetry and stories by Jon Fosse. He has been awarded the Hedda Prize and the Critics Prize. One of his most recent roles is Peer Gynt Vi in er Korsunovas s opptatt av version et levende at the Torshov kultur-, Theatre. idretts- og organisasjonsliv, både Svein Tindberg has been with Det Norske Teatret since 1973, with nasjonalt longer stints og with lokalt. the National I over 60 Theatre år and Trøndelag Theatre. In har 2009 vi samarbeidet he collaborated med with director Kjetil Bang-Hansen and folk musician Benedicte Maurseth on the dramatisation of Jon Fosse s Festspillene Sleepless at Den i Bergen, Norske en Teatret. viktig He is renowned for his solo performances utøvende The Gospel kunst. according to St Mark (for which he recei- arena ved the Critics Prize), The Acts of the Apostles and most recently Vårt samarbeid bidrar til at flere Abraham s Children (which was awarded the Hedda Performance of får the gleden Year Prize). av de mulighetene og tilbudene som finnes. DNB sponser levende kultur. Festspillene takker Festspillene i Bergen er avhengig av mange og ulike støttespillere for å avvikle vårens store eventyr. Disse er med på å gjøre opplevelsen større. Festspillambassadører Yvonne og Bjarne Rieber Grieg Foundation Trond Mohn Hovedsamarbeidspartnere DNB Statoil Radisson Blu Hotel Norge Dagens Næringsliv Prosjektpartnere Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen Kavlifondet Sparebanken Vest allmennyttige midler H. Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige fond AP Møller Fonden GC Rieber Fondene Festivalpartnere Bergens Tidende Nespresso Anti Bergen PwC Telenor Atea Norwegian Hull Club SUMO Bergen Taxi Galleriet A7 Print Avinor Securitas Tesla Olden Steinway Piano Gallery Oslo Fjord Line LEGO Norge LEGOLAND Billund Offentlige støttespillere Kulturdepartementet Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Utenriksdepartementet Prosjektstøtte Norsk Kulturråd Institut Français, Oslo Oticon Fonden Nordisk kulturfond J.W. Eides Stiftelse Bergens Riksmålsforening Fritt Ord Sveriges ambassade Québec Government Office Aarhus Teater 15 Samarbeidspartnere i kulturlivet Arrangement Tjenester Austevoll kommune Barratt Due musikkinstitutt Bekkjarvik Gjestgiveri Bekkjarvik Torg Bergen Backline Bergen Dansesenter Bergen Filharmoniske Orkester Bergen kulturskole Bergen Kunsthall Bergen Nasjonale Opera BIT20 Ensemble Bright Buekorpsenes dag Bymuseet i Bergen Carte Blanche Norges nasjonale kompani for samtidsdans Collegiûm Mûsicûm Cornerteateret Columbi Egg Det felles innvandrerråd, Hordaland Bergen Internasjonale Kultursenter Den Nationale Scene Det Norske Teatret Dramatikkens Hus Dukkenikkerverkstedet Edvard Grieg Kor Ervingen kulturhus, Gimle Fargespill Ferske Scener Fosse-Gruppa Fysak Allaktivitetshus Griegakademiet, institutt for musikk, Universitetet i Bergen Grieghallen HiHat management Holbergprisen Hordaland Teater Jiří Hlinka Klaverinstitutt Kirkemusikk i Bergen Kolibri Children At Risk Foundation Kompani Camping Kritikerlaget Kulturoperatørene KODE Kunstmuseene i Bergen Logen Teater og Chagall Musikklinjen v/bergen Private Gymnas Norges musikkhøgskole Norges Musikkorps Forbund Norsk Forfattersentrum Vestlandet Ole Bull Scene Ole Bulls villa, Valestrand Olsvik skolekor Oseana Park Hotel Vossevangen Raftostiftelsen Revy & Teaterservice Rekstensamlingene Sjøforsvarets Musikkorps Skranevatnet skolekor Sort/Hvid Stiftelsen Bryggen Stand Up Norge Studentorganisasjonene i Bergen Teater Innlandet Universitetet i Bergen Ung i Kor-Vest Voss gamle kino Østre 15

9 16 Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, / Trykkeri: Bodoni / Formgiving: Anna-Julia Granberg / Foto forside: Terje Nygaard 16 & Klaus Kottmann

Pinocchio FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03.

Pinocchio FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03. JUNI Pinocchio BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

Murmel Murmel FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 23. & 24.

Murmel Murmel FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 23. & 24. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 23. & 24. MAI Murmel Murmel BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Esbjerg Ensemble FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO 21. MAI 0 4. J U N I 2014 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL TROLDHAUGEN TROLDSALEN 23.

Esbjerg Ensemble FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO 21. MAI 0 4. J U N I 2014 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL TROLDHAUGEN TROLDSALEN 23. FESTSPILLENE I BERGEN 1 TROLDHAUGEN TROLDSALEN 23. MAI Esbjerg Ensemble BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts-

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Pearl of Scandinavia FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE 22. MAI 07.

Pearl of Scandinavia FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE 22. MAI 07. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE 22. MAI 07. JUNI Pearl of Scandinavia BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt

Detaljer

A Collection of Short Stories

A Collection of Short Stories FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 STUDIO BERGEN 24. MAI 03. JUNI A Collection of Short Stories CARTE BLANCHE NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Engegårdkvartetten. The Engegård Quartet FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 25.

Engegårdkvartetten. The Engegård Quartet FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 25. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 25. MAI Engegårdkvartetten The Engegård Quartet BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Det norske kammerorkester

Det norske kammerorkester FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 HÅKONSHALLEN 01. JUNI Det norske kammerorkester The Norwegian Chamber Orchestra BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

All My Dreams Come True

All My Dreams Come True FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 27. 29. MAI All My Dreams Come True BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

Isabelle Faust. m/alexander Melnikov FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29.

Isabelle Faust. m/alexander Melnikov FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29. MAI Isabelle Faust m/alexander Melnikov BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen Last ned Forfatter: Per Roger Lauritzen ISBN: 9788281691933 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb NORWEGIAN MOUNTAINS have been the basis of existence for

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hollywood Exiles FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 28. MAI

Hollywood Exiles FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 28. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 28. MAI Hollywood Exiles BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

I BERGEN. Griegs villa 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN

I BERGEN. Griegs villa 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN LLE NN E IEB E R G E N F E SF ETSST SPPIILLE I BERGEN 3 Griegs villa BERGEN I NTE R N ATI O N A L F E S TI VA L 21. MAI 04. JUNI W W W. F I B. N O 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Instruks i å skrive horedikt A manual for writing a whore poem

Instruks i å skrive horedikt A manual for writing a whore poem Soudabeh Alishahi Asbjørn Øverås (red./ed.) Instruks i å skrive horedikt A manual for writing a whore poem Antologi / An anthology Communicatio Forlag MMXIV Communicatio forlag AS / Communicatio Publishing

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 Vi jubilerer med

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-36 Back to school

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-36 Back to school Årsplan i engelsk for 6.årssteg 2011-2012 Verket vi har brukt er: «English Textbook», Randi Lothe Flemmen og Bjørn Sørheim og «English Workbook», Randi Lothe Flemmen, Bjørn Sørheim og Ion Drew, Samlaget,

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

PRO GRAM KR 20 I BERGEN H ÅKO N SH A LLE N 27. M AI. Franz Liszt. Chamber Orchestra BERGEN

PRO GRAM KR 20 I BERGEN H ÅKO N SH A LLE N 27. M AI. Franz Liszt. Chamber Orchestra BERGEN F E S T S P I LLE N E I BERGEN PRO GRAM KR 20 H ÅKO N SH A LLE N 27. M AI Chamber Orchestra BERGEN I NTE R N ATI O N A L F E S TI VA L 21. MAI 04. JUNI STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

FYR & evaluation. How I saw the light!

FYR & evaluation. How I saw the light! FYR & evaluation How I saw the light! Bronia Hamilton 2012/2013 Straight from junior high HS?? BU??? Same curriculum; same lessons, same tasks, right? HS 2012/2013 a slow journey Unmotivated students,

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI first year charts for jazz ensemble a division of Alfred JAZZ Take the A Train BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer