Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2014

3 BÆRUM NÆRINGSRÅD I BÆRUM NÆRINGSRÅDS STRATEGI Terje Tandberg, styreleder 2014 har vært et år med høy aktivitet i Bærum næringsråd. Medlemstilgangen er god, og vi er i dag 340 medlemmer. Vi har hatt godt besøkte og populære arrangementer for våre medlemmer, og en Næringslivsdag med 370 deltagere. Tema for Næringslivsdagen var i 2014 utviklingen på Fornebu inkludert Fornebubanen, et viktig tema for næringslivet i Bærum og en sentral sak for Bærum næringsråd å løfte frem. Bærum næringsråds økonomi er nå stabilisert på et godt nivå, som gir handlefrihet og mulighet til høy aktivitet med fokus på sentrale saker for næringslivet i Bærum. Bærum næringsråd har i fjor høst drøftet og vedtatt sin nye strategiske plan for Her er vår visjon: Bærum næringsråd skal bidra til å utvikle en god og livskraftig Vestregion med et variert og lønnsomt næringsliv, og hvor innbyggerne ønsker å arbeide og bo. Vi løfter i vår visjon blikket ut over Bærums kommunegrenser og mener vi i større grad må se Vestregionen under ett. Vi må ha ambisjoner om å bidra til hele regionens utvikling. En stor del av næringslivet i regionen er ikke opptatt av kommunegrensene, men hvor godt det legges tilrette for næringslivet, hva slags næringsliv som utvikles og løftes frem, hvordan regionen samspiller for å få helhetlige samferdselsløsninger med fokus på kollektivutbygging, samt en helhetlig boligutbygging med tilhørende infrastruktur ut fra gravitasjon rundt sentrumsutvikling og fortetting nær kollektivknutepunkt. Bærum kommune tenker og planlegger også for regional utvikling. Det er tatt kommunalt initiativ for å utrede en større regional struktur, i første omgang i samarbeid med Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Hole. Vi tror dette er positive initiativ. Bærum næringsråd ønsker å bidra til økt fokus på regional utvikling. Vi har en ambisjon om å være pådriver for dette ut fra næringslivets perspektiv og behov. Det krever økt grad av samarbeid og planlegging mellom de ulike næringsrådene i regionen og et godt samspill mellom bedriftene, næringsrådene og kommunene. Dette er et krevende og spennende arbeid for de neste årene. I 2015 vil vi også satse på å utvikle nettverksdelen av Bærum næringsråd, hvor medlemsbedriftene gjennom ulike arrangementer og temamøter utveksler kunnskap og kompetanse og bidrar til nettverksbygging for våre medlemmer. Dette er etterspurt blant våre medlemmer, noe gjennomgående høy deltagelse på våre arrangementer viser. Den årlige Næringslivsdagen er nå godt etablert. Bærum næringsråds Næringslivsdag er i dag den største åpne næringslivskonferansen i Asker og Bærum. Konferansen gir fokus på sentrale rammebetingelser for næringslivet i Asker og Bærum, nettverksbygging for deltagerne og profilering av Bærum næringsråd og våre sentrale saker. Vi ser frem til et aktivt år for Bærum næringsråd også i Bærum næringsråd årsrapport

4 BÆRUM NÆRINGSRÅD Bærum næringsråd er en frittstående og næringspolitisk organisasjon, finansiert av medlemsbedriftene. Vårt hovedmål er å sikre best mulig ramme betingelser for næringslivet i regionen. Vi representerer et stort antall bedrifter fra ulike bransjer og i ulike størrelser. Dette gjør oss til en svært sentral samfunnsaktør, ikke bare i Bærum, men i hele Vest regionen. Bærum næringsråds formål er å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser, blant annet ved å være idéfremmende og koordinerende, men også kontakt organ for næringslivet overfor andre nettverksforeninger, offentlige myndig heter og leverandører av offentlige tjenester. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Vi er samlokalisert med og offisiell samarbeidspartner med SmartCity Bærum. Vi sam arbeider med Subsea Valley, Oslo Handels kammer, Ungt Entreprenørskap, Oslo Off shore Forum, NHO, og Virke. I tillegg sam arbeider vi med andre nærings råd og næringsforeninger lokalt og regionalt. Som medlem tar du del i et unikt faglig og sosialt næringsnettverk hvor potensielle samarbeidspartnere og forretningsforbindelser også er medlemmer. Sam handling innenfor medlemsmassen skaper vekst og gir muligheter for langvarige relasjoner. Et medlemskap hos oss sikrer også at dine næringsinteresser får en tydelig stemme inn i det politiske miljø og offentlig administrasjon Vi i Bærum næringsråd er overbevist om at den beste måten å påvirke nærings- og markedsmulighetene i kommunen, er å møte andre næringsdrivende, lære av deres erfaringer og sammen jobbe for gode løsninger for næringslivet gjennom Bærum næringsråd. Bærum næringsråd ved Nina M. Melgård, direktør Ane Maria H. Mjaaseth og Bjørn Frodahl 4 Bærum næringsråd årsrapport 2014

5 Bærum næringsråd har blant sine oppgaver å ivareta næringslivets interesser i Sandvika, som er en by i endring og utvikling. Samferdsel er en av fanesakene til Bærum næringsråd. Ane Mjaaseth på broen over E18 på Lysaker. Tema for Næringslivdagen 2014 var «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon», og det kom 370 deltakere. «VÅRT HOVEDMÅL ER Å SIKRE BEST MULIG RAMMEBETINGELSER FOR NÆRINGSLIVET I REGIONEN.» Bærum næringsråd årsrapport

6 VÅRE MEDLEMMER Bli medlem / / bn.no Medlemmene er selve grunnlaget for næringsrådets eksistens og derfor også rådets viktigste ressurs og samarbeidspartnere. Vår ambisjon er å ha god dialog med medlemmene gjennom hele året. Vi representerer et mangfold av bransjer, og medlemmene består av små, mellomstore og store bedrifter i en balansert miks. Våre medlemmer har virksomhet i hele regionen, med god spredning geografisk. Årlig etablerer det seg flere hundre nye bedrifter i Bærum, og vi skal være de første som ønsker nyetablerte bedrifter velkommen på næringslivsarenaen. Vi skal også bidra til vekst og stimulere til ny skaping og utvikling. Bærum næringsråd skal posisjonere seg og synlig gjøre sin aktivitet overfor medlemmene og styrke dialogen med disse slik at medlemsmassen blir en ressurs for innhenting av ideer og engasjement. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. NYE I 2014 Solhaug Drift AS Toothfairy Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor AS Fornebuporten Aker ASA Preben Cooper AS Teltutleie AS KLP Eiendom AS Koksa Eiendom Procano Deloitte Gustav Käser Training International The Pure Water Company Company Pulse AS Barebrafolk AS Culina Restaurant Brambani Margaretha Finseth Interconnect As Grini Hjemmebakeri AS Oxenøen bruk AS Ledervalg ANS SmartEndring Alle Gutta XLP Extra large Print Advokatfirmaet Selmer Snap-pack AS Data Respons Norge AS 3 B Signe Johanne Haver Medvind Eventbyrå AS NetSolution AS PEducation Energi Salg Norge AS Bertel O Steen A&B Deconx Torger Reve Åse Klevland Hartmann Arkitekter AS Rom Eiendom AS Bernt Torp Mustad Eiendom Jerven Entreprenør & Prosjektledelse AS Kanel Bakeries Salg AS Hjalmar Aass GrandPower Asker Golf Erling Dokk Holm Bernt Reitan Jensen Storebrand Lysaker AS Storebrand Lysaker Torg AS NCC Property Development AS HumanPotential Empower Communication Grini Golfklubb H3 Arena AS Kongstanken AS Odonata AS AB Solutions Øst AS Accountor Bærum AS Røislandco Glefs Boost Consulting AS Immutare Norkart AS Oslo International Scool Sponsorlink Obos eiendomsforvaltning AS Visma Services Norge AS 6 Bærum næringsråd årsrapport 2014

7 ARRANGEMENT OG AKTIVITETER Bærum næringsråd er nettverksaktør og vet hvor viktig det er med ulike arrangement og møteplasser der medlemmer og andre kan treffes. Flere bedrifter innenfor samme region har de samme utfordringene. Nett verksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess. Bedrifter skal konkurrere, og de er avhengig av konkurranse for å være konkurranse dyktige. Men på noen områder kan det være smart med samarbeid, kompetanseutveksling og erfarings deling. Nettverksbygging kan være en viktig forutsetning for større økonomisk vekst, bedre produktivitet og innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester. For bedriftene i vårt nettverk ligger det store muligheter i å utvikle en tettere og bedre relasjon til samarbeids partnere, samtidig som det åpner for nye forretningsmuligheter og forbindelser. Eksempler på møteplasser og arrangement i regi Bærum næringsråd er: frokostmøter med faglige og aktuelle emner i egen regi eller i samarbeid med andre, småbedriftsforum og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. Vi fasiliterer også dialogmøter med kommunen og månedlige bedriftsbesøk med ordfører og næringssjef for å synliggjøre mangfoldet og diversiteten i næringslivet i Bærum. Flere av arrangementene ble holdt på Thon Hotel Oslofjord i God fingermat hører med når Bærum næringsråd arrangerer møter og nettverkstreff. Bærum næringsråd årsrapport

8 NÆRINGSLIVSDAGEN Bærum næringsråd har tradisjon for å arrangere en stor årlig næringslivskonferanse i Bærum. I 2014 gjennomførte vi Næringslivsdagen med tema «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon». Det var en konferanse med profilerte innledere og foredragsholdere, blant andre Lisbeth Hammer Krog, Erling Dokk Holm, Torger Reve og Bernt Reitan Jenssen og 370 deltakere. Konferansen er ment å profilere Bærum næringsråd som en sentral samfunnsaktør som er dyktig til å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser og synliggjøre samarbeidet med kommunen. Konferansen gir også nærings livet en unik mulighet til å bidra i et viktig arbeid ved å engasjere seg i ulike temaer, og vil skape mulighet for nett verks bygging med andre sentrale bedrifter i området samt regionale og nasjonale nøkkelpersoner. Næringslivsdagen 2014 trakk 370 deltakere. Sponsorene fikk god eksponering med egne stands i mingleområdet Temaet for Næringslivdagen 2014 var utviklingen av Fornebulandet. Torger Reve var en av de mange profilerte foredragsholderne. SPONSORER Næringslivdagen 2014 ble sponset av et utvalg medlemsbedrifter. Sponsorene hadde stands i en del av foajeen og fikk dermed god mulighet til å synliggjøre og få snakke med deltakerne. Bærum næringsråd tar gjerne imot tips om virksomheter som ønsker å være sponsor på Næringslivsdagen Sponsorer kan ha egen stand og får logoen på alle annonser og på profileringsmateriale i forbindelse med Næringslivsdagen. Ta kontakt med oss om du vil være sponsor. Sponsorene for Næringslivsdagen 2014: DNB hovedsponsor Budstikka Bærum kommune Company Pulse Copycat Fornebuporten Norconsult Munch design Statoil Telenor eiendom 8 Bærum næringsråd årsrapport 2014

9 APRIL Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Styrearbeid og daglig ledelse» ved Inger-Marie Ellingsen, Styre og Ledelse. Kommunegården i Sandvika. AUGUST Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Jus for småbedrifter». ved Brækhus Dege Advokatfirma Kommunegården i Sandvika. JANUAR Nettverkstreff og curling i Jar Isforum. I samarbeid med Jar Isforum Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Kundefokus» ved Inger- Marie Ellingsen, Styre og Ledelse. Kommunegården i Sandvika. FEBRUAR Frokostmøte «Styrearbeid i norske bedrifter, er det godt nok?». Foredragsholder: Inger Marie Ellingsen. I samarbeid med Styre og Ledelse. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «Bygg byen Sandvika 2025». Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Kjell Seeberg og Jerker Søderlind. I samarbeid med Sandvika Byutvikling. Formannskapssalen i Bærum Rådhus. MARS Årsmøte i Bærum næringsråd. Henie Onstad Kunstsenter. Middag på Bølgen og Moi. Foredragsholder: Ingebrigt Steen Jensen. MAI Frokostmøte «Fremtidens kontor og arbeidsmåter trender, innovasjon, muligheter». Foredragsholdere: Kenneth Tveito, Berit Wathne Andsem, og Bjørn O. Hopland. I samarbeid med Kinnarps, The Pure Water Company og SmartEndring. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «Budstikka og næringslivet». Foredragsholder: Kjersti Sortland, Budstikka. I samarbeid med Budstikka. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «There is no business on a dead planet». Foredragsholder: Petter Stordalen, Choice. I samarbeid med og holdt på Quality Hotel Leangkollen. Frokostmøte «Samhandling mellom tiltaksbedrifter og næringslivet». Foredragsholdere: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og Oddvar Paulsen, Nav. I samarbeid med og holdt på Mølla Kompetansesenter. JUNI Sommerfest i samarbeid med Øvrevoll Galopp på Øvrevoll Galoppbane. SEPTEMBER Frokostmøte «Bevisste veivalg for å øke og sikre verdier i din bedrift». Foredragsholdere: Bjørn Skare, Johan Mølbach-Thellefsen, Roald Haugland og Johan F. Bruusgaard. I samarbeid med ADVnor, BDO, Brækhus Dege og Formuesforvaltning. Thon Hotel Oslofjord. Nettverksmøte «Verdens mest miljøvennlige kontorbygg (Powerhouse)». Foredragsholder: Øivind Mork. Powerhouse på Kjørbo. OKTOBER Næringslivsdagen 2014 «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon». Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Bernt Reitan Jenssen, Erling Dokk Hom, Torger Reve, Kjell Kalland, Trond Bentestuen, Torstein Storækre, Beate Hamre Deck og Åse Klevland. Quality Hotel Expo. Frokostmøte «Statsbudsjettet 2015». Foredragsholder: Erik Bruce. I samarbeid med Nordea. Thon Hotel Oslofjord. NOVEMBER Nettverksdagen 2014 I samarbeid med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Scandic Asker. Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. DESEMBER Juleavslutning I samarbeid med og holdt på Thon Hotel Oslofjord. Underholdning ved Asker event. Sommeravslutningen på Øvrevoll Galoppbane Bærum næringsråd årsrapport

10 ASKER, DRAMMEN, LIER, KONGSBERG, RØYKEN, RØYSE, SLEMMESTAD, TØNSBERG OG VETTRE LOMMEDALEN BÆRUMS VERK RYKKINN SKUI HASLUM HOSLE KOLSÅS VØYENENGA RUD GJETTUM BLOMMENHOLM HØVIK SANDVIKA BILLINGSTAD SLEPENDEN 10 Bærum næringsråd årsrapport 2014 HVALSTAD

11 DRØBAK, JESSHEIM, KOLBOTN, LILLESTRØM OG OSLO MEDLEMSKART Bærum Næringråd har en variert medlemsmasse. Bruk bn.no for oppdatert informasjon og søk i medlemsdatabasen ØSTERÅS BEKKESTUA EIKSMARKA JAR advokater alarm og låsselskap bank og forsikring bedriftsrådgivere og rekruttering begravelsesbyrå bemanningsselskap bilforhandlere bygg og anlegg / entreprenører eiendomsmeglere eiendomsselskap og utviklere elektrisk engros eventselskap frisører geoteknisk utstyr grafisk design helseklinikker og treningssentre hotell og restaurant industri og produksjon ingeniør- og konsulentselskap investeringsselskap it og tele kantinedrift og kjøkkenleverandør kommunikasjon kontorutleie kunst og kultur lagerhold media medisinske produkter møbler næringspark og grunneier olje, gass og energi produksjonsbedrift regnskap og revisjon reisebyrå renhold taksering transport trykkeri og grafisk varehandel ventilasjon og vvs undervisning LYSAKER ANTALL BEDRIFTER 1 9 STABEKK FORNEBU SNARØYA Bærum næringsråd årsrapport

12 FANESAKER Bærum næringsråds hovedmålsetting er å arbeide for best mulige ramme betingelser og utviklingsmuligheter for nærings livet i Bærum. For å lykkes med dette følger vi vår strategiske plan hvor det er satt fokus på noen utvalgte fanesaker som skal ha prioritet i vårt arbeid for og med medlemmene. Fanesakene er vedtatt og forankret både i styret og rådet etter innspill, disku sjoner og dialog med medlemmene. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Næringslivet i Bærum er avhengig av effektiv godstransport og at arbeidstakere kan komme seg raskt og trygt på jobb. Det er nødvendig med vesentlig prioritering av kollektivtrafikken i tillegg til en helhetlig regional satsing på vei. Forpliktende avtaler og finansiering av Oslopakke 3, forsterket samarbeid med nærings livet og enklere politiske beslutnings prosesser er viktige momenter. Bærum er en del av en region med et betydelig antall arbeidsplasser, og transport systemet skal ivareta en stor andel arbeids reiser til og fra jobb og en betydelig andel av landets forretningsreisende. Køproblematikk, vanskeligheter med å planlegge reisetid i forbindelse med møter, kostnader ved tidsbruk og manglende fleksibilitet i arbeidstid er utfordringer nærings livet i Bærum står overfor daglig. Regionen trenger helhetlige transportløsninger med et effektivt hoved veisystem, et velutviklet, billig og effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt med tilknytning til vei og jernbane. Den fremtidige befolkningsveksten krever at man finner gode løsninger for å møte fremtidens transportbehov. Det er i større grad ønske om å jobbe der man bor. Kortreist arbeidskraft kan i større grad benytte seg av kollektive løsninger, alternativt sykle eller gå. For å unngå at miljø- og køproblemer øker dramatisk og gir betydelige problemer med fremkommelighet for nærings livet og privatpersoner, er det naturlig og nødvendig at kollektiv trafikken og alternative løsninger tar store deler av veksten. Gode kollektivløsninger er også en forutsetning for å kunne innføre strengere parkeringsnormer på de ulike arbeidsplassene. Bærums infrastrukturutfordringer er prioritert som et av de viktigste arbeids områdene for næringsrådet. En god infrastruktur løsning er viktig for konkurranse evnen i næringslivet, og et vesentlig moment er å redusere transportog reise kostnader ved bedre utbygd vei og kollektiv nett. Det er viktig at frem driften i de store prosjektene forseres, og at de viktigste prosjektene prioriteres først. Fornebubane, trafikk situasjonen på Lysaker, ny E18-trasé, E16 og Ringeriksbane er prosjekter vi er engasjert i, og hvor vi arbeider i sam spill med offentlige myndigheter, men også som pådriver for beslutninger og fremdrift. I tillegg har vi satt på agendaen en forlengelse av Kolsåsbanen til Lommedalen/Rykkinn og eventuelt Avtjerna. Måten vi arbeider på i forhold til kommunale og andre offentlige myndigheter er aktivt å bidra til informasjon og tilrettelegging for prosjektgrupper. Vi er lydhøre overfor de utfordringer som finnes, i tillegg til å være talerør inn mot offentlige myndigheter. Vi engasjerer oss i form av å stille på møter, bidra til diskusjon, og fremme våre synspunkter både overfor lokale, men også regionale og sentrale myndigheter. UTVIKLING AV SANDVIKA Sandvika er en by i rivende utvikling. Det legges planer for det videre arbeidet med en egen kommunedelplan. Planen er en oppfølging av visjonen om Sandvika som en by som utnytter sin flotte beliggenhet ved elva og sjøen, med balansert utvikling for både bolig og næring i retning av innovasjons- og rekreasjonsby. En god blanding av handel, kultur, utdanning, boliger og kontorer som gir en livskraftig by, er et viktig utgangspunkt for den fremtidige utviklingen av Sandvika. Sentrumsutvikling er konstatert som viktig for næringslivet generelt i Bærum, og utviklingen bør være bærekraftig sosialt, kulturelt, demografisk, økonomisk og økologisk. 12 Bærum næringsråd årsrapport 2014

13 Et levende sentrum krever en god by plan og gode offentlige tjenester for alle alders grupper. Bibliotek, åpne og tilgjengelige offentlige rom, utdanningsinstitusjoner, kulturtilbud som skaper attraktivitet, og arkitektur som skaper identitet, er viktige momenter i tillegg til god butikkmiks, et mangfold av spise steder, møteplasser og aktiviteter. Tetthet mellom næring og bolig og et ambisiøst og variert boligtilbud innenfor et avgrenset område samt nærhet til infra struktur og tilgjengelig parkering er viktig. Det må være en balanse mellom tilbud og aktiviteter, nok mennesker, god tilgjengelighet alt i gangavstand, tilgjengelig informasjon og en åpen og innbydende atmosfære. «FORPLIKTENDE AVTALER OG FINANSIERING AV OSLOPAKKE 3, FORSTERKET SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET OG ENKLERE POLITISKE BESLUTNINGSPROSESSER ER VIKTIGE MOMENTER.» Bærum næringsråds samarbeid med Sandvika Byutvikling bidrar til å sette utviklingen av Sandvika på kartet, ved å avholde årlige byutviklingsseminar, støtte opp om arbeidet med områdereguleringer og helhetlig utbygging av byen, være pådriver for at vedtak følges opp, bistå i arbeidet med å revitalisere Sandvika samt bidra med ideer og konstruktivt arbeid. Dialog og samarbeid med kommunen for utvikling av Sandvika, og nært samarbeid med gårdeiere, Vårt Sandvika AS, og handels standen er også viktige premisser for å lykkes. TO PROSJEKTER I SAMARBEID MELLOM NÆRINGSLIV OG SKOLE Læring i arbeid (LIA) er et prosjekt vi har hatt i flere år og hvor mange av medlemsbedriftene er engasjert. Prosjektet er i samarbeid med Bærum kommune og Veiledningssenteret i Asker og Bærum, og retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Vi tror det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg. Dette prosjektet gir bedriftene en fin mulighet til å profilere seg som en attraktiv fremtidig arbeids plass og bygge et positivt omdømme, samtidig som skole elevene får et innblikk i det varierte nærings livet vi har i kommunen, og muliggjør et enklere yrkesvalg. Bærum næringsråd har også et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus. Våre medlemsbedrifter er også engasjert i samarbeid med flere skoler med egne partnerskaps avtaler, avtaler om bedriftsbesøk, egne prosjekt og mye mer, og næringsrådet kan også her bistå med dialog og kontakt med rette personer i rette fora. «Digitale Sprell» er et annet eksempel på godt samarbeid mellom næringsliv og skole. Terramar og Hundsund ungdoms skole var initiativtakere til prosjektet og har nå gjennomført dette tre år på rad. I 2014 bidro næringsrådet og Terramar til at både Telenor og Simula inngikk lignende avtaler med henholdsvis Rykkinn skole og Bjørnegård ungdomsskole. «Digitale Sprell» går ut på å lære elevene prosjektmetoden Scrum, og de skal i løpet av tre uker løse en utfordring ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet. E18 mot Sandvika Statuen av polfarer Otto Sverdrup som står i Sandvikas gågate som er åpnet for trafikk. Bærum næringsråd årsrapport

14 Utbygging på Bekkestua BOLIGUTBYGGING En omforent boligpolitikk er også et element i næringsutviklingen. Det er sentralt for Bærums utvikling at boligutbyggingen øker betydelig. Det er et mål at flest mulig som jobber i Bærum også har råd til å bo i kommunen. Med dagens høye priser på boliger i Bærum blir det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig blir jobbmulighetene innenfor utdannings- og omsorgssektorene bare bedre og bedre. Både av tids- og bekvemmelighetsgrunner og av hensyn til miljø og økonomi, foretrekker folk flest å jobbe i nærheten av der de bor. For å etter komme dette ønsket, samt bidra til at de unge som bor i kommunen skal kunne etablere seg i egen kommune, trenger vi en vesentlig kraftigere og mer variert bolig ut bygging. Bærum nærings råd ønsker også vesentlig sterkere boligutbyggingstakt rundt kollektivknutepunktene. Fornebu bør utbygges betydelig tettere, både mer konsentrert og mer i høyden enn forutsatt i dagens reguleringsplan. Kommunen bør også tilrettelegge i større grad for student boliger og bolig for unge i etablerings fasen for å være rustet til å tiltrekke ny utdannet, ressurssterk arbeidskraft. NÆRINGSAREALER Tilrettelegging av næringsarealer er et viktig virkemiddel innenfor kommunens næringspolitikk. En utfordring er å sette av tilstrekkelige arealer på kort og lang sikt. Aktiv lokaliseringsstyring og utvikling av særpregede og sterke næringsmiljø, koordinert infrastrukturutvikling samt areal utnyttelse og arealøkonomisering. Nærhet til marked, ressurser, infrastruktur, boliger, servicetilbud, parkering og «næringsklynger» er viktige innsatsfaktorer for attraktivitet. I tillegg er det etterspørsel etter et mangfold av næringer, kombinasjons lokaler, miljø for gründere og kunn skaps arbeidsplasser. Bærekraftige områder med mulighet for miljø- og energi effektive bygg er også viktig å fokusere på. Et offentlig engasjement i tilrettelegging for gode transformasjonsprosesser kan kompensere for ulemper knyttet til fragmentert eierstruktur og mange enkeltaktører. UTVIKLING AV NÆRINGS STRATEGI I SAMARBEID MED BÆRUM KOMMUNE Bærum næringsråd skal med sin kompetanse, erfaring og nettverk være det koordinerende bindeleddet mellom lokalt næringsliv, myndigheter, media og aktører som har interesser forbundet med kommunens næringsutvikling. Vi skal aktivt påvirke kommunens nærings strategi og være i tett dialog om prioriteringer, fokusområder og frem drift. Bærum næringsråd er også hørings organ, slik at det er muligheter for innspill og korreksjoner også etter at planen er lagt ut til høring. Vi har en ambisjon og målsetning om å påvirke slik at nærings strategien blir politisk vedtatt våren I tillegg skal vi være til stede på definerte møteplasser som fremmer medlemmenes interesser, og arbeide aktivt for å styrke medlemsbedriftenes næringsutvikling og potensial. Et nært samarbeid med kommuneadministrasjonen og det politiske miljøet skal sikre bedre forutsigbarhet, tettere dialog og åpne kommunikasjonslinjer for næringslivet. 14 Bærum næringsråd årsrapport 2014

15 Flere kafeer og mulighet for å kjøre til butikkene i gågaten i gamle Sandvika skal gjøre det mer attraktivt og tilgjengelig. Rådhuset i Sandvika. SAMARBEID MED SMART CITY BÆRUM Bærum næringsråd er offisiell samarbeids partner og samlokalisert med SmartCity Bærum, som er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet. Målet er å redusere energibruk og klima gassutslipp gjennom felles prosjekter og sam arbeid. Hovedideen er å begrense klima utslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass «grønne» løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet. Bærum næringsråd er SmartCity Bærums forankring mot næringslivet, og vi samarbeider om enkeltprosjekter og bistår i gjennomføring av konferanser, seminarer og prosjektmøter. REGIONALT SAMARBEID Det regionale perspektivet er vesentlig i nettverkssammenheng. Bedriftene i vår region er ikke opptatt av kommunegrenser og ønsker samhandling med andre interessante aktører uansett lokalisering. Det vil derfor være viktig for Bærum næringsråd å videreutvikle samarbeidet med andre nettverksaktører og bidra til å «løfte blikket» i større, regionale saker. Sam arbeid om nærings politikk regionalt, sam spill om felles prosjekter på tvers av kommunegrenser og regioner samt synliggjøring av fordelene med samarbeid vil være viktige incitament for de ulike aktørene fremover. ETABLERERTJENESTEN Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tjenesten drives av Asker næringsråd, Bærum næringsråd og Kvinner i Business. Gjennom dette samarbeidet er målset ningen å bidra til gründerskap og innovasjon, opp blomstring av små bedrifter i tilknytning til kunnskapsmiljøene og vekst i lokalt og regionalt næringsliv. Etablerertjenesten i Asker og Bærum omfatter: Veiledning i etablering av egen virksomhet Grunnkurs i etablering av egen virksomhet Temakurs innenfor sentrale områder Kurs og veiledning tilrettelagt for kulturnæringene Gründerforum Samtaleordning Inkubatorplass Næringsfaglig vurdering (NAV) Bærum næringsråd årsrapport

16 BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT Bærum næringsråd skal være Bærum Kommunes foretrukne samarbeidspartner i næringsspørsmål og vi har vært aktiv støttespiller og dialogpartner i arbeidet med ny næringsstrategi som legges frem for politisk behandling våren Ane Maria H. Mjaaseth, direktør i Bærum næringsråd I strategiperioden skal vi i større grad fokusere på regionalt samarbeid. Våre medlemmer er ikke opptatt av kommune grenser, og vi ser nødvendigheten av å «løfte blikket» både mot Oslo og Asker for å favne om bedriftene i regionen. Ved å kunne sam arbeide om større politiske saker og arrangement vil næringsrådets arbeid bli mer attraktivt for flere, og vi vil kunne utvikle nett verket av medlemmer som vil gi gevinst til alle. Vi skal fortsette arbeidet for raskere saks behandling, mer forutsigbarhet og åpen og bedre dialog med kommuneadministrasjon, politisk miljø og aktørene lokalt. Optimal areal ut nyttelse og videreutvikling av definerte bo- og næringsområder, samt ivareta nærings interesser i områder som er regulert til næring, er også viktige innsatsfaktorer for et vel fungerende næringsliv. Vårt fokus på gode rammebetingelser, markedsføring og profilering av kommunen som en attraktiv, fleksibel, effektiv og engasjert partner for næringslivet er viktig for nyetableringer og innovasjon. Bærum kommune kan tiltrekke seg spennende næringsliv ved å synliggjøre tilgang på kompetanse og kapital, samt være tydelig på muligheter for å være en del av et miljø som setter læring og innovasjon på dagsorden. Nærings livet har et økende behov for spiss kompetanse, og samarbeidet med utdannelses- og forsknings institusjoner er viktigere enn noen gang. Men det er også viktig å skape forståelse for at ikke alle kan bli akademikere. Næringslivet i Bærum er svært sammensatt og trenger også yrkes faglig utdannede. Dette er en reell utfordring i den kommunen i landet med høyest antall akademisk utdannede. Det å representere næringslivet i Bærum er en utfordrende og særdeles spennende oppgave. Medlemsmassen i Bærum næringsråd består av alt fra enkelt manns foretak samt små og mellom store bedrifter innen for alle typer næringer. I dette spennet, både i antall ansatte og type virksomhet, er de daglige utfordringene, motivasjonen og begrunnelsen for å være medlem svært forskjellig. For å kunne tilfredsstille de ulike behovene dere som medlemmer har for oppfølging, aktiviteter og profilering, er det svært viktig med toveis dialog og «tak høyde» for mange typer innspill og forslag. Gode ideer til temaer for møter og inn spill til aktiviteter og samlinger er en forut setning for et godt og variert medlems tilbud. Det er kun gjennom åpen dialog og kontakt Bærum næringsråd kan møte de ulike forventningene medlemmene og samarbeids partnerne har sammen kan man utrette det meste. Bærum næringsråd skal også videreføre det tette og gode samarbeide med Ordfører og Næringssjef i kommunen, og har siden 2012 gjennomført en rekke bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter i kommunen for å få et best mulig bilde av mangfoldet og sammensetningen av næringslivet. Målsetningen med besøkene er å få til en åpen og konstruktiv dialog mellom næringslivet og det politiske miljø og kommuneadministrasjon, og vise interesse og engasjement for så vel nyetablerte som veletablerte bedrifter i alle typer bransjer. VÅRE MEDLEMMER ER IKKE OPPTATT AV KOMMUNEGRENSER, OG VI SER NØDVENDIGHETEN AV Å «LØFTE BLIKKET» BÅDE MOT OSLO OG ASKER FOR Å FAVNE OM BEDRIFTENE I REGIONEN. 16 Bærum næringsråd årsrapport 2014

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer