MONO. Spisskompetanse NR En felles kanal for næringslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet"

Transkript

1 MONO Spisskompetanse NR En felles kanal for næringslivet Ranaregionen har unik kunnskap som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Administrerende direktør Bjørn-Einar Nesengmo ved Helgeland Offshore AS, bruker laserteknologi til hardfacing og korrosjonsbeskyttelse. 6 7

2 Mer enn 12 millioner til kunnskap og forskning på Helgeland Kunnskap og kompetanseheving er viktige drivkrefter for en region som skal bli sterk og attraktiv. Statistikken viser at Helgeland har en utfordring med få å hevet kompetansenivået og sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Nettopp derfor har vi de siste årene brukt over 12 millioner kroner på kunnskap og forskning på hele Helgeland. Det er vi stolte av. Helgeland Sparebank jobber aktivt for å bidra til å gjøre Helgeland til en attraktiv og spennende region. Det er det som skiller oss fra de andre bankene på Helgeland. Administrerende direktør i Helgeland Sparebank Lisbeth Flågeng

3 MARKEDSAVDELINGEN, HELGELAND SPAREBANK

4 INNHOLD Grotnes Steel er leverandør av skjærte stålemner opptil 1500 mm. 8-9 Næringslivet i Ranaregionen har mye spisskompetanse som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Visste du at Grotnes Steel er de eneste i verden som leverer skjærte stålemner opptil 1500 mm? Eller at Miljøteknikk Terrateam AS var først ute i Norge med å tilegne seg kunnskap om deponering av farlig avfall? Les om spisskompetanse hos dem og de andre spennende bedriftene i denne utgaven av Mono Helgeland Offshore AS legger påleggs sveis med moderne laserteknologi. 6-7 Miljøteknikk Terrateam AS er en av to bedrifter i Norge som har tillatelse til å motta farlig avfall Avanti Engineering har bygget opp unik engineeringkompetanse innen elektro og automasjon Nasjonalbiblioteket har bygget spisskompetanse basert på en nyskapende kultur. 14 Litt om mye NAV Økonomi Stønad 23 Eiendomsmarkedet RNFs store medlemsundersøkelse Jobben Høringssvar fra RNF 32 Aktuelt: Kommunereformen 33 Nytt om navn Ny i foreningen MONO NR

5 KOMMENTAR Godt rustet for framtiden Hvis vi retter blikket 15 år framover i tid; hvilke type bedrifter, produkter og tjenester vil vi og våre etterkommere ha behov for? Hvordan vil bosetningsmønster og behov for infrastruktur se ut? Hvilke nye materialer er tatt i bruk? Hvilke konsekvenser får klima- og miljøpolitikken? Hvordan foregår handelen og turismen? Svarene har vi ikke, annet enn at dagens løsninger er i endring og sågar i noen tilfeller er under avvikling. I noen bedrifter er det praksis å sette av en definert andel av kostnadene til forskning og utvikling. Det kan være en god måte å utvikle spisskompetanse til bruk i egen bedrift, bransje og over landegrenser. Disse bedriftene og medarbeiderne er tilpasningsdyktige nok til å tåle forandringer og toppmotiverte til å utvikle egen arbeidsplass. De lever ikke bare av å produsere mer av det de allerede har, men er alltid på søk etter nye forretningsmuligheter og markeder. En rekke virksomheter kan skilte med spisskompetanse i et stadig mer kunnskapsbasert og globalt næringsliv Slik er de en vesentlig faktor i jobben med å skape ny vekst og velferd i lokalsamfunnene våre. Trolig er de også noe av svaret på hvordan Rana kommune kan bli innbyggere innen Vi har lange tradisjoner og kultur for omstilling og samarbeid. Næringslivet er i positiv utvikling og det pågår hele tiden prosesser på tvers for å se om teknologi og kompetanse kan utrette mer og brukes på nye måter. Næringsforeningen er så heldig å få være en del av dette. Det er også noe av grunnen til at Gallaria arrangeres. Her møtes næringsliv og engasjerte samfunnsbyggere for å støtte oppunder virksomheter og kraftfulle personer som har utmerket seg positivt. Slik får vi synliggjort et attraktivt næringsliv som trekker i samme retning, framover. I år får vi i tillegg æren av å åpne dørene til nye Meyergården Spektrum fredag 8. mai. Velkommen! Mo i Rana er en av de viktigste næringsbyene i Nord-Norge. En rekke virksomheter kan skilte med spisskompetanse i et stadig mer kunnskapsbasert og globalt næringsliv. Rana Gruber er en av landets største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm. Verdensledende på teknikken de har utviklet for drift og stabilitet i underjordsgruver. Celsa armeringsstål er et av verdens reneste stålverk. Landbruket robotiseres. Statens innkrevingssentral, Nav Servicesenter og Nav Økonomi, Nasjonalbibliotek m.fl. er gode på teknologi og noen ganger utvikler de løsningene selv. Det gjelder også Avanti Engeneering som bruker flere årsverk på utviklingsarbeid i samarbeid med kundene. De bygger opp ny kunnskap, er risikovillige og har det gøy. Slik er de med på å legge grunnlaget for framtidens produktivitet. M TRINE RIMER Daglig leder i Ranaregionen Næringsforening REDAKSJON OG PROSJEKTLEDELSE REDAKTØR: Trine Rimer FAGLIG INNHOLD: Mye i Media BIDRAGSYTERE: Anette Fredriksen, Rami Abood Skonseng og Susann Sivertsen. MARKEDSKONSULENT: Marianne Jensen tlf UTGIVER: Ranaregionen Næringsforening (RNF) DESIGN: Mye i Media AS / Daesign AS TRYKK: NR1 Grefslie OPPLAG: 1200 NESTE UTGAVE: Juni 2015 DISTRIBUSJON: Medlemsbedrifter, politikere og Mo i Rana Lufthavn. HAR DU EN SAK VI BØR SKRIVE OM? TA KONTAKT MED: Mye i media eller på eller RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING BESØKSADRESSE: Campus Helgeland, Torggata 1B, 8622 Mo i Rana POSTADRESSE: Postboks 500, 8601 Mo i Rana TELEFON: EPOST: NR MONO 5

6 SPISSKOMPETANSE Basert på spesialkompetanse Helgeland Offshore AS er en teknologibedrift med høykvalitets påleggssveising for hardfacing og korrosjonsbeskyttelse ved anvendelse av laserteknologi som sitt spesialfelt. Selskapet er et av få i Norge som benytter moderne CNC-styrt laserteknologi til dette formålet. Initiativet til etableringen Helgeland Offshore AS ble tatt av gründer Karl Opstad som så mulighetene laserteknologi kunne by på mot blant annet drilling og olje- og gass for øvrig. Gjennom samarbeid med forskningsmiljø og internasjonale miljøer på teknologi, fokuserer selskapet på innovasjon, produktutvikling og nye løsninger. Vi er en av tre bedrifter i Norge, og de eneste i Nord-Norge, som legger påleggssveis med laser, forteller administrerende direktør, Bjørn-Einar Nesengmo. OPTIMALISERING Påleggsveis med laserteknologi er på flere områder overlegen de mer konvensjonelle metodene for påleggssveis. Påleggssveising med laser gir med sine egenskaper særegen kvalitet på sluttproduktet ved at man blant annet minimaliserer oppblandingen mellom grunnmaterialet (arbeidsstykket) og tilsatsmaterialet. Dette gjør igjen at man i størst mulig grad opprettholder både grunnmaterialets og tilsatsmaterialets opprinnelige egenskaper. Andre viktige faktorer er sterkt begrenset varmepåvirket sone rundt sveisen og mindre deformasjoner. Prosessen vår har i hovedsak to formål. Legging av hardfacing mot glidende slitasje og pålegging av korrosjonsbeskyttende materialer. Begge anvendes både for nyproduksjon- og reparasjonsformål, forteller han. Vi bruker ulike tilsatsmaterialer HELGELAND OFFSHORE ETABLERINGSÅR: 2010 ANTALL ANSATTE: 4 OMSETNING 2014: 3,2 millioner kroner FORRETNINGSOMRÅDE: Teknologibedrift for høykvalitets påleggssveising hvor ny produksjonsteknologi og høy kompetanse vektlegges. HJEMMESIDE: Påleggssveis gir særegen kvalitet på sluttproduktet. som kan legges på et stort utvalg av grunnmaterialer og applikasjoner. Laserteknologien gir en presis og kompakt energitilførsel, og har de beste egenskaper når det gjelder kontroll med innsmelting og oppblanding under sveiseprosessen. Man løser derfor problemer som normalt oppstår under sveising og åpner muligheten til optimalisering av dyre belegg. 10-DOBLET LEVETID Metoden blir mer og mer aktuell. Laserteknologi gir blant annet bedre kontroll med innsmelting og oppblanding under sveiseprosessen. Resultatet blir et sterkere belegg som fort forlenger levetiden med 10-gangen. Erfaringer fra oppdrag for Celsa omfatter eksempler der levetiden på produktet har økt fra tre uker til ni måneder. Den CNC-styrte prosessen er både rask og har en høy grad av reproduserbarhet, noe som betyr kortere produksjonstid og raskere levering, sier Nesengmo. GJENSIDIG UTVEKSLING Helgeland Offshore AS har vært i operativ drift siden 2011 og har en langsiktig samarbeidsavtale med det franske selskapet Technogenia som har patenterte prosesser og lang erfaring med laser. De ansatte har fått opplæring både Helgeland Offshore er eneste bedrift i Nord-Norge som i Frankrike og lokalt her i Mo og har veldig god kunnskap om laserteknologien. Vi har i tillegg en samarbeidsavtale med Technogenia som gir oss tilgang på deres teknologiske løsninger og tilsatsmaterialer. Det er et viktig samarbeid for oss, sier han. Technogenia har de senere årene fulgt utviklingen i kystområdene utenfor Nord-Norge og Barentshavet, med ønske om en sterkere posisjonering i nordområdene. STARTET MED TOMME HENDER Det er en gjensidig utveksling av teknologiske løsninger, kunnskap, og erfaringer, sier han. Markedet er olje- og gassindustrien, gruvedrift, keramisk industri, proses- 6 MONO NR

7 TAGG legger påleggssveis med laser. Administrerende direktør Bjørn-Einar Nesengmo (tv.) og Kenneth Hiller. sindustri, kraftbransjen, marinesektoren, aluminiumsverk og ferrolegeringsindustrien. Laserteknologien har kommet for å bli, og jeg mener fortrinnet i norsk industri må ligge i teknologien BJØRN-EINAR NESENGMO Helgeland Offshore har kunder i hele Norge, selv i oljehovedstaden Stavanger og på Svalbard. Vi startet praktisk talt med tomme hender og rettet oss mot et vanskelig marked. Vi har brukt mye energi på olje- og gassbransjen hvor man må gjennom omfattende kvalifiseringsprosesser som kan ta både ett og tre år. Sånn sett kan man si at vi har startet i den vanskeligste enden, sier Nesengmo. LOKAL SPISSKOMPETANSE Vi merker at markedet for påleggsveising med laserteknologi er i utvikling, både innenfor landbasert prosessindustri og innenfor subsea- og risermarkedet ser vi en økende interesse for teknologien, og det er viktig å være på hugget. Laserteknologien i subseamarkedet er enda ikke en veldig utbredt metode. Mye fordi at standarder og spesifikasjoner fortsatt ikke er tilpasset laserteknologien, men dette er noe vi jobber med, sier han. Helgeland Offshore har fire løsningsorienterte medarbeidere i bedriften som er bygd opp på teknologi og spisskompetanse. Det er artig å ha en bedrift av denne typen lokalt. Det er mye kompetanse og god logistikk i Mo i Rana, så det er absolutt et bra sted å være lokalisert, sier han. Nå jobber de seg inn på det lokale markedet. Lasersveis kunne i langt større grad vært brukt av industrien i Rana og Helgeland forøvrig. Laserteknologien har kommet for å bli, og jeg mener fortrinnet i norsk industri må ligge i teknologien. M NR MONO 7

8 SPISSKOMPETANSE Unik i verden Grotnes Steel AS er verdens eneste leverandør av skjærte stålemner opptil 1500 millimeter. Vi har spesialisert oss på behandling av tykke stålemner der skjæring, varmebehandling, ringvalsing og sveising foregår i henhold til nøye utprøvde prosedyrer, forklarer administrerende direktør Knut Hatlen. De endret navn fra Miras Grotnes til Grotnes Steel like etter nyttår. Det var Svein Grotnes som startet Grotnes Verksted i 1969 og deretter ble navnet endret til Miras Grotnes. Vi skiller oss ut fra resten av Miraskonsernet ved at vi skjærer og varmebehandler stål. I tillegg hadde vi et ønske om å profilere grotnesstålet, sier Hatlen. Grotnesstålet produseres i Tyskland og Sverige, og er svært robust, spesielt i forholdt til kulde. Grotnesstålet brukes blant annet hos Aker Subsea. 90 prosent av produksjonen går til olje- og gassektoren, og 60 prosent av disse går til subsea, forklarer Hatlen. RESSURSKREVENDE Grotnes Steel produserer 2,5 tusen tonn per år og omsetter for omtrent 60 millioner kroner. Vi har en spisskompetanse som har utviklet seg gjennom de oppgavene Administrerende direktør i Grotnes Steel, Knut Hatlen, fokuserer på at bedriften skal videreutvikles. vi har fått av kravstore kunder, og det er spesielt høye krav for leveringer til oljeog gassektoren, sier han. Samtlige sveisere i bedriften er sertifiserte. I tillegg gjennomgår de internopplæring som strekker seg over et par år. Det er ingen andre i verden som gjør det vi gjør. Vi må ligge foran vår tid og prøve å forutse hva kundene våre ønsker om fem år. Det stilles stadig større krav og disse må vi kunne oppfylle. Det er ressurskrevende å satse på kompetanse og utvikling, men dette er noe vi prioriterer og setter av tid til, forklarer Hatlen. AVHENGIG AV LOKAL KOMPETANSE Mange verksted tilbyr stålskjæring, men etter 200 millimeter begynner de fleste å falle av. Den spesielle skjærekompetansen i Grotnes Steel gjør at man i prinsip- 8 MONO NR

9 pet, ved hjelp av flerplanskjæring, kan utføre oppdrag man ellers ser for seg utført i støperier og ved hjelp av smieprosesser. Omtrent 50 prosent av all produksjon eksporteres. Hvis man ikke er i stadig utvikling stagnerer man KNUT HATLEN Vi eksporterer til alle land i hele verden. Blant annet Kina og Australia. Vi inngikk nylig en avtale med en verdi på 14 millioner kroner. Da skal vi levere 670 tonn stål med såkalte clamp connectors. Dette skal eksporteres til Angola, sier han. Han mener lokaliteten i Mo i Rana er perfekt. Både i forhold til logistikk med tilgang til jernbane, havn og europavei, men også nærheten til det øvrige næringslivet. Vi må teste stålet før det sendes ut, og dette utføres hos Molab og Motest. Stålet sertifiseres her hos oss, basert på de testene de gjør. Vi er helt avhengig av å ha den kompetansen lokalt, forteller Hatlen. Grotnes Steel har en kundeportefølje på cirka 500, der Aker Solutions er deres største kunde for produksjon av clamp connectors, ringer og hubs. I tillegg leverer de til FMC Technologies, General Electric, National Oilwell, Agility Group, Kongsberg Group, Technip og Subsea7. GAMLE TRADISJONER På 70-tallet produserte de produkter de fremdeles leverer. Vi har mange gamle tradisjoner vi har modernisert. Hvis man ikke er i stadig utvikling stagnerer man, sier Hatlen. Han har vært i bedriften i 11 år. Vi har lite utskiftninger hos oss noe som er fint ved tanke på at vi bruker mye tid og ressurser på internopplæring. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og har ikke hatt skader som har medført fravær siden 2004, forteller han. Verkstedet strekker seg over kvadratmeter. Det tar tid å bli en god skjærebordsoperatør og det stilles store krav både rent praktisk og psykisk. Gjør man en liten feil koster det fort mange tusenlapper, sier han. På verkstedet ligger det lagret nesten tonn stål til enhver tid og på veggene henger utskjærte figurer som illustrerer i hvilken grad av presisjon de jobber med. Vi er opptatt av å være konkurransedyktige på både leveringstid, kvalitet og pris. Kvalitetssikting av alle bedriftens aktiviteter er derfor en viktig del av vår strategi. M NR MONO 9

10 SPISSKOMPETANSE Nisjeprodukter til hele verden Ved Avanti Engineering satses det på kontinuerlig kompetanseheving. Ved bruk av «Maskinsyn (Machine Vision) og Robotisering» satser vi på å utvikle nisjeprodukter som kan selges over hele verden, men det er tøft å drive utvikling og samtidig tjene penger, sier daglig leder, Vidar Olsen. Utviklingsarbeid har vært en del av bedriftens kjernevirksomhet i mange år. I fjor brukte vi 2,5 årsverk på utviklingsarbeid, og nå ser vi at det begynner å løsne. Et av våre satsingsområder er å være i front med våre tekniske løsninger, forteller Olsen. UTVIKLER EGNE PRODUKTER Avanti Engineering ble stiftet i 1993 og har siden bygget opp en betydelig engineeringkompetanse innenfor elektro og automasjon. I begynnelsen var det smelteverksindustrien som sto i fokus, men etter hvert har de også fått prosesserfaring innen fiskeriindustrien, havbruk, treforedling, asfaltverk og kommunale anlegg. Vi leverer automatiseringsløsninger for nye eller eksisterende anlegg, bygger maskiner og leverer komplette anlegg hvor automatikk er en del av funksjonen. Ved siden av dette leverer vi også komponenter innenfor faget automasjon og elektro, samt fagkunnskap og assistanse ved behov, sier Olsen. Siden 1999 har de drevet utvikling av egne produkter. Det startet med Pin Point videovokter, overfyllingsvakt for omlasterstasjonene ved Vikabandet. Deretter laget de en biomassemåler for laks i merder, måleverktøy for kjøttmengde i kongekrabbeklør, veiesystem for kontinuerlig utmating av finstoff med høy nøyaktighet, styring og overvåkning av smoltanlegg og et produkt for sortering og klassifisering av fisk, m.fl. Noen av prosjektene har vi lyktes AVANTI ENGINEERING ANTALL ANSATTE: 11 ansatte. AVDELINGER: Hovedkontoret ligger på Mo, samt et avdelingskontor på Nesna. REGNSKAP: Hadde i 2014 en omsetning på cirka 14 millioner kroner, og et driftsresultat på cirka 1,2 millioner kroner. med og andre har blitt skrinlagt, sier Olsen. Han nevner her at de har levert 48 enheter av veiesystemet Avanti LoW til russiske aluminiumsverk og systemet for smoltanlegg er levert til en av Norges største smoltanlegg, Sundsfjord Smolt. MER KAMERATEKNOLOGI Vårt produkt «Avanti Fish Vision 2D» blir blant annet brukt til overvåking av fisk som skal inn i filetemaskinen. Maskinen kaster ut fisk som ligger feil vei, er skadet eller som ikke er riktig type fisk. Maskinen gir økt kapasitet, bedre kvalitet grunnet kortere gjennomløpstid for fisken og redusert bemanning, forteller Olsen. Noen av prosjektene har vi lyktes med og andre har blitt skrinlagt VIDAR OLSEN De er i dag en av hovedaktørene i Europa innenfor «Maskinsyn» for fisk. Siden den første leveransen til Modolv Sjøset Pelagic på Træna i 2004 har de levert 60 maskiner. Vi bruker mer og mer kamerateknologi for å indikere forskjellige hendelser og posisjoner i våre automasjonsleveranser. Dette er kompetanseutvikling vi har jobbet med i over ti år. Innenfor pelagisk fiskeindustri har vi bygget opp en unik spisskompetanse, forteller han. «Avanti Fish Vision 3D» er det nyeste produkt som skal brukes til kvalitetskontroll av laks og ørret. Produktet skal ferdigstilles i løpet av året. Automasjonsansvarlig Ronny Andersen (tv.), daglig leder Vidar Olsen og utviklingsleder Johan Moflag. «Avanti Tag» er en merkemaskin for armeringsbunter. Produktet baserer seg på bruk av en robotiseringsløsning for automatisk merking av armeringsbunter hvor maskinen sveiser fast merkelapper i enden på en bunt armering. Prototypen er nå ferdigtestet hos vår samarbeidspartner Celsa Armeringsstål, sier han. I dette prosjektet har de også samarbeidet med en av verdens ledende leverandør av stang og bunteanlegg til stål og valseverk, Sund Birsta AB. De ønsker å markedsføre og selge vårt produkt. I forrige uke var Sund Birsta på besøk med en Nederlandsk kunde som ønsket å se på vårt produkt. De var veldig fornøyde med det de fikk se. Så da er det bare å håpe at det kommer noen nye bestillinger, sier Olsen. NYE SAMARBEIDSPROSJEKT De har nylig startet to nye samarbeidsprosjekt med SINTEF Fiskeri og Havbruk. Det ene går ut på å utvikle et system til fileteringsindustri for sild hvor uttak og oppsamling av fraksjoner fra restråstoff etter fileteringen gjøres automatisk. Det andre samarbeidsprosjektet gjennomføres på lakseslakteriet til 10 MONO NR

11 Nova Sea på Lovund. Her skal de realisere den første prototypen for «Automatisk singulering, orientering og kvalitetssortering av hel laks». INTERNASJONALT OG LOKALT Avanti Engineering sine ansatte har gjennomført flere oppdrag over hele verden. Vi har også lokale kjernekunder som vi prioriterer høyt, blant annet Glencore Manganese Norway, Celsa Armeringsstål, Rana Gruber, Mo Fjernvarme, Fesil Rana Metall og Rana kommune. Vi er en problemløser og utvikler gjerne nye produkter for våre kunder, sier han og legger til. Vi har spisskompetanse som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Den lave investeringslysten innenfor stål og valseverk i Europa og manglende råstoff til pelagisk fiskeindustri har vært en dempende faktor for selskapets produktomsetning i de siste årene. Nå ser vi at denne trenden begynner å snu og samtidig merker vi også en generell økning i etterspørselen etter våre tjenester, noe som gir store forventninger til økt omsetning for selskapet, sier Olsen. M NR MONO 11

12

13 SENTRUMSUTVIK Bli med å velge historiene vi skal fortelle om Mo i Rana Din billett til Grafisk design: David André Erichsen å påvirke KINOTEATRET strategisknæringsplan BOLYST ORGANISERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSARBEIDET REGIONALT HANDELSSENTER FREDAG 8. MAI ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE, FORSKNING OG UTVIKLING KL LOKALISERINGSVALG FOR MENNESKER OG BEDRIFTER OMDØMMEBYGGING I PRAKSIS strategisknæringsplan ORGANISERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSARBEIDET INDUSTRI, ENERGI, BERGVERK OG MINERALER REISELIV, OPP OG KULTURN Foredrag med Kari Traa, Ole Christian Apeland strategisknæringsplan ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE, FORSKNING OG UTVIKLING BOLYST REGIONAL O INNENFOR O og Roger Ingebrigtsen strategisknæringsplan REISELIV, OPPLEVELSE- OG KULTURNÆRINGER INFRASTRUKTUR OG NÆRINGSAREALER LANDBRUKSNÆRINGEN OG REINDRIFTSNÆRINGEN TILRETTELEGGING OG RAMMEVILKÅR FOR LEVERANDØRINDUSTRIEN GRATIS BILLETT TIL FAGDAGEN strategisknæringsplan SENTRUMSUTVIKLING for deg som ikke har billett til Gallaria. Meld deg på her: strategisknæringsplan LANDBRUKSNÆRINGEN OG REINDRIFTSNÆRINGEN RANA KOMMUNE strategisknæringsplan MO I RANA KARI TRAA

14 SPISSKOMPETANSE Leder ved utviklingsavdelinga på Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Brygfjeld, prioriterer utvikling. Kultur for innovasjon Nasjonalbiblioteket har ikke bare én person med spisskompetanse, men et helt fagmiljø. Vi gjør råtøffe ting her, forteller Svein Arne Brygfjeld mens han viser oss inn på kontoret. Han leder utviklingsavdelinga med 30 ansatte, de aller fleste systemutviklere på IT. Vi er i kontinuerlig utvikling og vi setter av tid til det. Vi har rom til å være litt på kanten av teknologi fordi det er forventet at vi skal beherske moderne teknologi. Det er kultur for innovasjon på digitalisering, utvikling og drift. Når vi får være frampå og innovativ utvikles en spisskompetanse, sier Brygfjeld. MASSEPRODUKSJON I 2006 startet de et digitaliseringsprogram, som først ble kritisert, fordi oppgaven fremsto som umulig. Alt publisert materiale, bilder, lyd, film og trykksaker skulle digitaliseres og gjøres tilgjengelig på nett. Det som gjør oss spesiell er først og fremst volumet. Det er masseproduksjon, og der tror jeg vi er inspirert av industrien. British Library er f eks sammenlignbart med oss på teknologi, men ligger langt etter på volum, sier han. Nasjonalbiblioteket har sørget for flere besøk i løpet av en måned på nett enn ett år på sitt fysiske bibliotek. Det har skjedd en radikal vekst på nett. Verden er digital, og folk forventer å finne det de vil ha på nett, sier Brygfjeld. For tre år siden inngikk Nasjonalbiblioteket samarbeid med mellom andre Bibliothèque nationale de France, The Det som gjør oss spesiell er først og fremst volumet SVEIN ARNE BRYGFJELD British Library, Cornell University, Los Alamos National Library, Nasjonalbiblioteket, Oxford University og Stanford University. Vi møtes jevnlig og utvikler nye tekniske tjenester. Det skjer en radikal nytenking som er kjempetøff. Vi ligger langt fremme i utviklingen og er derfor invitert med. De pleier å si; Nå skal vi skal finne på noe helt sykt, og se hvordan nordmennene løser det på best måte, forteller en entusiastisk Brygfjeld. UTNYTTER OG SKAPER I Mo i Rana har de klart å utnytte scanneteknologien for å øke produktiviteten. Spisskompetansen hos oss handler mye om kultur. Vi har operatører som går inn i en nyskapende kultur hvor det er rom i organisasjonen for å komme med- og ta tak i ideer. Man må tørre og prøve og da etableres det en spisskompetanse, sier Brygfjeld. Nasjonalbiblioteket har sterk kompetanse på langtidsoppbevaring og jobber i et års perspektiv. Vi programmerer og bruker i stor grad de samme verktøyene som andre nasjonalbibliotek, men vi er gode på utnyttelse av teknologi og enkelte ganger skaper vi den selv, forteller Brygfjeld. Nasjonalbibliotekets hovedmål er å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek. Vi skal bevare og gjøre tilgjengelig slik at alle får tilgang til informasjon og kunnskap, sier Brygfjeld. M 14 MONO NR

15 SKAP OVERSKUDD MED FRISKE ANSATTE Et eple alene er ikke nok En bedrift med friske ansatte gir en bedrift med god helse. Et arbeidsliv i kontinuerlig endring skaper nye utfordringer for å kunne holde seg frisk og rask. Stamina er et komplett helsehus med bedriftshelsetjeneste, behandling, vaksinasjonsklinikk og treningssenter under samme tak. La vårt helsehus og våre fagfolk bidra til mer overskudd og friskere ansatte i din bedrift. Midtre gate 17a, 8624 Mo i Rana myeimedia.no

16 SPISSKOMPETANSE Daglig leder Grete Henriksen (tv.) og FoU-leder Reidun Sundvor. Omvendt gruvedrift Miljøteknikk Terrateam AS er en av to bedrifter i Norge som har tillatelse til å motta farlig avfall. Den unike kompetansen er et resultat av mange års erfaring. Det var nybrottsarbeid da vi startet med deponering i den nedlagte gruven i Mofjellet i 1993, forteller daglig leder Grete Henriksen. RYDDET FORURENSET TOMT Det var Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS som rundt 1989 fikk tillatelse til å bruke nedlagte Mofjellet gruber til deponi. I 1989 startet Terrateam Norsk Miljøteknologiske Senter AS forskningen og utviklingen av metoder i tillegg til at de sendte søknad om tillatelse fra myndighetene. Vi startet med å rydde den forurensende tomta etter nedlagte Norsk Koksverk AS, forteller Henriksen. MILJØTEKNIKK TERRATEAM AS Innbindingsanlegg, fjelldeponi, industrisuging, biologisk behandlingsanlegg, pelletisering og laboratorium. Har konsesjon fra Miljødirektoratet for behandling av forurensede masser, produksjonsavfall og farlig avfall. I bergrommene til Mofjellet Berghaller støpes stabiliserte og solidifiserte masser inn som godkjent sluttbehandling. Her er også et effektivt anlegg for behandling av oljeforurensede jordmasser. I 1999 fusjonerte Terrateam Norsk Miljøteknologiske Senter AS og Øijord & Aanes Miljøteknikk AS. Etter fusjonen endret de navn til Miljøteknikk Terrateam AS. Vi har konsesjon for behandling av forurensende masser, produksjonsavfall og farlig avfall. Vi stabiliserer de forurensede massene kjemisk og fysisk ved å tilsette blant annet sement. Vi får da en betonglignende masse som vi støper igjen gruvegangene med, forklarer FoU-leder, Reidun Sundvor. Sundvor er utdannet sivilingeniør innen kjemi og har tilegnet seg spisskompetanse gjennom tiår. Det tar tid å utvikle spisskompetanse, forteller hun. STRENGE KRAV De var først ute i Norge til å tilegne seg kunnskap om innbindingsmetoden. Da vi begynte måtte vi til USA for å finne ut hvordan vi skulle gjøre det, for ingen i Norge hadde kunnskap om denne metoden, forteller Henriksen. I 2009 kom en ny deponiforskrift som stilte enda strengere krav til deponering av forurenset masse. Det kommer nye stoffer og regelverket endres. Før kunne man deponere utendørs, men nå må det deponeres på godkjente deponi. Dette er en av grunnene til at vi nå får langt flere henvendelser, forteller Henriksen. Vi har søkt om å få motta mer da vi har ressurser til det og ser behovet i markedet REIDUN SUNDVOR Vi krever analyser og dokumentasjon på det farlige avfallet vi mottar i tillegg til at vi har en egen lab hvor vi analyserer prøver av avfallet før det 16 MONO NR

17 sendes hit og etter at det har ankommet. Det foreligger ikke krav til datablad, bare deklarasjon. På farlig gods er det derimot krav til ADR-merking, men, farlig avfall er ikke nødvendigvis farlig gods, derfor er det viktig at vi analyserer avfallet vi skal motta og har mottatt, forteller Sundvor. De jevne temperaturene i gruvene gjør forholdene for deponering ypperlige. Vi har utført diverse tester som viser at massene skal kunne holde seg stabile der i evig tid. FARLIG OG UFARLIG AVFALL Gruven har en størrelse på nesten 1,5 million kubikk, og med dagens produksjonsnivå regner de med å ha godt over 20 års arbeid foran seg. Miljøteknikk Terrateam AS tar i mot avfall fra hele Norge og fra Nord-Sverige. Vi har tillatelse til å motta tonn diverse avfall per år. Vi har søkt om å få motta mer da vi har ressurser til det og vi ser behovet i markedet, sier Henriksen. Vi har en gunstig plassering. Vi tar i mot flyveaske fra diverse forbrenningsanlegg i Nord-Sverige, sier Sundvor. Noen av massene de mottar er forurenset jord, forurensede sedimenter, flyveaske, brukt blåsesand, metallhydroksid, syre- og baseavfall, rense- og filterstøv, borekaks, gips, betong, glass og mye mer. STORT POTENSIAL Miljøteknikk Terrateam AS har til sammen 25 ansatte. Vi er en liten bedrift, men prøver å sette av tid til kompetanseutvikling. Det krever tid og ressurser, men det må prioriteres. Vi har blant annet gjort grep for å frigjøre Reidun til FoU-arbeid, sier Henriksen. I tillegg til behandling og deponering, tilbyr Terrateam gjenvinning ved å pelletisere/granulere støv eller slam fra industriell virksomhet, utfører analyser på oppdrag for eksterne kunder i laboratorium, samt industristøvsuging ved hjelp av sugebiler som rengjører industri-, rivnings, og nybygg. Industristøvsuging kan blant annet benyttes til både innog utsuging av masser i bygninger, kanaler, rør og avløp. Vi tilbyr flere tjenester og for øyeblikket har vi ulike prosjekter gående på gjenvinning. Rødstøvet fra Celsa Armeringsstål inneholder blant annet mye sink. Vi har laget pellets av rødstøvet og dette har blitt sendt til gjenvinning av sink gjennom mange år. Vi ønsker ikke å deponere avfall som kan gjenvinnes. Potensialet på gjenvinning er stort, forteller Henriksen. M NR MONO 17

18 KONTORMØBLER KOPITJENESTER KONTORMASKINER Frokost Lunsj Catering Velkommen! Midtre gate 4a 2. etasje Ved innkjøringen til Mo Industripark Åpningstider: Mandag Fredag Telefon: Kontoret Mat & Event Hos Rica Hotel Syv Søstre får du den gode Helgelandsmaten, den beste utsikten og et stort utvalg av pakketilbud og utflukter. For en ny opplevelse av vår vakre og ressurssterk region - besøk Rica Hotel Syv Søstre i Sandnessjøen. Vi ønsker hjertelig velkommen til oss! rica.no Facebook Instagram Torolv Kveldulvsons gate 16, 8800 Sandnessjøen

19 ank. Forsik Hvem ville du kjøpt hus av? Vår lange erfaring og gode lokalkunnskap betyr mye for at du skal bli fornøyd med bolighandelen din. Vi strekker oss lenger for at du får en trygg og god opplevelse, enten du skal kjøpe eller selge. Sirianne Voie Brochmann Eiendomsmegler Telefon: Isabel Halsøy Saksbehandler Telefon: Thomas Nygaard Eiendomsmegler Telefon: Ellinor Hiller Saksbehandler Telefon: Maria Skotnes Eiendomsmegler Telefon:

20 LITT OM MYE Positiv utvikling i sentrum Mange byer har målsetting om å styrke sine bysentre, slik som Mo i Rana. Ett av tiltakene, vedtatt av kommunestyret i desember i fjor, er gratis parkering på lørdager. For å gjøre sentrum til et mer tilgjengelig og komplett handleområde som trekker mange mennesker og handelsaktører. I følge næringsforeningen og aktører i sentrum så merkes det at noe er på gang med flere besøkende på lørdager i år enn i fjor på samme tid. Amfi Mo i Rana har nærmere 6000 flere besøkende på lørdagene mot 2014, og flere av leietakerne har nå lørdag som sin største omsetningsdag. For tiden gjennomføres det en telefonundersøkelse for å kartlegge folks bruk av byen på lørdager. I en rapport fra TØI nr 1334/2014 «Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?» kommer følende faktorer fram som viktige betingelser for å lykkes: Tydelig og langvarig politisk engasjement og lederskap Kommunalt ansvar for prosess, fremdrift og kontinuitet Holdninger blant sentrale aktører om at de skal bidra med sitt God kunnskap blant aktørene om egne og andre aktørers felt og problemstillinger Godt samarbeid mellom aktørene, samarbeidsarenaer der alle møtes jevnlig over lang tid, og en kontinuerlig diskusjon om rollefordeling og ansvar. M Innovasjon og FoU 09. og 22. april arrangeres to ulike seminar med fokus på innovasjon og Forskning og Utvikling (FoU) i næringslivet. Først ut er Innovasjon, vekst og utvikling for reiselivs- og kulturnæringen. Seminaret avholdes på Kroglia Kulturgård hvor fokus vil ligge på innovasjon og utvikling i bedriften sett i sammenheng med FoU og støtteordninger. 22. april arrangeres temadag med fokus på bærekraft og innovasjon. Seminaret holdes i lokalene til Campus Helgeland hvor bedriften vil få innblikk i mulighetene for innovasjon og utvikling med kobling til FoU og ulike støtteordninger. M Samspill skaper vekst 16. april arrangerer Kunnskapsparken Helgeland konferansen Samspill skaper vekst. Målet er å gi gærne impulser, faglig påfyll og ny inspirasjon. Blant foredragsholderne finner vi journalist, mentaltrener og coach, Live Landmark, som med humor og selvironi formidler empatiske spark til dem som ønsker å gi sine ansatte nye tanker i hodet. Edutainer, kommunikasjonsekspert og foredragsholder, Pellegrino Riccardi, er en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon. Med humor gir han innsikt i hvordan den typiske nordmann kommuniserer. Det vil også bli innslag av stand-up Kari Traa kommer til Årets tema under fagdelen i KinoTeatret er omdømmebygging i praksis. Med et godt omdømme blir virksomheter og steder mer synlige og får økt innflytelse. I den forbindelse er vi veldig glade for at Kari Traa har sagt ja til å holde foredrag. Traa vil snakke litt om seg selv som idrettspersonlighet, litt om bedriften og merkevaren Kari Traa, men først og fremst hva arbeidet bak Ekstremsportveko på Voss har hatt å si for omdømmet til kommunen, næringslivet, innbyggere og besøkende, sier Pia Olsen fra bransjegruppa markedsføring og kommunikasjon. I tillegg til Kari Traa kommer Ole Christian Apeland og Roger Ingebrigtsen. Roger Ingebrigtsen er prosjektleder for Agenda Nord-Norge. Han skal knytte omdømme og attraktivitet inn i en nordnorsk virkelighet. Mo i Rana er Nord-Norges 3. største by. Framstår vi som det i dag, sett med både nordnor- 20 MONO NR

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer