Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2014

3 BÆRUM NÆRINGSRÅD I BÆRUM NÆRINGSRÅDS STRATEGI Terje Tandberg, styreleder 2014 har vært et år med høy aktivitet i Bærum næringsråd. Medlemstilgangen er god, og vi er i dag 340 medlemmer. Vi har hatt godt besøkte og populære arrangementer for våre medlemmer, og en Næringslivsdag med 370 deltagere. Tema for Næringslivsdagen var i 2014 utviklingen på Fornebu inkludert Fornebubanen, et viktig tema for næringslivet i Bærum og en sentral sak for Bærum næringsråd å løfte frem. Bærum næringsråds økonomi er nå stabilisert på et godt nivå, som gir handlefrihet og mulighet til høy aktivitet med fokus på sentrale saker for næringslivet i Bærum. Bærum næringsråd har i fjor høst drøftet og vedtatt sin nye strategiske plan for Her er vår visjon: Bærum næringsråd skal bidra til å utvikle en god og livskraftig Vestregion med et variert og lønnsomt næringsliv, og hvor innbyggerne ønsker å arbeide og bo. Vi løfter i vår visjon blikket ut over Bærums kommunegrenser og mener vi i større grad må se Vestregionen under ett. Vi må ha ambisjoner om å bidra til hele regionens utvikling. En stor del av næringslivet i regionen er ikke opptatt av kommunegrensene, men hvor godt det legges tilrette for næringslivet, hva slags næringsliv som utvikles og løftes frem, hvordan regionen samspiller for å få helhetlige samferdselsløsninger med fokus på kollektivutbygging, samt en helhetlig boligutbygging med tilhørende infrastruktur ut fra gravitasjon rundt sentrumsutvikling og fortetting nær kollektivknutepunkt. Bærum kommune tenker og planlegger også for regional utvikling. Det er tatt kommunalt initiativ for å utrede en større regional struktur, i første omgang i samarbeid med Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Hole. Vi tror dette er positive initiativ. Bærum næringsråd ønsker å bidra til økt fokus på regional utvikling. Vi har en ambisjon om å være pådriver for dette ut fra næringslivets perspektiv og behov. Det krever økt grad av samarbeid og planlegging mellom de ulike næringsrådene i regionen og et godt samspill mellom bedriftene, næringsrådene og kommunene. Dette er et krevende og spennende arbeid for de neste årene. I 2015 vil vi også satse på å utvikle nettverksdelen av Bærum næringsråd, hvor medlemsbedriftene gjennom ulike arrangementer og temamøter utveksler kunnskap og kompetanse og bidrar til nettverksbygging for våre medlemmer. Dette er etterspurt blant våre medlemmer, noe gjennomgående høy deltagelse på våre arrangementer viser. Den årlige Næringslivsdagen er nå godt etablert. Bærum næringsråds Næringslivsdag er i dag den største åpne næringslivskonferansen i Asker og Bærum. Konferansen gir fokus på sentrale rammebetingelser for næringslivet i Asker og Bærum, nettverksbygging for deltagerne og profilering av Bærum næringsråd og våre sentrale saker. Vi ser frem til et aktivt år for Bærum næringsråd også i Bærum næringsråd årsrapport

4 BÆRUM NÆRINGSRÅD Bærum næringsråd er en frittstående og næringspolitisk organisasjon, finansiert av medlemsbedriftene. Vårt hovedmål er å sikre best mulig ramme betingelser for næringslivet i regionen. Vi representerer et stort antall bedrifter fra ulike bransjer og i ulike størrelser. Dette gjør oss til en svært sentral samfunnsaktør, ikke bare i Bærum, men i hele Vest regionen. Bærum næringsråds formål er å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser, blant annet ved å være idéfremmende og koordinerende, men også kontakt organ for næringslivet overfor andre nettverksforeninger, offentlige myndig heter og leverandører av offentlige tjenester. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Vi er samlokalisert med og offisiell samarbeidspartner med SmartCity Bærum. Vi sam arbeider med Subsea Valley, Oslo Handels kammer, Ungt Entreprenørskap, Oslo Off shore Forum, NHO, og Virke. I tillegg sam arbeider vi med andre nærings råd og næringsforeninger lokalt og regionalt. Som medlem tar du del i et unikt faglig og sosialt næringsnettverk hvor potensielle samarbeidspartnere og forretningsforbindelser også er medlemmer. Sam handling innenfor medlemsmassen skaper vekst og gir muligheter for langvarige relasjoner. Et medlemskap hos oss sikrer også at dine næringsinteresser får en tydelig stemme inn i det politiske miljø og offentlig administrasjon Vi i Bærum næringsråd er overbevist om at den beste måten å påvirke nærings- og markedsmulighetene i kommunen, er å møte andre næringsdrivende, lære av deres erfaringer og sammen jobbe for gode løsninger for næringslivet gjennom Bærum næringsråd. Bærum næringsråd ved Nina M. Melgård, direktør Ane Maria H. Mjaaseth og Bjørn Frodahl 4 Bærum næringsråd årsrapport 2014

5 Bærum næringsråd har blant sine oppgaver å ivareta næringslivets interesser i Sandvika, som er en by i endring og utvikling. Samferdsel er en av fanesakene til Bærum næringsråd. Ane Mjaaseth på broen over E18 på Lysaker. Tema for Næringslivdagen 2014 var «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon», og det kom 370 deltakere. «VÅRT HOVEDMÅL ER Å SIKRE BEST MULIG RAMMEBETINGELSER FOR NÆRINGSLIVET I REGIONEN.» Bærum næringsråd årsrapport

6 VÅRE MEDLEMMER Bli medlem / / bn.no Medlemmene er selve grunnlaget for næringsrådets eksistens og derfor også rådets viktigste ressurs og samarbeidspartnere. Vår ambisjon er å ha god dialog med medlemmene gjennom hele året. Vi representerer et mangfold av bransjer, og medlemmene består av små, mellomstore og store bedrifter i en balansert miks. Våre medlemmer har virksomhet i hele regionen, med god spredning geografisk. Årlig etablerer det seg flere hundre nye bedrifter i Bærum, og vi skal være de første som ønsker nyetablerte bedrifter velkommen på næringslivsarenaen. Vi skal også bidra til vekst og stimulere til ny skaping og utvikling. Bærum næringsråd skal posisjonere seg og synlig gjøre sin aktivitet overfor medlemmene og styrke dialogen med disse slik at medlemsmassen blir en ressurs for innhenting av ideer og engasjement. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. NYE I 2014 Solhaug Drift AS Toothfairy Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor AS Fornebuporten Aker ASA Preben Cooper AS Teltutleie AS KLP Eiendom AS Koksa Eiendom Procano Deloitte Gustav Käser Training International The Pure Water Company Company Pulse AS Barebrafolk AS Culina Restaurant Brambani Margaretha Finseth Interconnect As Grini Hjemmebakeri AS Oxenøen bruk AS Ledervalg ANS SmartEndring Alle Gutta XLP Extra large Print Advokatfirmaet Selmer Snap-pack AS Data Respons Norge AS 3 B Signe Johanne Haver Medvind Eventbyrå AS NetSolution AS PEducation Energi Salg Norge AS Bertel O Steen A&B Deconx Torger Reve Åse Klevland Hartmann Arkitekter AS Rom Eiendom AS Bernt Torp Mustad Eiendom Jerven Entreprenør & Prosjektledelse AS Kanel Bakeries Salg AS Hjalmar Aass GrandPower Asker Golf Erling Dokk Holm Bernt Reitan Jensen Storebrand Lysaker AS Storebrand Lysaker Torg AS NCC Property Development AS HumanPotential Empower Communication Grini Golfklubb H3 Arena AS Kongstanken AS Odonata AS AB Solutions Øst AS Accountor Bærum AS Røislandco Glefs Boost Consulting AS Immutare Norkart AS Oslo International Scool Sponsorlink Obos eiendomsforvaltning AS Visma Services Norge AS 6 Bærum næringsråd årsrapport 2014

7 ARRANGEMENT OG AKTIVITETER Bærum næringsråd er nettverksaktør og vet hvor viktig det er med ulike arrangement og møteplasser der medlemmer og andre kan treffes. Flere bedrifter innenfor samme region har de samme utfordringene. Nett verksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess. Bedrifter skal konkurrere, og de er avhengig av konkurranse for å være konkurranse dyktige. Men på noen områder kan det være smart med samarbeid, kompetanseutveksling og erfarings deling. Nettverksbygging kan være en viktig forutsetning for større økonomisk vekst, bedre produktivitet og innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester. For bedriftene i vårt nettverk ligger det store muligheter i å utvikle en tettere og bedre relasjon til samarbeids partnere, samtidig som det åpner for nye forretningsmuligheter og forbindelser. Eksempler på møteplasser og arrangement i regi Bærum næringsråd er: frokostmøter med faglige og aktuelle emner i egen regi eller i samarbeid med andre, småbedriftsforum og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. Vi fasiliterer også dialogmøter med kommunen og månedlige bedriftsbesøk med ordfører og næringssjef for å synliggjøre mangfoldet og diversiteten i næringslivet i Bærum. Flere av arrangementene ble holdt på Thon Hotel Oslofjord i God fingermat hører med når Bærum næringsråd arrangerer møter og nettverkstreff. Bærum næringsråd årsrapport

8 NÆRINGSLIVSDAGEN Bærum næringsråd har tradisjon for å arrangere en stor årlig næringslivskonferanse i Bærum. I 2014 gjennomførte vi Næringslivsdagen med tema «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon». Det var en konferanse med profilerte innledere og foredragsholdere, blant andre Lisbeth Hammer Krog, Erling Dokk Holm, Torger Reve og Bernt Reitan Jenssen og 370 deltakere. Konferansen er ment å profilere Bærum næringsråd som en sentral samfunnsaktør som er dyktig til å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser og synliggjøre samarbeidet med kommunen. Konferansen gir også nærings livet en unik mulighet til å bidra i et viktig arbeid ved å engasjere seg i ulike temaer, og vil skape mulighet for nett verks bygging med andre sentrale bedrifter i området samt regionale og nasjonale nøkkelpersoner. Næringslivsdagen 2014 trakk 370 deltakere. Sponsorene fikk god eksponering med egne stands i mingleområdet Temaet for Næringslivdagen 2014 var utviklingen av Fornebulandet. Torger Reve var en av de mange profilerte foredragsholderne. SPONSORER Næringslivdagen 2014 ble sponset av et utvalg medlemsbedrifter. Sponsorene hadde stands i en del av foajeen og fikk dermed god mulighet til å synliggjøre og få snakke med deltakerne. Bærum næringsråd tar gjerne imot tips om virksomheter som ønsker å være sponsor på Næringslivsdagen Sponsorer kan ha egen stand og får logoen på alle annonser og på profileringsmateriale i forbindelse med Næringslivsdagen. Ta kontakt med oss om du vil være sponsor. Sponsorene for Næringslivsdagen 2014: DNB hovedsponsor Budstikka Bærum kommune Company Pulse Copycat Fornebuporten Norconsult Munch design Statoil Telenor eiendom 8 Bærum næringsråd årsrapport 2014

9 APRIL Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Styrearbeid og daglig ledelse» ved Inger-Marie Ellingsen, Styre og Ledelse. Kommunegården i Sandvika. AUGUST Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Jus for småbedrifter». ved Brækhus Dege Advokatfirma Kommunegården i Sandvika. JANUAR Nettverkstreff og curling i Jar Isforum. I samarbeid med Jar Isforum Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. Temakurs «Kundefokus» ved Inger- Marie Ellingsen, Styre og Ledelse. Kommunegården i Sandvika. FEBRUAR Frokostmøte «Styrearbeid i norske bedrifter, er det godt nok?». Foredragsholder: Inger Marie Ellingsen. I samarbeid med Styre og Ledelse. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «Bygg byen Sandvika 2025». Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Kjell Seeberg og Jerker Søderlind. I samarbeid med Sandvika Byutvikling. Formannskapssalen i Bærum Rådhus. MARS Årsmøte i Bærum næringsråd. Henie Onstad Kunstsenter. Middag på Bølgen og Moi. Foredragsholder: Ingebrigt Steen Jensen. MAI Frokostmøte «Fremtidens kontor og arbeidsmåter trender, innovasjon, muligheter». Foredragsholdere: Kenneth Tveito, Berit Wathne Andsem, og Bjørn O. Hopland. I samarbeid med Kinnarps, The Pure Water Company og SmartEndring. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «Budstikka og næringslivet». Foredragsholder: Kjersti Sortland, Budstikka. I samarbeid med Budstikka. Thon Hotel Oslofjord. Frokostmøte «There is no business on a dead planet». Foredragsholder: Petter Stordalen, Choice. I samarbeid med og holdt på Quality Hotel Leangkollen. Frokostmøte «Samhandling mellom tiltaksbedrifter og næringslivet». Foredragsholdere: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og Oddvar Paulsen, Nav. I samarbeid med og holdt på Mølla Kompetansesenter. JUNI Sommerfest i samarbeid med Øvrevoll Galopp på Øvrevoll Galoppbane. SEPTEMBER Frokostmøte «Bevisste veivalg for å øke og sikre verdier i din bedrift». Foredragsholdere: Bjørn Skare, Johan Mølbach-Thellefsen, Roald Haugland og Johan F. Bruusgaard. I samarbeid med ADVnor, BDO, Brækhus Dege og Formuesforvaltning. Thon Hotel Oslofjord. Nettverksmøte «Verdens mest miljøvennlige kontorbygg (Powerhouse)». Foredragsholder: Øivind Mork. Powerhouse på Kjørbo. OKTOBER Næringslivsdagen 2014 «Fornebulandet et samspill mellom bolig, næring, kompetanse, kultur og rekreasjon». Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Bernt Reitan Jenssen, Erling Dokk Hom, Torger Reve, Kjell Kalland, Trond Bentestuen, Torstein Storækre, Beate Hamre Deck og Åse Klevland. Quality Hotel Expo. Frokostmøte «Statsbudsjettet 2015». Foredragsholder: Erik Bruce. I samarbeid med Nordea. Thon Hotel Oslofjord. NOVEMBER Nettverksdagen 2014 I samarbeid med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Scandic Asker. Etablererkurs ved Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum næringsråd. Kommunegården i Sandvika. DESEMBER Juleavslutning I samarbeid med og holdt på Thon Hotel Oslofjord. Underholdning ved Asker event. Sommeravslutningen på Øvrevoll Galoppbane Bærum næringsråd årsrapport

10 ASKER, DRAMMEN, LIER, KONGSBERG, RØYKEN, RØYSE, SLEMMESTAD, TØNSBERG OG VETTRE LOMMEDALEN BÆRUMS VERK RYKKINN SKUI HASLUM HOSLE KOLSÅS VØYENENGA RUD GJETTUM BLOMMENHOLM HØVIK SANDVIKA BILLINGSTAD SLEPENDEN 10 Bærum næringsråd årsrapport 2014 HVALSTAD

11 DRØBAK, JESSHEIM, KOLBOTN, LILLESTRØM OG OSLO MEDLEMSKART Bærum Næringråd har en variert medlemsmasse. Bruk bn.no for oppdatert informasjon og søk i medlemsdatabasen ØSTERÅS BEKKESTUA EIKSMARKA JAR advokater alarm og låsselskap bank og forsikring bedriftsrådgivere og rekruttering begravelsesbyrå bemanningsselskap bilforhandlere bygg og anlegg / entreprenører eiendomsmeglere eiendomsselskap og utviklere elektrisk engros eventselskap frisører geoteknisk utstyr grafisk design helseklinikker og treningssentre hotell og restaurant industri og produksjon ingeniør- og konsulentselskap investeringsselskap it og tele kantinedrift og kjøkkenleverandør kommunikasjon kontorutleie kunst og kultur lagerhold media medisinske produkter møbler næringspark og grunneier olje, gass og energi produksjonsbedrift regnskap og revisjon reisebyrå renhold taksering transport trykkeri og grafisk varehandel ventilasjon og vvs undervisning LYSAKER ANTALL BEDRIFTER 1 9 STABEKK FORNEBU SNARØYA Bærum næringsråd årsrapport

12 FANESAKER Bærum næringsråds hovedmålsetting er å arbeide for best mulige ramme betingelser og utviklingsmuligheter for nærings livet i Bærum. For å lykkes med dette følger vi vår strategiske plan hvor det er satt fokus på noen utvalgte fanesaker som skal ha prioritet i vårt arbeid for og med medlemmene. Fanesakene er vedtatt og forankret både i styret og rådet etter innspill, disku sjoner og dialog med medlemmene. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Næringslivet i Bærum er avhengig av effektiv godstransport og at arbeidstakere kan komme seg raskt og trygt på jobb. Det er nødvendig med vesentlig prioritering av kollektivtrafikken i tillegg til en helhetlig regional satsing på vei. Forpliktende avtaler og finansiering av Oslopakke 3, forsterket samarbeid med nærings livet og enklere politiske beslutnings prosesser er viktige momenter. Bærum er en del av en region med et betydelig antall arbeidsplasser, og transport systemet skal ivareta en stor andel arbeids reiser til og fra jobb og en betydelig andel av landets forretningsreisende. Køproblematikk, vanskeligheter med å planlegge reisetid i forbindelse med møter, kostnader ved tidsbruk og manglende fleksibilitet i arbeidstid er utfordringer nærings livet i Bærum står overfor daglig. Regionen trenger helhetlige transportløsninger med et effektivt hoved veisystem, et velutviklet, billig og effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt med tilknytning til vei og jernbane. Den fremtidige befolkningsveksten krever at man finner gode løsninger for å møte fremtidens transportbehov. Det er i større grad ønske om å jobbe der man bor. Kortreist arbeidskraft kan i større grad benytte seg av kollektive løsninger, alternativt sykle eller gå. For å unngå at miljø- og køproblemer øker dramatisk og gir betydelige problemer med fremkommelighet for nærings livet og privatpersoner, er det naturlig og nødvendig at kollektiv trafikken og alternative løsninger tar store deler av veksten. Gode kollektivløsninger er også en forutsetning for å kunne innføre strengere parkeringsnormer på de ulike arbeidsplassene. Bærums infrastrukturutfordringer er prioritert som et av de viktigste arbeids områdene for næringsrådet. En god infrastruktur løsning er viktig for konkurranse evnen i næringslivet, og et vesentlig moment er å redusere transportog reise kostnader ved bedre utbygd vei og kollektiv nett. Det er viktig at frem driften i de store prosjektene forseres, og at de viktigste prosjektene prioriteres først. Fornebubane, trafikk situasjonen på Lysaker, ny E18-trasé, E16 og Ringeriksbane er prosjekter vi er engasjert i, og hvor vi arbeider i sam spill med offentlige myndigheter, men også som pådriver for beslutninger og fremdrift. I tillegg har vi satt på agendaen en forlengelse av Kolsåsbanen til Lommedalen/Rykkinn og eventuelt Avtjerna. Måten vi arbeider på i forhold til kommunale og andre offentlige myndigheter er aktivt å bidra til informasjon og tilrettelegging for prosjektgrupper. Vi er lydhøre overfor de utfordringer som finnes, i tillegg til å være talerør inn mot offentlige myndigheter. Vi engasjerer oss i form av å stille på møter, bidra til diskusjon, og fremme våre synspunkter både overfor lokale, men også regionale og sentrale myndigheter. UTVIKLING AV SANDVIKA Sandvika er en by i rivende utvikling. Det legges planer for det videre arbeidet med en egen kommunedelplan. Planen er en oppfølging av visjonen om Sandvika som en by som utnytter sin flotte beliggenhet ved elva og sjøen, med balansert utvikling for både bolig og næring i retning av innovasjons- og rekreasjonsby. En god blanding av handel, kultur, utdanning, boliger og kontorer som gir en livskraftig by, er et viktig utgangspunkt for den fremtidige utviklingen av Sandvika. Sentrumsutvikling er konstatert som viktig for næringslivet generelt i Bærum, og utviklingen bør være bærekraftig sosialt, kulturelt, demografisk, økonomisk og økologisk. 12 Bærum næringsråd årsrapport 2014

13 Et levende sentrum krever en god by plan og gode offentlige tjenester for alle alders grupper. Bibliotek, åpne og tilgjengelige offentlige rom, utdanningsinstitusjoner, kulturtilbud som skaper attraktivitet, og arkitektur som skaper identitet, er viktige momenter i tillegg til god butikkmiks, et mangfold av spise steder, møteplasser og aktiviteter. Tetthet mellom næring og bolig og et ambisiøst og variert boligtilbud innenfor et avgrenset område samt nærhet til infra struktur og tilgjengelig parkering er viktig. Det må være en balanse mellom tilbud og aktiviteter, nok mennesker, god tilgjengelighet alt i gangavstand, tilgjengelig informasjon og en åpen og innbydende atmosfære. «FORPLIKTENDE AVTALER OG FINANSIERING AV OSLOPAKKE 3, FORSTERKET SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET OG ENKLERE POLITISKE BESLUTNINGSPROSESSER ER VIKTIGE MOMENTER.» Bærum næringsråds samarbeid med Sandvika Byutvikling bidrar til å sette utviklingen av Sandvika på kartet, ved å avholde årlige byutviklingsseminar, støtte opp om arbeidet med områdereguleringer og helhetlig utbygging av byen, være pådriver for at vedtak følges opp, bistå i arbeidet med å revitalisere Sandvika samt bidra med ideer og konstruktivt arbeid. Dialog og samarbeid med kommunen for utvikling av Sandvika, og nært samarbeid med gårdeiere, Vårt Sandvika AS, og handels standen er også viktige premisser for å lykkes. TO PROSJEKTER I SAMARBEID MELLOM NÆRINGSLIV OG SKOLE Læring i arbeid (LIA) er et prosjekt vi har hatt i flere år og hvor mange av medlemsbedriftene er engasjert. Prosjektet er i samarbeid med Bærum kommune og Veiledningssenteret i Asker og Bærum, og retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Vi tror det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg. Dette prosjektet gir bedriftene en fin mulighet til å profilere seg som en attraktiv fremtidig arbeids plass og bygge et positivt omdømme, samtidig som skole elevene får et innblikk i det varierte nærings livet vi har i kommunen, og muliggjør et enklere yrkesvalg. Bærum næringsråd har også et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus. Våre medlemsbedrifter er også engasjert i samarbeid med flere skoler med egne partnerskaps avtaler, avtaler om bedriftsbesøk, egne prosjekt og mye mer, og næringsrådet kan også her bistå med dialog og kontakt med rette personer i rette fora. «Digitale Sprell» er et annet eksempel på godt samarbeid mellom næringsliv og skole. Terramar og Hundsund ungdoms skole var initiativtakere til prosjektet og har nå gjennomført dette tre år på rad. I 2014 bidro næringsrådet og Terramar til at både Telenor og Simula inngikk lignende avtaler med henholdsvis Rykkinn skole og Bjørnegård ungdomsskole. «Digitale Sprell» går ut på å lære elevene prosjektmetoden Scrum, og de skal i løpet av tre uker løse en utfordring ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet. E18 mot Sandvika Statuen av polfarer Otto Sverdrup som står i Sandvikas gågate som er åpnet for trafikk. Bærum næringsråd årsrapport

14 Utbygging på Bekkestua BOLIGUTBYGGING En omforent boligpolitikk er også et element i næringsutviklingen. Det er sentralt for Bærums utvikling at boligutbyggingen øker betydelig. Det er et mål at flest mulig som jobber i Bærum også har råd til å bo i kommunen. Med dagens høye priser på boliger i Bærum blir det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig blir jobbmulighetene innenfor utdannings- og omsorgssektorene bare bedre og bedre. Både av tids- og bekvemmelighetsgrunner og av hensyn til miljø og økonomi, foretrekker folk flest å jobbe i nærheten av der de bor. For å etter komme dette ønsket, samt bidra til at de unge som bor i kommunen skal kunne etablere seg i egen kommune, trenger vi en vesentlig kraftigere og mer variert bolig ut bygging. Bærum nærings råd ønsker også vesentlig sterkere boligutbyggingstakt rundt kollektivknutepunktene. Fornebu bør utbygges betydelig tettere, både mer konsentrert og mer i høyden enn forutsatt i dagens reguleringsplan. Kommunen bør også tilrettelegge i større grad for student boliger og bolig for unge i etablerings fasen for å være rustet til å tiltrekke ny utdannet, ressurssterk arbeidskraft. NÆRINGSAREALER Tilrettelegging av næringsarealer er et viktig virkemiddel innenfor kommunens næringspolitikk. En utfordring er å sette av tilstrekkelige arealer på kort og lang sikt. Aktiv lokaliseringsstyring og utvikling av særpregede og sterke næringsmiljø, koordinert infrastrukturutvikling samt areal utnyttelse og arealøkonomisering. Nærhet til marked, ressurser, infrastruktur, boliger, servicetilbud, parkering og «næringsklynger» er viktige innsatsfaktorer for attraktivitet. I tillegg er det etterspørsel etter et mangfold av næringer, kombinasjons lokaler, miljø for gründere og kunn skaps arbeidsplasser. Bærekraftige områder med mulighet for miljø- og energi effektive bygg er også viktig å fokusere på. Et offentlig engasjement i tilrettelegging for gode transformasjonsprosesser kan kompensere for ulemper knyttet til fragmentert eierstruktur og mange enkeltaktører. UTVIKLING AV NÆRINGS STRATEGI I SAMARBEID MED BÆRUM KOMMUNE Bærum næringsråd skal med sin kompetanse, erfaring og nettverk være det koordinerende bindeleddet mellom lokalt næringsliv, myndigheter, media og aktører som har interesser forbundet med kommunens næringsutvikling. Vi skal aktivt påvirke kommunens nærings strategi og være i tett dialog om prioriteringer, fokusområder og frem drift. Bærum næringsråd er også hørings organ, slik at det er muligheter for innspill og korreksjoner også etter at planen er lagt ut til høring. Vi har en ambisjon og målsetning om å påvirke slik at nærings strategien blir politisk vedtatt våren I tillegg skal vi være til stede på definerte møteplasser som fremmer medlemmenes interesser, og arbeide aktivt for å styrke medlemsbedriftenes næringsutvikling og potensial. Et nært samarbeid med kommuneadministrasjonen og det politiske miljøet skal sikre bedre forutsigbarhet, tettere dialog og åpne kommunikasjonslinjer for næringslivet. 14 Bærum næringsråd årsrapport 2014

15 Flere kafeer og mulighet for å kjøre til butikkene i gågaten i gamle Sandvika skal gjøre det mer attraktivt og tilgjengelig. Rådhuset i Sandvika. SAMARBEID MED SMART CITY BÆRUM Bærum næringsråd er offisiell samarbeids partner og samlokalisert med SmartCity Bærum, som er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet. Målet er å redusere energibruk og klima gassutslipp gjennom felles prosjekter og sam arbeid. Hovedideen er å begrense klima utslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass «grønne» løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet. Bærum næringsråd er SmartCity Bærums forankring mot næringslivet, og vi samarbeider om enkeltprosjekter og bistår i gjennomføring av konferanser, seminarer og prosjektmøter. REGIONALT SAMARBEID Det regionale perspektivet er vesentlig i nettverkssammenheng. Bedriftene i vår region er ikke opptatt av kommunegrenser og ønsker samhandling med andre interessante aktører uansett lokalisering. Det vil derfor være viktig for Bærum næringsråd å videreutvikle samarbeidet med andre nettverksaktører og bidra til å «løfte blikket» i større, regionale saker. Sam arbeid om nærings politikk regionalt, sam spill om felles prosjekter på tvers av kommunegrenser og regioner samt synliggjøring av fordelene med samarbeid vil være viktige incitament for de ulike aktørene fremover. ETABLERERTJENESTEN Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tjenesten drives av Asker næringsråd, Bærum næringsråd og Kvinner i Business. Gjennom dette samarbeidet er målset ningen å bidra til gründerskap og innovasjon, opp blomstring av små bedrifter i tilknytning til kunnskapsmiljøene og vekst i lokalt og regionalt næringsliv. Etablerertjenesten i Asker og Bærum omfatter: Veiledning i etablering av egen virksomhet Grunnkurs i etablering av egen virksomhet Temakurs innenfor sentrale områder Kurs og veiledning tilrettelagt for kulturnæringene Gründerforum Samtaleordning Inkubatorplass Næringsfaglig vurdering (NAV) Bærum næringsråd årsrapport

16 BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT Bærum næringsråd skal være Bærum Kommunes foretrukne samarbeidspartner i næringsspørsmål og vi har vært aktiv støttespiller og dialogpartner i arbeidet med ny næringsstrategi som legges frem for politisk behandling våren Ane Maria H. Mjaaseth, direktør i Bærum næringsråd I strategiperioden skal vi i større grad fokusere på regionalt samarbeid. Våre medlemmer er ikke opptatt av kommune grenser, og vi ser nødvendigheten av å «løfte blikket» både mot Oslo og Asker for å favne om bedriftene i regionen. Ved å kunne sam arbeide om større politiske saker og arrangement vil næringsrådets arbeid bli mer attraktivt for flere, og vi vil kunne utvikle nett verket av medlemmer som vil gi gevinst til alle. Vi skal fortsette arbeidet for raskere saks behandling, mer forutsigbarhet og åpen og bedre dialog med kommuneadministrasjon, politisk miljø og aktørene lokalt. Optimal areal ut nyttelse og videreutvikling av definerte bo- og næringsområder, samt ivareta nærings interesser i områder som er regulert til næring, er også viktige innsatsfaktorer for et vel fungerende næringsliv. Vårt fokus på gode rammebetingelser, markedsføring og profilering av kommunen som en attraktiv, fleksibel, effektiv og engasjert partner for næringslivet er viktig for nyetableringer og innovasjon. Bærum kommune kan tiltrekke seg spennende næringsliv ved å synliggjøre tilgang på kompetanse og kapital, samt være tydelig på muligheter for å være en del av et miljø som setter læring og innovasjon på dagsorden. Nærings livet har et økende behov for spiss kompetanse, og samarbeidet med utdannelses- og forsknings institusjoner er viktigere enn noen gang. Men det er også viktig å skape forståelse for at ikke alle kan bli akademikere. Næringslivet i Bærum er svært sammensatt og trenger også yrkes faglig utdannede. Dette er en reell utfordring i den kommunen i landet med høyest antall akademisk utdannede. Det å representere næringslivet i Bærum er en utfordrende og særdeles spennende oppgave. Medlemsmassen i Bærum næringsråd består av alt fra enkelt manns foretak samt små og mellom store bedrifter innen for alle typer næringer. I dette spennet, både i antall ansatte og type virksomhet, er de daglige utfordringene, motivasjonen og begrunnelsen for å være medlem svært forskjellig. For å kunne tilfredsstille de ulike behovene dere som medlemmer har for oppfølging, aktiviteter og profilering, er det svært viktig med toveis dialog og «tak høyde» for mange typer innspill og forslag. Gode ideer til temaer for møter og inn spill til aktiviteter og samlinger er en forut setning for et godt og variert medlems tilbud. Det er kun gjennom åpen dialog og kontakt Bærum næringsråd kan møte de ulike forventningene medlemmene og samarbeids partnerne har sammen kan man utrette det meste. Bærum næringsråd skal også videreføre det tette og gode samarbeide med Ordfører og Næringssjef i kommunen, og har siden 2012 gjennomført en rekke bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter i kommunen for å få et best mulig bilde av mangfoldet og sammensetningen av næringslivet. Målsetningen med besøkene er å få til en åpen og konstruktiv dialog mellom næringslivet og det politiske miljø og kommuneadministrasjon, og vise interesse og engasjement for så vel nyetablerte som veletablerte bedrifter i alle typer bransjer. VÅRE MEDLEMMER ER IKKE OPPTATT AV KOMMUNEGRENSER, OG VI SER NØDVENDIGHETEN AV Å «LØFTE BLIKKET» BÅDE MOT OSLO OG ASKER FOR Å FAVNE OM BEDRIFTENE I REGIONEN. 16 Bærum næringsråd årsrapport 2014

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer