Ta tjenestene tilbake

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta tjenestene tilbake"

Transkript

1 Ta tjenestene tilbake Handlingsrom i lokalpolitikken under EØS Helene Bank Spesialrådgiver EØS-konferanse i Akershus

2 Regjeringen vil tvinge kommuner til å privatisere parkering Kleppa vil tvinge kommunane til å avvikle drift av parkeringsplassar, dersom dei ikkje opprettar aksjeselskap. Kommunane betalar i dag ikkje skatt på parkeringsdrifta si, men det må private selskap som Europark. Dette kan stride mot EØS-avtala Klassekampen

3 Skylder på EØS: Barnevern på anbud BÅDE SITTENDE OG FORRIGE REGJERING har begrunnet anbudspraksisen med hensynet til EØS-avtalen. Aftenposten Dette har SV snudd siden 2010

4 Mye penger å tjene Offentlig sektor brukte 555 mrd kr Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr Pleie og omsorgstjenester ca 70 mrd kr Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr ( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHO: Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til Petter Brubakk ( Dagsavisen )

5 Når alt blir marked Tving de trege reformistene La markedet styre konkurranseutsett og privatisér (1980-tallet ->) New Public Management NPM - trinnvise reformer ( >) Mistillitsstyring For gradvis privatisering For å svekke fagorganisasjonene Markedsreformer (1998->) Produktmarkedsreform = privatisering og konkurranse Arbeidsmarkedsreform = fleksibilisering og lokale forhandlinger Finanssektor reform = finansliberalisering

6 IMF om EUs markedsreformer IMF Working Paper, WP/06/137 De fleste markedsreformer innen varer og tjenester er styrt fra Brussel, mens arbeidsmarkedsreformer er et nasjonalt spørsmål. Tiltak for arbeidsmarkedsreformer er styrket med Lisboa strategien arbeidsmarkedsreformer alene vil øke vekst ( output) men redusere reallønnene. Finanspakten 2012 forsterker prosessene som beskrevet av Naomi Klein i Sjokkdoktrinen

7 Hva skjer med det offentlige? 1. Anbudsbyråkrati og -hysteri 2. Omdanne forvaltning til forretning 3. Nye kommersielle aktører med ny politisk makt

8 1. Anbudskostnader Kontroll Omstilling Anbud Før-kostnader Profitt Etter-kostnader

9 Anbudsbyråkrati kostar 16 mrd EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året. Vi ligg i kostnadstoppen i Europa Klassekampen

10 Tiltak som øker anbudshysteriet Lovverk Lov om offentlige anskaffelser (stadig utvidet) Ny offentlighetslov (2009). Innsyn for private i klagesaker i KOFA Privates hurtigfil i rettssystemet Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). ESA EØS-avtalens overvåkings og klageorgan

11 Veiledere og opplæring i markedsretting Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Frihet til å velge" Veileder (KRD 2004),.konkurranse skal søkes i så stor grad som mulig. Veileder fra fornyingsdepartementet om offentlige anskaffelser ( 2007), Ett kapittel om egenregi. Ingen veileder om Egenregi, ingen kurs, ingen subsidierte klageordninger som kan sikre fellesskapets interesser

12 2. Fra forvaltning til forretning Forretningsdrift "Statsforretning" Baneservice Flytoget Statoil Telenor Avinor NSB Jernbaneverket OFFENTLIG TJENESTER Universitet Nav OG FORVALTNING Dep/etater Forsvarsbygg Dnb Nor Cermaq Helseforetak Norsk hydro Banetele

13 Kommunens organisering av tjenester Forretningsdrift Kommunalt/interkommunalt Selskap IKS AS "Kommuneforretning" Etater Kommunal basisorganisasjon Komm/interkomm Adm. samarbeid KF KF som driver næring Stiftelse

14 Bare jernbane?

15 Bare jernbane? Gjøvikbanen NSB persontog Finse Forsikring NSB Trafikk service

16 Reis kollektivt i Oslo! Kilde: Kollektivtransportproduksjon AS 2006

17 3. De nye aktørene - bare en barnehage? Eierstruktur i Askeladden barnehage Mereo AS Inkassoselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Forvalter investeringstilskudd.. Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Kjøper arbeidskraft fra Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Leier eiendom av... Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage Offentlige tilskudd til drift av barnehage

18 Trygge barnehager AS (Informasjon hentet fra og i perioden nov-des 2010 selskapsstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.) Eli Sævareid 247 roller i næringslivet Inntekt 3.4mill, formue 46mill Vanadis AS Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 12 mill (09) FUS AS Kontortjenester Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer), formue 36mill Sigurd Steen Aase 36 roller i næringslivet Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09) Bifrost og Draupne Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 27 mill (09) Vista holding Investering 1.3 mrd driftsinnt (09) 1.2 mrd fast eiendom Trygge barnehager AS Driftsinnt 430 mill (09) Anleggsmidler 82 mill (09) Sekstipluss Boliger AS Tb Grønne bygg AS Foretaksutvikling AS X FUS AS X FUS AS X FUS X FUS X barnehage AS X barnehage AS X barnehage BA X barnehage BA Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd

19 Espira Gruppen AS (Informasjon hentet fra og i perioden nov-des 2010 eierstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.) CapMan - 65,60% Jersey(Channel Island) 49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis AS Espira Gruppen AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest AS 5,25% Maneq 2007 AB Barnebygg AS Espira Barnehager AS Espira Utemiljlø AS Espira Eiendom AS Einar Jansen Johnny Jansen Formue: 264 mill Formue 64 mill Espira Dragerskogen AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd

20 The Adolfsen Group/ Norlandia - Norske omsorgsmillionærer + internasjonal finanskapital = sant Kristian Adolfsen Formue 2008: 80 millioner Roger Adolfsen Formue 2008: 84 millioner Mecca Invest AS Klavenstern AS Aberia AS Barnevern Helse Omsorg Skatteparadiset Jersey Fsn Capital Limited Partnership Il Hospitality Invest AS 44,95% 44,95% Nordic Healthcare Holding AS Acea Holding Barnehager Grafo AS Norlandia Care AS Eidissen Consult AS Norlandia Omsorg AS Boganes sykehjem Madserud sykehjem Oppsal sykehjem Risenga sykehjem

21 Hvordan tjene penger på velferdstjenester? Lønn: Lavere grunnlønn (ca sykehjem barnehager), timelønn heller enn månedslønn, Uten tillegg, Opp i lønnstrinn, men ned i lønn. Bemanningsselskap Pensjon: Innskuddsbaserte vs. ytelsesbaserte. Bemanning: Ulike turnuser, doble vakter og lignende, innleid/midlertidig og mindre fagpersonell (eks. dispensasjoner i barnehagene), ikke full stilling Å utnytte markedet : Konsentrert i store markeder (sentrale strøk), markedet for det enkle, men godt betalte, ekstrabetaling fra de som kan (minimumsvelferd for alle) Selskapsstrukturering: Skille drift, eiendom og bemanning, kjøpe tjenester og vikarer/ansatte fra egne selskap, uoversiktlige konsernstrukturer, skatteparadis

22 Handlingsrommet: TA TJENESTENE TILBAKE! 1)Ta tjenestene tilbake i offentlig regi 2) Alle pengene til brukerne 3) Kontroll med offentlig eierskap

23 Den norske EU-delegasjonen: EUs nærhetsprinsipp gir medlemsland stor frihet til selv å definere tjenester av allmenn interesse, finansiering, organisering og utførelse Regler for konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser får kun anvendelse på tjenester av allmenn økonomisk interesse, Uklare definisjoner medfører at det i stor grad er rettspraksis som fastlegger grensene for hva som faller inn under de ulike tjenestebegrepene

24 Frihet til å anskaffe Kommune-Europa krever utvidet egenregi (2010) Kravet bak slagordet er et utvidet egenregi-begrep at regionale og kommunale myndigheter selv fritt må få velge hvordan de vil organisere utførelsen av sine tjenester, uten prosedyrekrav fra regelverket for offentlige anskaffelser.

25 Til og med EU-områdets næringsliv (2010): Nei til nye runder om EUs innkjøpsdirektiver Europeiske leverandører trenger stabile, forutsigbare rammevilkår, ikke nye runder med endringer av dagens innkjøpsdirektiver nå. Veiledninger, EF-domstolens avgjørelser, og verktøykasser, for å veilede eller klargjøre.

26 Egenregi: Normaltilstanden for det offentlige Tjenester utført med egne ansatte egenregi : unntatt fra EUs konkurransepolitikk og Lov om offentlige anskaffelser. 1. Ingen private eiere i virksomheten 2. Samme kontroll med virksomheten som med egne avdelinger ( selskapsorganisering risikabelt). 3. Hovedparten av virksomheten rettet mot det offentlige. Hvor mye hovedparten utgjør, er uklart. 4. En tjeneste som har vært konkurranseutsatt kan tas tilbake ved å iverksette punktene over.

27 1a. Egenregi etter kontraktsavslutning Paris tok vannforsyningen tilbake 25 år med private, franske, storkonsern utbytte 30%, ikke opprusting av ledningsnett Politiske kontroll og sparer ca 320 mill kr/år Flere franske byer ventes å følge opp

28 1b. Egenregi etter kontraktsbrud eller uforsvarlig drift Norsk Omsorg og Rehabilitering la ned sin drift i Vinderen Bo og Servicesenter i Oslo. Kostet kommunen 5 mill Oppegård sier opp avtalen med Greverud sykehjem drevet av Adecco drive i egenregi

29 London tok T-banen tilbake OPS i Londons T-bane (ca 150 mrd kr), med to private aktører 2007: den ene aktør gikk konkurs. Londons T-bane måtte innfri 95 % av selskapenes gjeld, kostet staten ca 17 mrd kr. 2010: Oppkjøp av Tube Lines, slik at Londons T-bane igjen var i fullt offentlig eie. Dette kjøpet kostet 3.1 mrd kr

30 1.c Ta tilbake ekspropriasjon/tilbakekjøp/hjemfall St Georgsfonden i DK Barnevernsinstitusjon som drev uforsvarlig. Tilbageskødningsklausul (hjemfallsklausul) i kontrakt gjorde at kommunen kunne ta over all eiendom. Sennerud barnehage i Sørum Andelsbarnehage som ville selge. Kommunen valgte å legge inn tilbud ( mot H og FrPs stemmer) Barnehagestyret ville ha kommunal eier for nærhet til eier og best for ansatte

31 2. Stopp sugerørene i fellesskapets kasser Alle pengene skal komme brukerne til gode Ikke konkurranse med lønns, arbeids- og pensjonsvilkår Velge ikke-kommersielle ( én selveiende institusjon)

32 2a Alle pengene skal komme innbyggerne til gode Privatskoleloven Forbud mot utbytte og overføring av verdier gjennom andre måter Departementet kan løpende lage forskrifter som hindrer omgåelse Bør overføres til alle velferdstjenester

33 2b Ikke konkurranse på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (2008): Oppdragsgiver skal stille krav til leverandør og underleverandører som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale Begrenset mulighet for kontroll og innsyn hos private krevende å sikre at kravene er oppfylt, pensjon unntatt

34 2c Ikke-kommersielle fram for kommersielle l Tildelingsbrev til BUF-dir 2010 Bufdir skal i størst mulig grad benytte offentlig drevne tiltak, dernest ideelle. Det er et mål å redusere brukes av kommersielt drevne barneverntiltak ESA har bekreftet at det er lov

35 3. Ta tilbake politisk kontroll over offentlig eide selskap Fristilling er vanskelig å forene med egenregi og fører som regel til at anskaffelsesregelverket kommer fullt til anvendelse Hans Petter Graver, Dekan Juridisk Fakultet UiO

36 Skottland tok sykehusene tilbake Helsevesen i offentlig egenregi Når det ikke skulle konkurranseutsettes: Avvikle foretaksmodellen, og bestiller/utfører Rammebevilgning Overordnete mål Riksrevisjonen: Holder budsjetter og bedret måloppnåelse.

37 Steinkjærs eierskapspolitikk: Premisser for valg av selskapsorganisering Evt ulemper ifht samordningsbehov med den rådmannsorganiserte virksomheten Mulige rollekonflikter Hvorvidt Forskrift om offentlige anskaffelser vil legge uheldige føringer/begrensninger I vedtektene til alle heleide selskap: Saker som innebærer stor økonomisk betydning for selskapet eller vesentlig endring eller utvidelse av virksomhetsområdet, skal forelegges eier før beslutning fattes.

38 For velferdsstaten Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: Velferdskonferansen mai 2012

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge NOTAT Notat 1:2012 Linn Herning ISBN 978-82-92515-11-2 Konkurranseutsatte sykehjem i Norge Sammendrag For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner,

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, 11 2013 MAL - ELLER MENING? Mal - eller mening? Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, kunnskaper, kompetanser og alternativer i styringen av offentlig sektor.

Detaljer

Mer konkurranseutsetting

Mer konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsdokumentasjon 1/15 Mer konkurranseutsetting - en god ide i dagens Norge? Innhold 1. Hovedpunkter... 2 2. Tradisjonelle argumenter for og mot

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer