Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2014

3 BÆRUM NÆRINGSRÅD I BÆRUM NÆRINGSRÅDS STRATEGI Terje Tandberg, styreleder 2014 har vært et år med høy aktivitet i Bærum næringsråd. Medlemstilgangen er god, og vi er i dag 340 medlemmer. Vi har hatt godt besøkte og populære arrangementer for våre medlemmer, og en Næringslivsdag med 370 deltagere. Tema for Næringslivsdagen var i 2014 utviklingen på Fornebu inkludert Fornebubanen, et viktig tema for næringslivet i Bærum og en sentral sak for Bærum næringsråd å løfte frem. Bærum næringsråds økonomi er nå stabilisert på et godt nivå, som gir handlefrihet og mulighet til høy aktivitet med fokus på sentrale saker for næringslivet i Bærum. Bærum næringsråd har i fjor høst drøftet og vedtatt sin nye strategiske plan for Her er vår visjon: Bærum næringsråd skal bidra til å utvikle en god og livskraftig Vestregion med et variert og lønnsomt næringsliv, og hvor innbyggerne ønsker å arbeide og bo. Vi løfter i vår visjon blikket ut over Bærums kommunegrenser og mener vi i større grad må se Vestregionen under ett. Vi må ha ambisjoner om å bidra til hele regionens utvikling. En stor del av næringslivet i regionen er ikke opptatt av kommunegrensene, men hvor godt det legges tilrette for næringslivet, hva slags næringsliv som utvikles og løftes frem, hvordan regionen samspiller for å få helhetlige samferdselsløsninger med fokus på kollektivutbygging, samt en helhetlig boligutbygging med tilhørende infrastruktur ut fra gravitasjon rundt sentrumsutvikling og fortetting nær kollektivknutepunkt. Bærum kommune tenker og planlegger også for regional utvikling. Det er tatt kommunalt initiativ for å utrede en større regional struktur, i første omgang i samarbeid med Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Hole. Vi tror dette er positive initiativ. Bærum næringsråd ønsker å bidra til økt fokus på regional utvikling. Vi har en ambisjon om å være pådriver for dette ut fra næringslivets perspektiv og behov. Det krever økt grad av samarbeid og planlegging mellom de ulike næringsrådene i regionen og et godt samspill mellom bedriftene, næringsrådene og kommunene. Dette er et krevende og spennende arbeid for de neste årene. I 2015 vil vi også satse på å utvikle nettverksdelen av Bærum næringsråd, hvor medlemsbedriftene gjennom ulike arrangementer og temamøter utveksler kunnskap og kompetanse og bidrar til nettverksbygging for våre medlemmer. Dette er etterspurt blant våre medlemmer, noe gjennomgående høy deltagelse på våre arrangementer viser. Den årlige Næringslivsdagen er nå godt etablert. Bærum næringsråds Næringslivsdag er i dag den største åpne næringslivskonferansen i Asker og Bærum. Konferansen gir fokus på sentrale rammebetingelser for næringslivet i Asker og Bærum, nettverksbygging for deltagerne og profilering av Bærum næringsråd og våre sentrale saker. Vi ser frem til et aktivt år for Bærum næringsråd også i Bærum næringsråd årsrapport

4 BÆRUM NÆRINGSRÅD Bærum næringsråd er en frittstående og næringspolitisk organisasjon, finansiert av medlemsbedriftene. Vårt hovedmål er å sikre best mulig ramme betingelser for næringslivet i regionen. Vi representerer et stort antall bedrifter fra ulike bransjer og i ulike størrelser. Dette gjør oss til en svært sentral samfunnsaktør, ikke bare i Bærum, men i hele Vest regionen. Bærum næringsråds formål er å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser, blant annet ved å være idéfremmende og koordinerende, men også kontakt organ for næringslivet overfor andre nettverksforeninger, offentlige myndig heter og leverandører av offentlige tjenester. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Vi er samlokalisert med og offisiell samarbeidspartner med SmartCity Bærum. Vi sam arbeider med Subsea Valley, Oslo Handels kammer, Ungt Entreprenørskap, Oslo Off shore Forum, NHO, og Virke. I tillegg sam arbeider vi med andre nærings råd og næringsforeninger lokalt og regionalt. Som medlem tar du del i et unikt faglig og sosialt næringsnettverk hvor potensielle samarbeidspartnere og forretningsforbindelser også er medlemmer. Sam handling innenfor medlemsmassen skaper vekst og gir muligheter for langvarige relasjoner. Et medlemskap hos oss sikrer også at dine næringsinteresser får en tydelig stemme inn i det politiske miljø og offentlig administrasjon Vi i Bærum næringsråd er overbevist om at den beste måten å påvirke nærings- og markedsmulighetene i kommunen, er å møte andre næringsdrivende, lære av deres erfaringer og sammen jobbe for gode løsninger for næringslivet gjennom Bærum næringsråd. Bærum næringsråd ved Nina M. Melgård, direktør Ane Maria H. Mjaaseth og Bjørn Frodahl 4 Bærum næringsråd årsrapport 2014

5 Bærum næringsråd har blant sine oppgaver å ivareta næringslivets interesser i Sandvika, som er en by i endring og utvikling. Samferdsel er en av fanesakene til Bærum næringsråd. Ane Mjaaseth på broen over E18 på Lysaker. Tema for Næringslivdagen 2014 var «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon», og det kom 370 deltakere. «VÅRT HOVEDMÅL ER Å SIKRE BEST MULIG RAMMEBETINGELSER FOR NÆRINGSLIVET I REGIONEN.» Bærum næringsråd årsrapport

6 VÅRE MEDLEMMER Bli medlem / / bn.no Medlemmene er selve grunnlaget for næringsrådets eksistens og derfor også rådets viktigste ressurs og samarbeidspartnere. Vår ambisjon er å ha god dialog med medlemmene gjennom hele året. Vi representerer et mangfold av bransjer, og medlemmene består av små, mellomstore og store bedrifter i en balansert miks. Våre medlemmer har virksomhet i hele regionen, med god spredning geografisk. Årlig etablerer det seg flere hundre nye bedrifter i Bærum, og vi skal være de første som ønsker nyetablerte bedrifter velkommen på næringslivsarenaen. Vi skal også bidra til vekst og stimulere til ny skaping og utvikling. Bærum næringsråd skal posisjonere seg og synlig gjøre sin aktivitet overfor medlemmene og styrke dialogen med disse slik at medlemsmassen blir en ressurs for innhenting av ideer og engasjement. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. NYE I 2014 Solhaug Drift AS Toothfairy Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor AS Fornebuporten Aker ASA Preben Cooper AS Teltutleie AS KLP Eiendom AS Koksa Eiendom Procano Deloitte Gustav Käser Training International The Pure Water Company Company Pulse AS Barebrafolk AS Culina Restaurant Brambani Margaretha Finseth Interconnect As Grini Hjemmebakeri AS Oxenøen bruk AS Ledervalg ANS SmartEndring Alle Gutta XLP Extra large Print Advokatfirmaet Selmer Snap-pack AS Data Respons Norge AS 3 B Signe Johanne Haver Medvind Eventbyrå AS NetSolution AS PEducation Energi Salg Norge AS Bertel O Steen A&B Deconx Torger Reve Åse Klevland Hartmann Arkitekter AS Rom Eiendom AS Bernt Torp Mustad Eiendom Jerven Entreprenør & Prosjektledelse AS Kanel Bakeries Salg AS Hjalmar Aass GrandPower Asker Golf Erling Dokk Holm Bernt Reitan Jensen Storebrand Lysaker AS Storebrand Lysaker Torg AS NCC Property Development AS HumanPotential Empower Communication Grini Golfklubb H3 Arena AS Kongstanken AS Odonata AS AB Solutions Øst AS Accountor Bærum AS Røislandco Glefs Boost Consulting AS Immutare Norkart AS Oslo International Scool Sponsorlink Obos eiendomsforvaltning AS Visma Services Norge AS 6 Bærum næringsråd årsrapport 2014

7 ARRANGEMENT OG AKTIVITETER Bærum næringsråd er nettverksaktør og vet hvor viktig det er med ulike arrangement og møteplasser der medlemmer og andre kan treffes. Flere bedrifter innenfor samme region har de samme utfordringene. Nett verksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess. Bedrifter skal konkurrere, og de er avhengig av konkurranse for å være konkurranse dyktige. Men på noen områder kan det være smart med samarbeid, kompetanseutveksling og erfarings deling. Nettverksbygging kan være en viktig forutsetning for større økonomisk vekst, bedre produktivitet og innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester. For bedriftene i vårt nettverk ligger det store muligheter i å utvikle en tettere og bedre relasjon til samarbeids partnere, samtidig som det åpner for nye forretningsmuligheter og forbindelser. Eksempler på møteplasser og arrangement i regi Bærum næringsråd er: frokostmøter med faglige og aktuelle emner i egen regi eller i samarbeid med andre, småbedriftsforum og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. Vi fasiliterer også dialogmøter med kommunen og månedlige bedriftsbesøk med ordfører og næringssjef for å synliggjøre mangfoldet og diversiteten i næringslivet i Bærum. Flere av arrangementene ble holdt på Thon Hotel Oslofjord i God fingermat hører med når Bærum næringsråd arrangerer møter og nettverkstreff. Bærum næringsråd årsrapport

8 NÆRINGSLIVSDAGEN Bærum næringsråd har tradisjon for å arrangere en stor årlig næringslivskonferanse i Bærum. I 2014 gjennomførte vi Næringslivsdagen med tema «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon». Det var en konferanse med profilerte innledere og foredragsholdere, blant andre Lisbeth Hammer Krog, Erling Dokk Holm, Torger Reve og Bernt Reitan Jenssen og 370 deltakere. Konferansen er ment å profilere Bærum næringsråd som en sentral samfunnsaktør som er dyktig til å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser og synliggjøre samarbeidet med kommunen. Konferansen gir også nærings livet en unik mulighet til å bidra i et viktig arbeid ved å engasjere seg i ulike temaer, og vil skape mulighet for nett verks bygging med andre sentrale bedrifter i området samt regionale og nasjonale nøkkelpersoner. Næringslivsdagen 2014 trakk 370 deltakere. Sponsorene fikk god eksponering med egne stands i mingleområdet Temaet for Næringslivdagen 2014 var utviklingen av Fornebulandet. Torger Reve var en av de mange profilerte foredragsholderne. SPONSORER Næringslivdagen 2014 ble sponset av et utvalg medlemsbedrifter. Sponsorene hadde stands i en del av foajeen og fikk dermed god mulighet til å synliggjøre og få snakke med deltakerne. Bærum næringsråd tar gjerne imot tips om virksomheter som ønsker å være sponsor på Næringslivsdagen Sponsorer kan ha egen stand og får logoen på alle annonser og på profileringsmateriale i forbindelse med Næringslivsdagen. Ta kontakt med oss om du vil være sponsor. Sponsorene for Næringslivsdagen 2014: DNB hovedsponsor Budstikka Bærum kommune Company Pulse Copycat Fornebuporten Norconsult Munch design Statoil Telenor eiendom 8 Bærum næringsråd årsrapport 2014

9 APRIL Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Styrearbeid og daglig ledelse» ved Inger-Marie Ellingsen, Styre og Ledelse. Kommunegården i Sandvika. AUGUST Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Jus for småbedrifter». ved Brækhus Dege Advokatfirma Kommunegården i Sandvika. JANUAR Nettverkstreff og curling i Jar Isforum. I samarbeid med Jar Isforum Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Kundefokus» ved Inger- Marie Ellingsen, Styre og Ledelse. Kommunegården i Sandvika. FEBRUAR Frokostmøte «Styrearbeid i norske bedrifter, er det godt nok?». Foredragsholder: Inger Marie Ellingsen. I samarbeid med Styre og Ledelse. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «Bygg byen Sandvika 2025». Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Kjell Seeberg og Jerker Søderlind. I samarbeid med Sandvika Byutvikling. Formannskapssalen i Bærum Rådhus. MARS Årsmøte i Bærum næringsråd. Henie Onstad Kunstsenter. Middag på Bølgen og Moi. Foredragsholder: Ingebrigt Steen Jensen. MAI Frokostmøte «Fremtidens kontor og arbeidsmåter trender, innovasjon, muligheter». Foredragsholdere: Kenneth Tveito, Berit Wathne Andsem, og Bjørn O. Hopland. I samarbeid med Kinnarps, The Pure Water Company og SmartEndring. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «Budstikka og næringslivet». Foredragsholder: Kjersti Sortland, Budstikka. I samarbeid med Budstikka. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «There is no business on a dead planet». Foredragsholder: Petter Stordalen, Choice. I samarbeid med og holdt på Quality Hotel Leangkollen. Frokostmøte «Samhandling mellom tiltaksbedrifter og næringslivet». Foredragsholdere: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og Oddvar Paulsen, Nav. I samarbeid med og holdt på Mølla Kompetansesenter. JUNI Sommerfest i samarbeid med Øvrevoll Galopp på Øvrevoll Galoppbane. SEPTEMBER Frokostmøte «Bevisste veivalg for å øke og sikre verdier i din bedrift». Foredragsholdere: Bjørn Skare, Johan Mølbach-Thellefsen, Roald Haugland og Johan F. Bruusgaard. I samarbeid med ADVnor, BDO, Brækhus Dege og Formuesforvaltning. Thon Hotel Oslofjord. Nettverksmøte «Verdens mest miljøvennlige kontorbygg (Powerhouse)». Foredragsholder: Øivind Mork. Powerhouse på Kjørbo. OKTOBER Næringslivsdagen 2014 «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon». Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Bernt Reitan Jenssen, Erling Dokk Hom, Torger Reve, Kjell Kalland, Trond Bentestuen, Torstein Storækre, Beate Hamre Deck og Åse Klevland. Quality Hotel Expo. Frokostmøte «Statsbudsjettet 2015». Foredragsholder: Erik Bruce. I samarbeid med Nordea. Thon Hotel Oslofjord. NOVEMBER Nettverksdagen 2014 I samarbeid med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Scandic Asker. Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. DESEMBER Juleavslutning I samarbeid med og holdt på Thon Hotel Oslofjord. Underholdning ved Asker event. Sommeravslutningen på Øvrevoll Galoppbane Bærum næringsråd årsrapport

10 ASKER, DRAMMEN, LIER, KONGSBERG, RØYKEN, RØYSE, SLEMMESTAD, TØNSBERG OG VETTRE LOMMEDALEN BÆRUMS VERK RYKKINN SKUI HASLUM HOSLE KOLSÅS VØYENENGA RUD GJETTUM BLOMMENHOLM HØVIK SANDVIKA BILLINGSTAD SLEPENDEN 10 Bærum næringsråd årsrapport 2014 HVALSTAD

11 DRØBAK, JESSHEIM, KOLBOTN, LILLESTRØM OG OSLO MEDLEMSKART Bærum Næringråd har en variert medlemsmasse. Bruk bn.no for oppdatert informasjon og søk i medlemsdatabasen ØSTERÅS BEKKESTUA EIKSMARKA JAR advokater alarm og låsselskap bank og forsikring bedriftsrådgivere og rekruttering begravelsesbyrå bemanningsselskap bilforhandlere bygg og anlegg / entreprenører eiendomsmeglere eiendomsselskap og utviklere elektrisk engros eventselskap frisører geoteknisk utstyr grafisk design helseklinikker og treningssentre hotell og restaurant industri og produksjon ingeniør- og konsulentselskap investeringsselskap it og tele kantinedrift og kjøkkenleverandør kommunikasjon kontorutleie kunst og kultur lagerhold media medisinske produkter møbler næringspark og grunneier olje, gass og energi produksjonsbedrift regnskap og revisjon reisebyrå renhold taksering transport trykkeri og grafisk varehandel ventilasjon og vvs undervisning LYSAKER ANTALL BEDRIFTER 1 9 STABEKK FORNEBU SNARØYA Bærum næringsråd årsrapport

12 FANESAKER Bærum næringsråds hovedmålsetting er å arbeide for best mulige ramme betingelser og utviklingsmuligheter for nærings livet i Bærum. For å lykkes med dette følger vi vår strategiske plan hvor det er satt fokus på noen utvalgte fanesaker som skal ha prioritet i vårt arbeid for og med medlemmene. Fanesakene er vedtatt og forankret både i styret og rådet etter innspill, disku sjoner og dialog med medlemmene. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Næringslivet i Bærum er avhengig av effektiv godstransport og at arbeidstakere kan komme seg raskt og trygt på jobb. Det er nødvendig med vesentlig prioritering av kollektivtrafikken i tillegg til en helhetlig regional satsing på vei. Forpliktende avtaler og finansiering av Oslopakke 3, forsterket samarbeid med nærings livet og enklere politiske beslutnings prosesser er viktige momenter. Bærum er en del av en region med et betydelig antall arbeidsplasser, og transport systemet skal ivareta en stor andel arbeids reiser til og fra jobb og en betydelig andel av landets forretningsreisende. Køproblematikk, vanskeligheter med å planlegge reisetid i forbindelse med møter, kostnader ved tidsbruk og manglende fleksibilitet i arbeidstid er utfordringer nærings livet i Bærum står overfor daglig. Regionen trenger helhetlige transportløsninger med et effektivt hoved veisystem, et velutviklet, billig og effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt med tilknytning til vei og jernbane. Den fremtidige befolkningsveksten krever at man finner gode løsninger for å møte fremtidens transportbehov. Det er i større grad ønske om å jobbe der man bor. Kortreist arbeidskraft kan i større grad benytte seg av kollektive løsninger, alternativt sykle eller gå. For å unngå at miljø- og køproblemer øker dramatisk og gir betydelige problemer med fremkommelighet for nærings livet og privatpersoner, er det naturlig og nødvendig at kollektiv trafikken og alternative løsninger tar store deler av veksten. Gode kollektivløsninger er også en forutsetning for å kunne innføre strengere parkeringsnormer på de ulike arbeidsplassene. Bærums infrastrukturutfordringer er prioritert som et av de viktigste arbeids områdene for næringsrådet. En god infrastruktur løsning er viktig for konkurranse evnen i næringslivet, og et vesentlig moment er å redusere transportog reise kostnader ved bedre utbygd vei og kollektiv nett. Det er viktig at frem driften i de store prosjektene forseres, og at de viktigste prosjektene prioriteres først. Fornebubane, trafikk situasjonen på Lysaker, ny E18-trasé, E16 og Ringeriksbane er prosjekter vi er engasjert i, og hvor vi arbeider i sam spill med offentlige myndigheter, men også som pådriver for beslutninger og fremdrift. I tillegg har vi satt på agendaen en forlengelse av Kolsåsbanen til Lommedalen/Rykkinn og eventuelt Avtjerna. Måten vi arbeider på i forhold til kommunale og andre offentlige myndigheter er aktivt å bidra til informasjon og tilrettelegging for prosjektgrupper. Vi er lydhøre overfor de utfordringer som finnes, i tillegg til å være talerør inn mot offentlige myndigheter. Vi engasjerer oss i form av å stille på møter, bidra til diskusjon, og fremme våre synspunkter både overfor lokale, men også regionale og sentrale myndigheter. UTVIKLING AV SANDVIKA Sandvika er en by i rivende utvikling. Det legges planer for det videre arbeidet med en egen kommunedelplan. Planen er en oppfølging av visjonen om Sandvika som en by som utnytter sin flotte beliggenhet ved elva og sjøen, med balansert utvikling for både bolig og næring i retning av innovasjons- og rekreasjonsby. En god blanding av handel, kultur, utdanning, boliger og kontorer som gir en livskraftig by, er et viktig utgangspunkt for den fremtidige utviklingen av Sandvika. Sentrumsutvikling er konstatert som viktig for næringslivet generelt i Bærum, og utviklingen bør være bærekraftig sosialt, kulturelt, demografisk, økonomisk og økologisk. 12 Bærum næringsråd årsrapport 2014

13 Et levende sentrum krever en god by plan og gode offentlige tjenester for alle alders grupper. Bibliotek, åpne og tilgjengelige offentlige rom, utdanningsinstitusjoner, kulturtilbud som skaper attraktivitet, og arkitektur som skaper identitet, er viktige momenter i tillegg til god butikkmiks, et mangfold av spise steder, møteplasser og aktiviteter. Tetthet mellom næring og bolig og et ambisiøst og variert boligtilbud innenfor et avgrenset område samt nærhet til infra struktur og tilgjengelig parkering er viktig. Det må være en balanse mellom tilbud og aktiviteter, nok mennesker, god tilgjengelighet alt i gangavstand, tilgjengelig informasjon og en åpen og innbydende atmosfære. «FORPLIKTENDE AVTALER OG FINANSIERING AV OSLOPAKKE 3, FORSTERKET SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET OG ENKLERE POLITISKE BESLUTNINGSPROSESSER ER VIKTIGE MOMENTER.» Bærum næringsråds samarbeid med Sandvika Byutvikling bidrar til å sette utviklingen av Sandvika på kartet, ved å avholde årlige byutviklingsseminar, støtte opp om arbeidet med områdereguleringer og helhetlig utbygging av byen, være pådriver for at vedtak følges opp, bistå i arbeidet med å revitalisere Sandvika samt bidra med ideer og konstruktivt arbeid. Dialog og samarbeid med kommunen for utvikling av Sandvika, og nært samarbeid med gårdeiere, Vårt Sandvika AS, og handels standen er også viktige premisser for å lykkes. TO PROSJEKTER I SAMARBEID MELLOM NÆRINGSLIV OG SKOLE Læring i arbeid (LIA) er et prosjekt vi har hatt i flere år og hvor mange av medlemsbedriftene er engasjert. Prosjektet er i samarbeid med Bærum kommune og Veiledningssenteret i Asker og Bærum, og retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Vi tror det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg. Dette prosjektet gir bedriftene en fin mulighet til å profilere seg som en attraktiv fremtidig arbeids plass og bygge et positivt omdømme, samtidig som skole elevene får et innblikk i det varierte nærings livet vi har i kommunen, og muliggjør et enklere yrkesvalg. Bærum næringsråd har også et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus. Våre medlemsbedrifter er også engasjert i samarbeid med flere skoler med egne partnerskaps avtaler, avtaler om bedriftsbesøk, egne prosjekt og mye mer, og næringsrådet kan også her bistå med dialog og kontakt med rette personer i rette fora. «Digitale Sprell» er et annet eksempel på godt samarbeid mellom næringsliv og skole. Terramar og Hundsund ungdoms skole var initiativtakere til prosjektet og har nå gjennomført dette tre år på rad. I 2014 bidro næringsrådet og Terramar til at både Telenor og Simula inngikk lignende avtaler med henholdsvis Rykkinn skole og Bjørnegård ungdomsskole. «Digitale Sprell» går ut på å lære elevene prosjektmetoden Scrum, og de skal i løpet av tre uker løse en utfordring ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet. E18 mot Sandvika Statuen av polfarer Otto Sverdrup som står i Sandvikas gågate som er åpnet for trafikk. Bærum næringsråd årsrapport

14 Utbygging på Bekkestua BOLIGUTBYGGING En omforent boligpolitikk er også et element i næringsutviklingen. Det er sentralt for Bærums utvikling at boligutbyggingen øker betydelig. Det er et mål at flest mulig som jobber i Bærum også har råd til å bo i kommunen. Med dagens høye priser på boliger i Bærum blir det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig blir jobbmulighetene innenfor utdannings- og omsorgssektorene bare bedre og bedre. Både av tids- og bekvemmelighetsgrunner og av hensyn til miljø og økonomi, foretrekker folk flest å jobbe i nærheten av der de bor. For å etter komme dette ønsket, samt bidra til at de unge som bor i kommunen skal kunne etablere seg i egen kommune, trenger vi en vesentlig kraftigere og mer variert bolig ut bygging. Bærum nærings råd ønsker også vesentlig sterkere boligutbyggingstakt rundt kollektivknutepunktene. Fornebu bør utbygges betydelig tettere, både mer konsentrert og mer i høyden enn forutsatt i dagens reguleringsplan. Kommunen bør også tilrettelegge i større grad for student boliger og bolig for unge i etablerings fasen for å være rustet til å tiltrekke ny utdannet, ressurssterk arbeidskraft. NÆRINGSAREALER Tilrettelegging av næringsarealer er et viktig virkemiddel innenfor kommunens næringspolitikk. En utfordring er å sette av tilstrekkelige arealer på kort og lang sikt. Aktiv lokaliseringsstyring og utvikling av særpregede og sterke næringsmiljø, koordinert infrastrukturutvikling samt areal utnyttelse og arealøkonomisering. Nærhet til marked, ressurser, infrastruktur, boliger, servicetilbud, parkering og «næringsklynger» er viktige innsatsfaktorer for attraktivitet. I tillegg er det etterspørsel etter et mangfold av næringer, kombinasjons lokaler, miljø for gründere og kunn skaps arbeidsplasser. Bærekraftige områder med mulighet for miljø- og energi effektive bygg er også viktig å fokusere på. Et offentlig engasjement i tilrettelegging for gode transformasjonsprosesser kan kompensere for ulemper knyttet til fragmentert eierstruktur og mange enkeltaktører. UTVIKLING AV NÆRINGS STRATEGI I SAMARBEID MED BÆRUM KOMMUNE Bærum næringsråd skal med sin kompetanse, erfaring og nettverk være det koordinerende bindeleddet mellom lokalt næringsliv, myndigheter, media og aktører som har interesser forbundet med kommunens næringsutvikling. Vi skal aktivt påvirke kommunens nærings strategi og være i tett dialog om prioriteringer, fokusområder og frem drift. Bærum næringsråd er også hørings organ, slik at det er muligheter for innspill og korreksjoner også etter at planen er lagt ut til høring. Vi har en ambisjon og målsetning om å påvirke slik at nærings strategien blir politisk vedtatt våren I tillegg skal vi være til stede på definerte møteplasser som fremmer medlemmenes interesser, og arbeide aktivt for å styrke medlemsbedriftenes næringsutvikling og potensial. Et nært samarbeid med kommuneadministrasjonen og det politiske miljøet skal sikre bedre forutsigbarhet, tettere dialog og åpne kommunikasjonslinjer for næringslivet. 14 Bærum næringsråd årsrapport 2014

15 Flere kafeer og mulighet for å kjøre til butikkene i gågaten i gamle Sandvika skal gjøre det mer attraktivt og tilgjengelig. Rådhuset i Sandvika. SAMARBEID MED SMART CITY BÆRUM Bærum næringsråd er offisiell samarbeids partner og samlokalisert med SmartCity Bærum, som er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet. Målet er å redusere energibruk og klima gassutslipp gjennom felles prosjekter og sam arbeid. Hovedideen er å begrense klima utslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass «grønne» løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet. Bærum næringsråd er SmartCity Bærums forankring mot næringslivet, og vi samarbeider om enkeltprosjekter og bistår i gjennomføring av konferanser, seminarer og prosjektmøter. REGIONALT SAMARBEID Det regionale perspektivet er vesentlig i nettverkssammenheng. Bedriftene i vår region er ikke opptatt av kommunegrenser og ønsker samhandling med andre interessante aktører uansett lokalisering. Det vil derfor være viktig for Bærum næringsråd å videreutvikle samarbeidet med andre nettverksaktører og bidra til å «løfte blikket» i større, regionale saker. Sam arbeid om nærings politikk regionalt, sam spill om felles prosjekter på tvers av kommunegrenser og regioner samt synliggjøring av fordelene med samarbeid vil være viktige incitament for de ulike aktørene fremover. ETABLERERTJENESTEN Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tjenesten drives av Asker næringsråd, Bærum næringsråd og Kvinner i Business. Gjennom dette samarbeidet er målset ningen å bidra til gründerskap og innovasjon, opp blomstring av små bedrifter i tilknytning til kunnskapsmiljøene og vekst i lokalt og regionalt næringsliv. Etablerertjenesten i Asker og Bærum omfatter: Veiledning i etablering av egen virksomhet Grunnkurs i etablering av egen virksomhet Temakurs innenfor sentrale områder Kurs og veiledning tilrettelagt for kulturnæringene Gründerforum Samtaleordning Inkubatorplass Næringsfaglig vurdering (NAV) Bærum næringsråd årsrapport

16 BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT Bærum næringsråd skal være Bærum Kommunes foretrukne samarbeidspartner i næringsspørsmål og vi har vært aktiv støttespiller og dialogpartner i arbeidet med ny næringsstrategi som legges frem for politisk behandling våren Ane Maria H. Mjaaseth, direktør i Bærum næringsråd I strategiperioden skal vi i større grad fokusere på regionalt samarbeid. Våre medlemmer er ikke opptatt av kommune grenser, og vi ser nødvendigheten av å «løfte blikket» både mot Oslo og Asker for å favne om bedriftene i regionen. Ved å kunne sam arbeide om større politiske saker og arrangement vil næringsrådets arbeid bli mer attraktivt for flere, og vi vil kunne utvikle nett verket av medlemmer som vil gi gevinst til alle. Vi skal fortsette arbeidet for raskere saks behandling, mer forutsigbarhet og åpen og bedre dialog med kommuneadministrasjon, politisk miljø og aktørene lokalt. Optimal areal ut nyttelse og videreutvikling av definerte bo- og næringsområder, samt ivareta nærings interesser i områder som er regulert til næring, er også viktige innsatsfaktorer for et vel fungerende næringsliv. Vårt fokus på gode rammebetingelser, markedsføring og profilering av kommunen som en attraktiv, fleksibel, effektiv og engasjert partner for næringslivet er viktig for nyetableringer og innovasjon. Bærum kommune kan tiltrekke seg spennende næringsliv ved å synliggjøre tilgang på kompetanse og kapital, samt være tydelig på muligheter for å være en del av et miljø som setter læring og innovasjon på dagsorden. Nærings livet har et økende behov for spiss kompetanse, og samarbeidet med utdannelses- og forsknings institusjoner er viktigere enn noen gang. Men det er også viktig å skape forståelse for at ikke alle kan bli akademikere. Næringslivet i Bærum er svært sammensatt og trenger også yrkes faglig utdannede. Dette er en reell utfordring i den kommunen i landet med høyest antall akademisk utdannede. Det å representere næringslivet i Bærum er en utfordrende og særdeles spennende oppgave. Medlemsmassen i Bærum næringsråd består av alt fra enkelt manns foretak samt små og mellom store bedrifter innen for alle typer næringer. I dette spennet, både i antall ansatte og type virksomhet, er de daglige utfordringene, motivasjonen og begrunnelsen for å være medlem svært forskjellig. For å kunne tilfredsstille de ulike behovene dere som medlemmer har for oppfølging, aktiviteter og profilering, er det svært viktig med toveis dialog og «tak høyde» for mange typer innspill og forslag. Gode ideer til temaer for møter og inn spill til aktiviteter og samlinger er en forut setning for et godt og variert medlems tilbud. Det er kun gjennom åpen dialog og kontakt Bærum næringsråd kan møte de ulike forventningene medlemmene og samarbeids partnerne har sammen kan man utrette det meste. Bærum næringsråd skal også videreføre det tette og gode samarbeide med Ordfører og Næringssjef i kommunen, og har siden 2012 gjennomført en rekke bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter i kommunen for å få et best mulig bilde av mangfoldet og sammensetningen av næringslivet. Målsetningen med besøkene er å få til en åpen og konstruktiv dialog mellom næringslivet og det politiske miljø og kommuneadministrasjon, og vise interesse og engasjement for så vel nyetablerte som veletablerte bedrifter i alle typer bransjer. VÅRE MEDLEMMER ER IKKE OPPTATT AV KOMMUNEGRENSER, OG VI SER NØDVENDIGHETEN AV Å «LØFTE BLIKKET» BÅDE MOT OSLO OG ASKER FOR Å FAVNE OM BEDRIFTENE I REGIONEN. 16 Bærum næringsråd årsrapport 2014

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer