Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon"

Transkript

1 Logistikk NETTVERK Nr 2 Juni 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikken viktig for fotball-vm Side 6: Lager transportløsninger over hele Europa Side 2: Uventet eksplosivt innlandsmarked Side 26: Nødhjelp fra Kløfta Side 28: Spredningsgods med skreddersøm

2 Innspill Uventet eksplosivt innlandsmarked Vi må som deres transport- og logistikkleverandør legge oss rimelig flate. Jeg sikter til den svikt i hente- og leveringskvalitet vi har opplevd utover våren. Dette gjelder særlig på innlandstransporter, men som en konsekvens av dette - også for enkelte utlandstransporter, dog i et mer begrenset omfang. Etter stadig å ha ligget på en leveringskvalitet på 97 % sank denne dramatisk rundt og etter påske. Av en for oss ukjent og uventet grunn «eksploderte» innlandsmarkedet og det oppsto raskt en total kapasitetsmangel på absolutt alt: biler, sjåfører, containere og terminalkapasitet. Når jeg bruker utrykket ukjent og uventet er det fordi dette ikke har vært en foreteelse som kun vårt transport- og logistikkselskap har vært rammet av, men hele bransjen. Vi har opplevd å få en rekke henvendelser fra kunder av våre konkurrenter, som vi har vært nødt til å takke nei til, fordi vårt løfte til deg som er fast kunde hos oss alltid vil veie tyngre enn muligheten av å få ytterligere nye kunder. Jeg beklager personlig meget sterkt den situasjon som har oppstått, og forstår den frustrasjon som kanskje nettopp du som kunde har opplevd. Vårt personale, i tillegg til alle sjåfører, har ytet en innsats langt utover normal yteevne, og «brannslukkingssituasjoner» har vært utallige. Dette er kostnader som vi som leverandør selvsagt har tatt på oss. Michael Holmstrøm Adm. direktør, Schenker Norge AS Jeg kan allikevel nå si at det er lys i tunnelen. Vår kvalitet er igjen på rask vei oppover, og vil i løpet av kort tid være tilbake på normalt og godt nivå. Du skal som kunde være overbevist om at vi ikke sparer noen midler i vår bestrebelse om å være ditt førstevalg som transportleverandør. Dessverre tvinger sterkt økende dieselpriser over tid oss til å innføre et flytende dieseltillegg fra 1. juni 2006 på innland, som vi tidligere har hatt på utenlandske landtransporter. Dieselpriskostnader har ikke tidligere vært et meget stort tema for innlandstransporter, men den senere tids utvikling og fremtidige dieselvariable forhold, som vi nå alle kan se er et faktum, fremtvinger denne regulering. For våre kunder på sjøfrakt og spesielt fra Fjerne Østen tyder alle tegn på at fraktratene vil synke over tid. Importen fra Fjerne Østen, og da især fra Kina, har de siste par år opplevd en boom i Europa og i Norge. Dette har ført til mangel i tonnasje fra Østen til Europa. Den senere tid er det dog ting som tyder på at rederne har iverksatt en så stor mengde av tonnasje/bestillinger (antall nyproduserte skip) at vi nok over tid vil oppleve en endring fra tonnasjemangel til en overkapasitet av tonnasje for import fra Fjerne Østen. Dette vil, dersom våre antagelser slår til, resultere i synkende fraktrater fra Fjerne Østen. Fraktmarkedet totalt inn- og utlands vil derfor by på et spennende år, både for deg som kunde og oss som leverandør. Integrasjonen mellom Schenker AS og Schenker Linjegods AS (tidligere Linjegods AS) løper for øvrig i henhold til planen. Fra 22. mai 2006 har begge selskaper et og samme hovedkontor beliggende på Økern i Oslo. Fra og med 1. januar 2007 vil begge selskaper være fusjonert under merkenavnet Schenker AS. Har du ytterligere spørsmål, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte din kontaktperson hos oss. Vår eksistensberettigelse bygger på at du er tilfreds med våre tjenester og produkter. Jeg ønsker ellers alle våre kunder og andre forbindelser en riktig flott sommer og ferie! Av Michael Holmstrøm Adm. direktør, Schenker Norge AS Schenker Linjegods AS og Schenker AS eies av Schenker Norge AS, og er med i Schenkerkonsernet, som eies av Deutsche Bahn AG. Omsetningen i Norge er totalt 3,2 milliarder kroner årlig. Selskapene har 1400 ansatte i Norge og er representert med terminaler og kontorer over hele landet. Schenkerkonsernet er representert i over 100 land og har 1100 kontorer med ansatte. Konsernet har en omsetning på over 8,9 milliarder Euro pr år. Schenker er den største aktøren i europeisk landtransport og blant de aller største aktørene i global sjø- og flyfrakt. 2 LogistikkNETTVERK 2/2006

3 Innhold s. 6 s. 8 s. 12 s. 19 s. 22 s. 26 s Uventet eksplosivt innlandsmarked 4 Transport i en globalisert tid 6 Sørger for transportløsninger over hele Europa Kvinner i logistikk. 8 Mens vi venter på VM-finalen 9. juli 2006 Logistikk en viktig suksessfaktor. 10 Schenker Global Sports Eksperter på store arrangementer. 12 Gigantisk mediesenter Utstyret på plass. 13 Fotballspillernes bagasje Viktig del av VM-logistikken. 14 Hvor ble det av godsstrategien? Næringspolitisk kommentar. 16 En havneby under orkanen New Orleans sliter med ettervirkninger etter Katrina. 19 Schenker i New Orleans «Så mye usikkerhet». 20 Motorisering av Kina Kan gi global oljekrise. 22 I front av markedet Mot toppen. 24 Vil prøve modulvogntog på motorveiene Danmark vil bruke modulvogntog på hele motorvegnettet. 26 Nødhjelp fra Kløfta Katastrofelogistikk. 28 Spredningsgods Med standardisert skreddersøm 30 Pakkeutlevering over hele landet Schenker Privpak utvider nettet av utleveringssteder i Norge. 31 Internett setter fart i fjernhandelen Undersøkelse viser at internett har gjort det mer attraktivt å handle på nettet. LogistikkNETTVERK 2/2006 UTGIVER: Schenker Norge AS Erling Sæther Postboks 223 Økern 0510 Oslo Telefon: Faks: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: REDAKSJONSRÅD: Eirik Borge Nils-Petter Buer Tone Kjeldset Frigg Mosseros Einar Spurkeland May-Kristin S. Willoch ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: ANNONSERING: We4you AS Birger Solvang Telefon: E-post: OPPLAG: 7300 GRAFISK PRODUKSJON OG TRYKKING: PDC Tangen UTGIVELSESPLAN 2006: NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar mars mai juni august september oktober november Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk. LogistikkNETTVERK 2/2006 3

4 På nett Transport i en globalisert tid Transport er en hjørnestein i dagens globaliserte handel. Dansk transportforskning har beregnet at godstrafikken mellom Danmark og utlandet vil øke med 75 % innen Den danske regjeringen har lagt frem en omfattende godsstrategi, som inkluderer forsøk med modulvogntog og utbygging av transportinfrastrukturen slik at næringslivets transporter skal sikres best mulig fremkommelighet. Styringsgruppen for Oslopakke 3, som nylig la fram sine planer for de neste 20 årene, forventer at biltrafikken i Osloregionen vil øke med 30 % fram til Det vil bli mer kø på vegnettet, og næringslivet vil møte mer uforutsigbare trafikkforhold. Her mangler det en godsstrategi for næringslivets transporter. Den økende internasjonale arbeidsdelingen i vareproduksjonen fører til sterk vekst i transportomfanget. Dette påvirker transportene både i Europa og i det oversjøiske markedet. Resultatet er sterkt press på infrastrukturen, som ikke holder følge med trafikkveksten. Dermed oppstår betydelige kapasitetsproblemer i nær sagt alle viktige korridorer og knutepunkter. Kø og miljøproblemer blir utfordringer for transportsystemet. Transportørene vil møte økte krav til integrasjon, kompetanse, IT og helhetsløsninger for å mestre konkurransen. Den internasjonale arbeidsdelingen med økende spesialisering krever at transportørene har helhetlige nettverkstilbud med forståelse av vareprodusentenes behov for løsninger. En annen side ved denne utviklingen er også at stadig flere private og offentlige virksomheter setter bort transport- og logistikkfunksjonen til andre. Dette siste er ikke noe lokalt fenomen, men følger med på lasset til globaliseringen. Fotball-VM i Tyskland er i full gang og spennende kamper står for døren frem mot finalen i Berlin. Våre kolleger i Tyskland viser oss en side ved fotball-vm de færreste kjenner til nemlig logistikken rundt forberedelsene av arrangementet. Fra USA har vi fått en rapport fra Schenker i New Orléans og deres erfaringer med orkanen Katrina. Blant vårt mer hjemlige stoff har vi denne gang intervjuet en våre kvinnelige ledere, Kirsten Steenberg, som både spiller piano, synger og gjerne tar en dans, i tillegg til å sørge for våre transportløsninger over hele Europa. God lesning! Einar Spurkeland Redaktør Vegtrafikkloven 2006 Cappelen Akademisk Forlag (2006). Vegtrafikkloven mellom to permer. En ny lovsamling for vegtrafikkområdet, oppdatert pr 15. mars 2006, gir god oversikt over lover og regler for alle trafikanter. Lovsamlingen gir oversikt over sentrale bestemmelser og en rekke lover og regler for vegtrafikken. For alle utøvere i yrkestrafikk er boken den sentrale «Bibelen» man bør ha for hånden. Spesielt viktig er jo den såkalte «Yrkestransportloven» som er detaljert beskrevet. Etter loven må alle som driver persontransport og godstransport ha løyve etter visse regler. Unntaket er Posten Norge AS, som er fritatt for løyve for transport av postsendinger innenfor de samfunnspålagte oppgavene. Unntaket gjelder for transport med biler selskapet selv eier eller har bruksrett til gjennom leasing- eller leiekontrakt. Posten Norge AS er således fritatt for å innfri de løyvekrav loven setter til alle andre utøvere. Dette gjelder blant annet krav til politiattest, merking av kjøretøyer, gebyrer og krav til kompetanse og dokumentasjon. Slik sett er det jo greit at lovsamlingen dokumenterer forskjellsbehandlingen. Lovsamlingen er ellers et oppslagsverk hvor en finner bestemmelser om forsikring, krav til kjøretøy, kontroll, opplæring, sikkerhet, bompenger, parkering og mye mer. Drammen-avtale med europeiske havner. Drammen Havn har fått avtale med fire europeiske havner om mulig godsfergesamband. I 2005 undertegnet Drammen Havn en samarbeidsavtale med havnemyndighetene i Boulogne sur Mer i Frankrike og Santander i Spania. Nå er det inngått avtale med to nye havner, spanske Vigo og Medway Ports i England. Nor-Ferries, Schianders m.fl. har deltatt i møter med de europeiske havnene. Det kan trolig bli oppstart av trafikk fra LogistikkNETTVERK 2/2006

5 LogistikkNETTVERK 2/2006 5

6 Kvinner i logistikk PU-sjef Kirsten Bjørg Dorothea Steenberg (36): Sørger for transportløsninger over hele Europa Hun spiller piano, synger og tar gjerne en dans, men først av alt sørger hun for at import- og eksportbilene til Schenker AS går smekkfulle inn og ut av Norge. Bjørg kommer fra farmor, mormor het Dorothea og Kirsten fikk hun av foreldrene. Mormoren var født i Transylvania ved Karpathene i Romania. Tyske nybyggere ble hentet dit av de ungarske konger på slutten av 1100-tallet og styrte selv frem til Etter dette flyttet mange transylvanere til Tyskland og Østerrike. Det gjorde også mormoren til Kirsten en gang i 1930-årene. Hun studerte i Wien, ble gift i Tyskland og fikk barn. Moren til Kirsten reiste til Norge og ble forelsket i en nordmann. Kirsten fikk dermed lære både tysk og norsk. Hun er selvfølgelig norsk på alle måter, men er altså tospråklig. Kirsten B. D. Steenberg er Bachelor i internasjonal markedsføring (NMH) og holder på med en master i ledelse (BI). Hun jobbet 4 år i Scansped og 6 år i FMC Kongsberg Subsea før hun begynte hos Schenker for vel 1 ½ år siden. Jobben som PU-sjef fikk hun 1. mars Kontoret hennes på Alnabru er ryddig. Dokumenter ligger i pene bunker. Permene står systematisk i hyllene bak pulten. Her er det orden som råder. Jeg har orden, sier hun. I hvert fall på overflaten, men også litt kaos hører med i denne jobben. Ingen dag er maken til den forrige. Utfordringene PU-sjef Kirsten Bjørg Dorothea Steenberg styrer bilmeglerne hos Schenker i Oslo. Hun er opptatt av at de ansatte skal ha det gøy på jobben, og er selv glad i musikk, sang og dans. 6 LogistikkNETTVERK 2/2006

7 strømmer på i et drepende tempo dag ut og dag inn. Det viktigste er å kunne ha minst tre klare tanker i hodet samtidig, sier hun. Megler ikke selv Megler du alle transportløsningene selv? Jeg megler selvfølgelig ikke transportløsninger selv, men sammen med 11 dyktige bilmeglere. Det er disse som utfører jobben og sørger for at import og eksport til Norge skjer så effektivt som mulig, sier Kirsten B. D. Steenberg. Våre bilmeglere har en vanskelig og krevende jobb. De skal finne de beste løsningene med de laveste kostnadene. Konkurransen i markedet er beinhard. Derfor må vi satse på profesjonelle bilmeglere, som kan sitt fag til det ytterste. Kunnskap viktig Hun forteller at bilmegleren i dag skal ha greie på materialkoordinering, hvordan de skal fylle mest mulig komplette biler, kunne utarbeide reservasjoner, betjene kunder, planlegge trafikkløsninger og kunne ta reklamasjoner. Det sier seg selv at dagens bilmegler må være en tusenkunstner, som det knapt finnes maken til. Schenkers kjøp av Schenker Linjegods, tidligere Linjegods, gir nye muligheter. I Schenker Linjegods er industrialiseringen av yrket kommet lenger enn hos Schenker. Gjennom integrasjonsprosessen ser vi at ved å trekke det beste ut av begge systemer, vil vi kunne bli mer effektive og lønnsomme, sier hun. Samordning av selskapenes trafikkopplegg gjør blant annet at vi kan få bedre retningsbalanse på våre internasjonale trafikker. Schenker Linjegods kan nå utnytte våre importbiler inn til Alnabru for trafikk til eksempelvis Sørlandet. Disse bilene kan vi så fylle opp med gods til eksport fra Sørlandet. Dette gjør at vår samlede flåte blir mer slagkraftig i markedet. Den senere tiden har prisene på enveisbiler fra Tyskland økt vesentlig. Det gjør at vi må jobbe enda hardere for å fylle bilene på hele rundturen. Integrasjonen med Schenker Linjegods går mye bedre enn man kunne vente. Vi har virkelig funnet tonen etter hvert og bekymringer og skepsis er gravlagt for godt. Dette kan kun gi nye muligheter og større utfordringer for begge organisasjoner. Jeg ser store synergieffekter både innenfor mitt område og ellers for selskapet. Jeg håper vi i Schenker snarest får full utnyttelse av støttefunksjoner og den industrialiserte arbeidsmåten i Schenker Linjegods, så får vi ta med oss «kremmerånden» inn i det nye integrerte selskapet. Kulturforskjellene vil bare berike oss og ikke hindre oss i ny fremgang og vekst. Tett oppfølging Hvordan måler du innsatsen til bilmeglerne? Vi har foruten avdelingsmøter, også gruppemøter, hvor vi gjennomgår utnyttelse av bilene, tonnasjemengder, dekningsbidrag og omsetning, foruten kostnader ved trafikkene. Dersom vi skulle sende fulle biler og ikke tjene penger, så skjønner alle at da er prisene for lave. Vi driver også kartlegging av våre arbeidsprosesser for å se om vi er konkurransedyktige. Gjennom Schenkerkonsernet kan vi sjekke vår kvalitet og resultater mot andre Schenkerkontorer. Samtidig arbeider vi med å trivselsfaktorer slik at folk skal ha det gøy på jobben. Dette skjer gjennom forbedring av interne informasjonsrutiner slik at folk får større forståelse for viktigheten av sin jobb innenfor helheten. Jeg tror det er viktig at folk involveres og føler at de vet mest mulig om hva som skjer i bedriften. Og hvordan måler dine foresatte deg? Rune Feyling, PM Land, er min sjef. Han har fine egenskaper som støtte for meg i min jobb, men er også knallhard på måling av mine resultater. Det skjer igjen gjennom regnskapet, leveringspresisjon/kvalitet og lastningsgrad av bilene. Oppfølgingen av oss som mellomledere i selskapet skjer på en fremragende måte og gir oss frihet til å velge gode løsninger lokalt. Det er alltid resultatet som er viktigst. Jobb, fritid og familie Kan det bli for mye jobb? Nei, på ingen måte. Men, jeg må sette av noe tid til mine to barn og mannen min. Når jeg jobber noen kvelder hjemme, så kommer det selvfølgelig til et punkt hvor de sier fra om at nå må jeg ta meg fri. Det betyr å kople ut jobben og bli med min eldste sønn (9) på seiling eller ridetur, dra på hytta på Aspon utenfor Drøbak eller rett og slett åpne huset hjemme i Kolbotn for familie og venner. Og når du er helt alene? Da liker jeg å sette på god musikk, slenge meg på sofaen og lese et ukeblad eller bare slappe av i hagen. Jeg har tre gutter hjemme, inklusive mannen min. Av og til kunne jeg nok håpet på at vi også hadde en liten jente som jeg kunne kjøpe fine kjoler til. Med den jobben jeg har nå, så er nok det toget gått. Derfor har vi i stedet en barnepike i huset, som bor hos oss og hjelper til med ungene når jeg må jobbe. Jeg burde i det hele tatt lære å nyte nuet og leve litt mer enn bare å jage neste mål. Det blir mye klesvask, rydding og trivielle ting i hverdagen som småbarnsmor. Hva vil du si er din beste egenskap? Det må være at jeg er sosial og liker å prate med folk. Jeg blir raskt engasjert i folk og liker å involvere meg. Jeg gir aldri opp et mål jeg har satt meg. Min lidenskap er å reise og gjerne ha tid på flyplassen til å kjøpe litt kosmetikk. Jeg kan ikke si jeg er sportsmenneske, men deltar på Yoga, Pilates, sykler, går lange turer og kan også manøvrere en seilbåt. Mitt motto er: Trim kan gjerne ha som mål å redusere vekten! Tekst & foto: Einar Spurkeland LogistikkNETTVERK 2/2006 7

8 Sportslogistikk Mens vi venter på VM-finalen 9. juli 2006 De bringer sporten til stadion og Beckhams utstyr til hans garderobe. Uten logistikkeksperter ville det aldri vært mulig å arrangere et så stort arrangement. Trettito lag fra Australia til Brasil, sammen med et støtteapparat på flere hundre, akkrediterte journalister og mer enn 3,5 millioner besøkende, er i Tyskland i forbindelse med FIFA World Cup Samtidig som kameramannskapene fokuserer på spillerne og fansen, vil arrangementets virkelige drivkrefter arbeide i kulissene. Dette er deres fortelling. Finalen i FIFA World Cup den 9. juli 2006 vil ha tilskuere, som jubler på stadion og en halv milliard mennesker over hele verden, som sitter klistret foran fjernsynsapparatene. Olympiastadion Selve arenaen er laget av glatt betong. Fra utsiden ligner Olympiastadion i Berlin på Colosseum i Roma, men bak fasaden er alt helt grått. Du kan høre ekkoet av skrittene til Detlef Reichenbacher langs den lange, buede tunnelen 14 meter under bakken. Fra dypet kommer lyden av maskiner som drønner, og i luften er det bensinlukt og eim av desinfeksjonsmidler. Reichenbacher er teknisk ansvarlig for stadion, og vil arrangere VM-finalen. Han er sammen med leverandører og logistikktilbydere opptatt av å sørge for at verdens største sportsarrangement går på skinner. Stadionansvarlig i Berlin styrer den eneste veien som betjener innsiden av stadion, en korridor som er 4,2 meter høy. Logistikkområdet er en slags underjordisk garasje. I tillegg er det her et rom med plass til åtte 40-tonns semitrailere eller et tilsvarende antall busser også dobbeltdekkere. Det har kostet den tyske regjeringen og Berlin nærmere NOK 2 milliarder å gjenoppbygge den gigantiske stadion, som opprinnelig ble bygget i Nå er den klar for dette arrangementet, også under jorden. Dette er stedet hvor logistikksjefene leder menneskene, sier Reichenbacher med en genuin glede over at alt der nede fungerer så bra. Det faktum at en testgruppe av forbrukere har kritisert sikkerheten på stadion, ser ut til å prelle av på den energiske og selvsikre Reichenbacher som for øvrig også selv er fra Berlin. Smilende beveger han seg mot leverandørrampen til den vide maratonporten, som leder til den imponerende grønne fotballbanen. Han oppdager en enslig skikkelse på banen i forkant av de tomme seteradene en kjetter på hellig grunn. Reichenbacher roper høyt: «Hallo, kom deg av gressmatta! Gressmatten betyr alt For tilskuerne er banen en dekorasjon, et grønt bakteppe. Reichenbacher vet hvorfor banen må beskyttes. Et frodig og jevnt banedekke er like viktig som å ha den riktige ballen. Olympiastadion i Berlin gir en fantastisk ramme rundt arrangementet. Foto: Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM). Mens vi venter på VM-finalen hvorfor ikke litt «tørrtrening»! Foto: Schenker/DB Bahn AG. 8 LogistikkNETTVERK 2/2006

9 Dersom banen ser ut som en «potetåker, vil det kunne bli brukt av fotballstjernene som en unnskyldning for hvorfor de ikke spiller bra. Det er neppe overraskende at bare det beste er godt nok for en FIFA World Cup. Du tør nesten ikke å gå på den, sa den entusiastiske tidligere tyske kapteinen Franz Beckenbauer, med kallenavnet «Keiseren» i tyske fotballsirkler, i Japan Bare en håndfull mennesker er klar over at dette kostbare grønne teppet ikke vokser på stadion av seg selv. Først når det ble kjent at et hollandsk selskap skulle stå for hovedleveransene av det ærverdige dekket, ble det oppstyr i media. Tabloidavisen «Bild» fryktet at hver eneste kamp for det tyske laget nå ville bli en bortekamp. Tekst: Hilmar Poganatz Oversettelse: Tone Kjeldset Grønn flyfrakt Temperaturkontrollerte biler gjør det mulig å transportere gress til land med ekstreme klimaforhold. Det hollandske firmaet Hendriks Graszoden har tidligere transportert ruller av gress til Madrid (+30 grader celsius) og Moskva (-30 grader celsius). Gresset kan også transporteres som flyfrakt. Så langt har dette kun blitt gjort av Saparmurat Nijasow, eller «Turkmenbashi», diktatoren i den sentralasiatiske oljestaten Turkmenistan. Grønt mål FNs «velsignelse» for FIFA World Cup er at det vil bli det mest miljøvennlige World Cup noensinne. Som en del av World Cup sitt miljøprogram «Grønt mål», har OC og FN tatt miljøhensyn ved planlegging og gjennomføring av turneringen. Det er en drastisk reduksjon av vann- og energiforbruk på de forskjellige stadioner. Deutsche Bahn samarbeider med lokale transportselskaper, og utfører minst halvparten av all trafikk i forbindelse med World Cup. Ikke bare spillerne og de rundt journalistene blir oppmuntret til å reise med tog, men også millioner av tilhengere kan reise til og fra stadionene med en såkalt kombibillett. Innehavere av slik billett kan reise fritt med den lokale offentlige transporten. Gressmatten Den mest sensitive delen av arenaen er gressmatten. Det er ikke en ensartet arena, men en kombinasjon av mange forskjellige typer gress og dekkjord. For eksempel benytter The Allianz Arena i München tre forskjellige typer gress med forskjellige egenskaper, og kombinasjonen muliggjør at banedekket kan benyttes under alle typer værforhold. Bredere gresstråtyper tåler varme bra, mens en annen type gress fra USA er nyttig fordi det er meget hurtigvoksende. Den tredje typen gress er tynt, men samtidig hardt og bøyer seg ikke så lett. Gresset er derfor veldig anvendelig også dersom det er skygge. Totalt m 2 med gress er lagt i forbindelse med FIFA World Cup Det inkluderer cirka m 2 til samtlige stadioner, samt det dobbelte areal for treningsfelt nær stadion, og til separate treningsområder for dommere. Gresset består 75 prosent Kentucky rappgress og 25 prosent Perennial ruggress. Gresset til Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Gelsenkirchen, Dortmund og Køln blir dyrket nær Heythuisen at Roermond i Holland. Gresset som til Frankfurt, Kaiserslautern, Stuttgart, Nürnberg og München forsynes av selskapet Büchner beliggende i Darmstadt. Transport av gress En av de vanskeligste og mest fascinerende logistikktjenester i forhold til FIFA World Cup har vært transporten av gress til de forskjellige stadioner med avstander på opptil 600 kilometer. En maskin pakket gresset på 800 kilo i sjikt, og rullet det rundt et plastrør. En gaffeltruck, utstyrt med en bukk løftet den tunge lasten ombord på en lukket 40 tonns bil. Ble det for varmt, kunne bilen kjøles ned. Så snart det verdifulle gresset ankom stadion, ble det så rullet ut i løpet av få timer. Millioner mennesker Samtlige avdelingskontorer hos Deutsche Bahn er involvert i FIFA Football World Cup På stasjonsområder og stadioner vil de ansatte i Deutsche Bahn sammen med spesielle signalsystemer sørge for at tilhengerne finner veien til og fra de forskjellige stadioner. FIFA og Deutsche Bahn anslår at cirka 3,3 millioner tilhengere ønsker å se de 64 kampene «live» på de 12 forskjellige stadioner. I tillegg vil trolig nærmere 6 7 millioner tilhengere fra fjern og nær få med seg kampene og feststemningen som vil være innenfor bykjernen. Mange av disse vil benytte offentlig kommunikasjon. En studie fra januar 2006, som er utført av Infas Institut på vegne av Deutsche Bahn, viser at 43 % av tilhengerne vil reise med tog for å komme seg til og fra de forskjellige arenaene. LogistikkNETTVERK 2/2006 9

10 Sportslogistikk Schenker Global Sports Deutsche Bahn sitt datterselskap, Schenker Global Sports består av dyktige transportører og prosjektledere. For Schenker Global Sports Events begynte VM-turneringen for veldig lenge siden. Vi setter opp tidsskjemaer, velger ut områder og godkjenner sikkerhetskonsepter, sier Christian Schultze (37), som leder dette nettverket. Det er hans team, i egenskap av å være FIFA s offisielle logistikktilbyder, som for første gang er ansvarlig for hele logistikken ved denne turneringen. Teamet bestå av nærmere 200 mennesker under turneringen. Schenker Global Sports har en rekke dyktige transportører, som sørger for at logistikken går som planlagt. Foto: Schenker/DB Bahn AG. Eksperter i sportslogistikk Schenker var involvert i de olympiske leker i Berlin i 1936, München i 1972, Sydney i 2000, Salt Lake City i 2002, Aten i 2004, Torino i 2006, FIFA World Cup 2002 i Japan/Korea og ved UEFA Euro 2004 i Portugal, og har derfor utmerkede referanser. Denne gangen er Schenkers team ansvarlig for prosent av all logistikk, sier Schultze. Noen ganger vil det også være nødvendig å arbeide alene på stadionområdet. Det er en stor oppgave som Schultze humoristisk beskriver som «et opprør». Sportsteamet er stasjonert i Kelsterbach, nær Frankfurt am Main, og er ansvarlig for å sørge for at samtlige 12 stadioner er rikelig utstyrt med alt fra øl, champagne og nødvendig forpleining, at kameraer og utvendige kringkastingsbiler, samt TV og radioutstyr er på rett sted til rett tid. Du vil ikke tro hva som må fraktes i forbindelse med et slikt fotballarrangement, ler logistikksjefen. Selv om logistikkekspertene er lokalisert i Kelsterbach, nær både flyplassen og hovedkontoret til den lokale organisasjonskomiteen (OC) for det tyske fotballforbundet (DFB), var det ikke nært nok for Julia Bierwirth i forhold til «Keiseren» Franz Beckenbauers kommandosenter. Den 32 år gamle transportøren flyttet sitt kontor nærmere Frankfurt s Waldstadion når Schenker overtok ansvaret for logistikken i forbindelse med World Cup fra OC. Det siste året har hun hatt tittelen samarbeidssjef, og har hatt som oppgave å sørge for at samarbeidet mellom Schenker og OC fungerer uten problemer. Tett oppfølging Alt koordineres gjennom Bierwirth. Hennes ansvarsområde inkluderer det m 2 store sentrale lagerområdet, samt det ekstra sikrede lagerområdet for datamaskiner, monitorer og annet høyteknologisk utstyr. Dette er håndterlige områder, sier Bierwirth. Leveringer i siste liten er også mulig, men disse krever ekstra innsats i forhold til koordinering. Eksempelvis sendte Fuji tidlig av gårde sine akkrediteringsskilt for gjester, team og journalister fra Japan til Tyskland, mens andre leverandører sloss med tidsluker i Bierwirths Excel-tabeller. Det høres ut som en flyplass. Det kan vel også sies at leveransene til og fra stadionene planlegges like omstendelig som på en flyplass. Hovedleveranseskjemaet må foreligge senest 48 timer før hver kamp. De viktigste kontaktpersonene for samarbeidssjefen er de 13 logistikksjefene som Schenker siden årsskiftet har hatt stasjonert på de forskjellige stadioner samt ved det internasjonale mediesenteret (IMC) i München. De kontroller vareflyten på det lokale planet. I og med at FIFA Football World Cup er et ekstraordinært arrangement, stoler ikke Bierwirth kun på de profesjonelle som arbeider heltid. Det er også en hel arme av frivillige, hele fotballgale frivillige rekruttert av OC, hvorav 474 av disse er ansatt innenfor Bierwirth s logistikkområde. De er gitt omfattende opplæring i forkant. Samarbeidet med de frivillige har tidligere fungert veldig bra, sier Bierwirth med entusiasme. Det har faktisk fungert så bra at noen av de frivillige har sikret seg heltidsjobb hos Schenker etter FIFA Confederations Cup. Bierwirth, som kommer fra Sauerland regionen, er ikke selv en fotballentusiast. Hun foretrekker ishockey, og er tilhenger av Iserlohn Roosters. Mange av hennes venner og bekjente snakker allikevel med henne når det gjelder fotball. For meg er dette bare enda et stort arrangement, sier hun. Uavhengig av hvor lidenskapsløst hun ser på turneringen vil hun, i likhet med den vellykkede generalprøven sommeren 2005, bare være å få tak i på to mobiltelefoner samtidig. 10 LogistikkNETTVERK 2/2006

11 The Confederation Cup var en skikkelig utfordring, minnes hun. Siden den gang har telefonene aldri vært skrudd av, selv ikke om natten. En god logistiker gjør alt mulig. Sportslogistikk er helt ulik leveringsprosedyrer innen handel og industri, og krever at man kan improvisere. Forholdene utenfor stadion er hektiske. Av sikkerhetsgrunner kan heller ikke ekspressleveranser av øl ankomme stadion uten først å måtte registreres. Mario Rosemann (39), Schenkers logistikksjef i Leipzig, vet dette bedre enn noen andre, da han allerede har lagt FIFA Confederation Cup og FIFA Final Draw bak seg. Det er en deadline på selve kampdagen, hvor ingenting bør skje, sier Rosemann. Men når det gjelder logistikk i forbindelse med store arrangementer, er unntak regelen. I fjor sommer hadde et lag plutselig gått tom for is til nedkjøling. Mulig de hadde hatt et isbad, ler Rosemann, som på det tidspunktet hadde fullt fokus på å fremskaffe mer is. Det gikk greit fotballer Det tok 60 eksperter hos Adidas nærmere tre år å utvikle fotballen til World Cup «Teamgeist». Den har vært å finne i butikker siden desember Prisen er ca 900 NOK. Ballene blir produsert i Thailand og fraktes deretter sjøveien til Tyskland. Omtrent baller har blitt kjøpt inn til selve fotball-vm. I henhold til regelverket må det forefinnes minimum seks baller på hver baneflanke under selve kampen. Gjennomsnittlig sparker spillerne ballen ganger i løpet av de 90 minuttene kampen pågår. Innsjekkingstjenesten Vi har testet logistikkonseptet for World Cup ved the Confed Cup, og har deretter utviklet det ytterligere i samarbeid med politiet og OC, sier Rosemann. Han har gått fra å arbeide med import/eksport flyfrakt til å bli en del av Schenkers fotballteam. I hjertet av konseptet finner man «innsjekkingstjenesten». Denne består av to logistikkeksperter, en stor parkeringsplass og et kontor på utsiden av sikkerhetssonen som omringer hver enkelt stadion. Her samkjøres leverandørdata mot originale tidsskjemaer, lasten kontrolleres og papirarbeidet gjøres. Alle som ikke har inngangspass og kjøretøy uten et rutekart, må bli på utsiden. Sikkerheten står i fokus. Rosemann poengterer: Vi er veldig årvåkne og rapporterer umiddelbart enhver mistenkelig situasjon til politiet. En av våre primære funksjoner ved innsjekkingsstedet er dog å sikre at det ikke foreligger noen ran ved viktige steder i leveringskjeden. Vi gjør alt for å unngå dette, sier han. Rosemann er under turneringen selv til stede ved sentralstasjonen i Leipzig, og vil ikke være langt unna ballen. Som en av de offisielle sponsorer til FIFA World Cup 2006, ved siden av Deutsche Bahn, har Philips forsynt OC med 8,000 skjermer. Rosemann vil være til stede når Schenker Global Sports Events leverer det sensible utstyret til stadion i Leipzig. Teamet pakker ut monitorer, monterer disse, lagrer emballasjen og sørger for at ingenting går tapt. Avviklingen er også en utfordring. Alt som har blitt montert på 14 dager må demonteres på tre dager, sier han, med FIFA Final Draw i minne. I løpet av disse fasene vil hans team arbeide uten pauser, om nødvendig med skift på 72 timer. I tillegg vil selvsagt Schenker Global Sports Events ha oppsyn med lasting og lossing av alle leveranser til de forskjellige stadioner alt fra øl og pølser til reklamebrosjyrer. De som planlegger leveransene arbeider tett med trafikkmyndighetene ved de forskjellige arenaområder, for å hindre kø og kaos rundt selve stadionene. Tekst: Hilmar Poganatz Oversettelse: Tone Kjeldset Til stede over alt Med produktnavnet SCHENKERglobalsportsevents tilbyr Deutsche Bahn sitt datterselskap et overlegent spekter av logistikktjenester på samtlige kontinenter, og er således en av de ledende i dette spesialiserte markedssegmentet. En partneravtale med den internasjonale olympiske komiteen (IOC) løper helt frem til de olympiske leker i Beijing i Schenker gjennomførte senest et vellykket opplegg i forbindelse med vinterlekene i Torino i Under World Cup er Schenker offisiell logistikktilbyder. De tyske aktivitetene relatert til dette sportsarrangementet ble initialt ledet i Kelsterbach av et team bestående av 12 spesialister styrt av Christian Schultze. Teamet er utvidet til mer enn 200 personer under turneringen. Schenker Global Sports Events eier ikke sine egne biler og trucker, men benytter den infrastruktur som allerede finnes hos logistikerne tilknyttet World Cup. Frivillige bistår selskapet i forbindelse med oppkjøringen til selve arrangementet. LogistikkNETTVERK 2/

12 Sportslogistikk Gigantisk mediesenter Utenfor hvert stadion er det satt opp gigantiske mediesentre. Under World Cup i 1974 var det cirka akkrediterte journalister denne gangen regner man med nærmere Det største samlingspunktet vil være det internasjonale mediesenteret (IMC), på området til handelsmessen i München. Restauranten til IMC kan servere mer enn mennesker på en gang. Siden desember 2005 har det sveitsiske selskapet Host Broadcasting Services (HBS) arbeidet sammen med Schenkers spesialister for å skape en infrastruktur på det m 2 store hallområdet, i tillegg til det åpne arealet på nærmere m 2. Beregninger viser at mer enn tonn last blir transportert til IMC, for deretter å bli installert, sier Georg Gartner, leder for Schenkers messeavdeling i München. Masse utstyr Kameraer, kabler, monitorer, høytalere, scenemateriell og belysning er ikke bare ekstremt sensitivt, det er også veldig kostbart. Dersom den minste lille del mangler, kan hele TVkringkastingen stå i fare, legger Gartner til. Nøyaktig hvor kompliserte prosedyrene faktisk er blir forklart av Gartners kollega Peter Richter i den logistiske organisasjonskomiteen, som var ansvarlig for at kringkastere fra samtlige land var i stand til å formidle sine bilder hjem under de olympiske lekene i Aten i Så mange som opp til seks fjernsynskringkastere fra hvert land deltok på det arrangementet, minnes eksperten. Antallet varierer, men store kringkastere, slik som den japanske offentlige kanalen NHK, deltok med et team på 350 personer og med 140 tonn last. Ingenting ble lagt igjen hjemme, sier Richter. De hadde også et komplett studio i en container! Dette måtte fraktes med skip, mens mesteparten av kameraene, kablene og annet utstyr ble fraktet med fly. Noen kringkastere vil også sende sine egne overføringsbiler til Tyskland. Schenker leverer Samtlige sendinger til IMC blir levert av Schenker, uavhengig om de kommer fra lager eller direkte via innsjekkingen. Velorganiserte kringkastere som for eksempel japanerne sender alt sitt tekniske grunnutstyr to måneder i forkant, sier Richter. Kameraene ankommer rett før avspark. På hver av de tolv stadioner vil det være et minimum av 20 kameraer som vil kringkaste signalene via kontrollkjøretøy til IMC i München. Herfra vil de bli videreformidlet til 210 land med omtrent tre milliarder tittere. Tekst: Hilmar Poganatz Oversettelse: Tone Kjeldset 12 LogistikkNETTVERK 2/2006

13 Fotballspillernes bagasje Selv når kameraene er på plass, ølbodene står oppført og gressmatta er lagt, gjenstår den viktigste delen av lasten: spillernes bagasje trøyer, sokker og støvler tilhørende alle stjernespillerne. Uten hjelp av en ung kvinne, med et stort organisasjonstalent, ville de være i en skikkelig vanskelig situasjon. Verena Dörner (26 år) er logistikkansvarlig for organisering av all bagasjetransport ikke bare til og fra kampen, men også mellom de forskjellige stadioner. Det er hennes jobb å sørge for at Ronaldinhos bag ankommer hans hotellrom i god tid før pressekonferansen, og at ikke noe uforutsett inntreffer. Med 32 delegasjoner, som hver består av 45 personer, er det ingen enkel oppgave, særlig dersom man tar i betraktning at hvert land vil ha med seg gjennomsnittlig syv tonn last til Tyskland. Dörner har samlet informasjon om reiseruten til samtlige 736 spillere og deres støtteapparat på 704 personer. Jeg er verdensmester i Excel-tabeller, spøker Dörner. Hun har opprettet en stor fil for hvert lag, og sammenligner hele tiden informasjonen mot den som OC innehar. Det er en kjempejobb, sier hun. Kvalifiseringsrundene er en utfordring i seg selv. Hun skal eksempelvis ha en ide om hvor Ronaldinhos koffert skal fraktes. Fra sin hovedleir i Taunus-fjellene, setter brasilianerne kursen for sine kvalifiseringskamper i Berlin, München og Dortmund. «Seleção», som spillerne er kjent som, reiser med fly på lengre distanser, mens bagasjen blir transport med bil. Dörner sier at kommunikasjon med brasilianerne ikke er helt ideell. De planlegger alt i siste liten. Et eksempel er at de brasilianske fotballspillerne tar det for gitt at de vil bli blant de 16 beste i Dortmund samt at de kommer til både kvartfinalen i Frankfurt, semifinalen i München og finalen i Berlin. Brasilianerne har ikke engang tenkt tanken på at det finnes en mulighet for at de må reise hjem fra arrangementet tidligere, eventuelt at de blir nummer to i sin gruppe, sier Dörner. Som en sterk kontrast til de omstendelige tyskerne og japanerne, er lagene fra Latin-Amerika lite villige til å planlegge i forkant. Et eksempel er de argentinske spillerne som tar med seg dobbelt så mye bagasje som beregnet. Dörner er dog veldig avslappet i forhold til dette. Før hun begynte å arbeide for Schenker, bodde hun en periode i Buenos Aires. Dörner er tilfeldigvis ikke ansvarlig for den ene gjenstanden som alle lag gjerne skulle hatt i sin bagasje. Den er 36 centimeter høy, veier gram og er laget av 18 karat gull: Selveste FIFA World Cup. Det er bare de på det høyeste nivå innenfor arrangementets styreorgan som vet hvor trofeet befinner seg. Det er neppe overraskende med tanke på at trofeets forgjenger har blitt stjålet ved to tidligere anledninger og først ble funnet igjen i England i 1966 med hjelp av en kjøterhund ved navn Pickles. FIFA tar alle sine forhåndsregler, og derfor blir det nåværende trofeet designet av italienske Silvio Gazzaniga i 1974, oppbevart i en bank i Berlin. Først på selve finaledagen vil den bli transportert trygt til Olympiastadion i Berlin. En mobil safe og en kopi av trofeet vil bli levert samtidig tross alt, man vet jo aldri. Tekst: Hilmar Poganatz Oversettelse: Tone Kjeldset Pele er selvfølgelig midtpunktet når VM i fotball skal avvikles. Tyskland håper selvfølgelig på suksess i VM på hjemmebane. LogistikkNETTVERK 2/

14 Næringspolitisk kommentar Hvor ble det av godsstrategien? Innen 2025 vil biltrafikken i hovedstadsregionen øke med 30 %. I perioden økte trafikken i Oslo med 24 % og i Akershus med 45 %. Trafikkveksten vi har foran oss vil skape uforutsigbare rammebetingelser for næringslivets transporter. Det vil bli mer kø på hovedveiene og laste- og losseforholdene i byen vil bli sterkt forverret. Samtidig opplever vi tidenes vareflom. Behovet for effektiv godstransport har knapt vært større enn i Oslopakke 3 kan avbøte noe av dette. Det er tverrpolitisk enighet om ny E-18, forsert utbygging av kollektivtilbudet og en rekke nye vegløsninger. Det er også tverrpolitisk enighet om at trafikantbetalingen skal fortsette i nye 20 år. 53 milliarder kroner er tenkt benyttet til Oslopakke 3. Det er også en god fordeling av prosjektene mellom Oslo og Akershus. Svakheten ved Oslopakke 3 er at den mangler en egen helhetlig godsstrategi. Det er vel og bra at det er kommet inn klare mål for utbygging av gang- og sykkelvegnettet, kollektivtrafikken og vegnettet generelt, men det mangler altså en helhetlig godsstrategi. Fossumdiagonalen vil ferdigstilles i perioden , nytt kjøresystem til og fra Alnabruterminalene ferdigstilles i , likeså lokk over E6 i Groruddalen. Faren er at disse tiltakene ikke vil bli realisert fordi de er nedprioritert i utgangspunktet. Det er symptomatisk at godstrafikkens fravær i planen er påfallende. Nå kan en selvfølgelig innvende at staten har ansvaret for jernbanen og kan lage godsstrategi for jernbanen. Oslo kommune har på den annen side ansvar for havnen og kan selvfølgelig lage gode planer for havneutviklingen. Samtidig med at politikerne i Oslo og Akershus lanserte sine prioriteringer i Oslopakke 3, gjentok miljøvernminister Helen Bjørnøy i et innlegg i Aftenposten sitt løfte fra Stortingets talerstol den 10. mai d.å., hvor hun bekreftet at staten og Oslo kommune vil samarbeide for å forbedre miljøet rundt godsterminalene på Alnabru. Da er det merkverdig at vi skal vente til 2027 før nytt kjøresystem til og fra terminalene blir ferdig. Før man nå vedtar prioriteringene i Oslopakke 3 er det viktig at vi får en debatt om rekkefølgen på prosjektene og at man ikke bare bygger ut for å tilfredsstille den generelle trafikkveksten til biltrafikken, men tar inn over seg at uten en effektiv godsstrategi vil ikke målene i planen kunne realiseres. Stockholm har fått på plass en slik strategi. Der kan vi med fordel trekke litt lærdom. Trafikkministeren i Danmark har også lansert sin godsstrategi. Hvor blir det av godsstrategien i Oslopakke 3? Av Erling Sæther Erling Sæther er markedsdirektør i Schenker Norge AS. 14 LogistikkNETTVERK 2/2006

15 MAN Euro 4 Uten behov for tilsetningsstoffer Fordeler med MAN Euro 4: Uavhengig av AdBlue infrastruktur Driftssikkert system uten servicebehov Opptar ikke ekstra plass Uendret maks. tankvolum Inntil 150 kg mer nyttelast sammenlignet med SCR-teknologi Ultrafine partikler elimineres Ingen reduksjon av nyttelasten MAN kan nå levere motorer i den innovative motorserien D20 Common Rail utstyrt med EGR og PM-KAT. De oppfyller grenseverdiene i Euro 4-kravene som trer i kraft i oktober MAN har videreutviklet avkjølt avgasstilbakeføring (EGR), som reduserer NOx-utslippene til Euro 4-nivå. Grenseverdiene overholdes ved hjelp av MAN PM-KAT, som er et partikkelreduksjonssystem delvis produsert i rustfritt stål. Systemet har ikke behov for service eller vedlikehold. For å si det enkelt du kommer ikke utenom MAN. MAN Last og Buss AS Et selskap i MAN Nutzfahrzeuge gruppen

16 New Orleans En havneby under orkanen Fjorårets orkan Katrina ødela store deler av havneområdet i New Orleans. I dag er havnen igjen operativ, men fremtiden er usikker. På de følgende temasidene har vi prøvd å kaste lys over katastrofen fra logistikknæringens ståsted. Men, først må vi repetere litt av det som skjedde 29. august Gary LaGrange hadde en ganske god følelse den mandagen da han kom ut fra sitt hotell og red av orkanen Katrina. LaGrange, administrerende direktør og øverstkommandere ved havnebyen New Orleans, hadde tilbrakt mye tid den morgenen ved vinduet på hotellet, hvor han kunne se rester av bygninger og gjenstander som fløy over Mississippi elven. De første meldingene var gode: New Orleans hadde blitt truffet av orkanen den 29. august, men det så ut som om byen hadde klart seg gjennom det aller verste. Når LaGrange deretter gikk ut for å inspisere det nærliggende havnebassenget, så det ut som om også havnebyen New Orleans hadde klart seg gjennom orkanen overraskende intakt. Jeg var ganske opprømt over å gå oppover elven, hvor cirka 70 % av havnen befinner seg, og kunne konstatere at vi kun hadde fått moderate skader, men ingen oversvømmelse, minnes LaGrange. Men lettelsen var kun kortvarig. Etter hvert som nyhetene begynte å strømme på, ble omfanget av Katrinas ødeleggelser tydelige. Hele byområder langs golfkysten lå i ruiner. Bølgene forårsaket av Katrina hadde dekket havneområdet og forårsaket enorme ødeleggelser i hele sørøstre Louisiana. Kaier og diker som var bygget for å beskytte lavereliggende New Orleans ga nå etter og sendte ødeleggende flomvann inn i distriktene. New Orleans ble på kort tid forvandlet til en stor gryte av menneskelig lidelse og kaos. Havneområdet hadde også blitt påført betraktelig større skader enn hva LaGrange først trodde. Ved nærmere inspeksjoner ble det avdekket enorme skader på undersiden av pålene, selve fundamentet for havnen. Men den virkelige ødeleggelsen lå noen få kilometer nedover elven, hvor omtrent en tredjedel av havneområdets lokaler, inklusive et gigantisk kjølelager og et skipsverft, lå i en stor klynge. Den tredjedelen av havnen var stort sett historie, sa LaGrange. Borte. Alt var slettet. Det var helt oversvømt og kraner hadde brukket rett av. Det var ganske enkelt en helt forferdelig situasjon. fakultet og turistindustrien er fremdeles avventende. Det tok måneder før den amerikanske kongressen godkjente ytterligere nødhjelpsbistand til gjenoppbygging. Bak dette sceneteppet setter dog forretningsledere og valgte politikere sin lit til havneområdet, for på den måten å kunne spille en aktiv rolle i byens gjenoppbygging. Det viste seg at mesteparten av havneområdet unngikk total ødeleggelse. Bare to uker etter orkanen startet man opp med begrenset havneaktivitet, med containere av kaffe og trevirke fra Sør-Amerika. I dag, måneder etter at orkanen drepte mer enn mennesker og gjorde hundretusentalls hjemløse, er New Orleans Tiden etter Katrina Måneder etter orkanen Katrine befinner New Orleans seg fremdeles i en meget dårlig situasjon. Store områder i den engang så livlige byen er fremdeles i ruiner. Kun en fjerdedel av byens tidligere innbyggere hadde pr. januar 2006 flyttet tilbake til sine hjem. Store deler av den lokale økonomien utenfor havneområdet, universiteter, medisinske 80 % av alt gods som kommer inn til havnen i New Orleans skal videre til and 16 LogistikkNETTVERK 2/2006

17 e destinasjoner. og havnemyndighetene usikre på hvordan man skal få tilbake trailersjåfører, havnearbeidere og annet kvalifisert personale som må til for å kunne opprettholde driften. Dette var dog det siste LaGrange tenkte på i de første dagene etter at Katrina hadde truffet byen. Samtlige åtte leietakere i havnens industriområde led under de enorme ødeleggelsene. Vegger ble forvandlet til bruddstein. Lagertak ble revet av. Innholdet ble utsatt for enorme nedbørsmengder, etterfulgt av flere uker med tropisk sommervarme. Som om ikke det var nok, 26 millioner tonn frosne kyllinger, som var lagret i tre forskjellige lagre og klargjort for eksport, hadde tint og begynte å råtne. LaGrange tilbrakte de påfølgende fryktelige og hektiske dagene ved det stekende varme havnekontoret. Her sov han på en sofa og drev forretningen via en mobiltelefon. Men ingenting var som normalt; Katrina hadde ført til at all trafikk langs elven hadde gått i stå. Oversvømmelsen førte igjen til at mer enn en millioner arbeidere i området langs golfkysten måtte flytte, og dermed tømme New Orleans og havneområdet for arbeidskraft. I forkant av stormen, mottok havnen opptil 40 skip pr. uke. Man mente at det kunne ta flere måneder før et skip kunne ankre opp i New Orleans. LaGrange var fast bestemt på å bevise det motsatte. Dagen etter stormen ble vi fortalt at vi måtte regne med at vi de neste seks månedene ikke ville se et skip, sier han. Vi trodde selvsagt det var en spøk. Vi fortalte at vi innen seks måneder ville være tilbake på cirka 70 % av hvordan det hadde vært i forkant av Katrina. I januar, når volumene var oppe på 60 % så den ambisiøse målsetningen ut til å være oppnåelig. Viktig transitthavn I tillegg til sin strategiske beliggenhet, ligger havneområdets styrke i dets sofistikerte kombinerte tilslutninger. LaGrange forteller at drøyt 80 % av alt gods som kommer inn til havnen i New Orleans skal til en annen destinasjon; mer enn halvparten av godset ankommer eller forlater kaiområdene med bil, og det øvrige transporteres via jernbane. New Orleans drar store fordeler av et sammenfallende jernbane- og motorveisystem. Havneområdet ligger nær flere motorveier, og betjenes av seks førsteklasses jernbaneoperatører; Canadian National, CSX, Burlington Northern/Santa Fe, Norfolk Southern, Kansas City Southern og Union Pacific. Med tanke på de ødeleggelsene som hadde funnet sted også på motorveier og jernbaneskinner, var det vanskelig å få havnen opp og gå igjen. De fleste hovedveier forbundet med havneområdet var oversvømmet, broer ble ødelagt, noe som igjen forårsaket at trafikken brøt sammen i hele regionen. Fremdeles den dag i dag er atkomst via veier vanskelig. Også jernbanesystemet led. Katrina ødela nærmere en tredjedel av vår hovedlinje, sier Jim Bridger, administrerende direktør i New Orleans Public Belt. Jernbanen var operativ i løpet av to uker, selv om det var gjort enorme skader. En av de ting vi foretok oss, som jeg er veldig stolt over, er at vi to dager før Katrina flyttet våre største aktiva fra New Orleans til Houston, sa Bridger. Vi koblet sammen alle våre fire lokomotiver og våre private jernbanevogner og fraktet dem til Houston for å få dem i sikkerhet. Ti dager senere var jernbanevognene på plass i New Orleans igjen. Kundene ble bekymret Selv om en del av leddene i transportkjeden var gjenopprettet relativt raskt (den første sendingen ankom havnen bare to uker etter Katrina), forårsaket sammenbruddet en langvarig bekymring hos de største kundene. Når havnen gikk ned med Katrina, skapte det store anslag mot vår logistikk, sier Dan Borné, administrerende direktør i Louisiana Chemical Association, en handelsorganisasjon som representerer dusinvis av kjemiske firmaer, som igjen utgjør en av havneområdets største kundebase. Statens kjemiske industrinæring, verdt $30 milliarder, sender de fleste av sine produkter til utlandet via havneområdet i New Orleans, og er således helt avhengig av å kunne stole på nettverket av prammer, biler og tog for å transportere produkter og materiale som benyttes i fremstillingen av dette. Det at havnen ble slått ut var ille nok, sier han. Men når du også tar med i beregningen at alle de logistiske støttefunksjoner ble slått ut, ble en voldsom mengde kjemikalier ikke eksportert. I og med at havneområdet i New Orleans var ute av drift etter orkanen, la flere av Borné s medlemmer planer for hvordan de skulle få sine varer ut til kundene via havneområ- LogistikkNETTVERK 2/

18 New Orleans dene i Houston, Texas, mer enn 480 mil unna. Jeg ringte Borné og sa; hør her, vi er ikke ute av drift. Vårt første skip kommer om en uke. Heldigvis valgte de å bli hos oss. Fremtidsutsikter Selv om havneområdet nå er i drift igjen, er fremtidsutsiktene fremdeles usikre. LaGrange sier at havneområdet trenger cirka $360 millioner for å kunne foreta nødvendige reparasjoner, samt å relokalisere bedrifter som befant seg langs det ødelagte området. Beløpet er mye lavere enn tidligere beregnet. I september i fjor ble det antydet at kostnaden for reparasjoner og relokalisering ville beløpe seg til $1.7 milliarder. En del av dette skyldes også det faktum at havneområdet har blitt involvert i en skitten politisk debatt om hvordan man skal gjenoppbygge New Orleans. Kjernen i debatten er utløpet av Mississippi elven (MR-GO), en kanal på drøyt 120 mil som sørger for dypvannstilgang til Mexico gulfen. Kritikere sier at oppmudringen i kanalen har ført til at saltvann har trengt inn i sumpområdene i Louisiana, og på den måten ødelagt tusenvis mål av våtmarksområder som har fungert som en støtfanger mot orkaner og stormer. En plan som ble presentert i januar støtter stengingen av MR-GO. Da gjenstår to alternativer for havneområdet: å utvide kanalen for på den måten å gi større skip tilgang til å passere gjennom slusene, eller den raskere og rimeligere løsningen å relokalisere de bedriftene i den delen av havneområdet som ble ødelagt i orkanen og som er avhengig av dypvann, selv om dette gjøres til et konkurrerende havneområde I hvert fall en av disse, Vulcan Materials Co., som importerer knust stein fra Mexico, har sagt at de mest sannsynlig vil flytte til en annen havn. En ølimportør har allerede kansellert sine planer om å åpne et distribusjonssenter i havneområdet, verdt mange millioner. LaGrange sier at havneområdet arbeider med mange kunder for å finne alternative lokaliteter for deres firmaer. Han forteller videre at de før stormen var inne på tanken om å ekspandere, for på den måten å trekke enda flere firmaer til regionen samt å foreta forbedringer på sine fasiliteter. Nå kjemper havnen for å beholde sine eksisterende kunder. LaGrange sier: Prioriteringen nå er å komme tilbake til det stadiet som vi engang var. Mange firmaer og organisasjoner sitter på gjerdet og avventer situasjonen for å se hvor mange av byens innbyggere som etter hvert returnerer. Offisielle tall antyder at byens befolkning vil være de neste årene, cirka 60 % av den opprinnelige befolkningen før orkanen Katrina inntraff. Denne befolkningsreduksjonen kan innbære undergangen for mange havneområder, men LaGrange opprettholder sin uttalelse om at havneområdet i New Orleans skal overleve. New Orleans «skyline» før Katrina satte inn sine ødeleggelser er iøynefallende. 18 LogistikkNETTVERK 2/2006

19 Schenker i New Orleans: «Så mye usikkerhet» Har det vært store ringvirkninger for kontoret på grunn av orkanen? Absolutt. Det er en kraftig mangel på transport i området rundt New Orleans, spesielt når er snakk om trailere som skal innhente og frakte containere. Selv om havneområdet i New Orleans er tilbake på 80 % pr. i dag, finnes det ikke nok trailere som kan innhente containerne. Jernbanen kommer seg sakte men sikkert, men det går ikke like fort. Hvordan har orkanen påvirket selve driften? Vi fikk ingen vind- eller vannskader på vår bygning, og elektrisiteten kom tilbake relativt raskt. Vårt største problem var telefonene i vårt nettverksystem, som ble slått ut av oversvømmelsen. Alt lå nede. Vi måtte benytte oss av vårt kontor i Charleston, South Carolina, og foreta alt via dem. Folk i New Orleans håper på at folkelivet skal vende tilbake til byen. I september i fjor slo Schenker Deutschland seg sammen med Lufthansa og andre logistikktilbydere for å fly inn et mobilt sykehus fra Frankfurt i Tyskland til Atlanta. Anlegget, som veide mer enn 20 tonn, ble deretter skipet i to containere til New Orleans for å hjelpe de syke og skadde. Samtidig ble Schenker USAs kontor i utkanten av New Orleans (Kenner) spart for de verste ødeleggelsene, men det tok flere uker å få tilbake telefonsystemer. Vi har snakket med sjefen for kontoret i New Orleans, Frank Hoeffner. Hvor viktig er havneområdet i New Orleans? Det er selvsagt sesongbetont. Men før Katrina utgjorde det cirka 40 % av vår drift, både når det gjaldt oversjøisk import og eksport. Har dere noen kunder i den delen av havneområdet som ble verst rammet? Vi hadde noen kunder i det franske kvarteret som importerte sjokolade for hotellene nede i byen. De fløy inn sjokolade fra Sveits og vi oppbevarte dette på et kjølelager. Disse kundene har dessverre, grunnet oversvømmelsen og ødeleggelsene på sine hjem, valgt å flytte hjem til Frankrike. Hva tror du vil skje med havneområdet og firmaer slik som blant annet dere som benytter det? Det er veldig vanskelig å forutsi. Det er flere problemer: det er stor mangel på trailere i området samtidig som det er mangel på arbeidskraft. Det er fryktelig mye usikkerhet knyttet til dette. Tekst: Russel McCulley Oversettelse: Tone Kjeldset Naturen går amok. Rekordår for stormer. Orkanen Katrina i september var den verste orkanen i Atlanterhavets stormsesong Orkanen tok mer enn liv og forårsaket skader for mer enn $75 milliarder. Det var kun én orkan. Perioden fra juni 2005 til januar 2006 var den mest aktive stormsesongen i Atlanterhavet noensinne, med mer enn 27 tropiske stormer, 14 orkaner og tre orkaner som oppnådde styrke 5. Mexico ble truffet av tre store orkaner. Både Louisiana og Florida i USA ble truffet to ganger. Orkanen Rita tok livet av 113 personer og ødela eiendommer til en verdi av $9.4 milliarder. Orkanen Wilma var den mest voldsomme stormen som noensinne hadde vært rapportert i Atlanterhavet. Her gikk 62 liv tapt og det ble ødelagt for mer enn $20 milliarder. Totale skader denne sesongen beløper seg til mer enn $100 milliarder, også dette er rekord. Prognosemakerne ble overrumplet. Opprinnelig forutså de at stormaktiviteten ville ligge litt i overkant av gjennomsnittet. Legendariske Old Man River i Mississippi. Ordet Mississippi stammer fra det indianske ordet «Misi-ziibi», som betyr stor elv. Elven spilte en sentral rolle i amerikansk historie i 1803, da president Thomas Jefferson overtok New Orleans og de vestre landområdene fra franskmennene for kun $15 millioner. Det var hovedsakelig havneområdet Jefferson var interessert i. Havneområdet ble først benyttet av pelsjegere for å transportere beverskinn. Tidlig på 1800-tallet kom dampskipene og revolusjonerte handelsnæringen ved at last kunne gå både oppover og nedover elveløpet. LogistikkNETTVERK 2/

20 Globalt Motorisering av Kina Kan gi global oljekrise En amerikansk forskningsrapport konkluderer med at dersom Kina får samme biltetthet som Vesten, er det duket for global oljekrise av store dimensjoner. Resultatet kan bli oljepriser på et nivå noen knapt kan tenke seg. Kina vil bli en gigantisk oljeimportør, og dermed endre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter olje på verdensmarkedet. I 2001 hadde Kina 18 millioner kjøretøyer, hvorav 5 millioner personbiler. Dersom Kina skulle ha det samme antall biler pr innbygger som i vestlige land, ville landet ha 160 millioner biler, hvorav 10 millioner nye biler hvert år. Tre produsentgrupper I perioden har landets bilindustri vært igjennom en omfattende restrukturering fra 118 individuelle produsenter til tre produsentgrupper. Bildelindustrien har på samme måte blitt redusert fra flere hundre leverandører til 5 10 leverandørgrupper. Industrien er oppmuntret til å produsere rimelige biler, som kineserne kan kjøpe for ca dollar. Kina er medlem av WTO World Trade Organization, som krever at utenlandske bilprodusenter har krav på adgang til det kinesiske innlandsmarked. Globale produsenter vil se på mulighetene til å utnytte en mulig motorisering av Kina. Mot et motorisert samfunn Forskerne er usikre på konsekvensene av en hurtig voksende kinesisk bilpark. På kort sikt vil kineserne få økt sin mobilitet og få muligheter til å bo, handle og arbeide på et større geografisk område. Men, etter hvert vil luftkvaliteten bli dårligere, antall ulykker vil øke og det vil bli trengsel i bytrafikken. Det vil føre til et mer motorisert bosettings- og arbeidsmønster. Kostnadene til veger, helse og administrasjon vil øke. Lokale myndigheter vil få større ansvar for å regulere trafikken og tilpasse infrastrukturen til trafikkveksten. I neste omgang vil kostnadene for kjøp, eie og bruk av bilene øke. Økt oljeimport Nasjonaløkonomisk vil det få konsekvenser, ved at Kina blir en enda større importør av oljeprodukter. Det er mange eksempler på land som har gjennomgått en slik transformasjon som det Kina nå opplever. Men, knapt noe land har gjort det så raskt som Kina. Derfor haster det med å få på plass en personbilpolitikk som kan møte fremtidige utfordringer. USA, Japan, Korea og Europa har eksempelvis vært igjennom omfattende utvikling innen bilindustrien, men ingen av disse erfaringene kan uten videre overføres til kinesiske forhold. Kina bruker mindre penger enn vestlige land på forskning, noe som gjør at kunnskap må importeres. Landet har selv ikke kompetanse til å utvikle biler for verdensmarkedet. Landet vil være helt avhengig av joint-venture med utenlandske produsenter. I tillegg produserer ikke landet like rent drivstoff som de vestlige land. Miljøutfordringene krever bygging av nye raffinerier. Må få EU-standard Forskerne anbefaler en rekke tiltak for å få transportsystemet tilstrekkelig modernisert. Innen 2010 bør landet ha etablert tilsvarende standarder og krav til utslipp, drivstoffeffektivitet og sikkerhet etter mønster av EU. Kina må som et ledd i dette arbeidet forbedre drivstoffkvaliteten og innføre europeiske utslippskrav. Dette krever nye raffinerier med nye produksjonssystemer og samarbeid med utenlandske selskaper. Videre anbefales iverksatt forskning som kan bidra til å finne løsninger på de store utfordringer landet står overfor innen logistikk og transport. Forskerne tror Kina vil få størst vekst i bilsegmentet liten bil til folk flest. Det blir volummarkedet i årene som kommer. Bilen vil bli utviklet med høy energieffektivitet, være komfortabel og pålitelig og være trygg å kjøre. For at folk flest skal få råd til bilen må den også være rimelig å kjøpe. Staten må på sin side sørge for at infrastrukturen blir utbygd og at det er tilstrekkelig veikapasitet over hele landet. Avslutningsvis mener forskerne at staten også må sørge for utbygging av tilstrekkelige kollektive transportsystemer som kan dekke behovet for massetransport. Tekst: Einar Spurkeland Den motoriserte trafikkene øker i Kina. Amerikanske forskere mener kineserne bør utvikle en miljøvennlig transportpolitikk før det er for sent. Kilde: «Personal Cars and China» (2003) National Academy of Engineering (NAE), USA, ISBN X 20 LogistikkNETTVERK 2/2006

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer